2012. március 5., hétfő

Sánta János: Olvasztás és melegítés

A jeget felolvasztani óriási energiát kíván, a nulla fokos vizet felmelegíteni már sokkal kevesebbet. Az olvasztás minőségi változtatás, a melegítés mennyiségi. Az olvasztás szemléletváltást jelent, a melegítés előrejutást a jó úton. Ma sokan leragadnak annál a kérdésnél, hogy valaki hideg vagy meleg, pedig a lényeg nem itt van, hanem ott, hogy fagyott lelkű, vagy már felengedett. Az anyag fagyott és olvadt állapota között az a különbség, hogy más a részecskék kötésmódja.
Hasonló a helyzet az emberek közötti fagyott vagy olvadt állapot esetén is. A fagyott állapot lehet igen hasznos, mert könnyen rá lehet lépni. De az élet nem a jégben, hanem a vízben született. Persze van még a gáz-állapot is, amely előremutat a szellem felé.
A második isteni személy értünk emberré szilárdult, hogy vegyük észre. Csináltunk vele, amit akartunk, de erre ő nem húzódott vissza sértődötten a mennyei biztonságba, hanem ezt a megjegesedett emberségünket felolvasztotta, majd a tiszta lélekkel, a Szentlélekkel áthatotta. 

Böjte Csaba: Van út a semmiből a végtelen felé!

„Elérkezett az idő!" – mondja Jézus Krisztus – Döntened kell! Szembenézni a gondokkal, kihívásokkal, a szükséges, célravezető lépéseket körvonalazni, majd bölcs alázattal közülük a legjobbat kiválasztani és határozott kitartással azt bátran elérni,  kemény munkával álmodat valóra váltani, Isten gyermekéhez – az emberhez – egyedüli méltó dolog!
Döntened kell, döntések előtt állsz, újból és újból el kell engedned a biztos trapézt melyen mostanig jól elvoltál, és bátran bele kell vessed magad az ismeretlen új világba, halálugrások sora vár reád. Ég és föld között suhansz, forogsz a semmiben, csak azért, hogy újból elkapj egy felkínálkozó fogást, mely tovább lendít, de melyről tudnod kell, hogy csak egy lendületvevésig a tied, mert ezen a földön nincs megállás.

A mozgás, a kibontakozás, a töretlen szárnyú repülés a tiéd, hisz arra születtél, hogy úton legyél a semmiből a végtelen felé. Isten szeretete, bölcsessége végtelen, te vándora vagy a mindenségnek, célod bebarangolni, megismerni és megszeretni ezt a határtalan jóságot, szelíd világot formáló végtelen erőt. Arra születtél, hogy társa légy Teremtődnek, beléd álmodott álmát tovább álmodd, és életet adj aranyos gyermekeidnek, hegyeket mozgató, erős motoroknak, bölcsességed megsokszorozó csodálatos számítógépeknek vagy szép világod csodáit hirdető művészi alkotásoknak.

Ne állj meg! A lustaság, a kishitű zárkózottság vagy a sértődött duzzogás zsákutca. Céltalan sodródásod vagy csökönyös, merev konokságod a mindent tagadó ős-ellenségnek a diadalmaskodása! A sátán a kezdetektől fogva ugyanazt mondja: nem érdemes, nem lehet, te képtelen vagy rá, és amúgy is ez a világ semmit sem ér! Ő a helyben topogás, a megfeneklett semmittevés hírnöke!

Ne állj meg! Van út a semmiből a végtelen felé! Képes az ember felnőni oda, hogy Istennel egy asztalhoz üljön, társa legyen a vele mindent megosztani akaró Teremtőjének! „Azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen” – mondja az Úr! Igen, Isten meg akarja osztani velünk a világ továbbteremtésének az örömét. Azt akarja, hogy az éhezőknek mi adjunk enni, bölcsen megalkotott eszközeinkkel, mezőgazdasági tudásunkkal szaporítsuk meg a búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyiunk asztalára. Ő küld ma is, hogy vigasztaljuk a szomorúakat, hogy gyógyítsuk kórházainkban a betegeket, hogy bölcs iskolákban, egyetemeken tanítsuk a tudatlanokat.... Sikereinkből fakadó örömeink láttán ma is felujjong Jézus, áldja az Atyát aki megosztotta szeretettel velünk a jóságból, az irgalomból, a bölcsességből fakadó tiszta isteni örömöt. Jó úton járunk, ne add fel testvér az álmodat!

A nagyböjti csendes szent idő a kiérlelt döntések időszaka! A kudarcainkból felállva, félelmeinken átlépve, tiszta vágyainktól vezetve merjük megfogni az Istenünk által bizalommal felkínált trapézt. Bátran lendüljünk tovább, töretlen szárnyú repülésünkkel, kibontakozó alkotásainkkal dicsérjük az élet Urát. Merjük meghozni döntéseinket, melyek az úton tovább visznek, melyek kitárnak olyan ajtókat, ablakokat, melyek csodás távlatokat nyitnak nemcsak előtted, hanem mindannyiunk előtt. Nagyböjt van, tudatos előrelépésed legyen az igazi bűnbánatod!

Hozd meg a döntéseidet, mert elérkezett az idő!

Szeretettel, Csaba testvér, 2012. február 29.

Forrás: devaigyerekek.hu

A vasárnap legyen a pihenés és az Úr ünneplésének napja

A vasárnapot ne munkával töltsük, hanem legyen a pihenés, a család, az önkéntes szolgálat és az Úr ünneplésének és dicséretének napja. Ezt a felhívást intézte a horvát hívekhez a püspöki kar Igazságosság és béke bizottsága.
Ezzel a horvát egyház csatlakozott az Európai szövetség a vasárnapért elnevezésű kampányhoz, amelyet egyházi, kulturális társaságok, sportszövetkezetek és civil szervezetek kezdeményeztek.

Vlado Košić, a horvát püspöki bizottság elnöke arra kérte főként a keresztényeket, hogy az elmúlt vasárnapon függesszék fel a vásárlást azokra való tekintettel is, akik a vasárnapi kötelező munka miatt nem lehetnek szeretteikkel. Számtalan családanya, fiatal nő, leánytestvér vasárnap is dolgozik, emiatt az otthonok üresek maradnak. A horvát püspök szavai szerint az embert nem lehet lefokozni termelő és fogyasztó személyre. Az európai piacgazdaságnak nem lenne szabad ennyire kihasználnia az embereket. Igaz ugyan, hogy mindenki a munkájával valósítja meg és tartja el önmagát, de egy ember több annál, mint hogy termel és fogyaszt.

