2011. december 31., szombat

2012 a változás éve

Igen. Feltehetően az lesz.
A Vezető a mozgalom új stratégiájának kialakításának megkezdésekor (2001-2002 környékén) már felvázolta a változás feltételezhető időpontját. Akkoriban még szó sem volt sem Nibiruról, sem maja naptárról, sem hasonlókról. Akkoriban ennek az időpont megjelölésnek sokkal inkább spirituális háttere volt, mint valós politikai, vagy gazdasági vonatkozású. Egy általunk nagyra becsült, nagy nemzetközi tiszteletnek is örvendő külföldi "üzenet-közvetítő" asszony üzenetet küldött a Vezetőnek, hogy 2012-re várja a változást, és annak az ő szervezete lesz az egyik kulcsa, mindezt teljesen ismeretlenül.
Később, nagyjából 2006-2007 táján már látható volt, hogy a politikai folyamatok lassú érése ezt az időpontot alátámasztja. A 2006-os eseményekben való tisztánlátásban, és a jól eltervezett provokáció elkerülésében ez a felvázolt, már gazdasági, politikai elemzésekkel alátámasztott stratégia segített. Meglátásaink, elemzéseink úgy belföldi, mint külföldi vonatkozásban rendre bekövetkeztek, sokkal nagyobb pontossággal, mint amelyeket a hazai felmérő, jövőkutató vagy elemző központ nyilvánosságra hozott tanulmányaiban olvashattuk. Az általunk felvázolt, előrevetített történések sora pedig rendre igazolta, hogy jó úton járunk. Nem csak a folyamatok alakulásában, hanem az időpontok vonatkozásában is helyesnek bizonyultak az előrejelzéseink.
2012 a világpolitikai események következtében (a politikai, erkölcsi, kulturális és gazdasági világválság következményeként) egy különleges dátummá vált. Előkerültek azok a hiedelmek, melyek minden kritikus időszakban törvényszerűen jelentkeznek, és ezek szintén ezt a dátumot hivatottak alátámasztani. Emberek nagy sokasága érzi úgy, hogy közel a vég és erre alkot valamilyen elméletet, elméleteket. Nézzük meg melyek a leghíresebbek, és ezek mennyiben különböznek a mi építkezésünktől. 
Nibiru
Nibiru, vagy X bolygó. Ezzel kapcsolatban nagyjából 3-4 éve keletkeztek az első híresebb jóslatok. Persze a Nibiruval már régebb óta foglalkoznak, az első felvetések (akkor még évszámtól függetlenül) a rendszerváltás körüli időben voltak, az akkor kialakult nagy UFÓ-mániával együtt jött be hazánkba. A NASA 1983-ban jelentette be, hogy feltehetően van egy 10. bolygó a naprendszerben, legalábbis a számítások, és megfigyelések ezt támasztják alá. Utána már pillanatokon belül jött az X bolygó elmélete, amit összekötöttek a Maja világvégével. Ezek szerint egy bolygó fog becsapódni a Földbe, ami jóval nagyobb mint egy kósza meteorit. Ez pedig elpusztítja a világot. A Nibiru hívőknek két fő irányvonala alakult ki a későbbiekben. Az egyik várja a világvégét, a katasztrófákat és a becsapódást. A másik, aki az X bolygót összekötötte a sumér vallásban szereplő szárnyas bolygóval, a NIBIRU-val. Így kialakult a hiedelem, miszerint a Nibiru egy gépekkel vezérelt lakott bolygó, vagy űrhajó (amolyan halálcsillagféle a Star Wars-ból). Ezek pedig 3600 évente visszatérnek a földre. Hatalmas változásokat hajtanak végre, legelőször is leigázzák a gonosz államokat, majd hatalmas szelektálást végeznek az emberek között, a rosszakat eltörik, megölik, a jókat hatalomra segítik. Nekik a fejlettségükhöz mérten technikát, tudást adnak, és újra eltávoznak 3600 évre. Van a kettő ötvözete, ahol a bolygó a tömegvonzás miatt hatalmas katasztrófákkal közelíti meg a Földet, cunamik, árvizek, földrengések, utána pedig megjönnek a nibirui UFO-k és elvégzik a munkájukat.
Maja végítélet
A maja végítélet egy dél-amerikai történelmi emlékekkel foglalkozó, "mindenbe mindent belemagyarázó" autodidakta kutató, Deniken találmánya. Ő tárta a világ elé, hogy a maja naptár szerint 2012 12. hó 21-én vége a maja naptárnak. És mivel a maják mindent tudtak előre (valószínűleg a saját kihalásukat is), ezért ez a naptár jóslat biztosan tökéletes. Igaz, hogy a naptárhoz semmiféle jóslat nem tartozik. Ez egy naptár, ami többféle számrendszerben, és többféle rendszerben számolja a napokat. Az igaz, hogy az adott időciklusnak a naptár szerint vége, nagyjából úgy, mint nálunk az évezred vége. Ami nem hozott apokalipszist, csak annyit, hogy 1 helyett kettővel kezdődött a dátum. Viszont ha készítünk egy naptárat, ami 2999-ig naptár, és a 3000 évet már nem írjuk rá, attól még nem valószínű, hogy 2999-ben vége lenne a világnak. Maguk a maják (helybéli indiánok) egyik mai professzora a naptárról tartott előadásán elmondta, hogy a naptárban valóban vannak rejtett évszámok, amelyek általában nagyobb eseményeket jelöltek, és maga az adott szám is ilyen, de ez nem a világvégét jelöli, hanem egy új időszak kezdetét. A maja végítélet tehát nem igazi végítélet, hanem egy naptári időszak vége.
Pólusváltás
A Föld északi és déli pólusának felcserélődésére felvázolt katasztrófa időszak. A pólusváltás állítólag rendszeres időközönként megtörténik. A katasztrófavárók szerint még a Föld is a feje tetejére állhat (átfordul), és még a forgása is megfordul. Mindezt hatalmas tengeri szökőárak, árvizek, földrengések, földkéreg megcsúszások kísérik. A földmozgásokban milliók halnak meg, illetve összességében milliárdok. A Föld majdnem a lakhatatlan állapotba kerül  átmenetileg, és az itt maradókra sanyarú évtizedek várnak. Az újjáépítés azonban egy új, szebb és jobb, tisztább korszakot fog hozni.
A magasabb szellemi szint tisztító hatása
A világegyetemben valami zűr van. Az tény, mérésekkel alátámasztott dolog, hogy a világegyetem eddig megszokott rezgésszáma növekszik. Először annyit tudtunk, hogy a Föld rezgésszáma (minden anyag rezgés) növekszik, majd később közölték, nem tudni miért, de az egész világegyetem rezgése növekszik, a mérések szerint. Ebből az elméletből nőtt ki a szellemi emelkedés elmélete. E szerint a mai ember egy hatalmas változáson megy keresztül, ami annyit fog eredményezni, hogy az anyagi gondolkodású lény szellemi gondolkodása erősödik, és az anyagi fölé emelkedik. Ezzel egy hatalmas fölemelkedés történik az emberiség életében. Az ember sokkal megfontoltabb, takarékosabb, okosabb lesz, és sokkal inkább a szellemi világ felé fordulás (hit, jóság, erkölcs) fogja jellemezni. A mai konok anyagi gondolkodású népség pedig szépen lassan kihal.
Ufó hit
Ez alapvetően egy külön kategória is. Érintőlegesen csatlakozik a többihez, mert szerintük Jézus is UFO volt, illetve a sumér és dél-amerikai ágazatokhoz is. Az alap elgondolás szintén ezek naptáraihoz tér vissza, mivel lejár egy hatalmas galaktikus időszak 2012-vel. Emiatt a Földön az életet meghonosító idegenek visszatérnek, és rendet tesznek az általuk teremtett, de elzüllött Földön. Eddig ugyanis azért nem tudtak jönni, mert a Föld átmenetileg olyan csillagzónában tartózkodott, ahová a térkapukon keresztül nem lehetett közlekedni, de 2000-ben visszatértünk az átjárható részbe (ezért a rezgésszint emelkedés) és az invázió még ebben az évben lezajlik. Aztán rendet tesznek a világunkban.
Egyházi - keresztény alapú világvége várás
Ebben az esetben inkább a Jelenések Könyvére alapozott világvégéről van szó. A két torony összedőlésével (új Babilon tornyai) már konkrét jelzés történt, utána pedig rövidesen bekövetkezik az Armageddon. Mivel alapvetően Európa keresztény kultúrkör, ennek igen sok híve, követője van. Itt is nagyon sokféle és fajta irányzat működik. Az az egyik leglényegesebb momentum ennek kapcsán, hogy nagyon sok szakadár kör is csatlakozott ehhez az irányzathoz, csak kicsit módosítva, kicsit a megélhetés irányába csúsztatva az egészet. A 2012-es dátum annyiban kapcsolódik ehhez, hogy olyan nagy hírverése van már a 2012 dátumnak, hogy igazából tudat alatt, mint "máshol is megjövendölt" időpont csatlakozott hozzá. Ebben a vonatkozásban szintén hatalmas tartalmi különbségek vannak az irányzatok között.
Ezek a különböző típusú világvége várások gyűjteménye. A lista persze messze sem teljes. Sok esetben pedig ezek összekeverednek, egyikkel magyarázzák a másikat. A sorból alapvetően a keresztény alapú lóg ki, mindjárt kifejtjük miért is. Előtte azonban elmondjuk véleményünket ezekkel kapcsolatban.
Végighaladva ezeken, pár szóval egyenként levonhatunk egy alap következtetést.
A Nibiru kérdése. Ezzel kapcsolatban egy alapvető dolgot vonhatunk le. Számunkra teljességgel mindegy, hogy jön vagy nem. Ha a Föld sorsa, hogy összeütközzön egy hatalmas bolygóval, akkor mi ez ellen semmit nem tudunk tenni. Teljességgel felesleges azon filozofálni, hogy jön vagy nem. Egy a Föld tömegénél tízszer nagyobb tömeggel való összeütközésben a bolygó amúgy is darabjaira fog szétszakadni. Amennyiben UFO-k jönnének, hogy elpusztítsák a gonoszokat, szintén nem kell foglalkoznunk vele, mivel a technikájuk ezerszer fejlettebb lenne a miénknél. És mivel nem vagyunk gonoszok, semmi dolgunk velük. Szintén érdektelen. A maja végítélet kérdése sem tisztázott. Mivel semmilyen kiegészítés, hozzáfűzés nincs mellette, akárcsak egy halvány jóslat sem, az egész egy feltételezés. Valamiben hinni kell alapon. A pólusváltás is egy feltételezett dolog. Bármelyik is következne be ezek közül, az olyan globális, az ember ereje felett álló dolog, hogy teljességgel felesleges még csak foglalkozni is vele. Messze meghaladja egy Özönvíz, vagy szökőár mértékét, amire esetleg fel lehetne készülni. A magasabb szellemi szintre kerülés is egy ember felett álló dolog. Azt, hogy változik, vagy nem változik a rezgése az univerzumnak, egyáltalán nem tudjuk befolyásolni. Még csak ráhatásunk sincs. Akár az UFO, bármelyik változatot is nézzük, valamennyi olyan mértékben áll az ember befolyásoló lehetőségei felett, hogy teljességgel felesleges foglalkozni vele, jön-e a Nibiru vagy nem. Ha jön, hát hadd jöjjön.
Viszont valamennyi elgondolásnak van egy alapvető közös tulajdonsága. Maximális tétlenségre sarkalja az embert. Azok a többre érdemes emberek, akik ezekbe a csodavárásokba vetik a hitüket ismételten abba a hibába esnek, hogy mástól várják a megoldásokat. A megoldásokat nem a Nibirukban, az UFÓ-kban kell keresni. Ezek akár jönnek, akár nem, a megoldásokat magunkban kell keresni. Mert a másik oldal dolgozik megállás nélkül. Őket nem érdekli, hogy jön-e akármi. Ők magukra alapoznak, és ténykednek megállás nélkül. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ilyen álhírek vagy inkább álhitek éppen az ő termékeik. Odadobva valami félelmet, rettegést, valami foghatatlant és felesleges agyszüleményt, hogy kitöltse életünkben azt a helyet, amit a hitnek kellene elfoglalni. Gumicsontot, vitatkozást, félelmet adva helyette.
A keresztény hiten alapuló világvége várás éppen ezért lóg ki a sorból. Csak éppen felesleges számolni vele. Ugyanis ahogy azt Jézus mondotta, senki sem ismeri sem a napot, sem az órát. Mert nem kell ismerni. Egyszerűen úgy kell élni, hogy bármelyik pillanatban ér utol, készen állj rá, hogy az Úr színe elé járulj. Mellesleg naponta több tízezer embernek jön el a világvége. Mert aki meghal, annak teljesen mindegy, hogy azért kell mennie, mert karambolozott, vagy a fejére pottyant egy kisbolygó. Mennie kell. Egyszer pedig mindenkinek eljön az utolsó nap. A keresztényi hit Armageddonja különben is sokkal inkább a jók és rosszak utolsó nagy harcáról szól, mint csodavárásról. Ahol éppen az a lényeg, hogy mindenkinek a cselekvésben merül ki a bizonyosság. Vagy ide állsz, vagy oda. Mindenkinek döntenie kell, és színt kell vallani. Ebben az értelemben pedig sokkal több mint csodavárás, éppen hogy a feszült és tudatos felkészülés, a tudat kitisztulásának, a rendezett közösség és az abból meríthető erő küzdelme az álhitekkel, zűrzavarral, gonoszsággal. Ez a fajta várakozás nem megbénít, hanem cselekvésre, küzdelemre sarkall. Ezt tehát csak támogatni tudjuk.
Ettől függetlenül mi azon a véleményen vagyunk, hogy minden tőlünk telhetőt itt és most kell megtenni. Munkánkban az sem befolyásolna, ha tudnánk, hogy jön valami. Mert a cselekvést sohasem cserélhetjük le a tétlenségre. Ha az utolsó emberek vagyunk egy süllyedő hajón, akkor is dolgozni kell, és keresni a megoldást, a kivezető utat. Ha pedig összeomlik körülöttünk a világ, és túléljük, mindent meg kell tenni a maradék megmentéséért, az újjáépítésért. Hitünk arra ösztönöz, hogy a bencés szerzetesek jelszavával éljünk, ami azt mondja: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha halálod óráján lennél (dolgozz és imádkozz). Ezért elvetünk minden olyan irányzatot, ami álhitet, téves felfogásokat, vagy akár tétlenséget okoz. Hitünk csak az Úr Jézus Krisztus hite, ezt követjük, és nemzetünk szeretete vezérel.
Kemény Gábor

