2014. április 30., szerda

Így látja az Európai Bíróság a magyar devizahiteleket


Az Európai Bíróság szerint a magyar bíróságok vizsgálhatják, hogy tisztességes volt vagy sem a devizahiteles szerződéseknél az árfolyamrés kikötése, a testület szerint azonban a kérdést a Kúriának kell eldöntenie.
Az Európai Bíróság szerint mindig az adott ügyben eljáró bíróságnak kell meghatároznia, hogy egy szerződéses kikötés a megállapodás elsődleges tárgyának számít vagy sem, ebből következően pedig vizsgálhatja a bíróság a kikötés tisztességtelenségét vagy éppen ellenkezőleg. Jelen esetben, a Kásler-ügyben tehát a Kúriának kell ezt meghatároznia.
A luxembourgi testület, ha el nem is döntötte a Kúria helyett, hogy a devizahitelek esetében az árfolyamrés minek számít, azt azért megmondta, hogy ő mit tekint a szerződés elsődleges tárgyának – az alapján pedig az árfolyamrést nem tekinti annak. Az Európai Bíróság úgy látja, a hitel díjához, törlesztéséhez közvetlenül csak a forint és a svájci frank közötti átváltási árfolyamnak a törlesztőrészletek kiszámítása céljából történő meghatározása kapcsolódik, a szerződés ugyanakkor nem ír elő a hitelező által nyújtandó átváltási szolgáltatást.
Márpedig ilyen szolgáltatás hiányában a vételi és az eladási árfolyam közötti különbözetből eredő pénzügyi teher, vagyis az árfolyamrés, amelyet a kölcsönvevőnek kell viselnie, nem tekinthető valamely szolgáltatás ellenszolgáltatásaként fizetendő díjazásnak. Ebből az következik, hogy nem tekinthető a szerződés elsődleges tárgyának és így vizsgálható, hogy tisztességes volt vagy sem.
Ami az érthetőséget illeti: az Európai Bíróság úgy látja, nem elég, ha egy szerződési kikötés pusztán az alaki és nyelvtani szempontból érthető. A kölcsönszerződésnek átlátható módon kell feltüntetnie a külföldi pénznem átváltási mechanizmusának okait és sajátosságait.
Magyarán: a devizahiteles megértette-e, hogy akkor is többet fizet majd vissza annál, mint ami pusztán a hitel kamatából és egyéb költségeiből következik, ha az árfolyamok nem változnak a futamidő alatt. Az árfolyamrés ugyanis jellemzően 2-3 százalék volt, vagyis ennyivel mindenképpen többet kellett visszafizetnie a devizahitelesnek.

A szerződések kijavításával, a tisztességtelen és így semmis elemek korrigálásával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az nem ellentétes az uniós irányelvvel, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, a magyar bíróságok belenyúlhatnak a megállapodásokba.
póka
A luxembourgi testület véleményét a Kúria kérte ki az úgynevezett Kásler-ügyben: Kásler Árpád (az azóta létrehozott Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője) és felesége 2008-ban vett fel 14,4 millió forint, svájcifrank-alapú hitelt az OTP-től.
Káslerék 2010-ben fordultak bírósághoz, mert a bank kölcsönük folyósításakor devizavételi árfolyamon számolta forintra tartozásukat, míg később, a hitel törlesztésekor az aktuális havi részletet devizaeladási árfolyamon állapította meg.
A kettő különbsége az úgynevezett árfolyamrés, amelynek alkalmazása Káslerék szerint tisztességtelen, és ezért a vonatkozó szerződési kikötés is semmis. Az adósok emellett azt is kifogásolták, hogy a bank a jelzáloghitelhez kapcsolódó kezelési költséget is devizában tartja nyilván, így annak forintban számolt összege az árfolyamtól függően változik.
Káslerék első fokon mindkét kérdésben nyertek, másodfokon azonban már csak az árfolyamrés tekintetében adott nekik igazat a bíróság. A hitel felvételénél alkalmazott vételi és a törlesztésnél figyelmbe vett eladási árfolyam közötti különbség akár 5-6 százalék is lehetett (az OTP esetében ennél kisebb volt).
A bíróság szerint pont ezért volt tisztességtelen az árfolyamrés alkalmazása, mert így nullaszázalékos kamat és kezelési költség, illetve változatlan devizaárfolyam mellett is ennyivel többet kell visszafizetnie az adósnak. Így jutott el az ügy 2012-ben a Kúriához, amely tavaly januárban kért jogértelmezést az Európai Bíróságtól.
A magyar legfelsőbb bíróság azért fordult Luxembourghoz, mert egy uniós irányelv előírja, hogy a szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételek érvénytelenek, s így nem rónak kötelezettséget a fogyasztókra. Az európai előírás szerint azonban a szerződés elsődleges tárgyával, így például az árral, díjjal kapcsolatban a tisztességtelenséget nem lehet vizsgálni, amennyiben a feltételek világosak és érthetőek voltak.
hirdetés
A Kúria ezért egyrészt arra volt kíváncsi, hogy az árfolyamrés a devizahiteles szerződés elsődleges tárgyának számít-e, és ha igen, mikor tekinthető az ilyen feltétel kellően világosnak és érthetőnek. A Kúria azt is tudni akarta, hogy ha egy tisztességtelen feltétel elhagyása miatt a szerződés teljesítése ellehetetlenül, a bíróság kiegészítheti, módosíthatja-e a megállapodást annak érdekében, hogy a szerződés teljesítését helyreállítsa.
(NOL)