A horvát egyház szerint értelmet és értéket kell adni egy olyan napnak, amikor senki sem dolgozik. A vasárnapot még a kommunista rezsim időszakában is tiszteletben tartották. Jogos tehát az az elvárás, hogy a demokrácia eljöttével a vasárnap tisztelete szabállyá váljon, főként Horvátországban, ahol a lakosság 90 százaléka kereszténynek vallja magát. A horvát püspökök emlékeztetnek arra is, hogy a vasárnapi munka ellentétben áll az Európai Unió alapvető jogokkal kapcsolatos dokumentumával, amely előírja a heti pihenőnapot a dolgozók egészsége, épsége és méltósága jegyében.

Természetesen a horvát püspökök tudják, hogy vannak olyan közérdekű szolgáltatások, mint pl. az egészségügy, ahol szükséges a vasárnapi munka is vagy pl. idegenforgalmi helyeken a flexibilis munka. Ez azonban ne szolgáljon ürügyül a dolgozó emberek kihasználására. A horvát főpásztorok hangsúlyozzák azt is, hogy felhívásukkal minden keresztény és minden katolikus jogaiért küzdenek, hogy megünnepelhessék az Úr napját, mert a vasárnap van az emberekért van, nem pedig fordítva. A püspökök remélik, hogy minél többen csatlakoznak a vasárnapi munka ellen tiltakozó európai naphoz. Ez a nap legyen tehát tanúbizonyság a profit diktatúrája ellen, ugyanakkor a nagyböjti áldozathozatal jele a hívő emberek számára.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Az amerikai szenátus a lelkiismereti szabadságra vonatkozó törvény ellen szavazott

Az Egyesült Államok szenátusa március 1-jén 51-48 arányban elutasította a Roy Blunt és 47 másik szenátor támogatását élvező, a lelkiismereti jogok tiszteletben tartására vonatkozó kétpárti javaslatot. Ennek konkrét célja az volt, hogy mentesítse az erkölcsi fenntartásokkal rendelkező munkáltatókat a születésszabályozás és az abortusz támogatására irányuló, Obama kormány által hozott törvény alól.
A szenátusi szavazás eredménye arra ösztönzi az egyházat, hogy megerősítse elszántságát a vallásszabadság támogatása iránt.
Jelenleg a lelkiismereti jogok állampolgári védelme a legkritikusabb kérdés az országban – hangsúlyozta William Lori bridgeporti püspök, az amerikai püspöki konferencia vallásszabadsággal foglalkozó bizottságának elnöke. Folytatni kívánják a lelkiismereti jogok védelmezését minden lehetséges jogi eszközzel. A vallásszabadság a demokrácia középpontjában áll és minden személy méltóságában gyökerezik. Az amerikai főpásztorok nem adják fel, amíg a lelkiismereti jogok védelmét vissza nem állítja a kormány, és amíg az amerikai Alkotmány szabadságjogokat tartalmazó ún. Első Kiegészítése vissza nem nyeri tiszteletben tartását.

Lori püspök nagy elismeréssel szólt Roy Bluntról  és 47 szenátortársáról, akik indítványozták a szavazást azzal a céllal, hogy megerősítsék a nemzet régre visszanyúló hagyományát a lelkiismereti szabadságjogok tiszteletben tartása terén az egészségügyben.  Arra buzdítja a főpásztor az amerikai kormányt, hogy változtassa meg hozzáállását a törvényt illetően. Ezzel párhuzamosan az amerikai püspökök áttekintik az alkotmány és a vallásszabadság visszaállítására vonatkozó törvény által biztosított jogi lehetőségeiket a probléma rendezése érdekében.

„Ami a szenátusban történt, annyit jelent, hogy 51 politikus megtagadta az Alkotmány ún. Első Kiegészítését, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok alkotmányának védelmére tettek esküt. Szavazatukkal azt az üzenetet küldték az amerikai lakosságnak, hogy elutasítják a vallásszabadságot. Ezzel egyben támadást intéztek az élet ellen is” – figyelmeztetett a szenátus döntése kapcsán Shenan Boquet atya, a Human Life International, a világ legnagyobb életvédő szervezetének elnöke. Hangsúlyozta: senki sem kötelezhető arra, hogy kompromisszumokat kössön hitével kapcsolatban illetve, hogy ártatlan emberi életek elpusztítását finanszírozza. Ezért az életvédő szervezet csatlakozik azokhoz, akik ellenállnak Obama elnök igazságtalan törvényének.
Az Obama-kormány biztosítási törvénye a tervek szerint augusztus elsején lép életbe, és minden munkaadót arra kötelez, hogy járuljon hozzá alkalmazottai egészségügyi biztosításához, amely kötelezően magában foglalja a sterilizáció, a fogamzásgátlás és az abortuszhatású tabletták elérhetőségét is. A rendelkezés széles körű tiltakozást váltott ki.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nagytestvér új fegyvere: a némító pisztoly


