2012. február 29., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 138. Szűzanya: Lélekmentés

2012.02.28   ÉGI ÜZENETEK                Szűzanya: Lélekmentés
Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok, és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma nem olyan jellegű tanítás lesz, mint ami máskor szokott lenni, ma lélekmentésre szólítalak benneteket. Nyújtom a karomat, fogjátok meg, és már is indulunk a képzelet szárnyán. Budapesten vagyunk, a Margit-híd előtt, ott elől áll egy fiatalember a hídnak dőlve. Nagyon összetörtnek tűnik, nézi a zajló jégtáblákat, öngyilkosságon gondolkozik. Mellette baloldalon van egy fekete ruhás ember, fekete, kalap, kabát, kesztyű, aki nem más, mint a Sátán. A másik oldalon az Úr Jézus áll, fehér ruhában. Ez a fiú szerelmi bánatában akar öngyilkos lenni, úgy érzi, hogy ebből már nincs kiút.
A balról álló fekete ruhás sugallatára így gondolkodott: -Annyira fájdalmas a helyzetem, nincs kiút, beleugrok a Dunába, azután nem lesz bánat, szenvedés. Igaz, hogy gyerekkoromban a pap bácsitól azt hallottam, hogy az öngyilkosok nagy része elkárhozik. Na de hát egy gyereknek mindent be lehet magyarázni, most már tudom, hogy nincs pokol, nincs Sátán.
Jézus sugallatára ez jutott eszébe: -Az interneten olvastam egy ember élményét a pokolról, borzalmas élmény volt.
Majd ismét a Sátántól jöttek a gondolatok: -Az interneten minden butaság megjelenik, nem kell mindent elhinni. Nincs pokol, nincs Sátán, nincs Mennyország, nincs Isten. Felmászott a korlátra és csak a talpával kapaszkodott. Ahogy ott fenn egész testében remeget, és inogott, az Úr Jézus ránk nézett, engesztelőkre, és így szólt: -Gyermekeim lélekmentésre jöttünk, kérlek benneteket, mondjátok utánam a következő imát:
Drága Jézusom, jóságos irgalmas Megváltóm! Segíts ennek a szegény, szerencsétlen fiúnak, mert egészen meghasonlott önmagában. Keltsd fel a lelkiismeretét, indíts benne mély bűnbánatot, juttasd eszébe egész bűnös életét, önts bele reményt, hogy minden helyzetből, és ebből is van kiút. Amen. És most az Úr Jézus folytatja: - Nézzétek, Gyermekeim! Az imáitok hatására lemászik a korlátról, felemeli a fejét, és így szól a Mennyei Atyához: -Ó, drága Istenem, majdnem eldobtam az életemet. Pokolra kerültem volna, most már hiszem, hogy van pokol. Drága Istenem, segíts nekem, tele vagyok bűnnel, három rossz kapcsolatom volt, mindegyik bűnös, ez az utolsó is. Valami történt, odafönn, ahogy álltam a korláton, mintha valami megérintett volna. és most Én, Szűzanyátok szólok hozzátok: - Gyermekeim, nézzétek mi történik, az Úr Jézus megengedi, hogy lássa ez a fiú. Ott áll vele szemben ragyogó dicsőségében. A fiú nézi meglepetten, és térdre rogy: -Jézusom, Te vagy? Éppen ilyen voltál a gyermek imakönyvben lévő képeken. Meg tudsz nekem bocsátani Uram, hiszen nyomorult bűnös vagyok. Jézus így válaszolt: - Hogy, ne tudnék megbocsátani, hiszen éppen az ilyen bűnösökért jöttem, mint amilyen te vagy. Most különösen, amikor látom a könnyeidet hullani az őszinte bűnbánattól. Lehajolok hozzád, megfogom a kezed és felállítalak, belenyúlok a keblembe, és kiveszem az Én töviskoszorúval átfont, lándzsával átdöfött piros, élő dobogó szívemet. És kiveszem a te kicsi foltos szívedet is, és a szívedet belehelyezem az Én szívem sebébe, vérem tavában megfürdetem, megtisztítom, kiveszem a szívedet, nézd milyen ragyogóan tiszta lett, visszateszem a kebledbe. Az Én szívemet is a helyére teszem. Három dolog tisztított meg téged, az Én Vérem, a te mély bűnbánatod, és az Én engesztelő gyermekeim imái, akik most itt vannak. A fiú így szólt: -Ó, Uram köszönöm, hogy megtisztítottál, és köszönöm nektek Engesztelő testvéreim, hogy imádkoztatok értem.
Jézus odafordult hozzá, a szívéhez szorította, homlokon csókolta és így szólt: -Drága Fiam, holnap reggel keress fel egy papot, és végezd el a szentgyónásodat és a szentáldozást.
Most újra Én szólok, Édesanyátok: - Gondoljatok arra a sok meghasonlott, elkeseredett emberre, akik öngyilkosok akarnak lenni a világban. Van, aki azért akar öngyilkos lenni, mert nincs munkája, nem tudja a családját eltartani, van aki teljesen eladósodott, van aki szerelmi bánatában akarja megölni magát. Egyesek olyan gyengék, nincs hitük, reményük. Ezért kérlek benneteket, hogy a mai Öt Szent Seb rózsafüzért imádkozzátok el azokért, akik öngyilkosságot akarnak elkövetni. Lehet, hogy éppen ezekben a percekben készülnek rá.
Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szentpéterváron bünthethetővé tették a ferde hajlamok népszerűsítését

