2012. szeptember 16., vasárnap

A megtévesztés művészete

A Sátán és a gonosz lelkek bukott angyalok.    Olyan angyalok, akik a teremtés kezdetén fellázadtak Isten ellen. Az ördög legveszedelmesebb cselvetése az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő  nem is létezik. Pedig a Szentírás világosan tanítja, hogy létezése valóság: „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.” (1.Pt 5,8)
Vannak, akik nem hisznek a Sátán létében, vagy nem tulajdonítanak különös jelentőséget működésének. Ők a legbiztosabban az uralma alatt állnak.
 Életünk kritikus területei, ahol gyakran találkozhatunk a gonosz szellemek okozta kísértésekkel: rockzene, spiritizmus, jóslás, horoszkópok, mágia, egyes videók, mozi- és tévéfilmek, élvezeti cikkek, drogok, sátáni szimbólumok, amulettek, gátlástalan szexualitás, öngyilkosság, eutanázia, abortusz, jóga, agykontroll.
Isten a történelem végéig lehetővé tette a sátánnak és angyalainak, hogy ártó hatalmukat -- bár korlátozottan --, de gyakorolhatják a földön. Urunk második eljövetele és az utolsó ítélet alkalmából szabadulunk meg végleg tőlük. (Jel 20,10) Addig Jézus nem teheti meg, hogy teljesen felszámolja a démonok hatalmát, mert ez ellentétes volna Isten üdvtörténeti tervével, amely a történelem végéig a próbatétel idejét irányozza elő az ember számára. A sátán minden gonoszság megtestesítője, és minden erejét az ember elpusztítására fordítja. Az utolsó ítéletig kifejtheti hatalmát a földön, gyötörve és bűnre csábítva az embert. A gonosz lelkek előszeretettel igyekeznek megzavarni a férj-feleség és a szülő-gyermek kapcsolatokat. Ilyenkor Isten dicsőítése és a viszály lelkének elparancsolása a megoldás. Sátán /héber szó/, azt jelenti: megkötöző.   Lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége. (Ördög, Azazell, Belzebub, Beliál, Samael, Mefisztó, Lucifer, Kísértő, Gonosz, e világ istene, hazugságok atyja, sötétség fejedelme.)
Isten angyalai harcban állnak a sátán angyalaival, és a hívők imája hatékonyan bekapcsolódik ebbe a harcba. Mindaz, ami szegény és egyszerű, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Sátán gyűlöli a rózsafüzért.
Ha nem törekszünk a szentségre, és nem fenyegetjük a sátán terveit, akkor ő nem törődik velünk. Amikor azonban elkezdünk törekedni a szentségre, máris szembetaláljuk magunkat a kísértésekkel, mert a sátán azon lesz, hogy mindenféle akadályt gördítsen elénk. Ellenállni a kísértéseknek nem könnyű dolog. Valójában Isten kegyelme nélkül lehetetlen! Ne bízzuk el magunkat, ha sikerül visszautasítanunk egy kísértést, mert a gonosz újra támadni fog. Nem adja fel, újra és újra próbálkozik, de mi utasítsuk vissza Jézus példája szerint, ami igazolja, hogy a kísértés legyőzhető. Jézussal minden kísértés visszautasítható és legyőzhető!
A sátánnak is nagy a hatalma, ő azonban szeret fordítva cselekedni, s képes arra, hogy a kenyeret kővé változtassa. „Édes az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de aztán a szája kaviccsal lesz tele.” (Péld 20,17)
Ha elfogadjuk a sátántól, a „hazugság atyjától” a kenyeret, akkor az  gyorsan kővé változik a szánkban. Jobb nekünk a becsülettel szerzett kenyér, a mindennapi kenyér, amelyet Istentől kérünk.
A mindennapi életben mi magunk is megtapasztaljuk, hogy a kísértések sokszor igen nehéz helyzetbe állítanak bennünket, amelyben rendkívül nehéz helyes döntést hozni. Mert a kísértések esetében nem arról van szó, hogy a gonosz, a sátán valamilyen nyilvánvaló rosszat akar tőlünk, hanem nagyon ravasz módon, sokszor egészen tetszetősen mutatja be a dolgokat, s alig vesszük észre, hogy milyen csapdába kerültünk. A gonosz lélek a jó látszatát keltve ösztönöz minket a rosszra. Az ördög gonosz csábítása által el akarja venni a jót az életünkből. Önzéssel tölti meg szívünket.
 
A gonosz lelkek 3 ajtón léphetnek be életünkbe:
1. érzelmi sérüléseken (ha valakit gyermekkorában megaláztak, megvertek, elutasítottak, ez teret ad a harag lelkének)
2. súlyos bűnökön
3. okkult cselekedeteken (rabja lesz olyan gonosz erőknek, melyek eltávolítják Istentől, erőtlenné teszik hitét)
„Aki téged megteremtett hozzájárulásod nélkül, nem fog téged üdvözíteni hozzájárulásod nélkül.” (Szent Ágoston)
 
Imádság:
Uram, Jézus, hiszem, hogy velem vagy mindig, velem vagy életem nehéz helyzeteiben, velem vagy még a kísértések idején is. A gonosz az ellenkezőjét akarja elhitetni velem, s azt a gondolatot ébreszti bennem, hogy magamra hagytál, nem törődsz velem, nem gondoskodsz rólam. Segíts, hogy a legnehezebb kísértések idején is a Te arcodra tekintsek, a Te tekinteted keressem, a Te kezed után nyúljak, és a Te szívedre hajoljak!
 
