2013. március 19., kedd

Végtelen történet Erdély-országból


Kézdiszárazpatakon egy párnába varrva vészelte át az évtizedeket az az országzászló, ami tavaly novemberben került elő, és idén március 15. tiszteletére újra felhúzták a falu főterén. Lent az 1943. április 26-ai nagy napról látható felvétel – akkor még senki sem gondolta, hogy 70 évet kell várni, míg újra szabadon loboghat.
További részletek itt:Székely Hírmondó

DHS informátor: „Elkezdődött”

A világkormány felállásának jelei eddig is körülöttünk voltak, de az idő előrehaladtával az események egyre egyértelműbben ebbe az irányba mutatnak. A világot az Antikrisztus megjelenésére készítik elő, aki előáll majd zseniális pénzügyi megoldásával és bevezeti saját gazdasági rendszerét. – Joseph Candel
A ciprusi parlament tegnapi szavazását követően a pénzvilág egy kis időre fellélegezhetett, de sajnos a problémák ezzel nem oldódtak meg. Sokak szerint az elit az elmúlt napok eseményein keresztül tesztelte az emberek reakcióját. Érdemes megfontolni Douglas J. Hagmann, az alábbiakban olvasható, két napja közzétett figyelmeztetését arra vonatkozóan, hogy információi szerint milyen események elé néz az Egyesült Államok és a világ. Nyilván az ilyen jellegű történések bekövetkezését számos tényező befolyásolja, késleltetheti illetve megváltoztathatja, ismerve azonban a globális hatalom végcélját, sajnos tudjuk, hogy a világ pontosan ebbe az irányba halad. Érdemes tehát ezeket figyelembe véve olvasni a cikket.
Az amerikai dollár és a világgazdaság szisztematikus és irányított elpusztítása elkezdődött. A globális gazdasági hatalomátvétel első lövéseit Ciprus fölött adták le. Senki se gondolja, hogy ez az Egyesült Államokban, vagy Kanadában, vagy bárhol, ahol ezeket a sorokat olvassák, nem történhet meg. Meg fog történni és az erre vonatkozó terv kivitelezése minden jel szerint az előre megírt ütem szerint halad, hogy a következő csapást tavasszal a nyugati országokban is elindíthassák, amit őszre agresszívabb lépések követhetnek, mondja Doug Hagmann informátora.

A Terv

A terv nagyon egyszerű. James Carville, a Clinton-éra politikai stratégájának szavaival élve tömören: „A gazdaság, te hülye!” Az egységes kommunista világgazdaság létrehozására vonatkozó tervről van szó, amiben a ciprusihoz hasonló lépések segítéségével elpusztítják a „középosztályt”.
A maroknyi „királyi elit” által irányított globális banki érdekeltségek támadásának elsődleges célpontja a világvaluták alapjául szolgáló dollár, ami elvileg a nemzeti szuverenitást védené.
A globális valuta és az egységes világgazdasági rendszer felállítására vonatkozó terv a politikai pártok felett álló törekvés. Akik még mindig republikánus-demokrata viszonylatban vitatkoznak, csupán a nép számára nyújtanak szórakoztatást, amivel elvonhatják figyelmüket az igazán fontos kérdésről: az elit és a többi ember közötti harcról. A globális piramisjáték csúcsán mindkét amerikai politikai párt tagjai jelen vannak, akik szisztematikusan rabszolgasorba hajtják az embereket, különböző pénzügyi és egyéb eszközök segítségével. A terv kivitelezésén évszázadok óta dolgoznak, azonban kellő gondot fordítottak arra, hogy az emberek többé ne gondolkozzanak ilyen nagy léptékekben, pedig a hazugság tényleg ilyen nagy.
A jelenlegi pénzügyi helyzetet nem az inkompetencia okozta. Szándékosan történt így. A gépezetet nagyon régen beindították, még a központi bankrendszerrel szembeni ellenállás megindulása előtt. A visszaszámlálás már a Federal Reserve Bank 1913-as megalapításakor elindult és az Egyesült Államok feletti hatalomátvétel, a globális banki és elit érdekek által, lassan befejeződik. A kormányok felett álló titkos társaságok, mint a Külkapcsolatok Tanácsa vagy a Trilaterális Bizottság, lázasan dolgoztak a háttérben a média gondos takarásában, hogy idáig juttassák a világot. Az állandó háborúskodást kihasználva vagy éppen háborúkat kirobbantva mozgatták bábuikat a táblán, míg végül minden szereplő lassan a helyére kerül.
A „Rosebud” fedőnevet használó DHS (Nemzetbiztonsági Minisztériumi) forrásom szerint az előkészületek utolsó fázisa folyik, mielőtt felfegyverzett szövetségi erőket küldenének Amerika utcáira. A különítményeket természetesen a „béke és a rend helyreállítása nevében mozgósítják majd, a gazdasági összeomlás miatt kialakuló káoszt követően.” Sokan egyenesen követelni fogják a fegyveres erők bevetését. „Meg fogják kapni, amit kérnek, és még annál is többet.”
Az amerikai hadsereg, ami a káoszt létrehozó hatalomnak tartozik engedelmességgel, a 2001. szeptember 11-i támadásokat követő biztonsági cirkuszhoz hasonló szigorú intézkedéseket fog bevezetni.
„Ezért repked egyre több drón az amerikai városok és földek felett és ezért szigorítják a fegyvertartás szabályait,” mondja a forrás. „A ciprusi eseményeket szemlélve, hogyan gondolhatja bárki is, hogy itt ilyen nem történhet meg?” Meg fog történni és a következmények precedens nélküliek lesznek. Teljes megfigyelés, az emberek lefegyverzése, olyan módon, hogy a többség elhiggye, mindez saját érdekében történik. Ez mindvégig a terv része volt. Folyik a fegyvertartók befeketítése, hogy a probléma okozóiként tüntethessék fel őket.”
„Mi történik, amikor a középosztály elveszíti vagyona nagy részét, vagy egy tollvonással elkobozzák javait? Hogyan néznek majd ki a polcok, amikor a felkészületlen emberek, akik elhitték a főáramú média és azt elit szóvivőinek hazugságait, megrohamozzák a boltokat, miközben a világ összeomlik körülöttük?”
Legutóbbi találkozásunkkor a forrásom elmondta, hogy a helyzet kialakulásáért nem a bankokat vagy választott vezetőinket vádolják majd, hanem a „jobboldali, fegyvertartó, konzervatív „milicista” csoportokat, akik tudják, hogy a helyzetet szándékosan alakították így.” Igen. Szándékosan alakították így.
„Nincs jelentősége a republikánus-demokrata vitának. Csupán egyetlen célt szolgál: lefoglalni az emberek figyelmét, miközben az igazi ellenség mindkét párt felett átveszi a teljes hatalmat. És egyre nehezebb elhinni, hogy bárki is tudtán kívül legyen részese ennek.”
„Amikor a függönyt széthúzzák, és mindenki számára láthatóvá válik az igazi cél, az egységes, digitális világvaluta bevezetése, azokat az embereket veszik majd célba és feketítik be, akik a leghangosabban figyelmeztettek erre az összeesküvésre. Őket vádolják majd a pánik kirobbantásával, a helyzetet pedig a nép által követelt, elfogadott és tolerált hadsereg kezeli majd.”
Aki még mindig azt gondolja, hogy a fenti információ csak „üres végítélet szemét” vagy fantazmagória, nézze meg, mi folyik Cipruson. Ez vár Amerikára is. A folyamat elkezdődött.
Forrás: Douglas J. Hagmann, homelandsecurityus.com