2012. szeptember 30., vasárnap

Mozgalom a Gyilkos-tóért

Mozgalom indult Székelyföld állóvizeinek megmentéséért, elsősorban a jól ismert turisztikai látványosságért, a Gyilkos-tóért. Ez a tó 1837-ben keletkezett egy földcsuszamlást követően.
Hargita Megye Tanácsa Hegyimentő Közszolgálata akciója során, a hideg vízben a hegyimentő szolgálat búvárai méréseket végeztek annak érdekében, hogy kiderítsék az iszapréteg vastagságát, hiszen a víz minősége egyre romlik, elindult a meder feltöltődése. A mért adatokból aztán megállapítják, milyen óvintézkedésre lesz szükség a tó megmentéséért.

A Gyilkos-tó legendája
Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. Haja kökényfekete volt, szeme szürkészöld, alakja, mint a szélben hajladozó büszke jegenye. Egy napsütéses júliusi délelőtt Eszter elment a szentmiklósi vásárba. Ott találkozott egy olyan daliás legénnyel, aki két karjának szorításával kipréselte a medvéből a szuszt, és aki a legszívhezszólóbban furulyázott az egész környéken, de tudott házat ezermesterkedni és szekeret faragni is. Ahogy a szemük összevillant - és mert a szerelem hirtelen jön, és szíven üt, mint a villám - megszerették egymást. A fiú égszínkék selyemkendőt vásárolt Eszternek a tükrös pogácsa mellé és megkérte, hogy legyen a mátkája. Az esküvőre nem kerülhetett sor, mert a legényt elvitték katonának. A lány hűségesen várta kedvesét. Esténként, amikor a nap a hegyek mögé ereszkedett, agyagkorsójával kiment a fenyvesek alá a csobogóhoz és ott sóvárgott órákon át szíve választottja után.
Még a közeli hegyeknek is meglágyult a szíve a sóhajtozásaitól, fájdalmas szép énekétől. Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra jártában egy zsiványvezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt és elvágtatott vele, mint a szélvész a Kis-Cohárdhoz, az ezerarcú sziklák közé, ahol tanyája volt. Aranyát, ezüstjét ígérte Eszternek, gyémántos palotát akart építeni, csakhogy megszeresse. A fiatal lány nem viszonozta a zsivány szerelmét. Régi mátkáját várta vissza, amikor felkelt a nap, és akkor is, amikor lehunyta szemét a világ. Ennek láttán feldühödött a zsivány és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a néma szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák és ezen a júliusi éjszakán eget-földet rázó mennydörgéssel válaszoltak.
Zuhogott az eső, a cikázó villámok megvilágították a koromsötét éjszakát. Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent, a lányt, a zsiványt, sőt meg a pásztort is nyájastól, aki a szembe levő hegyoldalban legeltetett. Július utolsó vasárnapjának hajnalán, a nap első aranyló sugarai bevilágították a sziklákkal borított vidéket. A völgyet, ahol tegnap még kristálytiszta vizével a Vereskő-patak csobogott, teljesen elzárta a leomlott hegyoldal. Amikor a megáradt patakok zavaros vize elérte a sziklagát tetejét, megfojtotta a füveket, bokrokat és megölte a fákat. A keskeny völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is kiállnak a fenyőerdő maradványai. A környék pásztorai Gyilkos-tónak nevezték el ezt a tavat. Így lett a hegy halálából, az élet vize. Ha napsütésben belenézel a tó vizébe, Eszter szürkészöld szemei tekintenek szelíden vissza.

Kárpáti Judit

A Hepatitis B "védõoltás" ahelyett, hogy védene, tönkreteszi a májat

A Hippokrátészi elvek szerint a megelõzõ gyógymódoknak rendkívül biztonságosnak kellene lenniük, hisz a céljuk védettség nyújtása olyan betegségekkel szemben, melyeket egyáltalán nem is biztos, hogy elkapnának.
(Marc Girard: A Hepatitis B védõoltás autóimmun rizikói)
Elképesztõ felfedezést publikált az Apoptosis folyóirat: a Hepatitis B védõoltás, melyet azzal az ürüggyel adnak, hogy megelõzze a Hepatitis B vírusfertõzést, sejtpusztulást okoz, tönkreteszi a májat.
A "Hepatitis B védõoltás idézi elõ az apoptotikus halált a Hepa 1-6 sejtekben" címû tanulmányban a kutatók belekezdtek "… egy laboratóriumi körülmények között mûködõ modellrendszer kialakításába, amely alkalmas a Hepatitis B oltóanyag által okozott sejtmérgezés mechanisztikus (mûszerekkel történõ) kutatására, és a vakcina által okozott sejthalál vizsgálatára.

Megállapították, hogy a Hepatitis B oltóanyag váltotta ki a "mitokondriális integritás elvesztését, az apoptózis indukcióját és a sejthalált" az alacsony dózisú adjuvált Hepatitis B oltóanyagnak kitett májsejtekben. Az alkalmazott adjuváns (hatásfokozó) az alumínium-hidroxid volt, amelyet egyre növekvõ mértékben azonosítanak az autoimmun betegségek egyik közreható okaként a beoltott lakosság körében.

A felfedezés - miszerint a Hepatitis B oltóanyag károsítja a májat (hepatotoxicitás) - megerõsíti azokat a korábbi megállapításokat (1999.), melyek szerint a vakcina mintegy 294%-ig növeli a májproblémák elõfordulását a 6 évesnél fiatalabb amerikai gyermekeknél a beoltatlan kontrollcsoportokkal szemben.
Egy másik tanulmány, melyet a Hepatogastroenterology folyóiratban közöltek 2002-ben, megállapította, hogy a Hepatitis B védõoltást statisztikailag kapcsolatba hozható a gasztrointesztinális (gyomor-bél) reakciókkal, köztük: a májgyulladással, a gasztrointesztinális megbetegedéssel és a májfunkció vizsgálat során tapasztalt rendellenességekkel - összehasonlítva egyéb beoltott kontrollcsoportokkal.
Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa…

Egy 2011 júniusában a Molecular Biology Reports c. folyóiratban megjelent feltáró tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy a Hepatitis B oltóanyag 144 gén mûködését változtatja meg az egér májában az oltás beadását követõ egy napon belül, amelyek közül 7 gén a gyulladás kialakulásával és AZ anyagcserével kapcsolatos.
A szerzõk megjegyezték: "A vakcinagyártók rendszerint végeznek biztonsági tesztelést, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a gyógyszerkönyvek valamennyi követelménye csak az általános toxicitás (mérgezés) megfigyelésére vonatkozik, az oltóanyag génmûködéssel kapcsolatos tanulmányozását azonban nem vizsgálják rutinszerûen."

Vajon a Hepatitis B oltóanyag génmûködést megváltoztató jelensége lehet az egyik oka annak, hogy több mint 60 súlyos egészségkárosító hatás létezik, amelyek kapcsolatba hozhatók az oltóanyaggal, amint azt a kortársi ismeretterjesztõ és publikált orvosbiológiai irodalom dokumentálta, ezek között pl. a hirtelen csecsemõhalál?
Egyéb lehetséges akciómechanizmusok a Hepatitis B veszélyes mellékhatásai mögött a következõk…
- A Hepatitis B oltóanyagok tartalmazhatnak Hepatitis B vírus polimerázt szennyezõanyagként, amely beindíthat egy autoimmun folyamatot a mielin (az idegek védõburkolata) ellen.
- A Hepatitis B elõidézhet autoimmun mielinpusztító megbetegedést a molekuláris mimikri révén, amely az oltóanyag antigén, az Epstein-Barr vírus és a humán mielin között létezik.
Miért oltják a csecsemõket Hepatitis B vírus ellen?
Az igazi veszély abban rejlik, hogy a Hepatitis B vírus elleni általános oltási kötelezettség sokkal több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajt. Valójában a legkisebbjeink - a csecsemõk - vannak kitéve annak, hogy jóvátehetetlenül károsodjanak, mivel a CDC oltási program megköveteli a Hepatitis B védõoltás beadását születéskor, 1-2 két hónapos korban, és azután ismét 3-6 hónapos korban. (Az USA-ban. Magyarországon az iskolában adják be a 13 és a 14 éveseknek.)

A Hepatitis B általános oltási kötelezettséget 1991-ben javasolták a amerikai újszülötteknek, az ellentmondó biztonsági eredmények ellenére. Talán nem véletlen egybeesés, hogy az autizmus elõfordulása manapság 1500%-kal magasabb, mint a védõoltás bevezetése elõtti idõszakban. Mialatt nem beszélhetünk "genetikai járványról" a "genetikai" szó tradicionális örökletes értelmében, létezik egy - a környezet által indukált - génmûködés módosulás, amint azt fent vázoltuk. Más szóval, a vakcina hatásfokozói (pl. etil-higany, alumínium) és az oltóanyag antigénjei képesek súlyosan befolyásolni a genetikai infrastruktúra stabilitását, amelytõl az egészségünk függ.

A Toxicology and Environmental Health c. folyóirat 2010-ben publikált egyik tanulmánya szerint a fiú újszülöttek, akiket 1999 elõtt oltottak be Hepatitis B oltóanyaggal, háromszor akkora kockázatnak voltak kitéve a szülõk által bejelentett autizmussal kapcsolatban. Miért 1999 elõtt? 1999. augusztus 27-én a CDC (ÁNTSZ az USA-ban) a thimerosal (organikus higanytartalom) alkalmazásával összefüggõ súlyos idegmérgezés hallgatólagos tudomásulvételével jóváhagyta az elsõ thimerosal-mentes Hepatitis B vakcinát. Sajnos, még a higany (melyet a másik idegmérgezõ anyaggal, a alumínium-hidroxiddal pótoltak) eltávolítása után is az autizmus elõfordulása számos nagyságrenddel magasabb, mint mielõtt a CDC egyre nyomulósabb oltási programja (60+ 6 éves korra) elérte a jelenlegi arányokat.

Egy további szembetûnõ probléma a csecsemõknek beadott Hepatitis B oltóanyaggal kapcsolatban, hogy a Hepatitis B vírus csupán a véren és az ondósejteken keresztül adható át a fertõzöttek által, mely két módja annak, aminek az újszülött valaha is ki lehet téve, nyilvánvalóan ez nem vonatkozik a kórházban világra jöttekre; kivéve, természetesen, ha az édesanya a vírushordozó, és így közvetlenül átörökítheti a vírust az utódjára. De a kórházak szûrhetik, és szûrniük kell az édesanyákat megelõzõ módszerrel a Hepatitis B-re, ezzel fölöslegessé téve valamennyi csecsemõ vakon történõ beoltását. Ezen túl, nincsenek szúrópróbaszerûen ellenõrzött kísérletek, amelyek kiértékelték volna a Hepatitis B vakcina beadásának hatásait a terhesség alatt a csecsemõ megfertõzõdésének megelõzése érdekében, annak ellenére, hogy a várandós asszonyok éppen ez okból megkapják az oltóanyagot. Léteznek kutatások, amelyek kimutatják, hogy a Hepatitis B immunizáció nem nyújt garantált védelmet a megfertõzõdés ellen, tehát igazából nem eshet a vakcina által megelõzhetõ betegségek kategóriájába.
Angolból fordította : Oltáskritikus Életvédõk Szövetségének publikációs csoportja


Az influenza ellen beoltottak nagyobb valószínűséggel kapják el a H1N1 vírust, áll az új tanulmányban

Új információval gazdagodtak ismereteink a nagy 2009-es sertésinfluenza csalással és az azt körülvevő tömeges oltási hisztériával kapcsolatban. Mint kiderült, az emberekre a H1N1 elleni megelőző intézkedésként ráerőltetett, eredetileg a szezonális influenza ellen kifejlesztett védőoltás a felelős a megbetegedések megnövekedett számáért, derül ki a kanadai Járványügyi Központ influenza szakértőjének vizsgálatából. Dr. Danuta Skowronski, a kanadai járványügyi hatóság munkatársa egy átfogó elemzés keretében azt fedezte fel, hogy a szezonális influenza elleni védőoltással beoltottak sokkal nagyobb valószínűséggel betegedtek meg a H1N1 vírustól, mint azok, akik nem lettek beoltva. Megerősítve korábbi gyanújukat, Dr. Skowronski és kollégái, miután menyéteken modellezték a jelenséget, megfigyelték, hogy az abban az évben alkalmazott influenza vakcina egyértelműen kapcsolatban áll a magasabb arányú H1N1 fertőzéssel.
A San Franciscói Antimikrobás Szerek és a Kemoterápia Tudományközi Konferencián prezentált tanulmány a 32 menyéten tapasztaltak értékelését is tartalmazza. A menyétek fele a 2008/2009-es szezonban alkalmazott vakcinát kapta, a másik pedig placebo oltásban részesült. A kutatók a tanulmány végéig nem tudták, melyik állat melyik oltást kapta.
A tanulmány végére valamennyi menyét megfertőződött a H1N1 vírussal, de az influenza elleni vakcinával beoltott csoport betegedett meg először. Fontos tényező még, hogy az igazi vakcinával beoltott csoportnál a betegség sokkal komolyabb lefolyású volt és úgy tűnik, hogy ők fertőzték meg a nem beoltott csoportot. Ezek a felfedezések megegyeznek öt másik kanadai tanulmány eredményeivel, amelyeket más kanadai tartományokban végeztek, ahol szintén azt tapasztalták, hogy a szezonális influenzaoltásban részesült emberek között sokkal gyakoribb volt a H1N1 fertőzés.
„A tanulmány eredményei egybevágnak azzal, amit az emberekre vonatkozó tanulmányok során tapasztaltunk,” nyilatkozta Dr. Skowronski a Vancouver Sun-nak.
A legfontosabb, amit megtudtunk, hogy a szezonális influenzaoltás nemcsak sikertelen volt a H1N1 vírussal szembeni védekezésben, hanem kifejezetten a fertőzések egyik okozója volt.
Egyéb források: cidrap.umn.edu

Afrikában a templomokat is kínaiak építik

Egyre több építkezésre: hidak, utak, épületek készítésére kérnek fel kínai cégeket az afrikai kontinens országai. A kínaiak már templomokat is építenek, és az Afrikába kerülő Bibliák többségét is ők nyomtatják.
Nairobiban, a Mindenszentek katedrális előtt afrikai munkások egy irodaépület emelésén dolgoznak a nairobi egyházmegye részére. Nem afrikai vagy angol építési vállalatnak dolgoznak, hanem kínainak: a Zhongxing Constructionnek.

A kínai cégek élen járnak a hidak, autóutak és stadionok építésében az egész afrikai kontinensen, és újabban már templomokat is építenek. Anthony Mwituria atya szerint az ok nagyon egyszerű: „Pályázatot hirdettünk, és ők adták a legjobb ajánlatot”.

Az építési munkálatokat korábban azoknak az országoknak a cégeire bízták, akik misszionáriusokat küldtek Afrikába. „Angol testvéreink és az angol vállalatok sokat segítettek a templomaink építésében – mondja az ugandai anglikán érsek, Stanley Ntagali. – De mára Kína is gazdasági nagyhatalommá vált.”

Kenyában a Zhongxing olcsó lakásokat is épített a nairobi egyházmegye dolgozóinak, valamint egy templomot a pünkösdistáknak. Egy másik cég, a Fubeco Ltd. (China Fushun) épp most építi a Rózsafüzér katolikus templomot Nairobiban, de ők húzták fel az evangélikus egyház központi épületét, a Luther Plazát is.

Mára Kína lett Afrika első számú kereskedelmi partnere. Márpedig ezen a földrészen a vallás ígéretes üzlet: Kína nyomtatja például az afrikai keresztények által használt Bibliák többségét is. Míg több millió kínai kereszténynek nincs lehetősége az Írást szabadon forgatni, 2008-ban a kínai Nankinban nyílt a legnagyobb Biblia-nyomda, mely számos afrikai szerződést kötött. És sokkal olcsóbban dolgoznak, mint bármelyik nyugati ország…

La Croix/Magyar Kurír

2012. szeptember 29., szombat

Karrierizmus és függetlenedési törekvés

Tegnap éjjel a katalán parlament megszavazta a népszavazás kiírását a Spanyolországtól való függetlenedésre. A javaslatot 84 képviselő támogatta, 45-en szavaztak ellene, a szocialista párt pedig távol maradt. A november 25-i választásokon a választók egyben a terület függetlenedéséről is döntenek.
A választás kiírását a katalán liberális nacionalista párt vezetője, Artur Mas javasolta, aki a kormányfővel folytatott megbeszéléseken ezzel kijátszotta az aduászt. Mariano Rajoy, az illetékes cionista helytartó ugyanis újabb megszorítások kivitelezésével lett megbízva a térségi kormányzatok eladósítottságára hivatkozva.
Mivel Katalónia az ország egyik leggazdagabb területe, a katalán politikai erők többsége nem vállalja a legeladósodottabb területek pénzelését, így Spanyolországban is felerősödtek a függetlenedési törekvések. Azonban a liberális nacionalista párt egy a végsőkig uniós elkötelezettségű politikai tömörülés, liberális gazdaságpolitikával, demokratikus jövőképpel, így a nemzeti szólamok, még ha függetlenedésért is kiáltanak, elsősorban a politikai érvényesülést szolgálják, akár a Fidesz esetében.
Látható, hogy itt sokkal inkább egy olyan játszmáról van szó, ahol az illetékes cionista helytartó szerepével szemben a helyzetet kihasználva egyre inkább felerősödnek a karrierista törekvések. Korábbi honlapunkon (az áruló által eltulajdonított Jövőnk.info-n) még fellelhető az írás, ami ennek a jelenségnek a kezdőpontját ragadta meg – Silvio Berlusconi volt az első, aki korábban elismert politikusként az Európai Unióból való kilépéssel fenyegetőzött a sajátjai között, hogy ezzel mint jó zsarolási alappal politikai tőkét kovácsoljon magának. Akkor látható volt, hogy az unió felbomlásának előszele előtérbe hozza azt a karrierizmust, ami eddig cionista érdeket szolgált, most pedig fékező erőként hat.
Katalóniában a helyzet éppen ennek fordítottja – az illetékes cionista, aki a központi kormányzat diktátumait teljesíti és kiírná a megszorításokat, azzal a helyzettel találta szemben magát, hogy Spanyolország mint perifériaállam olyan fenyegetett helyzetben van, ami ebben a feladatában fékező erőként hat. Nem csak az unióból kizárás vált a politikai közbeszéd tárgyává, mikor Spanyolországba is elért a görögtűz, hanem a gazdaságilag fejlettebb területen megjelentek az egyébként páholybarát karrieristák, akik felismerték, hogy a viszonylagosan jó gazdasági helyzetet és szavazók nemzeti érzelmét egybekovácsolva a közeljövőben nemzeti hősökként ünnepeltethetik magukat. Ez a karrierizmus lehet a választóvonal az Európai Unió és a leszakadó perifériaállamok közt, csakhogy ami a keleti periféria hullámlovas karrieristáinál (Orbán) az unióellenes szólamokat hozza elő, az a nyugati karrieristánál a fanatikus uniós kötődést emeli be a propagandába. Ebben az esetben – a szakadást követően – Katalónia maradna az Európai Unió része, a spanyol területek többsége pedig a leszakadtak övezetéhhez tartozik. Ez a földrajzi határ a spanyol közvéleményben is határvonal, ugyanis a katalán lakosság nagy százalékban uniópárti, a déli vidékeken a lakosság többsége pedig unióellenes.
A szavazást megelőzően lezajlott egy tárgyalás Artur Mas és a kormányfő közt – a pártvezető állítása szerint a tárgyalást követően döntött a szavazás kiírásáról, miután Mariano Rajoy visszautasította a megszorító intézkedések visszavonására tett katalán javaslatokat. Egyértelmű, hogy az elszakadási törekvés volt, ami a tárgyalóasztalnál a katalán karrieristát hozta jobb pozícióba, de a kormányfő is kényszerpályán van – ha nincsenek megszorítások, majd jön az újabb kormányfő, aki még keményebb megszorítások ígéretével tudja magát pozícióba hozni az eurokraták közt. Politikai prostituáltak birkózásának lehetünk szemtanúi, és nem a gazdasági, pénzügyi tényezők, hanem ez a tendencia az, ami az unió széthullását vetíti előre. Mikor egyre jobban kell taposni, mikor már az egyszerű funkcionáriusnak is egyre nagyobb ígéreteket kell tennie az előrejutáshoz, mikor a piacszerűség már a politikai vezetésbe is beette magát, abból lehet tudni, hogy szakadás lesz. Ugyanis mindig lesz valaki, aki támogatók kegyeiért folytatott birkózásban alul marad, aki bosszúra szomjas, vagy valaki, aki éppen jobb ígéretet tud tenni.
A közeljövőben figyelni kell a jeleket – ha az uniós vezetés részéről pozitív megítélést kap a katalán függetlenedési törekvés, abból tudni lehet, hogy számolnak Spanyolország egészének elvesztésével. Mert mentik, ami még menthető – és Katalónia még mindig jobb, mint Katalónia sem.

Fenyvesi Áron

Új törvényjavaslat Oroszországban a blaszfémiáról

Öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik azt az embert, akit vallási jelképek meggyalázásával vagy megrongálásával érnek tetten.
Az elmúlt napokban Moszkvában ezzel a rendelkezéssel egészítették ki azt a törvénytervezetet, amely növelné az adminisztratív szankciók és büntetések nagyságát a vallásos érzület és a hitvallás elleni sértések esetében.

Az AsiaNews missziós hírügynökség szerint a törvényjavaslatot az orosz parlament alsóházának minden pártja támogatta egyetértésben az orosz-ortodox pátriárkátussal és a muzulmán közösséggel. A hit elleni nyilvános sértések és a liturgikus szertartások során elkövetett megalázások esetében mintegy 10 ezer dollárnyi pénzbüntetés, ill. 200 órányi közmunka, vagy 3 évnyi börtön szabható ki. Templomi vagy zarándokhelyen lévő vallásos jellegű tárgyak megrongálása, megalázása esetében 5-től 15 ezer dollárig terjedő pénzbüntetés, 400 órányi közmunka, vagy mintegy 5 évnyi börtönbüntetés jár.

Egy helyi orosz közvélemény-kutató cég szerint a lakosság 82%-a támogatja a blaszfémiával (istenkáromlással) kapcsolatos törvénytervezetet. Vsevolod Chaplin ortodox főpap szerint a közvélemény világos jelét adta egyetértésének.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

most kb. adatokat írok, de ma kiszámoltam táblázat szerint pontosan. Tehát kb. 2,1 millió ember él öregségi nyugdíjon. 1,9 millió a nappali tagozaton tanuló. 345 000 rokkantsági nyugdíjjal él.
Arról adat nincs, hogy hány főt tesz ki az 1-3 éves korosztály.
95000 fő van gyesen, gyeden. Állítólag 500000 a munkanélküli. És az NMH és itteni tanulmány szerint is 2,68 millió dolgozik közalkalmazottként.
Viszont ebből az jön ki, hogy 2,3 milló ember dolgozik az országban jelenleg, aki nem közalkalmazott! (ha 10 millióval számolunk)
Az Nemzeti Munkaügyi Hivatal tanulmány szerint 1 millió ember, aki termel, és 3,7 millió ember dolgozik Magyarországon csak és 2,7 millió ebből közalkalmazott (rendőr, nbhs, tekes, mentős a szervekért stb)

Tehát minisztériumok és DOLGOZÓK- munkanélküliek (tényleges és statisztika) száma közt óriási különbség van, amit nem lehet hova tenni, 1,3 millió ember!

Na most ha Nemzeti Munkaügyi Hivatal tényadatát nézzük, 1 millió magyar, aki valóban termel ebben az országban. Ez az egymillió ember évente több, mint 15 000 000 millió Ft-ot termel fejenként, mivel ennyi az államkassza bevétele egy évben. Ezen felül -és ezen belül -kapják a fizetésüket, ami visszafordul. Tehát kitermelik emberfeletti erővel a jövedelmet, melyet multik lesápolnak. A fizetésük adója, visszajut a hazai vállalkozásokon keresztül az államhoz, illetve nagyobb része megy külföldre, mivel külföldről vesszük az energiát és élelmiszert (húst, tejet és lassan a gabonát, zöldséget, gyümölcsöt).
Eközben banktól kapjuk a lakást (nem egymásnak segítünk építkezni) építőanyag itthon nincs, ahogy már gépészet, mezőgazdaság sem- nemrég írtam a Nagybaniról, hogy teszik tünkre! A bankot minimálisan az állam adóztatja, a többi megy külföldre.
Ez az 1 millió magyar ember nemcsak az állami költségvetést termeli ki, hanem a privát banki jelzáloghiteleit. Az ő munkájukból fizetik a közalkalmazottak a saját jelzáloghiteleiket is...
Külön részt kéne írnom az igénybe nem vett , vagy ha igénybe vett, az hogyan jutott el és kihez EU- támogatásokról. gyakorlatilag itthon az EU-s támogatásokat se tudják igánybe venni, csak az igényelhető összeg töredékében. Amit igénybe vesznek összeget, az is csókos zsidókhoz jut, néhány kivétellel, amit a lakosságnak és a kkv-nak reklámozhatnak.
Amit írtam, hogy megdolgozik egy magyar egy évben (15 millió alaphangon) a versenyszférában az az EU-s támogatásokon felüli összeg, amivel állítólag segítik az országot.

Mondja azt bárki is, közgazdász elemző a HVG-nél, Tárkinál, vagy a Piac és Profitnál, vagy bárhol, hogy nem egy kib@szott átverés. Erre a mesére hangoztassa már azt valaki, hogy erősödik a gazdaság a további megszorításokra...

2012. szeptember 28., péntek

Szili Sándor: Kitartani!

Panaszkodásnak és nyögésnek
Ma nincs helye! Ma nincs Önérdek!
Egy kötelesség a mai;
Kitartani!

Hogy elkopott a cipőd sarka;
Hogy nincs jegyed kenyérre, vajra;
Hát ez is oly nagy valami!?
Kitartani!

Házak romokká dűlnek össze?
Csak a Haza álljon örökre
S templomainak tornyai!
Kitartani!

Az ellenséged buldog fajzat
Csak azt lesi, hogy hol haraphat;
Ki akar végleg irtani!
Ezért kell most kitartani!

Magyar vagy? Sorsod mindig ez volt;
Fejed felett a vész, ha tombolt
Törni, de meg nem hajlani!
Kitartani!

Mesék, regékre hát ne hallgass,
Mert nem segít a csodaszarvas,
Ha fénylők is a szarvai!
Csak egy segít: kitartani!

Szűnjön meg hát az ősi átok
A pártütés! Ha összeálltok
Itt senkise tud ártani...!
Kitartani...!

Volt egy idő, mely gyáván fújta:
Nem kell a kard! Nem kell a puska!
Térdet, fejet kell hajtani!
Nem kell a frontot tartani!

S ezért lettünk csonka ország!
A hitünket is elorozták
A Belzebub bitangjai...!
Azért kell most kitartani!

Hogy ez a sors újból ne érjen!
Keresztül minden szenvedésen
Egy szónak kell visszhangzani:
Kitartani! Kitartani!

Összetartás, 1944. november 5.

Hogyan lettem katolikus? -- egy egykori agnosztikus vall megtéréséről

A hit évéhez közeledve néhány személyes megtérés történetét ismertetjük, egykori ateisták, újpogányok, buddhisták, muzulmánok, zsidók, protestánsok interneten közzétett tanúságtételei alapján.

Chad Torgerson

Chicagóban nőttem fel, evangélikus családban. Szüleim nem voltak igazán lelki beállítottságúak, de fontosnak tartották, hogy megismerjem a kereszténységet - hogy azután magam döntsek a hit kérdésében. Konfirmáltam, aztán nem mentem vissza többé.

Éveken át agnosztikus voltam. A vallásnak nem láttam értelmét. A tudományban hittem, és a tudomány látszólag homlokegyenest ellenkezett azzal, amit a hittanórán tanultam. Elemző gondolkodásom mind közelebb vitt a tudományhoz és mindjobban eltávolított a hittől. Hogy hinni tudjak Istenben, létének bizonyítékára lett volna szükségem. Mivel nem találtam, a középiskola végére az agnoszticizmustól a teljes cinizmusig jutottam.   

Középiskola után az életem kicsúszott a kezemből. Sorozatos botlásaim, rossz döntéseim kétségbeesésbe kergettek. Depresszióval küszködtem, de konok maradtam, míg egy alkalommal fel nem adták nekem a leckét. Egy mélyen hívő szabadkeresztény lány, akivel jóban voltam - s akinek sokszor gúnyolódtam a hitén, kétségbe vonva annak tanítását -, megkérdezte: „Chad, olvastad te egyáltalán a Bibliát?” Persze, hogy nem; kinek van arra ideje? – Megmondtam neki, mire azt felelte: „Majd miután elolvastad, akkor vond kétségbe, amiben hiszek.”

Az a lány nem is tudja, hogyan változtatta meg az életemet ez a bölcs válasz. Önfejű huszonévesként elhatároztam: bebizonyítom, hogy nincs igaza. Feltettem magamban, hogy elolvasom a teljes Bibliát, hogy több érvem legyen ellene. Ellenérvek helyett azonban olyan igazságra leltem, mint soha azelőtt.  

1997 őszén neveztem magam először kereszténynek. A következő tizenkét évben – részben a katonaság kötelékében – bejártam a világot. Minden költözéskor új egyházban – többnyire szabadkeresztény gyülekezetekben – próbáltam otthonra lelni, de mire sikerült volna, mennem kellett tovább. Végül hazakerültem a szülővárosomba. Jó volt újra otthon lenni, szeretteimmel. Egyházi közösséget azonban, ahol igazán otthon éreztem volna magam, továbbra sem találtam.

A Katolikus Egyházzal kapcsolatban mindig elég cinikus voltam. Katolikus ismerőseimmel a beszélgetések hamar hitvitává fajultak. Önfejűségemben igazán sohasem voltam nyitott arra, amit mondtak. Megvolt a magam felfogása, amin senki ne változtasson. Ez saját bibliaértelmezésemen alapult, amit egyik-másik mai prédikátor tanításával ötvöztem.

Ezekből a tanításokból azonban hiányzott a teológiai mélység. Valamiféle „jóléti” teológiát közvetítettek, a kemény igazságokról viszont hallgattak. Mélyebb hit után kutatva lassanként eltávolodtam a modern felekezetektől. Érlelődni kezdett bennem a gondolat, hogy talán ideje volna valami hagyományosabbat keresni; talán újra szemügyre vehetném a katolikus vallást.     

Egy hétvégén focimeccsre mentem a sógorommal a Notre Dame katolikus egyetem campusára. Lenyűgöztek az épületek, a freskók, de még inkább a közösség. Rengetegen imádkoztak a campus lourdes-i barlagjánál; mindenfelől érkeztek katolikusok, akik tanúságot tettek a hitükről. A meccs előtt a játékosok is szentmisén vettek részt. Ez volna a hívő közösség, amelyet kerestem? Nem állítom, hogy azonnal döntöttem, de reálissá vált a lehetőség.

Megállapítottam, hogy a környezetemben sok hívő ember katolikus, és érdekelt, hogy miért ragaszkodnak erősebben a hitükhöz, mint a többi felekezet. Elszántam magam a katekumenátusra. Gondoltam, kipróbálom, ártani nem fog; ha nem tetszik, legfeljebb otthagyom.

Rengeteg kérdésem volt, de mindegyikre választ kaptam a papoktól, katolikus családtagjaimtól, barátaimtól. Sok mindennek utánanéztem az interneten, a Katekizmusban, a Bibliában. S mindig vártam a pillanatot, amikor rábukkanok arra a hiányosságra, amitől hiteltelenné válik a Katolikus Egyház. Ám ez a pillanat sohasem jött el.

Elvégeztem a katekumenátust. Maradtak kérdéseim, de sokra választ kaptam. Közeledett a húsvét, döntenem kellett. Sokan már az elején meghozzák a döntést, és csak formálisan járják végig a katekumenátust. Számomra a katekumenátus az értékelés időszaka. Ezért minden témában elmélyültem, és ami még fontosabb, sokat imádkoztam. Biztos akartam lenni benne, hogy jó döntést hozok. A végén nem villogott fényreklám, hogy Légy katolikus! – hanem valami halkan megszólalt a lelkemben. Az életben olykor egy-egy ilyen halk suttogás válik meghatározóvá. Nagypéntekig adtam időt magamnak, hogy a Szentlélek segítségével felismerjem, hol vagyok igazán otthon. Másnap, húsvét vigíliáján befogadott a Katolikus Egyház.

Azóta sokat gondolkodom, elemzem újonnan felfedezett katolikus hitemet. Hogy mit látok? Mélységes teológiát. S miközben egyre többet tanulok a katolikus hagyomány nagy szerzőitől és tanítóitól, egyre jobban rajongok ezért a hagyományért. Felismertem, hogy sokan keresik hozzám hasonlóan az igazságot, a közösséget, Istent. Ezért 2011 februárjában elindítottam a WakingUpCatholic.com weboldalt, hogy másokkal is megosszam mindazt, ami velem történt. Az írás engem is gyarapít; mindennap tanulok valamit a hitről. A katolikus hagyományt, az ünnepektől a búcsúkig, szépség és kegyelem hatja át. Tíz évvel azután, hogy keresztény lettem, Krisztussal való kapcsolatom erősebb, mint valaha, és ezt a katolikus hit szépségének, mélységének, gazdagságának köszönhetem.
Forrás: whyiamcatholic.com
Magyar Kurír (mk)

Hit és gyógyulás útján

Egy szavazattal szavazták meg az abortuszt Uruguayban

A terhesség 12. hetéig legalizálta az abortuszt az uruguayi parlament – egy szavazattal. A szeptember 25-én, ékéső este tartott szavazáson ötvenen szavaztak a javaslat mellett és 49-en ellene. A legalizálásról azonban még a szenátusnak is döntenie kell.
Mindazonáltal Jose Mujica elnök, akinek eldöntheti, hogy aláírja-e a törvényt vagy sem, már korábban kifejezte támogatását az ügyben, írja a CNA ésa BBC.
A javaslat ellen több ezer abortuszellenes tüntető vonult fel a fővárosban, Montevideóban, a kongresszusi vita pedig tizenhárom órán át tartott.
A megszavazott javaslat szerint az abortuszra jelentkező nőnek meg kellene jelennie egy orvosokból és szociális munkásokból álló bizottság előtt, akik tájékoztatnák a veszélyekről, lehetséges következményekről és a beavatkozás menetéről. Ezután öt nap gondolkodási idő következne, ami után a jelentkező szabadon dönthetne arról, hogy továbbra is kéri a magzatelhajtást vagy nem.
Az orvosok, nővérek ugyanakkor jelezhetik, hogy lelkiismereti okokból nem vállalnak abortuszt, illetve abban való segédkezést, ezt pedig minden egészségügyi intézménynek tiszteletben kell tartania. A katolikus és más intézményeknek, amelyek elutasítják, hogy ilyen beavatkozásokat végezzenek náluk, kötelessége lesz a hozzá fordulókat felvilágosítani arról, hogy hol végeznek abortuszt.
Az uruguayi püspöki kar már többször felszólította a parlamentet, hogy utasítsa el az abortusz legálissá tételét. A kongresszus 2008-ban már ugyancsak egy szavazattal, 49-48 arányban megszavazta a törvényt, de az akkori elnök, Tabare Vazquez megvétózta azt.
Magyar Kurír

Az egészségügy felépítése átalakítás után

A közelmúltban Balog Zoltán bejelentette, hogy olyan átalakításra került sor az egészségügyben, amire 20 éve nem volt példa.
Először is, kinevezték a jó arcokat, akikkel lehet reklámozni a példátlan dilettantizmusukat. A jó arcokra leginkább azért lehet szükség, mivel alattuk egyre ingoványosabb a talaj. 20 évig arra volt példa, hogy háziorvosként az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhatott, aki általános orvostan vagy háziorvostan vagy belgyógyász szakképesítéssel rendelkezett. Most ez a példátlan átalakítás abból áll, hogy háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat háziorvosi feladatokat az a szakorvos, aki rendelkezik a következő szakképesítések bármelyikével:
-aneszteziológia és intenzív terápia
-arc-, állcsont-és szájsebészet
-belgyógyászat
-bőrgyógyászat
-csecsemő- és gyermekgyógyászat
-érsebészet
-fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
-üzemorvostan
-fül-orr-gégegyógyászat
-gasztroenterológia
-geriátria
-gyermek-és ifjúságpszichiátria
-gyermeksebészet
-hematológia
-honvéd-, katasztrófa-és rendvédelem orvostan
-idegsebészet
-infektológia
-kardiológia
-klinikai onkológia
-mellkassebészet
-nefrológia
-neurológia
-ortopédia és traumatológia
-oxyológia és sürgősségi orvostan
-plasztikai-és égéssebészet
-pszichiátria
-repülőorvostan
-reumatológia
-szemészet
-sebészet
-szívsebészet
-szülészet-nőgyógyászat
-tüdőgyógyászat
-urológia
 Hatályos 2012. IX. 15-től. Megállapította: 22/2012 EMMI rendelet 14.§.
Most vagy a kórházból eljönnek a maradék orvosok háziorvosnak, vagy előbb-utóbb bárki elmehet orvosnak, lényeg, hogy be legyen töltve az állás, a többit majd elmagyarázzák a „jó arcok”, akik nem csak a MAGYAR egészségügy arcai, hanem az átalakulás arcai is!
Még ez alá is tudnak menni, miszerint bejelentették, hogy OKJ-s tanfolyamokon képeznének át nyolc általánost végzett tartós munkanélkülieket ápolóvá, és velük pótolnák azokat a magas szinten képzett, nyelvet beszélő ápolókat, akik egyre nagyobb számban hagyják el az országot.
Ehhez azért kellenek az arcok, lássuk be! Vagy ehhez már pofa kell?

Pilisi Zsálya

A Szentszék csatlakozott a diplomaták ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésére vonatkozó egyezményhez


A Szentszék kinyilvánította, hogy a továbbiakban is hozzájárul a diplomaták ellen elkövetett bűncselekmények megelőzését és büntetését célzó globális elkötelezettséghez.
Szeptember 26-án Dominique Mamberti érsek, a vatikáni államközi kapcsolatok titkára az ENSZ Főtitkárságán letétbe helyezte azt az okiratot, amellyel a Szentszék csatlakozik a Nemzetközi védett személyek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban 1973-ban elfogadott egyezményhez. A konvenció 1977. február 20-án lépett életbe.
A Szentszék e lépéssel a saját és Vatikán Városállam nevében kinyilvánította, hogy a továbbiakban is hozzá kíván járulni a diplomaták ellen elkövetett bűncselekmények megelőzését és büntetését célzó globális elkötelezettséghez. A csatlakozási okirat emlékeztet rá, hogy az emberek és népek közötti testvériség, igazságosság és béke értékei különösen fontosak a Szentszék számára. Ezek védelme és megerősítése megkívánja a jogrend elsődlegességét és az emberi jogok tiszteletben tartását.
A bűnügyi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó egyezmények tényleges garanciát jelentenek a békét és az emberi méltóságot fenyegető bűntényekkel szemben. A döntés nemcsak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy a Szentszék együtt kíván működni a diplomáciai testületeket megillető védelemben, „in primis” figyelembe véve a Szentszékhez akkreditált személyzetet, hanem a nemzetközi közösséget is segíti abban, hogy magas szinten tartsa az éberséget a terrorizmus veszélyeivel szemben.
A kezdeményezés része annak a már jó ideje tartó folyamatnak, amelynek célja, hogy a vatikáni jogrendet a legmagasabb nemzetközi normákhoz igazítsa a szóban forgó súlyos csapások kiküszöbölésére.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Óriási EU-pénz a dunai gátakra

25 milliárd forintot adott az EU a Duna árvízvédelmére. A vízügyesek nem is hajlandók másra gondolni, mint a gátak magasítására.
Szóba sem kerülhet a szűk árterek megnyitása, a folyó árvizének tározókba engedése, szétterítése - derült ki a gigantikus Duna Projekt tájékoztatóján. A magyar vízügy koncepciója továbbra is az árvizek minél gyorsabb levezetése az egyre magasabb gátak közé szorított folyón.
Soha annyi pénzt nem költöttek Magyarországon egyetlen árvízvédelmi projektre, mint a most induló, közel 30 milliárdba kerülő akcióra, amit 85 százalékban az Európai Unió finanszíroz. A pénzből 12 kilométernyi vadonatúj gátat építenek a Szigetközben, több helyen magasítják, erősítik a töltéseket, szilárd utat építenek a gátkoronán, árvízkaput kap a győri Iparcsatorna torkolata, felújítják a Sió-torok árvízkapuját, sok más fejlesztés és műtárgyépítés mellett. Ezek összesen 200 kilométernyi Duna-partot érintenek hat megyében.
A munkálatokat 2014 tavaszáig fejezik be.
Magyarországon átlagosan 2-3 évente van kisebb vagy közepes, 5-6 évente elég nagy és 10-12 évente durva árvíz. A kétezres években gyorsult a tempó, hiszen 2002-ben és 2006-ban is extra nagy áradás volt.
A projekt indulását ünneplő eseményen Molnár Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatója elárulta, hogy a következő nagy árvízvédelmi beruházást a Felső-Tiszára tervezik.
Láng István, az OVF műszaki vezérigazgató-helyettese azzal magyarázta, hogy a Duna árvizeit magas gátak és keskeny árterek építése helyett miért nem engedik ki időszakos tározókba, hogy ehhez a megoldáshoz két szigetköznyi területre lenne szükség. Arról nem esett szó, hogy önmagában miért riasztó gondolat két szigetköznyi méretű sekély tavak létrejötte.
A Tiszán az utóbbi években a gátverseny helyett, pontosabban mellette már átálltak az árvízi tározók építésére. Igaz, ott harmadannyi vizet kell hosszabb-rövidebb időre szétteríteni, mint a Dunán.
A gátak kiépítése előtt, de egy ideig még utána is a Dunán is úgynevezett fokrendszer működött, ami leegyszerűsítve azt jelentette, hogy bizonyos helyeken csatornát vagy nyílást vágtak az emelkedő víznek, hogy az szabadon kifolyhasson az ártérre, ahol halak szaporodtak benne, illetve az iszap megtrágyázta a földeket. Az ár elvonultával a víz a fokon keresztül visszafolyt a főmederbe.
(Sz.L. index)

Egy sikeres üzletembertől egyszer megkérdezték sikerének titkát. Válaszát három szóban foglalta össze: „és még valamit". Korán megtanulta az életben, hogy az átlagember és az igazán sikeres ember között ebben a három szóban lehet megfogalmazni a különbséget. A jól menő emberek megtették, amit vártak tőlük „és még valamit" azon túl is. Jézus tanította ezt az alapelvet, amikor hegyi beszédében ezt mondta: "Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!" (Mt 5:41) „És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?" (Mt 5:47)

Molnár Géza: Áramszünet

Hajlamosak vagyunk azt hinni, megállunk a saját lábunkon, s a történelem során még nem voltunk ennyire függetlenek. Az igazság ezzel szemben az, hogy teljes mértékben kiszolgáltattuk magunkat a technikai civilizáció perverz logikájának. Egy hetes áramszünet, csatatérré változtatná mindennapjainkat, egy hónap után városaink hadi temetőnek és tábori kórháznak tűnnének, egy év után világunkból csak hamu, füst, és romhalmaz maradna!
A Világ történetében eddig sohasem fenyegetett ilyen eshetőség. Mindez sokat elmond az emberi butaságról. A mai embert megbabonázta és rabszolgává tette a haladáseszme, az olcsóenergia. Épp ésszel elképzelhetetlen mértékben szolgáltattuk ki magunkat egy eszköznek, mely segítségével kondicionálhatnak, szolgasorba taszíthatnak valamennyiünket, amely, vagy inkább, amelynek várható hiánya Damoklész kardjaként függ a fejünk felett. Ma már nem a tömegpusztító fegyverektől (atom, vegyi, biológiai) kell félnünk, hanem attól az egyre nyilvánvalóbb eshetőségtől, hogy rövid időn belül lekapcsolják az áramot. Az előállított energia költsége, a számlákban megjelenő adók egyre magasabbak, egyre többen esünk ki a rendszerből, kényszerülünk fogyasztáskorlátozásra, önkéntes áramszünetre. És a helyzet egyre romlik. Maholnap az emberek többségének egy választása marad: lekapcsolódni a hálózatról. Ez végre rákényszerít minket a helyes útra, hogy akarva-akaratlan újra értékeljünk a felhasznált energiát, s újra gondoljuk az életvitelünket, a legszükségesebb mértékűre korlátozzuk az energiafelhasználásunkat.
A GLOBÁLIS ÁRAMSZÜNET, melyről korábban csak katasztrófahipotézisek között olvashattunk, ma már kézzelfogható eshetőség. Ha nem készülünk fel rá, nem marad esélyünk, nem kerülhetjük el a végzetünk. Szükségszerű pusztulásunk a rendszer működésének és összeomlásának logikájából egyaránt következik. Elérkezett tehát a pillanat, hogy leszámoljunk az olcsóenergia táplálta illúziókkal, szakítsunk kényelmes életmódunkkal, és valódi energiát állítsunk elő!
Igen, ma az olcsóenergia ennek a szerencsétlen évszázadnak a rákfenéje. Áttétei megtámadták a társadalom idegközpontjait, hamuvá égették a maradék tudatosság utolsó pislákoló csonkjait! Az egyetlen megújuló és fenntartható energia belőlünk fakad. Tudomásul kell vennünk, a jövőben nem számíthatunk másra, csak amit két kezünk erejével magunk termetünk magunknak.
Sokan nem hisznek az összeomlás lehetőségében. Mások, fanatikusok, próféciák hívői pedig valamiféle vallásos világvégére várnak. Kevesen vannak azok a kiábrándult, ám mégis derűs szemlélődők, akik pontosan tudják, liberális, relativista civilizációnk önmagába fog roskadni és világunk a fájdalom, az őrület és a halál káoszába zuhan. Vannak emberek, talán ők alkotják a túlnyomó többséget, akiket zombinak vagy élőhalottnak hívnék. Ők még ma is azt hiszik, földi paradicsomban élnek, mereven ragaszkodnak az olcsóenergia minden torzszüleményéhez, s ezzel ők maguk idézik elő a pusztulást és a káoszt!
Bármilyen nehéz is elképzelni, a civilizációnk zsákutcába jutott. Ilyen körülmények között utópisztikus és egyben őrültség kitartóan tovább menetelni előre. Az egyetlen járható út vissza, a múltunk felé vezet. Csak a mai rendszer, életmód és gondolkodás gyökeres átalakításával mérsékelhetjük az egyre fenyegetőbb összeomlás végletesen tragikus következményeit.
(ffek.hu)

