2012. március 28., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 141. Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai

2012.03.27   ÉGI ÜZENETEK                Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai
Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik Isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, boldog vagyok, hogy újra eljöttetek ide. Szeretetlángomat végig viszem köztetek, és mindenki szívéhez hozzáérintem, hogy fellobbantsam, hogy nagyobb érdeklődéssel hallgassátok, azokat a nagyon fontos dolgokat, amikről szó lesz. Az elmúlt alkalmakkor a szentgyónás szükségességről, alapításáról, a bűnbánatról, az elégtételről, Jézus elégtételi szenvedéséről volt szó. Most a szentgyónás tulajdonságairól beszélek nektek. A szentgyónás legyen teljes, őszinte, érthető és titkos. Mikor teljes a szentgyónás? Hogyha gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással vétett bűneiteket, mindet kivétel nélkül megbánjátok. Emlékezzetek vissza, hogy nem olyan régen a Szűzanya úgy mutatta be Jézust nektek, mint egy gyóntató atyát. Ott ült vele szemben egy középkorú asszony, és szándékosan kihagyta a házasságtörését. Jézus nem oldozta fel, csak miután töredelmesen megbánta. Gyermekeim, hogyha valami olyan bűnötök van, amit szégyelltek elmondani a papnak, azt akkor is el kell mondani, mert aki egyetlen súlyos bűnt kihagy a szentgyónásából, annak a gyónása érvénytelen. És ha még ráadásul utána áldozik is, akkor kettős szentségtörést követ el. A bűnbocsánat szentsége ellen és az oltáriszentség szentsége ellen. Drága Gyermekeim! A szentgyónás teljességét jól véssétek bele a szívetekbe! Ha egy bűn kimarad feledékenységből, az nem baj, attól még érvényes a szentgyónás, áldozni is lehet. Viszont a következő szentgyónásban meg kell ezt a kihagyott bűnt említeni. A feledékenység ellen küzdeni kell. Nagyon alapos, gondos lelkiismeret vizsgálattal kell készülni a szentgyónásra, vagy pedig nem kell nagyon összegyűjteni a bűnöket, elég ha két-három bűnöd van, és már menj is gyónni, mert biztos, hogy eszedbe fog jutni. De ha van 10-15 bűnöd, hosszú idő eltelt, akkor azokat össze kell írni egy papírra, és fel lehet olvasni a gyóntatószékben. A katolikus vallás tanítása szerint a szentgyónáskor a bűnök közül csak a súlyos bűnöket kell meggyónni, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad a bocsánatos bűnöket is. Én, a Szentlélek arra kérlek benneteket, hogy minden egyes bűnötöket gyónjátok meg, mert akkor lesz teljesen tiszta a lelketek. Sokkal felszabadultabbnak, könnyebbnek érzitek majd magatokat. A szentgyónás gyakoriságával kapcsolatban az egyház azt tanítja, hogy minden évben egyszer kötelező gyónni, húsvétkor. De ez ne legyen elég nektek, gyónjatok minden hónapban, vagy 3-2 hetenként, hetenként, ahogy szükség van rá. Hogy ha tudnátok, hogy milyen végtelenül közel van az Én kiáradásom, akkor egyetlen bocsánatos bűnnel már szaladnátok is a gyóntatószékbe. A gyónás teljességét úgy lehet még fokozni, hogy ha nem csak a bűnt valljátok meg, hanem a súlyosbító körülményeket is. Pl. hogy ha valakit mélyen megbántotok, nagy fájdalmat okoztok neki, vagy a becsületébe gázoltok, akkor az már egy súlyos bűn, súlyosbító körülménnyel. Van egy férfi, aki az egyik munkatársát beárulja a főnöknek, hogy lopott, kiszivárog a hír, és mindenki olyan rossz érzéssel néz erre a férfira. Kiderül, hogy nem is lopott. Bűnbánatában a rágalmazó elmegy meggyónni, hogy hazudott. El kell mondania, hogy milyen körülmények között hazudott. Azért fontos a súlyosbító körülmény meggyónása, mert a bűn súlyosságát, jellegét egészen megváltoztatja. Vagy pl. ha egy fiatal lány elcsábít egy nős embert, amikor gyónni megy, nemcsak annyit kell meggyónnia, hogy paráználkodott, hanem, hogy egy nős embert a házasságtörés bűnébe vittem bele. Az a tény, hogy a gyermekeim nagy része nem tudja, hogy hol a határ a bocsánatos és a súlyos bűnök között. A súlyos bűnnel nagy kárt okoz az illető másnak, magának, és még mélyebben megbántotta az Istent, mint egy bocsánatos bűnnel. Néhány példa: Van egy asszony, aki jön hazafelé a munkájából, nyár van, érik a megy, szinte roskadásig van a fa, nem tudja megállni, megeszik egy 10-20 szemet. Ezzel csak bocsánatos bűnt követett el, mert nem okozott kárt az illetőnek. De másnap hoz egy reklámszatyrot, és jól teleszedi, hogy milyen jó lesz, el tesz belőle télire. Ebben az esetben halálos bűnt követett el. Vagy pl. valaki hétköznap is jár a szentmisére, és egyszer elkésik, és amikor kérdezik, hogy miért, azt hazudja, hogy éppen vendég volt nála, és nem akarta kitenni a lakásból. Hát ezzel nem ártott senkinek, enyhe bűn, de saját magának ártott, hazudott. De ha pl. egy illető arról beszél, hogy a szomszédban van egy lány, akihez egymás után járnak a férfiak, de ebben egyáltalán nem biztos, mert nem látta, csak azt látja, hogy ez a lány sétálgat egy férfival az utcán. Ez már rágalmazás, nincs róla meggyőződve, de mégis megrágalmazta ezt a lányt. A vasárnapi szentmisével kapcsolatban az emberek sokan nem tudják, hogy ha kihagyják, az súlyos bűn. Betegség esetén nem az, de ha valaki azzal védekezik, hogy neki főzni kell a vendégek, vagy a család számára, és nem megy el a szentmisére, akkor súlyos, halálos bűnben van, ugyanis az ebédet előre el lehet készíteni az előző napon, vagy vasárnap korán reggel. A szombat esti szentmisén való részvétel csak indokolt esetben helyettesítheti a vasárnapit. Ilyen fontos akadály, ha valaki vasárnap dolgozik a munkahelyén.
Az életgyónással, vagy egyetemes gyónással a gyónás teljességét lehet fokozni. Az összes, életetek folyamán elkövetett, akár már egyszer meggyónt bűnt, vagy az életetek egy szakaszából összeszedett bűneiteket gyónjátok meg, de elég, ha csak egyszer teszitek meg az életben, mert különben kétségbe vonjátok Isten irgalmasságát, miszerint az egyszer meggyónt bűneiteket megbocsátja. A gyónásnál fontos az őszinteség. Van aki úgy megy be a gyóntatószékbe, hogy azt mondja, hogy a férje úgy felbosszantotta, hogy ezt és ezt a bűnt követte el. Nem lehet másra hárítani a felelősséget, mindenki csak a saját bűnét gyónja meg, ne a családtagokét, vagy ismerősökét. Pl. van egy férj, aki azt mondja a gyóntatószékben, hogy enyhe szóváltás volt ma reggel a feleségem és köztem, nem azt mondja, hogy veszekedtem, csak szóváltás. Gyermekeim! Én a Szentlélek mindenhol ott vagyok, és láttam a ma reggeli „szóváltást”. Trágár szavak és tányérok repkedtek a levegőben, az egyik szomszéd hallgatózott, a másik befogta a fülét. A szentgyónás érthető, hallható legyen. Titkosnak is kell lennie. Egyrészt a pap részéről, akit kötelez a gyónási titok, hogy még élete árán se mondja el, amit a gyóntatószékben hallott. A hivőkre is vonatkozik a titoktartás, hogy ne mondja el, hogy miket gyónt meg, ez csak Istenre és a gyónóra tartozik.
Abban a pillanatban, ahogy megérkeztetek az engesztelésre, a terem mennyezete megnyílt, és egy hatalmas fehér rózsabimbó szállt ide le, kinyílt és kilépett belőle négy ragyogó fehér ruhás alak: A Mennyei Atya, Jézus, a Szűzanya és Én, a Szent Lélek Isten. Az Atya egy hegy tetején állt, felemelte a két karját, és egy kőtáblát tartott magasra, Mózesre emlékeztetett, mert arcán harag volt látható. Lábainál nagy tömeg volt, fekete és foltos ruhás emberek, mindenféle bűnöző. Az Úr Jézus, a Szűzanya, és Én körülvettük Őt, és láttuk, hogy karja remeg az indulattól, hogy bármikor odavághatja a tömeg közé a kőtáblát. Megfogtuk a két karját, és könyörögve kértük, hogy még várjon egy kicsit, meg fognak térni, nem tudják mit cselekszenek. És akkor kivált a tömegből sok kicsi 2-3 éves gyermek, hófehér ruha volt rajtuk, felmásztak a hegyre, a Mennyei Atya lábát átölelték, és könyörögve kérték, hogy legyen irgalmas a lent lévő emberekhez. Meghallotta ezt a Mennyei Atya, megenyhültek a vonásai, lehajolt, a kőtáblát letette a földre, a gyermekek fejét megsimogatta, egyenként felemelte őket, és egy Édes Atyai csókot adott homlokukra, majd felemelte magasra őket, akik vidáman nevettek. Tudjátok kik voltak ezek a kicsiny gyermekek? Ti voltatok, Drága Engesztelő Gyermekeim, akik mindig imádkoztok a bűnösök megtéréséért, könyörögtök az Atyának, hogy ne sújtson le még a földre. Ti, akik őt nagyon szeretitek, és dédelgetitek őt a szívetekben. Ezen az Atya nagyon meghatódott, és a felebaráti szereteteteken, hogy az idegenekért, a bűnösökért így harcoltok, hogy el ne vesszenek. Az Atya hálásan néz rátok és így szól: Drága Gyermekeim! Köszönöm a segítségeteket, hogy türelmet adtatok nekem. Most mind a négyen felemeljük a karunkat, keresztet rajzolunk a levegőbe, és nagy szeretettel megáldunk benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Romastratégia nélkül

Egy szabolcsi faluról olvastam a minap. Rozsály nagyközség polgármestere példamutatóan megoldotta mindazokat a problémákat, amihez talán még hozzá sem nyúltak melldöngető politikusaink.
Mikor a 90-es évek elején elkezdték felszámolni a téeszeket, a falu vezetése úgy döntött nem hagyja szétszabdalni a földeket, nem adja el, így az önkormányzat ma 90 hektáron gazdálkodik. Amit csak tudnak, megtermelnek a falu népének, illetve ezzel 90 embernek munkát is adnak. A polgármester, Sztolyka Zoltán, úgy gondolta legjobb, ha a tradíciókra építenek, és megőrzik a falu mezőgazdasági mivoltát, így ott a közmunkások is vetnek, aratnak, lovakat gondoznak. Náluk a pályakezdők megtanulnak bánni a traktorral, mezőgazdasági gépeket javítani, így jó hírük van a környéken, ami segíti a később elhelyezkedni kívánók munkakeresését.
Megalapították a Rozsály Község Jóléti Alapítványt, és ők kezelik az önkormányzat földjét. Az alapítvány bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a földhasználatért cserébe, az önkormányzat viszont az alapítványtól vásárolja meg a földeken termett kukoricán meghízó sertéseket. Így nem az utcát sepregetik a közmunkások, hanem termelnek, eredményesen és hatékonyan működnek!
Mindenféle pályázatokon is részt vesznek, így meg tudják oldani, hogy a hátrányos helyzetűeket ellássák vetőmaggal, ingyen szántsák a földjüket. Szinte mindent megtermelnek, ami az önellátáshoz szükséges, a fölösleget a falubeliek önköltségi áron felvásárolják.
Konyhájuk napi 450 adagot főz, amiből a gyerekeknek napi háromszori ingyenes étkezést tudnak biztosítani, az öregek, pedig 160 Ft-ért ebédelhetnek. A helyiek kilónként 400 Ft-ért vásárolhatják a húst. A disznót úgy is megvásárolhatják, hogy előre kifizetik a felét, a többit meg részletre.
Van javítóműhelyük, ahol nemcsak a mezőgazdásági gépeket javítják, hanem mindent, ami a faluban vagy az iskolában elromlik, így nem kell vállalkozót hívniuk, helyben tartanak minden fillért.
Van 16 lovuk, akiket hol a földmunkában hasznosítanak, hol az iskolások lovagolnak tornaóra gyanánt, vagy épp a Mikulás használja decemberben.
Van szociális boltjuk, ahol az árucikkekhez jóval kedvezőbben lehet hozzájutni, a helyi őstermelők behozhatják az áruikat, anélkül, hogy polcpénzt, vagy egyéb költségeket kellene fizetniük, csak a permetezési könyvüket kell bemutatni. A bolttal mindenki jól jár. A termelő egy kis mellékeshez jut, a vásárló olcsóbb és jó minőségű élelmiszerhez, az ott dolgozó hat közmunkás, pedig munkához.
A magtárban a helyi gazdák mázsánként havi száz forintért tárolhatják a terményüket, de a magvakat a falu darálja meg nekik. Mindenkinek külön fakkja van a tároláshoz.
A vizet egy szomszédos település kútjából nyerik, a működtetés 20%-a az ő részük, de így függetlenek az országos hálózattól.
Rozsályon senki nem fosztogatja a helyi erdőket, mert kedvezményesen, nagy tételben vásárolja az önkormányzat, és ugyanezen az áron is adja tovább, a lovak, pedig elszállítják kocsin a házakhoz. Ez náluk a lakásfenntartáshoz való hozzájárulás.
Mivel csak az iskola fűtése gázzal, havi másfél millió forint volt, úgy döntöttek áttérnek a helyi tüzelésre, venyigekazánokra térnek át, vettek is egy venyigebálázót, így most már másfél évre elegendő bálájuk van, éves szinten, pedig 5-8 millió forintot tudnak megtakarítani.
A 800 őslakó 25%-a cigány, de az etnikai feszültséget nem ismerik. Sikerült elérniük a saját rendőrség felállítását, így megfékezték a bűnözést. A lopást vagy kifizeti az elkövető, vagy leüli, illetve mindenki megkapja a segítséget ahhoz, hogy dolgozni, gazdálkodni tudjon. Aki 2 évig nem használja rendeltetésszerűen a termőföldet, vagy hagyja elgazosodni, azt megbünteti a jegyző.
Így hát, Rozsályon nincs lazsálás, aki ott akar élni, annak tennie kell!
A faluban még egy érdekesség működik, a szociális fürdő. Az ötlet onnan eredt, hogy a 30 cigány lakásban csak kettő volt fürdőszobás. Egy elhagyatott épületből létrehoztak egy 8 férőhelyes zuhanyzót, beállítottak egy mosógépet, a használatért nem kell fizetni, beosztják, hogy mikor melyik család jön fürdeni, mosni. Akár este 10-ig is nyitva van, így mindenki tisztán járhat a faluban, nincs kifogás.
A cigány családok többsége gazdálkodik is, főleg ott, ahol a gyerekek már a szüleiktől is ezt látták, ha valahol nem élnek rendesen, akkor megeshet, hogy állami gondozásba veteti gyerekeiket a polgármester, több esetben sikerült elérniük, hogy ezzel arra sarkallták a családot, hogy változtasson életmódján, így visszakerülhettek a gyerekeik is. A polgármester, pedig gyakorta beugrik jómaga körülnézni a problémás családokhoz, nem az irodában ücsörög.
Van vízművük, vágóhídjuk, háziorvosuk, patikájuk, rendőrségük, horgászegyesületük, néptánckörük, röplabdacsapatuk, Tudásházuk 10 számítógéppel, helyi tévéjük, gáz, folyóvíz, csatorna, telefon, szélessávú internetük. Nemrég átadták a Kemencés Házat, ami egy saját erőből épített szabadtéri konferenciaterem, ahol kenyeret sütnek, lekvárt főznek, családi, baráti összejöveteleket tartanak. Az iskolai alapítványnak saját üdülője is van, ahol a kisiskolásokat nyaraltatni tudják.
Az ott lakók örömmel élnek Rozsályon, akik újonnan települnek oda, azoknak a polgármester elmondja, hogy Rozsályon nemcsak lakni kell, hanem a közösségért tenni is!
Erre a csodálatosan jól működő kezdeményezésre, összefogásra csak egyetlen dolog vet árnyékot, az pedig nem más, mint az a drága jó kormányunk, amely egyfolytában stratégiákat dolgoz ki, visít az állítólagos rasszizmus miatt, vidéket fejleszt és vetőmagot oszt, felszámolja a mélyszegénységet! Ugyanis minden jó ötlet ellenére, lehet, hogy csődbe megy a mintafalu, mert Rozsályhoz még 12 falut csatoltak, az összes anyagi gondjukkal együtt. Ha sikerül is megtakarítaniuk soha nem lesz kisebb a terhük emiatt sem, és amiatt sem, hogy 2006 óta 30 millióval csökkent az állami normatíva, viszont a lakosság száma nem csökkent. A polgármester azt mondja nem megteremteni nehéz mindezt, hanem megtartani.
Ebből a történetből is látszik mennyire csak az üres fecsegés szintje a FIDESZ világmegváltó politikája, ami jó, hasznos, a „hogyan lehet szinte a semmiből talpra állni” példaadó, megoldásokat nem elősegítik és támogatják, inkább visszahúzzák, bár már kétszer kérték a polgármester véleményét a közmunkaprogramhoz.
Szerintem a FIDESZ sokat hangoztatott, de soha meg nem valósított programjainak visszhangjáról képesek csak gondoskodni, hogy a süket szövegelésüknek elég nagy nyilvánosságot adjanak, ahhoz viszont édeskevesek, hogy a valós dolgokat érdemben felkarolják vagy nem is érdekük, mert ez a Rozsály lassan szinte semmiben sem fog rászorulni a pazarló állam gondoskodására és még a végén okafogyottá válna a jelenlétük!
Szerencsére a polgármesternek helyén az esze és továbbra is újabb és újabb ötletek valósulnak meg, példájuk bejárhatná az ország más településeit is, de kirakatfaluvá nem szeretnének válni. Mindenesetre itt, ahol nagyon sok mindenhez olcsóbban jut a lakosság, elképzelhető, hogy viszonylag meg lehet élni 50-70 ezer forintos közmunkáért járó fizetésből, de a városokban, ahol mindent horribilis áron kell megvásárolni, biztos, hogy nem, és a földjeiket elherdáló önkormányzatok sem tudnak ezzel a példával élni.
Pilisi Zsálya

