1990. július 26., csütörtök

San Martino

(San Martino 90.7.11)
Hívjuk segítségül az Atyát!
Gyermekem, én kedvelt népem!
A teljes gyógyulásra akarlak vezetni benneteket,
meggyógyítani abból a bajból,
amely az egész emberiséget sújtja,
és megsebzi Isten szeretetét.
Legyetek rajta, hogy megszabaduljatok tőle:
vessétek el magatoktól a bűn akarását,
ne akarjatok többé vétkezni, és akkor a rossz
meg lesz semmisítve, és az élet visszatér belétek.
Többé ne mentegessétek magatokat,
hanem hatoljatok be Isten ítélkezésébe:
Egyedül Ő az egyenesség és az igazságosság!
Drága gyermekeim, hogy a bűn ne uralkodjék
többé halandó testetekben,
én segítek nektek a küzdelemben,
és veletek fogok imádkozni.
Megáldalak mindnyájatokat!

(San Martino 90.7.25)
Kérjétek velem az Atyát!
Gyermekeim, Isten nélkül semmire
sem lesztek képesek!
Meneküljetek a gőg elől,
és fogadjátok el a szelídséget,
amelyet én belétek akarok önteni.
Reményetek Isten hatalmára épüljön,
mert csak így lesztek engedelmes eszközökké,
és így megértitek majd az én üdvösség-tervem
sürgősségét az egész emberiségre vonatkozóan,
és ebben ti segítőtársaim lesztek, hogy előkészítsük
az Úrjövetnek ezt az idejét.