2023. március 22., szerda

Misztikus beszélgetések

 

2023. 03.17. 3. PÉNTEK VÁC.

AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Mennyei Atya: Drága gyermekem, köszönöm imáidat. Ebben a nagyböjti időszakban különleges  és erős támadásoknak vagy kitéve,de ne csüggedj Én melletted vagyok, erőt, bölcsességet, türelmet és bátorságot adok, hogy álld a sarat.
Drága Uram! Mennyei Atyám!
A mesterséges intelligenciáról néztem néhány videót. Félelmetes milyen mélységekig beszippantja az embereket az efféle kapcsolat.
Mennyei Atya: Drága kicsi Évám!
Az intelligencia Isten ajándéka. Nem minden embernek adatik meg. Ez veleszületett adomány, fogékonyság, nyitottság,  a családi nevelés, környezetbeli hatások is befolyásolják. Az intelligens ember fogékony az új ismeretek befogadására, jó a kommunikációs képessége, általában jól tanul, könnyen alkalmazkodik, vagy legalábbis elfogadó a másik ember irányába, pozitívan gondolkodik, jól alkalmazkodik különböző helyzetekhez. Különleges képességei is lehetnek. Ezek mind Isten ajándékai. Ha jól él vele kitűnően boldogul a világban, ha jól használja, embertársai hasznára válik.
De menjünk egy kicsit előre. Az Angyalok teremtésekor sok, sok Szent Angyalt teremtettem. Köztük volt Lucifer, a "fényhozó", aki minden angyali fejedelem között a legcsodálatosabb, legszebb, legintelligensebb Angyal volt. Ő ennek teljes tudatában volt, ezzel  ő élt is egy darabig csak a jóra használva, Istent szolgálva. Gőgjében és büszkeségében ezeket az ajándékokat Teremtője ellen fordította, lázadást szított, intelligenciáját a rosszra használva Angyalok sokaságát befolyásolta, ami végül is a bukásukat okozta, és a Mennyből száműzettek.
A száműzetése semmit nem vont el tudásából, intelligenciájából. Ő ezt  a gonoszsága szolgálatába állította. Lucifer, a világ fejedelme kreált egy mesterséges intelligenciát, melynek nevében is benne van, nem valódi "mesterséges", ő ismeri , figyeli és tudja az emberek szokásai alapján, miképpen tudja a mai ember elméjét, pszichéjét befolyásolni a számítógépek, okostelefonok által. Tudása és befolyása birtokában olyan eszközöket és embereket kerített hatalmába, akik az informatika, a számítógépes rendszerek segítségével uralni és irányítani tudják az emberiség gondolkodását, akaratát az ő szája íze szerint.
Ha megnézitek azokat a videókat amelyek a mesterséges intelligenciáról szólnak, mindegyik szereplő elragadtatással, csodálattal áradozik ezekről a robotokról, rendszerekről. Elragadtatással, csodálattal, hódolattal!  Értitek? A fenevad szelleme ezt akarja! Elragadtatást! Csodálatot! Hódolatot!  Egy spirituális kapcsolatot akar kiépíteni, amely az emberi lélek, elme és a gonosz szelleme egyesülne. Egy hatalmas nagytudású számítógépes rendszer áll az antikrisztus rendelkezésére, amely már a fenevad bélyegének előkészítésén dolgozik, amelyen keresztül a ti okostelefonotok és számítógépes  adataitok alapján ismerkedik szokásaitokkal és egy " életképet" szerkeszt, amit aztán később felhasználhat ellenetek. Most még csak csodálatosan és készségesen  segít és  válaszolgat kérdéseitekre  robotokon keresztül, később majd irányít, követel, korlátoz és büntet. Ezzel a mesterséges intelligenciával  még csak flörtöl az ember, ő pedig majd rabszolgaságba taszítja az emberiséget.
Ezért gyermekeim, ha csak lehet, minél kevesebb időt töltsetek a számítógépek előtt és az okostelefonotok társaságában. Vegyétek kezetekbe a Szent Bibliát, elmélkedjetek Isten Igéjén, keressétek a csendet és a legszelídebb és a legcsodálatosabb Intelligenciával, Isten Szent Lelkével töltekezzetek be.
Megáldalak a belátás és a bölcsesség Lelkével, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

A mesterséges intelligencia ijesztő dühkitörései- avagy, mikor válik kezelhetetlenné?
Már most ERRE KÉPES az AI, mi lesz itt később...
2023. 03. 21. 20 óra 57 perc. itthon, imák után.

