2013. december 13., péntek

Antall József, a hazaáruló

Antall József működésének valódi céljait és okát akkor értjük meg, amikor meghallgatjuk egy volt képviselő beszámolóját az igazi, színfalak mögötti rendszerváltásról. Sokat vitatkoznak azon, hogy volt-e rózsadombi paktum, vagy nem. Teljesen lényegtelenek ezek a viták, mindenki tudja, hogy volt valamilyen paktum. Mindazonáltal Antall nem a rózsadombi paktumhoz igazodott, mivel az úgynevezett rózsadombi paktumon jelen volt az orosz és a kínai küldött is. Itt egyeztek meg abban, hogy a Szovjetunió nem avatkozik közbe, de ennek ára van. Ezt a nyugati hatalmak (többek között az USA) jelen levő képviselői el is fogadták, de csak azért, hogy szinte már másnap ne tartsák be a megállapodást.
Antall tehát még a rózsadombinak nevezett paktumot is felrúgta, mert az a paktum gyakorlatilag biztosította volna, hogy Magyarország egy Svájchoz hasonló, független állam legyen, olyan, ami a Nyugattal nem lép szövetségre, főleg nem katonai szövetségre. Tudnunk kell azt is, hogy Moszkva volt az egyetlen politikai szereplő, amely fel volt készülve arra, hogy Magyarország területi igénnyel lép fel, és kész volt a területeket visszaadni (Kárpátalja). Jeszenszky – Antall külügyminisztere - (szintén egy nemzetellenes zsidó) jelentette ki, hogy nincs rá szükségünk, és Magyarországnak nincsenek területi követelései. Így került Kárpátalja a Szovjetuniótól Ukrajnához. Antall tehát a választások után egy egészen más tervet hajtott végre.
Amikor "nyertek" a választásokon, két napra rá összehívta a győztes képviselőket. Felvázolta a rendszerváltás lezajlásának menetét, hogyan és miként fog megtörténni, valamint ismertette a jelenlévőkkel a nemzeti vagyon kiárusításának tervét a Nyugat számára. Ezért a kiárusításért, és a már Antalléknak megfinanszírozott választási győzelemért, a nemzeti erők gúzsba kötéséért, a zsidók többszörös kártalanításáért cserébe hagyták neki és bizonyos köröknek a vagyonátmentéseket. Hogy milyen egyezmény lehetett ez, azt most az Ukrajna EU csatlakozása kapcsán kiszivárgott szerződésen láthatjuk.
Amikor az ülésnek vége lett, Antall felállt, és azt mondta: ez lesz, és akinek nem tetszik, távozhat. Ketten álltak fel mindössze. Ülve maradt Csurka is, aki mindvégig tudott az egész hazaárulásról. Kettőjük közül - aki a történetet elmesélte -, egy még most is él, de csendben van és befogja a száját, és a nyilvánosság előtt nem mer megszólalni. A másik képviselő, aki megfenyegette Antallt, hogy mindent kitálal a közvéleménynek, "autóbaleset" áldozata lett.
Antall József vezéralakja volt egy jól működő ország szétverésének, kiárusításának, szétlopásának. Személyét minősíteni nem lehet, a magyar föld ezt az árulót békességgel be nem fogadja. Nem csoda tehát, hogy Orbán és a többi hasonszőrű dicsőíti ezt a kártékony szabadkőművest. Egy alomból valók, a haza nyomorba döntése árán lettek azok, akik.
Az Orbán által lenézett kádári Magyarország minden tekintetben különb volt, mint a mostani. Nincs olyan szegmens, sem ipari, sem mezőgazdasági, kereskedelmi, katonai, oktatási, vagy a szociális szféra, vagy akár a közbiztonság, amiben ne lett volna jobb. Ha valamelyik párt képviselője arra hivatkozik, hogy bezzeg ez volt régen, vagy az, hogy mit termeltünk, vagy gyártottunk, akkor csak a kádári Magyarország kerülhet szóba. Ezt tényként kell kezelni és a tények makacs dolgok. Tehát azt a rendszert leszólni, amely alapvető viszonyítási pont hazánk történelmében, egy jellemző cionista módszer, aminek az alapja a dedósokra és szellemi rokkantakra jellemző komcsizás. Ráadásul a kommunista szót is helytelen kontextusban használják legtöbbször, igyekeznek Kádárt összemosni a zsidó Rákosival, akinek bőven tapad vér a kezéhez. A jelenlegi politikai berendezkedés annak a korszaknak még a lába nyomába sem érhet, a konzumidióták pedig hemzsegnek a parlamentben. Kádár és Antall között nem hogy összehasonlítást nem lehet végezni, de még egy lapon sem lehetne említeni a kettőt. Az egyik egy politikus volt, aki kiharcolta az országnak a lehető legjobb helyzetet a szovjet érdekszférán belül, a másik pedig az egyik legjobb helyzetben levő kelet-európai országot adta és árulta el, a saját népét.
A sors ítéletet hozott felette is, nem sokáig örülhetett a művének, a kegyelemhatalomnak, amit gazdáitól kapott, mert hamar utolérte a halál. A Nagy Ítélő előtt pedig hiába kiabált a vakoló féreg, hogy ő aranyból van, az a lelkébe látott, és az ott található gonoszság expresszjegy volt számára a pokolba.

