2013. június 27., csütörtök

Tömören és töményen

Egyik legnagyobb kihívást ebben a háborúban a kommunikáció jelenti. Hiszen egyazon üzenettel szólni kell azokhoz, akik már komoly háttérismerettel, háttér információkkal és tapasztalattal rendelkeznek és ugyanazon üzenettel szólni kell azokhoz is, akik a megvezetés emlőjén csüngnek még mindig, de élesen véleményt formálnak. Ezeknél az embereknél teljesen más értelmet nyer és más reakciót vált ki az azonos üzenet.
Több témát fogok érinteni, és meg kell ezt tennem még akkor is, ha mindez megkavarja az állóvizet és a felületes szemlélőnek ezzel látszólag kiások néhány csatabárdot. Akik látnak is nemcsak néznek, azok meg fogják érteni, hogy ezek a csatabárdok valójában sohasem voltak elásva, csak éppen most érkezett el az ideje, tovább nem halogatható az, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, de ehhez először ki kell önteni a koszosat belőle és magától értetődik, hogy felháborodik az, akinek a nadrágszárára löttyen a lé.
Hát csapjunk bele.
Megszületett a verdiktum a Magyarok Szövetségének vezetői ülésén, hogy Kásler Árpád nem vehet részt a MOGYON, az Apajpusztán megtartandó Magyarok Országos Gyűlésén, ami valójában már régen nem gyűlés, és már régen nem a nagy nemzetgyűlésről szól, pláne nem a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállító nemzetgyűlésről. Vásár lett belőle, de meg kell hagyni szép és jó hangulatú vásáros mutatvány, ahol jól érzi magyarnak magát az ember. Én legalábbis mindig jól éreztem ott magam és elismeréssel adóztam a szervezők és önkéntesek hihetetlenül komoly szervezői és kivitelezői teljesítménye előtt.
Elmondtam a Budaházy interjúban is, hát elmondom itt is, hogy az április 21-ei nagy rendezvényünk előtt megkeresett Vukics Ferenc, a Magyarok Szövetségének egykori elnöke és alapítója. Nem én kerestem, Ő keresett, több közvetítőn keresztül üzentek, hogy nekem feltétlenül találkoznom kell Ferenccel. Én visszaüzentem, hogy nincs mondanivalóm számára, de állok rendelkezésére. Dunakeszin tartózkodtam amikor Vukics személyesen felkeresett, négyen voltunk jelen a találkozón. Több mint egy órán keresztül beszélt Vukics Ferenc. Az a személy aki létrehozta a Magyarok Szövetségét, aki képes volt több százezer embert, jó magyar embert mozgósítani és magyarságtudatról beszélni. Ez a valamivel több mint egy óra alatt, annyi rosszat, gyalázatot és negatívumot mondott a magyarokról és a magyar nemzetről, amennyit a legvéresebb szájú román nacionalistától sem hallottam soha. Azzal vetettem véget idézőjelben viccesen a beszélgetésnek, hogy ha ezt nekem tovább kell hallgatnom feldarabolom az ereimet, tehát vessünk véget ennek, távozásakor az ajtóból visszafordult, csak azért hogy elmondja ezt a nemzetet megmenteni nem lehet.
Mit ne mondjak, nem valami lelkesítő segítségnyújtás volt ez az április 21-ei nagy kihívás előtt, de azért becsülettel helytálltunk, az odaadó és önzetlen segítőknek köszönhetően.
Egy hónap sem telt el, kaptam egy meghívást a Magyarok Szövetségének jelenlegi vezetése részéről, hogy vegyek részt egy vezetői ülésen, ahol megtárgyalhatjuk a jövőbeni együttműködésünket, mivel felvetettem, hogy az összefogás reményében jó lenne, ha az augusztusra általam meghirdetett Nagy Nemzetgyűlést egyesítenénk a Magyarok Országos Gyűlésével, hiszen világ csúfsága lenne, ha Apajpusztán augusztus 17-én a MOGY kerülne megrendezésre és ugyancsak augusztus 17-én egy másik helyszínen, az ország másik felében a Nagy Nemzetgyűlést tartanánk meg.
A tanácskozás számomra egyértelművé tette, hogy a dolgok teljesen másról szólnak mint azt a kívülálló szemlélő látja. Annyi elhangzott, hogy talán este hét óra után jutna nekünk is hely meg idő a Nemzetgyűlés megtartására, mert napközben már a programok ki vannak dolgozva. Elsősorban a Vukics által minden évben megrendezett történelmi élőkép mutatvány. Én erre rákérdeztem, hogy most történelmi élőképet akarunk vagy a történelmet megélni és alakítani, hogyan lesz ebből Alkotmányozó Nemzetgyűlés? Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere, nemes egyszerűséggel erre azt mondta, hogy SEHOGY, hát hogy lenne?
Ezután abban maradtunk, hogy értesítve leszek a további döntésükről, mondanom sem kell, hogy értesítést nem kaptam és többszöri telefonhívásomra Bődi Szabolcs nem válaszolt és nem hívott vissza.
Azóta tudom, hogy a legutolsó ülésen Bődi Szabolcs kijelentette, hogy Kásler Árpád nem vehet részt a Magyarok Országos Gyűlésén. A jelenlévők megkérdezték, hogy miért – mire azt válaszolta, – hogy egy cikkemben gyilkosoknak neveztem a kormányt, amiért érdemben nem tesznek semmit a devizahitelesekért. Erre megkérdezték tőle, hogy rendben van és ezzel Kásler hazudott vagy nem hazudott, mert ha hazudott akkor tényleg ne vegyen részt rajta. Erre Lesi Árpád alpolgármester elhagyta a tanácskozást Szabolcs pedig nem válaszolt rá.
Én nem haragszom rájuk és elfogadom döntésüket, eszem ágában nincs oda menni ahol nem szívesen látott vendég vagyok, bár azt talán meg kellene kérdezni a MOGY-ra látogatóktól is, hogy ők egyetértenek-e az eltiltásommal vagy sem? Én megtenném a MSZ vezetőségének helyében és ha ők nem teszik meg, akkor tegye meg az MSZ még meglévő tagsága.
