2013. január 2., szerda

Megtévesztés - Háború - Holokauszt kutatás

Megtévesztés - Háború - Holokauszt kutatásMennyire lesz "Boldog Újév" 2013? Kérdéses, de amit évekkel korábbra vártunk, részben már bekövetkezett. Igaz nem jött el a "világvége", mint ahogy sokan hagymázas elképzeléseik kivetüléseként megjósolták, de ez is csak a figyelemelterelés része. Sokan bedőltek ennek, és a legrosszabbra készülve leírták magukat. A megtévesztési manőver "majdnem" jól sikerült, bár mint jeleztem is korábban, még nem hajtottak végre minden elképzelést, amit elterveztek. A következő Armageddon riasztáshoz később újabb "mese" dukál. Európa még nincs teljesen kifosztva. Az év mérlege, hogy az USA vezetést irányító Bilderberg Group stratégiai tervező csoportja, a CSIS, karöltve kiszolgáló szervezeteikkel kiiktatta és figyelmen kívül hagyja akár az USA, akár az európai tagországok polgárai akaratát, de aláásta a Közel-Kelet és az Afrikai-Unió alapjait is. Az USA bábkormánya, és Európa bábkormányai, nemhogy nem képesek, de nem is tudnak felmutatni semmilyen ellenállást, pedig tudják, hogy sem számukra, sem a népük számára sem tudnak mást mondani, mint hazugságokat. Ráadásként ezt még egy gazdasági Unióval is súlyosbítani akarják. Persze, két nagypofájú koldusszegény rabló együtt jobban tud fenyegetőzni...

Az ESM (Európai Stabilitási Mechanizmus) annak ellenére jött létre, hogy mindenki tudja, az euró-övezeti országok kiszolgáltatottsága egy korlátlan hatáskört biztosító önkényuralom megvalósítását jelenti. Az euró-övezetbe nem tartozó országoknak már megmutatták Magyarország példájával, hogy ha engedetlenek, vagy nem tejelnek, lerontják a valutájukat, mert a LIBOR-botrány és pénzügyi csalásokkal tarkított amerikai 43 ezer milliárd dollárt, és Európa összes vagyonát bankcsalásokkal ellopó "tolvaj-rabló rendszer", a Goldman Sachs "befektetőinek" vezetésével, és a zsidó irányítású kormányok tevékeny közreműködésével mindenkit kifoszt. Az ESM, egy felelősségre vonhatatlan, korlátlan jogköröket biztosító kirablásra létrehozott rendszer. A zsidó érdekeket kiszolgáló és képviselő Angela Merkel, németeket terror-diktatúrában tartó Európa felszámolójaként, az EKB által is meghatározott tervezet tekintetében is, a megvalósítás következő fázisába lépett a City of London elképzelései szerint.

A "globális felmelegedés" hazugságaira hivatkozva halálra ítélték a Világ népességének túlnyomó részét azok, akik felmelegítik a légkört a fém nanorészecskék permetezésével, és mesterséges napkitörések generálásával, majd ezért másokat büntetve "díjakat" szednek be. Nehéz eldönteni, hogy a "szén-dioxid kvótákat" azért fizettetik-e, hogy legyen miből a légkör felmelegítését finanszírozni, vagy azért, hogy bunkereket építsenek maguknak a maguk által okozott katasztrófák kivédésére. A permetezések légkörre gyakorolt hatásait egy szabadalom is bizonyítja, mivel felmelegedést okoz a fém nanorészecskék szórása, bár sokan még ott tartanak, hogy "összeesküvés elmélet" maga vegyi-permetezés is, miközben rákkal és Alzheimer-kór szerű elhülyüléssel jutalmazzák jóhiszeműségüket. Kilopják a szemünket, arcátlanul hazudnak, pedig ahogy mi is, ők is tudják, hogy egy olyan világot hoztak létre, amelyikben semmi sem működik, csak a csalás és a megtévesztés, egy virtuális világ. Kétezer év aknamunkája ássa alá a világ társadalmait, és a méreg mindenütt szétterjed. Szemét, törvénytelen, nemzeteket kiirtó háborúikkal van tele minden, ahova csak betették a lábukat, és még sértődötten elvárják, hogy jó hülyeként tapsoljunk is hozzá, vagy, mint Merkel jelezte is, aktív résztvevői legyünk a gyarmatosító háborúnak.