Goldman Sachs-ESM diktatúra Európában

Goldman Sachs-ESM diktatúra EurópábanLáthatók a gazdasági bérgyilkosok - a Világ mindent felfalni akaró "kisgömböce" a Goldman Sachs, ami az európai ironikus adósságválság nyilvánosságra került forgatókönyve szerint, amerikai "befektetési bankként", fokozódó ütemben csontozza ki Európát - részleteiben ismertté vált tervei, mivel Draghí bejelentése előtt egy nappal a Bloomberg feltárta minden részletét. Európa kifosztásának Goldman Sachs-eszköze az ESM megabank rendszer, ami a német szövetségi bíróság döntése után a tervek szerint megkezdte Spanyolország és Görögország felszámolását, ami burkoltan megfogalmazva "gazdasági felügyelet alá helyezést" jelent. A "megszorító intézkedéseket" heves tiltakozások jelzik. Portugáliában legalább egymillió ember vonult az utcára, de Spanyolországban milliók. A görög tüntetők is összecsaptak a "fizetésükért" megdolgozó rendőrökkel.


A helyzet elég faramuci. Adott egy rahedli országát és népét eláruló politikus, akik védelmét a rendelkezésükre bocsátott, és ezért fizetett bérgyilkosokká züllesztett rendőrségek és katonaságok látják el. A kettős feladatkör, a rend, biztonság fenntartása, és a tolvaj, hazaáruló politikusok elvtelen védelme, egyre több és nagyobb feszültséget okoz.
Általános sztrájk és zavargások Görögországban, sztrájkok és zavargások Spanyolországban, Portugáliában - a mindegyik országban az emberek a fegyverek ellen mennek a megszorító intézkedéseket miatt. Athénban, a miniszterelnök és pénzügyminiszter megállapodott 11,9 milliárd eurós komoly "takarékossági programban" az ország fenyegető csődje miatt. További két milliárd euró folyik be az új adók bevezetésével az államkasszába.
Több tízezer görög tiltakozott az országos tüntetéseken és általános sztrájkot hirdettek a megszorító intézkedések ellen.

A "bankok Európájában" csődbe jutnak az extraprofittal záró, de mindig bajbajutott bankok, majd a néptől kizsarolt adókból "feltőkésítésük" után a "befektetők" megint kilopják a kasszát. Végülis nem nehéz egy bankot csődhelyzetbe hozni. Csak korrupt bíróságok, anyagilag érintett politikusok által aláírt "szerződések", és ezek létrejöttéhez szükséges törvények kellenek, nameg olyan "bankbefektetések", amelyek soha nem kerülnek kiegyenlítésre, mert azok veszik fel, akik megsegíttetik a bankokat. Kialakul egy ördögi kör, aminek az a lényege, hogy bankok feltőkésítése felemészti a nemzeti össztermék jelentős részét, és az ország működésképességének látszata megőrzéséhez nem marad költségvetési keret, amit IMF és EKB hitelekkel "pótolnak" ki. A látszólagos kényszerhelyzetben a "politikusnak" nevezett beépített valaha emberek, "kénytelenek tárgyalásokat folytatni" gazdáikkal/megbízóikkal, hogy hatalmuk és korrupciós lehetőségeik védelme illetve meghagyása érdekében legalább arra legyen "keretük", hogy le tudják verni a kifosztott lázongókat, illetve a médián keresztül tovább tudják hülyíteni az amúgy is hülye megválasztóikat. Az utóbbiak létszámát ki lehet pótolni választási csalásokkal, trükkös választási rendszerrel, amiben a kisebbség a többség, és soha meg nem valósuló ígéretekkel.


Spanyolország "kreatív" számlái esetében az EUSSR most készíti elő a feltétel nélküli gazdasági kapitulációt. A nullákba mindig belegabalyodok. A 40 milliárdos bankszanálási csomaggal Spanyolország lesz az első olyan ország, ahol hasznot húznak a feltételek nélküli szanálásból. Eredménye a pénzügyi rendszer három hónapos felülvizsgálata. A jóváhagyott 100 milliárd eurós banktámogatást államkötvényekbe, és pénzkölcsönben jelenik meg, amivel kapcsolatban a spanyol gazdasági miniszter, a Lehman exbankár, Luis de Guindos tagadta, hogy volt egy ilyen terv. Tudjuk, hogy hazudik...
A klubok Európájában az utolsó, már 2008-2009-ben általunk is előre láthatóan megalakuló "Berlini-klub", az a felszámoló, akit most ESM néven totálisan kifosztja Európát a Goldman Sachs "befektetői" érdekei szerint, a sajnos általunk már évekkel ezelőtt előre sejtett tervek alapján.
A leírtak az EU minden tagországára igazak, így már jobban megérthető az Orbán-rezsim osztogató-fosztogató politikának nevezett néphülyítése, és belső korrupciós ügyletei mellett a haza kiárusítása is.
Ha vicces kedvemben lennék, azt írnám, hogy ez egy olyan színielőadás, amelyiknek olvasatlanul is tudtuk a végét, de végig kellett seggelni, mert nem hagyhatjuk el a "nézőteret"...És egy kis feszültségoldóként: Szokás szerint zsebemben kotorásztam, és kezembe akadt vagy 200 forint apróban. Úgy döntöttem, hogy most nem rendezek belőle lakomát, eszem-iszomot, hanem befektetem. Tudom, hogy most sokan "kuláknak" tartanak, de esküszöm, nem loptam ezt a kis vagyont.
Gyorsan átnéztem az arany befektetési piacot. Annyit már tudok, hogy New York és London fertőzött aranyügyileg. Manhattanben, a Fifth Avenue és 47. utca környékén az ékszerüzleteknél megrendült a bizalom a kereskedőkben. A 10 unciás aranyrudakat, a Forth Knox-i aranykészlethez hasonlóan, wolfram-töltettel látták el.
A közel 18.000 dolláros rúd esetében az aranyozás pontosan olyan, mint az valódi rudakon. Még a sorozatszámok, és tanúsítványok is stimmelnek.
A Breaking News beszámolt Ibrahim Fadl kísérletéről, amiben 100 ezer dollár értékű "aranyrudat" olvasztott fel, és láthatóvá vált a szürke wolfram. Az érdekesség az, hogy a különbség szinte észrevehetetlen, mivel a wolfram fajsúlya 19,25 gr/cm3, majdnem pontosan ugyanannyi, mint az arany 19,33 gr/cm3-es fajsúlya. Ellenőrzésre a szakirodalom a Vitruvius módszert ajánlja ( http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3DKommunikation%2Bchemtrails%2BDeutschland%26hl%3Dhu%26biw%3D1024%26bih%3D653%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.hu&sl=de&twu=1&u=http://www.autobahngold.de/erkennendurchberechnenarchimedes.htm&usg=ALkJrhgfvHosxfrzJH3dfpbW1XUfjFPzQw ) vagy a kiszámításos meghatározást ( http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3DKommunikation%2Bchemtrails%2BDeutschland%26hl%3Dhu%26biw%3D1024%26bih%3D653%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.hu&sl=de&twu=1&u=http://www.autobahngold.de/erkennendurchberechnen.htm&usg=ALkJrhj9i9v4Fvjwb1qyw7Y6UI_8gRdgdA ), de könnyen mérhető, észlelhető különbséget ezek sem adnak.
A "wolframmal töltött aranyrudak" márciusban jelentek meg Londonban. A svájci gyártó, az MTB, mint szakértő, aki a korábban valódi aranyat eladta, azt ajánlotta, hogy vásárolni csak megbízható kereskedőtől szabad, de a probléma az, hogy Ibrahim Fadl is egy megbízható kereskedő. Egy szó, mint száz, nélkülözhető vagyonomat nem fektetem aranyba, főleg nem Amerikában, vagy a briteknél, mert a titkosszolgálatok aranyhamisító bandáról beszélnek. Ilyenekről már korábban beszámoltunk a Rockefeller-családdal kapcsolatban. Woframhoz amúgy is hozzá lehet jutni a kiselejtezett villanykörtékből, aranyra meg eddig sem telt, meg minek is, nem ehető... 
 
 

2012. szeptember 27., csütörtök

Hogyan működik a CloudFlare?

A CloudFlare egy ún. tartalomszolgáltató hálózat (CDN - Content Delivery Network), amely biztonsági szolgáltatásokkal is fel van szerelve. Ha egy weboldal része a CloudFlare hálózatának, akkor az internetes forgalmának egy részét a CloudFlare bonyolítja le. Az alábbi képek szemléltetik a különbséget:
A CloudFlare eltárolja a weboldalad statikus elemeit (HTML fájlok, képek, CSS fájlok stb.), és ő szolgálja ki őket, ami azt jelenti, hogy gyorsabban töltődnek be, mint régebben. A CloudFlare automatikusan el tudja dönteni, hogy milyen fájlokat kell kiszolgálnia, és milyeneket nem. Tömörítést is végez minden fájl kiszolgálása során.
A CloudFlare szerverei blokkolnak minden támadót még mielőtt azok elérnék a szervert, így szinte lehetetlenné teszik egy weboldal túlterhelését.
A CloudFlare szerverei a világ számos országában megtalálhatók, így mindenhol egyenletesen gyorsan tudják kiszolgálni a látogatókat.


Bírósági ítélet: Jogosan tartóztatták fel a készpénzzel fizető autóst

Az Amerikai Tizenegyes Körzeti Fellebbviteli bíróság döntése alapján, az állam megbízásából a fizetős autóutakat üzemeltető magáncégeknek jogában áll feltartóztatni és jelentést készíteni az útdíjért készpénzzel fizető autósokról. A döntés újabb bizonyíték arra, hogy a készpénzhasználat egyre inkább gyanús tevékenységnek minősül az Egyesült Államokban. Miután tavaly a Floridai Közlekedési Hatóság (FDOT) és az utat üzemeltető Faneuil cég feltartóztatta és őrizete alatt tartotta Joel, Deborah és Robert Chandler-t, mert készpénzzel akartak fizetni az úthasználatért és nem voltak hajlandóak kitölteni az erre vonatkozó jegyzőkönyvet, úgy döntöttek bíróság elé viszik az ügyet.
„A hatóság akkor érvényben lévő előírásai szerint az 50, de esetenként akár 5 dolláros bankjeggyel fizető autósok csak akkor hajthattak tovább, ha kitöltöttek egy „készpénz észlelési jegyzőkönyvet”, ami egyebek között tartalmazta a gépjármű forgalmijában és a sofőr jogosítványában található adatokat. A készpénzzel fizetők közül sokan a SunPass transzponder miatti adatvédelmi aggályaik miatt választották ezt a fizetési módot, hogy elkerüljék vezetési szokásaik megfigyelését,” írja a TheNewspaper.
„Értelemszerűen nem szívesen adták ki személyes adataikat a díjbeszedőnek, de nem volt választásuk, mivel a sorompót nem emelték volna fel, amíg nem engedelmeskednek. A hatósági szabályzat nem engedi meg az autóban ülőknek, hogy kiszálljanak a járműből, tolatni tilos és egyébként is lehetetlen a többi autó miatt.”
A három bíróból álló panel elutasította a keresetet, azt a döntést hozva, hogy a készpénzzel fizető autósok feltartóztatása és adataik rögzítése nem ütközik az ország alkotmányába és az államnak vagy az üzemeltetőnek jogában áll ezt az eszközt alkalmazni, mert „Florida államban egy személy autópálya használati joga nem abszolút”.
Újabb példáját láthatjuk annak, hogy a készpénzhasználatot megpróbálják kriminalizálni. Tekintettel arra, hogy készpénzes fizetésnél nem lehet a vásárlásokat és az emberek mozgását nyomon követni, a készpénzhasználattal járó bürokrácia növelésével és megfélemlítési taktikákkal próbálják elrettenteni az embereket a bankjegyek használatától és megvalósítani a teljesen készpénznélküli társadalmat.
Néhány hónapja esett szó arról, hogy az FBI a Közösségek a Terrorizmus Ellen (CAT) programja keretében felsorolja mi tekintendő „gyanús tevékenységnek” és arra bátorítja a cégeket, hogy gyűjtsenek információt a számukra gyanúsnak tűnő személyekről és ezeket jelentsék a hatóságoknak.
Az Internetkávézókban osztogatott FBI szórólap leírja, hogy a „mindig készpénzzel fizető” vendégek potenciális terroristák lehetnek. Figyelembe véve, hogy azért jelenleg még sok helyen nem is lehet kártyával fizetni 10 dollárt meg nem haladó vásárlások esetén, az FBI „címkéje” alapján azonnal több millió ártatlan ember számítana gyanúsnak.


Forrás: Infowars.com

Hadgyakorlatok a Kaukázusban

Közös hadgyakorlatot indított Együttműködés-2012 néven az Észak-Kaukázusban Fehéroroszország, Oroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán. Az úgynevezett ODKB (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) országok szeptember 15 és 19 között tartották meg a gyakorlatot, melyen több, mint 2000 katona, és több ország hadereje vett részt.
A műveleteket az örmény haderő 5. hadtestének parancsnoka irányítja. Az egyenlőre nem tudott, hogy hogyan kerültek Örményországba az orosz gyakorlatozó csapatok, mivel Grúzia és Azerbajdzsán lezárta légterét az orosz katonai repülőgépek előtt. A hadgyakorlat egyértelmű nyomáskifejtés Azerbajdzsánra, amely még mindig nem ismeri el a tiszta örmény lakosságú Hegy-Karabah tartomány függetlenségét. Örményország kifejtette, hogy egy esetleges agresszió esetén számít szövetségesei támogatására. Ezzel párhuzamosan Oroszországban kezdetét vette a Kaukázus 2012 nevű nagyszabású gyakorlat is, melyre Vlagyimir Putyin elnök is ellátogatott.
Kiss András

Morales elnök bejelenti az ENSZ-ben az Új Korszak kezdetét

Evo Morales, bolíviai elnök beszéde az ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán 2012. szeptember 26-án
( kivonat a beszéde utolsó részéből )
A természeti erőforrásoknak, az olajnak, a gáznak vajon állami vagy magánkézben kellene lennie? ... Én ezzel kapcsolatban azt javasolom, testvérek, hogy természeti erőforrásokat államosítsák. A természeti erőforrások nem tartoznak a transznacionális vállalatokhoz, hanem azok a világ népei államigazgatásai alá tartoznak ... Mi garantáljuk ezeket az alapvető szolgáltatásokat, mint alapvető emberi jogokat - ezek nem lehetnek magánkézben - ez állami feladat. A világítás, a víz, a villany, a kommunikáció - mi államosítottuk őket és az emberi jogok részeivé tettük. Ezek a nagyon fontos alapvető szolgáltatások tehát emberi jogokká lettek...

