2012. augusztus 25., szombat

Háború lehet a víz miatt Ázsiában

A Közel-Kelet kész Dél-Amerikából importálni ivóvizet és sürgősen létrehozza a stratégiai víztartalékokat. India és Pakisztán a víz miatt újabb konfliktusba keveredhet.
A szakértők szerint az ivóvíz hiánya Ázsiában újabb háborúkhoz vezethet.
Irán állandóan fenyeget a Hormuzi-szoros lezárásával, ami elsősorban az olajszállítás megbénulásának veszélyét idézi. Ugyanakkor tudni kell, hogy a Perzsa-öböl egyes monarchiái számára ez az édesvíz-hiányt is jelentené. Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar és az Arab Emirátusok számára az importált ivóvíz alapvetően a Hormuzi-szoroson át érkezik.
Az Öböl-háború idején Szaddam Husszein katonái csapást mértek az édesvízgyártó üzemekre. Most ismét fennáll a csapás veszélye, amennyiben konfliktus lenne a Hormuzi-öbölben. Ezért a régióban kidolgozzák az egységes csőhálózat projektjét. Ezek a vezetékek összeköttetésben állnának az édesvízgyártó üzemekkel, és helyettesíthetnék a nemzeti vízhálózatotokat, amennyiben azokat kár érné.
Még élesebb a helyzet Dél- és Délkelet-Ázsiában, ahol, úgy tűnik, egyes országok már készen is állnak a csatára a folyókért. India és Pakisztán háromszor háborúzott egymással, és most újabb konfliktus fenyeget, ez alkalommal a vízkészletekért. Iszlámábád Új-Delhit „vízterrorizmussal” vádolja, miután elvezeti a határfolyó, az Indus vízét vízerőmű építése miatt. Az tehát a vád, hogy a szomszédos országot öntözővíz nélkül akarja hagyni és ezzel aláássa gazdaságát.
Indiának viszont szimmetrikus választ készül adni Kína. A kínai hidroenergetikai projektek a Brahmaputrán és más folyókon Tibetben indiai parasztok millióitól vonnák el a vizet. Dmitrij Moszjakov szakértő Rádiónknak adott interjújában arra is rámutat, hogy már régen hasonló problémával küzd Laosz, Kambodzsa, Vietnam és Thaiföld is. Nincs elég vizük, miután Kína a Mekongnál a vízerőműhöz gátat épít.
- Az édesvíz miatti konfliktusok nagyon komoly tényezői a helyzet kiéleződésének. Gyorsan nő a lakosság, a gazdaság, nagyobb a vízfelhasználás. Itt mindenképpen komoly nemzetközi erőfeszítések szükségesek a víztartalékok elosztásához és felhasználásához kapcsolódó jogok kidolgozására.
Az ázsiai földrész az utóbbi két évtizedben impozáns fejlődést demonstrált, és most is a világ leginkább lendületesen fejlődő régiója. Tehát meg lehet találni az adekvát választ az ázsiai országok biztonságát és jólétét fenyegető kihívásra.
ruvr.ru

USA – visszatérnek az aranyalapú pénzrendszerre?!

by FogelMédia

A Republikánus Párt bizottságot készül felállítani, hogy megvizsgálja, visszatérjen-e az Egyesült Államok az aranyalapú pénzrendszerre. A javasolt "Aranybizottság" életre hívását a pártplatform részeként várhatóan jóváhagyják a republikánusok jövő heti országos konvencióján.
Az aranyalaphoz való visszatérés azt jelentené, hogy a dollár árfolyamát ismét közvetlenül az arany árához kötnék.
Republikánus párti közgazdászok szerint az aranyalapra való visszatérés stabilizálná a dollár árfolyamát, mert megakadályozná a költségvetés túlköltekezését, és elejét venné, hogy a központi bank szerepét betöltő Fed a bankóprést beindítva pumpáljon pénzt a gazdaságba. A pártprogramban várhatóan a Fed monetáris politikájának felülvizsgálata is szerepelni fog.
A republikánusok az utóbbi 30 évben már több elnökjelölő konvenció előtt foglalkoztak az aranyalappal, de a kérdés mindig megmaradt a javaslat szintjén. Az Egyesült Államok 1971-ben tért le az aranystandardról, mert a felpörgő infláció miatt megrendült a dollárba vetett bizalom és a Nixon-adminisztráció kénytelen volt beszüntetni a dollár kötött árfolyamon aranyra való szabad átváltását.