Az ördögi, támadó emberre fel kell készülni. Rengeteg testi-lelki gyilkos vesz körül minket. Nemcsak ember, hanem plakát, tévé, könyv, rádió, internet és ki tudja még milyen alakot öltve.
A sátán erősen munkálkodik a világban, csak arra vár, hogy tönkretegyen mindent. A sátán van minden káros szenvedély, gyilkosság, háború, istentagadás, pornográfia, istenkáromlás, agykontroll, boszorkányság, egoizmus, kapzsiság, terrorizmus, megszállottság, abortusz, fajtalanság, elnyomás mögött.
A szülők ne adjanak túl nagy szabadságot gyermekeiknek, mert a sátán cselvetéseinek áldozataivá válnak! A média arról akar meggyőzni minket, hogy olyasmi, mint bűn, egyszerűen nem létezik, és az ördög sem egyéb, mint egy rajzfilmbeli vasvillás alak.
 
Imádkozzatok, hogy a Sátán elveszítse erejét!
Imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe!
 
A helyesen, figyelmesen, áhítatosan és alázatosan mondott sok-sok Üdvözlégy, ellene mondás az ördögnek, ami győzelemre vezet, kalapács, amely őt szétzúzza, a lelkek üdvössége, a legszentebb Szentháromság dicsérete.
Az ördög cselvetéseivel szemben csak egy segít, az alázat.
 
A pokol az örök kárhozat helye, ahová haláluk után jutnak a rossz lelkek, és ott elviselhetetlen gyötrelmekben lesz részük.
A római katolikus teológia szerint elsősorban a halálos bűnök, illetve a hét főbűn miatt jut egy lélek a pokolra. A bocsánatos bűnöket elkövetőknek még vannak esélyei az üdvözülésre, de előtte végig kell szenvedniük a tisztítótűz gyötrelmeit.
 
Ha Jézust őszintén követjük, rengeteg kísértést kell elszenvednünk.
 
A kísértés lényege a választás: dönteni kell Isten mellett, vagy Isten ellen. A kísértés jó jel, hiszen ha valaki eleve rossz úton van, miért törné magát a Sátán, hogy letérítse útjáról. Számára az ilyen ember „biztos befutó”. A gonosznak ott kell erőlködnie, ahol valaki komolyan törekszik a megbocsátásra, a jóra, az igazi szeretet megélésére.
A Sátán erős, és minden szabad pillanatot kihasznál, mert jól tudja ugyanis, hogy hol vagyunk a legérzékenyebbek. Fő célja, hogy tönkretegye családjainkat, hogy minél több viszályt, széthúzást szítson.
A gonosz tulajdonképpen Isten ellensége. Isten ugyanis  üdvözíteni akarja az embereket, de a gonosz minden erejével igyekszik ezt  megakadályozni, s hatalmat akar gyakorolni az emberek lelke felett. Éppen  ezért nem csak Isten, hanem az ember ellensége is. Aki ezt felismeri, annak  már könnyebb a döntés Isten mellett.
 
Az ördögtől megszállott ember legnyilvánvalóbb jele az, ha viszolyog a szent tárgyaktól, pl. a feszülettől, a rózsafüzértől vagy a kereszt jelétől. Isten neve is taszítja – amikor elhangzik, az ilyen ember nagyon ideges lesz. Néha megmagyarázhatatlan fizikai erőre tesznek szert, és dühöngeni kezdenek.
A gonosz mindenhol jelen van, ahol bármi rossz történik, a természet törvényein belül is. Ahol valaki azt mondja: nem fogadom el a szeretetet, testvéreim szeretetét. És jelen van minden mészárlásban, minden gyilkosságban, minden katasztrófában, minden koncentrációs táborban, minden rosszban. Olykor, különös módon, megmutatja magát, a megszállottság eseteiben is. De sokkal veszélyesebb, amikor nem mutatkozik.
 
Az ember szívéből, belülről származik minden rossz. Ez azokra az emberekre vonatkozhat,  akik nem ismerik fel a szívükbe írt isteni törvényt vagy kitörlik azt.  De ugyanígy a jó is a szívük mélyéből fakad, ha ezeket a törvényeket  belátjuk és megtartjuk. Isten a saját képmására alkotta meg az embert  és belénk írta a jó képességét is. Rosszra hajló emberi természetünk  néha fellázad Isten ellen. E kísértéseket kell legyőznünk önmagunkban.  A gonosz lélek által sugallt kísértések és az Isten által nekünk  juttatott kegyelem között kell nap mint nap választanunk szabad  akarattal.  Tudunk-e együttműködni a kegyelemmel? Isten segítségével képesek  vagyunk legyőzni kicsinységünket, csak engedjük, hogy Ő legyen egyre  nagyobb bennünk. A sátán örökösen ellentmond Istennek, szembeszegül törvényeivel.  Hazugságaival állandóan megtéveszti az embert, arra biztatja, hogy szálljon szembe Istennel, mert az emberek vesztét akarja. A gonosz szüntelenül  megkísért minket, bár sokszor nagyon nehezen vehetők észre e próbálkozások.  Szinte jónak tűnik, amire csábít, de sosem a legfőbb jó és soha nem Isten  tisztelete a célja. Sokakat észrevétlenül tart fogva, hiszen ha valaki  megszokja a bűn állapotát, fel sem tűnik neki, hogy rossz úton jár.  Ezt a hatalmat töri meg Jézus, aki egészen nyíltan szembeszáll a gonosz  lelkekkel, amelyek fogva tartják az embereket. Azért jött, hogy szabadságot  hozzon számunkra. Ne ragaszkodjunk emberi kicsinyességgel bűneinkhez, hanem  fogadjuk el szabadító erejét.
 
