2012. január 4., szerda

Borislav Prangov: A rendszerrel szembeni ellenállás 14 aktusa

1. Szemben a tényekkel.
Személy szerint el kell fogadnia, hogy fajként csak akkor leszünk képesek a túlélésre, ha szembeszállunk ellenségeinkkel. Ezután el kell döntenie, hogy milyen szerepet fog játszani az ellenállásban. Használja fel a sajátos képességeit és tehetségét, hogy segítse fajunkat a győzelem felé.
2. Éljen fehéren!
Élete minden területén utasítsa el az együttműködést a rendszerrel! Ne táplálja a rendszert, vonuljon ki belőle! Ne segítse az ellenséget, váljon önellátóvá! Termelje meg, fogyassza el vagy adja el a saját táplálékát! Vásároljon a termelői piacokon, a cseretalálkozókon és az őstermelőknél! Kerülje el az adózást, az adósságot és szerencsejátékokat!
3. Védekezzen!
A fehérek, különösen asszonyaink és gyermekeink, védtelenek az erőszakkal szemben. Védje meg önmagát és szeretteit! Ne legyenek könnyű célpontok! Fegyverkezzenek fel! Szerezzen be egy méretes és törvényesen tartható kést! Találjon egy őrkutyát vagy szereltessen be riasztót! Végezzen el önvédelmi tanfolyamot!
4. Készüljön fel!
Minden fehér aktivista és családjaik, függetlenül a lakóhelyüktől, készüljön fel a szükséghelyzetre! A fehéreknek élelmiszert, ivóvizet, üzemanyagot, fegyvert és lőszert kell felhalmozniuk otthonaikban.
5. Legyen több gyermeke!
A fehérek a világ népességének alig 8 százalékát képviselik. El fognak bennünket özönleni a más fajúak, ha nem teszünk most a demográfiai tendencia megfordítása végett. Közülünk millióknak lehetne gyermeke, ha felülvizsgálnák a prioritásaikat. Minden fehér gyerek születése egy győzelem.
6. Fegyverkezzen fel!
Pillanatnyilag még jogunk van tűzfegyvereket birtokolni. Éljünk ezzel a szabadsággal, amíg még lehet. Vásároljunk védelmi fegyvereket, és ha lehet, szerezzünk fegyverviselési engedélyt!
7. Otthoni oktatást!
Sok szülő azt állítja, hogy nem engedheti meg magának gyermeke otthoni oktatását. Az igazság az, hogy éppen az ellenkezőjét nem engedhetik meg maguknak. Tovább már nem veszíthetjük el a fiataljainkat a fehérellenes agymosás által. Tegyen meg mindent gyermeke otthoni iskoláztatása érdekében.
8. « Monkey wrench »
A passzív szabotázs (az ún. Monkeywrenching) minden olyan kis tett, amely alkalmas a cionista megszálló kormány (CMK) destabilizálására. A határ a csillagos ég. Legyen kreatív! Használja az agyát! Cselekedjen a véletlenre hagyatkozva, változtassa gyakran a helyet és a módszert! Ne mondja el senkinek, hogy mit tett!
Ha a rendszer elnyomó apparátusa vallatja, használja a jól bevált 3 szavas védekező stratégiát: « Nincs semmi mondanivalóm ! »
9. Hozza magát formába!
A fehér szépség a fehér erőt tükrözi. A zsidó média imádja vesztesként ábrázolni fajunkat. Vegye fel a kesztyűt! Fejlessze az izmait, fogyjon le! Húzza ki magát! Akár akarja, akár nem, a faját képviseli. Mindig ügyeljen a tiszta és ápolt megjelenésre.
10. Töltsön le ingyenesen zenét!
Az internet révén hozzájárulhatunk ellenségeink hatalom- és haszonvesztéséhez a szórakoztatás világában. Az online fájlcsere megőrjíti a fehérellenes zeneipart. Töltsön le és terjesszen ingyenesen minél több zeneszámot!
11. Legyen a saját médiája!
Ne panaszkodjon a médiára, lépjen a helyébe! Kezdje azzal, hogy ne támogassa a rendszer sajtóját! Mondja le az újság- és tévé-előfizetését! Egyáltalán ne nézzen televíziót! Ahelyett, hogy az ellenségnek fizet a filmek nézéséért, használja az internetet!
12. Támogassa a fehér szabadságharcosokat!
Legelszántabb harcosaink közül sokan a rendszer gulágjaiban raboskodnak. Ezek a nők és férfiak feláldozták a szabadságukat mindannyiunkért. Mutassa meg bajtársainknak, hogy értékeli az erőfeszítéseiket és az áldozatukat!
13. Mondjon nemet az általános szavazásokra és a humanitarizmusra!
Ne legyen többé a rendszer cinkosa azzal, hogy a demokratikusnak mondott választásokon való részvételével törvényesíti a rendszert. Bojkottáljon mindenféle humanitárius, karitatív és szolidaritási akciót, amelyet a rendszer szervez és a hivatalos médiája reklámoz.
14. Legyen magányos farkas!
Ne fecsérelje energiáját, idejét és pénzét bizonyos pszeudo-aktivista szervezetekre és médiájukra, amelyek fő tevékenysége demagóg vitákban, konferenciákban, gyűlésekben, vacsorákban, tüntetésekben és egyéb, a rendszer számára teljesen veszélytelen "szájkaratéban" merül ki. Az efféle szervezetek a politikai harc anyagilag rentábilis vállalkozássá való átalakítását célozzák meg, így ellenőrizve, mérsékelve, sőt elfojtva a hiteles, elkötelezett és öntudatos aktivisták lelkesedését és tevékenységét. Ezekben a szervezetekben közvetlen kapcsolatba kerülhet populista konzervatívokkal és burzsoá konformistákkal, és az is biztos, hogy ezekbe a rendszer ügynökei beépültek, sőt nagyon gyakran ők hozták létre és ők irányítják őket.
Ne felejtse, hogy bármiféle ellenállásban és forradalomban a cselekvés a döntő, nem pedig a szavak és a nevek!  
club-acacia.over-blog.com
Vö. http://boris-prangov-art.eu/