A szentpétervári városi törvényhozó testület elfogadott egy törvényt, ami bünteti a homoszexualitás fiatalok közötti terjesztésének anyagi támogatását, vagy a pedofília terjedésének elősegítését. A törvény 5000 rubel büntetést is kiszabhat egyéneknek, 50000-et pedig jogi személyeknek, ha népszerűsítik a degenerált viselkedést (homokosok, transzneműek, egyéb társadalomromboló jelenségek).
Az 50 törvényhozóból 29 szavazott igennel, 5 nemmel. Reméljük, hogy a görög gyakorlatnak megfelelően, aki nemmel szavazott, az a közeljövőben a megfelelő módon büntetve lesz. Az új törvény erre már meg is adja a megfelelő kereteket, mivel épeszű, egészséges gondolkodású ember nem emelheti fel a szavát egy ilyen törvény ellen - az ellenkezők nagy valószínűséggel saját magukat érezték veszélyeztetve.
A törvény mintájára hasonló tervezeteket fogadtak el dél Asztrahánban, Ryazanban és a Kosztroma területen. A törvények természetesen a buzifelvonulásokra is vonatkoznak mint a fiatalság megrontására alkalmas propagandatevékenységre.
Nagyon jó stratégia ez (először az anyagi támogatás tiltása), mert egy ilyen törvény ellen főleg azok fognak hangoskodni, akik anyagilag támogatják a degeneráltság terjesztését, vagyis nyugati pénzből aknamunkát folytatnak az orosz társadalom megújulásának és erkölcsiségének züllesztésére.
A törvény sikeresen kiugrasztotta a nyulat a bokorból, Szentpéterváron több jogvédő szervezet is hangos tiltakozásba kezdett, mondván, hogy a törvény "csak elvonja a figyelmet valós gazdasági és társadalmi gondokról". Egyébként a ferde hajlamok Jelcin óta nem büntethetőek, és a most hangoskodó jogvédő szervezetek is az IMF működésének köszönhetően lettek elültetve az országban. Ezek lesznek az elsők, amiken a törvény alkalmazva lesz, és ezzel a leghangosabbak ki is vannak iktatva. Sajnos a csendesebb, rejtve működő propaganda annál veszélyesebb - kíváncsian várjuk a további fejleményeket az orosz hatóságok részéről!
Fenyvesi Áron

