2013. április 25., csütörtök

Putyin felfedte a Berezovszkij-levél titkát

Amelynek üzenete: nálunk nincs pardon!
Több kolléga kért arra, hozzam nyilvánosságra, hogy Berezovszkij leveleket írt nekem - mondta Putyin elnök. Valójában két levélről volt szó, az egyik az év elején érkezett, a másikat már a halála után kaptam meg. A levelekben elismerte, hogy sok hibát követett el, és kérte, hogy haza jöhessen Oroszországba. A levelekre nem is válaszoltam - ezt mondta Putyin, amikor élő műsorban válaszolt a telefonálók kérdéseire.
Tudjuk jól, hogy Berezovszkij egy milliárdos zsidó volt, aki kényszerűségből már törlesztett valamennyit az Oroszországban összeharácsolt vagyonából. A nyugati körök nem nézték ezt jó szemmel, vagy a vagyonának csökkenésével együtt csökkenő gazdasági súlya miatt kezdett háttérbe szorulni. Egy lehetséges menekülési út lett volna számára (valószínűleg már jól látta, hogy vagy Oroszország, vagy a nyugati zsidók fogják teljesen kiforgatni), megalázkodva visszatérni Oroszországba, és valamit kezdeni a megmaradt vagyonnal. Ha ezt Putyin elnök engedélyezi, akkor ha nem is milliárdos, de jómódú maradhatott volna - és élő...
Putyin nem véletlenül nem válaszolt neki. Sok olyan személlyel van tele a világ, akik kisebb vagy nagyobb összegeket nyúltak le az orosz államtól és távoztak külföldre. Tele volt velük Ciprus, Izrael, ilyen-olyan offshore szigetek, de hazánkban is van olyan körzet, ahová ezek nagyobb csoportban letelepedtek. Ha Putyin szóba áll Berezovszkijjal, az annyit jelentett volna, lehet tárgyalni, elfelejteni a lopásokat, ármánykodásokat, acsarkodásokat, hazugságokat. De nincs bocsánat. Oroszország nem csupán ország, hanem birodalom. Méghozzá egy hatalmas birodalom. Nincs sem lehetősége, sem szüksége rá, hogy bárkinek is megbocsásson olyan bűnöket, amelyeket a nép megjegyzett magának, mert az a rend felbomlásának kezdete lenne. Lehet tárgyalni, becsalogatni az ellenfeleket a saját térfélre, de a pallos minden esetben előbb-utóbb lesújt! Teljesen lényegtelen, hogy politikai, gazdasági, erkölcsi kérdésekről van szó. Mert a birodalom egyik ismérve, hogy nem felejt!
Kemény Gábor

Görög német konfliktus várható!

A gazdasági "válság" egyik nagy vesztese Görögország! A turisztikára berendezkedett államháztartás nem tudta tartani az uniós követelményeket, tarthatatlanná vált a költségvetés. A teljes államcsődöt ugyan nem mondták ki, de ez tulajdonképpen megtörtént.
Az Európai Unió mentőcsomag (csomagok) bedobása mellett döntött, melyben Németország hatalmas szerepet vállalt, mivel a németek az unió mozgatórúgója és a legerősebb gazdasági tényező!
Ezek a hatalmas összegek nagy terhet rónak Németország nyakára és a német társadalomra, gazdaságra, mely valószínű belső konfliktusok alapja is lehet. Az uniós mentőcsomag elkerülhetetlen, mivel az unió alapja megingott. Pénzügyileg az a pár ország amelyeknek még a gazdasági háttere megfelelő, ezt a látszat uniót fenntartani sokáig már nem tudja!
A fokozódó problémák között, erősödő politikai (Arany Hajnal és más európai hazafias erő)nyomás alatt tervezi a görög kormány Németország feljelentését a még meg nem fizetett "háborús jóvátétel" miatt, amit a görögök a német megszállás miatt követelnek!
Ez nem új téma a két ország között, viszont a német kormány már többször kijelentette, hogy ők már minden "háborús jóvátételt" rendeztek!
Görögország hivatalosan nem nyújtotta még be követelését, de a háttérben már most nagyon nagy a konfliktus és az ellentét a két ország közt. Ez a lépés még nagyobb szakadékot húzhat a két ország között és hatalmas belső problémákat hozhat magával.
Az unió megingott alapjai így tovább fognak gyengülni, mivel ebben az esetben Németország is élni fog nagyhatalmi tényezőjével, melyet viszont a görög kispolgár fog a bőrén megérezni!
A kormányoknak el kéne gondolkodni milyen játékszabályokat kell betartani, mert ezeket a szabályokat mindig az adott rendszer írja és széllel szemben felesleges vizelni, mert a szél az erősebb! 
Alföldi Pál

Európai földbirtoklás: kolumbiai szintű az egyenlőtlenség

Eddig úgy tartották, hogy csak a szegény országokban és a volt szocialista tömbben vannak súlyos aránytalanságok a földszerzést illetően, de egy új tanulmány sokkal megdöbbentőbb adatokat tár fel.


A Parasztság Nemzetközi Napján megjelent tanulmány szerzői többek közt a Via Campina és a Transnational Institute, ez utóbbi honlapján, a tni.org-on tették közzé a 194 oldalt számláló részletes dokumentumot. Eredeti, angol címe Land concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe, azaz nagyjából Földkoncentráció, földeltulajdonítás és az emberek küzdelmei Európában. A földkoncentráció arra vonatkozik, hogy mennyire koncentrálódik a föld birtoklása kisszámú tulajdonos kezében. A kulcsszó pedig, az angol land grabbing, ami akár földlenyúlásnak, földrablásnak is fordítható, egy olyan jelenséget takar, amelyet eddig csak a Föld szegény, kiszolgáltatott lakosságú országaiban tartottak lehetségesnek, mint Kolumbia, Brazília és a Fülöp-szigetek. A globális dél mellett a volt szovjet tagállamokban és a volt szocialista tömbben is tapasztalható volt a jelenség, mint Magyarország, Ukrajna és Románia, ahol a gazdák hamar csődöt jelentettek, és az élelmiszerpiacot elárasztották az importált mezőgazdasági termékek.
Az igazi meglepetést az jelentette, hogy még a leggazdagabb államokban is hasonló arányok uralkodnak, például Németországban a mezőgazdasági vállakozások 11,7 százaléka 100 ha vagy nagyobb területtel rendelkezik, és ezek birtokolják az összes mezőgazdasági területek 55,9 százalékát. Olaszországban 33 000 farm 11 millió hektárt foglal el, Franciaországban pedig több, mint 60 000 ha termőföld tűnik el évente, hogy helyüket utak, bevásárlóközpontok és a terjeszkedő városk vegyék át. Andalúziában 2010-ben a földek felét a tulajdonosok 2 százaléka birtokolta.
A tanulmány részben abból az összegből is készült, amelyet a Hands Off the Land (Le a kezeket a földekről) projekt kapott az Európai Bizottságtól. Tizenegy ország huszonöt szerzője működött közre, tíz országból közöltek elemzéseket, esettanulmányokat nem csak a ,,lenyúlt" földekről, hanem arról is, hogy hogyan igyekeznek a helyiek ellenállni a folyamatnak. A tíz ország: Franciaország, Spanyolországon belül Andalúzia autonóm közösség, Németország, Olaszország, Ausztria, Románia, Ukrajna, Bulgária, Románia és Magyarország.
Maga a jelenség nem új, már a mezőgazdaságban dolgozók számának visszaszorulásával kezdődött. Az utóbbi pár évtizedben erőteljesen felgyorsult, ennek legfőbb okaként az európai Közös Agrárpolitikát (KAP) nevezik meg a szerzők, mivel előnyben részesíti a nagytermelőket, míg a kistermelők sokszor még a támogatásra jelentkezéshez sem jogosultak. Ez ahhoz vezetett, hogy a kisebb gazdaságok életképtelenné váltak, a tulajdonosaik kénytelenek voltak eladni a földjeiket, meleyeket aztán a nagytermelők vettek át.