A kétszínűség és a látszatra törekvés mindannyiunkat
 megkísért. Isten azonban jól ismeri szívünk szándékait.
 
Az okkultizmus kapu, amely bejárat a Sátánnak, hogy megalázza a megváltott ember életét. Divatos területe többek között a fehér mágia, amikor különféle népi vagy alternatív gyógymódokkal, segédeszközökkel, varázsigékkel és energiákkal orvosolnak. Hatásuk első látásra gyakran pozitív, hosszú távon azonban az ember szabadságának megrontója. A fekete mágia, amelynek kifejezett célja az ártás, vagy az előző nemzedékek bűneinek hatása életünkben (pl. öngyilkosság, olyan helyek, ahol spiritiszta szeánszokat tartottak, szóbeli átok) ugyancsak olyan esemény, amelytől Krisztus tud megmenteni bennünket.
Jézust az ördög, az emberek ellen is használt legveszélyesebb fegyverével, a kísértéssel támadja. A Sátán az emberi lelkeket a bűnös életbe csábítja, hogy csak saját maguk legyenek a középpontban.
A kísértés minden pillanata a választás és a döntés pillanata. Minél nagyobb a kísértés, annál határozottabb kell, hogy legyen a döntés is. Ha gyakran a jó mellett döntünk, akkor ezek a döntések jó szokásokká válnak, a sok jó szokás egy jó személyiséggé alakít, a jó személyiség – ha nyitott az Isteni üdvösségre – az maga a szentség.
A kísértés nemcsak egy lehetőség a gonoszságra, hanem a bűn gyökere is.  Az embert a gonosz nem csak vonzza, hanem körül is veszi.
Az Istennel ellentétben a Sátán nem tartja tiszteletben a szabad akaratunkat. Minden eszközt felhasznál, hogy figyelmünket kijátszva kísértésbe vigyen és elaltassa a lelkiismeretünket.
Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza.
A Gonosz leginkább akaratodat és értelmedet támadja meg. Nem élhetsz kettős életet! Meg kell tanulnod elválasztani a jót a rossztól, és a jónak kell odaadnod magadat!
 
Bízzál Istenben teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. (Péld 3, 5) Természetesen Jézus Krisztus volt a példája annak, hogy mit jelent bízni Istenben. Nem sokkal azután, hogy Jézus megkeresztelkedett, a Sátán megpróbálta megkísérteni,hogy fogadja el a világi hatalmat és dicsőséget. (Luk 4, 3-- 13) Azonban nem sikerült  őt félrevezetni, mert Jézus tudta, hogy az igazi gazdagság, a dicsőség és az élet, az alázatnak, és Isten félelmének jutalma. (Péld 22, 4)  A mai világot a kapzsiság és az önzés uralja. Egy ilyen környezetben bölcsen tesszük, ha követjük Jézus példáját. Azt se feledjük, hogy Sátán mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa Isten szolgáit az életre vezető, keskeny útról. Azt szeretné, hogy mindenki a pusztulásba vezető széles úton járjon. Ne hagyd, hogy félrevezessen! Inkább határozd el, hogy megemlékezel  nagy Teremtőnkről. Teljesen bízz benne,és ragadd meg szilárdan a valódi életet, mely biztos és nagyon közel van. (1Tim 6 :19)
 
Nézd csak az embert! Gyötri, hajszolja magát, feltűnést kelt, úr akar lenni mindenki fölött, azt hiszi, hogy ő valaki. Egyszer ez a kevély ember összeomlik egy marék hamuvá, amelyet elsodor a víz.
Azt mondja a világ, hogy nagyon nehéz üdvözülni, pedig valójában nincs ennél könnyebb: tenni a jót és kerülni a rosszat. Ennyi az egész. Látjátok, gyermekeim, gondolni kell rá, hogy van lelkünk, amelyet üdvözítenünk kell, és van örökkévalóság, amely vár ránk. A világ, a gazdagság, gyönyörök, tisztelet, elmúlnak; a mennyország és a pokol nem múlik el soha.
 
Jézus mondta, hogy a Sátán egyes fajtái csak ima és böjt segítségével tarthatók távol.
 
