2002. december 26., csütörtök

San Martino 2002.12.25

(San Martino 2002.12.25)
Örökké áldjuk az Atyát!
Gyermekeim,
évszázadok óta köztetek van valaki a világban,
Valaki, akit még nem mindenki ismer,
és ez a Valaki, Jézus, akit én hoztam el nektek.
Jézus az a gazdagság,
aki minden jóakaratú embert megközelített,
hogy a föld ne legyen többé olyan sivár,
hanem a Kegyelem teljessége lakjon rajta.
Én továbbra is eljövök közétek,
hogy segítsek nektek felismerni Őt,
hogy felnyissam szemeteket,
hogy megláthassátok Őt,
és így teljes legyen tanúságtételetek.
Gyermekeim, a világnak meg kell tudnia,
hogy ez a Gyermek Jézus az egyedül igaz Isten,
Ő az élet Istene,
aki békét és igazságosságot kínál fel nektek.
Egyesüljetek ma az Ég összes Szentjeivel,
és énekeljetek Istennek dicsőséget szünet nélkül!
Legyen szent ez a Karácsony!
Jézussal együtt megáldalak benneteket,
megáldom ezt a betlehemet,
és mindazokat, akik létrehozták,
és így áldom meg
az összes kis betlehemet szerte a világban.