Az Európai Bíróság 2014. április 3o. döntése – Vélemény

A döntés szerint nem tisztességes a laikus adós számára nem átlátható szerződés, azaz az ebben a tartalmi részben tisztességtelen:
Az eddig megismert különböző bank által szerkesztett kölcsönszerződések szövegezése minden csak nem egyértelmű és nem világos. A különböző jogi, pü, és közgazdasági fogalmakkal, képletekkel teletűzdelt szerződés véleményünk szerint, úgy ahogy van teljes terjedelmében tisztességtelen.
A szerződések szövege olyan bonyolult és olyan szakzsargont tartalmaz, amelyhez az átlagos műveltségű adós megértési képessége kevés.
Hogy mennyire bonyolult a szerződési tartalom mi sem mutatja jobban, hogy a legtöbb esetben a bank maga sem tudja pontosan kiszámolni az aktuális tartozást, és nem tudja bizonyítani a változás számtani mértékét.
Az árfolyamrés, mint ellentételezés nélküli ellenszolgáltatás:
A bíróság véleménye szerint ez lehet tisztességtelen feltétel.
Az árfolyamrés a Kúria korábbi döntése értelmében a kölcsönösszeg része. Ha tisztességtelen figyelmen kívül kell hagyni.
Ez esetben a hazai jog szerint nincs meghatározott kölcsönösszeg megjelölve a szerződésben, amely a korrigálhatatlan semmisséget vonja maga után.
A határozott kölcsönösszeg megjelölése a szerződő felek kizárólagos joga, amelyet helyettük még a bíróság sem pótolhat.
Erre a magyar jog sem ad lehetőséget.
Ha eltekintünk attól, hogy az EU Irányelv sem engedi meg a bírósági módosítást, csak a tisztességtelen részek kihagyását, úgy a Kúria utólagos módosításának a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján is nehézségei lesznek, mert a jogszabály kötöttsége miatt a szerződések problémás köre az árfolyam és „tettestársai” az üzleti kockázat körébe tartoznak, amely nem ad alapot a módosításra.
A szerződések minden törvényes eszközzel történő életbetartásának igénye:
Az EU Bíróság véleménye szerint minden megoldás jobb a semmisség megállapításánál, mert az az adóst lehetetlen helyzetbe hozza, az egyösszegű visszafizetés miatt.
Azt gondoljuk, hogy ez a megállapítás nem lett kellően végig gondolva:
Ha szerződés korrigálhatatlanul semmis, azt a szerződést szerkesztő bank okozta, amely annak minden következményét viselni köteles – beleértve a kártérítésért való felelősséget is.
Semmis szerződés esetén az eredeti állapot helyreállítása helyett eredeti feltételek szerinti elszámolásnak is lehet helye a Polgári Törvénykönyv 237.§.(2.) bekezdése alapján.
Ez az alábbiak szerint alakulhat:
Az Adós az eredetileg felvett kölcsönösszeg és az által eddig bármilyen címen kifizetett összeg különbözetével felel, mint első lépés.
Ha kára is keletkezett és azt tudja bizonyítani, pl. nyomott áron értékesített ingatlan, azt a károkozó bankra háríthatja, csökkentve ezzel tartozását vagy adott esetben megszüntetve azt.
A Polgári Törvénykönyv káronszerzés tilalma alapján még az sem kizárt, hogy ilyen esetekben a bank a fennmaradó tartozás összege után kamatot sem követelhet.
A döntés alapelve, hogy a hazai bíróság biztosítsa a szerződé felek szerződésbeli egyensúlyát, azaz azt, hogy azok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek.
Véleményünk szerint ez akkor valósulna meg, ha a szerződés az eredeti feltételekkel lenne teljesíthető, kiiktatva a formális árfolyamváltozás alapján utólagosan kifizettetett árfolyam különbözeteket, illetve beszámítva azokat a tartozásba.
A Kúriát a benyújtott felülvizsgálati kérelem korlátai kötik, azon túl nem léphetett. Kérelem hiányában nem volt vizsgálva az EU Bíróság előtt a devizaalapúnak nevezett hitelek minősítése, azaz az, hogy devizahitelnek vagy forinthitelnek minősülnek, amelynek meghatározó jelentősége lehet az adósok terhei tekintetében.
Nem lett a vizsgálat tárgyává tárva, hogy a bankok kellő időben a Svájci Nemzeti Bank Elnöke által figyelmeztetve lettek a magyarországi tömeges szerződésbedőlés veszélyére és hogy ennek figyelmen kívül hagyása milyen mértékben teszi felelőssé őket.
Nem lett az EU Bíróság elé előzetes kérdésként feltéve az az EU Irányelv alkalmazása vagy figyelmen kívül hagyása sem, amely szerint ingatlangarancia esetén a kölcsönszerződés egyoldalúan nem módosítható… És még 6-8 egyéb támadható jogi kérdés.
Budapest 2014.04.30. – Dr. Czirmes György

Tornádó után özönvíz az USA-ban (videó)


Tovább folytatódik az extrém időjárás az Egyesült Államok középső és déli államaiban.
Florida és Alabama területén több tucat embert kellett kimenekíteni otthonából, mivel a hirtelen lezúduló csapadék miatt több helyen áradások alakultak ki. Sokan az autójukba rekedve vártak a mentőalakulatokra.