Mindössze annyit kérdeznék Bődi Szabolcstól, hogy mit mondana ha tudna, mert már nem tud, annak a családanyának aki négy éves gyermekét magához ölelve a száguldó mozdony elé lépett? És mit mondana azoknak az anyáknak akiknek gyermekei az öngyilkosságba menekültek a kifosztásuk következtében vagy az elmenekült százezreknek? Mit tett a kormány? Végtörlesztést, árfolyamgátat? Minek az árfolyama? Miért nem hajlandó sem a kormány sem pedig az országgyűlés fogadni, hogy tárjam elő a bizonyítékokat? Az ügyészségről nem is beszélve. Köztörvényes bűncselekményeknek falaz az egész társaság és ezzel nyomorba taszították az országot és az embereket. De hadd másoljak ide egy zárt borítékban ma érkezett levélből ……
„Tisztelt Kásler Árpád
Először is szeretném megkérni, hogy amiről most írok, ha leközli, kérem ne fedje fel, hogy tőlem tudja. Nem veszíthetem el az állásomat.
A Fővárosi Törvényszék ………………-ban dolgozom és sok ott dolgozó személlyel tudok beszélni. Itt fogadják a devizahiteles beadványokat és a korai szakaszban titkárokra szignálják, ők rengeteg terhet levesznek a bírák válláról ezzel. Régebben is mondták nekik, hogy utasítsák el ha találnak valamit, de most vezetői szintről van kiadva a parancs, hogy az összes kérelmet el kell utasítaniuk a Pp 130§-ra hivatkozva. Nem juthatnak el a tárgyalásig.
………………………………………………………………
Hát ennyit a jogállamról és ezt tanúsíthatom a BAÉSZ elnökeként, hogy mindent elkövetnek a bíróságok, hogy ne jussanak el az ügyek a tárgyalásig.
De ha már itt tartunk, akkor ki kell nyilvánítanom, hogy A Haza Nem Eladó Mozgalom elhatárolódik az összes parlamenti párttól, még egyszer mondom, az összes parlamenti párttól, beleértve a Jobbikot is. A Jobbik nagy igyekezettel rátelepedett az összes alapszervezetünkre és erőteljes aknamunkát folytat. Először azt hittük, hogy politikai tőkét próbál kovácsolni a mozgalmunk rendezvényeiből és eddigi szervezésünkből, mígnem összeállt a kép, hogy miről is van szó tulajdonképpen.
Mozgalmunkhoz 99%-ban olyan emberek csatlakoztak, akik az elmúlt húsz évben vagy a fideszre vagy az MSZP-re szavaztak. Csak elenyésző százalékban csatlakoztak hozzánk Jobbikos szimpatizánsok. Ezért a nagy igyekezet a hatalom részéről, mert egyetlen útja és módja van annak, hogy a legolcsóbban, leghatékonyabban és leggyorsabban kisiklassa a mozgalmat. Ehhez nem kell mást tennie, minthogy összemossanak minket, akár csak látszólag is a Jobbikkal, hiszen a Jobbikot a széles társadalmi réteg nem fogadja el.
Éppen ezért kiadtam az utasítást, hogy az alapszervezeteink körül sertepertélő pártkádereket, bármelyik parlamenti párt részéről is legyenek azok hajtsák el a sunyiba, ha nem boldogulnának akkor szóljanak, majd a TEVE csoport rásegít ebben.
Az LMP vezetése is megpróbálta bekedveskedni magát, hát mondtam nekik, hogy az eddigi teljesítményükből ítélve, nem hiszem, hogy vannak közös pontjaink.
Az összeáporodott és mindenben megmártózott intelektüelekre nincs szükségünk, ők a bomlasztás nagymesterei, befurakodnak mindenhová és belülről rágnak mint a férgek.
Mi a tisztességes, egyenes emberekre építünk. Nem tartok attól, hogy ezeknek a tényeknek a kinyilvánítása veszélyeztetné a Mozgalom jövőjét, sőt a frontvonalak letisztulása az ami garantálja a sikert. Új erőként fogunk kiemelkedni a nép közül és kihívói leszünk a jelenlegi hatalmaskodóknak. Iszonyatosan nagy hátránnyal indítunk, az ellenség kezében van minden erőforrás, a törvényhozás, a pénz, a végrehajtói hatalom és a fegyveres erők. A mi kezünkben van az igazság, de az önmagában kevés, az igazságunkkal együtt fognak földönfutóvá és hontalanná tenni mindnyájunkat. Az igazi erő amivel rendelkezünk, az a létszámbeli fölényünk, de mindez szervezetlen formában semmit sem ér.
Ennek megszervezéséhez, komoly emberekre, komoly csapatmunkára és elhívatott önkéntesekre van szükség. A jó hír, hogy egyre többen veszik ki a részüket ebből.
Eddig több mint ezerötszáz ember adományozott az országjárásra másfél millió forintot és egyéb csatornákon keresztül is beindult a segítség gépezet. Ez szép eredmény és reményt adó szám, de ahhoz kevés, hogy karavánnal végigjárjuk az országot. Éppen ezért ugyanolyan formában tesszük ezt meg mint első országjárásunk alkalmával csak sokkal nagyobb volumenben. Jövő pénteken kezdjük Békés megyével, minden megyében legalább öt városban tartunk előadást, Békés megye után következik Hajdú-Bihar megye és így tovább. A helyszíneket és időpontokat a honlapon lehet majd látni.
Az előbb felsorolt tények miatt egészen biztos, hogy augusztus 17-én nem lesz Nagy Nemzetgyűlés. Ezért az országjárás több hónapig fog tartani, száz városban fogunk előadást tartani. Legalább ezer településen kell létrehozzunk egy alapszervezetet. Önjáróvá kell tennünk a Mozgalmat vagy inkább azt az eszmeiséget amit képviselünk, hogy ne lehessen egy ember kiiktatásával leállítani az elindított folyamatokat.
Tisztelet azoknak akik eddig is kivették a részüket valamilyen formában a munkából, vannak akik többszörösen is, erőn felül vállalva. Ahhoz, hogy megszervezzük önmagunkat, az érintett létszámot figyelembe véve, fejenként elenyésző összegekről beszélhetünk, nagyobb részt elvégezendő önkéntes munkáról. Hány ember van ebben az országban akinek tele van a hócipője a rendszerrel? Egy millió? Két millió? Szerintem ettől sokkal több. Gondoljon bele mindenki, ha egymillió ember csak száz forintot összedob a nagykalapba, ennyi meg mindenkinél ott hever a hűtőszekrényen vagy a kredenc tetején aprópénzben, akkor az már egy óriási összeg. Abból már fel lehet venni a kesztyűt hatásosan.
Vesse el magától mindenki azt a gondolatot, hogy az elnyomó hatalommal szemben nincs esélyünk, meg hogy kis pontok vagyunk, meg azt is, hogy nem tudunk összefogni, igenis össze tudunk fogni, mi emberek össze tudunk fogni, csak mi tudunk, a tévelygő szervezeteknek pedig majd kis segítséget nyújtunk, hogy merre van Buda, azt majd bízzák ide, mert itt már nem babra megy a játék.
Sajnos a Kúria tárgyaláson megbizonyosodtam afelől, hogy nagy valószínűséggel megszületett egy paktum. Ki lesznek mondva bizonyos esetekben, hogy semmisek a kölcsönszerződések, de mint ennél a jogerős ítéletnél is, jogkövetkezményt a bíróság nem állapított meg így majd a bankok erőfölényükkel élve vagy inkább visszaélve ismét az adósok fölé emelkednek. Nemhiába lett feltőkésítve a Rothschild bankház egyik Magyarországi helytartójának számító Demján Sándor bankja közpénzből és nemhiába beszélnek egyre többet a takarékszövetkezetek megerősítésén pénzzel és a postával való összekapcsolásukon keresztül.
Mert meglesz a várva várt ítélet egyszer, amiből nem lesz köszönet, hiszen a jelenlegi állás szerint ezzel elkerülnék a bankárok a büntető felelősségre vonást. Az átvert kifosztott emberek pedig futkoshatnak majd a takarékszövetkezetekhez és ennek igénybevételénél meg a szerződések semmisségének megállapításánál pénzelhetik az ügyvédeket akik szerint, legalábbis a Kúria tárgyaláson résztvevőket illetően, jogszerű a bankok árfolyam különbözet felszámítása, amennyiben a kereskedelmi árrés százalékos mértékét feltüntették.
Emberek egy esélyünk van és egy célunk kell hogy legyen, tudatos létszám elérése. Aki még hisz a mesékben annak jó éjt kívánok. Legalább ezer településen de a legjobb lenne minden településen egy alapszervezet létrehozása. Ez a házi feladat, míg ez nincs meg, nincs miről beszélni és ezt nagyon rövid idő alatt létre lehet hozni, aktivizálja magát mindenki, az Alapszabályunk, irányelvünk és belépési nyilatkozataink fellelhetőek itt a honlapon.
Jó munkát kívánok mindenkinek.
Kásler Árpád .

Háború az orosz társadalom ellen

Korábbi elemzéseinkben kifejtettük, hogy a nyugati országokat és számos közel-keleti országot markában tartó nemzetközi cionizmus egyik fő - gazdasági - célja, hogy rátehesse a kezét az Orosz Föderáció természeti kincseire és más anyagi erőforrásaira. Ennek érdekében, a NATO globális stratégiájaként a nyugati érdekszféra egészen az orosz határokig történő kiterjesztésére törekszenek. Vlagyimir Putyin hatalomra kerülését megelőzően a NATO protektorátusokat hozott létre az orosz határ mentén, és Oroszországnak a NATO atomtölteteitől körbevéve, az IMF ajánlása alapján megkezdett szabadrablással - privatizációval - vert helyzetből kellett újra a függetlenség útjára lépnie.
A harmadik világháború, bár médiacsend által karöltve és kezdeti fázisában, de folyamatban van, és a nemzetközi médiából ismert gócpontokon kívül számos, rejtett harctéren zajlik. A mind több ország részvételével elmérgesedő, kézzel fogható térségi konfliktusokon kívül általános háború zajlik a globális pénzpiacokon, az energetikában, az információs technológiák és a tömegmédia terén. A kevésbé látható hadszínterek mögött pedig - haladásnak és fejlődésnek kikiáltva - háború zajlik az utolsó szabad országok bázisát alkotó tradicionális társadalom és az azt összetartó valamennyi érték ellen.
Vlagyimir Putyin hatalomra kerülését követően Oroszország sikeresen lépett fel a NATO agresszív terjeszkedése és az orosz gazdaság szétverése ellen, és az Oroszországban jelenleg is zajló folyamatok egy a társadalom felbontására irányuló, célszerűen kivitelezett művelet felszámolását jelentik. Oroszország sikeresen vette fel a harcot a katonai, gazdasági és politikai bomlasztás ellen, jelenleg pedig aktív törvényhozási folyamat zajlik a társadalmi bomlasztás felszámolása érdekében.
Feministák és vallásellenesség
Részben Vlagyimir Putyin újraválasztását megakadályozni szándékozó, részben az általános erkölcsi színvonal lezüllesztésére irányuló művelet volt a Pussy Riot ügyének felfújása. A feminista punkegyüttes a Megváltó Krisztus Székesegyházban adott elő a kormányt kritizáló és egyben vallásgyalázó produkciót, melyről egyből videofelvételt is készítettek. Ehhez hasonló esetek már több alkalommal történtek, így egyértelműen nem a véletlen műve, hogy az egyik eset éppen az elnökválasztások előtt került a média kereszttüzébe. Az eset felfújásának részeként számos, nyugati "ismert személység" fejezte ki támogatását a felforgatók felé és egyben nyilvánosan felháborodtak az orosz hatóságok fellépésén. Azt követően az Oroszországban működő alvó ügynökök is felébredtek; számos orosz "liberális értelmiségi" szólalt fel a Pussy Riot védelmében és a médiahisztériából az internetes közösségi hálókat felhasználva tömeges elégedetlenséget kezdtek szítani. Az orosz hatóságok rendbontás elleni fellépésére adott reakció pedig öngerjesztő folyamattá tette volna a felforgató műveletet.
Egy valamivel nem számoltak a nyugati felforgatók, és ez az orosz emberek vallásossága és tradíciótisztelete. Az orosz társadalom abszolút többsége hívő keresztény és az Orosz Ortodox Egyház a társadalom 69%-ának támogatását élvezi.