 
A maják naptára és a jégkorszakok mítosza


Világunk egysége

A Földünk egy szimmetrikus csillag bolygója. Középen helyezkednek el a nagy bolygók, sok holddal. Kívül és belül a kisebbek, egyre kevesebb holddal. Ez a szimmetrikus rendszer meghatározza az anyagi összetételt, sűrűséget, átmérőt, pályaadatokat (a bolygókét és egyéb objektumokét) és sok egyéb tulajdonságot; amely tulajdonságokat ma nem hoznak egymással összefüggésbe. A keringési pályák mind egymásra hatnak és egymást módosítják. A maják mindezen összefüggéseket öntötték bele naptárukba. Ők három kör együttforgásából vezették le a naptárukat. Mindegyik kör egy bolygómozgást takar, és ezek összessége mutatkozik meg a naptár korszakaiban. A mostani együttállás a három időkör bolygóinak együttállása; a föld téli napfordulója és a holdtölte együttes hatása is kell hozzá.
Földünk a Nap körüli gömbfelületen kering és saját tengelye körül forog. E két mozgás generálja a Föld magjának forgását, ami a Lorenz-erő alapján adja meg a mágneses pólusokat. Ezen pólusok szöge is ezen erők együttes hatása miatt tér el a földrajzi pontoktól, amik végeredményben a klimatika és a napállás szerinti pontok. A bolygók előbb leírt együttállása ezt a mágneses áramlást fogja módosítani. Ehhez a módosításhoz, ekkora (bolygó)tömegek megfelelő elhelyezkedése szükséges, természetesen a megfelelő mozgásiránnyal. A végkifejlet az a magma áramlásának asszimetrikus megváltozása, ami most folyik. A mágneses áramlás módosítása egyre erősebb lesz, mígnem beállnak az új pozícióba a mágneses pólusok. Az északi félgömböt tekintve a pólus valahol Kanada közepén lesz. Ekkor a mágneses mozgás visszaáll, hiszen a folyamat motorja a nap körül lévő gravitációs gömbfelületen való keringés. Az újabb egyensúly beállását követi majd a klimatikus egyensúly és a bioszféra rendeződése is. De ez csak egy átrendeződő folyamat végén áll be, ami jó pár évig fog tartani. Alapvetően a nap határozza meg a bolygók tulajdonságát. Azok pedig egymás változásait. Ami főként a pálya- és pólusváltozásokban nyilvánul meg. Ezen tulajdonságok meghatározzák a földrajzi, klimatikus eseményeket, amik a bioszférát alakítják. A folyamat végén csücsülünk csak mi. A csillagállások pontos képét nem ismerem, mert nem vagyok csilagász, de a maja naptár erre alapszik és a későbbiekben látható folyamatok is ezt támasztják alá. A bolygók fizikai tulajdonságokat határoznak és változtatnak, anyagi minőségüknél fogva.

Jégkorszak

A jégkorszakok egymás után következése is ehhez a folyamathoz köthető. A pólusok időszakonkénti vándorlása az adott ponton váltott ki eljegesedést. Természetesen az előző jégtáblák elolvadtak és az éghajlati övek is ezzel együtt vándoroltak. Így a földtörténeti korok egymásba folynak, hiszen párhuzamosan történtek. A karbonképződés és a jégkorszakok párhuzamosan történtek, csak az átmeneti idők választották el ezeket. Ezen idők kormeghatározása amúgy is esetleges.
A kontinensek vándorlása sem volt oly ütemű, hiszen nem a kontinensek vándoroltak az éghajlati övekbe hanem fordítva. A pólusváltások magukkal hozták a tengerszint változását is, mivel a jégsapkák elolvadása víztöbbletet jelentett, és az új jégsapka kialakulása időbe telt. A jégsapkák mérete, – így létrejöttük és elolvadásuk is – mind egyedi. A korszakok közötti kihalásokat is ezen specifikus dolgok egyedisége és a pólusváltás drasztikussága határozta meg.

Kataklizmák

Ha egy éghajlati öv elvándorol, az sok állat és növény pusztulását is eredményezheti. Létrehozva például a nagy széntelepeket. Amelyeket a korszakváltás drasztikus hatása zárt magába. De a változás maga is lehet fajok drasztikus kihalásának oka. Kezdve a nagytestű tengeri élőlényektől egészen a dinoszauruszokig (amelyek így belecsúsznak az emberek sárkány mítoszaiba). Mivel az eltolódás lehet nagymértékű vagy esetleg teljes pólusváltás, az eltolódás mértéke meghatározó a kataklizma tulajdonságára nézve: tűzvészek, árvizek, eljegesedés. Mindezek soron követhetők, kezdve a dinoszauruszok kihalásától, atlantisz elsülyedéséig (lehet hogy fagyott vízben). Ám ezzel magyarázható új életformák előretörése. Még a tenger irányából a szárazulatok felé. Pontos képet adhat, ha követjük az eljegesedések irányát, és ezen pólusváltozások mértékét.
Végeredményben a földtörténeti korokat összébb tolhatjuk és belesűríthetjük a maja naptár időrendjébe, amit ezek a bolygóállások jól meghatároznak.

Történelmünk és a csillagjegyek

Történelmünket korszakokra osztjuk. Ezeket még csillagjegyekhez is kötjük néha. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a kisebb események változásait, emberléptékű korszakokhoz is hozzá kellene kapcsolni. Ez mellet a nagy korszakváltások kiváltó eseményei ennek tükrében értelmezhetők. A maják és más fejlett népcsoportok tudták, hogy eljött a váltás ideje. Ebbe ők nem szeretnének helyet kapni hisz akkor már nem önmaguk lennének. Ezen körülmények között akar-e élni az, aki ismeri, mi jön ezek után. Ennek tükrében érthető a történelmi események motivációja, sorrendje és sors-szerű helye. Ebből az is következik, hogy ha ismerjük a folyamatot, meghatározhatók az elkövetkezendő események körvonalaikban, és magyarázhatok a múlt eseményei.

Fizikai változások

Éghajlatunkban megfigyelhető egy körülbelül tíz éves periódus, ami többek közt a csapadékeloszlásban is nyomon követhető. Mindez Jupiter bolygónk keringéséhez köthető. Megfigyelték hogy 50 évente a föld forgása kissé megváltozik, lassul, ez is a bolygómozgások együttes hatása.
Jelen korunkban megfigyelhető változások a három időkerék együttállásához köthető. Legkülső időszak, ami ide vezetett; a hidegháború technikai túlpörgése, a környezet rombolása. Rendszerváltásunktól napjainkig, megfigyelhető a környezettudatosabb élet, az ezotéria előretörése és egyéb fizikai körülmények (amikre mindjárt kitérek); tartalmazzák a középső időkerék együttállásba fordulását. Az utolsó időkerék ebben a félévben fordul a pozícióba. Az elmúlt években megfigyelhető az ezotérikus nyitás. Ezt azzal kötném össze, hogy az új bolygóállás a föld fizika részecske-terhelését megváltoztatja, mert a különböző bolygók különböző részecskéket árnyékolnak, és a más irányú elmozdulások más tulajdonságpárokat hoznak előtérbe. Az ezotériás dolgok igazából az éter, mint ötödik dimenzió létezésével kapcsolható össze, amit ma a vákuum létezésével takarnak el. Ezzel párhuzamosan változik a gravitációs térerősség is, amit az etalon súlyok negatív anomáliájával takarnak el, ám egyszerű jelenségekkel igazolható a gravitációs térerősség-változás. A második időkörben született tinédzser gyerekek magasságán nyomon követhető (de más korszakban élt állatokon, növényeken is megfigyelhető ez a ciklikusság). De a korábban születetteknél is észlelhető csontritkulás, és egyéb betegségek megjelenése. Természetesen a spirituális korszakok is ezzel magyarázhatók, egészen a maja emberek körül található furcsaságoktól kezdve, a középkor mágikus lényein keresztül, a ma kitisztult lelkületig.

Klíma és környezet

A globális felmelegedés nem a légkör tized százalákos megváltozásával magyarázható. Hanem azzal, hogy a középső körbe érve a pólus minimális mozdulása elegendő a jégsapkák megfelelő oldalon történő olvadásához. Az irányszög változása pedig elegendő a tengerjárás és széláramlás megváltozásához. Ami a klíma lassú változását eredményezte. Ezen dolgok most kezdenek felgyorsulni a jégsapkák drasztikus olvadásával. Az állatok egyre gyakrabban tévednek el, mivel a mágneses pólusok elfordulnak a földrajzi térképhez képest. Az utóbbi fél évben az eszkimók jelezték, hogy a csillagok képe eltolódott. A szél is irányváltáson esett át. Ez már annak a jele, hogy ők kikerülnek abból a földrajzi övből, ahol eddig éltek. Az átlag ember ezt azért nem veszi észre, mert nem követi nyomon a bolygók és a Nap vándorlását – és az iránytű a Nap pályájához igazodik (a bolygók utánkövetése időben eltolva észlelhetö). Kevesek szokták a napfordulókat megfigyelni. Ezen eseményekkel magyarázható a két Nap megjelenése is, mivel az északi sarkon a Nappal együttáll egy nagy kísérő bolygónk, amit második Napnak vélnek. Az europai klimatikus változás is hozzáköthető; mivel Velencét azért önti el a tenger egyre sűrűben mert a föld pólusmozdulására merőleges délnyugati elmozdulás ezt a hatást kelti; éppúgy, mint a nálunk idén észlelhető délnyugati szelek. Amik egyedül esőhozók ebben az évben. A szél mozgásintenzitása is köthető ezekhez a ciklusokhoz. Jópár évig szinte soha nem fújt a szél. Manapság majd minden nap fúj, ám eső után pár napig biztos.

Új klímarendszer

A jégsapkák elolvadása nagymértékű vízszintemelkedésel jár majd, ami elmos sok partmenti várost. Az új póluspozíció felvétele után Kanada és fél Amerika hó majd jég alá kerül. Európa nagyrésze lehűl, hiszen nyugatról északi fekvésű lesz. Az oroszok egy kellemes klímájú részbe kerülnek majd, épp úgy mint Ausztrália. Az őserdők kiszáradnak, a sivatagokban több eső lesz, a tajga mérsékelt övbe vándorol. Kanada egy nagy jégsapkává alakul, ami klimatikus eltolódást eredményez, beleértve a tengerálamlások újrarendeződését. A déli póluson a jégsapka kialakulásának esélye kisebb, mivel a szilárd talapzat ott hiányzik. Anktartisz jege alat egy rég elfeledet civilizáció olvadhat majd ki, ami a réges-régi térképeken is szerepel. Ide illik be az a törekvés, ami a két pólus ipari nyersanyagait mérte fel.

Geopolitika

Ebbe a képbe belefér, hogy Amerika hagyja veszni az északi területek infrastruktúráját, a mezőgazdaság leharcolásával egyetemben. Oroszország erősödése is erre az önbizalomra vezethető vissza, az eurázsiai unióval együtt. Európában a nyugati országok környezeti leharcolása szintén a feladás lehetőségére mutatnak, éppúgy mint a délkeleti országok csődbe vitele. Ami felvásárlás, költözés, lehetőségét adja majd. Az őserdők pusztítása se drasztikus így nézve. Mivel egy kiírtott őserdő a száhel övben épp ugyanúgy néz ki, mint amit megkíméltek. Mert ha a napi eső elmarad, akkor a növényzet elpusztul, ami az ökoszisztéma felrobbanásához vezet. A tajgavidéken bekövetkezett száraz évjáratok is a majdani teljes kiolvadás segítették. Természetesen itt már az emberi beavatkozás is megjelenik, mint mindezezen folyamatok előkészítője (a légköri részecskeszórás és egyebek).Itt említeném meg, hogy ez már nyilvánvaló sok mindenkinek jó ideje. Minderre előkészülve a vezetö réteg ehhez igazította terjeszkedését, kivonulásait, és a lakosság elszegényítését, illetve megerősitését. Hisz az új hely és helyzet új embereket és erőforásokat igényel. Az energia kérdése a gravitáció megváltozásával és az éteri tér megerősödésével az olcsobb irányba tolódik el, amit lehet nem akarnak minden réteggel megosztani. Az ezotériás felismerés pedig nem is engedi ezt sokáig leplezni. Az, hogy a végén a maradék ember összeveszekszik az erőforásokon egy jó kérdés, de elszántságuk érezhető. A folyamatot a hetvenes években fedezhették fel, és azóta kidolgozták, mit fognak tenni. Az, hogy eltitkolták, az oktatás mikéntje. Azt tudjuk, hogy a sarkok a mágneses sarkoktól eltérnek, de hogy miért és menyire azt nem értjük. A fizikai és egyéb változásokat, mint a naptevékenységeket, anomáliákkal magyarázzák; a ciklikus eseményeket pedig soha nem kötik bolygómozgásokhoz, annak ellenére, hogy néha még a forgási idővel is egyezik.

Várható történések

A klíma megváltozik a fent említett körülmények hatására, de előtte a jégsapkák elolvadása a partmenti városokat törli el. A Föld megállásából adódó szél és egyéb események nem lesznek, hiszen nem megállunk, hanem a tengely fékeződik ki új pozicióra, aminek a szelét mi is érezzük a délnyugati parton élőkkel egyetemben. Az utolsó napok tengelykorrekcióját ki kellene számolni, az égen biztos eredményez látványos elemeket, például a változásból adódó napszakváltozást és elviselhető légmozgást. Ez drasztikus lesz de nem három napos sötétség. A pólusgyengülés és -eltolódás a napszél ártalmas sugárzásával okoz majd elektronikus és egészségügyi problémákat, de ennek ismeretében ez is mérsékelhető a megfelelő szintre. Ez most is megfigyelhető. Ezt hívják átállásnak az új rezgésre. A kritikus pont a társadalmi krizis, amit az eredményez, hogy az erőforrások nem megfelelően vannak feltöltve, főleg ahhoz mérten, hogy új klimatikus zónába kerül az ember. Tüzelő és élelem nem ehhez mérten van tartalékolva. Meg fog jelenni a pánik, ami a szociális rendszer csődjét okozza, és ez lesz a fő gond.Erre segítettek rá az utóbbi években. Egy egyszerű példa: egy német atomerőmű leáll, ha a műszakváltás nem tud vagy nem akar bemenni. Senki sem önfeláldozó egy ponton túl. Ekkor a villamos rendszer megbotlik, ami mindent ránt maga után. Minden ami a vezetékekben áramlik megáll, és pont kerül az i-re. Emellett a fizikai tulajdonságok is változnak. Az irányok, a napszakok és hasonlók elmozdulnak. A gravitációs tér gyengülése és a spirituális erő elszabadulása érdekes élmény lesz. A felkészületlenség sokkolóan hat majd. A dolgok egyéb irányba magyarázása és az elfedés csak egyeseknek lesz kifizetődő.

Végszó

Mindenki értékelje ezen sorokat. Én csak a dolgokat rendszerbe foglaltam, és nem kívántam évszámok és fizikai erők kiszámításával tölteni a sorokat. Mindenki járjon utána, és rájön mi igaz s mi nem. Én csak egységet teremtettem a történelmünk, földrajzunk és a jövő között. Belekapcsolva olyan dolgokat, amiket eddig nem tudtak megmagyarázni.

Sok sikert a következőkhöz, köszönöm.
A fő kérdések még hátra vannak.

antarktisz

EGY ÉVE TART A BANKELLENES TÜNTETÉS AMERIKÁBAN

Amerikában egy évvel ezelőtt, szeptember 17-én kezdtek tüntetni a New York-i bankok ellen, az országos mozgalom rövidített neve OWS (Foglaljuk el a Wall Streetet). Most egy év után újra vonultak és a rendőrség újra erőszakkal válaszolt. A hazai hírekben erről egyetlen kockát sem mutattak. Képek a Huffpost oldaláról.
MORALES ELNÖK PONTOKBA SZEDTE A SZÜKSÉGES VÁLTOZÁSOKAT A VILÁG TÚLÉLÉSE SZEMPONTJÁBÓL, AZ ENSZ KÖZGYŰLÉSEN

Erről a fölszólalásról a hazai hírekben mélyen hallgattak.
A nyári napforduló alkalmával Evo Morales boliviai elnök azt mondta, hogy nagy változások jönnek. "Először is, a globális kapitalizmus válságban van. Másodszor a civilizációs mátrix (a levegő, a bolygónk, a mindenség, az élet. A szerk), a globális kormányok, a kapitalizmus pusztulni fognak. A szociális közösségek, a kultúra a valódi élet. Harmadszor, éghajlati válság van, az emberi kapcsolatok a természettel megromlottak. Negyedszer, a közösségi energiák hozzák meg a változást. Ötödször. Figyelni kell a Földanya üzeneteire” -mondta az elnök. Hatodszor. Vissza kell szerezni a régi bölcsességeket és az ősi szokásokat. Nem szabad kifosztani a természeti erőforrásokat. Nagyon fontos a vita, mert mi szeretnénk beszélni mindenkivel. Nyolcadszor. Az élelmiszer-önrendelkezést biztosítani kell, persze a biztonságos élelmiszer-önrendelkezésekről van szó." Végezetül a testvériségről, az EU gazdaságának, kiegészítő kapcsolatáról, a kommunikációs jogokról, a közösségi tanulásról is szólt. Az emberi azonosságnál nagyon fontos az önismeret, az ébredés és természetesen az egészségügyi kérdések is. Nagyon fontosak lesznek az ősi szertartások az Isla del Sol-nál, az inka szent Nap-templomnál. Amit már az inka kultúrában a XI. század óta folytatnak minden év december 20 és 22 között. Bolíviában ezen a találkozón az őslakosok a világ minden tájáról összejönnek a tűz köré, az ősi filozófia szerint az "idők végezetéig", hogy vége legyen az önzésnek, az individualizmusnak, hogy vége legyen a kapitalizmusnak és vége legyen a gyűlöletnek. Ez majd elindítja a testvériséget, a közösségi életet, a szeretet jegyében mindig ugyanezt a hagyományt követik. (ABI alapján)