Keddben 50 centiméternyi csapadék hullott, és az előrejelzések szerint az áradásokkal sújtott területen a következő napokban sem fordul kedvezőbbre az időjárás.

http://koponyeg.hu/hireso/812-tornado-utan-ozonviz-az-usa-ban-video-

Kína új megállapodásokkal ellensúlyozza a nyugati szankciókat


Peking moszkvai nagykövete kinyilvánította, hogy Kína ellenez minden, Oroszország ellen meghirdetett szankciót, és azok semmilyen vonatkozásban nem érintik a két ország kapcsolatát.
A nagykövet emellett azt is elmondta, hogy az ukrán helyzetre nem megoldás, ha az Európai Unió és az Egyesült Államok egy másik ország ellen hirdet szankciókat. Li Hui kínai nagykövet elmondta, hogy a konfliktust az ukrán lakosság bevonásával kell rendezni, nem Oroszország elleni intézkedésekkel.
Li Hui, Kína moszkvai nagykövete
Washington hétfőn jelentette be, hogy további 7 magas rangú orosz tisztviselő nevével és 17 orosz vállalat megnevezésével bővítették az Oroszország elleni szankciókat. Másnap az Európai Unió igazodott Washington lépéséhez, az EU 15 orosz és ukrán személy nevével bővítette a "feketelistát". Mindez kiválóan mutatja, hogy az Európai Unió politikáját Washingtonból diktálják.
A kínai külügyminiszter is nyilatkozott ennek kapcsán, elmondása szerint a szankciók semmit nem változtatnak az ukrán helyzeten, csak tovább mérgesítik a keleti és nyugati nagyhatalmak közti viszonyt.

Li Hui nagykövet azt követően bejelentette az orosz-kínai gazdasági kapcsolatok további bővítését. Vlagyimir Putyin orosz államfő májusban Kínába utazik, ahol több kétoldalú megállapodásra vonatkozó szerződést fognak aláírni. Ennek részét képezi a nyugat által rendelt mennyiségen feletti -túltermeléses- orosz gáz Kína általi felvásárlása. Kína nem csak ellenzi a Washington által hirdetett szankciókat, de azonnali ellenintézkedéseket tett, hogy a szankciók a lehető legkisebb mértékben érintsék az orosz gazdaságot.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/kina-uj-megallapodasokkal-ellensulyozza-nyugati-szankciokat


Tornádó Nagykamaráson

Tornádó alakult ki a Békés megyei Nagykamaráson. Észlelőnk rögzítette a forgószelet.
2014. április 30-án, szerdán 12 óra körül heves zivatar alakult ki a Békés megyei Nagykamarás térségében. A zivatarcellában tornádó alakult ki.
A képek tanúsága szerint a Magyarországon ritka képződmény valóban elérte a talajt.
A tornádót Békéscsabáról is meg lehetett figyelni, több kép is készült róla. A tornádó mellett cseresznye nagyságú jégeső pusztított. A jégverés mellett további károkat okozhatott a heves forgószél. 
A tornádó pusztító erejű forgószél, mely a földfelszínnel érintkezik, és amelynek forgási sebessége akár az 500km/h-t is elérheti. A földfelszínt el nem érő tölcsért tubának hívjuk.
Várjuk képeiteket, élőben figyeljük a heves eseményeket a Köpönyeg Percről percre oldalán.http://koponyeg.hu/hireso/811-tornado-nagykamarason

Turcsinov bevallotta; nem tudják irányítás alatt tartani Kelet-Ukrajnát


Az ukrán hadsereg teljes készültségben van „egy orosz invázió fenyegetése” miatt, nyilatkozta Alekszander Turcsinov, illgitim "ukrán államfő". „A fegyveres erőink teljes készenlétben vannak. Oroszország kontinentális háborút indítana Ukrajna ellen”, Turcsinov mindezeket a regionális vezetők tanácsán mondta. Ugyanebben a beszédében bevallotta, hogy a kijevi kormány nem képes irányítás alatt tartani az ország keleti részében fennálló helyzetet.
A nyugati országok által kineveztetett államfő a Kijevhez hűséges "regionális milíciák" felállításának felgyorsítására szólította fel a hallgatóságot. „Képesnek kell lennünk hamar mozgatnunk ezeket az egységeket más régiók támogatásának érdekében egy ilyen fenyegetéssel szemben”. Turcsinov beismerte, hogy Kijev egyszerűen képtelen kordában tartani a lázadó keleti régiókat, és megismételte korábbi vádjait, miszerint néhányan a bűnüldözésben együttműködnek a "terroristaszervezetekkel”. A Kijevi hatóságok ezen a néven illetik a kormányellenes tüntetőket, akik anyanyelvük törvényen kívül helyezése miatt kezdtek tüntetni, majd Kijev teljes érdektelensége miatt kormányépületeket foglaltak el Kelet-Ukrajnában. „Legfőbb feladatunk megfékezni a terrorista fenyegetés átterjedését Ukrajna többi részére”.
Olekszandr Turcsinov, az atlantisták helyi komisszárja, volt narancsos-forradalmista
Turcsinov felszólítása a "regionális milíciák" gyors felduzzasztására a gyakorlatban azt jelenti, hogy újabb amerikai csapatok érkeznek az országba. Kijev mindeddig a Greystone amerikai katonai vállalat zsoldosait használta a stratégiai létesítmények védelmére. Mint kiderült, az amerikai csapatok részt vesznek az Ukrán Nemzeti Gárda és a gárda irányítása alatt lévő "regionális milíciák" szervezésében.
Korábban az államfő azt nyilatkozta televíziós adásban, hogy a keleti helyzet „tétlenséget, tehetetlenséget és néha árulást bizonyít” és megfogadta számos ottani tisztviselő elbocsátását. Turcsinovot a Washington által lefizetett képviselők "választották meg" államfőnek február végén, miután fegyveres hatalomátvételt hajtottak végre a nyugat által pénzelt szélsőjobboldallal és országos hajtóvadászatot rendeztek a törvényes megválasztott, legitim ukrán államfő, Viktor Janukovics ellen.
Mostanra egyértelművé vált, hogy az atlantista puccs szervezői nem tudják átvenni az irányítást az ország egésze felett. Nyugat-Ukrajnában a szélsőjobboldali aktivistákból és bizonyos "US citizen"-ekből álló Ukrán Nemzeti Gárdával tartják ellenőrzés alatt a városokat, de Kelet-Ukrajnában helyi szinten átvették a hatalmat az ukrajnai orosz civilekből szerveződő népi milíciák.
Korábban az ukrán hadseregben is szakadás következett be. Kijev nem rendelkezik megfelelő mennyiségű hűséges katonasággal, hogy végrehajtsa a felkelők számára ígért "megleckéztetést". Több alkalommal a tüntetők ellen küldött csapatok átpártoltak, átadták fegyvereiket és páncélozott járműveiket a lázadóknak. Turcsinov fenyegetőzése a teljes tehetetlenségnek tudható be, valószínűleg Kijev nem is tud fellépni a kelet-ukrajnai lázadások ellen, míg nem érkeznek meg az újabb amerikai csapatok.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/turcsinov-bevallotta-nem-tudjak-iranyitas-alatt-tartani-kelet-ukrajnat

Nagy a baj fajtársak!-vonyitotta Turcsinov


Fajtársak! Hordánk nem képes ellenőrizni a Donyeckben kialakult helyzetet – ismerte el Turcsinov vezérhiéna ma délelőtt Kijevben, ahová összecsőditette a regiók alfáit. Olekszandr Turcsinov rendkívül veszélyesnek minősítette a helyzetet a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyékben, orosz katonai beavatkozás veszélyéről vinnyogott, és elszűkölte, hogy az ukrán fegyveres erőket “teljes harckészültségbe” helyezték.
Fotó: AFP / Yury Kirnichny
Az Unian hírügynökség beszámolója szerint a kijevben trónoló vezérhiéna aképp sopánkodott, hogy “ma ebben a városban (Donyeckben) a hatalom nem képes ellenőrizni a helyzetet, ahogy Donyeck megye más részein sem”.
Tajtékzott egy sort, hogy Luhanszkban is elfoglalták az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a főügyészség, és a megyei állami hivatal épületét. A megye más városaiban is hasonló a helyzet.
Szlavjanszk városát teljes mértékben az Oroszországból érkezett “terror- és diverzáns csoportok” tartják ellenőrzésük alatt – hörögte vacogó fajtársainak.
Turcsinov kesergett egy verset amiatt, hogy az említett két megyében az ukrán fegyveres erők nem képesek ellenőrizni a helyzetet. Tétlenséggel, ügyefogyottsággal, és helyenként árulással vádolta meg a helyi rendvédelmi erőket.
Rávicsorgott a megyei kormányzókra, hogy bármi áron, de akadályozzák meg, hogy az események átterjednek Ukrajna középső és déli területeire. “Nem ereszthetjük el a nehezen megszerzett, és már a megbizó által le is előlegezett zsákmányt”-csahogta a végülis hiteles helyzetelemzést borsódzó háttal végighallgató helyi hordafőnököknek, akikre egyáltalán nem hatott bátoritólag a falkavezér beismerése. Kiváltképp nem azok ismeretében, hogy Délkelet-Ukrajna számos nagyvárosában hirdettek az “antimajdanisták” hiénavadászatot.
(B-R )


