2021. február 23., kedd

Február 22-ei üzenet legfontosabb közlése a Jelenések és a FENYÍTÉS

7692000/2000

„Kedves fiam, amint tudod, az idő most nagyon gyorsan halad, mert az idő hamarosan Isten Fiam, Jézus második eljövetelének eljövetele felé halad . Ezért itt az ideje, hogy gyermekeink tudomásul vegyék. Hamarosan a világ eseményei a Közel-Keletre összpontosulnak , mivel a Gonosz az általa ellenőrzött földeket az események felé mozgatja, amelyek elindítják a harmadik világháborút . Imádkozz és figyelj, mert a Gonosz manőverezi a vezetőket a harmadik világháború előidézésében , mert a bajok a Közel-Keleten és Európában kezdődnek , hogy behozzák Spanyolországba és Franciaországba az inváziót. Ezért kérem gyermekeimet, hogy imádkozzanak, mert ez hasonló lesz a mórok inváziójának évszázadokkal ezelőtti idejéhez . A világ bevonul a háborúba, mert gyermekeim elfelejtettek imádkozni. ”

Assisi Szent Ferenc jövendölése, amely most teljesedik be!

Miután röviddel halála előtt összehívta testvéreit, óvta őket az eljövendő szorongattatások miatt, miközben ezeket mondta:
„Viselkedjetek bátran, testvérek, legyetek erősek és bízzatok az Úrban. A szorongattatás és a szomorúság nagy idői közelegnek (szó szerint: sietnek, hogy eljöjjenek), melyekben világi és szellemi zűrzavar és veszélyek harapódznak el, sokak szeretete kihűl és a Gonosz rosszasága minden mértéket meghalad.
A démonok hatalma a szokásosnál erősebben lesz elengedve, a mi és a többi szerzetesrend szeplőtelen tisztasága annyira el lesz torzítva, hogy a keresztények között csak nagyon kevesen fognak az igazi pápának és a római Egyháznak őszinte szívvel és tökéletes szeretettel engedelmeskedni: Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy rafinált módon (szó szerint: eszességgel) sokakba a tévedés halálos mérgét (szó szerint: a halált) csöpögtesse.
Abban az időben a botrányok megsokszorozódnak, rendünk kettészakad, a többi szerzetesrendből sok teljesen elpusztul, mert nem mondanak ellen a tévedésnek, hanem elfogadják. Olyan sok vélemény és szakadás lesz a nép körében, a szerzetesek között és a klérusban, hogyha azok a napok az Evangélium igéi szerint nem rövidülnének meg, még a kiválasztottakat is a tévedésbe vezetnék, ha nem Isten mérhetetlen irgalmasságának hatalmas árama vezetné őket.
Szabályzatunkat és életmódunkat abban az időben néhányan a legélesebb módon támadják meg. Mérhetetlen kísértések fognak betörni. Akik akkor igaznak bizonyulnak, az élet koronáját kapják meg. De jaj azoknak, akik reményüket egyedül a szerzetesi életbe fektetve langyosak lesznek, és a kísértéseknek nem állnak állhatatosan ellen, melyek a kiválasztottak próbatételeként engedtetnek meg.

Azok, akik izzó lélekkel az igazság iránti szeretetből és buzgalomból ragaszkodnak a vallásossághoz, mint engedetlenek és szakadárok üldöztetéseket és jogtalanságokat fognak elszenvedni. Mert üldözőik a gonosz lelkektől űzetve azt fogják állítani, hogy az engedelmesség nagy tette (szó szerint: nagy engedelmesség) Istennel szemben, ennyire megromlott embereket megölni és a földről eltörölni.
De akkor az Úr a szorongatottak menedéke lesz, és meg fogja menteni azokat, akik Benne bíztak. És ezek, hogy Urukhoz hasonlóak legyenek, bizakodva fognak viselkedni, és a halál által az örök életet elnyerve, úgy fognak dönteni, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, mint az embereknek; és mivel a hazugságba és a hűtlenségbe nem akarnak beleegyezni, a haláltól semmi módon nem fognak félni.

Abban az időben néhány prédikátor az igazságot agyonhallgatja (szó szerint: hallgatással betakarja), mások eltapossák és letagadják. Azok életvitelének szentsége, akik csak külsőleg vallják meg, nevetségessé válik, ami miatt az Úr Jézus Krisztus nekik nem méltó pásztorokat, hanem pusztítót fog küldeni.”«

A háromnapos sötétség idején (70–72 órán keresztül) világítani fog!

A „szép asszony” magához hívja õket:
 

 

„Jertek ide, gyermekeim, ne féljetek; én azért vagyok itt, hogy nagy újságot mondjak nektek.”

Melanie amint odamegy látja, hogy a szép asszony egy kövön ül és szemeibõl könnyek ömlenek. Nyakában egy láncot visel, melynek végén egy kereszt van. A kereszten úgy látszik, mintha az Úr Jézus élne.
 