Amióta az ember feltalálta a lőfegyvert, újabb és újabb felhasználási területekkel rukkol elő alkalmazásukra. Némelyik fegyver töltényt lő ki, mások lézert használnak. Japán kutatók a napokban bejelentették, hogy egy új, némiképp aggasztó felhasználási területre is kiterjesztették a fegyverek használatát. Az új fegyver lényege, hogy bárkit képes, akár 30 méter távolságból elnémítani. A kutatók szerint a fegyvernek két fő célja van: Alaphelyzetben például könyvtárakban és más nyilvános helyeken használnák a beszélgetők elnémítására, második felhasználási területe azonban ennél kissé ijesztőbb.
A kutatók igazi célja az volt, hogy a „hangosabb, erőteljesebb” hangokat visszafoghassák párbeszédek vagy felszólalások során.
„Beszéd közben be kellene tartanunk bizonyos szabályokat és figyelnünk kellene arra, hogy akkor szólaljunk meg, amikor rajtunk a sor. Egyesek azonban hajlamosak meghosszabbítani mondanivalójukat, a nekik szánt időkereten túl, vagy szándékosan félbeszakítják a másikat, hogy ezzel erősítsék pozíciójukat vagy elérjék amit akarnak a vita vagy tárgyalás során. Vannak olyanok, akik kifigurázzák vitapartnerüket, hogy ellehetetlenítsék és mondanivalója elveszítse hatását,” áll a tanulmányban. Egyszóval a némító pisztolyt elsősorban az „etikus” párbeszéd betartatására fejlesztették ki.
A módszer lényege, hogy az eszköz egy célzott irányú mikrofonnal hallgatja a beszédet, majd rövid, úgy 0,2 másodperces késleltetéssel visszajátssza a beszélőre irányított hangot. Ez a pszichológusok által Késleltetett Hallás Visszajelzésnek (Delayed Auditory Feedback – DAF) nevezett hatást indít el, ami a szakemberek körében köztudottan képes megszakítani a beszédet. Olyasmire gondoljunk, mint amikor a Skype-on vagy hasonló voip programnál saját beszédünk visszhangját halljuk. A kutatók szerint a DAF-nek nincs fizikailag kellemetlen hatása, bár az a tény, hogy az ember nem tud megszólalni, véleményünk szerint önmagában is elég kellemetlen.
A szólásszabadság támogatói bizonyára a vészharangok kakofóniáját hallják ebben a pillanatban. Nézzünk meg néhány példát a némító pisztoly használatára.
Politikai gyűléseken bárki a hallgatóságból elnémíthatja a kiszemelt felszólalót. Megfordítva a helyzetet egy diktatórikus államban a hatóság a hallgatóság ellen fordíthatja a némítót, hogy elhallgattassa a neki nem tetsző hangokat. Egy híresség televíziós szereplését szabályozó szerződésben hamarosan ez a kikötés is benne lehet: „A hallgatóság elnémítása a csatorna felelőssége.”
Ott van Harrison Bergeron esete például, egyik kedvenc Kurt Vonnegut novellámból. A történetben helyszínéül szolgáló disztópikus univerzumban mindenki köteles valamilyen „fogyatékosságot viselni”, hogy ezzel biztosítsák a társadalmi egyenlőséget. Az erős emberek kénytelenek nehéz súlyokat cipelni, a szépek maszkot viselnek, az intelligensek pedig fülhallgatót hordanak, amiből meghatározott időközönként rendkívül hangos zajt juttatnak fülükbe, hogy ezzel megzavarják gondolataikat. Minél intelligensebb valaki, annál gyakoribbak a zajimpulzusok.
Itt, a mi világegyetemünkben sem nehéz elképzelni, hogy a jövőben mindenféle beépített eszközzel lássák el az embereket. A múlt héten érkezett a hír a Google új, „bővített valóság” szemüvegéről, ami úgy tűnik fülhallgatóval is felszerelve. Múlt évben írtunk a bionikus szemről, ami képes közvetlenül az aggyal kommunikálni. A bionikus fülek és orrok sem lehetnek messze. (http://www.youtube.com/watch?v=akaos1U8Rto)
Képzeljük el, ha ezek a fülhallgatók egy orwelli kormány kezébe kerülnek. Nemcsak a Vonnegut-féle intelligencia-csökkentő módszerek köszönthetnek ránk, de a DAF technológiával az egész lakosságot elnémíthatják. Azaz csak majdnem, mivel a módszer az „ó” és „jaj” kategóriába tartozó hangutánzó szavakra nem működik. Távolságérzékelő

 http://idokjelei.hu/2012/03/nagytestver-uj-fegyvere-a-nemito-pisztoly/
Forrás: Extremetech.com

