2013. február 12., kedd

Az iráni iszlám forradalom 34-ik évfordulójáraIrán legújabb kori történelme Reza Pahlavival kezdődik, aki 1925-ben került hatalomra. Példaképéhez, Atatürkhöz hasonlóan ő is egy szekularizált hatalmat akart létrehozni egy olyan világban, melynek értékeit éppen több évezredes kultúrája és vallása adta. 1941-ben megbuktatták és fia, Mohamed Reza került hatalomra. Ő az óperzsa kultúra és a nyugati világ összeegyeztethetetlen értékeit kombinálta, hatalma csillogó mázban tetszelgett, miközben a felszín alatt a nyugati érdekek mértéktelen kiszolgálása folyt. Mindezt a nyugati világ modernizációs időszakként élte meg és mindmáig így is kommunikálja. Ezzel egyidejűleg szegényedett el a vidék, esett vissza még jobban a mezőgazdaság és vált az élet egyre elviselhetetlenné a napról napra növekvő nincstelenné váló rétegek számára. Mohamed Moszadek lokálpatrióta miniszterelnök 1951-es megjelenésével erőteljes államosítással vette célba az Angol-Irani olajvállalatot, de 1953-ban Moszadek-et a CIA segítségével megbuktatták és az ország olajjövedelmei ezt követően az USA-ba vándoroltak. Ezekből a bevételekből Irán az amerikai hadiipar jelentős fogyasztójává vált és a kor egyik legszámottevőbb hadseregét állította fel. A sah titkosszolgálata, a hírhedt SZAVAK, pedig a CIA és az izraeli Moszad segítségével jött létre. Ezzel megtörtént Irán vérének külföldi vérkeringésbe történő áramoltatása és az iráni javakból szinte kizárólag a külföld lakhatott jól, a külföld kontrollja mellett.
Iránon belül több ellenállási mozgalom indult el koztuk volt a síita vallási mozgalom, melynek meghatározó személyisége volt Ruhollah Khomeini, azaz Khomeini imám. Az imámot száműzték, így ő 1964-ben az iraki Nadzsefbe ment. Onnan tovább kellett állnia és a Párizs melléki Neauphle-le Chateau-ban nyert befogadást egészen 1979 február 1-i visszatéréséig azt kövezően, hogy a forradalom elűzte Mohamed Rezát és az általa képviselt értékeket. Az imám visszatérésével egy eddig nem ismert és nem is remélt korszak vette kezdetét. Khomeini imam nem Gom-ot, vagy Mashedet, a síita iszlám teológiai bástyáit választotta lakóhelyül, hanem Teheránt. Azaz búcsút intett a szekularizációnak. Az 1971-ben megalkotott művének a Velajet al-Faqihnak (a teokrácia hatalmi küldetése) alapján az iszlám tudósait ruházta fel a vallási tanítások mellett a világi hatalom gyakorlásának felelősségével. A történelmi előzményeket követően nem csoda, hogy a világi hatalom eddigi gyakorlói megbuktak, a nép az 1979. március 30-31-i demokratikus szavazáson egyértelműen az iszlám forradalom hatalma mellett voksolt és kikiáltották az iráni iszlám köztársaságot.
A fiatal állam intézményei még meg sem szilárdulhattak, amikor belső és külső ellenségek lepték el. Felszámolták a SZAVAK-ot és 1979. május 5-én létrehozták az imámhoz hű Iszlám Forradalmi Gárdát és a Hezbolláh-ot, melyek az új állam belső biztonságát voltak hivatottak szavatolni.
Június 18-án Haszán Ebrahim Habib benyújtotta alkotmánytervezetét, melyben az imám Velajet el-Faqih elvei nem kaptak hangsúlyt. Emiatt vallástudósokból létrehozták a Szakértők Alkotmányozó Tanácsát és az általuk felterjesztett új alkotmányt december elején elfogadták. Ettől kezdve ez a tanács az Alkotmány őreinek Tanácsa nevet viselte.
Az USA számára fontos szempont volt, hogy addigi első számú ellensége, a Szovjetunió ne kapjon befolyást a forradalom menetében. A másik szempont, hogy az iszlám forradalom ne exportálódjon tovább a térség többi országára. A Szovjetunó az afgán háborúval és saját belső bajaival volt elfoglalva, Gorbacsov elnök távolról figyelte csupán az iráni folyamatokat. Az USA a forradalom erőfölénybe kerülése után a belső ellenállás és a régi szövetségesek támogatásával próbálta az egyensúlyi helyzetet megváltoztatni, sikertelenül. Egészen 1979 decemberéig az USA nem került nyilvános konfrontációba Iránnal. Akkor is csak azért, mert Carter elnök lehetővé tette Mohamed Reza, az elűzött sah számára, hogy gyógykezelés céljára az USA-ba érkezzen. Ez az intézkedés gerjesztette az iráni fiatalokat arra, hogy elfoglalják az USA teheráni nagykövetségét és az ott dolgozókat 444 napig túszul fogták. Ettől kezdve Irán az USA nyílt ellenségévé vált. A szomszédos Irak megfelelő támogatásban részesült, hogy az általa áhított khozesztáni, olajban gazdag területeket elfoglalja Irántól és kezdetét vette egy 8 évig tartó, többszázezer áldozatot követelő háború. A kezdeti iraki sikereket felváltotta az iraki visszavonulás .és felmerult annak lehetősége, hogy az iraki lakósság túlnyomó részét kitevő síita lakósságon belül az iszlám forradalom eszméi továbbterjedjenek. A világ számára a háború döntetlenül végződött Irak és Irán között. Irán, a fiatal iszlám állam a háború és a nemzetközi embargó kényszere alatt kifejlesztette iparát, saját termelő szférát hozott létre, mellyel túlélte harcait és jelenleg a térség meghatározó potenciáljává lett..A GDP növekedésének éves üteme tobb mint 2%.
Az USA Irak elleni hadjárata tovább növelte Irán befolyását, hiszen a meggyengített Irakon belül nem csak az USA, hanem Irán szerepvállalása is erősödött. Ez a térség erőviszonyainak átrendeződését eredményezte, így ma Szíriától kezdve egészen Bahreinig és az Egyesült Arab Emirátusokig Iránra már nem úgy tekintenek, mint egy elszigetelődött, saját önellátásával foglalkozó állam, hanem mint az említett térség biztonságpolitikájának egyik kulcsa.Irán az újkori történelmében sohasem kezdeményezett háborút, mindig vele szemben viseltek hadat. Irán azonban fejlődni akar egy olyan globalizált világban, mely mindenkié és nem csak
egyes nemzeteké. Irán helyet követel saját termelésének, saját kultúrájának, saját értékeinek, melynek része az iszlám. Mindezt Irán nem fegyveres harccal kívánja kivívni magának, még akkor sem, ha a világ kommunikációjában ez szerepel. Még egy globalizált világban is létezik szuverenitás, ahol a népek hagyományaik, vallásaik és kultúrájuk szerint élhetnek, ezzel gazdagítva a földkerekséget. Irán újkori történelme láttatja, hogy mennyien támadták, emésztették fel energiáit, fosztották ki erőforrásait és milyen mérhetetlen harcot kellet vívnia nem többért, mint a fennmaradásért. Irán élni akar, békében másokkal, használva mindazokat a lehetőségeket, melyeket mások is használnak, beleértve az atomenergiát. Irán számos garanciát adott ennek békés felhasználására.
Irán 75 milliós lakósságából 50 millió a forradalom után született, tehát Irán a fiatalok országa. Az átlag életkor 28 év. Mivel a világ már nem elszigetelt országok közössége, hanem egy egymás közti kommunikációra képes globális populáció, ezért minden Iránt sújtó szankció, gazdasági embargó, az érzékeny fiatalságot károsítja, ami kihat a világ jövőjére. Irán nemzetközi integrálódásának záloga ez a fiatal nemzedék.
Az iszlám forradalom 34. évfordulójára emlékezve az elmúlt időszakban elért fejlődésen túl azt is el kell mondani, hogy Irán nem vállalja a ráaggatott vádakat, ellenzi a terrorizmust, harcol az emberi jogokért és az embargó által elszenvedetthátrányok ellenére is békés tagja kíván lenni a nemzetközi közösségnek. A nemzetközi kommunikációban Irán hangját nem hallani, bár mindent megtesz, hogy az ő szemével is lásson a világ, ne csak azokéval, akik Iránról ítéletet mondanak..
H.Z.


