2014. február 24., hétfő

Az ukrán Jobb Szektor Oroszország megtámadására készül!

A “Tirasz” hirügynökség értesülései szerint az ukrajnai Jobb Szektor nevű szélsőséges majdanista csoport Dmitrij Jarost szeretné az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) élére.
https://tiras.ru/voennoe/39547-pravyy-sektor-obyavil-rossii-voynu.html
Elgondolásuk szerint Jaros ezen pozició elfoglalása után Kelet-és Délkelet-Ukrajnára forditaná minden figyelmét, ami azt jelenti, hogy mindennemű elégedetlenséget az új hatalommal szemben keményen leverne egységeivel, és az orosz határvidéken az SZBU felforgató tevékenységet folytatna Oroszország ellen.
Ám a “hab a tortán” az, hogy Jaros egységei terrorcselekményeket hajtanának végre Oroszország területén, az orosz-ukrán határtérséghez közeli Voronyezs, Belgorod, és Kurszk régiókban abból a célból, hogy ezeket a területeket leválasszák úgymond Oroszországról.
Amennyiben a “Tirasz” értesülései helytállóak, akkor az azt jelenti, hogy Oroszország JOGOS ÖNVÉDELEMRE HIVATKOZVA KATONAI ERŐT KELL HOGY ALKALMAZZON UKRAJNA EGÉSZ TERÜLETÉN, A NYUGAT ÁLTAL FINANSZIROZOTT FELFORGATÓK ELLEN!
Közben a KPRF Duma-frakciójának nevében a frakció helyettes vezetője Ivan Nyikicsuk tegnap törvényjavaslatot terjesztett be, ami szerint az Orosz Föderáció egyszerűsitse és könnyitse meg a FÁK országokban élő orosz nemzetiségű FÁK állampolgárok és családtagjaik orosz állampolgárság iránti kérelmeik befogadását és teljesitését. “Mindannyian együtt éltünk egy országban. Oroszok, moldávok, ukránok, üzbégek, stb. Testvérnépek ők nekünk-oroszoknak. Osszuk meg velük hazánkat. Oroszország nagy ország!-mindannyiunknak jut hely benne”-mondta a javaslatot beterjesztő Ivan Nyikicsuk.

Lukasenko: nálunk nem lesz Euromajdan

Alexandr Lukasenko belorusz államfő figyelmeztette a nyugatot, hogy az ő országában nem lesz Euromajdan, a belorusz rendőrség már az első néhány felforgató utcára vonulása esetén keményen fog fellépni.
Lukasenko elmondása szerint ennek letisztázása már most szükséges, mert az ukrán helyzet eldurvulását követően Belorusszia lakosai egyre nagyobb arányban tartanak attól, hogy a közeljövőben az ő országuk is nyugati felforgatás célpontja lehet. 
Az államfő kijelentette; az állam szent küldetése, hogy egy ilyen helyzetben a béke és stabilitás zálogaként lépjen fel, ami azt jelenti, hogy a hatóságok a felforgatás legkisebb jeleire is demonstratív erővel fognak reagálni.

http://www.hidfo.net/2014/02/24/lukasenko-nalunk-nem-lesz-euromajdan

Mi köze lehet a 3000 éves hieroglifáknak a Nefilimekhez?

Lehetséges, hogy egy 3000 éves hieroglifa modernkori technológiát ábrázoljon? Jelenthetik-e azt, hogy a bukott angyalok egykor köztünk éltek és hátrahagyták nyomaikat az ősi művészetekben és kultúrákban?
Néhány érdekes bizonyíték került napvilágra ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban, amelyek akár a Nefilimekkel kapcsolatos néhány kérdés megválaszolásában is segíthetnek.
Lyn Leahz, keresztény szerző és kutató a következőképpen beszél ezekről az érdekes leletekről:
„Az Abydosban található egyiptomi templom falait furcsa hieroglifák díszítik, amelyek úgy tűnik, hogy modernkori repülő és tengerészeti járműveket ábrázolnak… Hogyan tudhattak volna 2-3000 évvel ezelőtt élt emberek ezekről?”
Seti1AbydoCeilingA hieroglifákat nehéz nem felismerni, mert a mai járművekhez való hasonlóság annyira szoros, hogy mindenki ekként értelmezi őket, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bármilyen ismerettel e téren vagy sem.
A képeket Dr. Ruth Hover és férje fedezték fel. A régészeti leletek és az idevonatkozó bibliai kéziratok alapján Lyn arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok a Nefilimek felé mutatnak.
De kik is voltak ezek a Nefilimek? Erre vonatkozóan több nézet is létezik. A legelfogadottabb bibliai meghatározás szerint a Nefilimek az „ember lányainak” és az „isten fiainak” közös, óriás termetű utódai voltak. A Bibliából arra lehet következtetni, hogy ezek leginkább az özönvíz előtti időkben, Noé korában éltek, és Isten azért is küldte az özönvizet, hogy elmossa mindazt a gonoszságot, amit a Nefilimek és az emberek hoztak a földre. (I. Mózes 6:1-7)
Lyn következtetései alapján Michael Snyder a következőket írja:
„Bolygónk történelme sokkal összetettebb, mint azt sokan gondolni merik. A széles körben elfogadott nézetek és az iskolákban tanított változatok szerint az ősi ember egy rendkívül együgyű, korlátozott tudású teremtmény volt
A történelemnek ezt az elferdített változatát népszerűsítők nagy sajnálatára a régészek egyre több olyan leletet találnak, ami ennek teljesen ellentmond. Az igazság az, hogy számos bizonyíték mutat arra, hogy az ősi világ lakói komoly intellektuális teljesítményekre voltak képesek. Gondoljunk például a Gizai piramisokra.
Aki azt gondolja, hogy a több ezer évvel ezelőtt élt emberek beszélni alig képes tökkelütöttek voltak, az nagyon téved. A valóság lehet, hogy ennek éppen az ellentéte.”
Egy másik régészeti lelettel, a Peru déli partjai mentén található Paracas félszigeten megtalált koponyákkal kapcsolatban Michael Snyder a következőket írja:
Mi a magyarázata a több ezer éves, hosszúkás koponyáknak, amelyek „nem emberektől, főemlősöktől vagy egyéb állattól származnak”? Sokan hónapok óta várták kíváncsian az első DNS vizsgálat eredményeit, amit a híres Paracas koponyákon végeztek. Az egyik koponyán végzett vizsgálat eredményei megérkeztek és ezek szerint egy „új, emberszerű teremtménnyel” van dolgunk, amelyhez hasonlót eddig még nem találtak.
Kik lehettek ezek a furcsa külsejű, emberszerű lények, akik néhány ezer évvel ezelőtt a földön éltek?
Lehet, hogy tényleg a Nefilimek vagy leszármazottaik maradványait találták meg a kutatók?
A Paracas koponyákkal foglalkozó cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://idokjelei.hu/2014/02/megerkeztek-a-perui-nefilim-koponya-dns-vizsgalatanak-eredmenyei/
Figyelembe véve ezeket az új felfedezéseket, érdemes megvizsgálni, hogy vajon közelebb kerülhetünk-e a Nefilimek kilétének és történetének pontosabb megértéséhez.

