2016. február 4., csütörtök

Lucifer a sármőr – Az új sorozatban Sátán a jó védelmezője

Lucifer
A Fox új sorozatának főszereplője maga Lucifer Hajnalcsillag, aki (a film bevezetője szerint) a poklot megunva Los Angelesbe, az „angyalok városába” költözik, ahol egy éjszakai szórakozóhelyet vezet. Amikor egyik pártfogoltját a szeme előtt megölik, csatlakozik a jó oldalhoz, hogy megtalálja és megbüntesse a tettest.

Mintha az egész történet arra lenne kiélezve, hogy belássuk, Lucifer nem is olyan rossz, mint gondolnánk és az a kis csintalanság, amit magáénak tudhat, igazából Isten hibája, aki a pokolba száműzte őt. Egy okosan megírt propagandafilmmel állunk szemben, egy jóságos gonosz főszereplővel, akinek még humora is van, és aki tényleg megbünteti a rossz fiúkat, folyamatosan azt érzékeltetve velünk, hogy Isten ennek éppen az ellenkezőjét teszi.
Ézsaiás arra figyelmeztetett, hogy „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, akik a keserűt édessé, az édeset pedig keserűvé teszik!”1
Pontosan ez a luciferianizmus lényege: megpróbálja az arkangyal bukása előtti tulajdonságaira fektetni a hangsúlyt, illetve a megvilágosodás forrásának állítani be Sátánt, aki megadja az őt szolgálóknak azt a tudást, amit szerintük Isten el akar rejteni.
Az ellentmondást jól érzékeltetik az ilyen ideológiát vallók megnyilvánulásai. Az általam feliratozott Youtube videók hozzászólásai között több ilyen „csemegét” is találhatunk, amelyekben többen is megpróbálták megértetni szegény „megtévesztett” keresztény fejemmel Sátán mérhetetlen „jóságát”, majd többszörösen összetett mondatokban ecsetelték, hogy ez a „jóságos” entitás mit tesz majd velem és családommal, ha ez mégsem sikerül.

Lucifer igazi története

A sorozat első epizódja ezzel a bevezetővel indul:
„A kezdetben… Lucifer angyalt levetették a mennyből és arra ítélték, hogy egy örökkévalóságon át uralkodjon a pokolban.”
Az igazság azonban az, hogy Lucifert, mint minden angyalt, azért küldte Isten a földre (nem a pokolba), hogy az embereknek szolgáljon (Zsidók 1:14).
Az Ószövetségben az Ézsaiás 14 és az Ezékiel 28 adja számunkra a legtöbb információt erről a Lucifernek nevezett angyalról, aki Sátánná lett. A próféta mindkét részben egy embert szólít meg (Ézsaiás Babilon, Ezékiel pedig Tírusz királyát), szavaikból azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a valódi címzett a fizikai személy mögött álló démoni erő.
Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva: rubinnal, topázzal és jáspissal, krizolittal, ónixszal és berillel, zafírral, karbunkulussal és smaragddal. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Fölkent oltalmazó kerúb voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél; tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidon attól a naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem lett található benned.”2
Itt Luciferről olvasunk, még bűn nélküli állapotában, az Édenkertben, ahová Isten azért küldte fölkent kerubját, hogy az embert oltalmazza, szolgálja. Lucifer bűnesete Isten ellen már az Édenkertben történt. Az I. Mózes 3-ban olvashatjuk ennek történetét, amikor bement a kígyóba, hogy Évát megszólítsa és megkísértse, majd őt és Ádámot is rávegye, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből. Lucifer ekkor vétkezett Isten ellen.
Lucifer azzal az isteni megbízással érkezett a földre, hogy Ádámnak és Évának a szolgálatára legyen, azonban valami olyat pillantott meg bennük, ami neki nem volt. Angyalként az ereje és hatalma valószínűleg feltételekhez volt kötve, Ádám és Éva azonban feltétel nélküli erőt és hatalmat kapott a Föld felett. Ezt láthatjuk ugyanis teremtésük történetében.„Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.” (I. Mózes 1:26-28)
Lucifer valószínűleg ezt a hatalmat akarta megszerezni az embertől. Lucifer saját erejéből hiába lázadt volna fel Isten ellen és a Mindenható Istennel szemben ebben az angyalok egyharmadának segítsége sem sokat számított volna, de gondolta, hogy ha az embernek adott hatalmat megszerezheti, talán labdába rúghat.
Ézsaiás feltárja előttünk Lucifer gondolatmenetét:
„Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (Ézsaiás 14:12-14)
Lucifer irigyelni kezdte Istent. Nem volt megelégedve arkangyal státuszával. Féltékeny lett és Isten pozícióját akarta, de a neki eredetileg adatott hatalom kevés volt arra, hogy ezt megvalósítsa. Lucifer felismerte, hogy ha rá tudja venni Ádámot és Évát, hogy behódoljanak neki és ők is fellázadnak Isten ellen, akkor ő e világ új istenévé válhat (Lásd. II Korinthus 4:4).
Mivel értette Isten Királyságának működését, Lucifer tudta, hogy ha be tudja csapni Ádámot és Évát, akkor a mesterükké válhat, elveheti tőlük és felhasználhatja a nekik adott hatalmat a Földön, hogy megszerezze az annyira áhított dicsőséget és imádatot. És pontosan így történt.
„…olyanok lesztek, mint az Isten,”3 ígérte Ádámnak és Évának, akik éppen azzal veszítették el és ruházták át Isten adta hatalmukat, amikor Isten helyett Lucifernek hittek.

Hol van most Sátán?

Sátán nem a pokolban, hanem a Földön van. Péter arra figyelmeztet, hogy „az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen”4, Jézus „e világ fejedelmének”5 hívta, Pál apostol szerint pedig ő „a levegő birodalmának fejedelme, amely most az engedetlenség fiaiban működik”6. Sátán tehát nem a pokolban, hanem a Földön és az azt körülvevő levegő birodalmában lakik.
Sátán csak Jézus visszatérése után veszíti el hatalmát, de a Biblia szerint akkor sem a pokolba, hanem a Tűz tavába kerül, ahová a Jelenések 20:14 szerint a pokol is vettetik végül.
A Fox csatorna a következő kérdést teszi fel a nézőknek:
„Lehetséges-e megkísérteni a testben megjelent ördögöt, hogy átálljon a jó oldalára, vagy eredeti elhívása mindenképp a rossz oldalra helyezi?”
Már a kérdés is hazugság, hiszen Lucifer eredeti elhívása, ahogy minden, amit Isten teremtett, jó volt.
A filmet látva (és a Sorozat Junkie szerint a nyitó epizód csak pozitív reakciókat kapott) az ember elgondolkozik, hogy vajon mennyire lesz nehéz Sátánnak elérni a Jelenések könyvében prófétáltakat.
„…és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.”7
A Biblia a „hazugság atyjának”8 nevezi az ördögöt, ugyanakkor a sorozat alapjául szolgáló képregény egyik alakja így jellemzi őt:
,,Mikor az ördög rá akar venni valamire, nem kezd el hazudozni. A színigazat fogod tőle hallani. Aztán hagyja, hogy magad találd meg az utadat a Pokolba.” (David Easterman, Sandman)
Pál apostol szerint a „világosság fiait” nem fogja elhitetni9, így koncentráljunk arra, hogy „a világ világossága” legyünk10 és ezáltal mások is az igaz Világosság fiaivá válhassanak.