Pünkösdi zarándokvonatok indulnak a búcsúba

Aranycsapat játékosainak arcmásával díszített Taurus fogja húzni Csíksomlyó Expresszt. Idén ötödször már indulnak különvonatok a csíksomlyói búcsúra: az eltérő útvonalon közlekedő Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz május 25-én indul és 28-án érkezik vissza, mintegy 1500 utast szállítva.
A Csíksomlyó Expressz május 25-én Szombathelyről indul éjfél után tíz perccel, érinti a Keleti pályaudvart (5.15 órakor), majd innen megy tovább a romániai Madéfalva célállomásra, ahova 22 órakor érkezik meg. A Székely Gyors 7:46-kor indul a Keletiből és biharkeresztesi kilépéssel közlekedik szintén Madéfalváig. Mint ismeretes, minden évben a pünkösdvasárnap előtti szombaton rendezik meg a hagyományos csíksomlyói búcsút, a magyarság egyik legjelentősebb ünnepét, amelynek keretében szentmisét és körmenetet tartanak - tudósított a turizmus.com.
Kővári Zsolt, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója a bharangozó sajtótájékoztatón elmondta: mindkét járatot a vasúttársaságuk állítja ki, és idén már 1500-1600 zarándok utazását teszik lehetővé. Az első különvonattal öt évvel ezelőtt még csak négyszázan utaztak Erdélybe. A Csíksomlyó Expresszt a MÁV-Trakció Zrt. által üzemeltetett úgynevezett Aranycsapat mozdony, a legendás magyar Aranycsapat játékosainak arcmásával díszített Taurus fogja húzni, amely tavaly novemberben készült el, és azóta folyamatosan dolgozik, köszönhetően a számos megrendelésnek. A 87 éves Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja, a Csíksomlyó Expressz csapatkapitánya hangsúlyozta: bízik abban, hogy minél többen elmennek idén is a zarándokútra, amelyen Erdély turisztikai szépségeit is meg lehet ismerni.
A szervezők részéről T. Hámori Ferenc, az Indóház Magazin főszerkesztője arra emlékeztetett, hogy a 2008 májusában első útjára induló Székely Gyors nem lett volna, ha 2007-ben a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjai nem szorgalmazzák az időközben emlékhellyé nemesedett, a történelmi Magyarország határán álló 30-as számú MÁV-őrház felújítását Gyimesbükkön, amelynek átadására különvonatot szerveztek. A Székely Gyors volt az első, amely 64 év után az első nappali vonatként közlekedett Budapest és Székelyföld között.
A Székely Gyorsra 62 900 forintba, a Csíksomlyó Expresszre 64 900 forintba kerülnek a jegyek, és az ár tartalmazza a háromnapos félpanziós ellátást és a programokon való részvétel költségeit. Az étkezőkocsis vonatokon népzenészek szórakoztatják majd az utasokat, Erdélyben (Felcsíkban és Alcsíkban) pedig több száz székely család látja őket vendégül a falusi turizmus keretében – tájékoztatott Mező Tibor, a zarándokutat szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője.
Hunyor Erna


A Székely gyors programja - 2012
(A Csíksomlyó expressz programja a lap alján)

Elsõ nap (2012. május 25., péntek)

Találkozó: várhatóan 04.00 órakor Budapest-Keleti pályaudvaron, a különvonatnál.
(Figyelje a pályaudvar központi utastájékoztató tábláját, amely jelzi, hogy a vonat hányadik vágányról indul).
Jelentkezés a vonat végén található utasfogadó pultoknál.
További felszállási lehetőségek: Szolnok, Püspökladány.
Érkezés a határra (Biharkeresztes-Biharpüspöki) a déli órákban, majd indulás tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye)-Kalotaszeg-Kolozsvár-Szamosújvár-Dés-Déda-Gyergyószentmiklós-Csíkrákos útvonalon. Útközben áthaladunk, és lehetőség szerint megismerkedünk a települések kulturális, illetve történelmi nevezetességeivel:
- a néprajzáról messzeföldön híres Kalotaszeggel,
- Kolozsvárral, Mátyás király szülővárosával, az örmények is lakta várossal, a Mezőség nyugati peremén épült Szamosújvárral, Rózsa Sándor nyughelyével,
- a Kis- és a Nagy-Szamos összefolyásánál fekvő Déssel,
- Dédával, ahol Wass Albert közismert regénye, A funtineli boszorkány cselekménye kezdődik,
- Gyergyószentmiklóssal, valamint a Maros és az Olt forrásvidékével.
Megérkezés Felcsíkba, ahol több településen foglaljuk el szálláshelyünket: Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkrákos, Madéfalva
Elhelyezés: a faluturizmus kertében magyar-székely családoknál, fürdőszobás házakban, félpanziós ellátással. Az egyes vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.


Második nap (2012. május 26., szombat)

Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer zarándok társaságában a Makovecz Imre tervezte színpadon felállított oltárnál részt veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot a Csíksomlyói kegytemplomban.
A délutáni szabadidőben séta Csíkszereda központjában.
Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben.
Figyelem! Aki elszakadt a csoportjától menjen a csíkszeredai vasútállomásra az idegenvezetője által megadott időpontra!

Harmadik nap (2012. május 27., vasárnap)

Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az Ezeréves határhoz.
Útvonal: Karakó-völgyhíd-Lóvész-Gyimesközéplok-Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait, és a vár tövében, az ezeréves határon álló, felújított, 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron legkeletibb őrháza), majd részt veszünk a kontumáci kápolna előtt celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Felcsíkba. Estebéd.


Negyedik nap (2012. május 28., hétfõ)

Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra. A különvonat a Gyergyószentmiklós-Déda-Dés-Kolozsvár-Nagyvárad útvonalon haladva ér a határra. Magyarországon leszállás céljából megállás Püspökladányban és Szolnokon.
Érkezés Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást magánházaknál, kétágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással, transzfereket - szükség esetén - a vasútállomás és a szálláshely között.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív programok, útlemondási biztosítás, fakultatív BBP biztosítás. A különvonaton nyugdíjas-, gyermek-, diák-, és egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
A költőpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni.
A vonatba sorolva étkező-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetőség van ételek, illetve italok fogyasztására. Az étkezőkocsiban magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.
Részvételi díj: 62 900 forint/fõ
Jelentkezés:
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a
Tel: 36 1 368 6296, 36 1 439 1644
e-mail: karpateuropa@karpateuropa.huA Csíksomlyó expressz programja - 2012
(A Székely gyors programja a lap tetején)
Elsõ nap (2012. május 25., péntek)

Találkozó: várhatóan 04:30 órakor Budapest-Keleti pályaudvaron, a különvonatnál.
Jelentkezés a vonat végén található utasfogadó pultnál.
A pontos indulás időpontjáról márciustól tájékozódhat az utazási irodáknál!
Figyelem: a vonat Szombathelyről indul, felszállási lehetőségek Budapestre érkezés előtt a Dunántúlon: Szombathely 01:30, Sopron 02:33, Kapuvár 03:01, Csorna 03:11, Győr 03:30, Komárom 03:56, Tatabánya 04:19 órakor.
További felszállási lehetőségek: Szolnok 7:38, Békéscsaba 08:59 órakor.
Érkezés a határra (Kürtös/Curtici), majd indulás tovább az Arad-Maros völgye-Déva-Gyulafehérvár-Tövis/Teius-Balázsfalva-Medgyes-Segesvár-Olt völgye-Brassó-Sepsiszentgyörgy-Tusnádfürdő-Alcsíki-medence-Csíkszereda-Madéfalva útvonalon. Útközben lehetőség szerint az idegenvezetők ismertetik és bemutatják az útvonal nevezetességeit, többek között:
- az aradi vesztőhelyet,
- a solymosi várat,
- a Maros számos völgyszűkületét,
- Bethlen Gábor szülőfaluját, Marosillyét,
- Gyulafehérvárat, az erdélyi római katolikus ma már érsekség 1000 éves központját,
- szászok hajdani földjét: Medgyest, Segesvárat és Brassó ősi városait,
- Persányi-hegységet, Olt völgyét, jó idő esetében a Fogarasi-havasok páratlan látványát,
- Székelyföldet: Háromszéki-medence a környező hegyekkel,
- Tusnádi Olt-szoros felejthetetlen panorámáját-
- Alcsíki-medencét a Hargitával és a Csíki-havasokkal.
Megérkezés Alcsíkba, ahol több településen foglaljuk el szálláshelyünket: Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Újtusnád, Tusnádfürdő.
Elhelyezés: Alcsík falvaiban, a faluturizmus keretében magyar-székely családoknál fürdoszobás házakban, esetenként panzióban, félpanziós ellátással. Az egyes vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.

Második nap (2012. május 26., szombat)
(Megegyezik a Székely gyors programjával.)
Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására, majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer zarándok társaságában részt veszünk a 12:30-kor kezdődő szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot a csíksomlyói kegytemplomban.
A délutáni szabadidőben séta Csíkszereda központjában.
Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben.
Figyelem! Aki elszakadt a csoportjától menjen a csíkszeredai vasútállomásra az idegenvezetője által megadott időpontra!

Harmadik nap (2012. május 27., vasárnap)


(Megegyezik a Székely gyors programjával.)
Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az ezeréves határhoz.
Útvonal: Karakó-völgyhíd-Lóvész-Gyimesközéplok-Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait, és a vár tövében, az ezeréves határon álló, felújított, 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron legkeletibb őrháza), illetve részt veszünk a kontumáci kápolnánál celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Alcsíkba. Estebéd .