Ahmadinedzsád riválisai nyertek irányítást a parlament felett

Az iráni elnök konzervatív riválisai több mint kétharmados többséggel nyertek irányítást a parlament felett. Az eredmény több mindennek is köszönhető: egyrészt, bár Ahmadinedzsád a nyugati médiában ellenségképként van bemutatva Izrael ellenes kijelentései miatt, a nyugati szövetségesek mégis egyedül Ahmadinedzsád támogatóinak győzelmében reménykedhettek, mert még mindig az elnök képviseli a nyugati államok számára leginkább elfogadható lehetőséget. Bár Ahmadinedzsád kijelentésein sokszor felháborodik a nyugati média, nem árt emlékezni arra, hogy Iránban az elnök képviseli a "liberálisabb" irányvonalat, szemben az ország irányvonalát adó, a nyugatiak által csak "keményvonalasnak" nevezett vallási vezetéssel.
A másik fő ok, amiért Ahmadinedzsád ellenfelei abszolút többséget kaptak, szintén ezen alapszik: a szavazati eredmények Ahmadinedzsád politikájának megbélyegzése, amiért szembement a vallási vezetéssel, és megkérdőjelezte Khamenei ajatollah hatalmát olyan alapvető kormányzati ügyek, mint a külpolitika és hírszerzés felett. Mivel ez a vallási és a világi vezetés szétválasztására tett kísérletnek tekinthető, ezt se a vallási vezetés, se a nép nem nézte tétlenül, és a nép úgy értékelte, hogy Ahmadinedzsád végképp letért a forradalom által kijelölt útról. Többször elhangzott, hogy Ahmadinedzsád politikailag elgyengült az utóbbi 18 hónapban, és most ő lehet az első iráni elnök az iszlám forradalom 1979-es győzelme óta, akit ellenséges parlament von kérdőre tetteiért.
Bár a 290 tagú parlamentnek kevés ellenőrzése van olyan politikai ügyek, mint például az atomprogram felett, az elnök közvetlenül a parlamentnek kell elszámoljon, és a parlament többsége nem fog párbeszédbe kezdeni a Nyugattal az urándúsítási program kapcsán.
A szavazatok számlálása még folyamatban van, de a konzervatívok elsöprő győzelme már biztosra vehető. A tegnap kihirdetett 216 győzelemből 112 olyan politikusé, aki azonnal Ahmadinedzsád ellen fordult, mikor az megkérdőjelezte az ajatollah fennhatóságát. Hat független jelöltet is megválasztottak, a többi helyet Ahmadinedzsád támogatói és centristák kapták. (A reformpártiaknak nem jutott hely.)
Ahmadinedzsád az ajatollah közeli szövetségeseként kezdte pályafutását, az ellentétek akkor kezdtek megjelenni, mikor az elnök nyilvánvalóvá tette, hogy igényt tart olyan kormányzati pozíciókra, ami felett tradicionálisan a vallási vezetésnek van teljes ellenőrzése. A komolyabb problémák akkor kezdődtek, mikor áprilisban az elnök több mint egy hétig nem jelent meg a kormányzati gyűléseken, amiért az ajatollah visszaállította pozíciójába az Ahmadinedzsád által lemondatott hírszerzési minisztert.
A jelenlegi parlament májusig folytatja tevékenységét az új vezetés beiktatásáig. Addig Ahmadinedzsádnak az országgyűlés előtt nyilvános kihallgatáson kell megjelennie több vád kapcsán is, beleértve a helytelen gazdasági igazgatást, ami kritikus lehet az ország számára pont abban az időszakban, mikor a nyugati szankciókat kiterjesztették. Ahmadinedzsád várhatóan az ajatollah hatalma elleni fellépésért is nyilvános kihallgatáson fog felelni.
A szavazás végleges eredménye keddig nem várható, de a részeredmények is elegendőek voltak ahhoz, hogy Ahmadinedzsád ellenfelei elsöprő győzelmet tudhassanak magukénak.
Mohammad Reza Bahonar, Ahmadinedzsád korábbi szövetségese szerint az elnök ellenfelei több mint 80%-os eredményre számíthatnak. Ahmadinedzsád ellenfelei közül Gholam Ali Haddad Adel tudhat magáénak elsöprő támogatottságot. Az ő lánya Khamenei ajatollah fiának felesége. Ahmadinedzsád húga viszont saját szülővárosában vereséget szenvedett, ami nagyon jól mutatja, hogy a nép megvonta a bizalmat az elnöktől és szövetségeseitől, így családjától is.
Bárhogy végződjék is, az iráni nép számára az iszlám forradalom eszmeisége kövezte ki az utat Irán sikeréhez, ami igazolja, hogy az ország jövője szempontjából ez a járható út. Irán egyben példát is állított a világ országainak a forradalom után kiépülő államigazgatással, hiszen a nyugati világban lezajló szabadkőműves forradalmakat követően - mely az egyház világi hatalmának megvonásával járt - az iráni példa megmutathatja a hitetlenné nevelt nyugati embernek, hogy a tiszta szellemiségű vallási vezetés a modern világban is képes egy ország felvirágoztatására. Iránnak emiatt hatalmas lehetősége van a felemelkedésre, és emiatt a végsőkig ragaszkodnia kell a forradalom eszmeiségéhez. A jelenlegi részeredmények alapján van lehetőség a forradalom által kijelölt út megtartására, és a belső megújulásra.
Fenyvesi Áron

