2013. december 1., vasárnap

Angol terroristákat nem felejtjük elKöztudomású, hogy a világ legnagyobb gyarmatbirodalmát és legnagyobb rablásait az angolok követték el, akik azzal dicsekedtek el, hogy az ő birodalmukban sohasem „nyugszik le a nap”, mivel az egész földgolyón voltak gyarmataik, ahol a rablások mellett a legkegyetlenebb gyilkosságokat követték el. Indiában például a szabadságharcosokat ágyúcső elé kötötték és úgy lőtték szét őket! De mi magyarok sem felejtünk, mert a II. világháborúban egyetlen angol katonát vagy területet sem támadtunk meg, ennek ellenére a magyar városokat terrorbombázásokkal tették tönkre és alacsonyan szálló vadászgépeikkel azt a magyar lakosságot lőtték az utakon, akik 1944-45-ben az oroszok elől menekültek. Angliának is be lesz nyújtva a számla, nemcsak az orosznak és Amerikának és a többi környező területrablónak. A PressTV híre az hogy most Angilában minden bizonyítékot megsemmisítenek, ami az ő piszkos múltjukat bizonyította.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/angol-terrorist%C3%A1kat-nem-felejtj%C3%BCk-el

A thaiföldi rendőrség éjszakai műveletre készül a tüntetők ellen

A thaiföldi kormány figyelmeztette Bankok lakosságát a biztonsági erők tüntetők elleni éjszakai hadműveletére. Ezt a miniszterelnök-helyettes, Pracsa Promnok jelentette be.


"A kormány arra kéri Bankok lakosságát, hogy mindenki maradjon otthon este 22 órától vasárnap hajnal 5 óra 30 percig, mivel a biztonsági erők visszafoglalják a tüntetők által elfoglalt kormányépületeket" - mondta a miniszterelnök-helyettes.

Kapcsolódó:
Óriástüntetés és rendőri erőszak Thaiföldön

Súlyos milliárdokat csalnak el a költségvetésből

Az éves magyar GDP közel kétszerese tűnik el az Európai Unióban, Magyarországon pedig körülbelül 300 milliárd forintos bevételkiesést okoznak az áfacsalók – derül ki a MAZARS összefoglalójából. A vezető hazai adótanácsadó és könyvvizsgáló cég szerint a fordított áfafizetés kiterjesztése hatékony megoldás a visszaélések visszaszorítására.

Egy nemrégiben megjelent EU-s tanulmány adatai szerint 2011-ben körülbelül 193 milliárd euróra – azaz a magyar éves GDP körülbelül duplájára – rúgó bevételkiesés származott az áfaszabályok áthágásából és az elmaradt áfa-befizetésekből az uniós országokban – mutat rá a MAZARS összefoglalója. Magyarországon az áfa-csalások összege 2012-ben elérte az 1 milliárd eurót, ezért ennek a kérdésnek a kezelése kiemelt jelentőségű

„A belföldi adócsalások egyik hatékony ellenszere a fordított adózás kiterjesztése lehetne, de ennek jelenleg uniós korlátai vannak – foglalta össze Nyári Zsolt, a MAZARS Kft. szenior adómenedzsere. A fordított adózás előnye, hogy adóalanyok közötti ügyletek esetén a teljesítés után nem az értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó fizeti az áfát, hanem a vevő. Vagyis az eladó nem tüntet fel áfát a számláján, így nem tud mivel „eltűnni”. A vevő pedig a beszerzés után megállapítja mind a fizetendő, mind a levonható áfa összegét.

Áfa vagy csalfa?

A MAZARS szerint a fordított adózás azért optimális megoldás a visszaélések kezelésére, mert a csalók jelenleg éppen az általános forgalmi adó közvetett adó jellegét, illetve azt a folyamatot használják ki, amellyel a jogalkotó biztosítja, hogy az áfa összegét a termék vagy szolgáltatás végfelhasználói fizessék meg.