Kik voltak a Nefilimek?

Bár a legtöbben a Nefilimek bibliai meghatározását fogadják el, néhány másik nézet is létezik a kérdés részleteivel kapcsolatban. A bibliai szöveg (I. Mózes 6:1-7) értelmezése és az ezt támogató más részletek alapján a kutatók a következőket találták:
stele-with-giant-2A gotquestions.org szerint a Nefilimek (jelentése: bukottak, óriások) az Isten fiainak és az ember leányainak szexuális kapcsolatából (I. Mózes 6:1-4) született utódok voltak. Az özönvíz előtti időkben komoly hatalommal bírtak a földön és óriásoknak nevezték őket. Az „Isten fiainak” kilétével kapcsolatban is folyik vita, azonban a bibliakutatók jelentős hányada szerint ezek bukott angyalok voltak, akik nőkkel közösültek és/vagy férfiakat megszállva tették ugyanezt. Ezekből a „frigyekből” származtak a Nefilimek, és ezek voltak „ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” (I. Mózes 6:4)
Különböző héber és egyéb legendákban (Énok könyve és más nem bibliai írások) azt olvashatjuk, hogy a Nefilimek olyan óriások voltak, akik rengeteg gonosz dolgot tettek. Nagy termetüket és hatalmukat valószínűleg kevert, emberi és démoni génjeiknek köszönhették.

Mikor és hol éltek a Nefilimek?

Az özönvíz előtti időkből nem állnak rendelkezésre információk arról, hogy a Nefilimek pontosan melyik vidékeken éltek, azonban az ezt követő időkről már kicsit többet lehet tudni.
A Nwcreation.net leírja, hogy az Öt Király hadjárat során Ábrahám idejében több olyan törzzsel is találkoztak, akik Nefilimek lehettek. A Biblia szerint több törzsről van szó, akik a Sziddím völgyben (Holt tenger) telepedtek le és a jelek szerint a Kananeusokkal keveredtek. Az I. Mózes 14 és az V. Mózes 2 Refeusoknak vagy refáiaknak („titánok”, „Rafa” gyermekei), Zuzeusoknak vagy zúziaknak („szörnyűségesek”), Emeusoknak vagy émieknek, Horeusoknak vagy hóriaknak és Anák fiainak („lesújtó tirannus”) hívja őket.
A IV. Mózes 13:33 Anák fiaihoz köti a Nefilimeket, amikor a kémek „rossz hírét vitték annak a földnek”. Az adott rész szövegkörnyezetéből arra lehet következtetni, hogy az óriások más törzsei Anák fiainak vagy más Nefilim vonalnak, különösen a Refeusoknak a rokonai lehettek, akik az anák Góliáttal és Lahmittal együtt Gáthban éltek.

A Refeusok (Refaim) óriások voltak (akikről általában azt olvassuk, hogy magas növésűek vagy nagyok), és akiket a Nefilimekkel azonosítottak az I. Mózes 6 angol fordításából eredően, ami az „óriás” szót használja. A Biblia a következőket írja ezekről a törzsekről:
- Kétszer-háromszor magasabbak voltak a többi emberhez képest.
- Részük volt valamilyen szentségtelen keveredésben az özönvíz előtt.
- Közeli kapcsolatban álltak a gonosznak számító Kananeusokkal az özönvíz után.
- Egy helyen azt olvassuk, hogy egyel több ujjuk volt a kezükön és a lábukon egyaránt. (II. Sámuel 21:20, I. Krónikák 20:6)

Voltak-e a Nefilimek az özönvíz után?

Az I. Mózes 6:4-ben ez áll: „óriások [נְפִיל נְפִל nphiyl] valának a földön abban az időben, sőt még azután is.” Úgy tűnik, hogy a bukott angyalok megismételték bűnüket az özönvíz után is, bár [amennyiben ez tényleg megtörtént] valószínűleg sokkal kevésbé jelentős mértékben. Amikor Izrael fiai kikémlelték Kánaán földjét a következőket jelentették Mózesnek: „még Anák ivadékait [akik a Nefilimek leszármazottai] is láttuk ott.”

Kik tehát az „Isten fiai”?

Ezzel kapcsolatban három fő gondolatmenet/irányvonal létezik:
1) Az egyik és legnyilvánvalóbb magyarázat, hogy a Nefilimek két elkülöníthető teremtménytől származó hibrid faj voltak.
2) Az egyetlen másik természetes magyarázat, hogy ezek Isten, nem pedig az ember fiai voltak, tehát nem ember által születtek, hanem Isten teremtette őket. Ez a meghatározás természetesen Ádámra is és az Isten angyalaira is ráillene. (Lásd: Lukács 3:38, Zsoltárok 148:2, 5, Kolossé 1:16)
3) Egy viszonylag új keletű elképzelés szerint, ami Szent Ágoston óta terjedt el az egyházban, az Isten fiai elnevezés Séth istenfélő leszármazottait jelöli, az ember leányai pedig Káin hitetlen női leszármazottait.
A legtöbb kutató azonban ma is inkább úgy gondolja, hogy az „Isten fiai” angyalok voltak.
Chuck Missler például a következőket írja: „Ha az ember a Szentírás egészét nézi, mindennek a helyére kell kerülnie.”
A jelen cikk szerzője is úgy gondolja, hogy az „angyal magyarázat” a helyénvaló, mivel a bibliai részek alapos vizsgálata is ezt támasztja alá, amit az Újtestamentum is számos helyen megerősít, ráadásul a korabeli zsidó és keresztény tudósok is így értelmezték. A „Séth vonal” szerinti magyarázatra néhány megalapozatlan feltételezés útján jutottak és ellentétben áll a többi bibliai feljegyzéssel.

Mi történt végül a Nefilimekkel?

Úgy tűnik, a Nefilimek voltak az elsődleges oka az özönvíz érkezésének Noé idejében. Közvetlenül azután, hogy a Biblia megemlíti őket, a következőket olvashatjuk:
„Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, az Úr megbánta, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.” (I. Mózes 6:5-7)
FloodBible_03aIsten végül elárasztotta az egész földet, eltörölve minden élőlényt, a Nefilimekkel együtt, Noé családját, a bárkán tartózkodó és a vízi állatok kivételével. (I. Mózes 6:11-22) Mivel a két eseményt közvetlenül egymás után említi a Biblia, arra lehet következtetni, hogy a Nefilimeknek rossz hatása az emberiségre lehetett az özönvíz egyik fontos kiváltója.
Valószínűleg így próbálta Sátán megrontani Ádám vérvonalát, hogy megakadályozza a Messiás érkezését és az emberiség megváltását. Minden bizonnyal Noé ágát nem sikerült megfertőzniük.
Az „óriások” maradékát az izraeliták Kánaán megszállása során (Józsué 11:21-22) és későbbi csatákban (V. Mózes 3:11, I. Sámuel 17) elpusztították.
A Júdás levelében olvasható részekből arra következtetünk, hogy Isten korlátozta ezeknek az angyaloknak a további tetteit:
„Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.” (Júdás 6)
A II. Thesszalonika 2-ben ugyanakkor azt olvassuk, hogy a törvénytiprás (gonoszság) titokban már folyik, de most még „valami” visszatartja. Amikor ez már „eltűnik az útból, megjelenik nyíltan a törvénytipró.” Vajon az eljövendő világvezető, az Antikrisztus is egy Nefilim lesz a Sátán által, Jézus fogantatását utánozva ezzel?
Jézus arra figyelmeztetett: „Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” (Máté 24:37-39)


Időkjelei : Akárhogyan is lesz, tudjuk, hogy „a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Efézus 6:12) Ez a világkormány alatt sem fog változni.
A Nefilimek özönvíz utáni helyzetével kapcsolatban megoszlanak a vélemények, azonban nem szabad, hogy ez megosztást jelentsen. A Negyedik típusú megtévesztések videót készítő alienresistance.org szerint például az özönvíz után a bukott angyalok nem ismételték meg tettüket.
Az egyiptomi templomon talált hieroglifák keletkezésére is többféle magyarázat létezik. A Bibliában például számos próféta látott jövőbeli eseményeket, amelyekben számukra ismeretlen, modern eszközöket láttak és ezeket megpróbálták akkori szókincsükkel leírni (Lásd Náhum 2:4-5, Jelenések 9:7). Ezek a képek is készülhettek ilyen leírások alapján. Szintén a Negyedik típusú megtévesztésekben hallhattuk, hogy a magukat földönkívülieknek kiadó lények is mindenféle „apokaliptikus” képet mutattak az elrabolt embereknek. Chris White ezzel szemben inkább arra hajlik, hogy itt csupán korabeli tárgyak, élőlények stilizált megjelenítéséről van szó.
A fentiek pedig semmiképpen sem befolyásolhatják egyetlen ember megváltását sem. A bukott angyalok első kísérletét az özönvízzel hiúsította meg Isten. Minden bizonnyal sok különböző módszerrel próbálkoznak azóta is, Isten ígéreteit azonban nem képesek felülírni. „Aki hisz a fiúban, örök élete van.” Ennek a háborúnak a kimenetele már 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, csupán néhány fontos ütközet van már hátra a befejezésig.
Végezetül emlékezzünk Pál tanácsára: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” Mindezt pedig tegyük az I. Korinthus 13 lelkületében.

Ne bontsd le, újítsd fel!


b_200_200_16777215_00___images_stories_tanyasi_haz_2.jpgA hazánk településállományának Európa-szerte egyedülálló jelensége a tanya. A tanya az századok során a Magyar Alföld képének unikális és meghatározó elemévé vált. A XX. század eseményei folytán azonban a tanyavilág addigi szerves fejlődése előbb megbicsaklott, majd megállt.
Napjainkban a tanya – bár jelentőségéből veszített – még mindig több mint 200 000 embernek nyúltja az otthont, munkát, míg egyre többeknek a kikapcsolódást vagy a szabadság érzését. A magányos település jelleg azonban számos olyan hátrányt jelent, amely megnehezíti, hogy ez a településfajta a XXI. században sikerrel tölthesse be régi és új feladatait.
Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása lehetőséget nyújt arra a, hogy a tanyavilágot újból fejlődési pályára állítsuk és a magyar nemzeti vagyon részeként megóvjuk a következő generációk számára. E célok elérése érdekében az FVM-VKSZI létrehozta a Magyar Tanya Programirodát, amely a már dolgozó Helyi Vidékfejlesztési Közösségeket kívánja a tanyafejlesztés lehetőségeinek feltárásával, információkkal, és hírekkel segíteni, egyszersmind ösztönözni a munkacsoportokat a tanyák fejlesztési tervekbe történő bevonására.
A tanya és a tanyasi életforma múltja:
Az Alföldön a törökdúlás után csak néhány város maradt meg, amelyek magukba foglalták az elpusztult falvak területét is. A nagy külterületű városok határában születtek meg az első tanyák., amelyek előbb csak az állatok mellé szerződtetett ember, később egész családok otthonává vált. A XIX. századra a tanya már az alföldi mezővárosok szerves részévé vált. A tanyasi gazdálkodás biztos megélhetést nyújtott és hozzájárult a magyar társadalom modernizációjához; a parasztpolgár a kor társadalmának megbecsült tagja volt. A második világháborúig a tanya birtoklása rangot és megélhetést birtokosának. A háború után jelentősen megnőtt a tanyák száma, ám a nagyüzemi mezőgazdasági termelés térnyerése, a kedvezőtlen állami szabályozás és a városokban elérhető magasabb életszínvonal hamarosan a tanyasi lakosság lélekszámának csökkenéséhez vezetett.
A tanya jelene:
A nyolcvanas évek elejétől kezdődően a tanya a pusztulási folyamatok között is erősen differenciálódott, a különböző tanyatípusok egyre élesebben különültek el egymástól. Napjainkra a tanyáknak számos típusa alakult ki (pl.: farmtanyák, üdülőtanyák, szociálisan problémás tanyák), lakóik pedig más-más társadalmi csoportok tagjai. A tanyák vidékenként is eltérnek egymástól, így fejlesztésük átgondolt és a helyi igényekhez alkalmazkodó beavatkozást igényel. A mai magyar tanya legfőbb vonzereje a természethez közeli és független életvitel lehetősége, ugyanakkor elriasztó hatású lehet az infrastruktúra és szolgáltatások hiánya.
Milyen értéket képvisel a tanya?
A tanya a Magyar Alföld egyedi és Európa más tájain szokatlan jelensége, míg a tanyasi életforma a nemzet kulturális örökségének szerves része. A tanya már puszta épületként is a nemzeti vagyon része, de ennél jóval értékesebb azon ”szolgáltatások” összessége, amelyet a tanya nyújt. Tanyáink egyszerre kínálnak természetközeli otthont, munkahelyet, kikapcsolódási lehetőséget. A tanyasi lakosság tartja fenn a jellegzetes alföldi kultúrtájat.
Miért cél a tanyák megóvása, fejlesztése?
Magyarország lakosságának 2%-a él tanyán, ami több, mint Pécs vagy Székesfehérvár lakossága. Ha csak az Alföldet tekintjük, akkor ez az arány jóval magasabb, 6-8% közötti. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás pozitív hatásait e néptömegre is mindenképpen ki kell terjeszteni. A tanyasi életminőség fejlesztésével jelentős pozitív hatások érhetőek el. Nyugat-Európában már zajlik a lakosság városoktól távoli vidékre történő kiáramlása, ennek elsődleges célpontjai a különleges és természethez közeli életmódot kínáló települések. Hazánkban e folyamatnak a kezdetén járunk és a tanyák hamarosan az őket fejlesztő közösségek értékeivé válhatnak.
Részlet a VKSZI Magyar Tanyákért Programiroda korábbi hírleveléből.
Út a Jövőbe

Ennyi az ára Ukrajnának


35 milliárd dollár - ennyit akar kapni Kijev újonnan "kinevezett" kormánya. Két hetet adtak arra, hogy az USA és Lengyelország (ez vicc?) előteremtse a pénzt. Ezek szerint nagyon gyorsan kiköpte az asztalra az új színzsidó vezetés, mennyit akar kapni a helytartói szolgálatért. Ebből jól osztva-szorozva bőven jut a zsebekbe.
Volt esetleg valaki, aki azt hitte, hogy a börtönből kikapart nyugatmajmoló ribanc, vagy a pulykatojás fejű vörös zsidó, esetleg a buzi valóban hazaszeretetből csinálta, amit csinált? Ezek már voltak kormányon és megbuktak, mert éppúgy mindent elrontottak, mint elődeik és azok elődei az elmúlt 25 évben. Van olyan naiv idióta, aki azt hiszi, hogy a Nyugat jó szándékból segít?
Már pakolják a fehérneműt meg a piperét a bőröndökbe az IMF és a nagy bankok megbízottjai, pár nap és Kijevben megtárgyalják, mennyiért és hogyan fogják kitúrni az ukrán oligarchákat, és ülnek új cionista oligarchák a helyükre. Ha így lesz, az a zsidók kezére játszó ukrán soviniszták hibája. A "nemzeti radikális" hasznos idióták zsidó boltokat törnek össze, és azt hiszik, elértek valamit, miközben minden újonnan kinevezett kormánytag echte zsidó.
Nézzük csak meg a frissen kinevezett pénzügyminisztert, aki kidobta az asztalra a 35 milliárdos árat. Elég egy pillantás és megértjük, hová lettek a galíciai zsidók: az új ukrán helytartói kormányba.
Nyugati bankárok, lehet készíteni a pénztárcákat, 35 milliárdért eladó egy ország kinevezett kormányostul, mindenestül!
Kemény GáborElfogatóparancsot adtak ki Janukovics ellen


A több mint kétszáz kormánypárti politikus kiiktatását követően az atlantista ellenzék nagyon felbátorodott, épp az imént adták ki az elfogatóparancsot Janukovics elnök ellen. Az ukrán államfőt tömeggyilkossággal vádolják és meg akarnák kezdeni a nyugati típusú "emberi jogi" számonkérést. A fejére akarnak olvasni minden bűnt, amit a nyugati mesterlövészek és fizetett felforgatók követtek el Kijevben.

Janukovics tartózkodási helye a nyugatiak számára ismeretlen, utoljára a Krím-félszigeten látták, ahova azóta jelentős létszámú orosz haderő érkezett. Janukovicson kívül az atlantisták által lefejezett Belügyminisztérium kiadta az elfogatóparancsot az ukrán államhatalom több kulcsfigurája ellen, hogy orosz segítség esetén is akadályokat gördítsenek az alkotmányos rend helyreállítása elé.
A nyugati média azzal vádolja az ukrán elnököt, hogy elhagyta az országot, - de ennek körülbelül annyi alapja van, mint amikor Líbiában Kadhafi, majd Szíriában Bashar el Asszád elnökről állították ugyanezt. Az ezzel kapcsolatos médiaértesüléseknek ugyan lehet alapja, de a nyugati médiát nem szabad komolyan venni.

http://www.hidfo.net/2014/02/24/elfogatoparancsot-adtak-ki-janukovics-ellen


Tömeggyilkossággal vádolják Janukovicsot azok akik több embert gyilkoltak, kínoztak halálra, gyógyászati ellátásra


A nyugatiak által felsorakoztatott illegális ukrán parlament határozatot hozott, miszerint Janukovics elnököt nemzetközi bíróság elé kell állítani, valamint minden olyan személyt, akit meggyanúsítanak azzal, hogy az országban lezajlott puccs során történt halálesetekért ők a felelősek. Minden, a NATO mesterlövészei és a nyugati zsoldosok által elkövetett gyilkosságért a megpuccsolt ukrán vezetést fogják felelőssé tenné, az atlantista politikusok pedig mossák kezeiket, ők "nem tehetnek semmiről".
Az állításaikat azzal kívánják alátámasztani, hogy a Kijevben kezdődő összecsapások idején rengeteg kormánypárti politikus hagyta el az országot. Az atlantisták szerint ezzel beismerték bűnösségüket. A felületes szemlélő könnyelműen kijelenti, hogy a számonkéréstől való félelemből menekültek el - ezzel szemben az igazság az, hogy a kormánypárt politikusai akkor kezdték elhagyni az országot, miután a fegyveres nyugati zsoldosok megrohamozták a parlament épületét és valamennyiüket evakuálni kellett az épületből. Azt követően másnap - néhány politikust leszámítva - már csak az ellenzék jelent meg teljes létszámban, attól a naptól fogva ők hozzák a törvényeket, nyilvánvalóvá vált, hogy hamarosan megkezdődik a felelősség hárítása.

Amikor még Merkel is legitim államfőnek ismerte el a "tömeggyilkost"
Az első lövés eldördülését követően egyértelművé vált a politikai vezetés számára, hogy még néhány óra, és nyílt forradalom zajlik le. Egy fegyveres forradalom során pedig nem szokás életben hagyni a kormány embereit. Különösen ha ők egyben az ország leggazdagabbjai közé tartoznak, velejéig korruptak és az évek során a nép megvetésének céltábláivá váltak. Ezt csak alátámasztja az eset, amikor Janukovics elnök európai delegációval folytatott tárgyalásai idején felfegyverzett tüntetők egy csoportja értesült az elnök tartózkodási helyéről és elkezdte magát átverekedni a rendőrkordonon. Ha akkor sikerül nekik, abból lincselés lett volna.
Azt követően Janukovics is elhagyta Kijevet, előbb Harkovban jelent meg, majd a továbbiakban tartózkodási helye ismeretlen. A legfrissebb médiaértesülések szerint Janukovics tegnap Szevasztopolba érkezett egy orosz katonai létesítménybe.

http://www.hidfo.net/2014/02/25/tomeggyilkossaggal-vadoljak-janukovicsot
A Zsidó Ügynökség "segítséget" küld Ukrajnába