Drága gyermekem, köszönöm imáidat.
Mennyei Atya: Az idő sürget, írdd amit mondani akarok!
Drága Atyám! Amit mondani szeretnél a pápa magyarországi látogatásával függ össze?
Mennyei Atya: Igen gyermekem.
A pápák nem szoktak sűrűn ellátogatni egyazon országba. Az Eucharisztikus Kongresszus óta(2021 szept.) kevesebb mint két év telt el és ismét Magyarországra jön.
Nos boncolgassuk a témát. Elég messzire kell elmennünk, hogy lássátok a dolgok lényegét és menetét. Az üdvtörténetben idők és az események is az Én kezemben vannak. A Szentháromság szövőszékében az aranyfonalakból kezd összeállni a  kép. A fonal az élet, az orsó az idő, a rokka az események, a szövőszék kattogása a történelem viharai. A gyönyörű vászon mindjárt kész. Ezt a vásznat a Szentlélek mindent átfogó szeretete, a Szűzanya tiszta, üde  harmatos illata, dolgos keze a Szent Angyalok varázslatos éneke színezte és ékesítette fel. Szent Fiam Vére festette a legcsodálatos bíborba és aranyba. Elém hozták, Aki gyönyörködöm benne. Aki ebbe a csodálatos vászonba bugyolálom és mint egy bölcsőben, úgy dédelgetem választott népeimet.
Az üdvtörténetben ennek csodálatos vászonnak a legszebb díszítései a zsidóság és a kereszténység. Izrael és Magyarország, a Szentháromság és Szűz Mária legbecsesebb ékkövei. Legszeretettebb leányom palástja védi országotokat.
Magyarország Szent István királyotok Máriának való felajánlása óta Mária Országa, a sátán legnagyobb ellensége.
A Bibliából tudjátok, hogy a jó és a rossz harca kezdetektől fogva jelen van az emberi történelemben. A Szent Angyalok harca és a bukott angyalok harca. Mindez a lelkekért dúló harc. Minden kinyilatkoztatást, magánkinyilatkoztatást, minden prófáciát ennek a fényében kell vizsgálni. A Szentlélek által sugallt próféciák, kinyilatkoztatások nem gyengítik, nem helyettesítik a Szentírás szavait, épp ellenkezőleg, felfrissítik, felelevenítik, érthetőbbé teszi az Igét. Felkészítik, figyelmeztetik az embert az idők jeleire.
Te gyermekem az Igazság Könyve apostola vagy, kezdetektől fogva. Szemernyi kétség vagy kételkedés nélkül elfogadtad ezeket az Üzeneteket.
Vajon hazudhat- az az üzenet amely imádságra, a Rózsafüzér és az Irgalmasság Rózsafüzér imádkozásra buzdít? Hazudhat-e? Aki szól belőle, a Mennyei Atya, Jézus és az Üdvösség Anyja? Hazudhat-e az az Üzenet, amely a lelkek megmentéséért, az ateistákért, a fiatalokért, a papságért, az egyházért imádkozik? Amely vígasztal és buzdít.Hazudhat-e,amely a végidőkre és Krisztus Második eljövetelre készíti fel az emberiséget?
Hazudhat-e  arról ami a katolikus egyház katasztrofális helyzetéről jövendöl, amelynek szétesésének most tanúi vagytok, a nagy hitehagyásra és a hamis próféta  megjelenésére?
Igen gyermekem, megérkeztünk. Most már nyílt lapokkal játszunk!
Tudnotok kell, hogy egy-egy személy, közösség, terület fölött démoni sereg van, ha ők szövetséget kötöttek a gonosszal. Azok leuralják a területet, gonosz befolyásukat szabadon gyakorolhatják.
Jim Blount atya, aki egy missziós közösség tagja az Egyesült Államokban, 40 éve hivatalos exorcista. A Szeretetláng fesztiválra érkezett Magyarországra előadóként. Érkezése után az Úr megmutatta neki, hogy Magyarországot a közeljövőben valamilyen támadás éri, amely azonban imával elhárítható lenne:
"Láttam egy fekete színbe öltözött, felfegyverzett hadsereget, ami megtámadta Magyarországot, és bevonult annak területére. E hadsereg szellemi háttere ugyanaz, mint a kommunizmusnak és annak mai fejlett világbeli utódainak."
Nos gyermekem az igazság kimondásához bátorságra van szükség. Te gyermekem az Én eszközöm vagy, Én választottalak, Én hatalmaztalak fel, hogy írj!Ezt most ki kell mondanod és le kell írnod. A hazátokba látogató pápa, aki 3 napon keresztül tartózkodik Magyarországon, hozza magával az ő hatalmas , feketébe öltözött, felfegyverkezett démoni hadseregét, így támadva meg a Szentháromság  és Mária ékkövét. Ez egy spirituális, láthatatlan harc.
Amit tennetek kell! Amennyi templomban csak lehet 3 napon keresztül Szentségimádásokat kell tartani.  Virrasszatok! Imádkozzátok a Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét. Aki tud 3 napig böjtöljön kenyéren és vizen. Imádkozzatok a papságért és az egyházért, imádkozzatok a békéért is. Imádkozzatok Ferenc pápáért.
Ne félj gyermekem! Két pap is jóvá hagyta ezeket az üzeneteket. Minden támadás ellen ami ellened irányul, Velem, a Mennyei Atyával fog perbe szállni az illető. Az Élő Isten Pecsétje hathatós védelem ebben a harcban is. Ne félj gyermekem.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.

2023. február 23., csütörtök

Hamvazószerdán kinyilatkoztatták NAGY FIGYELMEZTETÉS itt van előttünk

"Európát és Ázsiát is belerángatják a háborúba. Kanadát és Ausztráliát is váratlanul belerángatják majd a háborúba, mert Kína sok nemzetet fog megszállni a 200 millió férfit és nőt számláló nagy hadserege miatt."

"Oroszország is az emberiség pusztulásának okozója lesz, de Oroszország meglepődik majd, amikor megtudja, hogy Kína megtámadja. Az európai nemzeteknek ezért fel kell készülniük az orosz nemzet határai mentén. Azokat az országokat fogják megtámadni, amelyek közel vannak. Franciaországot inkább saját maga fogja mozgásképtelenné tenni, mintsem az őt megtámadó országok".

"A forradalom lecsap Franciaországra, és az Én nagy katonám és uralkodóm eljön, hogy megvédje a Nemzet igazságát."

"Imádkozzatok drága gyermekek, mert a Közel-Kelet készen áll arra, hogy fellángoljon, és az atomfegyver bevetésre kerül. Az emberiség azt hiszi, hogy ezeket a fegyvereket nem fogják használni, de Oroszországnak és Kínának más tervei vannak, és Amerikát Kína és Oroszország fogja megszállni."

"Kalifornia nagyon hamar a tengerbe fog süllyedni és rövid időn belül sok ember fog elmúlni és eljön az ítéletük, mert az emberiség elfelejtette, hogy miért teremtették őket. Ez olyan szomorú, drága gyermekeim."

"Libanon ismét a konfliktusok földje lesz, de később Szent Charbel meg fogja menteni azt a nemzetet."

"Imádkozzatok drága gyermekek az afrikai nemzetekért. Még ha szegények is - de fegyverrel fognak harcolni egymás ellen."

"Imádkozzatok drága gyermekek Dél-Amerikáért, mert sok nemzet elfelejtett Engem, és meg fogják fizetni az árát."

"Mit mondhatnék a gyermekeinknek? Mennyei Atyám és Lelkem buzgón meg akarja menteni gyermekeinket, és Szentséges Anyám, akinek küldetése van, és bejárja az egész világot, továbbra is sok országba fog menni, hogy megmentse gyermekeinket, de gyermekeink elfeledkeztek rólunk. Ezért kérlek benneteket, ó, gyermekek, vegyétek fel Legszentebb Anyám Szeretetgyöngyeit, és imádkozzátok őket komolyan, hogy az emberiségnek Irgalmasságot adjanak".

"Ez az év a nagy büntetés éve. Ez rövidesen bekövetkezik, és ezután, ha az emberiség alszik, akkor a Nagy Figyelmeztetés és a Nagy Megfenyítés fog eljönni a világra."

2023. február 18., szombat

Misztikus beszélgetések

 

VÁC 2023. 02.17. 3. PÉNTEK 
Uram! Láttam egy videót, Döntés címmel.

A döntés.(2022) dokumentumfilm magyarul


Egy katolikus pap együtt él egy hölggyel ,3 gyermekükkel, ezek mellett katolikus papi hivatását gyakorolja.