Hányingert kelt, amikor "pénzügyi-gazdasági elemzők" a hazugságra épülő álhíradásaikat magyarázzák, és próbálják úgy beállítani ezeket, mintha egy "működő világgazdaságról" beszélnének, de az amiben élünk, amiben élni kényszerülünk, és amit megpróbálnak "elemezni" a csalások hazugságok elkenése. Az emberi aljasság netovábbja, hogy meddig volt képes lezülleszteni a pénzhatalom, a bankárkaszt az emberiséget. A nyomorult génhibás patkányok torz lelkülete nem képes sem fajokban, sem emberiségben gondolkodni, mert a hatalom vörös köde elboritotta rothadó elméjüket. Hazaáruló kormányok, áldemokráciája a huszonegyedik század mérlege. Megmutatták, hogy meddig képes lealjasodni az amúgy is az emberiség szemetét képező, magát "elitnek" nevező genetikai hulladék.

Szíriáról sem mondott le a globális maffia. Ott a "terrorista" fogalma átértékelődik, mintahogy Palesztina esetében is. Mi történt Szíriában? Honnan jött a káosz egy gyönyörű, békés országban? Szírek, akik elítélték a háborút? Ezekre a kérdésekre a válasz a "Diary Siria" című film. Riporter: Anastasiya Popova


A "törvények" is csak arra kellenek, hogy a naívabb népességgel elhitessék, létezik még törvényes rend, bár az mellett, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság is a magyar bíróságok szintjére süllyedt, az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága már támogatja a SZABAD HOLOKAUSZT KUTATÁST. Igaz, ezt is elhallgatták, mert az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 102. Ülésén, került sor erre a döntésre Genfben 2011. júliusában, 11-től 29-ig megtartott ülésen, de érdekes módon csak a múlt hónapban vált nyilvánossá. Az ENSZ Emberi Jogi Egyezmény - köztük a Németországi Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Ausztria és Svájc részére - kötelező erejű határozat, hozzávetőleg a következő szöveggel lépett érvénybe (§ 49, CCPR/C/GC/34):

A törvények szerint, hogy a történelmi tények alapján tett véleménynyilvánítás kötelezően törvényellenes lehet, nem egyeztethető össze az Egyezménnyel, amelyet az aláíró államok tekintetében, tiszteletben kell tartani a szabad véleménynyilvánítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy ne legyen általános tilalma a kifejezésmódnak, téves véleményeknek, vagy téves értelmezésnek a múltbeli eseményekről.

A bizottság döntése nem kevesebbet jelent, mint hogy a meglévő törvények törvénytelenek, és hogy bevezetés idejétől minden ítéletet hatályon kívül helyez, valamint, hogy az elítélteket kártalanítani kell. Spanyolország és Franciaország legfelsőbb bíróságai már döntöttek a megfelelő jogszabályokról az elmúlt hónapokban, míg a német média, és a közönség, de a magyar kormány is, az ENSZ-határozatot visszatartotta a mai napig. Ez azért lehetséges, mert az NSZK, Ausztria, de hazánk is, közvetlenül a cionista szövetségesek "gondnoksága" alatt áll.

A szabad holokauszt kutatás támogatása tehát nem kevesebb, mint a járulék, hogy megakadályozzák a III. Világháborút, bár a háború nem ért véget a II. Világháborúval. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága tudja ezt, Ahmadinedzsád elnök tudja ezt, és tudjuk mi is, ahogy az EURÓPAI AKCIÓ résztvevői is. A méltatlan hízelgés Európa előtt az amerikai-cionista politika részéről csak azért lehetséges, mert eddig kényeztette magát NSZK-ban és egész Európában a holokauszt vallással, és mert az európai népeket ezzel befolyásolták. Ezek szerint a zsidók, mint az örök "áldozatok" és az amerikaiak, mint az örök "felszabadítók" szerepelnek, de hogy ki kicsoda, azt eddig is jól tudtuk. Az egyetlen ok, az "ilyen" együttműködésre az uniós kormányok részvétele Nyugat-Irakban, Líbiában, és talán hamarosan Szíriát és Iránt érő támadás támogatása, vagy akár további bűncselekmények elkövetése büntetlenül.

