2012. február 2., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 135. Szentlélek: A nyugalmi ima

2012.02.01   ÉGI ÜZENETEK                Szentlélek: A nyugalmi ima
Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Ma a nyugalmi imáról fogok beszélni nektek. Két héttel ezelőtt, amikor a szentté válás útjáról beszéltünk, akkor megállapítottuk, hogy a harmadik szakasznak a szemlélődés a jellemző imája. A szemlélődés első fokozata a nyugalmi ima. A nyugalmi ima egy természetfölötti dolog, Én adom, a Szentlélek, és akkor adom, amikor jónak látom, és annak, akinek szüksége van a lelke fejlődéséhez rá. Mi is az a nyugalmi ima? Az ember lelki tulajdonságai, az akarat, az értelem, az érzelem, a képzelet mind megnyugodnak, elcsendesednek, innen a neve a nyugalmi imának. A nyugalmi ima alatt egy kábultságot érez az ember, a lába, a kezei moccani sem tudnak, nem tud beszélni, nem tudja fojtatni a rózsafüzért, a keble megemelkedik, úgy érzi, hogy feszíti valami belülről, és egy hatalmas nagy boldogságban lesz része. Olyan nagy örömben, ami a földön még soha nem fordult elő vele. Gondolatban kérdezi az Úr Jézust: Uram mit teszel velem? A karjaimban ringatlak Gyermekem és az Örök Élet Vizével itatlak.-válaszolja Jézus. A lélek még boldogabb lesz ettől. Az akarat oda van bilincselve Isten szemléléséhez, nem is akar mást az, aki ezt átéli. Csak azt akarja, hogy ez az állapot örökké tartson. A többi lelki tulajdonság sincs lebénulva, mert az értelem és a többi is működik. Az értelem jól tudja, hogy Isten kezében van, az érzelem pedig nagyon magas lánggal lobog. Az Isten szeretet és a hála lobog benne ezért a nagy örömért. Körülbelül fél óráig tart ez a nyugalmi ima, utána végezheti tovább az imáit, teheti a dolgát az ember. Ez a csodálatos állapot van, hogy órák hosszat, napokig is eltarthat, a nyugalmi ima hatása alatt marad, csak azzal a különbséggel, hogy el tudja közben látni a kötelességeit, munkáit, de közben az egész szíve, lelke folyton ott van Istennél. Ez egy olyan kivételes ajándék, hogy csak a kiválasztottak kapják meg. A bibliai Mária és Márta története jó példa a nyugalmi ima lelki tulajdonságainak szemléltetéséhez. Jézus meglátogatja őket, Lázár testvéreit. Mária leül a lábához és áhítattal hallgatja a tanítását. Márta pedig a konyhában sürög-forog, de közben zsörtölődik is, és mondja hangosan, hogy Uram, miért hagyod, hogy a testvérem ne segítsen nekem. Bizony mondom neked, Mária a jobbik részt választotta. Mária testesíti meg tehát a nyugalmi ima szerinti akaratot, hozzá van tapadva egészen Isten szemléléséhez. És Márta testesíti meg az értelmet, mert tudja, hogy közben szolgálni kell Istent azzal, hogy a különböző állapotbeli kötelességeket elvégzi. Tudom, vannak köztetek, akik már átélték ezt a nyugalmi imát, csak talán nem tudtak róla. Vannak köztetek, akik csak ezután fogják átélni, és vannak, akik ezt itt a földi életben nem tapasztalhatják meg, csak a mennyben. Most néhány tanácsot adok nektek a nyugalmi imával kapcsolatban: - Miután véget ért, nyugodtan járkáljatok, lélegezzetek mélyeket, folytathatjátok az imátokat, végezzétek a munkátokat. De hogyha éppen benne vagytok a nyugalmi ima állapotában, akkor ne folytassátok a rózsafüzért, mert egyszerűen elillan a boldogság, ugyanis Jézus azt akarja, hogy e kegyelem alatt egészen adjátok át magatokat neki, ne beszéljetek, ne imádkozzatok, csak a szívetek mélyéből gondoljatok rá nagy szeretettel és hálával. Gondolataitokkal ne zavarjátok, ne gondolkodjatok azon, hogy miért kapjátok, miért éppen ti stb., mert ez megint csak elzavarja ezt a csodálatos pillanatot. Tudom, hogy mindannyian szeretnétek elérni ezt a nyugalmi imát, csak arra gondoljatok, hogy a Mennyországban lévő szentek nagy többsége soha nem tapasztalt meg a földön ilyen nagy örömeket, mégis szent lett belőle. Tudjátok a szentté válásnak nem az egyetlen útja a szemlélődés, a nyugalmi ima, a látomások, az elragadtatások, a lelki jegyesség, a lelki házasság. Ez csak egyetlen egy fajta útja a szentté válásnak, ezt képviseli nagy Szent Teréz. Egy másik útja a tevékeny felebaráti szeretet, mint pl. Teréz anya példája, aki összegyűjtötte a betegeket és szegényeket és ápolgatta őket. Azután az áldozatok és szenvedések útja, mint Pió atya élete, aki sokat szenvedett a stigmáktól. De egyetlen szentre sem jellemző, hogy az egyik utat képviseli, és a másik kettőben nem vesz részt, ez a három út keveredik a szentekben. Nem tudtak volna kiteljesedni, annyi jót tenni életükben, ha Pió atya csak a stigmákat kapja meg, de nem lettek volna látomásai, vagy Teréz anya csak a betegeket ápolná, de nem lenne semmi nagy szellemi öröm számára, vagy nem lenne semmi szenvedése, vagy Nagy Szent Teréz örökké csak a saját boldogságával törődött volna, és nem tett volna semmit az emberekért, pedig valójában milyen sok kolostort alapított, és sok társnőjén segített. Gyermekeim, bennetek is keverednek az irgalmasság cselekedetei, az örömök, a szenvedések, amit felajánltok. Ne könyörögjetek, hogy mindenképpen kapjátok meg a nyugalmi imát, hanem bízzátok rá, mert Ő tudja, hogy kinek mikor van rá szüksége. Nagy Szent Teréz összehasonlította az édesanyával, ahogyan szoptatja a kisbabáját. A kisbaba egyszercsak elengedi a mellét, és lefröcsköli a kis száját, a baba nyitott szájába befröcsköli a tejecskét. Így van ez a nyugalmi imában, mert Jézus az édesanya, ti vagytok a kisbaba, és Jézus belefröcsköli a szátokba, anélkül, hogy ti bármit tennétek. Ezért mondtam, hogy nem kell megzavarni a nyugalmi imát sem beszéddel, sem gondolatokkal.
Hogyan is van jelen az egész Szentháromság, és a Szűzanya. A Mennyei Atyán hófehér ruha van, csak úgy ragyog a dicsőségtől, hófehér a haja és a szakálla. Nagy szeretettel végignéz rajtatok és odamegy mindegyikőtökhöz és nagy szeretettel megáll előttetek. Mint ahogy ti szoktátok tenni az evangélium előtt, Ő is kicsi keresztet rajzol először a homlokotokra, és így szól: -Drága Gyermekem, megjelölöm ezzel a pici keresztel a homlokodat, azért, hogy amit ma hallottál, jól vésd be az emlékezetedbe, és emlékezz rá, hogy ha ez megtörténik veled az életben. Azután egy kis keresztet rajzolok az ajkadra, hogy mondd el másoknak is, akik fogékonyak rá. Azután a szívedre is rajzolok egy kis keresztet, azért, hogy föllángoljon a szíved a boldogságtól, mert hallottad, hogy Isten mekkora nagy ajándékokat osztogat az övéinek.
Jézus is itt áll veletek szemben, hófehér ruha van rajta, aranyöv a derekán, hullámos barna haja lágyan omlik le a vállára, nagyon szép mosolya van, kitárja kezét, mintha mindnyájatokat egyenként magához akarná ölelni. Azután a tekintetét keresően végigjáratja a lelkeken. Azt keresi közületek, akinek legközelebb odaadhatja a nyugalmi imát, otthon a rejtekben. És most magamról szólok, a Szentlélek Istenről. Én ma ezt a beszédet egy lángoló tűz alakjában mondtam el nektek, ez a tűz most is itt van, eszközöm jobb keze mellett. A padlótól a mennyezetig ér, most pedig csóvákra oszlik, annyira ahányan vagytok. Tárjátok ki a szíveteket, hogy belé helyezhessem a lángcsóvákat, hogy lobogjon benne az Isten szeretet, a hála. A Szűzanya fején egy hófehér átlátszó tüllfátyol van, rátok mosolyog, azután letérdel a Mennyei Atya elé, kezét összetéve így imádkozik:- Atyám, kérlek tekints le drága gyermekeimre, akik minden alkalommal itt vannak és mindig külön elmondják a medugorjei rózsafüzért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Add meg nekik, hogy addig amíg élnek a földön, ők is részesüljenek ebben a gyönyörű ajándékban, a nyugalmi imában. A Mennyei Atya válaszol: -Drága szeretett leányom, kérésed nagyon meghatott, és most a te kedvedért megígérem, hogy most, akik most itt ülnek, meg fogják kapni még életükben ezt a gyönyörű ajándékot, a nyugalmi imát. Csak legyenek türelemmel, az egyik előbb, a másik később. És most Én, a Szentlélek Isten az én végtelen isteni szeretetemmel megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Egy szőnyegbombázás volt az elmúlt 20 év

