2012. július 3., kedd

Gazdag István: Amerika háborús kultúrája

Amint azt kevesebb mint kétszázötven éves történelme eklatánsan bizonyítja, az Egyesült Államok létezésének legfőbb oka a többi civilizáció (köztük Európa) ellen viselt szüntelen háborúk sorozata, amelyben az őshonos indiánok kiirtásától Hirosimán át az irakiak és afgánok legutóbbi megtizedeléséig gyakorlatilag folyamatosság tapasztalható. A második világháború óta egészen napjainkig az USA permanens háborúban áll a világ maradékával. Ezen a dichotómián („mi, a kiválasztottak és a világ maradéka”) alapul a jenki messianizmus és a talmudista judaizmus politikai változataként megnyilvánuló cionizmus fúziója. Hiába is próbálták a valóságot feketére festeni Obamával, a tények makacs dolgok, ezért az USA eme alapító és szervező aspektusával kapcsolatos minden humanista magyarázat csupán szemfényvesztés. Éppen ez volt az „Obama-művelet” egyik célja. Caracasban, Teheránban, Moszkvában, Pekingben vagy Phenjanban azonban vannak még, akik nem hagyták magukat lóvá tenni. A világ maradékának szerencséjére.
Thomas Rabino francia történész az amerikai „háborús kultúrát” és az Egyesült Államok egyre fokozódó militarizálódását boncolgatja nemrég megjelent több mint 500 oldalas alapművében (De la guerre en Amérique. Essai sur la culture de guerre, Perrin, Párizs 2011). Történelmi léptékkel mérve igencsak kérészéletű létezése alatt Európa tengerentúli „zabigyereke” mintegy hatvan katonai beavatkozást hajtott végre különböző hadszíntereken, vagyis átlagosan minden negyedik évben (!) háborúba bonyolódott. A világ vezető gazdasági és katonai hatalmává válva ez a tendencia csak fokozódott: Pearl Harbor megtámadása óta az USA huszonöt alkalommal vetette be fegyveres erejét külföldön, tehát (a titkos hadműveleteit nem számítva) 1941 és 2003 között átlag 30 havonta. A statisztika szenzációján túl magától adódik a megállapítás, hogy a háború az ország történelmének integráns részét képezi.
Volt egy boldog idő, amikor Auguste Comte nyomán azt hitték, hogy a katonai társadalmakat felváltják az ipari társadalmak, és hogy a modernitás egy napon az emberi történelem túlhaladott stádiumává változtatja a háborút. Az első és a második világháború ugyan véget vetett ennek az illúziónak, de még mindig megmaradt az álom, hogy majd a demokrácia világméretű elhatalmasodása talán mégis elvezeti az emberiséget a háborúnélküliséghez, és a II. Vilmostól, az orosz cártól, Hitlertől, Sztálintól, a japán militaristáktól, a brit és francia gyarmatbirodalomtól megszabadított világon végül örök béke fog uralkodni. Az európaiak jelenlegi lelkiállapota eléggé közel van ehhez az ideálhoz, miközben katonai hatalmuk a költségvetési megszorítások ritmusára hanyatlik. Annyira hisznek a békében, hogy nem akarják észrevenni, hogy nagy szövetségesük és patrónusuk, demokratikus ideáljuk, Amerika, egészen más irányba tart, végső és halálos csapást mérve az Auguste Comte által megálmodott sémára.
Könyvében Thomas Rabino végre hajlandó szembe nézni a valósággal, és nem elégszik meg a szokásos sztereotípiával, amely az USA nemzetközi fellépését a Közel-Keleten és máshol az energiahordozók fölötti ellenőrzésért folytatott birodalmi harccal magyarázza. Amerika valósága ugyanis az, hogy mindig háborúban áll, amint azt óriási hadereje, gigantikus katonai költségvetése, az egész Földet behálózó támaszpontjai és szüntelen intervenciói tanúsítják. Az amerikai háborús kultúra napjainkban tapasztalható virulenciájával kapcsolatban a francia szerző figyelmét szinte semmi sem kerüli el: a nagyvállalatok és a hadsereg kölcsönösen gyümölcsöző szimbiózisa, a háborús veteránok kongresszusi felülreprezentáltsága, a nemzeti lobogó helye az iskolában és máshol, a gyerekjátékok és videojátékok szerepe az ifjúság militarista szellemű nevelésében, a katonai-szórakoztatóipari komplexum (az Eisenhower elnök által mandátuma végén leleplezett katonai-ipari komplexum kulturális segéderejének) megzabolázhatatlan aktivitása, az amerikai hadsereg közreműködése a háborús filmek kivitelezésében, a kínzás elfogadtatása a tévésorozatokban, a katonai kommunikáció szándékosan barbár szóhasználata stb.
Paradoxon, de Amerika szüntelenül békét teremt - a fegyverek erejével, és lakosságának követnie, támogatnia, együttműködnie kell ebben. Ezt szolgálja a közvélemény félelem általi manipulálása. Háborús gyakorlatában előfordulhatnak ugyan ideiglenes visszaesések (Vietnam, Irak), de egy emelkedő alaptendencia áthágja ezeket a konjunkturális ingadozásokat. Ezt bizonyítja a háborús kultúra féktelen elburjánzása Amerikában. Egy tágabb értelemben vett kultúraként a háborúból táplálkozik, és fordítva: elárasztja a társadalom egészét és ránehezedik működésére. Rajta keresztül elfogadhatóvá válik a háború korábban elvetett eszméje. Noha mindenhol jelenlévő, békeidőben ciklikusan visszahúzódik, diszkrétebbé válik, miközben táplálja a kritizálhatatlan nemzeti történelem apológiáját, egy végrehajtandó civilizációs küldetés létezésének meggyőződését, a radikális nacionalizmust és egy erős hadsereg kultuszát. Bevésődve az időbe, felkészíti az új nemzedékeket a következő konfliktusokra. A hivatalos szervek által reaktiválva és a népi érzelmekkel párosítva közreműködői változatosságának köszönheti erejét. Ez utóbbiak a totális és modern háborúk eljövetelével széles spektrumú kifejezési terepet találtak maguknak: demonstratív patriotizmust, az elnök személye iránti feltétlen hűséget, a hadsereg megingathatatlan támogatását. Amint egy új háború közeledik, a kormányzat és a média együttese a közvéleményt olyan ingereknek veti alá, amelyek ismét fehérre izzítják ezt a háborús kultúrát. A mindennapos háborús pszichózissal idomított közvélemény többsége végül azonosul a végrehajtó hatalom szándékaival és a rendkívüli (háborús) helyzet követelményeire tekintettel az egyéni szabadságjogokat korlátozó legszélsőségesebb intézkedésekre is áldását adja.
Kultúrája jellegénél fogva Amerika immáron egy militarista konglomerátum, amely a háború által és a háborúért él.
MD 2012. VII. 3.


IRÁN KIÁLLÍTOTTA AMERIKA BIZONYÍTVÁNYÁT
Július 4-én ünneplik az amerikaiak nemzet függetlenségét. De ma az USA nem szabad és nem független nemzet. Az USA megszállva tart egy sor ellenséges országot. A cionisták elfoglaltak mindent, ők irányítják a médiát, a kongresszust és a Fehér Házat. A felső kormányzati réteg kettős amerikai-izraeli állampolgárokkal fertőzött. Nem lehet őket vádolni kettős lojalitással, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy csak egyetlen lojalitás létezik. Ők elfoglalták a bankokat, ahol több mint 20 billió dollár veszteséget okoztak a gazdaságban, az elmúlt négy évben. A Wall Street ki van kövezve arannyal, ami a fő életfenntartójuk. Ezek elfoglalták a katonai-ipari komplexumokat és rendőrállamot csináltak. A legnagyobb vezetőiket meggyilkolták és ez nekik a demokrácia. Az 1%-os kisebbség a szuper gazdag, akik magukhoz ragadták a hatalmat, akik újra írták a szabályokat annak érdekében, hogy könnyebbé teszik életünket, de csak a miénk lett nehezebb. Ők elfoglalták a legnagyobb vállalatokat, amelyekkel teljes ellenőrzést folytatnak a politikai folyamatoknál. 236 évvel ezelőtt az Egyesült Államok alapító atyái azt írták: tartjuk magunkat ahhoz az igazsághoz, ami magától értetődő, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett és ezek elidegeníthetetlen jogok. Ezek között van az élethez, a szabadsághoz és boldogsághoz való jog. Ez már többé nem nyilvánvaló, mivel az amerikai kormány ma "destruktív célokat" követ. Gondolj bele. "Minden ember egyenlőnek teremtetett." De ma az a gyermek, aki az USA-ban rossz szülőktől született, annak nincs joga egyáltalán és kevés a reményük a jövőre nézve. Míg az Egyesült Államok elnöke fenntartja magának a jogot, hogy a különleges bíróság fölmentse őt az emberrablás, a kínzás és merényletek alól. A szegény gyerekeket szexuális rabszolgának használják föl a pedofilok számára és a tején ott van a CIA, az FBI, a Kivégző Brancs, a The New York Times, a Washington Post és minden más fontos intézmény, míg a gyerekeknek semmi sem jut a sok millió dolláros vagyonkezelői alapokból. És míg a 99%-osok harcolnak, addig az 1%-osok azért küzdenek, hogy kitalálják hogyan kell elvenni az emberek összes pénzét. Ezt nevezed te egyenlőségnek? Ezeket "ruházta fel” a Teremtő az elidegeníthetetlen jogokkal? Ma az amerikai kormány azt mondja polgárainak, hogy nincs joguk semihez sem. Bárkit meggyilkolhatnak bármikor. Az elnök benne van a gyilkossági bizottságban, az igazságügyi folyamatok nélkül. A felsorolt Emberi Jogok halott betűk 9/11 után, az USA-ban. "Az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz" való jog. Az amerikai kormány ma azt mondja, elveheti a polgárok életét és szabadságát bármikor, bármilyen okból, minden magyarázat nélkül. Bárkit felhívhatnak, hogy ez a polgár "terrorgyanús." Ami pedig a "boldogságot" illeti, a 99 százalékosok szegényebbek lesznek minden nap, míg az 1%-osok gazdagabbak. A mai USA-ban senkinek sincs lehetősége beleszólni, hogy milyen irányba menjenek a dolgok. Fekete doboz szavazógépek meghatározzák a manipulált választások kimenetelét. Minden Bush elnöktől függ, mert ő CIA-t is igénybe veszi és akiket a CIA megfigyel, azoknak vége. A lakosság meg van mérgezve fluoridos vízzel, nehézfémekkel és a polimer szálakkal a levegőben. És a géntechnológiával módosított kukorica szirup az élelmiszerekben, a higany a védőoltásokban, valamint mérgező hazugságok a médiában. Amit az USA csinál 2012-ben a kormányzottakkal, az túlszárnyalja azt amit Orwell az 1984-es művében kitalált. (PressTV alapján)

Tranzitvárosok: Akcióban az ENSZ Agenda 21 programja

A „Tranzitváros” mozgalom az ENSZ 21-es napirendje (Agenda 21) alapján indult és célja a széndioxid kibocsátás csökkentésén alapuló közösségek létrehozása.
Az alapítók, Rob Hopkins és Naresh Giangrande, az ember által előidézett globális felmelegedést hirdető alarmista megközelítés alapján indították a „Tranzitmodell” mozgalmat, Ben Brangwyn-nek a globális áttelepítési törekvésekről készült tanulmányai segítségével.
Az első „Tranzit Bristol” összejövetelen Nagy-Britanniában, a Tudor Alap elindította a kezdeményezés finanszírozását, ami a „Tranzit Kezdeményezések Bevezető”, egy amolyan kézikönyv létrehozásához vezetett. Az írás elmagyarázza az elképzelést és bemutatja azokat a mesterségesen, felülről létrehozott, de spontán, társadalmi kezdeményezésnek beállított csoportokat, amelyek a terv támogatására és megvalósítására buzdítják a helyi közösségeket.
Tranzitkezdeményezések indultak már Ausztráliában, Kanadában, Angliában, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Új-Zélandon, Skóciában, Dél-Afrikában, Spanyolországban, Svédországban, az Egyesült Államokban és Walesben. Képzési kurzusokat is létrehoztak, biztosítva, hogy az ideológia mindenképp globális mozgalommá alakuljon.
A program célja, hogy a Tranzitkezdeményezések irányítása alá kerüljön az élelmiszertermelés, a fenntartható otthonok kérdése, a közenergia fogyasztásának csökkentése, és a tranzitvárosokra emlékeztető közösségek kialakítása valamint a helyi gazdaságok felügyelete. A helyi önkormányzatok manipulálására gondosan kidolgozott technikákat alkalmaznak.
Tranzit 1.0 címmel propagandafilm is készült a globális közönség számára, hogy a helyi közösségek ENSZ hatalomátvétele elfogadhatóbb legyen a nagyközönség számára.
A Nyugati-parti Környezetvédelmi Törvény (West Coast Environmental Law – WCEL) évek óta törekszik a Tranzitvárosok bevezetésére. A kanadai Victoria, Vancoouver, Nelson, Salt Spring, Powell River és Cowichan Valley városokban már komoly gyökerei vannak a mozgalomnak.
A Zöld Közösségek Program pedig az Okos Növekedés ideológia terjesztésében segít a SmartGrowth BC és az Agenda 21-et támogató SmartGrowth Útmutatás című marketing kiadvány segítségével.
A Tranzitvárosok a következő veszélyeket jelentik szuverenitásunkra:
  • A város- és infrastruktúratervezés átalakítása, az Agenda 21 bevezetése érdekében,
  • a program azt szeretné elhitetni az emberekkel, hogy társadalmi kezdeményezésről van szó,
  • Az olajcsúcs mítosz kihasználásával hozzájárul az energiahiányra alapozott félelemkampányokhoz,
  • Az Okosnövekedést támogatja, ami tulajdonképpen az Agenda 21 kódneve.
  • A farmgazdálkodás és a gazdálkodáshoz való jog feletti hatalomátvételre és a szabályozás befolyásolására törekszik, az Agenda 21-ben leírtakat megvalósítása érdekében.
  • Az ember által előidézett globális felmelegedés csalás kihasználásával próbálják befolyásolni a törvényi szabályozást, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentésére tervezett városok épüljenek.
  • A helyi boltok, vállalkozások, egészségügyi intézmények és az üzemanyag értékesítés felügyeletét szeretnék,
  • Céljuk, hogy a SmartGrowth engedélye nélkül egyetlen állampolgár se vehesse meg alapvető szükségleteit.
  •  Olyan belső támogató intézmények létrehozására törekszenek, amelyek együttesen terjesztik a Tranzitvárosok propagandáját a képviselők és helyi önkormányzatok felé.
  • A nép szintjéről felfelé haladva a Tranzitvárosok reményeik szerint gyorsabban hódíthatnak meg országokat, mintha közvetlenül az államot céloznák meg, és így próbálnának pénzforráshoz jutni.
Proaktív hozzáállásuknak köszönhetően, problémák esetén ügyvédek egész hadát képesek alkalmazni a Környezetvédelmi Vitarendezési Alap segítségével, amit azért hoztak létre, hogy az igazságszolgáltatási rendszert, ha kell, elárasszák bírósági ügyekkel, ily módon is megfélemlítve a törvényhozókat, hogy azok mindenképpen elfogadják a társaság „javaslatait”. Olyan „szerkezeteket és szabályokat hoznak létre, amelyek a számukra kedvező stratégiáknak kedveznek,” ahogyan azt a Tranzitvárosok mozgalom definiálja.
A helyi önkormányzatokkal párhuzamosan működő szerkezetek kialakításával biztosítják, hogy ezek a helyi önkormányzatok idővel jóváhagyják elképzeléseiket. A közgyűlések során a Delphi Technika segítségvéel ráveszik a jó szándékú, de tájékozatlan állampolgárokat és képviselőket céljaik támogatására. Ezzel a módszerrel a közgyűlések során a Tranzitvárosok civil támogatóira testálják az ördög ügyvédje szerepét, könnyűszerrel megosztva a résztvevőket, így szinte garantált, az ügyüknek kedvező döntés.
Így lehetséges, hogy egyes helyeket, mint például a kanadai Victoria városát teljesen hatalmába kerítette már a Tranzitváros mozgalom, ahol kiharcolták, hogy az adófizetők pénzéből (140.000 dollárral) egy hamis biomozgalmat finanszírozzanak a helyi Occupy mozgalom segítségével.
Ennyire alattomos az ENSZ Agenda 21, fenntartható fejlődés programja. A helyi önkormányzatokat célozza meg és ráveszi az állampolgárokat, hogy saját maguk harcolják ki a program bevezetését, miközben eltitkolják előlük a kezdeményezés valódi természetét.
Az Agenda 21 fenntartható fejlődés program által megálmodott jövőben védett, az emberek számára lakhatatlannak nyilvánított (értsd: tiltott) zónák lesznek a biodiverzitás és az emberi túléléshez szükséges források védelme nevében. Természetesen mindez az ENSZ felügyeletével.
Ez a globális elit álma.

Forrás: Activist Post

Tömegével dőlnek be a hazai cégek

Harminc százalékkal nőtt a felszámolás alá került cégek száma Magyarországon az első félévben az egy évvel korábbihoz képest az Opten adatai szerint. A végelszámolás alá került vállalkozások esetében még rosszabb a helyzet, ott 60 százalékos volt a növekedés.

Az adatok szerint az első félévében 12.355 cég került felszámolás alá, ezen belül júniusban rekordszámú, 2.418 felszámolás megindítását tették közzé a cégbíróságok – idézi az MTI az Opten közleményét. 2011 első negyedéve után a felszámolások újabb hulláma érte el a magyar gazdaságot. Ennek két oka lehet: egyrészt a lánctartozások következményeként a válság miatt hirtelen bajba jutott cégek beszállítói közül sokakat elért a fizetésképtelenség, másrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szigorította ellenőrzéseit, aminek eredményeként jelentősen növekedett a kényszer-végelszámolásokból felszámolásba fordult eljárások száma.

A beszűkült gazdaságban sokan saját maguk döntenek cégük megszüntetése mellett. Az idei év első hat hónapjában végelszámolás alá került 19.198 cég több mint 60 százalékkal haladja meg a 2011-es év első 6 hónapjának adatát – olvasható az MTI beszámolójában.

Igaz a szakértők szerint van honnan tisztulnia a magyar gazdaságnak, hiszen a több mint 600 ezer működő magyarországi társas vállalkozás és a csaknem 500 ezer egyéni vállalkozó nem nevezhető egészséges cégstruktúrának. Ezt támasztja alá az is, hogy a Magyarországon bejegyzett cégek alig 11 százalékának van 50 millió forint feletti éves nettó árbevétele.

A gazdasági realitások szem előtt tartására utalhatna, hogy több mint hat éve nem alapítottak olyan kevés céget, mint az idei második negyedévben. Az elemzők szerint ez azzal magyarázható, hogy sokan az év első felében hatályba léptetett nehezített cégbejegyzés miatt a hatálybalépés előtti hónapokra időzítették a cégalapítást.