1987. december 17., csütörtök

San Martino 87.12.16

(San Martino 87.12.16)
Áldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek!
Gyermekeim, engedjétek, hogy belépjek a szívetekbe,
hogy anyaian vezesselek titeket és segítsek nektek
az üdvösség embereivé válni mindenki számára!
Mozgalmatok legyen az üdvösség kovásza,
életetek tükrözze az evangéliumi boldogságot;
olyan keresztények legyetek, akik Isten országát építik
ebben az emberiség számára veszélyes időszakban,
amely emberiség a gonoszság uralmát építette fel.
Azt óhajtom, hogy rám hagyatkozó emberek legyetek,
drága gyermekeim;
odaadottságotokkal részét képezhetitek Isten népének,
amely az üdvösségen munkálkodik.
Ha valóban befogadtátok a hívásomat, akkor többé
ne legyetek langyosak, hanem erősek és igazak!
Megáldalak benneteket!

1987. szeptember 6., vasárnap

San Martino 87.9.5

(San Martino 87.9.5)
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Gyermekeim, hányszor kértem már tőletek,
hogy legyetek engedelmesek, szófogadók,
alázatosak, csendes odafigyeléssel.
Így Jézus Szava bensőtökbe hatol,
amely folytonosan hív benneteket, felüdít,
megszabadít titeket a bűn elnyomásától.
Gyermekeim, szabadítsátok meg magatokat
minden bűntől, és akkor a szabad ember
erejével tudtok majd cselekedni.
Ha nem szólaltok meg, akkor még
nem tanúskodtok hitetek mellett, akkor még
nem szabadultatok fel a bűn rabszolgaságából.
Szabadok legyetek, amint Isten is szabadnak
teremtett benneteket!
Gyermekeim, megáldalak benneteket!

1987. augusztus 6., csütörtök

San Martino

(San Martino 87.8.3)
Áldjuk az Urat, gyermekeim!
Nem csitul el egy pillanatra sem azok hangja,
akik a tisztulás (purgatórium) közepette
mindenkinek szeretnék odakiáltani, hogy térjenek meg,
hogy térjenek vissza Istenhez.
Szeretnének visszatérni közétek,
hogy veletek imádkozzanak,
veletek imádják az Atyát, hogy elkerüljétek a bűnt,
ami oda vezethet titeket, ahol ők vannak.
Tanítsátok, hívjatok fel mindenkit arra,
hogy szeressék az Atyát, a Fiút és a Megszentelő Lelket,
akik mindnyájatokat várnak.
Megáldalak, gyermekeim, megáldalak benneteket!

(San Martino 1987.8.5)
Áldjuk az Urat!
Mielőtt én (a világba) jöttem volna,
már beszéltek rólam, mert hatalmas az Isten!
Ő határozott el mindent: lám Jézus Anyja
az Ő hatalma és akarata által van köztetek.
Mielőtt még eljöttem volna, már sokan szerettek engem,
ahogyan most ti szerettek.
Az Atya kitüntető szeretete töltött el,
Fiában növelte lelkem gazdagságát,
és még most is vele vagyok itt köztetek,
hogy ezt mondjam nektek: - Hallgassátok Őt! -.
Ma is, mint akkor, minden embernek szüksége van rá.
Jézus kegyelmével jön közétek,
hogy az Atyához vigyen titeket, aki vár rátok.
Növekedjék szeretetetek veletek együtt!
Mindnyájatokat megáldalak!

1987. február 21., szombat

Franciaország Közvetlen Cselekvők (Direct Action, Action Directe, AD)

A Közvetlen Cselekvők (Direct Action, Action Directe, AD) francia marxista terrorszervezet volt 1979 és 1987 között. A szervezetet Jean Marc Rouillian és Nathalie Menigon alapította, két szervezet, a Nemzetközi Forradalmi Akciócsoport (International Revolutionary Action Group, Groupe d’Action Révolutionnaire Internationale, GARI) és a Népi Önrendelkezés Új Fegyvere (New Arms For Popular Autonomy, Noyaux Armés Pour l’Autonomie des Peuples, NAPAP) egyesítésével. Céljuk a nyugati befolyás megszüntetése, a fennálló demokratikus berendezkedés megdöntése és a marxista állam megteremtése volt. Célpontjaik nagyrészt a NATO intézmények, a francia kormányhivatalok, az amerikai és a zsidó érdekeltségek, a multinacionális vállalatok és az üzletemberek soraiból kerültek ki. 1985. január 25-én az AD Elizabeth van Dyck Kommandója Párizs mellett, La Celle-Saint-Cloudban meggyilkolta Rene Audran tábornokot, a francia védelmi minisztérium nemzetközi ügyekért felelős és a külföldi fegyverzet-eladásokat irányító vezetőjét. Leghíresebb akciójukat 1986. november 17-én hajtották végre, amikor is AD terroristák Párizsban lelőtték Georges Besse-t, a Renault társaság elnökét. A szervezet vezetőit a rendőrség 1980 szeptemberében letartóztatta, de egy évvel később, 1981-ben Miterrand elnök amnesztiában részesítette őket. A lankadni látszó mozgalom ezzel új erőre kapott, akciói pedig egyre intenzívebbeké váltak. A francia kormány az AD-t 1982-ben hivatalosan is betiltotta, a terrorista akciók, a bombatámadások és a merényletek azonban egyre csak fokozódtak. 1985. január 15-én az AD és az RAF A nyugat-európai forradalom egységéért címmel (For the Unity of Revolutionaries in Western Europe, Pour l’Unite des Revolutionaires en Europe de l’Ouest – Für die Einheit der Revolutionäre in Westeuropa) Párizsban egy közös közleményt adott ki, amelyben az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozva szövetséget kötöttek és háborút hirdetettek a NATO ellen. Céljuk egy Nyugat-Európai Antiimperialista Front (West European Anti-Imperialist Font, Front de le Guérilla Ouest-Européenne, Antiimperialistische Front in Westeuropa) létrehozása volt. Ehhez a nyilatkozathoz több más baloldali szervezet is csatlakozott, és a NATO bázisok elleni akciók onnantól kezdve szinte mindennapossá váltak Európában. 1987. február 21-én a rendőrségnek sikerült Orleans közelében ismét elfognia a szervezet vezetőit, akiket később életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek, és ez már az AD tevékenységének a végét jelentette. A legelvakultabbak, akik el tudtak menekülni a letartóztatások elől, még egy ideig kitartottak Lyonban, a mozgalom főhadiszállásán, de a folyamatot már nem tudták visszafordítani, és az AD véglegesen felmorzsolódott.