Abban azonban, nagyon tévednek, ha alábecsülik Iránt, az oroszokat és kínai érdekbarátaikat. Bárki, aki Iránt támadja, csak egy őrült lehet, aki a végidők armageddoni csatájára spekulál, no meg persze kapzsiságból a kőolaj és földgáztartalékokra. Az alap lehet bármi, akkor is azt jelenti, hogy a jog és a szólásszabadság oszthatatlan. Attól még senki nem képviselője a nemzeti szocializmusnak, ha bűncselekményekről keresi az igazságot, és ezért bebörtönözték. Amikor az emberek rájönnek, hogy az egész mögött az "izmusok" állnak, orvosolni kell a "társadalom tervezőmérnökei" károkozását, amit a bankster maffia rendel, -és a cionista csatlós kormányok valósítanak meg...


Tulok

A világban használt naptárak

A Krisztus születésének hozzávetőleges időpontján alapuló Gergely-naptár ma a legelterjedtebb típusú naptár a Földön, melyet nemzetközi normának is tekintünk. Mégis, számos egyéb naptár is használatban van a világ különböző pontjain.
 (Kép: Alexandre Darmon)

Honnan ered a naptárunk?
A legtöbb országban jelenleg használt naptár közvetlenül a római naptárból származik, melyet Krisztus előtt 46-ban Julius Caesar reformált meg – innen ered a Julián naptár elnevezés –, hogy kiküszöbölje azt az eltérést, ami az évi 366,25 nappal számoló római naptár és az évi 365,24219 napos csillagászati naptár között volt megfigyelhető. Julius Caesar alexandriai csillagászok megfigyeléseire támaszkodva bevezette a szökőéveket, melyek átlagosan évi 365,25 napot eredményeztek, jelentősen megközelítve ezzel a csillagászati év hosszát.
Azonban még ez a módosítás sem volt elégséges, a Julián naptár továbbra is mutatott különbséget a csillagászati naptárhoz képest: az eltérés mértéke 134 évenként egy nap. Ez az oka annak is, hogy a karácsony estét december 24-én, és nem december 21-én ünneplejük: a IV. században, amikor Jézus születésének ünnepét rögzítették, a téli napforduló december 21-e helyett már 24-ére esett. A XVI. századra az eltérés már tíz nap, innen a mondás, hogy „Szent Barnabás napja (június 11.) a leghosszabb nap az évben”.