Tóth Gy. László: Néhány gondolat a stratégiaváltás szükségességéről

Nyugat- és Észak-Európa gazdasági aranykora a második világháború után kezdődött és a nyolcvanas években ért végett. A szociális piacgazdaság keretei között a piac és az állam szerepe közötti ideális egyensúlyt a globalizáció megszüntette, a korlátok és ellenőrzés nélküli globális tőke, illetve a szabadpiaci mechanizmusok két évtized alatt ismét felidézték a gazdasági krízis fenyegető rémét.
Kiderült: a kapitalizmus nem önfenntartó és nem önszabályozó. A gazdasági racionalizmus megkívánja - a globális szinten is hatékony - új egyensúlyok megteremtését. Ebben mindkét fél érdekelt: a nemzetállamoknak meg kell egyezniük a globalizmus erőivel, illetve intézményeivel. Ma már nyilvánvaló, hogy a szabadpiaci elvek ugyanolyan működésképtelenek, mint az utasításos tervgazdálkodás. Megengedhetetlen, hogy a multinacionális cégek erőfölényüket kihasználva a transznacionális profitszerzés szociális költségeit kizárólag a nemzetállamokkal fizettessék meg, mert ebben az esetben a nemzetállam eszköztelenné és kiszolgáltatottá válik. A globális transznacionális vállalatokkal szembeni ellenállás kétségkívül kockázatokkal járó lépés, de a teljes behódolás viszonylag gyorsan a jövő feléléséhez vezet. A nemzetállamoknak stratégiai jelentőségű megállapodásokat kell kötni a multinacionális cégekkel.
Ugyanez vonatkozik a különböző szövetségi rendszerekre is. Az Európai Unió mostani válságát, a belső szabályozatlanságból eredő pénzügyi egyensúlytalanságon túl, alapvetően az amerikai érdekeltségű befektetői alapok támadása idézte elő.
A Nyugat legnagyobb problémája, hanyatlásának egyik legfőbb oka az eladósodottság. Becslések szerint az amerikai államadósság meghaladja a GDP 100 százalékát, Európában pedig eléri a 90 százalékot. A világ teljes államadóssága 40 ezer milliárd dollár körül van, ennek négyötöd részét a nyugati államok adósságai teszik ki. A cégek és a családok adósságai értelemszerűen tovább növelik az eladósodottság mértékét. De az eladósodottság csak ürügy: az USA valójában a dollár megvédése érdekében próbálja meggyengíteni az eurót. Az Egyesült Államok vezetői joggal tartanak Kínától és Indiától. Figyelemre méltó, hogy miközben Kína valuta tartalékainak 61 százalékát dollárban, az EU-hoz gazdaságilag közelítő Oroszország viszont tartalékai 41 százalékát euróban tartja! Geopolitikailag egyértelmű, hogy Kína és India előtörése miatt az oroszoknak le kell mondaniuk régi tervükről, mert nem terjeszkedhetnek a jövőben Ázsia felé.