Ez a mondat számomra kitűnően mutatja azt, hogy mennyire nem is tudják és nem csak az emberek, hanem még a szakemberek és elemzők sem azt, hogy a dolgok miért és minek a hatására történnek. Az utolsó mondatban az arany standardról szóló gondolatok ugyanis az általánosan terjesztett félrevezetés részei. A valóság ugyanis a következő:
1973-ban a közgazdászok és a velük együttműködő politikusok valóban egy fontos lépésre szánták el magukat. Megszüntették a Bretton Woods-i Egyezményben még 1944- ben rögzített kötelezettséget. Ebben az egyezményben az USA kormánya azt vállalta, hogy 36 USD-t minden esetben 1 Uncia aranyra fog beváltani. A fenn jelzett folyamat nyomán az amerikai kormány már 1971-ben felmondta ezt a kötelezettséget és 1973-ban végleg hatályon kívül helyezte.
Erre a lépésre bizonyos körök számára igen nagy szükség volt, mert ez volt a záloga a nagyratörő pénzügyi és gazdasági terveik megvalósításának. Ugyanis a nyugati közgazdászok – éppen az ő megbízásukból – egy ideje már olyan megoldásokat kerestek, melyben lehetőség nyílik a tőkejövedelmek állandó növelésére. Egy olyan rendszert kerestek, melyben a mértéktelen meggazdagodás lehetősége mellett a dolgozók is kaphatnak valamennyit a keletkezett többletből, azaz a kifizetett munkabérek emelése is megvalósulhat. Erre a megbízást vagy felkérést a pénzpiacok uraitól kapták.
Ezt a célt a közgazdászok elképzelése nyomán az arany standard megszüntetése tudta szolgálni. Ugyanis megszűnésével a világban addig – éppen az aranyfedezet nagysága által – korlátozott mértékben jelen lévő pénzmennyiség növelése elől minden akadályt eltüntettek. Ebben az új rendszerben a nyugati tőke és bankrendszer számára megnyílt a korlátlan pénzteremtés és az ebből fakadó meggazdagodás lehetősége!
Azt persze tudták, hogy ez a korlátlan pénzteremtés inflációt fog okozni, amiben aztán a felesleges pénz eltűnik, ezért szükség lesz valamilyen megfelelő mechanizmusra, hogy ezt a problémát kezelni lehessen vagy a gyors összeomlást el tudják kerülni. Azt találták ki, hogy a pénzteremtéssel együtt és lehetőleg azzal azonos mértékben növelni fogják az ipari termelés mértékét is. Ezt aztán rá is kényszeríttették a gazdaságra és ebből egy olyan beteg növekedési kényszer jelent meg a világban, ami korábban nem létezett és melynek minden káros hatását napjainkban megtapasztaljuk.
Mégis, minden kár és probléma ellenére a mai napig ezt a hazugságot, mint a kapitalizmus és a piacgazdaság természetes részét próbálják bemutatni az embereknek és olyan mértékben sikerült is beleverni az emberek fejébe, hogy ezt onnan kiverni ma még szinte lehetetlen.
Miközben ez a teljes gazdaságra és az egész világra rákényszerített növekedés csak azért szükséges, hogy a tőkejövedelmek állandó emelkedése biztosítva legyen. Ennek a történetnek semmi köze sincsen egy egészségesen működő gazdaság egyetlen alapelvéhez sem!
Ha most ebbe egy kicsit jobban belegondolunk, akkor ennek az igen trükkös megoldásnak bevezetésével mindössze annyi történt, hogy a tőketulajdonosok és a munkavállalók közötti korábbi állandó ellentétet egyszerűen lecserélték egy új mesével: a jóléti társadalom meséjével.
Ez azonban ma már jól látható módon nem a helyes megoldás, mert az elmúlt évtizedekben nem történt más, mint egy a szakemberek által jól ismert probléma megoldásának egyszerű elnapolása és az így fennálló beteg helyzetnek néhány ember által történt kihasználása, fantasztikus mértékű meggazdagodásukra és hatalmi ill. gazdasági céljaik elérésére.
Remélem, hogy ez jól bemutatja, hogy a modern közgazdaságtan gondolkodásmódja mennyire nem alkalmas a mai problémák megoldására, mindössze arra, hogy a megoldás kényszerét elodázza, és látszatmegoldásokat adjon, ezzel is hozzásegítve a gazdaságot és a társadalmat még betegebbé válni. No és persze egyes embereket végtelenül gazdaggá tenni, ami aztán egyben igazolás is a közgazdászok számára.
Így aztán ma már az új tudatossággal élő embereknek önmaguknak kell a megoldást megkeresni és annak bevezetéséért tenni.

