2014. május 4., vasárnap

Ez is a terv része: Az emberek fizikai átalakítása


trans-890x395

Néhány évvel ezelőtt a legtöbb ember még nem ismerte a „transzhumanizmus” kifejezést. A változás valószínűleg Hollywoodnak és a filmiparnak köszönhetően vált először érezhetővé, az Avatar, a 200 éves ember, a Terminátor, X-Men, a Transzcendens és hasonló filmek megjelenésével. Ma azonban ezek a törekvések nemcsak a filmvászon, hanem a valóságban is jelen vannak.
A Wikipédia a következőképpen definiálja a mozgalmat:
transzhumanizmus a tudománynak és technikának az ember szellemi és fizikai képességeinek fejlesztésére való felhasználását támogató nemzetközi intellektuális és kulturális mozgalom. A mozgalom szükségtelennek és nemkívánatosnak tartja az „emberi állapot” egyes jellemzőit, mint például a betegségeket, a fogyatékosságot, az öregedést és a (nem önkéntes) halált. A transzhumanisták a biotechnológiákban és más feljövő technológiákban látják a megoldást ezekre a problémákra. Előnyeik mellett ezen technológiák veszélyei, hátrányai is foglalkoztatják a transzhumanista mozgalmat.
A transzhumanista filozófusok szerint azon túl, hogy a fejlődés és javulás vágya alapvető etikai alapelv, az emberiség el fog érni egy posztdarwini állapotot, melyben képes lesz irányítani saját evolúcióját.
A transzhumanisták túlnyomó része nem vallásos, legtöbbjük agnosztikus vagy ateista.
A jelen generációi ugyanakkor szinte vallásos áhítattal tekintenek a transzhumanizmus által ígért jövő felé.
A tavaly megrendezett Globális jövő 2045 nevű konferencián számos tudós, feltaláló, filantrópus és spirituális vezető jött össze, hogy a futuristák számára legfontosabb kérdésekről és feladatokról beszéljenek.
A mozgalom kezdeményezője Dimitri Itskov, orosz multimilliomos azt jósolja, hogy az emberiség 25 éven belül elérheti a halhatatlanságot, mivel szerinte addigra az emberi elme digitalizálása lehetővé válik, de az emberi agyat használó robottestek akár 2025-re megjelenhetnek.
Avatar_milestones2
Itskov jóslatai egészen pontosan egybeesnek a feltaláló és futurista Ray Kurzweil nézeteivel, aki szerint szerint 2029-re a legtöbb ember kibernetikus implantátumokkal terjeszti majd ki a saját testét, a technológiát visszautasítókat pedig alacsonyabb rendű, a gazdasághoz kevésbé produktív módon hozzájáruló emberi osztályként kezelik majd.
„Egyre kevésbé leszünk biológiai lények. Olyannyira, hogy a nem-biológiai részünk dominál majd és a biológiai részünk nem is lesz olyan fontos. A gépi részünk olyan erős lesz, hogy teljes mértékben képes lesz megérteni és modellezni a biológiai részünket. Így, ha a biológiai részünk megszűnik, nem fogjuk érezni a különbséget,” mondta Kurzweil.
Itskov szervezete, valamint számos állami ügynökség, mint a DARPA, a National Intelligence Council vagy az amerikai védelmi minisztérium ma már a törekvés konkrét aspektusain dolgoznak, amelyek magukban foglalják a következőket:
- Virtuális valóság – Olyan technológiákat próbálnak kifejleszteni, amiben az emberek a Mátrixban látottakhoz hasonló virtuális világban élhetnek.
- Kriogenika – A kriogenika azt próbálja elérni, hogy az élő embereket lefagyasztja, hogy majd a jövőben, amikor a technológia elég fejlett, újraélesszék őket. Sokan úgy gondolják, hogy a nanotechnológia fejlődésével ez egyszer lehetséges lesz.
- Génterápia – Valószínűleg ma már mindenki számára ismert. Lényege, hogy a hibás géneket jó génekkel próbálják helyettesíteni. A tudósok azt gondolják, hogy Istenhez hasonlóan képesek „játszadozni” az élet alkotóelemeivel, annak reményében, hogy javítsanak állapotunkon. Jelenleg számos kutatás folyik az állatok és emberek génjeinek manipulálására.
- Kibernetika – A tanulógépek területe a kibernetika egyik központi munkaterülete. A kutatók olyan tanulóautomaták létrehozásán dolgoznak, amelyek éppúgy mentesítenék az embert a szellemi rutinmunkától, mint ahogyan a számítógépek megtakarítják a numerikus számolást.
- Mesterséges Inelligencia
- Személyiségtabletták – Folyamatosan zajlik az olyan gyógyszerek kifejlesztése, amelyek segítenek legyőzni a személyiséggel kapcsolatos problémákat, mint például a félénkséget, féltékenységet, vagy erősíthetik a meglévő képességeket, mint a kreativitást, vagy fokozhatják az ember érzelmeit.
- Űrgyarmatosítás
- Molekuláris nanotechnológia és önmagukat sokszorosítani képes robotok – Ez a technológia atomi pontossággal készülő gépek létrehozását tűzte célul, amelyek képesek saját maguk megépítésére, sokszorosítására, beállítására, javítására, stb.
- Elmekontrol és telepatikus képességek
- Szuperkatonák – Emberfeletti erővel, mozgékonysággal és gyorsasággal „felszerelt” katonák.
A transzhumanista mozgalom alapja a szingularitásba vetett hit. A technológiai szingularitás alapját a gyorsuló számítástechnikai teljesítmény jelenti. Ami ráadásul nemcsak úgy szimplán gyorsul, hanem a gyorsulás üteme is gyorsul. A technológiai szingularitás elméletét képviselők szerint ez az exponenciális gyorsulás jelenleg elképzelhetetlen technológiai fejlődéshez vezet, ami szingularitásban csúcsosodik ki: megjelenik a mesterséges intelligencia és Vernor Vinge matematikus szerint “nem sokkal ezután az emberiség kora véget ér”.
A mozgalom hívői úgy gondolják, hogy az emberiség új korszaka kezdődhet el, amiben bizonyos személyek biológiai testükön túllépve legyőzhetik a világegyetemet. Számukra ez olyasmit takar, mint egy keresztény számára Jézus második eljövetele.
A transzhumanizmus megmutatja, milyen az emberiség Krisztus vére nélkül: Isten ellensége. Ez a mozgalom, aminek kimondott célja megvilágosodást hozni a világnak, Isten céljaival ellentétes irányba halad. A lázadás definíciója ez, és az ember bűnös természetének elkerülhetetlen eredménye.
Isten ugyanakkor már a kezdetben kiutat ígért az embernek a saját maga által létrehozott veremből és az Ajtó mindenki számára nyitva áll. A mozgalom követői nem is sejtik, hogy amit elérni kívánnak – örök életet Isten nélkül – egy létező állapot, ahová mindenfajta technológia nélkül, az egyén döntése alapján kerülhetnek.
„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” Máté 10:28
„Jézus ekkor ezt mondta neki: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” János 11:25-26
http://idokjelei.hu/2014/05/ez-is-a-terv-resze-az-emberek-fizikai-atalakitasa/