40 új kikötő dokkot ad át a forgalomnak márciusig Irán

Mintegy 40 új kikötő dokk kerül átadásra Irán-szerte március végéig. Közel 60 kicsi és nagyobb többcélú kikötőt hoznak létre az egész országban. Iránnak jelenleg mintegy 11 fő, azaz nagy kapacitású kikötője van, amelynek a ki és a berakodási kapacitása 172 millió tonna. Irán azt tervezi, hogy növelje a kereskedelmi kikötők kapacitását 100 százalékkal 2013. március végéig. Több kikötő kapacitása megduplázódik, köztük a nagy kikötőké is. A kikötők jelenleg 135 millió tonnás kapacitást használnak csak a ki és a berakodáshoz.
A kikötők konténer kapacitása 5,7 millió darab, de ebből csak 3 milliót használnak ki.
Irán kereskedelmi forgalma az első nyolc hónapban elérte a 65,5 milliárd dollárt.
Az ország 150 országgal bonyolított le kereskedelmi forgalmat ebben az időszakban.
Az export elérte 28 millárd dollárt, míg az import meghaladta a 37,4 milliárd dollárt az elmúlt nyolc hónapban. Irán éves kereskedelmi forgalma az ötödik öt éves terv végére várhatóan eléri majd a 160 milliárd dollárt.
Ungvári Bertalan