Negyedik nap (2012. május 28., hétfõ)
Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra.
A különvonat a Madéfalva-Csíkszereda-Alcsíki falvak-Háromszéki medence-Brassó-Segesvár-Tövis-Gyulafehérvár-Déva-Arad útvonalon érkezik a kürtösi határra. Magyarországon leszállás céljából megállás Békéscsabán és Szolnokon. Érkezés Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban. A vonat Budapesttől Szombathelyig ugyanazokon az állomásokon áll meg, mint odaútban.
A részvételi díj tartalmazza a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást magánházaknál vagy panzióban, kétágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással, transzfereket - szükség esetén - a vasútállomás és a szálláshely között.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív programok, útlemondási biztosítás, fakultatív BBP biztosítás. A különvonaton nyugdíjas-, gyermek-, diák-, és egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
A költőpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni.
A vonatba sorolva étkező-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetőség van ételek, illetve italok fogyasztására. Az étkezőkocsiban magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.
Részvételi díj: 64 900 forint/fõ
Jelentkezés:
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a
Tel: 36 1 368 6296, 36 1 439 1644
e-mail: karpateuropa@karpateuropa.hu

Online foglalás:
http://www.karpateuropa.hu/index.php?book=79http://www.szekelygyors.hu/ 

Felhívás minden győri és Győr környéki polgár részére!

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, főképpen azokét akiknek a zsebéből a mélygarázs kiveszi majd a szükséges önkormányzati támogatást, hogy 2012. március 29-én csütörtökön este 19.30-kor a Pálffy és Schwarzenberg szobornál mécsest gyújthatnak és elhelyezhetik az emlékezés virágait Győr töröktől való visszavétele 414. évfordulóján.
Felkérjük tisztelettel a városi képviselő testület tagjait, hogy józan belátásukra hallgatva ne szavazzák meg a luxusberuházásra vonatkozó városvezetői elképzeléseket. Az utódok ítélnek majd a könnyelmű döntést meghozók felett, mert tőlük veszik el a Duna bástya méltó helyreállításának még a lehetőségét is. Ráadásul a közpénz, mely erre a célra fordítódna, számos valóban szükséges városi beruházást is lehetetlenné tesz. A példa nélkül való költségek erősen kérdőjelessé teszik ezt a beruházást, nemcsak józan gazdasági megfontolásból, de morálisan is.
Az elriasztó számok tükrében úgy vélem beszéltessük csak egy kicsit magukat a számokat, néhány példát is felhozva, miért is kelt joggal riadalmat a Dunakapu téri tároló ügye.
A Jókai utcai parkolóház 2005. évben épült, 260 férőhellyel, akkor 780 millió forintért,
ez az inflációval korrigálva ma 950 millió forintra rúgna. Ezzel számolva itt egy parkolóhely akkor 3,65 millió forintba kerül.
A Révai utcai parkolóház 2009. évben épült. 220 férőhelyes kialakításban, akkor 715
millió forintért, ez az inflációval korrigálva ma 858 millió forint lenne. Itt egy parkolóhely akkor 3,90 millió forintba kerül.
A megterveztetett, de költsége miatt elvetett Móricz Zs. rakparti lemezes parkoló 111
gépjármű befogadását célozta 955 millió forintos költségen. Ez 8,60 millió forintos parkoló beálló helyre vetített összeg.
Sopronban a 2009-ben átadott többszintes mélygarázs 233 férőhelyes, az önkormányzat szerint 1,60 milliárd, a kivitelező szerint 2,35 milliárd forintba került. Vegyük az első állítás szerinti összeget inflációval korrigálva, ez 1,92 milliárd forint, ezzel kalkulálva egy parkolóhely 8,24 millió forintba jön.
Ezeket figyelembe véve lássuk a győri elképzeléseket, melyet félő,hogy megszavaz majd a közgyűlés. Csak a mélygarázsra szánt összeg 2,30 milliárd forint, bár nem tudjuk mi alapján, hiszen a mélygarázs teteje maga a tér, annak minden tartozékával, összenőve az alsó autótárolóval mint a sziámi ikrek. Így számolva és 230 férőhelyet figyelembe véve 10, 00 millió forint egy parkolóhely. Mivel az eddigi városi kommunikáció szerint a mélygarázs megoldja a belváros parkolási gondjait, azaz minden ráfordítás ezért történik, nyugodtan vegyük figyelembe a 3,80 milliárd forintot és tegyük hozzá az eddig elköltött 720 milliót a rakparti útra és a 80 milliót a Kossuth híd átalakításra, összegünk máris 4,60 milliárd forint lesz. Így egy parkoló beálló jóval meghaladhatja a 10 millió forintos összeget.Azon sajtóértesülések pedig egyenesen felháborítóak,hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Győr-Szol Zrt. 1,3 milliárd forint hitelfelvétel lehetőségét vette kilátásba.
A bemutatott számadatokhoz már nem szükséges bővebb magyarázat,hogy a beruházás megvalósítása esetén egy rendkívül gazdaságtalan, pénzpazarló tervet takar ami sehogyan sincs összhangban az ország nehéz gazdasági helyzetével. Az elmúlt év közmeghallgatásán is elhangzott részünkről az a kérdés miért a legdrágább megoldást választotta az önkormányzat, és miért ragaszkodik a mélygarázs vagy teremgarázs Dunakapu téri építéséhez,- de választ akkor nem kaptunk,- most a számok egyértelműen igazolják a méregdrága megoldást nem a leletek bemutatása ( 500 millió Ft.) –hanem a mélygarázs létesítése- 2,3 milliárd Ft és csak 230 férőhely létesíthető,10 millió Ft/ fh. és ez két és félszer nagyobb mint egy parkolóház létesítése más közeli területen.
Ez ijesztő, ha ehhez hozzátesszük, hogy megszűnt 650 db ingyenes parkolóhely az alsó rakparton, és a rakpartra lehelyezett út kapcsán kialakított új forgalmi rend igazi keveredést és káoszt eredményezett.
Az Arrabona Városvédő Egyesület továbbra is támogatja a terület rekonstrukcióját, de nem az eldöntött formában. A bemutatott látványtervek alapján a kialakított koncepciót hibásnak tartjuk, mert a rekonstrukciót nem az idegenforgalmi igényeknek és turisztikai céloknak rendelték alá –a szögleterőd bemutatása céllal-,hanem a mélygarázs létesítésének és szükségességének okaként, de ezt nem támasztja alá semmilyen vizsgálat és így nem is igazolható.
Az Arrabona Városvédő Egyesület azért ellenzi a tervek önkormányzati elképzelés szerinti megvalósítását, mert a terv indokolatlanul magas költséggel, egy pazarló megoldást tartalmaz.
A terv csak barbár rombolással tudja a 230 férőhelyet kialakítani, mert a helyigény azonos a bástya (tér) teljes területével. A Duna bástya egy hatalmas méretű reneszánsz szögleterőd, melynek tetejét 1939-ben leborotválták, azaz nem térrel, hanem épülettel van dolgunk, így is kellene vele bánni, csak ez lehet a méltó hasznosítás iránya. Aki itt térről beszél az jóindulatú megközelítésben is laikus, hozzá nem értő személy.
A Duna bástya 5%-ban került feltárásra, a birtokunkban lévő adatok alapján további jelentős épületrészek jönnek majd napvilágra, melyek egyidősek a már felleltekkel. Ilyen a keleti ágyúlejáró a Teleki utca csatlakozó szakasza alatt. Ilyen a Duna bástya földteraszát tartó déli hosszfal, melyhez a pattantyús házak épültek. Ezek megléte esetén csak ezen elemek lerombolása után lehet a bástya közepén gödröt ásni. Több ilyen elem is van.Birtokunkban van számos kutatási eredmény, eddig is rengeteg hasznos információval szolgáltunk,szeretnénk ha kutatna más is.
Elfogadhatatlan, hogy csak a helyi szakemberek véleményét voltak hajlandók elfogadni és a felajánlott ICOMOS szakértői véleményt sem kérték meg, és nem fogadtak el egyetlen egy olyan véleményt sem ami ellenkezett az eredeti elképzeléssel. A jelenleg engedélyezés alatt álló tervek a csekélyke kutatással párhuzamosan módosultak, de a kevéske fellelt emléken kívül semmit sem vesznek figyelembe, úgy kezelik a területet, hogy az egyetlen ágyúlejárón kívül ott már semmi sincs. Ha mégis van eldobjuk a terveket, vagy rombolunk?
Nem fogadható el és méltatlan a leletek olyan formában történő bemutatása, „ Íme ezeket a falakat találtuk”, mert az nem utal a szögleterőd valódi értékére és a feltárt épületrészek csak igen csekély részét mutatja be üveg alatt és között. Elfogadhatatlan az a szándék is, hogy a piacnak csak a szalonképesnek ítélt részét telepítenék vissza, halálra ítélve és skanzenné alakítva a belvárost. A piacot teljes egészében vissza kell telepíteni a maga egyszerű formájában.
Győr 2012. március 27.
Arrabona Városvédő Egyesület
Kapcsolódó cikk: Mi folyik Győrben?

A BRICS országok új globális “szuper szuverén” valutája a dollár helyére

Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika támadásba lendültek, hogy a dollár helyébe egy kínai „szuper szuverén” globális valutát vezessenek be.

Miközben sokak szerint 8 éven belül Kína igazi pénzügyi nagyhatalommá válhat, 2020-ra elhomályosítva az Egyesült Államok hatalmát, Afrika igazi központi szereplője lett a világ eddigi, de legalábbis a 30-as évek óta eltelt időszak legnagyobb valutaháborújának, ami mostanában kezd igazán elmérgesedni.
Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika, az együttesen BRICS néven emlegetett országok, közös erővel a dollár hatalmának megdöntésén és tartalékvaluta státuszának egy új, globális, kínai eredetű „szuper szuverén” valutával való lecserélésén ügyködnek.
A globális monetáris hatalomért folyó geopolitikai háború nemcsak a dollárt érinti. Az amerikai fizetőeszköz elleni harc csupán elsőcsapásnak számít a világra váró globális gazdasági háborúban, amelynek célja az Egyesült Államok és partnerei hatalmának megdöntése.
A BRICS célja a II. Világháború, azaz az utolsó valutaháború megnyerése óta a Világbank és az IMF által uralt, jelenlegi globális pénzügyi rend feletti hatalomátvétel.
A támadás részben a legutóbbi mennyiségi enyhítésre adott válaszként értelmezendő, amely során a Fed szándékosan több ezermilliárd dollárt nyomtatott az USA gazdaságának újjáélesztése érdekében, azt remélve, hogy a dollár leértékelésével visszacsalogathatja a befektetőket.
Ennek szándékos (vagy véletlen?) következményeként az a nyereség is lenullázódott, amit a Kínához hasonló országok a több ezermilliárd dollár értékben felvásárolt amerikai kincstárjegyeken egyébként nyertek volna.
Ezermilliárd dollárnál sokkal kevesebbért is robbant már ki háború, de igazából a nyereségnél fontosabb szempont a BRICS országok gazdasági szuverenitásának fenyegetettsége.
A dollár leértékelése valós és közvetlen hatást gyakorol a BRICS országok gazdaságaira, hiszen ezáltal termékeik relatív ára emelkedik, így kisebb árréssel és nehezebben értékesíthetők.
Ily módon a BRICS országok fizetnek az Egyesült Államok és Európa gazdasági gondjaiból és adósságából eredő következményekért, miközben saját gazdaságuk tönkremegy. Mostanra telt be a pohár és Kína ennek erőteljesen hangot is ad.
Kína többször kijelentette, hogy a megoldáshoz az Egyesült Államok nemzetközi felügyelet alá helyezése és egy globális valuta bevezetése szükséges, mivel a gondok egyik forrása az USA adósságából és a valuták újraértékeléséből erednek.
Az utóbbi hónapok során egyre több figyelmet kapott az USA és Kína közötti valutaháború, amelyben az Egyesült Államok saját burka védelméből kövekkel dobálja Kínát és azzal vádolja, hogy manipulálja saját valutáját.
Barack Obama igen képmutató módon egy végrehajtási utasítást is aláírt egy olyan ügynökségközi kereskedelmi hatóság felállításáról, amelynek fő feladata betartatni Kínával a kereskedelmi szabályokat.
És akkor még nem is beszéltünk a ritka földfémek körül kialakult kereskedelmi háborúról.
Mindeközben csak kevesen figyelnek Afrikára, ami központi szerepet játszik a BRICS támadásban. Dél-Afrikában például minden erejükkel azon vannak, hogy bevezessék a kínai valuta, a renminbi használatát a nemzetközi kereskedelem fizetőeszközeként a feltörekvő piacok számára. A program egyelőre a kísérleti fázisnál tart, de a végső terv szerint ebből emelkedne ki az új globális „szuper szuverén” valuta.
Reményeik szerint ez az új valuta meggyengítené a dollárt és ezen keresztül megtörné az Egyesült Államok politikai és gazdasági helyzetét és azt a képességét, hogy akaratát ráerőszakolja a világ többi részére.
Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok tisztában van ezzel a törekvéssel és az AFRICOM-on keresztül már évek óta próbálja visszaverni a támadást. Ez félreérthetetlenül látható abból, ahogyan az USAFRICOM megpróbálja felfegyverezni az egész afrikai kontinenst, hogy visszaverje Kína gazdasági beavatkozását.
A fentiek mérlegelése közben ne felejtsük el, hogy az utolsó, 1930-as valutaháború, a világ eddigi legnagyobb háborújával, a II. Világháborúval ért véget.

Forrás: AlexanderHiggins Blog
http://idokjelei.hu/2012/03/a-brics-orszagok-uj-globalis-szuper-szuveren-valutaja-a-dollar-helyett/


Oroszország és BRICS-partnerei – Brazília, India, Kína és Dél-Afrika – azon munkálkodnak, hogy megváltozzanak a játékszabályok a Nemzetközi Valutaalapban (IMF), a Világbanknál és egészében véve a világkereskedelemben. Ezt az álláspontot tükrözi az a nyilatkozat, amelyet az indiai fővárosban csütörtökön megtartott csúcstalálkozóról adtak ki.
Az említett öt ország vezetői nincsenek megelégedve azzal, hogy lassú ütemű a kvóták reformja az IMF-ben. Követelték, hogy az „ötök” már az idén több szavazattal rendelkezzenek. Az Új-Delhiben kiadott nyilatkozatban rámutatnak: az IMF hitelképessége attól függ, megkapják-e tagjai az azonos jogokat. Makszim Bratyerszkij szakértő véleménye szerint a BRICS nem szándékozik belenyugodni abba, hogy a Nyugat figyelmen kívül hagyja a szavazatok újraelosztásáról szóló megállapodást a gyorsan fejlődő piacokkal rendelkező országok javára. Ugyanakkor ezeknek az országoknak a részaránya gyorsan és szívósan nő a világgazdaságban.
- A kérdés nem új keletű. A BRICS-országok már 2-3 évvel ezelőtt felvetették a G20-nál, hogy súlyuk aránytalanul van képviselve az IMF vezetésében. A kvóták újraelosztásának pozíciója egyeztetett volt, Kína és India kapott bizonyos szavazatot. Oroszország elvben semmit sem nyert. Ez a folyamat nagyon lassú. Ezért igazságosnak tekinthető, hogy a BRICS-országok határozottabban igénylik a kvóták újraelosztását.
A BRICS vezetőit nem elégíti ki a Világbank reformálásának üteme sem. Szorgalmazzák fejlődését, azt, hogy a gazdag Észak és a szegény Dél közötti közvetítő intézményből legyen olyan mechanizmus, amely ösztönzi az egyenjogú partnerséget. Így ugyanis sikeresen megoldhatók lennének a globális fejlesztés problémái, leküzdhető a Világbank tagjainak évtizedek óta tartó megosztottsága donorokra és recipiensekre.
Az Új-Delhiben tartott fórum azzal vádolta a gazdag országokat, hogy politikájukkal destabilizálják a világgazdaságot, ami globális pénzügyi válságot váltott ki.
A BRICS vezetői, egyebek között rámutattak, hogy az Egyesült Államok monetáris politikája egyoldalú előnyöket ad a gazdag Nyugatnak és akadályokat állít a világ elmaradt részének fejlődése elé. Az „ötök” viszont komoly lépést tettek a többpólusú valutarendszer felé. Az orosz Vnyesekonombank és többi BRICS-ország hasonló intézményei egyezményt kötöttek a nemzeti valutában törtnő hitelezésről. Ez csökkenti a dollár részarányát a kölcsönös elszámolásokban, az árfolyamváltozás és a nagy összegű dollárkészpénz-kijutás okozta kockázatokat.
Az „ötök” pénzügyi együttműködése ilyen módon lehetőséget teremt a Fejlesztési Bank létrehozására. Az Új-Delhiben elfogadott nyilatkozat rögzíti ezt az álláspontot. Ez a bank nyitott lesz a szegény országok számára, ami elősegíti az infrastruktúrájuk javítását, az élelmiszer gondok és a technikai lemaradás problémáinak megoldását.
ruvr.ru
Jövőnk.info: A kvóták reformja nem lassú, hanem vonakodnak beleszólási jogot adni a cionista befolyási övezeten kívül eső országoknak - és ezzel pont azt a "demokratikus" döntéshozást tagadják meg, amit képmutatás szintjén képviselnek. A BRIC országok vezetői számára pedig nem sürgető a helyzet, mert az idő nekik dolgozik, és a keleti országok gazdasági teljesítménye a közeljövőben magasan felülmúlja majd a hanyatló Nyugatét. Ezért előbb vagy utóbb, vagy nagyobb beleszólási jogot adnak a BRIC tagállamoknak, vagy számolniuk kell azzal, hogy a BRIC tagállamok hoznak létre egy hasonló pénzügyi mechanizmust - ebbe azonban már a nyugati országoknak egyáltalán nem lesz beleszólása.
A kvóták reformjának "lassúságára" magyarázatul szolgálhat az a folyamat, ami Oroszországban zajlik. Az úgynevezett "ötödik hadoszlop" aktivitása egyre nő, és a nyugati pénzügyi vezetők igyekszenek kitolni azt a reformot egészen addig, ameddig Oroszországban meg nem szerzik a kulcspozíciókat. Ugyanis a cionisták csak akkor hajlandóak demokratikus döntéshozatalt játszani, ha a szavazatok többsége az ő embereiktől származik.

10 esemény a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése felé

 A történelem során talán a dollár volt a legközelebb az igazi globális valuta státuszhoz. Az amerikai dollár évtizedeken keresztül uralta a nemzetközi kereskedelmet. Ez rengeteg előnnyel járt az USA pénzrendszere és fogyasztói számára és hihetetlen globális hatalmat biztosított az amerikai kormánynak. Jelenleg (az Egyesült Államokat nem beleszámítva) a világ pénztartalékának 60%-a dollárban van. De vajon meddig?
Az amerikai média hallgat a kérdésben, pedig számos erős gazdaság komoly lépéseket tett a dollár leváltása felé. Számos olajtermelő ország már nem dollárban kereskedik, ami komoly csapás az olajdollár számára.
Már a nagy nemzetközi intézmények, mint az ENSZ és az IMF is a dollár tartalékvaluta státuszának egy új globális valutára való leváltásáról írnak, ami elképzelhetetlen hatással lenne/lesz az USA gazdaságára.
A változtatások egyik fő támogatója a világ második legnagyobb gazdaságával rendelkező Kína. Egyes elemzői számítások szerint Kína gazdasága 2016-ra megelőzi az Egyesült Államokét és 2040-re pedig háromszor nagyobb lesz.
Az elmúlt néhány évben Kína és más feltörekvő hatalmak, mint például Oroszország, több megállapodást is kötöttek, amelyek elsődleges célja a dollár leváltása. A dollár egyeduralmának tulajdonképpen már vége.
Amerika gazdasága fokozatosan gyengül és hamarosan nem lesz mivel indokolni a dollár elsődleges tartalékvaluta szerepét. A következőkben összegyűjtöttük azt a 10 tényezőt, amelyek igazolni látszanak, hogy a dollár korábbi státuszának és erejének vége:
1. Kína és Japán már nem dollárban kereskednek egymás között
Néhány hónappal ezelőtt a világ második és harmadik legnagyobb gazdaságai, Kína és Japán, megállapodtak, hogy egymás közötti kereskedelmüket dollár helyett saját valutáikban folytatják. Ez egy rendkívül fontos lépés volt, amiről az amerikai média szinte egy sort sem írt. A BBC a következőket jelentette a megállapodásról:
Kína és Japán bejelentették, hogy terveik szerint egymás között direkt módon fogják váltani saját valutáikat, egyrészről az üzleti költségek csökkentése valamint a bilaterális kereskedelem támogatása érdekében.
A megállapodás eredményeként a kínai és japán cégek közvetlenül átválthatják saját valutájukat a másikéra.
Jelenleg minden cégnek először dollárt kell vásárolnia, és csak azután válthatja át a másik valutájára az ügylet fedezetét, ami extra költséggel jár.
2. A BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) is azt tervezik, hogy az egymás közötti kereskedelemben saját valutáikat fogják használni
A BRICS országok erőfitogtatása folytatódik. A köztük létrejött új egyezmény saját valutáikat erősíti a dollár helyett. Egy indiai hírcsatorna a következőket írta:
A BRICS öt feltörekvő országa (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) nagyobb gazdasági momentumot remél a két egyezménytől, amelyek a BRICS országok közötti kereskedelmet hivatottak támogatni.
A két egyezmény, amelyeket az öt ország vezetői egyszerre írtak alá, lehetővé teszi a helyi cégeknek, vállalkozásoknak, hogy saját valutáikban kereskedjenek egymással, nyilatkozta Sudhir Vyas, az indiai külügyminisztérium gazdasági kapcsolatok államtitkára.
Az egyezményektől a BRICS országok közötti kereskedelem volumenének növekedését várják, ami 28%-kal emelkedett az elmúlt néhány év során, de a jelenlegi 230 milliárd dolláron még messze elmarad az öt gazdasági nagyhatalom teljes potenciáljától.
3. Orosz-kínai valuta megállapodás
Oroszország és Kína már több mint egy éve saját valutáikban kereskednek egymással. A két ország vezetői egyre erőteljesebben támogatják egy új globális tartalékvaluta bevezetését és mindkét nemzet eltökélt szándéka a dollár hatalmának megtörése.
4. A kínai valuta növekvő használata Afrikában
Melyik ország ma Afrika legfőbb kereskedelmi partnere? Elárulom, hogy nem az Egyesült Államok.
2009-ben Kína lett Afrika legnagyobb kereskedelmi partnere és egyre agresszívabban szorgalmazza saját valutája használatát a déli kontinensen.
Az Afrika legnagyobb bankjának számító Standard Bank a következőket írta:
Úgy képzeljük, hogy Afrika és Kína legalább 100 milliárd dollárnak megfelelő kereskedelmi forgalmat fog renminbi-ben bonyolítani 2015-ig, ami több mint a 2010-re vonatkozó teljes bilaterális kereskedelmünk volumene.
Kína eltökélte a nemzetközi kereskedelem átformálását. Jelenleg 70.000 kínai cég bonyolítja határon túli kereskedelmét a kínai valutában.
5. A Kína és az Egyesült Arab Emirátusok közötti megállapodás
Kína és az Egyesült Arab Emirátusok megállapodtak, hogy dollár helyett saját valutáikban folytatják az egymás közötti olajkereskedelmet.
Az Egyesült Arab Emirátusok nem számít nagyjátékosnak az olajtermelésben, de a lépés mindenképpen veszélyezteti az olajdollár rendszert. Mi történik, ha más olajtermelő országok is kedvet kapnak a lépéshez?
6. Irán
Irán hozta a legagresszívabb intézkedéseket a dollár kereskedelmi fizetőeszköz státuszának megdöntése érdekében. India például részben arannyal fog fizetni az Irántól vásárolt olajért.
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülésére nem sok remény van a közeljövőben, ezért elég valószínű, hogy Irán továbbra is mindent megtesz az Egyesült Államok gyengítése érdekében.
7. A kínai-szaúdi kapcsolatok
Melyik ország vásárolja a legtöbb olajat Szaúdi-Arábiától? A válasz ebben az esetben sem az Egyesült Államok, hanem Kína.
Kína 1,39 millió hordó olajat vásárolt Szaúdi-Arábiától februárban, ami 39%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.
Szaúdi-Arábia és Kína összefogtak egy új olajfinomító megépítése érdekében Szaúdi-Arábiában, és a két ország vezetői mindent megtesznek a köztük folyó kereskedelem bővítése érdekében.
Mennyi ideig áll még ki Szaúdi-Arábia az olajdollár mellett, ha legfontosabb ügyfele, Kína más irányba megy? Ez egy nagyon fontos kérdés.
8. Az ENSZ is egy új globális tartalékvaluta bevezetését szorgalmazza
Az ENSZ több olyan jelentést is kiadott, amiben a dollár, mint tartalékvaluta leváltását javasolja. Alább például egy olyan globális tartalékrendszerről ír, amiben a dollár már nem játszana főszerepet:
Létrehozhatnánk egy új globális tartalékrendszert, amelyben már nem az amerikai dollár lenne az egyetlen tartalékvaluta.
9. Az IMF is egy új globális tartalékvaluta mellett érvel
A Nemzetközi Valutaalap is számos jelentést adott ki, amelyekben az amerikai dollár leváltását javasolja egy új világvalutára.
A „Tartalék felhalmozás és a nemzetközi monetáris stabilitás” című, egy korábbi tanulmányában, az IMF egy új, „Bancor” nevű globális valuta bevezetéséről ír, amit egy új globális központi bank bocsátana ki:
Egy új globális központi bank által kibocsátott Bancor, mint globális valuta, a gazdaság stabil, értékőrző alapja lehetne, ami nem egy konkrét ország gazdasági helyzetéhez kötődik. A kereskedelem és a pénzforgalom gyors növekedésével és a globális integráció erősödésével egy ilyen szélesebb perspektívára van szükség a növekedés fenntartásához.
10. Szinte az egész világ gyűlöli az Egyesült Államokat
Az Egyesült Államok iránti érzelmek szinte az egész világon negatívak, és ezt a tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Néhány évtizeddel ezelőtt a világ nagy része még ennek az ellenkezőjét gondolta. Aki kételkedik a változásban, utazzon el néhány helyre a világban. Sok amerikai, főleg Európába utazva, inkább kanadainak vallja magát utazás közben, mert így pozitívabb fogadtatásban reménykedhet.
Amennyiben Amerika népszerű lenne, talán még lenne némi esély a dollár státuszának megőrzésére, de a helyzet ennek éppen az ellenkezője.
Mi történik tehát, ha a dollár tartalékvaluta státusza megszűnik?
Michael Payne nemrégiben megjelent cikkében erre próbál rávilágítani:
A dollár hanyatlása radikális változást jelent majd az amerikai életstílus szempontjából. Amikor ez a gazdasági cunami eléri az Egyesült Államokat, a 2008-as válság egy aprócska hullámnak tűnik majd. Az amerikai életstílus szempontjából igen kellemetlen változásokat hoz majd, a hihetetlen mértékben elszabadult infláció, a magas jelzálog és hitelkamatok növekedése valamint az élelmiszer, ruha és benzin áremelkedések miatt. Az élet minden területére negatívan hat majd.
A legtöbb amerikai nincs tisztában azzal, hogy az Egyesült Államokban még mindig mennyire olcsó az üzemanyag a világ más részeihez képest. Európa egyes országaiban kétszer annyiba kerül a benzin, mint az USA-ban. Persze, igaz, hogy az adónak is komoly szerepe van ebben, de leginkább a dollár olajkereskedelmi fizetőeszköz státuszának tudható be.
A világ olajfogyasztásának egynegyedét az Egyesült Államok használja fel. Az egész amerikai gazdaság az olcsó üzemanyagtól függ, hiszen az áruknak óriási távolságokat kell megtenni.
Mi lesz, amikor az üzemanyagárak a mostani kétszeresére emelkednek?
Emellett a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése a kormányadósság fenntartásának jelentős drágulását is jelenti majd.
Egyelőre még mindig komoly kereslet van az amerikai állampapírok iránt, hiszen a világ országai kénytelenek jelentős mennyiségű dollártartalékkal rendelkezni a nemzetközi kereskedelem miatt.
Mi történik, ha ez megváltozik?
Mi történik, ha hirtelen elapad a világ dollár iránti étvágya?
Természetesen ezek a változások nem egy nap alatt fognak bekövetkezni, de ha egyszer elkezdenek felgyorsulni az események, az apró változások hirtelen lavinává duzzadhatnak.