2011. december 30., péntek

Az összes országos választást elcsalták

Mit is ragozzuk, a rendszer ILLEGITIM, a most életbe léptetendő "alkotmány" hatálytalan, egy folytatólagosan elkövetett csalás-sorozat eredménye, ugyanis bizonyított módon az eddigi összes választást elcsalták.
A kimutatások szerint minden egyes alkalommal olyan különbségek merültek fel a hivatalos névjegyzék tartalma és a lakosság statisztikája között, amely alkalmas arra, hogy bármely pártot a parlamentbe bejuttassák. Ez az adat minimum 100 ezer főn fölüli, amely ugyebár csak a 2002-es fidesz-mszp hivatalos adatok tekintetében is releváns, ugyanis akkor a hivatalosnak mondott adatok szerint is alig több, mint 50 ezer szavazat volt a különbség. A nemhivatalos verzió szerint Pintér megfenyegette Orbánt, hogy kiborogatja az aktáit, ha újraszámoltat. Most pedig Pintérnek hívják a fidesz miniszterét. Egy csapat ez, lássuk be. A legutóbbi OGY választásokat nyilvánvaló módon csalták el, de erre már biztosan emlékeztek! Ki akar még és milyen előrehozott választásokat, mikor azt sem tudhatjuk, hogy kik szavazhatnak és azt sem tudjuk, hogy ki is számít már szerintük magyarnak. A többiről is érdemes beszélni, de lássuk a tényeket.
Bővebben: http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=4824

Ha büntetnek, a lakosság fizet

Lázár János közlése szerint, „nyilvánvalóan mindenkinek, a társadalomnak kell fizetnie”, ha az Európai Unió vagy más bíróság elmarasztalja a kormányt egy-egy döntéséért. Az Európai Bizottság által már jogellenesnek minősített telekomadó már az Európai Bíróság előtt van, hamarosan nyithatjuk a tárcánk.
Tehát a kormány semmiért nem vállal felelősséget, ha valami baj van, majd fizet a nép! Ahelyett, hogy egy huszárvágással búcsút intenénk az Uniónak!
Bánfalvi Béla


Csak interneten lehet nem tömegesen kilakoltatni

A Végrehajtói Kamara közlése szerint 2012-ben nem lesz tömeges kilakoltatás. A legfontosabb újdonságnak nevezik, hogy márciustól a végrehajtók csak az interneten értékesíthetik a meghirdetett lakásokat, mondván, ezzel megszűnik a visszaélés lehetősége.
A hivatalos adatok szerint 2011-ben körülbelül kettőszáz kilakoltatásra került sor, s mint mondják, az adósmentő intézkedések miatt ez a szám jövőre sem változik majd. (A nagysikerű adósmentő intézkedések tételes felsorolását mellőzték.) Tessék megnyugodni, jogszabály rendelkezik róla, hogy a bankok hány hitellel terhelt lakást árverezhetnek el. Ez a tárgyévben három százalék.
Tehát terv ígéretük szerint alig pár száz családot raknak utcára – ebből várhatóan alig pár tucatnyi ember lesz öngyilkos. Bár már az év elején bevallott adatok szerint több mint százezer család állt kilakoltatás előtt, így kisebbfajta rejtély, hogy jön ki a fenti szám? Ha csak százezerrel számolunk, annak a három százaléka nem kétszáz, de még csak nem is háromszáz, hanem háromezer!
Az internetes értékesítésről meg annyit, hogy ezzel nem a visszaélések lehetőségét akadályozzák meg, hanem a figyelmet keltő otthonvédő megmozdulásokat. A meghirdetett árverezésre így nem kellemetlenkedhetnek oda az otthonvédők (akik miatt bizony a vevők távol maradtak, így nemhogy visszaélés nem volt, de árverezés sem), és a nyilvánosság kizárásával szépen csendben tovább lehet adni a sokszor szó szerint vérrel elvett ingatlanokat.
Otthonvédőink meg fogják találni a módját a további eredményes tiltakozásnak és ellenállásnak!
Bánfalvi Béla

Indul a Déli Áramlat

Törökország végleges engedélyt adott a Déli Áramlat vezeték kialakítására a török gazdasági övezetben – jelentette be Vlagyimir Putyin miniszterelnök.
A szkeptikusok kételyei a Déli Áramlat gázvezeték kialakításának kilátásait illetően hiábavalónak bizonyultak. Elsősorban több résztvevő ország belpolitikai problémáival, valamint az EU úgynevezett harmadik energetikai csomagjával voltak kapcsolatosak. A csomag ugyanis arra kötelezte a csővezeték tulajdonosát, hogy biztosítsa független szolgáltatók számára a hozzáférést a vezetékhez, amit határozottan nem kívánt elfogadni az egyik kulcsbefektető, nevezetesen Oroszország. Moszkva végeredményben végleges megállapodásra jutott Ankarával energetikai fővezeték kialakításáról Törökország kizárólagos gazdasági övezetében.
Ez a két országnak az Európai Bizottság közreműködésével folytatott hosszas tárgyalásainak lett az eredménye. Vlagyimir Putyin köszönetét nyilvánította az intézménynek a támogatásért és kiemelte, hogy a Déli Áramlat összeurópai infrastruktúra-projekt, amelyik az uniós gázhiány csökkentésére irányul. Megjegyzendő, hogy az orosz Gazprom mellett a projektben részt vesz az olasz Eni, a francia EDF és a német BASF. A projekt összértéke 15 milliárd euróra becsülhető. A gázvezeték kialakítása előreláthatólag 2013-ben kezdődik, öt év múlva pedig a vezeték négy ágán mintegy 63 milliárd köbméter gázt fognak évente szállítani Európába.
Törökország engedélye a Déli Áramlat kialakítására garantálja a projekt sikerét – véli az Energetikafejlesztési Alapítvány igazgatója, Szergej Pikin.
„A projekt sikeres lesz, pláne hogy az EU és különösen annak déli része folyamatosan növeli a gázfogyasztást. Végeredményben a Déli Áramlat és más alternatív projektek számára is lesz kereslet. A közelmúltban egyezményt írtak alá gázvezeték kialakításáról, amelyik Azerbajdzsánból Törökország területén át az Európai Unióba haladna. Természetesen számolni kell a konkurenciával. De az a tény, hogy sikerül megegyezésre jutni oly távlati perspektívát illetően, bizonyítja: végeredményben mindezek a projektek sikeresek lesznek.”
ruvr.ru