http://www.hidfo.net/2013/12/13/antall-jozsef-hazaarulo

Orbán, Antall és a szocializmus

Antall József, néhai miniszterelnök halálának húsz éves évfordulójára szervezett emlékülésen Orbán Viktor kijelentette, hogy Kádár Magyarországa tízmilliós átnevelő tábor volt. A miniszterelnök "úr", miközben Magyarország egyik legnagyobb gazemberét az egekig magasztalja, nem veszi észre, hogy a "kizsákmányoltak" nagy része másként vélekedik a Kádár korszakról. Felesleges és lehetetlen volna felsorolni a korszak érdemeit, a teljesség igénye nélkül azért említsünk néhányat. Nem is lehet vita tárgya az erős szociális háló, a multiktól mentes ország, munkahelyek, ismeretlen fogalom volt a spekuláció, a cigányság zöme foglalkoztatva volt bányai munkásként vagy az építőipar hasznos tagja volt. Egészségügyi ellátásunk kitűnő szakemberekkel volt teli, az oktatás mára teljes spektrumban jelen levő holokausztvallás még nem tukmált bűntudatot az ifjúság fejébe. Zánka minden évben várta a fiatalokat (ma is, csak immáron kábítószermámorral), nem csak kiskirályok kiváltsága volt a balatoni nyaralás. Nagy hangsúlyt fektettek a sportra és szabadidős tevékenységekre. A közbiztonság példás volt, az erőszakos cselekmények ritkaságszámba mentek.
Mielőtt a Fidesz beterjesztene egy javaslatot a szabadkőműves Antall szentté avatásával kapcsolatban, ellenőrizzék csak le ki is volt valójában és milyen feladatokkal bízták meg. Segítünk nekik mi is egy kicsit Antall József korrekt megismerésében. Nekünk magyaroknak ő volt a második Fortunátus Imre, a magyarországi Schilock, olyan sötét alak, melyhez mérten Rákosi, Gerő és Kun Béla együttvéve is csak pályakezdő. A független és szabad ország lehetőségét elárulta, felajánlotta országunkat a mindent kizsákmányoló pénzügyi karvalyoknak (akik nagy kegyesen el is fogadták). Pénzért adta el a jövőnket, áruló volt mint Júdás. Őt pozitív hősként ábrázolni merő téveszme, súlyos tudatlanság vagy beteges cinkosság a hazaárulóval. Ő volt a fekete sámán, az Illuminati magyarországi protektorátusának kirendeltje. Ennek az alaknak az ünneplése a nép újbóli szemen köpése. Miért kívánja a miniszterelnök "úr", hogy a magyarság ellenségeire nézzünk fel? Gyermekeink, akiktől ellopta a jövőt Antall József rendszerváltoztatása, mit fognak erre mondani? Németországban vagy Angliában biztosabb jövőjük van mosogatóként, ez pedig az önök árulása.
Az Antall József zarándoklat szervezése közepette pedig egy kicsit nézzenek körül mi folyik az országban. A rendszerváltásnak csúfolt korszak ránk szabadította a multikat, akik azt csinálnak a munkavállalóval, amit akarnak, mindezért még adókedvezményt is kapnak. Az országot teljesen lefedő, uzsorát alkalmazó bankokkal szemben nem mert hatékonyan fellépni senki, a cigányság munka nélkül teng, jobb híján a magyarokat fosztogatja és esetenként gyilkolja. Olyan mélyre merültek emberek a rendszerváltozás pöcegödrében, hogy azt el sem tudja képzelni a miniszterelnök "úr". Ha nem venné észre mostanra váltunk átnevelő táborrá, csak már nem tízmilliós, hanem kilenc, mert elüldözött 500 ezer fiatalt, és még 500 ezerrel kevesebben vagyunk mint húsz éve. Egyedül a népiszocialista irányú berendezkedés képes megállítani a nemzethalált. A hamis ígéretek ideje lejárt, a politikai szemfényvesztésből már nem kérünk. Eredmények híján ne másokat hibáztassanak, ne démonizáljanak senkit a múltból. Mutassák meg, hogy kell elégedetté tenni a népet, munkahelyeket teremteni, jövőt biztosítani. Ha nem így lesz, a nép számon kér. Akkor pedig várja önöket a legvidámabb barakk.
Dunai István

Európa nyomására újította fel a tárgyalásokat Ukrajna

Украина Киев евромайдан оппозиция
Fotó: EPA


Az Európai Unió és Ukrajna felújította a társulási tárgyalásokat. A felek megkezdték az egyezmény aláírásával a kapcsolatos feltételek és határidők vitáját. Időközben Kijevben folytatódnak a tömeges akciók. Az ukrán belügyminisztérium szerint a Függetlenség terén mintegy ötezren tartózkodnak.

Európa beleegyezett az egyezmény egyes feltételeinek felülvizsgálatába. Az egyezmény aláírásának, nem pedig a dokumentum tartalmi elemeinek megváltoztatásáról van szó - emelte ki Igor Siskin, a FÁK-országok intézetének igazgató-helyettese.
Nem lehet azt mondani, hogy az Európai Unió számára megoldott a dolog, és Ukrajna egyértelműen elfogadta az egyezmény aláírását. Nem szűntek meg azok a problémák, amelyek arra késztették Ukrajnát, hogy Vilniusban ne írja alá a dokumentumot. Egyszerűen most az ukrajnai vezetés kész bizonyos engedményekre. De fizikailag még ha akarná, akkor sem képes teljesíteni az összes, előírt követelményt.
A szakértő szerint „Ukrajnára óriási nyomást” gyakorolnak, és ennek az eredménye az újabb tárgyalási forduló. A Nyugat nyomására Kijev képes lehet arra, hogy beleegyezzen a lakosság számára előnytelen társulási feltételekbe. Ez a véleménye Szergej Csernyahovszkij professzornak, a politikai tudományok doktorának.
Tulajdonképpen ez Ukrajna szuverenitásának eladása. Ráadásul még nem is méltányos áron, hanem előnytelen feltételek mellett.
Az ukrán vezetésre most alapvetően a tiltakozóakciókkal gyakorolnak nyomást. Nem kell csodálkozni, ha a zavargások újult erővel törnek ki provokációk, a nyugati geopolitikusok és az ukrán ellenzék kulisszák mögötti tárgyalásai következtében - állítja Bogdan Bezpalko Ukrajna-szakértő.
Elmondható, hogy az amerikai és az Európai Unió politikusai beavatkoznak Ukrajna belügyeibe. Ezt még nem is titkolják. Nagy nyomást gyakorolnak Viktor Janukovicsra. Ezt saját szemünkkel látjuk, mert mindez demonstratívan zajlik.
De előbb-utóbb, az amerikai és az európai politikusok kijevi látogatásának dacára is lecsillapodik a tiltakozó hullám. Bogdan Bezpalko szerint az ellenzéknek mind kevesebb ötlete van arra vonatkozóan, hogyan tartsa fenn a tiltakozók harci szellemét.

http://hungarian.ruvr.ru/2013_12_13/Ukrajna-Europa-nyomasara-uj-totta-fel-a-targyalasokat/Az ukrajnai zavargások elvi kérdései


Mindenhol vannak olyan társaságok, akik szembe helyezkednek a fennálló renddel. A diktatúrákban lapítanak és földalatti tevékenységet folytatnak, a demokráciákban tüntetnek. Ezzel minden hatalmi képlet számol, és ki is dolgozza azokat a válaszokat, melyeket ezekre adni akar. Addig nincs is különösebb baj, amíg a folyamatok a normalitás határain belül zajlanak, azaz nem vállnak erőszakossá, nem veszélyeztetik az állami intézmények működését, vagy nem járnak nagy gazdasági károkkal.
A hatalomnak megfelelő választ kell adni abban az esetben, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre és a ellenzék átlépi azokat a határokat, melyeket a hatalom húzott meg. A válasz ekkor már csak az erőszak lehet, melyet a hatalom erőszak-szervezetei hajtanak végre, akiknek a feladata a rend helyreállítása.
Ha az államhatalmi szervek vezetői szerint a rend ellen fellépő tüntetés elveszíti békés jellegét és agresszívvá válik, akkor a hatalomnak arányos választ kell adnia, különben anarchiává válik a folyamat. Az eldurvulás első időszakában az ellenzék még tart a hatalmi válaszoktól és óvatosan kezdi meg a rend fellazítását. Demokratikus jelszavakat használnak, népképviseletre hivatkoznak és azt hirdetik, hogy a világ haladó közvéleménye velük van. Közterületeket, középületeket foglanak el, akadályozva ezzel az állam normális működését. Ha ekkor a hatalom tétovázik, vagy az arányosnál durvább választ ad, súlyosbodik a helyzet. A tétovázást gyengeségnek, a durva választ félelemnek minősítik a rend ellenségei.
Az arányosság figyelembe vételével a hatalom képes megsemmisítő erejű műveletekre. A kezdeti időszakban elég a nyilvánvalóan és mindenki által elítélendő cselekedetek ellen fellépni. A köztéri tűzrakás, oda piszkítás, szemetelés, köztulajdon rongálása, és más ilyen cselekmények. Súlyos pénzbüntetések, az ellenszegülők kiemelése, és közben folyamatos figyelmeztetések a rend fenntartására. Ezek a műveletek egy elszántabb felforgatási szándékkal rendelkező tömeget nem bírnak jobb belátásra, és csak arra valók, hogy a hatalom felmérje az elszántság szintjét. A tömeg hangadói ezt a hatalom gyengeségének minősítik és durvább fellépésre buzdítják a tüntetőket. A hatalom erre vár, mert ez a folyamatok logikus folytatása, és ekkor alkalmazza a fizikai erőszakot, megfelelő módon. Gyengén nem léphet fel, de túlzott brutalitással sem. Erélyesen kell fellépnie. Ez azt jelenti, hogy gumibottal, tomfával, könnygázzal és egyéb, súlyos sérüléseket nem okozó eszközökkel operál.
Ez általában elégséges is. A tüntetők hazamennek, kék-zöld foltokkal kidekorálva, vöröslő szemekkel és taknyosan, de hősöknek érzik magukat, akik képesek voltak kiállni az igazukért. A hatalom is elégedett, mert a feladatát -a rend fenntartását- sikeresen megoldotta.
