2021. JÚLIUS 16. VÁC SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT 
Drága Jézusom! Miről szeretnél beszélgetni?
Jézus: A nélkülözésről.
A nélkülözés földi értelemben az étel, az ital, a hajlék, a munka hiányát jelenti. A világon nagyon sok gyermekem nélkülözi mindezeket, mély szegénységben él. Éhezik, szomjazik, hajléktalan vagy munkanélküli.
A testi szükségletek kielégítésének hiánya hozhat jó és rossz gyümölcsöket is. A rossz gyümölcsök: a családok széthullása, alkoholizmus, betegségek, depresszió, erőszak, bűnözés és még hosszan sorolhatnám. Pozitív hatása : a nyomorúságból való kitörni vágyás, Istenkeresés, lélekben való megerősödés, önfeláldozás, együttérző szeretet a másik ember sorsa iránt, az alkalmazkodó képesség megerősödése és így tovább.
A testi szükségleteken túl,az embernek szüksége van lelke táplálására is. A mai ember nélkülözi az Élet Táplálékát, a Teremtő Istent. Ez a lelki nélkülözés ma az egész világot érinti, különösen a jelenben utalkodó nagy hitehagyás, aposztázia miatt. Isten nélkül a testi nélkülözést is sokkal nehezebb elviselni, mert az ember csak a földi szükségleteire összpontosít. Az Istenben hívő ember ezt a helyzetet nagylelkűen felajánlhatja engesztelésül a bűnösökért, ezáltal saját maga is megvigasztalódik.
Azok a negatív gondolatok vagy tettek amik a nélkülözés következményei, ezáltal pozitív gondolatokká, imákká válnak, pozitív cselekedeteket szülhetnek.
Amikor nélkülöztök imádkozzatok és mondjátok: " Jézusom gondoskodj Te, cselekedj Te!" Az isteni gondviselés kezébe veszi sorsotokat és a lehető legjobb irányba terelődik az életetek. Erősen bízzatok gondviselő szeretetemben, mert eljön az idő, amikor már csak ebbe kapaszkodhattok.
Most megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Vészterhes idők.
Uram! Nagyon sok katasztrófáról hallunk manapság.
Mennyei Atya: Drága kislányom! Ugye ismeritek a Szent Bibliában az utolsó időkről szóló szavaimat?
Igen Uram.
Drága gyermekem! Most kifejezetten azok az országok szenvednek a természeti katasztrófáktól, földrengésektől földcsuszamlásoktól, árvizektől, tűzvészektől, akiknek nemzetei nagyon megbántanak az abortuszok, az eutanázia, az erőszakos ember elleni törvények, a diktatúra, az egészségügyi tiktatúra bevezetése miatt.
Csak figyeljetek! Minden a szemetek előtt van!
Imádkozzatok a magyar kormányért és vezetőitekért! A szorongattatás titeket sem kerül el! Legszentebb leányom Mária, vérkönnyeket hullat, könyörög,  és közbenjár a magyar népért. Szent István és az összes magyar szent, most Trónom előtt esengve kéri, hogy a büntetések enyhüljenek. Imádkozzatok a jövő évi választásokért, hogy Isten akarata szerinti kormány kerüljön hatalomra.
A harc nagy! Még több engesztelésre van szükség! Ez legyen ima, böjt, áldozatok felajánlása, vezeklés, lemondások, szentmise felajánlások.
Én, a ti Mennyei Atyátok, a Szent Angyalok kétharmadát Magyarország védelmére rendeltem.Ti együtt legyőzhetitek a gonosz támadásait és csapásait. Én ezt a harcot nem nézem ölbe tett kézzel. Csak addig mehet a gonosz, amíg Én megengedem. De nektek,- ahogy ti mondanátok," oda kell tenni magatokat". Kérjétek a Szent Angyalokat, Szent Mihály Arkangyalt ,Őrangyalaitokat, a szenteket, a Szűzanyát, hogy segítsenek benneteket ebben az ádáz küzdelemben.
Megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.

A Szűzanya : Kicsi leányom! Szívembe zártalak és Szent Palástom mögé rejtettelek. Ez nagyon hathatós védelem.
Minden nap imádkozd a Szent Rózsfüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét.Tereld imáid által Szeplőtelen Szívembe gyermekeimet. Oly nagyon sírok, mert látom azt a nyomorúságot és hitetlenséget, ami az emberiséget beborítja. A sötétség leereszkedett a Földre. Ti engesztelő gyermekeim és az erős hitű bátor keresztények, Maradék Hadseregem adja azt a világosságot ami pislákol még a Földön. Bátran menjetek tovább, mert anyai védelmem szünet nélkül oltalmaz benneteket.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Jézus bátor harcosa.

Szent Mihály : Én, az angyali seregek Fejedelme szólok hozzád.
A harc már javában zajlik.Ti ha látnátok ezt a küzdelmet megrémülnétek ennek a csatának  látványától. A lelkekért folytatott küzdelem soha nem látott mértékben felgyorsult. Imádkozzatok! Böjtöljetek! Sok lélek hullik a pokolba. A sárkány gyilkos tüzét Isten gyermekei felé ontja, akit csak tud magával vonszol. Ti ne engedjetek a kísértéseknek!
Ismét modom imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!
A Szentháromság áldása hulljon rátok!

Jézus bátor harcosa.

Uram! A pápa Magyarországra látogat az Eucharisztikus Kongresszusra.
Jézus: Már a meghívás utáni káosz és információ zavar sem jelzett semmi jót. A pápa Mária Országába jön...! Az ő rövid látogatása tükrözi Magyarországgal kapcsolatos álláspontját. Látogatása nem szívbéli, hanem protokollszerű. Magával hozza mindazt amit képvisel. A pápa látogatása áldássá lesz, mert az Én Kezem lesz a feje fölött.
Elég legyen ennyi gyermekem.
Jézus bátor harcosa.

A mellém rendelt Szeráf Angyal: "Dicsőség a Magasságos Istennek és békesség a jóakaratú embereknek!"
Drága Testvérem, Kedves Védencem!
Az Összes Angyallal való szövetségkötéskor ajándékba adattam a Mennyei Atya akarata szerint, hogy az Őrangyaloddal együtt az üdvösségedet  munkáljuk. Imádás, dicsőség és magasztalás legyen a mi Urunknak!
A Legméltóságosabb, a legdicsőségesebb, a legcsodálatosabb Isten mellől szálltam alá,ide a Földre.Vágyva vágytam erre a szolgálatra. Szeráfi tisztaságommal próbálom egyengetni én is a te utadat.
A földi szolgálatom során sokat tanulok én is. Az emberi korlátok, a testi, lelki esendőség mélyen megérinti angyali szívemet.Emberi erőfeszítéseid előtt is reborulok, ha az az Istenért van és az üdvösségedet munkálja. Megrendülök a bűnök láttán és még nagyobb hévvel imádkozom, még nagyobb tűzzel imádkozom érted. Segídségedre sietek ha hívsz és a Mennyei Atya elé viszem ügyedet.
Megáldalak a szeráfi szeretet kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.2021. JÚLIUS 17.
VÁC. ENGESZTELŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA.

Uram! Lelkem szárnyal a kapott kegyelmektől. Szeretlek,imádlak és bízom Benned!

Mennyei Atya: Drága gyermekem!  Atyai Szívem repes az örömtől! A zsúfolásig megtelt templom látványa, a rózsafüzér imákat hallva , az órákig tartó tanításokat,  gyóntatásokat,a szabadulásokat és szabadításokat látva, mélyen megrendült atyai Szívem. Mint mindannyiótok Teremtője és szerető Atyja, hatalmas kezeimet kitártam és megöleltem ezt a csodálatos családot, a "Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családját". De nemcsak Én voltam jelen a templomban, hanem valóságosan az Eucharisztiában Szent Fiam és a Szentlélek, Aki boldog áhitatot, egységet, örömöt, kitartást, erőt bátorságot, szeretetet adott mindannyiótok szívébe. Erre nektek Drága Engesztelő gyermekeim ezekben az utolsó időkben nagy szükségetek van!  Jelen volt még Szent Édesanyátok, a családok Édesanyja, Szent József, Galgóczi Erzsébet, Natália nővér, Mindszenty bíboros-hercegprímás, Szent István királyotok, a szentek közössége, a Szent Angyalok kilenc karának sokasága. Boldog hálaadással borultak le lábaim elé, hálát adva ezért az alkalomért.
Ti is gyermekeim hálatelt szívvel köszönjétek meg, hogy ez a csodálatos esemény létre jöhetett! Mert tudjátok meg, hogy ez a templom, Magyarország Szíve. Itt van az engesztelés magja, olyan tűz, amely kihat Magyarország, tovább megyek, az egész világ eseményeire. Mert itt Szent Fiam töviskoronával átfont Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve az Örökimádás megszentelő kegyelme  által teljes egészében és minden akadály nélkül kifejtheti szeretete erejét.
Ti, akik itt voltatok Maradék Hadseregem legjava vagytok, ezt a közösséget az áldozatkészség, kitartás, önfeláldozás, szeretet jellemzi.
Áldott papfiaim a legsötétebb időkben is vezetni fognak benneteket. Megerősítem, megvédem a tenyeremen hordozom őket.
Végül elmondhatom nektek, hogy az ördög és démonai üvöltve, visítva menekültek a rózsafüzér imák alatt a pokolba, és még a legkitartóbbaknak is takarodniuk kellett, amikor ellene mondtatok a bűnöknek,így űzve el a gonosz lelkeket Jézusotok segítségével.
Továbbra is imádkozzatok, engeszteljetek, hogy Magyarország és a világ fölött tornyosuló felhők eltűnjenek, és hogy a büntetések ne legyenek a legkeményebbek.
Szerető Atyátok, a Legmagasságosabb Isten.
Megáldalak féltő, gondviselő Atyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2021. 07.19. OTTHON.