A Kúria munkaanyaga

A joggyakorlat elemző csoport a vonatkozó magyar és uniós jogi szabályozás folyamatában történt feldolgozása, közel 50 ítélet áttanulmányozása után, a német és osztrák joggyakorlatról készült tanulmány, a csoport közgazdász tagja véleményének ismeretében az alábbi megállapításokra jutott.
1.) A pénzügyi intézmény a fogyasztói nem lakáscélú hitel- és kölcsönszerződésekre (fogyasztói kölcsönszerződés) vonatkozó általános szerződési feltételei között (üzletszabályzatában) a kamat, díj, költség ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosításának jogát – törvényi felhatalmazás alapján, annak megfelelően – kikötheti. E szerződési kikötés nem semmis önmagában amiatt, mert a pénzügyi intézmény maga számára a fogyasztóra hátrányos egyoldalú szerződésmódosítás jogát kiköti.
A szerződési jog alapvető elve a „pacta sunt servanda” elve, amely a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését követeli meg a felektől, azzal a tartalommal, ahogyan szerződéskötéskor megállapodtak. Ehhez képest a szerződés módosítását – ha az nem a felek közös megegyezésével történik – az teheti indokolttá és a másik félre rákényszeríthetővé, ha tartós jogviszonyok esetén annak tartama alatt a szerződéskötéskor fennállt körülmények, előre nem látható módon, lényegesen megváltozhatnak, ezért a szerződés eredeti feltételekkel történő teljesítése egyik, vagy mindkét fél lényeges érdekét sérti. Ezt az elvet a bírósági szerződésmódosítás körében a Ptk. 241.§-a rögzíti; a jogszabállyal történő szerződésmódosítás feltételeivel pedig az Alkotmánybíróság több határozata foglalkozott.
A fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó jogi szabályozás már hosszabb idő óta folyamatosan, egyre szigorodó feltételekkel lehetővé  tette, illetve teszi az egyoldalú szerződésmódosítás jogának kikötését a szerződés részét képező általános szerződési feltételek között. Kezdetben bármely szerződési feltétel egyoldalúan, a fogyasztóra hátrányosan módosítható volt, majd 2009. augusztus 1-től kezdődően csak a kamatra, díjra, költségre vonatkozó rendelkezések. Az egyoldalú szerződésmódosítás egyéb feltételeit is eltérő módon, részletességgel rendezte a Hpt. hatályba lépése óta.
Az egyoldalú  szerződésmódosítás jogára vonatkozó kikötés semmisségének megállapítását a gyakorlatban a fogyasztók gyakran arra hivatkozással kérik, mert magának az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségének biztosítását tisztességtelennek tartják, olyan egyoldalú jogosultságnak, mely indokolatlanul és egyoldalúan előnyös a pénzügyi intézmény számára. Ez az álláspont azonban az alább kifejtettekre tekintettel nem osztható.
A kamatra, díjra, költségre vonatkozó rendelkezések egyoldalú módosítását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezéseknek racionális, mindkét szerződő fél érdekében álló indoka van. Az egyoldalú (fogyasztóra hátrányos) szerződésmódosítás lehetővé tétele annak megfelelő eszköze, hogy a hosszú távú szerződés ideje alatt a szolgáltatás és annak ellenértéke között a szerződésben a szerződés megkötésekor kialakult értékegyensúly fennmaradjon. Célja, hogy a tartós jellegű szerződésekhez kapcsolódó kalkulációkból származó rizikót csökkentse, ezáltal megóvja a fogyasztót attól, hogy az általános szerződési feltétel alkalmazója a lehetséges jövőbeli költségemelkedést elővigyázatosságból már a szerződéskötéskor a fogyasztóra áthárítsa, ezzel a kölcsön felvételét megdrágítsa.
Az egyoldalú  szerződésmódosítás jogának kikötése egyoldalú jogosultság, de a Ptk. számos olyan jogintézményt ismer, amely valamely fél számára egyoldalú alakító jogosultságot (hatalmasságot) biztosít a szerződéses jogviszony létrehozatalára (elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog), megszüntetésére (felmondási és elállás joga) vagy tartalmának meghatározására (választás joga). A hatalmasság jogosultja a másik féllel szemben az általános szerződési szabályokból fakadó jogosultságokhoz képest kétségkívül többletjogosultságokkal rendelkezik, ez azonban önmagában nem teszi az ilyen kikötést jogszabályba vagy nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközővé, illetve tisztességtelenné.
Különösen igaz ez kölcsönszerződés esetén. Az egyoldalú, fogyasztóra hátrányos szerződésmódosítás joga együtt jár azzal a Hpt-ben előírt kógens kötelezettséggel, hogy ha a változás a fogyasztóra kedvező, azt a fogyasztó javára érvényesíteni kell. Ebből következően önmagában nem tekinthető indokolatlanul és egyoldalúan előnyösnek az egyoldalú szerződésmódosítás jogának kikötése (szimmetria elve).
2.) Az egyoldalú  szerződésmódosításra vonatkozó  kikötés nemcsak jogszabályba ütközés miatt lehet semmis, hanem azért is, mert az egyoldalú  szerződésmódosításra okot adó  egy vagy több, esetleg valamennyi feltétel – tartalmát tekintve – indokolatlanul és egyoldalúan előnyös a pénzügyi intézmény számára, ezért a Ptk. 209.§-ának (1) bekezdése értelmében tisztességtelen.
A Ptk. 209.§-ának (6) bekezdése alapján azonban a bíróság által nem vizsgálható az olyan feltétel tisztességtelensége, amelyet jogszabály határoz meg, vagy amely tisztességtelenségének vizsgálatát jogszabály kizárja (209. § (5) bekezdés). A Magatartási Kódexben foglalt egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő feltételek semmisségét a bíróság vizsgálhatja.
Azon feltételek meghatározása, melyek változása esetén mód van az egyoldalú  szerződésmódosításra – ú.n. ok-lista – ütközhet egyrészt jogszabályba, másrészt a Ptk. 209. § (1) bekezdése értelmében lehet tisztességtelen.
A 93/13/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdését átültető Ptk. 209. § (6) bekezdésének rendelkezése folytán olyan feltétel tisztességtelensége azonban bírósági vizsgálat tárgyát nem képezheti, melyet jogszabály határoz meg, vagy jogszabály előírásainak megfelelően határoznak meg. Ez azt jelenti, hogyha jogszabály kimerítően (taxatíve) meghatározza, hogy melyek lehetnek az egyoldalú szerződésmódosítás lehetséges indokai, akkor a jogszabályban nevesített okoknak a tisztességtelensége bíróság által nem vizsgálható. Például a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló, kizárólag fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerződésekre vonatkozó 275/2010 (XII.15) Korm. rendelet által felsorolt esetekben nincs mód vizsgálni azt, hogy a jogszabályi rendelkezésnek megfelelő esetben az ott írtak betartásával történő szerződésmódosítás tisztességtelen-e. Megjegyzendő, e jogszabályi rendelkezés egyébként nem írja elő, hogy az általános szerződési feltételekben szabályozni lenne szükséges az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó tényeket, körülményeket, így a pénzügyi intézmény ezeket nem köteles az általános szerződési feltételek körében feltüntetni. Ha azonban mégis felsorolja, azt csak a jogszabály átvételével teheti meg, azaz nem bővítheti, és nem szűkítheti azokat a tényeket, körülményeket, melyekben bekövetkező változás esetén módja van az egyoldalú szerződésmódosítás jogával élni. Megtévesztő, ha a pénzügyi intézmény a Korm. rendeletben szereplő egyes egyoldalú szerződésmódosításra okot adó tényezőket felsorol az általános szerződési feltételek között, másokat meg nem, anélkül, hogy utalna a Kormány rendeletben írtakra.
Amennyiben a vonatkozó jogi szabályozás csupán azt írja elő, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás feltételeit – az ok-listát – a szerződésnek tartalmaznia kell, de azt nem határozza meg, hogy milyen feltételek bekövetkezése esetén lehet egyoldalúan a szerződést módosítani, a feltétel tisztességtelenségének vizsgálata a bíróság jogkörébe tartozik.
Ezt az értelmezést támasztja alá a 93/13/EGK irányelv 1 cikkének (2) bekezdése is. A 93/13/EGK irányelvnek – különösen a szerződő felek viszonylatában – ugyan nincs közvetlen hatálya, annak 1. cikkének (2) bekezdését mégis figyelembe lehet venni a Ptk. 209.§ (6) bekezdésének értelmezésénél, hiszen annak átültetéseként került be a Ptk. szabályai közé. A 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerint azok a feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, valamint olyan nemzetközi egyezmények alapelveit vagy rendelkezéseit tükrözik, amely egyezményeknek a tagállamok vagy a Közösség az aláírói, különösen a fuvarozás területén, nem tartoznak az ebben az irányelvben előírt rendelkezések hatálya alá. Az irányelv megfogalmazásából világos, hogy csak azokat a kikötéseket veszi ki az irányelv hatálya – és ez által a tisztességtelenség vizsgálata – alól, amelyek a jogszabály kötelező rendelkezéseit tükrözik. A Ptk. 209.§-ának (6) bekezdésében a „jogszabály előírásának megfelelően” meghatározott feltétel alatt tehát nem azokat a kikötéseket kell érteni, amelyek a jogszabály keretei között maradnak – vagyis nem ütköznek jogszabályba –, hanem azokat, amelyek tartalmát jogszabály határozza meg, az eltérés lehetősége nélkül.
Az egyoldalú  szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötés tisztességtelenségének vizsgálatát nem zárja ki a 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően átültetett Ptk. 209. § (5) bekezdése sem, mely szerint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak a főszolgáltatást megállapító illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek. A kizárás ugyanis nem alkalmazható a fogyasztónak nyújtandó szolgáltatás díjai módosításának mechanizmusára vonatkozó valamely kikötésre. E jogértelmezés helytállóságát támasztja alá az Európai Bíróság 2012. április 26-án az Invitel ügyben (C-472/10.) hozott határozata is.
A Magatartási Kódex, melyre történő utalás a Hpt-ben több helyen is megjelenik (pl. 210. § (5) bekezdés) nem jogszabály, ezért önmagában az, hogy az általános szerződési feltételben szereplő ok-listában foglaltak megfelelnek a Magatartási Kódexben foglaltaknak, nem zárja ki a feltétel tisztességtelenségének bíróság általi vizsgálatát.
3. Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó  olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő  pénzügyi intézmény számára –  a fogyasztó hátrányára –  indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Tisztességtelen – adott esetben jogszabályba ütköző – az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés, ha:
a) tartalma az átlagfogyasztó számára nem egyértelmű, nem világos (világos és egyértelmű megfogalmazás elve);
b) az egyoldalú  szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis ok-listát nem tartalmaz, vagy az ok-lista csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz (tételes meghatározás elve);
c) az egyoldalú  módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek lehetősége van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve);
d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem olyan mértékben hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség  és arányosság elve);
e) a másik fél nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén  és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá  történő áthárítására (átláthatóság elve);
f) a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát.  
A Ptk. szabályozza mikor lehet egy szerződéses rendelkezés tistztességtelenségét megállapítani, mely az egyoldalú szerződésmódosítására vonatkozó szerződéses rendelkezések kapcsán is irányadó.
A Hpt. meghatároz olyan követelményeket, melyeknek az egyoldalú szerződésmódosításra lehetőséget adó általános szerződési feltételek rendelkezéseinek meg kell felelniük; ha az adott ÁSZF rendelkezés nem felel meg a törvényi előírásoknak, akkor az törvénysértő. A Hpt. 210.§-ának (3) bekezdése kifejezetten kimondja, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a hitelező akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza.
a) Az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó kikötések tisztességtelenek amennyiben  a Ptk. 209. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. A Ptk. 209.§-ának (4) bekezdése – a 93/13/EGK irányelv 5. cikkének megfelelően – kimondja, hogy az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét – tartalmától függetlenül – önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető.
Az érthetőség és az egyértelműség követelménye nem függ az érintett fogyasztó  ismereteitől, értelmi képességeitől (ez a közérdekű perben egyébként sem lenne vizsgálható), hanem az átlagos fogyasztó számára kell a kikötésnek érthetőnek és egyértelműnek lennie. Az átlagos fogyasztótól elvárható szint meghatározásánál egyrészt az általános elvárhatóság követelményéből [Ptk. 4.§ (4) bekezdés], másrészt a fogyasztó fogalmából [Ptk. 685.§ d) pont] kell kiindulni. A fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy, aki tehát nem rendelkezik különleges szakismerettel és szakértelemmel, ugyanakkor teljes belátási képességgel és az általános műveltség körébe eső ismeretekkel bír.
Az egyértelműség körében felmerülő kérdés, hogy milyen pontossággal kell tudnia a fogyasztónak kiszámítani, hogy meghatározott az ok-listában szereplő feltétel fogyasztóra kedvezőtlen vagy kedvező változása hogyan hat ki a fogyasztó által fizetendő kamat, költség, illetve díj mértékére.
Fontos rögzíteni, hogy a hitelezőnek árazási elveit írásban kell rögzítenie. Az árazási elvek határozzák meg a bankok árképzési gyakorlatát, vagyis azt, milyen ügyfeleknek, mennyiért, milyen árazási és árváltoztatási mechanizmusokkal értékesítik termékeiket, hogyan állapítják meg a kockázati felárakat, milyen referencia kamatokat alkalmaznak, milyen kötelezettségeket hogyan vesznek figyelembe, milyen módszereket, statisztikai eloszlásokat, modelleket használnak a különböző banki termékek árának megállapításához. Az árazási elvek megfelelőségét valamint az árazási elvek alkalmazásának gyakorlatát a PSZÁF jogosult ellenőrizni a Hpt. 210. § (5) bekezdésében szabályozottaknak megfelelően.
Az Európai Bíróság az Invitel-ügyben utalt rá: a 93/13/EGK irányelv „(20)  preambulumbekezdéséből következik, a fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani, hogy megismerhesse az ÁSZF-ben szereplő összes feltételt és e feltételek következményeit; […] az irányelv 5.  cikke előírja, hogy a kikötéseket egyszerű és érthető nyelven kell megfogalmazni”. Végül: „az irányelv 3.  cikkének értelmében vett „tisztességtelen” jelleg értékelése során alapvető jelentőséggel bír a fogyasztó azon lehetősége, hogy egyértelmű és érthetően megfogalmazott kritériumok alapján előre láthassa az ÁSZF eladó vagy szolgáltató általi módosítását a nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak vonatkozásában”. [E kérdéskör a d) pont kapcsán kerül részletes kifejtésre.]
b) Az egyoldalú  szerződésmódosítást biztosító ÁSZF kikötés alaki szempontból akkor nem tisztességtelen – és akkor felel meg a törvényi rendelkezésnek –, ha a szerződéskötés időpontjában előre tételesen meghatározza a módosításra okot adó körülményeket (ok-listát tartalmaz). A tételes meghatározás követelményének akkor felel meg a kikötés, ha az ok-lista teljes körűen és nem példálózva jelöli meg az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó körülményeket, azaz olyan zárt  rendszert alkot, amely a figyelembe vehető tények és körülmények taxatív felsorolását tartalmazza.
c) Általában a tételes ok-listát a pénzintézet maga határozhatja meg egyoldalúan, a fogyasztó hivatkozhat arra, hogy a módosításra feljogosító  egyik vagy másik, vagy valamennyi kikötés a tartalmában indokolatlanul és egyoldalúan előnyös a pénzintézet javára, vagyis az tisztességtelen. Az előre tételesen meghatározott kikötésnek objektívnek kell lennie, azaz olyan, a szerződéskötést követően beálló külső körülményt kell megjelölni, amelyet a pénzügyi intézmény maga nem idézhet elő, vagyis nem a pénzügyi intézmény szubjektív (tőle függő) döntése, magatartása következtében állhat elő, annak előidézésében a felek szerepet nem játszanak, tőlük független tényezők eredménye.
Tisztességtelen tehát az ok-listában szereplő olyan körülmény-változás megjelölése, amelynek bekövetkeztét vagy mértékét a fogyasztóval szerződő fél képes egyoldalúan meghatározni (pl.: a tulajdonosi hozamelvárás változása), vagy amely semmilyen okszerű kapcsolatban nem áll a kamat, költség, díj mértékével.
d) Az ok-lista alkalmazásával kapcsolatos alapvető elvárás, hogy az ok-listában meghatározott feltétel változása ténylegesen hatást gyakoroljon a szerződésben meghatározott kamatra, díjra, költségre. Olyan tényező szerepeltetése az ok-listában, mely szakmailag indokolatlan, mert a kamatra, díjra, költségre kihatással nincs, semmis.
Az arányosság szempontjából kiindulópont lehet, hogy a fogyasztóval szerződő  pénzintézet – aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti [Ptk. 685.§ f) pont] – nyilván valamilyen mértékig előre kalkulálja a kölcsönnyújtás kockázatait, és azokat a Hpt. szerint kezelni is köteles. Az nem vitás, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét nem lehet egyoldalú haszonszerzésre fordítani, így az emelés mértéke nem lehet magasabb, mint a körülmény-változásnak a kamatra, díjra, jutalékra gyakorolt hatása, és a fogyasztó számára kedvező változást is érvényesíteni kell. A Hpt. 210.§-a (4) bekezdésének a)-c) pontjai – az árazási elvek kapcsán – rögzítik is a tényleges hatás, a kedvező változás érvényesítése és az arányosság követelményeit.
Vitatott azonban, hogy a fogyasztóra a körülmény-változással arányban minden esetben és teljes mértékben át lehet-e hárítani a körülmény-változással járó többletterheket.
Az általános szerződési szabályok szerint a felek szerződéskötéskor felmérik és vállalják a körülmények esetleges változásából fakadó, a szerződés változatlan tartalommal történő teljesítése esetén őket érő előnyöket és hátrányokat (rendes üzleti kockázat). Ehhez képest az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége révén a fogyasztóval szerződő fél – aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti [Ptk. 685.§ e) pont] – egyoldalú, indokolatlan előnyhöz jutna azáltal, ha a rendes üzleti kockázatába tartozó hátrányokat is átháríthatná a fogyasztóra.
A fogyasztói kölcsönszerződésekben szereplő kamat kikötések elérő  tartalmúak lehetnek.
- Fix kamatozású kölcsönszerződés esetén a bank egyáltalán nem jogosult egyoldalúan a kamat, díj, illetve költség mértékét módosítani. Ebben az esetben a pénzintézet a tartós futamidő alatti, a körülmények megváltozásából eredő minden kockázatot előzetesen kalkulálja, ami miatt a hitel – a kamat mértékében is kifejeződően – adott esetben lényegesen drágább. Ez egyben azt is jelenti, hogy a pénzügyi körülmények fogyasztóra nézve kedvező változásának hatását sem köteles a pénzügyi intézmény a fogyasztó javára érvényesíteni.
- A változó kamatozású kölcsönszerződések esetében a felek alkalmazhatják azt a megoldást, hogy a kamatszintet egy meghatározott, változó viszonyítási alaphoz (pl.: BUBOR, jegybanki alapkamat) kötik. A megállapodás alapján a kamatszint automatikusan követi a viszonyítási referencia-kamat változását. A kamatszint módosulása a meghatározott referencia alap változásával együtt, automatikusan megy végbe, vagyis ebben az esetben a pénzintézet részéről nem az egyoldalú jogosultság gyakorlása eredményeként változik a kamat.
- A változó  kamatozású fogyasztói kölcsönszerződések esetén létezik olyan megoldás, amikor csak a szerződéskötéskori kamatot, díjat, költséget határozza meg a pénzügyi intézmény azzal, hogy azok a futamidő alatt változhatnak az ÁSZF-ben meghatározott ok-listában felsorolt tényezők változása esetén. Ha a pénzügyi intézmény a kamat, díj, költség számításánál alkalmazott, számszerűsíthető körülményeket tartalmazó számítási módot a szerződéskötéskor közli a fogyasztóval, és annak alapján a kamat, díj, költség a körülmények változása esetén – a mindenkori, hozzáférhető adatok ismeretében – pontosan kiszámítható, akkor bármilyen mértékű változás automatikusan a fogyasztóra hárul. Ez esetben is meg kell azonban jelölni, hogy milyen gyakran kerül (illetve kerülhet) sor a képlet alkalmazásával az esetleges változások elszámolására akár a fogyasztó terhére akár javára.
Az automatikusan végbemenő kamatmódosítás miatt a kamatszint változására vonatkozó banki közlés csak deklaratív hatályú; a banknak nincs mérlegelési lehetősége, a kamatmódosítás nem egyoldalú akaratnyilatkozat eredményeként következik be, azaz, ha a szerződés alapján a pénzintézet értesíti a fogyasztót a kamatszint megváltozásáról, az értesítésnek csak deklaratív hatálya van. Az ilyen típusú változó kamatozású kölcsönszerződések esetében valójában nem következik be szerződésmódosítás, mivel a kamatszint változás az eredeti, szerződéskötéskori tartalomnak megfelelően a szerződés tartalmának módosulása nélkül következik be (értékmegtartó klauzula).
