2013. március 15., péntek

Andy Whiteley: A PARADIGMAVÁLTÁS ELKEZDŐDÖTT ?????

A One People’s Public Trust törvényesen lefoglalta a vállalatokat, bankokat és kormányokat rabszolgaság és magán-pénzrendszerek működtetéséért
Sokan közületek hallották… sokan nem. 2012. december 25-én jelentették be nyilvánosan, hogy a vállalati-kormányzati uralom rendszere el lett törölve. Törvényileg lefoglalták, saját mechanizmusainak egyike által. A (háttér)hatalom immár múlt idő. Minden adósság el lett törölve és a vállalatok – köztük, de nem kizárólag a vállalat-kormányok és a bankok – ki lettek sajátítva.


Bizonyos, hogy bár tovább működnek, de csak abban a reményben, hogy mi továbbra is együtt-működünk velük. Egy sor UCC (Uniform Commercial Code – Egységes Kereskedelmi Kód) szerint iktatott jogi dokumentumnak hála, melyeket a „One People’s Public Trust” („Az Egy Nép Nyilvános Érdekszövetkezete”, avagy „Az Emberiség Köz-Érdekszövetkezete”, a továbbiakban OPPT – a ford.) hozott létre, a döntés immár a tiéd. Már hatályban van a közösségi, társadalmi kormányzás új keretrendszere, melyet vállalati uralom alatt álló elődjének „jogi” rendszere volt kénytelen jóváhagyni.
Ami a puszta rendszert illeti… SZABADOK VAGYUNK!!!

(Helyezzétek magatokat kényelembe, ez egy hosszú cikk lesz, de nem engedhetitek meg magatoknak, hogy kihagyjátok!)


A „One People’s Public Trust”

Az OPPT jogi ténykedéséből fakadó következtetések nagy izgalmat okoztak. Jogosan, a pozitív változás lehetősége, melyet megteremt rendkívül jelentős!
Mielőtt belemennénk a következményekbe, szeretném ismertetni mi történt és hogyan.

A vállalati uralom alatt álló kormányok és média megtagadták saját bukásuk bejelentését – nyilvánvaló okból. Így a Föld tájékozott polgáraiként azt hiszem, a mi feladatunk, hogy megtudjuk és megértsük mi történt, így másokat is informálhatunk és végre megindíthatjuk a világméretű változás folyamatát, amire mind vártunk.

De először, egy kis „valóság-ellenőrzés”
Mielőtt folytatnám, engedjétek meg, hogy előrebocsássak néhány tényt:
1) A kormányok vállalati formában léteznek léteztek. A vállalati kormányok jelenségét nem csupán megmutatta, hogy a „kormányok” a kormányzati megbízatás kedvezményezettjeiként (nem pedig meghatalmazottjaiként) viselkedtek, de a dokumentumok is ezt bizonyítják! Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Brazília, Japán, a Dél-Afrikai Köztársaság… és a lista folytatódik (Magyarországot is rajta találjuk – a ford.), mind az USA-ban bejegyzett vállalati entitások voltak, (…) melyek a mi költségünkön működtek. A rendszer természeténél fogva oligarchikus, arra szerkesztve, hogy „a kevesek” számára legyen jövedelmező, míg mi többiek dolgozunk a fenntartásáért.


2) A személyek vállalatokként vannak voltak bejegyezve: születésedkor, a szüleid által aláírt anyakönyvi kivonatnak, vagy születési bizonyítványnak nevezett dokumentum felhasználásával a vállalat-kormány egy trösztöt, érdekszövetkezetet indított a neved alatt. Ezt a trösztöt biztosítékként használták, egy fedezeti számlát hoztak létre és finanszíroztak a neveden. Ennek a trösztnek Te voltál a kedvezményezettje, de a létezéséről senki sem szólt neked. Ha 7 éves korodig nem nyújtottál be egy rendelkezést, a vállalat-kormány elhunytnak nyilvánított – a mindenre kiterjesztett Tengerészeti Törvény (hagyományosan a hajózás és a kereskedelem törvénye – a ford.) alapján – és a rendszer a továbbiakban úgy tekintett rád, a kedvezményezettre, mint aki „elveszett a tengeren”. Komolyan.
A vállalat-kormány ezután átvette a neveden vezetett vagyon fölött a pénzügyi ellenőrzést és – tudván, hogy valójában a legtöbben tovább élünk 7 éves korunknál – ettől fogva rabszolgaként kezelt. Az életed fizetőeszközzé tételével – fedezetként való felhasználásoddal – generált tőkét adták kölcsön neked, ha hitelt igényeltél. Ez után munkavégzésre kényszerültél, hogy ezt a tőkét, plusz a kamatokat „vissza” tudd fizetni a rendszernek. A Tengerészeti Törvény előtt nem voltak jogaid, hiszen mint aki „7 évesen elhunyt” voltál nyilvántartva. Vesztettél.


(A hazánkban is sokak által ismert és kedvelt Kymatica című film is foglalkozik a témával – a ford.)


3) A tömegmédia a vállalat-kormányok eszköze, mellyel közvetlenül az otthonodba juttatják propagandájukat. Arra használják, hogy manipulálják a közvéleményt a saját ténykedésükkel, illetve tétlenségükkel kapcsolatban, megerősítsék a társadalmi normákat, határokat és viselkedésmintákat, na és persze, hogy eladjanak neked minden vackot az által, hogy megteremtik az „igényt”, majd szolgáltatnak egy terméket, amivel kielégítheted. Mindez nem korlátozódik pusztán a médiára, a „régi” paradigma pszichológiája az oktatási és vallási intézmények által szintén megerősítést nyer.


A vállalatok, a kormányok és a média ugyanazon hazugságokkal traktálnak. Mind ugyanannak a szörnyetegnek a részei.


4) Eredményképpen a világ gazdasági felépítménye a tömeges rabszolgaság mechanizmusait szolgálja szolgálta. Rabszolgaság a rendszer, amely alatt az embereket tulajdonként kezelik és munkára kényszerítik. Rabszolgák, akiket akaratuk ellenére tartanak elfogásuk, megvásárlásuk, vagy születésük pillanatától, megfosztva a távozás jogától, vagy attól, hogy megtagadhassák a munkavégzést.


Ismerősen hangzik?

Beleszülettél „a rendszerbe”, a működésének módjába való bármilyen beleszólás nélkül. Arra neveltek és tanítottak, hogy közreműködj benne. Kimerítő órákat kellett dolgoznod és adókat kellett fizetned a rendszer számára. Követned kellett a rendszer szabályait – különösen a tulajdonhoz és birtokláshoz kapcsolódókat -, különben megbüntetett. A rendszer, kialakításának megfelelően csupán a kiválasztott kevesek számára teremt bőséget, míg sokan mások éheznek. De ha nem tetszik, sem hagyhatod el a rendszert. Az „birtokol” mindent és mindenkit, mindenhol.
Mostanáig egy lehetőséged volt: részt venni a játékban. Akár egy élő kaszinóban, kijárat nélkül. És a bank mindig nyer.

Mikor alakították vállalatokká a kormányainkat?


