2012. május 31., csütörtök

Újabb keresztgyalázás Alföldi kuplerájában

A degenerált művészet folyamatosan támadja a tradicionális formákat és értékeket. Messzemenőkig igaz ez a "Nemzeti Színháznak" nevezett kulturális trágyadomb munkájára. A kupleráj vezetője, a homoszexuális zsidó Alföldi Róbert küldetésének tekinti a magyar kultúra gyökerestől való kiirtását. Nem csak a magyarságot támadja, hanem a nemzeti kultúra fölötti egyetemes értékeket is. Nem ismer se Istent, se embert az aberrált, degenerált művész. Nem véletlenül maradhatott pozícióban az orbáni fülkeforradalom után.
Az ember tragédiája Alföldi-módra - Alföldi mögött jelentős vakoló-erők állnak, mivel a fülkeforradalmárok sem merik kirúgni...
A destruktív háttérerők egyöntetű támogatását - valamint férfiak kényeztetését - élvezi Alföldi. Hasznos nekik ez a figura, mert örömmel segít a sátáni szemétáradat terjesztésében, közvetve pedig az Antikrisztus eljövetelében. Az alábbiakban megosztjuk Olvasónk képeit, melyeket a "Nemzeti Színházban" készített.
Jövőnk.info

Oroszország és Kína létrehozza az Airbus és a Boeing konkurensét

Oroszország és Kína közös vállalatot hoz létre, amely új, hosszútávú repülőgép kidolgozásával foglalkozik. Most alapvetően ilyen típusú gépeket az amerikai Boeing és az európai Airbus konszern gyárt.
Az új gépet az 1980-as évek végén tervezett Il-96-os repülőgép bázisán hozzák létre. Az orosz „Egyesült Repülőgépgyártó Korporációs” és a kínai Comac konszern részvételével kialakított közös vállalathoz Oroszország az intellektuális tulajdont, Kína pedig a pénzt adja. A gépeket Kínában fogják gyártani.
A Boeing arra számít, hogy 20 év alatt több mint ezer repülőgépet ad el Oroszországnak
A Boeing amerikai korporáció tervei szerint a következő két évtizedben több mint ezer repülőgépet ad el Oroszországnak, mintegy 110 milliárd dollár értékben. Ezt Shepard Hill, a Boeing International elnöke jelentette be.
A cég terveiről szólva Hill elemezte az amerikai és az orosz makroökonómiai helyzetet. „ Oroszországban a lendületes gazdasági növekedés elősegíti a repülés fejlesztését” – hangoztatta. Szerinte nemcsak a Boeing, de már amerikai cégek is nagyon perspektivikusnak tartják az orosz piacot.
ruvr.ru

2012. május 30., szerda

Gazdag István: Európa csöndes, még mindig csöndes

Az Európai Unió jelenlegi állapotában alig látni optimizmusra okot adó jeleket a kibontakozást illetően. A hazai szuverenista szárnypróbálgatásokon kívül talán csak két - földrajzilag marginális, de mégis jelentős és mutatis mutandis utánzásra méltó - pozitív reakciót említhetünk: az izlandi népi mozgolódást és a görögországi tömegharagot. Európa többi részén viszont csaknem teljes az apátia.
Izlandon, ebben az alig 350 ezres lakosságú szigetországban, amely történelme hajnalán feltalálta az igazi képviseleti demokráciát, a 2008-as válság felelőseit, a spekuláns bankszterbandát bíróság elé állították, ahogyan egyébként az üzelmeiket fedező Geir Haarde miniszterelnököt is, miközben itthoni homológ cinkostársa a környező országok példamutató elszámoltatási gyakorlata ellenére (vö. „El Qró & the Gang”, Magyar Demokrata, 2011. május 17.), úgy tűnik, elkerüli Justitia ölelő karjait. Az izlandiak azonban nem elégedtek meg a tüneti kezeléssel, vagyis politikus bűnözőik felelősségre vonásával, hiszen az országuk csődbe juttatásában résztvevő külföldi bankoknak sem hajlandók fizetni, és ráadásul egy új alkotmányt is elfogadtak, amely kifejezetten tiltja a spekulációt és eleve elítéli vagy legalábbis népszavazáshoz köti az ország önállóságának bármiféle korlátozását. Izland lakói tehát határozott politikai akaratról tettek tanúbizonyságot, bebizonyítva, hogy vissza lehet térni a politikához még a nyugati világban is, ahol pedig már jó ideje a gazdaság elsődlegességét sulykoló dogmát nyögjük - a napjainkban manifesztálódó siralmas eredménnyel.
Görögországban, az európai demokrácia bölcsőjének - némileg kétségtelenül elfajzott, mert balkanizálódott - utódállamában a nép ugyancsak elutasítja a bankok, az IMF és az eurokrácia diktátumát. Az athéni utca haragja ellenére azonban a görögöknek, az izlandiakkal ellentétben, egészen a legutóbbi napokig el kellett fogadniuk egy közgazdászokból, bankárokból, technokratákból álló „szakértő” kormányt, akárcsak egyébként az olaszoknak, amelynek nem volt semmiféle népi affinitása és még kevésbé demokratikus legitimitása. Ismét megjelent tehát a diktatúra Európában, de ez már nem közfelkiáltás vagy demokratikus választás eredménye, amire több példa is akadt a kontinens legutóbbi történelmében, hanem egy népi felhatalmazás nélküli, választási legitimitás nélküli diktatúra, amely a görög és olasz családok tönkretételére törekszik. De hol vannak az olyan diktatúraellenes tüntetők, mint akik Franco vagy a görög ezredesek ellen mozgolódtak a ’60-as, ’70-es években?
Spanyolországban a felháborodottak mozgalma persze szimpatikus, de teljesen bizonytalan kimenetelű. A negyvenmilliós ország ma négymillió munkanélkülit és ugyanannyi bevándorlót számlál, egy konzervatív (alias neoliberális) kormánnyal, amely az IMF restriktív politikáját folytatja és társadalomellenes megszorító intézkedéseket foganatosít. Ugyanakkor a spanyol felháborodottak mozgalma azt illusztrálja, hogy előbb-utóbb minden ifjúsági kontesztáció óhatatlanul is „bulizásba” fullad. Korszakunk hollywoodi klisékkel megfertőzött fiataljai minden létfontosságú szociális tiltakozást Woodstock-stílusú happeninggé, utcai karnevállá, féktelen fiestává változtatnak, amely nemhogy a rendszert nem ingatja meg, de még csak álmatlan éjszakákat sem okoz a banksztereknek és neoliberális sameszaiknak. Ez az érzelmeket és vágyakat stimuláló infantilis popkultúra valójában megöli a létezés komolyságán és a kockázatok pesszimista és előrelátó felmérésén alapuló politikai reflexeket, ahogyan azt a ’68. májusi diákzavargások elvetélt utóélete eklatánsan bizonyítja.
Ami pedig az európai népeket fenyegető aktuális veszélyeket illeti, ezek felsorolása meglehetősen terjedelmes lenne. Ha az euró elleni folyamatos spekulációt mint az EU-ban érvényesülő politikai akarat hiányának emblematikus jelenségét vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a közös európai pénzzel szembeni valamennyi spekuláció a tengerentúlról, konkrétan a New York-i Wall Streetről és a londoni Cityből ered. Az államok és pénznemek elleni spekuláció, amelyre korábban Ázsiában volt precedens 1997-ben, a közvetett háború egy viszonylag új formája. Szaddám Huszein euróban akarta leszámlázni országa kőolaját. Ahmadinezsád ugyanerre készült Irán vonatkozásában, ahogyan a BRIC-országok (Brazília, Kína, Oroszország, India) is. Az euró jelentette tehát rövid és közép távon a legnagyobb veszélyt az Egyesült Államokra nézve, mert végül detronizálta volna a dollár-királyt. Civil és pacifista hatalomként Európa egyetlen ágyúlövés nélkül kihúzta volna a szőnyeget a hegemón lába alól, így aztán a földközi-tengeri „lágy altesténél” kellett lesújtani az európai szuverenitás eszközére.
A PIGS-csoportot alkotó mediterrán országok (Portugália, Itália, Görögország, Spanyolország) tényleg a legtörékenyebbek, tehát legalkalmasabbak egy esetleges dominó-hatás kiváltására és ezáltal az egykori márka-övezet legerősebb gazdaságainak szimultán meggyöngítésére. Németország még képes ellenállni, tekintettel ipari fejlettségére, az Oroszországgal fennálló energetikai együttműködésére és a Kínával lebonyolított nagy volumenű kereskedelmi forgalmára. Németország azért marad erős, mert szorosabb kapcsolatot tart fenn a BRIC-országokkal, és mert suttyomban az eurázsiai kártyára tett anélkül, hogy nyíltan megtagadta volna hivatalos atlantista opcióját. Kancellárként Schmidt és Schröder személyesen garantálta a Berlin-Moszkva energetikai tengelyt, amelyet a USrael iránt jóval elkötelezettebb Kohl és Merkel sem rúghatott fel az országukra nézve katasztrofális következmények kockázata nélkül.
Másrészt az eurozóna leggyöngébb láncszeme, Görögország kapcsán nem árt emlékeztetni arra sem, hogy a gondviselő állam demagóg és a szokásosnál is pazarlóbb gyakorlatát folytató görög politikai személyzet felelőtlenségén és a 2004-es olimpiai játékok drasztikusan túlméretezett költségvetésén túl annak az abszurd ténynek is jelentős szerepe volt a jelenlegi csődhelyzet kialakulásában, hogy Görögország a világ negyedik legnagyobb fegyvervásárlója - nyilván a NATO és amerikai vezérürüje ösztökélésére. A kör tehát ismét bezárult: ami jó Amerikának, az rossz Európának. Törvényszerűen.

http://antidogma.hu/node/3515


Fordulat a görög helyzetben?


A magyarországi média egyelőre ezt közölte. Igyekeznek kihangsúlyozni, hogy a görög választók most nagyon rettegnek a kialakult helyzettől, és nem akarnak kilépni az eurozónából. Mondván, hogy ezt több társadalmi felmérés is alátámasztja. Csakhogy, figyelembe véve, hogy ezeket a felméréseket mind olyan szervezetek készítették, amiknek anyagi és politikai érdeke fűződik Görögország eurozóna tagságának fenntartásához, egyáltalán nem tudható, hogy valójában mit gondolnak a görögök az euróról. Ha józan ésszel végiggondolja egy görög állampolgár, nem állhat az euró pártján, mert a görög gazdaság mélyrepülésben van az euró bevezetése óta.
Ez egy ideig nem a hétköznapokban, hanem az adósság halmozódásában jelent meg. A görög középosztály meg lehetett elégedve a viszonylag magas fizetésekkel és nyugdíjakkal, amit az állam akkor is fenntartott, mikor a gazdasági háttér ezt már nem tette lehetővé. Közben az országot szép csendben eladták, a nemzeti vagyont beváltották államadósságra. Ez a folyamat most ért el odáig, hogy már a látszatot sem tudják fenntartani, így az adósság hatása a mindennapokban is egyre láthatóbbá válik. Munkanélküliség, bedőlt hitelek, becsődölt vállalkozások. A görög nép azonnal és nagyságrendekkel hevesebben reagált egy olyan helyzetre, amit a magyar nép már hosszú ideje megalkuvóan tűr.
A kérdés csak az, hogy a görög választók összerakják-e a valós képet, vagy a hosszas butítás megtette a hatását, és azt hiszik, hogy a problémák csak néhány éve kezdődtek. Ha utóbbiról van szó, akkor valóban fordulat lehet, és előtérbe tudják hozni az IMF-szerződést erőltető pártokat. Ha tényleg azt hiszik, hogy a problémák néhány éve kezdődtek és nem az euró bevezetésekor, akkor a sötét jövőképek, a félelemkeltés megteheti a hatását. Gőzerővel megy a propaganda, ami azt a képet hivatott elültetni a görög nép gondolkodásában, hogy ha kilépnek az eurozónából, az maga a világvége.
Csakhogy egymás mellett több különböző társadalmi felmérés három különböző eredménye került nyilvánosságra (a pártpreferenciákról), és ezek közel azonos időpontban készültek. Egyik szerint a Radikális Baloldal (Syriza), másik szerint az Új Demokrácia vezet, a harmadik szerint a kettő együtt se tudna kormányt alakítani. Két lehetőség van: vagy az átlag görög választónak fogalma sincs, kire is fog szavazni június 18-án, mert a Syriza vezetőjének brüsszeli utazgatásai hiteltelenítették az utolsó lehetőséget is, vagy nincs hiteles eredmény, mert a közvélemény-kutató intézetek aktívan kiveszik a részüket a választási eredmények kívánt irányba tereléséből. Tudniillik a választók közel kétharmada arra szavaz, ami a legtámogatottabbnak és legnépszerűbbnek van megjelenítve, és többek között ez az, amiért a demokrácia nem népuralom.
Bárhogy is legyen, már az is önmagáért beszél, hogy a három különböző eredményből melyiket kommunikálják. Jelen helyzetben mindenki azt hisz, amit hinni akar, a végkifejlet pedig nemsokára megmutatja magát.
Molnár István