Az USA elvesztheti maradék szövetségeseit a Közép-Keleten

Több súlyos incidens és összetűzés miatt könnyen elveszítheti pakisztáni szövetségesét az USA. Az Oszama Bin Laden, majd több pakisztáni katonai célpont elleni támadás, valamint eddig több száz civil lemészárlásának botrányai után tovább távolodott a két ország. A pakisztáni elnök, Asif Ali Zardari nemrégiben nyilatkozta, ha az USA és Irán között katonai összetűzés történik, Irán oldalára fog állni. A kijelentés akkor hatalmas felzúdulást okozott a Fehér Házban. Az Egyesült Államok presztízsét kifejezetten rombolta, hogy a három ország, Irán, Afganisztán és Pakisztán háromoldalú megbeszélésére az amerikai felet meg sem hívták még vendégként sem.
Ezen a megbeszélésen több gazdasági pontban is egyeztettek az országok. Az Obama-kormány igyekszik elszigetelni Iránt, így ez a megbeszélés kétszeresen is rosszkor jött Washingtonnak.
A nyolcvanas években, mivel India a Szovjetunió felé közeledett, a nagy ellensége Pakisztán az USA felé kezdett nyitni. Szövevényes kapcsolati rendszer alakult ki, mivel Pakisztán Kínával is igen jó kapcsolatban áll, közös fegyvereket, vadászrepülőt fejlesztettek ki. Az afganisztáni háború azonban sok pakisztáni katonát is kitett a tálibok támadásának. Az amerikai válaszcsapásokban sokszor a pakisztáni katonák vesztették életüket.
Az Al-Kaida vezér elleni akció – vagy amit annak neveznek - a pakisztáni vezetést rendkívül kellemetlenül érintette. A viszony gyorsan a mélypontra került. Egy volt CIA szakértő nyilatkozata szerint évtizedes bizalmatlanság és titkos egymás ellen szervezkedés került felszínre azokban a napokban. A két kormány kölcsönösen egymást vádolta. A pakisztáni vezetés leállította az USA utánpótlási vonalait Afganisztán felé.
Aztán röviddel utána jött a pakisztáni katonák elleni helikopter támadás, ami az utolsó csepp volt a pohárban. Az USA jelentős összegeket nyomott Iszlamabad kezébe, de a kapcsolat romokban hever. Hiába próbálkoznak, Pakisztán egyre inkább a térség legerősebb és egyben szomszédos állama, Irán felé fordul. Irán hasonlóan nyilatkozott. Szüksége van egymásra a két államnak, és nem fognak eltűrni semmilyen területükkel szembeni provokációt. Hina Rabbani Khar, a pakisztáni külügyminiszter szeretne találkozni Hillary Clintonnal, hogy megtárgyalják a kialakult helyzetet, és javítsanak a két ország megromlott viszonyán, de erre szinte semmi remény.
Az USA nem képes egyenrangú partnerként bánni Pakisztánnal (ahogy szinte egyik országgal sem). Semmi bizalom, vagy jóindulat. Ez végérvényesen elvághatja a maradék kapcsolatot a két ország között. Az utolsó amerikai katona a napokban hagyja el pakisztáni bázisait, mivel az USA-ellenesség a tetőfokára hágott. Ebben szerepet játszott a múltheti korán égetés is. Az USA ezzel eljátszotta egy szövetségese bizalmát, amely oly sok segítségeket adott neki az elmúlt években. Ez a tendencia ha így folytatódik, akkor az USA sorban veszíti el közel-keleti szövetségeseit. Kirgizisztán is felszámolja a MANAS légibázist.
Kemény Gábor

A Kárvallott Állam! -fogdába a csaló bankárokkal-

A devizaalapú hitelek legnagyobb, többszörös kárvallottja, maga a magyar állam, az önkormányzatok és rajta keresztül az egyének, kicsitől nagyig, függetlenül attól, hogy rendelkeznek vagy sem e kétes hátterű hitelekkel.

Vetkőztessük le egy kicsit, ezt a deviza köntösbe bújtatott délibábot és mindenki számára világossá válik, hogy csalás-csalás hátán történt és történik a mai napig, a felügyeleti szervek, a politikai vezetés, na és persze a pénzintézetek kiváló együttműködésének köszönhetően.

Ahhoz, hogy érthetővé és megérthetővé váljon ez a folyamat, nem lehet külön kezelni az egyént, az önkormányzatokat és magát az államot, annak ellenére, hogy külön-külön kárvallottjai a devizaalapú hitelezéseknek, hiszen oda-vissza, egymásra is kihatással vannak.