A Maariv izraeli napilap szerint a Zsidó Ügynökség azonnali segítséget küld Ukrajnába a zsidó intézmények védelmének megerősítéséhez. A szervezet rendkívüli értekezleten elemezte az ukrajnai helyzetet, azt követően Natan Scsaranszkij, a Zsidó Ügynökség elnöke bejelentette a cselekvési tervet.
Az ülésen voltak, akik az ukrajnai zsidók azonnali tömeges Izraelbe költöztetését sürgették. A szervezet egyik vezetője nyílt levelet fogalmazott meg Benjamin Netanyahu izraeli elnök számára, amiben felszólította, hogy tegyenek meg mindent az ukrán zsidóság Izraelbe eljutásának segítésére.
Annak ellenére, hogy izraeli kiképzők is részt vettek a Kijevet felforgató szélsőjobboldal felkészítésében, és mostanra egy Moszad-ügynököt neveztek ki Ukrajna ideiglenes államfőjének, a radikálisokat nem sikerült ellenőrzés alatt tartani és több zsinagógát felgyújtottak Ukrajnában, valamint zsidó üzletek kirakatait zúzták be.
Miután Julia Timosenko autóját megállították egy ellenőrzési ponton (a John McCainnel folytatott megbeszélést megelőzően), egyértelművé vált, hogy a radikálisok a kelleténél nagyobb ellenőrzési kapacitással és erővel bírnak, a helyzet könnyen kicsúszhat az irányítás alól.
Az Ukrajnában lezajló puccsot követően kivétel nélkül zsidókat helyeztek kulcspozíciókba, valamint az ideiglenes államfő is azon felül, hogy Moszad-ügynök, az ukrán titkosszolgálat volt - korábban eltávolított - vezetője. Könnyen lehet, hogy zsidó fegyveresek ellenőrzés alá vonnak bizonyos területeket Kijevben, ami az ukrán zsidóság és a nemzeti radikálisok közti fegyveres összeütközésekhez vezethet.

http://www.hidfo.net/2014/02/24/zsido-ugynokseg-segitseget-kuld-ukrajnaba


Medvegyev: Amit Amerika művel, az az elmebaj jele


Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök bejelentette, hogy komoly aggodalmak merültek fel a nyugaton elfogadott új ukrán kormány legitimitásával kapcsolatban. Medvegyev elmondta; a Nyugaton rekord gyorsasággal elismert új hatóságok fegyveres lázadás eredményeként "jutottak hatalomra", vagyis ezt a kormányt nem lehet se legitimnek, se demokratikusnak nevezni, és Moszkva is így viszonyul a kialakult helyzethez.
"Gyakorlatilag nincs senki abban az országban, akivel tárgyalhatnánk. Az összes, újonnan kinevezett állami szerv legitimitásával kapcsolatban problémák merülnek fel."
"Egyes partnereink máshogy gondolják. Én nem tudom, ők milyen alkotmányt olvastak, de amikor valaki legitimnek nevezi egy fegyveres felkelés eredményét, az az elmebaj jele."


Így csaphatnak be, ha az interneten keresztül vásárolsz


Évről-évre nő az online (valaha) vásárlók aránya: így a 18-49 éves korosztályban 2012-ben mért 74 százalékról 2013-ban 76 százalékra. Az interneten havonta vásárlók aránya 25 százalékról 28 százalékra emelkedett; a havonta online vásárlók és elektronikusan is fizetők aránya pedig 17-ről 20 százalékra nőtt tavaly a megelőző évhez viszonyítva - derül ki a GfK piackutató friss adataiból. Az online vásárlás által leginkább érintett termékkört a könyvek alkotják, de a megkérdezettek mintegy negyede köt biztosítást online; foglal utazást/üdülést; színház-, mozi- és koncertjegyet; rendel számítástechnikai eszközöket a világhálón.
Persze az átverések száma is nő
Az online vásárlások számának növekedését természetesen sok csaló próbálja kihasználni, trükkjeik pedig egyre fejlettebbek. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (2013-as tapasztalatait összegző) jelentése szerint a legelterjedtebb online csalási forma még mindig az olyan webáruházak működtetése, amelyek rendkívül kedvező áron számítástechnikai és szórakoztató elektronikai termékeket, mobilkészülékeket, valamint márkás ruházati termékeket kínálnak eladásra, azonban a vételár előzetes megfizetése ellenére a kiszállítás végül nem történik meg, vagy rossz minőségű, sok esetben hamis terméket kap a fogyasztó.
Ráadásul a tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábban használt elérhetőségen (e-mail vagy telefon) a fogyasztó már nem tudja felvenni a kapcsolatot a kereskedővel a panaszának rendezése érdekében, és gyakran a weboldalt sem lehet már elérni. Ezért ne higgyünk a "túl szép ahhoz, hogy igaz legyen" ajánlatoknak!
Szintén nagy számban fordulnak elő olyan esetek, amikor a külföldről történő használt autó vásárlásánál az eladó a fogyasztó bizalmának növelése érdekében egy "megbízható" szállítmányozó céget ajánl az ügylet teljesítésére, azonban utóbb kiderül, hogy az eladó és a szállítmányozó a fogyasztó megkárosítása és átverése érdekében összedolgoztak (arról nincsenek adataink, hogy hányan rendelnek külföldről autót a neten, de valószínűleg ez a szám nem túl magas).

Ez most a legújabb
Egy új típusú internetes csalási technika szerint a felhasználó számítógépén egy üzenetablak jelenik meg, és arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a számítógépet a rendőrség vagy valamely másik hatóság blokkolta, mivel a fogyasztó olyan program letöltését indította el, mellyel szerzői jogot sértett.
Az üzenet szerint azonban blokkolást feloldható, ha a megadott számlaszámra a fogyasztó pénzt utal. Az ezzel a módszerrel élő csaló személyek azt használják ki, hogy ebben a helyzetben a fogyasztók ijedtükben elhiszik, hogy egy hivatalos megkeresést kaptak, és a következményektől félve az üzenetben leírtak szerint cselekszenek, és megfizetik a kért összeget. Kezeljük kellő gyanakvással és fenntartással a számítógépünkön megjelenő félrevezető és gyanús tartalmú üzeneteket, és ne dőljünk be nekik!
Ki kell emelni az okostelefonok használatának elterjedésével együtt járó kockázatokat is. Az általuk nyújtott funkciók és alkalmazások széles skálája ugyanis kényelmes lehetőséget biztosít a használónak arra, hogy akár pénzügyi tranzakciókat ( internetes vásárlás, banki utalás) is lebonyolíthasson a készülék segítségével. Szükséges figyelni a készülék körültekintő használatára, nehogy az eltárolt személyes adataink illetéktelen személyek birtokába kerüljenek.
Lehetőség szerint mindig a legújabb operációs rendszer legyen letöltve a készülékre annak érdekében, hogy védelem magas szintje biztosítható legyen, továbbá használjunk bejelentkezési kódot mind az első belépéskor, mind képernyőfeloldáskor, illetve ne tároljunk személyes információkat (belépési kódokat, jelszavakat) a készüléken. Érdemes lehet okostelefonunkra is telepíteni vírusirtó programot.
(pénzcentrum.hu )

Gyorshír - készenlétben az orosz deszantosok


Pleszkovban (Pszkov) elrendelték az ejtőernyős alakulatok mozgósítását, hogy készen álljanak a Kijevbe indulásra. A hivatalos verzió alapján még nem indultak meg Ukrajnába, de katonai körökből kiszivárgó információk szerint bármelyik pillanatban parancs érkezhet a Kijevben kezdődő rendrakásra.
Az orosz médiaforrás szerint mostanra számos különleges alakulat jelen van Kijevben, így adott jelre akár egyik pillanatról a másikra is "nem várt" fordulatot vehet az Ukrajnában zajló nyugati felforgatás.Orosz csapatok az ukrán határ mentén


Egy orosz médiaforrás szerint tegnap délután óta egyelőre nem megerősített civil bejelentések sokasága érkezik arról, hogy orosz csapatok átlépték Ukrajna határát. Szumi városában (az orosz határ mentén) jelezték csapatok áthaladását. A civil forrás legalább 10 csapatszállító autó és 15 katonai terepjáró áthaladásáról számolt be a határ mellől. A bejelentés szerint az útirány nem egyértelmű, de feltehetően Harkovba tartottak.

Más jelentések szerint orosz csapatok készülnek a Krím-félszigetre. A civil forrás gyalogsági szállító járművekről és egyéb haditechnika szállításáról számolt be Novorosszijszk irányában. Az orosz tengerpart mentén oszlopban haladó katonai járművekről érkezett bejelentés, nem megerősített információk szerint az észak-kaukázusi katonai körzet egységei valamint a fekete-tengeri flotta tengerészgyalogsága lendült mozgásba. A helyszíni beszámolók szerint mind Novorosszijszk irányába a kikötőbe tartanak, csapatösszevonás zajlik és a hajók nemsokára kifutnak a kikötőből.Szintén - nem megerősített - civil forrás páncélos alakulatok mozgásáról jelentett Szevasztopol környékén.Orosz páncélos haderő Ukrajnában


Az orosz fekete-tengeri flotta által szállított csapatok mostanra partraszálltak Ukrajnában, Szevasztopolban. Ezt Jurij Lucenko ukrán képviselő nyilatkozata is alátámasztotta, valamint az orosz páncélosok megjelenéséről több civil bejelentés is érkezett.

A legújabb hírek szerint Janukovics elnök Szevasztopolban, az orosz tengerészgyalogsági bázison tartózkodik.VÉGE A TÉLI OLIMPIÁNAK, MOST MÁR A BÁRMIKOR LEROMBOLHATJÁK RÓMÁT és PÁRIZST. S valamikor az új BABILONT is ebben az évben, ezt akartátok? Nem értettétek meg a figyelmeztetéseket, akkor legyen Abbánk akaratának megfelelően!!!

Szíria: Végjáték vagy brutális folytatás?


Áttekintve a szíriai helyzetjelentéseket elkönyvelhetjük, hogy a Szír Hadsereg (SAA = Syrian Arab Army) újra jó hetet zárt. Damaszkus végre csendes, Aleppoból és Homszból utóvédharcokban hátrál a terrorista had, a Libanonnal határos hegyekben pedig két tűz közé szorítottak a külföldi zsoldosokat. Ami új fejezetet nyit a szíriai háborúban az az, hogy a népek már nem félnek. Hatalmas tömegek vonulnak az utcákra, éltetik az elnököt, és fejezik ki szimpátiájukat és kitartásukat Asszad mellett.
Hídfő.net | Szíria: Végjáték vagy brutális folytatás?
Hídfő.net | Szíria: Végjáték vagy brutális folytatás?Szíriában a tüntetések mindennaposak lettek az Asszad-adminisztráció mellett.
A történetnek azonban nincs még vége. Az USA képtelen beletörődni a veszteségbe. Úgy járt, mint az a birkózó, akinek ellenfele több liter olajat öntött magára a verseny előtt. Akárhogy próbálták megfogni, Asszad állandóan kicsúszik a kezükből. Lehetett az népirtásra hivatkozás, amiről kiderült, hogy a külföldi mesterlövészek hajtották végre, vegyi fegyverek, ahol Moszkva egyből megoldotta a kérdést, és megannyi próbálkozás, de végül mind sikertelen lett. Odáig fajult az USA tehetetlensége, hogy fegyverszállításai védelmére Jordániába vezényelt 4000 tengerészgyalogost, és ugyanott megkezdődött egy hadsereg felállítása. A brigád parancsnoka egy héttel ezelőtt adott egy rövid interjút. Ebben arról beszél, hogy tavasszal, mire a brigádját teljesen feltöltik tízezres létszámra, a legmodernebb amerikai fegyverekkel felszerelve egyenesen Damaszkuszt fogják lerohanni.Tankokkal, páncélelhárító fegyverekkel és ha kell légi fedezettel fognak megrendítő erejű csapást mérni Asszad damaszkuszi védelmére - mondák ők.
Kérdés, hogy mindebből mi igaz. Ezzel csak a terrorista bandák kitartását akarják-e növelni, hogy még van remény, vagy valóban így is van? Mert ez a lépés már mondhatni nyílt beavatkozásnak minősíthető katonai lépés lenne a nyugat részéről. Kinek és hogy akarja beadagolni a cionista sajtó, hogy a Jordánia felől az országra törő hadsereg az voltaképpen szír szabadságharcosokból áll? Ez már átlép azon a határon, amit még az egyszerű kimosott agyú emberek gyomra is bevenne. Tudjuk jól, hogy mind Szaúd Arábia, mind az USA retteg a folytatástól. Retteg az arab világban felállítható új politikai tömbtől, a megnövekedett moszkvai befolyástól, és Törökország szétrobbantásától is. Pedig ez a reális folytatás.
Vajon mennyi feláldozott élet lenne elég a cionistáknak hogy végre elnyugodjanak? Semennyi. Nekik az nem lényeg. Sőt, még élvezik is. Inkább onnan közelítsük meg a kérdést, mennyi pénz elherdálása és ellövöldözése lenne a határ, hogy végre azt mondják, ennyi volt, befejeztük. Úgy látszik a FED nyomdáiban még van festék és papír, hogy a valójában klozetpapír értékével megegyező értékű pénzt nyomtassanak amennyit csak akarnak. Valójában azt mondhatjuk, hogy mivel a dollárnak nincs arany fedezete, ezért a háború nekik csak nyomdafestékbe kerül. Vagyis semmibe. Akkor pedig sajnos azt kell mondjuk, még folytatódni fog a vérontás, egész addig, míg maga a nagy sárkány meg nem roggyan annyira, hogy nem lesz ereje folytatni.