Kadarkúti Égi Üzenetek 148. Mennyei Atya: A Mennybe fölvett Szűzanya

ÉGI ÜZENETEK
2012.05.29.
Mennyei Atya: A Mennybe fölvett Szűzanya
Mennyei Atya: Még mindig május van, Mennyei Édesanyátok hónapja. Ezért a mennybe fölvett Szűzanyáról fogok beszélni nektek. A Szűzanyát öröktől fogva Én választottam ki terveim megvalósításához. Ő „igen”-t mondott: megszülte, felnevelte a Megváltót, elkísérte a Golgotára, Jézusnak mindenben hű társa volt, ezért részesült a Mennybevétel dicsőségében. 1950-ben XII. Piusz pápa hittételeként kinyilatkoztatta, hogy Szűz Mária földi életének bevégzése után testében és lelkében megdicsőülve a mennyei dicsőségbe emelkedett.
Nézzük, mire alapozza az Egyház ennek a hittételnek igazságát!
1.) Szűz Mária mentes volt az áteredő bűntől, a bűnre való hajlamtól és a bűntől. Ebből következik, hogy a bűn következményétől, az enyészettől is mentes volt.
2.) Az istenanyaság ténye is ezt támogatja. Mivel Jézus teste Szűz Mária testéből való, illő, hogy Mária teste Krisztus testének sorsában részesüljön.
3.) Mária részt vett Jézus életében, társa volt a szenvedésben, így méltó volt, hogy Jézus dicsőségében is részesüljön, tehát a mennyei dicsőségben.
Az Egyháznak ez a hittétele nem szól Szűz Mária haláláról, csak földi életének bevégzéséről. Ugyanis, aki meghal, annak teste elenyészik. Ezzel kapcsolatban hadd magyarázzam el nektek, hogy ha a paradicsomban az első emberpár nem követi el az engedetlenséget, minden ember megkapta volna a testi halhatatlanságot. Persze ez nem azt jelenti, hogy az emberek mindnyájan, örökké a Földön éltek volna, hanem az életük letelte után halál nélkül mentek volna át az Örök Életre. Ez lesz majd az Új Világban. Úgy, mint ahogyan ez a Szűzanyával történt. A szentek és a Szűzanya egyaránt a Mennyben vannak, csak az a különbség, hogy Mennyei Édesanyátok testestül-lelkestül van ott, a szentek csak lelkükkel. Ezt támasztja alá néhány szent testi állapota. Pl. Bernadett és Pió atya teste ott van a koporsóban romolhatatlanul, csak lelke került fel a Mennyországba, teste itt maradt közöttetek.
A Szűzanya mennybevétele az Ő számára kt dolgot jelent: Jutalmat és hatalmat. Jutalmat, hiszen Jézus megjutalmazta Édesanyját, amiért kihordta, megszülte, felnevelte, elkísérte a keresztúton és lelkében együtt szenvedett vele. Ezért nemcsak a lelkét, hanem a testét is megdicsőítette. A mennybevétel hatalmat is jelent a Szűzanya számára. Mi, a Szentháromság Mennynek és Földnek királynőjévé koronáztuk. Legszentebb leányomat hatalommal tüntettem ki, természetesen Krisztusnak alárendelve. Ezzel a hatalommal kapcsolatban két dolgot szeretnék tisztázni bennetek: Szűz Mária szerepét a megváltásban és a kegyelmek közvetítésében. Különbséget kell tennünk a tárgyi és az alanyi megváltás között. A tárgyi megváltást egyedül Jézusnak kell tulajdonítanotok, mert halálával, kereszthalálával Ő egyedül szerzett örök megváltást az emberiségnek. Azért nevezem ezt tárgyi megváltásnak, mert ti emberek vagytok a megváltás tárgya. Az alanyi megváltás, mikor az Én szent Fiam munkatársakat keres a megszentelődés szolgálatára. Első és legnagyobb munkatársa és segítsége ebben a Szűzanya. Ebben az értelemben bátran mondhatjátok, hogy Mennyei Édesanyátok igenis közreműködött a világ megszentelődésében, tehát az emberek lelkének megmentésében, és ma is közreműködik. Ebben az értelemben Krisztusnak társa a megváltásban. Azért szólok alanyi megváltásról, mert a Szűzanya alanya a megváltásnak, nem pedig tárgya. Titeket, engesztelőket is munkatársul választott Jézus a megszentelődés szolgálatára, a megváltó munkájához, de ti nemcsak alanyai, hanem tárgyai is vagytok a megváltásnak, mert titeket bűneitektől meg kellett váltania.
Drága Gyermekeim! Most a Szűzanya kegyelemközvetítő szerepéről lesz szó. A Szűzanya azzal, hogy részt vett Jézus szenvedésében kegyelmeket szerzett kortársainak, úgy, mint ahogy ti is a Szentmisén való részvételetekkel – ha felajánljátok –, kegyelmeket szereztek másoknak. De miután a Szűzanyát testestől, lelkestől felemelték a mennyei dicsőségbe, és Királynővé koronázták, azóta minden ember számára közbenjáró és kegyelemközvetítő lett. Kegyelmeket esd ki annak is, aki kéri, annak is aki Tőle nem kéri, és annak is, aki visszautasítja Őt. Gyermekeim, nem úgy kell elképzelni a kegyelem közvetítését, hogy ha Én, az Atya azonnal nem teljesítem kéréseteket, Ő addig könyörög Hozzám, addig nyaggat, amíg nem teszem meg, amit akar. Ez túl földies gondolkodás. A Szűzanya úgy közvetíti kéréseiteket, hogy az beleilleszkedjen Isten terveibe, és lelketek üdvösségét szolgálja.
Most már csak egyet szeretnék megvilágosítani előttetek: a Szűzanya hitét. Gyermeki, igaz, töretlen hite volt. Persze, nehogy azt higgyétek, hogy könnyű volt neki, mert bűntelen volt. Az Ő hitében is voltak homályok. Ilyen homály volt például, mikor üzentem Gábriel arkangyallal. Zavarba jött a köszöntés értelmén. Hiszen Ő az ígérte Istennek, hogy szűz marad. Akkor miért üzeni, hogy anya lesz? De az engedelmesség legyőzte nála ezt a homályt és „igen”-nel válaszolt. Vagy, amikor a 12 éves Jézust elvesztette, megtalálta, és így válaszolt neki: „Miért kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy Atyám házában kell lennem?” Nem értette, hogy Szent Fia mit akar ezzel mondani, és az egész elszökés rejtélyes volt előtte, hiszen Jézus mindig nagyon engedelmes volt. Csak lassan világosodott ki benne, hogy Jézus elsősorban a Mennyei Atya gyermeke és csak utána az övé. Akkor is volt egy homály a lelkében, amikor az apostolok jelentették Jézusnak, hogy anyád és rokonaid kint várnak, és Ő így felelt a tömegre mutatva: „Ki az Én Anyám? Kik az Én rokonaim? Ők az Én Anyám és ők az Én rokonaim.” Minden édesanya megütközne egy ilyen mondaton, de Szentlelkem hamarosan megvilágosította. Rádöbbent, hogy Szent Fia ezzel is tanítani akar: Az első legyen Isten szolgálata, a lélekmentés, és csak utána következzen a család. Vagy melyik anya lelkét nem kavarná fel, ahogy a keresztről a haldokló fia így szól: „Asszony! Íme a te fiad!” - és Jánosra tekintett. De 1-2 pillanat múlva már kitisztult a homály benne, hogy miért nem „édesanyám”-nak szólította. Mert Szűz Máriát, mint az egész emberiség Édesanyját tekintette, és Jánost az összes gyermeke szimbólumának. Ennyit szerettem volna mondani a Mennybe fölvett Szűzanyáról.
Most pedig nagy dolog történik itt ebben a teremben. Természetesen földi szemeitekkel nem láthatjátok, de minden úgy történik, ahogy mondom Én, Mennyei Atyátok. Ez a terem hirtelen Mennyországgá változik. Eltűnik az asztal, a székek, a falak. Csak egy nagy ragyogó fényesség vesz körül titeket, engesztelőket. Őrangyalotok mindegyiketekre egy hófehér ruhát ad, a megszentelő kegyelem ruháját. E nélkül nem lehetnétek itt ebben a mennyei környezetben. Angyalok kinyitják az arany kaput, és térdre hullanak, mert Jézus jön be rajta a fiatal, sugárzóan szép Szűzanya kezét fogva. Egy angyal belefúj a harsonába és erre felsorakoznak a fehér ruhás szentek és vértanúk, majd sok-sok angyal érkezik a három főangyallal. Gabriellel, Raffaellel és Szent Mihállyal az élen. Mindannyian rendezett körben állnak. A terem közepén van egy trón, és mögötte állok Én, a Mennyei Atya és a Szentlélek hófehér ünnepi öltözékben. Jézus Krisztus elénk vezeti Édesanyját és így szól: „Atyám! Felhoztam eléd legszentebb leányodat, mert földi élete véget ért. Itt áll előtted testestől-lelkestől teljes szépségében és tökéletességében.” Nagy örömömben átölelem, atyai áldásomat adom rá és így szólítom meg: „Legkedvesebb, legtisztább és Legszentebb Leányom! Nagy szeretettel köszöntelek a szeretet és béke országában. Fogd meg a kezét eme angyalomnak, aki most elvezet téged, és királynői ruhába öltöztet.” Percek múlva már hozza is az angyal Szűz Máriát gyönyörű hófehér ruhában, melynek szegélyét aranyhímzésű liliomok díszítik. A bő ruha ráncait aranyöv fogja össze, középen drágaköves csattal. A vállait hosszú, világoskék palást borítja, melyen mindenütt ragyogó csillagok fénylenek. Az egész megjelenése légiesen finom és fenséges. Olyan 17-18 éves leánynak tűnik. Én most odavezetem a trónhoz és hellyel kínálom. Ő leül, és a megtiszteltetés hatására elpirul. Árad belőle a rózsaillat. Így folytatom: „Legszentebb Leányom! Mindenek előtt megköszönöm neked, hogy engedelmesen elfogadtad, hogy téged válasszalak Szent Fiam édesanyjául. Világra szülted, felnevelted, végigkísérted keresztútján és együtt szenvedtél vele, átélted haldoklását, eltemetését. Példamutató életedért, szeretetedért, engedelmességedért, áldozataidért, szerénységedért és alázatodért Mi, a teljes Szentháromság gazdagon megjutalmazunk téged. Hármas koronával Ég és Föld Királynőjévé koronázunk. Először Én, Atyád kezdem. Térdelj le, Leányom! Fejedre helyezem a hatalom koronáját. Királynői hatalmat kapsz minden teremtményem fölött: a mennybéli angyalok, a pokolbeli gonosz lelkek és legfőbb ellenségem, a Sátán fölött. A menny összes szentjei, a tisztítóhely lakói és a földön élő minden gyermekem felett. Fogd a kormánypálcát, mint hatalmad jelképét. Most Szent Fiam tesz a fejedre egy fénylő, drágakövekkel díszített koronát, a dicsőség koronáját. E perctől kezdve a Szentháromság után neked van a Mennyországban a legnagyobb mennyei dicsőséged. Szentlelkem lép eléd a szeretet koronájával, mely jobban ragyog a Napnál és homlokod felett egy szív alakú rubint drágakő díszíti. Gazdagon áradjon belőled édesanyai és királynői szereteted kivétel nélkül minden teremtményemre. Tekints buzgó engesztelő gyermekeimre, akik most itt állnak közöttünk!
Gyertek, Kicsinyeim, lélekben járuljatok Édesanyátok elé! Ő feláll a térdeplésből, és nagy szeretetében mindannyiatokat szívére ölel, majd homlokotokra egy anyai szeretetcsókot lehel e szavak kíséretében: „Gyermeki szívetek királynője akarok lenni, hogy vezethessem gondolataitokat, érzelmeiteket, cselekedeteiteket.”
Én Atyátok, Drága Gyermekeim! Búcsúzom tőletek. Felemelem áldást osztó jobb karomat és egy keresztet rajzolok a levegőben, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen.
Az imádságban nem Istent hajlítjuk a saját akaratunk tetszéséhez, hanem a saját akaratunkat hajlítjuk az Isten akaratának tetszéséhez.