Az amerikaiak elítélik a kormányt

Mai jelentése az Egyesült Államok-béli Ipsos közvélemény kutatónak, hogy az USA lakosságának 60%-a elítéli a kormány tetteit, és azon az állásponton van, hogy nem szabad beavatkozni az orosz-ukrán ügyekbe. Az amerikaiak követelik John Kerry lemondását. Szerintük az amerikai külügy minden utóbbi helyzetben helytelenül járt el.
Az Ipsos ilyen irányú jelentése két dolgot takarhat. Az egyik, hogy ez már egy nagyon-nagyon kozmetikázott adat, és a valóság sokkal rosszabb - rájuk nézve. A másik súlyosabb ok, hogy elkezdik felkészíteni a közvéleményt arra, miért kell otthagyni Ukrajnát. Az orosz hadsereg pár apróságot villantott fel technikai állományából az elmúlt időben. Olyan szintű meglepetéseket okozva, hogy az amerikai elhárításnál hullanak a fejek. Erre a háborúra nincs felkészülve egy olyan USA, amely újra vesztesként fejez be éppen két nyílt (és másik két titkos) háborút.
Előállt egy helyzet, ahol az emberek erkölcsileg az oroszok mellett állnak ki, a népi ellenállás rettentően kemény, a harcok kimenetele a nyugat számára reménytelen, és az orosz technikai eszközök sokkolták az USA hadvezetést. Ebből a kilátástalan helyzetből nagyon gyorsan kiutat kell keresni. Valószínű, hogy az USA újra a demokratikus köntös mögé akar bújni, és ráfogni a társadalomra, azért hagyjuk Ukrajnát, mert a nép ezt akarja. Különben egy ilyen közvélemény kutatási eredmény soha nem láthatna napvilágot

http://www.hidfo.net/2014/05/04/az-amerikaiak-elitelik-kormanyt

Az amerikiaiak már Ukrajnában vannak


Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) ügynökei segítik az ukrán átmeneti kormányt – értesült a Bild am Sonntag.
A vasárnapi német újság információi szerint a CIA és az FBI szakértői az amerikai kormány megbízásából látják el tanácsaikkal az ukrán kormány illetékeseit. A lap német biztonsági forrásokra hivatkozva arról írt: a támogatás célja, hogy az ukrán hatóságok mielőbb véget vethessenek a kelet-ukrajnai lázadásnak, és egy működőképes biztonsági struktúrát hozhassanak létre.
A Bild am Sonntag szerint a CIA és az FBI ügynökei közvetlenül nem vesznek részt az oroszbarát milíciákkal Kelet-Ukrajnában zajló harcokban. Tevékenységük csakis a fővárosra, Kijevre korlátozódik.
Az FBI ügynökei az említetteken kívül segítik az ukrán hatóságokat a szervezett bűnözés leküzdésében is – értesült a német lap.
(MTI)


Amerikai megszállók Kelet-UkrajnábanEgy német sajtóorgánum nyíltan kijelentette, hogy amerikai ügynökök működnek Kelet-Ukrajnában és támogatják a kijevi kormány tevékenységét. A Bild elmondása szerint a CIA és az FBI "szakértői" a kijevi kormány mögött szakértenek, ők döntenek arról, hogy Kijev hogyan kezelje a kelet-ukrajnai felkeléseket. Hivatalosan a kijevi kormány "szervezett bűnözés elleni harcát" segítik Kelet-Ukrajnában, valamint a Janukovics és pártja által külföldre menekített pénzek hollétét próbálják felderíteni.
A nyugat "szervezett bűnözésnek" nevezi a nemzeti önrendelkezés melletti kiállást, a nyugati gyarmatosítás elleni harcot. A nyugati média szerint mindenki, aki nem fogadja el az atlantizmust, szervezett bűnözésben vesz részt, vagy orosz ügynök.
John Brennan, a CIA vezetője április közepén tett látogatást Kijevben. Azt követően kezdődtek a kelet-ukrajnai lakosság elleni megtorló akciók. A kijevi rezsim bűnözőnek nyilvánított mindenkit, aki az atlantista puccs által hatalomra jutott csoportot nem fogadja el kormányként.
A CIA "tanácsadók" tanácsainak eredménye: közel 40-en élve megégtek Odesszában, tucatnyi halálos áldozat Szlavjanszkban
Jen Psaki amerikai külügyi szóvivő szerint Brennan látogatása során "nem ajánlott fel segítséget Kijevnek" a felkelések leverése kapcsán. A történések pedig rácáfoltak erre, mert Brennan Kijevbe látogatását követően kezdődtek meg az első megtorló akciók Szlavjanszk térségében, - ahogy az ukrán média mondja: "terrorelhárítási művelet".
Ebben a "terrorelhárítási műveletben" már közel száz civil életét vesztette. Odesszában, Szlavjanszkban jelöletlen egyenruhát viselő katonák lőnek a civilekre. Ezek a fegyveresek Oroszország Külügyminisztériuma szerint az amerikai Greystone katonai vállalat alkalmazottai, vagyis amerikai zsoldosok. Brennan látogatása, az amerikai zsoldosok kelet-ukrajnai jelenléte, a CIA "tanácsadói működése" és a halálos áldozatok magas száma pedig egyértelműen mutatja, hogy a kelet-ukrajnai felkelők nem az ukrán hadsereg, hanem az amerikai megszállás ellen vették fel a harcot.

