2013. augusztus 7., szerda

Bajban vagytok ózdiak - több ezer cigány áttelepítése folyik (!) Ózdra

Tegyük rögtön hozzá, nemcsak az ózdiak vannak bajban, hanem az egész térség. Nemrég a cigánysátor Ózdra telepítésének szándéka borzolta a kedélyeket az egykori borsodi iparvárosban. Ez azonban csupán egy jelképes elővezetése volt annak, ami nemhogy várható, de már folyamatban van.
Az alábbiak amennyire sokkolóak, annyira valódiak. Figyelem, ez nem vicc, nem rémisztgetés, nem kacsa!
Ózdra cigányok betelepítése folyik, immár hetek óta! Nem néhány főről, nem pár családról van szó. Hanem tömeges betelepítésről. 50-60 fős buszok érkeznek a városba éjszakánként, új lakókkal gyarapítva a város népességét. A buszok most már kétnaponta fordulnak. Az érkezőket az önkormányzati tulajdonú, üresen álló ingatlanokba szállásolják el.
Korábban a Kanadából hazazsuppolt cigányok várható betelepítésének szándékáról keringtek mendemondák Ózdon. Nem tudjuk, a "kanadaiak" megérkeztek-e, azonban már máshonnan, nyugat-magyarországi nagyvárosokból is Ózdra küldik a "felesleget".
Az eddig betelepítettek számát, és a tervezetet illetően pontos információink nincsenek, azonban csak azok a buszok, melyekről észleléseket kaptunk, már több száz főt jelentenek. Becsléseink szerint eddig 1000-2000 cigány landolhatott Ózdon.
Ismételjük: a fentiek nem rémhír, nem feltételezés, nem kampányfogás. Ezek biztos tények!
Az kisebb fajta rejtély, miért nem robbant még ki a botrány? Bár a felelős önkormányzat és bűntársaik igyekeznek titokban tartani a város és a térség elleni merényletet, de a megnövekedett forgalom csak fel kellene, hogy tűnjön! Az is jó kérdés, hogy a cigánysátor kapcsán zsivajgó kampányfelelősök miért hallgatnak?
További információkkal még jelentkezünk!
Jövőnk.info

Elsőfokú ítélet - de az értelmi szerzők ismeretlenek maradnak

Megszületett az elsőfokú ítélet a cigánygyilkosságok ügyében. Kedden a Budapest Környéki Törvényszék az első-, másod- és harmadrendű vádlottakat letöltendő életfogytiglanra, a negyedrendű vádlottat 13 év fegyházra ítélte. A vádlottak fellebbeztek.
A különböző pártok álszent ajvékolásával különösebben nem foglalkozunk. Szerintük a cigányság megvédése "becsületbeli ügy", ugyanakkor a cigánybűnözés áldozatai iránt már nem ilyen érzékenyek. (Egyikük a renitens cigányokat "engedetlenül is tisztességes fiataljainknak" nevezi...)
Mivel az ítélet kapcsán mindannyian azt harsogják, hogy meg kell fékezni a "rasszista gondolkodást", cigányozás és zsidózást, rögvest meg is jegyezzük: zsidók vagytok! Méghozzá azok közül is a legaljasabbak, szemét, aljas, utolsó mocskos zsidók! A kialakult etnikai helyzetnek, a cigánykérdés rendezetlenségének, az állandósult feszültségnek, és így a cigánygyilkosságoknak is ti vagytok a legfőbb felelősei! A cigányok által legyilkolt magyarok vére pont úgy rajtatok szárad, mint a lelövöldözött cigányoké!
A Fidesz képviselőjének megjegyzését viszont ki kell emeljük: az ügy minden részletére nem derült fény, a hátteret nem derítette fel a nyomozás.
Talán nem is deríthette. Az ügy háttere homályos, a nyomozás során nem egyszer szóba került, hogy voltak felbujtók, segítők, értelmi szerzők. Joggal feltételezhető, sőt valószínűsíthető, hogy külföldi titkosszolgálatok, vagy egyéb bomlasztó társaságok állnak a háttérben.
Nos, a per ennek tisztázása nélkül fog záródni. A debreceni fiúkat elítélik másodfokon is, ők már soha nem beszélhetnek a lényegi kérdésekről. A liberálisok ajvékolnak még egy darabig, a valódi felelősök pedig homályban maradnak. Alkalomadtán pedig újra akcióba lépnek. Gyilkolva cigányt, magyart, vagy éppen zsidót. Ahogy a háttérérdekek kívánják.
Juhász Pál