Takáts Péter/2012. augusztus

Egy őrült család uralja a világot

Egy őrült család uralja a világotHa megvizsgáljuk a "törzskönyveket", érdekes összefüggésekre lehet találni a rokoni szálak kapcsán, a jelenlegi összes, és a korábbi uralkodói családok, de az amerikai elnökök vonatkozásában is. Az oldalon már foglalkoztam egy cikkben az ún. "angolszász misszióval", bár azt nem a Bill Ryan-féle homályos, semmitmondó interjú alapján írtam. A cím alapján sokan erre asszociáltak. http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=1
Talán jobban megvilágítja a kérdést, ha egy kis magyarázatot fűzünk a származásbeli sajátosságokhoz. A "B’rit-ish" héber jelentése: szövetségi nép vagy a szövetség népe. Ez a szövetség az oka az angolszász nemzetek gazdagságának és hatalmának, mondja az Ószövetség magyarázata, mert József két fiától erednek a mai angolszász nemzetek, így Efraimtól a Brit nemzetközösség tagállamai. Érdekes, hogy Roosevelt (korábban Rosenfeld, ahogy Rákosi is Rosenfeld volt) és Churchill, "a német birodalommal" harcoltak a testvériség nevében, pedig szoros rokoni szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. Mindenki itt van, az összes jelenlegi és leváltott, mert az európai királyi családok szorosan összefonódnak egymással. A brit királyi családról ismert, hogy német származású. És mégis, az ük-ük-ük-ük-unokáik is háborúztak már egymás ellen.

Az amerikai elnökök hosszú törzskönyvét tekintve, szinte mind királyi vér, kezdve George Washington-tól, aki III. Edward, Anglia királyának leszármazottja. Íme, néhány példa:

3. elnök, Thomas Jefferson, III. Edward király leszármazottja
4. elnök, James Madison, I. Edward király leszármazottja
6. elnök, John Quincy Adams, III. Edward király leszármazottja
9. elnök, William Henry Harrison, I. Edward király leszármazottja
12. elnök, Zachary Taylor, I. Edward király leszármazottja
14. elnök, Franklin Pierce, I. Edward király leszármazottja
19. elnök, Rutherford Hayes, I. Dávid király skót király leszármazottja
22+24. elnök, Grover Cleveland, I. Edward király leszármazottja
26. elnök, Theodore Roosevelt, III. Edward király leszármazottja
27. elnök, William Taft, I. Edward király leszármazottja
29. elnök, Warren Harding, II. Ethelred király leszármazottja
30. elnök, Calvin Coolidge, II. Henrik király leszármazottja
31. elnök, Herbert Hoover, János király leszármazottja
32. elnök, Franklin D. Roosevelt, III. Edward király leszármazottja
38. elnök, Gerald Ford, I. Edward király leszármazottja
41. elnök, George Bush, I. Edward király és Angol és I. Alfonso portugál király leszármazottja
42. elnök, Bill Clinton, II. Henrik király leszármazottja
43. elnök, George W. Bush, I. Edward király és Angol és I. Alfonso portugál király leszármazottja
44. elnök, Barack Hussein Obama, Angliában a fehér anyja leszármazottja I. Vilmos és II. Henrik királynak


