2012. október 28., vasárnap

94 éve alakult meg a rövid életű Csehszlovákia

94 éve, 1918 október 28-án alakult meg Csehszlovákia, a minden létalapot nélkülöző szabadkőműves gnóm állam. A felforgatók a szlovákok szabadságvágyát, valamint a magyarok hibás nemzetiségpolitikáját és a csehek hatalomvágyát kihasználva olyan népeket és földeket préseltek egybe, melyeknek sok közük soha nem volt egymáshoz. Nem is volt hosszú életű a kényszerházasság.
A magyar és a szlovák nép évszázadokig élt együtt, közös volt a sorsuk, hasonlóak a szokásaik, hitük és kultúrájuk. Mindkét nép mélyen hitte Istent, együtt védték közös hazájukat és Európát. A néplélek megnyilvánulásai is egymáshoz hasonultak, például népzenéink sok hasonlóságot mutatnak. Gondoljunk csak a szlovák himnuszra, melynek alapjául szolgáló népi dallamnak éppúgy van magyar, mint szlovák megfelelője. (Elvakult sovinizmus kell, hogy azon vitatkozzunk, melyik népdal született korábban.)
Ellenben a csehekkel a világon semmi nem kötötte össze a szlovák népet. Ahogy Hlinka pátár, a későbbi önálló Szlovákia atyja - már későn - felismerte: „Mi valóban nem tudunk, és nem is akarunk keveredni a magyarokkal, de gazdaságilag és mindenekelőtt vallási téren jobban, sokkal jobban haladhatunk velük együtt, mint a vallástalan, szabadgondolkodó csehekkel, akik, most már tudjuk ezt, nem tisztelnek se Istent, se embert. Mi együtt éltünk a magyarokkal ezer éven át és a tradicionális kötelékeket országaink fekvése is erősíti. Minden szlovák folyó a magyar alföld felé folyik, és minden utunk a magyarok nagy városa, Budapest felé vezet…”
Megérne egy történelemórát az önálló Szlovákia megszületésének története, főleg azoknak, akik a tények ismerete nélkül szar Szlovákiáznak. Mert bizony ha csak a szlovákokon múlott volna, pláne a szlovák hazafiakon, akkor valószínűleg nem váltak volna el útjaink, és a sorsközösség mellett a társközösség is élne a mai napig. Nem így történt. Köszönhetően a cseheknek, a szabadkőműveseknek, és nem utolsósorban az úrhatnám, elzsidósodó magyar nemességnek!
Bánfalvi Béla

Az MSZF a kilakoltatási moratórium előbbre hozását sürgeti

A Magyar Szociális Fórum pénteken arra kérte a kormányt, hogy december 1. helyett már most léptesse életbe a kilakoltatási moratóriumot, és ne engedje meg, hogy a hideg beálltával családok kerüljenek az utcára saját vagy önkormányzati lakásukból. Az MSZF csokrot tett közzé azoknak a megélhetési válságba került embereknek az üzeneteiből, akik csak abban az esetben volnának képesek megőrizni egyetlen otthonukat, és kilábalni aggasztó helyzetükből, ha munkához és tisztességes bérhez juthatnának, nem vonnák meg tőlük a rokkant nyugdíjat, és államilag akadályoznák meg, hogy hitelezőik azt tegyék velük, amit csak akarnak.
A kétségbe esett magyar emberek segítségért kiáltó üzenetei:
- Kérem szépen a segítségüket, miként tudnám megállítani a kilakoltatást? Visszakapni az ellopott házunkat, amelyben 7-en lakunk, köztünk 1 kiskorú gyerek.
- Rokkant nyugdíjas lettem, majd a tavasszal - felülvizsgálat után - egészségesnek nyilvánítottak csípő protézissel. Munkát nem találtam a mai napig sem. Most jövedelempótlóból élünk. A bank küldött egy levelet, melyben közli velem, ha a tartozásomat nem tudom kiegyenlíteni, elárverezik a házunkat.
- Mit csináljak munkahely és pénz nélkül? Senkit sem érdekel az a tény, hogy miből fogom a csekkeket befizetni, élni?
- Adósságcsapdában vergődök, már semmit sem tudok fizetni. Mit tegyek, 60 éves vagyok, munkát nem kapok.
- 4 éve semmilyen ellátásban nem részesülök. A férjem nyugdíjából élünk, nekem 40 év szolgálati időm van, de mivel ápolási díj volt az utolsó 15 év, nekem semmi nem jár. Megfosztottak minden jogomtól, fizettem a járulékokat és mégsem kapok semmit. 6 alkalommal voltam a bizottságnál, de a 40% egészség károsodásra nekem nem jár semmi.
- 3 éves kis fiamat és feleségemet próbálom eltartani, nem sok sikerrel.
- Jelenleg munkanélküli vagyok, úgy, hogy már segélyt sem kapok 1 éve. Hazaköltöztem édesanyámhoz, és az Ő nyugdíjából élünk. Kérem Önöket segítsenek, hogy mi lehet ennek a vége?!
- A férjem halála miatt kénytelen voltam felvenni személyi hitelt a temetési költségekre. Februárban egy törlesztő részletet nem fizettem be, de utána igyekeztem pótolni magasabb összeg befizetésével. Felmondták a szerződésemet, és egy összegben követelik vissza a tartozást. Közölték, hogy máskülönben elárverezik a gyermekeimmel közös ingatlanomat.
- 5 évig fizettük rendszeresen a havi törlesztést, ennek ellenére csak 500.000 forintot számoltak el, pedig 3.000.000 forintot fizettünk be. A végtörlesztésnél még 5.000.000 forintot kellett fizetnünk. Hová tűnt az általunk befizetett 3.000.000 forint?
- Tegnap kötöttük meg az árfolyamgát-szerződésünket. Számunkra ez óriási csalódás, véleményünk szerint csupán egy halasztott fizetési konstrukció az egész, ráadásul olyan aljas módon beépített dologgal, mint a háromhavonta tőkésítendő kamat. Mit fog fizetni az állam és a bank segítség címén? Minek a mijét?
- Az összes tartalékainkat feléltük, a 32 év alatt összegyűjtött értékes porcelánokat és aranyat már eladtuk, 75 éves édesanyám segít bennünket a 70 ezer Ft nyugdíjából. Tüzelőnk sincs télire, tavaly télen is heteket voltunk fűtetlenül. A gázt is kikapcsolták már.
- A hitel elbírálásánál figyelembe vették a jövedelmet, nem lehetett több a jövedelem 33%-ánál a havi törlesztő részlet, csak úgy adtak hitelt. Jelen esetben már nem vesznek figyelembe semmit, képesek volnának a havi 89.000ft-os jövedelemből is levonni a 96-103.000ft-ot! Veszélyeztetve a megélhetésünk 2 kiskorú gyermekkel. Már nem bírjuk, tele vagyunk tartozásokkal azért, hogy a törlesztő részlet fizetve legyen. Kérem segítsenek!
- Reménytelenül elkeseredett vagyok. 2012.jan.31-ig rokkant nyugdíjas voltam, az új komplex felülvizsgálat rehabilitációs ellátást állapított meg, majd a II. fokú felülvizsgálat még az eddiginél is rosszabb egészségi állapotúnak minősített. Ellátásom 70%-át megvonták annak ellenére, hogy sem csaló sem jobb állapotúnak nem minősítettek. 37 ezer Ft-al földönfutóvá tettek 32 évi munkaviszony után. Minden szempontból romlik az állapotom, idegileg teljesen összeomlottam.
- Dupláját fizetni és meddig? Egyetértek a perindítási szándéknyilatkozattal, mert illő lesz elkezdeni valamit tenni a családomnak. Hiszen mi megyünk tönkre, mindenhogy.
- A Földhivatal másodfokon is elutasította a Pénzintézetem tulajdonjogi bejegyzési kérelmét. A tulajdon tehát az enyém. Ennek ellenére az ingatlanomat az interneten árulják.

(Magyar Szociális Fórum)

Az IMF tanácsadója figyelmeztet a globális banki összeomlásra!