Ítélet: a cigányok elutasítják a politikai nyilatkozatokat


Az Országos Roma Önkormányzat üdvözli a cigánygyilkosságok ügyében született elsőfokú bírósági ítéletet, és remélik, hogy azt jóváhagyja a másodfokon eljáró testület is. A különböző pártok nyilatkozataira reagálva azonban elutasítják, hogy a médiavisszhangot politikai haszonszerzésre használják ki a pártok. Az ORÖ szerint az ítéletek pártpolitikai jellegű kommentálása nem segíti a társadalmi megbékélést.
A társadalmi békétől persze igen messze vagyunk, amíg kettős mérce érvényesül, és a cigányok által elkövetett gyilkosságok nemhogy nem esnek hasonlóan súlyos megítélés és "társadalmi" elítélés alá, de a létező probléma (mely okozója a cigányellenességnek) szőnyeg alá van söpörve - tehetnénk hozzá.
Amit azonban érdemes megjegyezni: a valójában érintett cigányság képviselői (akik számára tényleg fájdalmas tragédia a történet - ahogy nekünk a Szögi Lajosok, Marian Kozmák, Bándy Katák és megannyi ismeretlen idős és fiatal ember legyilkolása) nem verik a mellüket, nem ajvékolnak, mellőzik az egyoldalú indulatszítást. Miközben a politikusoknak nevezett kretének rájuk hivatkozva visítják tele az országot és világot - saját bűnüket leplezve. Mert bizony a cigánykérdés (a létező cigánykérdés!) elfajulása pontosan a ti bűnötök!
Juhász Pál

Az állásunk bánhatja az óvatlan like-okat

Fegyelmi büntetést kockáztat, de súlyos esetben még az állását is elveszítheti az a munkavállaló, aki munkaidőn kívüli viselkedésével a munkáltató jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit veszélyezteti – mutat rá a Balázs és Holló Ügyvédi Iroda közleménye. Az egy évvel ezelőtt bevezetett új Munkatörvénykönyve alapján a közösségi média nem körültekintő használatát – így akár viccesnek szánt nyaralási fotók feltöltését is – jogszerűen szankcionálhatja a munkaadó.


Súlyosan téved és az állását is kockáztathatja az a munkavállaló, aki azt hiszi, hogy munkaidő után nem vonatkozik rá a munkahelyi szabályok egy része, hívja fel a figyelmet a „A tavaly hatályba lépett új Munkatörvénykönyve (Mt.) egyértelműen rendelkezik arról, hogy mit várhat el a munkaadó a munkavállalótól a munkaidő után is. Az, hogy egyelőre még kevés munkáltató él ezzel a lehetőséggel, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez hosszabb távon is így marad. Külföldön egyre gyakoribbak az ilyen jogesetek, és itthon is egyre több cég készít Facebook-szabályzatot vagy fogalmaz meg egyértelmű iránymutatást arra nézve, hogy mit vár el az alkalmazottaktól a hivatalos órák után is - foglalta össze Holló Dóra ügyvéd.
Egy 24 éves amerikai középiskolai tanárnőt, Ashley Payne-t egyik kezében söröspohárral, másikban borospohárral a kezében fényképezték le barátai 2009-es európai vakációja során. A Facebookra feltöltött fotót egy szülő szúrta ki 2011-ben, majd értesítette az iskolát. A munkaadó ultimátumot adott a tanárnőnek: felmond, vagy felfüggesztik, és vizsgálat indul ellene. Payne felmondott, de később beperelte egykori munkaadóját, azért hogy visszakapja állását és kártérítést kapjon, a bíróság azonban elutasította kérelmét.

Egy másik esetben egy, a Coca-Colánál dolgozó kamionsofőrt arra hivatkozva bocsátottak el, hogy "megszégyenítette" a céget és annak termékeit, azzal, hogy munkaidőben, Coca-Cola munkaruhában Pepsi Colát fogyasztott. A kamionsofőrt később szakszervezeti nyomásra vették vissza a munkahelyére.