Stanley

Amerikai drónokat telepítenek Olaszországba

Az Obama-adminisztráció olyan tervekkel készül, ami szerint az Egyesült Királyságot követően Olaszország lesz a második ország Európában, ahol amerikai drón haderő fog bevetésre készen állni. Első körben az amerikai kormány fogja intézni az olasz drónok felfegyverzését, de ez csak egy kisebb flottát érint, az amerikai költségvetési hiány kiegyensúlyozásán pedig nagyot fog lendíteni, hogy az újonnan elfogadott NATO-reformoknak köszönhetően a NATO kötelezően előírja Olaszország számára a drón csapásmérő erő bővítését. Ez közvetlen bevételt jelent az amerikai kormánynak, ami így az eladósodott, államcsőd-közeli állapotban lévő országon fog élősködni.
Annál is inkább, mivel Olaszország az Afganisztánban használt, leselejtezett amerikai gépeket fogja megkapni. Ahogy az lenni szokott, a NATO biztosítja a felvevő piacot a leslejtezett amerikai fegyverzetek számára.
Olaszország egyelőre 6 Reaper típusú drónnal rendelkezik. Fegyverzet nélkül. A már meglévő gépeik felfegyverzésének költsége mintegy 17 millió dollár, az "újabb" gépek beszerzéséről most tárgyalnak. A döntést követően vita bontakozott ki az amerikai vezetésben, ugyanis több politikus vérszemet kapott, és fel akarja pörgetni az eladásokat, ők már más technológiákat is eladnának, csak hogy az amerikai gazdaságot kihúzzák a mocsárból. Az amerikai katonai vezetés viszont vonakodik attól, hogy a korszerű technológiákat is megosszák más tagállamokkal. Ők a leselejtezett régi egységek eladásával is megelégednének.
A kompromisszumos megoldást hamar megtalálták: amerikai gyártású, leselejtezett drónok az olasz kormány költségein, Olaszországban, amerikai felügyelettel. Az olasz üzemeltetőknek Líbia lesz a gyakorló terep, ahol a civileket amerikai ellenőrzéssel gyilkolhatják. A NATO megint mint pénzszivattyú működik, egyik eladósodott ország szivattyúzza a pénzt a másikból, hogy a saját bőrét mentse. Törvényszerű, ami történni fog, mert a külső források egyre nehezebben válnak elérhetővé.
Fenyvesi Áron

Terjedő bankrohamok Európában – Mi következik?

Amikor a világ egy újabb globális háború kirobbanása vagy súlyos gazdasági összeomlás előtt áll hová fordulnak az emberek segítségért? Minden újabb válság erősíti a hajlandóságot, hogy bármit vagy bárkit elfogadjanak, aki kihúzza őket a bajból. Amikor elérkezettnek látja az időt, az Antikrisztus előáll a megoldással: „Össze kell fognunk! Én pedig megmutatom hogyan!” – Joseph Candel

 Nem először figyelmeztetünk egy óriási pénzügyi sokk érkezésére.
2007. december 3-i, „Vészesen közeledik a pénzügyi pánik” című írásunkban konkrétan megjósoltuk, hogy a Lehman Brothers lesz a következő nagy Wall Streeti vállalat, amelyik összeomlik.
2008. március 17-én, „Közelebb a pénzügyi összeomláshoz” néven megjelent  cikkünkben, pontosan 182 nappal az esemény előtt, ismét azt mondtuk, hogy a Lehman Brothers lesz a következő vesztes, figyelmeztetve arra is, hogy egy ilyen csőd teljes pénzügyi összeomláshoz vezethet.
Most pedig, kezdve múlt heti számunkkal, arra figyelmeztetünk, hogy ISMÉT egy Lehman-kaliberű sokk jöhet.
Milyen új jelek mutatnak erre? A modern gazdaság koporsójának utolsó szögeit jelképező bankrohamok fokozatosan terjednek a PIIGS országokban és talán még azokon túl is.
Görögországban ez már igen jelentős méreteket öltött, ahogy több millió görög próbálja kimenteni pénzét az eurózónából történő esetleges kilépés előtt.
Spanyolországban is kezd felgyorsulni a jelenség, ahol az összesen ezermilliárd euró betétállománnyal rendelkező lakosság azt latolgatja vajon az ő hazájuk lesz-e a következő kilépő.
A portugál, ír, olasz, sőt még a francia bankok is sebezhetőek egy ilyen pénzkiáramlással szemben. Miután a roham két-három országot megfertőzött, nincs megállás.
Ismerősen hangzik?
Nem véletlen. Ugyanez történt tavaly, amikor a befektetők megpróbáltak megszabadulni a leggyengébb európai országok kötvényeitől.
A mostani helyzethez hasonlóan elsőként Görögországot, a leggyengébb láncszemet érintette a roham, utána következett Spanyolország, Portugália, Olaszország és végül Franciaországnak is jutott belőle.
Hamarosan minden európai országot megfertőzött a roham, arra kényszerítve a központi bankokat, hogy ígéretüket megszegve több mint ezermilliárd euró értékben nyomtassanak új pénzt.
Most, minden igyekezetük ellenére, ismét meg kell küzdjenek az ezúttal a betétesek felől érkező rohammal.
A lakossági bankrohamok azonban könnyebben terjednek és veszélyesebbek, mint a befektetői ostromok.
Átterjednek az utcákra és megfertőzik a rádióhullámokat. Az ilyen események sokak számára a Nagy Gazdasági Világválság idejét idézik. Ezek az események azonnali veszélyt jelentenek a bankrendszerre nézve.
A New York Time a következőket írta:
„Egy esetleges ostrom által okozott zűrzavar rendkívüli módon megnehezítené az Európai Unió vezetőinek a válság enyhítésére és az európai gazdaság újraélesztését célzó hosszú távú terv kidolgozására tett kísérleteit, hiszen a már meglévő problémák mellett még a bankok feltőkésítésével is meg kellene küzdeniük.
’Egy bankroham nagyon hirtelen el tud indulni,’ mondta Matt King, a londoni Citigroup nemzetközi pénzgazdálkodási szakértője. ’Az este még minden rendben van, reggelre pedig már túl késő.’”
A Times pedig arra mutat rá, hogy „2008 szeptemberében hasonló likviditási problémák indították el a pénzügyi válságot a Wall Streeten, miután az ideges befektetők először a bajban lévő pénzintézetekből vették ki a pénzüket, majd egy idő után az egészségesekből is.”
Tehát a lényeg, hogy Európa és az Egyesült Államok elkerülhetetlenül halad egy újabb Lehman-típusú sokk felé.  
Azt mondják a világ szeme elől eldugott hírek, hogy Frankfurtban 20 ezer ember vett részt azon a nagyszabású Occupy rendezvényen, ahol az Európát érintő megszorítások és a kapzsi bankrendszer ellen tüntettek az emberek. A tiltakozók békésen elfoglalták a városközpontot, ahol az Európai Központi Bank áll.
Ami ebben a legfelemelőbb, hogy a német rendőrök sisakjukat levéve, együtt meneteltek az Occupy mozgalom tüntetőivel és biztosították az utat számukra Frankfurt pénzügyi központjáig.
(forrás: Világ helyzete)
Ezzel ellentétben, a mi rendőreink biztosítják az utat a végrehajtóknak, hogy 70 éves néniket, gyermekes családokat bántódás nélkül ki tudjanak lakoltatni!
Az összefogás nálunk még nem megfelelően értelmezett, tüntet egy kicsit a rendvédelem, egy kicsit a pedagógus, egy kicsit a földművelők, taxisok, kire, mikor jön rá, hogy jujj, de rossz neki! Majd, akkor lesz valami, ha rájöttök, hogy nem csoportonként önmagatok nyomorúsága miatt kell szót emelni, hanem egy egész országért! Majd akkor, ha mindenki a másik felé fordul, s azt nézi a népemnek, mi a jó, és nem azt, mit mondott a „rendszergazda”, s azt kiszolgálom, mert akkor nekem jó!
Lehet példát venni arról, hogyan állhat össze az a kép, mikor a rendőr is embernek érzi magát, mikor a rendőr is tudja, ki az ellenség és nem a népét üti a gumibottal, hanem azt, aki mindannyiunkat nyomorgatja!
Pilisi Zsálya

A fatimai napcsoda – szkeptikus ellenvetések, objektív válaszok

Az egyházilag elismert portugáliai Szűzanya-jelenések megdöbbentő igazolása volt a több tízezer ember – köztük fotósok, újságírók, kétkedők, szocialisták, ateisták – szeme láttára történt napcsoda.
1917. október 13-án becslések szerint mintegy hetvenezren gyűltek össze a Cova da Iria mezején, mert a három fatimai látnok előre bejelentette, hogy aznap délben csoda fog történni. A zuhogó eső egyszer csak elállt, és a felszakadozó felhők mögül opálfényű, forgó korongként bukkant elő a Nap. Szivárványszínű sugarakat szórt, majd meg-meglódult a Föld felé. Sokan azt hitték, itt a világvége. A jelenség perceken át tartott, s amikor véget ért, a szemtanúk elmondása szerint csuromvizes ruháik „egyszerre teljesen szárazak lettek”. Az eseményről számos tudósítás jelent meg a korabeli világi lapokban.

„Az emberek döbbenten nézték, hogy a Nap megrázkódik, majd gyors, hihetetlen mozgásba kezd, a kozmikus törvényeknek ellentmondó módon” – írta Portugália akkori legnagyobb – kormánypárti, egyházellenes – újságjában, az O Séculóban Avelino de Almeida, aki korábban gúnyolódó cikkeket írt a fatimai eseményekről.

„A Nap, amelyet hol bíbor, hol sárga vagy mélyvörös láng övezett, mintha hihetetlen gyors, forgó mozgást végzett volna, s közben időnként úgy látszott, mintha leesne az égről, és a Föld felé zuhanna, hatalmas hőséget sugározva” – tudósított Dr. Domingos Pinto Coelho az Ordem című lapban. Hasonlóan írta le az eseményt Dr. Almeida Garrett, a Coimbrai Egyetem természettudós professzora.

Mint minden csodánál, természetesen itt sem maradtak el az eseményt kizárólag természetes okokkal magyarázó vagy eljelentékteleníteni próbáló, „tudományos” ellenvetések. A szkeptikus véleményekkel kapcsolatban egy kanadai katolikus szerző, Mark Mallett válaszait ismertetjük.

Ellenvetés
A paranormális jelenségeket kutató, szkeptikus Joe Nickell helyesen jegyzi meg, hogy napcsoda állítólag más Mária-jelenések helyszínein is történt. Egy ilyen alkalommal, a kilencvenes években Georgiában „szemvédő Mylar napszűrővel ellátott teleszkópon” keresztül vizsgálták a Napot. Mint írja, „több mint kétszázan nézték meg a Napot szűrőn keresztül, és senki nem látott semmi szokatlant.” (Skeptical Inquirer, Vol 33.6 Nov/Dec 2009)

Válasz
Felmerül a kérdés, mi szükség volt teleszkópra, amikor a napcsoda során elsősorban a Nap különös mozgásáról számoltak be a szemtanúk. Fatimában azt látták, hogy a hatalmas égitest pályájáról letérve, ide-oda „táncolva” zuhan a Föld felé. Erről még egy amatőr csillagász is azonnal megmondja, hogy fizikai lehetetlenség, amely ellentmond a természet törvényeinek és messze meghaladja egy lencse hatókörét.