Putyin győzött - vonyítanak a zsidók

Putyin választási győzelme ma már megkérdőjelezhetetlen. Az új orosz alkotmány értelmében már 6 évig lesz elnök. A jelenlegi feldolgozottság eredménye szerint a szavazatok 63.8  százalékát kapta meg.
Ez egy csodálatos győzelem volt!
Moszkva belvárosa tele volt. A rendőrség nem volt felkészülve ekkora tömegre. A Kreml előtt felállított emelvényen jelentették be a győzelmet. A rendőrség szerint legalább 110 000 ember vonult ki ünnepelni. A rendőrség képtelen volt megakadályozni, hogy a tömeg közvetlenül az emelvényig menjen. Hatalmas volt az ováció. Először különböző beosztású politikai képviselők köszöntötték a népet. A Független Szakszervezetek vezetője is felszólalt. Elmondta: "a választási küzdelem olyan volt, mintha egy álomból ébredtünk volna. Rájöttünk, hogy Oroszország a mi hazánk, amit el akarnak venni tőlünk. Féltünk, hogy ide is elhozzák az arab tavaszt, de a tavasz csak ottmaradt valahogy".
Aztán következett az elnök. Rövid volt, látszott nehéz neki a szavakat összeszedni. "Ez egy jó nap! Valgyimir Putyin, rád szüksége van valamennyiünknek!" Az új elnök mellé állt és nem tartotta vissza a könnyeit. Csak álltak ott, miközben a nép perceken keresztül a Putyin-Putyin nevet kántálta. Aztán Putyin is röviden beszélt, amelynek lényege az volt, hogy a nép különbséget tud tenni aközött, ki a provokátor, és ki az, aki csak ígérget, vagy hogy ki az, aki meg is tartja a szavát, aki valódi felemelkedést hozott. "Azt ígértem, hogy győzni fogunk, és győztünk! Dicsőség Oroszországnak!"
Akik elfogadták és akik nem
Az eredmények kihirdetése után Vlagyimír Zsirinovszkij felhívta az elnököt, és gratulált neki a győzelemhez. Putyin pedig biztosította ellenfelét, hogy azokat az ötleteket, melyeket Zsirinovszki vetett fel, felkarolja, és segíteni fog kivitelezni, mert jó ötletek (szövetségi körzetek kialakítása). Majd utána Szergej Mironov gratulált az elnöknek. Putyin az ő esetében is megjegyezte, hogy minden olyan felvetésben, amely illeszkedik a saját elképzelésekhez, együttműködnek és biztosította, hogy ezeket segítik megvalósulni. Az ünneplés után Putyin videóüzenetet küldött, melyben külön megköszönte az urali szavazóknak, hogy ilyen magas számban mentek szavazni, és ott volt a legerősebb az elnök szavazótábora. "Ez jelzi, hogy munkásainknak és mérnökeinknek helyén van a szíve". Érdekességként hozzáfűzzük, hogy a csecsen területen szintén elsöprő volt Putyin győzelme.
Zjuganov, a kommunisták vezetője nem ismeri el a választás eredményét. Hozzátesszük Zjuganov cionista-ellenessége egyáltalán nem ellenszenves számunkra, és meglepő, hogy 17 százalékot szerzett Oroszországban. De ebben a játszmában nem győzhetett Putyinnal szemben. Putyin korábban hihetetlen csoda révén került hatalomra és tette rendbe az országot, most pillanatnyilag mindenki esélytelen vele szemben. Prohorov és a többi Nyugatról támogatott felforgató szervezet szintén nem ismerik el a választásokat, és további tüntetésekre készülnek. Hétfőre már meg is hirdettek egy tüntetést, ahová előreláthatóan 15 000 embert várnak. Putyin hívei erre azonnal egy ellentüntetést jelentettek be, és felszólították Moszkva Putyin melletti lakosait, újra mutassák meg, hogy nem hagyják provokálni az elnököt. 30 000 embert várnak a tüntetés helyszínére. Szintén a kételkedők között van a vén szabadkőműves Gorbacsov is, aki az elnök régi bírálója. Bár ellene már bírósági eljárás folyik, hazaárulás és gazdasági károkozás vádjában.
A választás lefolyása
Ahogy a jelenlegi orosz választás zajlott, csak álmodozhatnak Nyugaton, hogy egyszer talán ennyire követhető, és átlátható lesz a választás. Az interneten keresztül folyamatosan követni lehetett a történéseket, a szavazatok összeszámlálásának végéig. A választási bizottság vezetője már hivatalosan bejelentette, hogy Putyin a győztes, ő Oroszország új elnöke. Emellett azt is, hogy több helyen próbálták szabadelvűek meztelenségükkel megzavarni a választásokat, de ezeket a személyeket elvezették. Dagesztánban történt egy provokatív választási csalás, ahol a szavazatokat ezért megsemmisítették, itt új szavazást írnak ki. Más helyeken az ellenzék úgy próbálta tönkretenni a választásokat, hogy fiatalok nagyszámú csoportja özönlött a választási terembe, és megpróbáltak jogosulatlan szavazócédulákat felhasználni. A választási rendszer technikai megoldása miatt ez nem sikerült. 6000 választási megfigyelő volt, akik ki is fejezték, hogy valamennyien az ellenzék tagjai, de semmi komoly visszaélést nem tapasztaltak. Semmi olyat, amiről az ellenzék korábban beszélt. A kamerás rendszer nagyon jól bevált.
Akik vonyítanak
A Nyugat szakértői, gazdasági elemzői - nyugodtan mondjuk ki dísz-zsidajai - hatalmas vonyításba kezdtek. Itthon Gereben Ágnes a Reggeli Monitor című műsorban elemezgette az orosz választást, persze zsidó szemmel és egyértelmű fanyalgással. Szó szerint kijelentette (már nem is leplezik), hogy a Nyugat számára Putyin nem ellenfél, hanem ellenség. Angol és francia szakértők szintén a kórus hangneme szerint estek neki az új elnöknek. Bírálták gazdasági, humanitárius, emberi jogi szempontból, hogy micsoda rossz is lesz most Oroszországnak. A gazdaság tönkre fog menni, és összedől minden - legalábbis ők ezt remélik... Talán a saját házuk tájékán kellene először sepregetni. A nyugati és a hazai sajtó elképesztő fröcsögéssel sopánkodik, és minden eddigi gyűlöletük felszínre kerül most, de hát ez természetes, hiszen 'tudjuk kik'. A zsidók azzal fenyegették meg Oroszországot, hogy ha újra Putyin nyer, akkor kivonják tőkéjüket. Putyin megnyugtatta őket, hogy nyugodtan vihetik. Tel-Aviv egyértelműen kinyilvánította, hogy új hidegháborút akar Moszkvára kényszeríteni. Ebben a folyamatban azonban a Nyugat meglehetősen rossz pozíciókból indulna most.
Az orosz nép a mostani választást a nyugati bomlasztás feletti győzelemként élte meg. Talán ezért is voltak sokkal többen a választáson, mint korábban. Az 'Ötödik Hadoszlop' pedig mostantól felkötheti a gatyáját, amely minden bizonnyal rövidesen jócskán tele lesz...
Tálas András