 

A keresztfa bal és jobb oldalán egy kalapács és egy harapófogó van. / A szenvedéstörténet eszközei/

 

2021. február 9., kedd

Február 9-ei legfontosabb kijelentése, a Yellowstone vulkán felébredése

AZ EMBER Büszkesége jelzi, és közömbösséggel nézi, hogy mit épít a világ elitje az emberiség szeme előtt, annak érdekében, hogy megismételje a holokausztot . Az ember süketen, vakon és némán él ... Amikor felébred, vége lesz az időnek, és amit elbocsátott, sírásra ad okot.

Közelednek a természet okozta tragikus pillanatok; nagy földrengések fognak bekövetkezni, és az emberek, az “egójuktól elcsüggedve”, megengedték szívük megkeményedését és behatolását a vizekbe, amelyek megbénítják a teremtmény Isten szeretetét.

Az isteni irgalmasság hív téged, vár téged, mint a tékozló fiút; meg kell térni, mielőtt a sötétség eljön - az ész megmondja, hogy térj meg, a szíved lágyulásra szólít fel, és az érzékeid nem akarják, hogy gonoszra használják.

EGY HÍVÁS VAN:

ALAKÍTANI! Térjen vissza az útra, mielőtt az ördög elvisz, és arra készteti, hogy dolgozzon és cselekedjen az isteni tervek ellen.


 

LUZ DE MARIA MEGJEGYZÉSE

Testvérek:

Víziót kaptam a Föld nagy tragédiáiról, a próféciák várható beteljesedéséről ....

A természet ereje impozáns: megbénítja az emberiség egy részét.

Megalakul a gonoszság - az ember pusztulása, nagy siránkozásokkal az egész Földön, egy Krisztushoz és Anyjához hű kis maradék siránkozása.

Háborút hirdetnek és az emberiség destabilizálódik; váratlan fegyverek kerülnek napvilágra, amelyek rettegést okoznak.

A szellemiség kevés emberben fog lakni: Isten Igéje alig hallható, tilos lesz, és az embernek fáradhatatlanul meg kell keresnie, még a sziklák közepette is, ahol nem lehet látni.

A kereszténység lényege vitatkozni fog, árulás és szakadás következik. A „Katechon” (Thesszaloniki 2.6-7)  felülről kap erőt a hű Maradék támogatásához; eljön a vége, és minden a helyére kerül. (https://www.revelacionesmarianas.com/en/CISMA.html).

Hosszú szenvedés után eljön az Isteni Béke.

Ámen.
2021. január 27., szerda

Egyetlen oltás sem nyújt védelmet, csak a szellemi védelem

Jó hír Strasbourgból: A kötelező oltás ILLEGÁLIS!!

A legfontosabb emberi jogi szervezet, az Európa Tanács most határozatot fogadott el a kötelező oltás ellen. Az oltatlan embereket nem szabad SEMMILYEN hátrányos módon megkülönböztetni a nem oltottaktól. Mostantól kezdve minden kötelező oltás eleve jogellenes, így törvénysértő! Aki kötelezővé teszi az oltásokat vagy azokhoz köt bármi feltételt ennél fogva maga sért törvényt! Így például a munkahelyi diszkrimináció vagy a be nem oltott személyek utazási tilalma jogilag TELJESEN kizárt! Ugyanígy minden hatósági eljárásban, minden munkáltatói szerződésben, minden utazásnál, minden RENDEZVÉNYEN és egyéb helyen erre lehet hivatkozni és FELJELENTÉST tenni, abban az esetben, ha kötelező oltáshoz kötnének bármit, amit oltottak tehetnek. A tagállamokat felhívták arra, hogy KÖTELEZŐEN tájékoztatni KELL arról, hogy az oltás NEM kötelező, azt propagálni, erőltetni TILOS! A határozatban arra kérik a 47 tagállamot, hogy az oltás beadása előtt emeljék ki, hogy az oltás nem kötelező és a nem oltott személyt nem szabad hátrányos megkülönböztetésnek alávetni. A megkülönböztetés kifejezetten tilos, még akkor is, ha esetleges egészségügyi kockázatok állnak fent, vagy ha valaki nem akar oltást felvenni szabad ÖNRENDELKEZÉSI joga alapján.

Következtetés: Innentől kezdve tehát a lezárások, a munkavállalók és munkahelyek szándékos tönkretétele jogi határozat alapján jogsértő!


Üzenet Luciának, megkapta. 2021. január 27. 22:30

(Úr Jézus): Ez egy oltóanyag, amelyet a mennyből adnak minden egyes embernek, hogy megváltoztassa DNS-ét születésekor, és imádja a fenevadat. A Jelenések könyvébe van írva.

Ez arra készteti az egyént, hogy akaratától eltérően járjon el. Ez átírja a testében lévő DNS-t. Lehetetlen lesz a visszafordulás.

Eljönnek a napok, amikor a szavaimat nem hallják. Ez az ördög elleni vakcina, amely megváltoztatja a DNS-t.

