2011. december 13., kedd

72 vallási közösség kéri az egyházi státuszt az Országgyűléstől


A közigazgatási minisztertől 72 kérelem érkezett egyházi regisztrációra az Országgyűlés emberi jogi, civil és vallásügyi bizottságához - mondta el Lukács Tamás, a testület kereszténydemokrata elnöke hétfőn az MTI-nek.

A bizottsági elnök tájékoztatása szerint ebből 10-12 várhatóan biztosan megfelel majd az egyházi státusznak, már a korábbi listákon is szerepeltek. Lukács Tamás közölte: a folyamat elindult, a beérkezett kérelmeket megvizsgálják, hogy formai és egyéb, előírt szempontoknak megfelelnek-e. Ezt követően kerülhetnek a kérelmek az Országgyűlés plenáris ülése elé. Lukács Tamás kiemelte: alaposan áttekintik a kérelmeket, és hátrány senkit nem ér majd.
Kitért arra is, hogy a bizottság dolgozik azon a javaslaton, amely az egyházi státuszukat januártól esetlegesen elveszítő, ugyanakkor a jövőben egyesületként működő közösségek számára a zökkenőmentes átmenetet biztosítja. Ez az indítvány még a héten megszülethet - jelezte.
A jogszabály értelmében a regisztrációs kérelmet minden esetben  az igazságügyi tárcához kell beadni, amelyet az egyházügyi államtitkárság készít elő tárgyalásra. Ezt követően a miniszter felterjeszti az Országgyűlés egyházügyi bizottsága elé, és ezután tárgyalhat róla a parlament.
MTI/Magyar Kurír


Megtarthatnák földjeiket az egyházi státuszukat elveszítő egyesületek


Az egyházi státuszukat elveszítő, 2012. január 1-jétől egyesületként működő vallási közösségek és szervezetek tarthassák meg a korábban szerzett földtulajdonukat – javasolja a parlament emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága.

A testület hétfőn beterjesztett indítványa az új alkotmánnyal összefüggő módosításokat soroló jogszabály részeként változtatna a termőföldtörvényen, kimondva, hogy a jövő év elejétől hatályos új egyházügyi törvény értelmében egyesületként továbbműködő korábbi egyházak jogutódlással megszerzik a jogelődeik tulajdonát képező termőföld tulajdonjogát.
Az egyházi jogállásukat elveszítő vallási közösségek földtulajdonának ügye akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége bejelentette: kedden békés demonstrációt tart az Országháznál, így tiltakozva az ellen, hogy mivel a hatályos szabályozás szerint egyesületek nem birtokolhatnak termőföldet, veszélybe kerül a Somogyvámos határában lévő 270 hektáros Krisna-völgy jövője.
Az Országgyűlés júliusban fogadta el az új egyházügyi törvényt, amellyel tizennégy egyházat és vallásfelekezetet ismert el. A többi vallási közösség egyházzá nyilvánításáról a parlament kétharmados többséggel dönthet, de ilyen döntés azóta nem született.
MTI/Magyar Kurír

A szlovák szakszervezeteket is hitegetik a cionisták

Újabb munkabeszüntetést helyeztek kilátásba a szlovákiai kórházi orvosok, mert a kormány által a parlamentbe küldött indítvány nem felel meg annak az egyezségnek, amit másfél hete a kormányfő és az orvosszakszervezet (LOZ) vezetője aláírt. A megállapodást követően azonnal megtörtént az átverés a cionista kormányzat részéről, ugyanis a törvénymódosító javaslat nem tartalmazta a megállapodás leglényegesebb részét, a kórházak állami részvénytársasággá való átalakításának leállítását, és sokkal kisebb mértékű béremelést indítványozott, mint amennyiben megállapodtak a szakszervezettel. A másfél hete megkötött egyezség alapján a kórházi orvosok alapfizetését 2013-tól az átlagbér 2,3-szorosára emelnék. Ezt a parlamenti bizottság az ország gazdasági helyzetére hivatkozva az egyezséget követően megtagadta. A kormány indítványáról gyorsított eljárásban dönt a pozsonyi törvényhozás.
A cionista kormányzat minden országban ugyanúgy viszonyul a lakossághoz. Most fizetésemelést ígérnek a kórházak dolgozóinak, de a részvénytársasággá alakítást nem állítják le. A szakszervezetek, mivel újabb ígéretet kaptak a kormánytól, beleegyeztek az újabb másfél év várakozásba... Csakhogy addig a kórházak részvénytársasággá alakulnak, és a kormány ugyanúgy ahogy a fizetésemelést nem adta meg, a válságra hivatkozva kiárusítja a kórházakat magánérdekeltségeknek ("gyors bevételnövelés"). Ugyanis az állami részvénytársasággá alakítás egy burkolt privatizációs folyamatot jelent, amiben a kormány nem meri bevallani, hogy ez a privatizáció előkészítése. A részvényeket már bármikor eladhatják, és a későbbiekben széttárt karral közölni fogják: az állam nem dönthet róla, hogy a magánérdekeltség mennyi állást szüntet meg, vagy mekkora bért fizet az alkalmazottaknak. Így bújik ki a cionista kormányzat a megkötött egyezségek alól!
Figyelemre méltó, hogy Szlovákiában még mindig van egy olyan szakszervezeti háttér, ami az ehhez hasonló munkabeszüntetéseket össze tudja hangolni. Kár lenne ezt várakozással és a cionisták ígéreteinek komolyan vételével elrontani, mert a kórházak privatizálását követően a magánérdekeltség azokat fogja majd eltávolítani az állásából, aki most beszüntették a munkát és tiltakoztak az éhbérért dolgozás ellen. A zsidó mindig hazudik! Mindig és mindegyik! Ideje lenne már ezt megtanulni végre. Szlovákiának még megvan rá a lehetősége, hogy idejében lépjen. Nem egyezséget köti 2013-ra, hanem addig nem állni vissza munkába, ameddig a munkavállalók meg nem kapják az első havi megemelt fizetést!
Molnár István

David Icke - A kényelmi zóna, avagy mit fognak gondolni rólam, ha...

Kivonat David Icke Turning of the tide c. 1996-os előadásából. A videóban David a kényelmi zónáról beszél (vagy más néven a "zaklatás-mentes" zónáról) , ami társadalmunkban az egymáshoz valamint az általánosan elfogadott dogmákhoz való hasonulásra ösztönzi az embereket.

http://vanmagyarazat.blogspot.com

 

Megrendelt Végrehajtási törvény

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesületének véleménye; A kormány által a Parlamentnek benyújtott Végrehajtási Törvény módosításairól:
"Jelen pillanatban folyik a Végrehajtási törvény vitája a Parlamentben, amelynek célja a végrehajtási eljárások meggyorsítása, a végrehajtások probléma mentesebb kivitelezése Az előterjesztés jól mutatja, hogy a Végrehajtói Kamara kívánalmai alapján történik, és bizonyítja, hogy a legerősebb lobbi-erővel rendelkező szervezetről van szó. Az egész törvény nem is szól másról, mint hogy a végrehajtó dolgát hogyan lehet a legjobban megkönnyíteni és a kinnlevőségeket begyűjteni.
Természetesen tudomásul kell venni, hogy a végrehajtások precíz lebonyolításához az országnak gazdasági érdekei fűződnek és a pénzügyi fegyelem megteremtésének egyik hatékony eszköze lehet. A kép természetesen ennél sokkal árnyaltabb. Végrehajtani kell, de nem minden áron és nem korlátlanul..."
A Szabad Riport megjegyzése: Mi ennél sokkal szigorúbbak vagyunk. Azokat a végrehajtásokat, melyek jelenleg is folynak mindenképpen le kell állítani. Szinte nincsen köztük hibátlan eljárás, és a végrehajtónak csakis a haszon és a pénz a fontos. Ezek a végrehajtások nem mások, mint az emberek lassú kivégzése, vagy erőszakos halálba hajszolása A mi álláspontunk szerint, senkit nem kehet kilakoltatni egyetlen otthonából! - A lakhatás, igenis alapvető emberi jog! A bankok meg az uzsora kamataikkal együtt, elmehetnek a fenébe!
..."A törvény sok mindennel foglalkozik, csak éppen a végrehajtást elszenvedők érdekeire nincs semmilyen tekintettel. Fűnyíró-elven mindenkit egy kalap alá vesz, és semmilyen kitételt vagy könnyítést nem tartalmaz a sokszor önhibájukon kívül bajba jutott emberek részére.
Most csak és kizárólag a bedőlt hitelesekre nézve elfogadhatatlan feltételeket tekintsük meg, a teljesség igénye nélkül, a legdurvább hibákat:
A Végrehajtási törvény 217§ (5) amely az állampolgárok joghoz való viszonyát kezdi ki olyan módon, hogyha valaki jogorvoslattal kíván élni, ezt a jogát a törvény súlyosan korlátozni kívánja. A Másodfokú Bíróságra történő fellebbezés, amelyhez mindenkinek joga van a fellebbező részére akár súlyos pénzbírság kiszabásának lehetőségét is magában hordozza. Ha Bíróság úgy ítéli meg, hogy a fellebbezés nem volt kellően megalapozott, akkor a bíróság élhet a pénzügyi retorzió lehetőségével. Egy jogállamban egy ilyen jogszabályt beterjeszteni és ezzel visszatartani valakit jogainak gyakorlásától teljesen megengedhetetlen. A Minisztérium ezt valószínűleg nem gondolta át teljes komolysággal.
Színesíti a Végrehajtási törvényt , hogy a végrehajtó által elkövetett szabálytalanságért anyagilag is felel. Munkadíjának 20 vagy 50%-át is elveszítheti, ha a bíróság szabálytalanságot állapít meg. Ez nagy valószínűséggel egyetlen végrehajtót sem fog visszatartani a törvénytelen cselekményektől, hiszen a munkadíj csak elenyésző részét tartalmazza végrehajtói bevételnek. Ha ugyanez nem a munkadíjra hanem a behajtási jutalékra vonatkozna, ebben az esetben már valószínűleg kétszer is meggondolnák a gyakran fellelhető szabályszegéseket, hiszen a jutalék a munkadíjnak akár a tízszerese is lehet.
A Kamara megunta, hogy sokan nem akarnak „önként és dalolva” kiköltözni az elárverezett ingatlanból. Ha szükségesnek tartja, akár a hadsereget is kivezényelheti az ellenszegülő letörésére. A rendőrség vagy karhatalom kivonulásának költségeit ez után kiszámlázzák azoknak, akik még megpróbálnak az „ajtófélfába kapaszkodni”.
Azért mi már láttunk ilyet: 2010. június 15. Budatétény. A Tauzin család kilakoltatása.
"Mindig is problémát jelentett az ingatlan értékének meghatározása. Ennek nem a bank által megállapított értékbecslés, hanem az önkormányzatnál levő Adó-és Értékbizonyítvány alapján állapítják meg az ingatlan kikiáltási árát. Ez többnyire "köszönő-viszonyban" sincs az ingatlan valódi értékével. Az önkormányzatok még betekintési jogot sem adnak az állampolgárok részére vagy nem adnak helyt felülvizsgálati kérelmeknek, helyszíni szemlét ritkán alkalmaznak, így aztán a szerencsétlen ügyfél kénytelen súlyos százezreket kifizetni ingatlan szekértő részére és ha erre nincs pénze, mélyen ár alatt árverezhetik el ingatlanát.
Levonás jövedelemből. A végrehajtást elszenvedő a jövedelmének 33 vagy 50%-ának elvesztését is kockáztatja. A minimálbérrel vagy minimál öregségi nyugdíjjal rendelkező ügyfél és családja szépen vagy éhen hal vagy télen meg fog fagyni a lakásában, vagy nem tudja kiváltani életmentő gyógyszereit. Nem emberhez méltó körülmények közé kerül.
A törvényalkotó nem fordított gondot arra hogy a levonások felső értékét meghatározza. Mekkora lehet az az összeg most Magyarországon, amely még elegendő egy ember létfenntartásának biztosítására? Ez érdekes kutatási terület lehetne, főleg biológusoknak.
A végrehajtó lobbi győzött abban a kitételben is, hogy az előterjesztés változatlanul hagyta a végrehajtási jutalékokat is, holott áprilisban még arról volt szó, hogy a méltánytalanul magas jutalék jelentős csökkentésre kerülhet. Egy 8 milliós tartozás után több, mint 1 millió Ft a végrehajtó bevétele. Az összes érdekvédelmi szervezet számtalanszor felhívta a jogalkotók figyelmét erre a visszásságra. De ne felejtsük el: a végrehajtók is szeretnek külföldön, egzotikus tájakon, különgéppel szakmai továbbképzéseket tartani - és mivel ez már hagyománnyá vált a Kamaránál, erről nem szívesen mondanak le.
Talán a beterjesztőnek meg kellene fontolnia , hogy - legalábbis átmenetileg - külön szabályokat dolgozzon ki a bedőlt hitelesek érdekében. Jogorvoslatra a 6%-os illeték miatt nincs lehetőségük, fellebbezni már nem szabad egy bírósági ítélet ellen, mert pénzbírsággal sújthatják. Katasztrófális helyzetükön és életvitelükön már egyébként sem tudnak változtatni.
A Kamara lenyomta az érdekvédőket. Nincs tudomásunk arról, hogy az Igazságügyi Tárca kikérte volna a véleményünket, ezért aztán igazából a törvény haszonélvezője a Végrehajtói Kamara és a hatalmas hasznot élvező végrehajtók."
2011. december 12.
Kovács László - főtitkár
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
Fehér Kéményseprők - Szabad Riport Tudósító iroda


A Főügyészség megerősítette a végrehajtókat "királyságukban"

 http://jovonk.info/sites/default/files/2011-12-13-fougyeszseg-megerositese-vegrehajtokat-kiralysagukban.jpg

A Legfőbb ügyészség megerősítette írásban, (mellékletben) azon felhívásainkat, melyben tájékoztatunk minden hatóságot, Minisztériumot, nyomozó szerveket, Parlamenti Képviselőket, hogy Magyarországon a Bírósági Végrehajtó a Király, mert nagyobb törvényi hatalommal rendelkezik, mint a Köztársasági elnök, vagy a Belügyminiszter!
Mint ahogy a Dr. Pesti László legfőbb ügyészségi ügyész levelében leírta, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara, mint köztestület felett a törvényességi felügyeletet a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter látja el, de az Ő hatásköre csak a végrehajtók kinevezéséig tart. A kamara feletti ellenőrzési vagy felügyeleti jogkört nem gyakorolhatnak, ügyészségi vizsgálatot nem kezdeményezhetnek a gazdálkodásukkal, tagdíj fizetési, és költségvetési vizsgálatot nem folytathatnak ellenük.
Ezek szerint van Magyarországon egy olyan Kamara, mely törvényileg jogi személyként van titulálva, állami támogatással felhatalmazták a szabad rablásra.
Jól átlátható és olvasható azon törvénytervezeteben is, amit most tárgyal a parlament, hogy ez sem elég nekik, teljes törvényi felhatalmazást, teljhatalmat akar a végrehajtói kamara az embertelen rablásaikra és emberi méltóságot megalázó cselekedeteikre.
Kérjük, az Összes Parlamenti Képviselőt, hogy ne engedjenek a zsarolásnak és NE fogadják el a végrehajtási törvényt, ami az egész nemzet magán vagyonának megszerzésére ad felhatalmazást a törvény mögé bújó rablóknak.
Ezen kérdésben, összefogással azonnali lépéseket szükséges tennünk, mert a parlament 2011.12.19. napján a végrehajtói kamara előterjesztése alapján elfogadja a végrehajtási törvényi felhatalmazást a jövőbeni magánvagyon gyorsabb törvényi megszerzésében.
Várom az ötleteket, mert nincs időnk! Most kell lépnünk, hogy tavasszal NE legyen a fél ország hajléktalan a szétvert családokban!
Dabasi Tamás - feherkemeny.com