Holló Dóra szerint ezek a példák földrajzilag és a gondolatilag is távolinak tűnhetnek, de a hatályos jogszabályok és a jogi megítélés szempontjából Magyarországon is hasonló lehet egy-egy ilyen eset végkifejlete. "Hogy messzire ne menjünk, pedagógusok esetében az Alkotmánybíróság már 19 évvel ezelőtt rögzítette, hogy hivatásuk specialitására tekintettel munkavégzésre irányuló jogviszonyaikban jogszerűen korlátozható a magánéletük" – mutatott rá Holló Dóra.
Unja a főnökét? Elege van a munkatársaibók? Váltana? Nézze meg a lehetőségeket!

Holló Dóra elmondta: a tavaly hatályba lépett új Mt. 8. § első bekezdése rögzíti, hogy – a munkaviszonya alatt – a munkavállaló kifejezett jogszabályi feljogosítás nélkül nem folytathat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.
A fenti paragrafus második bekezdése ugyanakkor már arról is rendelkezik, hogy a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas a munkáltató jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének, vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A harmadik bekezdés pedig még azt is hozzáfűzi, hogy a munkavállaló véleményt sem nyilváníthat úgy, hogy azzal a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértse vagy veszélyeztesse.

"Bár ezek a szabályok – ránézésre – nem jogosítják fel a munkáltatót, hogy „csak úgy” beleavatkozzon a szabadidőnkbe vagy a magánéletünkbe, jelentősen árnyalja a képet az a tény, hogy első körben éppen a munkáltató az, aki eldöntheti, hogy milyen viselkedés, tevékenység, illetve megnyilvánulás számít veszélyeztetésre alkalmasnak, gazdasági érdeket sértőnek vagy éppenséggel súlyosnak – mutatott rá Holló Dóra. „A munkáltató vérmérsékletétől függően az amerikaihoz hasonló, szélsőségesnek látszó példák is jogalapot teremthetnek a szankciókra."

Ráadásul a munkaadónak a szankcionálásra is többféle lehetősége van, hiszen az Mt. 56.§ első bekezdése alapján a "munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése” miatt fegyelmi büntetést (figyelmeztetést, pénzbüntetést) is kiszabhat, de az Mt. 66. § második bekezdése szerint a munkavállaló magatartására hivatkozva akár fel is mondhatja a munkaviszonyt.
Márpedig a fenti Mt. szabályok alapján a dolgozó munkaviszonyból származó kötelezettsége - munkaidő alatt és munkaidőn túl - a munkáltató jogos érdekeinek megsértésétől való tartózkodás, magyarázta Holló Dóra.

"Ha a munkavállaló nem ért egyet a döntéssel, természetesen fordulhat bírósághoz, de az ügy kimenetele finoman szólva is esetleges. Az eltelt egy év alatt még nem alakult, nem is alakulhatott ki letisztult, egységes bírói gyakorlat arra nézve, hogy pontosan mi számít munkaidőn túl olyan magatartásnak, amely valóban sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, és ezért jogszerűen tekinthető a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegésének is" - tette hozzá a szakember.


http://www.mfor.hu/cikkek/Az_allasunk_banhatja_az_ovatlan_like_okat.html

Felcsút meccs - a pénzpazarlás látványos demonstrációja

A hétvégén lezajlott a felcsúti Puskás Akadémia bemutatkozó NB1-es meccse, az Újpeste ellen, a Videoton stadionban. A miniszterelnök csapata 2:1-re kikapott, de nem ez a lényeg.
A stadion kongott az ürességtől, a hivatalos adat szerint 990 néző volt jelen. A felcsútiak az indított különbusz ellenére sem tülekedtek, csak az Orbán család szurkolt lelkesen.
A felcsúti stadion 3500 fős lesz. A település lakossága 1800 fő... Talán Ózd helyett oda kellene zsuppolni a cigányokat, összekötve a kellemetlent a haszontalannal.
Felcsúton soha ki nem használt stadion épül, de szerte az országban folyik a "Puskás Akadémiához" kötődő pénzszórás. Van olyan kisváros, ahol rögtön három új focipályát építenek - miközben a meglévők sincsenek kihasználva, a helyi sportcsarnoknak pedig már a bezárását fontolgatják.
Mindezt kizárólag a miniszterelnök szenvedélye miatt. Szerencse, hogy nem ejtőernyőzik, mert akkor a kisiskolás pulyákat lökdösnék ki buzgón a fideszes önkormányzatok iskoláinak állomásairól felszálló helikopterekből.
Orbán a következő tanulságot vonta le: folytatni kell a stadionépítési programot!
Jó lenne már leszállni a földre, és észrevenni, hogy az ország nem a gyerekszobátok! A sport egyébként szép és jó dolog, és akár előremutató is lehetne az ezen keresztül (is) történő népnevelés, különösen a fiatalokra nézve. Azonban amíg a családok mindennapi megélhetése bizonytalan, a gyerekek cigány osztálytársaiktól rettegnek (akik neveléséhez zsenijeink szerint a boksz testhezálló), és nincs ÁTFOGÓ ifjúsági program, addig ez meddő erőlködés! Annak tekintetében, hogy sok más előrébb való kérdés is lenne (pl. munkahelyteremtés), pedig pénzszórás is. Amint látjuk, látványos és visszatetsző pénzszórás!
Juhász Pál