Érdemes megjegyezni, hogy a napcsodát általában nem látja mindenki. Fatimában is voltak, akik csupán ragyogó színeket láttak, mások pedig semmi szokatlant. Ez egyrészt eleve kizárja a tömeges hallucináció vagy a tömeghisztéria lehetőségét (amit még valószínűtlenebbé tesz, hogy a napcsodának a Cova da Iriától 18 km-re is voltak szemtanúi). Másrészt a tény, hogy nem az egész portugál lakosság látta a különleges eseményt, szintén a csoda mellett szól, hiszen egy, az ország felett elvonuló szoláris jelenséget mindenkinek látnia kellett volna. A jelenséget azonban egyetlen obszervatóriumban sem figyelték meg. „Lehetetlen, hogy ennyi csillagász, sőt az egész félteke összes lakójának figyelmét elkerülte volna... fel sem merül, hogy csillagászati vagy meteorológiai jelenség lett volna... Vagy minden fatimai szemtanú tévedett, vagy természetfeletti beavatkozásra kell gondolnunk” - írta John De Marchi olasz pap, kutató. (The Immaculate Heart, 1952b:282)

Ellenvetés
Auguste Meessen, a Leuweni Katolikus Egyetem Fizikai Intézetének professzora szerint a szemtanúk élményei nem mások, mint a hosszas napbanézés optikai hatásai. Úgy véli, a megfigyelt „táncolást” valószínűleg a rövid napbatekintések nyomán keletkezett retinális utóképek, a színek váltakozását pedig a retina fényérzékeny sejtjeinek károsodása okozza. (Auguste Meessen 'Apparitions and Miracles of the Sun' International Forum in Porto 'Science, Religion and Conscience' October 23–25, 2003 ISSN: 1645-6564)

Válasz
Régi szemészi tapasztalat, hogy akár néhány másodpercnyi napbanézés is átmeneti vagy maradandó szemkárosodást okozhat. A fatimai napcsoda során több tízezren néztek a tűző déli Napba, mégpedig nem másodpercekig, hanem percekig – egyesek szerint tíz percig –, mégsem volt olyan híradás, hogy akár egyetlen jelenlévő is szemkárosodást szenvedett vagy megvakult volna (ami más állítólagos jelenési helyeken sajnos megtörtént egyes csodaváró zarándokokkal).

A retinális utóképek elmélete azon bukik meg, hogy ha igaz volna, akkor napsütésben az ablakon kinézve bárki megtapasztalhatná a fatimai napcsodát. Biztosra vehetjük, hogy a csodát követő napokban a szemtanúk is fel-felnéztek az égre, hogy nem ismétlődik-e meg a különleges esemény. Nem kétséges, hogy ha a retinális utóképek és a fényérzékeny sejtek károsodása újra meg újra előidézte volna a csodás látványt, az emberek ámulata hamar alábbhagyott volna, a lapok viszont nem hagyták volna ki a remek alkalmat, hogy – mint korábban annyiszor – ismét nevetségessé tegyék a látnokokat. Valójában épp az ellenkezője történt: a szemtanúk csodálatos, leírhatatlan, különleges látványnak nevezték a jelenséget. De ugyan mi lett volna különleges abban, amit egy óra múlva mindenki újra elő tudott volna idézni?

Ellenvetés
Nickell véleménye szerint az intenzív fénybe tekintés átmeneti retinális disztorziót okoz, s a Nap Fatimában érzékelt „táncoló” mozgása az ebből eredő optikai hatásoknak tulajdonítható. (Skeptical Inquirer, Vol 33.6 Nov/Dec 2009)

Válasz
Egyetlen híradás sem szól arról, hogy akár egyetlen szemtanú is tartós optikai hatásokról számolt volna be. A jelenség csak addig tartott, amíg a Nap visszatért a helyére. Ha Nickell magyarázata helyes volna, a disztorzió mindaddig megmaradt volna, amíg az emberek a Napba néztek: órákon át vagy akár egész nap. A beszámolók szerint azonban a csoda egy adott pillanatban határozottan véget ért.

A szemtanúk kiemelték, hogy a Nap fénye nem volt erős. „Bágyadtan világított, nem bántotta a szememet”, „halványszürkés fény ölelte körül”, és „különféle színű fénycsóvákat” lövellt. Megjegyzendő, hogy napfogyatkozáskor vagy sűrű felhőzet mögött is kellemetlen érzés nélkül bele lehet tekinteni a Napba; ilyenkor takarásban van, a szem mégis súlyosan károsodhat. 
 
Ellenvetés
Steuart Campbell a Journal of Meteorology 1989-es kiadásában azt írta, hogy 1917. október 13-án a sztratoszférában lebegő porfelhő okozta a Nap látszólagos elváltozását; ezért lehetett könnyen beletekinteni, ezért játszott sárga, kék, lila színekben, és ezért tűnt úgy, mintha forogna. Campbell azzal támasztja alá elméletét, hogy 1983-ban Kínában is megfigyelték, hogy a Nap színe kékre és vörösre változik. (New Humanist, Vol 104 No 2, 1989. augusztus és Journal of Meteorology, UK, Vol 14, no. 142, 1989. október)

Válasz
Ez a feltevés is ellentmond a szemtanúk beszámolóinak, ugyanis nem mindenki látta az égi csodát. Ha valóban néhány perces anomáliáról lett volna szó, azt mindenki ugyanolyan jól látta volna. Campbell elmélete a Nap ide-oda mozgását, látszólagos zuhanását sem magyarázza meg, amint azt sem, hogyan lehetséges, hogy a zuhogó esőtől csuromvizes ruha mindenkin „egyszerre teljesen száraz lett”. Végül pedig: egy sztratoszférában lebegő porfelhő megjelenését akkoriban senki sem tudta volna hónapokkal előre megjósolni, főleg három pásztorgyermek nem.

Ellenvetés
Joe Nickell feltevése szerint a szemtanúk valójában melléknapot láttak. A melléknapokat (parhelion) a levegőben levő jégkristályokon megtörő fény hozza létre. A légköri fénytünemény a napkorongtól két oldalon elhelyezkedő fényes foltok formájában jelentkezik. A foltok lehetnek fehérek vagy színesek, gyakran csak az egyik oldalon lévő látható belőlük. A melléknap statikus jelenség, nem magyarázza meg a Nap „táncoló” mozgását, ezért Nickell több optikai és meteorológiai tényező együttállását feltételezi. Úgy véli, a Nap egy vékony felhőréteg miatt tűnhetett ezüstös korongnak; az elvonuló felhőréteg vastagsága változó lehetett, ezért látszott hol fényesebbnek, hol halványabbnak, és a szemlélők ezt érzékelték közeledésként, illetve távolodásként; a színeket légköri por és pára okozta stb.

Válasz
A melléknap viszonylag gyakori jelenség. Nem magában a Napban látható, hanem jóval távolabb, jobbra vagy balra, olykor fölötte. A fatimai szemtanúk azonban magának a Napnak az elváltozásáról számoltak be, nem arról, hogy mellette megjelent valami. A melléknap, mint említettük, statikus jelenség: fényes visszatükröződés, amely kicsi, függőleges szivárványhoz hasonlít, ám azzal, ahogyan a napcsodát leírták, lehetetlen összetéveszteni.
A többi „magyarázat” üres találgatás. Nickell talán azt remélte, hogy egyetlen meggyőző válasz hiányában a többféle összehordott magyarázat majd elbizonytalanítja a nem gondolkodókat. Ennél azonban többet illett volna feltételeznie bárkiről, beleértve azokat a természettudósokat is, akik jelen voltak a fatimai eseménynél. Természetesen továbbra is nyitott kérdés marad, hogy miként jósolhatták meg a gyermekek mindezen anomáliák tökéletes együttállását.

Paul Simons a Timesban megjelent cikkében úgy véli, a fatimai optikai jelenségeket szaharai eredetű porfelhő okozhatta. (Weather Secrets of Miracle at Fátima, Paul Simons, The Times, 2005. február 17.) - Különös, hogy egyetlen jelenlévő sem számolt be porfelhőről. Épp ellenkezőleg: a szakadó eső bizonyára elég hamar eláztatta volna a homokvihart.  

Kevin McClure elmélete szerint a tömeg azért ment a Cova da Iriára, hogy csodát lásson, hiszen az október 13-át megelőző hetekben is terjedtek már hírek hasonló jelenségekről; így szerinte azt látták, amit látni akartak. A feltételezés természetesen nem magyarázza meg sem azok beszámolóit, akik sok kilométer távolságból, váratlanul figyeltek fel a csodás jelenségre, sem pedig az esőben átázott ruhák hirtelen száradását.
*
Jáki Szaniszló bencés tudós, a New Jersey-i Seton Hall University professzora évtizedekkel később úgy fogalmazott, hogy a jelenség meteorológiai, tehát természetes volt, ám az, hogy az előre jelzett időpontban következett be, csoda. (Jaki, Stanley L. (1999). God and the Sun at Fátima. Real View Books, ASIN B0006R7UJ6) – Nyilvánvaló, hogy a csoda nem zárja ki a természet működését; a csoda attól csoda, hogy valamely mozzanata tudományos módon nem magyarázható, csak természetfeletti eredettel. 

A Katolikus Egyház alapos kivizsgálás után 1930. október 13-án nyilvánította hivatalosan csodának a Fatimában történteket. 1951. október 13-án pedig Tedeschini bíboros, pápai legátus több millió, Fatimában összegyűlt zarándok előtt bejelentette, hogy 1950. október 30-án, 31-én, valamint november 1-jén és 8-án XII. Piusz pápa maga is látta a napcsodát a Vatikáni Kertekben. (Joseph Pelletier. (1983). The Sun Danced at Fátima. Doubleday, New York. pp. 147–151.)