Böjte Csaba: Év végi gondolatok a hegyekből

„Itt a hegyen a ragyogó, istenáldotta szép tájban bennem csak kérdések fogalmazódnak meg. Őseink ezer évvel ezelőtt talán százezren sem voltak a honfoglaláskor, és csak innen Erdélyből az elmúlt húsz év alatt 400 ezer ember ment el. Miért?! Ki számolja azokat, akik elmentek, és ki tartja számon azokat, akik itthon maradtak?” - szerepel Böjte Csaba elmélkedésében.
Kimentem Kismuncselre, a Kárpátok déli vonulatára, hol egy elfelejtett kis bányásztelepülés mint az elmúlt évek mementója roskad bele a tájba. Eljöttem ide, Isten háta mögé, ahonnan mindenki elmenekült, válaszért, megvilágosodni.
Tél van, ropog a hó a talpam alatt. Minden lépés jól esik. Sétálok a létben. Vagyok. Számlálatlanul telnek a percek. Elindultam, és elindulnak bennem a gondolatok. Megfogalmazom. Az első érzés mely hívatlanul belém költözött: milyen csodálatosan tiszta és finom itt fent a hegyekben a levegő. A nagyvárosban minden egyes lélegzéssel tüdőnkbe beáramlik a társaink tüdejét megjárt, a kipufogó gázokkal, porral, füsttel fűszerezett massza. Itt a hegyek között érzem a friss levegő ízét, zamatát, amit harapni lehet, szinte herseg a fogam között a tiszta életerő. Minden egyes légzés ajándék. Jólesik levegőt venni, tüdődön keresztül eggyé válni a tiszta természettel. Behunyt szemmel a bensőmön keresztül érzem a tájat, a hegyeket, a havas fákat. Néhány légzés, és már biztosan tudom, hogy élek, hogy jó helyen vagyok.
Mind tikkadt vándor miután a tiszta hegyi levegőből oltottam szomjamat, eszmélődő figyelmem a két szemembe költözik. Csodálom fentről, a gerincről a kilátást. Tekintetem csak ugrál a ragyogásban, mint újszülött kisbárány a tavaszi zsongásban. A horizont széléig ‒ megszámláltam ‒ nyolc hegygerinc ágaskodó hullámtaraja lakja be otthonosan ezt a csodálatos világot. Mindenik hegyfolyam ugyanolyan, és mégis egészen más. Játékos szeszéllyel hullámzik a vörösbe hajló, szép, szürke bükkerdővel borított hegycsúcs, majd aléltan a mélybe hull, hogy amott szilajon ágaskodva, komor zöld fenyőerdővel borítva újból az ég felé törjön. A táj minden egyes hajlata pajkosan más. A Kárpátok a jó Isten földre álmodott szimfóniája. A hegyvonulatok, mint szemérmes lányok, könnyű stólájukkal a reggeli áttetsző ködben incselkedve elragadják a tekintetem, és megbabonáznak. Vég nélkül kell gyönyörködni bennük. Állok és nézem a csodát. A Nap a vállam felett velem együtt fürdeti arcát a szelíd kis dombokban, melyek a látóhatár szélén szilaj bércekké nőnek, ő is lágyan körbe hordozza ragyogó tekintetét, felfénylik áldó sugarától egy-egy tisztás, erdőfolt, hegygerinc.
Nézem a tájat, ez Erdély, az én szülőföldem, és bár nem teltem be a látottakkal, mégis lassan figyelmem a fülembe vándorol. Csend van, a lakott élő világ csendje vesz körül, melyben zavartalanul otthonra talál a játszadozó könnyű szellőben lengő ágak lágy nesze, a távolban párjukat hívó madárkák dala, és a tétova lépéseim alatt ropogó hó. A fülem is jelzi, jó nekem itt, a testvéreim között a természetben otthon vagyok.
Barangolok az elhagyott tájon, felettem az istenadta tiszta, csodaszép, kék ég, minden légzés egy harapás az egészséges friss levegőből. Taposom az araszos hó alól kitüremkedő, lekaszálatlan füvet, kerülgetem a széthordott épületek törmelékét. Itt egy lépcső, mely nem vezet sehova, hisz mögötte egy gödör ásítozik, amott egy szilaj kis kéménydarab áll ki a földből, kormos belseje érdekes színfolt a fehér ragyogásban. Megállok egy-egy galagonya meg hecsedli bokornál, vörösen izzanak a termések a napfényben. Nagyon jó rágcsálni fagy csípte, savanykás gyümölcsüket, egyszerű ízek, sok vitaminnal, életerővel. Az ingyen lakomán kosztos társaim a cinegék.
Felettem vijjogva köröz egy héja, csodálkozik, hogy embert lát itt, ahol annak idején egy kisváros állt. Igen, tizenöt éve még minden váltásban négyszáz bányász ereszkedett a föld alá, hogy felvegye a harcot a sziklába lapuló uránérccel, hogy verejtékes munkával kenyérré váltsák a halált. A téli friss hó a ragyogó napfényben szépen öltöztet, és mindent sejtelmesen eltakar. Nem fáj ez az elmúlás.
Bejárom hajdani kis plébániám területét. Én tudom, hogy itt e szederrel befutott romhalmaz valamikor pékség volt, amott, ahol az a pár törött tégla vöröslik a napfényben, ott állt az óvoda, arrébb, szép sorjában az iskola, a posta, az orvosi rendelő. Lentebb, ránehezedve a tájra az irodák álltak, föléjük tornyosult az akna szájában a torony a felvonó dobjával. Most semmi, málló fundamentumok, a hó alól kikandikáló törmelék és itt-ott néhány kis lakóház. Az intézmények közül egy ablaktalan vak épület áll még, a kocsma, de mára már az is feladta a létét, romosan várja a végzetét, tavasszal téglákra szedve elhordják nyomtalan.
Sétálok, körülöttem a szép fehér hó alatt a hallgatag történelem. Olyan sok emlék, élmény, kérdés kóvályog bennem. Az egyik hosszú lakóbarakk végében egy kis kápolna állt. Emlékszem, tizenöt évvel ezelőtt még az volt a legnagyobb gondunk, hogy nem férünk be mindannyian év végén hálát adni a nagy Istennek. Abban az évben, 1995-ben, emlékszem ötvenkilencen gyűltünk össze a misére, a kápolna végében a hosszú folyosón emberek álltak és imádkoztak. Aztán bezárt a bánya, az emberek vártak egy darabig, majd tétován elszéledtek, s velük olvadt a városocska, mint tavaszi hó a napfényben.
Most megint év vége van, és pénzügyi válság, és úgy tudom, hogy akik elmentek innen, sajnos, azok sem értek haza. Adományokat hoztam. Körülbelül tíz lélek él itt, öt ajtó mögött. Mindent szétosztok, végül egy zsák plüssállatocska maradt: maci, béka, elefánt, egérke, zsiráf. Nagy az öröm, ők az én itthon maradt testvéreim.
Elbúcsúzok, elindulok hazafelé, de a lábamnak nem akaródzik lemenni a hegyről. Válaszokért jöttem, de csak kérdések kóvályognak bennem. Miért mennek el innen az emberek? Miért jobb egymás hegyén-hátán tülekedni a nagyvárosokban? Nagyapám még adót fizetett a föld után, az állatok után is kvóta volt kivetve, mit le kellett adni. Most mindenért támogatást osztogatnak, és mégis elhagyott a vidék. Támogatást kap az, aki lekaszálja a szénát, és támogatást kap az is, aki állatot tart. Szabadon lehet gazdálkodni, azt vethetsz, amit akarsz, és mégis megműveletlenek a földek.
Tudom, hogy így van, hisz mi tartunk huszonöt tehenet, nincsen saját legelőnk, lent a Maros partján vannak egész nyáron az állatok, de senki nem kérdi meg, hogy kié ez a csorda. Itt fent is rengeteg legelő van, nyáron derékig ér a szép, havasi széna, mégsem kell senkinek, majd tavasszal meggyújtják, és ég minden, mint a tatárjáráskor. Hihetetlenül sok a hecsedli, a felhagyott legelőkön mindenütt ott vöröslenek a bokrok, a sok érett gyümölcs pompázik a téli napsütésben, nem kell senkinek. Egész nap itt voltam a hegyen, mögöttem a nagyváros, az út szélén rohad a fűtésre jó száraz hulladék, de egyetlen tűzifával rakott szekeret nem láttam. Nézem a végtelen tájat, és nem látok szénaboglyát, gazdasági épületet, a hóban nincsenek elkószált jószágok lábnyomai.
Bandukolok a hóban. Múlóban az év, az Úr 2011. esztendeje. Az, ami ma Kismuncsel, az lesz holnap egész Kelet-Európa? Elmennek fiataljaink, és a magukra maradt nyugdíjasok lassan felélik környezetüket?
Szép a táj, lakható, a föld terem, gazdag, barátságos, úgy érzem, hogy csak belőlünk fogyott el az életerő! Miért jó a sokmilliós városba menni, jobbágyként taszítani mások szekerét? Haláltáncot jár a világ!? Pedig mindenki érzi lelke mélyén, hogy vágyik a szülőföldjén egy kis otthonra, családra, kacagó vidám gyermekekre, unokákra. Vágyik gyümölcsfákra az udvaron, virágzó rózsatőre a szelíd kis patak partján, és mégis a fülledt nagyvárosok csillogó reklámjait bámulva, bambán menetel, kiszolgálva a fogyasztás telhetetlen isteneit. Persze mindent meglehet magyarázni, van válasz bőségesen, de valahogy itt olyan meztelenek azok a városi válaszok.
Itt a hegyen a ragyogó, istenáldotta szép tájban bennem csak kérdések fogalmazódnak meg. Őseink ezer évvel ezelőtt talán százezren sem voltak a
honfoglaláskor, és csak innen Erdélyből ‒ sokak szerint ‒ az elmúlt húsz év alatt 400 ezer ember ment el. Miért?! Ki számolja azokat, akik elmentek, és ki tartja számon azokat, akik itthon maradtak?
A bőségesen csordogáló kérdések elöl félre állok, nézem a tájat, gyönyörködöm. Szép a szülőföldem! Egyet tudok, én egészen biztos, hogy itthon maradok, és az új esztendőben konok kitartással újból elindulok!
Szeretettel, Csaba testvér
Déva, 2011. dec. 29.
magnificat.ro/Magyar Kurír

