2013. július 29., hétfő

Dr Bashar Al-Jaafari szíriai ENSZ szóvivő beszéde

"Engedjék meg először is, hogy köszöntsem a tisztelt bizottság elnököt Beniro urat meg a biztosság többi tagját hogy igyekeznek egy békés diplomatikus megoldását létrehozni annak, ami a hazámban folyik, Szíriában. Viszont felhívom, hogy legközelebbi gyűlésen kicsit tágasabban, valósabban lássa át a konfliktust hazámban, hogy mindent a neve alapján hívhassunk és megoldhassuk a probléma valódi okait, és nem csak egy nézőpontból körülírását. Garantálom, hogy hazám kormánya mindent elfog követni, hogy minden pontos, biztos információval ellássa a bizottságot, ami csak kell, hogy fény derüljön a tényekre, hogy segíthesse a gyűlést, hogy elérje a célját.
Tisztelt elnök úr, a botrány hazámban, Szíriában több mint két éve kezdődött, mely alatt igencsak sötét időszakot élt át Szíria a modern korban, és több 10 ezer derék fiát vesztett el, nem beszélve a sebesültekről meg a több százezer menekültről. A gazdaságunk, a kereskedelmünk, a gyártásunk komoly veszélybe került és súlyosan megrongálódott, megváltozott a kultúránk és igencsak megváltozott népünk véleménye a szomszédainkról, sőt még az összes arab országról is szintén megváltozott. Nincsen olyan szíriai hazafi, aki azt hinné, hogy ami hazámban történik, az érdeke lenne az országnak, vagy haszna lehetne belőle, és sajnos Szíriának hatalmas árat kellet fizetnie a hazafi döntései miatt az elmúlt években. Hazám mindig is az első volt azon arab országok közt, mely elsősorban a többi arab ország érdekeit nézte a saját érdekei előtt, mi több, hazám volt az első mindig minden külföldi fenyegetés előtt az arab világ meg a régióval szemben, gyakran hazám kapta a csapásokat mások helyett, ami nem titok. Ezért lett elterjesztve rólunk, hogy szélsőséges politikát folytatunk, miközben másokat, kik lemondanak a jogaikról, mérsékelt államoknak lettek nevezve. Hazám döntései miatt, a szíreket elkezdték máshogy kezelni több repülőtéren is a világon, mint a többi utast, miközben azok, akik azonos állampolgárságokat hordanak, mint a híres 9/11-es terrorcselekmények elkövetői New Yorkban, a madridi, a londoni, az iraki, meg a szíriai cselekmények elkövetői egyre jobb, sőt néha érdekesen kiemelt és jobb kezelést kapnak ezeken a reptereken. Talán a szírek valamikor abban hittek, hogy az arab testvéreik (akik egykor Szírián belül is jobb bánásmódot kaptak, mint maguk a szírek) sosem akarnának rosszat ennek az országnak meg népének, de úgy tűnik Szíriának van olyan tulajdonsága, mely sokakat zavar, és az ő hiányosságaikat hozza világra, hisz a szírek együttélése egymás között távol állt az etnikai és vallási konfliktusoktól, még akkor is, hogy néhányan belestek sajnos ebbe a csapdába azt mutatja, hogy milyen primitív szélsőséges tudatlanságában élnek egyesek. Szíria ősi kultúrája és civilizációja mutatja a petro dollár gyengeségét és mulandóságát.
Tiszelt elnök úr, Szíria hazafiassága szégyenbe hozza azokat a csatlós, függő arab rendszereket. Elnök úr a gyűlésük többször is azt mondta, hogy a fegyveres csoportok brutális tevékenysége nem éri utol a kormányunk brutalitását és emberiség ellenes bűneit. Ezt mondta Binir úr is most a jelentésében. Sajnálatos, hogy két és fél év eltelte után is a maguk jelentése szándékosan túloz dolgokról, miközben a legfontosabb dolgokat elhanyagolja. Hogyan lehet az, hogy ezeknek a fegyveres csoportoknak a bűneik (emberi hús evéséből, ártatlanok meggyilkolásából, fejlevágásokból, holttestek meggyalázásából, vallási alapú kivégzésekből, emberek ledobását magas épületekről, több száz öngyilkos merénylet elkövetése, pokolgépek felrobbantásai civilek által lakott területeken, gyermekek elrablása majd felfegyverzése), hogy lehetne, hogy a papok elrablása, vallási vezetők fejének levágása, egy-egy fontosabb vallás tudós felrobbantása egy mecsetben.. hogy lehet, hogy olyan fatwák kiadása, mint pl. a szex dzsihad meg a gyerekek kivégzése a hitetlenség vádával, hogy lehet, hogy egész gyárak leégetése meg kirablása, átszállítása Törökországba.. és és és igencsak hosszú lenne ez a lista.. hogyan lehet, hogy mind ez az emberiség és emberi méltóság ellen elkövetett bűnök és most Beniro úrtól kérdezem, hogyan lehetne, hogy mind ezek a bűnös cselekmények melyek rögzítve vannak, ne múlnák felül azokat a tetteket, melyeket a maguk gyűlése állít hazám hadseregéről? Meglepő, hogy a jelentésük mindazok után is, amit az úgy nevezett Nuszra front elkövetett és el is követ, folyton eltitkolják ezeket a tetteket, mintha nem is léteznének, és a maguk jelentésében továbbra sem nevezik őket terrorszervezetnek. Az ön jelentésük alapján őket fegyveres kormány ellenes csoportoknak hívják...
Szintén érdekes uraim, hogy mikor a terrorista-csoportok civilek által lakta területekre lőnek, jelentésükben csupán egyedi korlátozott baleseteknek hívják.. a maguk jelentései alapján ezek az elkövetők mintha nem létező szellemek lennének, akikről nem érdemes beszélni, és azon sem csodálkoznánk, ha a jövőben a maguk jelentései azt mondanák, hogy maga a szír állam követi el saját maga ellen ezeket a terror-cselekményeket meg robbantásokat. A világ figyelmesen követte e gyűlés tagját, Carla Ponti jelentését, amikor vegyi fegyver alkalmazásáról számolt be a terroristák által, mikor szarin gázt használtak az aleppói Khan Al-Assalban, nőtt is a nyomás Beniro úron, ami arra vette rá, hogy egy meghazudtoló jelentést adjon ki a saját kolléganője ellen, uraim hogyan tudnánk mindez után megbízni a tanácsban és munkájában? Beniro úr említett az előbbi jelentésében egy mészárlást, de nem fejezte ki részletesebben, azt sem mondta, hogy hol volt ez a mészárlás... Uraim, ezt a mészárlást ugyanott követték el, ahol a vegyi támadást is, Khan Al-Assalban. A nagyon fontos kérdés az, hogy miért most történt meg ez a mészárlás Khan Al-Assalban szombaton? Az ok uraim, hogy a szír kormány meg az első fegyvert letevő szervezet megegyezett abban, hogy elkezdjék kivizsgálni a tetthelyt Khan Al Asalt, és ahogy ezt ki is jelentették, meg létrejött az egyezmény az ENSZ meg a szír kormány között, a terrorista csoportok egyből bevonultak Khan Alasalba és kivégeztek 123 civilt meg katonát, és 150 másik civilt és katonát elraboltak. Miért történt meg ez a mészárlás? Ez a mészárlás azért történt meg, hogy végezhessenek azokkal a szemtanúkkal, akik tanúi lettek volna a vegyi támadásnak, és tanúskodtak volna az ENSZ-nek arról, hogy ki követte el valójában ezt a mészárlást. Ez az oka a mészárlásnak.
Elnök úr, mikor kijelentették egyesek, hogy végtelen támogatást nyújtanak a terroristáknak, a maguk gyűlése elfelejtette megnevezni ezeket a rendszereket, akik ezt támogatják, megfeledkezett róla, hogy a török rendszer megnyitotta a határait és végtelen támogatást nyújt ezeknek a terroristáknak, kiképző táborokat hozott létre a számukra és bázisokat, ez a szándékosan meg nem említett védelme ezeknek a rendszereknek, mint Törökország, Katar, Szaúd-Arábia, meg támogatásuk a fegyveres terroristáknak. Sajnos ez csak azt bizonyítja nekünk, hogy a gyűlés egyoldalú, valótlan véleményt akar kialakítani a konfliktusról, túllépve az ENSZ biztonsági gyűlés alapelveit a terrorizmus elleni harcban, az 1624-es döntést. Főleg, hogy Szaúd-Arábia 50 millió dollár értékű fegyvert vásárolt Izraeltől azért, hogy a terroristáknak át legyen adva Szíriában, ez az utolsó szaúdi tett, melyről tudunk Ramadan hónapban és reméljük, hogy ez az utolsó szaúdi cselekedet ebben a szent hónapban...
Illet volna a jelentésükben megemlíteni a fegyveres rablást, melyet a terroristák hajtanak végre a hazai termékek ellen, EU tagok által véghezvitt fegyveres rablásról beszélünk a szíriai ember felé, nyilvánosan vásárolnak országok terroristák által lopott olajat, köztudott, hogy az EU döntés mely engedélyezi ezektől a terroristáktól az olaj vásárlást azért van, hogy finanszírozzák őket a fegyver vásárlásban, meg az európai zsoldosok kibérlésében. Maga a francia belügyminiszter is bevallotta, hogy vannak francia állampolgárok, akik Szíriában harcolnak a szír nép ellen a terrorista csoportok oldalán Dzsihadisták megnevezése alatt, egyben ezeket a Dzsihadsitákat Franciaország ellenségeinek nevezte abban az esetben, ha visszatérnének Franciaországba. Avagy ha nem mennek vissza Franciaországba, akkor ők nem ellenségek, és csak akkor terroristák, ha terrorizmust végeznek francia földön is? Ebből kiindulva elnök úr, a szír kormány többször is kijelentette nem elfogadását és nem egyetértését a jelentéseikkel, melyek megvannak buherálva és bizonyos feleket szolgálnak Szíria ellen. Szíria az állam a nép meg a hadsereg. A jelentéseik uraim a kezdetektől fogva inkább a probléma részei voltak és nem pedig a megoldás részei, ezek a jelentések mindig is egyoldalú forrásokat használtak fel távol a szakmai tényektől, távol a valóságtól.
Mikor bízott meg az arab nép egyáltalán, de főleg a szír nép a brit meg francia politikában? Melyek elültették Saix Pico óta a fájdalom a szétszakítás meg gyűlölet magvait a régióban? Hogyan bízhatna meg az arab nép a brit meg francia kijelentésekben, melyek alapján őket érdekli arab nép stabilitása és békéje? Mivel e két hatalom meggyilkolták az arabok törekvését az Oszmán Birodalom összeomlása után, és folyton a hazugság meg az elárulással nyújtották őket a huszadik századtól egészen idáig?
Elnök úr a kormányom folyton nyújtotta az ENSZ-et olyan pontos jelentésekkel, melyek bemutatják a hatalmas veszteségeit a népemnek az egyoldalú cselekedetek után, melyek elérték gyárainkat, az egészségügyünket, az infrastruktúránkat meg a bankjainkat. Miért nem találunk még említést sem azokról az igazságtalan egyoldalú döntésekről, mely hatással voltak minden szíriai állampolgárra, meg mindennapi életére egy jelentésükben sem?? Főleg, hogy ezek a döntések a saját maguk régebbi döntései szerint ember jogok ellen szólnak? Hogyan engedheti meg az, ami magát a nemzetközi társadalomnak hívja, hogy az uralkodó rendszerek Szaúd-Arábiában, Katarban meg Törökországban nyíltan mindenki előtt támogassák a terrorizmust? És hogyan fogadhatják ezt el olyan nyugati államok, melyek szintén áldozataik voltak ennek a szélsőséges vahabita terrornak, hogy felfogadja és támogassa meg fegyverezze, hogy a régió mérsékelt várát lerombolják? Ezek a kérdések jogosak, nemde tisztelt uraim? Nem gondoltak bele néhányan egy pillanatra, hogy Szíria történelmi mérsékelt szerepe vallásilag védte meg a régió népeit nem egyszer a fanatizmus meg a tudatlanság elől, mely az igaz Iszlámot akarja lerombolni és visszaküldeni az egész régiót a sötét ókorba. Mikor megegyeznek a szírek a saját házukon belül, akkor sokkal erősebbek és merészebbek lesznek a külföldi beavatkozás iránt és győzelmet is fognak aratni a szélsőségességre meg a terrorizmusra, és megfogják védeni a vallást az erkölcsi eltérésektől, hogy ne engedjék meg az ellenségeknek, hogy ne legyen esélyük az ellenségeknek, hogy az Iszlámot és nem az Iszlamistákat emberiség ellenségeként bemutatni. Szíriát csak is a gyermekei fogják felépíteni és csak is a népe fogja félteni, és aki megvédi csak is népe. Ez egy őszinte felhívás mindenkinek, hogy ne bántsák tovább Szíriát, és főleg a szír népnek, hogy gyógyítsuk meg együtt a sebeinket meg szomorúságunkat meg országunkat, együtt építsük fel, hogy a jövő Szíriája jobb legyen, mint a múlté, és ebben nincs olyan szíriai, aki nem értene egyet.
Jelenleg elsősorban az arabokat meg a muszlimokat használják fel a nagyhatalmak a harcaikban, mert jelenleg ők akik kevésbe értik a nagyhatalmak hátsó szándékait meg harcait, Szíria ellenségei minden érvüket felhasználták a konfliktus kirobbanása óta Szíria ellen, hogy lerombolhassák az államot meg a népet egyaránt, kezdve kérelemmel, hogy mások avatkozzanak be a "békés" mozgalom megvédéséhez, majd az állítólagos tömegmészárlások iránti védelem kérelmek, majd a légi elkülönítés kérelem, majd a "vegyi fegyver használata elleni "kérelem, majd a legvéresebb lap is alkalmazva lett, mely a vallási lap, hogy a háborújuk eszköze lehessen a földön a sötét erők által létre hozott média fedezése alatt…
Nekünk az őseink, akik ellenálltak a francia meg brit gyarmatosító vágyaknak, meg előtte az Oszmán Birodalomnak is, talán öntudatosabbak voltak, mint a mai generációk, hisz akkor nem tudtak felhasználni egy népet saját maga ellen kitalált vallási okokból, mint amit ma akarnak létrehozni, avagy a harcot a szunniták síiták meg keresztények között a régióban Irakban meg Szíriában.
Szíria uraim nem egy politikai rendszer, Szíria egy állam egy kormány egy nép alapítványok meg egy hazafi hadsereg, ez a valódi Szíria, egy alapító tagja ennek a nemzetközi szervezetnek. Hogy tudna egy igaz arab vagy szíriai bízni az oszmán vagy brit modern gyarmatosító politikában? Sajnos ha valaki bele is esett ebben a hibába, a szír nép többsége tisztában van ezzel és tudja mi van emögött. Talán én vagyok a szíriai nagykövet ennél a nemzetközi szervezetnél és talán tudom hogyan függenek össze és működnek a dolgok a politika világában, és talán tudom, hogy vannak olyan hatalmak, melyek irányítanak és változtatnak az ENSZ alapelvein is, melyek alapján létre lett hozva, hogy azok a saját érdekeiket képviselje, ezeket az emberi jogokkal kapcsolatos szabályokat is úgy írják át, hogy maguknak megfeleljenek és úgy, hogy továbbra is be tudjanak a független országokba avatkozni, amit leginkább a modern gyarmatosításnak hívhatunk. Ezek az országok nagy befolyással rendelkező országok és nagyon jól tudják, hogyan kell ellenséget teremteni a semmiből, meg egy ördögi képet kialakítani mindazokról, akik Nem-et mernek mondani nekik!
Én választhatnám a könnyebb utat, avagy hogy legyek rossz helyen rossz időben meg rossz fogadáson, ugyanúgy, mint sok szír, akik sajnos hibából bele estek ebbe, tudatlanságból, vagy árulásból. De a haza szolgálata uraim a szó szoros értelmében az egy imádat, az egy szent kötelesség, mely nem fogadhat el semmiféle magánvéleményt, sem hibára lehetőséget a nehéz időkben, és a hazafiasság az az igazi Dzsihad, a hazafiasság elvárja minden szíriaitól, hogy a közös dolgokat keressék egymásban, melyek megvédik és egyesítik őket, majd sikerbe is viszik a Genevai konferenciát... más országok más kormányok más rendszerek beavatkozása, játszadozása, melyek most is jelen vannak, de nem akarom megnevezni őket miközben vér folyik több helyen is, köszönhetően egy úgymond arab tavaszuknak, melynek tragikus kétségbeejtő nyomait láthatjuk szemeinkkel és látásunkkal, és nem marad más előttünk, csak hogy a meglátásunk láthasson, a meglátásunk lásson, amit a látásunk jellemzett.
Köszönöm elnök úr "
Dr Bashar Al-Jaafari Szíriai ENSZ szóvivő szinte egész beszéde - 2013.07.29.
Szíriai Hírek

Nyugatról származó muszlimok százai harcolnak Szíriában

Egyre nagyobb számban harcolnak Szíriában olyan muzulmánok, akik nyugati útlevéllel érkeztek az országba és ezután az iszlamista erőkhöz csatlakoztak. Amikor azonban egyszer vége lesz a polgárháborúnak, akkor ezek az emberek jórészt hazatérnek és komoly fejtörést okoznak majd az amerikai és az európai titkosszolgálatoknak és más szerveknek.
Egyes szakértők már arról beszélnek, hogy Szíria egy valódi dzsihadista csatatérré vált. A gond ott kezdődik, hogy az otthon vallásilag fanatizáltak Szíriába mentek, ahol katonai kiképzést kapnak, harcolnak, tovább radikalizálódnak egyszer hazatérnek és majd ezután kezdődnek a nagy problémák. Potenciális veszélyforrásokká válnak az amerikai és az európai emberek számára. A hírszerző szolgálatok szerint 2011 óta Amerikából, Ausztráliából és Európából mintegy 600 harcos érkezett Szíriába. Ez azt jelenti, hogy a külföldi (afrikai, ázsiai) harcosok mellett a nyugatiak részaránya 10 százalék, hiszen most körülbelül 6000 idegen harcos van az országban és harcol az iszlamista oldalon. Sokkal több nyugati harcol Szíriában, mint amennyi korábban Irakban, Afganisztánban vagy Jemenben volt. És ha ezek az emberek majd hazatérnek lelkesedve, kitanulva a korszerű fegyverek és robbanószerek használatát könnyen vállnak majd az Al-Kaida és más terrorszervezetek végrehajtóivá és irányítóivá. És most sok ország kezdhet izgulni, mert egy tanulmány szerint az alábbi létszámban vannak jelen iszlamisták nyugati államokból, amik becslések, de viszonylag pontosak.
Mintegy 140 francia, 100 brit, 75 spanyol, 60 német, néhány tucat kanadai és ausztrál. Vannak még Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Írország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Hollandia területéről is harcosok, akik közül sokan már biztos gondolkodnak a hazatérés utáni otthoni harcukon. 
Ungvári Bertalan


Súlyos harcok vannak Szíria északi részén a kurdok és az iszlamisták között


A konfliktus fokozódik Szíria északkeleti részén a kurd félkatonai erők és az iszlamisták között, akik egy iszlám emirátust akarnak kialakítani Szíriában. Harmadik napja folynak az összecsapások a török határ közelében. Az iszlamisták aknavetőket is bevetettek. A lakosság elmenekült. Házakat égettek fel és fosztogatások is voltak. Az iszlamisták és az arab törzsek a kurdok ellen fordultak, ami súlyosbítja az etnikai feszültségeket a térségben. Az iszlamisták azzal vádolják a kurdokat, hogy együttműködnek a damaszkuszi kormányzattal és segítik őket. A kurd vezetők kijelentették, hogy harcolni fognak a szélsőségesek térnyerése ellen. Az északkeleti területen a kurdok 25 ellenőrző pontot alakítottak ki az utak mentén, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a területet. Míg az iszlamisták erre válaszul kurd laktanyák és politikai irodák mellett robbantottak fel bombákat. Az iraki határ mentén is folyamatos összecsapások vannak. A kormány és a szíriai hadsereg nem avatkozik be az összecsapásokba. A légierő azonban már csapásokat mért az iszlamisták bázisaira az Eufrátesz térségében. A kurdok nem akarnak elszakadni Szíriától ezt ki is jelentették, de megmarad a kurd adminisztráció és irányítás addig, amíg a helyzet nem stabilizálódik. A törökök azonban aggódnak a miatt, hogy kurdok ellenőrzik a török-szír határ egy részét. A török kormány a légierőt folyamatosan beveti a határ megfigyelésének céljából és parancsot adtak a katonáknak a határkörzetben, hogy ha szükséges, akkor nyissanak tüzet a határterületek biztonságának biztosítása miatt.
Ungvári Bertalan