Ebben a folyamatban ugyanis az eladó áfával növelten bocsátja ki a számláját, a vevő az árban rendezi az áfát, amit majd az eladó bevall és megfizet az adóhatóságnak. Annak érdekében, hogy az áfa összege csak a fogyasztás végső stádiumában jelenjen meg ténylegesen az árban, a vevő bevallásban levonhatja az eladó számlájában megfizetett áfa összegét. Ha viszont a vevő által – a beszerzés során – megfizetett, majd levont áfát az eladó tudatosan nem vallja be és nem fizeti meg az adóhatóságnak, áfa-csalást hajt végre. Az ilyen cégek pedig általában ezt követően megszűnnek vagy értékesítik azokat, és mire az adóhatóságnak bármi is feltűnne, az érintettek eltűnnek, az áfa-összeg utólagos beszedésére pedig már nincs lehetőség – tette hozzá a jelentés.

„Sajnos az is gyakori, hogy ilyenkor az adóhatóság a gyanútlan vevőn akarja behajtani az eladó által elcsalt áfa összegét. Amennyiben ugyanis a vevő a befogadott számla tekintetében nem járt el kellő körültekintéssel, úgy az áfa levonására nem jogosult. Az ilyen megállapítások általános problémája pedig annak a komplex kérdésnek a tisztázása, hogy mit is kell érteni «kellő körültekintés» alatt” – mutatott rá Nyári Zsolt.

kereskedelem export importJáték határok nélkül

Szintén adócsalásra ad lehetőséget az áfa-rendszer azon jellemzője, hogy az országból kiszállított termékek (közösségi- vagy exportértékesítések) áfa-mentességet élveznek. Vagyis ezen értékesítések után az eladónak – szemben egy belföldi értékesítéssel – nem kell áfát fizetnie. Amennyiben az eladó közösségi értékesítésként „színlelve” adómentesen értékesíti a ténylegesen belföldön értékesített terméket, akkor ugyancsak adócsalást követ el.

Habár az adómentesség alkalmazásának megvannak a szigorú dokumentációs feltételei (kiszállítást igazoló dokumentáció, CMR, szállító levél, stb.), nem könnyű az eladó dolga. Számos esetben ugyanis nem is az eladó, hanem annak vevője jár el törvénytelenül. Míg a vevő a szerződésben a megvásárolt termékek kiszállítására vállal kötelezettséget, addig a valóságban az átvett termékeket belföldön értékesíti. S amennyiben kiderül, hogy az eladó nem volt eléggé körültekintő (mert például nem megfelelő dokumentációval rendelkezik), úgy az adómentesség jogosulatlan alkalmazása miatt tőle követeli az adóhatóság a 27%-os áfát.

„A két módszer ráadásul kombinálható is: a legjelentősebb költségvetési csalásokat azok az esetek okozzák, amikor a termék több adóalanyon keresztül, több tagállamban megfuvaroztatva tűnik el végül valahol az értékesítési láncolatban. Ezek elkerülésére – vagy legalábbis a következmények csökkentésére – csak úgy van lehetőség, ha a különböző tagállamok adóhatóságai szorosan együttműködnek az ilyen, adócsalás érdekében létrejött láncolatok felderítésében és felszámolásban” – foglalta össze Nyári Zsolt.

áfaEredetiből – fordítva

Magyarország bizonyos szolgáltatásokhoz és értékesítésekhez kapcsolódóan már bevezette a fordított adózást, ilyenek egyes építőiparral kapcsolatos szolgáltatások, illetve a használt ingatlan, a nevesített hulladékok, valamint mezőgazdasági termékek értékesítése.

„A lehetőségek korlátozottak. További területekre csak uniós engedéllyel lehetne kiterjeszteni és – bár számos tagállam már jelezte arra vonatkozó szándékát, hogy újabb területeket, tevékenységeket vonna a fordított adózás hatálya alá – várhatóan még sokáig kell várni, hogy a fordított adózás általános érvényűvé váljon” – mutatott rá Nyári Zsolt.

A szakértő szerint bár hatékony eszköz lenne az adóelkerülés elleni harcban és ezzel jelentős pénz is spórolhatna a költségvetésnek, egy másik gyakori ellenérv a fordított adózás kiterjesztése ellen, hogy ideiglenesen csökkentené az áfa-rendszer költségvetést fenntartó hatását.

Ismerni kell a rendszert

A fordított adózás pontosabb adózási ismereteket is követel, mert az alkalmazására kijelölt speciális területek beazonosítása nem mindig egyszerű feladat.

„Általános probléma a fordított adózással érintett termékkör vagy szolgáltatás beazonosítása, illetve a pontatlan beazonosításból adódó kockázatok kivédése. Ha ugyanis ez nem sikerül, akkor az adóhatóság adóhiányt állapíthat meg a hibás félnél” – magyarázta Nyári Zsolt. Példaként említette, hogy nem mindig egyértelmű, hogy a földmunka vagy a kertépítés esetén alkalmazandó-e a fordított adózás.

Ha az eladó tévesen alkalmazza a fordított adózást, akkor azért büntetik meg, mert nem számolt fel áfát. Ha pedig az eladó áfásan számláz, bár fordítottan, áfa nélkül kellett volna, akkor a vevő azért büntethető, mert olyan áfát vont le, amelyet az eladónak – ha az ügylet fordított áfás – nem kellett volna felszámítania.

http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/sulyos-milliardokat-csalnak-el-a-koltsegvetesbol


Ki döntött az APEH kiheréléséről? Költői a kérdés

Magyarország sokkal jobban is teljesíthetne, ha hagynák. Ha nem szívnák el forrásait a hatalomhoz ezer szállal kötődő oligarchák. Ha a tűz közelében lévők nem nyúlnák le maffiamódszerekkel az Európai Unióból érkező eurómilliárdokat - állítja hírlevelében Mesterházy Attila.
Az MSZP elnöke szerint nem az ellenzék, hanem az ország érdeke, hogy érdemi vizsgálat induljon a nemzetinek egyelőre csak csúfolt adó- és vámhivatalnál, ahol a belső körökből származó gyanú szerint évek óta tűrik a magyar családok szervezett kifosztását. Ha nem saját oligarcháinak érdekeit, hanem az ország fejlődését tekinti, a Fidesz sem juthat más álláspontra, mint hogy azonnali és teljes körű ügyészségi-rendőrségi nyomozásra, illetve az Országgyűlés rendkívüli bizottságában lefolytatandó politikai vizsgálatra van szükség.
STOP

DEVIZAHITELES NYILVÁNOS LEVÉL A KÚRIÁHOZ

Dr. Darák Péter úr, a Kúria Elnöke
Dr. Wellmann György úr, a Kúria Polgári Kollégiumának Kollégiumvezetője


Tisztelt Kúria!
Európajogi (pénzügyi) szakjogász szemmel érdeklődéssel olvastam a Kúria Polgári Kollégiuma, mint jogegységi tanács december 16.-i ülése elé terjesztett és nyilvánosan közzétett jogegységi indítványt.

Kúriához intézett jelen nyilvános levelemben foglalt véleményemet az Alaptörvény M) cikk (2) Magyarország ... védi a fogyasztók jogait, V. cikk - Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a ... tulajdona ellen intézett ... jogtalan támadás elhárításához., IX. cikk (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, XXV. cikk - Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez rendelkezéseire alapítom.

Az indítvány nézetem szerint alapvető és lényeges kérdésekben hiányos.
Indítvány alapvető hiányossága, hogy egy évtized után sem tükrözi a belső jogrendbe iktatott európai uniós normákat. Az indítvány 2. pontja a Ptk. 200.§ (2) bekezdésének törvényi tényállásából a jogszabály megkerülésére irányuló semmis (tilos) szerződés fordulatára utalást egyszerűen kifelejtette (...). A Kúria Gfv.VII.30.078/2013/14 számú felülvizsgálati közbenső ítélete - nem osztva a legfőbb ügyész szakvéleményét - a szerződés szerves részének tekintette a folyósításkori deviza vétel és törlesztéskori deviza eladás mozzanatát. A bírói gyakorlat itt leragadt és a kölcsönszerződés szerves részét képező deviza vétel és deviza eladás lényeges kérdését egyszerű statikus deviza konverziós szolgáltatásnak tekinti, amely jogszabályok téves alkalmazására vezet. A deviza alapú kölcsönszerződésekben ugyanis a deviza konverzió nem statikus és még csak nem is a tévesen felhívott Ptk. 231.§-ában foglalt átszámítás jogán alapul, hanem pénzügyi instrument (deviza) előre meghatározott azonnali (folyósítási) és jövőbeli (törlesztési) időpontokban és kötési árfolyamokhoz kötött adásvételén alapuló, ezért a jogszabályok értelmében tőzsdén kívüli deviza határidős ügyletnek minősül. Talán mondanom sem kell Önöknek, hogy a Ptk. 523.§-ában szabályozott kölcsönügylet részét képező deviza határidős ügylet a szerződést vegyes szerződéssé, befektetési szolgáltatással vegyes kölcsönszerződéssé teszi. Segítek abban, hogy ne kelljen a 80.000 közlönyoldalnyi magyar + uniós jogból kikeresni az idevágó uniós normát, amelynek fényében kell értelmezni a deviza alapú kölcsön, mint pénzügyi termék (kollégiumvezető úr szóhasználatában konstrukció) szerves részét képező befektetési szolgáltatásra vonatkozó magyar jogszabályokat [Tpt., Bszt.]. A 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 4. pontját (befektetési tanácsadás az ügyfél befektetői minőségére tekintettel), 19. cikkének (9) bekezdését (befektetési szolgáltatás pénzügyi termék szerves részeként) fényében nem foghat helyt olyan értelmezés, amely folyósításkor és törlesztéskor egy statikus Ptk. 231.§-án alapuló egyszerű átszámításra helyezkedik, ezt az értelmezést a Tpt., Bszt. mint lex specialis lerontja, ezért a Ptk. átszámítási jogát a deviza alapú ügyletre, mint a kölcsön és devizaművelet folytán összetett pénzügyi eszközre felhívni nem lehet. Az irányelv 19. cikkének (4) és (5) bekezdése előírja az ügyfélkockázatok értékelését és ez alól a 19. cikk (9) bekezdésének felmentési klauzulájára nem lehet hivatkozni, mert a hitelintézetekre és a fogyasztói hitelekre vonatkozó európai előírások, valamint azokat implementáló hitelintézeti és fogyasztóvédelmi törvények a befektetési szolgáltatás ügyfélkockázatának értékelésére a 19. cikk. (4) és (5) bekezdéseivel azonos értékelési követelményeket nem tartalmaznak. És végül az ügyfél kockázatai értékelésére a 19. cikk (4) és (5) bekezdéseiben előírt értékelési követelmények be nem tartásának szerződési jogkövetkezményeit az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásban 2013. május 30. hozott C-604/11. sz. ítélete a belső jogrendben rendeli szabályozni, ami a magyar tagállami szabályozásból kimaradt, ehhez a lex specialis szerződési (nem hatósági) jogkövetkezményt nem fűz, ezért csak a jogszabály megkerülését tilos szerződéssé minősítő Ptk. 200.§ (2) bekezdés második fordulata áll rendelkezésre.
Bíró jogot nem alkothat, ezért a hivatkozott uniós irányelv implementálása során hozott magyar befektetési jogszabályokban [Tpt., Bszt.] a befektető védelem kötelezettségei [ügyféljogok] megkerülésének szerződési jogkövetkezményei szabályozási hiányát a bíró nem pótolhatja, illetőleg ilyen esetre a Ptk. 200.§ (2) bekezdésének a jogszabály megkerülésére irányuló szerződés semmissége áll rendelkezésre, mely szerint - idézem - "Semmis az a szerződés ... amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz". A külön jogszabály más jogkövetkezményt éppen a jogharmonizációs mulasztás okán nem fűz, ezért a Ptk. 200.§ (2) bekezdésének első mondata második fordulata alkalmazásának van helye. A vegyes szerződés ugyanis a befektetési jogszabály megkerülésével éppen a befektetési jogszabályban szabályozott ügyleti állapot (deviza határidős ügylet) létrehozására irányult, ezért a megkerülés semmisséget eredményezett. Álláspontom szerint a jogszabályt így megkerülő szerződés esetében az érvénytelenség jogkövetkezményei levonásaként az érvénytelenséget érvényessé vagy hatályossá nyilvánítással kiküszöbölni (befektetővédelmi elmulasztott cselekmények előírásával utólag orvosolni) nem lehet, mert az ügyfelet utólag nem lehet olyan helyzetbe hozni, mintha "érvényes ismert kockázatok" ismeretében kötötte volna a szerződést.

Európai Parlamenthez petíció, és annak eredményéhez képest az Európai Unió Bírósága előtt az (1) Európai Bizottság közösségi jogsértése (jogharmonizációs implementálás ellenőrzésének mulasztása), (2) Európai Központi Bank közösségi jogsértése (súlyos devizakitettség megengedése a központi bankok európai rendszerében), (3) Magyarország tagállam kötelességszegése (jogharmonizációs kötelességszegés) miatt a nem privilegizált uniós keresetindításra jogosult magánfelek keresetével is helyreállítható az a társadalmi és igazságszolgáltatási érdek, amely az (1)-(2)-(3) nemzetgazdasági méretű kárt okozók kártérítési felelősségének megállapítására és az alapján az ügyfelek reparációjára szolgálhat.

Az indítvány a szerződés létre nem jötte jogi tényéről is hallgat. A kölcsön ugyan folyósításra került, azonban a folyósítás ténye (fact) érvényes szerződést a Hpt. 210.§ írásbeli alakot előíró rendelkezése folytán nem hozhat létre. A szerződés a jogszabályban előírt lényeges kérdésekben való megállapodás hiánya okán sem jön létre. Felhívom a figyelmet arra, hogy a költséget a Hpt. lényeges feltételnek minősíti, ezért az árfolyamrés költségben történő megállapodás nem jöhet létre akkor, ha egy bank naponta több árfolyamot jegyez és így nem jöhetett létre megállapodás a csak "vételi" vagy "eladási" árfolyamra utaló szerződési rendelkezés esetén (a bíróság szerződési nyilatkozatot pedig nem pótolhat).

Az indítvány az uniós fogyasztóvédelem magyar jogrendbe megkésett implementálása és azt követő hétéves bírói gyakorlatának szellemét tükrözi, mert átfogóan nem veti fel a fogyasztóvédelem elvi kérdéseit, ugyanis ha már jogfejlesztési tárgyú a jogegységi tanács ülése, akkor ha valamit, akkor a fogyasztóvédelmet kellene a jogegység középpontjába állítani, azt a fogyasztóvédelmet, amit a magyar joggyakorlatban oly könnyen és következmények nélkül áthágnak a gazdaság erőfölényben lévő szereplői, nos ez lenne jogfejlesztő, ha ebben tudná a jogegységi döntés a joggyakorlat és a bírói gyakorlat továbbfejlesztését bemutatni.

Végezetül jogászként engedjék meg emlékeztetni arra, hogy Kelsen óta tudjuk mit eredményez az, ha a jogalanyok a jogot társadalmi méretekben nem követik. A Kúria ha következetes akar és tud maradni, akkor követi Kelsent. A jogpozitivizmus rendszerében a jog mondja meg mi a jog és axiológiai értékeléseknek csak az erkölcsi alapú normák esetében van helye. A devizahitelesek én úgy látom csak a jogot akarják érvényesíteni, azt amit alkottak számukra és amiben jogfosztásuk megszüntetését ezúton éppen a felsőbíróságtól remélik.

Tisztelettel:

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász
email: drkristonugyved@pr.hu

Lakatos honvéd

A végletekig kedvelt köztársaság honvédelmi minisztere, Hende Csaba szerint több cigányra van szükség a Honvédségben. Biztos jövőt kínál nekik, kitörési lehetőséget. Csak jöjjenek, hiszen néhány fajtársuk már sikeresen illeszkedett be ebbe a rendkívüli közösségbe. Erről szólt röviden a Roma katonák a seregben című film bemutatója kapcsán elhangzott beszéde. 
A hír nem meglepő, az USA-ban már a buzik is teljes mellszélességgel vehetnek részt a haderőben. Az egyetlen kérés, hogy ne hirdessék szexuális irányultságukat. Ennek természetesen rendkívül káros hatásai vannak, ahogy erről már korábbi írásainkban beszámoltunk. 
Na de ha nincs ló, jó a szamár is, jöjjenek nálunk a romák. Talán még nekik vonzó lehet az a sokszor megalázóan alacsony fizetés, a korszerűtlen eszközállomány és a pénzhiányból fakadó laktanyai semmittevés. (Esetleg a nagy mennyiségben megtalálható vas és színesfém lehet motivációs körülmény) Sajnáljuk, a szívvel és lélekkel a honvédelem ügyét felvállaló magyar önkénteseket, hogy ilyen körülmények közé kerültek. Tiszteljük kitartásukat és ragaszkodásukat. Pontosan az ilyen embereket alázza meg a miniszter, mikor a köztudottan fegyelmezetlen és legtöbb esetben katonai szolgálatra valójában alkalmatlan népséggel akarja feltölteni az állományt. Elképzelhető néhány kivétel, de az ilyenekben való hitet meghagyjuk a végletekig naiv embertársainknak. Lehet, hogy Lakatos és Sárközi honvédek lesznek a sereg új csodafegyverei, hiszen már nem telik harci repülőgépekre, se harckocsikra, új fegyverekre. Majd bevetik őket, ha már tényleg nagyon veszélyes a helyzet. Mondjuk Afganisztánban biztos nagy sikerrel vegyülnének el a helyi lakosság között. 
A Magyar Honvédséget sikerült 24 év alatt létszámában, eszközállományában, védelmi minőségében tönkretenni. Az utolsó rúgás, hogy a még összetartó bajtársi közösségeket is felszámolják. Mit is várhatnánk attól a minisztertől, aki sosem volt katona, csupán masszőr, aki főtiszteket részesített egészségügyi gyúrásban. De hát jó párttag, megérdemli a megtisztelő hivatalt. 
Ajánljuk, hogy a következő adandó alkalommal majd kérdezzék meg beosztottjai a minisztertől, hogy "tessék mondani, miért lopnak a honvédségben"? A kérdés addigra már költői szintet fog elérni. 
Budai Vendel