Egyes vélekedések szerint, Bill Clinton 42. elnöknek, Nagy Alfréd és III. Edward is őse, de érdekesség, hogy a legutóbbi elnökválasztáson John McCain volt az "ellenjelöltje" Obamának, aki ugyanabból a skót királyi vérvonalból származik. Sara Palin (a Republikánus Párt alelnökjelöltje a 2008. november 4-én tartott Egyesült Államokbeli elnökválasztáson), és Al Gore (Nobel-békedíjas volt alelnök) George W. Bush elnök "ellenjelöltje", csakúgy mint Bush, a Skull and Bones (Yale egyetem Koponya és Csontok nevű vezető titkos társasága) tagjai, akiket esküjük egész életen át tartó kölcsönös hűségre kötelez.
Így működik az USA-ban a színlelt demokrácia.
Obama anyja is kapcsolódik a következő volt amerikai elnökökhöz, Jimmy Carter, Harry S. Truman, George Bush, Woodrow Wilson és James Madison, valamint a korábbi alelnökhöz, Dick Cheney-hez és a "ház" pár egykori tagjához, meg az alkotmányos bírákhoz.


David Icke is megerősíti ezeket a kapcsolatokat "The Biggest Secret" (A legnagyobb titok) című könyvében. Véleménye szerint legalább 33 amerikai elnök kapcsolódik a Sátáni vérvonalhoz, amely még mindig kezében tartja a gyeplőt, de nem tartja kizártnak, hogy az összes.

"Ugyanez a 'törzs' ellenőrzi Európát, bár az USA-át mindig London vezérelte. Valójában ők voltak akik létrehozták Londont. Nagy-Britannia és a brit korona, mindig szorosan együtműködött az Egyesült Államokkal", írja David Icke és emlékeztet a háttérgyarmatosításra. A brit korona mindig is a tulajdonosa volt a legfőbb hatalomnak.

Könyve szerint:

"Az aktuális brit uralkodó választotta ki a kormányzót az amerikai gyarmatokon, aki most az 'elnöke' az Egyesült Államoknak. Az uralkodó elrendelte a keresztény hit terjesztését, beleértve a bennszülötteket is, és megkövetelte, hogy a szó az igaz Istenről és a keresztény hitről, ne csak a telepesekhez, hanem a vadakhoz is eljusson, hogy ők is részesei lehessenek a 'Paradicsom' örömeinek. Ha az indiánok nem fogadták el önként a hitet, csak ki kellett Őket segíteni.... A benszülött kultúra és tudás elpusztult. Mégis fehér telepesek kellettek, hogy továbbra is a keresztény terrorizmus igája alatt éljenek a reformátusok és a puritánok. Kereszténység volt a mentség a tömeggyilkosságra az őslakosok ellen Amerikában. A tömeggyilkosság, amit soha nem büntettek.
Mindez ... ma is érvényben van. A ... Virginia Company egyszerűen megváltoztatta a nevét, ma már Amerikai Egyesült Államok. ... Az Egyesült Államok nem egy ország, hanem egy cég, amely tulajdonosa ugyanaz a vérvonal ... a Testvériség, amely tulajdonosa a Virginia Társaságnak. Az Amerikai Egyesült Államok nem más, mint ... Virginia Társasága a brit koronának. "