2011. december 29., csütörtök

Egy független tanulmány szerint a Montanso GMO kukoricája szervkárosodást okoz

Az International Journal of Biological Sciences szakfolyóiratban publikált, a genetikailag módosított ételeknek az emlősökre kifejtett hatását elemző tanulmány szerint az agráróriás Monsanto által előállított GMO kukorica hozzájárul a kutatásokban alkalmazott kísérleti patkányok szervkárosodásához.
Rady Ananda, a Food Freedom oldalon a következőket mondja a tanulmányról: „A Monsanto genetikailag módosított kukoricafajtái közül a Mon 863, a rovarölőszert termelő Mon 810 és a Roundup® rovarölőt magába szívó NK 603 fajtákat az amerikai, európai és számos más egészségügyi hatóság fogyasztásra alkalmasnak találta.” [Mint tudjuk Magyarországon egyelőre nincs engedélyezve, a boltok polcain viszont sajnos így is sok termékben megtalálható.]
A hatóságok a Monsanto saját, mindössze 90-napos tanulmánya alapján összegyűjtött és igen hiányos statisztikai adatai alapján nyilvánították a termékeket fogyasztásra alkalmasnak, pedig a genetikailag módosított élelmiszerek miatt kialakuló krónikus problémák a legritkább esetben mutathatók ki 90 napon belül. Az engedély megadása úgy tűnik elhamarkodott döntés volt.
A tanulmány készítői a következőket írják:
„A hatás leginkább a vese- és májműködésben koncentrálódott, hiszen ez a két szerv felelős a szervezet méregtelenítéséért, de a hatás részleteiben minden GMO típus esetében eltérő volt. Emellett, bizonyos hatás gyakran megfigyelhető volt a szívben, a mellékvesében, a lépben és a vérben. Mivel a máj és vese működése nemenként eltérő, nem szabad figyelmen kívül hagyni a nőstény és hím patkányok szerveire kifejtett hatásban észlelt statisztikailag jelentős különbséget, mint ahogyan azt egyesek tették. Éppen ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a feltárt adatok erős bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a GMO kukoricafajták májmérgezést okoznak… Ezek az anyagok soha korábban nem képezték az emberi és állati táplálkozás részét, ezért az egészségre kifejtett hatásuk, különös tekintettel a hosszú távú hatásokra, nem ismert.”
A Monsanto azonnal reagált a tanulmányra, kijelentve, hogy a kutatás „hibás elemzési módszereken és érvelésen alapul és nem kérdőjelezi meg az érintett termékek biztonságával kapcsolatos eddigi megállapításokat.”
A Greenpeace aktivistái mintát vesznek a Monsanto teszt gazdaságában Borken közelében Észak-Vesztfáliában. A Mon 810 kukoricafajtát Németországban betiltották.
Gilles-Eric Séralini, a tanulmány szerzője a Food Freedom weboldalán válaszolt a Monsanto nyilatkozatára:
„Tanulmányunk ellentmond a Monsanto következtetéseinek, mivel a Monsanto szisztematikusan figyelmen kívül hagyja, hogy az emlősök esetében a GMO termékek egészségügyi hatásai jelentős különbséget mutatnak a nőstény és hím egyedek esetében és ezek nincsenek egyenes arányban az elfogyasztott GMO termék mennyiségével. Ez egy nagyon komoly hiba, ami drámai következményekkel járhat a közegészségre. Ez kutatásunk legkiemelkedőbb felfedezése, ami az egyetlen olyan munka, ami a Monsanto felületes statisztikai adatait alaposan átértékeli.”
 Forrás: Huffington Post

Latin-amerikai államfők és a rák

A venezuelai elnök egy több mint érdekes felvetéssel állt elő. Jelesül, hogy az Egyesült Államok egy titkos technológiát fejlesztett ki, amellyel elülteti a rákot a baloldali latin-amerikai államfők szervezetében.
A rák megbetegedés „kiszemeltjei” az államfők közül: Fernando Lugo paraguayi elnök, Dilma Rousseff, a jelenlegi, és Ignácio Lula da Silva, a volt brazil államfő, Cristina Fernandez Kirchner Argentína első embere, és persze maga Hugo Chávez is.
A kissé meghökkentő, ugyanakkor nem elvetendő feltevését Chávez egy támaszpont katonái előtt tette, ámbár sietve hozzátette, csak hangosan gondolkodik, és nem akar elhamarkodott vádakat megfogalmazni. Szerinte mindenesetre a valószínűség törvényeivel nehezen magyarázható, hogy a rák miért annyira elterjedt Latin-Amerika baloldali államfőinek körében. Egyben emlékeztetett arra is, hogy amerikai kutatók a negyvenes években guatemalaiak tömegét fertőzték meg szifilisszel, ám üzelmeikre csak tavaly derült fény.
Felvetése talán azért is elgondolkodtató, mert viszonylag rövid időn belül az Egyesült Államokkal nyíltan szembeszálló több latin-amerikai vezető egészsége romlott le váratlanul, s tavaly Argentína volt államfője, Nestor Kirchner (özvegye Cristina Fernandez Kirchner jelenlegi államelnök a napokban jelentett be, hogy pajzsmirigyrákot állapítottak meg szervezetében) szintén váratlanul szívrohamban elhunyt.
Dél-Amerika sok országában úgy tűnik, hogy valóban az elnöki székhez jár a gyakorta halálos kór. A 64 éves Lula da Silváról nemrég derült ki, hogy torokrákja van, és jól reagál a kemoterápiás kezelésekre, két évvel fiatalabb utódja, Rousseff 2009-ben gyógyult ki a nyirokrákból, paraguayi kollégáját, a 60 éves Lugót pedig tavaly, szintén nyirokrák után nyilvánították tünetmentesnek.
Chavez hangot adott azon meglátásának is, hogy most Evo Moralesre és Rafael Correra legyenek nagyon óvatosak, nehogy Bolívia és Ecuador elnökét is rákkal diagnosztizálják a közeljövőben. Chávez az első volt, aki támogatásáról biztosította Kirchnert a rák elleni küzdelemben. „Élni fogunk és hódítani fogunk!” – mondta.
Népszabadság online nyomán
Bercsényi Miklós