Drága Jézus!  Szeretlek! Nem oltatok! Nem dolgozhatok! Felmondok!
Jézus: Drága kislányom! Mosolygok, boldog vagyok, hogy még van aki Rám hallgat. Ezt vártam tőled kicsim. Egyelőre még van lehetőség az állásváltoztatásra, jól döntöttél, de eljön hamarosan az idő, hogy mindenütt csak oltási kártyával lehet majd dolgozni. Az üzletekben nem lehet vásárolni.Tudom bátor kislányom nagy elszántan nézel elébe az elkövetkezendő nehéz helyzetnek.Csak bízz Bennem, veled leszek és megmentem testedet, lelkedet.
Köszönöm,hogy ilyen engedelmes vagy.
Jézus.

Jézus bátor harcosa.


Jézusom! Családomban érezhetően megnövekedett a feszültség és az ellentét. Egyre nehezebb. Csak az irántad való szeretetem segít át ezeken a megpróbáltatásokon.
Jézus: A családodon ne csodálkozz, a gonosz műveli ezt szeretteiddel.Nagyon irritálja őt a te állandó apostolkodásod és nagyon mély hited. Az ellenszenvet ő ülteti bele szeretteid lelkébe. Így akar szétszakítani titeket. Hogy nem fogadnak el a családtagjaid így ahogy vagy, az annak a jele, hogy jó úton jársz.
Az igazán lelki embereket a világ nem fogadja be. Engem sem fogadtak be, ez vigasztaljon téged drága lélek.
Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Légy büszke arra, hogy ebben is követsz Engem. Ez csak a kezdet Évikém!
A nyilvános szerepléseid miatt komoly üldöztetésben lesz részed. De csak bízz Bennem, Én Angyalokat küldök köréd, ők mindig meg fognak védeni. A tenyeremen hordozlak és minden szomorú gondolatodban vigasztallak.
Te csak örülj, hogy Én mindig változatlanul veled vagyok, nagyon szeretlek és a Nagyfigyelmeztetéskor egészen megváltoztatom kapcsolatodat a családtagjaiddal.
Jöjj egész közel hozzám, borítsd a vállamra szomorú kis fejedet.Letörlöm könnyeidet amit mások szeretetlensége okoz és mindkét szemedet megcsókolom.
Ó mennyire szeretlek kicsi harcosom!
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus.