Az egész a tartalék-bankrendszer bevezetésével kezdődött. Amikor a Federal Reserve (röviden FED, Szövetségi Tartalék – gyakorlatilag az USA központi bankja – a ford.) Törvényt elfogadták 1913-ban, Charles Lindbergh képviselő figyelmeztette az amerikai kongresszust egy, december 22-én kelt feljegyzésben (51-es számú), miszerint a FED-rendszer bevezetésének elkerülhetetlen következménye a vállalatok, óriáscégek hatalomátvétele – a gazdaság inflálásának és deflálásának hatalmával való visszaélés révén.
Lindbergh kongresszusi képviselő szavaival: „Mostantól a válságokat tudományos alapon fogják létrehozni.”
És így is tettek. 1929-ben szándékosan bedöntötték a tőzsdét. Hogyan? A tőzsde ingadozásait az érzelmek vezérlik. A ’29-es összeomlás előtt izgatottságot generáltak a piacon, ami inflációs periódust eredményezett. Az irányítók minden részvényüket eladták különösen magas áron, majd pánikot generáltak. Ahogy az árak lezuhantak, fillérekért vásárolták vissza mindenüket és a folyamat közben felszámolták a konkurenciát.
Röviden, a nagy gazdasági világválságot mesterségesen generálták, így az óriásvállalatok, melyek a tőzsdét irányították, profitálhattak a kormányoknak nyújtott kölcsönökből, melyeket a megrendezett összeomlásból való felépüléshez vettek igénybe. Végül szuverén nemzetek kényszerültek természetüknél fogva visszafizethetetlen hitel-megállapodások megkötésére. Ahogy az államadósságok tornyosulni kezdtek, úgy öltött formát az „adós-rabszolgaság” paradigmája… és a vállalatok átvették az irányítást.
Manapság a vállalat-kormányok továbbra is igazi kormányok maskaráját öltik magukra. A tartalék-bankrendszer (amely ma a nyugati gazdaságokat uralja – ’nagyjából’ a rendszerváltozás óta az ún. Magyar Nemzeti Bank is ehhez tartozik – a ford.) továbbra is piaci fellendülések és zuhanások periódusait vezérli a pénz- és hitelkínálat stratégiai bővítése és szűkítése révén. A jelenlegi globális pénzügyi válság tökéletes példa. Mindeközben, a „hivatalos” média eljátssza a maga szerepét a piaci hangulat befolyásolásában és a politikai hazugságok terjesztésében.
Az OPPT által véghezvitt komplex hadjárat azonban a vállalati rendszer lefoglalását eredményezte. Minden vállalat, beleértve a kormányzati és banki rendszereket ki lett iktatva, a saját kereskedelmi szabályozásuk felhasználása által. Törvényileg, ez a régi társaságok végét és az új (OPPT) elindulását jelenti.

Tehát ez „a kormány megdöntése”?


Nem – ez a vállalatok megdöntése, amelyek mostanáig kormányoknak álcázták magukat. Ha belátod, hogy a „kormányok”, amelyek valójában vállalati társaságok voltak, alattomosan felülírták a szuverén nemzetek alkotmányait, akkor látnod kell, hogy bukásuk csak úgy jellemezhető, mint ami régóta esedékes volt már.
A kormányzati csalás valódi. És végre – a UCC keresetek cáfolatának elbukása által – a teljes vállalati-kormányzati komplexum bűnösnek találtatott csalás, árulás és rabszolgatartás vádjában. A nemzetközi törvények alapján az OPPT-nek jogában áll jóvátételt követelni az Egy Nép, az emberiség javára ezekért a bűnökért. A felelős vállalatok, bankok és „kormányok” lefoglalását és megszüntetését választották, illetve ezen entitások minden vagyonának és infrastruktúrájának elkobzását – beleértve a bankrendszernél fedezetként őrzött aranyat és ezüstöt – és ezeknek az Egy Nép kezébe helyezését.
Ne „megdöntésként” gondoljunk rá, inkább úgy, mint lopott tulajdon visszavételére. Az OPPT lényegében visszaszerezte azt, ami a miénk, mint e bolygó szuverén lakóié. Immár az univerzális jog, a magánjog és a UCC a bolygót uraló törvények.
(A későbbiekben részletesen leírom az OPPT által a kormányzás szükséges funkcióinak ellátására bevezetett mechanizmusokat.)


