2019. november 28., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2019. 11.27. 21 óra 15 perc.

Mennyei Atya: Köszönöm imáidat gyermekem.
Most Én, a te Mennyei Atyád szólok hozzád. Szeretlek és nagyon örülök, hogy az életgyónásodban elém hoztál mindent, amit Szentlelkem eszedbe juttatott. Azóta még néhány dolog felszínre került, amit a következő gyónásban letehetsz a lábaim elé, hogy megbocsáthassak és feloldozhassalak.
A kapcsolatról szeretnék neked beszélni. A kapcsolat:, már a szó töve is jelzi, egy kapocs, amely összeköt, összefog valamit, vagy valakiket.
A kapcsolat témáját a legmagasabb szintről, az Isten és Isten közötti kapcsolatban vizsgáljuk.
A Szentháromság a legtökéletesebb  kapcsolat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Ez egy tökéletes szeretetegység, egy akarattal. A világmindenség legerősebb és fel nem bontható egysége. Ebből az akaratból született meg a Terv, "teremtsünk embert, a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra." Olyan szeretetegységet, kapcsolatot terveztünk az emberrel, amely ugyanolyan szilárd,  amilyen Szentháromság között van.
A Teremtés hajnalán az Isten és ember kapcsolata felhőtlen és tiszta volt, mert nem árnyékolta be, nem akadályozta meg a bűn. Az ember bízott  a Teremtőjében. Ez a szeretetkapcsolat, Isten szerint való kapcsolat volt. A bűnbeesés után, a gonosz befolyása hatására, a sátánnal való kapcsolata következményeként, eltávolodott Istenétől. Ekkor megváltozott az ember és ember közötti kapcsolat is, hiszen megszűnt Istennel járni. Az ember és ember közötti kapcsolat eltorzult, elfajult, elromlott, ezután a világ a legmélyebb sötétségbe merült. Emlékezzetek az Özönvízre.
Ekkor döntött úgy Szent Fiam, hogy megváltó halálával helyre állítja az Isten és ember közötti kapcsolatot. Kereszthalála, maga a Kereszt is,  kapcsolat Ég és Föld között, Isten és ember között. Ezzel az áldozattal helyre állította az ember és ember közötti kapcsolatot is, mert Szent Fiam kibékített Engem, Mennyei Atyátokat  az Ő Kereszthalála áldozatával. Íme, ha ti elfogadjátok Szent Fiam keresztáldozatát, hisztek, a Tízparancsolat szerint éltek, amely úgy lett alkotva, hogy az Isten és ember kapcsolatának vezérelve , aranyfonala, akkor semmi sem állhat útjába annak, hogy Isten és az ember egy szeretet-egységben, egy szeretet kapcsolatban legyen.
Drága gyermekem!
Minden. A Szentháromság, Égi Édesanyátok a Szentek és a Szent Angyalok vágyva vágynak arra , hogy az ember visszatérjen abba a tökéletes szeretet-kapcsolatba, amit Én, a ti Mennyei Atyátok a Szentháromsággal egységben,kezdettől fogva kigondoltam.
Ez hamarosan megtörténik, Fiam második eljövetele után, amikor
az Ég és a Föld eggyé válik, és minden Istenben és Istenért fog élni.
Most megáldalak a Szeretet Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.