A felforgató művelet emiatt megbotlott és visszafelé sült el. Az ortodox egyház és a helyi hatóságok összefogásaként keresztény milíciák szerveződtek azokon a területeken, ahol a vallásellenes bűncselekmények megszaporodtak. A megszaporodó szoborrongálások, az ortodox papok elleni támadások megakadályozásának érdekében szerveződő csoportok esete előrevetítette, mire számíthat a Nyugat a Pussy Riot ügy felfújásával végzett lázítás kapcsán. Az ügyet lezárták. A feminista punkbanda tagjait vallási gyűlöletből elkövetett garázdaság bűnével elítélték. A bíróság két évi munkatábort szabott ki büntetésként és a felforgatókat a szovjet időkben börtönkolóniaként használt permi és mordoviai munkatáborokba szállították. Végül ahelyett, hogy ez öngerjesztő folyamattá válva a Putyin-kormány ellen hangolta volna a népet, az oroszok nagy többsége egyetértett és ez növelte az emberek bizalmát a hatóságok felé.
A botránynak még több téren is voltak utóhangjai. A nyugati országok kritikája a legkevésbé sem foglalkoztatta az orosz lakosságot, mely tisztában van a nyugati országok felforgató tevékenységével és többségük a NATO terjeszkedését is Oroszországra nézve kifejezetten fenyegetőnek tartja.
A hatóságok és az egyház együtt számolta fel a belső lázító elemeket. Az esetet követően az ortodox papság tagjai közül is néhányan támogatóan kiálltak a Pussy Riot mellett. Egy alkalommal egy ortodox pap arra szólította fel az egyházközösséget, hogy bocsásson meg a Pussy Riot által elkövetett gyalázkodásért és felszólította az embereket, hogy mutassanak toleranciát. Dimitrij Sverdov atya esetét azonnali kizárás követte és legalább öt évre felmentették az egyházban ellátott feladatai alól, mivel a tradicionális értékek elárulásával nyilvánvalóan alkalmatlanná vált feladatai ellátására.
A tüntetések láttán az ortodox egyház köreiben konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a Pussy Riot tagjai démoni ráhatásra cselekedtek és az erkölcstelenségért kiálló tüntetéseket is ugyanezen erő mozgatja. Ortodox aktivisták kezdeményezésére újabb tüntetések szerveződtek, ahol az összegyűlt tömeg plakátokkal, a média számára jól látható módon is kifejezésre juttatta, hogy a Pussy Riot akciója démoni eredetű. Ezekről a tömeges tüntetésekről természetesen nem számolt be a nyugati média.
A Pussy Riot elítélését követően Moszkvában és több orosz nagyvárosban megszaporodott templomrongálásokkal több esetben is amerikai-orosz kettős állampolgárokat, illetve kettős állampolgárokkal kapcsolatban álló "emberi jogi" aktivistákat hoztak összefüggésbe. A szerveződő ortodox milíciáknak köszönhetően számos esetben tettenérés történt. Mindezek egyértelművé tették, hogy az orosz társadalom ellen egy a politikai és gazdasági rend megváltoztatását célzó összehangolt, külső beavatkozás kezdődött meg, amit a hatóságok nem hagyhatnak válasz nélkül. A Pussy Riot tagjainak nyilvános elítélése és munkatáborra küldése csak a kezdet volt, az orosz kormány az ötödik hadoszlop szisztematikus felszámolásába kezdett.
Nem-kormányzati szervek
2012. novemberében Oroszországban új törvény lépett életbe, amely kimondja, hogy 'külföldi ügynökként' kell regisztráltatnia magát minden olyan nem-kormányzati szervezetnek, ami külföldről anyagi támogatást kap és emellett politikai tevékenységben vesz részt.
A nyugati országok következetesen civil szervezetnek nevezik az ilyen csoportokat, amivel sikeresen elaltatják az állampolgárok gyanakvását arra vonatkozóan, hogy ezek a szervezetek a legkevésbé sem a civil kategóriába sorolhatók. Így szinte senkinek nem tűnik fel, hogy a legkülönbözőbb emberi jogi, ilyen-olyan jogi és megfigyelői csoportok többnyire a nyugati titkosszolgálatok fedőszervei az általuk irányított politikai erők legális pénzelésére. Oroszországban most az ilyen fedőszerveket számolják fel, melyeket az elhárítás nyilvánvalóan eddig is megfigyelés alatt tartott, tavaly ősszel azonban aktivizálódtak és így elkerülhetetlenné vált a felszámolásuk.
Az elnökválasztások idején a legkülönbözőbb nem-kormányzati szervezetek kezdtek aktív politikai tevékenységbe, ami nem egyszer nyílt lázadás szításával és így tömeges letartóztatásokkal végződött. Az orosz hatóságok több esetben százszámra voltak kénytelenek őrizetbe venni a tüntetőket, akik közt mindig jelen volt az a tucatnyi fő, akik az országban nyilvánvalóan agitátorként működtek és alapítványok hálózatán keresztül szerzett külföldi anyagi támogatással potenciális veszélyt jelentettek az orosz nemzetbiztonságra.
Az agitátorok kiszűrését követően a lázongások - a néhány száz főnyi liberális megmozdulások kivételével - alábbhagytak. Az elnökválasztások után azonban a nem-kormányzati szervek újabb csoportja aktivizálódott, melyek korábban a nyílt politikai véleménynyilvánítástól távol maradva független választási megfigyelőként működtek és így szerte az Orosz Föderációban akár több ezer irodával rendelkeztek.
Az egyik ilyen választási megfigyelő nem-kormányzati szerv a Golosz-alapítvány volt, ami az elnökválasztásokat követően kisebb szabálytalanságokra hivatkozva alaptalan vádaskodásba kezdett és megkérdőjelezte az elnökválasztások után átalakuló orosz kormány legitimitását. A Golosz véleménynyilvánításait követően szintén tömeges elégedetlenség kezdődött, a tüntetések alkalmával több esetben vettek őrizetbe olyan személyeket, akik nem-kormányzati szerveken keresztül amerikai-orosz kettős állampolgárokkal voltak kapcsolatban.