 
Ne féljetek! Cunami, árvizek, terrortámadások, háborúk, abortusz, eutanázia - vajon jobbá vált a világ annál, mint amilyen Jézus idejében volt? Jézus is ismerte a rossz híreket. Tudott Siloam tornyáról, mely 18 embert ölt meg (vö. Lk. 13,4.) és tudta mi vár rá nagypénteken. Mégis eltöltötte a remény, és a legjobbat látta meg mindig az emberekben. Mint követőinek, nekünk is a remény tanúságtevőinek kell lennünk. Emellett fontos, hogy emlékeztessünk másokat arra, hogy Isten győzni fog.  „Az idők végén nem a gonosz, hanem Isten mondja ki a végső szót.” - mondta II. János Pál pápa a 2001. október 17-i audiencián. „Isten legyőzi az ellenséges hatalmakat, még akkor is, ha most azok nagynak és legyőzhetetlennek látszanak is.

A gyűlölet mérgezi a szervezetet.

Gatte professzor, a washingtoni egyetem lélektani laboratóriumában, kísérleteket folytatott az emberi szervezetben lelki hatások következtében termelődő mérgekkel. Mínusz 271 fokra hűtött üvegcsöveket használt, melyekbe különböző lelkiállapotban lévő egyéneket beleleheltetett. Ha a kísérleti alany erős haragot érzett, a lecsapódott folyadék barna színű lett. Bánat esetén szürke, lelkifurdaláskor rózsaszínű.
Amikor a tanár a barna anyagot beoltotta egy kísérleti állatba, az valóságos dührohamot kapott. Annak az embernek a leheletéből kiválasztott méreg, akiben erős gyűlölet tombolt, a kísérleti állatot pillanatok alatt megölte. A professzor megállapította, hogy egy óráig tartó gyűlölet elegendő mérget termel ahhoz, hogy azzal 80 embert el lehessen pusztítani. Vagyis ez a méreg egyike a legerősebbeknek, amit a tudomány ismer. Valahányszor rosszat kívánunk valakinek, szervezetünk, mint a kobrakígyóé, mérget választ ki. A szervezet mindazt a mérget, amit az irigység, a féltékenység, a gyűlölet termel ki, felszívja, és így önmagát mérgezi meg, önmaga esik áldozatul, ha nem fékezi, nem korlátozza rosszindulatú érzéseit. Így igazolja a tudomány Krisztus tanításait a szeretetről. (Bánk József)
 
Vannak, akik azt mondják: semmi szükségünk Jézusra, csak kellemetlenséget okoz, amikor a bűnünkről beszél, aztán ránk erőlteti, hogy őt kövessük valamiféle szent életben! Szabadelvű világ részei vagyunk, rettenetesen kellemetlen szembesülni Krisztussal, vagy hallgatni azt, aki az Evangéliumról szónokol. Hagyjon már békén, hadd éljünk úgy, ahogy akarunk! Nem veszi észre magát? Nem kell, és kész!
Hallgassunk meg azért mást is! Mit mond a halálos beteg, az elhagyott, a szegény, akinek az élete tönkrement, aki összeroppant bűnei alatt, akinek már nincs reménye az életben? Ezt üzeni szótlan vergődéssel is: „Miért nem segít már valaki rajtam?”Krisztus meghallotta a nyomorúságában kiáltó könyörgését. Azért jött, hogy
Segítsen rajtunk élete árán is.
Talán most fiatal, menő ember vagy, de egyszer elhagyatott, beteg és magányos leszel, aki a halálra készül. Ki segít akkor, hogy ne félj, és vigaszt, hitet kapj, az örök élet reménységével, ha most nem kell neked Jézus?
Jézus értünk jött, hogy a halálból az igazi életre vigyen. Ne taszítsd el magadtól, keserűen dacos szívvel! Lásd meg, hogy kiszolgáltatottak és gyengék vagyunk mindnyájan, és lássuk meg Őt, aki annyira szeretett, hogy életét adta értünk! Vele tiéd lehet az az élet, ami boldog, bővelkedő és üdvös. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” Téged is…(Lk 19,10)