NAV-botrány: Újabb lenyelt csúsztatós média béka!

Az elmúlt hetekben, mióta egy Horváth A. nevű, immár volt NAV-dolgozó, felszínre emelt egy-két senki számára már nem megdöbbentő hírt a nagy összefonódásokról. Máris korrigáló/szépítő tálalásban terjesztik hazugságaikat a prominens médiafelületek hazánkban kendőzve, a "mundér"(zsidó kifejezés) becsületét. 
Először kezdték, hogy Horváth A. soha nem volt adóellenőr. Az a tény senkit sem zavart, hogy ő ezt nem is állította magáról. Kizárólag csak azt, hogy ő a kiértékelési/összegzési osztályon volt munkatárs, így átfuthatott a kezei között több hivatkozott anyag is. Mindezt a média tálalta csak eladható szenzáció formában. Miután ez nem borzolta, nem nyugtatta a közvéleményt, tegnap gyorsan előástak egy 800milliós adócsalásról(Mátészalkai eset) szóló felgöngyölített ügyet. Természetesen híradós videofelvételekkel az elfogásról, gyorsított eljárás keretében történő vádemelésre átadva. Milyen hatékony az igazságszolgáltatás, ha érdekében áll? Az szintén nem baj ebben a bakiban, hogy a Horváth A. története nem az ilyen "piti körökről" szólt vagy tárt a nyilvánosság elé momentumokat/dokumentumokat. Hanem a kormányszintű garázdálkodókról rántotta (volna) le a leplet, ha egy kicsit jobban figyeltek! És nem nyelitek be/le az újabb csúsztatós média békát! Félre értés ne essék! Nagyon helyes, hogy felszámoltak egy ilyen bűnszövetkezetet. A nagyobbik baj az, hogy nem ők a felszínre hozott elkövetők! Ők csak a koncepció panoptikumának a kirakatai lesznek! 
A ma reggeli hírekben miért nem olvasok vajon erről bővebben egyik hírportálon sem? Botrány! 
Várhegyi Kálmán

Időjárási fegyverek már 15 éve léteznek, vallotta az Amerikai Védelmi Miniszter

Az úgynevezett "időjárási fegyverek" fejlesztése, amit sokan már paranoid túlzásként elutasítottak, mint a sci-fi forgatókönyvírók és összeesküvés elméleteket gyártók kitalációja, már évtizedek óta létezett, legalábbis laboratóriumban.
Nem más, mint a korábbi Amerikai Védelmi Miniszter William Cohen beszélt az időjárási fegyverekkel összefüggő fejlesztésekről, vagy pontosabban a támadó katonai műveletek támogatására időjárási eseményeket létrehozó technológiákról. A terrorizmusról tartott konferencián a kérdés-feleletek során, a tömegpusztító fegyverek és az USA stratégiája címszó alatt a Georgia Centerben, Athens-ben (Georgia) 1997-ben Cohen a következőket mondta:

"Vannak olyan jelentések, mint például, hogy egyes országok igyekeznek létrehozni valami Ebola vírusfélét, és ez nagyon veszélyes jelenség volna, mondjuk így legalábbis. Alvin Toeffler írt erről annak tekintetében, hogy egyes laboratóriumi tudósok próbálnak bizonyos kórokózokat kidolgozni, hogy azokkal csakis adott etnikai csoportokat vagy fajokat szüntessenek meg, valamint mások olyan mérnöki tervezést folytatnak valamiféle rovarral, mely képes konkrét növények elpusztítására. Mások öko-típusú terrorizmust folytatnak, mely segítségével megváltoztatják az éghajlatot, földrengéseket és vulkanikus tevékenységeket váltanak ki távoli elektromágneses hullámok használatával."