http://www.hidfo.net/2014/05/04/nemet-sajto-amerikai-megszallok-kelet-ukrajnaban


A nyugatot felőrlő háború készül Kelet-Ukrajnában

Daniel Patric Welch egy köztiszteletnek örvendő politikai elemző az Egyesült Államokban. Ő szintén azok közé a nem államilag fizetett, de a nép előtt elismert elemzők közé tartozik, akinek véleményére adnak a médiák, sokszor ad riportokat, vagy szerepel különböző politikai elemző műsorokban. Népszerű blogger, és mellette háborúellenes aktivista. 
Daniel megjelentetett egy elemzést arról, hogy szerinte merre fog alakulni az ukrajnai eseménysorozat, immár háború. Az elemző azzal kezdi, hogy az, ami most Ukrajnában folyik, és amit Kijev tesz, háborús bűncselekmény. Valamennyi vezetőt, és mellette azokat is, akik támogatják őket, a nemzetközi bíróságnak kell elítélnie népirtásért és háborús bűncselekmények miatt. Ahol egy kormány a hadsereget veti be civilek ellen úgy, hogy annak halálos áldozatai vannak, ott mind a katonai vezetőket, de legfőképp a kormány tagjainak bíróság előtt kell felelnie, éppen úgy mint Milosevicsnek. Akik pedig ebben támogatják, bűnrészesek.
Azonban az elemző meglepő fordulattal folytatja. "Tovább vizsgáltam a kelet-ukrajnai emberek, oroszok kiállását. Néztem az alternatív hírforrásokat, és rá kellett jönnöm, hogy ezt a háborút Kijev nem tudja megnyerni. Nem lehet. Milliókról van szó, akik civilként hajlandóak arra, hogy kiálljanak a tankok elé, és ha meghalnak, sem hátrálnak meg. Ahol a civil nők és anyák ilyen fokon helytállnak, ott nem lehet felettük győzelmet aratni. Moszkvának itt nem kell beavatkozni, maga a nép meg fogja vívni ezt a harcot, és győzni fog. Elhúzódó háború lesz, amely folyamatosan fogja emészteni a milliárd dollárokat, amelyeket Kijev nem tud finanszírozni."
Donyeck, 2014.04.10. Nők és gyermekek is védelmezték a várost
Az USA mint a felbujtó és támogató nem tehet mást, mint elkezdi önteni a pénzt ebbe a feneketlen zsákba. Az EU pedig számolhat azzal, hogy Moszkva fokozatosan megvonja tőle azokat a nyersanyagokat, amelyek nélkül az EU ipara összeomlik. Ritka földfémek, melyeket nem bányásznak az EU területén, de vegyünk csak olyan egyszerű anyagot, mint a titánium, amelynek fő előállítója Oroszország, és amely ötvözőanyag nélkül bajok lesznek a járműgyártásban, gépiparban. A 2008-as gazdasági válságból Oroszország felemelkedése és kereskedelme volt képes egyedül kimozdítani az csőd felé dőlő európai gazdaságot. Az unió kereskedelmének 40 % Oroszországgal folyik. Ha ez kiesik, ekkora mértékű kereskedelmet képtelenség pótolni Afrikával vagy Dél-Amerikával. A munkanélküliség az egekbe szökik, megkezdődnek a drasztikus megszorítások, az ipar működési láncolataiból kiesnek komplett alkotóelemek, ami az ipari termelés szétszakadozást okozza, majd beáll a csőd.
Az USA még rosszabb helyzetben van, helytelen döntései miatt egyre nagyobb károkat szenved el a gazdaság. Az embereknek lassanként kinyílik a szeme, és már itt ott megjelent a kormánnyal szembeni népi ellenállás. További megszorításokat nem fognak elviselni az emberek. Az USA gazdaságát semmi nem tartja egyensúlyban, mint a folyamatos háborús kizsákmányolás. Ha ez többe fog kerülni mint amit hoz, az USA gazdasági hanyatlása megállíthatatlan. Az elemző szerint Ukrajnában lassan, 2-3 év alatt fog elvérezni a nyugat, miközben a népek teljes erkölcsi támogatását Moszkva fogja élvezni.
Kemény Gábor

Lembergben felgyújtották az Orosz Kultúrális Központ épületét


Lvovban (Lemberg) ma felgyújtották az Orosz Kulturális Központ épületét. A kiérkező tűzoltók a tüzet megfékezték, és igy CSAK a tetőszerkezet égett le. “SZakértők” elektromos eredetű gyulladást “diagnosztizáltak, jónéhány palack odébbrugdosása után.
A hirről tudósitó csatorna bemondója halkan megjegyzi: tetőtérben általában nem szokott elektromos tűz keletkezni!
De hát Ukrajna az nem olyan hely! Ukrajnában még az is előfordul, hogy oroszok berohannak egy nagy házba, agyonlövöldözik egymást, majd az utolsó túlélő az előre bekészitett gyúanyaggal felgyújtja az egész házat.

http://www.youtube.com/watch?v=4kPv2lEtOvk

Általános-határozatlan idejű-sztrájk Janekijevoban!