Az Európai Unió jövőjét végső fokon a multinacionális cégek kíméletlen profit-maximalizmusa és az ezt biztosító neoliberális gazdaságpolitika veszélyezteti, sértve ezzel a nemzetállamok szuverenitását. Vitathatatlan, hogy a globális gazdaság a nemzetállami politika fölé nőtt. A nemzetállamok külön-külön esélytelenek a szuverenitás helyreállítására, de egy európai szinten jól átgondolt egységes szabályozással korlátok közé szorítható a globális tőke. A legutóbbi uniós csúcstalálkozón, a nemzeti önrendelkezésük egy részéről önként lemondó országok ezért akarják megmenti az eurót. Németország és Franciaország ebben a kérdéskörben rendkívül elkötelezettnek tűnik. A teljes szuverenitás fenntartása mindig illúzió volt, de a cselekvőképesség megteremtéséhez szükséges szuverenitás biztosítása elérhető cél.
A nagyhatalmak - Németország, Franciaország, Nagy-Britannia - unión belüli erősebb érdekérvényesítő képessége miatt mára az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió előbb két- majd többsebességűvé vált. A perifériára szorult uniós országok képtelenek megvédeni magukat a tradicionális értelemben vett Nyugattal szemben. A 2008-ban kirobbant pénzügyi-gazdasági válság azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a nyugati országok saját gazdasági életük stabilizálása érdekében bármikor készek az EU perifériájára telepített üzemeik bezárására, saját piacaik védelmére, kihelyezett bankjaik cserbenhagyására stb.
Magyarország geopolitikai helyzetéből következően ma is a német és az orosz birodalom érdekszférájához tartozik. Közép-Európa a mindenkori nagyhatalmi erőviszonyoknak kiszolgáltatott térség volt, ahol a nemzeti érdekek védelme soha nem volt könnyű feladat. Az elmúlt húsz év téves helyzetértékelése miatt Magyarország és Oroszország kapcsolatai lényegében formálisnak tekinthetők, míg az unió tagjaként hazánk szempontjából a német gazdaságtól való függés egyre erősödik. Ugyanakkor az már most is látszik, hogy a szomszéd népekkel szembeni nemzeti érdekérvényesítés ezután sem ígérkezik könnyű feladatnak. Reménytelennek tűnő gazdasági helyzetünk jelentős javulásáig az ellenérdekeltek folyamatos támadásaira számíthatunk.
A magyar külpolitikának tudomásuk kell vennie, hogy az Egyesült Államok vezetői rádöbbentek a stratégiai túlterjeszkedés veszélyeire és tarthatatlanságára. Ennek következménye az USA fegyveres erőinek kivonulása Irakból. Közép-Európa feladása amerikai szempontból rendkívül racionális lépésnek tekinthető, hiszen a birodalmak bukásának egyik legfőbb oka éppen a túlterjeszkedés: az a helyzet, amikor egy birodalomnak már annyi érdekeltsége és kötelezettsége van a világ különböző területein, amennyinek már nem lehet megfelelni. Nincs mozgósítható erőforrás és eszközállomány a problémák megoldására. Az új helyzetben az Amerikai Egyesült Államok kénytelen lesz újragondolni egész eddigi külpolitikáját, valamint geo- és katonapolitikai stratégiáját. Várhatóan egy kevésbé expanzív, ugyanakkor az ország védelmi képességét növelő - kevésbé költségigényes - stratégia kerül majd előtérbe. A geopolitikai viszonyok átrendeződését egyetlen ország sem hagyhatja figyelmen kívül.
Ebben a helyzetben Magyarország hosszú távú érdeke a Kína, India és Oroszország felé történő nyitás.
Magyar Nemzet, 2011. december 27.

