2017. február 28., kedd

Misztikus beszélgetések

2018.02.02. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony napja van. Ahogy ti is, ma a templomban a szent misén a gyertyát meggyújtottátok, úgy lettem születésemkor és a templomban való bemutatásomon a világ fénye, világossága. Nektek, keresztényeknek, Krisztus-követőknek fontos feladatotok, hogy világítsatok ebben a sötét világban. Van, aki  csak pislákol, van, aki lobogva ég, de mindenképpen fénnyé kell válnotok, hogy utat mutassatok a világnak, környezeteteknek.
Gyermekem! A kételkedésről szeretnék beszélni neked.
Mi is a kételkedés? A bizalomhiány, egyfajta bizalmatlanság, a másikról gondolt rossz, vagy valótlanság feltételezése.
A kételkedés a hitetlenség előszobája. Ha valaki kételkedik Isten szavában , az Igében, az nem veti teljes bizalmát Istenbe, hanem a saját hitetlenségét, kételyeit helyezi előtérbe. A gyermeki bizalom teljes hiányát is jelenti, hisz egy kis gyermek sohasem kételkedik, teljes bizalommal ráhagyatkozik szüleire. A kételkedő, hitetlenkedő lelkében felfedezhető a gőg is, mert azt fejezi ki, hogy csak neki lehet valamiben igaza. A kételkedő ember lelkében a ravaszság csírája is meg van, mert gondolataiban ott van a számítás, hátha mégis neki van igaza.
Ezért van szükség Gyermekem az egyszerű, tiszta gyermeki bizalomra. Ezért kell megbízni, ráhagyatkozni Istenre, mindenféle érdek és számítás nélkül.
Köszönöm a tanítást Drága Uram!
Most menj békével! Megáldalak a tiszta, gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.02.04. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Sok mondanivalóm van számodra.
Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit kell gyakorolnod embertársaid és betegeid felé. Látom sokszor megszánod őket,kiszolgálod és segíted őket. Igen ez mind szép és jó.Türelemmel és fáradságos munkával kell őket körül venned. Élezd fel szívedben azt a Szeretetlángot, amit Tőlem kaptál.
Uram! Kérlek segíts! Ne legyek személyválogató és az úgynevezett" nehéz" betegeket is szeressem.
Jézus: Gyermekem! Mindig az Én szememmel, az Én fülemmel, az Én Szívemmel tekints embertársaidra és a betegeidre. Meglátod így a gyógyítást is egyre bátrabban fogod gyakorolni. Sóvárogva várom, hogy kioszthassam kegyelmeimet rászoruló beteg gyermekeimre.
Persze kérdezhetnéd, ezt Magamtól nem tehetném meg? De megtehetném, de akkor nem láthatnák és tapasztalhatnák meg kézzelfoghatóan, a te imáid és közbenjárásod által az Én kegyelmeimet.
Jézus: Most a gőgről szeretnék veled beszélni.
A gőg, maga a lázadás. A lázadó ember elégedetlen, sok esetben a maga erényeit előtérbe hozza, nehezen viseli a kritikát, sértődékeny, nehezen megbocsátó, önző, csak a saját érdekeit helyezi előtérbe. Az irigység és a hatalomvágy is jellemzőek a gőgös emberre. Ezek mind, luciferi tulajdonságok. A keresztény ember jellemvonásai pont ennek az ellenkezői. Önfeláldozó, szerény, adakozó, megbocsátó. Ezek Krisztusi erények. Ezeket az erényeket kell az emberek "elé élni", ezeket kell úgymond bemutatni, hogy általa az Isten dicsőítsék, látva a jócselekedeteidet. De legfőképpen szeretni, szeretni, szeretni! Ez a legfontosabb dolog a világon. Szent Pál apostol a "Szeretet himnuszában" ezt csodálatos módon mondta el.
Gyermekem! Napközben, munkád során, az úton, az üzletben, otthon, bármikor hívj, és Én válaszolok, mert a szíved Királya vagyok. Szeretnék veled sokat beszélgetni, így formálva a saját Képmásomra téged.
Most megáldalak a kitartó türelem és az imádságos szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.02.07. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Kislányom, Évikém!
Most a hallgatásról szeretnék beszélni veled. A hallgatás türelem, békesség, bölcsesség, figyelem. A hallgatással sok bűnt lehet megelőzni. Sok veszekedés, viszálykodás, ellenségeskedés megakadályozható lenne. Ha hallgatsz, figyelsz embertársaidra, és " belső füleddel" Istenre. Isten halk szava a csendben, a hallgatásban, hallgatással hallható, érthető.
A hallgatás és a csend, kéz a kézben járnak. Általában a hallgatag emberek fogékonyabbak Isten szavának meghallásában, vagy elmélkedő imáikkal közelebb kerülhetnek Isten igazságaihoz. A hallgatás gondolkodásra késztet, mert amíg hallgatsz, gondolataiddal, nem indulataiddal foglalkozol. A Szentírásban is benne van"aki nyelvével nem vétkezik tökéletes ember". Tehát, aki megzabolázza nyelvét, sok bűne elejét veszi és a a tökéletesség útján jár.
Most megáldalak a kitartó imádság és a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.02.14. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Évikém! A lelkigyakorlat és az engesztelő alkalmak, sok-sok kegyelmet adtak neked. Beszélgetéseiddel, mások tanúságtételeiből sokat tanultál. A gyógyításban is meglett az első "siker". Boldogan újságolta testvéred, megszűntek a fájdalmai és ti egy szívvel dicsőítettétek Istent.
Ma Hamvazószerda van. Sok keresztény készül böjttel, imával a Húsvétra. Fontos, hogy ne csak megszokásból vagy kötelességből böjtölj, hanem ez az áldozat amit felajánlasz, Hozzám, Jézusodhoz vigyen közelebb.
Most megáldalak a kitartó imádság kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 02.15. Az Irgalmasság órájában.
Jézus: Gyermekem! Boldog vagyok, hogy az Irgalmasság órájában imádkoztad imáidat. Ebben az órában, szenvedésem órájában, megsokasítom kegyelmeimet.
Ma meghalt sógornődért mondattál szentmisét.Lelke üdve szempontjából ez bizony nagyon sokat segített rajta.
Gyermekem! Sokat foglalkozol a pénteki Szent Vér áhítat levezetéséről. Ott leszek melletted, meglátod minden rendben, ékes rendben fog megtörténni.Ne aggódj a találkozó miatt sem, minden az Én akaratom szerint fog megtörténni.
Megáldalak a bátorság és a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.02.16. Szentségimádáson Jézus.
Gyermekem! Köszönöm, hogy ebben az áhítatos csendben imádsz és dicsőítesz Engem. Kegyelmeim özönét árasztom rátok.Mosolyogva tekintek minden engesztelő gyermekemre.
Jézus: Gyermekem írd!
Az örökimádás végtelenül fontos dolog. Az örök Istent imádni, Hozzá fohászkodni értékesebb minden műnél. Ez előképe az eljövendő örök életnek, amikor szüntelenül együtt lehetünk.
Drága Gyermekem! Dicsőíts és magasztalj , imádj és vigasztalj! Adj hálát, énekelj hálaéneket!
Hozd elém a bűnösöket, kérj kegyelmeket, itt kitárul Szívem ajtaja, kincsek, melyeket csak el kell kérnetek.
Drága Uram! Add nekem az alázat kegyelmét, a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmét, add nekem a teljes ráhagyatkozás kegyelmét.
Jézus: Kicsi Évám! Kérlek, csókold meg misztikusan a Jobb Kezem Szent Sebét, a Bal Kezem Szent Sebét, a Szent Szívem Szent Sebeit, a Töviskorona által kapott Sebeket! Ezzel enyhítsd fájdalmaimat. Ebben a Szent időben a 40 napos böjtben nagyon sok gyermekem  figyelmen kívül hagyja a pusztában töltött szenvedésem idejét. Vigasztalj, mert magányosan vándorolok ebben a pusztaságban.
Gyermekem! Hozd elém a bűnösöket! Az Egyház, a papság, a fiatalság, a kereszténység, a pogányság bűneit. Imádkozz és engesztelj értük. Ezt a Szent Vér áhítatot ajánld fel az egész világért, hazádért az Egyházért, a papságért, minden bűnös emberért.