2021. január 22., péntek

Január 22-ei üzenet lényege

Vatikán megbukik, Washington bukik, a beszivárgott intézmények nem lesznek többé, és a vagyont vissza kell adni. (YL20210122)Azt gondoltam ,hogy Kanada kivétel lehet a fent említett valós vádak alól ,de úgy néz ki tévedtem. Az egész észak-amerikai kontinens megfertőződött. Olyan családok jönnek haza akiknek elege lett az ottani szép lassan kialakult élhetetlen ,"lebutított, lelkileg kiüresedett lakosságból" harminc év után most telt be a pohár. Bármikor beperelhet a szomszédod vagy egy idegen az utcáról.
Ha várakozol a liftre és egy nő van bent (aki tovább szeretne menni) akkor inkább tovább engedik had menjen egymaga, mert a helyzet az ,hogy ha beszállsz mellé megvan rá az esélye ,hogy nyakadba akaszt egy molesztálásos pert. Nem azt mondom ,hogy ez általános de sajnos van ilyen és aki teheti kerül bizonyos helyzeteket. Ez most Amerika!

Valójában beszélhetnénk a dél-amerikai kontinensről is ott másképp de ugyan ez a helyzet.Olyan mértékű a bűnözés ,hogy az fel nem fogható. Kartellek egymás közti rivalizálása ,kiskorúak fegyverrel az utcákon (Escobár idején is). Bármidet ellopják bármikor. Annyi gyilkosság van mind a mai napig ,hogy nem csodálkoznék ha ott kezdődne először az új szodoma és gomora ,csak ezúttal nem városi szinten hanem kontinentális.

 

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2016-06-24-05-12-59&catid=21:kuelfoeld&Itemid=58#comments

2021. január 20., szerda

Január 20-ai és a 25-ei üzenetek lényege, Cirkumpacifikus-hegységrendszer

A Tűzgyűrű

A Tűzgyűrű népszerű neve annak a Csendes-óceán partjain végigfutó széles, sávszerű földrajzi régiónak, amely mentén különösen sok, működő és szunnyadó vulkán helyezkedik el, és kiemelten sok, különböző fészekmélységű földrengés pattan ki. A Tűzgyűrű körülbelül azonos földrajzi elhelyezkedésű, mint a Cirkumpacifikus-hegységrendszer, de hozzá tartozik még az Eurázsiai-hegységrendszerből Szumátra és Jáva térsége is. A hegységrendszer geomorfológiai fogalom, míg a Tűzgyűrű a vulkanológia és szeizmológia tárgykörébe tartozik.

A nagyjából patkó alakú terület Új-Zélandnál kezdődik, a Kermadec- és Tonga-árkot követi, majd nyugatra fordulva Fidzsi-szigetektől Indonéziáig egy kiszélesedő zónát alkotva nagyjából kelet–nyugati irányú. Innen Tajvanon, Japánon és a Kuril-szigeteken át éri el Kamcsatkát. Itt keletre fordulva az Aleut-szigeteken át fut Észak-Amerika nyugati partjaiig, majd dél–délkelet felé folytatódva Észak-, majd Dél-Amerika nyugati partját követi egészen a Tűzföldig.

A körülbelül 40 000 kilométer hosszúságú patkó alakú övezetet mélytengeri árkok és vulkánok sora alkotja, valamint a kéregmozgások okozta egyéb jelenségek (földrengések, gyakori cunamik) jellemzik. A tűzgyűrűben 452 aktív vulkán található, de itt helyezkedik el a Föld összes aktív és szunnyadó vulkánjának 75%-a, a szeizmikus aktivitás is itt a legnagyobb, a Föld összes földrengésének körülbelül 90%-a a Tűzgyűrű környezetében történik.

A Tűzgyűrű kialakulásának oka sokáig vitatott volt, és elsősorban vulkanológiai alapon próbálták a jelenséget magyarázni. A tényleges okok felderítéséhez a lemeztektonika megszületésére volt szükség. A ma már általánosan elfogadott elmélet szerint az egész Tűzgyűrű (helyről helyre kissé változó jelleggel) aktív kontinensperemekkel esik egybe, ahol (egy viszonylag rövid szakasz kivételével) az óceáni kőzetlemezek alábukása, szubdukciója zajlik. A szubdukcióban a vékony óceáni lemez bukik kontinentális lemezek alá. A szubdukálódó hideg és vékony óceáni kéreg a vele ütköző másik lemez alá bukva mélyfészkű földrengéseket kelt, az asztenoszférába belemerülő és lassan felolvadó, magas víztartalmú óceáni kéreganyag keveredésével magmaképző folyamatok indulnak el, ami mélységi magmás folyamatok mellett különféle kemizmusú aktív vulkanizmust is generál.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cirkumpacifikus-hegys%C3%A9grendszer#A_T%C5%B1zgy%C5%B1r%C5%B1