2019.01.03. 16 óra. Szentségimádáson .

Uram! Nem látlak, lepellel Vagy letakarva egy kehelyben.
Jézus: A lepel csak emberi szemed elől takar el, Én azonban itt vagyok. Fáj, hogy nem láthatsz és azok sem, akik itt imádnak. Én azonban látlak benneteket. Köszönöm, hogy a pappal együtt hatan itt vagytok.
Gyermekem! A reggeli szentmisén és már két éjszaka is tusakodtál a gonosszal és önmagaddal. Teljes önátadásért imádkoztál, a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelméért.Nos ez rajtad is múlik, mennyire hagyatkozol Rám, teljes bizalommal rám bízod-e magad. Minden emberi konfliktusod teljes szívvel bízd Rám. Minden támadást kivédhetsz szelídséggel és szeretettel, ami az Én számból jön. Csak gondolj a Szentírás szavaira, amikor vádlóid előtt állsz, nem kell gondolkodnod azon mit mondj, mert Én leszek, Aki szól. Ez nagy bátorságot,engedelmességet, alázatot követel. Minden emberi okoskodást, dacot, felháborodást el kell vetni magadtól.Teljesen meg kell tagadni indulatosságodat, a bosszúvágyat, a haragot. Én tudom és ismerem vádlóid dolgait.Enyém a bosszúállás.Te csak hallgass a bensődre. Az Én szavam szeretet, nyugalom,derű, békesség.Ha ezt megtanulod,Istenben jársz, Isten szerint beszélsz, Isten szerint élsz.
Bízzál Bennem, bízd Rám magad, add át teljesen magad. Ha döntés előtt állsz, kérdezd bátran, " Jézus, te hogy döntenél?" Mennyei Atyád, a Szentlélek és áldott Édesanyám is segítségedre sietnek. Szent Őrangyalaid szünet nélkül imádkoznak érted. Soha nem vagy egyedül. Ez az időszak már a nagy bizalom és a végtelen ráhagyatkozás ideje.

Jézus bátor harcosa.

Otthon, a Szentségimádás és szentmise után.

Mennyei Atya: Gyermekem! A gyermeki ráhagyatkozás felnőtt korban nem is olyan egyszerű dolog. Az emberek többségének kialakult személyisége, egyénisége, elképzelése, akarata, életszemlélete, véleménye van. Sokak makacsul kitartanak rossz döntéseik mellett. Szívük megkeményedik. Sem embertársaik, sem az Isten felé nem nyitják meg szívüket. A kisgyermek vakon megbízik szüleiben. A szeretet és a bizalom, az az ártatlan naivitás, amellyel feltétel nélkül elfogadja szülei akaratát, döntéseit.
Felnőtt korban tehát egyfajta tudatosságnak és feltétlen bizalomnak, és nagy-nagy szeretetnek kell lennie annak a szívében és lelkében, aki teljesen Istenére akar hagyatkozni.
És persze, bátorság is kell ehhez,hiszen sokszor az észszerű, racionális ellenére, a spirituális valóságot kell elfogadnia. Mivel Istent szemével nem látja, így "szíve szemével" kell látnia,"Isten fülével" kell hallania a Szentlélek irányítását, sugallatait. Igen tudom gyermekem, hogy ez olykor-olykor nehéz,de biztos lehetsz abban, hogy Isten soha nem hazudik és minden amit tesz az emberek életében, az emberek üdvössége érdekében cselekszi.
Bátorságra, alázatra és bizalomra ösztökéllek tehát benneteket, mert az az Isten , Aki Szent Fiát feláldozta értetek, Ő soha el nem hagy,és halálotok pillanatáig mellettetek áll.
Most pedig megáldalak gyermekem a feltétel nélküli bizalom,alázat, és a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2019.01.05.19 óra 15 perc.
Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Gyermekem! Az adventi készülődés, a Karácsony, a Szilveszter és az Új Esztendő köszöntése szeretetben, családod körében, a legteljesebb egyetértésben történt. A bocsánatkérések, a kiengesztelődés meghozta a gyümölcsét. A Békesség és a Szeretet Lelke szállt rád és családodra. Férjed balesete közelebb hozott egymáshoz benneteket. A figyelmesség, a készségesség, és a kedvesség megérintette férjed szívét. A  keresztény szelídség, amely minden konfliktus megelőzője és megoldása, működik az életedben, Szentlelkem megnyugodott benned. Bensődben, szívedben a nyugalom és a béke vett lakást. Örömmel jövök Szentáldozáskor a te szívedbe, a szíved Királya vagyok. Imáidban a családodért, az ő megtérésükért, a keresztények és az engesztelők egységéért imádkozol leggyakrabban, a béke embere lettél. Sokat imádkozik érted  szeretett Édesanyám, az Őrangyalaid, Szent Pio atya, és új választott szented, Szent János apostol. Nem véletlen, hogy ő a te védőszented, ő segít az egyszerűség, az állhatatosság, a rendíthetetlen kitartás és a bátor hit megvallásában. Ő imádkozik érted, a  végsőkig kitarts és soha ne tagadd meg a hitedet.
Gyermekem! Nagy szükség van a nyugalomra, a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmére, az óvatosságra, a figyelemre, a megfontoltságra.
Ezért Én most megáldalak a bölcsesség, a tudomány ás a prófétálás ajándékával.
Lelked erőssé vált, minden ellenségeddel kiengesztelődtél, szívedet kitártad, Szentlelkem teljes erejével működik benned.Ezért most a legfontosabb amit kérek tőled, hogy Szeress!
Szeresd a Szentháromságot, Édesanyámat, védőszentjeidet, Őrangyalaidat, embertársaidat, ellenségeidet.
A szeretet hódító erő, a legerősebb fegyver. Ez most már a tiéd.
Megáldalak a Szentháromság mindent felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2019.01.07.