Forrás: The Economic Collapse

Minden héten türelmesen várakozott a gondnok a szeminaristák csapatára, hogy befejezzék kosárlabdázásukat. Miközben várakozott, a Bibliáját tanulmányozta. Egy napon, amint a szeminaristák távoztak a tornateremből, megfigyelték, hogy a gondnok figyelmesen olvassa az ölében levő szöveget. Egy fiatalember megkérdezte, hogy melyik bibliai könyvet tanulmányozza. Az idős ember így válaszolt: “A Jelenések könyvét.” A kosárlabdázók meglepődtek és megkérdezték tőle, hogy értie azt a bonyolult könyvet. “Ó, igen – válaszolta. – Értem. Azt üzeni, hogy Jézus győzni fog!” Ez a legpontosabb elemzése a Jelenések könyvének.

Görögország már vegetál - Spanyolország a következő áldozat?

Egy spanyol napilap szerint magas rangú európai diplomatáktól származik az értesülés, hogy az ország nemsokára mentőcsomagot kér a bankszektor feltőkésítésére. A kormány nemrég 50 milliárd eurós tartalékképzést írt elő, ennek célja szintén a bankok kimentése.
Most nem is maga az információ a lényeg - ennek kapcsán csak azt érdemes kiemelni, hogy Spanyolországban szintén folyamatosan 8% fölötti költségvetési hiány van. Állandó a túlköltekezés. Ez a túlköltekezés többnyire olyan, a kormány anyagi lehetőségeit meghaladó "európai uniós szintű" beruházásokra megy el, amik végül semmit nem lendítenek a gazdaságon - viszont a nulla gazdasági teljesítményt hivatkozási alapként fel lehet használni újabb hitel felvételére, amit természetesen az Európai Unió ad.
Uniós diplomaták már javasolták is, hogy a kormány az új pénzügyi mechanizmushoz forduljon segítségért, mondván, hogy úgy gyorsabban megkapják a pénzt. Ahhoz a pénzközponthoz, ami arra lett kitalálva, hogy alá szép sorban felsorakoztassák az eladósodással függő helyzetbe hozott országokat. Aki a pénzt adja, az megszabja a visszafizetés feltételeit. Ez az alá-fölé rendeltségi viszonyra épülő gazdasági kormányzat építi az új föderális állam alapjait.
Ezt a végleges eladósodást az olyan háttérintézmények intézik el, mint a hitelminősítők, uniós szintű gazdasági elemző intézetek - mind egytől egyig azt a munkát folytatják, hogy a perifériaállamokba máshogy ne juthasson pénz, csak az uniós pénzközpontból. Szép sorban elzárják a pénzcsapokat - erről a közvélemény formálásával gondoskodnak - elriasztván a magánbefektetőket. Az egész egy olyan ördögi kört alkot, ami végül egyenes út az ország felszámolása felé. No nem a befektetők elzavarása miatt, hanem mert fenntartják azt a rendszert, amiben az állam mozgástere a befektetők sikeres becsalogatásától függ.
Görögországgal már nagyrészt végeztek. Brüsszel költségvetési biztosa egymaga az összes képviselővel szemben megvétózhat minden törvényjavaslatot, amit az országgyűlés megtárgyalna, uniós megbízottként német adószedők működnek az országban, a NATO katonai bázisai pedig gondoskodnak arról, hogy egy új kormány se gondoljon a jelenlegi viszonyok felborítására.
A fent említett értesülések pedig szép sorban érkeznek, ami arra utal, hogy Spanyolország a következő ország, ami a görögök sorsára jut. Most a bankszektor kimentésére vesznek fel hitelt, de figyeljük csak meg, majd a törlesztés feltételei mellett megszabnak egy sor olyan intézkedést, ami a kormány mozgásterét tovább csökkenti. Aztán előáll a sajnálatos helyzet, hogy újabb hitel kell, aminek a törlesztése újabb túlköltekezéshez vezet - végül majd oda is mehet a költségvetési biztos, meg a brüsszeli adószedők, hogy "biztosítsák a költségvetési hiány 3% alá szorítását".
Molnár István


Általános munkabeszüntetés Spanyolországban

 

Spanyolországban általános munkabeszüntetés kezdődött a kormány munkaügyi reformja és az újabb hitelek felvétele ellen. A tiltakozók szervezett csoportjai már kora reggeltől lezárták a nagyobb vállalatok irodáihoz, főbb üzletközpontokhoz vezető utakat. Helyenként a tüntetők barikádépítésbe kezdtek, és autógumikat gyújtottak fel. A hazai tüntetésekkel ellentétben nem pusztán feszültség-levezetésként, hanem így próbálják elérni, hogy azok az alkalmazottak, akik nem vesznek részt a sztrájkban, ne juthassanak el a munkahelyükre.
A tömegmegmozdulásokat Spanyolország két legnagyobb szakszervezete, egy szocialista és egy kommunista irányítás alatt lévő munkásszövetség szervezte. A munkabeszüntetések célzottan egy nappal azelőttre lettek időzítve, hogy Mariano Rajoy kormánya elfogadtatná az újabb megszorításokat és megbeszéléseket kezdene a bankszektor kimentésére felvett hitelekről. A Bank of Spain nemrég jelezte, hogy az ország recesszióban van, és a kezdődő vagyonkimentések miatt - ami csak még jobban súlyosítja a helyzetet - a kormány nyomás alatt van, hogy újabb megszorításokkal, "kiadáscsökkentésekkel" céltartalékot képezzen a bankszektor számára.
Mivel a tüntetések szervezői szándékosan a városi közlekedés ellehetetlenítésének céljából választottak helyszíneket, a válasz azonnali hatósági fellépés volt. Eddig közel száz főt vettek őrizetbe, és több tucatnyian megsérültek az összecsapásokban - köztük rendőrök is.
A szakszervezetek amiatt is határoztak általános munkabeszüntetés mellett, mert a felvett újabb kölcsönnek, az újabb megszorításoknak és "kiadáscsökkentéseknek" újabb leépítési hullám lesz a következménye. A 2008-as válság alatt több millió munkahely szűnt meg az országban, és miközben Spanyolországban a munkanélküliség országos átlaga már így is 23% körül mozog, egyes gazdasági elemzők szerint 2012 második negyedévében a spanyol gazdaság újabb, de a 2008-asnál jóval erősebb sokkot fog átélni.
Hogy mi áll az ilyen kijelentések hátterében, nemrég kifejtettük. Dicséretes, hogy Spanyolországban még mindig vannak életképes szakszervezetek, és meg kell hagyni: a közlekedési útvonalak megbénítása valóban felhívja a kormány figyelmét a tüntetésekre. Ugyanis a parlament előtt békésen táblákat mutogató tömeg cseppet sem érdekli a politikusokat, ha közben ők zavartalanul végezhetik a "munkájukat".
Molnár István


Spanyolországé a következő "életmentő" hitel - de előbb a felvezetés

 

A spanyol kormány az általános munkabeszüntetést és az országos, a megszorítások elleni tiltakozásokat követően bejelentette a megszorításokat. Az újabb 27 milliárd eurós népnyúzást a már megszokott "kiadáscsökkentés" címen hozták nyilvánosságra.
A kiadások csökkenni fognak, de ne aggódjunk, nemsokára jön az újabb hitel is! Mielőtt az újabb hitelt folyósítják, pedig éppen lesz idő tömeges leépítésekre, és a bérek elértéktelenítésére. A kormány már be is jelentette az állami alkalmazottak béreinek befagyasztását...
Hogy a még talpon lévő hazai vállalkozásokat is csődbe juttassák, bejelentették a vállalkozások adóterheinek növelését. Ennek ellenére szükség lesz az újabb hitelre, de csak hogy a befektetőket megnyugtassák: a gyarmatvidéken rendelkezésre fog állni a kellő számú, olcsó munkaerő.
Ismerős forgatókönyv?
A rég bevált logika szerint a kormány átvállalja majd a tartományok adósságait, emiatt nem fog teljesülni a hiánycél, Brüsszel pedig büntetéseket helyezhet kilátásba, hogy pénz híján újabb hitelre legyen szükség. Ez csak idő kérdése.
Ezt az újabb hitelt pedig közvetlenül a tagállamok, így az Orbán-kormány által befizetett pénzből is fogják fizetni. Ne legyenek illúzióink afelől, hogy így lesz. Mint mindig, Brüsszel pénzügyi manőverei közvetlenül a mi pénztárcánkat csapolják meg, mindegy, hogy Görögország, Spanyolország, vagy Észak-Írország kőműveseinek túlköltekezése az ürügy.
Fenyvesi Áron