A Federal Reserve System ugyanahhoz a családhoz tartozik, amihez a Testvériség Európában, és amelyekhez a többi Amerikában. De van egy másik szempont.
Ki birtokolja ténylegesen a vagyonát a Virginia Társaságnak?
Válasz: a Vatikán. 1213. Október 3-án János király azt állította, mint angol király, hogy 'az autonómia szuverén joga Angliának és odaadta a pápának, mint 'Krisztus helytartójának' egész világ bitorló uralmát. Cserébe a pápa megadta, hogy a korona uralkodik az összes területeken. A korona ... a főnök, és a Vatikán a tulajdonosa.
A Rockefeller család képviselője a londoni központi vérvonalnak Amerikában, és ők már valószínűleg arról is tudnak, ki lesz az elnök. A londoni ... Elit dönt. A Queen of England, Fülöp herceg és a fő családtagjai, a királyi család tudja ezt, és ők hajlandók segíteni a szervezetet. Ki a Nagymester az angol szabadkőműveseknél?
A királynő unokatestvére, a "Duke of Kent". A szabadkőműves testvériség dönt. Aki nem szolgálja a testvériség érdekeit, meghal".

Véleményem szerint, a Vatikán háttérbe szorult. Az illuminátusok Antikrisztusának eljövetele közeledtével, a Jó Ég tudja hány "csapás" között, a 200-225 között zsidók által Rómában írt Ótestamentum, és a 350-375 között szintén zsidók által Rómában írt Újtestamentum alapján létrehozott, sok ponton "sántító" judeo-kereszténység lerombolása is részét képezi a "csapásoknak". Köszönhetően annak, hogy a judeo-kereszténység csak elferdített kreatúrája a zsidók ősellenségeként szerepelő Kereszténységnek.

De nem csak a nemesség tartozik a pszichopaták kasztjához.

Különös aggodalomra ad okot az úgynevezett "B` nai (a Szövetség fiai) B `rith" ("Sons of the Covenant"). Ez a szervezet 1843-ban alakult New Yorkban. A zsidó vezető Rabbi Meir Kahane mondta, hogy a Warburgok mögött volt egy titkos rend a B `nai B` rith. A három zsidó szerző szerint (Executive Intelligence Review, 1975), a B `nai B` rith, mint egy privát hírszerző szervezeteként alakult meg, részeként a House of Rothschildnak. Feltűnő hasonlóság a rítusok, szimbólumok, a kiváló minőségű ideológia és szerkezet vonatkozásában. Nehéz meghatározni a tevékenységek kapcsolatát a B `nai B` rith és a szabadkőművesség között. Talán csak végrehajtók.

Magyarországi tagsága: Orbán Viktor, Jeszenszky Géza, Kapolyi László, Kiss János, Lovas István, Magyar Bálint, Márványi Péter, Bányász Rezső, Bauer Tamás, Bolgár György, Dávid Ibolya, Demján Sándor, Demszky Gábor, Eörsi István, Farkasházy Tivadar, Bányász Rezső, Jancsó Miklós, Pető Iván, Szentiványi István, Tamás Gáspár Miklós, Zwack Péter, Suchmann Tamás, Surányi György, és esetleg az "újabb tagok", stb.Lényeg, hogy legyen némi zsidó származás.

A felsorolásból látható, hogy elég silány a "felhozatal", többnyire kisstílű tolvajokkal, rablókkal, és más páholyok is képviseltetik magukat Magyarországon. Azok is hasonló gagyi csalókkal, mert vagyonukat és hatalmukat csak annak köszönhetik, hogy az ország békés népessége jóhiszeműen megbízott bennük. Ezzel a "felkészültséggel", a nyugati demokráciákban legfeljebb mosogathatnának, viszont gátlástalanságban felső kasztot képeznek. A bizonyított bűncselekményeik ismeretében, nyugaton már börtönben lennének, és elmagyaráznák számukra a sajtóban is, hogy aki nem tud észrevétlenül, a lakosságot ügyesen megtévesztve csalni, lopni, hazudni, az nem közéjük való, mert nem alkalmas a feladatra, vagyis hülyékre nem tartanak igényt...