A baj akkor kezdődik, amikor a tömeg tovább folytatja a rend fellazítását és egyre növekszik az agressziós hajlama. A hatalom részéről ekkor már nem elégséges az erélyesség, durvább eszközökhöz kell nyúlnia. A gumibotokat és a tomfákat célszerű kiköszörült gyalogsági ásókra cserélni és az átlagos könnygázt brutális erejűre, mert hatalom tekintélye kerül veszélybe ha nem megfelelő módon kezeli a kérdést. A zavargássá vált tömegdemonstráció vezetőinek is pont ez a célja, mert ekkor érkezik el az az idő, mely eldönti, hogy az összlakosság nagyobb része, vagy legalábbis egy megfelelő része kész-e a hatalommal szemben a zavargókat támogatni. Ekkor dől ez az a kérdés is, hogy forradalom lesz a tömegdemonstrációból, vagy huligánok és közösségellenes csoportok tombolása és rombolása.
A hatalom ekkor arra törekszik, hogy vagy kifárassza, a szélesebb rétegektől elválassza, izolálja és lejárassa az ellenfeleit, vagy brutális eszközökkel, lőfegyverrel, harckocsikkal gyorsan véget vessen az egész rendbontásnak. Mindkét megoldás kockázatos, de hogy melyik érvényesül, azt a néphangulat szabja meg. Ha nincs támogatása a zendülőknek, akkor a kifárasztásos művelet a célravezetőbb, ha viszont némi támogatottság érzékelhető, akkor a kíméletlen erőszak, mint elrettentő művelet a megoldás.
Az ukrajnai eseményeket ezen alaptételek szerint kell értékelnünk. Történelmi példák minden megoldásra vannak. 1956-ban a brutális hatalmi reakciók ellenére a tüntetés tömegtámogatása kialakult, és országos felkeléssé változott. 2006-ban sikerült brutális eszközökkel megfélemlíteni a lehetséges támogatókat, és így elfojtani a zavargást. 1989-ben a pekingi Tienanmen téren liberális hátterű népes zendülést tankokkal és géppuskákkal órák alatt felszámolta a hatalom, ezzel szemben Romániában ez a módszer a tömegtámogatás miatt hatástalan volt. Ukrajnában a zendülés vezetői ezt a sorsdöntő tömegtámogatást igyekeznek megszerezni, és hazug propagandával a tömegek elé vetíteni. Ennek ellenére nincs tömegtámogatás, minden erejük a Maidanon összpontosult. Az ukrán vezetés akkor járna el helyesen és hatalmi módon, ha fegyverekkel verné szét a rend ellenségeit. Ha megindul ez a művelet, igen nagy lesz a támogatóinak és helyeslőinek a száma, és a hatalom tekintélye is megerősödne. Ma már nyilvánvaló tény, hogy a zavargást idegen államok pénzelik, természetellenes fajtalankodók, zsidók és ügynökök irányítják. ezért fennáll annak a veszélye is, hogy a hatalom oldalán önkéntes félkatonai csoportok is beavatkoznak a folyamatokba, és ez rendkívül megbonyolítaná a helyzetet.
Ezek a hatalmi logika szabályai szerint megfogalmazottak. Ehhez hozzá kell tennünk a vezetők személyi adottságait. Mindkét oldalét. A tehetetlen, rossz vezetés bármelyik felet katasztrofális helyzetbe hozhatja. Ezért érdekes ez a hatalmi játék, és hogy mennyibe kerül? Hát ez az ami lényegtelen. Mert a gond nem játék - tartja a régi közmondás.
Kassai FerencKínai média: A nyugati hatalmaknak nem szabad beavatkozni Ukrajna belügyeibe!

Kína és Ukrajna stratégiai partnersége

…”Ha tehát egy nyugati politikus nyíltan megjelenik Kijevben a kormányellenes tüntetők között, – sőt együttműködik is velük, – azzal súlyos csapást mérnek az ukrán demokráciára, – jelentősen megnehezítve a válság megoldását…”

2013. december 13. Peking. – A nyugati hatalmaknak tiszteletben kell tartani Ukrajna belügyeit, s nem szabad beavatkozniuk azokba! – kezdi kommentárját hivatalos forrásokra hivatkozva, a kínai Xinhua hírügynökség.
A nyugati hatalmak médiájukon keresztül megpróbálták manipulálni az ukrán népet, – gyakoroljon nyomást saját kormányára, hogy minél hamarabb aláírja a társulási szerződést az Európai Unióval.
Ám ez nem volt nekik elég és személyesen is beavatkoztak Ukrajna belügyeibe. Például Victoria Nuland, az Amerikai Kormány helyettes államtitkára maga repült Kijevbe és felajánlotta személyes támogatását a tüntetőknek a Függetlenség téren. Csatlakozott az ellenzék megmozdulásához, – Ukrajna törvényes kormánya és törvényesen megválasztott elnöke; Viktor Janukovics ellenében.
Nuland alamizsnát oszt Kijevben
Victoria Nuland, az Amerikai Kormány helyettes államtitkára, – alamizsnát oszt Kijevben, a tüntetők között.
Nuland provokálja a rendőröket Kijevben
Victoria Nuland, az Amerikai Kormány helyettes államtitkára, – provokálja a rendőröket Kijevben.
Persze Nuland nem az egyetlen nyugati politikus, aki elment személyesen is szurkolni a kormányellenes ukrán tüntetőknek.
A német külügyminiszter Guido Westerwelle, – (aki már nyíltan is felvállalta másságát, – a szerk. Szrti), – szintén felkereste az ellenzéki tüntetőket a kijevi Függetlenség terén és két ellenzéki vezetővel is találkozott. Nyíltan kifejezte óhaját, hogy Ukrajnát az Európai Unióban szeretné látni.
Westerwelle az ellenzéki vezetők között a kormányellenes tüntetésen Kijevben
A német külügyminiszter Guido Westerwelle, az ellenzéki vezetők között a kormányellenes tüntetésen Kijevben.
Mindeközben az amerikai törvényhozás komoly gazdasági és pénzügyi szankciókkal fenyegette meg az ukrán kormányt, ha nem tesz eleget az tüntetők követeléseinek, ezalatt az EU külügyi biztosa, Cathreine Ashton – Ukrajna hivatalos képviselői és Janukovics elnök mellett, – az ellenzéki vezetőket is fölkereste a Függetlenség terén. Ahol azt mondta, hogy Janukovics 24 órán belül megoldást ígért a problémákra.
Ashton az ellenzéki vezetők között a kormányellenes tüntetésen Kijevben
Az EU külügyi biztosa, Cathreine Ashton, az ellenzéki vezetők között a kormányellenes tüntetésen Kijevben.
(Az ukrán elnök ezt be is tartotta, – csakhogy a megoldás viszont a tüntetőknek, meg Ashtonnak nem tetszett. – a szerk. SzRTI).
A nyugat szívesen zárná le ezt a válságot, egy a kormánnyal kötendő kompromisszumos megegyezéssel, – csak Ukrajna ne forduljon inkább Moszkva felé. Tekintettel Ukrajna geopolitikai jelentőségére, – mely állam évszázadok óta ütközőpont volt Oroszország és a nyugati hatalmak között.
Azonban senkinek nem szabad Ukrajnát befolyásolni abban, – hogyan döntsön. Önmagának kell dönteni, a saját népének, – s ebbe a Nyugatnak semmi beleszólása nem lehet. El kell vennie a kezeit Ukrajnától, – mert az egy szuverén nemzet.
Ha tehát egy nyugati politikus nyíltan megjelenik Kijevben a kormányellenes tüntetők között, – sőt, együttműködik is velük, – azzal súlyos csapást mérnek az ukrán demokráciára, – jelentősen megnehezítve a válság megoldását.
Mert a Nyugat szó szerint fejest ugrott ebbe a kelet-európai válságba, vállalva még a konfrontációt is, – ezzel azonban elzárja a feleket a válság párbeszédes megoldásától.
Sőt, kifejezetten agresszív lépésnek lehet értékelni ezeket a Nyugat részéről Moszkva irányában, – hogy az Európai Unió ilyen előnytelen feltételek mellett magába akar olvasztani egy olyan volt Szovjet tagköztársaságot, – amelyet még mindig ezer szál fűz Oroszországhoz. – Ez csakis növelheti a politikai feszültséget és instabilitást a térségben.
A nyugat ezzel a módszerével csak elmélyíti a válságot, megszakítva a független párbeszédet. Növelve a társadalmi és politikai megosztottságát az ukrán nemzetnek.
A Hidegháborúnak immáron több, mint 20 éve vége van. Ám úgy látszik nyugaton mégis létezik egy mentalitás, – mely szívesen változtatná csatatérré Ukrajnát.
Ám a nyugati hatalmak nyílt beavatkozásra játszó taktikája, elavult gondolkodásmódra utal. – Melynek eredménye csakis a veszteség (vereség) lehet számukra.
Szabad Riport Tudósító Iroda
Forrás: Xinhuanet.com
Emlékeztetőül:
Viktor Yanukovych, Xi Jinping.
Viktor Janukovics és Xi Jinping Pekingben 2013 december 5 én


Az orosz külügyminiszter szerint provokátorok állnak a kijevi tüntetők mögött

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy tévéinterjúban úgy fogalmazott: nincs kétsége afelől, hogy az ukrajnai tüntetéseket provokátorok irányítják. Szerinte az EU-társulásból való kihátrálás is teljesen normális döntés volt az ukrán vezetés részéről.

Szergej Lavrov szerint a Nyugat elvesztette realitásérzékét Ukrajna vonatkozásában. Az orosz külügyminiszter egy szombati tévéinterjúban úgy ítélte meg, hogy az ukrajnai tömegtüntetéseket valójában provokatőrök mozgatják. “Olyan méretűek a tüntetések és olyan kemény jelszavak harsognak, mintha legalábbis a kormány a lakosság akarata ellenére hadat üzent volna egy békés államnak” – jelentette ki Lavrov a Rosszija 24 televíziónak. Úgy vélte, hogy ez sehogyan sem egyezik bármilyen “normális emberi elemzéssel”. “Nincs kétségem afelől, hogy a tömeges megmozdulások mögött provokátorok bújnak meg. Nagyon elszomorít az a tény, hogy nyugati partnereink nyilvánvalóan elvesztették valóságérzéküket” – tette hozzá.

A tömegtüntetéseket az váltotta ki, hogy a kormány röviddel az Európai Unió és Ukrajna társulási egyezményének tervezett aláírás előtt leállította az EU-társulás felkészülési folyamatát. Lavrov az interjúban megjegyezte, hogy a Nyugat reakciója erre a teljesen normális döntésre aránytalan volt, “a hisztéria határát súrolta”.

Vitalij Klicsko, az ellenzéki Ütés (UDAR) vezetője a német Bild szombati kiadásában azt írta, hogy “milliók menetére” számít a hét végén, és “az egész világ látni fogja, hogy az ukránok már nem tudják elviselni ezt a kormányt”. Az ellenzék és az elnök pénteki kerekasztal-tárgyalásáról megjegyezte: Viktor Janukovics “még mindig nem értette meg, hogy lejárt a ideje, és a kormány lemondása nélkül nem lehet visszatérni a normális viszonyokhoz”.

(origo)

Az Egyesült Államok svéd segítséggel kémkedett Oroszország után

Az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA) kiszivárogtatott dokumentumok szerint Washington a svéd hírszerzés segítségével kémkedett Oroszország vezetősége után.
Egy, a svéd televízió birtokába került dokumentum szerint orosz politikusokról információt gyűjtött a svéd FRA (Svéd Nemzetvédelmi Rádiólétesítmény, ami az elektronikai kommunikációt felügyeli), melyet átnyújtott az NSA-nek.
A 2013. április 18-i dátumozású dokumentum a svéd FRA-t az Egyesült Államok hírszerzésének világszerte működő kémtevékenységében vezető partnereként említi.
„Az FRA egyedi gyűjteményt biztosított az NSA számára magas prioritású orosz célpontokról, úgymint vezetőség és belpolitika”, olvasható a dokumentumban, melyet Edward Snowden, az amerikai hírszerzés korábbi beszállítója szerzett meg.
Egy másik dokumentumban magas rangú NSA tisztek lettek arra utasítva, hogy „megköszönjék Svédországnak az orosz célpontra irányuló folyamatos munkát és kihangsúlyozzák, hogy az FRA vezető partnerként szerepel az orosz célpontra irányuló munkában, mely magába foglalja az orosz vezetést és a kémelhárítást.”
Más kiszivárogtatott NSA dokumentumok a múlt hónapban azt is megmutatták, hogy az NSA a G8 és a G20 csúcstalálkozók után kémkedett az otthont adó ország kormányának segítségével, melyek 2010-ben a kanadai Torontóban lettek megtartva. „A kémműveletet a kanadai partnerrel szoros együttműködésben koordinálták” a dokumentum szerint, mely a CBC News birtokába jutott.
Októberben azt is nyilvánosságra hozták, hogy Washington titokban Ázsia-szerte ausztrál nagykövetségeket alkalmazott telefonbeszélgetések elfogására és adatgyűjtésre az egész kontinensen.
Sőt, más, nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a brit GCHQ („az Egyesült Királyság titkosszolgálatainak egyike, sigint tevékenységeket végez és felelős a brit kormány és a fegyveres erők információvédelméért” – forrás: Wikipedia) is segített az NSA-nek telefonbeszélgetések és külföldi vezetők valamint diplomaták email-es üzenetváltásainak ellenőrzésében a 2009-es G20-as londoni csúcstalálkozón.
Kora június óta, a Snowden által sorra nyilvánosságra hozott dokumentumok rávilágítottak Washington globális kémtevékenységére.
A legutóbbi eset szerint - melyet a Washington Post közölt -, az NSA naponta több milliárd telefonbeszélgetést rögzít világszerte.
Molnár Szabolcs

Az Egyesült Államok a gazdasági összeomlás szélén: Kína és Oroszország eltávolodik a dollárhasználattól

Az Egyesült Államok egy gazdasági összeomlást tapasztal, mert az olyan nagyhatalmak, mint Kína és Oroszország, eldöntötték, hogy nem használják az amerikai dollárt a kereskedelemben – mondja egy politikai elemző.
Az amerikai gazdaság éppen elkezd szétesni. „Oroszország, Kína és sok más ország eltávolodik a dollárhasználattól a kereskedelemben”, mondta Linh Dinh kedden, a Press TV-nek adott interjúja során.
„Tehát ha a dollár elveszíti tartalékvalutai státuszát, az élet jóval nehezebbé válik itt. Az elkövetkezendő hónapok megmutatják majd, hogy mennyire reménytelen a helyzet, tehát a hazugságok még inkább sértővé válnak az emberek számára, akiknek nap, mint nap szenvedniük kell ebben a helyzetben”, tette hozzá.
Az elemző kritizálta az amerikai médiát, amiért nem adja közre az igazságot a gazdasági helyzetről.
„A hazudozó média olyan híreket tett közzé, amelyek szerint az úgynevezett fellendülés gyorsul. Az új hazugság szerint a munkanélküliség hét százalékkal csökkent, de ez színtiszta képtelenség. Valójában csupán az amerikai felnőttek 47%-nak van teljes munkaidejű állása, és az amerikai dolgozók 40%-a 20.000$-nál kevesebbet keres évente” – mondta.
„Sokan olyan keveset keresnek, hogy élelmiszerjegyeken kell az alapvető élelmiszereiket megvásárolniuk. Sokan egyházi éléskamrákra járnak. Ismerek egy négytagú családot, két állással, akiknek muszáj ezt csinálniuk. Az apának a teljes idejű munkája mellé alkalmanként vért is kell eladnia”, magyarázta Linh Dinh.
Az amerikaiak jövedelmét is összehasonlította a havi kiadásaikkal.
„Annak ellenére, hogy a nagy bankok segélyeket kapnak és rekord profitot csinálnak, dolgozóiknak csak óránként bruttó 12$-t fizetnek, és egy átlagos bérmunkás óránként csak nevetséges 8$-t keres. Néhányan még kevesebbet. Eközben az árak növekednek, különösképpen az élelmiszerárak, a bérleti díjak és a gáz, de az inflációról szóló adat is hazugság” - mondta.
Megjegyezte, hogy az amerikai kormány „folytatja a hazudozást, hogy becsapja a külföldieket és a gazdag amerikaiakat, akik részvényeket vásárolnak. Ha fellendülés volna, 47 millió amerikai nem élelmiszerjegyekből élne és 1,2 millió iskolás korú gyermek - mely rekord számnak minősül -, nem lenne hajléktalan.”
„Már minden államban vannak sátorvárosok. Az otthonomhoz képest száz mérföldes körzetben több sátorváros is van, ahol emberek élnek a fagyos hidegben és vödörbe ürítenek. Úgy hangzik ez, mint az élet a világ legnagyszerűbb országában?” – kérdezte. („Ez volna az amerikai álom?” – szerk)
„Ezalatt, a leggazdagabb amerikaiak még gazdagabbá válnak és ez mind egy olyan kormánynak köszönhető, amely kiszolgálja a leggazdagabbakat, s eltakarja a hibáit és az átlagos amerikai emberek elárulását mindennapos hazudozással” – vonta le a következtetést.
Molnár Szabolcs

Ítéletidő a Szentföldön: 40 centis hó borítja Jeruzsálemet

Jeruzsálemet negyven centiméteres hótakaró borítja, a város megközelíthetetlen, a járhatatlan utakon vesztegel több száz autó. Az utasokat a hadsereg menekíti ki.
A városban rekedteket önként jelentkező családoknál helyezik el szombat ünnepére. Tel-Avivban is szokatlanul alacsony a hőmérséklet, péntek délelőtt 5 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A hó súlyától és a heves széllökésektől sokfelé elszakadtak az áramvezetékek.
A rendőrség felszólította az Izraelben élőket, hogy ne induljanak útnak a jeges utakon, mert az autókon nincs téli gumi. „Életveszélyes az utazás" - áll a rendőrség hivatalos Facebook-oldalán. Észak-Izraelben olyan vidékeken is havazik, ahol utoljára 1992-ben esett hó.
A rendkívüli időjárás, a rossz látási viszonyok miatt egy időre lezárták péntek délelőtt a tel-avivi Ben Gurion nemzetközi repülőteret, és az oda tartó gépeket a ciprusi Larnacába irányították át - közölte az izraeli 10-es tévécsatorna rendkívüli híradása.http://www.hir24.hu/kulfold/2013/12/13/iteletido-a-szentfoldon-ho-boritja-jeruzsalemet/