Kadarkúti Égi Üzenetek 133. Szűzanya: Mennyország

2011.12.28   ÉGI ÜZENETEK                Szűzanya: Mennyország
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, én vagyok Mennyei Édesanyátok, eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nekem jutott az a csodálatos feladat, hogy a mennyországról beszéljek nektek, és képzeletben oda vigyelek benneteket. Csak egy szeletét mutatjuk be nektek, hogy a több meglepetés legyen akkor, amikor majd a Mennyei Atya magához szólít benneteket. Már ott is vagyunk egy szivárványos fényes úton. Az út két oldalán kristálysziklák vannak, átlátszóak, és mindegyiken egy felirat van, ilyenek: áldozat, alázatosság, szeretet, hit, remény, böjt, engesztelés, ima stb. ezek visznek a Mennyországba titeket. A rögös keskeny úton járók léphetnek rá erre az útra. Egy gyönyörű szép várost látunk, kristálykerítéssel van körülvéve, azon egy kétszárnyú aranykapu. A kaput drágakövek díszítik, de sokkal szebbek, mint a földiek. A kapu jobb és baloldalán van egy-egy aranyzsinór, amely bojtban végződik, a tetején pedig csengettyűk vannak. Közületek kettőt kiválasztok, akik meghúzzák a csengőt, és nézzétek csak, már repülnek is feléjük az angyalok. Az angyalok csodálatosak, áttetszőek, az egyikük rózsaszín, a másik kék ruhában van, és hosszú hófehér szárnyuk van. Kitárják a két kaput, mert észreveszik a Szűzanyát, rajtunk még nincs fehér ruha, de beengednek, mert a Szűzanya nagyon sokat jelent számukra. Beléptünk a mennyországba. Csodálatos, tündöklő város tárul elénk. Az utak fényből vannak, és ahol egymást keresztezik, gyönyörű fasorok és parkok vannak selymes fűvel, és gyönyörű virágokkal. Lugasok, színes bokrok és virágzó fák díszítik. A városban a házak fényből készülnek, vannak kisebbek és nagyobbak. Észrevesszük, hogy nagyon sokan járnak az utcákon hófehér ruhában, az egyikük körül csak dereng a fény, a másik nagyobb fényben tündököl, a harmadik pedig, úgy ragyog akár a nap. Nagyon kedvesek egymáshoz, ketten, hárman sétálnak együtt, csoportokban megállnak beszélgetni, vagy leülnek a parkban. Vannak közöttük, akik a földön jó barátok voltak, vagy házastársak. Az egyik házból kijön egy férfi és egy nő, úgy tűnik, hogy valamikor itt a földön házaspár voltak, már idősnek kellene lenniük, de nem öregszenek, mert a mennyben nincs öregség. Odamennek hozzátok, és így szólnak egyikőtökhöz: Gyermekem, hát eljöttél ide látogatóba, látom még nincs rajtad fehér ruha, még nem maradhatsz itt, de így is nagyon örülünk neked. Látod édesapád és én a te imáid hatására itt vagyunk a mennyországban. Imádkozunk érted, hogy meggyógyulj, és hogy a lelked egyre jobban szárnyaljon a Jó Isten felé, és hogy megszabadulj a gyengeségeidtől. Imádkozom a fiadért és a leányodért, a fiadért, hogy találja meg végre, akit én kijelöltem neki, a lányodért pedig, hogy találjon rá Istenre egész családjával együtt. Azután tovább megyünk, és egy férfi közeledik fehér ruhában felénk, egyik kislányomhoz jön. – Drága kis feleségem, hát itt vagy! Köszönöm az imáidat, egész hamar sikerült a Mennybe jutnom, és ezt neked köszönhetem Isten irgalma után. Átölelik egymást. Aztán tovább megyünk, és egy másik engesztelőmhöz odamegy az édesanyja és az édesapja, de sokkal fiatalabbak, mint amikor meghaltak. Átölelik, megcsókolják és így szólnak: Ó, gyermekem, köszönöm, hogy oly sok rózsafüzért elmondtál értünk, látod már réges rég itt vagyunk, olyan boldogok vagyunk, hogy ilyen nagy és szép feladatokat kapsz a Jó Istentől. És ez így ment tovább, minden engesztelőhöz odamentek az üdvözült lelkek hálát adni. Ezután egy két emeletes iskola kinézésű épülethez érünk. A Menny csupa fejlődés, változás, tökéletesedés. Amikor valaki meghal, akkor nevelésben, tanításban van része ott a Mennyben. De nem a földi tudományokat, hanem lelki dolgokat, bölcsességet tanul, főleg a hittel kapcsolatos dolgokat. Menjük be az épületbe! Az épületben lévő lépcsők is fényből vannak, felmegyünk az első emeletre, bekopogunk az első ajtón. Onnan valami finom, halk ének, zene szó hangzik. Egy szép nagy angyal nyitja ki, lant van a kezében. Az angyal 4-5 éves gyerekeknek énekel egy szép dicsőítő éneket, lanttal kíséri. A gyerekek nagyon hamar megtanulják. Kérdezi az angyal: Ki merné most egyedül elénekelni? Az egyik kisfiú jelentkezik, és elénekli szép csilingelő hanggal a dicsőítő éneket. Az angyal megdicséri, és mindannyian megtapsoljuk. Kimegyünk, és a mellette lévő terembe lépünk, ahol 8-10 éves gyerekek csendben várnak Engem, a Szűzanyát, Én fogom tanítani őket. Az asztalon már vár egy Biblia. Jézus életét fogom nekik tanítani, egészen a fogantatásától, a születésén át. Most éppen ott tartunk, amikor Jézus 12 éves, és a jeruzsálemi templomba visszaszökik. Az egyik kislány felteszi a kezét. Drága Édesanyám, lehetséges, hogy Jézus is engedetlen volt. Erre Én ránézek Évára, és kérem: Évám, magyarázd meg nekik! Erre Éva így szól: Jézus soha sem volt engedetlen, a Mennyei Atya akaratát teljesítette. Az Atyának, pedig az volt a szándéka, hogy a Szűzanya és Szent József újra rádöbbenjenek, hogy Jézus nem az ő gyermekük elsősorban, hanem az Atyáé. „Nem tudjátok, hogy Atyám házában kell lennem”mondja Jézus.Ez a jelenet arra tanít bennünket, hogy első legyen a szívünkben Isten, és utána következzenek a családtagok és mindenki más. Vége van az órának és tovább megyünk a következő terembe, ahol Szent Mihály arkangyal nyitja ki az ajtót, nagyon szépen van felöltözve, díszes hófehér ruhában van és egészen földig érnek hófehér szárnyai. Mosolyog, nagyon kedvesen fogad minket. Felismerlek benneteket, én is voltam már néhányszor a ti foglalkozásaitokon. Gyertek be, álljatok oda a gyerekek mellé. Itt már nagyobb, 15-16 éves fiúk és lányok vannak. Szent Mihály arkangyal először a Sátán és a többi gonosz lélek eredetéről beszél, azután tanítja őket a kísértés veszedelmeiről, és hogyan kell ellene védekezniük a földi embereknek, és a pokolról is beszél nekik. Ebből a teremből is kilépünk, és lemegyünk az utcára. Egyszer csak csilingelést hallunk, felnézünk az égre, mert onnan halljuk. Egy kicsi angyal száll az égen, csengetve kiáltozza: Testvéreim, testvéreim, siessetek, el ne késsetek, menjetek a templomba, mert a Szentháromság fog tanítani. És a sok fehér ruhás ember, akik eddig beszélgettek az utcán, vagy bent voltak a házukban, mind egytől egyig a templom felé közelednek. A Szentháromság temploma fényből épült, nem olyan, mint a földi templomok. Három gyönyörű hófehér tornya van. Belépünk és látjuk, hogy zsúfolásig tele van. Hátul megállunk. Egyszer csak néma csend lett, és nyílt hátulról egy ajtó és ezen az ajtón belép a Szentháromság. A Mennyei Atya a szentek felé fordul, és így szól: Drága Gyermekeim, most a szentek egyességéről szeretnélek benneteket tanítani, és ezen belül is arról, hogy ti hogyan segítsetek a földön élő testvéreiteken, és a tisztítótűzben szenvedőkön. Itt már nem lehet szenvedni, nem tudtok áldozatokat hozni, mint a földön tettétek, itt csak imádkozni tudtok értük, de a ti imáitok nagyon értékesek, mert ti csak azért imádkoztok, ami lelkük hasznára válik. Ezután az Úr Jézus szólt hozzájuk: Látjátok Gyermekeim, hogy különböző fény van körülöttetek, tehát a szentek dicsősége különböző, és a dicsőség foka attól függ, hogy a földön milyen közel kerültetek a Jó Istenhez. Ha valaki nagyon-nagyon szerette a Jó Istent, akkor neki nagy dicsőség jár majd a Mennyben, ha valaki nagyon sok lelket mentett, évtizedeket nap mint nap arra használt, hogy rengeteg áldozatot hozzon, böjtöket, virrasztást, akkor neki is nagyobb lesz a dicsősége, mint annak, aki kevesebb áldozatot hozott. A legnagyobb dicsősége az Én Édesanyámnak, a Szűzanyának van. Ő Isten Fiának anyja, és úgy született, hogy bűn nélkül fogantatott, és nem is követett el bűnt egész életében, az erényekben túlszárnyalta minden teremtményünket, természetes, hogy az övé a legnagyobb dicsőség. Utána a vértanúk következnek, mert ők egyetlen kicsi életükkel százakat mentenek meg. Azután a szüzek következnek, akik megőrzik a tisztaságukat, születésüktől fogva halálukig tiszták maradnak. Most pedig a Szentlélek következik: az igaz, hogy különböző a dicsőségetek foka, de köztetek nincs olyan, aki irigykedne a másikra, aki úgy érezné, hogy ő többet érdemelt volna. Mindenkinek helyén van az igazságérzete, és tudja, hogy amit kapott a Mennyországba az a legnagyobb öröm a számára. A Mennyei Atya int a kezével, nektek engesztelőknek, hogy gyertek közelebb, gyermekeim! A szentek utat nyitnak nektek. Először a Mennyei Atya szól hozzátok: Drága Gyermekeim, eddig mindig mi, Égiek mentünk el hozzátok az engesztelésre, most a ti édesanyátok hozott ide benneteket hozzánk. Szeretnétek-e szentek lenni? Igen. Hát ha úgy akarjátok úgy is lesz, de ehhez ki kell üresíteni magatokat. Szakítsatok el minden kapcsolatot a világi dolgokkal! Ez nem megy egyszerre, csak fokozatosan. Valamiről mondjatok le, egy jó könyvről, vagy filmről, vagy internetről, vagy kevesebbet foglalkozzatok ezekkel. Vagy édességről. És így sikerülni fog. Építek nektek egy fénylő keresztet a szívetekbe. A kiüresítéshez ugyanis az is hozzátartozik, hogy áldozatokat hoztok, és a szenvedésektől nem vonakodtok, hanem felajánljátok a lelkekért. Mindnyájan nyissátok ki a szíveteket, és egyenként belehelyezem a fénykeresztet a szívetekben. Most pedig Jézus következik: Drága Gyermekeim, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Most a szeretetről szólok nektek, nézzétek, a szentek hogy szeretik egymást és benneteket. A ti engesztelő csoportotok a legjobbak közé tartozik, mégis előfordul, hogy negatív gondolatok fordulnak meg a fejetekben egy engesztelőtársatokról, egyesek még ki is mondják, nem is gondolván, hogy tövist szúrnak a másik szívébe. Vagy a háta mögött a harmadikról beszélnek, vagy nincs kedve valakinek elmenni az engesztelésre, mert valaki, akit nem kedvel, ott van. Gyermekeim, Én ezeket fájó szívvel tapasztalom. Ritkán fordul elő, de mégis van javítani valótok. Aki a Mennyországba akar jutni, annak a szeretetből példát kell mutatnia. És most a szívemből mindenkinek a szívébe egy szeretetsugarat sugárzok, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket. most pedig a Szentlélek Isten követezik: Ó, milyen boldoggá tettetek engem, hogy eljöttetek, ide ahol nincs kísértés, ide nem merészkedik a gonosz. Én most a kísértésről szeretnék nektek beszélni. Ellenségem nem azokat kísérti, akik bűnben hemperegnek, akik paráznák, házasságokat törnek, abortuszokat csinálnak, lopnak, rabolnak, gyilkolnak, nem járnak a templomba, elhanyagolják a vallásukat, őket már nem kell, hiszen mindnyájan a markában vannak. Hanem titeket, pl. ilyesmiket mond nektek: Ne menj el ma a misére, látom olyan sokat fáradtál, majd a vasárnapi kötelező misére elmész. Vagy amikor imádkozol, elég lesz az az egy rózsafüzér is, inkább helyette nézd meg azt a jó filmet a Tv-ben. Vagy egy rosszakaróddal kapcsolatban azt a gondolatot ébreszti benned, hogy olvass be neki, ne légy ilyen kis mafla, add vissza neki. A kísértés ravasz módon közeledik felétek. Én most egy sereg kardot hoztam a kezemben, ezek misztikus kardok, nem látszanak, de arra valók, hogy amikor jön a kísértés, gondolatban előkapjátok, suhintotok egyet a kísértőre, hivjátok Szent Mihályt, és minket Égieket, és azonnal eltakarodik a kísértő. Végül Én, Szűzanyátok szólok hozzátok: Most itt ebben a Mennyei templomban hajtsatok térdet a Szentháromság előtt, és ők mindhárman egy nagy keresztet rajzolnak rátok, engesztelőkre, és közben így szólnak: Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Látom a valóságban is letérdeltetek, most odamegyek hozzátok, és mindegyiketek homlokára egy édesanyai csókot lehelek, és megáldalak benneteket a Mennyországba való vágyakozás lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2011. december 28., szerda

2012: Mi vár ránk?

A világ vezető kormányaiba beágyazott globális hatalmi elit nem tágít világuralmi terveitől. Vegyük leltárba azt a 12 kulcsfontosságú folyamatot, vagy ha úgy tetszik kioldógombot, melyeket céljuk elérése érdekében alkalmaznak.
Minden út a világkormányhoz vezet. Ez ma már sok embernek nem okoz meglepetést. A londoni Financial Times-ban Gideon Rachman, vezető külügyi kommentátor már 2009-ben nyíltan írt róla „És most a világkormány” című cikkében. A Trilaterális Bizottság, a Bilderberg csoport és a Külkapcsolatok Bizottsága bennfentesei, sőt most már a Vatikán is egyre gyakrabban és egyre hangosabban visszhangozza ezeket a nézeteket.
A föld makro-menedzselése nem könnyű feladat. A globális elit által pénzelt, a média és a politikai vezetés által pedig interfészként használt elit egyetemek agytröszt-hálózata biztosítja a stratégiai és taktikai tervezést, ami nélkül a terv nem válhat valóra.
A tervezés minden területre kiterjed, észben tartva, hogy a gépezet egyes elemei különböző sebességgel haladnak a cél felé:
  • A pénzügyi folyamatok, kioldógombok, fénysebességgel haladnak előre az elektronikus információtovábbításnak köszönhetően, és néhány nap vagy akár óra leforgása alatt döntenek piacok, valuták és egész országok soráról;
  • A gazdasági folyamatok, vagy kioldógombok, egy fokkal lassabbak: az autók, repülők, ruhák, épületek előállításához hónapokra van szükség;
  • A „demokratikus rendszerhez” kötött politikai folyamatok, kioldógombok, általában több évre adnak hatalmat egy-egy ember kezébe;
  • A kulturális folyamatok, kioldógombok, kivitelezéséhez egy egész generáció élete szükséges. A pszichológiai hadviselésnek ezért van óriási jelentősége.
A folyamat kockázatkezelésénél az összes buktatót és meglepetést figyelembe kell venni a tervezőnek, tehát minden tervhez tartozik egy „B”, sőt sok esetbe „C” és „D” terv is, melyeket szükség szerint léptetnek életbe.