Jézus kisgyermekként, csecsemőként a Szűzanya karjában.
Jézus: Drága kis testvérkém! Ugye tudd, hogy te meg Én duplán is testvérek vagyunk. Egy az Atyánk és egy az Édesanyánk. Ugye milyen boldogság , hogy az Én kis testvérem lehetsz. Azért szólítalak kis testvéremnek, mert több mint 2000 év van közöttünk. Örömmel tapasztalom, hogy lelked élvezi a békét és a szeretetet amivel Szentlelkem feltöltötte. Látod milyen sokat számít a kiengesztelődés?
A másik tényező, férjed szenvedése ,amely által csiszoltam és nemesítettem őt. Ezután nagyon vigyázz erre a a családi békére. Sose veszítsd el türelmedet! Nézd két kis karocskámat feléd nyújtom és kérlek végy az öledbe. Hónom alá nyúlva emelj fel és két kis piros arcomra adj egy szerető csókot. Viszonzásul átölelem nyakadat és arcomat az arcodhoz szorítom.Belenyúlok kicsi Szívembe és egy csöpp kicsi madárkát veszek ki neked. A nyakán egy világoskék szalag van, és arany betűkkel ez van ráírva." Az Én békémet adom neked".
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa

2019.01.08. Kunszentmárton. Szentségimádás alatt.

Mennyei Atya: Gyermekem! A paradoxonokról szeretnék beszélni neked.
Amikor egy gyermekem beleilleszkedik az isteni rendbe és beletagozódik az isteni akaratba, akaratlanul is mássá,különlegessé, a külvilág számára elfogadhatatlanná válik, mert a világ és a nem e-világi, nem egyező dolgok. Amikor elkülönülsz, akkor válsz egységessé Velem, a Teremtőddel.
Most, a pontosságról szeretnék veled beszélni.
Isten tervében minden dolog a megfelelő helyen és a megfelelő időben történik. Isten nem siet és nem késik. Isten maga a pontosság. Szokták mondani, " a pontosság a királyok erénye".
Vannak " időrabló" emberek, akik nem tudják tartani a pontosságot. Vannak notórius késők.
Vajon mi lehet ennek az oka gyermekem?
A halogatásnak, döntésképtelenségnek lelki okai vannak. A késésnek valami problémának a tologatása, halogatása, kényelmetlen helyzet kikerülése, vagy egyszerűen rögzült lustaság, az időbeosztás rendszertelensége állhat. Az " időrablók" valóságosan rablók, ellopják mások idejét, visszaélnek mások jóindulatával, türelmével, visszaélnek a rend és a rendszeresség valóságával. Általában késlekedők egyéb más tevékenységük, állapotbeli kötelességeik
ellátásában is késlekedők.
Imádkozz ezekért a lelkekért, mert az ilyen halogatók, késlekedők választják, az " ej ráérünk arra még" szemléletet, amit magyar közmondásotok kiválóan kifejez.

Jézus bátor harcosa.