Félelmet okozott a Club-K

Szó szerint félelmet váltott ki a Pentagon vezetéséből az, hogy Oroszország nem csak belső piacra szánja, hanem a nemzetközi fegyverpiacon is értékesítené a Club-K rakétakomplexumot. Ez a fegyver teljesen felrúgja a konvencionális hadviselés minden szabályát. A fegyver egy cirkálórakéta komplexum, négy rakétával. Lehet közvetlenül a konténerből vezérelni, de lehet külső, műholdas rávezetése is. A komplexum éppen úgy néz ki, mint egy szokványos konténer. Lehet bármilyen színű, vagy akár reklámfeliratokkal álcázott. Mérete, formája pontoson olyan, mint egy hagyományos szabvány konténer. Szállítás közben elvész a konténerek tömegében. Sosem lehet tudni, hogy éppen egy kamion platóján, egy teherhajón, vagy éppen vasúton kerül bevetésre.
A konténerbe négy cirkálórakéta kerül. Ezek közül kettő aktív radarral ellátott rakéta, amelyet hajók, szárazföldi járművek, célobjektumok megsemmisítésére terveztek, valamint egy külső rávezetéssel, vagy előre programozva indított rakéta, amivel ipari, katonai objektumokat, illetve műhold- vagy lézer rávezetéssel célokat lehet támadni. Mindez rejtve szállítható a világ bármely részére. Aki látott már egy kikötői konténertelepet, az tudja, hogy úgy tűnik el egy ilyen konténer a többi között, mint egy csepp a tengerben.
Ez a fegyver főleg azoknak az országoknak lehet hasznos, amelyek nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy csillagászati összegeket költsenek védelemre, de képességet akarnak szerezni arra, hogy megfelelő választ tudjanak adni egy esetleges támadásra. A támadást indíthatják egy teherhajóról, vagy vasúti kocsiról is. Az orosz S-300 légvédelmi rendszer hatalmas fejtörést okozott a NATO országoknak, de ez a rendszer legalább akkor gondot okoz, ha nem nagyobbat. Az első körben megcélzott piaci terület a dél-amerikai államok.
Korábban írtuk: Sikeresen tesztelték a Club-K konténer rakétát
(2012.09.06.)
A Club-K konténer rakétakomplexumot fejlesztő orosz 'Morinformsystem-Agat' konszern bejelentette, hogy sikeres kísérletet végeztek a szabványos vasúti konténerben elhelyezett mobil cirkálórakéta rendszerrel. Ennek különlegessége, hogy közönséges 12 méteres kereskedelmi szállítókonténerek közé elrejtve lehet utaztatni közúton, vasúton, vagy hajóval, és ennek megfelelően a lehető legváratlanabb helyekről bevethető. A komplexumhoz jelenleg háromféle cirkáló rakétatípust ajánlanak (3M-54TE, 3M-54TE1 és a 3M-14TE), amelyek a robbanófej hatóerejében és a rakéta hatótávolságában különböznek.
Kívülről nézve semmi nem különbözteti meg egy szabványos szállító konténertől, ám tartalma rendkívül hatásos egy olyan ellenséggel szemben is, amelyik jóval nagyobb katonai potenciállal rendelkezik. Akár hónapokon keresztül utaztatható a tengereken teherhajókon feltűnés nélkül, ahonnan meglepetésszerű tűcsapást lehet indítani vele. Ez egy olyan ideális fegyverrendszer a szerényebb gazdasági lehetőségekkel rendelkező kis országok számára is, amellyel nagy meglepetéseket lehet okozni. Ezt a komplexumot a tavalyi szentpétervári haditengerészeti kiállításon mutatták be először, ahol máris nagy érdeklődés mutatkozott iránta. Minden további magyarázat nélkül ajánljuk megtekintésre az alábbi kis szemléltető filmet.
Hídfő.net

A divatmajom

Szomorú látni, hogy az emberek egy jelentős része, csak a külsőségek alapján ítéli meg a másikat. Pedig az emberség fontosabb tud lenni, mint a divat, vagy, hogy ki milyen ruhában van.
Erről szól ez a vers is...

A divatmajom

Nem az számít ki vagy,
A lényeg csak a divat.
Menő leszel egyből,
Ha gagyidaszt rendelsz a netről.
Márkás legyen a felső,
Ez lesz majd az első.
A címke jó helyen legyen,
S a ruha menővé tegyen.
A divatmajom egy trendi irány,
Aki nem menő mindig rinyál.
Követni kell a párizsi divatot,
A ruhacégeknek így hozod a hasznot.
Aki nem elég márkás,
Az olyan, mint egy leprás.
Kiközösíti a tömeg,
Mert hát ők trendiek.
Ócska silány rongyok,
Szétszakadnak, ha hordod.
De plázában vetted drágán,
Hordhatod, hát ócskán.
Csak a külsőség számít,
A divatirány ámít.
Nem fontos, ha nem tudsz semmit,
Egy márkás ruha mindig kisegít.
Valakinek hiszed magad,
Ha menő ruhában vagy?
Nem vagy közben senki,
Csak egy agymosott, fogyasztó jenki.
Emberi érték nulla,
De legalább menő a kis ruha.
Nagynak hiszed magad?
Közben egy senki vagy.
Bóvli, kacat, szemét,
Ez az, amit vegyél.
Rajta van a márka,
Ettől leszel sztárka.
A divat évente váltja magát,
Így az összes cég eltudja adni a szarát.
A divatmajmok bólogatnak nekik,
Ettől lesznek igazán trendik.
Szégyen ez az egész,
Hogy az agymosás után mész.
Inkább a külsőségek helyett,
A figyelmed a belső értékekre tedd.
Trendi akarsz lenni?
Sok gagyit kell venni.
Leszólni a másikat,
Ha nem léte a divat.
Korlátolt látásmód a menő,
A No Name ruha nem nyerő.
Nem a külsőségben az erő,
A belső érték az első.
De hát minek magyarázni neked?
Te csak a csilli rucikat vedd!
Azt hiszed ettől különb leszel?
Ha bóvli kacatokat veszel?
Érdekes ez a divatmánia,
Az embernek plázába kell járnia.
Ott lesz igazán nagyszerű,
A külsőséggel feltűnő.
Ne is az eszeddel akarj kitűnni,
Csak az számít mennyire vagy trendi.
Más országban milliók éheznek?
De te százezerért a rongyot megveszed?
Szánalmas ez talán nagyon,
Hogy egy mérték van csak a vagyon.
Pedig halálod után nem lesz,
Ruha, ami trendivé tesz.
Sok bolond ember,
Majmolja a divatot ezerrel.
Másokat lenéz érte,
Ha nem elég trendi az öltözéke.
A sztájlisztok megmondják neked,
Ebben az évben minek kell lenned.
Jövőre már nem leszel divatban,
Ha megmaradtál egy irányban.
Vajon csak ennyi az élet?
Hogy, hogy néz ki az öltözéked?
Normális embert, ha erről megkérded,
Elmondja, hogy ez csak gazdasági érdek.
Bolond, aki az öltözéke alapján ítéli meg a másikat,
Mert nem mindennek mértéke a divat.
A lelki értékek többet érnek annál,
Hogy milyen ruhákat hordtál.
Vajon mikor értik meg az emberek?
Hogy az értéktelent tisztelik értéknek.
Ha bölcsebbé akarsz válni,
Akkor ne csak a ruhát akard látni!

Szeretném ha szolgálnátok felebarátaitoknak.


MapFree counters!
Free counters!Free counters!

Fülöp Ákos: Bizalom Istenben és a másik emberben

A szegény asszony két fillérjének története a bizalomra irányítja figyelmünket.
A bizalom a hit összetevője, amely a bizonytalan jövő előtt tökéletesen Istenre, a szilárd sziklára és arra a végérvényes tényre támaszkodik, hogy Isten Jézusban legyőzte a halált. Az eredeti kifejezés alapjánál benső meggyőződés található, mely önbizalommá, önérzetté alakulhat.
Bizalmam fordulhat Isten felé vagy emberek felé.
Mitől függ, hogy kiben bízom meg? Egyrészt függ a dolog súlyától, másrészt az ismeretség mértékétől, harmadrészt saját magamtól is. Kisebb dologban könnyebben bízom meg a közlés valódiságában. Ilyenkor kevéssé ismert emberben is megbízhatok, ha valami köze van a dologhoz. (Melyik vágányról indul a vonat, erre a másik utastól is kaphatok választ, de egy vasutastól is. Az utóbbi válaszában jobban bízhatok.) Nagyobb dologban, hosszú távú döntésnél jobban körül kell járni a dolgot, alaposabban kell mérlegelni, és olyan emberben bízom meg, aki rászolgált a bizalmamra.
A bizalom kialakulásához idő kell. Veszély lehet az alaptalan bizalom, de a túlzott bizalom is. Szükség van önbizalmam megfelelő kialakítására is. A bizalmatlanság akadálya a kapcsolatoknak.
Istenben való bizalmamat saját tapasztalataim mellett mások tanúságtétele is erősíti. Persze kell hozzá a komoly Istenkapcsolat is.
Két ember közötti bizalmat erősíti az őszinteség, egymás egyre mélyebb megismerése, és a szeretet kialakulása. A bizalmat nehéz kiépíteni, de könnyű eljátszani.
Isten erejébe kapaszkodva építhetem a bizalmat a mellettem élőkkel, amely által az Istenbe vetett hitem és bizalmam is erősödik.


http://zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=742&sessid=Kjk0Mzk0NTQ1MTM1NDEyMDgwMjg1ODI1NjIy