Mennyei Atya: Gyermekem, Én is láttam a filmet, sőt együtt élek és együtt szenvedek ezzel a pap fiammal.
Pap vagy te Melkizedek rendje szerint"
"6Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.” 7Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. 8Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. 9Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, 10mert az Isten őt hirdette ki főpapnak, Melkizedek rendje szerint."

A felszentelt papság Melkizedek rendje szerint egyetemes, és örökké tartó. Felszentelése után el nem törölhető. A papság rendje ebbe tagolódik bele. Ezt semmilyen földi körülmény nem változtathatja meg.
Ez a felszentelt papfiam minden egyes szentmisén  lelkiismeretfurdalással,- a kettős élete és a szentségi fogadalom kötelezettségének kibékíthetetlen ellentéte  miatt- szenvedett. Komolyan foglalkoztatta az életében jelenlévő kettősség megoldása. Krisztus megsebezte a szívét, vérzik amíg él. Misztikusan vérzik. Ő nem szűnik meg pap lenni, bármilyen civil hivatást is folytat, ha kilép a papi hivatásából.
A társa, gyermekei anyja iránti szeretete nagyon erős. Gyermekeit is nagyon szereti.
Most mit tegyen?
Ennek a papnak a becsületes kiállása az egyházközség előtt nagy bátorságot és alázatot követelt. Most megkérdezlek benneteket. Vajon elítélendő ez a fajta életmód, vagy nem?
Először is elítélni és ítélkezni csak Nekem van jogom.
Másodszor, ha egy katolikus pap ilyen helyzetbe kerül, a legbecsületesebb mód az, ahogyan ő eljárt ebben a dologban. Amíg ő titokban tartva kapcsolatát misézett..., annak megítélése  legyen az Én gondom.
Ennek a papfiamnak döntése, még mindig becsületesebb lépés volt, minta azoknak a katolikus papoknak viselkedése élete, akik titokban vagy nem titokban együtt élnek bűnös viszonyban családként, vagy szeretőt tartva, vagy a pedofília bűnében vesztegelve, vagy orgiákban tobzódva. Így élnek az egyházban, ilyen állapotukban miséznek, így gyakorolják a papi hivatásukat. Ezek a bűnök, halálos bűnök.
Minden esetre, ha egy katolikus papot felszentelnek, csak Krisztus jegyesévé válhat. A cölibátus egyfajta elkülönülés, elhatárolódás, kiválasztódás, ha úgy tetszik "körülmetélkedés" a világi élettől. Ettől a pillanattól élete csak Jézusé kell hogy legyen.
Emberi gyengeség, különböző kísértések, konfliktusok miatt sajnos a papságból való kilépések megtörténtek és meg is fognak történni.
A filmben szereplő papfiam rengeteget szenvedett és nagyon sokat vívódott, mit tegyen?
Az Én dolgom, hogyan fogom megítélni a sorsát.
Ettől függetlenül megáldom őt és a családját és a civil foglalkozását, mert látom, hogy tiszta szívvel és nagy odaadással dolgozik az emberek ügyeiért.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2023. január 23., hétfő

Misztikus beszélgetések

2023. 01. 14. Imák után 20 óra 50 perc.

XVI. Benedek pápa halála mélyen megérintett, őszintén gyászoltam Őt. Halála után úgy éreztem bensőmben Ő szól hozzám.
Jézus: Drága gyermekem: Jól gondoltad, az ő lénye, az ő alázatos és szelíd szíve szól hozzád.
XVI.  Benedek pápa: Kedves Évike ! Isten kegyelméből a Mennyből szólok hozzád. Kitartó imáid és állhatatos igazságkeresésed ösztönöz arra,hogy bátorítsalak  téged ezekben az utolsó napokban.
A Vatikán foglyaként én sem adtam fel a hitet, reményt és a szeretetet. Sőt, a megpróbáltatások csak erősítettek ebben. Látom,hogy a te életedben  is drámai módon megnövekedtek a keresztek, de bízz Krisztusban, a Mennyei Atya szeretetében, a Szentlélek erejében, a Szűzanya oltalmában és a Szent Angyalok védelmében. Az igazság itt teljes valóságában és fényében tündököl. A nagy megpróbáltatások, a nagy nyomorúság ideje immár elérkezett. Minden erőtöket és figyelmeteket az igaz tanításra, a Szent Evangéliumra  fordítsátok. Életeteket a világtól való elszakadásra összpontosítsátok. Radikálisan utasítsátok vissza az eretnek tanokat. A 2023- ban megrendezésre kerülő Szinodális Kongresszus, az új szinodális út, fenekestül felforgatja az egyház egységét. Itt valóságosan megtörténik az egyházszakadás. A  jó és a rossz, az igaz és a hamis teljesen nyilvánvalóvá válik. Kiváltképpen azoknak, akik a tisztánlátás és megkülönböztetés ajándékával vannak megáldva, valamint az alázatos, a hagyományokhoz ragaszkodó szent maradékra, alázatos és hű pásztorokra gondolva.
Sok pap, bíboros, püspök esik csapdába. Imádkozzatok értük! Imádkozzatok Ferenc pápáért!
Szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, de amikor a hazugság elfogadására kényszerítenek benneteket, álljatok ki bátran az igazság mellett. Én a Mennyben imádkozom a küzdő egyházért.
Dicséretet ás hálát adok a Menny Istenének a türelméért, alázatos szeretetéért,  hogy nagylelkű, megbocsátó, irgalommalteljes szeretettel nézi földi egyháza gyarlóságait.
Most megáldalak az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.


2023. JANUÁR 22. 02 ÓRA 20 PERC
Az elmúlt héten sok egyházközségben ökumenikus Istentiszteletek, szentmisék voltak. Elgondolkodtam a magam sorsán. Megtérésem egy református templomban történt katartikus élménnyel, évekig református Istentiszteleteken vettem részt, majd az Úr kegyelméből katolizáltam, azóta nem járok csak katolikus szentmisére. Biztosan más felekezet keresztényei is szeretik Jézust és gyakorolják vallásukat, de vajon a teljességet fogadják el, vajon a teljességgel töltekeznek -e be?

