2012. május 26., szombat

A felnőttek agymosása is súlyos dolog, de a gyerekeké még komolyabb károkat okoz.

Zsidó koncepció szerint, azért érdemes a gyerekekre nagy hangsúlyt fektetni, mert ők lesznek az emlékeket tovább adók. Tehát, ha az ő agyukat időben elkezdik formálni, akkor mire felnőnek, olyan mélyen beléjük lesz már plántálva a szerintük helyes tudás, hogy mutatóban sem marad a valóságból semmi. Mi meg majd csak kihalunk már lassan, és akkor nem maradt más, mint az új tudás. Egy másik koncepciójuk is van, de azt nem itt űzik, ott inkább a gyerekek irtása folyik, hogy ne szaporodjon tovább.
Nálunk most nagy a verseny! Tűnjön fel mindenkinek, és legyen nagyon gyanús, hogy mit tanítanak a gyerekeinknek! Sok szülő egyáltalán nem foglalkozik azzal, mi van a tankönyvben, ha a gyerek jó jegyeket hoz, önállóan tanul, nem sokat foglalkoznak vele, pedig nagyon nagy szükség lenne az otthoni korrigálásra, ha már beleszólásunk nincs, vagy hallgatunk, mint szoktunk!
Nézzük sorban:
A MAZSIHISZ áttanulmányozza a Nemzeti Alaptantervet! Mitől nemzeti az olyan alaptanterv, amit egy másik nemzet elemez? Jönnek hátulról, nem létezhet a modern magyar társadalom, ha nem közvetítjük felé az értékeket. Ők megmondják, mi az érték számunkra, mert ők meg akarnak mondani nekünk mindent, hogyan gondoljuk! Tehát, demokrácia, tolerancia, a megtartandó értékek! Ez volt a nekifutás! Ezen belül, pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a zsidók szerepe! Erről folyamatosan kell oktatni! Essen szó már a honfoglalásnál, az Árpád házi királyoknál az új és legújabb kori magyar történelemben is az ő szerepükről!
Na, ki a király?
Az ősemberekből úgy tűnik, ki lehet hagyni őket, gondolom, egyből zseniként robbantak be a történelembe, ebben a kezdetlegesnek és primitívnek mondott szakaszban nem vettek részt, azért nem szoktak hisztizni.
A magyarországi holokausztot külön egységként kell kezelni és 1920-tól indítani!
Az irodalmi kultúra az aztán tényleg csapnivaló! Azért az, hogy Kertész Imre neve nem szerepel, azért ez mindennek a teteje! Így nem lesz feldolgozva a magyar történelem legsötétebb fejezete! Ugye, megmondta azt már a másik Kertész, aki Ákos, hogy nem dolgoztuk fel, ez a mi bajunk! Beleszólnak, kit oktathatnak, kiről ejthetünk szót.
Semmit nem bíznak a véletlenre, ezért pályázatot hirdettek holokauszt-oktatási szakértőképzésre! Cél: hosszútávon segíteni a holokausztoktatás integrálásását az általános nevelési folyamatba! Ez erősíteni fogja a társadalom problémáit felvállaló és azok megoldásában aktívan résztvevő állampolgári viselkedésmód kialakulását, terjedését, az interkulturális társadalmat, a sokszínűséget és a másságot értéknek tekintő pozitív gondolkodás elindítását. No, kérem, ha nem vigyázunk, fel lesz itt dolgozva minden sötétség, aztán majd velük próbálj meg vitatkozni, hogy ez, hogy volt, meg hogy nem!
Megérjük még, hogy a gyerek azt mondja:- Apu, te rosszul tudod, én tanultam az iskolában, a kiképző központban…..!
A Hit gyülekezete iskolákat akar megszerezni? Mit fognak ott tanulni a gyerekek? Ez egy Hit gyülekezeti rendezvény.
Nem lehet ezt az agymosást ideje korán elkezdeni! Ezért már az egészen kicsikre is gondoltak!
Az izraeli követség gondozásában helyes kis mesés füzetet terveztek, amihez különböző rendezvényeken juthat hozzá a gyermek. Az a címe, hogy Eszter Izraelben.
Nagyon egyszerű mese, ami leírja, milyen ősiek, milyen picike is ez az Izrael, mennyi ünnepük van, hogy szeretik a fákat. Ott is tanulnak a gyerekek, és interneteznek, és mobiloznak, szóval ugyanolyanok, mint mi, milyen szép a menóra, mennyi lepke és madárfaj, a Holt-tengerben nincs hal, minden szép és jó! A végén visszakérdeznek, mindent jól megjegyzett-e a gyerek, mekkora Izrael, mivel fizet, milyen ünnepe van. Sőt, megpróbálhatja héberül leírni, hogy Salom!
Tehát, kedves szülők jól figyeljetek, mert lassan, de biztosan, saját magunkról már semmit nem fognak tudni a gyerekeink, viszont fújni fogják a zsidó ünnepeket és történelmet, amit ők írtak maguknak!
Pilisi Zsálya