Élelmiszerinfláció, élelmiszerhiány és éhséglázadások

A modernkorban soha nem látott súlyosságú élelmiszerválság van kialakulóban. A mindent megfojtó aszály és bizarr időjárási jelenségek a világ szinte valamennyi országában tönkretették a termés hol kisebb, hol nagyobb részét a nyáron és már az ENSZ és a Világbank is komoly élelmiszerinflációra figyelmeztetnek.
A fejlett országokban élőknek is komoly problémát jelenthet az élelmiszerárak növekedése, a fejlődő országokban azonban szó szerint élet-halál kérdése. Emlékezzünk 2008-ra. Az akkori élelmiszer áremelkedés eredményeként 28 országban törtek ki éhséglázadások.
Jelenleg 2 milliárd ember nem jut elég élelemhez a világon. Az esetleges élelmiszerhiányról felröppenő hírek önmagukban elegendőek ahhoz, hogy lángra lobbantsák az amúgy is izzó helyzetet. Amikor az emberek úgy érzik nem képesek ellátni a családjukat, kétségbeesésükben sok mindenre elszánhatják magukat. Már a CNN is arra figyelmeztet, hogy 2013 a globális válság éve lesz!
Sajnos már nemcsak híresztelésről van szó. A globális élelmiszerválság a szemünk előtt alakul ki. Az USA az elmúlt 50 év legszárazabb nyarán van túl, ami a szakértők szerint nemcsak az idei, de már a következő szezon termését is veszélyezteti.
Oroszországban, Ukrajnában és Kazahsztánban a búzatermést tizedelte meg az aszály. Idén Ausztráliában is a szárazsággal küzdenek és Indiában augusztus közepéig 15 százalékkal kevesebb csapadékot hozott a monszun.
A globális élelmiszertermelés a vártnál lényegesen alacsonyabb lesz idén, miközben az igények emelkednek, ami azt jelenti, hogy élelmiszerinflációra, élelmiszerhiányra és éhséglázadásokra számíthatunk.
Mivel az USA a világ legnagyobb élelmiszer exportőre, minden szem az ottani terméskilátásokat figyeli. Sajnos a súlyos aszály tönkretette a kukoricatermést. Bill Witherell szerint az idei kukoricatermés az 1988-as mennyiségnek felel majd meg, ami az elmúlt 30 év legrosszabb éve volt. Ez azt jelenti, hogy a kukoricatermés immár harmadik éve folyamatosan csökken, amire nem volt még példa az USA agrártörténelmében.
A hivatalos becslések egyre kisebb számokat közölnek, és sajnos egyesek szerint a valóság még ennél is kiábrándítóbb.
A Wall Street Journal a következőket írta:
A Pro Farmer Midwest Crop Tour felmérőinek jelentése szerint az átlagos becsült termés Ohio államban hektáronként 2,7 tonna, az egy évvel ezelőtti 3,9 tonnás becsléshez képest. Dél Dakotában a felmérők átlagosan 1,8 tonnás terméssel számolnak hektáronként, a tavalyi 3,5 tonnához képest.
Ezek katasztrofális számok.
Időkjelei: Az aszály természetesen Magyarországot is érintette. A hvg.hu a következőket írta:
E fontos terményből a betakarítás az elején tart, de annyit már lehet látni, hogy a hektáronként 4,7 tonnára becsült átlagtermés helyett legfeljebb 3,5 tonnára lehet számítani – mondta az agrártárca államtitkára. Az időjárás szeszélye következtében nagy a szóródás, például Tolna megyében a 3 tonnát sem éri el a hozam, amíg Borsod-Abaúj-Zemplén földjeiről ennek több mint kétszeresét várják, de van ahol a szárazság miatt semmi sem termett.
Sajnos az aszály nemcsak a gazdákat sújtja. Chris Martenson néhány nappal ezelőtti cikke a következőkre hívja fel a figyelmet:
Bár a fővonalas média elvesztette érdeklődését az aszály problémája iránt, mi azért ne tegyük ezt, hiszen hatása már most látszik a gabona és az üzemanyagok árának emelkedésében. Bizonyos helyeken a vízhiány miatt akadoznak az olaj és gázfúrások, egyes áramerőműveket le kellett állítani, a marhahús ára pedig ideiglenesen csökkent (a várható jelentős drágulás előtt), mivel a vízhiány miatt (legelők kiszáradása, takarmány drágulása, akadályozott folyami szállítás a Mississippi folyón) tömeges kényszervágásokat tartanak.
A mostani aszály miatt nagy valószínűséggel rossz lesz a téli búzatermés is. Arra mindenesetre ne számítsunk, hogy a hús ára változatlan marad.
Az Egyesült Államok nyugati részén a legelők kiégtek és nincs elég széna:
„Mindenki a téli szénát használja már. A legelők kiégtek és a tél beálltáig nem valószínű, hogy magukhoz térnek. Már most kétszeresére emelkedett a széna ára és 75 százalékkal kevesebb áll rendelkezésre,” mondja Tony Caldwell az Indiana Horse Rescue-tól.
„Nagyon rossz a helyzet, de hamarosan sokkal rosszabb lesz.”
Globális problémával állunk szemben. Az ENSZ adatai szerint a globális élelmiszerárak 6 százalékkal emelkedtek júliusban, a Világbank viszont 10 százalékos emelkedésről beszél. Akármelyik számot is nézzük, a helyzet kritikus.
Néhány napja az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap és a Világélelmezési Program közös nyilatkozatot adtak ki:
Sürgős intézkedésekre van szükség, hogy az ársokk ne forduljon 10 milliókat érintő katasztrófába az elkövetkezendő hónapok során.
Egy hirtelen és jelentős élelmiszer áremelkedés esetén az embereknek a túlélésért kell küzdenie a fejlődő világban, ahol egy ember átlagosan jövedelmének felét élelmiszerre költi, és itt élelmiszer alatt leginkább kenyeret kell érteni.
Nigerben, Malin, a Csád Köztársaságban, Mauritániában és Szenegálban 18 millió ember küzd már most is élelmiszerhiánnyal.
Jemenben még rosszabb a helyzet:
A lakosság csaknem felének, 10 millió embernek nincs elég étele, és 300,000 gyerek súlyosan alultáplált.
Az ENSZ szerint az országot kevés választja el a katasztrófától.
„A helyzet borzalmas. Akármit is teszünk több ezer gyerek fog meghalni idén az alultápláltság miatt,” mondja az UNICEF jemeni képviselője.
„Egyes régiókban a gyerekek 30 százaléka alultáplált. Csakhogy értsük mit jelent ez, 15% már vészhelyzetnek számít és már most kétszer ennyi gyereket érint az éhezés.”
Egyes tudósok szerint a helyzet olyan kritikus, hogy sokan kénytelenek lesznek vegetáriánus étrendre átállni:
Vezető vízügyi kutatók komoly figyelmeztetést adtak ki a globális élelmiszerellátás helyzetével kapcsolatban, kijelentve, hogy az elkövetkezendő 40 év során a világ lakosságának szinte teljesen vegetáriánus étrendre kell átállni a katasztrofális hiányok elkerülése érdekében.
Az emberek proteinbevitelük 20 százalékát állati eredetű termékekből nyerik. Szerintünk ezt az arányt 5 százalékra kell csökkenteni, ha a 2050-re a földön élő extra 2 milliárd embert etetni akarjuk, mondja a vízügyi szakemberek egy csoportja.
„Nem lesz elég víz a jelenlegi gabonaföldeken, hogy a 2050-re várt 9 milliárd embert ellássa, amennyiben a nyugati országokra jellemző jelenlegi étrendváltozási trendeket követjük,” áll a Malik Falkenmark és társai által készített jelentésben a Stockholmi Nemzetközi Vízügyi Intézettől.
A hús tehát hamarosan luxuscikké válhat.
Ami a legszomorúbb, hogy egyesek az élelmiszerválságból is pénzt csinálnak:
Az ENSZ segélyszervezetei és a brit kormány is támadta a világ legnagyobb árukereskedelmi cégét, a Glencore-t, amiért az „jó” üzleti lehetőségként értékelte az emelkedő árakat.
Miközben az USA a 30-as évek óta nem tapasztalt aszállyal küzd és a kritikussá vált helyzet miatt Vlagyimir Putyin exporttilalmat rendelt el a gabonára, Concepcion Calpe, az ENSZ FAO vezető közgazdásza az Independent-nek nyilatkozva azt mondta „egyes magáncégek, mint a Glencore olyan játszmát játszanak, ami hatalmas nyereséget hozhat nekik.”
Az élelmiszerek árának szándékos emelése az éhezők kárára nem tisztességes pénzszerzés. Az étel az ember legalapvetőbb fizikai szükséglete. Étel nélkül az emberek kétségbeesetté válnak.
Nézzük meg, mi történik Spanyolországban. A gazdasági válság éppen hogy csak elkezdődött és máris egyre több hír érkezik az élelmiszer áruházak kifosztásáról. Tudjuk, hogy az ellopott 3 tonna élelmiszer nagy részét segélyszervezeteknek adták, de lehet, hogy az „aktivisták” a jövőben nem lesznek ilyen nagyvonalúak. Spanyolország más részeiben pedig egyre gyakoribb látvány a kukázás.
Az Egyesült Államokban jelenleg 46,7 millió ember részesül az élelmiszersegély valamilyen formájában és a segélyszervezetek szerint soha nem látott igény van ingyen ételre.
Egyelőre a szövetségi kormány képes etetni ezeket az embereket, de mi történik, ha ez megváltozik?
Eddig bárki elmehetett valamelyik nagyáruházba és feltölthette a kamráját. Mi lesz, ha erre már nem lesz mód?

