2013. január 31., csütörtök

Rendkívüli Állapotok

Tisztelt honfitársaim, a kör bezárult!
„Itt nem randalírozókra van most szükség, hanem családanyákra és családapákra, nagyanyákra és nagyapákra. A dolgozó és dolgozni akaró népre van szükség.
Legyen elég ebből! Legyen elég az emberek jogfosztásából! Legyen elég az emberek anyagi kifosztásából! Legyen elég az ország kizsákmányolásából! Legyen elég a bűncselekmények elkövetőinek további rejtegetéséből!”
Sárkányölő Szent GyörgyVégigjártuk, amit tisztességes és jogkövető magatartást folytató, országához hű állampolgár végigjárhatott. A Kormány, a Bankszövetség, a Bíróságok, az ügyvédek  (tisztelet a kivételnek), az Állami Felügyeleti Szervek, az ügyészségek, a közjegyzők, a végrehajtók a kifosztott nép ellen cselekszik.
A Bankok csaltak. A hatályos törvényeket kijátszva és megkerülve olyan pénzügyi konstrukciót adtak el kölcsönként az embereknek, amely nem felelt meg a kölcsön jogi kritériumainak. A Közjegyzők mindezt szó nélkül közokiratba foglalták, a Kormányok és az Állami Felügyeleti Szervek mindezek felett szemet hunytak. Az ügyvédek (tisztelet a kivételnek) az egész folyamatot egy olyan iparágnak tekintik, amelyből meg lehet gazdagodni és ha rajtuk múlik meg is fognak, hiszen a Törvényszékek kötelezik a jogi képviselő meglétét, még akkor is ha az Adós esetleg elboldogulna. Ez tény!
Nem egy és nem két ügyvéddel állunk és álltunk kapcsolatban. Az elvárásaikat a mai kifosztott társadalom képtelen kielégíteni. Van olyan ügyvéd aki naponta (!!!) 150.000 forint díjazásra tartana igényt, miközben a Bíróságok döntésképtelenek. Sőt volt arra is példa, hogy az ügyvédek súgni próbáltak, hogy ne verjem annyira már a palávert, mert az lenne ildomos, ha ez a helyzet minél tovább tartana. Hát nekik lehet, de nekem nem! A kifosztottaknak NEM!
Mindeközben emberek ezrei árasztanak el az ügyes bajos dolgaikkal, mindennapi tragédiájukkal.
Ez a helyzet tarthatatlanná vált.
Mint ismeretes, az általam közzétett ultimátum hatására, a Kormány megbízásából közvetítő szerepet vállalva felkeresett a Pénzügyi Jogok Biztosa és továbbította az üzenetet a Bankszövetség felé. Nos azóta az a válasz érkezett vissza, hogy majd ha akar, akkor tárgyal a Bankszövetség.
És mi van ha már mi nem akarunk tárgyalni? Ez a kérdés fel sem merül náluk, mert ugyebár mi birkák vagyunk. Ha meg már nem tudnak fejni, akkor még mindig meg tudnak nyúzni.
Ennek véget kell vetni! Március elsejével lejár a kilakoltatási moratórium és indulhatnak a tömeges kifosztások. Nincs már miben bízni a hatóságokat és bíróságokat illetően! Együttesen fedezik a csalást döntésképtelenségükkel. Egy bírósági per hosszú évekig elhúzódik, és éppen ez kapóra jön azoknak az ügyvédi társulásoknak, akik ebből, az emberek nyomorúságából profitálnak.
Annak nincs értelme, hogy ilyen-olyan félpályás útlezárásokba bocsátkozzunk és mások életét nehezítsük. Annak sincs értelme, hogy néhány radikális molotov-koktélozzon és szétveresse magát a rendőrökkel, lejáratva a mozgalmat.
Egyetlen dolognak van értelme és érdekérvényesítő ereje. Ha egy adott időben és helyen meg tudjuk jelentetni akaratunkat egységesen! Anyagi és időbeli áldozatot hozva. Ha a kürtszóra tízezrek vagy százezrek nem mozdulnak meg, akkor itt mindenki ki lesz lakoltatva, végrehajtva és a munka világába sem tud bekapcsolódni, mert a végrehajtók utána nyúlnak és letiltatják jövedelme jelentős részét JOGTALANUL!
Azért jogtalanul, mert kölcsön jogcímen nem keletkezett deviza tartozásuk az adósoknak, névértéken a követelt kölcsönösszeg sohasem lett rendelkezésre bocsátva, a törvényi előírásoknak megfelelően.
Három és fél–négy millió magyar állampolgárról van szó és azoknak a kiskorú gyermekeiről.
Ha az emberek azt hiszik, hogy a BAÉSZ egymagában orvosolni tudja ezt a helyzetet, akkor tévednek. A Magyar Köztársaság megbukott! A jogalkalmazók kiállították magukról a bizonyítványt. Az évekig tartó maszatolásuk következtében ezrek lettek öngyilkosok, százezrek menekültek el az országból és tízezrek lettek földönfutók. Van még valakinek kérdése? Meg tudja még indokolni valaki, hogy mire vár még?
Az ULTIMÁTUM LEJÁRT, érdemi kapcsolatfelvételi szándéknyilatkozat nem történt. A rendkívüli állapotok rendkívüli lépéseket követelnek!
Itt nem randalírozókra van most szükség, hanem családanyákra és családapákra, nagyanyákra és nagyapákra. A dolgozó és dolgozni akaró népre van szükség.
Legyen elég ebből! Legyen elég az emberek jogfosztásából! Legyen elég az emberek anyagi kifosztásából! Legyen elég az ország kizsákmányolásából! Legyen elég a bűncselekmények elkövetőinek további rejtegetéséből!
A billentyűzet mellől nem tudunk változtatni a sorsunkon. Az országos megmozdulás és akaratnyilvánítás megszervezéséhez, mozgósításához, időre van szükség, DE A KÜRT MEGFÚJATTATOTT!
Tegyünk tanúbizonyságot hazaszeretetünkről, tegyünk tanúbizonyságot békés szándékunkról, tegyünk tanúbizonyságot akaratunkról, hogy levetjük mások által ránk erőltetett láncainkat.
Vívjuk ki szabadságunkat és törvényszék előtt feleljenek a vétkesek!
Amely Kormány nem hajlandó tárgyalni, le kell mondjon!
Egy hónapunk van a felkészülésre és megszervezésre, a számláló elindult. Mindenki mozgósítson!
Kásler Árpád a BAÉSZ elnöke,
Falus Zsolt a Bankcsapda elnöke
Kelt: Gyulán, 2013. 01. 31.Minden rémálmok anyja közeleg...

No, nem az anyósunkról van szó... vagy a leselkedő szomszédasszonyról. Ami borzolja Európa lakosságának kedélyét, az az EUSSR. Az összes EU tagállam beszippantása valódi fenyegetés. Most már a Big Brother, vagyis a "nagy testvér" irányít, és természetesen a nyilvánvalóan pénzügyi bűnözők, bűntársaikkal, akiket úgy hívnak, hogy az Európai Unió Tanácsa, amely "Sürgeti a tagállamokat, hogy ne veszélyeztessék pénzügyi vizsgálatokkal a hazai politikát."