2012. április 23., hétfő

Moszkvában tömegek gyűlnek össze az egyház védelmében

Az orosz ortodox egyház feje kijelentette, hogy az Oroszországban zajló eseménysorozat az egyház és a hit elleni szervezett, összehangolt támadás, és nem véletlen, hogy egyre gyakrabban jelenik meg az orosz társadalomban.
Február 21-én egy feminista aktivistákból álló punk banda rendezett botrányt Moszkva legnagyobb katedrálisában, a Megváltó Krisztus székesegyházban - amit szerencsére tömegek tartottak provokatív támadásnak, és nem utolsósorban politikai ügy is lett belőle. Emellett több, elszigetelt esetnek látszó bűncselekmény is történt csak az utóbbi néhány hónapban, ami egyelőre kívül maradt a politikán és a nemzetközi sajtóban nem kapott nagy nyilvánosságot.
Március 6-án egy ember baltával rontott be egy templomba és az ottani Krisztus ábrázolásokat, illetve kereszteket rongált meg, vagyis nem egyszerű vandalizmusról, hanem tudatos, keresztény jelképek elleni támadásról volt szó. Március 18-án egy fehérorosz város templomban sátánista szimbólumokat festettek a falakra, majd két nappal később egy orosz városban a merénylő késsel rontott be a templomba, és miután rajtakapták a rongáláson, késsel támadt a papra, aki szemtanúja volt a bűncselekménynek.
A Megváltó Krisztus székesegyházban történt eset kapott a legnagyobb nyilvánosságot, ugyanis az elkövetők védelmében több liberális jogvédő és zenész is felszólalt - amivel kifejezték, hogy szerintük elfogadható az egyház elleni fellépés, és így színt vallottak.
A katedrálist 1930-ban már a bolsevikok felgyújtották, így a jelenlegi katedrális egy 1990-ben épített replika. A médiabotrányokat követően Oroszország szerte nyilvános imákat tartanak, a moszkvai rendezvényen több mint 65ezren gyűltek össze (kíváncsiak lennénk, Magyarországon a szervezőkön kívül hányan jelennének meg hasonló esetben). Kirill pátriárka emlékeztette az embereket: "Mindannyian tudjuk, mi történt legutóbb, mikor az orosz nemzet elhagyta hitét és elutasította a kereszténységet. Ne hagyjuk, hogy még egyszer megtörténhessen."
Molnár István

Zavarkeltés és beszivárgás - a Forma 1 csak ürügy

Vasárnap két japán és egy brit újságírót tartóztattak le a bahraini rendőrök. Egy brit Tv csatorna közvetítette munkatársuk letartóztatását (már amennyi látszott belőle). Jonathan Millert célzottan kiemelték a tömegből, ugyanis nem a rendőröknek szúrt szemet, hanem a nemzetbiztonságiak már eleve nyomon követték a tevékenységét. Vasárnap nyugati újságírók csoportjai érkeztek a Forma 1 bahraini nagydíjára. A közvetítések miatt érthető módon rengeteg újságíró jelent meg az eseményen és Bahrain városaiban. Néhány nyugati újságírónak azonban gondja adódott, mert a hatóságok nem adták meg nekik az engedélyt a beutazásra. Ki lettek szűrve, hogy nem a közvetítés miatt utaznak az országba, hanem hangulatkeltés végett. A médiabotrány abból lett végül, hogy azok az újságírók, akiket kiszűrtek és nem kapták meg a szükséges engedélyeket, valahogy mégiscsak bejutottak az országba, de eredeti céljaiknak megfelelően nem a Forma 1 közvetítésen találták meg őket, hanem egy ellenzéki tüntetés filmezése közben.
Az újságíró - még ameddig megvolt az élő kapcsolat - feladatának megfelelően tudósította, hogy a rendőrök mennyire kegyetlen, agresszív módon léptek fel a tüntetők, illetve az újságírókat idegenvezetőként segítő emberjogi aktivista ellen. A történtek megint rámutatnak arra, hogy a nyugati felforgatóknak teljesen mindegy, hogy milyen ellenzéki csoportot használnak fel saját céljaik érdekében. Hogy a bahraini rezsim is megérett egy ilyen propagandatevékenységre, az sok mindent elárul, ugyanis a nyugati országok és a velük szövetséges arab államok az elmúlt évtizedekben folyamatosan támogatták, és maguk is részt vettek a síiták elnyomásában. A bahraini rendőrség izraeli, szaúdi, és brit vízágyúkkal oszlatja a tüntetők tömegét már évek óta. Ez ellen Irán felemelte a szavát, de a nyugati médiát mindeddig nem érdekelte. Magasról tettek a Bahrainban élő síiták sorsára, ameddig a rezsim felvásárolta a nyugati és a szövetséges arab államok termékeit. Fegyvereket, tömegoszlató eszközöket.
Most hogy már mindent eladtak ami eladható, kezdődhet az ellenzék támogatása! A helyzet azonban egészen más mint korábbi esetekben, mert a síita lakosság nagyon is tudatában van - de ha nem, akkor Irán tenni fog róla, hogy tudatában legyen - hogy mindeddig nyugati fegyverekkel lőtték a tüntetőket. A Press TV évek óta tudósítja a történteket, és ezeket a híreket a nyugati sajtó mindeddig elhallgatta. Nem érdekelte őket, mert az elnyomó rezsim nagyobb felvevő piacot jelentett, és nyugaton a gazdasági (anyagi) érv bőven elegendő. Ami most történt, az ebből a szempontból egy fordulatot jelent. Olyan fordulatot, amiben Irán felemelkedésével a nyugati érdekeltség esetleg már csak másodhegedűsként jelenik meg.
Molnár István