A klímaalap diplomáciai mentességet akar

Az évi 100 milliárd dollár felett diszponáló, az üvegház hatású gázok csökkentését célzó új Zöld Klímaalap (Green Climate Fund) átfogó, az ENSZ-hez hasonló mentességet akar, ami működésének minden területére vonatkozna és mentesítené minden jellegű jogi eljárás alól, beleértve a polgári és büntetőjogi felelősségre vonást is, azokban az országokban, ahol hivatalosan működik.
Egyetlen gond van csupán a dologgal: az alap nem része az ENSZ-nek.
Az, hogy az alap, amelyet egyébként a durbani klímakonferencia során hoztak létre tavaly decemberben, megkapja-e a kért milliárdokat, ezekben a gazdaságilag nehéz, megszorításokkal tarkított időkben, még kérdéses.
Az azonnali kezdéshez szükséges minimum 30 milliárd dollár kifizetésére különböző ENSZ tagállamok tettek ígéretet.
A 24 nemzetből álló ideiglenes kuratórium a jövő hónap során, Svájcban tartja első közgyűlését, melynek célja az alap vezetőségének és szerkezetének felállítása valamint egy állandó központ kijelölése.
A kuratóriumi bizottság 6,7 milliárd dolláros költségvetést tervez jövő júniusig.
Az alap létrehozóinak, tehát az ENSZ Klímaváltozásért felelős Bizottságának (UNFCCC) 194 államból álló tagsága, egyik legfontosabb céljának tekinti az abszolút mentesség megszerzését minden nemű jogi eljárás alól, beleértve bármilyen külső vizsgálatot vagy revíziót is. Ez megegyezne az ENSZ számára biztosított mentességgel, hiszen a szövetséget egyetlen szuverén nemzet kormánya vagy jogrendszere sem vonhatja felelősségre.
Neve ellenére az UNFCCC nem számít ENSZ szervezetnek, ahogyan arról maga az ENSZ jogi osztálya is tájékoztatta az alapot, éppen ezért a fennhatósága alá tartozó szervezetek és alkalmazottak sem jogosultak mentességre, ellentétben az ENSZ-szel és munkatársaival, akik a II. Világháború óta élvezik az ENSZ közgyűlése által megszavazott mentességet.
Az UNFCCC kérheti a mentességet, ami azonban csak a Kyotoi Egyezmény valamennyi tagállamának általi elfogadást és ratifikálást követően léphet életbe, sőt, életbe lépéséhez valamennyi ENSZ tagállamnak módosítania kellene saját törvényeit.
Akármilyen akadályok is állnak az új zöld alap mentességének biztosítása előtt, az UNFCCC határozataiból egyértelműen kiderül, hogy az ENSZ-hez hasonló mentességek megszerzése fontos cél számukra, amiről nem egykönnyen mondanának le. 

Forrás: MyFoxPhoenix

Száműzik Oroszországból a McDonald’sot

Az orosz hatóságok 9 hónapot adtak a McDonald’s gyorsétterem-hálózatnak, hogy összepakoljanak és elhúzzanak az országból.
Az amerikai központú étteremlánc étkezdéiben kínált ételek visszafordíthatatlan egészségügyi károkat okoznak az orosz lakosságnak – állapították meg az egészségügyi tárca és a fogyasztóvédelmi hivatal szakemberei. Az orosz FogNews hírügynökség értesülései szerint a hatóságok már két éve figyelik árgus szemmel az országban üzemelő McDonald’sok működését, s ezalatt komoly szabálysértéseket tártak fel.
A fogyasztóvédelem számos esetben részesítette figyelmeztetésben, illetve bírságban az üzemeltetőket az étlapon szereplő ételek rossz minősége és az élelmiszer-tárolási szabályok megsértése miatt. Ezek az intézkedések azonban hatástalanok maradtak, sőt egyes üzletvezetők kenőpénzzel, sőt olykor fenyegetésekkel próbálták jobb belátásra bírni az ellenőröket. Ezek után a fogyasztóvédők az orosz Egészségügyi Minisztérium segítségét kérték, melynek szakértőivel egyetértésben megállapították, hogy a gyorsétteremláncnak nincs helye többé az országban.
Miután az oroszországi McDonald’s 9 hónapot kapott a végelszámolásra és az elköltözésre, az elmúlt héten megérkeztek Moszkvába a cég amerikai képviselői, akik bírósági keresetben támadták meg a döntést, illetve megpróbálták tárgyalásos úton rendezni a vitát, mely utóbbi nem járt sikerrel. Ami pedig a per sikerét illeti, az fogyasztóvédelmi hivatal jogászai nem sok esélyt adnak az amerikaiaknak az orosz bíróságon.
Mint ismeretes, Svájcban már az év kezdetén bezárták az összes McDonald’sot, de egy sor más európai országban is kezdeményezték az egészségtelen ételeket kínáló gyorséttermek visszaszorítását.
(hir24.hu)

Magáncsőd bevezetése: csapda a gyáváknak, rabszolgaság a birkáknak

A Magyar Szociális Fórum szervezésében március 25-én megtartott Népgyűlés követelései közé bekerült az a pont is, hogy; "Vezessék be Magyarországon a magáncsőd intézményét!"
A Népgyűlés, szinte egyhangúlag fogadta ezt el, holott, Simó Endre, a Szociális Fórum szervezője, ennek a csőd intézménynek a veszélyeire szóban felhívta a Népgyűlés figyelmét. Nevezetesen arra, hogy a "Magáncsőd intézménye" egyfajta gyámkodást jelent a hitelező, vagy bírósági ítélet esetén a hivatalos szervek részéről az adós vagyona, pénze, életvitele, és szinte minden cselekedete felett.
Nem kötelező letérdelni előttük - ellenállni is lehet!
A Népgyűlés ezt nem hallotta meg, és szinte egyhangúlag fogadta el, hogy a Magáncsőd kerüljön be a Népgyűlés követelései közé.
Ezzel ismét bebizonyosodott, hogy az emberek szinte "mindent bevesznek", amit csalétekként elérjük raknak azok, akiket erre a hatalom, vagy bizonyos pénzügyi körök megfizetnek. Lévén az az elsődleges érdekük, hogy az adós mindenképpen fizessen, de a legjobb, ha önként és dalolva, - s a bankok minél kisebb kockázattal juthassanak a minél nagyobb profithoz. - Ha lehet anélkül, hogy az adóssal küzdeni kelljen. És anélkül, hogy a fedezetként szolgáló lakások elárverezésével a lakáspiacot tönkre tennék. Mivel ennyi ingatlan, menthetetlenül is elértékteleníti a lakásokat.
És mivel már Zola óta óta tudjuk, hogy; "A Bank vagyona nem más, mint a hitel, s ha azok tömegestől bedőlnek, a bank is a tönk szélére kerül." - Ezért ezekkel a látszólagos engedménnyel próbálják meg elkerülni az összeomlásukat.
Mielőtt tehát annyira ünnepelni kezdenétek a "Magáncsőd intézményét", nem ártana azért jobban utána nézni, hogy mit is jelenhet ennek a bevezetése napjainkban, Magyarországon!
Az alábbiakban pontokba szedtük, hogy lényegében mit is jelent a "Magáncsőd intézménye", és számunkra, egyszerű magyar emberek számára, mihez vezet a bevezetése?
1. A fejlett országok többségében már létező Magáncsőd intézményének bevezetését várja el a kormánytól a Nemzetközi Valutaalap a vele kötendő megállapodás egyik feltételeként.
2. A Magáncsőd időszaka alatt a vagyonkezelő (vagyongondnok - no itt az a bizonyos gyámság. - a szerk.) az adós bevételeinek egy jelentős részét a tartozás törlesztésére fordítja és figyelemmel kíséri, hogy e törlesztés feltételei folyamatosan adottak-e, az adós nem adósodik-e el újból ismét, nem költekezik-e ki irracionális módon. Ez eltarthat legalább 5-7 évig, és a vagyonkezelővel együttműködve előre kiszámítható módon először egyes vagyontárgyaid eladásából, majd jövedelmedből rendezheted a tartozást.
3. A Magáncsőd elfogadásával tehát a tartozásodat is elfogadod, - vagyis elismered, hogy a bank nem követett el uzsora bűncselekményt ellened és még több millió ember ellen.
4. Na ezért akarja bevezettetni az IMF. - Egy újabb látszólagos menekülési útvonalat kínálnak fel, (holott inkább ők akarnak menekülni), de ti inkább ezt választjátok, csakhogy ne kelljen a fosztogató bankárok ellen küzdeni? - Tegye csak, aki ezt akarja, és válassza a könnyebbnek látszó utat, csakhogy ne kelljen harcolnia! De ez csak látszólagosan könnyebb út, ezzel több mint öt évre a hiteleződ, vagy az Állami Vagyonkezelő fog gyámkodni minden bevételed és minden kiadásod felett.
5. A Magáncsőd tehát egy újabb csapda a gyáváknak, rabszolgaság a birkáknak, akik inkább menekülnek a küzdelem helyett.
6. A helyzet pedig az: A bankok, jelentős állami közreműködéssel, a súlyos kifosztásnak megfelelő uzsora bűncselekményeket követtek el több százezer adós ellen. Nekik kell fizetniük a magyar népnek!
Fort András - Szabad Riport Tudósító Iroda