Ökumenikus: általános, mindenkit érintő

Ökumenikus

1. az egész keresztény világot érintő

Eredet [ökumenikuslatinoecumenicus (általános) < görögoikoumenikos (lakott világi) < he oikoumene ge (a lakott világ) < oikeo (lakik)]

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/%C3%96kumenikus

Mennyei Atya: Drága gyermekem. Az ökumenizmus az egy-világvallás előszobája.
Mielőtt felhördülnétek engedjétek meg, hogy ezt bővebben kifejtsem.
Az utolsó vacsorán Szent Fiam a kenyértörés szertartásában megalapította az első szentmise áldozatot.
Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem!”
Az utolsó vacsora tökéletes áldozat, tökéletes liturgia, tökéletes, hiánytalan, hibátlan liturgia, kinyilatkoztatása Szent Fiam áldozatának. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Hangsúlyozom, EZT cselekedjétek!
Vajon az ökumené szellemisége ezt cselekszi?
A katolikusság egyetemességet jelent, egyetemes, mindent átfogó, mindent beteljesítő, hiánytalanul betöltő. Az Isten imádatában hiánytalanul a teljességet képviselő szertartás, amelyben Istenségem teljességét, egészét, tökéletességét, ÁLDOZATÁT egyetemességét közlöm a világgal. Az átváltoztatás rítusában a felszentelt pap(férfi), az epiklézisben a Szentlelkem lehívásával megtörténik az átváltoztatás. A szent ostya Jézus valóságos testévé és vérévé változik. Az ÁLDOZAT. Itt a kulcs szó gyermekeim.
Az ÁLDOZAT, amelyben szeretett Fiam a kereszthalálával  odaadta az életét mindenkiért. Az ÁLDOZAT, amely által felajánlotta életét, meghalt és feltámadott.
Az ökumené kialakulásában emberi okoskodások, különböző szentírási értelmezések, felfogások magyarázatok szabdalták szét a tökéletes ÁLDOZAT misztériumát. Minden vallás, felekezet,közösség, gyülekezet, szekta emberek által, hovatovább a gonosz által kreált szertartások  leképeződése. Valami hiányosság mindegyikben van, nem a tökéletes ÁLDOZATOT jeleníti meg.
Egy példát kiragadva: a protestáns egyház a reformáció szelével,- Luther és Kálvin tanításai révén- futótűzként terjedt el az egész világon. Az úrvacsora kiosztásában Luther szerint a kenyér és bor a megszentelés után is megmarad kenyérnek és bornak.Tehát az ÁLDOZATOT csak jelképnek tekintik. Hogyan fogadják el Krisztus valóságos áldozatát?  Szigorúan a betű szerint. Sola Scriptura.(Egyedül a Szentírás).
Tudnotok kell,  ezért szükséges a katolikus szentmisén lehetőleg minden nap magatokhoz venni az Eucharisztiát, hogy ez megerősítsen és megvédjen benneteket!
A másik hiányossága a reformáció térhódításának, szeretett leányom Mária  szerepének mellőzése szeretett Fiam életében és halálában. A Szűzanya sokkal több az üdvtörténetben, mint amennyit a Biblia ír róla. A reformáció, a protestantizmus kiirtotta a keresztényekből a misztikumot, lecsupaszította, csak a szentíráshoz való betű szerinti ragaszkodást tanította az embereknek. Valójában Mária az egész emberiség háttérimádkozója, csendben, de rendíthetetlen szeretettel és alázattal jár közben minden emberért, mint mindannyiótok Édesanyja, hiszen Szent Fiam ezt bízta rá a kereszt alatt.
A protestáns egyház a maga keménynyakú tanai miatt, sem a múltban, sem a jelenben nem, vagy igen nehezen fogadja el, hiszi el a Mária -jelenéseket, üzeneteket. Hogyan olvassa akkor a Jelenések könyvében a "Napba öltözött Asszonyról ( „egy nagy jel, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból a korona” (Jel 12,1-2). szóló igét.
Hogyan értelmezi :"Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod."(Mózes 1:3.)
Az utolsó idők Nagyasszonya szerepének semmibe vétele ma is hályog a protestánsok szemén. A Szentírásban hányszor olvashatnak akár az Ó- akár az Új Szövetségben álmokról, látomásokról, próféciákról.
Most térjünk vissza az ökumenéhez. Az ökumenizmus védőinek legmeggyőzőbb érve, az egy akol és egy pásztor (János 10:16.) bibliai idézet, valamint a keresztény egyházak közötti párbeszéd szükségessége, egymás közötti szeretet gyakorlása.
Az ördög mindig a részletekben bújik meg. Az egymás iránti szeretet gyakorlása különböző felekezetek között nagyon fontos és üdvös dolog, de ahogy már fentebb kifejtettem, ez csak úgy teljes, hibátlan és egységes (egyetemes-katolikus), ha teljes egészében Istenközpontú , a Háromságos Istent imádó, Máriás lelkületű, tiszteli a szenteket, hisz a Szent Angyalok létezésében, hagyománytisztelő és hierarchikus. Hiszi és vallja, hogy van Mennyország, Tisztítótűz és pokol.
Ezzel megérkeztünk az egy akol egy pásztor, egy nyáj értelmezéséhez. Az egy akol egy pásztor egy nyáj az osztatlan egységes, hagyományhű katolikus egyház.
Itt említés teszek az ortodox egyház jelentőségéről amely szigorúan és következetesen ragaszkodik a Szentíráshoz és a hagyományokhoz. Különösen a keleti ortodoxok és a bizánci ortodox egyház az antikrisztus uralkodása alatt ők lesznek a kereszténységnek egyik legmasszívabb,legigazabb pillére.
Végül: Hogyan kapcsolódik tehát az ökumené az egy- világvalláshoz? Úgy, hogy az egy akol egy pásztor fogalmát kibővíti, ahol már nemcsak Isten báránykái, hanem disznók, csúszó-mászók, ragadozók is ott lesznek, ahol már nem a teljes, nem a tiszta, nem a Máriás lelkületű jelenik meg. Ahol befogadják az ateistát, a leszbikust, a homoszexuálist, a genderelmélet követőt, a káromlót a sátánimádót, tehát a bűnöst úgy, hogy elfogadtatják velük, hogy a bűn nem létezik, nincs szükség bűnbocsánatra, a pokol nem létezik. Mindenkit befogadunk, minden szellemiséggel egyetértünk. A liberalizmus teret hódít az egy-világvallásban. A legnagyobb eretnekségre készüljetek.
Ez a vallás már nem Istenközpontú, hanem elsősorban emberközpontú. Az antikrisztus fellépésével sátán központivá válik.
Kedves katolikus gyermekeim! Szeressétek felebarátaitokat! De ne feledjétek, hogy a tökéletes, Szent ÁLDOZAT, Aki Szent Fiam az Eucharisztiában az egyedüli és üdvözítő ÁLDOZAT.
A katolikus, hagyományhű szentmise az egyedüli, szeplő nélküli szertartás, mely Isten előtt kedves.
A katolikus vallásban gyónhattok, megvallhatjátok, megbánhatjátok bűneiteket, itt van bűnbocsánat, itt van feloldozás bűneitek alól a felszentelt pap keze által.
Az egy akol egy pásztor, a Jó Pásztor, Aki életét adta juhaiért szeretett Fiam. Az utolsó időket élitek gyermekeim. A Jelenések Könyvének idejét. Az én nyájam, a Maradék Egyház, a körülmetéltség jelképe, amely majd magába fogadja kiválasztott népemet a megtért zsidóságot is. Így lesz az én népem egy akol és Én leszek a Jó Pásztora.