A volt szovjet-csatlós keleti blokk országai esetében amúgy is elmondható, hogy minél jobban hagyták élni valamelyik tagország lakosságát, annál kevesebbet gondolkodtak azon, hogy mikor, mivel, és mennyire verik át az embereket. Azt pedig, hogy a gengszterváltáskori generációk túlnyomó részének fogalma sem volt az akkori nyugati demokratikus lehetőségekről, érthető, mert többnyire meg sem tapasztalhatták. Nem ment át a köztudatba, mert amiről nem tudnak, arra nincs igény.
Szinte hermetikusan elzárta ettől a szándékosan rendkívül gyenge idegen nyelvi oktatás, és az, hogy nem igazán volt miért kimenni, körülnézni ebben a kérdésben.
Végeredményben a Kádár-rendszer feladata volt, hogy az újabb generációkat elaltassa átmeneti relatív jóléttel, kinevelve a "gójok" pénzén a következő generáció fosztogatóit, és megvárja, míg kihal a korábbi, még a Horthy-korszak alatt nevelkedett generáció, miközben "megtöltik a malacperselyt", amit 1989-ben összetörhettek egy "peresztrojkának" nevezett szabadrablási tranzakcióval. Ezután szétloptak mindent.

Mózes 24:60 "És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te, mi hugunk! szaporodjál ezerszer való ezerig. És bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját".
A "tervet" már jócskán túlteljesítették, miközben az eredeti Sátánista vérzsidó vonal felhígult ashkenázi műzsidókkal, de "megynugtatásul", a zsidó ideológia mindig talál indokot még azok elpusztítására is, akik segítettek rajtuk, mert a pszichopata ezt sem tudja értékelni. Ehhez még cionizmus sem kell! Amúgy a "békés" két kasztos (rabszolgák és arisztokrácia) műviláguk alapjai gyenge lábakon állnak, mert ahogy jelenleg is ellenség a kínai zsidóság, belül is szaporodnak az ellenségeik. Kénytelenek egymás ellen fordulni. ahogy Sztálin is tette a Zsidó Világkormánnyal, mert ők ilyenek...
(Lásd: A skorpió és a teknős meséje... http://www.thesecret.hu/node/79 )


Tulok

A kegyelem a bűnözők reménysége és a szentek menedéke. (Spurgeon)

Növények társítása

"A konyhakert további kutatása során összeállítottam egy újabb táblázatot a növények társításáról."
Mit mivel társítsunk, illetve mivel ne társítsuk, mert kedvezőtlenül hatnak egymásra.

Kultúra

Jó szomszéd

Rossz szomszéd
Fokhagyma  
        
 • eper
 • paradicsom
 • uborka
 • cékla
 • sárgarépa
 • rózsa, liliom, tulipán
 • káposzta
 • borsó
 • bab
Sárarépa  
           
 • fokhagyma
 • mogyoróhagyma
 • saláta
 • hagyma
 • póréhagyma
 • retek
 • erős illatuk miatt távol tartják
 • a sárgarépa legyet
 • zsálya (elűzi a kártevőket a hagymával egyeteben)
 • cékla
Káposzta        
 
 • kakukkfű
 • saláta
 • hagyma
 • paradicsom
 • zsálya
 • rozmaring
 • menta
 • zeller
 • uborka
 • burgonya
 • /a krumpli feltöltése után szoktam a palántákat a sor közé beültetni/
 • bab
 • minden hagymaféle
 • eper
 • póré
 • retek
 • cikória
Eper            

 • fokhagyma
 • hagyma
 • saláta
 • póré
 • minden ami káposztaféle
Bokorbab       
     
 • saláta
 • retek
 • büdöske
 • burgonya
 • paradicsom
 • zeller
 • káposztafélék
 • uborka
 • cékla
 • csombor
 •  
 • minden ami hagymaféle
 • cékla
 • borsó
Futóbab            
     