A Golosz-alapítvány és több, országos lefedettséggel bíró nem-kormányzati szerv a kormány legitimitásának megkérdőjelezése mellett 2012. novemberét követően nem volt hajlandó külföldi ügynökként regisztráltatni magát, annak ellenére, hogy a banki átutalások alapján egyértelmű volt a külföldi támogatottság. A Golosz-alapítvány állította, hogy november után nem kapott külföldről anyagi támogatást, azonban a hatóságoknak bizonyítékai voltak azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány bár banki tranzakció formájában valóban nem jutott külföldi forráshoz, készpénz formájában, illegális úton továbbra is rendszeresen kapott nyugati országoktól anyagi támogatást. Mivel a Golosz-alapítvány és még néhány, országos lefedettségű szervezet nem volt hajlandó külföldi ügynökként regisztráltatni magát, a hatóságok több esetben pénzbüntetést szabtak ki és felszólítást adtak a mulasztás pótlására.
Mivel a Golosz-alapítvány pénzbüntetések és többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó elvégezni a regisztrációt, az Igazságügyi Minisztérium hat hónapra beszüntette az alapítvány működését. A minisztérium június 25.-én adta ki a felfüggesztési rendeletet, amiben elrendeli, hogy az alapítvány nem tarthat nyilvános rendezvényeket és egyben bankszámláit is befagyasztják. A Golosz helyettes ügyvezető igazgatója azonnal reagált a rendeletre és bejelentette, hogy az Igazságügyi Minisztérium lépésére számítottak, és a Golosz hivatalosan is felbomlik, helyette új választási ellenőrző szövetséget hoznak létre. Ez mondatni nyílt hadüzenet az orosz hatóságok felé, mivel az új szervezet - ha külföldi anyagi támogatást fog kapni és korábbi tevékenységét folytatja - ugyanúgy pénzbüntetésekkel és felfüggesztéssel kell szembenézzen, ami rákényszerítheti a hatóságokat a kulcsemberek elleni nyílt fellépésre.
A kulcsemberek esetleges letartóztatását pedig újból a média kereszttüzébe lehet hozni, újból diktatúrát lehet kiáltani, és aktivizálni lehet az összes többi emberi jogi szervezetet, akik szerint jogsértő a lázító személyek letartóztatása. Ez pedig újabb kormányellenes tüntetések szervezésére ad okot, amit a nyugati országok ismét támogatásukról biztosíthatnak. Látható, ha az orosz hatóságok hadat üzentek a társadalmat bomlasztó erőknek, a bomlasztó erők ha máshol nem, de jogi fronton még aktív ellenállást mutathatnak.
Ennek fényében aligha lehet kijelenteni, hogy a börtönben életét vesztett orosz ügyvéd, Szergej Magnyickij ügye köré felépített nemzetközi hisztéria pusztán a véletlen műve.
Nemrég az orosz kormány a parlament elé terjesztette azt a törvényt is, ami lehetővé teszi, hogy a nem-kormányzati szerveknél előre be nem jelentett ellenőrzést tarthassanak. A meglepetés-szerű ellenőrzéseknek kitett nem-kormányzati szerveken pedig nagyságrendekkel nehezebben lehet majd keresztül mosni a társadalom alapértékei ellen propagandát folytató szervezetek támogatására, illegálisan az országba hozott pénzeket. Ezek az ellenőrzések egyben azt is vizsgálni fogják, hogy az alapítvány működése összhangban van-e az alapító okirattal, vagy éppenséggel kormányellenes tüntetések szervezését végző civil mozgalmak kezére játssza a pénzt.
A külföldi támogatás megvonása igen kínos helyzetbe hozta az úgynevezett "civil" szervezeteket. Ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy az országos lefedettségű civil szervezetek olyannyira függenek a havi szinten intézett nyugati anyagi támogatásoktól, hogy még a nagyobb irodáik bérleti díját sem tudják kifizetni enélkül. Hatalmas összegű pénzek folytak be az országba egy a nyugatihoz hasonló civil társadalom szervezésére, és az orosz hatóságok most elvágták a pénzcsapot.
Nemrég az "Emberi Jogokért" elnevezésű civil szervezet moszkvai központját ürítették ki a hatóságok, mert a bérelt irodaházra február óta nem tudták befizetni a bérleti díjat. A külföldi támogatások elvágására hozott törvény meghozta az eredményét, és november óta egyre nehézkesebbé válik a nyugati titkosszolgálatok "civil" fedőszerveinek működése Oroszországban. A moszkvai bíróság megfigyelőket küldött az "Emberi Jogokért" szervezet kilakoltatására. Nem meglepő, hogy az iroda kiürítésén nyugatbarát ellenzéki kulcsfigurák is megjelentek.
Homoszexuálisok és kettős állampolgárok
Az orosz parlament nemrég megadta a végső jóváhagyást a törvénynek, ami tiltja az azonos nemű házaspárok számára történő örökbeadási eljárást. A nyugati országokban ugyanis engedélyezett a homoszexuális házasságkötés, és az sem a véletlen műve, hogy a legkülönbözőbb ferde hajlamokkal bíró nyugati "házaspárok" előszeretettel fogadnak örökbe orosz gyermekeket.
Oroszországban mára a törvény tiltja a homoszexuális propagandát, és a homoszexualitás kiskorúak előtt láthatóvá tételét. Beszüntetéséről az ügynöktörvényhez hasonló eljárással gondoskodtak. Olyannyira, hogy a kilátásba helyezett jókora pénzbüntetések mellett a törvény szövegezése azt is tiltja, hogy az emberek kiskorúak előtt a homoszexualitás létezéséről beszéljenek. A homoszexualitásról folytatott nyílt társadalmi párbeszéd ugyanis ahhoz vezet, hogy a kiskorúaknak a személységfejlődés korai szakaszában a homoszexuaitás mint lehetséges alternatíva jelenik meg, ami befolyásolhatja a normális nemi orientáció kialakulását. Ezért pénzbüntetést szabhatnak ki nem csak a "melegjogokért" és hasonlókért nyíltan kiálló felforgatókra, hanem azokra is, akik kiskorúak előtt csak megemlítik a homoszexualitást mint létező dolgot.