UCC: A kereskedelem Bibliája


A UCC a kereskedelem „bibliája”; részletesen megszabja a nemzetközi üzlet és kereskedelem bonyolításának módját. Az egész kereskedelmi rendszer ténylegesen a UCC törvénye körül forog. Ha a jelzálogjogot érvényesítik a házadon, vagy lefoglalják a kocsidat, a bank a UCC által előírt folyamat szerint jár el.
Azonban a UCC törvényét nem tanítják a jogi iskolákban. Ez a vállalatok és alkalmazottaik területe marad, melyek a kívánt mértékben kiképezik a jogi osztályaik dolgozóit a UCC törvényéből – így tartva az erre a fontos mechanizmusra vonatkozó tudást „házon belül”.
Az OPPT vagyonkezelőinek egyike azonban korábban hivatásszerűen foglalkozott a UCC-törvénnyel és bensőségesen ismeri a módját annak, hogyan manipulálták azt az „elmúlt hatalmak” az USA pénzügyi rendszerének magas szintű manipulálására.
Heather Ann Tucci-Jarraf, UCC-szakértő, anya és az OPPT élharcosa a saját otthonának elárverezését használta próbaper gyanánt. Kiprovokálta az ingatlan - UCC-folyamat általi - lefoglalását, és így – nagyon leegyszerűsítve - felfedezte, hogy az amerikai bírósági rendszer változatlan formában támogatja a vállalati (jog)rendszert.
Nem meglepő, azt tekintve, hogy a törvényeink 99%-a a birtokláshoz, vagy a kereskedelemhez köthető.
Kivételes türelem gyakorlása után az OPPT arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatok úgy működnek, hogy a népek kormányainak álcázzák magukat és, hogy a pénzügyi rendszerek árulást követnek el a bolygó népe ellen annak tudta, belegyezése és szándékos hozzájárulása nélkül. A nyomozásról szóló végső jelentés megtalálható itt.

Tehát, „a rendszer” lefoglalásának érdekében az OPPT megbízottjai, vagyonkezelői csapdát állítottak „a rendszer” által szolgáltatott jogi struktúra felhasználásával.


Hogyan érték el a lefoglalásokat?


Az OPPT-t Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner és Heather Ann Tucci-Jarraf vagyonkezelők igazgatják. A szervezet akkor jött létre, amikor a megbízottak hozzákötötték magukat az érdekszövetkezethez – és ennek eredményeképpen visszaállították azt –, melyet az eredeti, 1776-os amerikai alkotmány hozott létre. Az az alkotmány, amit elhagytak az Egyesült Államok kormányának vállalattá alakításakor, 1933-ban.
Eztán az OPPT minden egyént a bolygón az érdekszövetkezethez kapcsolt, mint jogos haszonélvezőket, akik úgy is ismertek, mint „a Teremtő által teremtett Egy Nép”. Ez által a vagyonkezelők úgy alakították ki az érdekszövetkezetet – a Teremtő és a „földi létezés állapotai” közti érdekszövetkezetet -, hogy követelései minden más jogalapot fölülmúlnak. A „földi létezés állapotai” a Teremtő kedvezményezettjei és egyben a Teremtő manifesztációinak gondnokai a Földön. Jogi értelemben nem létezhet az OPPT-énél magasabb rendű követelés… a Teremtőét kivéve.
Bolygónk erőforrásai – a UCC-beadványokban a világ aranyát és ezüstjét értették ezek alatt – tehát nem birtokolhatók, nem adhatók el, nem porciózhatók ki „fizetésekké” a rabigába döntésünk érdekében, és nem tarthatók vissza szegénységet és nyomort létrehozva. Az Emberiség Köz-Érdekszövetkezete alatt, mindannyiunknak joga van hozzájuk. Bolygónk erőforrásai immár mindnyájunkhoz egyenlő mértékben tartoznak. Ez velünk született jogunk. Most már törvény.
2011 és 2012 között a vagyonkezelők UCC-keresetek komplex sorozatát nyújtották be a haszonélvező(k) javára. Az OPPT beadványai teljes terjedelmükben megtalálhatók a honlapjukon: http://peoplestrust1776.org. Előre szólok, igen nehéz jogi olvasmány, amely a törvényi bejelentés, felszólítás és feltárás, nem a közvélemény tájékoztatása érdekében született. Mindazonáltal a vagyonkezelők közvetlenül együttműködnek az „alternatív média” közösségével (ez főleg ezt a három blogot és egyes online rádiókat jelenti – a ford.), biztosítandó a nyilvánosság pontos, tiszta és releváns tájékoztatását.
Összefoglalva:

Annak tudatában, hogy a vállalatok, kormányok és bankok egyek és ugyanazok, egy „felkutatási és cselekvési parancs” lett iktatva „az Adós”, egy jogi entitás ellen, melyet a UCC eljárás által hoztak létre és amely magába foglalja az összes vállalati jogalanyt. A beadványok szerint „az Adós” „árulást követett el tudatosan, akaratlagosan és szándékosan, magánpénzrendszerek tulajdonlása, működtetése, támogatása és az erre való felbujtás által, illetve a Rabszolgaság Rendszerének a polgárok ellenében való működtetésével, tudtuk, akaratuk és szándékos hozzájárulásuk nélkül.”

A UCC-beadványok nyilvános iratok, melyek követik a szabványos adminisztratív eljárásrendet. Amikor egy jogi személy (jelen esetben „az Adós”) követeléssel néz szembe, joga van cáfolatot benyújtani. Ha ez nem történik meg a megadott időintervallumon belül, egy alapértelmezett eljárást alkalmaznak, amit az entitás megszüntetése követ. Ebben az esetben annak alapján, hogy képtelen volt cáfolni az árulás vádját.

Amit itt fontos megérteni, hogy a UCC-kereset jogerőre emelkedik, amennyiben cáfolat nélkül marad. És ebben az esetben, az OPPT vagyonkezelői tettek róla, hogy olyan jogi helyzetet teremtsenek, melyben „az Adós” nem volt képes a cáfolatra. Hogyan is lehettek volna? A csalás és a rabszolgatartás vádja igaz.

Természetesen semmilyen cáfolat nem érkezett.

„Az Adós” tehát bűnös, árulás vádjában.
Jogorvoslatképpen a vállalatokat lefoglalták, vagyonukat visszakövetelték.
Bolygónk gazdagsága visszatért „az Egy Néphez”.
Minden vállalati adósságot eltöröltek.
„A rendszert” megszüntették.
A nyilvános iratok ezt mutatják.
A UCC-beadvány nemzetközi törvényként áll.
A rendszer, a saját (jogi) fogalmai szerint többé nem létezik.
Szabadok vagyunk!!!
Mit jelent mindez?

Törvényesen senki sem állhat felsőbb hatalomként a Teremtővel való kapcsolatod útjában. A gazdasági és kormányzati ellenőrző mechanizmusok kiiktatásával az OPPT teljes felelősségükben hagyja az egyéneket, mint akik személyesen felelnek önmagukért és mások szabad akarathoz való jogának biztosításáért. Többé nincsen hivatalos parancsnoki lánc. Nincsenek szabályok.
Nincsenek vállalatok,társaságok,amik mögé el lehetne bújni.
Te bolygónk és lakóinak „Létezője” és őrzője vagy – ahogy a Teremtő akarta.
Ez egy ERŐTELJES paradigmaváltás, olyan aminek teljes megvalósulásához kétségkívül kell majd némi idő
.A rendszerszintű korlátok, melyek akadályozták szabad akaratunkat és választásunkat, el lettek távolítva, ez pedig kihívásokat támaszt azzal szemben, ahogy magunkra tekintünk, ahogy döntéseket hozunk saját életünkben. Immár – legalábbis papíron – az egyéni felelősség rendszerében élünk. Az OPPT-dokumentumok jegyzik ennek elidegeníthetetlenségét, így biztosítják, hogy többé nem foszthatnak meg szabadságodtól tudatos hozzájárulásod nélkül.
Létezésünk mostanáig, a rabszolgaság korábbi rendszerében folyamatos küzdelem volt a munka és a családi kötelezettségek közt, küzdelem, hogy kijöjjünk az adott anyagi lehetőségek között, hogy „megengedhessünk magunknak” egy otthont, egy helyet a létezéshez.
Azonban, a BŐSÉG világában, melyet a Teremtő kimondottan arra tervezett, hogy kielégítse szükségleteinket, nem ez a küzdelem volt a létezés természetes állapota. Sokkal inkább az ellenünk folytatott pszichológiai hadviselés eredménye. És működött! Ellenőrzés alatt tartott minket, embereket; megtartott minket jó, kicsiny rabszolgáknak és biztosította a nyereségek áramlását a kiváltságos, „hatalmon” lévő kevesek számára.
Ma azonban, a rendszer, a saját (jogi) fogalmai szerint nem létezik többé.
Sokunk annak látta „a rendszert”, ami volt. Sokan nem. Sokan nem hitték el, hogy „a rendszer” egyáltalán rendszer volt. Hamarosan sokan fogják belátni.
Mindettől függetlenül, ahogy a régi paradigma elmúlása gyökeret ver és nyilvánvalóvá válik társadalmainkban, egy pszichológiai változásnak kell végbemennie mindnyájunkban. Mindez lesújtónak, vagy nyomasztónak tűnhet, de mi, emberek megbirkóztunk már paradigmaváltásokkal korábban is. Gondoljunk a szükséges belső, pszichológiai változásra, amin egy afro-amerikai rabszolgának keresztül kellett mennie a felszabadításakor, a német népre, a berlini fal 1989-es leomlásakor, a volt Szovjetunió polgáraira annak 1991-es felbomlásakor, vagy az egyiptomiakra, akik eltávolíttatták diktátorukat 2011-ben, és az izlandiakra, akik bebörtönözték korrupt bankáraikat és politikusaikat, és új alkotmányt írtak 2012-ben (magyar nyelvű hivatkozás itt – a ford.).
A pszichológiai forradalom ezen típusa nem új. Azonban sok személyes kihívást állít elénk.
Itt az ideje, hogy bátrak legyünk, hogy bátran ÖNMAGUNK legyünk. Az ellenőrző struktúra hiányában mindnyájunknak kezünkbe kell vennünk sorsunkat és a bolygónkét is. Újra meg kell tanulnunk saját magunk dönteni és el kell kezdenünk megteremteni a világot, amiben élni akarunk.
Akárcsak az újdonsült szülőknek, el kell fogadnunk, hogy az élet többé nem lesz olyan, mint volt és a „szabálykönyv” hiányában ráhangolódhatunk ösztöneinkre és megtanulhatunk új módokon együtt-működni, közösen.


Miért nem látom a változást?


Légy türelemmel… Majd fogod. De először, meg kell határoznunk, hogyan változtatják meg az OPPT cselekedetei a jogi környezetet, és ez hogy viszonyul hozzánk.
A régi vállalati rendszer harcolva fog elbukni? Természetesen! A vállalati uralom alatt álló kormányok úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. És ha továbbra is elfogadod az adósrabszolgaságuk rendszerét, biztos vagyok benne, hogy a „múlt hatalmai” boldogan fognak alkalmazkodni hozzád!
Ne hagyd magad bolonddá tenni: tudják mi történt. Tudják, hogy le lettek foglalva. Tudják, hogy a játéknak vége. Ez immár nemzetközi jog.
Szabadságunkban áll békésen megtagadni az együtt-működést a régi rendszerrel. Ideje gyakorolnunk ezt!
Ha furcsának tűnik, hogy a látható „kormányok” még mindig álarcosbált játszhatnak, tartsd észben, hogy a látható kormányok vállalati bábok és valójában sosem ők hozták a döntéseket. Ezen a ponton, a korábbi tulajdonosok el akarják hitetni velünk, hogy minden a megszokott kerékvágásban megy. Mostanáig nagyban támaszkodtak a titoktartásra. Színlelni fognak az utolsó pillanatig, ők már csak így szokták.
Heather Ann Tucci-Jarraf OPPT-vagyonkezelő nemrégiben a következőképpen nyilatkozott egy rádióműsorban, összefoglalva terveit a témával kapcsolatban:
„Azok számára, akik az OPPT-nek a szemmel látható szereplők cselekedeteire, vagy tétlenségére adandó válaszán tűnődnek: én a függöny mögött lévő varázslók és nagykutyák után megyek, és ők tudják ezt. Abszolút szeretetben és békében, abszolút hálával és megbocsátással… Heather.”Néhány az OPPT-hez kapcsolódó link:

Egy hivatásos médium újraközölte az eredeti szöveget:
http://guardianlv.com/2013/02/in-the-money-oppts-ucc-filing-explained-what-this-means-for-all-of-us/

Max Kaiser, újságíró és gazdasági elemző hivatalos oldalán hivatkozott az OPPT-re:
http://maxkeiser.com/2013/02/24/uuc-filings-causing-global-ripples/


Újabb hírgyűjtemény arról, hogy mozgásba lendültek a dolgok:
Lhttp://valodidemokraciatmost.blog.hu/2013/02/19/lemondasok_letartoztatasok_vilagszerte

- azt pedig meglátjuk, hogy ebből mi lesz:
http://itccs.org/2013/02/25/guilty/%3Cbr%20/%3Ehttp://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/02/letartoztatasi-parancsot-adnak-ki.html#.US6hSaJg_Vo
Talpra Viktor, hí a haza!
A sok autós menne haza!
Akkor kellünk, ha szavazunk?
Azt leszarod, hogy megfagyunk?
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok többé
Nem leszünk!