Jézus bátor harcosa.

2023. január 17., kedd

JÓVÁTÉTEL TÖMEGE Üzenet Kaynek Jézustól

 

2023. január 16., hétfő

Jézus beszélni kezd, miközben az atya elkezdi a homíliáját.

 

"Gyermekem:

 

Azt akarom mondani, hogy nagyon fontos, hogy egyensúly legyen az életetekben, hogy a boldogság és az öröm eszméit evangelizáljátok, valamint hogy felkészüljetek azokra az időkre, amelyekben éltek.

Gyermekeim, nem akarok szomorú szavakat hozni nektek, de ez egy olyan időszak, amelyben a gonoszság teljesen körülveszi egész világotokat, és gyermekeim lelke veszélyben van. Ezért szavaimat arra kell használnom, hogy megpróbáljam felébreszteni sokakat közületek álmotokból. Eljött az óra, és a lelkek megmentése már közel van. Gyengék, fáradtak és kimerültek lesztek a kétségbeesett idők miatt, amelyekben éltek.

Arra kérem gyermekeimet, hogy ezekben a válságos időkben jöjjetek elém, mert én vagyok a ti Uratok és Megváltótok. Irgalmasságom végtelen, és Én egy mindent szerető Isten vagyok, aki nem akarja, hogy egyetlen gyermeke is elveszett legyen.

A gonoszság sötétsége bontakozik ki világotok körül. Gyermekeim nem ismerik fel a közelgő büntetéseket, és azt, hogy a világot hogyan fogja átvenni az Új Világrend. Országotok egyike lesz azoknak a vezetőknek, akik ebbe a gonosz és sötét szervezetbe vezetik majd népüket, amely elhozza az Antikrisztust.

Gyermekeim, tájékoztatlak benneteket, hogy a harmadik világháború a láthatáron van, és Európa inváziója hamarosan meg fog történni. Még van idő arra, hogy megváltoztassátok a szíveteket és feladjátok a világban való életmódotokat. A bulizástok, az ivás és a húsvér test bűnei hamis örömök, amelyek a kétségbeesés és a pusztulás által el fognak tűnni, amint a nyomorúság ezen eseményei elkezdődnek. A bűn mindezen formái a mélység ösvényére vezetnek benneteket.

Ne kövessétek a világotok gonoszságait. Jöjjetek elém, és térjetek meg most, mielőtt még túl késő lenne.

Olyan mélyen szeretlek mindannyiótokat, és el akarom nektek hozni a belső békét, amit kerestek. Gyermekeim vagytok, és én vagyok a ti Egyetlen, Igaz Istenetek, aki megnyitja Szívét előttetek. Meg akarlak vigasztalni benneteket, és Szent és Irgalmas Szívem Szeretetébe helyezlek benneteket.

A Sátán most az irányítást gyakorolja, és most ő uralkodik minden felett a Földeteken, és nagyon sok gyermekem szívét és lelkét vette át.

Gyermekeim, nélkülem és a Mennyország harcosai nélkül nem tudjátok megvívni a gonosz lelki harcát. Nem harcolhattok az ima ereje nélkül azzal, amit nem láttok, vagy amiben nem hisztek. A gonosz erők körülvesznek benneteket, de Uratok és Megváltótok arra kér benneteket, hogy most térjetek meg, hogy eláraszthassam rátok Kegyelmeimet, hogy erőt adjak nektek a gonosz e szellemi harcának megvívásához.

Ragaszkodjatok a rózsafüzérhez és imádkozzátok naponta; imádkozzatok a purgatóriumban lévő Szegény Lelkekért és kérjétek őket, hogy segítsenek nektek. Várják imáitokat; életetek oly sok eseményében tudnak segíteni nektek, de ők maguk nem tudnak semmit sem tenni, hogy segítsenek magukon. Imádkozzatok naponta lelkük nyugalmáért.

Forduljatok az Angyalokhoz és a Mennyország imaharcosaihoz. Ők megértik, hogy milyen súlyos a gonoszság a világotokban, de bosszúért kiáltanak az ártatlan csecsemők megölése miatt az abortusz utálatos bűne miatt.

Hamarosan tanúi lesztek sok gyermekem hirtelen halálának a betegségek miatt, amelyek fel fognak támadni és gyorsan terjedni fognak közöttetek. A levegő, amit belélegztek, szennyezett lesz az ételetekkel és a vizetekkel együtt. Országotok gonosz vezetői elpusztítják és beszennyezik a föld minden javát, amely egykor betöltötte és beborította földeteket.

Imádkozzatok Egyházamért, valamint a pápáért, a hierarchiáért és minden papért, mert sokan közülük nincsenek felkészülve a végükre vagy arra, ami előttetek áll. Lelkük üdvössége forog kockán, és mindannyiótokat felelősségre vonlak, ha nem imádkoztok értük.

Ne feledjétek, hogy pap-fiaim az egyetlenek, akik a kenyeret és a bort Jézusotok igazi Testévé és Vérévé szentelhetik a szentmise megszentelésekor. Ők hallgatják meg gyónásaitokat és bocsássák meg bűneiteket a feloldozás által. Nem hibátlanok, de én leszek a bírájuk; egyikőtöknek sincs joga megítélni őket. Csak azt kérem, hogy naponta imádkozzatok értük. Bármilyen bűnt meg tudok bocsátani gyermekeim szívében lévő igaz bűnbánattal.

Egyházam át fog menni a legnagyobb szenvedésen, és meg fog tisztulni a gonoszság sok bűnétől és a gyalázkodás cselekedeteitől. Ezek a gonosztevők sok mindent elpusztítottak Egyházamban, de nem ti vagytok a bírák. AZT MONDOM NEKTEK: IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK, IMÁDKOZZATOK A VILÁG MINDEN BŰNÖSÉÉRT, DE KÜLÖNÖSEN PAP-FIAIMÉRT, MERT ŐK FOGNAK A LEGJOBBAN SZENVEDNI, ÉS IGAZI BŰNBÁNAT NÉLKÜL ÖRÖK KÁRHOZATOT FOGNAK SZENVEDNI.