Kiszáradt a Tisza (animációval)

Nostradamus is majdnem hasonlót jövendöl Magyarország sorsáról. Bár még nem a Dunáról van szó, hanem csak a Tiszáról, de érdekes megegyezés ez a történésekkel és a próféciákkal kapcsolatban:
"A második millennium után
a víz csak csordogál, a föld kiszárad,
forró aszály söpör át Hunnián,
s keletről menekvőknek nem vet gátat.
A Danubiuson száraz lábbal
átkelhet bárki, ám háborúk miatt,
mit vívnak három szomszédos királlyal,
a nép Danubiuson túlszalad."

 
Záhonynál térdig érő vízben át lehet kelni a Tiszán, ráadásul továbbra sem várható jelentős csapadék.
Riasztó képek jelentek meg pár napja az interneten, melyeken a Tisza záhonyi vízállását mutatják. Térdig érő vízben át lehet kelni a folyón.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése szerint a vízállás kedd reggel a hivatalos mérőponton -332 centiméter volt, mely mindössze 21 centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb vízállásnál.

Fotó: Csépke Csaba (2012. szeptember 2.) - a víz csak a kép bal szélén csordogál.
Az elmúlt időszakban a csapadékszegény időjárás miatt nem hullott számottevő mennyiségű eső a Tisza vízgyűjtőjének a területén, ezért a mellékfolyók sem szállítottak kellő mennyiségű vizet a folyóba. A nyár nagy részében pedig nemcsak száraz volt az idő, hanem nagyon meleg is, ezért jelentős mértékben párolgott el a víz a Tiszából. Kedden reggel másodpercenkénti 58 köbméteres vízhozamot mértek, összehasonlítva normális esetben Szegednél 820 köbméter az átlagos érték, ahol szintén alacsony jelenleg a vízállás, ezzel együtt a vízhozam is, melynek értéke jelenleg 115 köbméter másodpercenként. A Tiszán leállt a hajóközlekedés emiatt.
Nemcsak Záhonynál, hanem más településeknél is rekordalacsony vízállást regisztráltak. Tiszabecsnél eddig 276 cm volt a legalacsonyabb vízállás, melyet 1992-ben mértek, hétfőn viszont csak 269 cm-en állt a folyó szintje. A mederteltség 0%-os Tivadarnál és Tiszabecsnél, az 1%-ot pedig nem éri el Záhonynál.
Az elmúlt napok animálva (https://twitter.com/_c41/status/242961067536416769):

A jövőbeni kilátások sem túl bíztatóak, előrejelzésünk szerint a következő egy hétben sem várható jelentős mennyiségű csapadék a Tisza vízgyűjtő területén, így tovább romolhat a helyzet Kelet-Magyarország legnagyobb folyóján. A csütörtöki hidegfront is csak záporokat, zivatarokat okoz a vízgyűjtőjén, melyek inkább lokális jellegűek lesznek, így kiadósabb eső nem várható, és az ezt követő időszakban ismét száraz időjárás köszönt be a Tisza felső szakaszán és annak mellékfolyóin.

http://www.idokep.hu/hirek/kiszaradt-a-tisza