Áltattak ők mostanáig,
Becsaptak a honatyáink,
Kik szabadon loptak-csaltak,
Míg mi élünk, nem nyughatnak!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok tovább
Nem leszünk!

Sehonnani sok miniszter
Azt hiszi, hogy különb ember,
Kiknek fontosabb a kényelme,
Mint az emberek élete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok tovább
Nem leszünk!

Börtönünk a hó és a fagy,
A kormány meg sorsunkra hagy,
De hogyha kell, összefogunk!
A halálból is feltámadunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok tovább
Nem leszünk!

Az emberség ismét erény lett,
De amit ti tesztek, merénylet,
Hogy „segítséget” nyújtsatok,
SMS-t küldtök, aljasok?
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok tovább
Nem leszünk!

Akik előtt fejet hajtok
Azok a magyar polgárok
Kik áldott megmentői lettek
A fagyban-hóban rekedteknek.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy bábok tovább
Nem leszünk!


Mester Zsolt verse

Március Tizenötödike – a félreértések elkerülése végett

Pontosan mit is ünneplünk Március 15-én? Ezt a kérdést már sokan, sokszor feltették maguknak hazafias körökben. A magunk részéről nyugodtan kijelenthetjük: Március 15. egy szimbolikus dátum, szimbolikus kezdete valaminek, egy folyamatnak, amely végül a dicsőséges szabadságharcba torkollott. Tehát: mi – amikor 1848. március 15-ről van szó – nem önmagára az 1848. március 15-i eseményekre gondolunk, hanem az azt követő szabadságharcra, amelynek során (1849 tavaszára) móresre tanítottuk Európa – és az akkori világ – egyik legerősebb hadseregét, az osztrák császári hadsereget. Gyakorlatilag teljesen önerőből, a semmiből hoztunk létre egy ütőképes honvédsereget, majd vívtuk ki szabadságunkat. Szomorú tény azonban, hogy az akkori illegitim uralkodó, Ferenc Jóska végső elkeseredésében segítséget kért és kapott I. Miklós orosz cártól (ezért minden megalázkodásra képes volt, még kezet is csókolt neki). Az oroszok Paszkievics és Rüdiger vezette 200 ezres haderejével szemben pedig már esélyünk sem volt, mint ahogyan a korabeli Európa más hadseregének sem lett volna esélye (lásd Napóleon vereségeit 1812-1813-ban).
Megállapítottuk tehát, hogy Március 15. pusztán egy szimbolikus dátum. De miért is? Azért, mert azon a napon, 1848. március 15-én nem történt semmi érdemleges Pesten és Budán sem. Forradalom pedig végképp nem volt. Nem dördült el még egy puskalövés sem. A vér nélküli forradalmak esetében pedig mindig bűzlik valami. 1848-ban a Habsburgoknak úgy kellett már a pesti megmozdulás, mint egy falat kenyér. Ennek ürügyén lehetett belevinni ugyanis a magyarokat a fegyveres ellenállásba és csak így nyílott lehetőség a Széchenyi vezette reformkor végleges megakasztására. Tudvalévő ugyanis, hogy a magyar gazdaság és a nemzet magára találása Széchenyi alatt egyáltalán nem tetszett a Habsburgoknak. Ennek mindenképpen véget akartak vetni valamiképp. És ha nem ment az 1830-as, 1840-es években bevetett törvényes és törvénytelen eszközökkel, akkor egy kiprovokált „rebellis fegyveres zendülés” ürügyén végre meg lehetett tenni a szükséges lépéseket. Az, hogy 1848 kora tavaszán mi történt a Pilvax kávéházban, igazán azért nem lényeges, mert ott a császári titkosrendőrség tudta és elgondolása szerint történt minden, még ha erről a lánglelkű, fiatal Petőfiék nem is tudhattak. Csak halkan jegyezzük meg, hogy a korabeli Pest és Buda 1848-ban még német többségű városok voltak, ügynökök beszervezése nem okozhatott különösebb gondot a császáriaknak. A vidékről felkerülő, radikális változásokban gondolkodó magyar fiatalok megfigyelése így nem volt probléma (akárcsak napjainkban).
A gyanús momentumok a pesti események kapcsán: az összeverődött valóban nagy, ám fegyvertelen tömegtől mi félnivalója lehetett a Budán székelő Helytartótanácsnak? Akiknek a Budai Várban a kor legmodernebb tüzérségével ellátott nagy létszámú, jól kiképzett fegyveres erő állt a rendelkezésére? Na ne vicceljünk már, hogy ezek megijedtek a fegyvertelen, esernyős tömegtől (amely ráadásul tele volt a császáriak profi ügynökeivel, akárcsak az elmúlt évek „rendszerváltó” utcai eseményei során). Ez egyszerűen nem logikus. Az akkori Helytartótanács szépen eljátszotta az előre megírt forgatókönyv alapján a maga kis megijedős színjátékát, sőt, még az első baloldali gondolkodót, Táncsicsot is kiadták a börtönből, hogy hihetőbb legyen a darab (ezzel semmilyen veszteség nem érte őket). Természetesen a szintén császári ügynök Landerer, a híres nyomdász is ki kellett, hogy nyomtassa a 12 pontot és közben úgy kellett tennie, mint aki nagyon fél. Amennyiben a császáriak nem így látták volna helyesnek az események folyását, a várbeli tüzérséggel bármikor rommá lövethették volna Pestet (mint ahogyan később, a szabadságharc alatt Hentzi meg is tette). A sorezredeknek a fegyvertelen emberek elleni esetleges szuronyrohamáról pedig itt most ne is beszéljünk.
Március 15. azért sem lehetett forradalom, mert nem történt semmiféle hatalomváltás. Az akkori császár és király, a félkegyelmű V. Ferdinánd is a helyén maradt. A Habsburgoknak már csak azért főhetett a feje, mert a magyarok részéről sehogyan sem akartak előkerülni a fegyverek (ügyeltek a törvényességre). Igaz ugyan, hogy a Habsburg dinasztia ekkor Bécsben és Itáliában is harcban állt az ottani felkelőkkel, de amikor Nyugaton úrrá lettek a helyzeten, máris a magyar fegyveres ellenállás kiprovokálásán munkálkodtak. 1848 késő tavaszától először a szerbeket, aztán a horvátokat (Jellasics) és a románokat is sikeresen uszították az uralkodó által elfogadott törvényes Batthyány-kormány ellen. A sárga-fekete császári lobogók alatt érkező horvátok pákozdi veresége után aztán kibújt a szög a zsákból: immár császári sorezredek indultak Magyarország teljesen jogellenes leigázására (Windisch-Graetz). Ekkor a magyarok felvették a harcot, a semmiből hadsereget, tüzérséget teremtettek és 1849 tavaszán megindulhatott hadtörténelmünk párját ritkítóan dicső hadjárata, a tavaszi hadjárat, amelynek végén, 1849. május 21-én Buda várát is sikerült visszavennünk Hentzitől, aki ekkor már hosszú idő óta lövette Pestet, sőt a Láchidat is fel akarta robbantani.
Arra, hogy a háttérben ekkor milyen nemzetközi erők munkálkodtak, most részletesen nem térünk ki (gondolunk itt az 1848. februárjában, Párizsban kiadott Kommunista Kiáltványra vagy az egyéb francia behatásokra, mint pl. a trikolóros kokárdák megjelenése). És azzal sem foglalkozunk, hogy a szabadságharc esetleges győzelme után hogyan vitte volna kenyértörésre a dolgot az ultraliberális miniszterelnök, Szemere Bertalan és köre, valamint a hadsereg vezérkara, élén Görgeivel.
Mit jelent tehát nekünk Március Tizenötödike? A nagyszerű szabadságharc szimbolikus kezdetét, tehát magát a mindenkori magyar szabadságharcot.


Berényi Sebestyén