Nagyjából így lehet jellemezni az elmúlt 20 évet. Háború van. Sunyi, alattomos, de annál gyilkosabb háború. Ha két ellenséges fél áll egymással szemben, akkor mi is a háború célja? Az akaratomat rákényszeríteni a másikra, és megszerezni felette az irányítást. Ha a háború alaptörvényeit nézzük, akkor látható a mai helyzet. Állami vagyonunk nincs (ami van, az gyakorlatilag a nullával egyenlő). Megszűntek a gyáraink, a termelő struktúrát teljesen szétverték, a termőföldjeink a nyugati régióban már teljesen osztrák gazdák kezén vannak. Megjelent és folyamatosan nő a munkanélküliség, ami addig nem létező fogalom volt. A mezőgazdasággal összefüggő termelő üzemeinket lerombolták, felrobbantották. Gyárainkat szintúgy lerombolták. Történelmi jelentőségű cégek szűntek meg, mint például a GANZ, FÉG, VIDEOTON, IKARUSZ. Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag felszámolódott a teljes önálló magyar ipari és termelői rendszer.
Ha kijelentem azt, hogy egy háborút viselő fél elsődleges célja, hogy lerombolja az ellenséges ország iparát, hogy elvágja a termeléstől, akkor a Nyugat teljes sikert aratott. A második világháború szőnyegbombázásai nem okoztak akkora károkat, mint a jelenlegi nyugati rablókapitalista horda! Ezt a fosztogató bandát nevezik Európai Uniónak, és minden egyes ember, aki ezekkel tárgyal, nekik bármilyen kedvezményt tesz, velük egyáltalán szóba áll, semmi egyéb, mint hazaáruló! Ha most egy pillanat alatt kivonnák a nyugati cégeket, az ország pillanatok alatt összeomlana, mert a hazai ipar még egy cipőfűzőt sem tudna legyártani. Ennél azonban sokkal rosszabb a helyzet.
Az állam 300 ezer milliárd forint állami vagyonnal rendelkezett 1989-ben. Ez a mai árfolyamon 1300 milliárd dollár, akkori árfolyamon 3700 milliárd dollár. Jelenlegi államadósságunk 150 milliárd dollár (egyesek szerint a valós adósság 170 milliárd dollár). Vagyis az állami tulajdon a mai árfolyamon a mai adósság majd 10 szerese volt. Jelenleg ez az állami vagyon eltűnt, nincs. Van helyette viszont 150 milliárd adósság. Egy teljes szőnyegbombázás abban a helyzetben, ha ipari várost ér, a legrosszabb esetben is pár milliárd dollár kárt képes okozni. Vagyis nekünk összességében annyi kárunk lett, hogy kijelenthetjük, a Nyugat a hazai cinkosai segítségével porrá, rommá bombázta az egész országot. De tovább megyek, mert ez még nem elég. Ha összességében nézzük az eltűnt vagyont és az összes adósságunkat, akkor a jelenlegi árfolyamon a hiány és az adósság összesen 1500 milliárd dollárt tesz ki. A Japánban végigsöpört cunami 150 milliárd dollár kárt okozott, és meghalt 16 000 ember. Nálunk a Nyugat irányítása alatt évente 75 000 ember hal meg a műtőasztalon úgy, hogy még meg sem született. Látható, mi is történik hazánkban? Az összes háborús veszteségünk pontosan tíz cunami kárösszegét teszi ki. Vagyis kormányaink semmi egyebet nem tettek, mint két évente a magyarság nyakába szabadítottak egy cunamit. Ezt követte el minden egyes kormány sorjában, ahogy hatalomra kerültek.
Felvetődik a nagy kérdés, vajon hová lett ez az iszonyatos összegű vagyon? Nagyon egyszerű. Legfőképpen a nyugati zsidó kezében, kisebb részben magyar zsidók és csicskáik kezében, valamint egy része szétosztva az ezeket kiszolgáló bűnsegédeknek. Vállalkozóknak, feltörekvő politikusoknak, ingyenélőknek. Nyugodtan kijelenthetjük, minden egyes politikus, aki az elmúlt 20 évben bejutott a parlamentbe, annak tudomása van erről, és pontosan ezért cinkos az egész műveletben. Az egyik mert segített benne, a másik meg mert legitimálta idő közben az egész hazaárulást.
Hazánkat szétbombázták, ez tény! A nemzet egy romhalmaz tetején ücsörög valójában, vagyonából teljesen kiforgatva. Mert amit itt látni mint működő gyárat, céget, ahhoz a magyarságnak semmi köze. Csak éppen itt van, de lehetne máshol is. Egy nyugati elemzés szerint a Nyugat teljesen ellustult, 35 órás munkahetekben dolgoznak, illetve egyáltalán semmit nem tesznek. Angol jelentés szerint már a harmadik olyan angol generáció nő fel, ahol rengeteg család a vendégmunkások lakásbérléseiből, helységek kiadásából él, és soha egyetlen percet sem dolgozott. Angol fiatalok tízezreinek fogalma sincs róla, mi az a munka, mert soha nem látott még embert dolgozni. Eközben a keleti régió - a jelentésben külön kiemelve Magyarországot - halálra dolgozza magát.
Igen, ez a helyzet. A Nyugat egyszerűen egy más háborús stratégiával elfoglalta az országot, és rabszolgasorba döntötte. Ehhez pedig nem tankokat használt, hanem magyarul beszélő hazaárulókat, akiket politikusnak hívnak.
Végezetül már csak egyetlen kérdés maradt. Lehet ebből kitörni? Meg lehet ezt a helyzetet változtatni? Igen, meg lehet. De tudni kell: a szabadságot soha nem adják ingyen. A szabadságért nagyon sok áldozatot kell hozni, azért a nemzetnek meg kell szenvedni. Kérdés, hogy van-e még a nemzetben annyi, hogy meghozza a szükséges áldozatokat. És ami szomorú de igaz: minél több áldozatot hoz meg érte, annál szebb lesz a győzelem, és annál jobban fog vigyázni a kiharcolt szabadságra!
Kemény Gábor

http://tttweb.hu/index.php?rovat=ekonyvek&konyv=175


Ismerkedjünk meg az ellenséggel!

A legtöbb ember nem tudja behatárolni, hogy miért alakult ki a globális pénzválság, és ennek folyományaként a kisemberek egyre növekvő mértékű elszegényedése, és tragédiáik. Szinte minden esemény a fejünk felett, manapság már olyan mozgató erők hatására történik, amiket amiket nem tudunk befolyásolni, "megbüntetni" azért, mert elérhetetlen távolságban, és olyan "védelemmel ellátva" léteznek, hogy egy-egy állam, kevés kivétellel ehhez túl gyenge, mégha meg is merné próbálni a "széllel szembeni vizelést".
Sokan, miután a fősodratú média nem beszél, nem beszélhet, nem mer beszélni róla, a híradások alapján arra gondol, hogy a problémák csak helyi szintűek, hogy kizárólag a helyi kormányok bénasága, hozzánemértése okozza az egyre mélyülő válságot, az eladósodást.
Jó szokásomnak megfelelően, nem alulról, hanem felülről kell lefelé gombolyítani a szálakat, mert alulról kezdve elveszünk a részletek között.

Korábban a bankárkaszt megtestesülése, a FED-re (Federal Reserve System, szó szerint „a Szövetségi Tartalék Rendszer"), az amerikai jegybankra és ennek tulajdonos kezelőjére a Rothschild -klánra fókuszálódott, de ettől sokkal mélyebben árnyalt a kérdés. A Bilderberg Group karjai felölelik az egész világ pénzrendszerét.
Való igaz, hogy 1913-ban az amerikai pénzkiadási jog magánbank kezébe került, és itt felidézhető Thomas Jefferson 1802-es híres kijelentése, miszerint:

"Polgáraink szeme nincs eléggé nyitva ahhoz, hogy lássák bajaink igazi okát. Ezt szinte mindenben keresik, kivéve a bajok igazi okozójánál, a bankrendszernél nem. Ez a rendszer bizonyos formában hasznos is lehetne, de ma már visszaélésekhez vezetett, mivel összeegyeztethetetlen a közösség biztonságával és jólétével. A legőszintébben hiszem, hogy a bankok hatalma veszélyesebb, mint a fegyverben álló hadseregeké; és az az elv, hogy finanszírozás címén olyan pénzt költsünk el, amit majd az utódainknak kell megfizetni, nem más, mint nagyarányú hazárdjáték a jövőnkkel."

A nemzeti önrendelkezési jog ma a pénzrendszerrel való rendelkezési joggal egyenlő, tehát az tekinthető a nemzeti szuverenitás hordozójának, aki a monetáris felségjogokat gyakorolja.
Az amerikai állami pénzrendszer felduzzasztott adósságállománya deficitként jelentkezik mindazon országok pénzrendszerében, amelyek "hiteleznek" az USA-nak, vagyis elfogadják az amerikai értéktelen államkötvényekben történő fizetést. A félelmetes nagyságrendű adósságállományt az sem kompenzálja, hogy a Goldman Sachs Group, Inc. tevékenységén keresztül hatalmas pénzösszegek vándorolnak a manhattani központú cég "befektetőinek tulajdonába", amely a jelenlegi bankrendszer minden szegmensét, valamint a hitelminősítőket is irányítja, viszont az államkötvények fedezetéhez ennek a pénznek semmi köze. Ezeknek a "befektetőknek" nincs semmilyen felelőssége. A számlát az amerikai adófizetők, és a világ balekjai állják, de a balek szerep sem teljesen önként vállalt.

Példaként saját bőrünkön tapasztalva is tanulmányozható, mit lehet egy bankok és IMF elleni propaganda, valamint az "államadósság csökentése" jelszavak hangoztatása okán meglátni. Orbán, nemzetvezetőnek beállítva magát, a nyugdíjalapok átjátszásához kampányba kezdett. Megbízása arra szólt, hogy megfossza maradék tartalékaitól az országot, úgy átjátszva ezeket, hogy az államadósság ne csökkenjen, és számottevő inflációt is előidézzen. Mindkettő sikerült, és még politikai tőkét is kovácsolt magának az EU ellenes tömegtüntetés saját javára fordításával, vagyis szimpátiatüntetésként kommentálva. Természetesen az előző esetében segítségére voltak a Goldman Sachs által dróton rángatott hitelminősítők is, bebizonyítva, hogy az államadósság soha nem lesz kifizethető! Nehéz lenne elhinni, hogy a pénzügyi tanácsadók, ha más nem Líbia példája után, nem látták volna előre, hogy mire lesz elegendő a "magyarkodónak látszó álvirtuskodás".

Kadhafi elkövetett néhány hibát. Először is, nem árulta el az országát, népét. Másodszor nem fogadta el a dollárt, és minden olajeladás kifizetését aranyban kérte. A harmadik hibája az volt, hogy ezt az aranyat a Goldman Sachsnál fektette be, és amikor a Goldman Sachs körül "sűrűsödni kezdett a levegő", vagyis nagy veszteségek érték, visszakövetelte befektetéseit. Ezzel aláírta a halálos ítéletét, ahogy Szaddam Husszein is.A Kadhafi-rezsimet nem a felkelők, a NATO vagy USA likvidálta, hanem a Goldman Sachs "befektetői", és ez elsősorban és természetesen, Washington és a Wall Street túlzottan "barátságos" viszonyának köszönhető. A falkában vadászás közös zsákmányt jelent, és közös felelősséget. Franciaország és Nagy Britannia "befektetői" is részt kértek a zsákmányból.

Akár az amerikai törvényhozásban, akár az európai pénzügyi és politikai irányításban, egyre több Goldman Sachs "nevelte" arc tűnik fel. Beépített emberek, irányítva az EU és az euró összeomlását, és ezt az sem tudja megakadályozni, hogy az EU gazdaságilag erősebb országai összezárnak a perifériákon helyet foglaló országok kifosztásában. Az EU pénzügyi rendszere úgy van megcsinálva, hogy alkalmatlan a fejlődésre, és önmagától is bedőlne. A korábbi ECU-s rendszer még jól működött, de az euró bedőlése a jelenlegi tendenciák szerint, legkésőbb 2013 közepére bekövetkezik. Az euró bedőlésével sajnos bedől a forint is, mivel a forint, hozzávetőleg 5%-kal magasabb áron tulajdonképpen eurót jelent. Ez az 5% a kamat, ami a pénzünket terheli, és az inflációt gerjeszti, mivel a hitelpénzzel működtetett kamatkapitalista pénzgazdaságba strukturálisan be van építve az infláció.
Tulajdonképp ugyanaz a rendszer az EU-val is, mint azok a tagországok esetében, akik lemondtak a saját pénzkibocsátási jogukról.
Magyarországon Orbán 2000. november 26-án jelentette be, hogy Járai kinevezésekori kikötéseként az MNB törvényt módosítsák, az EU "kérésének" megfelelően "a nemzeti bank függetlenségének további erősítése céljából". Az MNB nem hitelezhet az államnak, viszont a titokban hozott és alkotmányellenesen titkosított monetáris döntések eredményeként, évi 8 milliárd dollárt von el a magyar társadalomtól. Akié a monetáris hatalom, ténylegesen az rendelkezik az országgal. A fiskális politika csupán a monetáris döntések által a társadalom számára meghagyott maradék pénz újraelosztását végzi el.

Az a nemzetközi pénzügyi közösség, amely működteti, és irányítja a központi bankokat, kényszeríti, hogy csak kamattal megterhelt "hitelpénzt" lehessen forgalomba hozni. Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Japánban, az Európai Unió országaiban, a nagy közép és dél-amerikai országokban, mint Brazília, Argentína, Venezuela és Mexikó, és ma már ez a helyzet a szovjet birodalom utódállamaiban és a kelet-európai országokban is.

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, úgy tűnik, hogy a "rendszerváltoztatásra" igazából a további eladósítás miatt volt szüksége a pénzügyi internacionálénak. A végső célt, Orbán korábban gyakran emlegetett "új világrendjét", az NWO-t, nem titkolt elképzeléseik alapján már jól ismerjük.
A montáris bankpolitika egyeduralmának csak a kamatmentes sajátpénz kibocsátás vethet véget, de ehhez le kell szakadni nem csak az Európai Unióról, de a nyugati, Goldman Sachs, IMF, Világbank és EKB felügyelte tömbről is, ha lehet, mindenkinek, bár ez csak egyszerre, vagy nagyobb csoportokban lehetséges! Az inflációt gerjesztő hitelpénz alkalmazásának elkerülhetetlen eredménye a háború, amit remélhetően keleten is így látnak (majd), mert jelenleg a világon csak egy helyen működik háborítatlanul és kiválóan a sajátpénz, Channel Islands Guernsey közigazgatási területén.

Tulok

ORBÁN „BŰNE” (avagy a BANKOKRÁCIA uralma….)

Mark Bray, a világmozgalommá vált FOGLALJUK EL A WALL STREET-t mozgalom szóvivője, pontosan fogalmaz: „A mai globális rendszerben a nemzeti kormányok és a politikusok lekötelezettjei a piacnak.
A HATALOM UGYANIS A TŐKÉBŐL ERED, mely utóbbi meghatározza a politikai osztály összetételét, azokat az ügyeket, amelyeket kiemelten kell kezelniük. Teljesen tökéletes megfogalmazás.

Ebből az aspektusból érdemes vizsgálni a magyar kormányra nehezedő, szinte példátlan nemzetközi nyomást, amellyel vissza akarják terelni az ortodox útra, az engedelmes kezes bárány szerepébe.

Ez a történet ugyanis a PÉNZ-ről szól !

A többi csak maszlag.
Nézzük higgadtan, mi is történt
Amikor Orbán 2010-ben ca. 7 %-os hiánnyal átvette a költségvetést, szerette volna 5-6 %-os deficittel zárni az évet, de az UNIÓ 3-3,5 %-ra kötelezte. Ha Orbán akkor az IMF/EKB szájíze szerint jár el, és a román/portugál/görög/olasz stb módszert követve ab start csökkenti a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat, akkor ma olyan törvényeket hozhatna, amilyeneket akar, kis túlzással a kutya sem törődne vele, vagy enyhe rosszallással megúszná.

De Orbán pionírként az un. ;unortodox; utat választotta, kétszer is belenyúlt az extra profitot bezsebelő bankok zsebébe (bankadó, deviza hiteleseket segítő akciók), egyidejűleg megadóztatta szolgáltató multikat, ezzel a tőke számára veszélyes precedenseket teremtett.
Innentől kezdve: fekete seggű céltábla a hátára rajzolták a célkeresztet.

Ráadásul - a további hitelfelvételt elkerülendő - visszavette a bankoknak korábban átpasszolt magán nyugdíjforrást, beseperte a kezelésre kiadott tőkét, elkezdte bolygatni a szemérmetlen PPP beruházásokat, stb.

Orbán kapitalista demokrácia felfogása szignifikánsan eltér az atlanti régióban uralkodó liberális modelltől, amely a spekuláns tőke kontroll nélküli szabad mozgását preferálja, és eljelentékteleníti az értékteremtő munkát. Orbán azt merészeli gondolni, hogy a társadalmak érdeke fontosabb, mint pénzvilágé.
Egy kis/közepes ország vezetőjeként olyan dolgokat mondott ki elsőként, amelyek az európai politikai felvilágban ma még politikailag inkorrekt-nek, tabunak számítanak, illetve a tőkének lekötelezett politikai felvilág egzisztenciális okokból agyonhallgat: A spekulatív kapitalizmus jövőtlen! Vissza az értékteremtő munkához! (Milyen érdekes, a minap ezzel a címmel adott ki egy könyvet Bill Clinton, de az sem okozott nagy hullámverést)

Azon kevés uniós ország közé tartozunk, akik egyensúly közelébe hozták a költségvetésüket, de Orbán durván sértette a bankokrácia érdekeit, kihívta a haragjukat, és elkezdődött a megleckéztetése
Az USA magyar szakértője, Charles Gáti (egykori Szabad Nép újságíró) már februárban közölte az ott járt delegációval: Csinálhattok ti bármit, az év végére leminősített demokrácia lesztek!
Ez világos, tiszta beszéd

Hogy is mondta Mark Bray? ;A hatalom a tőkéből ered!...
Az európai politikai felvilág és az UNIÓ bankokráciától egzisztenciálisan függő apparátusa a demokratikusnak álcázott kulisszák mögött az intézkedéseivel a bankokrácia érdekeit szolgálja. A legfontosabb a bankok örökös ;megsegítése;, a liberalizáció, a globáltőke kezében lévő sajtó;szabadsága; és valójában tojnak a társadalmakra, például nem tiltják a bankok egyoldalú szerződés módosításait.
A demokrácia intézményeinek a fontosságáról papolnak, de ha az érdekeik úgy kívánják, azonnal félresöprik az eszményített elveket és a saját bankembereiket ültetik a görög/olasz miniszterelnöki székekbe. Választás nélkül, mint ;szakértői miniszterelnököt

Orbán egyelőre megakadt a torkukon, a szinte példa nélküli 2/3-a ingerli őket, nem tudják belső kompromisszumokba kényszeríteni, és nem bocsátják meg neki, hogy él a 2/3-ával.
Orbán láthatóan másképp gondolkodik, mint a tőke vazallusai, ezért tüske a körmük alatt, akit be kell törni, vagy el kell távolítani; félnek a további precedenseitől.
(Szerintem Bajnait szeretnék kinevelni, ezért kapott kivételes katedrát/ösztöndíjat az elitképző amerikai egyetemen. Ő az emberük, ő sokkal kezesebb, azt teszi, amit elvárnak tőle. Az ő minisztere majd könnyes szemmel olvasná fel - mint az új olasz – hogy nominálisan csökkenti a béreket/nyugdíjakat és durván visszavágja a szociális juttatásokat..
Bajnai szerint „civilizációs előrelépést” jelent, ha az ország lefekszik az IMF-nek. Elképesztő..)

2012 kritikus év lesz.

Az országnak vissza kell fizetni 5 milliárd eurót.
Ezt meg lehetne oldani az MNB ca. 38 milliárd euro deviza tartalékából, amelynek egy része a Gyurcsányék által felvett 25 milliárdos hitelből származik. Ez a pénz ott döglik az MNB-ben, nem „dolgozik” és ca 700 milliárd HUF/év kamatot fizetünk utána. Orbán „menekülési útvonala” logikus, de a független MNB keresztbe áll, ezért módosították úgy az MNB törvényt, hogy adott esetben meglegyen a belső többség ehhez a tervhez.
Na, ez csapta ki a biztosítékot, mert bankokrácia érdeke az, hogy Magyarország új hitelt vegyen fel, magasabb kamatokkal, szigorúbb feltételekkel…
Ez a lényeg! Mert annak a rendnek kell uralkodnia a világon, amit a bankokrácia akar!
(A lóláb nagyon kilátszik, mert akkor nem tiltakoztak a jegybank függetlenségének megsértése miatt, amikor Gyurcsány 9-ről 13-ra emelte jegybanki tanács létszámát, mert az akkori bővítés a szájuk íze szerinti volt.)

Kemény harc, belekényszerítik az országot egy új hitelbe, amelynek a feltételeit a bankokrácia diktálja. Ez az üzlet, ezért fontos az MNB „függetlensége”, noha jelen esetben- a véleményem szerint – az MNB álláspontja nem szolgálja az ország érdekeit.

Az összes többi vád csak figyelem elterelő marhaság:

-Ha valaki azt mondja, hogy Magyarországon ma nincs sajtószabadság, az nem olvas/néz/hallgat médiát.
-Lehet azon vitatkozni, hogy elég-e a 14 elismert egyház, hogy valaki megtalálja a kapcsolatát az Istenhez, de most éppen 82 - nagyrészt friss alapítású - egyház tolong az elismerésért, azaz az állami támogatásért, adókedvezményért. Az áramtolvaj sajókazai cigányok újabban buddhista szekta lettek és tartják a markukat…
(Sajátos fintor, hogy a korlátozást az az USA kifogásolja, ahol virágoznak a nyerészkedési céllal létrehozott „üzletegyházak”. No, lám! Megint a pénz… Egyébként is: mi köze hozzá? A kölcsönösség elvén mi kifogásolhatnánk az USA elfajzott üzleti gyakorlatát?)
-Hogy lehet az hitelfeltétel, hogy a magyar bírákra ne vonatkozzon a 62 éves, általános nyugdíjkorhatár?

Ebben harcban minden eszköz megengedett. Miután az USA külügyminisztériuma közölte, nem hozza nyilvánosságra Hillary Clinton Orbánnak írt levelét, mert az bizalmas, idejön Charles Gáti és felolvassa a Klubrádióban. Teheti, mert valószínűleg ő írta, de legalábbis gesztorálta…
(Az ember kínjában röhög: az USA külügyminisztere kiáll a 27%-al kisebb összegű ajánlata miatt frekvenciát vesztő Klubrádió mellett, holott ezt legfeljebb akkor tehetné, ha az versenyképes ajánlat mellett vesztett volna. Gondoljunk bele, mi lenne, ha Orbán kifogásolná, hogy egy friss törvény szerint az USA-ban a terrorista kapcsolatok gyanújába került embereket kivonták a polgári törvénykezés hatálya alól és a katonai szervek korlátlan ideig fogva tarthatják őket…)

Folyik az elszánt nyomás gyakorlás.

Az USA kifogásolja, hogy Orbán a parlamentben erővel érvényesíti az akaratát, miközben ő maga -parlamenteken kívűl- méginkább ezt teszi az egész világgal.
Az UNIO egzisztenciális bürokratái keménykednek, sőt fenyegetőznek. ”Adj hatalmat egy hivatalnak, és az elhatalmasodik rajtad!” Az amerikai/zsidó tőke az euro torkára tette a kést, de ők a magyar törvényekkel szórakoznak.
Az MNB-nek már régen be kellett volna avatkoznia a forint védelmében, de eddig nem tette. Miért?
A magyar ellenzék kórusban drukkol azokért az IMF megszorításokért, amelyek majd a különadók helyett a társadalomra terhelnék az újabb terheket. Józan ésszel felfoghatatlan.

Hogy mi lesz a vége?

Nem tudom. Valószínűleg egy fájó kompromisszum.
De én, magyar állampolgárként annak drukkolok, aki értem küzd, akkor is, ha esetenként hibázik is…

Ő CSAK TUDJA….

William Odom amerikai tábornok és kémfőnök: „A szocialistáknak bűntudatuk van és gazsulálnak nekünk. Ez olyan előny, amit csak a bolond hagy kihasználatlanul. A volt magyar kommunisták úgy adják be a derekukat, mint annak idején tették ezt a szovjet gazdának.”

Hmm...

Egy friss nemzetközi tanulmány szerint: „Az iparban egyszerűen elfogyott a profitszerzési lehetőség és a nemzetközi tőke rávetette magát a szolgáltatási szektorra, hogy lehetőleg minél nagyobb részt szerezzen a még bővülő piacokból. Az UNIÓ fejlett vidékein a GDP
70 %-át teszik ki a szolgáltatások és az új munkahelyek 98 %-a a szolgáltatási szférában keletkezik.”
Ez baj, mert a szolgáltatási szektorban javarészt az értékteremtő reálszféra által korábban megtermelt jövedelem kering…. Ami szépen átszivárog a bankok zsebébe.

Az a világ, amelyben az értékteremtő munka elveszti a jelentőségét, össze fog dőlni.

HOL A LÉ ?

Ha bekapcsolom a TV-t/rádiót, dőlnek rám a hírek a BKV küszöbön álló csődjéről, vehemensen sürgetik az állami segítséget.
Budapest, az ország leggazdagabb városa, de a költségvetéséből arányaiban messze kevesebbet költ a saját közlekedési cégére, mint a többi nagyváros.
Az a főváros követeli az állami segítséget, amelynek a Demszky féle „szakértői” vezetése elpocsékolta a főváros javait. A mindig mérvadó Heti Válasz oknyomozó cikke ugyanis újabb elképesztő privatizációs disznóságot tárt fel, de az nem keltett különösebb visszhangot. Nem, mert Magyarországon az államtól/köztől lopni szót sem érdemlő, bocsánatos bűn… Pláne, ha a bal-lib teszi.

Demszky 1997-ben 25 évre koncesszióba adta a Fővárosi Vizművek irányítását a francia Suez-nek, a Fővárosi Csatornázási Művek irányítását a francia Veolia-nak. Ezt technikailag úgy oldották meg, hogy a két cég részvényeinek 25-25 % -áért a két francia cég 16,5 milliárd illetve 16,9 milliárd HUF-t fizetett, de a két részvénycsomagot a fővárosnak 2022-ben ca. 17 ill. ca.18 milliárdért vissza kell vásárolnia! Ezért a pénzért (ami tulajdonképpen csak hitel) a franciák megkapták a vízművek és a szennyvízművek abszolut irányítási jogát… Ez már eddig sem tűnik jó üzletnek.
A Heti Válasz szerint viszont 1997-2011 között, különböző jogcímeken a Suez 35 milliárdot, a Veolia 42 milliárdot vett ki a két fővárosi cégből… Ez eddig összesen 77 milliárd.
A szakértők prognózisa szerint 2012-2022 között, tehát a szerződések kifutásáig, a franciák előreláthatólag további 30 illetve 35 milliárdot tehetnek zsebre…
Szépen lerabolják a két céget.

Másfelől a BKV hitelállománya ugye ca. 70 milliárd.

Ha a „szakértői” fővárosvezetés csak annyit tesz, hogy ezt a pénzt nem engedi át a franciáknak és átforgatja a BKV-ba, ma nem lenne adóssága cégnek és lenne pénze illetve vehetne fel hitelt a vészesen elaggott járműparkjának a megfrissítésére…
De nem ezt tette, hanem olyan szerződéseket kötött, amilyeneket épeszű ember nem…
A „miért”-re csak egy magyarázat van: privátilag megérte nekik.

A Suez és a Veolia cégekben a francia államnak 36-40 % tulajdon hányada van, de Párizs városa ettől függetlenül 2010 januárjában szerződést bontott az extra profit vezérelt „nemzeti” szolgáltatóktól, megengedve magának azt a demagógiát, hogy „a víz nem árucikk, magától értetődő, hogy a kezelését elvegyük a magánszférától és azzal a közösség gazdálkodjon.” (Ha ezt Orbán mondaná, az színtiszta demagógia lenne…)
Képzeljétek el, hogy milyen levelet írna Sárközy Orbánnak, ha Tarlós is ezt tenné, ha már a magyar cafetéria utalványok nyomtatásának visszaállamosítását is nehezményezte.

Ui: Elképzelhető lenne, hogy a franciák az ottani vízműveket vagy a cafetéria utalványok nyomtatását rábízzák egy magyar cégre? Ilyet csak egy hülye gondolhat…

Mert Orwellnek igaza volt: vannak egyenlőek és vannak egyenlőbbek…

M. Gy.


Leállt a Malév - Orbán Viktor eladta

 

2012. február 3-án 06:00 órakor leállt a Malév. Kár terelni a szót a lényegről, a Malév működése közvetlen brüsszeli utasításra lett beszüntetve. A hivatalos változat szerint az, hogy a kormány rendszeresen soron kívüli hiteleket biztosít a Malév működéséhez, veszélyezteti más társaságok versenyképességét. Magyarul a magyar állami légitársaság működése piaci hátrányt jelent a Magyarországon működő külföldi légitársaságoknak, ezért el kell törölni.
A Malév leállása még egy valamit jelent: Magyarország már most közvetlen brüsszeli fennhatóság alatt van. A Malév támogatása a költségvetés részét képezi, és Brüsszel megvétózta a kormány kiadásainak egyik tételét. Természetesen véletlenül sem azért, hogy a belga vagy a francia légitársaságoknak nagyobb bevétele legyen, hanem hogy a kormány tartani tudja magát a 3%-os hiánycélhoz.
A kormány alárendelt helyzetét a fővonalú média is elismeri. "A kormányfő a Malév-leállással kapcsolatban - amit fájdalmasnak nevezett - azt mondta: a "ménkű" akkor csapott be, amikor az EU úgy döntött, hogy a magyar kormány nem adhat további pénzügyi juttatást a Malévnek." Vagyis Brüsszel döntése, nem a kormányé.
Korábban Orbán Viktort brüsszeli jelenését követően órákon át várta a gépe, ami végül a miniszterelnök nélkül indult el (ezt a gépen utazó Mesterházi Attila közölte). Orbánnak ugyanis sürgős dolga akadt. Ráparancsoltak az uniós döntéshozók, hogy "maradsz, meg kell beszélni a színjáték következő felvonását". Orbán pedig maradt, és megbeszélték, hogy a Malév le fog állni, mert már megvan, ki fogja felvásárolni. Orbán kijelentette, hogy a Malév kapcsán befektetők még nem jelentkeztek, de mivel a kormány mindig hazudik, kijelenthetjük, hogy a Malév felvásárlásáról írt szerződést már alá is írták.
Ébresztő! Ideje lenne végre felismerni, hogy nincs magyar állam. A helyzet csak rosszabbodni fog, és tüntetéssel, szavazással nem mentek semmire!
Fenyvesi Áron

A MALÉV felszámolása az IMF feltétele volt!


Az ál-nemzeti, magyarkodó kormányzat a csakazértis hőzöngés után elkezdte feladni állásait, a Soros-fióka fideszes nagyokosok komolyan belekezdtek az országot felszámoló üzelmeikbe. Önálló magyar államról már nem beszélhetünk, de ettől függetlenül amink még van, arról az Orbán-kormány lemond, önként és dalolva. Kissé naivnak kell lenni ahhoz, hogy azt mondja az ember, hogy ez nem volt benne a tervekben, és az úgynevezett miniszterelnök a kormányával egyetemben a nemzetet akarta szolgálni, csak hát győzött a nyugati túlerő. Nem volt itt szó semmilyen valós szembenállásról, csak cionista érdekellentétről. A MALÉV kivégzése az ország felszámolásának egyik stációja.
Egy a Liszt Ferenc 'Ferihegyi' repülőtér biztonsági részlegén dolgozó középvezető ismerősünktől kaptuk azt a hírt, miszerint a MALÉV csődhelyzetbe kényszerítése az IMF feltétele volt. "Mindent előre lezsíroztak", a biztonságiakat előre tájékoztatták, "fel tudtunk készülni a várható káoszra" - fogalmazott ismerősünk. Elmondása szerint a repülőtéren dolgozók előtt nyílt titok, hogy az IMF áll a MALÉV bedöntése mögött. "Nem volt olyan ok, amiért ne mehetett volna minden tovább, ahogy eddig. Persze voltak adósságok, de az minden társaságnál van, még az amúgy nyereségesen működőknél is." 
A pilóták és a kiszolgáló személyzet is mind erről beszél. Néhány ember, akiket átvettek a diszkont légitársaságok, befogják a szájukat, mert félnek, de a többség tisztában van a történtek hátterével.
Számunkra egyáltalán nem meglepő a cionista rendszer legutóbbi, burkolt intézkedése. Tudomásul kell venni, hogy az országot irányító klikk, a hozzájuk tartozó holdudvarral, és az úgynevezett ellenzékkel, illetve többpártrendszerrel, mind idegen érdeket szolgálnak. Ám nemcsak hogy idegent, de ellenségeset is. Ez az egész színjáték már jó ideje az ország felszámolásáról, ellenség kezére való átjátszásáról szól. A korrupt rendszerben senkinek semmi köze a magyarság érdekeinek képviseletéhez.
Várhegyi Nándor

Bíznak-e eléggé a szerzetesrendek az isteni gondviselésben?

Sok nyugati országban drasztikusan csökken a szerzetesek száma. Franciaországban például tíz év alatt 36 ezerről 6 ezerre csökkent a szerzetesnővérek létszáma – emelte ki João Braz de Aviz, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa a L’Osservatore Romano vatikáni napilapnak adott interjúban a megszentelt élet világnapja előtti napon.
„Az egyik alapvető oka ennek, hogy az emberek közötti kapcsolatok betegek. Nem tudunk megfelelően viszonyulni egymáshoz sem a tekintély és az engedelmesség tekintetében, sem a testvériségben.” Nagy problémának tartja ezt, amely a világ problémáját, az individualizmust tükrözi vissza és belső problémákat, szorongást okoz. Sokan nem azért lépnek ki a rendekből, mert nem éreznek elhivatottságot, hanem mert nem érzik boldognak magukat közösségükben. Bizonyos szempontból új jelenség ez, a globalizációhoz és az emberek boldogságvágyához kötődik.
Ausztrália püspökei elmondták Aviz érseknek (akit február 18-án kreál bíborossá a pápa), hogy társadalmukban szinte nem lehet érzékelni a szerzetesek jelenlétét, fontosságát. Ugyanakkor vannak országok, ahol ezzel ellentétben hatalmas növekedés látszik: India, Korea és más keleti országok, amelyekben a megszentelt élet intézményei virágkorukat élik. Afrikában is rengeteg az új hivatás. Az is szembetűnő, hogy ahol magasabb színvonalon élik meg az evangéliumi életet, ott újfajta érzékenység veszi kezdetét.
Felhívta a figyelmet a szerzetesi élet egy nagyon fontos aspektusára. „Úgy látjuk, hogy egyénenként a szerzeteseknek nincs semmijük, de az intézmények nem mindig erről tanúskodnak” – hangsúlyozta. Nem az anyagi javak ellen akart szót emelni, inkább egy másik oldalról szerette volna megvilágítani a kérdést: miért nincsenek forgalomban ezek a javak? Vegyük például annak a kolostornak az esetét, amely komoly összeget tart a bankban biztonsági okokból, mert tagjai már idősek. „Ez lenne a cél? Az a pénz nem szolgálhatna egy másik rendet? A szenvedő egyházat, amelynek szüksége van rá? Miért nem tudjuk azt mondani, hogy javainkat mások rendelkezésére bocsátjuk?” Úgy véli, hogy ez a megosztás nagy segítség lenne ott, ahol nagyon nehéz helyzet uralkodik, és maguk a javakat birtoklók is szabadabbá válnának attól, amivel rendelkeznek. „Olykor az az érzésem, hogy hiányzik az isteni gondviselésbe vetett mély bizalom. Kicsit mintha a fogyasztói társadalom látásmódjával élnénk.” Úgy véli, nem ez a helyes irány.

Magyar Kurír

Mit tenne Don Bosco a fogyasztói társadalom fiataljai közt?

 

Torino érseke január 31-én, Don Bosco ünnepén felhívta a figyelmet a felnőttek felelősségére a fiatalokért és a fiatalok felelősségére saját jövőjükért.
Cesare Nosiglia érsek azt a kérdést tette fel a jelenlévőknek, vajon mit tenne Don Bosco a fogyasztói társadalomban felnőtt fiatalok világában? Egy olyan világban, amely látszólag a gazdasági, pénzügyi fejlődés biztos útjait nyitotta meg, mégis komoly válsághoz vezetett?

„Azt hiszem, először is arra figyelmeztetné a nevelőket, a szülőket, a papokat, a tanárokat és minden felnőttet, hogy erkölcsi szigorúsággal vállalják fel felelősségüket nem csupán saját, eloszlóban lévő aktuális jólétük, hanem saját gyermekeik, a fiatalok jövője érdekében is. Hozzák meg a szükséges áldozatot annak érdekében, hogy visszaadják az új nemzedékek jövőbe vetett reményét.”

Hangsúlyozta, hogy meg kell mutatni a fiataloknak: hiszünk képességeikben, kreativitásukban. A felnőttek világa bízik bennük. És ezt nemcsak szavakban kell kifejezni, hanem politikai, gazdasági, kulturális döntésekben is. Így válhatnak felelőssé saját jövőjük iránt, hogy ne csak elszenvedjék nemzedékük válságát, a bizonytalan körülmények ne csak alibit jelentsenek számukra, hogy ne kelljen tenniük semmit.

Hangsúlyozta, hogy Don Bosco azt akarta: a fiatalok egységben legyenek, maguk alakítsák jövőjüket és az egyház, a társadalom jövőjét is. Fontosnak tartja ezért, hogy minél jobban vonjuk be őket az egyház életébe.

Magyar Kurír

Egy kis chamtrail újratöltve


Egy kis chamtrail újratöltve
Ma felnéztem az égre, mert az utóbbi években gyakran téved a kékségre a tekintet, nem véletlenül. Vaskos, fehér hurkák terültek szét, ami jelzi, napokon belül, a "megszokott" ábra szerint, vagyis 2-4 napon belül esni fog. Mivel már napokkal ezelőtt hallottam, hogy az Északi-Sark irányából erős hideg áramlik a kontinens belseje felé, összekapcsolva a csíkozó repülőgépekkel, érdekes összefüggések ötlöttek fel bennem. Az időjárás, az előrejelzések szerint egyre hidegebbre fordul. Már most mértünk -16 fokot külterületen lakó barátomnál éjszaka, itt a Dél-Alföldön.
Valahogy túlságosan sok az egybeesés. Az EU embargót hirdetett Irán ellen. A tagállamok közül Görögország, Olaszország és Spanyolország használ fel iráni olajat, és az iráni import kiesésének pótlását a jelentős nagyságú, mintegy 4 milliárd hordó stratégiai és üzleti tartalékokkal próbálják fedezni. Ezek a tartalékok meglehetősen "drágák".

Leginkább ezek az országok függenek az iráni olaj importjától. Görögország olajszükségleteinek közel egyharmadát fedezi Iránból, Spanyolország viszonylatában ez az arány eléri a 15 százalékot, Olaszország esetében pedig 12 százalék.
Magyarország számára, ha nem is kedvező fűtés, és energiaellátás szempontjából, de a mezőgazdaság számára szükséges egy hidegebb, hótakaróval jelentkező téli időszak. Elsősorban a kártevők természetes elpusztítása, másodsorban a vetések megóvása, és harmadik, nem elhanyagolható szempontként, a csapadékpótlásra, amelyből nem jutott elegendő a földekre sem ősszel, sem a tél eddigi időszakában.

Hogy jön ide az Irán elleni, és az irániak általi olajembargó (mert Irán az EU embargó előtt beszüntette a szállítást)?

Nem különvonattal! A hideg térdre kényszerítheti az olaszokat, de áramlásától függően Görögországot is elérheti, márpedig tudjuk, hogy Európában, főleg 2010-óta, nincs természetes időjárás, illetve a NATO permetezések politikai, és stratégiai célokat szolgálnak, a halál vámszedőinek.
(Mivel számos portálon találkoztam "chamtrail-szkeptikusokkal", nekik is üzenem, hogy vessenek egy pillantást egy erősebb katonai, vagy egy közepes erősségű csillagászati távcsővel a csíkokat húzó repülőgépekre! A fehérre festett nappal "dolgozó" gépeken nincs felségjelzés, sem légitársaság azonosító jelzés. Semmi nincs rajtuk, ami azonosíthatóvá tehetné őket, csak a radar, de ott sincs róluk érdemleges információ! De ha már annyira "szkeptikusok", akkor ne sajnáljanak 5000,-Ft-ot a lehullott csapadék részecske-scanneres vizsgálatára!)


2010. júniusában olyan hideg lett hirtelen, hogy az európai tagállamok termése tönkrement. Akkor már jeleztem a PI oldalon, hogy "lesz ennek még böjtje" is. Akkor csak a "harmadik világra" gondoltam, mert a várható terméskiesés árdrágulást okozva, a legszegényebb néprétegek éhezését vetítette előre. Az orosz export leállítása az aszáj miatt, ezt még jobban megerősítette ezt, majd, amire nem gondoltam, hogy USRael, a Mossad és a CIA szervezésével, NATO támogatással, az "arab tavasz" csúfos eseményeire gyúrva permetezik, és aktiválta GWEN-tornyait.

A mostani hideghullám ugyanezekre a szegény néprétegekre fog kíméletlen hatást gyakorolni, elsősorban Magyarországon, Romániában, Olaszországban, és esetleg a görögöknél is.
Néhány országot kihagytam, mert például Szerbia még nem dugta hurokba a fejét, ezért a lakosság nincs kifacsarva, elszegényítve (a deviza-alapú hitelek fizetését is felfüggesztették) annyira. Bulgária nincs célkeresztben, és mivel nem vagyok NATO beavatott (ehhez a meteorológus kevés), nem tudni, hogy Európa többi részén milyen károkat, és feszültséget fog okozni, az elkövetkező két és fél hét.
Remélem csak vészmadárkodok, de aki egyszer már belelépett, ott is ugrik ahol nincsen gödör!


A március eleji fiskális EU, és az ESM átverését, az Európai Unió országainak új magatartási szabályait, amelyeket az üléstermen kívül már "béklyóknak kereszteltek" el, meghökkentő gyorsasággal elfogadták.
A szakértők kiskapukat is találtak a dokumentumban, ami a stabilitási paktum szankcióinak hatékonyságát lefokozhatja. Inkább csak deklarációnak hat az a kitétel, amely kemény költségvetési fegyelmet követel a résztvevőktől, de ezzel egyidejűleg a gazdasági növekedés ösztönzését is. Ez paradox elgondolás, és ugyanolyan bújtatott hazugság, mint amiben már sokszor volt részünk az EU tagság alatt!
Az elszegényedett, fázó, éhes embernek 15-18 nap maga az örökkévalóság, ha nem az "Örök Világosság Fényeskedik" neki hamarabb. Akit tudtok, figyelmeztessetek! Sokan vannak azok, akiknek már elfogyott minden tartaléka.

Tulok

A cion-imperialisták háborúra készülnek

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország megkezdte a csapatok átdobását a Perzsa-öbölbe. A szakértők szerint a szövetségesek háborúra készülnek Irán ellen.
A hírek szerint a csapatok az ománi Masirah szigetre érkeznek, amely a Hormuzi-szorostól délre helyezkedik el. A szigeten bázisa van az amerikai légierőknek. Jelenleg két amerikai csapásmérő repülőgép-hordozó csoport tartózkodik a Perzsa-öbölben. Növelik az amerikai katonák számát Izraelben és Kuvaitban. Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emirátusokba brit és francia katonák érkeznek. A fő cél Irán, amelynek nukleáris programja kiváltotta a nyugati országok elégedetlenségét.
De az utóbbi hónapokban más ürügy is van a nyílt konfrontációra: ez pedig a Hormuzi-szoros, az alapvető tengeri útvonal a kőolaj eljuttatására a Perzsa-öbölből a világpiacokra. Teherán azzal fenyeget, hogy lezárja. A szövetségesek pedig készülnek a csapásmérésre, amennyiben a lezárás megtörténne. Másrészt a felsorolt országok közül senki sem áll készen a háborúra – mondja Vlagyimir Szazsin a Kelet-kutató Intézet szakértője.
- Most minden országban, vagyis a konfliktus valamennyi feltételezett résztvevőjénél, igen komoly a belpolitikai helyzet. Az Egyesült Államokban már megkezdődött a választási kampány. Iránban március 2-én lesz az ország szempontjából nagyon fontos parlamenti választás, 2013 nyarán pedig elnökválasztás. Franciaország is hamarosan elnököt választ. Európa egyébként is el van foglalva a gazdasági problémáival, egyszerűen nem ér rá háborúskodni.
A Perzsa-öbölben a katonai erő magas fokú koncentrációja már önmagában is robbanásveszélyes helyzetet teremt. De a legkellemetlenebb, hogy a csapatok összevonása a Perzsa-öbölben és a helyzet kiéleződése meghiúsíthatja a tárgyalásokat Teherán és a különféle nemzetközi szervezetek között. Most Iránban tartózkodnak a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) képviselői, folytatódik a „hatok” és Irán között a találkozó lehetőségének megvitatása. Számos állam, köztük Oroszország támogatja azt az álláspontot, hogy erőszakkal nem lehet megoldani az iráni problémát – közölte Vitalij Csurkin, Oroszország ENSZ-nagykövete.
- Vannak remények, de egészében a Nyugat és Irán között egyre növekvő konfrontáció nagyon nagy aggodalmat vált ki. 2012-ben ez az egyik legélesebb probléma.
ruvr.ru


Az USA csapatokat dob át a Perzsa-öbölbe


Az Egyesült Államok és szövetségesei megkezdték csapatok átdobását a Perzsa-öbölbe, jelenti az izraeli média. A csapatok a Hormuz szorostól délre található Masire ománi szigeten levő amerikai légi bázisra érkeznek. Jelenleg csaknem 10.000 amerikai katona Izraelben tartózkodik, ahol ellenőrzik az ország rakétavédelmi rendszerét.
A brit és a francia haditengerészeti csapatok, légierő és a különleges erők érkeznek Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe. Szaúd-Arábia az ország olajtermelő körzeteibe helyezte át gyalogságának egy részét.
A "Huffington Post" beszámol arról, hogy az Indiai-óceánon, Diego Garcia szigeten levő amerikai bázisra több száz betonromboló bombát hoztak, amelyek a jól megerősített földalatti bunkereket is képesek elpusztítani. Kuvaitban már jelen vannak 15.000 főből álló amerikai gyalogsági és helikopter egységek. A Perzsa-öbölben, deszant-szállító hajókon tartózkodik 2000 tengerészgyalogosból álló expedíciós zászlóalj.
ruvr.ru

("Vérszagra gyűl az éji vad...")

Kísértetiesek a párhuzamok a hazai és a nemzetközi jogsértések között. Még mielőtt bárki arra gondolna, hogy egyre nagyobb mértékben tiporják lábbal, és hamarosan bakancsokkal és tankokkal is az emberi jogokat, most a nemzetközi jog oldaláról is meg kell hogy vizsgáljuk az Irán és Szíria elleni jogellenes katonai felvonulást. Felvetődik a kérdés minden józan gondolkodású emberben, hogy a líbiai események után létezik-e még nemzetközi jog, vagy annak két, és nem egyoldalú értelmezése, érvényesítése.
Röviden: U.S.Rael, rablóbandájával, Nagy Britanniával és Franciaországgal az oldalán, durván megsért mindenféle írott és íratlan nemzetközileg elfogadott törvényt, és szabályt.

Az Egyesült Államok és szövetségesei megkezdték csapatok átdobását a Perzsa-öbölbe, jelenti ki, ki más, mint az izraeli média. A csapatokat a Hormuzi-szorostól délre fekvő Masire ománi szigeten levő amerikai légi bázisra érkeztetik. Jelenleg csaknem 10.000 amerikai katona Izraelben tartózkodik, ahol ellenőrzik az ország rakétavédelmi rendszerét, és felkészítik az iráni válaszcsapás elhárítására.
A brit és a francia haditengerészeti csapatok, légierő és a különleges erők érkeznek Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe. Szaúd-Arábia az ország olajtermelő körzeteibe helyezte át gyalogságának egy részét. A "Huffington Post" beszámol arról, hogy az Indiai-óceánon, Diego Garcia szigeten levő amerikai bázisra több száz betonromboló bombát hoztak, amelyek a jól megerősített bunkereket is képesek elpusztítani. Kuvaitban már jelen vannak a 15.000 főből álló amerikai gyalogsági és helikopter egységek. A Perzsa-öbölben, deszant-szállító hajókon tartózkodik 2000 tengerészgyalogosból álló expedíciós zászlóalj.


Szokás szerint Izrael a "jólértesült", aki azt állítja, Iránnak elegendő uránja van négy nukleáris bomba előállításához. Amikor Kennedyt a lelövették az izraeli atomfegyver fejlesztések miatt, "kisebb volt a mellény". Állításuk szerint, ha az iráni vezetés úgy dönt, hogy az úgynevezett "áttörési szakaszra " tér át, és elkezdi fegyver minőségű urán dúsítását, akkor már csak egy év kell neki, hogy az alapegységet létrehozza. Újabb egy vagy két évre lesz szüksége a nukleáris robbanófejek gyártásához ballisztikus rakéták számára.


Jelenleg két amerikai csapásmérő repülőgép-hordozó csoport tartózkodik a Perzsa-öbölben. Növelik az amerikai katonák számát Izraelben és Kuvaitban. Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emirátusokba brit és francia katonák érkeznek. A fő cél Irán, amelynek nukleáris programja kiváltotta a nyugati országok elégedetlenségét, bár erről tudjuk, csak ürügy.
De az utóbbi hónapokban más ürügy is van a nyílt konfrontációra: ez pedig a Hormuzi-szoros, az alapvető tengeri útvonal a kőolaj eljuttatására a Perzsa-öbölből a világpiacokra. Teherán azzal fenyeget, hogy lezárja. A szövetségesek pedig készülnek a csapásmérésre, amennyiben a lezárás megtörténne. Másrészt a felsorolt országok közül senki sem áll készen a háborúra. A konfliktus valamennyi feltételezett résztvevőjénél, igen komoly nehézségek mutatkoznak a belpolitikai helyzetbn. Az Egyesült Államokban már megkezdődött a választási kampány. Iránban március 2-án lesz az ország szempontjából nagyon fontos parlamenti választás, 2013 nyarán pedig elnökválasztás. Franciaország is hamarosan elnököt választ. Bizonyos vélemények szerint, Európa egyébként is el van foglalva a gazdasági problémáival, egyszerűen nem ér rá háborúskodni. A külső és belső háborúk még az amúgy pénzzel jól szervezett cionistáknak sem elhanyagolható feladat.

Elgondolkodtató, hogy a telhetetlen nyugati cion irányítás, egyszerre fenyegeti Oroszországot és Kínát, szipolyozza ki, dönti nyomorba Európa országait, és támadja meg Iránt és Szíriát, miközben belső lázadással lehetőségével is szembe kell néznie! Ez a szinte határtalan önbizalom, vissza fog ütni. A nyugati armada, a "közösségi érték" (U. S. Navy, sötét szürke, USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó, a USS Carl Vincent meg a rakéta cirkálók, fregattok, nukleáris tengeralattjárók) és folyamatosan bővül.
Az Irán elleni háború megnyerése viszont egyáltalán nem olyan egyszerű. Különösen annak fényében, hogy Iránnak S300-as saját gyártmányú rakétavédelmi rendszere, Topol M, és 1,5 tonnás Shkval, orosz licenc alapján készült torpedói vannak, melyek sebessége víz alatt 360 km/h. A Hormuzi-szoroson áthaladva, a nemzetközi hajózási útvonalak iráni felségvizeken vezetnek keresztül, ahol csak Irán jóváhagyásával lehet áthaladni.A keskeny hajózási utak miatt a menekülés a víz mélyén a régióban szinte lehetlen, és nem teszik lehetővé a nagyobb mélységű áthajózhatóságot a csatornánkon.


Az öböl területe ideális kicsi és nagyon gyors iráni hajók számára. A NATO és U.S.Rael hajóit két Shkval torpedó szállítására és kilövésére alkalmas hajókkal lehet a leghatékonyabban megtámadni, állítják az elemzők, így az amerikai repülőgéphordozók, könnyen süllyedő koporsókká válhatnak. Bár a nyugati rablóbandák elsöprő fölénnyel rendelkeznek, az iráni nemzeti védelmi rendszerek jobban illeszkednek a helyi körülményekhez.A Perzsa-öbölben a katonai erő magas fokú koncentrációja már önmagában is robbanásveszélyes helyzetet teremt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a csapatok összevonása a Perzsa-öbölben és a helyzet kiéleződése meghiúsíthatja a tárgyalásokat Teherán és a különféle nemzetközi szervezetek között, bár ennek eddig sem volt túl sok értelme, mert Irán lerohanását már régóta tervezi U.S.Rael. Számos állam, köztük
Oroszország támogatja azt az álláspontot, hogy erőszakkal nem lehet megoldani az iráni problémát, de a politikai hadszíntér szereplői nagyon jól tudják, hogy a tárgyalási színjátékok mögött undorító érdekek már régen eldöntötték, hogy tisztességtelen játékukat végig játszák.
Az orosz, médiabejelentés szinten "nem tartja korrektnek" a szankciókat, amelyek legyengítik az iráni gazdaságot és kihatnak a lakosság életszínvonalára, bár ez, tudják, a lőtéri kutyát sem érdekli nyugaton.
U.S.Rael, a britek és a franciák, illetve ezen országok kapzsi és gátlástalan politikai vezetése mögött meghúzódó "befektetők", már az amerikai, brit, francia, és iráni katonák halála árán megszerezhető hasznot számolgatják.

A jelentések szerint Szíriában sem jobb a helyzet. U. S. Rael " megpróbálja helyettesíteni a szíriai kormányt, de a nemzetközi jog kirívó megsértése miatt ezúttal legalább Oroszország és Kína megvétózta e törekvéseket. A CIA 600 líbiai katonát szállított át légi úton. Olyan zsoldos mesterlövészeket, akik válogatás nélkül lőnek a polgári lakosságra. A Líbiában alkalmazott zsoldosok egy részét Franciaországban képezték ki, a "lázadó" lakosság ellen.

Az érdekeket egyik oldalról sem könnyű átlátni és egyértelműen meghatározni, mert a jelenlegi felállás szerint mindenki mindenkinek az ellensége.
Az oroszoknak nem érdeke, hogy túlzottan támogassák az "olajkonkurenciát", a zsidó gazdasági irányítású Kínát, vagy a megnyúzás alatt álló EU-t. U.S.Raelt méginkább.
Kínának nem érdeke az amerikai gazdaság elvesztése, viszont orosz támogatás és iráni olaj nélkül nem működik a gazdaság, és a szinte hermetikusan zárolt kínai lakosság is felébred, ha nincs munka, nincs megélhetési lehetőség.
Az usraeli és a lakomából neki hajított csontot remélő európai és amerikai politikai vezetés, az esetleg nekik vetett mócsingokért cserébe népeit és egyetlen háttértámogatását is képes eladni. Sárközyt, vagy Merkelt már régen agyon kellett volna ütni azoknak, akik még tűrik őket maguk felett.
A világ többi része a küzdelmet figyeli, és azt, hogy ki fogja felfalni a végén.
Az egész, népirtással egybekötött nyerészkedési háború vesztesei, mint mindig, a nép köréből kerülnek ki.
Felesleges az ön -és mások ostorozása bárki részéről, amikor nemzet -és állampolgár társait minősíti gyávának, mert Európa, és USA-szerte sehol nincs érdemi fellépés az elnyomó hatalom ellen.
Az emberiség rákfenéje a katonaság, és a parancsra bármit végrehajtó ütődöttek tömege! Ezek azok a majdnem emberek, akik pénzért, vagy kényszerből, de tiltakozás nélkül, vagy alig tiltakozva, rabolni, elnyomni, gyilkolni mennek idegenbe, de a legtöbb otthon is megteszi, hatalmat biztosítva azoknak, akik halálba küldik őket, és embertársaikat az "önös érdekeik védelmében"!
Minden egyéb, csak "járulékos" tevékenység, mert a pénz önmagában nem lehet hatalom, nem tud az lenni, mert fegyverrel vagy összefogva el lehet venni!
Ezt megtanultam Moldáviában, amikor a rövid úton is négyszer állítottak meg a "vámszedő" fegyveresek a délszláv válság idején. Akik nem fizettek nekik, az út szélén füstölgő teherautóikban gondolkodhattak... holtan arról, hogy helyesen tették-e?
Ez lesz a veszte a "befektetőknek", a halál vámszedőinek, a Bilderberg Group-nak, az NWO-nak is. A "katona" ahogy rájön, hogy el is vehet sokkal többet, mint amit alamizsnaként elé szórnak, nem szolgál tovább, hanem legyilkolja azokat, akik később őt is legyilkoltatnák, de ekkor már elveszíti emberi mivoltát, erkölcsi alapjait, és nem más, mint közönséges rablógyilkos!

Nem arról van szó, hogy nem kellenek katonák, de a katonának nem csak biztosítani kell azt a jogot, hogy a legitim alkotmányos törvények alapján végezzék el feladataikat, hanem azt a jogot is biztosítani, sőt megkövetelni is kell tőlük, hogy hazájuk és népük elleni parancsot ne hajtsanak végre. Aki ilyet kiad, vagy megpróbál kiadni, haditörvényszék elé kerüljön!

Tulok


Az Egyesült Államokban tüntetéssorozat indul az iráni háború ellen


Több amerikai szervezet összefogásának eredményeként országos tüntetések lesznek február 4-én az Irán elleni háború, a háborús retorika, a gazdasági kényszerítő intézkedések és az iráni tudósok elleni sorozatos merényletek ellen.
A tüntetések szervezői felszólalnak az imperializmus ellen, és felszólítják majd az USA és Izrael vezetését, hogy hagyjanak fel Irán elleni háborús törekvéseikkel. A szervezők szerint a gazdasági kényszerítő intézkedések már az iráni nép elleni háború részét képezik, ezért a tüntetéssorozat az olajembargó beszüntetésére is irányul majd.
A kezdetben béketüntetésnek induló kezdeményezéshez egyre több csoport csatlakozik, köztük a Nemzeti Háborúellenes Koalíció, a Munkás Világ Párt, a Szolidaritás Iránnal mozgalom, az Amerikai-Iráni Barátság csoport, valamint a "Foglaljuk el a Wall Streetet" mozgalom számos csoportja és egy sor liberális jogvédő szerveződés is jelezte csatlakozási szándékát.
A tüntetéseken felszólalók a terv szerint felszólítják majd az amerikai vezetést, hogy minden külföldön tartózkodó amerikai csapatot hívjanak haza az Egyesült Államokba, és zárjanak be minden amerikai katonai létesítményt a világ más részein. Feltételezhető, hogy az aktivizálódó lobbi miatt ennek csak töredéke fog elhangozni.
Molnár István

Chávez államosítással fenyegeti a venezuelai bankokat

Hugo Chávez venezuelai elnök államosítással fenyegette meg az ország magánbankjait arra az esetre, ha nem finanszírozzák kellő mértékben a hazai mezőgazdasági kistermelőket.
Ha a bankok idén nem adnak legalább 40 milliárd bolivar (9,3 milliárd dollár) mezőgazdasági hitelt, akkor az állam átveszi az irányítást felettük − ismertette ultimátumát Hugo Chávez.
A venezuelai törvények értelmében a magánbankoknak is részt kell vállalniuk a kormányprogramok és -projektek részleges finanszírozásában. Venezuelában a három meghatározó magánbank a Banesco, a Mercantil és a spanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) leánybankja, amelyeket név szerint is megemlített, az államosítást is kilátásba helyezve Chávez az Aló Presidente (Halló, Elnök Úr) című, szokásos vasárnapi tv-műsorában.
Chávez konkrét tervekkel állt elő: eszerint létrehozna egy új alapot - a híres venezuelai szabadságharcos, Ezequiel Zamora nevén -, amely rendelkezne a bankok forrásaival, mezőgazdasági hiteleket folyósítana belőlük, amelyeket az adósok közvetlenül a bankoknak fizetnének vissza. Amelyik bank pedig nem fogadja el ezt a tervet, azt államosítani fogjuk − szögezte le Chávez.
A venezuelai elnök utalt arra, hogy az illetékes kormánytagok arról tájékoztatták, hogy a tavalyi esztendőre a magánbankok számára előírt több mint nyolcmilliárd dolláros kis- és középtermelői finanszírozási keret java része a nagy mezőgazdasági termelők zsebébe vándorolt.
Chávez utasította Elías Jauát, mezőgazdasági miniszterét, hogy tájékoztassa a bankvezéreket: hamarosan törvényt fogadtat el, hogy a magánbankoknak előírt mezőgazdasági kölcsöneszközöket egy állami alapba utaltassák. Chávez elnök 1999-es hatalomra jutása óta számos szektorban - köztük az olaj- és aranybányászatban - hajtott végre államosításokat. Jelenleg is csaknem kéttucat per van folyamatban az elrendelt államosításokkal összefüggésben, így az Exxon és a ConocoPhillips cégekkel való viták is a bíróság előtt vannak.
Az elmúlt 13 évben közel 3,6 millió hektár földet vettek állami tulajdonba Venezuelában: a parasztok ugyanakkor ingyenes földjuttatásban részesülnek szövetkezeteik révén, csak 2011-ben egymillió hektár termőterülethez jutottak ily módon.
Egy hasonló programot már beindított a venezuelai elnök, amely a szegényebbek lakáshoz jutását hivatott megkönnyíteni, és annak indulásakor is megfenyegette az egyik bankot (a spanyol BBVA helyi leányvállalatát, a Provincialt) az államosítással.
Latin-amerika.hu

Hamasz: A Nyugat kénytelen megváltoztatni álláspontját

A Hamasz palesztin ellenállási mozgalom szóvivője szerint a Nyugat hiába igyekezett 2006 óta könyörtelenül elszigetelni, ellehetetleníteni szervezetüket, a Hamasz támogatottsága tovább növekszik, ami rákényszeríti a Nyugatot, hogy felülbírálja saját álláspontját az ellenállási mozgalommal kapcsolatban.
A nyugati országok, élükön az Egyesült Államokkal, aljas és elvetemült kampányt indítottak a Hamasz ellen, miután az ellenállási mozgalom nyerte a palesztin parlamenti választásokat 2006 januárjában.
Mushir Al Masri, a Hamasz parlamenti küldöttségének vezetője a svájci Interparlamentáris Unió meghívására az alpesi országba látogatott a múlt hónapban. A szervezet célja, hogy segítsen jó kapcsolatokat kialakítani a Hamasz és Európa között.
Miután az iszlám ébredési hullám végigsöpört az arab világban és ennek nyomán iszlám pártok kerültek hatalomra, a Nyugat, de elsősorban az Európai Unió rákényszerül arra, hogy felülvizsgálja álláspontját a Hamasz ellenállási mozgalommal kapcsolatban is - fogalmazott Mostafa al-Sawwa, a Hamasz politikai elemzője. Mostafa al-Sawwaf rávilágított arra is, hogy jelenleg is van néhány európai országgal közvetlen, másokkal pedig közvetett kapcsolatuk.
2007 óta az izraeli hadsereg fokozta a Gázai övezet elleni támadásokat, állítva, hogy azok védelmi célból történtek. Az Izrael által elkövetett agressziók során több ezer civil, köztük nagyon sok gyermek sebesült meg vagy vesztette életét. A 2007 óta tartó Gázai blokád miatt drasztikusan csökkent az életszínvonal és soha nem látott szintre emelkedett a munkanélküliség, és a könyörtelen szegénység.
Kíváncsian várjuk, hogy mi készteti az Uniót a kapcsolatok gyors felvételére. Csak nem az Irán ellen tervezett kalózakció állhat a sietség hátterében?

Sólyom Gábor