Ameddig van hitelt nyújtó, addig lesz hitelt felvevő is, éppen ezért egy elfogulatlan szemszögből kell megvizsgálni a tényeket, ami nem mindig sikerül, de törekedni kell rá. Éppen ezért, nem elfogadható a bankok, illetve a hitellel nem rendelkezők részéről, azon érvelés, hogy nem volt kötelező felvenni a hiteleket. Természetesen nem, de folyósítani sem. Ugyebár, ha a bankár vagy a hitellel nem rendelkező személy konyhájában, az asztalos által, falra felcsavarozott konyhaszekrény a fejére szakad, nem valószínű, hogy elfogadja érvelésként azt, hogy minek szereltetett fel konyhabútort a falra, hiszen az sem volt kötelező, akkor az asztalosnak miért kellene elfogadnia azt az érvet, hogy nem volt kötelező számára a hitel felvétel. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia a saját termékéért és szolgáltatásáért.

Még a nagy számok törvénye, a valószínűség számítás alapján sem fordulhatna az elő, hogy egymillió ember rossz üzletet kötött és egy-két tucat bankár pedig jó üzletet kötött. Ezt az eredményt, még pohárban felrázott kocka dobással sem lehet reprodukálni. Mindez arra enged következtetni, hogy egy előre kitervelt, megfontolt szándékkal végrehajtott, összehangolt csalás sorozat következett be, a magyar állam, az önkormányzatok és a magyar állampolgárok ellen.

Mindezen súlyos kijelentések alátámasztására, mára már egyre több bizonyíték lát napvilágot. Maga a Magyar Nemzeti Bank elismerte, hogy a devizahitelek felfutási időszakában, egy mesterséges árfolyam sáv volt életben, ami annyit jelentett, hogy amennyiben a forint deviza közti viszony, valamely irányba túlságosan elszaladt volna, akkor az MNB deviza vétellel, vagy forint eladással kompenzálta azt. Mindez egy hamis képet, a valós piaci viszonyok eltakarását eredményezte a hitelfelvevők irányába, sőt maguk a hitelfolyósító intézetek, előszeretettel hivatkoztak, több évre visszamenőleges forint-deviza kiegyensúlyozott viszonyára. Holott nekik kötelezően tudniuk kellett, hogy ez a viszony nem a „szabad piac”, hanem egy mesterséges gát következménye, de erről nem tájékoztatták sem írásban sem szóban, az egyéni hitelfelvevőket, sem az önkormányzatokat.

Ennek a gátnak a „lebontása”, megszüntetése meg is történt, amiután a lakosság nagy részét és az önkormányzatokat, a devizahitelek felé terelték. Csak találgatások vannak, de pontos számadatok nem láttak napvilágot ez ügyben, ugyanis a gépkocsi hiteleket is deviza elszámolásúvá tették. Abban az időben nem is lehetett jóformán forint hitelhez jutni, még a magasabb kamat ellenére sem és itt álljunk is meg egy pillanatra.

Ezek a hitelek pontos megnevezése, devizában nyilvántartott, de forintban folyósított és forintban törlesztett kölcsönök. A devizában nyilvántartott, nem azonos a deviza elszámolású hitellel és itt tettenérhető a csalás következő mozzanata. Ugyanis akkor lehetnének ezek a hitelek, deviza elszámolásúak, ha a forint folyósításokat illetve törlesztéseket, a valóságban is átváltanák, tehát egy deviza tranzakcióban vennének részt, vagy a forrásuk deviza lett volna. A bankok valójában a devizaalapú hitelezésre hivatkozva, óriási mennyiségű devizaforráshoz jutottak, az állam és a külföldi anyabankjaikon keresztül, de ezeket a deviza összegeket nem hitelezésre fordították, hanem valójában magyar államkötvényeket vettek, magas forint kamatra, miközben az önkormányzatok kötvényeit megvették forintért, de az elszámolási kötelezettségeit devizaalapúvá tették

Mivel a valóságban, a deviza átváltások nem történtek meg, így még a hatályba lévő törvényeket is megszegték a bankok, amelyek kimondják, hogy

„a fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerződések esetében a pénzügyi intézmény kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak.”