Két Holdat láttak Ausztráliában

two_moons4.jpgEgy ausztrál kisváros, Busby lakosai megdöbbentek, amikor a közelmúltban két Holdat pillantottak meg az égen. December 20-án az ausztráliai Busby felett telihold volt látható. Több lakos elcsodálkozott, amikor helyi idő szerinti 1:20-kor egy másik Hold is felragyogott az égen. Az emberek nem akarták elhinni, amit látnak.

Csillagászokat értesítettek szerte a világon a jelenséggel kapcsolatban, akik megerősítették a hírt. „Soha nem láttunk ilyet azelőtt” – mondta Rich Montano, a los angelesi Kalifornia Egyetem kutatója. „Létezik néhány beszámoló, miszerint 1967-ben Thaiföldön, Hong Son felett szintén láttak egy második Holdat, de mindez csupán néhány óráig volt látható és csak azon a területen, míg ebben az esetben egész Ausztrália felett láthatta a második Holdat. Félelmetes.”Hamarosan Los Angeles lakosai és a világ nagy részén mindenki a saját szemével fogja látni a második Holdat az éjszaka során, telihold idején. Busby lakosai kint vannak az utcán és bámulják a csodát. „Ez izgalmas de ijesztő is.” – mondta Carol McNulty. „A jelenség gyönyörű, de mit jelent? És miért jelenik meg?”

A világvége hívők szerint a második Hold megjelenése annak a jele, hogy a világ hamarosan véget ér. „Mindezt megjósolta Nostradamus is a 16-dik században.” – mondja Fred Desmarais, Nostradamus-szakértő Lyonból, Franciaországból. Itt egy négysoros versszak az egyik jóslatából, amely összefügg a második Hold jelenségével:
Az égen egy második fény fog felemelkedni
Visszahozza Angolmois Nagy Királyát

És Touluse-al együtt fog eljönni a Föld felett,

Tíz évnyi ragyogásban

Demarais szerint a második Hold felemelkedése azt jelenti, hogy tíz évig fog ragyogni, míg a Föld ízzó tűzgolyóvá alakul”. Demarais Busby-ba utazott, hogy a helyi lakosokkal beszéljen és több információhoz jusson erről a rendkívüli eseményről.  Más lakosok úgy gondolják, hogy valamilyen csalásról lehet szó. „Lefogadom, hogy David Blaine, bűvész áll emögött. Ez az egyetlen magyarázat.” – mondja Roger McMahon, aki Sydney-ben él. A média megpróbált kapcsolatba lépni David Blaine-el, de nem volt elérhető. Éppen most fejezi be második hónapját egy fagyasztóban.

A NASA csillagászati óvatosan kezelik a második Hold kérdését. Az igen fejlett japán teleszkóp, a Subaru-t szintén ráirányították a második Holdra. A NASA Holdkutatási Részlegének az igazgatója mindössze ennyit fűzött az esethez: „Nem tudjuk mi ez. Mindenesetre tanulmányozzuk és zavarba ejt minket.”

Egyik olvasónk szerint megfigyelhető, hogy a két Hold egymással derékszöget zár be.  Feltételezhető, hogy a jelenség Hold pólusváltásának lehet a jele, amely csak most kezd kettéválni, ahogy a Föld is 2012 végén. Ezt a jelenséget más korábban is észlelték, az alábbi videók ehhez kapcsolódnak:


 


http://paranormal.hu/news.php?extend.416
weeklyworldnews.com

Fegyverben a vadnyugaton

Elszörnyedve tudósít a fősodratú méda a világ minden részén az elsőként a CNN által közölt hírről. Hápognak mint egy frissen tömött kacsa és nem értik. Minek ez a sok fegyver? Érthetetlen, érthetetlen!
Minden pisztoly vásárlásánál és államonként eltérően a puska vásárlásnál is egy azonnali háttérellenőrzést kell végezni, ami a vevő bűnügyi előéletének és pszichiátriai kezelésének ellenőrzését jelenti. Ezek az ellenőrzések a fegyverboltokban történnek. Egyes államokban, mint itt Kaliforniában egy tíz napos
 "várakozási idő" van előírva, nehogy az ember hirtelen felindulásból elrohanjon a boltba, aztán a bankigazgatót percekkel később agyonlője egy kilakoltatási eljárás esetén. Magán eladáskor, használt fegyver esetén más a törvény, tehát azokat nem tudják ellenőrizni, akárhogy is próbálják, rokon esetében pedig elő sincs írva. NICS Firearm Background Check a pontos neve ennek a háttér ellenőrzésnek.
Most néztem az FBI oldalán az 1998 november és 2011 novembere közötti táblázatot, amiben a múlt havi adat nem szerepelt, s ezek szerint az összes háttér ellenőrzés: 138 035133, azaz százharmincnyolcmillió-harmincötezer-százharminchárom.
Nincs ehhez hozzáadva a decemberi mennyiség, mivel a cikk írásakor nem volt még ismert, de a novemberi szám: 1 534 414.
Csúcsot döntött a Thanksgiving - Hálaadásnap - utáni Black Friday - fekete péntek -, amikor 129 166 háttérellenőrzést végeztek.  
Szenteste előtt, december 23-án 102 222 volt a napi ellenőrzés, ami hozzájárult a Karácson előtti hat nap összesített 500 000-es teljesítményéhez.
A Karácsony utáni számok hamarosan nyilvánosságra kerülnek, amiben magam is érintett vagyok. A szabadság iránti szeretetem annak megvédésére szólított, és kénytelen voltam Obamának még egy év végi üzenetet küldeni: az utolsó filléremet is fegyverre költöttem!
A gágogó libák a fősodratú médiákban nem értik, hogy ez nem más, mint egy ÜZENET? Dehogynem értik, csak hazudnak, mellébeszélnek, és tagadják, hogy igenis be vannak rezelve. 
Obama megválasztása alkalmából óriási fegyvervásárlás kezdődött. Ez egy üzenet a demokráciának, hogy a szabadságjogokat megvédjük! Most, hogy Obama esetleg újra lesz választva és megszigoríthatja, vagy inkább eltörölheti a szabadságjogokat, ismét üzen a nép. Érdekes ugye, hogy a demokráciában nincs szabadság, vagyis nincs jövője a szabadságnak a "szabadság hazájában"?
Amitől a magyarországi AVH-t és TEK-et kiverné a hideg veríték - az Athena Intézet pedig egyenesen sírógörcsöt kapna és pánikszerűen csomagolna a bőröndjébe -, és amit egy egész fegyverarzenálnak minősítenének, az itt az éjjeliszekrényemben megtalálható.
Muszáj volt vásárolnom egy pisztolyt és néhány felső részt az M4-es puskámhoz, de csak karácsony után vettem meg, tehát ezzel is bővült a statisztika. Ami nincs benne a statisztikában az az, amikor több fegyvert egyszerre vásárolnak, mint például amikor egy pisztolyt két puskával vettem. Ezek mind egy dokumentumon vannak, tehát egy vásárlásnak minősülnek a kimutatásban. Minden ötödik vásárlás minimum három fegyvert jelent, egyharmaduk során pedig legalább kettőt vesznek. 
Ma van az első fordulója a "Republikánus" elő-választásoknak, ami Iowa államban történik. Dr. Ron Paul vezet idáig, de a fősodratúak mindent megtesznek, hogy a cionisták győzzenek. Ha ez sikerül nekik, akkor az eddigi számok csak növekedni fognak.
Egy vers jut az eszembe: "még kér a nép!"