2019.01.10. Szentmise után

Jézus: Drága Gyermekem! Lelkem ujjong, mert a szentmisén sokan összeszedetten, hálatelt lélekkel imádtátok Uratokat. Minden szentmisén csak Engem kellene látnotok , csak Engem kellene dicsőítenetek, csak Engem kellene imádnotok!
Egy meglehetősen furcsa példát szeretnék mondani most ezzel kapcsolatban.
Amikor a börtönben sínylődő gyermekemhez " beszélőre" megy családtagja, szerelme, ismerőse, alig várja, hogy láthassa. Előre felkészül, gondolatban már tudja mit szeretne neki mondani, mire kíváncsi, mit kér tőle. Amikor elérkezik a találkozás ideje örül neki hogy látja, csak rá figyel. Minden szavát issza, és szomorú amikor el kell válniuk.
Nos ennek minden Velem való találkozás alkalmával így kellene lennie. Semmi másnak, csak a Velem való találkozásnak kellene örülni, ebben kellene elmerülni.
Mi történik sokszor valójában?
Egy kialakult,  egymást többé, kevésbé ismert közösségben egymásra, a a liturgiában részvevők reakcióira, a pap, vagy a társak külsejére, a másik hanghordozására, hamis, vagy nem hamis énekhangjára, a felolvasó külsejére figyeltek. Elkalandoznak gondolataitok. Pedig a szentmisére való felkészülésetek igazából már előző nap, illetve a reggeli felkelés után,imádkozva kellene, hogy megtörténjék. Gyakran előfordul egyfajta hamisság, vagy versengés, ki tud a külsőségekben vagy alázatoskodásban, mindenkit megelőzve, a figyelmet felhívva magára,- viselkedni. Itt megint,nem Én Jézusotok az Ige, hanem egymás méricskélése , vagy saját gondolataitok vonják el Rólam a tekinteteteket.
Semmi mást nem kell ilyenkor tennetek, csak kérni Engem:" Uram!  Adj nekem bátorságot, figyelmet, engedelmességet, alázatot, hogy csak Rád figyelhessek!"
Minden póz, minden modorosság, minden alakoskodás, minden alázatoskodás lehullik rólatok.Ott már csak Én és te, te és Én leszünk. Elmerülünk egymásban. Így válik a Szentmiseáldozatban a nyelvre és térden fogadott Szent Testem és Szent Vérem eggyé benned. Így válok örömmé és szeretetté benned, így válik áldozatom valóságossá és értékessé benned.
Most pedig megáldalak az őszinte és mindent felülmúló szeretet és a valóságos és mindent felülmúló tisztaság lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2019.01.18. VÁC.
Szentségimádás alatt.
Jézus: Túlhajszolt januári elfoglaltságod után, egy kis lélegzetvételnyi időt ad a 3. pénteki Szentségimádás és a Szent Vér áhítat imái imádkozása. Jó megpihenni, elcsendesedni. Kéréseidet, hálaimáidat meghallgattam. Előttem nincs lehetetlen. A másokért mondott ima és könyörgés mindig kedves számomra.
Most az örömről szeretnék beszélni neked gyermekem.
"Örüljetek az Úrban, mindig örüljetek, az Úr közel". " Az öröm olajával kentelek fel", mondja az Ige.
Mi is az öröm? Emberi szemmel nézve, sok forrása lehet. Lehet örülni egy gyermek születésének, egy sikeres vizsgának, jó állásnak, egy finom ebéd elkészültének, egy lottónyereménynek, gyógyulásnak és még hosszan sorolhatnám milyen sok oka lehet az örömnek. A valódi öröm azonban Bennem van, a Bennem való hit, az Értem való élet, a hit kegyelme, a keresztény élet nehézségei és örömei megélésében.
Mit Jelent ez?
Aki Engem szeret, Jézusukat, a Szentháromságot, a Szűzanyát az már az eljövendő élet örömének a részese. Semmifajta megpróbáltatás, nehézség vagy üldöztetés nem veheti el azt az örömöt, hogy Istent" birtokolja",hogy bízhat az ő Istenében. Ez az öröm nem látványos és hivalkodó, hanem a szív mélyén állandó és megingathatatlan szeretet megélése. Akkor is, amikor látszólag erre semmi ok nincs, mert a világ erőszakos, rideg, hitetlen, szeretetlen.
Amikor a Passió szenvedéseit éltem, szívem legmélyén öröm volt, hogy mindannyiótokért szenvedek és minden ember megváltásáért halok kínhalált. Ez egy nagy paradoxon, de a szenvedést, ha ti is felajánljátok mások üdvéért, megtéréséért, megtapasztalhatjátok az örömöt, mert az áldozat amit másokért hoztok, örömöt szül. Ez az engesztelők sajátja. Ti engesztelők, akik örömmel imádkoztok másokért, áldozataitokkal, virrasztásaitokkal, imáitokkal örömöt okoztok. Nemcsak Nekem Jézusotoknak, hanem saját kis szívetek is megtelik örömmel. Nos ez az igazi öröm. Mennyei öröm, a másokért felajánlott szenvedés öröme. Minden öröm felett áll majd az az öröm, amikor megváltott gyermekeimet a Mennyországban átölelhetem és köszönthetem Mennyei Atyátokkal, Szent Édesanyámmal, az Őrangyalaitokkal, az Égben lévő rokonaitokkal, a Szentekkel és egész megváltott népemmel.
Most pedig megáldalak és megkenlek misztikusan az Öröm Olajával, hogy a legnagyobb megpróbáltatás, a legnagyobb nehézségek, a legádázabb üldözés közepette is örülj az Úrban szüntelen. Amen
Szűzanya: Kicsi leányom, Évikém! Égi Édesanyád vagyok, Aki szólok most hozzád.
Amit Szent Fiam az örömről tanított, azt Én is átéltem a fogantatása pillanatától, egészen a Kereszthaláláig. Ezt  egyetlen módon lehetett csak, a Mennyei Atya akaratában való teljes hittel, az Ő akaratának és elhatározásának teljes elfogadásával, az Őbenne való teljes bizalommal. Ez másképpen most sem történhet. Minden dolog, akár jó, akár rossz dolog, Isten akaratából történik. Ő mindent tud, mindent lát
Legyen a ti szívetekben is ez" Drága Mennyei Atyám! Legyen meg, a Te akaratod!" Alázattal és szeretettel fogadjatok el mindent az Ő kezéből, mert Neki gondja van rátok. Tudjátok, egy hajatok szála sem eshet le a fejetekről az Ő tudta nélkül.
Most Én, a szeretetről szeretnék beszélni neked.
Te most már egy magasabb lelki szférába kerültél, mert úgy tekintesz embertársaidra, mint Szent Fiam, úgy nézed embertársaidat, ahogy Ő nézi. Sok-sok szenvedés, bűnbánat, alázat,ima, áldozat vezetett el idáig. Ellenségeidet szereted a legjobban. Milyen jó lenne, ha a világban az ellenségszeretet működne! Nem lenne erőszak, háború, viszálykodás. Szeretni azt jelenti, feláldozni magunkat másokért. Amikor feladod ellenszenved, nem ítélkezel, nem bírálsz, nem gyűlölsz, a szeretet eltölti egész valódat. A szeretet működő erő , gyógyító kegyelem. Így élj továbbra is, mert ezáltal Istent dicsőíted.
Most megáldalak mindent felülmúló édesanyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen
Jézus bátor harcosa.
2019.01.29. 20 óra 45 perc. Imák után.
Jézus: Drága Évikém! A szenvedésről szeretnék beszélni neked.
Most saját nyomorúságod, a fogaddal kapcsolatos beavatkozások, betegséged, mind szenvedéssel, áldozathozatallal járnak, melyet bizonyos türelmességgel kell elviselned.
A szenvedés elfogadása, tudatos felajánlása a te életedben már működik. A lelkek megmentéséért, a bűnösök megtéréséért szoktad felajánlani. A szenvedés tehát nem öncélú dolog, annak mindig oka van. Sok gyermekem betegségekkel születik. Az ő szenvedéseik saját, vagy családtagjaik üdvösségét munkálják.
Az Én szenvedésem gyermekem, az anyaméhtől, a Kereszten való halálomig tartott. Én ezt a szenvedést tudatosan vállaltam a Mennyei Trón előtt, amikor Mennyei Atyám megkérdezte. "Kit küldjek az emberiség megmentéséért?" Akkor Én azt válaszoltam," Engem küldj Atyám!" A szenvedésem értelme és célja az emberek megmentése volt.
A Földön töltött évek örömei és a boldogsága mellett, tudtam hogy borzalmas Kereszthalálom mily nagy szenvedést és mily nagy áldozatot jelent. Emberi szemmel ez érthetetlen, felfoghatatlan, de ott a Kereszten, minden testi és lelki fájdalmam ellenére boldog voltam, mert beteljesítettem Atyám akaratát, amellyel minden ember számára visszafizettem az adósságot.Minden emberért vállaltam a szenvedést, a Kereszthalált, és újra és újra vállalnám, mert nagyon szeretlek benneteket.
Ezeket a szavakat biztatásként adom mindnyájatoknak, hogyha szenvedtek is gyermekeim, azt méltósággal fogadjátok, ajánljátok fel Nekem és Én azt kegyelemmé alakítom át a lelkek megmentéséért. Így váltok társaimmá a szenvedésben, így adhatjátok át ezeket az értékes adományokat a bűnösök megmentéséért.
Most pedig megáldalak a türelem, a békesség, az állhatatosság és a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.