Tehát rengeteg zseniális elme van munkában, hogy megtalálják a módját más nemzetek terrorizálának. Ez a valóság, és ez az oka annak, amiért fokozzuk az erőfeszítéseket, és ezért is olyan fontos ez.

Mi a helyzet a chemtrailekkel?

Nem sokkal Cohen vallomása után jelentések kezdtek napvilágra kerülni a kondenzcsíkokról - kondenzációs csóvák a repülőgépek nyomában, melyek állítólag vegyi anyagokat tartalmaznak, mely sok embernél okoztak betegségeket. A WorldNetDaily 1999 februárjában számolt be a jelenségről:

A fókusz ennek a titokzatos "betegségnek" a vizsgálata során a kondenzcsíkokra összpontosult (gáz halmazállapotú nyomvonalak), melyek a sugárhajtású repülőgépek nyomában maradnak az ország bizonyos területei felett repülve. Megfigyelők a földről felfedezték, hogy miután számos kondenzcsík "mintát" hozott létre több tucatnyi repülőgép, melyek bizonyos terület felett haladtak el, egyfajta színtelen, ragacsos anyag esett az égből, ami gyakran váltott ki betegséget azokból, akik érintkezésbe kerültek vele. Más területeken ilyen anyagokat nem jelentettek, de rengeteg ember betegedett meg feltehetően azért, mert a kondenzcsík mintákat létrehozó repülőgépek valamiféle vegyszereket permeteztek a levegőbe.
Szóval ezek a vegyi anyagok részei voltak a Légierő "magfelhő" műveletének az időjárás módosításával történő kísérletezés során. Hivatalosan persze a Légierő tagadta ezeket az állításokat, de az erősen megszórt területeken élők több alkalommal számoltak be arról, hogy a műveleteket heves esőzések követték.

A kondenzcsíkok mellett más jelentések a Légierő HAARP kezdeményzését említik meg - a Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszféra-kutató Program Alaszkában található 1990-től (http://www.haarp.alaska.edu/). A projekt honlapja szerint a "HAARP egy tudományos vállalkozás, melynek célja, hogy megvizsgálja az ionoszféra viselkedését, különös tekintettel arra, hogy megérthessük és használhassuk polgári és védelmi kommunikációs és megfigyelési rendszerek létrehozásának céljára."

Valami van odakint

A Légierő tagadta, hogy a projekt célja az időjárás módosítása lenne, elsődlegesen a kutatásokra összpontosít. Ennek ellenére a HAARP és az időjárás szabályozása közti kapcsolat továbbra is felbukkan. A TheWeatherSpace.com május 30-án:

A Haarp Status Facebook oldala kiadott egy nyilatkozatot azt állítva, hogy egy tornádóval kapcsolatos  kísérletet tesztelnek Oklahomában ezen a napon. A kísérlet szerint bizonyos frekvenciák bukkantak fel a legmagasabb szinten, és ezzel az embereknek tisztában kell lenniük.
Úgy hangzik, mint valami sci-fi. Valóban tudjuk befolyásolni az időjárást? Senki sem tudja pontosan, hol és mikor csapnak le a tornádók, de ez a csoport azt állítja, ha ezen a napon Oklahomában tornádók jönnek létre, akkor azért a HAARP a felelős. Most már csak az a kérdés marad... a csoport titokban valójában maga a HAARP létesítmény?

A válaszok a HAARP valódi célját illetően, és általában az időjárási fegyverek továbbra is megfoghatatlanok, de Cohen 15 évvel ezelőtti beismerése, hogy léteznek ilyen technológiák, elég bizonyíték akkor is, ha nem ismerjük az összes részletet.
/
naturalnews/

A fiatalság butítása