A világkormány 12 kioldógombja

Ma a hatalmi elit a globalizáció utolsó simításainál tart, készen állva a világkormány felállítására. Friedrich Nietzschének a kötéltáncosról írt szavait átértelmezve Zarathustrával együtt elmondhatjuk „Veszélyes átkelés az ember, veszélyes úton levés, veszélyes visszatekintés, veszélyes borzongás és megtorpanás.”
A 12 indítógomb egy nagyon összetett, holisztikus mátrixban kapcsolódik össze rendkívül rugalmas taktikákkal, de hajlíthatatlan célokért. Az összkép sokkal többet elárul, mint az egyes részek külön-külön:
1. A pénzügyi összeomlás
A globális pénzrendszert 2008 óta mesterségesen tartják életben. Ben Bernanke, Timothy Geithner és az USA gazdasági kommandós-csapata (Robert Rubin, Larry Summers, a Goldman Sachs, a Citigroup és a JP Morgan mega-bankárai az angol jegybankkal és az EKB-val együttműködve) egy lépést sem tesznek a lakosság és a haldokló gazdaság megmentése érdekében. Több ezermilliárd dollárt injekcióztak az elit bankokba és a fővonalas média segítségével elhitették a világgal, hogy bizonyos bankok túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak. Ahogy azt Orwell írta: „Túl hatalmas a bukáshoz.” Miért? Mert nem a kormányok felügyelik és irányítják a Goldman Sachs, Citicorp, HSBC, Deutsche Bank és JP Morgan Chase féle óriásokat, hanem pont fordítva.
2. Gazdasági válságok
A „destruktív, szélsőséges kapitalizmus” a nemzeti és területi gazdaságok tönkretételén ügyködik, olyan rabszolgatartó-gulág egységekké alakítva azokat, amit még Sztálin is megirigyelt volna. Problémáink nem a világ valós gazdaságából erednek (amely úgy-ahogy működőképes állapotban van), hanem a hamis pénzügyi, banki és spekulációs világból.
3. Társadalmi zavargások
A görög, ír, portugál és izlandi, valamint a lehetséges olasz, spanyol és egyéb összeomlások egyre erőszakosabb társadalmi zavargásokhoz vezetnek, nem kímélve Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat sem.
4. Járványok
Egyre több „influenza meglepetésre” számíthatunk, melyek kötelező oltásokhoz vezetnek majd, jó alkalmat szolgáltatva a beinjekciózható RFID chipek „erőszakmentes” bevezetéséhez, melyek az emberi DNS konkrét szakaszait veszik kezelésbe. Faji és etnikai alapon működő népességszabályozási kampányok?
Miközben a globális gazdaságot „növekedésmentes üzemmódba” helyezték, a gazdasági hajtóerőket a fogyasztás csökkentésére állították át. Vajon az elit által a világra erőltetett karbon kredit rendszer is a teljes társadalmi kontrol egyik eszköze?
6. Terrortámadások megrendelésre
Ez az elit egyik kedvenc joker lapja a játszmában, amit akkor vet be, ha egy új válságot akar elindítani vagy a világkormányhoz vezető utat lerövidíteni. Vajon az új 9/11-nél is nagyobb támadások az újabb globális háborúkat, megszállásokat és népirtásokat hivatottak előkészíteni? Egy nagyváros elleni nukleáris merénylet, amit az elit ellenségeire lehet kenni hogy hangzik?
7. Általános háború a közel-keleten
E sorok írása közben a nagyhatalmak tengerészeti egységei, vadászrepülői és egész hadseregei készen állnak a támadásra Szíria, Irán és még ki tudja ki ellen.
8. Környezeti katasztrófák és „balesetek”
A Szovjetunió végnapjait elindító 1986-os csernobili baleset megmutatta a világnak és a szovjet népnek, hogy az állam nem képes kezelni saját nukleáris létesítményeit. 2010 áprilisában láthattuk, a BP fúrótornya miatt bekövetkezett ökológiai katasztrófát a Mexikói-öbölben, majd röviddel utána, 2011 márciusában a sokkal súlyosabb és jelenleg is tartó fukusimai nukleáris szerencsétlenséget. Ezek a balesetek vajon véletlenül történtek? Ki tudja.
9. Vezető politikusok és vallási vezetők ellen, az elit ellenségei által elkövetett merényletek
A Mossad, a CIA és az MI6 tökélyre fejlesztették az ilyen piszkos munkák kivitelezését.
10. Az USA által „latornak” minősített országok elleni támadások
Ki lesz a következő? Irak? Szíria? Észak-Korea?
11. Megrendezett vallási események
A tömegek egyre erősödő igénye valami többre, valamilyen célra az életükben nagyon sebezhetővé teszi őket egy hollywoodi stílusú, 3D-s hologram előadásra, ami megkísérelheti elhitetni velük Jézus második eljövetelét. Egy elektronikus „messiás”, aki az elit céljaival összhangban cselekszik? Ki merne „isten” ellen fordulni?
12. Megrendezett kapcsolatteremtés földönkívüliekkel
Ez is egy lehetséges opció. Az emberiség jelentős részét sikerült meggyőzni a földönkívüliek létezéséről. A hologram technológia itt is kapóra jöhet és segíthet megrendezni egy földönkívüli űrhajó földre szállását, például a Fehérház gyepén, kihangsúlyozva természetesen mennyire fontos, hogy az emberiség egységes frontot alkotva fogadja a földönkívüliek érkezését. Újabb ürügy a világkormány szükségességére?
Mi a közös ezekben az egymással összefüggő „válságokban”? Globális felmelegedés, járványok, „nemzetközi terrorizmus”, pénzügyi összeomlás, gazdasági válság vagy akár egy földönkívüli kontaktus? Mindegyik azt hivatott bizonyítani, hogy egyetlen nemzet sem képes megbirkózni a problémákkal önmagában, így kezelésükhöz mindenképpen egy világkormány felállítására van szükség.
2012-ről egy dolgot biztosan tudunk: Résen kell lennünk, aminek kulcsa a jól informáltság. Fontos, hogy megértsük, mi folyik a világban a valóságban. Azt nézzük, ami történik, ne azt, amit a globális televíziós csatornák és médiumok urai próbálnak elhitetni velünk.