http://www.hidfo.net/2014/02/24/sziria-vegjatek-vagy-brutalis-folytatas


Gyorshír: a Szír Hadsereg visszafoglalta a Golán fennsíkot a terroristáktól


Újra az Asszad adminisztráció irányítja a Szíriához tartozó részét a Golán-fennsíknak. Az izraeli határ melett fekvő szír területeket még 2012-ben vesztette el a központi kormányzat a terroristákkal szemben. Ezzel a katonai sikerrel a terroristák el lettek vágva az izraelből érkező támogatási útvonalaktól is. A kör lassan bezárul, dicsőség a hősöknek!
Hídfő.net | Gyorshír: a Szír Hadsereg visszafoglalta a Golán fensíkot a terroristáktól


Külügyminiszterek egyezkedése Magyarországon

Szélsebességgel gyűlt össze valamennyi külügyminiszter Budapesten, akik érintettek lehetnek egy oroszországi konfrontációban. Az ülést természetesen Martonyi vezeti, mint az Orbán kabinet fő szabadkőműves kontroll embere. Így ennek szellemisége is adott.
Az ülésen megjelenik a bolgár, szlovák, cseh, de megjelent a görög külügyminiszter is. Ilyen nagy létszámú külügyminiszteri találkozót nem hívnak össze csak úgy. Ennek igen nyomós oka van. Nem tagadják, hogy még a szír helyzet is a tárgyalások témái között van. Állítólag energetikai kérdéseket beszélnek meg. Szerintünk pedig a jelenlegi ukrán helyzetet igyekeznek kiértékelni, és a lehetőségeket mérlegelni. Felmérni, kire milyen szinten lehet számítani. Jelenleg már csak két lehetőség maradt. Vagy lesz rövid időn belül orosz beavatkozás, vagy nem. Felmerül a kérdés, melyik esetben hogy állnak az országok a helyzethez. Mit keres itt egy görög külügyminiszter? Több száz kilométerre a kérdéses területtől (közép európai találkozó). A kérdés egyszerű. Moszkva ezekkel az országokkal folytatott tárgyalásokat az utóbbi időben, illetve állapodott meg energetikai és pénzügyi kérdésekben, illetve ezen országok azok, melyekben bármikor az ukrajnaihoz hasonlatos események törhetnek ki. Vékony jégen táncolnak most ezek a régiók. Ha Moszkva komoly lépésre szánja el magát, és ezen országok szembe helyezkednek, igen komoly problémákkal kell szembenézniük. Másrészről mindegyik ország elkötelezett EU tag és nyugati csicskás. Egyszóval nagyon nehéz a helyzet.
Mivel tudjuk, hogy McCain (McKáin) Budapesten rontotta a levegőt nem olyan régen, a megbeszélés fő irányvonala adottnak tűnik. A legélesebb kérdések a déli áramlat, Kárpátalja, ukrajnai (kárpátaljai) gázelosztó központ, orosz hitel ügyek. Mindezekkel szemben pedig ott áll a cionista elvárás, a fellépés az orosz beavatkozás ellen. Miért merül fel ebben a témakörben a szír kérdés? Mert mintául szolgál hosszú távra. Területi igények, a gázelosztó EU fennhatóság alá helyezése, ezek mind álmok, amibe Moszkva alaposan belerondíthat, ha éppen akar. Ellenség nekik Moszkva, de félnek is tőle. A félelem pedig éppen elég ok egy ilyen gyorsan összerántott gyűlésre. Bármi lesz az eredmény, Moszkva bosszúja egyformán fogja sújtani valamennyi EU országot. Ha nem lesz beavatkozás, akkor nem azonnal, hanem szépen lassan. Nincs rosszabb mint az elhúzódó haldoklás.

http://www.hidfo.net/2014/02/24/kulugyminiszterek-egyezkedese-magyarorszagon

Akár 50milliárd is lapul a képviselők bankszámláin, ennek javarésze haza és nemzetárulásból fakad!

Irigylésre méltó az országgyűlési képviselők többségének anyagi helyzete. A Blikk a vagyonnyilatkozatok alapján összesítette a pénzügyi vagyonukat, és kiderült: a képviselők 4,7 milliárd forintot tartanak számláikon, míg tartozásuk csak 2 milliárd forint. A tavalyi számokat nézve a honatyák szépen gyarapodtak az elmúlt évhez képest. Megtakarításuk 200 millió forinttal nőtt, hitelük egy esztendő alatt ugyanennyivel csökkent. Így anyagi helyzetük is jobb, mint bármikor: az átlagképviselő 12,3 milliós megtakarítása ötszörösen múlja felül az átlagmagyarét. Igaz, 5,3 milliós hitele is jó négyszer több az átlagénál.
Leginkább a szocialista Veres János dúskál a pénzben. Neki 345,2 milliós betéte van, s nem tartozik. Így több mint százmilliót vert a második Papcsák Ferencre (Fidesz). Veresnek és a szintén vagyonos Puch Lászlónak köszönhető, hogy egy főre vetítve a frakciók között az MSZP-sek állnak a legjobban anyagilag. A 47 fős képviselőcsoport teljes megtakarítása meghaladja az 1,3 milliárd forintot, vagyis fejenként 27,6 millió forint. A 223 fideszes képviselőnek ugyan több pénze, közel 2,4 milliárd forintja van, de ez átlag csak 10,8 milliót jelent.
A politikusok befektetéseiket nézve egy dologban nagyon hasonlítanak: konzervatívak. A pénz több mint 80 százaléka betétekben pihen, jelentősebb rész van még a nyugdíjalapokban, ám részvényekben megtakarításuk alig 2-3 százalékát tartják.
– Alig mernek kockázatot vállalni a képviselők, ha pénzügyekről van szó – vélekedett a Blikknek Kuti Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. – Olyan anyagi háttérrel és egzisztenciával, mint az övék, már belevághatnának kecsegtetőbb üzletekbe is. Így vásárolhatnának egyéves futamidejű állampapírokat, részvényeket, akár ingatlant is. A számláikon pedig elég lenne 1-2 millió forint könnyen mozdítható tőkét tartani.
Persze Simon Gábor volt ­MSZP-s elnökhelyettes kapcsán jó kérdés: mi igaz a nyilatkozatokból. Hiszen ő 22 milliós megtakarításról adott számot, majd a Magyar Nemzet kiderítette: titkos osztrák számláján még 240 millió forintnyi, máig tisztázatlan eredetű devizát tartott.
– Biztosan van jó néhány képviselő, aki kijátssza a szabályokat – mondta Kiszelly Zoltán politológus. – Az ő vagyonuknak van a látható része, amit feltüntetnek. De a házastársak nyilatkozatai nem nyilvánosak, s a többi pénz könnyen lehet az ő nevükön, esetleg külföldi számlákon.
(blikk)