A hősök és a szentek útja - Hősök napjára


A tömegnek - a népnek - nincs önálló véleménye sem hangja, mert olyan mint a termőföld. Azt adja vissza, amit belevetettek, és úgy, ahogy azt a humusztartalma lehetővé teszi. Ha gyommagot, mérgező növények magjait, spóráit vetik bele, vagy hordja bele a szél, akkor gyomot és mérget terem, de ha a szerencse, vagy a jó földművelő értékes magokat, nemes növényeket ültet bele, ilyen lesz a termése is. Trágyázni is kell és öntözni is. A népet, mint termőtalajt szép ideálokkal és jó tanításokkal, de néha embertestekkel és vérrel kell termővé tenni. A jó népi termőföld legszebb termései a hősök és a szentek, csak ez képes bizonyítani a termőföld minőségét.
Hősök Napja - Dég, 2010.
A mai magyar valóság rendkívül silány termőföldre emlékeztet. Gyomok és mérgező növények uralják szinte teljes egészében a szikes ugart. Kisebb foltokban azonban ott a jövő ígérete, ahol a nemes teremtmény harcol a gyommal, a tüskékkel, a mindent megfojtó iszalaggal. Harca nem reménytelen, mert a gyomok világa lassan feléli a fogyatkozó táperőt, és nincs utánpótlása, nincs öntözése és egymást is megfojtják. Sivataggá változtatják a leélt világukat. A nemes ellenállási foltok erősödnek, mert van termőerő, van humusz, vannak akik áldozatokat hoznak, akik adnak és nem csak elvesznek, és vannak olyan erők, melyek védik, felemelik, saját vérükkel öntözik a jövő virágait. "Vérünkből új hajtás sarjad" - hirdeti a felirat a Hősök keresztjén.
A gyomok világában a silányság és a mérgezési képesség minősít, ahol minél rosszabb valaki, vagy valami, annál inkább példakép. A nemesek világában a legszebb és a legkövetendőbb példaképek a hősök és a szentek. Azok, akik adtak, akik mindenüket, a legdrágábbat is könnyű szívvel adták azoknak, akik közé maguk is tartoztak. A testüket, a vérüket, és a szívüket. Lelküket csak azért nem, mert az az Istené. Példát mutattak, új értékrendet alkotva megteremtették a győzelem lehetőségét azok számára, akik példaképeiknek tették meg őket.
Hívnak minket is, segítenek, hogy átlépjük saját árnyékunkat, hogy önmagunk fölé emelkedhessünk. Ennél többet egy élő embernek senki nem adhat. Ezért ápoljuk emléküket, ezért követjük őket azon az úton, melyet vérükkel jelöltek ki számunkra. Ez a szabadság és az igazság útja, mely egyben az Isten útja is. Kitartva az igazság mellett eljön az az idő, amikor a gyommagok helyett a népi termőföldbe nemes növényeket ültethetünk. Ekkor újra helyreáll az isteni rend, és újra lesznek hősei és szentjei a magyar népnek.  
Kassai Ferenc