Európa új reménye: Oroszország


Döbbenetes fejlődésen ment keresztül Oroszország fél évszázad – különösen az utóbbi néhány év – alatt. Nem csupán a gazdasági fejlődésre gondolunk, a szociális erősödésre, a társadalmi egyensúly helyreállítására. Hanem arra az erkölcsi magasságra, amibe Oroszország a legsötétebb sátáni bolsevizmus állapotából jutott.
A sztálini Szovjetunió bár világbirodalom volt, a judeo-bolsevizmus gyilkos megtestesítőjeként írta be nevét a történelembe. Meggyötörte az orosz népet, és mindazokat, akik a Szovjetunió területén éltek. Hasonló rendszereket ültetett fél Európa nyakába. A bolsevizmus 100 millió emberi életet követelt!
Sztálin halálával a Szovjetunió a legvadabb judeo-bolsevizmusból egy mérsékeltebb népi kommunizmus felé mozdult el. Hamarosan letörte a szovjet blokkhoz tartozó országok judeo-bolsevik vezetését is. Mi magyarok jól tudjuk, miért lehetett nekünk 1956-unk, és azt is, hogy kezdődött az el. Azt is tapasztalhattuk: valami változott. Míg 1945-ben a Magyarországot elfoglaló szovjet hadsereg tagjai rablást, gyilkolást, tömeges nemi erőszakot hoztak, 1956-ban az ilyen jellegű atrocitás már nem volt napirenden. A ’80-as évek végén az orosz katonák hazamentek. Az sem volt véletlen, hogy ez megtörténhetett. A blokkhoz tartozó államok felszabadítása szintén része volt az orosz tervnek.
A kelet-európai országokban mély és keserű nyomot, valamint berögződött oroszellenességet hagyott a negyven éves szovjet uralom. Az új idők demokratikus államközi együttműködéseitől függetlenül a nép rossz emlékei megmaradtak. A nemzeti gondolkodású emberek pedig tudatosan őrizték a múlt árnyait, okulásul.
Most azonban itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk történelmi előítéleteinket! Tisztán kell látnunk, mi miért történt. Józanul kell szemlélnünk a jelent, és számot kell vetnünk a jövőről.
Világosan kell látnunk, hogy a második világháború végén országainkat elfoglaló orosz katonák totális judeo-bolsevista befolyás alatt álltak. A minden nemzettől idegen ’szovjet’ vezetés mindent megtett, hogy állattá aljasítsa az orosz katonát. Ismerjük Ilja Ehrenburg talmudista gyűlölettől hajtott kiáltványait, melyben állatoknak nevezte az ellenséget, asszonyaikat, lányaikat pedig megerőszakolandó prédának. Az orosz katona áldozatul esett az állati gyűlöletnek, mely sokukból lelketlen gyilkológépet csinált. Az orosz nép ugyanolyan áldozata volt a judeo-bolsevizmusnak, mint a megszállt országok.
A Magyar Nemzeti Arcvonal – Hungarista Mozgalom 1995-ben új nemzeti ünnepet teremtett Becsület Napja elnevezéssel. Az ünnepen azokra a hősökre emlékezünk, akik 1945. február 11-én kitörtek a Budai Várat körülzáró szovjet ostromgyűrűből. Vezetői határozat alapján 2007-től megemlékezéseink során a magyar és a szövetséges német katonák sírjainak, emlékműveinek megkoszorúzása után egy szál fehér szegfűt helyezünk az orosz emlékművekre, ezzel tisztelegve mindazon egykor ellenséges katonák előtt, akik az ismert körülmények között is meg tudták őrizni emberi mivoltukat, és mindazok előtt, akik a másik oldalon áldozatává váltak a bolsevizmus sátáni eszméjének.
Értelmetlennek tartjuk mindazon megnyilvánulásokat, amelyek az orosz népet teszik felelőssé egy életidegen eszmeiség bűneiért. Felesleges feszültségszításnak tartjuk azokat az akciókat is, melyek célja az orosz katonai emlékművek elleni támadás.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az a világ, ami ma Oroszországban épül, pontosan az a cél, melyért annak idején a mi katonáink harcoltak a bolsevizmussal szemben! És ma Oroszország vezetheti nemzeteinket – feltéve, hogy országink jó oldalra állnak. És egyáltalán nem mindegy, hogy a hazafias erők milyen álláspontra helyezkednek Oroszországot illetően.
Vlagyimir Putyin, a koronázatlan cár ma Európa legnagyobb politikusa. A Németországban tapasztalatot szerzett hajdani KGB-tiszt határozottan szembefordult a cionista világuralommal. Országát rövid idő alatt felemelte, és olyan államrend kiépítésébe kezdett, mely örömteli példa minden nemzet gondolkodó, honszerető népének. A zsidó iparmágnások, bankárok az orosz börtönökben rohadnak meg az orosz nép és állam kirablásáért. A rend ellen izgató, bomlasztó újságírók, áruló ügynökök is megérdemelték a sorsukat. Az idegen érdekek kiiktatását követően elkezdődhetett a belső rendrakás, melynek révén olyan államkép jön létre, amely a szándékos rombolás nélkül a legtermészetesebb lenne minden igazságosan működő államban. Felszámolták a szektákat, szigorú gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedéseket vezettek be. A gazdasági fellendülés egyértelmű, és az orosz katonai potenciál is legyőzhetetlennek tűnik. Oroszország kétségkívül nemzeti és szociális jellegű úton halad.
A fokozatos történelmi átértékelések, valamint az ország külpolitikája, világhatalmi szerepvállalása szintén rokonszenvet ébresztenek a világ jóra törekvő népeiben.
Európa népei számára örömteli az orosz újjászületés. Örömteli és reményteli! Irigyeljük az orosz népet, és tiszteljük vezetőiket. Bizakodva tekintünk Oroszország felé, mert az ott zajló folyamatok reménnyel töltenek el bennünket is. Hisszük, hogy Oroszország vezetésével Európa is felemelkedhet!
Felhívjuk Európa nacionalistáinak figyelmét, hogy a történelmi előítéletekkel leszámolva minden lehetséges módon támogassák Oroszország törekvéseit!
Egységes Oroszország! Egységes Európa!

Bükkfalvi Roland

Irán növeli a katonai segítséget Szíriának - Venezuela ellátja Bassár el-Aszadot üzemanyaggal

Irán növeli a katonai segítséget Szíriának
Az utóbbi hetekben a szíriai biztonsági erők nagyarányú akciókat hajtanak végre az ellenzékkel szemben. Ezt sok tekintetben az iráni segítség tette lehetővé - közölte a Washington Post amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva.
„Irán mind nagyobb segítséget nyújt Szíriának. Mind nagyobb hangsúlyt fektetnek a fegyverszállításra” – jelentette ki a lap egyik forrása.
A kiadvány rámutat, hogy az arab országok az utóbbi napokban ugyancsak megvitatják a fegyverszállítást, de nem a szíriai kormánynak, hanem az ellenzék számára.
Az arab országok ismét áttekintik a szíriai helyzetet
A Perzsa-öböl államainak Együttműködési Tanácsa tagországainak külügyminiszterei vasárnap El-Rijadban megvitatják a közel-keleti helyzetet. Ez a hír a szervezet honlapján olvasható. A találkozón a fő téma a szíriai helyzet lesz.
Csütörtökön az orosz Külügyminisztérium hivatalos szóvivője kijelentette, hogy az orosz diplomaták és a Tanácsbeli kollégáik együttes ülést tartanak a szíriai helyzetről, de a találkozó időpontja egyelőre nincs egyeztetve.
Szabah al-Szabah al-Haled al-Hamad asz-Szabah sejk, kuvaiti külügyminiszter kijelentette, hogy a Tanács hat országának miniszterei orosz kollégáikkal tartandó találkozójukon ki akarják fejezni csalódásukat a Szíriával kapcsolatos orosz álláspont miatt.
Venezuela ellátja Bassár el-Aszadot üzemanyaggal
Venezuela 600 ezer hordó dízel üzemanyagot indított útnak Szíriába – közölte szerdán Rafael Ramírez venezuelai kőolaj-miniszter.
„Szíria két dízel üzemanyag szállítmányt kért. Ezt megvalósítottuk. Ha további szállítmányokat kért, azt is teljesítjük” – mondta a miniszter.
Ramírez kiemelt, hogy Venezuela szuverén állam, amely számos egyezményt kötött Szíriával. Ramirez szerint Szíriát most az „imperializmus támadja” azzal a céllal, hogy megdöntse a jelenlegi kormányt.
600 fegyveres és 118 zsoldos adta meg magát a szíriai erőknek
A szíriai Homsz városában az elmúlt napokban 600 helyi fegyveres és 118 arab és egyéb (az egyébről tudjuk kik - szerk.) országok zsoldosai adták meg magukat. A helyzet Homszban fokozatosan normalizálódik, amely több hónapja számít a fegyveres kormányellenes csoportok védőbástyájának és a napokban vették a kormányzati csapatok az ellenőrzésük alá.
Pénteken érte el a Vöröskereszt és a Szíriai Vörös Félhold Társaság Nemzetközi Bizottságának humanitárius konvoja a várost, amely élelmet, ivóvizet és gyógyszereket szállított. A nemzetközi misszió munkatársai orvosi segítséget nyújtanak a helyi lakosság számára, illetve evakuálják a sérülteket. Ugyanakkor a város három kerületében tovább folytatódik a kormányzati erőkkel szembeni küzdelem.
Bassár el-Aszad el akarta raboltatni a FSA parancsnokait
A török titkosszolgálat meghiúsította a Szabad Szíriai Hadsereg (FSA) parancsnokainak elrablását a szíriai határ melletti táborból. Ezt a török média közölte. A tervek szerint el akarták rabolni Rijad al-Aszad ezredest, a FSA parancsnokát, Musztafa as-Sejket dandártábornokot és más tiszteket.
Az akcióval a szíriai felderítés egyik női munkatársát bízták meg, akit február 25-én, a helyszínen vettek őrizetbe szíriai és török segtőivel együtt. Nála okmányokat találtak, amelyek igazolják a szíriai titkosszolgálatokhoz való tartozását, illetve olyan írásokat, amelyek a FSA vezetőinek elrablási tervére utalnak. Egyelőre azonban az információt hivatalosan nem erősítették meg.
ruvr.ru

Szíriában lassan javul a helyzet - a 'líbiai forgatókönyv' akadozik...


Homsz városának jelentős részét ellenőrzésük alá vonták a kormányerők. Sok a halott, és sok a fogságba esett ember is. A kormányerők házról házra tisztítják meg a várost.
Időközben megérkezett a Vöröskereszt segélyszállítmánya is. Katonai fedezetre (amit a törökök és az amerikaiak adtak volna, nem volt szükség, Asszad elnök személyesen engedte be a konvojt). Azonban a szállítmányt nem engedik be azokba a városrészekbe, melyeket még nem vontak felügyelet alá. A kormánycsapatok tábornoka arra hivatkozik, hogy a nem ellenőrzött részeken a mesterlövészek mindenre lőnek, ami mozog, a házak pedig robbanó csapdákkal vannak tele. Szerintünk pedig nem ez a valódi indok, hanem az, hogy a Vöröskereszt a bennrekedt nyugati ügynököket és zsoldosokat hivatott kimenekíteni. A hadsereg viszont pont ezekre vadászik, bolondok lennének hozzájárulni, hogy a tömeggyilkosok meglépjenek.
A jelenlegi háborús helyzet egyébként a Szíria területén élő drúzokat sújtja hosszú távon leginkább, mivel ezek vallási és faji szálakon a zsidósághoz kötődnek. Izrael ugyan megfenyegette már Szíriát a drúzok miatt, de lehetne annyi eszük, hogy nem őket lázítják fel. Izraelnek önállóan esélye sincs Szíriával szemben beavatkozni, de kivételesen nem is akarnak. Izraelnek hatalmas pofon volt, hogy az addig veretlennek vélt hadseregét a Hezbollah súlyosan megalázta szárazföldi harcokban. Egy közvetlen Izraellel határos konfliktus újra feltüzelheti a libanoni és a palesztin helyzetet, melyben pillanatnyilag egy békésebb időszak állt be.
Mindazonáltal a szíriai helyzet elgondolkodásra késztette az USA, de leginkább az izraeli vezetést. Abban az országban ugyanis, ahol Moszkva és Peking határozottan kiállt a szuverenitása védelmében, és kijelentette, hogy semmilyen nyugati katonai akció nem lesz, nem is sikerül elérni átütő sikert. Az orosz választások eredménye intő jelzés. Putyin ki fog állni Irán mellett is, mint ahogy kiállt Szíria mellett. Ebben az esetben egy katonai beavatkozás rendkívül kényes helyzetet teremtene. Egyes politikai, katonapolitikai elemzők szerint a második világháború óta nem volt olyan instabil a helyzet, mint most a szíriai események alatt. Itt könnyen keveredhetett volna konfliktusba akár a két nagyhatalom is, kirobbantva egy sokkal nagyobb háborút.
Éppen ezért Ron Prosor, Izrael ENSZ nagykövete egy teljesen új tervezetet adott be, amely az Iránnal szembeni eljárást dolgozza ki. Ebben pedig az elsődleges helyen már nem a katonai, hanem a politikai megoldás, azon belül a gazdasági nyomásgyakorlás áll. Megijedtek? Van is mitől. Az orosz, szír, líbiai (ahol a mai napig csak a városokat felügyeli a Kadhafit kivégző patkány csürhe), afganisztáni és az ismét egyre romló iraki helyzet van is miről elgondolkoztassa őket. Ugyanakkor Iránnal szembeni fellépésük a zsidó média szerint már elkésett. A zsidó titkosszolgálatok információit rendszeresen közlő híroldal azt taglalja éppen a mai napon, hogy Irán már végrehajtotta első atom-robbantásait, de hogy ne hívja fel a figyelmet és nehogy kieszközöljön magával szemben egy katonai csapást, a próbarobbantást Észak-Koreában hajtották végre - német és izraeli titkosszolgálati információk szerint. Ám bizonyíték egy szemernyi sincs. A hétvégén lezajlott AIPAC rendezvényen (USA-Izrael Közügyek Bizottsága) maga Obama elnök szólalt fel, és biztosította Izraelt, hogy minden körülmények között megvédik a zsidó államot.
Iráni politikusok nyilatkoztak róla, hogy Irán Irakkal szemben sem vetett be soha tömegpusztító fegyvert, pedig megtehette volna, ha akarja, de Irán becsületes harcban is győzött, és képes győzni bármikor. Irán vallási vezetői tiltják tömegpusztító fegyverek létrehozását.
Visszatérve a szíriai helyzetre, a harc még folytatódik, de már a fő ellenállási gócnak számító Homsz városának csak egyes részein zajlik. A várost nagyrészt a katonaság felügyeli már, ezeken a területeken a lakosság pedig azonnali segítséget kapott.
Kemény Gábor

Döbbenetes emlékeztető az egészségügy eugenista álláspontjára

Az Orvosi Etika folyóiratban megjelent tanulmány szerint az abortuszt ki kellene terjeszteni az újszülöttekre is, akkor is lehetővé téve a gyakorlatot, ha a csecsemő teljesen egészséges. A tanulmány állításai döbbenetes példái annak, hogy az egészségügyben mennyire eugenista gondolkodásmód dominál.
A tanulmány szerzői Alberto Giubilini, a melbourne-i Monash Egyetemről és Francesca Minerva, a Melbourne Egyetem Alkalmazott Filozófia és Etika Központjától.
A szerzők azzal érvelnek, hogy „a magzat és az újszülött nem rendelkezik ugyanazzal a morális státusszal, mint egy igazi személy,” és mivel az abortusz engedélyezett olyan esetekben is, amikor a magzat teljesen egészséges, „az egészséges újszülöttek megölését is engedélyezni kellene minden olyan esetben, ahol a közönséges abortusz lehetséges, akkor is, ha a csecsemőnek nincs fogyatékossága.”
„Teljes mértékben irreleváns, hogy mindkettő rendelkezik a személlyé válás potenciájával,” állítják a szerzők, azzal érvelve, hogy az örökbefogadás nem elegendő ellenérv, mivel a folyamat pszichológiai és anyagi terhet jelenthet az anyának és emiatt „pszichológiai gyötrelem  érheti.” Arra nem tér ki a tanulmány, hogyan kerülheti el az anya a „pszichológiai gyötrelmet” ha engedélyezi saját gyereke megölését.
„Önmagában az a tény, hogy valaki ember, nem garantálja az élethez való jogot. Sok olyan ember van, aki számára az élethez való jog nem biztosított: a fölösleges embriók, azokban az esetekben, ahol az őssejt kutatás engedélyezett, azok a magzatok, amelyeknél az abortusz engedélyezett, vagy azok a bűnözők, akikre halálbüntetés vár,” írják a szerzők.
A csecsemőgyilkosság barbár eredetű, ősi gyakorlat, de sajnos a világ számos pontján ma is gyakorolják, mint például Kínában, ahol a fiúk előnyben részesítése miatti társadalmi nyomás hatására a nemek egyensúlya felborult. Több tanulmány szerint 40 millió lány „hiányzik” a kínai társadalomból a nem szerinti abortuszok és csecsemőgyilkosságok miatt. Indiában 50 millió nővel van kevesebb a kelleténél hasonló okból.
Pakisztánban évente 1000 csecsemő esik áldozatul csecsemőgyilkosságnak, legtöbbször büntetlenül.
Matthew Archbold, az Országos Katolikus Nyilvántartási hivataltól elmondta, hogy a csecsemőgyilkosság, vagy más szóval az újszülöttek megölésének legalizálása a tanulmány alapjául szolgáló feltevés – vagyis, hogy a magzat nem ember, ezért nincs joga az élethez – logikus végkövetkeztetése.
„Abban a pillanatban, hogy felhatalmazzuk magunkat annak eldöntésére, hogy ki számít embernek és ki nem, saját szerencsétlen, de elkerülhetetlen sorsunkat pecsételjük meg. Amint kimondjuk, hogy az emberi élet nem szent, minden egyéb felvetés össze-vissza vonallá, homokba rajzolt álláspontok kuszaságává válik,” írja.
Wesley J. Smith, neves bioetikus megjegyzi, hogy „a huzamos ideig öntudatlan állapotban lévő emberek dehidratálásához való jog” körüli viták, mint Terri Schiavo esete, szintén bioetikai és orvosi folyóiratokban megjelent, a fentihez hasonló cikkek eredményei.
„Az ókori Rómában a nem kívánt csecsemőket kitették a domboldalra. A tanulmány szerzői vajon vissza akarnak térni ezekhez a durva „értékekhez”? Feltételezem, ők gyorsabb halált akarnának,” írja.


Forrás: Infowars.com

Döbbenet: újszülöttek megölését engedélyezné két bioetikus


A brit Journal of Medical Ethics cikkének szerzői szerint az újszülött hasonló erkölcsi kategóriába esik, mint a magzat, ezért minden olyan esetben, amikor az abortusz engedélyezett, engedélyezni kellene a „szülés utáni abortuszt” is.
A cikk szerzői, Alberto Giubilini és Francesca Minerva azzal érvelnek, hogy az újszülött, akárcsak a magzat, „nem tényleges személy”, és morális értelemben nincs joga az élethez; az, hogy ember lehet belőle, „erkölcsileg irreleváns”; továbbá, hogy „az örökbefogadás nem mindig szolgálja az emberek tényleges legjobb érdekét”. Mindezek alapján – vélik – engedélyezni kellene a 'szülés utáni abortuszt', azaz az újszülött megölését „minden olyan esetben, amikor az abortusz is megengedett.”
Ilyen esetnek minősül, ha a születés után derül ki, hogy a csecsemő rendellenességgel született. Ám az egészséges újszülött megölését is indokoltnak tartják, ha miatta „veszélybe kerülne a család jóléte”, vagy például az anyát elhagyja a társa, s így a gyermekvállalás „elviselhetetlen terhet jelentene a nő egészsége szempontjából”.
Giubilini és Minerva javasolja, hogy „az eljárást ne csecsemőgyilkosságnak, hanem szülés utáni abortusznak nevezzék, hangsúlyozva ezzel, hogy a megölt egyed nem annyira csecsemőhöz, mint inkább magzathoz hasonló.”
A neves orvosetikai folyóiratban február 22-én megjelent cikk világszerte hatalmas felháborodást keltett. A kiadó, Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Uehiro Gyakorlati Etikai Centrum igazgatója azt mondta, hogy a szerzők a cikk közzététele óta halálos fenyegetéseket is kaptak. Savulescu szerint a felháborodott üzenetek küldői „fanatikusok, akik a liberális társadalom alapvető értékeit tagadják” - írja a The Telegraph.
A tanulmányt március 4. után eltávolították az internetről.

Magyar Kurír