Rokkantak: nincs bocsánat


Egyelőre nem követte bocsánatkérés azokat az adatokat, amelyeket a megváltozott munkaképességűekről ismertetett a napokban Doncsev András államtitkár. Ebből kiderült, az Orbán-kabinet tévedett, amikor a rokkantakat munkakerülőknek titulálta. A már ellenőrzött betegek 52 százaléka ugyanis nem jobb, hanem a korábbi ellenőrzésnél is rosszabb állapotban van. A kormány adatai egyébként nem ellenőrizhetőek. Katasztrofális helyzetbe kerültek a megváltozott munkaképességűek azzal, hogy a kormány döntése miatt ma már nem nyugdíjszerű ellátást, hanem bármikor csökkenthető vagy megvonható segélyt kapnak. A többi között erről beszélgetett Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum vezetője szakértőkkel, miután Doncsev András, az erőforrás tárca parlamenti államtitkára válaszolt Pál Béla kérdéseire.
Aki  arra volt kíváncsi, hány rokkant embertől vették el-, illetve csökkentették az ellátását, valamint hányan várnak még rendkívüli felülvizsgálatra. Doncsev válaszából kiderült, hogy két év alatt alig több mint 57 ezer megváltozott munkaképességű ember komplex felülvizsgálatát végezték el az orvosszakértők, és még 135 ezren hátra vannak. A 2012 januárja és 2013 december 31. között felülvizsgáltak 52 százalékánál nemhogy csökkent volna, hanem nőtt az egészségkárosodás mértéke, és csupán 19 százalékuknál állapítottak meg javulást a szakértők. A felülvizsgálatok után 5962 megváltozott munkaképességű embernek szűnt meg az ellátásra jogosultsága.
Pedig a kormány azért alakította át a rokkantnyugdíj rendszerét, mert az érintettek többségét csalónak tartotta, akik tudnának dolgozni, csak nem akarnak. A 90-es években valóban gyakori volt, a tömegével megszűnő munkahelyek miatt rokkantnyugdíjba menekültek az emberek. “Ez egy rendszerszerű, engedélyezett folyamat volt” – mondták lapunknak szakemberek. Csakhogy akik akkor a munkanélküliség elől menekültek, ma már nyugdíjasok. Ezt is figyelmen kívül hagyta a Fidesz-kormány, amikor a teljes létbizonytalanságba taszította a beteg embereket.
A kabinet – minden előzmény, felmérés, egyeztetés nélkül – 2011-ben jelentette be, hogy átalakítja a rokkantsági nyugdíjrendszert, “mert a jelenlegi fenntarthatatlan, pazarló, átláthatatlan és folyamatosan államadósságot generál”, tehát az embereknek dolgozniuk kell. Megszüntették a rokkantnyugdíjat, a rendszeres szociális járadékot és az átmeneti járadékot, ezek helyett egységes, táppénzszerű ellátást vezettek be.
Elvették az utazási kedvezményt is, az érintettek önkormányzati segélyre, hitelre, munkakeresési támogatásra, közgyógyellátásra sem jogosultak. Főszabály az lett, hogy aki a nyugdíjkorhatárt elérte, az nyugdíjasként kapja a továb­biakban a támogatását, mindazok pedig, akik a nyugdíjkorhatár alatt vannak, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást kapnak. Csaknem 200 ezer embernek, többek között azoknak, akik nem töltötték még be az 57. életévüket, felülvizsgálatra kellett jelentkezniük, ahol egy új pontrendszer alapján döntöttek, illetve döntenek az orvosok a sorsukról. Ha úgy ítélik meg, hogy képesek dolgozni, a betegek csak 30 ezer forint körüli rehabilitációs ellátásra jogosultak.
Foglalkoztatásukkal viszont már nem törődött a kormány. A kormányváltás előtt legalább 50 ezer megváltozott munkaképességű dolgozott, sokan nyolc órában vállaltak munkát a támogatott cégeknél. Ezen kívül még a nyílt munkaerőpiacon is többen alkalmazásban álltak. Ma viszont szinte kizárólag az akkreditált szervezetek foglalkoztatják őket, mintegy 30 500-an dolgoznak, és szinte mindenkit csak 4 órában alkalmaznak. További nyolcezren vannak – csakúgy mint az előző években – a szociális foglalkoztatás keretein belül alkalmazottak.
Bár a megváltozott munkaképességűek már demonstrációkat is szervezetek az őket ért támadás miatt, változást nem tudtak elérni. Doncsev András válasza most újabb indulatokat váltott ki. Egy facebookos hozzászóló például kijelentette: nem hiszi el azokat az adatokat, amelyeket az államtitkár említett. Mint kifejtette, míg 2012-ben 43 774 rendes és rendkívüli vizsgálatot végeztek el első fokon, addig két év alatt ez a szám csak 57 082 főre nőtt. Az összehasonlítás érdekében leírta: 2007-2010 között évente csaknem 90 ezer szokásos, a meghatározott időközönként esedékes felülvizsgálatot hajtottak végre. Doncsev adatai nem ellenőrizhetőek – írta -, mivel az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján ezek a számok nincsenek meg. A hozzászóló szerint az államtitkár válaszában az sem igaz, hogy csak akkor csökkenhet az ellátás, ha a beteg egészségi állapota javul. Ha ugyanis egy volt rokkantnyugdíjast rehabilitálhatónak ítélnek, állapotjavulás nélkül is csökkenthetik az ellátását. Kifejtette azt is, a számok – ha igazak – azt bizonyítják, hogy nem szigorodott a rendszer, viszont az is kiderül, hogy nincsenek és nem is voltak tömegével csalók a rendszerben. Ebben az esetben nagy nyilvánosság előtt kellene bocsánatot kérnie a kormánynak, és ki kellene jelenteni, nem mondott igazat, amikor a “csaló”, vagy “zsivány” jelzőt ragasztotta a a megváltozott munkaképességűekre.
Doncsev András elismerte, hogy “a rokkantak ellen indított háborújuk is totális kudarccal végződött”. Az államtitkár nem tájékoztatott arról, hogy évek óta nem tettek semmit a munkaerőpiacra való visszatérésük érdekében. Doncsev nem reagált az alapjogi biztos januári, súlyos kritikájára sem, amelyben az ellátási kérelmek elbírálása a jogszabályban előírt 60 nap helyett átlagosan fél évig, de sok esetben akár egy évig vagy még tovább is eltartott, az eljárások jelentős elhúzódása pedig több tízezer, közöttük sok ezer fogyatékossággal élő ember kiszolgáltatott helyzetét súlyosbította.
(Forrás: Népszava)