Imádkozzatok hűséges pap-fiaimért, akiket elöljáróik minden indoklás nélkül üldöznek, amikor megvetően és pusztítóan bánnak azokkal, akik Egyházam igaz, Szent Hagyományait és igaz tanítását követik. Hűséges pap-fiaim közül sokan mártírhalált fognak halni, míg másokat a "föld alá" vezetnek. Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság káptalanját minden papfiamért.

Ez egy nagyon rázós év lesz, és sok pusztító esemény tanúi lesztek. Sok változás lesz a sokáig szunnyadó és csendes vulkánok hatalmas kitörései révén; a Föld megremeg, ahogy a víz forr a tenger alatt, és a hatások hatalmasak lehetnek, mert az óceánok elmozdulása rekord méretű cunamikat okoz. Pénzügyi instabilitástól fogtok szenvedni, és a Mennyország figyelmeztet benneteket, hogy élelmiszert és vizet takarítsatok meg a jövőbeli éhínségre.

Az országotok sokkal jobban fog szenvedni, mint bármely más ország, mert Atyám keze többé nem védi meg a nemzeteteket. Országotok, népetek és annak vezetői hátat fordítottak Istenüknek, és sok büntetéssel fogtok szembenézni. Tanúi lesztek a háborúnak a saját földeteken, és gyermekeim nagyon fognak szenvedni.

Gyermekeim, a jók mindig is a rosszakkal együtt szenvedtek, de imáitok más kimenetelűek lehetnek azok számára, akik Uruk és Megváltójuk útját követik. Imádkozzatok buzgón a családotokért és mindazokért, akik már nem hisznek a Mindenható Isten hatalmában, mert az igazak és igazak meg fogják látni Uruk Jóságát."

Miután Atya befejezte prédikációját, hirtelen meglátom Szent Mihályt, amint a szószékhez siklik, és féltérdre hajol tisztelettel Atya előtt, és kezét a melltányérjára helyezi; aztán a szentély közepére megy, fogja a kardját, és az arca elé emeli, miközben Atya elkezdi a Szent Mihály Kardja imát. Szent Mihály a jobb oldalára fordul, miközben kardját kinyújtva tartja a jelenlévők felé, és megáldja őket, majd a templom bal oldala felé fordul, és megáldja a jobb oldalán állókat. Ez egy különleges védőáldás, amelyet azoknak ad, akik minden bűnbánati szentmisén részt vesznek.

Azonnal látom Jézust, amint az atya a tabernákulumhoz megy, hogy visszahozza a lúnát az eucharisztikus Jézussal. Jézust közvetlenül az Atya mellett látom, és amikor a pap az Eucharisztikus gyógyító szolgálat megáldásához a térdeplőkhöz lép, Jézus az Atya mellett van. Jézus most a pap jobb oldalán áll, és ráteszi a kezét az Atya kezére, és az azonnal átitatódik. Azonnal látom a fényesség megvilágítását, amely előjön. Mint már említettem, ezt látva tudom, hogy minden pap, akit a katolikus Egyház valóban felszentel, megkapja Jézus Krisztus "erejét" az Egyház összes szentségén keresztül, amelyet maga Jézus állított be. Maga Jézus az, aki ezeket a nagy áldásokat adja nekünk. A katolikus egyház papjai valóban Krisztust képviselik ezeken a szent szentségeken keresztül.

Ahogy ránézek azokra, akik feljönnek erre a gyógyító áldásra, Jézusra nézek, és Ő mindig sugárzóan mosolyog, miközben minden egyes gyermekére olyan tiszta és nehezen leírható szeretettel néz, mert senki más ezen a földön nem tud így mosolyogni. Jézus tele van szeretettel és irgalommal. Ezt nem lehet másképp leírni. Most rám néz és azt mondja: "Igen, ezek az Én hűséges gyermekeim, akik minden hónapban időt szánnak arra, hogy részt vegyenek ezeken a bűnbánati szentmiséken, amikor az időbeosztásuk engedi, és rám bízzák fájdalmukat és szenvedésüket. Irgalmas Szívem minden szeretetével szeretem őket".

"Arra kérlek, mondd meg nekik, hogy ne féljenek, amikor az események szenvedése elkezdődik. Mondd meg nekik, hogy bízzanak és bízzanak az irántuk érzett szeretetemben, és Én átsegítem őket a kereszten, amelyet kérlek, hogy hordozzanak. Soha nem hagyom el őket, és mellettük leszek, amikor Hozzám kiáltanak. Mindegyiküket Szívem szeretetében fogom tartani.

A lelkiismeret megvilágosítása, a figyelmeztetés lesz az Én legnagyobb Irgalmassági Tettem Gyermekeim számára, és a megtérés rövid és békés ideje lesz, mielőtt hűséges gyermekeimet elvezetném a menedékhelyekre, a biztonság helyére, amelyeket előkészítettem számukra.

Lelkileg készítsétek fel lelketek, amíg még lehet; jöjjetek el a gyónás szentségéhez, imádkozzatok a bűnösök jóvátételéért, és tegyetek jót másokkal, ahogyan én tettem a földön. Tetteim által mindannyiótokat vezetlek, és azt akarom, hogy mutassátok ki szereteteteket az egész emberiség iránt, még a bűnösök és azok iránt is, akik szeretetlenséget mutatnak irántatok. SZERESSÉTEK EGYMÁST, AHOGY ÉN SZERETLEK TITEKET. Nyissátok ki a Bibliátokat és olvassátok a Szentírást; ez legyen életetek fontos része."

A Szent Család jelen volt ezen a szentmisén, és a Szűzanya a kezében tartotta a kis Jézust. A Kisded Jézus felemelte kis kezét és megáldotta a jelenlévőket. Majd azt mondta: "Imádkozzatok, mint a kisgyermekek, és éljétek életeteket a szív egyszerűségével".