 • Szagosbükköny
 • /vonzza a beporzó rovarokat/
 • káposztafélék
 • minden ami hagymaféle
 • cékla
 • borsó
 • sárgarépa
Petrezselyem     
 
 • póréhagyma
 • retek
 • paradicsom
 • spárga
 • káposzta
 • bab
 • borsó
 • zeller
 • saláta
Retek 
                    
 • paradicsom
 • bab
 • fokhagyma
 • saláta
 • petrezselyem
 • spenót
 • borsó
 • káposztafélék
 • uborka
Saláta          
          
 • minden hagymaféle
 • cukorrépa
 • sárgarépa
 • retek
 • bab
 • kapor
 • szamóca
 • uborka
 • káposztafélék
 • retek
 • cékla
 • paradicsom
 • hagyma
 • zeller
 • petrezselyem
Paradicsom   
      
 • fokhagyma
 • spárga
 • sárgarépa
 • zeller
 • bab
 • hagyma
 • petrezselyem
 • póré
 • retek
 • körömvirág (paradicsom közé levéltetvek ellen)
 •  
 • uborka
 • borsó
 • burgonya
 • cékla
 • édeskömény
 • kukorica
 • káposztafélék
Borsó     
              
 • zeller
 • káposztafélék
 • kapor
 • uborka
 • répa
 • hónapos retek
 • cukkini
 • bab
 • burgonya
 • hagymafélék
 • paradicsom
Uborka
            
 • káposztafélék
 • bab
 • borsó
 • saláta
 • koriander
 • kapor
 • kukorica
 • cékla
 • hagyma
 • retek
 • paradicsom
Burgonya       
 
 • hagyma
 • bab
 • káposztafélék
 • kamilla
 • sarkantyúka
 • kukorica
 • torma
 • spenót
 • bársonyvirág (büdöske)
 • borsó
 • uborka
 • tök
 • zeller
 • paradicsom
 • napraforgó
Cékla      
         
 • saláta
 • káposztafélék
 • bokorbab
 • kapor
 • uborka
 • fokhagyma
 • koriander
 • tépősaláta
 • cukkíni
 • burgonya
 • póré
 • paradicsom
 • kukorica
Hagyma        

 • burgonya
 • retek
 • sárgarépa
  eper
 • uborka
 • saláta
 • cékla
 •  
 • bab
 • borsó
 • karalábé
 • káposztafélék
Cukkíni  

 • sarkantyúka
 • kukorica
 • cékla
 • karós bab
 • hagyma

Kukorica

 • bab
 • uborka
 • burgonya
 • fejes saláta
 • tök
 • dinnye
 • cukkíni
 • cékla
 • zeller
Gyümölcsfák

 • körömvirág (levéltetű, fonalféreg ellen)
 • kerti zsálya, sarkanytyúka, fodormenta (levéltetű ellen)
 • metélőhagyma, fokhagyma (rovarok ellen)
 • mézfű, citromfű, borágó (vonzza a méheket)
 • bazsalikom (szúnyogok ellen, cserépben az ablakba is jó szúnyogriasztó)
 • izsóp (káposztalégy ellen)

Zeller

 • bokorbab
 • uborka
 • kamilla
 • káposztaféle
 • póré
 • paradicsom
 • burgonya
 • fejes saláta
 • kukorica
Spenót  

 • szamóca
 • burgonya
 • káposztaféle
 • retek
 • paradicsom
 • hagyma
 • saláta

Paprika    

 • bab
 • sárgarépa
 • pemetefű
 • büdöske
 • majoranna
 • hagyma
diófa (paprika társításáról nem sok anyagot találtam. De ha nincs rossz szomszédságban más növényekkel, akkor végül is jó szomszédságban van mindennel. Ez saját vélemény)

http://www.konyhakert.com/kert/novenyek-tarsitasa_konyhakert/