Irán repülő üzemanyag szállító lesz


Mahmúd Ahmadinezsád elnök felavatta a benzin előállító kapacitás egy új fázisát és így az ország képessé válik arra, hogy csatlakozzon a Föld repülőgép üzemanyag szállítóinak sorába. Csütörtökön az 1979-es Iszlám Forradalom győzelmének 34. évfordulóján az elnök felavatta az Abadan olajfinomító benzintermelési egységének újabb szakaszát.
Az új egység az Abadan finomító kapacitását a 94-es és 95-ös super prémium benzinből két millió literrel fogja növelni naponta, amely megfelel az Euro-4 szabványnak is. A fejlesztéssel növelik Irán legrégebbi finomítójának benzintermelési kapacitását napi 15 millió literre.
Az Abadan benzintermelő üzeme iráni szakértők segítségével épült fel és képes helikopter üzemanyag előállítására is.
Korábban Irán bejelentette terveit arra, hogy felavat három megaprojektet Shazand, Lavan és Abadan finomítóknál a Perzsa naptári év végére március 20-ig, így fokozva ezekben a létesítményekben a prémium benzintermelését 12 millióról 25 millió literre naponta.
Ezek a projektek Irán teljes benzintermelését 70 millió literre fogják növelni naponta és így az ország hosszú távon benzin exportőrré válik a jövőben.
Miután amerikai nyomásra nemzetközi támogatói nem adnak el több olajat Iránnak, Irán önállóan állít elő üzemanyagot.
Ungvári Bertalan

A szerelmesek szíve tényleg egy ritmusra ver

Nemcsak a romantikus regényekben és slágerekben ver egyszerre a szerelmesek szíve: egy kutatás nemrégiben megállapította, hogy a szerelmespárok szívverésének ritmusa és a légzésük valóban egymáshoz igazodik.
Régóta ismert tény, hogy a szerelmesek képesek nagyon intenzíven megélni egymás érzéseit, de élettani funkciókban eddig nem bizonyították az egymáshoz igazodás tényét. A Kaliforniai Egyetem kutatóinak vizsgálata azonban nemrég megállapította, hogy az egymás közelében lévő szerelmesek szívritmusa és a levegővételük gyakorisága is összehangolódhat.
A szakemberek 32 heteroszexuális szerelmespárt vontak be a kutatásba, akik különféle gyakorlatokban vettek részt, miközben szívverésüket és légzésüket diagnosztikai berendezések segítségével monitorozták. Egyebek mellett egy csendes, nyugodt szobában kellett egymástól nagyjából egy méterre ülniük, beszélgetés és fizikai érintkezés nélkül, majd még mindig beszéd nélkül pantomimszerűen egymást kellett utánozniuk. Kiderült, hogy a szerelmespárok a gyakorlatok során felvették egymás légzésének ütemét, és a szívük is hasonló ritmusra vert.
A kutatók ezután összekeverték a párokat, akik innentől a feladatokban nem saját partnerükkel vettek részt. Az eredmények szerint az összecserélt párok szívritmusa sokkal kevésbé került szinkronba, és lélegzetvételük sem vette át szorosan a másik ütemét.
Külön érdekesség, hogy a párokon belül általában a nők szívverése és légzése igazodott a férfiéhez.
(origo)

Városi túlélő

Bevezető:
Szeretném azzal kezdeni, hogy bizonyos fokig csak elméletben foglakozom a felkészüléssel, de ezt később kifejtem. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezt régóta teszem, mert már apám is, aki átvészelte az 56’-os időket mondogatta, hogy készülni kell, mert ha megint bekövetkezik, újra valami esemény ne legyen olyan tehetetlen és felkészületlen az ember, mint akkor. Bár engem jobban foglalkoztat a túlélés második szakasza, amit nevezhetünk újrakezdésnek. Azt is tudni kell, hogy én kicsit gyakorlatiasabb részről közelitek dolgokat és csak a helyi viszonyokkal foglalkozom, mint Magyarország azon belül is Budapest. Teszem ezt, azért mert meggyőződésem, hogy a jó helyismeret legalább annyit segít, mint egy jó felszerelés.
Megpróbálom témakörönként összefoglalni gondolataimat.
Mivel nem határoztuk meg milyen eseményre készülünk fel, megpróbálok általánosítani.
Élelem:
Készítsünk listát az élelmiszerekről lejárati idő szerint. Bizonyos termékek, mint pl.: rizs, tészta, vákuumcsomagolás nélkül is 2-3 évig eltartható. Tésztából a durum tészta 3 éves szavatossági idővel rendelkezik a rizs szintén 2 év, de az úgynevezett parboleid (előgőzölt) rizs 3-4 évig jó. Smack levesek 2 év szavatossággal rendelkeznek ( többet is kibírnak, az ’E’ betű nem romlik meg J ). Cukor jódozott só korlátlan ideig eláll. Konzervek 5 évig, de mint tudjuk ezek is tovább jók. Olaj fajtákból az olívaolaj kizárólag fém dobozban 8-10 évig jó hűvös helyen tárolva. ( Én bontottam fel 6 éves ilyen olajat semmi baja nem volt). Bab, lencse, sárgaborsó, csomagolva szintén 2-3 évig gond nélkül tárolható.
Napi adag 2 x étkezzéssel:
rizs       150 g *365 nap = 54,7 kg
tészta   250 g *365 nap = 91,2 kg
hús       300 g *100 nap = 30    kg
kenyér 400 g *180 nap = 72 kg  ( 550-600 g liszt és 3,5-4 dl víz kell 1 kg kenyérhez és szárazélesztő ami 1 év szavatossággal rendelkezik.)
Ez kombinálva konzervvel kb. 2 évre elég. Kicsit egyhangú de a túlélés a cél.
Élelmiszert külön tárolva dobozokban elzárva érdemes tartani, mert a penészedés vagy egyéb fertőzés továbbterjedését meg tudjuk gátolni.
Víz mint emberi létszükséglet. Több helyen is egyetértettek abban, hogy napi 3-4 liter vízre van szükségünk. Természetesen fürdésre és mosásra, mosogatásra nem kell ivóvíz minőségű víz. Ez lehet esővíz vagy egyéb helyről származó, de azért kezelt víz. Vizeknek is van szavatossági idejük de hűvös helyen fénytől védve nem gondolom hogy bármi baja lenne. A víztisztításról sok lehetőségről hallani. Ezt mindenki kedve és hite szerint alkalmazhatja. Én Németországban láttam egy öko rendszert, ami több eltérő méretű kavics tálcánkon folyik át és a végén egy aktív szenes szűrőn. Aktív szenes szűrő szerezhető a légtisztítókból nem is komoly összegért. Van még a forralásos módszer és víztisztító tabletta ( 10 db 2000-2500 Ft, 50 db 7000-9000 Ft ) egy liter vízhez 1 tabletta, 15 perc várakozás feloldódás után és iható is. Az ára miatt hosszú távon nem jó megoldás, de életmentő esetekre jó.
Azért nem szeretném a tárolást nagyon ragozni, mert úgy gondolom, mindenképpen újra kell indítani az élelmiszertermelést. Vetőmagok beszerzése és tárolása elengedhetetlen ezért.
Lapos tetejű, mint pl. panelházak tetején termőföld felhordása után lehet konyhakerti növényeket termeszteni, de erről máshol bővebben. Én kipróbáltam és a szobában tudtam paprika és paradicsom palántát nevelni.
Magok: paradicsom, paprika, borsó, uborka, hagyma, kelkáposzta,
Közösség:
post_apocalypse_by_oos78.jpg

Közösségben nőnek a túlélés esélyei. Célszerű lakóparkot vagy lakótelepi részt védetté tenni. Egy közösség hatékonyan tud működni, ha fel vannak osztva a munkaterületek. Mindenki másban tud hatékony lenni.
Külön csoportokat létrehozni, akik az élelmet felügyelik, akik beszerző utakra járnak, gyerekre vigyáznak, harcoló és őrködő egységek, valamint műszakiak, orvosok. Ilyen módon mindennek van felelőse és egyre nagyobb rutint szerez a munkaterületén.
Bár ez csak fikció és hely specifikus, de egy 50-70 fős csoporttal beköltöznék a Margit szigetre. Miért ? Nos saját vízbázisa van víztoronnyal, szálloda lakni, főzni, élelmiszert tárolni, rádióadó (stúdió), orvosi rendelő, állatkert (bezárt) haszonállat tartására.
Védelem:
Mivel Magyarországon szinte lehetetlen a legális fegyvertartás (vadászat, sport lövészet – nagyon drága és körülményes mindkettő) ezért ebben a témában sok alternatíva nincs. Az íjak-számszeríjak, csúzli, kés, bunkósbot, nem kimondottan hatásos önvédelmi eszköz. Szerintem bármilyen esemény bekövetkezte esetén a lakosság (valós példákból merítve) az élelmiszer boltokat és a műszaki boltokat (minek azt nem tudom) fosztja ki. Én a vadász boltot céloznám meg (szélsőséges esetben rendőrőrsöt). Számolni kell azzal is, hogy kijárási tilalmat vezetnek, be ezért csak nappal tudsz mozogni éjjel viszont némileg nyugalmad van. Lakókörnyezetünkben barikádok kerítések megfigyelő pontok létesítése, belső mozgásteret tudunk kialakítani magunknak akár több lépcsős védelmi vonalakkal. Ezekhez már közösségben kell élnünk. Praktikus dolog karantén zónát kialakítani az esetleges fertőzések megállítására vagy a később befogadott menekültek időszakos elkülönítésére, amíg nem bizonyosodunk, meg hogy nem fertőzőek.
Kommunikáció:
Amennyiben nem működnek a hagyományos eszközök (vezetékes, mobiltelefon, internet) használhatóak a kézi adóvevők CB rádió illetve walki talki, érdemes megpróbálni a rendőrségi, mentő, tűzoltóság rádióit, hiszen azok átjátszó adókkal nagy hatótávolságúak. Átjátszó adók már sok helyen napelemmel üzemelnek így van esély a működésre.
Célszerű szórólapokat készíteni, hogy a többi túlélőt tájékoztassuk létezésünkről.
Mivel nem tudjuk mire várunk én faraday ketrecben tárolnám az eszközeimet.
Egészség és Higiénia:
Bátran kijelenthetjük, hogy a betegségeke nem lehet felkészülni. Egy vakbél vagy epegyulladás halálos lehet műtét nélkül. Sajnos a gyógyszereknek is általában 1 évig marad meg a hatásuk. Vannak kivételek és a 8-10 celsius körüli tárolás hosszabbítja a szavatossági időt. Célszerű védőmaszkokat tartani-tárolni. Csatornarendszer hiányában gondot fog okozni az emberi melléktermékek elhelyezése. Beszerezhető mobil wc és hozzá fertőtlenítő folyadék de a klórmész is hatékony. Érdemes több távol eső helyen gödröket ásni e-célból. Szemetet el kell égetni szinte azonnal és így meleg vizet nyerni.
Energia fűtés:
apocalypse.jpg

Áram hiányában generátorok használata de figyelembe kell venni, hogy egy átlagos 60 m2 lakás áramfogyasztása 500 kW ezért egy 1,5kw/h aggregátorra van szükségünk, aminek a fogyasztása. 2 – 2.5 liter / óra. Tehát ez hosszú távon nem megoldás, mert rengeteg üzemanyagra van szükségünk.
Építhetünk szélgenerátort a gépkocsikból kiszedett generátorokkal kombinálva. Ezekkel lehet akkumulátorokat tölteni és akár inverterrel 220 voltot nyerni. Ezek teljesítménye korlátozott de viszonylag sok telepíthető és folyamatos a működésük. Szélgenerátor építésére a neten sok leírást találni amik nem is tűnnek kivitelezhetetlennek.
Vizet fúrt kutakból nyerhetünk, amit magunk is tudunk fúrni. Melegvizet és fűtés kiegészítést napkollektorokból nyerhetünk. Fűtésre érdemes vegyestüzelésű kazánokat beszerezni, mert abban a szemét egy részét is elégethetjük.
Felszerelések és egyebek:
A kereső csoportoknak érdemes mindent begyűjteni, amit csak találnak könyvek, számítógépek hátha találnak hasznos információkat. Én szereznék éjjellátót ( 50-70e ), lézeres távmérőt ( 1000 méterig mér 60 e ), hő kamerát ( a legolcsóbb 2 Millió )  J . Időjárás előrejelző állomást vezeték nélküli külső egységgel ( kb. 30 e ). Mivel nem készülök vándorolni mert ez nővel és kis gyerekkel veszélyesnek tartom inkább a rejtőzködésben és védelemben gondolkodom. Amennyiben menni kell megoszlottak a vélemények a kocsiról. Szerintem a városban gyors, erős kocsi kell de ezek sokat fogyasztanak. Terepezéstől óva intem azokat akinek nincs gyakorlata hiába van terepjárója. A terepjáró és a pick up teherbírása kb. 600-700 kg. Amit én választanék az egy VW transporter syncro. Elmegy könnyebb terepen is 1000 kg teherbírása van.
Minden info gyűjtése fontos lehet ezért én már letöltöttem több alternatív energiáról és ezek építéséről szóló könyvet valamint a növénytermesztés és gyógynövényekről szóló könyveket. Ezen felül rengetek barkács és építési könyvet.  Azért hogy ne unatkozzunk, mert néha pihenni is kell kb. 7000 könyvet, 5000 CD albumot, 500 filmet is.
Kedves Olvasó, így pontozz:
  1. Víz: mennyit, milyen minőségűt, hol tároljon... utánpótlási lehetőségek (van-e folyó, patak stb. a közelben), víztisztítás (rendelkezik-e szűrővel, klórtablettával stb.) - további ötletek itt
  2. Élelmiszer: mennyit, milyen minőségűt, hol tároljon... utánpótlási lehetőségek (vadászat, halászat, gyűjtögetés stb.), újrakezdés (növénytermesztés, állatok nevelése) stb. - további ötletek itt
  3. Otthon + védelembiztonsági megoldások külső fenyegetettség, behatolók ellen; önvédelmi technikák és eszközökrejtekhelymenedékhely (alfabázis ;) )
  4. Társadalom és fenntarthatóság: tervek a jövőre nézve; kapcsolatok, kommunikáció; újrakezdéshez szükséges eszközök, felszerelések; a "tudás" megőrzése, gyakorlása; energia, fűtéshigiénia, egészségügy
  5. Egyébminden egyéb szempont prepper szemszögből, ami szerinted kifejezetten jó vagy éppen rossz
Összesen tehát 5 kategóriában pontozhatsz, kategóriánként 0-10-ig, ahol 0 a legrosszabb, 10 a legjobb besorolás. Kérlek ne csak pontozz, de indokolj is, legfeljebb 5 sorban kategóriánként!
Városi Tülélő

Magyarországon, 2013 a bankok csődje év lesz!!!