Az odesszai oroszellenes pogrom és Kramatorsz elestének hirére a Donyecktől mintegy 80 km.re Északkeletre fekvő bányászváros-Janekijevo-bányászai mindahányan megtagadták a munka felvételét, és határozatlan idejű sztrájkba léptek.

Az “Olhovatszkaja” a “Bulavitszkaja” a “Poltavszkaja” a “Janakijevszkaja” és az “Uglegorszkaja” bányaüzemek teljes föld alatt dolgozó állománya megtagadta a munkafelvételt, kifejezve gyászukat az elhunytak halála miatt, és szembeszegülésüket a kijevi juntával.
Akciójukhoz ma reggeltől a város valamennyi gyára és üzeme csatlakozott. Ma déli 12 órára tömegdemonstrációt szerveznek Janekijevoban.
(Szveta )


Donyeckben tegnap este népi milicisták elfoglalták a Dunaferrnél is érdekeltségekkel rendelkező Donbassz Ipari Szövetség székházát. A helyi rendőrség nem avatkozott be!
Konsztantyinovkában a helyi tévétorony birtoklásáért dúlnak még most is heves harcok. Az adó védelmére a kijevi junta két harci helikopterrel zsoldosokat küldött, akik megpróbálnak ellenállni az önvédelmi milicisták támadásainak. Eközben az önvédelmi erők által elfoglalt luganszki tévéközpont beszüntette a három legnagyobb központi ukrán tévécsatorna adásainak sugárzását.
lövészNépi milicisták várják a jarosista hordát
Mariupolban is összecsapások robbantak ki a népi milicia, és a kijevi hiénahorda csapatai között. A város köztéri webkameráinak adása eltűnt a netről. Az utolsó képeken városszerte lángoló gépkocsi-abroncsokból emelt barikádokat láthattak az internetezők. A Bal-Rad értesülései szerint a városban mindenfelől robbanások és lövöldözések zaja hallatszik.
Luhanszkban az éjszaka folyamán a helyi népi milicia egységei elfoglaltak egy laktanyát. A sorkatonákat buszokra pakolták és hazaküldték őket. A fegyverraktár készletéből pedig bővitkeztek.
Ám a kijevi cionatlantista hordára valódi izgalmak várnak a jelek szerint. Nem véletlenül gyakorlatoztatták május 1-re virradóan az ukrán fővárosban a Jaros-kutyákat.
Megorrintotta a zsidrákhad, hogy Kelet-Ukrajnából rohamcsapatok érkeztek Kijevbe. A vacogó hiénák 500 és 800 közé saccolják a bosszúállók általuk feltételezett létszámát. Nem kis rémületükre ők maguk lehetnek a célpontok. Érthető hát, ha nyugtalankodnak.
(B-R )

Vasárnapi összefoglaló Ukrajnáról


Megbizható forrásaink arról tájékoztatták a Bal-Rad-ot, hogy az odesszai oroszellenes pogrom halottainak a száma már 103-ra emelkedett. Az áldozatok között legalább 5 gyermek van. Sok holttest még mindig az épületben van, a rendőrség szerint elszállitásuk csak fokozatosan történhet-a folyamatban lévő helyszinlelési munkálatok miatt.
lőtteklőttekgyilkNAGYON SOKAN LŐTT SÉRÜLÉSEK MIATT HALTAK MEG!
A Kramatorszktól mintegy 25 km-re délre fekvő Konsztantyinovkában a “büntetőhadtest” konvoját a helybéliek tegnap este feltartóztatták, és szó szerint csapdába ejtették. Az semmilyen irányba nem képes elmozdulni, és rostokol a település közepén. Nem látják az “ellenséget”-de tudják hogy ott van! Konsztantyinovkában patthelyzet alakult ki. A támadók másik menetoszlopa az éj leple alatt Donyeck felé vonult.
Kramatorsz régi városrészében a konsztantyinovkaihoz hasonló eset történt. A város “régi városrészében” szintén csapdába csalták a helybéliek a zsoldosok jármiveit, és mozdulatlanságra kárhoztatták Jaros kutyáit.
Mariupolban is parázs a helyzet. A kikötőváros központjában továbbra is égnek a gumiabroncsokból emelt barikádok, és innen-onnan lövöldözés és robbanások zaja hallatszott.
Janakijevo bányászai és energiaüzemeinek dolgozói sztrájkolnak. A mai napon csatlakozni fognak kollégáikhoz Torez, Antracit, és Krasznij Lucs bányászai is.
A Krim-félszigeten az orosz légierő újabb és újabb egységei csoportosulnak. Nehéz szállitó, légi utántöltő, valamint MIG és SZU-tipusú vadászgépek és vadászbombázók gyülekeznek.
(B-R )


“Oroszországnak nincs erkölcsi joga, hogy magára hagyja ukrán testvéreit Bandera gonosz szellemével szemben”
http://kprf.ru/, http://svpressa.ru/

Az IMF bosszúja: csökkentik az orosz gazdasági növekedés előrejelzéseit

Az IMF bosszúból Oroszország ellenállásáért a nyugati tömb "szankcióival" szemben, rontja annak gazdasági előrejelzéseit. Az eredeti előrejelzés szerint Oroszország idén 3%-os gazdasági bővülést könyvelhetett volna el, ám ezt az IMF lerontotta 0.2%-ra. A hivatalos indoklás szerint a szankciók és az ukrán politikai helyzeti miatt kialkult "befektetői bizonytalanság" lesznek a fő okai a visszaesésnek. A "befektetői bizonytalanság" kifejezést az atlantista pénzügyi szervezetek, bankok akkor szokták használni, ha valamelyik ország a világon nem hajlandó a pénzügyi elit hídfőállamának, az Egyesült Államok akaratának alávetni magát. Ebben az esetben a gazdasági büntetés megkezdésére a "befektetői bizonytalanság" a jelszó. Amint ez a jelszó ki van adva, a valutaspekulánsok és a nagytőkések átfogó pénzügyi műveletekbe kezdenek az adott országban.
Hídfő.net | Vlagyimir PutyinPutyin népszerűsége jelenleg 80% az orosz társadalomban, ez bőven elegendő lenne még népszerűtlen gazdasági intézkedések meghozatalához is.
Tekintettel arra, hogy az atlantista gazdasági szervezetnek, ami a világ eladósításáért felelős (IMF), sajnos még van elég befolyása a dolgok alakulására, az orosz gazdasági előrejelzések rontása lehetne rossz hír is. Azonban vegyük tekintetbe, hogy Oroszország igen előnyös megállapodásokat kötött Kínával és Iránnal, valamint a belső ipar komoly fejlődésen ment át, az orosz gazdasági szakemberek ugyanis már egy ideje tudják, hogy a NATO az országra pályázik, ezért önellátásra kezdték el átalakítani a gazdaságot. Az önellátás alapú gazdaság nem csak háború esetén jön jól egy országnak; ha a belső fogyaszttást ki tudják elégíteni saját termelésből (nem a luxuscikkekre gondolunk) és emellé megfelelő népegészségügyi törvényeik vannak, akkor garantálható, hogy az adott ország populációja nem fog a nemzésképtelenségtől és a ráktól, genetikai torzulásoktól szenvedni (ahogy történik az a nyugati társadalmakban). Ez a két tényező pedig a globalista elit fő fegyvere a világ ellen. A terv működésképtelensége a belső önellátás kiválósága esetén jól látható Kína esetében.
Visszatérve Oroszországra. Természetesen a nagytőkések már támadásba is lendültek, az IMF szerint 2014-ben 70-80 milliárd befektetés USD fogja elhagyni Oroszországot. Ezt arra építik, hogy az első 3 hónapban 2014-ben már 50.6 milliárd USD-t vontak ki a tőkések. Ez így igaz. Amit elfelejt az IMF hozzátenni, hogy miután kivonták az amerikai befektetéseket Oroszországból, utána nem marad semmi fegyverük az oroszok belső gazdaságában. A másik kellemetlen tényező, hogy az Egyesült Államok bevételeinek igen nagy százaláka származik abból, hogy a FED (Federal Reserve, az Államok központi banki rendszere) tonnaszámra ontja a fedezetlen dollárt, és ebből vásárolják magukat be a világ működő gazdaságaiba, hogy valahol becsatlakozzanak az értéktermelő láncba, tekintettel arra, hogy a legvégén a termelésből származik csak és kizárólag állandó és fenntartható bevétel. Ha Oroszországból tényleg kivonja magát az amerikai tőke, akkor hosszútávon az meghálálja magát, mert a helyére olyan orosz és távol-keleti befektetők fognak érkezni, akik első szempontja nem a profit, hanem a fenntarthatő fejlődés.
Ezen kellene elgondolkoznia a világ még atlantista befolyás alatt álló felének - hogy a hitel és valutaspekulációk, az ingatlanspekulációk, a biztosítók trükközései mind mind csak mesterséges, pénzből pénzt folyamat. Hol marad az értékteremtés, a tartós termékek, a funkcionáló lét? Lehet, hogy fel kellene áldozni némi profitot a fenntarthatóság érdekében, nemde?
Nagy Kálmán

Menekülnek a zsidók Ukrajnából

A növekvő polgárháborús veszély elől Izraelbe menekül vasárnap tizenkilenc ukrajnai zsidó - közölte a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál vasárnap.
A Zsidó Ügynökséggel egyeztetett mentőakcióban három család és három egyedülálló nő hagyja el veszélyesnek ítélt ukrán otthonát a pénzügyi forrásokat előteremtő jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség (International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ) evangéliumi tömörülés sajtóközleménye szerint.
Az idei év első négy hónapjában a tavalyihoz képest megkettőződött az Ukrajnából érkezett bevándorlók száma Izraelben. Az ICEJ világszerte folytatott pénzgyűjtő kampányával az elmúlt hetekben száz ukrán zsidó izraeli letelepítéséhez szükséges összeget teremtett elő.
A tavaly novemberben kezdődött ukrán válságban több zsidóellenes atrocitás is történt, egyének és csoportok elleni támadások, és ismeretlenek megpróbáltak felgyújtani két zsinagógát. Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán nacionalistákat vádolta ezekért az incidensekért, de az ukránok Putyint és az orosz-párti szeparatistákat tekintik felelősnek a provokációkért, amelyekkel szerintük az új ukrán vezetés tekintélyét próbálják csorbítani.
A múlt héten Harkiv zsidó származású polgármestere ellen merényletet követtek el, őt jelenleg válságos állapotban Haifán egy izraeli kórházban ápolják.
Izrael a múltban kimenekítette a veszélybe került zsidó közösségek tagjait, például 1991-ben a Salamon hadműveletben harminchat óra alatt 14 300 etiópiai zsidót szállítottak repülőgépeken Izraelbe, s a kilencvenes évek elején a polgárháborús Jugoszláviából is Izraelbe költöztették az azt kérő helyi zsidó származású embereket és családtagjaikat.
HVG

Szíria: A nyugati média hazudik, a kormány nem tárgyal az ellenzékkel

"A kormány tárgyal az ellenzékkel" - harsogják a nyugati médiumok. Mindez természetesen nem más, mint egy hazugság, ami az USA nemzetbiztosági szerveinek hatására kezdett el terjedni. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Szír Arab Hadsereg bevette Homsz városát, és 297 terrorista adta meg magát azonnal. A magukat feladottak között vannak az Al-Nusra, Jabhat Al-Islam és Ahraar Al-Shaam frontok tagjai. Ezek mint csecsen, szaúdi, katari, libanoni és iraki származású emberek a paírjaik szerint. A feladás feltételei egyérteműek, a terroristáknak minden fegyvert és lőszert be kell szolgáltatniuk, és elhagyhatják Homsz városát gyalog Talbeesa irányában.

Talbeesa ellen egyébként intéztek egy gyors rohamot a terroristák a napokban, de totális csőd volt, a Szír Arab Hadsereg megfutamiította őket, 18 halottat hagytak hátra, a hadsereg egy embert se vesztett. Ezalatt az Aleppoban rekedt terroristák elbarikádozták magukat az Aleppoi Központi Börtönben, remélve, hogy onnan tudnak toborozni. A hadsereg tüzérséggel körbevette az épületkomplexumot, és hamarosan a földdel teszik egyenlővé.


A kormány haderői egyre jobban törnek előre minden fronton. A CIA által megfogalmazott terv, miszerint Oroszországhoz Szírián és IRakon keresztül vezet az út, megdőlni látszik. Ezalatt készülnek a szíriai elnökválasztásra is. Összesen 23 jelölt regisztrálta be magát eddig. A "legesélyesebb" CIA támogatott jelölt, Ghassan Hitto elvérzett a legelső követelményen, miszerint legalább 10 éve szíriában kell élnie a jelöltnek a Jelölést megelőzően. Ghassan Hitto ugyanis a jelölést megelőzően 42 évig Texasban (USA) élt. Dr. Bashshaar Haafezh Al-Assadnak sok sikert kívánunk az elnökválasztáshoz.
Hídfő.net | Dr. Bashshaar Al-Assad

http://www.hidfo.net/2014/05/04/sziria-nyugati-media-hazudik-kormany-nem-targyal-az-ellenzekkel

A legrosszabb fasizmus, – a cionfasizmus


Odessza 2014 május 03 Fotó Nigina Berojeva Komszomolszkaja Pravda
Odessza 2014. május 03. – Fotó Nigina Berojeva, – Komszomolszkaja Pravda

Egyre szadistább módszereket alkalmaz a fasiszta ukrán junta, egyre nő a fegyvertelen civil halálos áldozatok száma.

…”Az ukrajnai fasisztákkal összefogott zsidófasiszták felelőssége, és típusos brutalitása nem leplezhető tovább! – Különösen, hogy az egyik főkolompos zsidó bankár, Igor Kolomoszkij, (izraeli állampolgár) – Ukrajna egyik leggazdagabb zsidó vállalkozója és bankára, -10.000 dollár vérdíjat tűzött ki minden függetlenségre vágyó orosz ajkú ukrán állampolgárért…”

Az ukrán junta minél jobban szorítja a markát, annál többen csúsznak ki belőle.
Mivel a cionfasiszta junta a népakaratot fegyverrel, brutalitással népirtással igyekszik elfojtani, ezért nem is hagy más választást a civil közösségek számára, mint a függetlenségbe való menekülést.
A Krím, Kelet- és Dél-Ukrajna után Odessza és Kárpát-Ukrajna is kicsúszott a kezükből. Ráadásul, vannak, akik egyenesen az anyaország, Oroszország oltalma alá helyezték magukat, autonóm Népköztársaságként, de egyidejűleg az Orosz Föderáció jövendőbeli tagjaként.
Aggasztó tények
Túl sok aggasztó tényre derült fény az elmúlt időkben. (Mottónk szerint: „Minden kiderül, csak idő kérdése” – és ez a cionista vakolás ellenére is így működik).
Ilyen aggasztó tény például, a zsidók és cionisták tevőleges részvétele az események eltervezésében, finanszírozásában és kivitelezésében.
Valamint a cionista oligarchák, bankárok, no meg zsoldosaik és a fasiszta hordák összebútorozása.
Sok cikkben rántottuk le a leplet már korábban is (IDF veteránok a fasiszta kijevi harci egységek élén, A terrorizmus a pénzhatalom eszköze, A Jobb Szektor igazi arca – Ami a gyilkosságok mögött van.)
Aggasztó, hogy miután az Ukrán hadsereg, valamint a Berkut és az Alfa megtagadta a népellenes parancsok végrehajtását, – ezután a nyugati és izraeli befolyás alatt álló, s már maga is cionista, de még mindig illegitim ukrán „kormány” létrehozta az úgynevezett „Nemzeti Gárdáját”, melyben főként a ‘Jobb Szektor’ ukrán fasiszta martalócai, – valamint külföldi; zömmel amerikai és izraeli zsoldosok szolgálnak. Ráadásul mivel még a tömegesen nyitott toborzó irodáik sem tudják biztosítani a szükséges létszámot, és még mindig nagyon kevesen vannak, – ezt a szánalmasan alacsony létszámot a tartalékosok behívásával, és a kötelező sorkatonaság létszámának gyors bővítésével próbálják növelni.
További aggodalomra ad okot; az ukrajnai és a nyugati a cionmédia félrevezető, féligazságokkal zsúfolt maszatolása.
Aggasztó az is, hogy a CIA és az FBI is segíti az illegális ukrán kormányt, mely Ukrajna feldarabolásában is bűnös.
A legaggasztóbb, hogy a cionista bankoligarchia és csatlósai (köztük hazánk is) politikai, gazdasági és katonai támogatást nyújt a puccsista kijevi junta valódi terroristáinak, – mellyel lényegében a terrorista módszereiket legalizálja.
Ez nem polgárháború. Hanem az ukrán nép egyoldalú lemészárlása.
Az IDF vezérlésű majdani pogromokat és a kormány puccsot követően egyre durvábban gázolja le saját lakosságát a cionfasiszta Jacenyuk-féle bábkormány, mely nem riad vissza a nehéz fegyverek, a külföldi zsoldosok , és a szadizmusa miatt hírhedetté vált fasiszta ‘Jobb Szektor’ horda bevetésétől se.
A junta intézkedései nyomán, például sorra rúgták ki azokat a rendőröket, akik nem tudták 3 generációra visszamenőleg bizonyítani, hogy orosz ajkú felmenők nem voltak a családjukban, – Odessza így maradt szinte teljesen rendőri védelem nélkül. Akik megmaradtak, azok pedig a Jobb szektort támogatták.
A folyamatos atrocitások után, szemforgató módon elvárnák a lakosságtól, ne védekezzen a mészárlás, a népirtás ellen. Ezzel szemben a kijevi juntát szolgáló banditáknak viszont eszük ágában sincs letenni a fegyvereket.
A nemzetközi támogatású katonai diktatúra brutalitása a május 2-i odesszai és tömeggyilkosságban csúcsosodott ki. http://www.youtube.com/watch?v=FQYIhwFtsUE

