2012. december 2., vasárnap

A Fehér Kéményseprők felhívása

A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége a keresi a bajbajutott, kisemmizett, megalázott és becsapott honfitársakat. Egyre több panasz és segélykiáltás érkezik be hozzánk, hogy magukat otthonvédőknek hívó, rendőrökre és nőkre támadó egyénekről. A panaszosok arról számolnak be, hogy igen magas összeget fizettek ki, a segítségnyújtás azonban még is elmaradt vagy szóba sem álltak velük, illetőleg még ők voltak felháborodva.
A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nem lát különbséget a csaló bankok és a devizahiteleseket kihasználó, magas összegekért semmit sem nyújtó pénzéhes emberek között. A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége megalakulása óta nem csak a kilakoltatások ellen, de a korrupt ügyvédek és jogvédők ellen is küzd, akik akadnak szép számmal.
Kérjük, akiket becsaptak jelentkezzenek az info@feherkemeny.com címre megküldeni szíveskedjenek az ügyvédek, valamint különféle jogvédők által okozott sérelmeket, amiket bizonyítani lehet, akár tanúkkal, akár dokumentumokkal! Kérjük, hogy minél szélesebb körben jelezzük, van segítség a Fehér Kéményseprők Szövetségénél, akik eddig is eredményesen léptek fel a visszaélések ellen!

(feherkemeny.com)

Az összeomlás folyik

Egon von Greyers, a svájci Matterhorn Vagyonkezelő alapítója és vezetője őszintén, szépítgetés nélkül nyilatkozott a világ helyzetéről a King World News-nak:
„Körbenézve a világon, a Franciaországban folyó események képesztenek el leginkább. Tudjuk, hogy Hollande kezében a gyeplő és komoly nyomást gyakorol a hatalmas francia acélgyártó ArcelorMittal cégre. Az ArcelorMittal a legnagyobb acélgyártó a világon és Hollande közölte velük, hogy ha elbocsátanak egy bizonyos számú alkalmazottat, akkor ő államosítja a céget. Ez hihetetlen.
Néhány nappal ezelőtt beszéltem egy ismert francia újságíróval, aki azt mondta, hogy éppen Athénban van és figyeli a görögországi eseményeket. Szerinte Athén „semmi ahhoz képest, ami Franciaországban folyik, ahol komoly baj van a szakszervezetekkel, a szegényekkel és az utca emberével.”
Pedig Franciaországban nincsenek megszorító intézkedések, legalábbis Görögországgal összehasonlítva nem. Arra számít, hogy a francia helyzet a görögországinál sokkal súlyosabb lesz. És ez csupán egyetlen európai ország. Ugyanez lesz a helyzet más európai országokban is. Az Egyesült Királyság is szörnyű helyzetben lesz gazdaságilag, de a társadalmi zavargások is komolyak lesznek, és súlyos nehézségeket hoznak majd az országnak.”
„Mindenhol láthatjuk ezt. Mervyn King, a Bank of England vezetője azt mondja, hogy a brit bankoknak további 35-50 milliárd font tőkére lenne szükségük. Szerinte a brit bankok tőkehiánnyal küzdenek és a kockázatok komolyak. Tehát a központi bank elnöke nyíltan kijelenti, hogy a bankokat csőd fenyegeti. Természetesen ez a kockázat a világ minden bankjára igaz, de azért jó hallani, hogy egy központi bank vezetője ezt nyíltan kimondja. Sajnos tényleg ez a helyzet szinte mindenhol a világon.
Ismét Japán felé fordulva, az előző interjúhoz hasonlóan elmondhatom, hogy Japán a legnagyobb kockázat jelenleg a világon, az ország gazdasági helyzete miatt. A japán központi bank 230 milliárd jent (604 milliárd forint) veszített az elmúlt negyedévben. A mérlegük is jelentősen növekszik (a monetáris enyhítés hatására), jelenleg körülbelül 156 ezer milliárd jennél (409 ezer milliárd forint) tartanak.”
„Az Egyesült Államokra térve elmondhatjuk, hogy a 2,7 százalékos GDP enyhén jobb számot mutat, de ez sajnos csak a készletek és kormánykiadások növekedéséből ered. A GDP még mindig gyenge, ha ezt a két tényezőt figyelmen kívül hagyjuk. A fogyasztás rendkívül gyenge és a hivatalos infláció 1,6%. Aki szokott benzint vagy élelmiszert vásárolni tudja, hogy a valós infláció ennél jóval magasabb. A valós GDP deflátorral számolva pedig az amerikai GDP egy negatív szám lenne.
A fogyasztás továbbra is alacsony lesz, mert az embereknek nincs pénze. Jelenleg 127 millió ember függ az állami segély valamilyen formájától az Egyesült Államokban. Ezzel szemben 115 millió ember rendelkezik állandó munkával. Tehát 115 millió ember dolgozik, és 127 millió kap segélyt.
Ebből egyszerűen kiszámolhatjuk, hogy egyre kevesebb ember fizeti ezt a segélyt, így a deficit folyamatosan emelkedni fog. A keresetek medián értéke pedig 8%-kal csökkent az elmúlt három év során az Egyesült Államokban, a rendelkezésre álló jövedelem inflációval kiigazított értéke pedig 25%-kal csökkent az elmúlt 10 év alatt.
Érdemes megnézni az ingatlanhelyzetet is. Egyes államokban, például Floridában, Kaliforniában és Arizonában az ingatlantulajdonosok 50 százalékánál az ingatlan kevesebbet ér, mint a még fennálló tartozás összege. Las Vegasban ez az arány 70%. Ebből az következik, hogy a bankok soha nem fogják visszakapni a pénzüket, amiből pedig az következik, hogy az állam kénytelen még több pénzt nyomtatni.
Ugyanez a probléma fennáll a világ szinte összes fejlett országában, így a kormányok egyre több pénzt fognak nyomtatni, a valuták pedig értelemszerűen tükrözni fogják ezt a tevékenységet. A dollár, az euró, a jen és egyéb valuták valós értéke további 80-100 százalékkal fog esni az aranyhoz képest az elkövetkezendő évek során.
Én 2002-ben azt mondtam a befektetőknek, hogy az eszközeik 50%-át fektessék fizikai aranyba. Ez most az eszközeik 85 százalékát jelenti (azok számára, akik ezt akkor megtették), mert az arany ára ennyit emelkedett azóta más eszközökhöz képest. Fontos megjegyezni, hogy akármennyi aranyat is vásárol egy befektető, az semmi esetre se papír arany legyen.

Forrás: King World News

Pater Bernhard Sirch: Elmélkedés Advent első vasárnapjára

Arra vagyunk felszólítva, hogy készüljünk fel
 
Az Advent nemcsak az az időszak, amikor a közelgő Karácsonyra, Jézus első eljövetelének megünneplésére készülünk fel, hanem Jézus Dicsőséges Második Eljövetelére is.
 
Minden évben olyan témák kísértenek minket, hogy: Aszteroidák tartanak a Föld felé, melyeket a sajtó közöl és egy lehetséges összeütközés veszélyére esküdözik. A geológiai vizsgálatok következtében több ilyen becsapódást ismerünk. Ilyen például a Yukatan Félszigeten lévő kráter, melyet egy meteor becsapódása okozott, ami valószínűleg 65 millió évvel ezelőtt kiirtotta a Dinoszauruszokat. 2000. szeptember 29. – én egy „New Earth” objektumot fedeztek fel, mely állítólag 2030. szeptember 21. –én 6 millió km- re közelíti meg a Földet, mely szerint egy becsapódás nem valószínű, de nincs kizárva.
 
Az Evangéliumban ma azt hallottuk, hogy nehéz kozmikus megrázkódtatások elé nézünk: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától.”(Lk. 21, 25 – 26)
 
Jézus azonban nem félelmet akar okozni tanítványainak, hanem pompás  visszajövetelére utal: „Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje." (Lk. 27 – 29)
 
Az Advent nemcsak az az időszak, amikor a közelgő Karácsonyra, Jézus első eljövetelének megünneplésére készülünk fel, hanem Jézus Dicsőséges Második Eljövetelére is. Arra vagyunk hívatottak, hogy felkészüljünk és átgondoljuk cselekedeteinket.
 
Az természetes dolog, hogy egy bizonyos eseményre felkészülünk, méghozzá nagyon hosszú időn keresztül és intenzíven. Ha nem tesszük meg, akkor egy ünnepség, utazás, egy vizsga csalódottságot okozhat nekünk. Feltehetjük a következő kérdést: Hogyan készülhetünk fel Krisztus Eljövetelének eseményére? Várunk mi egyáltalán Isten országára?
 
Egy kis történetet szeretnék elmesélni: Egy keleti herceg egy botot adott udvari bolondja kezébe, és azt mondta neki: Tartsd meg ezt a botot addig, ameddig egy nagyobb bolondot találsz magadnál. Az udvari bolond nevetve vette át a botot és az ünnepségek alkalmával a kezében forgatgatta. Egyik nap a herceg halálosan betegen feküdt ágyában.  Az ágyához hívatta az udvari bolondot és azt mondta neki: „Egy hosszú utazásra indulok”. „Hová utazik?” – kérdezte az udvari bolond. „Nem tudom.” – volt a válasz. „Milyen sokáig lesz távol?” – kérdezte az udvari bolond. „Örökre” – válaszolt a herceg. „Hogyan készült fel erre az utazásra?”  - kérdezte a bolond. A herceg megvonta a vállát: „Sehogyan sem.” „Akkor vedd ezt” – mondta a bolond, és a herceg kezébe nyomta a botot, majd hozzá tette: „Ez most téged illet”.
 
Feltehetjük magunknak a kérdést: Vajon minket is megillet egy ilyen bot? Mindenféle eseményre felkészülünk, és minden tettünk egy felkészülés a végcél elérésére.
 
Jézus célja az, hogy az Ő Országába vegyen fel bennünket. Erre a jövőre voltunk megteremtve. Az, hogy Krisztus eljövetelére várunk, az Egyház imáiból is kitűnik.  Az Ostya átváltoztatása után azt mondjuk: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.” A Miatyánkban pedig: „Jöjjön el a Te Országod”. A Miatyánk után a pap így imádkozik: „Szabadíts meg kérünk Urunk minden gonosztól, adj békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”
 
Azt a fényes jövőt, amelyet mi keresztények várunk, akkor tudjuk igazán megérteni, ha az visszahat a jelenünkre, és már most egy új életet teremtett számunkra. A második olvasmányban így figyelmeztet minket Szent Pál Apostol: „Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket! Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében!” (1. Tessz. 12 – 13) A szeretet tanúságtételét minden ember megérti, és ennek a tanúságtételnek a jövőnkre való tekintettel világítania kell a keresztényéletben, mely ennek köszönhetően hihetővé válik. Az embereknek érezniük kell, hogy a jövőt már most meg kell élniük.  Az ima a mai vasárnapon a következőket foglalja össze: „Urunk Istenünk, minden a Te hatalmadban van… Segíts nekünk, hogy szembesülhessünk Krisztus Igazságosságával, és a szeretet cselekedete által felkészüljünk Visszajövetelére.”
 
Az Evangélium így szólít fel minket: „Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt." (Lk. 21, 36) A kulcsmondat a következő: „hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” Ez a legfontosabb tehát, hogy Krisztus Igazságosságával szembesülünk.
Mit jelent Krisztus Igazságosságával szembesülni? Van utalás erre a Szentmise olvasmányában?
 
„Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: "Az Úr (Jahve) a mi igazságunk!" (1. Jer. 33, 15 – 16)
 
A másik cél az, „hogy a szeretet cselekedete által készüljünk fel Visszajövetelére.”(a mai nap imájából) A pápa így ír az első Enciklikájában: Isten nem a semmittevés Istene, hanem a Szeretet Istene. Mire kell felkészülnünk? Eljövetelére, pontosabban Visszajövetelére. Ez a végső cél.
 
A mai 1. Advent vasárnapját a következő imában foglalhatjuk össze: Urunk Istenünk, minden a Te hatalmad alatt van, te ajándékozod nekünk az akaratot, és hogy véghezvigyük azt.  Segíts nekünk, hogy szembesülhessünk Krisztus Igazságosságával, és segíts, hogy erre a szeretet cselekedetei által készülhessünk fel, hogy dicsőséges Eljövetelekor az Ő jobbjára kerüljünk. Ámen.

Forrás: http://www.pater-bernhard-sirch.de/
http://www.uzenetek.eu/fontos/pater-bernhard/

Harmincra nőtt a fagyhalál áldozatainak a száma

Harmincra emelkedett a fagyhalál áldozatainak száma. Tizenheten fűtetlen otthonukban és a szabad ég alatt haltak meg, tizenhárman pedig kórházba kerülésük után, mert már nem tudták megmenteni őket – tudatta a Magyar Szociális Fórum hétfőn, az emberi jogok nemzetközi napján. Az emberi jogok mellett elkötelezett társadalmi mozgalom szembeállította az életvesztést az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényével, melyet Magyarország is aláírt, és melynek 3. cikke leszögezi: „Minden személynek joga van az élethez”.
Orbán Viktor miniszterelnöknek írt üzenetében a Szociális Fórum megkérdezte a kormányfőtől, Magyarország miért nem tesz eleget a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségének: az élethez való alapjog biztosításának. Az MSZF felhívta a kormányfő figyelmet arra, hogy az áldozatok többsége saját fűtetlen otthonában fagyott meg, mert nem volt mivel fűtenie. Tömeges jelenség a nélkülözés, a kisemmizettség, a szegénység és a nyomor. Száz és százezrek élnek olyan helyzetben, hogy el kell dönteniük, fűtsenek-e vagy egyenek. Ezen csak a vészhelyzetbe került emberek azonnali megsegítésével, humanitárius intézkedéssel, emberarcú politikával lehet változtatni - írják.
Az MSZF arra kérte a miniszterelnököt, hogy – ha megkésve is – mozgósítsa az állami szerveket az élet védelmében a fagyhaláltól, és akadályozza meg a további veszteséget, mert a tendencia arra utal, hogy megismétlődhet az előző évek tragédiája: tavaly 330-an, tavalyelőtt pedig több mint 400-an fagytak meg.
A Magyar Szociális Fórum kész segíteni a kormánynak a „lélekmentésben”. Készen áll-e a kormány arra, hogy a társadalmi szervezetekre támaszkodva cselekedjen az életek védelmében a fagyhalál ellen? – kérdezte az MSZF Orbán Viktor miniszterelnöktől, sürgős választ kérve, mielőtt a nagy hidegben még többen fagynának meg.

(Magyar Szociális Fórum)