A NATO katonai beavatkozást kezd Ukrajnában


A Kijev városi adminisztráció a mai nap folyamán kiadott egy figyelmeztetést, miszerint az ukrán fegyveres erők szerdán éjjel hadgyakorlatot tartanak a főváros központjában. A kormány katonai alakulatok és nagyobb haditechnikák mozgására hívta fel a lakosság figyelmét. Mindazonáltal a hadgyakorlat célját és várható időtartamát nem közölték.
Gondolhatnánk, hogy Kijev a Jobboldali Szektort és más fél-katonai fegyveres csoportokat akar kifüstölni a városból. Csakhogy a Védelmi Minisztérium órákon belül kiadott egy közleményt, miszerint nem terveznek hadgyakorlatokat a város területén. A nyilatkozat szerint a Kijevben tartott hadgyakorlatnak nincs köze az ukrán Védelmi Minisztériumnak és az ukrán fegyveres erők főparancsnokságának.
A Védelmi Minisztérium szerint az ukrán hadsereg csapatai a laktanyákban és katonai létesítményekben tartózkodnak, ott is maradnak, és jelenleg nincs indokuk katonákat vezényelni a fővárosba.
Olekszandr Turcsinov illegitim "államfő" szerint a hadsereg teljes készültségben van. Ha nem az ukrán hadsereg tart hadgyakorlatot Kijevben, akkor ki? Turcsinov elmondása szerint nem tudják ellenőrzés alatt tartani Kelet-Ukrajnát, emiatt sürgette a "regionális milíciák" személyi állományának felöltését. Ha ezt nem az ukrán hadsereg végzi, és nem civilek besorozásával történi a milíciák feltöltése, nem kell találgatnunk sokat - a NATO alakulatok épp most vonulnak be Kijevbe, az ukrán hadsereg által rendszeresített egyenruhát viselve.
Korábban napvilágra jutott egy videofelvétel, melyen látható, hogy a kelet-ukrajnai felkelők által elfogott "ukrán rendőr", aki ukrán rendőri egyenruhát visel, nem beszél se ukránul, se oroszul, viszont annyit ki lehet venni a beszédéből, hogy ő egy "US citizen" (amerikai állampolgár). Úgy tűnik, a NATO katonai beavatkozást kezd Ukrajnában, az ENSZ BT felhatalmazása nélkül, melyet azzal akarnak kikerülni, hogy a NATO csapatok az ukrán hadsereg egyenruhájában jelennek meg Kijevben.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/nato-katonai-beavatkozast-kezd-ukrajnaban

Az amerikai külügy háborúba sodorja Magyarországot


Mondhatni; kibújt a szög a zsákból: John Kerry amerikai külügyminiszter az USA globális vezető pozíciójáról vizionált, amit szerinte akkor fog elveszíteni Amerika, ha nem ragadják meg "az ukrán helyzet adta lehetőséget". Kerry szerint a NATO-nak vissza kell térnie eredeti céljához, ami Oroszország visszaszorítása volt, emellett az USA-nak arra kell törekednie, hogy Európát Washingtonhoz hozza közelebb és távol tartsa Moszkvától.
Kerry szavai az első magas politikai elismerése annak, hogy Washington Európa gyarmatosítását akarja és Moszkva közelébe, lehetőleg Moszkvához minél közelebb akarja tolni a NATO haderőt, hogy az orosz nagyhatalmat nyomás alatt tartsa. Mindeddig a diplomácia bárgyú álarca alatt zajlott a nagyhatalmak érdekszférája közti átmenet. Most Kerry elismerte, hogy a NATO fenyegetést jelent Oroszországra, Európát pedig egyszerű gyarmatnak tekinti, amit Oroszország visszaszorítására használna.
Mindezek után még mindig európai integrációról beszélünk, tagja vagyunk a NATO-nak és az Európai Uniónak? Felháborító, hogy az amerikai politika egyszerű eszköznek tekinti Európát és benne Magyarországot. Meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, mely az amerikai nagykövet számonkérésével kezdődik, majd nem megfelelő magyarázat - és bocsánatkérés - esetén haladéktalanul népszavazást kell tartanunk a NATO-ból kilépésről!
Washington bevallottan háborúra készül Oroszország ellen. Az a magyar kormány, ami Washingtonra mint szövetségesre és iránymutatóra tekint, háborúba sodorja a magyar népet.
Hazaárulók, kollaboránsok nem maradhatnak hatalmon hazánkban, most itt az alkalom, hogy a geopolitikai átrendeződés adta lehetőséget a hazaárulók eltávolítására megragadjuk. Magyarországnak végleg le kell számolnia az atlantizmussal, végre kell hajtani a teljes atlantista politikai elit elszámoltatását az állami vagyon elherdálásáért és hazánk teljes kiszolgáltatásáért, amit együtt, 32 év alatt vittek véghez, Washington szolgálatában.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/az-amerikai-kulugy-haboruba-sodorna-magyarorszagot

Megszüntetik a kézírás oktatását az Egyesült Államokban

Egy 2010-es oktatásügyi ajánlás alapján megszüntetik a kézírás oktatását az Egyesült Államokban – számol be a Wall Street Journal.
A tagállamok közül egyedül Indiana a kivétel, ám ősztől ott is el kell kezdeniük gépelni tanulni a harmadikosoknak, akinek három év múlva vizsgázniuk kell a tanultakból. E mellett az indianai gyerekek már egyetlen vizsgájuk esetén sem írhatnak kézzel, a házi feladatokat is kizárólag számítógép segítségével készíthetik el.Egy tavalyi szövetségi irányelv úgy fogalmaz, hogy a modern kor gyerekeit már nem szükség megtanítani a kézírásra, helyette az aktuális kihívásokra kell összpontosítani, aminek középpontjában az informatika található.Egy oktatásügyi tisztségviselő szerint a gyerekeknek számos egyéb fontos dolgot meg kell tanítani. Véleményét nem mindenki osztja. Sok pszichológus és tanár szerint a kézírás oktatásának mellőzése rombolja a személyiségfejlődést, ami nagyban függ az egyedi kézírás kifejlesztésétől is. Közben elismert amerikai pszichológusok képesek olyanokat nyilatkozni, hogy bőven elég a gyerekeknek a saját nevüket leírni kézzel, minden más nyugodtan mehet mobilon, tableton, PC-n.
(filantropikum )

Putyin: végig az USA mozgatta az ukrán eseményeket


Vlagyimir Putyin orosz államfő kijelentette, hogy mindvégig az Egyesült Államok állt az ukrán események mögött, de mostanra rádöbbentek, hogy a művelet sikertelen volt és már visszavonulnának. "Ami most történik, az mutatja, ki tervezte a folyamatokat már a kezdetektől Ukrajnában. De a kezdetekkor az Egyesült Államok még a háttérben maradt." Putyin elmondása szerint az USA mindvégig a háttérből szervezve lázította az ukrán ellenzéket. Erre legjobb példa, hogy a tüntetések kezdetekor máris amerikai politikusok jelentek meg Kijevben, beszédeket tartottak a tüntetőknek, "tárgyaltak" az ellenzékkel.
Putyin elmondta, ha az USA tovább folytatja az általa csak szankcióknak nevezett intézkedéseket, Oroszország fontolóra fogja venni, kinek milyen részesedése lehet az orosz gazdaság stratégiai ágazataiban. Az államfő kijelentése nem csak az olajszektorra vonatkozik, bár a szankciók miatt nyilvánvalóan azt fogja érinteni először. A nyugati cégeknek számos területen kisebbségi részesedésük van az orosz energetikában. Bár a nyugati szankciók mindeddig hatástalanok voltak, több nagy nyugati céget is bedönthetne, ha Oroszország államosítja a részesedéseiket. Putyin szerint sorra fogják venni, milyen nagy cégek milyen szerepet játszanak az egyes szektorokban, és ha arra a következtetésre jutnak, hogy egy a szankciókat irányelvnek tartó nyugati cégnek túl nagy részesedése van, azt ki fogják venni a kezükből.
Több nagy amerikai cég is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ilyen például az Exxon Mobil és a Chevron Corp. Az Exxon Mobil Szahalinban tulajdonol 85000 hektár területet, a Rosznyeft olajvállalat területeiből pedig 11,3 millió hektárt tulajdonol. A Chevron Corp-nak 15%-os részesedése van a Kaszpi Vezetékhálózat konzorciumában, ami Kazahsztánból szállít olajat Oroszországon keresztül a Fekete-tengerre.
Hétfőn az USA a szankciók újabb lépcsőfokát hirdette meg, ami Putyinnal kapcsolatban lévő orosz üzletembereket vett célba. Igaz, ez valós gondot nem okoz az orosz gazdaság számára (sem pedig Vlagyimir Putyinnak), éppen itt az ideje, hogy valaki rádöbbentse az Egyesült Államokat, hogy egy hanyatló nagyhatalom jobb, ha nem akar erőpozícióból tárgyalni a felemelkedő nagyhatalmakkal. Az Egyesült Államok nem hajlandó feladni világuralmi törekvéseit, bár erre már se katonai, se gazdasági alapjai nincsenek. Egyetlen következménye ezeknek a szankcióknak annyi lesz, hogy Moszkva válaszként csődbe visz néhány amerikai vállalatot, ha az USA továbbra is a világpolitika középpontjának képzeli magát.
Putyin elmondása szerint a nyugati szankciók nem elsősorban Oroszországot célozzák, hiszen mind az európai, mind pedig az amerikai vezetők tisztában vannak vele, hogy Oroszországra nem tudnak hatni erő alkalmazásával. Az államfő szerint ezek a szankciók kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a posztszovjet térség államait elriasszák az Eurázsiai Uniótól és a vámunióba csatlakozástól. Pedig erre szintén nincs a nyugatnak lehetősége. Oroszországban a nyugati cégek helyét nagyon hamar át fogják venni az új gazdasági és politikai unió nagyvállalatai, ami épp ellenkezőleg hat az Eurázsiai Unió felépítését övező munkálatokra, mint azt a nyugat akarta. A nyugati szankciók ahelyett, hogy lassítanák, fel fogják gyorsítani az integrációs folyamatot, és a posztszovjet térség Oroszországgal együtt egymásra utaltságban tud majd elszakadni a nyugattól.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/putyin-vegig-az-usa-mozgatta-az-ukran-esemenyeket


„Mégis, kinek az élete?”

Don Csányi az InfoRádióban tegnap kinyilatkoztatta: Magyarország márpedig nem jogállam, nem banánköztársaság, hanem bankárköztársaság! Az alattvalók pedig ne fickándozzanak a hálóban: tessék csendesen és kulturáltan elpusztulni!
Don csányi XXI. századi értelmet ad a genocídium fogalmának: közel négyezer öngyilkos; tízezrekben mérhető földönfutóvá tett magyar család az eredménye EDDIG a hatályos magyar jogrend megcsúfolásának.
Drága hungaro-keresztapám!
Eddig nem érdekelt, mi lesz a bűnözők sorsa – hisz én egy lökött eredmény-érdekelt civil vagyok: nem ítélek, és nem is ítélkezem – de egyre inkább vágyom arra, hogy ezeket az emberszerűeket bilincsben és rabruhában láthassam.
Csányi Sándor!
Egy civil körökben ismert jó ember írta a közelmúltban:
A szerződés szentsége a becsület és az adott szó szentsége. Ezekben az ügyekben általánosságban becsületről, tisztességről beszélni a pénzügyi intézményeket illetően nem lehet. A pénzügyi intézmények évek óta gyakorolt arrogáns, pöffeszkedő, a társadalom széles rétegeit semmibe vevő viselkedése társadalmi és politikai rendszerünk tünete. Ennek széles társadalmi összefogással és a vezető elit cseréjével lehet gátat szabni.
Sajnos, hiába van igaza teljes mértékben, miközben a magyar valóságban az én tisztán jogi apró lépéseim is „radikálisnak” minősülnek.
DE!
Hiába hoz a hatalom olyan jogszabályokat, amelyekkel megpróbálja kifogni a szelet a tiltakozók vitorlájából, mert egy POLGÁR sohasem fogja eltűrni a jogainak sárba tiprását, megszentségtelenítését.
Egy feudális-dzsentri hatalom így hiába „alkot új törvényt”, azzal csak az időt húzhatja, miközben semmit nem old meg.
Az ébredő, alakuló magyar polgárság
(mert valljuk be, eddig nem volt, és ma sincs még értékelhető nagyságrendben a polgáraink száma) már nem csupán a kötelességeivel, hanem a JOGAIVAL és a LEHETŐSÉGEIVEL is kezd megismerkedni. Persze, könnyebb lenne a helyzet, ha a magyar értelmiség nem kollaboráns-alattvaló lenne, hanem független, önjáró, a társadalmunk fejlődésének motorja. Ma még sajnos ez a polgári réteg csupán menekülő-emigráns helyzetben van. Nem érzi, de nem is érezheti a társadalmi felelősségét. Visszatérve a mi keresztapánkra, és fehérgalléros bankárbűnözőinkre: lehettek volna belőlük ÚJ társadalmat alkotó POLGÁROK, de nem lettek, mert elszívta őket a mohóság, az „eredeti tőkefelhalmozás”, a mások kárára meggazdagodás varázsa. Ezek a csaló bankárok – Csányi Sándor, Felcsuti Péter, Patai Mihály, Gyuris Dániel, Török László, Papp Edit, Erdei Tamás, Csicsáky Péter, továbbá minden további FEL NEM SOROLT, de bizonyíthatóan ÉRINTETT, deviza alapú jogügylettel foglalkozó pénzügyi szolgáltató szervezet BŰNÖZŐ egyszemélyi felelős vezetője – nem éltek, hanem csúful visszaéltek a ziccerhelyzettel. Beírhatták volna a nevüket a magyarság történelmébe, mint akik megalkották a magyar pénzügyi jogállamiságot, ami valljuk be még sohasem volt! Ők azonban „aprópénzre” váltották a lehetőséget, és megírták a mai magyar jogszabályokat. Mielőtt bárki azt vetné a szememre, hogy nem ők, hanem a parlament, kérem higgadjon le, és gondolkozzon.
Nem csak a devizás sirámainkról van szó, hanem az egyoldalú banki előnyre épített pénzügyi jogrendünkre; a bajbajutottak segítése helyett a sárba tiprásukra, a mindenkit érintő közpénz herdálásra.
Civilként nem ítélkezem, csak kérdéseket fogalmazok meg.
Létezik-e Magyarországon hatékony bankfelügyelet?
Létezik-e Magyarországon pénzügyi fogyasztóvédelem?
Létezik-e Magyarországon gátja a hatalmi bankárlobbinak?
Lehet-e Magyarországon megvédeni a polgárok tulajdonát, egzisztenciáját?
Normális-e az az állapot, hogy az ügyészség a magyar polgár és a magyar állam védelme helyett, a bűnözök kimosdatásán fáradozik?
Normális-e az az állapot, hogy a magyar kormányzat a „devizaadósok megsegítése” címén, a közpénzből a banki extraprofitot támogatja, az igazságszolgáltatás helyett,
Normális-e az az állapot, hogy a bankok nem hajlandóak senkinek sem elszámolni a befizetett pénzével?
Normális-e az az állapot, hogy a bankok soha nem adtak számlát a devizahiteleseknek?
(A deviza egyenleg kimutatás, amit „számlaként” kibocsátottak, csak valótlan fiktív számla lehet, hiszen mi sohasem fizettünk devizában!)
Normális-e az az állapot, hogy a NAV egy cca. 2-3 EZER MILLIÁRDOS adócsalás sorozatot nem is akar kivizsgálni?
Normális-e az az állapot, hogy a bankárok, közjegyzők, végrehajtók évek alatt folyamatosan megszeghetik büntetlenül a hatályos magyar polgári, büntető, és adó törvényeket?
Én tudom a választ e kérdésekre, és bárkivel kiállnék egy nyilvános vitára!
Sajnos, ...az országos orgánumok „elhallgató- titkoló” tevékenysége tökéletesen működik.
MÉG. Még, mert az internet még szabad. 

Menyhért Péter 2014. április 30.

Toporzékol a Népszabadság Lukasenko elnök miatt!


“Nyugodt helyszínre, Minszkbe érkezett tegnap Vlagyimir Putyin orosz és Nurszultan Nazarbajev kazah elnök. Kedden tartották meg ugyanis a fehérorosz fővárosban a vámunió és az Eurázsiai Gazdasági Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját.
Ez utóbbinak az alapszabályzatát most kellene végleges formába önteniük az elnököknek. A tárgyaláson természetesen nem vesz részt Ukrajna, amelynek új kormánya Európát választotta a Putyin által javasolt Eurázsia helyett. De nincs ott Örményország sem, amely ugyan inkább a vámunió előnyeit és biztonságát választotta a bizonytalan és távoli EU helyett, de azért most aligha szeretne végképp elkötelezettnek látszani.
minszk
A fehéroroszok azonban nem mozdulnak, Minszkben nem lesz Majdan, vagyis tömeges tiltakozás a vezetés ellen. Ezt sokan elsősorban az országban uralkodó rendőrállami állapotokkal magyarázzak. Amikor 2010 decemberében az elcsalt elnökválasztást követően húszezren mentek ki az utcára tüntetni, a rohamrendőrök gumibottal szétverték a tömeget, voltak, akiket hosszabb-rövidebb időre becsuktak, köztük elnökjelölteket is. Juras Hubarevics, az ellenzéki Szabadságért mozgalom alelnöke szerint szinte lehetetlen politikai agitációt folytatni, mert az emberek azt mondják: „nem akarunk Majdant”. A halálos áldozatok, az utcai verekedések, barikádok képe elrettentette Belarusz polgárait. A gazdasági helyzet némileg stabilizálódott, s a monopóliumot élvező állami média azt sugallja: Alekszandr Lukasenko, a Batyka gondoskodik népéről.
Az ukrán válság kezdetekor az elnöki hivatal törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a hadiállapotról. Ez engedélyezi katonai erő alkalmazását a tüntetések szétverésére. A lakosságnak tehát alapos oka van rá, hogy féljen. Feltehetően így van ezzel a kormányzat is, ezért készít ilyen törvényeket.
Lukasenko elnöknek nem csak a hazai ellenfeleitől kell tartania. Az ukrán válság kezdete óta elhangzott megnyilvánulásai szerint tart nagy szövetségesétől is. Nem ismerte el a Krím függetlenségét, majd Oroszországhoz csatolását, ahogy korábban az abház és dél-oszét szakadárok államocskái sem kaptak tőle elismerést. Hiába sürgette ezt Putyin. Lukasenko nyilatkozataiban többször kiállt Ukrajna területi egysége mellett, s azt hangoztatta, hogy a kelet- és nyugat-ukránok között alapjában semmi különbség nincs. Tudását akkor szerezte, amikor Lvovban szolgált a KGB-csapatoknál mint politikai tiszt. Hasonló területi-kulturális, vallási különbség Belarusz keleti és nyugati (volt lengyel) részei között is létezik.
A minszki elnök tehát joggal tart attól, hogy Oroszországban egyre fokozódik a vágy, hogy minél több orosznak tartott területet szerezzen vissza. A fehérorosz rendszert a belső ellenzék aligha fogja megrendíteni – mondta lapunknak egy névtelenül nyilatkozó ellenzéki politikus. Szerinte az ellenzék gyenge, egymással harcol, nincs egyetlen ismert és elismert vezetője sem. Az is a gyengeségét jelzi, hogy állandóan az EU-tól várja a segítséget. Így hatásos a rezsim propagandája, hogy az ellenzékiek a Nyugat fizetett ügynökei. Szerinte az eurázsiai csúcsnál fontosabb nemzetközi esemény a május 9-én kezdődő jégkorong-világbajnokság, amelyet nem fognak bojkottálni politikai okok miatt. A lapunknak nyilatkozó fehérorosz ellenzéki attól tart, hogy ezt az eseményt Lukasenko végső soron a diktatúra erősítésére használja majd.”-kesereg imigyen a Népszabadság amiatt, hogy Belorusszia nem hajlandó befeküdni a zsidó hóditásnak.
A hazai liberális média-a cionatlantisták törekvéseit maradéktalanul támogató-zászlóshajója a kijevi puccsista hordát következetesen “Ukrajna új kormányának” nevezi, amely “Európát választotta”!
Sopánkodik afölött is eleget a Népszabi, hogy Belaruszban nincs esély Majdanra, mert a gonosz diktátor Lukasenko nem engedi! Aki természetesen csalással került ismét hivatalba!-legalábbis az újság megitélése szerint. És nagy sajnálattal állapitja meg, hogy Belorusszia gazdasági helyzete stabil, mert a nép által csak “Batykaként” emlegetett “fenevad diktátor” gondol az ország jövőjére is!
Pedig hát KGB-s volt!-szörnyülködik a Népszabadság.
Márpedig nagyon úgy fest, hogy ezek a történések Lukasenko törekvéseit erősitik-és nem a Nyugat-barát és a Nyugat által finanszirozott zsidrák kitartottakat, akiket a Népszabadság következetesen “ellenzékiekként” emleget!

http://balrad.wordpress.com/2014/04/30/toporzekol-a-nepszabadsag-lukasenko-elnok-miatt/