Még mielőtt valaki megijedne, idén nem fog minden bank csődbe menni. Lesz olyan, ahol idén csak a részvényárak fognak felére, negyedére esni, s a csőd csak jövőre fog bekövetkezni...
Mire alapozom ezt a kijelentést? Elsősorban arra, hogy a pénzintézetek által adott hitelek semmisek. (HPT. 47.§, 213.§) A devizás hitelek mind, s nagyon sok Forintos hitel is semmis. A semmis szerződés azt jelenti, hogy ugyanannyit kell visszaadni a banknak, mint amennyit kaptunk FORINTBAN. (Ellentétben Dr. Léhmann Úr levelében említettekkel!) Ahol pedig a forintosok mégsem semmisek, ott sem reálisak a kamatemelések (2/2012 PK vélemény) és pl a múltban elkövetett "előtörlesztési jutalék" címszóval beszedett összegek is visszajárnak a Ptk. 292. § (2) szerint. Erre rájönnek még a kártérítési perek, s a normál (túlköltekezésből adódó) üzemelési költségek és adók. Természetesen a jövőben végtörlesztett (per után már nem tartozik az ügyfél/ vagy maradékot megtakarításból fedezi/ vagy újabb, normális hitellel kiváltja,) hitelek után, meg kell "semmisíteni" a létrehozott virtuális, számlán kezelt számlaforintokat... Ezt a több 10.000 Mrd Ft-os mínuszt nem tudják túlélni a jelenlegi kereskedelmi bankok.

De mondjuk meg őszintén: Kit érdekel? Ha a sarki pékség adót csal, bezárják. Ha mérget kever a kenyérbe, még börtön is lesz a végén. Itt is elvárható, hogy tucatjával, illetve százszámra menjenek börtönbe évtizedekre a bűnösök, akik nem csak bankárok, hanem az elmúlt 10 (30) év politikusai is.

Erre mondhatják egyesek, hogy a bankok túl nagyok, és megmentik őket állami mentőövvel. Namár most. Amikor Magyarország volt az EU soros elnöke (2011 1. félév) akkor sikerült megegyezni hogy minden ország a saját (anya)bankját menti csak meg. Hogy ezt Viktorunk vajon előre tudta, hogy ez még igen jól fog nekünk jönni vagy sem, azt nem tudhatjuk. Így a magyar adófizetői pénzből csak az OTP-t és az FHB-t kellene megmenteni. Itt felmerül a kérdés: hogyan? CSAK az az elfogadható, ha ezt a két bankot Államosítják, azaz a részvényei ismét Magyar kézbe kerülnek. Hasonlóan az izlandi példához, de ott "unortodox" módon "erőszakosan" államosították a bankokat, de az általam vázolt a módszerrel a piaci szabályokat betartva lehet államosítani, s így hivatalosan nem fejtheti ki emiatt rosszallását a háttérhatalom. A másik lehetőség, hogy hagyni őket csődbe menni, s Csányinak az arcára fog fagyni a mosoly, ahogy kell...

Mit tehet az átlag ember? Ha van megtakarítása, vegye ki a bankokból, s vegyen inkább Magyar Államkötvényt. Ehhez be kell menni (személyi igazolvánnyal) bármelyik Magyar államkincstár kirendeltségbe bármelyik megyeszékhelyen, s kötni egy online, WebKincstár számlát, s onnan lehet utalgatni, lekötni. Ráadásul egy lekötést nem kell teljes egészében feltörni, ha csak a pénznek harmadára van szükség...

Mi fog még történni? Jó eséllyel lesz egy MAGYAR bank, WebBank névvel. (igazából nem is a neve a lényeg.) Mivel minden kereskedelmi banknak pénzteremtő képessége van, (a mostaniaknak is, ezért is értelmetlen a CHF olcsóságára hivatkozni,) ezért végre ismét visszaszáll a pénzkibocsájtás (részleges) joga a Magyar államra, s a pénzkibocsájtás haszna ismét Magyarországot fogja gazdagítani. A pénzkibocsájtás/pénzverés minden történelmi korban az uralkodó privilégiuma volt, aki akkoriban az államot testesítette meg. A kommunista időben is az államé volt a pénzkibocsájtás joga, s a rendszerváltás során erről szép fokozatosan lemondtunk, vagy lemondattak bennünket róla - előre kitervelt módon. Először a kétszintű bankrendszer felállításával, s Viktorunk I. uralkodási ciklusában az MNB-t is átadtuk az Európai Központi Bank-nak, s Meggyesi-Gyurcsány pedig elkótyavetyélte az FHB-t és a feltőkésített Postabankot is...