Forrás: RT.com


2012 ez előző évnél is keményebb menet lesz

A maják különleges jelentőséget tulajdonítottak 2012-nek. Számukra ez a dátum az idők végét jelenthette, ami számos apokaliptikus könyvet, forgatókönyvet és hollywoodi alkotást eredményezett az ünnepekre.
[Fontos megjegyeznünk, hogy a Bibliában végső időknek nevezett eseménysorozat nem a földbolygó végét jelöli, hanem az ember jelenlegi igazságtalan uralmának végére és egy új korszak kezdetére utal. Sőt, a jelenlegi helyzetet és a Biblia jövendöléseit figyelembe véve, biztosan tudhatjuk, hogy ez az új korszak nem 2012-ben jön el, de az is biztos, hogy sok világmegváltoztató jelenségnek lehetünk tanúi az elkövetkezendő hónapok során, melyek elindíthatják a lavinát.]
Nem kell azonban a világ végében hinni valakinek ahhoz, hogy lássa, 2012 soha nem látott mennyiségű politikai kockázatot rejt a globális gazdaság számára.
Közelgő választások több nagyhatalomban, válság Európában, lázongások a közel-keleten és az egyre súlyosabb gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség következtében 2012 több bizonytalanságot tartogathat 2011-nél is.
Könnyen lehet, hogy 2011 nem várt durranással búcsúzik, hiszen az euró helyzete és az izraeli-iráni feszültség miatti aggodalmak teljes bizonytalanságban tartják a piacokat.
A Lehman Brothers csődje által elindított válság után három évvel még mindig úgy tűnik, hogy a gazdasági bajok irányítják a politikát, egyre kétségbe ejtőbb helyzetbe hozva a világot.
2011 legtöbb politikai eseménye mögött is a gazdasági feszültségek – az emelkedő élelmiszerárak, a fejlődő világ romló gazdasági helyzete, stb. – rejtőztek. A bajok erősödésével, a politikai bizonytalanság, a konfrontáció és a konfliktusok egyenes arányban mélyülnek.
„A helyzet még sokat fog romlani, mielőtt javulni kezdene,” mondja Jonathan Wood, a Control Risk nevű londoni kockázati tanácsadó cég globális elemzője. „Ha megnézzük, milyen események hajtották a világot 2011-ben, megfigyelhetjük, hogy ezek a tényezők nem múltak el, sőt hatásuk tovább erősödik.”
Elnökválasztás az Egyesült Államokban, Franciaországban és Oroszországban, valamint a kettős hatalomátadás a kínai kommunista párt felső vezetésében tovább erősítik a bizonytalanságot és megnehezítik a politikai vezetőknek a kompromisszumkötést vagy a szigorúbb politikai irányelvek, törvények bevezetését.
Sok elemző szerint a politikai tehetetlenség komoly kockázati tényezőt jelent ezekben az időkben, amikor erőskezű vezetőkre lenne szükség. Az Egyesült Államok kongresszusi „szuperbizottságának” egyértelmű bukása, hogy döntést hozzon a költségvetési hiány csökkentésének módjáról, valószínűleg hasonló eseményeknek előhírnöke más országokban.
Barack Obama nehéz kampánynak néz elébe, függetlenül attól, hogy kit indítanak végül ellene a republikánusok, hiszen a gazdaság jó esetben is csak stagnál, a munkanélküliség a legjószívűbb adatok szerint is 8,6%-on áll, a középosztály pedig történelmének legnehezebb időszakán megy keresztül az egyre csökkenő ingatlan és részvényárak és még egy tucat probléma miatt.
A 2012-ben ránk leselkedő kockázatok közül a legtöbb elemző szerint az eurózóna szuverén adósságválsága jelenti a legnagyobb veszélyt.
Amennyiben a 17-országból álló eurózóna államok a jelen szerkezetben akarják túlélni a válságot, kemény gazdasági és politikai reformokkal kell szembenézzenek. A válság két évvel ezelőtti kirobbanása óta 16-odszor megrendezett néhány héttel ezelőtti EU csúcs sokak szerint az euró megmentésének utolsó esélye volt.
Bár az eurózóna tagállamok és még néhány EU tagország vezetői szorosabb fiskális egységről és szigorúbb költségvetési fegyelemről állapodtak meg, az euró túlélését nem voltak képesek biztosítani.
A legnegatívabb kilátások szerint 2012 az egységes valutaunió felbomlását, egy sor csődöt, bankrohamokat, polgári elégedetlenséget és a 2008-as válságnál is komolyabb gazdasági gondokat hozhat.
Sokak szerint az euró mindezek ellenére, bár súlyos áldozatok árán, túl fogja élni a válságot, miközben az európai vezetők minden erejükkel megpróbálják összehangolni az egymástól olyannyira eltérő gazdaságokat. Lásd Németország és Görögországát példáját.
„Önmagában a legnagyobb kockázatot mindenképpen az eurózóna jelenti, de ugyanakkor elképzelhető, hogy pont ezt a kockázatot fogják tudni a leggyorsabban orvosolni,” mondja Alastair Newton, volt brit kormánytisztviselő, a japán Nomura Bank vezető politikai elemzője.
„Ha ez valóban megtörténik, még mindig ott van a rendkívül lassú növekedés és az egyre erősödő társadalmi elégedetlenség, főleg az eurózóna déli országaiban, de egész Európában is. 2012 a legpozitívabb forgatókönyv szerint is rosszul néz ki.”
Mások szerint továbbra is a közel-kelet jelenti a legnagyobb veszélyt, ahol egy elmérgesedő konfliktus az egész világra kihatna.
Nem egészen egy évvel az arab tavasz elindulását követően, az érintett területek még mindig mozgásban vannak politikailag, miközben kevéssé ismert iszlamista pártok szereznek egyre nagyobb hatalmat Afrika szerte, a szíriai felkelések pedig lassan polgárháborúvá fajulnak.
Számos, a nyugat támogatását élvező veterán arab vezető bukását követően és az amerikai erők kivonulásával Irakból, sokan úgy gondolják, hogy a nyugati hatalmak immár 200 éve tartó befolyása a térségben gyengülni látszik.
A változások teremtette vákuumban egyes területi hatalmak, mint például Törökország, Szaúdi-Arábia és talán a kiszámíthatatlanabb Irán, egyre inkább a nyílt konfrontáció tárgyává válnak.
A nyugati titkosszolgálatok információ szerint Irán gyorsított ütemben halad egy használható atomfegyver megépítése felé és egyes elemzők szerint 2012 lehet az az év, amikor Teherán ellenségei úgy döntenek az eddigi szabotázs akciók után komolyabb katonai lépésre szánják el magukat, ami veszélybe sodorhatja a Perzsa-öböl felől érkező olajszállítmányokat, hogy csak a legegyértelműbb kockázatot említsük.
„A legnagyobb kérdést egy esetleges izraeli támadás jelenti Irán nukleáris létesítményei és egyéb, a hatalom szempontjából fontos célpont ellen,” mondja Thomas Barnett, a Wikistrat politikai kockázatelemző vezető stratégája, hozzátéve, hogy jelenleg úgy tűnik, sem az iráni sem az izraeli vezetők nem hajlandók visszakozni. „A helyzet ijesztő… valamelyik oldalnak engednie kell ebben a stratégiai egyenletben.”
Amennyiben a világnak sikerülne elkerülni egy komolyabb közel-keleti konfliktust és az eurózóna összeomlását, sok elemző szerint még mindig van miért aggódni az egyre kényesebbé váló politikai helyzet miatt.
A lassuló gazdasági növekedés és a munkanélküliség emelkedése miatt a legtöbb elemző a társadalmi elégedetlenség egyre erősödő kockázatára számít a fejlődő és fejlett világban egyaránt.
„Minden probléma jelen van, ami a válság erősödéséből adódhat. Előbb utóbb érezni fogjuk az emelkedő élelmiszerárak hatását, ami mindig destabilizáló hatással van, azonkívül azt sem tudjuk még, hogy a kínai helyzet robban-e,” mondja Elizabeth Stephens, a Jardine Lloyd Thompson biztosítási ügynökség vezető hitel és politikai kockázatelemzője.
„Mindössze két százalék csökkenés Kína GDP-jében elegendő lenne ahhoz, hogy aláássa az ország társadalmi stabilitását, főleg ha nem lesznek képesek fenntartani a munkahelyteremtés jelenlegi ütemét. A forrongó hangulat valószínűleg Európában is megmarad, a közel-keleti helyzet kritikus és észak-Afrika is bizonytalan.”
Az év utolsó hetei, napjai során néhány eddig biztosnak vélt pont is megkérdőjelezhetővé vált, mint például Vladimir Putyin helyzete Oroszország élén. Az egyetlen biztos tényező 2012-ben, a legtöbb szakértő szerint, a váratlan helyzetek számának növekedése.
„2011 igazi rémálom volt a törvényhozók vagy például a befektetési portfolió menedzserek számára, ugyanakkor remek lehetőség volt a politikai elemzőknek,” mondja Newton. „A következő évtől sem várok mást.”

Forrás: The Economic Times

Rendkívüli állapot Tuvában

A dél-szibériai Tuva Köztársaságban nagy erősségű földrengés miatt rendkívüli állapotot vezettek be.
A kedden történt földrengés a Richter-skála szerint 9,5-es erősségű volt. Szergej Sojgu a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának vezetője kijelentette, hogy ilyen földrengés először történt a megfigyelések egész története során. Éjszaka Kizil Tuva fővárosába két repülőgéppel mentőcsapatok érkeztek Moszkvából, a harmadik gép berendezésekkel a fedélzeten várhatóan a nap folyamán érkezik.
Az első vizsgálatok adatai szerint áldozatokat és pusztítást nem találtak a körzetben.
ruvr.ru

További információk hasonló esetben

Akár év elejétől megroppanhat az egészségügy

Az egészségügyi rendszer eddig sem állt rózsásan, év elejétől viszont radikálisan megroppanhat a rendszer, amit még további leépülés fog követni.
A rezidensszövetség tájékoztatása szerint december elején már több mint 2500 orvos adta be a lemondását. Öt megyében a felmondások száma már elérte a kritikus szintet. Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint, ha bekövetkezik a 3000 orvos távozása, akkor az egészségügyi ellátás a törvényben előírt katasztrófa-egészségügyi ellátásra korlátozódhat.
A kormány ágazati operatív testület létrehozását tervezi a „probléma megoldására”.
Tehát: az iskolákban, önkormányzati létesítményekben egyre több helyen megszűnik az étkezés, fűtés, világítás, itt-ott már késik a segély is (!). Emberek tömegei veszítik el az otthonaikat, kilakoltatás közben egyre többen lesznek öngyilkosok (de várható – és remélhető – a radikálisabb tiltakozás is). Rengetegen fagynak meg az utcán. A hajléktalanokat bírságolják, az etnikai bűnözést nem kezelik. Munka nincs, újabbnál újabb adók viszont vannak. Az állam újabb hitelfelvétele kérdéses (az sem segítene), a felvett hiteleket viszont hamarosan el kell kezdeni törleszteni. Most pedig összeroppan az egészségügyi rendszer.
Adott a kérdés: hová mutatnak ezek a folyamatok? Csak nem pontosan arra, amiről évek óta beszélünk? Ébresztő!
Bánfalvi Béla

Japán és Kína abban állapodtak meg, hogy a dollár helyett saját valutájuk használatát támogatják

Japán és Kína együttműködési megállapodást kötöttek arról, hogy ”a dollár helyett saját nemzeti valutájuk használatát támogatják a japán és kínai vállalatok közötti tranzakciók során”. A megállapodást Yoshihiko Noda japán és Wen Jiabao kínai miniszterelnök jelentette be Pekingben. A japán kabinet vezetője az ez év szeptember 2-i beiktatatása után az első hivatalos látogatását tette meg Kínában.
A jelenlegi gazdasági válságban, amely már gúzsba kötötte az eurozónát is, az USA dollár és az euró nagymértékben elvesztette pozícióját a globális piacon. A Japán és Kína közötti kétoldalú tranzakciók során a nemzeti valuták szélesebb körű használatáról szóló megállapodásnak a szakértők várakozása szerint nagyon pozitív hatása lesz mindkét ország gazdasági fejlődésére és belső piacaik növekedésére. A Wall Street Journal adatai szerint a felek eddig mintegy 60 %-ban dollárban teljesítettek egymásnak, ez pedig azt jelenti, hogy ezen megállapodás után a dollár szerepe jelentősen csökkenni fog a térségben.
A kétoldalú találkozón Yoshihiko Noda és Wen Jiabao megállapodtak arról is, hogy az országaik közötti kétoldalú gazdasági együttműködés keretében Japán kínai államkötvényeket vásárol. A kínai kormány szigorúan ellenőrzi értékpapírjainak eladását és saját maga választja meg azokat a külföldi országokat, amelyek lehetőséget kapnak azok megvásárlására. Annak ellenére, hogy Japánnak csak korlátozott számú kínai államkötvény megvásárlására lesz lehetősége, ez a megállapodás rendkívül fontos lépés a Japán és Kína közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésében. Eközben Kína maga is nemrég vásárolt egy újabb csomag japán államkötvényt.
Ugyancsak megállapodtak arról, hogy januárban tárgyalásokat kezdenek Dél-Koreával együtt egy szabadkereskedelmi övezet kialakításáról.
ITAR-Taszsz

Az ötödik hadoszlop

Ezt a kifejezést szokták használni a rejtőzködő alakulatokra. Az elnevezés a spanyol polgárháborúból származik, mikor a négy Frankóhoz hű katonai hadtest mellé egy ötödik is felsorakozott. Sem létszámáról, sem felszereléséről nem voltak konkrét adatok, csak arról, hogy létezik, és behatolva az ellenséges vonalak mögé, a köztársaságiak területén gerilla és diverzáns tevékenységet folytatott.
Ez a titokzatosság bevonult a történelembe, és a politikai szókészletbe. Ezek után az ellenség rejtőzködő hátterét, nem látható tagjait, vagy éppen a zsinórokat háttérből rángató arctalanokra kezdték el használni. Oroszországban is ebben az értelemben használatos, az orosz sajtóban a bomlasztó aknamunkát végző zsidók, szabadkőművesek összefoglaló elnevezése, úgymond 'virágnyelven'. A Putyin mögött álló tanácsadók, miniszterek is egyre többet használják ezt a kifejezést. Oroszországban ugyanis a jelenlegi mesterségesen szított megmozdulások egyre nyilvánvalóbban Washingtonból vezéreltek. Az oroszországi ötödik hadoszlop kifejezést tehát a cionistákra használják. Oroszországban nyíltan nem zsidóznak – mert 'ügyelnek a részletekre' - , így azonban kimondják a kimondhatatlant, és az újságírásban is elmennek addig, ameddig elmehetnek. Olyan ez, mint amikor mi azt írjuk: „a tudjuk kik”.
Hogy mindenki értse miről is van szó, több leleplező írás is napvilágot látott ezzel kapcsolatban. Az írások terjednek a világhálón, és eljutnak mindazokhoz, akik érteni akarják. Az oroszok tisztában vannak vele, mi van az egész ellenzéki lázongás mögött.
Az ötödik hadoszlop egyik hangadója Kaszparov, a sakkozó. Ő legutóbb akkor tűnt fel Oroszországban, mikor a buzik mellett akart tüntetni, csak éppen jól szájon vágták. Végül is még van olyan szeglete a világnak, ahol rend van. Gary Kaszparov zsidó származású (született Garik Weinstein). Tagja az úgynevezett Prince of Darkness csoportnak. Ennek célja Oroszország megkaparintása politikai úton, és a támogatóik a legbefolyásosabb amerikai és európai gazdasági körökből származnak, valamennyi zsidó természetesen. Köztük van Joe Libermann, és McCaine szenátor is.
2004-ben Putyin megnevezett 115 olyan európai és amerikai személyt, akik különösen nagy károkat okoztak az orosz államnak és népnek. Ez a 115 személy szintén befolyásos üzletemberek, köztük többen tagjai a fentebb nevezett csoportnak. Bosszúból 2005-ben az amerikai szenátusban elfogadtak egy határozatot, hogy évi 4 milliárd dollárral támogatják az ellenzéki orosz pártokat. Természetesen az állam fizeti az amerikai állampolgárok pénzéből, de egy esetleges sikernek, csak a legmagasabb üzleti körök látnák hasznát.
A háttérben persze az olaj áll és a nyersanyagok. Olyannyira, hogy ezek az üzleti körök, már megállapodtak, hogy ha átveszik a hatalmat, melyik céget ki kapja, melyik vállalatban ki hogyan részesedik. A putyini vezetés tökéletesen tisztában van vele, mi a teljes cselszövés alapja, hogy az egész nyugati társadalom össze fog omlani, ha nem sikerül rövid időn belül megszereznie az orosz nyersanyagbázist. A Nyugat ugyanis sokkal rosszabbul áll ebben a küzdelemben, mint a vele szemben álló „másik oldal”.
A hatalmas támogatási összeg biztosítása után megkezdődött az úgynevezett ellenzék (valójában hazaárulók) gyűjtése. A Népi Demokratikus Unió, az Egyesült Népfront, újságírók, szabadúszó politikusok zsebébe elkezdett folyni a pénz. Lefizethető embereket kerestek, a legtöbb esetben olyanokat, akik még a Jelcin-éra alatt kerültek a hatalomba. Hatalmas gazdasági oligarcha kört kaparintottak kézbe, szerencsére ebben a küzdelemben Putyin maradt felül, az oligarchákat sikerült elég jól megrendszabályozni, de még így is hatalmas tőkerész maradt a kezükben (mai hír, hogy több ilyen vállalat igazgatóját egyszerűen kidobták a saját cégéből, a Putyin alatt meghozott korrupciós törvény értelmében).
2006 folyamán Kaszparov részt vett azon a tanácskozáson, amin McCaine és Libermann is részt vettek Washingtonban, ahol meghatározták az orosz nyersanyagkészlet megszerzésének fogatókönyvét. Ezzel kapcsolatban Kaszparov írt egy cikket, amely a Wall Streer Journal hasábjain jelent meg. Ebben Kaszparov utalt a megállapodásra, és felvázolta, hogy Iránt és Szíriát kell először semlegesíteni, majd jöhet Oroszország. Az akkor leírtakat a jelen események tökéletesen alátámasztják. Még ebben az évben összeült az orosz gazdaságot felosztó bizottság Washingtonban. Ezen az ülésen részt vett a Nemzeti Biztonsági Tanácsadó Testület, a CIA, a legnagyobb vállalatokat képviselő gazdasági képviselő-testület, a hadiipari és katonai cégeket képviselő volt katonákból álló gazdasági képviselő-testület, de részt vett például a Freedom Haus emberi jogi szervezet tanácsadója is. Ezen a szervezeten keresztül támogatták valamennyi „narancsos forradalmat”. Ezek manipulálták a belgrádi, kievi, tbiliszi forradalmakat.
Putyin azonban világosan fogalmazott, mikor kijelentette, nem fogjuk importálni ezeket a rohadt gyümölcsöket (a narancsos forradalmakat). Hatalmas munkát végeztek ez alatt a 10 év alatt. A pozitív eredményeket még felsorolni is nehéz. A munkanélküliség kisebb, mint bármely nyugati országban. A fizetések is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. A stratégiai nyersanyagok mind állami kézbe kerültek vissza, orosz földet külföldi, sem külföldi cég nem vásárolhat. Nincs államadósság, és még hosszasan sorolhatnánk. Putyin kijelentette, nem fél az ellenzéktől, mert nincs mögöttük semmi. Sem gazdasági perspektíva, sem tömegbázis. Azonban elkövettek egy nagy hibát Putyinék, és ezt a hibát most elismerték. Nem szabályozták le erősen a civil szervezetekre gyakorolható nyugati behatásokat. Ezek a civil kezdeményezések lettek a nyugati sajtóban sokszorosára felfújt tüntetések kiindulópontjai. Az, hogy nem fogják importálni a rohadt gyümölcsöket, ebben az értelemben utalás arra, hogy nemsokára ezeket is megrendszabályozzák.
Viszont az is egyértelmű jelzés, hogy az amerikai pénzügyi körök már elosztották maguk között az orosz nyersanyag kincseket, tehát a beavatkozás bekövetkezik bármi áron. Legalábbis ezt szeretnék. Milyen és mekkora háborút kockáztatnak meg mindezért, ha nem sikerülne a politikai cselszövés?
A jelenlegi orosz vezetés egyértelműen kijelentette, hogy az Oroszországgal szembeni lázítás valójában egy üzleti vállalkozás, amolyan forradalmi KFT. A forradalmi KFT mögött álló cionista üzleti köröket nevezik most ötödik hadoszlopnak.
Ez az ötödik hadoszlop szisztematikusan hajtja végre azt az üzleti tervet, amelynek célja az utolsó fehér nemzet elpusztítása, és nyersanyagainak megszerzése. Ám a másik oldalon sem csak a Pravdát olvasgatják. Megfelelően felkészült és hatalommal rendelkező emberek hozzák meg a megfelelő ellenlépéseket. Ahogy Putyin mondta, nem fél a választásoktól, győzni fog. Mert a törpék most hőzöngenek, de az orosz nép mögötte áll.
Kemény Gábor

Bennfentesek

Ebben a filmben megkérdezik azokat, akik össze omlasztották a gazdaságot, hogy vajon miért omlik össze?

Bennfentesek from R.D.M. on Vimeo.

2011. december 25., vasárnap

A karácsony kettőssége

Máté evangéliuma 1,18-25.
"18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. "
Az ünnepek alkalmával gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon hogy kell ünnepelnünk, és ha ünnepelünk, vajon jól ünnepelünk-e? Az asztalra halmozott ételek és italok mellett a megfelelő hangulat felidézése is rendkívül fontos. Azt is mondhatnánk, hogy a megfelelő szellemiség felidézése a legfontosabb, mert a mai társadalomból a szentség hiányzik leginkább, a szeretet, amely Isten jelenlétében és Isten követésében nyilvánul meg. A keresztény közösség varázsa az, amelyet a mai ember, mint egy távoli ábrándot, megpróbál elérni, és ami után vágyakozik, ami az egész karácsony lényege kellene, hogy legyen, de mára jobbára feledésbe merült.
Krisztus születésének ünnepe egyszerre titokzatos, egyszerre félelmetes is, hiszen a keresztény közösségek élete sem évtizedekkel, sem évszázadokkal ezelőtt nem volt könnyű. Ahol pedig könnyű volt az élet és általános a gazdagság, ott jelentkeztek igazán a szellemi problémák. Az első karácsony pedig a születés fájdalmát és a Krisztus világra jövetelének ajándékát egyszerre jelentette, és Heródes áskálódásából már sejteni lehetett a baljóslatú jövőt, ami végül a kisgyermekek ezreinek lemészárlásában következett be pár nappal később. Vagyis korántsem volt az ember egymás iránt érzett szeretetének ünnepe az első karácsony, sokkal inkább az Isteni kegyelem megnyilvánulásáé, Krisztus születéséé, amire a zsidóság rendkívül ellenségesen válaszolt. Nincs ezen mit szépíteni. Beszédes az is, hogy a napkeleti bölcsek felismerték a megváltó születését és elhozták ajándékaikat, a zsidó papság pedig a véreskezű Heródes előtt hajbókolt.
Végiggondolva tehát meglepőnek is találhatjuk, hogy a megvetett és üldözött kereszténység ünnepe milyen ellenállhatatlan erővel vált népünnepséggé, amelyen keresztül egy kicsit mindenki részese akar lenni a csodának, amit egyébként sosem keres. A szellemi gazdagságot pedig a fizikai világ gazdagságával akarja pótolni, ezzel öntudatlanul is bizonyságot téve arról, hogy amit sejt az ünnep mögött, az minden evilági gazdagságnál nagyobb érték és kincs.
Krisztus születésének történeteit olvasva az evangéliumokban közelebb kerülünk a csodához, az evangéliumhoz, az Istenhez. Ahhoz, ami valóban fontos, az Igéhez. A nélkülözésekre és a fájdalomra, a mészárlásra emlékezve a karácsony varázsa pedig egyáltalán nem törik meg, hanem közelebb jutunk annak lényegéhez, titkaihoz, és ez által kiteljesedik. A világosság és a sötétség küzdelme ezen a világon örök, és emiatt nem lehetnek illúzióink, tévképzeteink, önhitt bizakodásaink: a karácsony emlékeztet minket az Isten végtelen kegyelmére is, de az ember, különösen a zsidóság végtelen gyarlóságára is, aminek nyilvánvaló bizonysága az evangélium. Nagy szüksége van a társadalomnak a karácsonyra, az evangéliumra, hogy túlélhesse az eljövendő hónapok és évek megpróbáltatásait.

Tamási Attila