 

Semmi többet nem hallok és nem látok.

https://www.privaterevelation.org/post/message-from-jesus-to-kay-3

2022. december 21., szerda

December 20-ai szemelvényezés

(Magasan a föld felett láttam az Örökkévaló Atyát. Jobb kezében egy vérnek látszó, vörös folyadékkal teli poharat tartott, bal kezében pedig egy pecséttel lezárt pergament. A poharat a földgömbre öntötte ami pörögni kezdett.Láttam földrengéseket,ciklonokat,tájfunokat és árapályhullámokat.Aztán két űrszondát és egy aszteroidához hasonló égitestet láttam teljes sebességgel a Földre vetődni.A víztömeg felemelkedett,sok szigetet elnyelt.Sok ország sikolyokat hallottam, és az emberek szeretteik halálát és otthonaik pusztulását gyászolták. Káosz és pánik volt)A Megváltó Anya Római Rendjének alapító atyám, ideje megfúrni a talajt, hogy előhozzam azt a csodálatos forrást, amelyet megígértem neked. Amint azt mondták nektek, ez a víz lesz a „julep” alapja, amelyet a Nagy Büntetésre használnak majd. Ön kondicionálja ezt az italt, és megosztja az összes romanistával. A kereszt jelével megjelölöm mindazok homlokát, akik fogyasztják. Meg lesznek kímélve és védve.

Igaz Prófétám, keresd meg azt a helyet, ahol megmutattam neked, hogy felállítsd a Nagy Bazilikát ennek a rendnek. Sok lélek jön és kéri, hogy diakónussá és pappá szenteljék fel őket. Felállítok egy szemináriumot, amely gondoskodik azok képzéséről, akiket a papság az oltár szolgálatára hív el. (Az Örök Atya bemutatja az olajbogyót, és arra kér, hogy tegyem rezonálóvá)

Most van itt az ideje, hogy büntessünk úgy, hogy példás büntetésekkel megbüntessük a Földet. Már a jelek is kétségtelenül hirdetik ennek az igazságszolgáltatásnak a közelgő érkezését. Ehhez vizet, tüzet, éhínséget, járványokat, háborút és levegőt használok, hogy megbüntessem. Nem fogsz tudni felvenni a harcot ezek ellen az elemek ellen Nem fogsz tudni ellenállni, és nem menekülhetsz el a harag e napjától, bárhol is vagy. Találsz érveket az éghajlati jelenségek magyarázatára, és megnyugtatsz. De senki, egyikőtök sem tud véget vetni annak, ami most kezdődött. Megmondtam nektek, amikor megkérem prófétámat, hogy csengesse az olajfánt, akkor megérti, hogy készen kell állnia. A vége folyamatban van.

A férfiak rossz tettei elítélendőek. Határozott elítélésre és biztos válaszra szólítanak fel. A legszörnyűbb katasztrófák hamarosan elolvadnak a kontinenseken. Az összes generáció közül senki sem tapasztalt még ilyen próbát. Sok kataklizma fog a földgömb felszínén bekövetkezett nagy megrázkódtatások következménye. A férfiak elpusztulnak a természeti elemek miatt.

A Közel- és Közel-Kelet felgyújtott és bombázott városait a Föld felszínével teszik egyenlővé. A szíriai nép elpusztítása egy nagyszabású vegyi támadás révén fog megtörténni. Többé nem lesz elég hely a halottak földbe helyezésére. Az éjszaka közepén sikolyok hallatszanak. A nap elején a földet testek borítják. Észak-Koreából egy busztűz lángra lobbantja a port és felszabadítja az ellenségeskedést, amely fokozódik és szörnyű válsághoz vezet.

A járványnak még nincs vége. Dühvel fog visszajönni, és megerősödik. A helyi lakosság ismét számos nélkülözésre korlátozódik, beleértve az utazást is. Ha az Egyesült és Osztatlan Szíveknek való felszentelés nem történik meg, akkor jön a legrosszabb. Arra buzdítom a püspököket és a papokat, hogy hallgassanak, mielőtt a vér folyója beszennyezi a Földet. Semmit sem tehetsz az ég segítsége nélkül.

Ez a járvány egy előkészítő teszt annak ellenőrzésére, hogy választott közösségeim valóban működtek-e, amikor eljön a Büntetés. Az elszigetelés a hibák megszilárdítását szolgálta. Mondtam, hogy mindig nézd meg az ételkészletedet, mert nem tudsz majd kimenni. Elgondolkodhat azon, hogy ennek a járványnak a következményei hasonlóak mindenhez, amit a Nagy Büntetés Isteni Büntetése alatt meg lehet és nem. Minden hirtelen történik, és nem lesz időd felkészülni rá. Gyermekeim, ne kövessétek a sarlatánokat és a szélhámosokat, akik kihasználják a leggyengébbek, legsebezhetőbbek hiszékenységét. Bízz Istenben és az érvényes szentségekben. Nagy dráma játszódik le egy végzetes eseménnyel Franciaországban. Az egymást követő tönkremenetel borzasztó szerencsétlenség látványával fogja hagyni a világot. Azért, mert Franciaország megszegi az isteni törvényeket, mészárlást fog szenvedni. Franciaország, Franciaország, Franciaország, mit kezdtél a megkeresztelkedésed ígéreteivel? Az önök gyűlései erkölcstelen és vallástalan törvényeket határoznak meg. Vissza fogsz térni Hozzám, az Igazi Törvényes Király, Henri V de La Croix közvetítésével . Minden tisztaságodat megtalálod, ha a Szent Szív képét felragasztják a zászlóra. Védelmet és békét kapsz a Nagy Felszentelés után, amelyet a Nagy uralkodó fog végrehajtani .

2022. december 20., kedd

Fájdalmas Anyánk és Jézus Krisztus üzenete Kay-nek

 

2022. december 13., kedd - Rózsafüzér imacsoport - Szent Anna Katolikus Templom

 


 

Legédesebb gyermekeim:

Köszönöm nektek szeretetből és odaadásból fakadó imáitokat.

Biztosítalak benneteket, hogy meghallgatom minden hozzám intézett kéréseteket és aggodalmatokat, és tudom, hogy Isteni Fiam mindannyiótok mellett áll, amikor a rátok nehezedő terheket és a kereszteket hordozzátok, amelyeket hordoznotok kell.

Az előttetek álló napok tele vannak bánattal és sok veszéllyel a világotokra nézve. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok hazátokért, amelyet még mindig kedvesnek és közelinek tartok szomorú Szívemhez.

A Nagy Amerika nincs többé, de az iránta érzett szeretet még mindig közel áll a Szívemhez. Hűséges gyermekeim - akik tiszta szívvel és hazafias érzésekkel viseltetnek iránta - mindig hűségesek és hűségesek maradnak ahhoz, amit eredetileg képviselt. Egykor az a nagyszerű nemzet volt, amelyet "Egy nemzet Isten alatt" címmel hoztak létre. Valamint az értékek és a tisztesség az ő népe számára, és amelyért az alkotmánya megerősítette, hogy szolgálja polgárait. Természetesen ez már nem létezik, és ahogy minden egyes nap múlik, egyre többet veszítünk a szabadságjogainkból.

Ó, hűséges gyermekeim, imádkozzatok azokért az eseményekért, amelyek hamarosan a nemzeteteket fogják érni. Azok a gyermekeink - akik aludtak, vagy akik visszautasították a Mennyország hozzájuk intézett kiáltásait - hamarosan felébrednek álmukból, és térdre kényszerülnek, amint végignézik az őket körülvevő pusztulást és pusztítást. Mérhetetlen borzalomnak lesznek tanúi, amint oly sok gyermekünk hirtelen meghal, és anélkül, hogy esélyük lenne egy gyors megbocsátó imára az Uruktól és Megváltójuktól.

Minden esemény, ami meg fog történni, minden további figyelmeztetés nélkül fog bekövetkezni. A figyelmeztetések már sok éven keresztül elhangzottak, és oly sok gyermekünk nem figyelt oda, hogy meghallgassa a Mennyország ezen üzeneteit.

Imádkozzatok irgalomért ezekért a meg nem tért bűnösökért, mert az én irgalmas Fiam nem akarja, hogy egyetlen gyermeke is elveszett legyen. Imádkozzatok az Egyházért, amint megtisztulásán megy keresztül. Imádkozzatok különösen a pápáért, a hierarchiáért, a püspökökért és minden papért. Sok vallási vezetőnk nem tudja, hogy mi lesz az ítéletük. Olyan sötétségben vannak, és követik a gonosz és társai gonosz taktikáját.

Gyermekeim, imádkozzatok, amennyire csak tudtok, hogy enyhítsétek ezeket a fájdalmas és szomorú eseményeket. Bízzatok szavaimban, hogy nemzetetek a legnagyobb pusztítást fogja elszenvedni, és egyetlen nemzet sem fog segítségetekre vagy védelmetekre sietni.

Maradjatok közel Isteni Fiamhoz, imádkozzátok a Szent Rózsafüzért, járjatok rendszeresen gyónni. Templomaitok hamarosan bezárnak, ezért ha tudtok, naponta járjatok szentmisére, és látogassátok Jézust az imádságban, amilyen gyakran csak tudjátok. Imádkozzatok a világ minden bűnösének jóvátételéért.

Azért beszélek most itt, hogy figyelmeztessem gyermekeimet, hogy térjenek meg, mielőtt ezek az események bekövetkeznek.

Én vagyok a ti Mennyei Édesanyátok, aki nagyon szenved azért, ami nagyon hamarosan bekövetkezik.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok hűséges gyermekeim, mert számítok rátok, hogy sok lelket menthettek meg imáitok és áldozataitok által, függetlenül attól, hogy milyen csekélynek gondoljátok azokat. Ezeket az imákat és áldozatokat nagyra fogja értékelni szomorú Szívem, és Isteni Fiam hálája és köszönete hatalmas lesz.

Édes gyermekeim, tudjátok, hogy mindannyiótokat fájdalmas Szívem szeretetébe helyeztem.

 

Megáldalak benneteket Fiam nevében.

2022. december 19. - Jóvátételi szentmise

[Megjegyzés: Mielőtt a szentmise elkezdődött, és miután elmentem gyónni, Jézus azt akarta, hogy kezdjek el leírni néhány dolgot, amit mondani akar az Ő gyermekeinek.]

 

Jézus beszélni kezd:

Drága gyermekem:

Ez az évnek egy örömteli időszaka, de karácsony után az örömteli idők elhagyják világotokat, és az események, amelyekről beszéltem, valamint szeretett Anyám, olyan erős és pusztító erővel fognak kezdődni, hogy szívetek mélyén félelmet fogtok tapasztalni.

Gyermekeimnek lelkileg fel kell készülniük a jövő évre, amely a tragédia kezdetének fog bizonyulni országotok [az Egyesült Államok], valamint a világ többi része számára.

Arra kérlek benneteket, hogy tanácsoljátok gyermekeimnek, hogy miután lelkileg felkészültek, utána készítsétek elő otthonotokat élelemmel.

és vízzel, amire ezekben az időkben nagy szükség lesz. Ne vesztegessétek az időtöket arra, hogy ezekre a dolgokra gondoljatok, hanem készüljetek fel, ahogyan már figyelmeztettelek benneteket az elmúlt néhány évben.

Gyermekem, pusztítás pusztítást pusztítás után fog következni, és az események minden figyelmeztetés nélkül fogják sújtani világotokat. Mindig adtam gyermekeimnek időt a felkészülésre. Megpróbáltam bőven időt adni ezekre az eseményekre, de csak azt hallom gyermekeimtől, hogy "soha semmi sem történik". Bízzatok bennem, most van itt az idő, amiről már sok éve beszélek.

Ne várjatok vagy habozzatok, hanem mozduljatok olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudtok, mielőtt ezek az események bekövetkeznek.

Minden egyes nap, ami elmúlik, újabb napot ad nektek, hogy hálásak legyetek. Nem szeretem hallani gyermekeimtől a következő szavakat: "Mondtam, hogy semmi sem fog történni".

Ne legyetek ostobák vagy hálátlanok mindazért, amit a múltban kaptatok. Azt akarom, hogy hálásak legyetek minden egyes napért, amelyet Atyám megenged nektek.

Gyermekem, ez a liturgikus év, az adventi időszak volt az utolsó évszak, hogy lelkileg békével és örömmel készülj a karácsonyi ünnepségre, születésem napjára. Más szóval, tájékoztatlak téged, hogy a következő adventi időszak sokkal másabb lesz, mint az idei. Remélem, hogy hűséges gyermekeim jól felkészültek születésem idei megünneplésére.

Mindegyikőtöket szeretem, és kérem a bűnbánati imáitokat az ellenem elkövetett bűnökért (hallom a káromlás szót). Ezek a cselekedetek és vétkek szentségtörőek és nagy tiszteletlenséget mutatnak Istenetekkel szemben. Imádkozzatok ezekért a bűnösökért, akiknek eszük ágában sincs hiába venni az Úr Nevét.

Álljatok szilárdan hitetekben, és bízzatok teljes mértékben az Én szeretetemben minden gyermekem iránt.

Napjaitok meg vannak számlálva, és arra kérlek benneteket, hogy most térjetek meg, amíg még megtehetitek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik elveszettek, és imádkozzatok Irgalmasságomért értük. Imádkozzátok szeretett Anyám rózsafüzérét, és imádkozzátok az Isteni Irgalmasság káptalanját családotokért.

Irgalmas Szívem szeretetébe helyezlek benneteket.

Megáldalak benneteket Atyám nevében.

https://www.privaterevelation.org/post/message-from-jesus-to-kay-2