Viktorunk II. uralkodási ciklusában többször próbálta ezt a hibáját korrigálni, (PSZAF-el összevonni, bizottságba beültetni embereket, stb.,) de az EU és egyéb pénzhatalmak ezt nem hagyták neki, így várni kell 2013 tavaszáig, hogy Simort leváltsák, aki több 1000 Mrd Ft-nyi kárt okozott már eddig az országnak az irreálisan magas Jegybanki alapkamatokkal, és más egyebekkel. Mégis, mi várható ez ügyben? Az MNB-be tartalékként ott van kb. az államadósságunk 30-40%-a, (ami feltűnően magas az EU átlaghoz képest,) de ebből - a jelenlegi szabályozások szerint - nem vehetnek Magyar Államkötvényeket (csak a másodlagos piacon - tehát ha valaki el akarja adni).

Én személy szerint ennek a szabálynak a felszámolását várom, (IMF tárgyalások is félbemaradtak,...) hisz ezen szabály csak fokozza a körbetartozást a világpiacon, és egyébként is miért nem a Magyar érdekeket védi az MNB, úgy, hogy ez még Nekik is jól jönne? (állampapír kamat 7-9% más EUs bankok csak 1-3%-ot adnak, míg az MNB ben most 5,5% a kamat. A különbséget most a költségvetési adóforintokból fedezik, amiért az állam - adófizetők - SEMMIT sem kapnak!!!...) Persze legjobb lenne az, ha az MNB-ben felgyűlt fölösleges pénzekből (ami nem szükséges a stabilitáshoz) áttalicskáznák az Államadósság Kezelő Központba és direktben csökkentenék ezzel az államadósságot. (miután felülvizsgálták, hogy mely tartozás "jogos", illetve melyek fizetését kell(ene) megtagadni, mert már bőven túlfizetésben vagyunk...)

Szerencsére megszűnt az államadósság kb. 20%-át okozó magánnyugdíjpénztár is. Többen, többek között a bankok uralta média is azt mondta, hogy ez az emberek pénze volt, ami nem teljesen helytálló, hiszen a bruttó bérből fizetett nyugdíjjárulék a magánnyugdíjpénztár bevezetése előtt és után is (!) ugyanannyi százalék volt (8-10%). Mivel Ez a pénz a kereskedelmi bankokba volt átirányítva, ezért hiányzott az államkasszából, s a nyugdíjak fedezése miatt kölcsönöket kellett felvenni, ami a bankok - a leendő nyugdíjasok által befizetett összegből - szívesen adtak az államnak, természetesen kamatra. Ezt a kamatot az adófizetők pénzéből, növekvő adóiból, és újabb hitelfelvételből fedezték, s így egyre nagyobbra hízott emiatt is az államadósság is és a bankok bevétele. Így ezzel megszűnt a bankszterek egyik jelentős bevétele, amit eddig az emberek kárára szedtek be.

A magyar tulajdonba visszavett pénzrendszer (WebBank, otp(?), fhb(?)) segíthet leküzdeni az államadósságot is és elő tudja segíteni a pénzkibocsájtás hasznával, hogy csökkenhessenek az adók. Lehetségessé válik az is, hogy ha valakinek marad még fennt tartozása, (semmisség, és kártérítésen felül, vagy csak szimplán új ingatlant akar venni) akkor több kölcsönt vesz fel, mint amire szüksége van, s a maradékot beteszi állampapírba. Így a Magyar államadósság, (ha már megvan, :( ... ) hazai kézből finanszírozhatóvá válik, s az állam által fizetett kamatok megoszlanak a "hitelfelvevő", és a WebBank tulajdonosai között (Magyar Emberek és az Állam). Ezzel az államadósság (egy részének) kamatkiadása harmadával tud csökkenni (kb. harmada visszatér állam kezébe - ennyi résszel csökkenthetők az adók, persze hogy megteszik-e ezt majd, az más kérdés, de lényeg, hogy megtehetik...) Ezen kívül csökkenhet a hitelfelvevő (egyébként is normálisra mérsékelt) terhe is, hisz "állami támogatást" tud érvényesíteni ezzel. A hitelfelvevő magánszemély által befizetett kamat egy részét is felhasználhatja az állam bevételként, így ismét csökkenhetnek ezáltal az adók.

Na de térjünk vissza a devizás hitelre. Előbb-utóbb semmissé lesz nyilvánítva (semmiféle kamatköltség nem elfogadható), s ebből nem engedünk, még egy központosított "gyors" megállapodásnál sem. Engedni az ügyfelek abból tudnak, hogy a megérdemelt kártérítési igényükből, s a bűnösök fejenkénti 500 év börtönbüntetéséből mennyit engednek. Egy központi, gyors megoldásnál nyilván többet tudnak engedni az ügyfelek, de a végrehajtott és öngyilkosok családjai ebben az esetben is teljes kárpótlást kell hogy kapjanak. Ha nem lesz központi megoldás, akkor fejenként több milliós kártérítést a pénzintézetek és a tulajdonosok, vezetők teljes (hazai és külföldi) vagyonának elkobzásával lehet csak teljesíteni. Természetesen, ebben az esetben a fejenként 500 év büntetésből nem lehet engedni, viszont jó magaviseletért harmadolható...

Az új kinevezésű Pénzügyi Ombudsmanról (Doubravszky György) többen eltérően nyilatkoznak. Az viszont biztos, hogy remek tárgyalóképességgel rendelkező, (többnyire) diplomatikusan fogalmazó ember, s amióta megalapította 2011-ben a Hiteltársulást (többed magával) a devizás hitelesek megsegítésén ügyködik. Hogy állami posztot kapott, az nem jelenti automatikusan azt, hogy pikk-pakk megoldja a problémát, és azt pedig végképp nem, hogy ezzel a politika bedarálta őt. Ez azt jelenti, hogy olyat tud megtenni, amit civilként nem és sajnos néhány dolgot nem tud megtenni, amit civilként igen. Nade vagyunk elegen Civilek, akik megtegyük ezt a részt, nemde? De-de. Másként fogalmazva: képzeljük el azt, ha nem lenne egy "beépített" emberünk az állami apparátusban. Ehhez képest, ha valami olyat tud tenni az ügyünkben, ami előrébb mozdít minket, már megérte, hogy ott van! :) De azért ne feledjük: a pénzbiztosnak nem csak a devizás hitelekkel kell foglalkozni, hanem mindenféle egyéb pénzügyekkel és a pénzügyek oktatásával is az iskolákban, hogy még egyszer elő ne fordulhasson efféle átverés, becsapás, megkárosítás.

Szóval röviden összefoglalva:
Készüljünk fel arra, (raktározzunk be némi élelmet, biztos ami biztos,) hogy a jelenleg mindenkit uraló és megfélemlítő pénzügyi rendszer össze fog omlani. Először Magyarországon, s később a világ többi részén is, hisz a hitelpénz rendszer ezen formája nem fenntartható. Ehhez összefogásra van szükség, hisz a háttérhatalom irányítja a politikát, s azon belül a gazdaságot. Nincs jobb és baloldali háttérhatalom, csak háttérhatalom, akik irányítják a politikusokat. Minél korruptabb egy politikus, annál jobban kiszolgálja a pénzérdekeket, így az elmúlt 30 év vezető politikusai - kivétel nélkül - mind egy szálig lecserélendő.

Csak így érhető el, hogy egy szebb boldogabb élet jusson nekünk osztályrészül!

Köszönöm megtisztelő figyelmedet.

Papp Péter


Szabályozhatja a kormány a helyi pénzeket


Szabályok közé szoríthatja a kormány a helyi pénzeket: elkészült az NGM-ben az a javaslat, amely felügyeleti intézményeket helyezne a jelenleg teljesen szabályozatlan rendszerek fölé - írja a Napi Gazdaság.

A napilap úgy tudja, hogy tőkekövetelményeket írnának elő és meghatároznák, hogy milyen befektetésekben tarthatók a helyi pénzekért befogadott forintok. Hivatalosan a Soproni Kékfrank vagy a Balatoni Korona nem helyi pénznek, hanem forgatható utalványnak minősül, így a szabályozás is ilyen néven kerülhet majd bele egy pénzügyi salátatörvénybe.

A jelenlegi helyzet szabályozatlan: pénzhelyettesítő s a szervezők szerint pénznek minősíthető, azaz szabadon felhasználható, át- és visszaváltható eszközről van szó, de lényegében egyetlen szervezetnek sincs joga vizsgálni sem azt, hogy mennyi utalvány van forgalomban, sem azt, hogy vajon a rendszerek üzemeltetői rendelkeznek-e megfelelő fedezettel arra az esetre, ha a "helyi pénz" tulajdonosai egyszerre kísérelnék meg forintra váltani a birtokukban lévő "utalványokat". A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének nincs semmilyen ellenőrzési jogköre a helyi pénzek kibocsátóival szemben.

A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint bár a helyi pénznek nevezett utalványok megjelenése nem sérti az MNB bankjegy- és érmekibocsátási monopóliumát, továbbá az MNB nem kívánja ellehetetleníteni a jó szándékú, lokálpatrióta kezdeményezéseket, úgy látja − és ezt azóta több tanulmányban, nemzetközi példákkal is alátámasztotta −, hogy a helyi pénznek nevezett utalványok valójában nem alkalmasak a helyi gazdaságok felvirágoztatására. Egyrészről nem kerül "pluszpénz" a gazdaságba, másrészről az utalványokat elfogadó boltokban kapható termékek döntő többsége sem helyben készül. Az MNB támogatja a szabályozás létrejöttét. Erre szerintük attól függetlenül, hogy valaki mit gondol arról, hogy a helyi pénznek nevezett utalványok alkalmas eszközök lehetnek-e egy-egy régió gazdaságának fellendítésére, azért van szükség, mert mindenki érdeke, hogy ezen utalványok kibocsátása biztonságos, szabályozott keretek között történjen.