Jézus: Drága Gyermekem! Most Szent Mihály szól hozzád.
Drága Testvérem! Az Úr az én Istenem, harcos lelket adott neked. Oszloppá tett téged, bátorságot,kitartást, engedelmességet, erőt kaptál.Hadseregemben, az első sorba állítalak. Mindannyiunknak, Angyaloknak és embereknek egyaránt részünk van ebben a nagy csatában, az utolsó idők csatáiban. Gyakran kéred segítségemet és én amikor hívsz, jövök, Angyalaimmal. Őrangyalod szüntelenül imádkozik érted.Légy hálás testvérem! Vértezd fel a Bibliában leírt fegyverzettel magad. Maradj mindig hűséges és ne élj! Egy ügyért harcolunk, meglásd az Úr megsegít!
A Szűzanya beszél.
Drága Kicsi Gyermekem! Édesanyai szeretetem összes melegével köszöntelek téged. Szent Fiam imádása a legcsodálatosabb dolog a világon. Minden cselekedetedet, gondolatodat, imáidat Fiam iránti bensőséges szeretet hassa át. Te, mint családanya, feleség, ápolónő, mint egy csodálatos fénysugár ebben a sötét világban, úgy kell világítanod, így megdicsőítve Szent Fiamat, így tanúságot tenni Róla, ebben az utolsó csatában.
Megáldalak Édesanyai áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018.02.23..21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ebben a nagyböjti időben megnöveltem szenvedéseidet. Sok-sok lelken segítettünk együtt. A te felajánlásaid és az Én kegyelmeim által.
Uram! Nem tudtam annyit imádkozni és írni.
Jézus: Gyermekem! Lélekben eggyé válva a szenvedéseket az Enyémmel kiteljesítve a lelkek megmentésére használtam fel.
Köszönöm Uram! Szeretlek!

Jézus bátor harcosa..
2018.02.25.21 óra. Imák után.
Jézus: Kicsi Évám! Köszönöm imáidat!
Ma oly sok örömet okoztál nekem munkád során. Beteg gyermekeimhez üdeséget, frissességet, vidámságot vittél. Szívedet öröm töltötte el, amikor állapotuk jobbra fordulását láttad. Ezek az irgalmasság cselekedetei, amikor a legapróbb gesztusokkal is örömet okozol embertársaidnak, vagy humorod miatt, mosolyt csalsz az arcukra. Ilyenkor Én is velük és veled együtt mosolygok.Bizony ez is a gyógyítás csodája.Köszönöm áldozatos munkádat.
Megáldalak a túláradó felebaráti szeretettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2018.02.27.21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most a Keresztről szeretnék beszélni neked. Az esti imáid alkalmával többször az Oltáriszentségre, a Keresztre tekintettél. Ez a nagy áldozat tartja fenn a világot. Mindenki számára menedék, aki rátekint és hisz. Hit nélkül nincs üdvösség! A Kereszt emlékeztet benneteket megváltásotokra. A szenvedés és a kínhalál üdvösségetek elnyeréséért történt. Sokak számára menedék, de nagyon sokan nem vesznek róla tudomást. Imádkozz Gyermekem a hitetlenekért, a bűnösökért, az ateistákért. Büntető kezem lesújtani készül. Az ima, az engesztelés, az áldozat, még segíthet. Minden apró önfeláldozás segít letörölni könnyeimből, melyet a világ bűneiért hullatok.
Nagyon szeretlek benneteket, de ahogy másoknak mondtam oly sokszor, a szabad akaratot tiszteletben tartom. A világ a szakadék felé tart. Ti engesztelők , mint apró lángocskák világítotok ebben a sötétségben.
A Mennyei Atya szól: Drága Kicsi Gyermekem! Oly boldog vagyok, hogy a mai szent misén újra felajánlottad életedet, halálodat, értelmedet, lelkedet, szabad akaratodat. Ne félj Kicsim! Több keresztet, nehézséget nem adok, csak annyit, amennyit elbírsz. Nagy szeretettel, kitárt karral várlak. Alig várom, hogy ölelő karjaimban tartsalak.
Megáldalak nagy szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.