Államellenes bűncselekményeket követtek el a bankok!

Devizahitel átverés nemcsak a lakosság, de az állam kárára isDevizahitel átverés nemcsak a lakosság, de az állam kárára is! – Amikor már a fideszes is kiakad…

Háromszoros visszafizetés! – 24 milliós hitelfelvétellel szemben visszafizetésre kerül több, mint 74 millió. – …”Különböző eljárásokat kezdeményeztem, a bank vezetésétől hivatalos fórumokig, pillanatnyilag mindenki halogatja az állásfoglalást, sőt sérelmezik az uzsora kamat megjelölést…”

…”Hogyan lehet, szándékosan az árfolyamokkal játszani? Ez utóbbi csak a bankok kartellezése útján lehetséges! (Ez is! Bűncselekmény!)…”

“A több százezer, sőt a milliós nagyságrendű devizahitelt felvettek esetében, egyszerű szorzással megállapítható, hogy micsoda összegeket csaklizott el az állami bevételtől a banki maffia!… Nem csupán a devizahiteleket felvetteket lehetetlenítette el, hanem az ország gazdasági vertikumának mozgásban tartását tette tönkre, a vásárlói készség törvényszerű visszaesése mellett, a munkanélküliség fokozatos növekedését is rákényszerítve az országra!…”

“Az állami költségvetés sorozatos bodicsekkelése, ellehetetlenítése az akárkik részéről irányított bank-maffia tudatos, államellenes működtetésének a megnyilvánulása egyértelmű! Másrészt, az állampolgárok részére, szándékosan, hibás terméket értékesítők részéről kifejezetten rosszhiszemű, akaratlagosan, bűnszövetkezetben elkövetett, vagyon ellenes bűncselekménye realizálódott!…”

