1985. december 13., péntek

San Martino

 (San Martino 1985.12.2)
Lám, itt van Jézus, akit oly régóta vártál (1).
Most élő, eleven a tabernákulumban is.
Köszönd meg neki és szeresd Őt!
Szerettesd meg Őt minden emberrel!
Egy nagyon közeli napon meg kell mondanod
az Egyház felelőseinek, hogy Jézus
a világ Királynőjének akarja Édesanyját,
és a Szeretet Királynőjének,
és sohase fogja megengedni,
hogy eltávolítsák az oltárokról.
Egyesüljön az Egyház, azonban zsarolás és bizonytalankodás
nélkül.
A világ Máriát akarja, és Mária megmenti majd a világot,
ha hallgattok rá és megtértek.
Köszönetet mondok mindazért, amit tesztek.
Ujjongjatok Jézussal!
(A mai vasárnapon megáldották a tabernákulumot, ami, előtte nem volt, és visszahelyezték az Oltáriszentséget San Martino kis templomában.)

 (San Martino 1985.12.12)
Napi Felajánlás a Szűzanyának
Ó, Mária, Világ Királynője,
jóságos Édesanyánk!
Közbenjárásodban bízva
rád bízzuk lelkünket.
Kísérj el minket minden nap
az Öröm Forrásához!
Ajándékozd nekünk az Üdvözítőt!
Szeretet Királynője,
neked szenteljük magunkat! Ámen.
Imádlak Istenem
Imádlak Istenem, és szeretlek teljes szívemből.
Köszönöm, hogy megteremtettél, és hogy a keresztény
vallásban élhetek, és hogy ezen a napon megtartottál.
Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, ha pedig
valami jót tettem, fogadd el tőlem.
Őrizz meg engem a pihenés folyamán, és szabadíts meg a
veszélyektől.
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel. Ámen.

1985. december 11., szerda

Belgium Harcoló Kommunista Sejtek (Fighting Communist Cells, Cellules Communistes Combattantes, CCC)

A Harcoló Kommunista Sejtek (Fighting Communist Cells, Cellules Communistes Combattantes, CCC) Belgiumban, 1982 és 1985 között fennálló és működő, az AD-vel és az RAF-fel szoros kapcsolatban álló, Amerika-ellenes, marxista terrorszervezet volt. 1984. október 2. és 1985. december 16. között a szervezet 28 bombatámadást hajtott végre antiimperialista hadjárata (más néven Karl Marx Hadjárat, illetve Pierre Akkerman Hadjárat) keretében, ám arra mindig gondosan ügyelve, hogy civilek ne eshessenek akcióik áldozataivá, ezért ezekről röpcédulák, magnófelvételek, illetve telefonhívások segítségével általában jó előre informálta a hatóságokat és a lakosságot. Célpontjai leginkább amerikai érdekeltségek, NATO-támaszpontok, bankok és multinacionális vállalatok voltak. Leghíresebb akcióját 1984. december 11-én hajtotta végre, amikor is aktivistái összehangolt támadással szabotálták a NATO Közép Európai Csővezeték Rendszerét (Central Europe Pipeline System, CEPS). A CCC olyan pontosan kiválasztott célpontok ellen és olyan magas hatékonysági fokkal hajtotta végre merényleteit, hogy sokan attól tartottak, hogy tagjai még a különböző belga szervekbe is beépülhettek.16 Ezzel szemben azonban az már egyre bizonyosabbnak tűnik, hogy a szervezet tevékenységét nagyban segítették a kelet-német titkosszolgálatok is. Végül 1985. december 11-én a szervezet vezetőjét, Pierre Carette-t Namurban letartóztatták, és ezzel 1986-ra a CCC működése gyakorlatilag véget is ért.