Korábban említettem, hogy vannak akik előszeretettel, hivatkoznak arra, hogy ezen hitelek felvétele, nem volt kötelező. Nos ez is csak részben igaz, mert amíg egy magán személy szabadabban mérlegelhet, egy önkormányzat esetében teljesen más a helyzet. Ugyanis kimerítené a hűtlen kezelés fogalmát, ha egy sokkal magasabb kamatozású forint hitel mellett döntött volna. Akkor, az ép ész ellenni tettnek minősült volna, forint hitel mellett dönteni, mert úgy a politika mint a média, folyamatosan az euróra való áttérést sulykolta és az annak való megfelelési feltételek megteremtésére hivatkozva, megszorító intézkedéseket foganatosított. Vagyis ebből kiindulva, minden hétköznapi halandó, azt a következtetést vonhatta le, hogy kifejezetten rossz döntés a forint hitel választása. Mára már tudjuk, hogy mindez csak a színpadi szerep és annak kelléktára volt.

Mivel ezek a hitelek, soha sem vettek részt semmilyen deviza átváltási folyamatban, ezért deviza elszámolást sem alkalmazhatnak rájuk a bankok, a hatályba lévő törvények alapján. Annak viszont semmi akadálya, hogy devizában tartsák nyilván, de ezt kell mindenkinek megérteni, hogy a nyilvántartás nem azonos az elszámolással. Ebből nem következhet a tőke tartozás megnövekedése és itt érjük tetten valójában a következő okot, amiért ezt a csalást valakik kitervelték és véghezvitték. Ugyanis ezáltal adóelkerülést tudnak végrehajtani, amit ezer milliárdokban kell mérni és érteni. Kedves olvasó, ez is egyik oka, a 27%-os Áfa-nak és folyamatos adóterhek növekedésének, ugyanis a bankoknak, a kereskedelmi hitelintézeteknek pontosan az lenne a szerepe, hogy serkentsék a piac működését, de Magyarországon, ennek pont az ellenkezője történik. A hitelintézetek, valójában tőkét vonnak el a gazdaságtól azáltal, hogy kifosztják úgy az egyéneket, az önkormányzatokat, indokolatlan és törvénytelen követeléseikkel, valamint magát az államot, az adóelkerüléssel, ezt az elvonást kompenzálja az állam, adó növeléssel. Mi sem bizonyítja jobban, hogy törvénytelen és indokolatlan a követelésük, mint az, hogy az OTP folyamatosan megdönti, saját negyedéves bevételeinek rekordjait. Ez nem mást bizonyít, mint azt, hogy a felszámolt árfolyam különbség, bevételként realizálódik, de kiadási oldalon ez költségként nem merül fel.

Minden devizaalapú hitelt folyósító pénzintézet, ezen számításainak következtében, valójában a legsúlyosabban a magyar államot károsítja meg, ugyanis a kihelyezett hitelösszegeket, kettős könyvelésük alapján, egyszer kihelyezett majd visszakapott oldalon könyvelik el, de deviza-forint számításának alapulvételével.

Ezáltal, amikor a kölcsönöket kihelyezték, vételi és alacsony árfolyamon, majd visszafizetéskor eladási árfolyamon, annak ellenére, hogy ezáltal már egy deviza kereskedelmet is végrehajtottak aminek különbözete adóalapot kellene képezzen, úgy könyvelik el, hogy az általuk kihelyezett hitel összeget kapták vissza, tehát ezáltal adómentes. Holott ez távolról sincs így, mindez, csak a Magyarországon burjánzó korrupciónak, politikai és pénzügyi maffiának összefonódásából következik.

Ha feltételes módban, még el is fogadnánk a bank és adós közötti deviza elszámolást, az aláírt szerződésre való tekintettel. Mindez még akkor sem jogosíthatja fel a bankot arra, hogy a kihelyezett tőke megnevezésű összeg és visszakapott tőke megnevezésű összeg közötti különbséget adómentesen elkönyvelje. Például, ha kihelyezett annak idején 13 millió forintot és valaki végtörlesztett, az már 18 millió forintot fizetett vissza, a bank az öt millió forint különbözetet nem adózza le, mert arra hivatkozik, hogy a kihelyezett, egyszáz ezer CHF-nek megfelelő összeget kapta vissza, holott nem így van, mert a magyar állam határain belül ő nem végezte el a valós deviza átváltást, ami feljogosítaná az adómentességre, vagyis úgy jut nagyon komoly nyereséghez, hogy az sehol nem jelentkezik nála kamat jellegű jövedelemként, ami adókötelezettséget vonna maga után. A hitelező és adós közötti szerződés ebbéli szándéka, nem vonatkozhat, a magyar állammal szembeni kötelezettség mentesítésére, ugyanis a magyar állam nem szereplője ennek az ügyletnek.
A jelenlegi felügyeleti szervek, a politikai döntéshozók és a bankok legfelsőbb vezetésének, törvényszék előtt, a vádlottak padján a helye. Különösen nagyértékű adócsalás, csalás, családok, beleértve kiskorúak veszélyeztetése az anyagi ellehetetlenítés következtében, valamint emberéletet, nagyszámú emberéletet követelő eseménysorozat előidézése, előre kitervelten, csoportosan elkövetve.

Végszóként, még annyit megemlítenék, hogy fokozottan óvatos figyelemmel kell mérlegelni és kísérni, mindenki tevékenységét az igazság feltárása terén, beleértve az én tevékenységemet is, mert azt látom, hogy gombamód szaporodnak a jólfésült, magasan képzett megmondó emberek, akik messiásként hirdetik az igét és megoldást e téren, de véleményem szerint pontosan az elhomályosítást és a tisztán látás megakadályozását szolgálják.

Ugyanis két féle képpen lehet elfedni a valóságot, elhallgatással vagy elhallgattatással, illetve ha olyan sok"igazság" kimondót zúdítasz azokra, akiket meg akarsz téveszteni, hogy ne tudjon különbséget tenni az igaz és hamis között.

Kásler Árpád, a BAÉSZ elnöke

Kelt,Gyula 2012.02.28-án


Deviza alapú hitelek deviza nélkül,mintha deviza, mintha hitelek

Örvendetes, hogy mind többen értik meg, hogy a forintban kért, forintban folyósított és forintban törlesztett hitel az nem devizahitel, hanem forint hitel.
Az olcsó hitel mítosza rég megdőlt, hiszen állandóan nő a kamat, de nemcsak a kamat növekszik, hanem a törlesztő részlet is, sőt a törlesztési idő is nő és olyannyira elszabadult a pokol, hogy minél többet fizetsz, annál több a maradék. Egy hatalmas uzsorahitelezéssé vált a viszony.

Az is kezd világossá válni, hogy a hitelfolyósításhoz nem pénzforrás, hanem pénzeszköz kell, a forrás az nem a hitelhez, hanem a bankok fizetőképességéhez kapcsolódó törvénybeli előírások fedezetéhez szükséges, függetlenül a pénznemtől. Forint hitelhez egyébként forint kell, ha devizájuk volt, azt át kellett volna váltani, de ilyen művelet sehol sem történt. Nem, mert nem is kell ide deviza.

Az is kezd már derengeni, hogy a deviza alapú hitelek elszámolása tulajdonképpen a törlesztendő/törlesztett forintösszeg devizaárfolyam figyelembevételével történő kiszámítása, vagyis csak egy számítási művelet, ahol megint nincs egy fia deviza sem. (sőt nem is lehet másban, mint forintban törleszteni.) Ebből következően a deviza alapú hiteleknél valójában a devizaárfolyam a meghatározó alap. Vajon miért nem devizaárfolyam alapú hitel a neve?

Az is világosodik, hogy a devizában történő nyilvántartás a változó devizaárfolyam figyelembe vétele nélkül történik, és így nem kerül sor a hitelállomány értékkorrekciójára. A bank hibás nyilvántartást ad az elszámoláshoz. A hitelfelvevők túlfizetésben vannak és a követelésállomány túlzott. A hiba egyébként konkrétan a nyilvántartásban és az elszámolásnak nevezett számításkor érhető tetten.