Levél a nemzetgazdasági miniszternek

Egy, a nemzetgazdasági miniszternek írt levél másolatát kaptuk meg. A levelet egy régi Fidesz tag írta, – kit éppen úgy sújtottak a devizahitelek uzsora kamatai, és éppen úgy felháborították, mint bármely más devizahitelest.
Már magában szokatlan, hogy a kormánypárt egy tagja ez ellen keményen szót emel, – ám az ebből adódó következtetései új megvilágításba helyezik a bankok legálisnak – tűnő – uzsorázásait. Éspedig abból a szempontból, hogy mennyire káros ez magára az államra nézve is. Ime a levél:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest, József nádor tér 2-41051.  E-mail: miniszter@ngm.gov.hu
Varga Mihály Miniszter részére
Tárgy: intézkedés kérése
Tisztelt Miniszter Úr!
Mint régi Fidesz tag, gondolom maradhatunk a tegeződés közvetlenebb formájánál! Nos ennek szellemében kérlek, hogy gondold át az alábbiakban leírtakat! Hiszem, “van új a nap alatt”!
1.) 2007. június 17-én felvételre került 694˙552 Ft CHF alapú személyi kölcsön! Ft hitelt kértünk, de erre beszéltek rá, hogy ez mindenhogyan kedvezőbb és ezt számszakilag is bizonyították (az akkori Ft. hitel THM összege 20,77% volt, elég meggyőzőnek tűnt!) Az induló havi törlesztő részletünk > 14˙224 Ft. volt, a hitel futamideje, pedig 72 hónapban került rögzítésre! A THM, CHF-be számolt szintje 16, 44% volt! Svájci frankot nem láttunk, átváltási számlát nem kaptunk, stb.!
- Letelt a 72 hónap, visszafizettünk 2˙188˙832 Ft-ot, tehát több mint, háromszorosát a felvett hitelnek! (a visszafizetések határidőre megtörténtek)
- ha a 2˙188˙832 Ft-ot, havonta megspórolva gyűjtjük össze, úgy minimálisan is; 2˙758˙768 Ft. összeggel, tehát a felvett hitelünk, négyszeresével lennénk pluszban, és nem megkárosítva, mint a jelen esetünkben; 1˙640˙810 Ft.-al! Mellesleg a gazdasági vertikumba adtuk volna vissza ezt az összeget, mert a gyermekünk devizahitel tartozása és a három unokáink támogatása – akik élsportolók, nem kis összegeket emésztenek fel! Ma nincs a sport úgy támogatva, hogy a szülői rásegítésre ne legyen szükség – felszerelések, eszközök, étrend, közlekedés, stb!
2.) 2008. április 15.-én felvételre került 24˙200˙000 Ft. CHF alapú szabad felhasználású hitel. Egy korábbi lakásépítési hitel kiváltására, valamint lakótér növelése céljából. A törlesztési futamidő 240 hónap. Az induló törlesztési részlet 148˙000 Ft. volt, az eltelt 62 hónap alatt a havi törlesztő részletek összege felment 300˙000 Ft. fölé is! Ennek alapján a banknak visszafizetésre került 15˙000˙000 Ft. azaz, 9˙5 millió forinttal több, mint az induló törlesztő részlet folyamatos fizetésével valójában követelhető lett volna! A 2013. májusában megkért banki kimutatás alapján a tartozásunk már 36˙000˙000 Ft. annak ellenére, hogy 15˙000˙000 Ft. már befizetésre került a; 24˙200˙000 Ft.-ból! A banki tájékoztatás szerint ez még növekedhet akár 54˙000˙000 Ft.-ra is a futamidő végéig! Ez azt jelenti, hogy a 24 milliós hitelfelvétellel szemben visszafizetésre kerül több, mint 74 millió Ft.(Ez az ügy, természetesen bíróságon van!)
Eddig a két történet! (leellenőrizhető!)
Különböző eljárásokat kezdeményeztem, a bank vezetésétől hivatalos fórumokig, pillanatnyilag mindenki halogatja az állásfoglalást, sőt sérelmezik az uzsora kamat megjelölést csupán az árfolyamváltózásból adódó törlesztési befizetések indokolt növekedését jelölik meg. Ezt egy részletes deviza elszámolás levezetésével kívánják igazolni, hogy a banki árfolyam különbözet számolásokból ered a többlet banki költség! Ezzel bizonyítandó részükről, hogy a banki eljárás nem a jó erkölcsbe ütköző, csalárd megvezetésen alapuló bűncselekményben realizálódott, hanem teljesen törvényszerű folyamatként! (Mellesleg ez is több vonatkozásban Btk. ügy!)
Kedves Mihály!
Ez a két példa egy egyszerű, könnyen felmérhető, érthető eset! Azonban a több százezer, sőt a milliós nagyságrendű devizahitelt felvettek esetében, egyszerű szorzással megállapítható, hogy micsoda összegeket csaklizott el az állami bevételtől a banki maffia! Mert ugye Te is beláthatod, hogy nem csupán a devizahiteleket felvetteket lehetetlenítette el, hanem az ország gazdasági vertikumának mozgásban tartását tette tönkre, a vásárlói készség törvényszerű visszaesése mellett munkanélküliség fokozatos növekedését is rákényszerítve az országra! A családok kilakoltatása, az öngyilkosságok sorozata, az általános életviteli leépülés természetes folyamattá vált! De az állami költségvetések, csaknem folyamatos módosításai is a banki csalárdságok eredményeként jöttek létre! Gondolj csak bele – minden mindennel összefügg!
De szeretném felhívni a szíves figyelmedet, még egy számottevő tényezőre! Erről nagyokat hallgat a bankszféra; azt a törlesztő részletet – amelyet a fenti 1-es pontban jelöltem – magáncélú befektetésként fizeti be az adott személy a banki számlaszámára, (kizárólag a példánál maradva!) akkor az, hat év alatt; 1˙640˙100 ~ Ft. egy személy esetében, DE mert több, mint egymillió feletti devizahiteles van, megint csak egy kis szorzással kiszámolhatod, hogy a bankok mit vittek ki szuper extra profitként az országból – csak hat év távlatában, a példa szerint, csak egy kisebb összegű tartozás, viszonylag rövid futamidejével számolva!
Van, azonban egy másik meghökkentő tény, amelyre a PSZÁF vezetője hívta fel a figyelmet! Erről sem lehet hallani, érthető okkal; az idézet: …”az árfolyam csak egy a rengeteg gazdaságpolitikai tényező közül. Gyakran előfordul, hogy az árfolyamot szándékosan gyengítik, hogy átmenetileg elősegítsék más célok elérését.” – megjegyzi, hogy ellenkező esetben a devizahitelesek terhei egészen másként alakultak volna! Tessék mondani kedves Mihály, mi köze van egy ˝x˝ számú éve megkötött szerződésnek a felemlített, időközbeni, gazdaságpolitikai manőverekhez? Aztán; hogyan lehet, szándékosan az árfolyamokkal játszani? Ez utóbbi csak a bankok kartellezése útján lehetséges! (Ez is! Bűncselekmény!) Mivel egy pénzügyi felügyelet vezetője tette ezt a kijelentést, nem a szöveg-környezetből kiemelt, ezzel megváltoztatott értelmű dologról lévén szó tehát, ezt a manipulációt tényként kell elfogadni! Ha pedig tény, akkor az állami költségvetés sorozatos bodicsekkelése, ellehetetlenítése az akárkik részéről irányított bank-maffia tudatos, állam ellenes működtetésének a megnyilvánulása egyértelmű! Másrészt,  az állampolgárok részére, szándékosan, hibás terméket értékesítők, részéről kifejezetten rosszhiszemű, akaratlagosan, bűnszövetkezetben  elkövetett, vagyon ellenes bűncselekménye realizálódott!
Tehát és összegezve; szó nincs a bankok csődbemeneteléről, ha tisztességes mederbe kerülnek a devizahiteles szerződések! A bankok szépen visszahozzák azt a többlet pénzt, amelyet kivittek az aljas, csalárd eljárásaik kapcsán, és azokkal szépen elszámolnak, felügyelet mellett, az ügyfeleikkel! A náluk landolt kamatokból meg bőségesen finanszírozni tudják a pénzügyi ellenőrzéssel megbízott szervezetet – mert erre szükség van! Ez még vélelmezem, mindig olcsóbb, mint az eljáró bíróságoknak az oktalan feltartásán túl, az eljárási költségek, pervesztések fizetése!
Remélve, hogy felmérted, meg, hogy Önmagad is és munkatársaid is már nyilván beleástátok Magatokat ezen devizahiteles csalássorozatba, megtaláljátok azt az utat, amely ezt az országot gazdaságilag igen rövid időn belül képes kirántani a slamasztikából! Persze a devizahitellel érintettek közel négymilliós tömegének a várható támogatására is okkal számíthattok, ha a tisztesség keretein belül rendezitek e súlyos problémakört! Máskülönben, el kéne gondolkoznotok azon, hogy a bankok hitelkamatainak a maximumát, és a betétkamatok minimumát egyszer és minden-korra szabályozni kellene!  Akinek meg nem tetszik, az nyugodtan kivonulhat – de ilyentől nem kell tartani, különösen nem, egy megélénkülő gazdaság esetében, az ingatlanpiac stb. fellendüléséről, meg nem is kívánok szólni! Gondolkozzatok el ezen is, az intézkedéseitek előkészítése során!
Kifejezetten kérlek intézkedéseid hatékony, előremutató megtételére!
Budapest, 2013. július 31.
Tisztelettel:
Németh István Gyula sk. - jogi szakokleveles mérnök
1132 Budapest, Visegrádi utca 18/B III. 8. – 06-30-390-6309
Levélk a nemzetgazdasági miniszternek 1 2013 08 06Levélk a nemzetgazdasági miniszternek 2 2013 08 06***

Szabad Riport Tudósító Iroda