Először nézzük a vakolást
MTI/Népszava/Inforádió: „A helyi rendőrség közlése szerint 38-an haltak meg, közülük 30-an füstmérgezésben, nyolcan pedig úgy, hogy kiugrottak a lángok elől az ablakokon. … A tüzet helyi médiajelentések szerint Molotov-koktél okozhatta. A lángok az ötemeletes ház második és negyedik szintjét borították be.”
…Nos, az ablakon kiugrottak így haltak meg:Odessza_jobbszektorosok_vasrudakkal_verik_agyon_a_menekülőket”Szemtanúk arról számoltak be, hogy a szakszervezetek házában elbújt szakadárok kifelé lövöldöztek az épületből, köveket és Molotov-koktélokat dobáltak le a tetőről és az ablakokból.”
És íme az állítólagos ellentüntetők – valójában “jobb szektorosok” molotov koktél gyártása:jobbszektoros_molotovgyártás_OdeszzaŐk pedig az állítólagos „füstmérgezettek”odessza_a_tüz_áldozazaiA fenti médiáknál, még az Euro News is visszafogottabban fogalmazott. „A tűzoltóság szerint bedobált molotov-koktélok lobbantották lángra az épületet, de azt nem tudni, melyik táboré volt az ötlet. Az odesszai harcot állítólag az új kijevi vezetés támogatói kezdték, amikor rátámadtak a szeparatisták egyik bázisára a székház előtt.
Igaz az MTI/Népszava/Inforádió tudósítóinak egyike sem volt jelen, így hát szokás szerint egymás és saját „fantáziájukra” hivatkozva közlik a gazdáiknak tetsző verziójú híreket. Számukra már nem polkorrekt a mondás, miszerint „A hír szent, a vélemény szabad.”?
Hát akkor talán nézzék végig az alábbi két videót is. http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DIVXm9nnY-AQ
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DrrxM-XykW98

És most tekintsük a tényeket
A cionfasiszta kijevi kormány futball-huligánokat és szélsőjobboldali aktivistákat fizetett le, hogy felvonulást tartsanak a városközpontban. A felvonulás célja azonban kizárólag a provokáció volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint a „késeljétek meg az oroszokat” skandálása és lincshangulat a Kijev-párti tüntetésen.
A helyszínen tartózkodó tudósítónk arról számolt be, hogy a zsidó Jacenyuk banda busszal szállított kb. 1500 felfegyverzett “jobb szektoros” mészárost Odesszába, ahol a kiprovokált összecsapásba bekapcsolódtak, és ezekre a zömmel fegyvertelen ellentüntetőkre rátámadtak. Amikor pedig az ellentüntetők bemenekültek a Szakszervezetek Házába, akkor – Molotov-koktélokkal lelkifurdalás nélkül (sic!) rájuk gyújtották a székházat!
Nemcsak a tűzoltók bejutását akadályozták, hanem a tűz áldozatainak kimenekülését is. A jobb szektorosok pisztolyokkal lőttek azokra, akik odabent az ablak közelébe merészkedtek, akik mégis kiugrottak azokat pedig botokkal, vasrudakkal verték agyon az odesszai Jobb Szektor párti rendőrök asszisztenciája mellett. De történt olyan eset is, amikor egy tűzhalál elől ablakon át kimenekülő embert szabályosan széttéptek!!! Mindezen rémtetteket pedig ujjongással és tapssal honorálta a többi hordatag, valamint „Égessük el az oroszokat!” üvöltözéssel. Ez pedig vegytiszta rasszizmus! Ráadásul egy olyan földön, melyen az orosz ajkú többségi lakosság évszázadok óta él.
Íme a tipikus füstmérgezéses esetek:

Oroszellenes pogrom Odesszában! Több tucat halott!
Azonban még ennél is súlyosabb, hogy az odesszai zsidó kórház egyszerűen megtagadta az orosz ajkú sérültek ellátását. Úgy tűnik, ez az odesszai zsidó orvosok Hippokratészi esküjébe belefér!
Az ukrajnai fasisztákkal összefogott zsidófasiszták felelőssége, és típusos brutalitása nem leplezhető tovább.
kolomojskij-topit-biznes-tsarevaKülönösen, hogy az egyik főkolompos zsidó bankár, Igor Kolomoszkij, (izraeli állampolgár) Ukrajna egyik leggazdagabb zsidó vállalkozója és bankára, 10.000 dollár vérdíjat tűzött ki minden függetlenségre vágyó orosz ajkú ukrán állampolgárért. (!) (Nem pedig orosz ügynökökért, meg a fegyvereikért, ahogyan azt a vakoló média próbálja elhitetni.)
Kolomoszkijról tudható, hogy nem csupán gazdag zsidó vállalkozó és bankár, de 2013-ban a második leggazdagabb ukrán oligarcha, no meg a Privátbank tulajdonosa is, hanem, hogy az Európai Zsidó Szövetség (EJU) elnöke is.
És ha még valakinek kétsége lennevan_e_még_kérdésMagyarország kormánya az illegális ukrán kormánnyal szorosra fűzi a gazdasági és baráti szálakat – ahogy ezt a gyáva a bankárkaszt által vezérelt kormányok vezetői is teszik. A Martonyi féléknek köszönhetően az agonizáló EU és USA elvárásai szerint oroszellenes politikát folytat, és gázt szállít egy fasiszta népirtó rezsimnek.
Az erkölcsös és valóban humánus embereknek meg kell mutatniuk, hogy nem támogatják a terrorizmust, és a fasizmust, melyet a cionfasiszta ukrán vezetés folytat. És amelyet az antidemokratikus, álszent magyar kormány is teljes mellszélességgel támogat. Az a “magyar” kormány, mely kipában, ruháját szaggatva, pénzt nem kímélve az egész magyarságot az izraeli forgatókönyv szerint bűnös népnek akarja beállítani. Ezek után nem is csodálkozhatunk, ha szokásos cionista forgatókönyv szerint a bűnösből, a terroristából és cionfasisztából áldozatot, – az áldozatból pedig bűnöst kreál.

Szász Gerda
Források: Szabad Riport/Bal-Rad/Hídfő/Euro News/MTI/Népszava/Inforádió/Russia Tuday

Ördögi terv született az odesszai oroszellenes pogrom kapcsán!
A zsidrákhorda kitalálta, hogy forditsák a maguk javára a mészárlást. Azt agyalták ki, hogy Új Katynként kell bemutatni a történteket.
Oroszok gyilkoltak ott oroszokat!
Ennek érdekében már “gyúrják” a YouTube-ot, hogy blokkoljon minden-az oldalra feltöltött anyagot, ami a fasiszta rémtettet bizonyitja!
Orosz társadalmi szervezetek arra kérik a világ tisztességes embereit, hogy mentsék el ezeket az anyagokat a lehető leggyorsabban-amig a hiénahorda le nem takaritja bűntetteik nyomát az internetről.
Kérik továbbá, hogy akiknek a birtokában van ilyen bizonyitó erejű felvétel, az néhány soros ismertetőanyag kiséretében küldje szét Amerika és Nyugat-Európa lakóihoz.
Ilyen akcióval meg lehet törni az Odessza-sokk információs blokádját, és kellő bizonyitékkal lehet szolgálni az Odessza-Katyn mese cáfolására!
Ez a féreghad a leggaládabb cselekedeteit is igyekszik a maga hasznára forditani! Elég jó eséllyel, hiszen többnyire uralják a médiákat.
"Oroszországban oroszok élnek. Bármelyik kisebbség, bárhonnan is érkezik, ha Oroszországban akar élni, dolgozni és enni, meg kell tanulnia oroszul, és tiszteletben kell tartaniuk a törvényeinket. Ha a Sharia törvényeit tisztelik, akkor menjenek oda, ahol ez a törvény dívik. Oroszországnak nincs szüksége kisebbségekre. A kisebbségeknek van szüksége Oroszországra, tehát nem kapnak semmiféle kiváltságokat, és nem változtatjuk meg törvényeinket az ő érdekükben, még akkor sem, ha diszkriminációt kiabálnak."
Vladimir Putyin

Újabb forduló az erdélyi ciános aranybányák ügyében

Kártérítési pert fontolgat a román állam ellen az a kanadai cég, amelyik 15 éve vár, hogy Verespatak mellett ciántechnológiás bányát nyithasson. A román miniszterelnök, Victor Ponta erről azt mondta, hogy "Romániának nem érdeke, hogy kártérítést fizessen ahelyett, hogy járadékot kapna a Verespatakra tervezett aranybánya hasznából." A román sajtó szerint a tét négymilliárd dollár (890 milliárd forint) lehet.
A bukaresti képviselőház jövő héten szavaz a szenátusban már elutasított Verespatak-tervezetről, a román lapok szerint ezért most fenyegetőzik a kanadai cég. Egyelőre nem tudni, hogy az RMDSZ által vezetett környezetvédelmi tárca megpróbálja-e keresztülnyomni a parlamenten a Verespatakra vonatkozó törvényt.
(index)József Attila: Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhogón,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás o, -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

Az arthrosis (ízületi kopás) gyógyítható!

Recept:
Vegyenek három citromot, 250 gramm zellergyökeret, 120 gramm fokhagymát! Mindezt darálják át húsdarálón, és tegyék bele egy háromliteres üvegbe! Öntsék fel az egészet lobogó forrásban lévő vízzel, fedjék le az üveget, és egy éjszakára helyezzék dunsztba!
Reggelente – éhgyomorra, evés előtt 30 perccel – 70 grammot (tehát nem egészen egy decit) igyanak belőle, három hónapon át! A háromliteres üveg tartalma egy hónapra elegendő.”