Jézus bátor harcosa.2021. 07. 21. 14 óra 35. perc.
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják". Máté 6:19.
Drága Jézusom! Ez a bibliai mondat zakatol a szívemben, lelkemben.
Jézus: Drága kislányom! Látod a körülötted zajló eseményeket. A katasztrófákat, az árvizeket, a földrengéseket a tűzvészeket. Egy egész emberöltő munkája válik egy szempillantás alatt semmivé. Amikor az embert ilyen nagy tragédia sújtja, -mert az összes vagyonkája a rajta lévő ruha és az élete,-akkor szembesül azzal a valósággal, milyen védtelen és kiszolgáltatott.
Ebben a helyzetben, ha Istenhez kiált, megmenekül. Amikor nincstelenné válik, Isten mindenét odaadja neki. A hitet, a reményt és a szeretetet. Istenbe kapaszkodva a nehézségeket, a tragédiákat könnyebb elviseni.
A katasztrófa sújtotta területek egyre nagyobbak. Bizony a nagy nyomorúság és nagy szorongattatás idejébe léptetek.
Akiket nem a természeti katasztrófák sújtanak, azokat a diktatórikus rendelkezések, szabályok, korlátozások, emberellenes törvények, kényszerítő intézkedések  tartanak fogva.
Most azt mondom nektek: egyetlen dolog amibe kapaszkodhattok, isteni irgalmasságom, kegyelmem, gondviselő szeretetem.
Így kell élnetek: "Jézusom gondoskodj Te! Cselekedj Te!"
Soha nem volt még az emberiség  olyan kiszolgáltatott globálisan, mint a ti időtökben. Ez az egész világra kiható nyomorúság tervem része. Azonban aki Istenbe helyezi bizalmát, azt nem keríti hatalmába a pánik vagy a félelem.
Most hatványozottan szükség van irántam, Jézusotok és a Szentháromságba vetett bizalomra, szeretetre.Drága Édesanyám közbenjáró szeretete oltalom a megpróbáltatások idején.
Bizony ez a nagy szétválasztódás ideje is. Most válik "élessé" a ti hűségetek, kitartásotok, bátorságotok, Isten iránti szeretetetek.
Bízzatok Bennem, hagyatkozzatok Rám. Imádjatok, dicsőítsetek, szeressetek! Nincs olyan probléma amit Én ne tudnék orvosolni. Kitartásra,  bátorságra,türelemre van most szükségetek.
“Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” (Jel.14:12)
Az idő rövid. Megerősítelek benneteket akik Bennem bíztok.
Áldó szeretetemmel megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2021. 07. 21.
Drága Jézusom nagy valószínűséggel el kell hagynom az egészségügyi pályát az oltások kötelezővé tétele miatt.
Jézus: Drága gyermekem! Te azok közé tartozol, akik engedelmeskedni szoktak Nekem és nagyon szeretnek Engem. A választottaim egyike vagy, ez feljogosít téged arra, hogy fogadj szót Nekem.
Elérkezett az idő, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelezővé teszik az oltást. Ez teljesen érthető, mert ők nem fertőzhetik meg a betegeket. Azt kérem tőled, hogy valamilyen módon kerüld el ezt a vakcinát. Hátha akad a kórházban olyan munkahely ahol betegekkel nem érintkezel.
Ha ez a lehetőség nem áll fent, továbbra is keresgélned kell az interneten a különböző álláslehetőségek között. Az is előfordulhat, hogy a fennálló betegségedet, mint okot elfogadják és nem oltanak be.
Most nem kívánok szólni a vakcinák jövőbeli káros következményeiről, de azt szeretném ismertetni veled, hogy mikor számít a lelkek szófogadatlanságának, tehát bűnnek, ha beoltakoznak.
Ha valakit akarata ellenére, erőszakkal kényszerítenek rá, akkor Atyám, az Irgalmas Isten elveszi tőle az oltóanyag káros hatását, tehát semlegesíti a vakcinát mintha meg se kapta volna.
Ha valaki azért engedi az oltást mert különben elveszti az állását, akkor felelősségre lesz vonva, hiszen lenne lehetősége a megélhetését más területen keresni, elhelyezkedni.
Ha valaki azért oltatja be magát, hogy utazhasson, szórakozhasson, színházba, sportrendezvényekre, bálba mehessen, sokkal súlyosabb felelősségre vonásban részesül.
Hamarosan eljön az ideje annak, hogy mindenütt kötelezővé teszik az oltásokat. Nemcsak egy országban, hanem mindenütt!
Ez előjele lesz a Szentlélek nagy kiáradásának a Nagyfigyelmeztetésnek!
Akkor már nem tépelődnek az emberek, hogy mit is tegyenek, mert megkapják mindannyian a tisztánlátás kegyelmét.
Ti engedelmes kicsinyeim, ne féljetek, mert gondoskodom rólatok!
Van akit elragadnak Angyalaim közületek, van aki menedékhelyre kerül. Nem engedem, hogy bántódásotok essék.
Drága kis harcos maroknyi csapatom, akik bátran ellenálltatok, biztonságba kerültök. Gazdagon megáldalak titeket engedelmességetekért és vigyázok rátok.
Megáldalak kislányom testvéreiddel együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen

Jézus bátor harcosa.