Magyar Kurír

2012. május 29., kedd

Amitől az ENSZ megbotlott vasárnap: Iráni haderő Szíriában

Hónapokkal ezelőtt hírt adtunk arról az információról, hogy az iráni különleges alakulatok jelen vannak Szíriában. A hír akkor túl korán nyilvánosságra került, és iráni tisztviselők tagadták az erről szóló értesüléseket. Mivel fedett akcióról van szó, az ilyen értesüléseket tagadó politikusok valószínűleg nem is voltak tisztában az alakulat szíriai tevékenységével. Most az Iráni Forradalmi Gárda egy tisztje bejelentette, hogy az iráni haderő jelen van Szíriában, és az Asszád-kormány oldalán harcol a fegyveres ellenzéki erőkkel szemben. Az iráni haderő szíriai jelenlétéről Ismail Gha'ani, a "Jeruzsálem Hadtest" néven ismert különleges alakulat parancsnokhelyettese nyilatkozott.
"Szíriában megjelenésünket megelőzően már túlontúl sok ember halt meg az ellenzék fegyverei által, de az Iszlám köztársaság fizikai és nem-fizikai jelenlétével a még nagyobb tömeggyilkosságot Szíriában sikeresen megakadályozta." A Forradalmi Gárda tengerentúli bevetéseiért felelős alakulat tisztjével egy iráni hírportál közölt interjút, amit az államvezetés utasítására hamar el is tüntettek.
A Gha'ani interjú megjelenése azonban véletlenül sem tekinthető "kiszivárogtatásnak", hanem a nyugattal szembeni nyomásgyakorlásról van szó. Irán ezzel egyértelműen kinyilvánította, hogy Szíriában már fegyveres erővel harcol a NATO alakulatai ellen. Az iráni háború ezzel kezdetét vette. Irán megelőző hadművelettel lépett be a háborúba, és tette ezt nem csak azért, hogy a háború ne Irán határainál, elkeseredett honvédő háborúként kezdődjön meg, hanem hogy megálljt parancsoljon a nyugati gyarmatosításnak, és teszi mindezt egy szövetséges, egy barát védelmében.
A Gha'ani interjú megjelenése közvetlen előzményének tekinthető az a hétvégi eset, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a szíriai helyzet abba a fázisába lépett, amit Líbiában is létrehoztak közvetlen a NATO szárazföldi invázióját megelőzően.
A hétvégén ugyanis az ENSZ Szíriában működő megfigyelői bejelentették, hogy a kormány több mint 100 civilt gyilkolt meg a Houla városát érő tüzérségi támadásban, és a város a kormányerők folyamatos támadása alatt áll. Az ENSZ Biztonsági Tanács azonnal reagált, és elítélte a civil lakosság elleni erőszakot. Az ENSZ megfigyelői azt állították, hogy a kormány tankokat vetett be a békés tüntetőkkel szemben, és a városban tömeges mészárlás zajlik.
A propagandagépezet beindult. A brit BBC azonnal tudósítani kezdett és rémisztő képeket közvetített a Houla városában uralkodó állapotokról. Fotókat mutattak, amin gyermekek szanaszét heverő holttestei felett lépkednek át a kormány emberei, és mindezt az ENSZ megfigyelők által közvetített képeknek állították be.
Aztán Marco Di Lauro saját facebook-oldalán megállapította, hogy valaki az ő által készített fényképeket használja fel a szír kormányzat elleni propagandára. A fotós korábban Irakban készítette a képeket, és a most vasárnap a BBC által mutatott képek az állítólagos szíriai mészárlásokról mind 2003-ban Irakban készültek. Persze a végletekig lebutított nyugati lakosságnak úgyis mindegy, mit lát ebből az egészből. Mégis mire gondolhat, aki elhiszi a fővonalú médiában dúló agresszív hazugságáradatot? "Arab kinézetű emberek fekszenek holtan a földön" - hogy iraki vagy szíriai? Ezzel már senki nem foglalkozik. "Mészárlás van, a NATO-nak azonnal be kell avatkoznia!"
A BBC által mutatott képek egyébként akkor születtek, mikor a 2003-as amerikai invázió után több ezer iraki gyermek holttestét szállították el beazonosításra, mert az invázió alatt a civil áldozatok nagy része tömegsírokba került.
Az ENSZ erre a 2003-as képre hivatkozva vasárnap rendkívüli gyűlést hívott össze, és elítélte a "houlai mészárlást". Ezt követően azonnal megjelent az interjú az iráni parancsnokkal. Csak hogy a nyugati terroristák tisztában legyenek a kialakult helyzettel. Úgy tűnik, a gyors iráni reakció a hétvégén Szíria lerohanását akadályozta meg.
Molnár IstvánNem építhetnek demokráciát

 

A szír hatóságok tegnap lakossági bejelentés segítségével bukkantak egy újabb terrorista-fészekre. A NATO-terroristák által használt fegyvereket és kommunikációs eszközöket a kormány fegyveresei lefoglalták. Nem csoda, hogy a helyi lakosok bejelentették, hogy az apartmanban fegyvereket tárolnak, ugyanis a fegyver birtoklásától megrészegült idióták azt hitték, a forradalom azzal kezdődik, hogy fegyverrel kiállnak egy-egy sarokra ácsorogni, vagy éppen idős néniket rabolnak ki, hogy a frissen kiosztott vagány fegyvereik mellé egy kis készpénz is jusson. A líbiai inváziót megelőzően is látható volt, hogy a NATO előszeretettel használ félhülye import-terroristákat előőrsnek.
A hatóságok gépfegyvereket, lőszereket, éjjellátókat, hamis rendszámtáblákat és kommunikációs eszközöket foglaltak le. Ezek mind a demokráciát építők kezében voltak, így el kellett kobozni, mielőtt még több idős nénit rabolnak ki a "társadalmi vita" eszméjének nevében.
Az apartmanban a kormány emberei a tervezett támadások célpontjait mejelölő térképeket is találtak. Előre rá volt nyomtatva minden felrobbantandó célpont. Biztos nem azért, mert ezt is külföldről készen kapták meg, hanem mert nem volt színes ceruzájuk.
Érthető, hogy a szír lakosok miért nem látják szívesen a demokráciát építőket. Az ilyen félhülyék alkalmazásával a NATO is csak azon dolgozik, hogy a lakossági támogatás még jó időre bebetonozza az Asszád-rendszert. Tudniillik a szír lakosság most két lehetőséget lát, köszönhetően az egy éve mindennapi szinten tapasztalható terrorizmusnak: Asszád-rendszer, vagy a teljes káosz. Így a kormány a rend tartóoszlopaként jelenik meg, függetlenül attól, hogy a lakosság hogyan viszonyul a kormány politikájához, ellenzi-e vagy támogatja.
A térképeken más raktárhelyek is fel voltak tüntetve, így a kormány emberei megrohamoztak még néhány apartmant Homszban és Háma területén. Mivel a legkülönbözőbb országokból toboroznak embereket szír terroristának, nyilván még egymás beszédét sem értették meg - igencsak meglepődhettek, mikor a kormány fegyveresei megjelentek és vitték a korábban kiosztott menőbbnél menőbb dolgokat, amivel demokráciát kellett volna építeniük. Aknavetők, izraeli gyártású gránátok, néhány AK-47, de több különböző nyelvű magazin is volt a helyszínen, hogy az ott tartózkodásuk alatt semmiképp se unatkozzanak. A Hámában lefoglalt raktárhelység volt a nagyobb jelentőségű, ott a raktár mellett egyszerre több barakkot tisztítottak meg a kormányerők. Szintén nagy mennyiségű fegyver, lőszer, robbanóeszközök és 144 (!) elfogott terrorista, akik mind megadták magukat, és most gyilkossági kísérletek és szabotázs előkészítéséért ülnek börtönben.
A magazinokat nem vihették magukkal - de a szír börtönökben unatkozni sem fognak.
Fenyvesi Áron


Az orosz haderő bevonulhat Szíriába

Hónapok óta a Nyugat semmi egyebet nem tesz, mint lehetőséget keres, hogy beavatkozhasson Szíriában, valamint fogást keres Asszád rendszerén. Most azonban Putyin igen magas labdát dobott fel a NATO-nak. A magas labda lényege, hogy a Nyugat nem tudja saját szabályait megkerülni. Igyekszik azokat kijátszani, mindenféle kifogást, ürügyet keresni. A mostani, Húla faluban történt mészárlás, amit igyekeznek Asszád hadseregére kenni, éppolyan hazugság, mint a Kuvaitban iraki katonák által elkövetett mészárlás. Ott Soros György vitt egy kislányt az ENSZ közgyűlése elé, majd az ő vallomása alapján döntötték el az Irak elleni fellépést. Később kiderült, hogy a kislány egy diplomata gyereke, és Kuvait közelében sem járt. De hát az már senkit nem érdekelt, ürügynek jó volt.
Ezeknek az ürügykereséseknek semmi egyéb oka nincs, mint az, hogy a Nyugat a látszat fenntartása miatt nem kerülheti meg a saját maga felállította játékszabályokat, melyek a mostani háborús agresszióinak csak útjában állnak. Putyin most belőtte a gólt a felső sarokba. Mivel a nyugati katonai beavatkozást "békefenntartóként" Asszád nem fogadja el, és mivel a Nyugat beismerte, ami amúgy is nyilvánvaló, hogy a terroristákat támogatják, ezért egyetlen komoly katonai erővel rendelkező ország van, mely képes elég erőt felvonultatni, hogy fellépjen mint békefenntartó - és ez Oroszország. Putyin felajánlotta, hogy az orosz hadsereg békefenntartóként bevonul Szíriába. Moszkva ilyen fellépését Asszád is elfogadná.
Most a Nyugat igen nagy dilemma elé került. Ha elutasítják Moszkva ajánlatát, akkor a "hideg béke" idejének vége. Lehull a lepel a Nyugat nagy szövegeléséről, hogy nem Oroszország ellen irányul a szervezkedése, a rakétapajzsa. Ha elutasítják Putyin ajánlatát, azt igencsak meg kell indokolni. Ha az indok nem elégséges, akkor a jópofizásról, a nagy béke szövegelésről azonnal lehull az álarc. Putyin igen jó helyen ragadta meg most a fő bajkeverőket, saját fegyverüket fordítva ellenük. Ugyanis, ha valóban csak a béke lenne a kívánsága a nyugatiaknak, akkor azonnal és gondolkodás nélkül kellene elfogadniuk az ajánlatot. Csak egyetlen esetben utasítják el Moszkvát: ha nem a béke a céljuk!
A Nyugat válasza nemsokára megszületik erre a felvetésre. A válasz maga lesz a jövő. Ha elfogadják, akkor a csiki-csuki játék folytatódik még egy darabig a hatalmas malomtáblán. Ha elutasítják, a háborús készülődés egy újabb fázisba lép.
Kemény Gábor

A „Szép új világ” építése a legmagasabb körökben

Az utolsó idők jeleit, a Világkormány vagy közkedvelt nevén a globális kormányzás térnyerésének jeleit ma már mindenhol láthatjuk. Számos esemény célja nem más, mint felkészíteni a világot ennek a kormányzásnak és majdani vezetőjének, az Antikrisztusnak az elfogadására. Aki nyitott szemmel jár látnia kell az írást a falon, látnia kell a színfalak mögött tevékenykedő globalisták kezének munkáját. – Joseph Candel

 Doha Bank: Az ENSZ „Magas szintű tematikus vitafórumát a világgazdaság helyzetéről” 2012. május 17-18 között tartották az ENSZ New Yorki ECOSOC termében, amelynek egyik kerekasztal beszélgetésén Mr. R. Seetharaman, a Doha Bankcsoport elnök-vezérigazgatója is részt vett, írja a 4-traders.com.
Hiszel az Új Világrendben? Akkor biztos egy paranoiás őrült vagy. Netán mégsem? Az alábbi cikk arra próbál rámutatni, hogy a négy éve tartó pénzügyi válságra ajánlott globális megoldások és az ENSZ-alapú „Új Világrend” megvalósítása szorosan összefügg egymással.
Ez nem egy összeesküvés elmélet. Az alábbi néhány gondolat Katar legnagyobb magánbankjának elnök-vezérigazgatójától, R. Seetharaman-tól származik.
Egyesek azt mondhatják, hogy kit érdekel egy aprócska és sokak számára furcsa közel-keleti ország bankvezetőjének elemzése. Azonban fontos észben tartani, hogy a hatalmi erők komoly hangsúlyt fektetnek az iszlám elnyugatosítására, és a Katarhoz hasonló kicsi közel-keleti országok tökéletes eszköznek bizonyulnak arra, hogy pénzügyi éket verjenek ebbe a komoly erőnek számító közösségbe, térségbe.
A Bloomberg médiaóriás támogatásával Katart választották a LIBOR-t helyettesíteni hivatott QIBOR létrehozására, napi referenciapontot biztosítva a fedezet nélküli hitelek bankközi kamatlábára. Milyen volumenről is beszélünk? Úgy 90.000 milliárd dollárról.
Katar igenis nagyjátékosnak számít és így Mr. Seetharaman is fontos szereplője a piacnak.
További részletek a 4-traders.com cikkéből:
Mr. Seetharaman kiemelte a válság kezelésére hozott szabályozási reformokat. „A G20-as országok vezetésével, a Pénzügyi Stabilitási Bizottság (FSB), az IMF és a BIS koordinálásával megtörtént a válság kezelésére alkotott szabályozási reformok felülvizsgálata. A Dodd-Frank Wall Street reform és az amerikai Fogyasztóvédelmi törvény segítettek bevezetni a válság kezelésére létrehozott szabályozási reformokat.
A Volcker Szabály is ennek a szabályozásnak a keretében került bevezetésre a sajátszámlás kereskedés korlátozása érdekében. A tőzsdefelügyelet (SEC) emellett keményebb szabályok bevezetését kezdeményezte a fedezeti alapok és magántőke társaságok részére. Az FSB, az IMF és a BIS makro felügyeleti keretrendszerek kidolgozásán ügyködnek, többek között a túlzott tőkeáramlás hatásának mérséklésére. A rendszer szempontjából fontos pénzintézetek, szabályozások, az árnyékbanki tevékenységek felügyelete és a kockázatkezelési gyakorlat szintén a felülvizsgálat alatt álló területek közé tartoznak.

Bizonyára mindenki hallott már az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célokról. A Wikipedia szerint közülük nyolcat mind a 193 ENSZ tagállam és legalább 23 nemzetközi szervezet elfogadott, mint 2015-ig teljesítendő célokat. Ezek a következők:
  • Véget vetni a súlyos szegénységnek és éhínségnek
  • Megvalósítani a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást
  • Előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését
  • Csökkenteni a gyermekhalandóságot
  • Javítani az anyai egészségügyet
  • Küzdeni a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen
  • Biztosítani a környezeti fenntarthatóságot
  • Globális partnerség kiépítése a fejlesztés érdekében
Jól hangzik, ugye? Sajnos tudva, hogy az ENSZ a világot uralni kívánó hatalmi elit egyik fontos eszköze, a látszat csal. A „környezeti fenntarthatóság” például egy tipikus Trójai Faló az igazi ökofasizmus bevezetésére, hogy az ember életének és megélhetésének minden aspektusát „zöld irányítás alá” hajthassák.
A cikk tovább taglalja Mr. Seetharaman lelkes álláspontját a kérdésben és azt is megtudhatjuk hogy jönnek ide a Millenniumi Fejlesztési Célok:
Mr. Seetharaman az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljait a szabályozási reformokhoz és a gazdasági fejlődéshez hasonlította. „A globális szerkezet jelenlegi átszervezése az egyik ENSZ Millenniumi Fejlesztési célt, ’a fejlesztés érdekében kiépítendő globális partnerséget’ támogatja, amelynek célja egy nyitott, szabályozott, előrelátható, nem diszkriminatív kereskedelmi és pénzügyi rendszer kialakítása. A gazdaságoknak muszáj a fenntartható fejlődés elveit beépíteni irányelveikbe és programjaikba, a környezeti források veszteségeinek visszafordítása érdekében.
Ezzel az egyes gazdaságok a ’környezeti fenntarthatóság’ Millenniumi Fejlesztési Célt is elérhetik. A pénzügyi szektor is kiveheti részét a fenntartható fejlődésből a „klímaváltozás kezelését és a globális felmelegedés enyhítését” célzó kezdeményezések támogatásával.
Az idézetből láthatjuk, hogy a globális szabályozási reformokat is úgy alakították, hogy azok összhangban legyenek más diktatórikus kezdeményezésekkel. A kérdés, hogy hogyan.
A válasz (természetesen) … erőszakkal.
Mr. Seetharaman kijelentéseiből kitűnik, hogy a szabályozási intézkedések felhatalmazzák a legfelső szabályozó testületeket, hogy rákényszerítsék a nagybankokat az ENSZ irányelvek betartására.
Ezekből a hangzatos mondatokból úgy tűnik az elit globális szabályozási menürendszerek segítségével készül a hatalom formális átvételére. Ebbe a hatalomba beletartozik a tőkeáramlás és a saját számlás kereskedés (ami meghatározza, hogy mibe fektethetünk) irányítása valamint az a kényszer, hogy a globális piacok résztvevői legszemélyesebb adataikat és legbizalmasabb üzleti információikat is megosszák a hatóságokkal, ha kereskedni akarnak.
A nagy Szem előtt semmi sem maradhat rejtve.
Az emberek általában nem követik szoros figyelemmel a globális szabályozási kérdéseket, azonban ebből a cikkből kiderül mennyire szorosan összefonódtak a pénzügyi és politikai hatalmak az elit legmagasabb szintű párbeszédében. Az Új Világrend lépésről lépésre valósul meg a szemünk előtt.

Forrás: Americanfreed.com

Sáskák taroltak le több százezer hektárt

Több százezer hektár termőföldet leptek el a sáskák Oroszország négy déli megyéjében. Ekkora sáskahad ellen még a rovarirtó szerek sem használnak.

Alighanem a korán beköszöntött meleg időjárás miatt mintegy két héttel a szokásos szezon előtt lepték el a sáskahadak a dél-oroszországi termőföldeket. Ráadásul a kártevők száma az idén nagyságrendekkel felülmúlja az előző évek átlagát. A helyi hatóságok rendkívüli állapot bevezetését rendelték el, és Moszkvától várnak segítséget.
Rosztov térségében az elmúlt napokban 1700 hektár gabona vált a sáskajárás áldozatává. Asztrahany megye három járásában 52 ezer hektárnyi vetést pusztítottak el a megfékezhetetlen kártevők, míg Volgográdban már a közlekedésben is gondot okoznak. A szokatlan mennyiségű sáskahad a legnagyobb pusztítást eddig Sztavropol környékén végezte. Itt 400 ezer hektárnyi vetésen észlelték a rovarok tömeges jelenlétét, ebből 135 ezer hektáron a kártevők mennyisége többszörösen meghaladta a még éppen tűrhető határértéket.

A hatóságok rovarirtó szerek permetezésével igyekeznek útját állni a sáskahadnak, több helyütt repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek – eddig kevés sikerrel. A sáskák naponta akár 10-15 kilométeres sávban képesek elpusztítani mindent, ami számukra ehető.
Sztavropol megye kormányzója eddig 30 millió rubelt utalt ki a védekezésre a katasztrófaalapból, ám ez csupán csepp a tengerben. Az érintett országrészek Moszkvához fordultak segítségért, mivel a dél-oroszországi gabonatermés pusztulása akár az egész ország élelmiszerellátását is veszélyeztetheti. A helyi mezőgazdasági üzemek addig is csupán a mielőbbi esőben reménykednek, ami megfékezheti a sáskahad előrenyomulását.

2012. május 28., hétfő

Fagyos évforduló a NATO-Oroszország Tanácsban

Fagyos hangulatban telt - így jellemezte az orosz sajtó a most megtartott NATO-Oroszország Tanács évfordulót. A 2002-ben életre hívott egyeztető testület, a NATO-Oroszország Tanács ugyanis most ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját.
A "hideg béke" jellemző az egész együttműködésre. A 2001-ben az USA ellen végrehajtott támadás után Oroszország elsőként biztosította az Egyesült Államokat arról, hogy elítéli a terrorcselekményeket, és támogatja a terrorizmus elleni harcot. A két ország közötti együttműködés nagy lendülettel indult meg. Voltak közös hadgyakorlatok, pilóták gyakoroltak együtt.
Az USA azonban az egész Tanács létét, a NATO-Oroszország kapcsolattartást csak időhúzásnak használta fel arra, hogy elterelje Moszkva figyelmét.
Elevenítsük föl és térjünk vissza arra a pontra, amikor a kommunista blokk feloszlott. Washington több nagyhatalom jelenlétében megállapodott Moszkvával, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé, és Moszkvának nem kell félnie attól, hogy "elengedi" ezeket az államokat. Alig tíz év, és Magyarország több volt kommunista országgal együtt NATO tagállam lett. Az USA egyoldalúan felrúgta a megállapodást. A NATO-Oroszország Tanács felállítása után újabb egyezség köttetett, miszerint az USA befejezi a NATO keleti bővítését, cserébe Oroszország barátságosabb álláspontra helyezkedik az USA-val szemben. Orosz részről az egyezség minden pontját betartották.
Ezzel szemben a kezdeti közeledés lelassult, és egyre hűvösebbre váltott a légkör. Nem csoda. 2006-ban Putyin éles hangon adta a Nyugat tudtára, hogy elég volt a hazudozásból. A Nyugat az Egyesült Államokkal az élén megbízhatatlan, minden szavuk hazugság. Ahogy gúnyosan megjegyezte, az USA leszerelt rakétái lehet hogy az elnök párnája alatt nyugszanak?
Putyin szavainak a grúz háború adott nyomatékot. Moszkva ugyanis azt tapasztalta, hogy minden ígérgetés, fogadkozás ellenére a balti államokban, és a környező határ-menti országokban egyre nagyobb a NATO jelenlét. Amikor Grúzia a Moszkvával baráti kis államokat (Dél-Oszétiát és Abháziát) lerohanta, Moszkva a világ tudtára adta, elég volt. Az orosz hadsereg öt nap alatt szó szerint elsöpörte a grúz hadsereget. Történt mindez annak ellenére, hogy a grúz haderő tömve volt amerikai technikával, amerikai kiképzők évekig képezték a grúz katonákat erre az akcióra, ráadásul létszámban sem álltak sokkal rosszabbul.
A grúz háború olyan sokk volt a nyugati hatalmak számára, ami felett a mai napig nem tudtak napirendre térni. A világ szeme láttára a sokkal gyérebben felszerelt orosz hadsereg, amely ráadásul az elavultabb technikáit vonultatta föl, első körben olyan megalázó módon verte el a nyugati irányítás alatt álló, műholdakkal, legmodernebb rádiótechnikai eszközökkel, kézifegyverekkel, UAV-okkal, AWACS támogatással és tökéletes helyismerettel rendelkező grúz hadsereget, amire a mai napig nem találtak magyarázatot. Az orosz hadsereg bebizonyította a világnak, Moszkvával lehet, de nem ajánlatos packázni.
A légkör Moszkva és Washington között megfagyott. Az USA azonban a gazdasági állapota miatt képtelen a felállított stratégiáról letérni, a hadigazdasági berendezkedését feladni. Kényszerűségből folytatja az orosz érdekkörbe tartozó államok leválasztását. A légkör éppen ezért, a hidegből egyre inkább a fagyos állapotba megy át.
A sajtó képviselői szerint erről tanúskodott a mostani "ünneplés". Vlagyimir Gelman, a szentpétervári Európai Egyetem professzora úgy nyilatkozott, hogy jobb a hideg béke, mint a hidegháború. De ennek semmiképpen sem lehet örökké így folytatódnia. Vagy valódi együttműködés lesz, közös döntésekkel és közös akarattal, vagy nem sok jövő áll a szervezet és a hideg béke előtt.
Kemény Gábor


Kimondták: Ipari szabotázs volt a Szuhoj Superjet 100 "balesete"


A Komszomolszkaja Pravda moszkvai lap a GRU (orosz katonai hírszerzés) egy meg nem nevezett tisztviselőjére hivatkozva bejelentette, hogy a május 9-én Indonéziában lezuhant Szuhoj Superjet 100 ipari szabotázs áldozata lett, az akció mögött pedig amerikai érdekeltségek állnak. A tiszt elmondása szerint az orosz hírszerzés régóta figyelemmel kíséri az amerikai katonai elektronikai specialisták ténykedését a jakartai repülőtéren, és tudomásuk van arról, hogy az amerikaiak rendszeresen használnak a rádiókommunikációt megzavaró eszközöket orosz nem-katonai célpontok ellen is. A tiszt szerint ennek számlájára írható az elmúlt 18 hónapban 6 szabotált orosz műhold és több olyan egyelőre nem nyilvános projekt szabotálása, ami az orosz ipar számára kitörési lehetőséget jelent. Nem egy esetről van szó tehát, hanem az orosz ipar egészét célzó szabotázsakciók láncolatáról.
A Szuhoj lezuhanása kapcsán megállapítást nyert, hogy az ütközéselkerülő rendszer megfelelően működött, és a fekete doboz vizsgálata is hasonló eredménnyel zárult. A hangfelvételek szerint az ütközést megelőzően egyetlen, rendszerhibát jelző riasztás sem történt, miközben a riasztó rendszerek kifogástalanul működtek. A repülési rendszereket és a motor teljesítményét figyelő digitális repülési adatrögzítőnek nyoma veszett. A tiszt szerint a balesetre az ipari szabotázs az egyetlen ésszerű magyarázat, mivel a gépet vezető Alexander Jablontszev Oroszország egyik legtapasztaltabb tesztpilótája, és a fekete doboz vizsgálata során megállapítást nyert, hogy miután a pilóta "felhőszakadás" miatt engedélyt kért a leereszkedésre, az ütközéselkerülő rendszer nem jelezte, hogy a gép egyenesen egy hegynek repül - a Jakarta repülésirányítói pedig megadták az engedélyt.
A Szuhoj gép gyártói szintén ipari szabotázsról beszélnek, a Komszomolszkaja Pravda a cég vezető tisztviselőit is megkérdezte. Azt is hozzátették, hogy a sikeres szabotázs ellenére a cég nem szenvedett komolyabb anyagi veszteségeket, és a megrendelések száma sem csökkent. Mivel a nyomozás eredményei a szabotázs tényét támasztják alá, a megrendelőknek semmilyen oka nincs arra, hogy ne bízzanak meg a gép műszaki adottságaiban. Az is egyértelmű, hogy a rendszeres szabotázsakciók annak köszönhetőek, hogy a cég eredményei lehetővé teszik a nemzetközi piacokon a vezető szerep betöltését.
Oleg Pantalejev, az aviaport.ru hírügynökségnek nyilatkozó repülési szakértő egyértelműen kijelentette, hogy a Szuhoj előretörése a nemzetközi piacokon elsősorban a Boeing-nek és más amerikai cégeknek okoz komoly bevételkiesést, így ezek a vállalatok is érdekeltek a Szuhoj megrendeléseinek szabotálásában.
Molnár István

Egy korszerű társadalom tartóoszlopai

Magyarország és a magyar nép ebben az időszakban minden szempontból történelme eddigi legnagyobb vészkorszakát éli meg. Szánt szándékkal lesz ez a korszak vészkorszaknak nevezve, mert nem engedhetjük meg egy tartalommal teli magyar szó kisajátítását egy olyan kisebbség számára, ami minden helyzetben a szavaink kiüresítésén munkálkodik. Vészkorszak a mai, és ennek a vészkorszaknak sajátossága, hogy éles határvonal húzható a történelem eddigi folyása és a most zajló események kibontakozó következményei közt. A történelem olyan vészterhes időszakai, mint az ország többszörös szétszakadása, összes honvédő háborúink, népirtások és a polgárosodás velejárói mind sajátos következménnyel bírtak - ezek a történések mind lenyomatot hagytak a magyarság lelki alkatán és elsődleges társadalmi jellemzőin, következményeiket ma is megfigyelhetjük a mindennapokban. Ami most zajlik, mégis elkülöníthető valamennyi, a magyarság által megélt történelmi traumától. Egy olyan folyamat kibontakozásának vagyunk ma szemtanúi, amikor a történelem folyamán eddig létrejött traumákat újra, egyetlen eseményláncolatba sűrítve egyszerre éli meg a magyarság, miközben végleg felbomlani látszik az a lelki-szellemi talapzat, ami a magyarság megújulását a történelem folyamán mindeddig lehetővé tette. A helyzet groteszk voltát az adja, hogy feledésbe merül minden, ami a magyar kultúrát és népi sajátosságaink külső megjelenését adja, feledésbe merül minden külsőség, ami alapján egy a világ távoli részén élő ember egy adott személyről megállapíthatja nemzeti hovatartozását, és mindeközben azok az erők, melyek azt állítják, a nemzeti érdeket képviselik, a végsőkig elmennek olyan, tágabb értelemben vett lényegtelen külsőségek védelmezésében, melyeknek kialakulása csak és kizárólag annak a szellemi talapzatnak köszönhető, amiről viszont tudomást sem vesznek.
Szavakkal leírni nem lehet, mégis a magyar ember minden megnyilvánulásából, minden cselekedetéből magától értetődően árad. Magyarokban tiszteletet és ösztönös közösség-vállalást ébreszt, idegenekben félelmet, távolságtartást, de mindenféleképpen figyelmet vált ki. Ez a szellemi talapzat az az összetartó erő, amire az olvasó természetes reakciója, hogy a cikkíró a sovinizmust korbácsolja fel, valamiféle magyar felsőbbrendűségről beszél, miközben a magyar emberben nincsen semmi, ami más népektől megkülönböztetné. "Mi sem vagyunk különbek". Az olvasónak igaza van. És éppen ez az igazságtartalom jelzi, hogy a magyar nép végóráit éljük meg. A magyar társadalom mára oda jutott, hogy nem magyar. Idegen szokások, idegen életforma, idegen gondolkodásmód, ami ismeretlen dologként tekint minden olyan tulajdonságra, ami a magyar társadalom összetartó ereje kellene, hogy legyen. Minden kulturális, faji vagy gazdasági tényező másodlagos ebből a szempontból, mert ez az az állapot, ami a magyarság végleges feloldódása felé mutat, miközben a magyarság önjelölt megmentői csak a kulturális, faji, vagy gazdasági tényezőkkel foglalkoznak.
Minden társadalom akkor egészséges, ha elsődleges jellemzője a kiegyensúlyozottság. Társadalmon belüli egyensúly, és a társadalom egyensúlya környezetével, erőforrásaival. Belső és külső egyensúly, miközben jelen van az a szellemi talapzat, ami harmadik erőként a kettő közt is egyensúlyt teremt. Ahogy akármilyen élőlénynek, a társadalom egészének és megvannak azok a működései, melyek a szervezetet egészben tartják, melyek a szervezet egészét élővé teszik. Ma a társadalom teljességgel kiegyensúlyozatlan - nincs se belső, se külső egyensúlytartás, se szellemi talapzat. Olyan "élőlény" ez, ami csak felbomlóban lévő, élettelen hús. Kár a szavakat pazarolni erre: mindenki meg tudja állapítani egy holt tetemről, hogy nem élő, hanem holt, még akkor is, ha csak nemrég pusztult el. Hiányzik belőle az, amire nincsenek szavak, és ugyanez hiányzik most a társadalom egészéből. Ennek a hiánynak egyenes következménye a teljes felbomlás. Sokan nem értik, miért beszélünk társadalmi összeomlásról, mert a társadalomra mint élő, működő egészre gondolnak. De a társadalom inkább mint a holt tetem, felbomlása csak idő és környezeti hatások kérdése. Fagyban a végsőkig egy darabban ülhet, de amint jön a felmelegedés, bűze elviselhetetlenné válik.
Rothadása láttán pedig sokakban felmerül a kérdés, milyennek kellett volna lennie az élő egésznek első ránézésre, de ebben a helyzetben se a "kellett volna", se az "első ránézésre" már nem megfelelő egy következő élő egész számára. Ami elmúlt, azt semmi nem hozza vissza, és a magyarságnak nem a külső keretek őrizgetésével, a tetem fagyasztva tartásával kell most foglalkoznia, hanem vissza kell térni ahhoz, ami az egészet élővé tette, ami az egészet létre hozta. Ezt semmilyen külső, kulturális forma megtartása, semmilyen gazdasági vagy társadalmi forma kierőszakolása nem fogja visszahozni. Se a Trianon gyásznap, se a rovásírásos táblák, de még a gyilkos személy felkutatása és indokainak alapos megmagyarázása sem változtat azon a helyzeten, hogy a tetem továbbra is rothad.
El lehet mondani más, használt terminológiában is, miközben a lényeget kerülgetjük. Ha valaha a magyarság kultúrateremtő volt, hát most a külsőségek "hagyományőrzésével" is csak azért küzd, hogy egy kultúrahordozó nép szintjén megmaradjon. Egy kultúra hordozó külső megjelenése pedig csak ráhatás kérdése, ideális befogadó közeggé válik olyan nemzetek számára, melyek tudnak még kultúrát teremteni. Ezen munkálkodik mindenki, aki a keretek őrizgetését tartja fontosnak, miközben a leglényegesebb tartalomról megfeledkezik.
Kultúrát teremteni csak azok a nemzetek tudnak, melyen Istenhez közel állók. Az a nemzet, ami elhagyja istenét, elpusztul, mert azt taszítja ki magából, ami az élettelen húst élővé teszi. A magyar nemzet haldoklása, pusztulása az istentelenség terjedésének köszönhető.
Meg kell érteni mindezeket, mert tekintettel a jelenlegi helyzetre, úgy tűnik, egyetlen és utolsó lehetőséget kaptunk az életre. Az új társadalmi szerveződésnek már egészen másnak kell lennie. A múltat nem ültethetjük a gyakorlatba, mert már egyértelművé vált, hová vezet, így azokhoz a gyökerekhez kell visszatérni, ami saját csendes erejével magát a magyar nemzetet hozta létre. Az isteni rendet kell megvalósítani a társadalomban, mert enélkül csak újabb halva született társadalmi képlet jöhet létre.
Elsősorban rendnek kell lennie. A rend mindenhez szükséges - bár a rendetlen ember ezt nem érti. Ezért lesznek, akik a rend ellen harcolnak majd - mert a rend hiánya rendtelen embereket termelt ki magából, akik a rend hiányát mint teremtőjüket fogják a végsőkig védelmezni. Aki a rendet megtagadja, a halálért, a rothadásért, a felbomlásért harcol. A bomlasztó erőkkel pedig le kell számolni, mert egy társadalom akkor életképes, akkor egészséges, ha fenn tudja tartani a belső egyensúlyt. Egyensúlyról nem beszélhetünk, ha nem működik ez a társadalmi immunrendszer. Minden élni akaró szervezet állandó harcot folytat a fennmaradásért. A nemzetet pedig élni akaró szervezetté kell tenni. Vannak olyan kórok, melyek meg sem jelennek, mert a belső környezet nem megfelelő - másokat a láz pusztít el. Egyesek bizonyára érezni fogják, hogy egyre forróbb a talaj, és elhagyják az országot. A határ akkor még nyitva lesz. A láz elbír a vírusokkal, de vannak olyan betegségek, melyeket az immunrendszer egyesével célba vesz és megsemmisít. Ezek azok a kórokozók, melyek a végsőkig kitartanak, maradni akarnak és élősködni - a szervezet kárára vannak, és ha megfelelő a táptalaj, még szaporodnak is. Ha egy szervezet nem bír el ezekkel a kórokozókkal, ellehetetlenítik a működését, és a szervezet elpusztul. A rend fenntartása tehát elsődleges. A magyarságnak most minden eddiginél erősebb immunrendszerre van szüksége, és egy kiadós, hosszan tartó lázra.
A rend a társadalom alapja, és enélkül nem is beszélhetünk társadalomról. Enélkül nincs szervezettség, nincs hatékonyság, nincs alkalmazkodóképesség. Hierarchiáról is beszélnek még, de aki magyarul nem érti, annak kár máshogy mondani. Rendnek kell lenni, és ennek a rendnek olyannak kell lenni, ami az isteni rendet szolgálja. Ami a társadalomnak rend, hatékonyság, szervezettség - megtartó erő, az az egyénnek tisztelet, hűség, fegyelem - belső tartás. A társadalmi vérkeringésnek ezt kell továbbvinnie, és a romokon olyan kultúrát kell felépíteni, amit a társadalom tagjai tisztelni tudnak - nem azért, mert valami külső kényszer okán tisztelni kell, hanem mert önnön lényegénél fogva tiszteletre méltó -, hűségükkel védelmezik, mert tartalommal bír, és az életet szervező erővel hatja át.
Egy élő társadalom élő szervezetként működik - és így el kell különülnie környezetétől. Elkülönülés híján csak bomlóban lévő társadalomról beszélhetünk. A rend elsődleges, és az elkülönülés a rend megtartását könnyíti meg. Az elkülönülés jó feltételeket teremt a saját források megismerésére és szervezett felhasználására. A globalizációt szervező erők egy része most lokalizációról beszél, de nem azon felismerés miatt, hogy ez így szükségszerű, hanem mert kezdik felismerni, hogy a sok elkülönülő társadalomból nem egy nagy társadalmat csináltak, hanem külön-külön kivégezték a működő egészeket, és a méreg lassú pusztítása után nem marad semmi, amin élősködhetnének. Nekünk viszont nem ezzel a lokalizációs habókossággal kell foglalkozni, hanem az így szükségszerű felismerésével. A lokalizáció maradjon meg az üres kereteket őrizgetőknek, a magyar nép számára az elkülönülés nem csak valamiféle önellátást, hanem a gyökerekhez visszatérést kell hozza. Visszatérést azokhoz a gyökerekhez, ami nélkül nincs élő társadalom.
Az elkülönülés nekünk nem csak valamiféle önfenntartást, hanem életképességet adó stabilitást fog jelenteni. Másodlagos kérdés a gazdasági önfenntartás ahhoz a tényhez képest, hogy a magyar nemzet önnön formáló erejét nem tudja és nem is akarja megtartani. Ha utóbbi megvalósul, a gazdaság már nem kérdés. Stabil formáló erővel gazdasági nyitottság is elképzelhető. A magyarságnak nem valamiféle önellátó gazdaságra, hanem a szó szoros értelmében vett belső megszilárdulásra van szüksége, az isteni rend fenntartására, a többi mind másodlagos. Ha az isteni rend meg nem valósul, önellátás esetén is csak a sötétség egy ledönthetetlen bástyájáról beszélhetünk.
Az egyénnek ehhez változnia kell. A társadalom vérkeringésnek is változnia kell. A magyarságnak "kultúra teremtővé" kell lennie, ha fenn akar maradni: a nemzet felépítése kövezi ki azt az utat, amit a nemzet majd követni fog. Az a formáló akarat, hősi létszemlélet, az a céltudatosság, ami a magyar nemzetet ebből a mocsárból kihúzza, fog az új társadalom meghatározó létszemléletévé válni. A globális társadalom pedig ha létre is jön, azon nyomban bomlani kezd - mert a bomlasztó szándék hozta létre, és a társadalom követni fogja a mintát, ami mentén létrehozzák. Nem lehet mesterséges értékeket adni olyanok helyébe, amik saját maguk megteremtésével bizonyítják létjogosultságukat.
Egy ilyen létszemlélettel az egyén nem a társadalom kizsákmányolt rabszolgája lesz, hanem a társadalom tartópillére, egy ledönthetetlen bástya a nemzet védelmében - egy olyan nemzetében, ami új és egyben utolsó lehetőséget kapott, hogy önmagát az isteni rend mentén megszervezze. Isten lelke a vizek fölött lebeg - az ember pedig csak a felszín felé törekszik. De a lehetőség megadatott.
Olyan társadalmat kell felépíteni, aminek minden rezdüléséből az alapvető, éltető étékek áradnak. Lehetőségünk pedig egy van - de az egyensúlyra törekvés, a belső megszilárdulás olyan erőkkel ruházhatják fel a társadalom egészét, ami lehetővé teszi az alkalmazkodást bármilyen körülmények közt.
Nem csak az erkölcstelenség terjedése, a családok széthullása, a káosz kulturális befolyása ami a rend helyreállításáért kiállt, hanem az a kóros rövidlátás, ami a társadalom egészére nézve veszélyeket hordoz. Legszembeötlőbbek a gazdasági és politikai rendszer viszontagságai, de mindig a kiváltó okot kell keresni a szükséges immunreakció beindításához. Az önzés pusztítása, a céltalanság pusztítása milliók életét nyomorítja meg, és néhány éven belül újabb milliók fognak éhezni, mert túl nagy teret nyertek olyan életellenes befolyások, melyek a nemzet teljes elöregedéséhez, a nemzet végzetes és gyors megfogyatkozásához vezetnek. Mihez kezdene egy ötmillió, egyik napról a másikra tengődő nyugdíjasból és négymillió, jobb híján potenciális rablógyilkosból álló társadalom a saját fennmaradása érdekében? A rend igénye és megfelelő szellemi talapzat nélkül nincs megoldás egy ilyen helyzetre - marad a teljes káosz, és a káoszban még agresszívabban terjeszkedő önérdek. Könnyedén belátható, hogy célszerűen, hosszú távra kidolgozott társadalmi program nélkül nincs menekvés - egy program, ami elkülönülésben születik, és a rend egy tiszta köre von köré védgyűrűt, hogy a sötét ne érinthesse. Mert a káosz által kinevelt, rend nélküli ember a végsőkig védelmezni fogja a rend nélküliséget.
Ezek egy korszerű társadalom tartóoszlopai: rend, elkülönülés, hosszú távú tervezés. Ezek a kapuk, melyek türelemmel, hittel, megértéssel megnyitják az utat az alkalmazkodáshoz. És azok a társadalmak, melyek képtelenek alkalmazkodni a korszak kihívásaihoz, nem fognak fennmaradni.
Nógrádi Tamás

Hollywoodo, a Templomos mágia

2012. május 27., vasárnap

Alapvető fontosságú dokumentum készült el öt nyelven a Hittani Kongregáció által a jelenésekről.

vatikáni címer
Látomások kinyilatkoztatások, isteni üzenetek: az egyház története gazdag a misztikus eseményekben. Fatima és Lourdes, a Szűzanya pápailag elismert földi jelenései óta a püspökök és teológusok küzdenek az egész világon a természetfölötti jelenésekkel. A Vatikán válaszai elkészültek és hamarosan közreadják ezeket világszerte.
A Hittani Kongregáció napokon belül közreadja a fordításokat olasz, spanyol, német, angol és francia nyelven. Ezek mindegyike hivatalos fordítás és végső verzió lesz egyben. A Vatikáni Kiadóhivatal számos példányt nyomtatott, míg a L’Osservatore Romano vatikáni újság egy cikket is megjelentetett ezzel kapcsolatban.
A szöveg hasznos kiadvány lesz a követendő lépésekhez: mi a teendő, ha valaki tényleges jelenésről szerez tudomást. A néphiedelemmel ellentétben ez a helyi püspök és nem a Vatikán hatásköre, megvizsgálni bármilyen természetfölötti jelenséget.
A Szentszéknek nincsenek ilyen szakértői és tudományos kutatói, de közbeavatkozhat egyedi és extrém esetekben. Ennek ellenére a római kúria minden évben számos aktát kap állítólagos jelenésekkel kapcsolatban. Az aktákban ismertetett jelenségek nagyban különböznek egymástól, és majdnem minden esetben elküldik az illetékes püspökségnek.
A jelenések híre gyorsan terjed a hívők között, hála az internetnek, a könnyű megközelíthetőség miatt pedig lehetővé váltak a spontán zarándoklatok. Ez valódi kihívást jelent az egyházi hatóságok számára.

A szellemi ébredés Európája?

A pünkösd ünnepe egy ősi üzenetet hordoz, bibliai üzenetet. A történetet ismerjük: a Szent Lélek kitöltésének ünnepe ez, a nyelveken szólásé, sokak megtéréséé. Maguk az apostolok is olyan erőket és csodákat tapasztalhattak meg, amit előtte csak Krisztus jelenlétében, az Ő akarata és hatalma által. Krisztus tehát elment, felvettetett a mennyei világba, de ilyen értelemben (a Szent Lélek által) megint az apostolok és a tanítványok közé érkezett.
Ez az időszak a kereszténység aranykorának kezdete. A mennyei világ és a Krisztus által megnyilvánult hatalmak olyan erővel vannak jelen, amit képtelenség tagadni. A Mennyek Országa közel van az emberi világhoz, a tanítványok közösségében, a csodákban az eljövendő világ ereje tűnik fel. Az Isten ismeretének bizonyossága és békessége csak nagyon ritkán érhető el ilyen teljességében, ez az, ami még erőteljesebben megnyilvánul majd a következő világban, a feltámadás után az üdvözültek számára. És ez az a világ, a csodák világa, ami sosem lesz elérhető azoknak, akik megtagadják ebben az életben az Istent. Ez a világ a kinyilatkoztatások és prófétai látomások világa. Egy olyan korszak, amikor a csodás események, a prófétai látomás, a csodás gyógyulások, a feltámadás és sok más esemény is, ami nem lett feljegyezve, hétköznapinak számított. Az őskeresztény időszakban az emberek mindezt olyannyira fontosnak tartották, hogy minden vagyonukat eldobták azért, hogy részesei lehessenek ennek a világnak. Jött egy ember, mindenét eladta, és letette az apostolok lábaihoz, megvallotta hitét és így lehetett tanítvány, aki lassan megismerte az Isten titkait, és kapcsolatba került a mennyei erőkkel. Nagyon sokan voltak képesek életüket adni csak azért, mert ragaszkodtak a hitükhöz, és nem akartak egy szóval sem megtagadni semmit az evangéliumból és Krisztus tanításából. Ez egy sokak számára hihetetlennek tűnő megpróbáltatások sorát jelentette régen is, most is. Milyen éles ellentétben áll ez a mostani öngyilkosságokkal! Mivel a mai ember csak az anyagiakat tekinti a világa részének, ezért az anyagi javak elvesztése (vagy a jövedelem puszta csökkenése is) a legnagyobb problémája,mintha semmi sem lenne az on kívül.
Pedig aki ugyanúgy felvállalja az áldozatokat Istenért, az bizonyos lehet benne, hogy elindulhat a keresztény úton és ugyanoda jut, mint az ókeresztények.
A kereszténység aranykorának kezdete két-három évszázadon keresztül tartott, egészen az iszlám megjelenéséig. Az elvilágiasodó kereszténység és az eretnek-mozgalmak megjelenését a középkorban nevezhetjük az ezüst-korszaknak, amikor a kereszténység még tud értékeket képviselni és átadni, de a politikai szerepvállalás a birodalmak életében, a hódító háborúk, a vallásháborúk már jelzik, hogy a kereszténység messze van az ideálistól. A középkor végén és az az utáni keresztény mozgalmakat felekezettől függetlenül egyre inkább a cionista politikai befolyás erősödése, a rajongásba hajló, de felhígult tanítás, a régi értékektől és az apostoli hagyománytól való elfordulás jellemzi, a szellemi tartalom egyre inkább visszaszorul.
A reformációt (ami ugyanúgy érintette az összes felekezetet, csak máshogy nyilvánult meg) nevezhetjük a rézkorszaknak, a mostanit pedig a vas korszakának. Ezekkel a jelzőkkel a vallások története épp úgy jellemezhető, mint az emberi birodalmak történelme Nabukodonozor álmában. Mindez nem jelenti azt, hogy egyes személyek ne érhetnének el kimagasló szellemi szintet akár most is, ez elsősorban az egyházszervezetre, mint a látható egyházra vonatkozik.
A zsidóság és az iszlám történetében is megvannak hasonló periódusok. A zsidóság története a leghosszabb, és a mai állapotok szerint hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindig a ma tapasztalható, borzasztónak nevezhető állapotok jellemezték a zsidó vallást. A mai zsidó szellemiséget külön nem is kell magyaráznunk, a cionista tevékenység káros hatása a világ és az emberiség létét fenyegeti.
Az iszlám szellemi aranykora Mohamed próféta feltűnésével a kalifák korszakának végéig tart. Ha párhuzamot akarunk vonni a kereszténység történetével, az iszlám vallás most érkezik a reformáció korszakába, amikor a szellemi megújulás ugyanolyan világformáló erejű lehet, mint amilyen ötszáz éve a keresztény Európa reformációja volt (a katolikus és protestáns részen egyaránt). A cionista nyugati rendszer bukásával az iszlám világ felemelkedésére, megerősödésére és a nyugati, cionista-barát kereszténység (ahogy mi szoktuk fogalmazni: álkereszténység vagy zsidó-kereszténység) bukására, eltűnésére lehet számítani.
Milyen hatással lesznek a közeljövő eseményei Európára? Lesz-e második pünkösd, nagy keresztény megújulás a mostani, kiábrándító szellemi-erkölcsi állapotok után?
Európának az utóbbi ötven évben minden jelentősebb szellemi vezető szellemi megújulást jövendölt, akár katolikus, akár protestáns, akár muszlim oldalról – csak mindenki a saját nyelvén és a saját vallási hagyományainak megfelelően látta az eljövendő európai szellemi ébredést. Ez valóban meg fog valósulni, és minden vallási felekezetet egyszerre érint majd. Az is bizonyos, hogy az új kinyilatkoztatás, (vagy ahogy mi fogalmazunk: a korszakváltás) Európát fogja először elérni. A demokratikus társadalmi rend romjain a viharos, gyorsan lezajló, nehéz időszak után egy szellemileg megtisztult, hiten és erkölcsön alapuló világ fog megjelenni. Mivel a mai világ rendkívül materialista és erkölcstelen, törvényszerű, hogy a szellemi ébredés tiszta erkölcsöket és ma még elképzelhetetlen, a bibliai időkhöz hasonlatos eseményeket, történéseket hozzon magával, hasonlóakat az evangéliumhoz, az első pünkösdhöz, minden viszontagságával együtt. Babilon leomlása és az Ezeréves Királyság megjelenése várható – a közeljövő nagyon izgalmas és mozgalmas lesz.

Tamási Attila