Nagyon kevesen értették még meg, hogy a hitelviszonyt meghatározója devizaárfolyamból kettő is van: banki váltóárfolyam, HUF/CHF, és devizapáros tőzsdei árfolyam, CHF/HUF. Mivel a hitelviszonyban devizaváltás nem történik, így csak tőzsdei árfolyamról beszélhetünk. A bank egy gigantikus tőzsdei játékba vonta be tudtukon kívül a hitelfelvevőket. Nem külön a tőzsdén folyik a kereskedelem, hanem a bank közvetlen devizapáros tőzsdei játékot folytat a hitelfelvevővel, úgy, hogy ő a trend irányába, míg az a trend ellenébe fogad. Vajon ki nyer?

Mindezek után talán itt megérthetjük, hogy miért is van szükség a kockázatra való felhívásra. Azért, mert a deviza alapú hitelviszony az nem devizáról szól, a devizában történő nyilvántartás az nem valós, hanem virtuális nyilvántartás, a devizában történő elszámolás az csak devizaárfolyammal történő számítás és végül a legfontosabb: a hitel, az nem hitel, hanem hitelviszonnyal leplezett tőzsdei játék, melyhez a bank hitelt is adott. Akik még most se értik: a hitelviszonynál a kockázat a hitelnyújtójáé, a tőzsdén a kockázat a játékosé. A kockázatvállalással hitelfelvevő játékossá váltál.

Az elemzésből látható, hogy a hitelfelvevők oldalán harcoló jogászok küzdelme megalapozott. Igen, ezek a szerződések, ma már láthatóan hiányosak, megalapozatlan, meghatározatlan, lehetetlen feltételeket tartalmaznak, tisztességtelenek, uzsora jellegűek. Ezek nem is hitelek, hanem leplezett tőzsdei játékot fejeznek ki. A bankárok visszaéltek a hitelfelvevők bizalmával, kijátszották vágyaikat, csalóka racionalitásukat, kihasználták pénzügyi ismereteik hiányát, tudatlanságukat, felhasználták gazdasági és jogi erőfölényüket. Ez bizony jogilag csalás, erkölcsileg elfogadhatatlan magatartás. Mivel a pénz, a hitel a társadalmi élet meghatározó gazdasági alapja, nem tűrhetők el a törvényes látszatú törvénytelenségek, a mintha deviza, a mintha hitel, a mintha intézkedések.

Nyírmeggyes, 2012. március 3. Soltész Sándor

Gabriel García Márquez: Elgondolkoztató búcsúlevél

Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám.
Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok.
Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.
Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk.
Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak.
Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is.
A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést!
Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni.
Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön.
Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.
Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt.
Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni.
Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek.
Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gondolsz.
Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek.
Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatlak, azt mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném hozzá ostobán, hogy "hiszen tudod".
Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el.
Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést.
Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", "kérlek", "köszönöm" és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.
Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked.
Küldd el ezt annak, akinek akarod.
Ha nem teszed meg ma, a holnap ugyanolyan lesz, mint a tegnap. És ha nem teszed meg, az sem érdekes.
Ez az a pillanat.