Ezzel a vége felé ér Oroszországban az ötödik hadoszlop felszámolása. Az orosz gyermekeket örökbe fogadó homoszexuális párokra hivatkozás csak a törvény megvitatásához szükséges relatíve nyugodt környezetet biztosította. Valamennyi, a nyugati országokban élő szülők számára örökbe adott gyermek potenciális ügynök. Ugyanis ezek a személyek valamennyien kettős állampolgárok. Az orosz állampolgárság mellett amerikai, brit, esetleg francia állampolgárok lesznek, a nyugati országokban, erkölcsi fertőben nevelkednek, majd elvégeznek neves nyugati egyetemeket és felnőtt korukban emberi jogi aktivistaként, vagy egyéb felforgatóként kerülnek vissza Oroszországba. A homoszexuális szülőknek örökbe adott orosz gyermek 10 év múlva értelemszerűen melegjogi aktivistakért érkezne vissza Oroszországba.
Ennek ellenére a homoszexuális szülőkre hivatkozás csak a kezdet. A napokban Pavel Astakov gyermekjogi ombudsman azt is bejelentette, hogy az örökbefogadási eljárást általánosan betiltják az Egyesült Államokra vonatkozóan. Amerikai szülő többé nem fogadhat örökbe orosz gyermeket. A szülők gondatlanságára hivatkozás szolgáltatja a jogi és diplomáciai alapot, de végső soron arról van szó, hogy a nyugati felforgatás elleni összehangolt műveletben elvarrják az utolsó szálakat. A nyugat pénzemberei nagyrészt már elmenekültek az országból, és/vagy vagyonukat vesztették. A nyugatról pénzelt pártokat felszámolják, a nyugatról pénzelt ellenzékieket börtönbe zárják. A ferde hajlamokat és erkölcstelenségeket propagáló "civil" szervezetek külföldi támogatásaik híján nem tudnak működni - hazai támogatás meg nincs, mert az orosz társadalom jórészt konzervatív és elítéli a ferde hajlamokat. A kormány legitimitását "hazai szervezetként" megkérdőjelező szervezeteknek pedig külföldi ügynökként kell regisztrálniuk, hogy mindenki láthassa, miért kérdőjelezik meg a kormány legitimitását. Marad az utolsó szál, a külföldön nevelkedő utánpótlás elvágása, hogy megakadályozzák a tizenévek múltán az országba visszatérő liberálisok számának drasztikus növekedését.
Mindez jól mutatja, hogy Oroszország sikeresen felszámolja az ötödik hadoszlopot. Teljes siker esetén egyetlen bomlasztó erő tud majd hatni az országban; a szeparatizmus. De ez már nem az Orosz Föderáció, hanem a születőben lévő Eurázsiai birodalom problémája lesz.
Molnár István

Az Európai Zsidó Kongresszus uniós törvényt sürget!

Az osztrák Izraelita Kultuszközösség vezetője szerint az uniónak az eddiginél többet kell költenie a zsidók védelmében, mert a földrészen erősödik az antiszemitizmus, és az érintett közösségek részéről immár nem várható el, hogy kizárólag saját maguk gondoskodjanak a biztonságukról. Brüsszeli tárgyalásai előtt Oskar Deutsch elmondta, ami a zsidóellenességet illeti, ebben a tekintetben Magyarország magasan vezet az unión belül, utána a franciák, a svédek, a görögök és a balti államok következnek a sorban. Hozzátette, hogy a magyaroknál május óta büntetlenül szabad nyilaskeresztet, illetve egyéb jelképeket viselni. A helyzet odáig jutott, hogy az Európai Zsidó Kongresszus uniós törvényt sürget az uszítás ellen – az EU-nak kötelessége megóvni a kisebbségeket, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, sőt ha szükséges, szankciókkal.
Magyarországról szólva hozzáfűzte, hogy az utóbbi hónapokban mintegy félmillióan vándoroltak ki, jelentős részük zsidó. Ami nem azt jelenti, hogy most már a magyarországi közösség minden tagjának csomagolnia kell, de harcolni kell Európában a zsidó közösségek túléléséért.-tudhattuk meg a bécsi Kurirban megjelent háborgásból.
A derék kultuszközösség führere azt nem fejtette ki, hogy miféle védelmi költekezésre gondol a nagy túlélésért vivott harcuk során.
Mert a törvényóhajukat értjük-bár egyet nem értünk vele-de ez a védelmi pénz (költekezés) ez nagyon érdekes ötlet!
http://balrad.wordpress.com/2013/06/27/az-europai-zsido-kongresszus-unios-torvenyt-surget/

Megjelent a gyomirtó az emberi szervezetben

Tizennyolc európai ország önkénteseinek negyvennégy százalékában mutatta ki a glifozát nevű gyomirtó hatóanyagát egy vizsgálat. Az önkéntesek mindegyike, akiktől mintát vettek, városokban él, és egyikük sem használt glifozátot vagy érintkezett ilyen termékkel...
Ez az első alkalom, hogy ilyen széles körben, Európa-szerte vizsgálták ennek a hatóanyagnak az előfordulását az emberi szervezetben. A Föld Barátai Európa és a Magyar Természetvédők Szövetsége által Magyarországon is elvégzett vizsgálatokban a kísérletben résztvevőknél tízből három esetben mutatták ki vizeletből a glifozátot - adta hírül közleményben a természetvédők szövetsége.
A glifozát világszerte az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyomirtó, nagy mennyiségben használják például génmódosított növényekre, például szójára, amelyet takarmányozási céllal importálnak Európába. A hatóanyagot többnyire Kínában gyártják.
Az élelmiszerekben vagy ivóvízben való előfordulását a kimutatás bonyolultsága miatt ritkán veszik észre. „Még nem tudjuk, hogy honnan kerül be a szervezetünkbe, mennyire elterjedt, illetve mi is történik vele a testünkben” - jelentette ki Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.
A programvezető úgy véli, az a tény, hogy az európai városokban élő emberek testében jelen van ez a gyomirtó, azt mutatja, hogy máris túlzásba vitt a használata, valamint aggasztónak nevezte, hogy bizonyos cégek kérelmet nyújtottak be olyan génmódosítottnövények termesztésének engedélyezésére, amely elkerülhetetlenül ennek a gyomirtónak még nagyobb mértékű használatához vezetne.