A fegyverek növekvő számú vásárlásával fordított arányban jelentősen csökkent a bűnözés Amerikában! Magyarországon sem ártana bevezetni a "Castle doctrine" törvényt.
Mint ahogy azt már jeleztük, decemberben a magánszemélyek fegyvervásárlása minden eddigi várakozást felülmúlt az Amerikai Egyesült Államokban. A novemberi csúcs, amire a CNN hírcsatorna is felhívta a világ figyelmét, az a fegyvervásárlásokat kötelezően kísérő úgynevezett NICS Háttér Ellenőrzés volt. Ez több mint másfél millió, pontosan; 1.534.414 esetben történt meg az Egyesült Államokban.
Ezt a rekordot 2011 utolsó havában majd 2 millió, vagyis; 1.862.327 Háttér Ellenőrzéssel döntötték meg az amerikaiak. A 2011 évi fegyvervásárlások száma pedig összesen, 16 és fél millió, vagyis pontosan; 16.454.951 volt az USA-ban. De vajon mit is rejtenek ezek a nyers, bár kétségkívül figyelemre méltó számok?
Először is, amióta a színes bőrű elnök Obama ül az Amerikai Egyesült Államok elnöki székében, az elmúlt évben a fegyvervásárlások száma mindössze csak két hónapban volt 1 millió alatt. A novemberi és decemberi hónap pedig mindig is felül múlja az egész évi átlagot, mert a nép ajándékba vásárol fegyvereket szeretteinek, a legtöbbet Karácsonyra.
Az állampolgárok fegyvertartása és szükség szerinti fegyverviselése az Egyesült Államokban az alapvető emberi szabadságjogok közé tartozik, és ha valaki ezeket a jogokat csorbítani, kurtítani, netán eltörölni akarja, annak komoly ellenállással kell szembenéznie Amerikában. A számok magukért beszélnek.
A fegyverek ilyen magas számú vásárlásának meg is van az eredménye, amire bizony felhívom a figyelmét minden felelős magyarországi tényezőnek is: éspedig konkrétan arra, hogy a fegyverek növekvő számú vásárlásával fordított arányban, jelentősen csökkent a bűnözés Amerikában! És legfőképpen az erőszakos bűncselekmények száma esett vissza. Los Angeles megyében például, az 1962-es szintre csökkent.
Ez lett az eredménye annak, hogy a nép felfegyverkezett. A magyarországi cionista agitátor, az Athena Intézet bizony akár a feje tetejére is állhat, ezen a tényen akkor sem változtathat; az amerikai nép felfegyverkezett, következésképp erőteljesen csökkent a bűnözés. A számok valóban magukért beszélnek.
De a másik oldalon maga a törvény is megteszi a magáét, és (legalábbis ebben) az állampolgárt védi a bűnözőkkel szemben. A komoly erőszakos bűncselekmények elkövetőit, különös tekintettel a már harmadjára visszaesőkre (ez az ottani három csapás törvény, csak sokkal hatékonyabb - a szerk.) - életfogytiglanra ítélik, ami általában 25 év.
Így tehát a törvény és a jog két oldalról is védi a becsületesen dolgozó és törvényesen gyarapodni kívánó törvénytisztelő állampolgárt. Az egyik oldalon ez a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak a feladata, a másik oldalon pedig az állampolgárok valódi jogos védelmének a törvénybe foglalt biztosítása; a "Castle Doctrine" törvény, mely magyarul lényegében azt jelenti; "Az én házam, az én váram!"
Amely törvény a jogos fegyvertartással, fegyverviseléssel, és támadás esetén a fegyver szabad használatának a törvényes biztosításával szolgálja az állampolgárok biztonságát, és szabadságát.
Konkrétan:
A "Castle Doctrine" törvény a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki erőszakkal betör házunkba, erőszakkal fenyeget vagy megtámad minket vagy szeretteinket, s erőszakkal, vagy erőszak fenyegetésével testi épségünkre tör, vagy akár a vagyonunk, vagy szeretteink vagyonát el akarja rabolni, ezen támadó ellen fegyverrel védhetjük meg magunkat és szeretteinket is.
(Magyarországon sem ártana bevezetni ezt a "Castle doctrine" törvényt. Az, aki ismeri a vidék állapotát nagyon is egyet fog érteni velünk. - a szerk.)
Sok államban ez a törvény kiterjed akár a szomszédainkra, vagy pedig minden erőszakos támadást elszenvedő ember fegyverrel való megvédésére is. Ezért tudtam én is egy autókat fosztogató bűnözőt fegyverem segítségével megállítani és feltartóztatni a rendőrség kiérkezéséig. A rendőrség ezután meg is köszönte a bűnöző elfogásában nyújtott segítségemet.
(Ez Magyarországon sem teljesen ismeretlen. A "Jogos védelem" fogalma kiterjedhet más megtámadott személy megvédésére is. Csak a jelenlegi magyarországi jog eszközt vagyis fegyverhasználatot nem biztosít ennek a cselekvésnek a véghezviteléhez. - a szerk.)
Ha lehetne Magyarországon is úgy vásárolni fegyvert, mint Amerikában, hogy végre megvédhessék magukat az emberek a bűnözők ellen, akkor azt az árak szinkronba hozásával lehetne megkezdeni. Mert hogyan is lehetséges az, hogy Magyarországon háromszor annyiba kerül az önvédelmi fegyver, mint Amerikában?
Egy Glock 17-es Amerikában, a San Diego glockstore.com oldalon 500 dollárba kerül. Magyarországon Judapesten pedig 1000 dollár az ára,  holott, ezt a fegyvert (Gaston Glock) egy osztrák cég gyártja. Ausztria azért közelebb van Magyarországhoz, mint Amerika.
De érdemes böngészni Kaliforniában a fegyverhirdetéseket is. Egy sörétes puska, a svéd Mossberg gyártmánya, 379 dollár, plusz áfa és regisztrációs díj. Tíz napos várakozási idő után hazavihető, bruttó 445 dolláros áron. A neve; "Model 500 Tactical Persuader", ami "taktikus meggyőzőt" jelent. (Jó név - a szerk.)
Érdekesség, hogy éppen egy ilyen fegyvert használt Karácsony napján az az egyedülálló fiatalon megözvegyült kisgyermekes anyuka is, aki kisbabáját és önmagát egy erőszakos betörő ellen védte meg úgy, hogy közben a rendőrséggel beszélt telefonon, mialatt az erőszakos betörő a bejárati ajtajának a felfeszítésével próbálkozott.
Amikor az anyuka azt kérdezte a rendőrségi ügyeletestől, hogy mit tegyen, lelője-e a betörőt, vagy hagyja, hogy behatoljon a házba, akkor az ügyeletes azt válaszolta; "Tegyen, amit a kisbabája érdekében tennie kell! Lője le, ha szükséges."
És amikor a betörő az édesanya figyelmeztetése ellenére betört a házba, a kisgyermekes édesanya rövid úton tényleg lelőtte.
Itt látható a Glock 17 és 19-es modell, az ára; 539 dollár plusz áfa, plusz regisztrációs díj. Ez Los Angelesben 600 dollár összesen! Ezen a hirdetésen minden fegyver alkalmazható az erőszakos bűncselekmények sikeres elhárítására.
Megakadályozhatók vele a rablások, a nemi erőszak és a kilakoltatási bűnözést is sikeresen el lehet hárítani a fegyver alkalmazásával.
Spárta vezére Leonidasz, a Tthermopüliai szorosnál a következőt válaszolta a hódító Perzsa király követeinek:
"MOLON LABE" -"Gyere és vedd el"!
Ezt kell válaszolni minden hódítónak. Gyere ide és vedd el, ha tudod! Bár a magyar nép ma még fegyvertelen. Ma még nem tudja sikeresen megvédeni önmagát. Ma még...
Üdvözlet a vadnyugatról!
Kitartás!
Kiss László
USA