Nagyböjti körkép Európában

Imádság, szolidaritás, böjt – az idei nagyböjti időben sok európai városnak ezek a közös jellemzői. A La Croix francia napilap egyik cikke ezeket a kezdeményezéseket mutatja be.
Rómában előadásokat, közös Biblia-olvasást, koncerteket tartanak, és néhány templom hosszabb ideig tart nyitva. Az ír egyházban bűnbánati és kiengesztelődési napokat szerveznek. Február 24-én Elphinben papok, szerzetesek és világiak gyűltek össze a székesegyházban 24 órás folyamatos imádságra és szentségimádásra.
Lengyelországban, ahol a lakosság 90 százaléka katolikus, a tízezerötszáz plébánián a nagyböjtben nagyon meghatározó a pénteki keresztút, valamint a 3–5 napos lelkigyakorlatok. Az iskolákban – az állami és magániskolákban egyaránt – időszakos vallásoktatást szerveznek. Lengyel szokás szerint a plébánosok hívják a híveket, hogy vigyék el megáldani a húsvéti ebéd hozzávalóit. Sok helyen színpadon jelenítik meg Krisztus passióját, amire igen sokan elmennek. Tavaly Poznanban 100 ezren nézték meg a színre vitt passiót, melyet 200 színész adott elő.
Németországban a szolidaritásra buzdítás jellemzi a nagyböjti időszakot. A katolikus egyház ebben a negyven napban általában a déli országok megsegítésére gyűjt adományokat. A Misereor nevű, fejlődést támogató katolikus bizottság több mint 30 éve jótékonysági vásárt rendez naptárakból, valamint országos gyűjtést tart a virágvasárnapot megelőző vasárnap. Böjt-kezdeményezések is indulnak, nemcsak a táplálkozás, hanem a kényelem terén is, például az autó és mobiltelefon használatára vonatkozóan. 
Nagyon aktív a Lisszaboni Patriarkátus is: február 23-tól április 15-ig, húsvét második vasárnapjáig katekézis-sorozatot és Biblia-olvasást szervez. Virágvasárnap pedig, ami egybeesik az egyházmegyei ifjúsági nappal, a fővárosba hívja a fiatalokat ifjúsági találkozóra.
A La Croix végül emlékeztet, hogy hamvazószerdával elindult az új evangelizációt szolgáló  nagyvárosok missziója, amelybe egyidejűleg 12 nagyváros, illetve egyházmegye kapcsolódik be: Barcelona, Esztergom-Budapest, Mechelen-Bruxelles, Dublin, Köln, Lisszabon, Liverpool, Párizs, Torinó, Varsó, Bécs, Zágráb.

Magyar Kurír

Együtt az Úrral tizenkét város missziójában

Március 9-én és március 25-én a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros vezetésével bűnbánati liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és főpapi szentmise lesz, a nagyvárosok evangelizációja program részeként.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa XVI. Benedek pápa szándéka szerint meghirdette a nagyvárosok missziója nevet viselő evangelizációs programot, amelyben tizenkét európai város vesz részt: Barcelona, Lisszabon, Párizs, Brüsszel, Frankfurt, Bécs, Varsó, Torino, Zágráb, Liverpool, Dublin, Budapest.
A nagyvárosok missziója programban Budapest és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániái vesznek részt. Az evangelizációs programot Erdő Péter bíboros hagyta jóvá.
Marik József missziós referens meghívólevele:
Ünnepre hívlak Benneteket!
2012. március 9-én és március 25-én a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros vezetésével bűnbánati liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és főpapi szentmise lesz.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát 2010-ben azért hozta létre Őszentsége XVI. Benedek pápa, hogy előmozdítsa a megújult evangelizációt a hagyományosan keresztény országokban, amelyekben „a társadalom folyamatos szekularizációja és az Isten iránti érzék megfogyatkozása” tapasztalható.
Mostani programunk kapcsolódik az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által meghirdetett „Metropoliszok evangelizációja” kezdeményezéshez.
Azokat hívjuk, akik már megtapasztaltak valamit a közös evangelizációs munkából, de azokat is várjuk, akik még csak vágynak erre. A missziót mindig magunkon kell kezdeni. Ezért kell a gyóntatás, a bűnbánati liturgia, a keresztút, ezért hívunk most mindenkit egy bensőséges együttlétre. Újra szeretnénk megtapasztalni az egységnek azt a csodáját, amikor a plébániai közösségek, és Egyházunk vezetői együtt mutatják fel az ÖRÖMHÍRT Jézus Krisztus keresztáldozatának ünneplésében. Az Örömhírt, hogy van szabadulás a bűn rabságából. Ezt akkor tudjuk hitelesen átadni, ha mi már megtapasztaltuk saját megváltásunk és szabadulásunk örömét.
Az „Új evangelizáció” sikere az egyes emberek szívében fog megszületni! Szeretném mindnyájunkban megerősíteni VI. Pál pápa gondolatát: „Az Egyháznak nem a legfontosabb feladata az evangelizáció. Hanem az EGYETLEN!!!”

dr. Marik József missziós referens

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír