2018. 05.01. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Szentlelkem gőzerővel dolgozik benned. Teljesen átadtad magad Istenségünknek. A tegnapi dilemmád, hogy május 1.-én hová indulj, Isten és a Szűzanya szeretete győzött. Nagyon szereted a zenét, a táncot is, mégis a Szent Anna rétre, a Fatimai Szűzanya szobor megkoronázás ünnepére mentél. Sokszor kerül az ember választások elé. Szabad akarata által választhat.Te a jobbik részt választottad. Sok kegyelmet osztottam szét azon a napon.
A buszon odafelé imádkozva Szentlelkemtől 3 dolgot kértél.
1., Növelje meg benned a szeretetet és az alázatot.
2., Adja meg a sziklaszilárd hit kegyelmét.
3., Soha, semmilyen körülmények között ne tagadjam meg Uramat, Istenemet.
Mind a 3 dolgot megadta neked a Szentlélek, mert  üdvösségedet szolgálja.
Most megáldalak az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.04. 21óra 30 perc Imák után.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Minden szenvedésnek meg van az értelme. Keresztutamon a kereszthordozásom,eleséseim a megostoroztatás és a tövissel koronázás. Mind nagy jelentőséggel bíró történések voltak. Keresztre feszítésem és kereszthalálom volt az emberiség történetében a legkiemelkedőbb eseménye.
Most bontsuk ki, a szenvedés lényegét Gyermekem!
Induljunk ki abból, ha egy gyermek megbántja szüleit, lelkiismeret furdalása lesz, szenved, akiket legjobban szeret, azokat bántotta meg. Ha egy feleség, vagy férj bántja meg a másik félt, szenved, mert a szeretetegységben történt törés. Az emberi kapcsolataitokban is ha bármilyen feszültség, konfliktus megbántottságot okoz,szenvedéssel jár.
Az Én Kereszthalálom szenvedéseihez nincs hasonló, de Én ezt önként vállaltam az emberiség megmentéséért.
De mi is a szenvedés? A szenvedés egy gyötrő, testi vagy lelki kín, ami fájdalommal jár. A szenvedésnek lehetnek fokozatai, lehet kisebb, nagyobb, vagy ahogy szokás mondani, "ember feletti" szenvedés. A szenvedés által megtisztulhat az ember, mert a fájdalmak és a kínok magányában Istenhez kiálthat.Persze van, aki pont Istent okolja, vagy bántja szenvedéseiért. A szenvedés eszköz a lelketek fejlődése szempontjából és lehetőség a lelkek megmentése érdekében. És ekkor válik a szenvedés áldozattá és erénnyé,
abban a pillanatban, amikor ezt átadod Istennek és felajánlod másokért. Én ezt tökéletesen megvalósítottam a Keresztfán, az Én tökéletes áldozatomat bemutatva a Mennyei Atyának.
A szenvedést amikor örömmel vállalod, vagy kéred, ez az egyik legcsodálatosabb erény, mert Istennel együtt vállalod, Istennek segítve a lelkek érdekében, a lelkek üdvösségéért. Egyszer minden szenvedés véget ér. Kereszthalálom után boldog feltámadásom vigaszt nyújt nektek is, hogy szenvedéseitek végén, Jézusotokkal együtt támadtok fel az életre.
Most megáldalak mindent felemésztő szeretetem erejével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.07. 22 óra. Imák után.
Jézus: Drága Évikém!
Látod, most már az első szombati találkozód a lelki vezetőddel megerősített abban, hogy  lesz, aki elolvassa ezeket az üzeneteket.Bízzál Bennem, egy szavam sem veszhet kárba!
Gyermekem írd!
A holnap kezdődő lelkigyakorlatra nagy kegyelmeket készítettem el. Nyisd meg szívedet, koncentrálj az atya szavaira, aki a lelkigyakorlat vezetője. Készítsd fel lelkedet és fogadd be szavaimat, amit ott adok neked.
Most menj békével.
Megáldalak a kitartó figyelem ajándékával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.08. LELKIGYAKORLATON. SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT
Jézus: Drága Gyermekem! Boldog vagyok és Őrangyaloddal és az ajándékba adott Szeráf angyaloddal ujjongó örömmel fogadunk ebben a Szentségimádásban, ami lelkigyakorlatod első napjának csúcspontja.
Ma nagy alázatra tanítottalak téged.Engesztelő csoportod tagját szeretettel fogadtad, nem éreztetted vele az elmúlt idők konfliktusait.Fel kellett állnod az ebédlőben és a templomban, más helyre ülve, átadni másnak a helyet. Zokszó és neheztelés nélkül, már-már derűs humorral, de elfogadva aminek meg kell történnie.
Sok tanítást kaptál az Őrangyallal való szövetségkötéssel kapcsolatban. Ez megerősíti, elmélyíti az Őrangyallal való kapcsolatodat. Itt ezen a lelkigyakorlaton mindannyiótok Őrangyala repesve örül, imádkozik, mert tudja, hogy a legjobb helyen vagytok, ahol segítségül hívjátok angyalaitokat, és ők készen állnak minden helyzetben, rendelkezésetekre állva.
Drága Gyermekem!
Sok kegyelmet szeretnék még kiosztani neked ezen a lelkigyakorlaton. Nyisd meg szíved! Hódolj és imádj!
Most megáldalak Oltáriszentségi áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa
2018.05.09. LELKIGYAKORLATON. SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT.
Jézus: Drága Évikém!
Ezen a lelkigyakorlaton a legfontosabb téma: hogyan éljünk jobban az Őrangyallal együtt?
Őrangyalaitok születésetek pillanatától halálotokig mellettetek vannak . Szüntelenül imádkoznak imádkoznak értetek. Ők mindig Isten előtt állnak, csak Isten akaratát követik. Tisztaságra, tökéletességre az életszentségre nevelnek benneteket. Vágyakoznak közelségetekre, kívánkoznak arra, hogy kövessétek Istent. Segítségüket ajánlják fel minden pillanatban. Terelgetnek és segítenek nektek. Az Isten akarata előttük szent. A szolgálat nekik kedves Isten és a Szűzanya előtt. Minden fontos és kevésbé fontos lépés,döntés előtt üdvös lenne az Őrangyalotok véleményét kikérni. A tiszta, elegyítetlen szeretet, a gyónásban megtisztult lélek fogékonyabb az Őrangyallal való beszélgetésre.
Az Őrangyal kiesdhet nagyobb lelki adományokat, kegyelmeket, ha azt üdvösségetekre és a lelkek megmentéséért kéritek,- megkapjátok. Minden kegyelem és ajándék amit megkaptok biztosak lehettek afelől, hogy Szent Őrangyalotok közbenjárása is hozzájárult.
Az Őrangyalotoknak egyetlen és legfontosabb feladata és célja, a ti üdvösségetek. Ezt szakadatlanul, imával és az Isten által megengedett minden eszközzel igyekeznek megvalósítani, szabad akaratotokat mindig figyelembe véve.
Minden Őrangyal egyéniség, külön másoktól, más Szent Angyaltól, nem azonos személyiség.Ugyanúgy, mint az emberek között, Isten minden embert különbözőnek, egyéninek, sajátosnak teremtett. A Mennyei Atya minden ember mellé a legmegfelelőbb a hozzá leginkább" illő" Őrangyalt rendeli. Nincs két egyforma Őrangyal-ember kapcsolat.
Uram! Ez a lelkigyakorlat az összes Angyallal való szövetségkötést hívatott előkészíteni.
Mit jelent ez a szövetségkötés?
Jézus: Gyermekem! Az Angyalok hatalmas szellemi teremtmények. Az Univerzumban és a Földön is valóságosan kapcsolatban vannak a Szentháromsággal, egymással és az emberekkel. A kapcsolat egyetemes, állandó és végleges. A szövetségkötés hitelesíti " hivatalossá " teszi ezt a kapcsolatot. Ez olyan, mint a ti emberi világotokban az Isten előtti házasságkötés. Kivételes és fel nem bontható. Ez a szövetségkötés még erősebbé, még hatékonyabbá teszi az Angyalokkal való kapcsolatokat.
Most Szent Őrangyalod szól: Drága Testvérkém! Kedves Védencem!
Boldog vagyok, hogy Mennyei Atyánk téged adott nekem, hogy végig kísérjem életedet!
Sok-sok küzdelemben, megpróbáltatásban és kísértésben volt részed. Én mindig melletted voltam, és mind lelki, mind testi megpróbáltatásaid közepette segítettem neked.
Most, hogy idáig eljutottunk ezen a nagy utazáson, ujjongó örömmel köszönöm neked, hogy  egyre jobban figyelsz rám, és egyre teljesebben éled meg velem a mindennapjaidat.
Megkettőzött erővel kell együtt mennünk tovább, mert a megpróbáltatások növekedni fognak.
De ha továbbra is figyelsz sugallataimra,minden dologban segítségül hívsz, a dicsőséges Szentháromság elé vezetlek, ahol üdvrivalgással fognak köszönteni bennünket.
Köszönöm testvérem ezt a szeretetet, amellyel egyre közelebb akarsz kerülni hozzám.
Jézus: Drága Évikém!
Itt vagyok teljességemben az Oltáriszentségben.Imádj és dicsőíts! Szeress, szeress még jobban és Én megáldalak a feltámadásba vetett erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.10 .LELKIGYAKORLATON. SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT.
Jézus: Drága kislányom Évikém!
A lelkigyakorlatot vezető pap erőteljes áldása után hódolsz Előttem.
Minden kegyelem, amit erre az alkalomra készítettem neked, most teljesedett be.
A tisztánlátás és megkülönböztetés ajándékának, a benső hang kegyelmének kiteljesedése, a gyógyításban a nagyobb bátorság.
Az Őrangyaloddal való bensőséges viszony. Erre adta felszentelt fiam az áldását.
Kérted az ő (a pap) Őrangyala és a te Őrangyalod barátságát és együttműködését. Ezek az áldások erősek, hatékonyak és elévülhetetlenek. Áldott légy gyermekem, mert tiszta gyermeki szívvel, a gyónás szentségében megtisztulva imádsz most.
Imádkozz minden papért, szerzetesért, az Egyházért, ezért a lelkigyakorlatos csoportért.
Imádkozz Magyarországért, a betegekért, szenvedőkért, a kitaszítottakért, minden hitetlenért, az ellenségeidért.
És Én megáldalak minden kegyelmemmel ami az üdvösségedet szolgálja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.22óra 30 perc PASSIÓ DOMINI
Jézus: Drága Gyermekem!
Itt állok előttetek, és a Keresztutamat járom az Őrangyalommal. Ebben a Keresztútban megmutattam nektek az Őrangyalom szerepét a Keresztutam és mindannyiótok keresztútján.
Sok-sok Angyal útja vezet Hozzám, akik azt mondhatják, "Beteljesedett" ! Ujjongó örömmel viszik védencüket a Mennybe. De sok-sok Angyal dolga  végezetlen, vértanúként jön Hozzám. Ők kis lelkeket kapnak ajándékba, akiket szüleik eldobtak. Ez nagy ajándék számukra, -vigasz.
Kedves Gyermekem! Ha akartam volna, az összes Angyal segítségemre sietett volna a Passióm idején, de Én önként vállaltam a szenvedést. Angyalaim pedig csodálattal teli borzongással követték Urukat.
Őrangyalom szól:
Drága Testvérem! Majd 34 évig küszködtem ( akkor tértem meg), harcoltam, viaskodtam , imádkoztam érted. Imáimnak és kitartó szeretetemnek meg lett a gyümölcse. Megtérésed katarzisánál az egész Mennyország ujjongott. Elkezdődött közös utunk. Azóta sok-sok örömet okoztál nekem. Bátorítalak szólíts meg, beszélgess velem ! Ki szeretném teljesíteni veled ezt a csodálatos kapcsolatot.
Dicsőítsük együtt ebben a csodálatos órában a Szentháromságot!
Magasztaljuk jóságát!
Áldás és szeretet kísérjen a további utadon, én nem hagylak el sohasem!
Kedves Őrangyalom! Boldog vagyok ,mert ennek a lelkigyakorlatnak kellett eljönni, hogy végre meghalljam bensőmben a Te szavad is. Bizonyára már rég szólsz hozzám, csak nem volt " fülem" a sugallataidra.Kérlek bocsáss meg nekem ezért. Kérlek esd ki Drága Urunknál azokat a kegyelmeket, amelyek közelebb hoznak egymáshoz bennünket. Köszönöm Neked!
A Mennyei Atya szól:
Kicsi Évám! Mosolyogva tekintek rád, innen az Oltáriszentségből és boldogan szemlélem  az Őrangyaloddal való beszélgetésed, bimbózó párbeszédeket. Amikor még meg sem születtél, már akkor tudtam, hogy ő lesz a te társad a Földön. Megtérésed után nagy lépésekkel haladtál az üdvösség felé. Katolizálásod nagy erényeket hozott, és Én kész voltam egyre több kegyelmet adni neked. Íme, most egy új felismerés: az Őrangyaloddal való szövetségkötés és az összes Angyallal való szövetségkötés. Kitárulnak a lehetőségek az Istennel és az Angyalvilággal. A szövetségkötéssel partnerek lesztek, amelyben a természet feletti és az emberi összekapaszkodik a harcban.
Drága Gyermekem! Most megáldalak a teljesség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.11.12 óra .SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT.
Jézus: Drága Gyermekem! Gyönyörködöm kitartásotokban és hűségetekben!
Az Őrangyalokról és általában a Szent Angyalokról való tanítások kiegészítik, teljesebbé teszik, megvilágítják a Bibliában meglévő, az Angyalokról való tanításokat.
Az Őrangyal imában kéritek: "Szent Őrangyalom! Világosíts meg, védj meg, kormányozz és vezess!"
Nos, ez a summája az Őrangyalok tevékenységének. Az Őrangyal munkája, feladata és célja van összefoglalva ebben az imában.
Ez a lelkigyakorlat mérföldkő a te életedben is.Olyan formában, ahogy a tanításokat befogadtad és elmélyítetted a szívedben és elmédben is, és azért is, mert most szólt bensődben először az Őrangyalod. Ezek után majd meglátod munkádban, családodban, imáidban, sokkal bensőségesebben fogsz tovább menni életed útján.Szent Angyalod nem győz hálát mondani Nekem Jézusodnak és a Szűzanyának, amiért lehetővé tette számodra, hogy beszélgethess Velem.
A szellemi harc felerősödött és szükséges, hogy még szorosabban együttműködjünk.
Kicsi Gyermekem!
A mai szentmisét lelki vezetődért, a lelkigyakorlatot vezető papért, minden papért, szerzetesért és szerzetesnőért, az Egyházért  ajánld fel! Bár szokatlanul hangzik, de az Őrangyalodért is, hálából, amiért eddigi életedben töretlen buzgósággal az üdvösségedért harcolt. Azt nem árulom el melyik angyali karból való, de a harcos lelket általa is megkaptad. Sokat köszönhetsz neki, mert ő az, aki a Szentháromságra és a Szűzanyára irányította a figyelmedet. Így válik teljes egységgé Isten -Angyal és ember.
Most megáldalak a buzgó hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.05.15 21 óra 30. Imák után.
ZARÁNDOKLAT UTÁN.
Jézus: Kedves Gyermekem! Boldogan tapasztalom és látom a változást lelkedben. A lelkigyakorlat után sokat gondoltál az Őrangyaloddal való kapcsolatodra. Elmélyültebbé és szeretetteljesebbé fog válni kettőtök viszonya. Őrangyalod nagyon hálás ezért.
A mai zarándoklaton egész úton és a hazavezető úton is sokat imádkoztatok, engeszteltetek. Az engesztelő imaórákon pedig valódi kincseket osztottam szét és adtam nektek. Fáradozásotokat az Én megszentelő kegyelmemmel koronáztam meg.
Ezért most megáldalak a minden értelmet felülmúló szeretetemmel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.