A fogyasztónak ilyenkor lehetősége van felmérnie, hogy az előre meghatározott körülmények változása hogyan hat ki a kamat, díj, költség mértékére, és az azok előrelátható változásából adódó emelkedés üzleti kockázatát felvállalja, amit viselnie kell.
- Más a helyzet az olyan változó kamatozású kölcsönszerződések esetén, amikor a pénzintézet az ok-listában szereplő körülmények megváltozása folytán a kamat, díj, költség számításánál alkalmazott számítási módot nem közli a fogyasztóval, csupán a számítás végeredményét (valódi egyoldalú szerződésmódosítási jog). Ebben az esetben a bank a szerződés egyoldalú módosításának előre kikötött jogával él, egyoldalú hatalmasságot, alakító jogot gyakorol. Ilyenkor csak az olyan körülmények megváltozása vehető figyelembe, amelyeket a fogyasztóval szerződő pénzintézet az előzetes számításainál megfelelő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Mivel a pénzintézet a szerződésben nem rögzíti a számítása részleteit, csak annak aktuális végeredményét közli, azt fejezi ki, hogy a kockázatok felmérése és kezelése a rendes üzleti kockázata körébe esik, és csak az ezt meghaladó mértékű változásokat háríthatja át a fogyasztóra. E számítási mód mellett az ok-listában szereplő körülményeknek a szerződéskötéskor fennálló helyzethez viszonyított változása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szerződésben meghatározott kamatmérték megváltoztatása indokolt (ún. kamat-kiigazító kikötések). Az arányosság ez esetben azt feltételezi, hogy a banknak a módosítás iránti érdeke meghaladta, de legalább azonos a fogyasztónak a módosítással ellentétes érdekével. A rendes üzleti kockázat viselésével kapcsolatos fent vázolt követelménynek azonban nem kell magában az ÁSZF-ben megjelennie. A konkrét egyoldalú szerződésmódosítások kapcsán lehet vizsgálni, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra olyan okból került-e sor, mellyel a pénzügyi intézménynek már a szerződés megkötésekor számolnia kellett a kamat, a díj és a költség meghatározásakor, ha igen az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelen. Egy ilyen perben a bizonyítási teher megfordul és a pénzügyi intézményt terheli annak bizonyítása, hogy az egyoldalú fogyasztóra hátrányos szerződésmódosításra nem tisztességtelenül került sor, hiszen az árazási elvekben foglaltakat a fogyasztó nem ismerheti meg.
e.) A változó  kamatozású kölcsönszerződésekkel, különösen pedig a valódi egyoldalú szerződésmódosítási jogot biztosító kikötéssel, az ezt megalapozó ok-listával kapcsolatban alapvető elvárás az átláthatóság (traszparencia) követelményének érvényesülése. Az átláthatósági követelménynek a bankok különösen akkor tudnak eleget tenni, ha a szerződésben
- pontosan meghatározzák mit tekintenek irányadó referencia alapnak;
- megjelölik, hogy milyen időközönként vizsgálják felül a kamatlábat (kamat periódusok);
- ezen felül meghatározhatják azt a legkisebb kiigazítási értéket, amely alatt nem módosíthatják a kamatokat (például 0,25 %).
f.) A szerződésmódosítás esetére – mivel az a fogyasztó kötelezettségeire kihat – biztosítani szükséges a felmondás jogát. Ezt előírhatja maga a jogszabály, de ha az nem biztosítja, akkor az általános szerződési feltételek között szükséges rögzíteni:  mi módon kell a módosítást a fogyasztó tudomására hozni, mennyi idő áll a fogyasztó rendelkezésére, hogy felmondási jogával éljen. E szerződési rendelkezések tisztességessége is vizsgálat tárgyát képezheti.
Hangsúlyozandó, önmagában a felmondás jogának kikötése nem teszi az egyoldalú  szerződésmódosítást tisztességessé. A felmondási jog gyakorlásával együtt járó hitelkiváltás magas tranzakciós költsége miatt ugyanis az a fogyasztó számára gyakran nem jelent reális alternatívát a szerződésmódosítással szemben.
4.) Mind a jogszabályba ütköző, mind a tisztességtelen szerződési feltétel semmis; e két érvénytelenségi ok vizsgálatának nincs a jogszabályból levezethető kötelező sorrendje.
Az egyoldalú szerződésmódosítás jogára vonatkozó kikötés semmisségét a fogyasztó és a közérdekű keresetindításra jogosult gyakran mind annak jogszabályba ütköző volta, mind tisztességtelensége miatt állítja. Az eljáró bíróságok általában előbb a szerződési kikötés jogszabályba ütközését vizsgálják, és ezt követően (illetve ennek hiányában) vizsgálják csak a szerződési feltétel tisztességtelenségét.
Mind a jogszabályba ütköző, mind a tisztességtelen kikötés semmis; különbség csak abban van, hogy a tisztességtelen kikötés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni, míg a jogszabályba ütközésre a fogyasztó terhére is.
5.) Ha a fogyasztó a szerződéskötési eljárás során az egyoldalú  szerződésmódosítás feltételeit nem ismerheti meg, az egyoldalú  szerződésmódosításra vonatkozó kikötés nem válik a szerződés részévé.
Amennyiben a feltétel alapos megismerésére nem volt lehetősége, emiatt az adott feltétel tisztességtelennek minősül.
A gyakorlatban többször előfordul, hogy a fogyasztó amiatt támadja az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötést, mert annak tényleges tartalmát nem ismerhette meg, vagy ugyan megismerhette, de nem kellő alapossággal.
A Ptk. 205/B.§-a szerint az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Erre tekintettel az olyan általános szerződési feltételek között szereplő szerződési kikötés, amelyet a fogyasztó nem ismerhetett meg, nem válik a szerződés részévé; külön azonban csak azokra a feltételekre (okokra) kell felhívni a figyelmét, amelyek esetleg lényegesen eltérnek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől, vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől.
Önmagában a fogyasztói kölcsönszerződés részét képező általános szerződési feltételben szereplő, az egyoldalú szerződésmódosításra lehetőséget biztosító ok-lista nem tekinthető a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő szerződési rendelkezésnek, hiszen ennek lehetőségét már 1996 óta a vonatkozó jogi szabályozás – bár többször módosított szabályozás mellett – folyamatosan lehetővé tette, teszi.
A 93/13/EGK irányelv mellékletének 1.i) pontja szerint tisztességtelenek azok a feltételek, melyek tárgya vagy hatása az, hogy a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásban, amelyek alapos megismerésére nem volt tényleges lehetősége a szerződés megkötése előtt. Bár az irányelv rendelkezéseit átültető 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet az irányelv fenti rendelkezését nem vette át, az irányelvben meghatározott módon „elfogadott” feltétel tisztességessége vizsgálat tárgyát képezheti, mivel a bíróság nemcsak az átültetett nemzeti jogszabályban tételesen meghatározott esetekben állapíthatja meg egy szerződési feltétel tisztességtelenségét.
6. a.) A bíróságnak a per tárgyává tett általános szerződési feltétel érvénytelenségét hivatalból kell észlelnie, ha az érvénytelenség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható.
b.) A bíróságnak a már nem alkalmazott vagy nem hatályos általános szerződési feltétel érvényességét is vizsgálnia kell, ha ez szükséges a jogvita eldöntéséhez.
c.) A bíróságnak az általános szerződési feltételként a szerződés részévé  váló egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó  kikötés érvénytelenségét attól függetlenül kell vizsgálnia, hogy azt a fogyasztóval szerződő fél ténylegesen alkalmazta-e. 
a.) A gyakorlatban bizonytalanság mutatkozik abban a kérdésben, hogy mely esetekben lehet, illetve kell a bíróságnak az általános szerződési feltétel tisztességtelenségét vizsgálnia.
A Ptk. 209/A.§-ának (2) bekezdése szerint a fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A szerződés semmisségét a bíróság az előtte folyó eljárásban hivatalból észleli [1/2005. (VI. 15.) PK vélemény], így a fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelen voltát is hivatalból kell észlelnie, ha az a fogyasztó érdekében áll.
Nyilvánvaló  ugyanakkor, hogy a bíróságnak nem feladata az általános szerződési feltételek tüzetes átvizsgálása, erre sok esetben nincs is lehetőség. A kereset mikénti elbírálása szempontjából lényeges szerződési feltétel semmisségét – ezen belül is tisztességtelen voltát – viszont a bíróságnak hivatalból észlelnie kell, ha annak tisztességtelensége a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, és a fogyasztó érdekében áll. Bizonyítás hivatalbóli lefolytatására azonban nincs törvényes lehetőség. A tisztességtelenség fogalmi elemei (egyoldalúság, indokolatlanság) körében – a fogyasztóval szerződő fél érdemi védekezése hiányában – elegendő a feltétellel nyilvánvalóan összefüggő rendelkezéseket megvizsgálni, nem szükséges a rejtett összefüggéseket feltárni.
b.) A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy vizsgálható-e azoknak a kikötéseknek tisztességtelensége, amelyeket a fogyasztóval szerződő fél már módosított, illetve mellőzött.
Jóllehet a fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt kikötés, amelyet a fogyasztóval szerződő fél már módosított, illetve mellőzött, a módosítás, illetve mellőzés időpontjától kezdve – általában a jövőre nézve – nem alkalmazható, annak korábbi alkalmazása is okozhatott olyan jogsérelmet, amely a kikötés tisztességtelen voltának vizsgálatát szükségessé teheti. Természetesen e vizsgálatra is csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság előtt folyó eljárásban a kereset mikénti elbírálása szempontjából jelentősége van.
c.) A vizsgált ügyek egy részében a fogyasztóval szerződő fél a fogyasztóval illetve a közérdekű keresettel szemben azzal védekezik, hogy a vitatott egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó  kikötést a gyakorlatban nem alkalmazta.
A Ptk. 209/B. §-ának (2) bekezdése azonban világosan fogalmaz: a külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti az olyan általános szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítását, amelyet fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra.
Ha a Ptk. 209/B.§-ának (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a bíróság a fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából meghatározott és nyilvánosan megismerhetővé tett, de nem alkalmazott, vagyis a szerződés részévé nem váló általános szerződési feltétel tisztességtelenségét vizsgálja és megállapítsa, még inkább helye van ennek akkor, ha a kikötés a szerződés részévé vált ugyan, de az abból adódó lehetőségekkel a fogyasztóval szerződő fél nem élt. Egy ilyen múltbéli önkorlátozás ugyanis nem biztosítja a fogyasztót arról, hogy a vele szerződő fél a kikötés alkalmazásától a jövőben is tartózkodni fog, és ez által jogait a jövőben sem éri sérelem, ezért a fogyasztó jogai védelme érdekében alappal kérhető e feltétel tisztességtelenségének megállapítása.
7. Az ok-listában szereplő érvénytelen –  tisztességtelen, semmis – kikötés nem vált ki joghatást, a szerződés e kikötés mellőzésével, egyebekben változatlan feltételekkel köti a feleket. A bíróság ítéletében azt állapítja meg, hogy mely tisztességtelen feltétel érvénytelen. Nincs lehetőség arra, hogy a bíróság az érvénytelen szerződési feltétel helyett, vagy azt kiegészítve új, a felek egyenlőségét helyreállító szerződési kikötést állapítson meg.
Olyan esetben, amikor a szerződési feltételnek csak meghatározott része tisztességtelen, nincs akadálya, hogy a bíróság  – a részleges érvénytelenség szabályait alkalmazva – ne a teljes szerződési kikötés, hanem csak a tisztességtelen jellegét okozó rész érvénytelenségét állapítsa meg és az érvénytelen részt mellőzze, a szerződési kikötést pedig az érvénytelen része nélkül, annak elhagyásával érvényessé nyilvánítsa, ha az adott esetben ennek az érvénytelenségi jogkövetkezménynek az alkalmazása célszerű és indokolt.
A gyakorlatban bizonytalanság észlelhető abban a körben, hogy mi a jogkövetkezménye, ha az oklistában szereplő esetek közül egy, néhány, esetleg valamennyi tekintetében áll fenn az érvénytelenségi ok, ezzel összefüggésben kiküszöbölheti-e a bíróság az érvénytelenség okát az érvénytelen kikötés kiegészítésével.
Az Európai Bíróság a 2012. június 14-én hozott Banco Espanol-ügyben (C-618. sz. ügy) úgy foglalt állást, hogy „a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, [...] amely a nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződésben foglalt feltétel tisztességtelen jellegének a megállapítása esetén az említett szerződést e feltétel tartalmának a módosítása útján kiegészítse. ” Az Európai Bíróság ezt azzal indokolta, hogy „ha a nemzeti bíróság jogosult lenne arra, hogy az ilyen szerződésekben foglalt tisztességtelen feltételek tartalmát módosítsa, e lehetőség sérthetné a 93/13 irányelv 7.cikke által elérni kívánt hosszú távú célt. E lehetőség ugyanis hozzájárulna annak a visszatartó erőnek a megszüntetéséhez, amely az eladók vagy szolgáltatók tekintetében jelentkezik az ilyen tisztességtelen feltételeknek a fogyasztók vonatkozásában való puszta és egyszerű alkalmazhatatlansága következtében [...], mivel az eladók vagy szolgáltatók továbbra is alkalmazni próbálnák az említett feltételeket annak tudatában, hogy még ha azok érvénytelenségét meg is állapítanák, a szerződést a nemzeti bíróság a szükséges mértékben továbbra is kiegészíthetné oly módon, hogy az említett eladók vagy szolgáltatók érdekei biztosítottak legyenek. ”
Az érvénytelenség alapvető joghatása az, hogy a felek által célzott joghatások nem érhetők el [1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 2. pont], ezért a szerződés azon kikötései és rendelkezései, amelyek tekintetében az érvénytelenségi ok fennáll, joghatás kiváltására nem alkalmasak.
Az érvénytelenség további jogkövetkezményei szempontjából a tisztességtelen kikötés, mint speciális érvénytelenségi ok sajátosságaira is figyelemmel kell lenni. A Ptk. 209/A. § (2) bekezdése értelmében ugyanis fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerző fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés a semmis. Hasonlóképpen a Ptk. 209/A. § (1) bekezdése értelmében a sérelmet szenvedett fél nem a szerződést, hanem a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést támadhatja meg. A tisztességtelen kikötés tehát nem a szerződés egészét, hanem kizárólag a kikötéssel érintett részét – magát a tisztességtelen feltételt – teszi érvénytelenné. A Ptk. 239.§-ának (2) bekezdése alapján pedig a fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.
Tipikusan fogyasztói kölcsönszerződések esetén a fogyasztó érdeke kifejezetten ellentétes az egész szerződés megdőlésével, az eredeti állapot helyreállításával: egy ilyen jogkövetkezmény az azonnali, egyösszegű visszafizetési kötelezettségének a beálltát jelentené. A fogyasztó célja és érdeke ezzel szemben az, hogy a szerződés – a kikötés – a tisztességtelen része nélkül legyen érvényes a felek között. A 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése ezért is rendelkezik úgy, hogy a „fogyasztókkal kötött szerződésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket.”
Előállhat olyan eset – így az egyoldalú szerződésmódosítást megalapozó ok-listával összefüggésben is –, amikor  az érintett szerződési feltételnek nem az egésze, hanem csak meghatározott, jól behatárolható része tisztességtelen. A pénzintézetet megillető egyoldalú szerződésmódosítási jog a fentiekben már írtak szerint önmagában nem tisztességtelen, csak az ok-listában szereplő kikötések egyike, vagy másika az. A részben tisztességtelen szerződési kikötésre a részleges érvénytelenség szabályai az irányadók. Ez az értelmezés van összhangban a Ptk. 228.§-ának (3) bekezdésével, amely szerint az érthetetlen, ellentmondó, jogellenes vagy lehetetlen feltétel semmis; az ilyen feltétellel kötött szerződésre a részleges érvénytelenség szabályait (239. §) kell alkalmazni.
Arra nincs mód, hogy a bíróság az érvénytelen szerződési feltétel mellőzése mellett a felek akaratát mintegy “pótolja”, és a tisztességtelen megállapodás  helyett konstruáljon új, a szerződési igazságosságot, jogegyenlőséget helyreállító kikötést, vagy pedig ennek érdekében az érvénytelen szerződési feltételt úgy egészítse ki, hogy valójában egy korábban nem létező, új – tisztességes – szerződési feltételt alakítson ki. Másfelől viszont az érvénytelenség általános jogkövetkezményei szerint annak nem lehet akadálya, hogy a bíróság ne a részben tisztességtelen szerződési kikötés egészének, hanem csak a tisztességtelen jellegét okozó részének érvénytelenségét állapítsa meg és azt mellőzze, egyebekben a szerződési kikötést az érvénytelen része nélkül annak elhagyásával érvényessé nyilvánítsa.
Az új Ptk. Javaslata is abból indul ki, a részleges érvénytelenség jogkövetkezményei közül a kikötés tisztességtelen jellegének orvoslása, a kikötés megfelelő módosításával az érdeksérelem kiküszöbölése olyan reális lehetőség, amely a tisztességtelen feltételekről szóló Irányelv követelményeit kielégíti: “A Javaslat abból indul ki, hogy az irányelvi rendelkezés követelménye az érvénytelenségi ok kiküszöbölésével és a szerződés érvényessé nyilvánításával – mint az érvénytelenség általános alternatív jogkövetkezményével – eleve biztosítható”.
Megjegyzendő, a kölcsönszerződésben szereplő kamat-kiigazítási kikötés  érvénytelensége folytán keletkező rés kitöltésére a német és az osztrák joggyakorlat egyaránt a bíróságot jogosítja fel, a kiegészítő szerződés értelmezés szabályainak alkalmazásával (Bodzási Balázs: A bankkölcsön szerződések kamatainak módosítására vonatkozó szabályok a német és az osztrák jogban. 20-21. oldal, 37. oldal).
Az ok-listában szereplő feltételek egyikének, másikának tisztességtelensége tehát nem eredményezi feltétlenül azt, hogy a pénzintézetet egyáltalán nem illeti meg az egyoldalú szerződésmódosítás joga, hanem csak azt, hogy tisztességtelenül megállapított feltétel bekövetkezése esetén nem illeti meg, vagyis a kikötés tisztességtelen részének a kiküszöbölésével az érvénytelenség oka lényegében orvosolható.
8. a) Az általános szerződési feltételek között szereplő  ok-listában foglalt feltételek érvénytelensége az egyoldalú  szerződésmódosítás érvényességével kapcsolatosan is vizsgálható.
b.) Az egyoldalú  szerződésmódosítás érvénytelenségének megállapítása iránt – ha az általános szerződési feltételnek minősül  – közérdekű kereset indítható.
c.) Az egyoldalú  szerződésmódosítás érvényességének körében vizsgálandó,  érvényesül-e a ténylegesség  és az arányosság elve.
a.) Az egyoldalú  szerződésmódosítás tényleges megtörténtét követően a fogyasztóval szerződő fél a szerződésmódosítás érvényességét vitató fogyasztóval szemben gyakran arra hivatkozik, hogy a szerződésben kifejezetten kikötött jogával élt.
Ha azonban az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó joga az ezt lehetővé tevő kikötés (részleges) érvénytelensége miatt (az adott esetben) nem illette volna meg, a szerződés egyoldalú  módosítása sem történhetett meg érvényesen, így a szerződés a felek között a módosítást megelőző tartalommal érvényes. Erre tekintettel az egyoldalú szerződésmódosítás érvényességét vitató perben is vizsgálható az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó (ÁSZF) kikötés, illetve az ahhoz tartozó ok-lista érvényessége.
b.) A fogyasztói kölcsönszerződésben a kamat, a költség és a díj meghatározása tipikusan az általános szerződési feltételek részét képezi, így annak egyoldalú módosítása is általános szerződési feltételekkel történik. Erre tekintettel a fogyasztói szerződés egyoldalú módosításának érvényessége is lehet közérdekű kereset tárgya a Ptk. 209/B.§ (1) és (2) bekezdése alapján.
c.) Az egyoldalú  szerződésmódosítás során nem csupán az vizsgálható, hogy maga az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés érvényes-e, hanem az is, hogy a szerződés módosítása a kikötésnek megfelelően történt-e. E körben értékelhető az is, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás feltétele lényegében bekövetkezett-e, illetve a módosítás tartalmilag megfelel-e az arányosság elvének. Ha a fogyasztóval szerződő fél által hivatkozott körülmény változása ténylegesen nem következett be, vagy a kamat, költség vagy díj mértékére nem volt befolyással, illetve ha a kamat, költség vagy díj mértékének növelése nem állt arányban a változás mértékével, az egyoldalú szerződésmódosítás érvénytelen, mert hiányzik az egyoldalú módosítás (szerződési) jogalapja.
http://kaslerarpad.hu/?p=1657#more-1657