Érdekes önfelismerés, hogy az újoroszok vagy a kővári kijevi rusz nem szláv, hanem elszlávosodott szkíta szarmata és hun népcsoport, akik kozákoknak nevezik magukat.
A bolgárok után ők is elismerik, hogy nem szlávok, hanem elszlávosodott szkíta szarmata hun népcsoport, őseinkkel a mai magyarokkal rokon nép.


novorus.info


Kapcsolódó:
Borbola János: A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata