2014. április 14., hétfő

Közvetlen háború fenyegeti Közép-Európát – az amerikai csapatok bevonulása esetén


Alekszandr Grusko - Fotó: Oroszország hangja
Alekszandr Grusko – Fotó: Oroszország hangja

Oroszország válaszlépésre készül, ha a NATO megerősíti jelenlétét Kelet-Európában

 - Oroszország megteheti a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa saját biztonságát, ha a NATO növelni fogja katonai jelenlétét az Oroszországhoz közeli határterületeken – jelentette be Oroszország állandó NATO képviselője, Alekszandr Grusko.
„Oroszország kijött a hideg háborúból és visszatérni nem szándékozik. Mindazonáltal a katonai tervezés során figyelembe vesszük a lehetséges változásokat a NATO szerkezetében és amennyiben erre szükség lesz, megtesszük a szükséges lépéseket, hogy biztosítsuk saját biztonságunkat”- mondta Alekszandr Grusko.

Ki a felelős a többségi társadalom megbélyegzéséért?

Beidézte a rendőrség a német megszállási emlékmű építési munkálatai köré húzott kordont felborító holokauszt-aktivistákat. A kordonbontást nem minősítették bűncselekménynek, a kordonra húzott vászonra firkálás esetében pedig 5-6 ezer forintnyi okozott kárt állapítottak meg. Mint kiderült, a kihallgatás során a rendőrök többször is kénytelenek voltak egyeztetni feletteseikkel, majd az összes gyanúsítottat elengedték.
A gyanúsítottak azzal védekeztek, hogy az emlékmű "politikai veszélyt jelent" és az ő akciójuk "társadalmilag hasznos ügyet szolgált". Emellett "erkölcsi kötelességüknek" nevezték a rongálást is, amivel állítólagos történelemhamisításra akarták felhívni a figyelmet. A liberális média teljes mellszélességgel kiállt a rendbontók mellett, a '168 óra' és más sajtóorgánumok a gyanúsítottak társadalmi rangjára hivatkozva próbálták kisebbíteni a károkozás súlyát és elkerülni a rongálás negatív megítélését. "Neves dramaturg", XY "politikus felesége" és ehhez hasonló jelzőkkel illették a rongálásban részt vevőket, mintha akár egy fokkal is a törvény felé emelné őket, hogy kivel milyen viszonyban állnak vagy mi a foglalkozásuk.
A hatóságok által megállapított 5-6 ezer forintos okozott kár messze nem fedi a valóságot. A megmozdulás megítélésekor nem az okozott anyagi kár az elsődleges, hanem a következmények. A rendbontók célja az volt, hogy megakadályozzák egy emlékmű megépítését, ami szerintük "kisebbíti a magyarság holokausztban betöltött szerepét". Az első megmozduláson, a kordon ledöntését követően pedig "kaddist mondtak", vagyis nehéz lenne a megmozdulást nem a zsidósággal összefüggésbe hozni. A megmozdulás hangadói azért ítélik el az emlékművet, mert az "felmenti a magyarságot a felelősség alól". Akármi is történt 70 évvel ezelőtt, a mai magyar társadalom nem tartható felelősnek semmilyen, 70 évvel ezelőtt történt eseményért. Annál is inkább, mivel a mai magyar lakosság nagy része akkor még meg sem született. Ennek ellenére a szervezők bevallott célja, hogy a többségi társadalomban valamiféle kollektív bűntudatot keltsenek arra hivatkozva, ami közel egy évszázada történt.
Be kell látni, ez jóval nagyobb károkozás 5-6 ezer forintnál. Annál is inkább, mivel a magyarság megbélyegzésének kísérlete nem csak a többségi társadalomra nézve von maga után következményeket, bármennyire is szeretnék egyesek azt gondolni. A megmozdulásban részt vevő rendbontók szinte kivétel nélkül zsidó származásúak, ezért érinti őket ennyire érzékenyen az emlékmű. Akár akarják, akár nem, ezekkel a megmozdulásokkal közszereplőként a zsidóság képviseletében lépnek fel. A többségi magyar lakosság pedig újból azzal kell szembesüljön, hogy a zsidó kisebbség szószólói a magyar többség kollektív megbélyegzését erőltetik.
Komolytalan lenne azt gondolni, hogy ezekkel a megmozdulásokkal bármiféle bűntudatot kelthetnek a többségi társadalomban. Senki nem fogja magát felelősnek érezni olyan dolgokért, amit évtizedekkel a születése előtt követtek el. A megmozdulás hatása viszont kézzelfogható: a többségi társadalom szembesül azzal, hogy a zsidó kisebbség szószólói ismét démonizálni akarják és valamiféle bűntudatot akarnak rákényszeríteni.
Kár azzal védekezni, hogy ez nem kollektív módon a zsidó kisebbség fellépése. Hiszen az. Ha az aktivisták azon logikája megállja a helyét, hogy a magyar lakosság azért felelős, mert "passzívan tűrte" a történteket és nem fejezte ki nemtetszését, akkor az a logika is megállja a helyét, hogy az emlékmű megépítése ellen szervezett tüntetések a zsidó kisebbség fellépése. Hiszen "passzívan tűrik", "nem fejezik ki nemtetszésüket" azok a zsidók, akik nem akarnak a többségi társadalomra bűntudatot kényszeríteni. Mindeddig egyetlen zsidó politikus volt, aki kifejezte, hogy ezek a megmozdulások egyfajta túlfokozott hisztériának tekinthetőek és kifejezte nemtetszését. Ez a politikus Schiffer András volt, akit a fővonalú média emiatt azonnal össztűz alá vett.
Be kell látni, ez a fajta démonizálási kísérlet végső soron a zsidó kisebbségen fog lecsapódni. A magyarországi zsidó közösségek azon tagjai, akik ezt el akarják kerülni, menjenek oda a következő megmozdulásra, és tegyenek azért, hogy a bűntudatot keltők, a magyarság kollektív megbélyegzői ne tudjanak a zsidóság kizárólagos képviselőiként megjelenni. Ha "passzívan tűrik", és "nem fejezik ki tiltakozásukat", utólag viselniük kell majd ennek következményeit is.
Molnár István


Amerikai állampolgárok szervezik a szabadság-téri megmozdulásokat


Budapesten a Szabadság téren ötödszörre kellett felhúzni a kordont a kormány által épített 'német megszállási emlékmű' építési területe köré, - a holokauszt-aktivisták ismét gyülekeznek a kordonon kívül, hogy sokadszorra is ledöntsék. Mint kiderült, mostmár hivatalosan bejegyzett szervezetet és Facebook-csoportot is létrehoznak a megmozdulásaik szervezésére. Annak ellenére, hogy a megmozdulások állandó résztvevőit rongálás miatt beidézte a rendőrség, továbbra is telefirkálják a kordonra feszített ponyvát, aminek mindeddig semmi következménye nem volt. Őrizetbe vételüket és kihallgatásukat követően a rendőrök - feletteseik utasítására - kénytelenek voltak szabadon engedni a károkozókat.
Az egyik őrizetbe vett holokauszt-aktivista, "Fried Alice" - amerikai kettős állampolgár
A média érdeklődésének középpontjában továbbra is az áll, hogy felmagasztalják a rongálást és az elkövetőket mentesítik a felelősség alól. Emellett nem győznek hangsúlyozni a szervezők céljait, ami a többségi társadalom alaptalan megbélyegzése és bűntudatkeltés abból a célból, hogy érdekközösségük kárpótlás néven továbbra is állami támogatásokban részesüljön.
Pedig vannak sokkal fontosabb dolgok, amit elkezdhetnének boncolgatni a helyszínre küldött riporterek. Többek között; az őrizetbe vett tüntetők egyikéről tudható, hogy amerikai-magyar kettős állampolgár. Vagyis a szabadság-téri tüntetés a magyar belügyekbe történő amerikai beavatkozás, amit a hatóságoknak ennek megfelelően nemzetbiztonsági kockázatként kellene kezelnie. Emellett egy másik fontos kérdés: miből élnek azok a tüntetők, akik egy hete folyamatosan tüntetnek a szobor felállítása ellen? Mi fedezi a megélhetésüket, miközben nyilvánvalóan nem kereső tevékenységet folytatnak, hanem a téren tiltakoznak?
Nemrég a Kijevben lezajlott atlantista felforgatás kezdeti szakasza volt, hogy fizetett tüntetők hónapokon keresztül minden nap tüntettek, majd a közösségi médiák segítségével tömegeket szerveztek az állandó jelenlévők mellé. Nem lehetnek kétségeink afelől, hogy a holokauszt-aktivisták valamiből megélnek, miközben főállású tüntetőként vannak jelen a Szabadság-téren. Vajon ki pénzeli őket, is jutni fog-e azoknak is, akik majd a Facebook-on keresztül találnak oda a kordondöntögetésre? Ez a munkanélküliség rövidtávú megoldása a Demokratikus Koalíció szerint?

http://www.hidfo.net/2014/04/15/amerikai-allampolgarok-szervezik-szabadsag-teri-megmozdulasokat


EBESZ megfigyelők Ukrajnában - a Nyugat kettős mércéje

Az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) megfigyelői bejutottak Szlavjanszk területére, ahol az illegitim kijevi kormány által felbérelt amerikai zsoldosok kiterjedt hadműveletet kezdtek az oroszpárti önvédelmi erőkkel szemben.
Hivatalosan információgyűjtés céljából érkeztek, ugyanakkor a helyszínen történtek ennek ellenkezőjét igazolják. A nemzetközi megfigyelők érkezésekor autójukat körbevették az oroszpárti tüntetők, akik felajánlották, hogy beengedik őket a barikádok és a frontvonal mögé, ott kép- és hanganyagot is készíthetnek, mert az európai média hamis képet közvetít a Kelet-Ukrajnában zajló eseményekről. A megfigyelők ezt a lehetőséget visszautasították. Feltehetőleg ők nem amiatt érkeztek, hogy a valóságról beszámoljanak, hanem amiatt, hogy az általuk a helyszínről közölt hamis információkkal propagandaanyagot biztosítsanak a nyugati médiának, valamint, hogy hivatalos jelentésben a felkelők által elkövetett agressziók sorozatáról számoljanak be és így jogalapot adjanak a nyugati fegyveresek fellépésének.
Az EBESZ megfigyelői nem akartak közeli riportokat készíteni az oroszpárti tüntetőkkel, mert az elkerülhetetlenné tenné, hogy a barikád túloldalán állók emberi arcát is megmutassák. A helyszíni riportból ugyanis kiderülne, hogy kortól, nemtől, társadalmi osztálytól függetlenül a legkülönbözőbb emberek működnek együtt a szabadság és függetlenség kivívására. Az EBESZ megfigyelőinek nem ilyen kép kell, ők távolról készített felvételeket akarnak, amin maszkos alakok fegyvert tartanak, amit be lehet mutatni az európai lakosságnak a felkelők démonizálására.
Önvédelmi alakulatok Szlavjanszkban
Érdekes módon, korábban a Majdanon működő nyugatpárti tüntetők közt az első perctől kezdve jelen volt a nyugati média, a nemzetközi megfigyelők a tüntetők emberközeli arcát mutatták, személyeket mutattak be és nyilatkoztattak a kameráknak. Újabb példa ez a nyugat által alkalmazott kettős mércére.
Jelenleg az EBESZ 103 megfigyelője működik Ukrajnában, elsősorban Donyeck, Luganszk és Harkov területén. Emellett Odessza környékére is több megfigyelőt küldtek, feltehetőleg ott is számítani kell az illegitim kijevi kormány agresszív fellépésére.
A jelenlegi kijevi kormány február végén, nyugatról támogatott fegyveres puccsal jutott hatalomra. A nyugati, "demokratikus" országok miközben rendszeresen elmarasztalnak más országokat "nem elég magas szintű" demokrácia miatt, hatalmas anyagi juttatásokat biztosítottak a legitim ukrán hatalomra támadó szélsőjobboldal számára. Utólag bebizonyosodott, hogy az amerikai Greystone magán katonai vállalat zsoldosai működnek Ukrajna területén, feltehetőleg ők alkották a Kijevben lezajló utcai harcok során a "tüntetők" keménymagját. A jelenlegi kijevi kormány "terrorelhárítási" művelete emiatt okkal nevezhető idegen katonai megszállásnak, a kelet-ukrajnai függetlenségi harcok pedig honvédő háborúnak.

http://www.hidfo.net/2014/04/14/ebesz-megfigyelok-ukrajnaban-nyugat-kettos-mercejeMiért járt a CIA igazgatója Kijevben?


Szergej Lavrov orosz külügyminiszter magyarázatot vár Washingtontól arra, miért járt a CIA vezetője Kijevben. Ukrajnának kinevezett kormánya van, és még a népszavazás sem történt meg, amelyet saját maga elé állított hivatalossá válásához az új "kormányzat". Ennek ellenére mindenhol szerződéseket írnak alá, úgy tárgyalnak, mint hivatalos kormány, pedig ügyvivő kormányként erre semmilyen jogosítványuk nincs.
Hídfő.net | Miért járt a CIA igazgatója Kijevben?
Szergej Lavrov
Ilyen körülmények között érthetetlen Moszkva számára, hogy Washington fogadja a kinevezett kormány küldöttjeit, az pedig főleg, hogy mit keres a CIA igazgatója Kijevben, és milyen alapon tárgyal ott a fegyveres puccsal hatalomra jutott "kinevezett kormány" tagjaival.
Mondja és kérdezi mindezt Lavrov úgy, hogy Ukrajnában az orosz párti ellenállók ukránul nem tudó rendőrnek öltözött ügynököket fognak el, és a nyugat látható háborús készülődéssel gerjeszti a hangulaltot az ukránok és az oroszok között. Az USA lépése egyáltalán nem meglepő. Ugyanis Washingtonban pánikba estek, mikor az jelenlegi ukrajnai "vezetés" beleegyezett, hogy népszavazást írjanak ki az orosz területekre a függetlenedés kérdésében. Igazából arról van szó, hogy nincs kit odaküldeni harcolni pár soviniszta idiótán kívül. A hadsereg állapota kritikus, az állam kasszája üres, a fél ország lázong a súlyos megszorítások miatt, az orosz területeken pedig egyre erősebb az elszakadási törekvés. Ilyen körülmények között akármilyen erős az USA lobbi, képtelenség háborúzni, a világ egyik legerősebb gazdaságával. Ráadásul a háborús hangulat sem egyértelmű a nyugati térfélen, mert Európa nagyon szívesen kimaradna már az egész történetből.
Az utóbbi időben azonban az USA renoméja olyan szinten megcsappant, hogy sírógörcsöt fognak kapni, ha még egy vereséget el kell könyvelniük.
Jelenlegi állás
Oroszország - Egyesült Államok
3 : 0
A világ közvéleménye pedig egyre jobban leírja a világcsendőr képében tetszelgő jenkiket.
Kemény Gábor

Mezőgazdasági vegyszerek kockázatelemzése az egészségre és a méhekre


Jelenleg nem áll elegendő információ a rendelkezésünkre ahhoz, hogy eredményesen megvédhessük a méheket és más beporzókat. A növényvédő szerek engedélyezését ezért jelentősen szigorítani kellene; az alkalmazott kockázatbecslések is fejlesztésre szorulnának. Ezek a következtetései az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) legfrissebb jelentésének, melyet múlt héten publikált a szervezet, például 220 európai méhegészségüggyel foglalkozó projekt áttekintése után [1]. A jelentés megállapítja, hogy összehangolt kutatással – a különböző vegyszercsoportok által jelentett kockázatok, illetve a méhek közös európai monitorozási módszereinek kidolgozásával – és a különféle vegyszerek együttes hatásainak vizsgálatával lehetne ismereteket szerezni a témában. A legfrissebb EFSA-jelentés sokkoló és nyílt beismerése annak, hogy nincs elégséges tudásunk a házi méhekre, a poszméhekre és más kulcsfontosságú beporzókra leselkedő veszélyek együttes hatásairól. Jelentős lyukak tátonganak a beporzók egészségének monitorozásában és a növényvédelemben használt vegyszerek kockázatainak vizsgálatában is. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk és finanszírozniuk kell a tudományos kutatómunkát annak érdekében, hogy az információhiány ne hátráltassa tovább a beporzók hatékony védelmét. Magyarországon is kiemelt figyelmet kell kapniuk ezen kutatási irányoknak, nemcsak a növénytermesztés, de méhészeink érdekében is. A különböző környezeti hatások együttesen ugyanis sokkal jelentősebb méhegészségügyi kockázattal járhatnak, mint azt korábban sejtettük. Ezek következményeként csökkenhet a beporzási kapacitás, ami a globális mezőgazdaság és élelmiszeripar számára katasztrófát jelentene.
Az EFSA legfontosabb javaslata, hogy át kell alakítani a növényvédőszerek engedélyezésekor alkalmazott kockázatelemzést, hogy az engedélyezett szerek valóban ne ártsanak a beporzóknak. Ezek mellett szükséges a méhek, vadméhek és más beporzók monitorozása is. A jövőbeni kockázatelemzések részét kell képezze a vegyszereknek való számos módon fennálló kitettség, valamint a különböző stressztényezők együttes, szinergikus hatása (például a vegyszereknek való kitettség mellett a varróatka kártétele) is. Annak ellenére, hogy a méhek Európa-szerte számos veszéllyel néznek szembe, a különböző stressztényezők együttes hatását vizsgáló kutatások száma igen csekély. Simon Gergely, vegyianyag-szakértő elmondta: „Számos kutatás alátámasztja, hogy a sok növényvédő szer felerősítheti egymás méhveszélyességét. [2] A szerek jelenlegi engedélyezésekor azonban a vizsgálatok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a méhek kizárólag az adott vegyszernek vannak kitéve, és kihagyják a számításból a különböző tényezők együttes hatását. Egyes nem méhveszélyes rovarirtó szerek akár több mint ezerszer mérgezőbbé válnak például gombaölő szerek jelenlétében. [3]”
A kutatások rávilágítanak arra, hogy vegyszereknek való kitettség esetén a méhek hajlamosabbak betegségekre, továbbá kiszolgáltatottabbak a kártevőknek. [4] Noha a szakértők egyre erőteljesebben hívják fel a figyelmet a vadon élő beporzók által a mezőgazdaságnak és a természetes ökoszisztémáknak nyújtott szolgáltatások fontosságára [5], a beporzók fenyegetettségéről Európában szinte semmi információ nem áll rendelkezésre. Az EFSA által vizsgált 220 kutatás között egyetlenegy sem foglalkozott a növényvédő szerek vadon élő poszméhekre és más vadon élő beporzókra gyakorolt hatásaival. A tanulmány megállapítja, hogy bizonyos neonikotinoid rovarölő szerekkel csávázott vetőmagból kinőtt kukoricanövények által kiválasztott (guttációs) folyadék olyan nagy koncentrációban tartalmazta a rovarirtó szereket, hogy az e folyadékból szomjukat oltó méhekre nézve halálos veszélyt jelentett. A kukorica guttációs, sarjadási cseppjeiben – melyet a beporzók szomjuk oltására látogatnak – jelentős, permetezésre jellemző mennyiségben mutatta ki rovarölő szer jelenlétét [7].
Van elég tudományos bizonyíték arra, hogy számos vegyi anyag méhegészségügyi kockázatot jelent; ezen anyagok azonnali betiltása nemcsak megalapozott, hanem sürgősen meghozandó döntés. Emellett a tavalyi évben meghozott tilalom három neonikotinoid rovarölő szerről nem hatékony, mivel a korlátozás nem teljes körű. Az igazi, hosszú távú megoldást a vegyszerfüggő, nagyüzemi mezőgazdaságról a méhgyilkos vegyszereket és más szintetikus növényvédő szereket nem használó ökológiai mezőgazdaságra való átállás jelenti, amit a döntéshozóknak és az agrárszektor szereplőinek is támogatniuk kell.

Dr. Madarasi Pál összeállítása

Skócia függetlensége: Faramuci NATO segédlettel?


© Fotó: Flickr.com/Màrtainn/cc-by-sa 3.0
 Lord Robertson volt NATO-főtitkár Washingtonban azt mondta, hogy Skócia függetlensége óriási problémákat okozna az egész világ számára, különösen a jelenlegi geopolitikai instabilitás közepette. Sürgette az Egyesült Államokat, hogy aktívan ellenezze azt. A skót függetlenségi népszavazásra szeptember 18-án kerül sor. Különben lord Robertson maga is skót. Korábban Nagy-Britannia védelmi minisztere posztját töltötte, 1999 és 2003 között a NATO vezetője volt. Kijelentései azonnali reagálást váltottak ki ingerlékeny kelták körében. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök-helyettes „sértőnek” és „sokkolónak” nevezte szavait. „Nem csodálkozunk lord Robertson beszédein – mondta Nicola Sturgeon. – Ő mindig is Skócia függetlenségének egyik legharcosabb és legféktelenebb ellenzője volt.”
Robertson visszavonult a politikától, és olaj-üzlettel kezdett foglalkozni az USA-ban. A volt NATO-főtitkár szavaiból ítélve, Washington elégedetlen, hogy Skócia „önálló úszásra” készül. Tavaly nyáron az USA követelésére a NATO vezetés Brüsszelben zárt találkozót tartott a Skót Nemzeti Párt vezetőivel. Azt mondták nekik, hogy ha Skócia önállósítja magát, kizárják a NATO-ból, és a NATO „nukleáris ernyője” nélkül marad az „agresszív Moszkvával” szemben. A NATO és az Egyesült Államok mindenekelőtt Skócia anti-nukleáris érzelmei miatt aggódik. Itt, a Faslane-támaszponton, Glasgow-tól 25 mérföldre nyugatra, Trident brit atom-tengeralattjárók állomásoznak. Ez a brit nukleáris elrettentő erő alapja. A kelta függetlenség esetén a tengeralattjárókat ki kell vonni onnan. NATO-bázisok nincsenek Skóciában. Alex Salmond skót miniszterelnök, a Nemzeti Párt vezetője már kijelentette, hogy különválás esetén Edinburgh a NATO-ban szeretne maradni, de atomfegyvermentes akar lenni, mint a NATO 26 más tagja. Semmi bajt nem látunk ebben – mondta Alex Salmond. Számunkra ez nem része annak a taktikának, amelyet használunk, amikor a Britanniától történő elszakadásról tárgyalunk. Tiltakozunk a nukleáris fegyverek ellen, ezért szeretnénk független országgá változtatni Skóciát.
Robertson nyilatkozata, ugyanúgy, mint a népszavazás londoni kritikája eddig csak növeli a függetlenség híveinek számát. Ha az új év előtt a függetlenség mellett 25-30 százalék szállt síkra, most számuk 40-42 százalékra emelkedett. A függetlenség ellen 43-46 százalék szavaz. A Skót Nemzeti Pártbeli skótok mondják, hogy a NATO-nak köszönhetően nyerhetnek ebben a küzdelemben - írja a hungarian.ruvr.ru hírportál. Ez a bumeráng-efektus! Amerikának és a briteknek a skót-olajmezők elvesztése fáj csak igazán, nem a pökhendi, terhes skótok elvesztése...mint már erről korábban beszámoltunk!
Hírfigyelő Szolgálat - Jövőnk.info

Páncéltörő fegyvereket zsákmányolt a donbasszi milícia

Rovenki település (Luganszk megye) melletti útzárnál egy látszólag magányosan közlekedő, az Ukrán Haderő Légi Mozgékonyságú erőinek kötelékébe tartozó, feltehetőleg a 25. Ejtőernyős Ezred egyik szállító tehergépjárművét tartóztattak fel az orosz-párti felkelők. A teherkocsit vezető katonát kérdőre vonták, majd átnézték a járművet. A kutatás során több láda RPG-7-es páncéltörő rakétafejet találtak, valamint ládányi RPG-18-as kézi páncéltörő rakétafegyvert. (Az RPG-18-ast még a Szovjetunió idején fejlesztették ki, az amerikai M72-es kézi páncéltörő fegyver mintájára.) Zsákmányoltak továbbá kézigránátokat is több ládával.
Az esetet az alábbi videón láthatjuk teljes egészében: http://www.youtube.com/watch?v=C-c1sUyf1PA
További feltartóztatott és zsákmányolt katonai gépjárművek láthatóak az alábbi videón, szintén Rovenki mellett, melyek mostantól a donbasszi milícia tagjait szállítják: http://www.youtube.com/watch?v=8Ku-KO3I9iw
Az ukrajnai helyzet jellemző képsorait láthattuk a videókon, ahol a hadsereg és a fegyveres belügyi alakulatok "bevetése" csak arra lesz jó, hogy az orosz-párti felkelőket megfelelő mennyiségű fegyverhez juttassa. Az immáron fegyveres felkelők jellemzően százezres lakosságú városokban rendezkednek be védelemre, melyek ostromához Kijev erői elégtelenek. Emlékezzünk arra, hogy mennyi időbe és mekkora véráldozatba került a 90-es években az orosz hadseregnek a több, mint kétszázezer fős lakossággal rendelkező Groznij bevétele! Kijev a katonai akcióinak köszönhetően gyakorlatilag lemondhat Kelet-Ukrajna további irányításáról.
http://www.hidfo.net/2014/04/14/panceltoro-fegyvereket-zsakmanyolt-donbasszi-milicia


Helyszíni tudósítónk jelentése a kelet-ukrajnai frontról – 2014. április 14-én63110

- Polgárháború Kelet-Ukrajnában! -

Szveta jelenti a Bal-Rad-nak Kelet-Ukrajnából:

Szlavjanszk: A városban stabil a helyzet. Az ellenállók építgetik az utakon és a hidakon a barikádokat és útakadályokat.
Donyeckből, Kramatorszkból segitő csapatok érkeztek autóbuszokkal, Luhanszkból pedig az átállt SZBU-sok érkeztek.
szlavjanszk
Hét BTR-rel vannak felszerelkezve a támadók. 3 páncélos Szemjonovka felől próbálja ellenőrizni az utat, 4 pedig szétszóródott a környéken.
A mi oldalunkon eddig három sérült van. A fasiszták közül három meghalt, és legalább három sebesültjük is van.
Egy Mi-24 és egy Mi 8 helikopter is segíti őket. A támadó fekete ruhás “jobb szektorosok” közül csak egy-kettő beszél oroszul.
Kramatorszkban útakadályokat építenek, és megalakították a város Védelmi Bizottságát. A várost szinte meg sem tudják közelíteni a fasiszta junta csapatai.
Donyeck. Az utak lezárva traktorokkal, teherautókkal. A vasúti sínek egy részét felszedték a védők. A vasúti közlekedés megszűnt.
Gorlovka. Talpon az egész város. A bevezető utakat elbarikádozták a felkelők, a városba illetéktelenek képtelenek behatolni.
Szeverodonyeck. A közlekedési hálózatot teljes mértékben blokkolták a helyi védelmi erők. A repülőtér légiirányítását átvették, a kifutópályát telerakták akadályokkal.
A Donyecki Népköztársaság adminisztrációja vette át a terület közigazgatási irányitását Jenakijevoban, Krasznoarmijszkban, Kramatorszkban, Krasznyij Limanban, Artyemovszkban és Druzskovkiban.
Élesedik a helyzet Harkovban. Tegnap a városban összecsaptak a majdanisták és a föderalizáció hivei.

http://www.youtube.com/watch?v=NnGbYyh36KM
***
Gorlovkában ma délelőtt az Oroszországhoz csatlakozni szándékozó helyiek elfoglalták a városi adminisztráció épületeit, és a rendőrséget is. (Nem volt nagy ügy, mert az “ellenérdekelt” felek akaratával egybeesett a dolog!)
Donyeckben ma a Népi Tanács úgy határozott, hogy legkésőbb május 11-ig meg kell tartani a Donyecki Népköztársaság területén a referendumot, amelyen a térség lakói dönthetnek: csatlakozni kívánnak az Orosz Föderációhoz?-vagy sem. (A döntés pillanatra sem lehet kétséges!)
donyeck
A Népi Tanács ugyanakkor kéréssel fordult az Orosz Föderáció elnökéhez, Valagyimir Vlagyimirovics Putyinhoz.
Kérik Oroszország elnökét, hogy ideiglenes jelleggel küldjön békefenntartó orosz csapatokat a Donyecki Népköztársaságba.
Ezenközben az ukrán-orosz határ orosz oldalán az orosz csapatoknál teljes harckészültséget rendeltek el.
A Belgorod-régióban lévő Valuikiben az orosz légierő harci helikopterei vertek tanyát. Az orosz Védelmi Minisztérium éleslövészettel egybekötött hadgyakorlatot rendelt el.
Belgorod légvonalban mintegy 40 km-re van Harkovtól. Igy viszont lehetséges, hogy amennyiben a térségben a kijevi hiénahatalom a lakosságra ront, a parancs kiadásától számított negyedórán belül az orosz légideszantosok be tudnak avatkozni a polgári lakosság védelmében. A helikopterbázis elhelyezése sem véletlen.
A harci helikopterek közvetlen támogatást tudnak nyújtani az épületek között védekező harcot folytató civileknek.
Dnyepropetrovszk fölött pedig folyamatosan zümmögnek a helyiek által csak “játékrepülőknek” nevezett amerikai drónok. Ezeket már nem is merik gazdáik az orosz határ közelébe küldeni, mert rettegnek attól, hogy-mint az már korábban előfordult-az orosz “légelhárítás” átveszi fölöttük az irányítást!

http://www.youtube.com/watch?v=CnGL1Zi9vxo
Az USA-ban pedig megerősítették: Donyeck és Luhanszk térségébe 400 amerikai (Greystone) zsoldos érkezett! (Értelemszerűen “humanitárius segítségnyújtás” céljából!)
amerikaiak


http://www.youtube.com/watch?v=3NtrmAMDXUQ

http://szabadriport.wordpress.com/2014/04/14/helyszini-tudositonk-jelentese-a-kelet-ukrajnai-frontrol-2014-aprilis-14-en/

Kirgizisztán eladja az országban lévő NATO bázist - Moszkvának

Kirgizisztán eladja a Manasz létesítményt az oroszoknak, - a bázist több mint 13 évig használta az amerikai hadsereg, most pakolnak és júliusig ki kell üríteniük. Az orosz Rosznyeft többségi tulajdont szerzett az állami vállalatban, ami a Manaszon kívül Kirgizisztán összes civil repterét is működteti. Moszkva így átveszi az irányítást az ország 10 reptere és több katonai létesítmény fölött.

A Manasz létesítmény 13 éven át volt amerikai katonai bázis, és egyben a NATO számára logisztikailag az egyik legfontosabb létesítmény az afganisztáni jelenlét szempontjából. Több mint tíz éven át ezen a létesítményen keresztül zajlott az Afganisztánban jelen lévő amerikai csapatok ellátása, de a fennálló szerződés alapján csak 2014 nyaráig használhatták a bázist. Washington korábban meg akarta hosszabbítani a szerződést, amit a kirgiz kormány következetesen elutasított.


A létesítmény eladása garantálja, hogy az amerikai csapatok valóban a meghatározott időben elhagyják az országot és nem "felejtik" ott magukat. Erre legnagyobb biztosíték, hogy az új bérlő - az orosz hadsereg - már 2015-ben megkezdheti tevékenységét a létesítményben. A jelenleg érvényben lévő megállapodás értelmében a bázis nem tölthet be katonai szerepet, vagyis az amerikai fegyveres erők kötelesek elhagyni azt. A létesítmény további bérbe adását követően az Afganisztánból kivonuló csapatok számára a bázis logisztikai támogatást végezhet, de állandó amerikai személyzet nem lehet jelen.

Így gyakorlatilag Moszkva jóindulatán múlik, hogy a kivonuló NATO erők használhatják a létesítményt, vagy néhány ezer kilométeres kerülőt kell tenniük, ami még nagyobb terhet róna a nyugati országok egyébként is pengeélen táncoló költségvetésére.

http://www.hidfo.net/2014/04/14/kirgizisztan-eladja-az-orszagban-levo-nato-bazist-moszkvanak

Oroszország katonai szövetségre lép Kínával

Egy orosz katonai szakértő szerint Washington döntése a katonai együttműködések felfüggesztéséről semmit nem csökkent Oroszország katonai lehetőségein, épp ellenkezőleg: Moszkva számára éppen ezzel válik lehetővé a Kínával kiépítendő minden eddiginél szorosabb katonai együttműködés.
Anatolij Csiganok, Moszkva Katonai Előrejelző Központjának vezetője bejelentette, hogy Washington ellenlépései és az együttműködések felmondása érvényteleníti a tömegpusztító fegyverek nemzetközi korlátozásait. A kétoldalú megállapodások felmondása Moszkva számára is lehetővé teszi a minden eddiginél nagyobb mértékű fegyverkezést, ami utat nyit a kínai katonai együttműködés kiterjesztéséhez.
"Ha az Egyesült Államok véglegesen felmondja a megállapodásokat, Oroszország új katonai tömböt hoz létre Kínával. Ez katonai potenciálját tekintve a NATO komoly riválisává léphet elő." A szakértő hozzátette, Peking egyelőre nem erőlteti az együttműködés bővítését, mert bizalmatlanul tekintenek Moszkva nyugati kapcsolataira. Ez az akadály azonban Washington ellenséges lépései miatt elhárulhat.
Washington alig több mint egy hete jelentette be, hogy felhagyna a tömegpusztító fegyverek felhalmozására bevezetett korlátozásokkal. Ez a posztszovjet országok tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos korlátozásait is felszámolja, mivel az együttműködés minden tekintetben kétoldalú volt. A szovjet utódállamok hatalmas mennyiségű, a Szovjetunió idejéből hátramaradt vegyi és biológiai fegyverrel rendelkeznek, melynek megsemmisítése 1990 óta folyamatban volt, Washingtonnak köszönhetően ezt a munkát is leállítják. Csiganok szerint Washington retteg a kínai-orosz katonai együttműködés lehetőségétől, ami nem csak a még meglévő szovjet tömegpusztító fegyvereknek, hanem az együttműködésben rejlő lehetőségeknek köszönhető.
Elmondása szerint az Egyesült Államok legsötétebb rémálmai valósulnak meg a szankciók miatt, mert Moszkva keleti partnerei felé fordul, akik szintén kihasználják a NATO visszaszorítására adódó alkalmat.
Más szakértők szerint az Egyesült Államok számára inkább az információktól megfosztottság lesz végzetes. Igor Korocsenko, egy a globális fegyverkereskedelem megfigyelésére létrehozott elemzőközpont szakértője szerint az Egyesült Államok számára mindeddig felhasználható erőforrást jelentett az orosz együttműködéseken keresztül szerezhető információ. Az együttműködés tartós megszűnésével az USA információs hátrányba kerül. A keleti blokk mostanra olyan információs "tűzfalat" hozott létre, ami a jövőben fokozottan nehézzé teszi a nyugati országok számára az elektronikai felderítést. Korocsenko szerint az orosz-amerikai együttműködések kiskaput jelentettek az USA számára, amit elsősorban az orosz nukleáris létesítményekkel kapcsolatos információk megszerzésére használtak fel. Ez a kiskapu pedig meg fog szűnni, amivel az USA magát helyezte rosszabb pozícióba.
Korocsenko elmondása szerint a jövőben Oroszország és Kína közösen fogja garantálni egymás nukleáris létesítményeinek biztonságát, amihez se az amerikaiak, se a nemzetközi szervezetek nem fognak hozzáférni. Ez olyan fokú fegyverkezési versenyt vetít előre, amiben a NATO Washington minden erőfeszítése ellenére csak vesztes félként vehet részt.

http://www.hidfo.net/2014/04/14/oroszorszag-katonai-szovetsegre-lep-kinavalMár árulnák a tiszta levegőt

Jó lenne addig észbe kapni, amíg nem késő...
Nem is olyan régen még a sci-fi birodalmába soroltuk azokat az elképzeléseket, hogy hamarosan árulni fogják a tiszta levegőt a légszennyezettség miatt. Nos, nem vagyunk már messze tőle, legalábbis Kínában már egészen biztosan nem.
A hatalmas gazdasági fejlődés elég komoly környezeti ártalmakkal is jár Kínában, alighanem mindenki látott már képeket a szmogban fuldokló Pekingről, vagy más nagyvárosról. A helyzet olyannyira komoly, hogy egyes iskolákban már a játszótereket is befedik és szűrik bennük a levegőt és luxusszállodák is speciális légszűrőkkel teszik elviselhetővé vendégeik számára a levegőt.
Ebben a helyzetben nem csoda, hogy megjelent az első üveg palackozott levegő. Igaz, egyelőre még csak művészi figyelemfelkeltés céljából, de ha így megy tovább, akkor előbb-utóbb valós igény is lesz rá.
Most még csak egy kínai művész, Liang Kegang gondolta úgy, hogy így fejezi ki aggodalmát. Nemrégiben Dél-Franciaországban járt, és „üvegbe zárt” egy adag friss francia hegyi levegőt.
Hazatérve aztán a „műalkotást” 100 művész és műgyűjtő jelenlétében elárverezték, nem is kis összegért, hiszen végül 5250 jüant (mintegy 190 ezer forintot) kapott érte. Ha rosszindulatúak szeretnénk lenni, akkor azt mondanánk, hogy legalább a repülőjegy ára összejött belőle.

Út a Jövőbe

Gyurcsány bejelentette; eltörölné Magyarországot a térképről


Vasárnap Budapesten megtartotta az EP-választásokra készülő kampány nyitó rendezvényét a Demokratikus Koalíció, amin Gyurcsány egyértelművé tette; a még megmaradt Magyarországot is letörölné a térképről.
Gyurcsány az újságírók érdeklődésétől övezve elmondta, ő "történelmi távlatokban, Európai Egyesült Államokban" gondolkozik. A DK elnöke elmondta, szerinte ennek feladata az európai polgárok védelme, a szabad gondolkodás biztosítása, a műveltség és tudás biztosítása lenne, valamint annak megakadályozása, hogy bármelyik tagállam átlépje a "világnézeti semlegesség" határát és "belebeszéljen abba, amit gondolunk". Emellett tiltaná a kötelező erkölcs- és hitoktatást is.
Talán a mondottakat leközlő újságírók nincsenek tisztában azzal, hogy az elmondottak pontosan mit jelentenek, Gyurcsány ugyanis Magyarország megsemmisítése hivatalossá tételének igényét jelentette be. Az "európai polgárok védelme" azt jelenti, hogy a DK elnöke az Európai Unió kezébe adná az erőszak-monopóliumot. A magyar állam így nem rendelkezne karhatalommal, rendőri és katonai erők kizárólag az Európai Unió szolgálatában állnának. Az "európai polgárok védelme" fogalomba beletartozna a katasztrófavédelem is, a rengeteg esetben késve érkező tűzoltók nem magyar központból, hanem uniós központból kapnák az utasítást.
Ennél aggasztóbb azonban a "szabad gondolkodás, műveltség és tudás biztosítása", amiben elsősorban nem azt kell néznünk, hogy milyen gondolkodást, tudást biztosít, hanem hogy ki és milyen felhatalmazással. Ha az Európai Egyesült Államok biztosítana valamiféle "gondolkodást" a magyar lakosságnak, az azt jelenti, hogy az oktatási rendszer és valamennyi média az EU kezében lenne. Mondjuk ki, Gyurcsány az EU kezébe akarja adni az oktatást és Brüsszelnek médiamonopóliumot adna. Brüsszel szabná meg, milyen nyelvet beszélünk és mit tanulunk az általános-, a középiskolában, a főiskolán és az egyetemeken. Brüsszel döntene arról, hogy milyen híreket szabad és mit nem szabad megírni, hogy azokat milyen kontextusban kell leközölni.
Az "állam világnézeti semlegessége" szintén ezt jelenti. Gyurcsány ezzel kijelentette, hogy az EU ideológiai kontrollt gyakorolna a tagállamok felett. Brüsszel mondaná meg, mit kell gondolnunk, és mit nem szabad gondolnunk a világról. Brüsszel mondaná meg, hogy gyermekeink nem tanulhatnak erkölcsöt és hittant. Brüsszel hitetlen, erkölcstelen alja söpredéket nevelne a fiatalokból, amihez minden jogi felhatalmazást megkapna.
A DK elnöke szóba hozta az ügyészséget is, a bírói hatalom terén is Brüsszelt helyezné a legfőbb bíró pozíciójába. Mindezt a korrupció elleni harcra hivatkozva, mintha nem az Európai Unió lenne a korrupció mintapéldánya.
Gyurcsány szerint minderre azért van szükség, mert a kontinensen egyre több olyan politikus jelenik meg, aki Putyinnal szimpatizál.
Ennek kapcsán két fontos dolgot kell megemlíteni: egyrészt, hogy Gyurcsány megint, még a távlati céljai kapcsán is hazudik. Nem Putyin miatt akar Európai Egyesült Államokat, az Európai Egyesült Államok egy olyan cél, amit ő és a hozzá hasonlók Putyintól függetlenül mindig is meg akartak valósítani. Évekkel ezelőtt jeleztük, hogy a NATO észak-afrikai háborúi milyen célt szolgálnak: a NATO protektorátusokat épített Észak-Afrikában, amire amiatt lett volna szükség, mert az Európai Egyesült Államok megalapítása után ezek lennének a szomszédos országok. Marokkó, Algéria, Líbia, Egyiptom, Szíria - mind szomszédos országok lennének, a NATO szisztematikusan felforgatta (volna) ezeket az országokat, hogy vezetésükbe mindenhol nyugatbarát kormány kerüljön. Az sem véletlen, hogy ez az "arab tavasz" visszafelé sült el, és Észak-Afrikán ellenforradalmi hullám söpört végig. A NATO mostanáig nem tudott protektorátusokat létrehozni, és a nyugati felforgatási folyamat visszájára fordult. Ebben más hatalmaknak kulcsszerepe volt, ennek ellenére az EU politikai analfabétái a korábbi terveknek megfelelően létrehoznák az Európai Egyesült Államokat.
Világos kékkel a föderális EU protektorátusai, ide helyeznének nyugati bábkormányokat 
Gyurcsány egyike ezeknek a politikai analfabétáknak, akik a nagyobb folyamatot át nem látják, csak időtávokra leosztott feladataik vannak, amiket el kel végezniük. Ha mostanra Észak-Afrikában nyugatbarát kormányok lennének, az atlantisták részéről logikus lépés lenne az Európai Egyesült Államok magyarországi propagálása. Ennek híján azonban Gyurcsány nem marad más, csak egy bohóc, aki annak ellenére, hogy homok jutott a gépezetbe, mondja amit a szájába adtak, a korábbi terveknek megfelelően.
Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy ez a bohóc veszélytelen. Ahogy Bajnai, Gyurcsány is komoly károkat tudna okozni, ha a DK képviseltetné magát az Európai parlamentben. Mint maga a DK elnöke is kinyilvánította, ottani tevékenysége a magyar bírói hatalom, oktatás és média felszámolására összpontosulna.
Egy ilyen Európai Egyesült Államok azt jelentené, hogy Magyarországot letörölnék a térképről. A magyar fiataloknak mikor kiosztják az Atlaszt az iskolában, abban nem lenne Magyarország-térkép, hanem egyetlen nagy Európai Egyesült Államok térkép lenne, határok nélkül, Brüsszel kénye-kedve szerint felosztott tartományokkal. Ha ez a szélhámos újra labdába rúghat, a következő generáció azt sem tudná, volt olyan, hogy Magyarország.
Másrészt: az európai politikusok azért "szimpatizálnak" Putyinnal, mert a politikusok akkor maradnak pozícióban, ha többé-kevésbé a nép akaratát jelenítik meg a választók felé, ha meg tudják szólítani az embereket. Vagyis nem a hatalmukat féltő politikusok szimpatizálnak Putyinnal, hanem az emberek, a szó szoros értelmében vett milliók. Miért? Mert Putyin olyan politikus, aki egy erős, független ország vezetője, aki saját népe érdekét képviseli, aki a tradicionális értékeket jeleníti meg, aki vallásos, erkölcsös nép számára olyan országot akar biztosítani, ahol rend van, és ahol a többségi társadalom érdeke érvényesül a társadalomromboló devianciákkal szemben. Európa minden országának polgárai egy ilyen vezetőt akarnak, és a dekadens nyugat bűne, hogy az európai országokban nem tudnak ilyen vezetők felemelkedni. Így a valaha jobb időket látott angoloknak, franciáknak, németeknek marad Putyin, az oroszbarátság és a keleti orientáció.
Ez egyben a Gyurcsány által vizionált nemzethalál sorsáról is döntött. Az európai népek nem akarnak atlantizmust. Radikális atlantizmust még annyira se. Ez a "Putyinnal szimpatizáló politikusok" megjelenéséből látható.
Molnár István

Egy évig nem ettek cukrot, döbbenetes dolgot tapasztaltak

Egy család valódi leckét adott mindazoknak, akik nem tudnak lemondani az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásáról, ugyanis egy évig teljesen lemondott a cukor használatáról. Eve o Schaub, a családanya az Everydayhealth.com-on osztotta meg ezzel kapcsolatos tapasztalatait.
 cukii

A nő szerint sokáig azt gondolták magukról, hogy egészségesek, habár hiányzott valami ahhoz, hogy igazán meg tudjanak birkózni a mindennapok feladataival, a kisebb betegségekkel, de úgy gondolták, hogy ezzel mindenki így van.
Ebben a hitben éltek mindaddig, amíg nem hallottak néhány elgondolkodtató információt a cukornak az emberi szervezetre gyakorolt rendkívül káros hatásairól: 
Világszerte naponta kb. 500 kalóriával többet fogyasztunk a kelleténél, ami a cukorból ered. Vannak, akik tudják ugyan, hogy a sok cukor egészségtelen, azonban úgy gondolják, hogy inkább cukrot esznek, mint zsírokat meg sót. Ideje tudomásul venni a túlzott fogyasztás hátrányait:

1. Károsítja a szívet

Azt eddig is tudtuk, hogy a túlzott fogyasztás növeli a szívbetegségek kockázatát, azonban az American Heart Association legújabb eredményei azt mutatják, hogy tulajdonképpen a szív pumpa funkcióját is képes károsítani.

2. Növeli a hasi elhízást

A kamaszkori elhízás háromszorosára, míg a gyerekkori kétszeresére növekedett az utóbbi 30 évben. Gyerekek esetében a túlzott fruktóz bevitel növeli a zsigeri szervek körüli zsírszövet mennyiségét, azért a has körfogata megnő.

3. Egy igazi csendes gyilkos

Egy 2008-as tanulmány szerint a túlzott fruktóz bevitel leptin rezisztenciát okoz. Ez az jelenti, hogy az agyunk nem lesz informálva arról, hogy elég étel került a szervezetünkbe. Ami végső soron túlsúlyossághoz vezet. Azért csendes gyilkos, mert mindez jelek nélkül történik. Nincs tünet, csak a túlsúly.

4. A cukor összefügghet a rákos elváltozással és annak fennmaradásával

Ellentmondásos tanulmányok láttak napvilágot e téren. Egyesek arról számolnak be, hogy a magas vércukor szint és alacsony inzulin összefügg a rákos elváltozások kialakulásában. Mások pedig arról, hogy a magas vércukor nem kedvez a daganatos elváltozások kialakulásának. Egy biztos, fő a mértékletesség.

5. A cukor iránti vágy genetikai

Egy tanulmány szerint a ghrelin hormon mutációja összefügg azzal, hogy valaki sok cukrot és alkoholt fogyaszt. Ez az jelenti, hogy a családban öröklődik ez a mutáció így a leszármazottak is függővé válhatnak.

6. A cukornak és alkoholnak hasonló májkárosító hatása van

A kutatók azt találták, hogy a cukornak hasonló toxikus hatásai lehetnek, mint az alkoholnak, a májra nézve, amennyiben nem vagyunk mértékletesek. A túlzott cukorfogyasztás ugyanolyan krónikus elváltozásokat okoz, mint a krónikus alkoholfogyasztás. Egyesek úgy vélik, a cukor alapú készítményekre is ugyanolyan figyelmeztető feliratokat kellene tenni, mint az alkoholra.

7. A cukor gyorsítja az öregedést

Azt figyelték meg, hogy túlzott cukorfogyasztás esetén a sejtekben az öregedési folyamatok sokkal gyorsabban mennek végbe. Ugyanez megtörténik, megfigyelhető az agy esetében is, ami idővel az agy elöregedéséhez vezethet.

8. Sok, mindennapi, „cukormentes” étel tartalmaz cukrot

Rengeteg egészségesnek titulált étel tartalmaz cukrot, amin ugyan fel van tüntetve az ellenkezője: kenyér, tonik, zsírszegény öntet, savanyúságok.

9. A cukor túladagolás halálhoz vezethet

Egyre több halálesetet jegyeznek fel világszerte, ami a cukorfogyasztás miatt alakul ki a már meglévő krónikus betegségek talaján.

10. A cukortól elhízunk

Egyéb ételekkel ellentétben a cukor alapanyagúaktól nem érezzük, hogy jól laktunk. Ezért van az, hogy a napi kalória mennyiség többszörösét képesek vagyunk bevinni a szervezetbe akár egy félóra alatt majszolva valami finomságot, ami aztán észrevétlenül átalakul a szervezetben zsírrá.
Érdemes fontolóra venni, hogy mit és mennyit fogyasztunk!
Számos szakértő szerint a cukor a legnagyobb felelős az amerikaiak elhízásáért, a cukorbetegség rohamos terjedéséért, valamint a szív- és érrendszeri betegségek a legfőbb haláloknak számítanak az Egyesült Államokban. A nő ezek tudatában elhatározta, hogy kipróbálják, mi történik akkor, ha egy évig teljesen száműzik az étrendjükből a cukrot, a cukortartalmú élelmiszereket, de még cukorhelyettesítőket sem. A négytagú család így nem fogyasztott mézet, melaszt, juharcukrot, agavészirupot és gyüm9lcslevet sem.
A nő elmondása szerint, amikor hozzákezdtek a kísérlethez, döbbenten konstatálták, hogy még a tortilla, a hústermékek, a húsleves, a saláta, a majonéz, a bacon, a kenyér, de még a gyerekételek is tartalmaznak cukrot.
Miért használnak cukrot ilyen széles körben?
Azért, mert a cukor hozzáadásával az élelmiszerek ízletesebbé válnak, tovább maradnak tartósak, és olcsóbbak lesznek. A család nagy kalandként élte meg, hogy egy évig nem fogyasztottak cukrot. Számítottak arra, hogy ettől egészségesebbek lesznek, arra viszont nem, hogy sokkal jobban fogják érezni magukat, és telve lesznek energiával.

eve-es-cs 
Néhány hónap után már egyáltalán nem érezték szükségét a cukornak, amikor Eve megkóstolt egy banános palacsintát, amit a férje születésnapjára készítettek, a szíve hevesen verni kezdett, és nem is tudta megenni a finomságot.
Az egy év lejárta után a család csak ritka alkalmakkor fogyaszt cukrot, akkor is csak rendkívül kevés mennyiséget, a szervezetük pedig kiválóan alkalmazkodott a cukormentes élethez. A kísérlet után egy kezdeményezés is indult, amely április 9-ét cukormentes nappá nyilvánította.
Tudnod Kell

Bundy farm, orvlegeltetés, USA - második felvonás


Korábban beszámoltunk róla, hogy Nevada Állam perben áll egy Clive Bundy nevű farmerrel, "orvlegeltetés" miatt a félsivatagban. Az ügy persze itt nem ért véget. Nevada Állam azzal próbálta megoldani a sikeres civil ellenállást, hogy kiemelt adókat vetett ki Bundy farmjára, és a környékbeli farmerekre is, akiktől Bundy segítségre számíthatott volna.
Az történt, hogy a nevadai vezetés pont ellentétes hatást ért el a bevezetett adókkal. A farmerek ugyanis annyira felbőszültek, hogy alkotmányos jogaikra hivatkozva oda kezdték terelni a teheneiket, ahol Bundy is végezte az "orvlegeltetést". Persze ezt a társadalmi elégedetlenkedést nem nézhette Nevada Állam tétlenül! Ki is vezényelték gyorsan a rendőrséget, és a speciális erőket, akik még golyóálló pajzsokat is hoztak, hátha elmérgesedik a helyzet. Azán megtörtént, amire senki se számított. Az állig felfegyverzett kommandósok és rendőrök visszavonultak, egy csapat lovas cowboy és jópár civil már a puszta fizikai jelenlétükkel olyan hatást gyakoroltak a szervekre, hogy azok jobbnak látták összepakolni, még a kordonjaikat is magukkal vitték.

http://www.youtube.com/watch?v=9J4ru4ttGK0

Amerikai Majdan-Ферма Банди. Вооружённое противостояние. Американский Майдан.


Amiről egy kukkot sem lehetett hallani, olvasni a nyugati médiákban: kevés hiján “Majdanba” torkollt egy tiltakozás az USA-ban. A nevdai Bandy-farm történései gyakorlatilag még nem értek véget, viszont a farmerek részgyőzelmet arattak az állam zsarnoksága fölött. Amerika a polgárháború küszöbén táncolt.
N437HDf4Aq4
Az eredetileg “környezetvédő” állami akció ugyanis a sivatagi teknősök jogait féltette a legelésző tehenektől, ezért tehéntilalmat vezettek be. Ezt viszont nem nézték jó szemmel a helyi-zömmel szarvasmarhatartással foglalkozó farmerek, és úgy döntöttek, hogy inkább a tehenek-mint a teknősök.
A hatalom felvonultatta erőit, és megmutatta mire képes. Összecsapások törtek ki a mezőgazdasági munkások, és az állam felfegyverzett zsoldosai között.
Ám a tervezők azzal nem számoltak, hogy társadalmi ellenállás fog kibontakozni az állami erőszak láttán. Pedig igy történt.
Önvédelmi csoportok szerveződtek a helyiekből, és kialakult az “amerikai Majdan”! Több mint ezer felfegyverkezett civil állt szemben a zsoldosokkal-a kmerák kereszttüzében. Merthogy a sajtó azért ráugrott ám a témára rendesen. Az amerikai hatóságok viszont nem számitottak ellenállásra. Ilyen mérvűre pedig végképp nem!
Az állam zsoldosai megtorpantak, és visszavonulót fújtak. Az állig felfegyverkezett martalócsereglet meghátrált.
Az emberek ünneplik a győzelmet, de az FBI beigérte: “VISSZAJÖVÜNK”!
Amerika ezen a napon-április 14-én a polgárháború küszöbére sodródott.
Nagyon sok amerikai stabilan rokonszenvezik Oroszországgal és Putyin elnökkel! Sajnos, az információs háborúban még nem egyesült az “orosz és az amerikai tavasz”! Sokan-viccesen-fölvetik a kérdést: peticiót kéne megfogalmazni Putyin elnökhöz, hogy Oroszország “kebelezze be” Alaszkát! De sokan ezt nem is gondolják viccesen!
A cikk a továbbiakban-teljesen joggal-ostorozza a Rockefeller-Rothschild hidra információs hatalomgyakorlását, ill. hangsúlyozza az ellene való összefogás és közös harc szükségességét!
Ami a Bundy-farm eseményeit illeti: a média továbbra is nagy figyelmet szentel az ügynek. A család jelenleg ténykedik-dolgozik az 1880-óta tulajdonukban lévő birtokon.
Legújabban az “Öreget” rasszistának kiáltották ki, mert azt találta mondani, hogy értelmesebb dolog volt a négerek számára is a gyapotültetvényeken dolgozni, mint csekélyke segélyre várva otthon ücsörögni.

(Forrás: livejournal.com/4783.html )

A materializmus buktatói


Ez most egy kicsit hosszabb olvasmány, de rendkívűl izgalmas témákat feszeget, aki végigolvassa figyelmesen, annak lesz min gondolkodnia!„A legtöbb ember össze van zavarodva azt illetően, hogy mi a különbség a materializmus és a vallások alapvető tanításai között, és így ebből is és abból is elfogad tételeket, és nem veszi észre, hogy azok egymásnak ellentmondanak.
A materializmus szerint az agy gondolkodik, és az agy tárolja az emlékeket. Roppant érdekes jelenség, hogy ezt rengeteg vallásos ember is elhiszi, köztük papok és lelkészek is. Ez azért is érdekes, mert ha az agy bármi effélét csinál, akkor nincs lélek és nincs Isten. Ha az agyban vannak emlékek, akkor azok a test halálakor elpusztulnak. Ha az agy gondolkodik, akkor a test halála után a gondolkodás megszűnik. Ha az agy döntéseket hoz, akkor a test felbomlásával a döntések is megszűnnek. Ha így áll a helyzet, akkor mi volna a lélek szerepe? Akkor milyen tulajdonságokkal rendelkezik a lélek? A lélek nem rögzít emlékeket, nem tárol emlékeket, nem emlékezik, nem gondolkodik és nem dönt. Akkor mit csinál? Mi maradt még? Hát semmi. És ha valami semmit sem csinál, akkor az nincs is. Ha tehát az agy gondolkodik, nincs lélek. Ha pedig nincs lélek, Isten sincsen. Semmi sem tud újjászületni, és semmi sem járulhat Isten színe elé, hogy számot adjon tetteiről.
Ön mit gondol, hány emléke van egy ötvenéves embernek?
Napi tapasztalatból tudjuk, hogy az emlékek kísértetiesen hasonlítanak a filmhez. Az emlék egy háromdimenziós film, amely tartalmaz minden érzékletet, továbbá a személy aktuális emócióját, a gondolatait és a döntéseit is. A film képkockákból áll, és mivel az emlékezést bárhol leállíthatjuk, és bármilyen jelenetet kikockázhatunk, akárcsak a film esetében, tudjuk, hogy az emlék alapegysége az emlékkép, amely olyan, akárcsak egy kép-kocka a filmben. Ugyancsak tapasztalatunkból tudjuk, hogy ahhoz, hogy valószerű mozgást lássunk, egy másodperc alatt 24-25 állóképet kell megnéznünk. Tehát másodpercenként 24-25 emlékképet rögzítünk. Vegyük alapul a 25-öt és számoljunk egy kicsit. Ez percenként 1.500, óránként 90.000, naponta 2.160.000, évente pedig 788.400.000 emlékkép. Vagyis ötven év alatt 39 milliárd 420 millió emlékkép.
Nos, hol fér el a testben ennyi emlék? Van nekünk 39,5 milliárd emlékképünk, hová tegyük őket?
Egyáltalán: mekkora egy emlékkép? Hogy néz ki, milyen az alakja?
És a legfontosabb kérdés: mi maga egy emlékkép, mint fizikai dolog?
Egy sejt, függetlenül attól, hogy a test mely pontján helyezkedik el, és milyen funkciót lát el, ahhoz, hogy működni tudjon, rengeteg olyan alap-vető feladatot kell ellátnia, melyek függetlenek a sejt elhelyezkedésétől és testben betöltött szerepétől. A sejtnek táplálkoznia kell, anyagcserét kell folytatnia, osztódnia kell, és el kell látnia a feladatát. A sejtfalnak nem az a feladata, hogy emlékeket tároljon, a sejtmagnak sem, a kromoszómáknak sem, az enzimeknek sem, a DNS-nek sem, a géneknek sem, és így tovább.
Tételezzük fel, hogy vannak emlékeket tároló sejtek a testben. Nos, hol tárolnák az emlékeket az emlékeket tároló sejtek? És hogyan? Hogyan kerül eltárolásra, mondjuk, egy doromboló macska emléke? És hogyan kerül az emlék az emlékeket tároló sejtekbe? Mi az emlék? És egy igencsak fontos kérdés: mi nézi meg az emlékeket az emlékeket tároló sejtekben, és hogyan? Mi megy oda a sejthez, és néz bele? Honnan tudja, hogy egyik vagy másik emlék melyik sejtben található? Mi az a dolog, ami ott mozog az agyban, számon tartja, hogy melyik emlék melyik sejtben van, bemegy a sejtekbe, megnézi ezeket az emlékeket, értelmezi azokat, és gondolkodik? Mi csinálja ezt? Megint csak sejtek, a sejteknek egy minden eddiginél speciálisabb fajtája?
És amikor ezek az emlékeket tároló sejtek osztódnak, akkor az emlékek belekódolódnak a DNS-be? Hogyan? Mi módon?
És mi volna a genetikai kódja egy doromboló macska emlékének?
Mi tudna gondolkodni a testben? A testnek melyik része? Az agy, vágják rá a materialisták. És az agynak melyik része? Mi marad az agyból, miután minden olyan részt kivettünk belőle, amelynek testi funkciók ellátása a feladata? A gondolkodáshoz nagyságrendekkel nagyobb kapacitás szükséges, mint az emlékek tárolásához, mert amíg az emlékek tárolása mechanikus, a gondolkodás folyamata nem az. A materializmusban minden kínos kérdésre az a válasz, hogy az agy nagyon bonyolult szerv. Ez a kijelentés tudományosan körülbelül annyit ér, mintha azt mondanánk, hogy »Isten útjai kifürkészhetetlenek«.
Ernst Rüdin, német pszichiáter, egyike volt azoknak az embereknek, akik lefektették a nácizmus ideológiai alapjait. Rüdin célja a »genetikailag alacsonyabb rendűek« kiirtása volt, hogy ezáltal egy tiszta fajt hozzon létre, melyet ő emberistennek nevezett. Azt javasolta, hogy több tízmillió családot irtsanak ki a Földön. Beteges céljainak igazolására és elfogadtatására találta ki azt a koncepciót, miszerint a személyiségjegyek genetikai eredetűek, vagyis örökletesek. Ez az egyetlen tétel volt a nácizmus alapeszméje. Ez az eszme a mai napig szerves részét képezi a materialista gondolkodásnak, minden országban. Természetesen Rüdin nem árulta el nekünk, hogy milyen kísérletek alapján jutott a »személyiség öröklődésének« korszakalkotó felfedezéséhez. Ezt a nagy titkot magával vitte a sírba...
A tudományos genetikán kívül van még egy másik genetika is. Ez a másik genetika az ideologikus genetika. Az ideologikus genetika a tudományos genetika szakkifejezéseit használja politikai ideológiák eladása céljából. Azt állítja, hogy a gének határozzák meg egy ember személyiségét, a céljait, az intelligenciáját, a vágyait, azt, hogy milyen a szexuális irányultsága, azt is, hogy mi a kedvenc színe, mi a kedvenc illata, és így tovább, vagyis tulajdonképpen mindent a gének határoznak meg.
Azonban van ezzel némi probléma.
Az egyik az, hogy a gének nincsenek semmilyen kapcsolatban azzal a világgal, amelyben mi, emberek élünk, vagyis fogalmuk sincsen például a színek létezéséről, hogy ennél bonyolultabb példát ne is hozzak fel. A gének semmit sem tudnak a világról. Egyáltalán nincs tudomásuk a világról. A másik, hogy a géneknek van funkciójuk, a gének határozzák meg a test alapvető felépítését és alapvető működését, melyet számtalan dolog befolyásol, például a táplálék, a mozgás és egyebek, vagyis, ha valaki nem
táplálkozik megfelelően, akkor a teste nem lesz teljesen olyan, mint amilyennek a genetikai programja szerint lennie kellene. A harmadik pedig, hogy még soha senki nem látott egy gént, amint az valamit csinált volna. Soha. Senki a világon nem látott egy gént, amint az befolyást gyakorolt volna valakinek a gondolkodására, vagy az ítéletére, például a színekhez való viszonyára. És a negyedik: még csak olyan modell sem létezik, még csak egy homályosan vázolt koncepció sincsen, amely azt magyarázná, hogy a gének miképpen érik el, hogy valaki például a komolyzenét szeresse, mert természetesen a genetikus ideológia szerint a zenei ízlést is a gének határozzák meg.
Voltak és vannak emberek, akik baleset, bűncselekmény vagy betegség következtében bizonyos agysérülést szenvedtek el, és túlélték, de a sérülés következtében hirtelen vagy fokozatosan, kisebb vagy nagyobb mértékben, időlegesen vagy tartósan megváltozott a viselkedésük, az élethez és más emberekhez való hozzáállásuk. A materializmus igazolásán dolgozó »kutatók« megfigyelik, hogy ezek az emberek milyen viselkedésbeli és egyéb szellemi változáson mennek keresztül, ezt összevetik az agysérülés helyével és milyenségével, és ily módon próbálják kikövetkeztetni, hogy az agynak mely része milyen szellemi funkciónak a forrása. Ez az ÖSSZES BIZONYÍTÉK a materialisták kezében arra, hogy az agy rendelkezik a lélek képességeivel, vagyis hogy a lélek nem létezik.
Van azonban néhány ellenérv. Az egyik, hogy ezeknek az eseteknek a dokumentálása néha elképesztően trehány, sokkolóan tudománytalan módon történik, következésképpen tudományos kutatás számára elfogadhatatlanok. Azonkívül vannak hamis, fiktív esetleírások, melyek sohasem történtek meg. Számtalan rossz és elhamarkodott következtetést vontak le az esetleírásokból, melyek némelyike olyan logikai bakikat tartalmaz, olyan mértékben logikátlan, amely a tudomány bármely valódi területén elfogadhatatlan, és köznevetség tárgyát képezné. Továbbá a következtetéseket nem ellenőrizték. Nem létezik semmiféle KÖZVETLEN bizonyíték, ezt még a materialisták is elismerik. Az agyuk adott területén megsérült emberek nem minden esetben változnak meg, nem minden esetben egyforma módon és egyforma mértékben. A test bármelyik részének sérülése is kiválthat ugyan ilyen látványos és tartós változást a személyiségben. És még egy ellenérv a végére: azoknak az eseteknek a túlnyomó többségében, melyekben egy személy viselkedése vagy más szellemi képessége hirtelen és nagy mértékben megváltozott, a test sehol sem sérült meg. Egy életvidám ember kap egy telefonhívást, melynek hatására egy életre megnyomorodik lelkileg és egykori önmagának csupán árnyéka marad. Egyetlen kellőképpen rossz vagy kellőképpen jó hír változások garmadáját válthatja ki, melyek lehetnek döbbenetesen nagymértékűek, az élet végéig kitartóak, és nagyon sokfélék.
Pozitronemissziós tomográfia, mágneses rezonanciás képalkotás, magnetoenkefalográfia. Néhány ijesztően bonyolult kifejezés, melyek még bonyolultabb berendezéseket és eljárásokat takarnak. Ezek az agy műszeres vizsgálatai. Bonyolultságuk ellenére sem képesek semmi másra, mint annak kimutatására, hogy az agyban van valamiféle aktivitás. Ezt azonban már eddig is tudtuk. Ez sem tekinthető bizonyítéknak arra a »tudományos állításra«, hogy nincs lélek. Az pedig, hogy egyes pszichiáterek és pszichológusok még mindig lélekről és tudatról beszélnek, senkit ne tévesszen meg, mert nem ugyanazt értik alatta, amit ezek a szavak eredetileg jelentenek.
A fizikai univerzum tudományos kutatása folyamán végső soron mindenből tárgylemez lesz a mikroszkóp alatt, vagy valamilyen porított anyag, vagy valamilyen folyadék egy kémcső alján, esetleg némi gáz egy bura fogságában, vagy számok, grafikonok és teszteredmények, vagy fényképek, film- és hangfelvételek. A materializmus azt állítja, hogy nincs lélek, nincs Isten, az agy gondolkodik és tárolja az emlékeket, és a gének meghatározzák a személyiséget. Arra szeretném kérni, hogy gondolkodjon el, és próbálja meg kitalálni, hogy mit is kellene látnia egy mikroszkóp alatt, egy kémcső alján, egy bura fogságában, egy papírlapon, egy fényképen, egy film- vagy hangfelvételen, amely bizonyítaná, hogy nincs Isten. Vagy azt, hogy nincs lélek. Vagy hogy az agy gondolkodik. Vagy hogy az agy emlékeket tárol. Vagy hogy a gének meghatározzák az Ön személyiségét. Jó szórakozást kívánok egész hátralévő életére!”< Duncan Shelley - Az elme gyilkosai >

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3118-a-materializmus-buktatoi