Európában a glifozátot széles körben használják a gazdák azért, hogy vetés előtt vagy a vetőmagok kicsírázása előtt megszabaduljanak a gyomoktól. Betakarítás előtt a repcét, a kukoricát, illetve a napraforgót is permetezik ezekkel a készítményekkel, hogy a táblán szárítsák a betakarított terményt. Ez a legelterjedtebb gyomirtó a brit szántóföldeken, Németországban a mezőgazdasági területek 39 százalékán használják, deMagyarországon is sok helyen alkalmazzák. Felhasználásának mértéke Európa-szerte nő.
Jelenleg tizennégy glifozáttűrő, géntechnológiai úton módosított fajtacsoport vár termesztési engedélyre az Európai Unióban- írta az MTI.
(levélben kaptam)

A halálra tervez a magyar (nem az életre)

A táppénzszabályok júniustól tovább szigorodtak, miközben a már eddig is gyakori népbetegségek egyre súlyosabb méreteket öltenek Magyarországon. A hosszan tartó munkaképtelenség anyagi vonzataival mégsem néz szembe a magyar, ha egyáltalán van életbiztosítása, többnyire csak a legrosszabbra, a halálesetre tervez, nem a túlélésre erősítette meg nemrég egy felmérés is.
Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas, a magyar felnőtt lakosság körében több mint 60 százalék azok aránya, akik saját bevallásuk szerint krónikus betegségben szenvednek. A Metlife felmérése szerint a fő halálokok, a szívbetegségek, a daganatos és krónikus megbetegedések még a korábbinál is több embert érintő népbetegségekké válnak. A betegállomány tehát százezreket (ha nem milliókat) tesz hosszabb-rövidebb időre munkaképtelenné.Aki az elmúlt néhány évben volt betegállományban, tudja, hogy még egy egyhetes otthon influenza is jól meglátszik a következő havi fizetésen. Mi a helyzet akkor, ha valaki rokkantság vagy súlyos betegség miatt hosszabb időre, néhány hónapra vagy akár egy-két évre kiesik a munkából? A rokkantsági ellátás, mint alanyi jog, kikerült az alkotmányból, azaz mostantól nyugodtan el lehet felejteni. Rokkantságból felgyógyulni – azaz 100 százalékosan keresőképessé válni – ritkaságszámba megy, óriási tehát a veszély az anyagi leépülésre.
Mi a helyzet a kritikus betegségekkel? A táppénz legfeljebb a fizetés 65 százaléka lehet, ami kicsit kevesebb, mint volt, de a semminél azért több. Hol a probléma? Az átlagos, vagy annál alacsonyabb fizetéssel rendelkezőknek már ez a kiesés is nagyon nehezen kezelhető. Az ennél magasabb fizetésnél pedig, mivel a táppénznek van egy plafonja (ami bruttó 299 ezer forint fizetés mellett érhető el), a delikvens jövedelme akár felére vagy egyharmadára is zuhanhat.
Ilyen feltételek mellett esélytelen, hogy a bérből-fizetésből élők és családjaik, még ha pillanatnyilag tisztességes jövedelemből is gazdálkodnak, fedezni tudják majd hiteltörlesztéseiket, havi számláikat, háztartási kiadásaikat és létfenntartásukat. A betegségből talán fel lehet gyógyulni, de a korábbi életszínvonal fenntartása táppénzből lehetetlen
Mivel a lakosság öregszik, a kritikus népbetegségek egyre terjednek, negatív statisztikákban pedig élen járunk. Sokan vannak, akiknek nem sok van a zsebükben az elmúlt éveknek köszönhetően, ám a helyzet elég ijesztő ahhoz, hogy többen elgondolkozzanak. S ne csak a halálra tervezzenek. A biztosítók adatai szerint ugyanis, akinek van életbiztosítása, saját halála esetére igyekszik gondoskodni a családjáról; a betegség miatti jövedelem-kiesés problémája ritkán kerül elő. Tanulságos az is, hogy egy magyar számára az átlagos összeg, amihez szükség esetén hozzá akar jutni – s ennek megfelelő biztosítás köt – nem több, mint 2-3 millió forint. Összehasonlításképpen az átlagos biztosítási összeg Lengyelországban 20 millió forintnál kezdődik. Az életbiztosítások terén tehát lenne mit átgondolni. Vagy az életmódot kell megváltoztatni, különben szociális vészhelyzet áll majd elő.
(penzkerdes)

Az aszpartám multipotenciális rákkeltő hatása

Fontos cikk erről az elterjedt mérgező anyagról.
Fordította, kivonat: Mezei Elmira
Forrás: Soffritti M, Belpoggi F, Degli Esposti D, Lambertini L, Tibaldi E, Rigano A. First experimental demonstration of the multipotential carcinogenic effects of aspartame administered in the feed to Sprague-Dawley rats. Environ Health Perspect. 2006 Mar;114(3):379-85.
Ez az első vizsgálat, amely végre sokak gyanúját beigazolta: az aszpartam jóval az engedélyezett biztonságos napi mennyiségnél kisebb adagban is töb rákfajta kialakulásának akockázatát megnöveli.

A brit nonprofit szervezetek véget vetnek a napfénnyel kapcsolatos tudatlanságnak

A brit nonprofit szervezetek véget vetnek a napfénnyel kapcsolatos tudatlanságnak, és leveszik a tiltólistáról a D-vitamint. A szervezet szempontjából a napozás egészséges.
Forrás: NaturalNews
Fordította: Homok Szilvia
Hét vezető brit egészségügyi csoport hivatalos közleményt adott ki, amely megcáfolja az előző évtizedek ostoba napozásellenes álláspontját. A közlemény elismeri azt, amit a NaturalNews (és szerény személyem is) évek óta hirdet, miszerint a napozás egészséges, és annak érdekében, hogy szervezetünk több D-vitamint állítson elő, több időt kellene a napon töltenünk napvédőszerek használata nélkül.
A hivatalos közleményt a következő nonprofit szervezetek bocsátották ki:
Brit Rákkutatási Alapítvány (Cancer Research UK), National Osteoporosis Society [Brit Osteoporosis Társaság, NOS], Multiple Sclerosis Society [Brit Sclerosis Multiplex Társaság; NMSS], Brit Bőrgyógyászok Társasága (British Association of Dermatologists), Az Egyesült Királyság Cukorbetegségért Alapítványa (Diabetes UK), a Brit Nemzeti Szívfórum (National Heart Forum) valamint a Primary Care Dermatology Society [Népegészségügyi Bőrgyógyászati Társaság].
A hét nonprofit szervezet közleménye, melyben elismerik, hogy a napfény egészséges, hatalmas változást jelent a hagyományos egészségügyi nonprofit szervezetek régóta fennálló álláspontja terén, mivel azok hosszan tartották magukat az elképzeléshez., mely szerint a napozás káros.
Vigyázat, a napozás halálos lehet!
Ez az Amerikai Rák Társaság (American Cancer Society), az Amerikai Orvosszövetség (American Medical Association; AMA), a hagyományos bőrgyógyászok és jóformán az egész nyugati orvoslás álláspontja - más szóval a napozás káros, és a "biztonságos" szabadban való tartózkodás egyetlen módja, ha agyonkenjük magunkat napvédőszerekkel. Ez persze a tudatlanság és ostobaság filozófiája, ám annyira régóta szolgál a hagyományos orvoslás alapjául, hogy legtöbb egészségügyi szakember sohasem vette a fáradságot, hogy megkérdőjelezze azt.
A nyugati orvoslás tudniillik függő viszonyt alakított ki a folyamatos és széleskörű D-vitaminhiánnyal. Márpedig erre a hiányra vezethető vissza a rák, a skizofrénia, a csontbetegségek, a veseproblémák, a cukorbetegség, a kóros elhízás és sok más betegség, amelyektől függ a rendkívül bonyolult egészségipar. Az amerikai egészségügy üzleti szempontból (és persze a nyereség szempontjából) évtizedek óta a D-vitaminhiányból építkezik, és éppen ezért jelent a brit nonprofit szervezetek közleménye oly nagy veszélyt az Egyesült Államok egészségügyi rendszere számára. Ha mindenki egy kis napfényt enged majd az életébe, hirtelen rohamszerűen leesik majd a D-vitaminhiány aránya - és vele együtt a rákos megbetegedéseké is. Ez azzal magyarázható, hogy D-vitaminnal a rákos megbetegedések 77%-a megelőzhető.
Miért retteg az egészségügy a D-vitamintól
A D-vitaminbevitel mind napozással, mind pedig táplálékkiegészítőkkel való növelése ma vitathatatlanul a legfontosabb teendő az egészség javítása, az egészségügyi kiadások csökkentése és a degeneratív betegségek megelőzése érdekében. Ugyanakkor éppen e figyelemre méltó tulajdonságainak köszönhetően a D-vitamin veszélyt jelent a betegellátás jelenlegi állapotának fenntartása szempontjából, és ezzel magyarázható, hogy az amerikai nonprofit szervezetek minden bizonnyal továbbra is elzárkóznak mindennemű, a D-vitamin szükségességét alátámasztó közleménytől.
A Susan G. Komen for the Cure Alapítvány biztosan nem áll ki a D-vitamin mellett, az Amerikai Rák Társasaság sem ajánlja, és Obama elnök sem állítja azt, hogy megoldást jelentene népe egészsége számára. Mindezek helyett az Egyesült Államokban nevetséges figyelmeztetéseket kapunk az Egészségügyi Intézet (Institute of Medicine) részéről, mely nemrégiben rengeteg energiát fektetett azon közleményének népszerűsítésébe, miszerint nem szabad túl sok D-vitamint szedni, mivel az káros lehet a szervezet számára.
Még az FDA (az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) sem engedélyezi, hogy a tápálékkiegészítőket gyártó nagyvállalatok lerántsák a leplet a D-vitaminról, illetve arról, hogy az milyen szerepet játszik a betegségek megelőzésében. Az ilyen kijelentés törvényellenesnek számít az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a gyógyszereket "egészségesnek", ugyanakkor a természetes tápanyagokat csempészárunak tekintik.
Hosszú távon semelyik ország nem élheti túl a D-vitanminhiányt
Az idő elteltével azonban az amerikai kormány kénytelen lesz ugyanarra a következtetésre jutni, mint nemrégiben a brit kormány: egészsége megőrzése érdekében mindenkinek szüksége van D-vitaminra, márpedig a népesség jelenlegi D-vitaminhiányos állapotának fenntartása a betegellátási költségek következtében csődbe viszi az országot.
Annak ellenére, hogy a közlemény a brit nonprofit szervezetek részéről óriási lépést jelent a helyes irányba, továbbra is hatalmas marad az információs szakadék. Például a fenti brit szervezetek napi tízperces napon töltött időt javasolnak, ám továbbra is óva intenek, hogy 10 perc feletti napozással csakis árthatunk az egészségünknek. Ez természetesen nem így van - különösen ha sötétebb a bőrünk. A Nagy-Britanniában élő afrikai származású embernek többre, akár napi három órányi napsütésre van szüksége a megfelelő mennyiségű D-vitamin előállításához.
Így habár a frissen kibocsátott közlemény talán segít csökkenteni a fehérbőrű népesség D-vitaminhiányát, a sötétebb bőrűek esetében szinte elenyésző arányban járul hozzá a hiányosság csökkentéséhez. Márpedig mivel bőrszín alapján tenne különbséget, kifejezetten diszkriminatív lenne ilyen javaslatot tenni.
Úgy tűnik, hogy még ha mondanivalójukkal a megfelelő irányba is tapogatóznak a brit nonprofit szervezetek, még nem éreztek rá arra, mennyire kell őszintének lenniük a teljes igazság beismeréséhez a D-vitaminhiányt, a mellrákot és az afrikai származású nőket illetően. Talán majd a következő évtized során valahogyan meglátják a tudományos összefüggést, és képesek lesznek közölni a napsütés és a D-vitamin teljes történetét.
Addig azonban tartják magukat az álláspontjukhoz, mely szerint napi tíz percre korlátozzuk a napozást. Merthogy végülis senki se szeretné, ha túl hamar vetnénk véget a D-vitaminhiánynak, nemdebár? És bármennyire is hihetetlennek tűnik, az amerikai nonprofit szervezetek továbbra is ahhoz ragaszkodnak, hogy naponta egyetlen percet se töltsünk napon.
http://www.tenyek-tevhitek.hu/mozgolodas-a-d-vitamin-fronton.htm