Apróságok, amire érdemes odafigyelni!

Az írásomban néhány érdekes összefüggést írok le.Nem fog mindenkinek tetszeni.
Tavaly, 2011 őszén a debreceni zsidó hitközség immár a tizenkettedik konferenciáját tartotta "Rólunk szól" címmel. A 160 résztvevőből 100 fő a jelenlegi, trianoni határokon túlról érkezett. Tehát a kongresszus határozottan Kárpát-medencei léptékben gondolkodik.
Ezen a tavalyi 12.-ik összejövetelen beszéltek egy új szerveződésről, amit idén, létre is hoztak.
Ennek megfelelően 2012 március 11.-én a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetségének az alapító okiratát is Debrecenben írták alá.A hitközségek hálózata Brassótól Kolozsváron át Révkomáromig, Szabadkától Aradon keresztül Pozsonyig terjed. Természetesen mai, magyarországi települések is benne foglaltatnak.
A legfontosabb elv " Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a zsidóság jelene és jövője a Kárpát-medencében biztosított legyen ! A cél az együttműködés vallási és világi értelemben!"
Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára beszél a debreceni Megyeházán tartott ünnepségen, amelyen megalakult a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetsége
A debreceni izraelita vallású emberek életét az 1842-es évektől való napjainkig Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára (magyarán miniszterhelyettes), mesélte el.(Tehát itt sem volt több száz, vagy több ezer éves dokumentálható jelenlét, a civis város fenntartásokkal engedte be falai közé az izraelitákat a XIX. század derekán) Egy ilyen pozíció kulcsfontosságú egy ország életében. Nekem azonnal a rendszerváltás éveinek kulcsfigurája, a kereskedelmi és idegenforgalmi minisztérium vezetője és a privatizáció folyamatának felügyelője, Suchmann Tamás jutott eszembe. Ő volt az, aki a miniszterelnöki hivatal államtitkáraként (és a MAZSIHISZ alelnökeként) azt nyilatkozta, első, másod és harmadsorban zsidó, azt is elmondta, hogy elérkezett Magyarországon a zsidó reneszánsz, de még nem az igazi”
Ez a kijelentés önmagáért beszél, mindent elmond a rendszerváltásról és a privatizációról.A magyar nemzeti vagyon gyakorlatilag elveszett, illetve nem a magyarok kezében van ...És természetesen napjainkban sem változott semmi.

A privatizáció kulcsfigurája Suchmann Tamás, a MAZSIHISZ alelnöke
A privatizáció elmúlt, de a nemzet létét befolyásoló pénzcsapoknál , döntéshozó funkciókban hasonló figurák állnak, világnézet azonos,a vallási elkötelezettség is,csak a nevük más ...
Néhány érdekes tény, amiről eszmecsere folyt.. A vallási és polgári élet összehangolása az élet minden területén nagyon fontos dolog- ez az egyik legfontosabb szempont. A magyar tanulóknak meg kell mutatni, hogy a határon túli területeken a zsidóságnak mekkora jelentősége volt. E célból a zsinagógákat, temetőket,emlékhelyeket és mindenféle zsidó kulturális jellegű emlékhelyet be kell mutatni.A "magyar tanuló ifjúságnak"be kell mutatni Auschwitzban a holokauszt szörnyűségeit, mert csak a helyszínen érezhetik át a szörnyűségeket.
Mindehhez természetesen a magyar állam biztosítaná az anyagi feltételeket.
Szóba került a kiválóan működő pozsonyi példa.Nagyon fontos, hogy a felnövekvő fiatal generáció egyre többet tudjon a történelmi előzményekről, mert a Pozsonyi Zsidó Múzeumba a gyerekek már első osztályos koruktól rendszeresen járnak,az iskolákban pedig túlélők tartanak előadásokat.Ebben a szabadkai és az aradi hitközség elnöke is egyetértett.
Fiatal generációk kérdése. Ennek kulcsmondata, hogy a legjobb befektetés a fiatalok minél magasabb szintü tanítása.(Ejnye ! A magyar gyerekek oktatásában miért az ellenkezőjét alkalmazzák ?) Fontos a vallási és világi támáju stratégiák összehangolása.Nagyon fontos , az internet felhasználása, mert haladni kell a korral ! Furcsa volt az a megjegyzés, hogy a a magyarokat folyamatosan szembesíteni kell a holokauszttal, de az izraeliták számára a folyamatos holokausztmegemlékezések már nem jelentik a zsidó jövőt, erre már őnekik nincsen szükségük !!! Ezután egy nagyon érdekes téma következett ; hogyan ismerhetik fel egymást a zsidók apró, látszólag észrevétlen jelekből? Egy villámgyors, nonverbális úton (testbeszéd, mimika stb), megkülönböztethetik a kívülállókat és felismerhetik egymást. Gyakorlatilag a tetteikkel is felismerhetik egymást, de ez hosszabb időt igényel.Úgy állapodtak meg, hogy ehhez felkészülésre lenne szükség, ezért egy speciális kommunikációs és felismerési rendszert kellene kidolgozni.
(Amikor a magyarok széthúznak és nem tudnak összetartani, az nem mindig a magyarok hibája, hanem "bizonyos felforgató elemeké ! Bizonyos időközönként megfigyelhetőek ilyen összehangolt bomlasztási hullámok a pártokban, nemzeti szerveződésekben és a paramilitáris szervezetekben is!! Varázsütésre ...)
Számomra az az érdekes, hogy néhány év konferenciájának eredménye egy szövetség. Ez a szövetség pedig gyakorlatilag a történelmi Nagy-Magyarországot foglalja magában. Bár a régi Galícia területére is nagyon sok turista utazik manapság, a "gyökereit keresve".
Jó részük többnyire jelentéktelen kicsiny kis földecskét, rossz dűledező borospincéket vásárol, csak a nosztalgia kedvéért... No persze ...Érdekes hallani, ahogy a helyiek értetlenül és mosolyogva mesélik , hogy a csoportosan idelátogatók mindenféle vacak földdarabot felvásárolnak, mert honvágy ébredt bennük annyi év után." Egy szóösszetételt lehet hallani mindig ; ".. a gyökereiket keresik..."
Lépjünk ki a Kárpát-medencéből és gondolkodjunk nagyban !!
A világ parlamentjeiben legkevesebb 2-300 zsidó képviselő van.Ezek a képviselők néhány évente, mint parlamentek feletti csoport összejönnek egy-egy konferencián és beszámolnak a gazdaországukról.Ez az országuk általános állapotától a zsidó közösségek életén át a zsidó szervezetekig terjed. Ez a folyamat most intezívebbé vált. A konferenciák közti "üres" időszakokban a kapcsolattartást egy bizottság végzi. A bizottság most folyamatosan tájékoztatja a konferenciák résztvevőit az aktualitásokról.
Ebben az évben, 2012-ben ez a kongresszus Olaszországban van tervezve, utána a következőt Fónagy János külön kérésére Budapesten rendeznék meg.
Washigtonban, a Capitoliumban 2011-ben ennek e kongresszusnak a tagjai előtt - így Fónagy János előtt - az USA képviselőház tagjai kijelenteték, hogy garantálják Izrael biztonságát.
Fónagy János, (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára) a világ parlamentjeiben lévő zsidó származású tagokból szerveződő, interparlamantális csoport magyar tagja.

Honlapjának mottója; "Nincs reménytelenebb rabszolga annál, mint ki magát tévesen szabadnak hiszi!"
Mint fentebb írtam, a Kárpát-Medencét illetően egy magasabb szintű szerveződési formátum jött létre idén tavasszal. . Nos Európában is hasonló a tendencia !
Ennek megfelelően 2012. február 16.-án Brüsszelben , az Európai Parlament épületében megalapult Simon Peresz álma, a 120 képviselőből álló Európai Zsidó Parlament. (47 ország adja a tagjait, Magyarország 5 tagot ad. Ez az öt "magyar" tag ; Banyai László, Bodnár Dániel, Köves Slomó , Kürti Csaba, Olti Ferenc ) . Tehát már nem csak a félhivatalos interparlamentális szervezet működik, hanem egy attól komolyabb, magasabb szintű is létrejött.
Nos, akkor nézzük, hogy működik gyakorlatban ez a rendszer, mire jó ez a nagy szervezkedés !
Nemrég, ugyebár Baráth Zsolt Jobbikos képviselő megemlítette a híres tiszaeszlári pert !
Az az igazság, hogy a zsidók sokszor öltek meg keresztény szűz lányokat, a zsidó húsvét idején.Ez tény, felesleges vitatkozni, pereskedni,mert visszájára fog elsülni a dolog.
Ha valaki nem hiszi el, vegye meg Ariel Toaff ; Véres husvét cimű könyvét, ( Allprint kiadó 2009-ben kiadva, 1114 Budapest Kinizsi u.6, ISBN 978 963 9575 31 8)
Ennek a könyvnek az első kiadása rendkívül kategórikusan számol be ezekről a rituális gyilkosságokról. Szó szerint idézve a könyvből ; ".. a fundamentalista askenázi zsidók egy kisebb csoportja valóban, többször követett el rituális gyilkosságokat." Nem akarok idézni több tényt a keresztény szűz lányok meggyilkolásáról , el kell olvasni a könyvet, minden le van részletesen írva.
A könyv írója Ariel Toaff, zsidó származású író és történész. Izraelben él,a Tel-Aviv melletti Ramat Gan-i Bar Ilan egyetem történész professzora.A könyv megírása után fel kellett állnia a professzori székéből és rendőrök őrizték az életét- a szélsőséges zsidók támadása miatt.
A könyv sikeres és botrányos lett, a második, kissé átszerkesztett kiadása magyarul is olvasható. Mert a professzor volt olyan bátor és másodszor is kiadta a könyvet, mert ugyebár az igazság kimondása nem bőrszín, vagy vallás függvénye.
Ki segíthetett neki ebben a kényes témában ? Ariel Toaff édesapja Elio Toaff, aki 1951-től 2002-ig , tehát 51 évig volt Róma főrabbija és kiemelkedő szerepe volt a zsidó-katolikus ellentétek enyhítésében.
Tehát adott a nagytudásu római főrabbi, akinek az Izraelben történész professzorként élő fia kutatások alapján kiad egy könyvet a rituális gyilkosságokról. Van-e valaki , aki egy dokumentumokkal alátámasztott történelem professzor munkáját meg akarja cáfolni ? Normális, épeszű ember nem lesz ilyen ! Fanatikus cionista barom annál több lesz !!
De mi fog történni a tiszaeszlári per felemlegetése után ? Mert ugye a "pók a hálóját megszőtte" ! Megcsörren a telefon a bizottságnál. A bizottság körbetelefonálja a kongresszus tagjainak százait és a világ parlamentjeiben Spanyolországtól az USA-át Norvégiáig jobb és baloldali politikusok fognak tiltatkozni....Gyakorlatilag "világméretü" lesz a felháborodás. ...és az egész csak egy telefonba került ...
Tiszaeszlárra visszatérve néhány tény.
Korniss Ferenc törvényszéki tanácselnököt 1883 augusztus elején gróf Dégenfeld József téglási kastélyában gróf Tisza Kálmán miniszterelnök személyesen fenyegette meg.Amennyiben elítéli a zsidó saktereket, akkor a bécsi Rotschild bankház nem adja meg Magyarországnak a 60millió forintos hitelhosszabítást és Magyarország csődbe megy, a nemzetiségek fellázadnak. (kissé Trianonra emlékeztető helyzet 1883-ból)
Korniss Ferenc teljesítette az ultimátumos, de soha többé nem ült bírói székbe.
Solymosi Eszter holtteste soha nem került elő, de találtak egy másik női hullát, akit az ő ruháiba öltözve fogtak ki a Tiszából.
Az Ariel Toaff féle könyvben van egy nagyon jó mondat. Minden nemzetben van olyan fanatikus csoport, amely bármilyen brutális cselekedetekre képes, ezt felesleges tagadni. Szerintem ez igaz is., Visszatérve az írásom kezdetére , remélhetőleg néhány dolgot megértett az olvasó. Az elkövetkezendő időben nagy nyomás alá fognak kerülni a magyarok. Ez a nyomás, balszerencsék sorozata nem a véletlenek műve, hanem egy ellenünk irányuló , összehangolt alattomos támadás eredménye lesz. Csak az fogja ezeket túlélni, aki lélekben erős és felkészült lesz.
Most Izraelben tragikusan száraz a klíma, ez az egyik oka annak, hogy el kelljen költözniük a zsidóknak.De hová ?Évek óta erről beszélnek a magyar zsidók is. Magyarország vízekben rendkívül gazdag, mondhatni paradicsomiak az állapotok. Valakinek a világpolitika és a klímaváltozás miatt száraz és forró a lába alatt a talaj ! Egy bölcs, Izraelben élő rabbi szavait idézném , ő átlátja a lényeget ! Átlátja, pedik csak szakrális síkon gondolkodik !
"Az eső mindennél fontosabb.Ha még sokáig elmarad, nem él meg semmilyen ember;se zsidó, se muzulmán, se pedig keresztény.Ha békésen megférnénk ezen a földön,talán gyakrabban nyílnának meg az ég csatornái. Mind a zsidó,mind pedig az Iszlám hagyományi szerint az eső az ember cselekedetei szerint jön jutalomként,vagy nem érkezik idejében büntetésként".
A zsidók nagyon készülnek valamire, állandóan arra utalnak, a Mindenhatójuk hamarosan változást hoz az életükben.
Nem tudom mire céloznak, de erre a céltudatos szervezkedésre oda kellene figyelnünk jobban !
Teljesen felesleges pártokban gondolkodni, mert minden pártba beférkőztek, hangadók , befolyásolnak és manipulálnak mindenkit.Csak nemzetben szabad gondolkodni és kicsit tanulni kellene tőlük ! A pitiáner "zsidózások" ideje már régen lejárt !!
...és nekünk sem ártana szorosabbra zárni a sorainkat !
Dr Nagy Levente
Kunhegyes

Közeledik az idő, amikor az eddigieknél is komolyabb gazdasági válság köszönt a világra, olyan általános kétségbeesést eredményezve, hogy az emberek bármilyen „megoldást” hajlandóak lesznek elfogadni a kilábalás érdekében. A közvéleményt ezzel is a világkormány felemelkedésére és a Bibliában Antikrisztusként emlegetett diktátor színrelépésére készítik elő, aki „megoldásának” részeként új pénzügyi rendszert vezet majd be. – Joseph Candel

A Spanyolországból érkező gazdasági és technikai adatok egy igazi katasztrófa közeledtére mutatnak, ami elindíthatja a dominókat Európában.
A hihetetlenül súlyos ingatlan- és jelzálogpiaci összeomlás, a szuverén adósságválság és az elképzelhetetlen arányú tőkeáttéttel rendelkező, szinte minden komoly szabályozást nélkülöző spanyol bankok által fűtött gazdasági vihar teljes erővel tombol Spanyolországban.
Az IMF és az EKB tisztában vannak azzal, hogy a spanyol gazdaság túl nagy a kimentéshez, ami nem túl jó hír, figyelembe véve, hogy az országból érkező gazdasági adatok és egyéb mutatók szerint közel van a teljes összeomlás. Lehetséges, hogy Spanyolország fogja elindítani az európai dominókat?
Már tavaly figyelmeztettünk, hogy a görög csőd is pénzügyi Armageddont eredményezhet és ugyanakkor az Egyesült Államok is végleg elveszítheti pénzügyi szuverenitását.
Végül Görögország tényleg csődbe ment, a fővonalas média azonban mindent megtett, hogy ennek következményeit jelentéktelen eseményként tüntesse fel, a szakértők pedig váltig állították, hogy a válság nem fog átterjedni más gazdaságokra.
Nem mondtak igazat. Nem véletlenül vezettek be 2500 eurós korlátot a készpénzes tranzakciókra Spanyolországban. Az IMF is megkongatta a vészharangot az adósságválsággal kapcsolatban, kijelentve, hogy nem remélik a válság megszűnését 2012 során. [Időkjelei: Érdemes lett volna megszámolni ki hányszor hallotta vagy olvasta az elmúlt napokban Christine Lagarde, IMF vezért „az égen gyülekező sötét felhőkről” beszélni a magyar médiában.] Az IMF okkal figyelmeztet az euro összeomlására és a teljes pénzügyi pánik kirobbanására.
Eléggé félreérthetetlen. Akár olvasunk vagy hallunk róla a médiában akár nem, Spanyolországon a sor.
Kapaszkodjunk, mert az egész globális gazdasági rendszer rengeni fog.
További friss gazdasági adatok és táblázatok a spanyol helyzettel kapcsolatban itt: Zerohedge.com


Az évszázad legnagyobb csalása Magyarországon! Ébresztő Magyarok!