1582-ben aztán XIII. Gergely pápa újabb reformot eszközölt, hogy a naptár a csillagoktól való eltérést behozza, és módosította a szökőévek kiszámításának módját is. Így a róla elnevezett Gergely-naptár szerint az év 365,2425 napból áll, ami már valóban erősen megközelíti a csillagászati év 365,24219 napját: az eltérés már csupán tízezer évenként három nap. A Gergely-naptár gyorsan elterjedt, előbb Nyugat-Európában (Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Franciaországban már 1582-ben, de Nagy-Britanniában például csupán 1752-ben vezették be), majd a világ többi részén is.
Miért Jézus születésétől számítjuk az éveket?
Az éveknek Jézus születésétől történő számítása elég későn jelent meg a keresztény világban. A Római Birodalomban például Róma alapításától (i.e. 753) számolták az éveket, de szokás volt az adott évben hivatalban lévő konzulok szerint is számolni. Így a kereszténység 1-es éve a rómaiaknál Caius Iulius Caesar (Augustus unokája) és Lucius Aemilius Paullus konzulátusának éve volt.
Dionysius Exiguus (kb. 470 – kb. 540) szkíta szerzetes kiszámította a húsvét idejét, és ezzel összefüggésben megállapította, hogy Krisztus a Róma alapítása utáni 753. évben született. A szerzetes azonban néhány évet tévedett, így az a furcsa helyzet állt elő, hogy Krisztus feltehetőleg valamikor a Krisztus előtti 4. és 6. év között született – állapította meg Szent Béda angol szerzetes (kb. 672–735), aki Nyugaton először használta az időszámítás alapjaként Jézus születésének idejét. Ez a számítás mégis csak 1000. körülre vált általánossá, és csupán ekkor hagytak fel ténylegesen a királyok uralkodása szerinti időszámítással.
A Krisztus születéséhez való viszonyítás jelentős változás: az időhöz való új hozzáállást jelez. A régi korokban az idő ciklikus volt, és az emberen túli világhoz kapcsolódott: az emberek évszakról évszakra, évről évre ugyanazokat a szertartásokat ismételték, így újra és újra átélhették az „Aranykort”. „Mivel az ősi időkhöz kötődik, az aranykor annak a mítosznak az emléke, amelyen alapszik, és amely aktualizálására hivatott – írja Christian Salenson atya „Az idő múlásával dacoló liturgikus idő” című tanulmányában . – A szent idő a mítosz és a szertartás által összekapcsolja a múltat és a jelent. (...) Amikor a szent idő véget ér, a közönséges idő visszazökken saját medrébe.”
Ezzel szemben a keresztények a judaizmustól lineáris időszemléletet örököltek, ahol Isten közvetlenül beavatkozik a történelembe. „Isten a történelem eseményein keresztül mutatja meg önmagát, és az emberek a történelem, illetve saját emberi tapasztalásaik folyamatában észlelik megnyilvánulását” – folytatja Salenson atya. Az Ószövetség ily módon lehetővé teszi, hogy a zsidó nép újraolvassa Isten cselekedeteit a saját történelmében. Isten beavatkozik a történelembe, és ez a beavatkozás a keresztények számára Jézus Krisztus megtestesülésében, az emberré lett Istenben csúcsosodik ki
Léteznek-e más naptárak is?
A XVIII. századtól kezdve, amikor a politikai hatalom kivette az egyház kezéből az időszámítás fölötti döntési jogot, többször is megpróbálták kiiktatni a naptár keresztény gyökereit. Az egyik legismertebb erre irányuló kísérlet a francia forradalom alatt bevezetett köztársasági naptár volt, melyet 1793. és 1805. között használtak, és amely 12 harmincnapos hónapból állt.
A XIX. században Auguste Comte filozófus kísérelt meg bevezetni egy pozitivista naptárat, mely minden egyházi kötődéstől mentes volt, a XX. században pedig a Nemzetek Szövetsége, majd az ENSZ dolgozott egy új naptáron, de végül elvetették, mert több tagország is hátrányosnak ítélte a hívekre nézve.
Ma a naptárat az ISO 8601-es szabvány határozza meg, melynek utolsó aktualizálása 2004-ben történt, és amely a Gergely-naptárat nemzetközi normává tette. Ennek ellenére a naptár viszonyítási pontja hivatalosan nem Jézus születésének ideje, hanem a mértékegységek nemzetközi rendszerét lefektető Méteregyezmény aláírásának napja (1875. május 20.).
Bár a nemzetközileg elfogadott naptár a Gergely-naptár lett, más naptárak is használatban vannak a világ különböző pontjain. Kína például 1911-ben hivatalosan bevezette a Gergely-naptárat, a hagyományos kínai naptárat azonban a mai napig is széles körben használják. Eszerint az ázsiai újévet például 2013. február 10-án ünneplik majd.
A muzulmán és a zsidó naptárat is használják e vallások hívei, ahogy a perzsa naptár is használatban van Iránban, vagy a polgári naptár Indiában. Ami pedig a valláson alapuló naptárakat illeti, a Julián naptárat például több ortodox és keleti egyház is a mai napig használja.
La Croix/Magyar Kurír