Emellett új szereplők jelentek meg. Például Bugáriában kínai, Romániában közel-keleti cégek és befektetők vásároltak fel rengeteg területet. A tanulmányt elkészítő szervezetek egy része eddig a világ többi részén harcolt az igazságtalan földbirtoklás ellen, így a tanulmány többször utal a szegényebb országokban uralkodó helyzetre. A szerzők kiemelik, ezek a nagyméretű adás-vételek olyan átláthatatlan és titkolózó módon folynak, mint az Etiópiában, Kambodzsában és Paraguayban történő üzletek. Illetve Európában is ugyanúgy jellemző, hogy a ,,földrablók" hazaiak és külföldiek, és nagyobb pénzintézetek is beszállnak, spekulálásra használva a termőföldeket.
Nem csak a mezőgazdasági szektor vásárol fel nagy területeket, a városok terjeszkedése, az ingatlanokba fektetés, infrastrukturális fejlesztések, turizmusra vagy más kereskedelmi célokra felvásárolt föld, és talán kissé ellentmondásos módon a zöldenergia is gyorsítja ezt a folyamatot. Ez utóbbi különösen Németország keleti felében jellemző. Becslések szerint ilyen zöld befektetésként a földek 15-30 százalékát is felvásárolhatták, napelemek felállítására vagy biogáz hasznosítására. Ez a nagy kereslet az árak gyors növekedéséhez vezetett: 2005 és 2011 közt egy hektár föld ára 55 százalékkal nőtt, 8 692 euróról 13 493 euróra.
Ez az egyenlőtlen eloszlás komoly társadalmi következményekkel jár. Ha a folyamat így folytatódik, a fenntartható rurális közösségek Európa-szerte veszélybe sodródnak. A helyi élelmiszerek előállítása néhány mágnás kezébe kerül, ez pedig közel sem demokratikus helyzetet eredményez, amely fenntartja magát: sok helyen már most nehéz a mezőgazdaságba belépni, főleg a fiataloknak. Föld nélkül ez gyakorlatiag lehetetlenné válik. A szerzők szerint Európa élelmiszer-függetlenségének alapfeltétele a földhöz való hozzáférés - tehát ez a trend végső soron Európa élelmiszerbiztonságát veszélyeztetheti.
A nagybirtokosok földművelési módszerei a környezetre és a társadalomra sokkal nagyobb megterhelést jelentenek, mitn a kistermelőké. A szerzők szerint, a kialakult képpel ellentétben, igenis van igény a fiatalok részéről a mezőgazdaságban dolgozni, vállalkozni. Ezt az igényt jórészt az egészséges, helyi termékek és a fenntartható termelés iránti érdeklődés fűti. Csakhogy ez már a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz, ráadásul a szükséges lépések megtétele nélkül a helyzet csak romlani fog.

A bécsi SoLiLa!

A SoLiLa!, azaz Solidarisch Landwirtschaften!, Szolidáris Mezőgazdaságot! pontosan egy évvel a tanulmány megjelenése előtt alakult egy területfoglalási eseményen. Céljaik közé tartozik az önellátás, egy diszkriminációmentes tér kialakítása, erős kapcsolatok felépítése különböző csoportok és emberek közt, ötletek, készségek, források megosztása és a termékeny városi földek megőrzése, karbantartása. Leginkább zöldségek termesztésével foglalkoznak, a művelt földeket nem tartják meg kizárólag maguknak.
A tanulmány kitér arra is, hogy a marginalizált rétegek - de nem csak - egyre inkább ellenállnak a földrablóknak. Ezek a mozgalmak gyakran nem csak rurálisak, ahnem városiak is, és a társadalmi osztályok, foglalkozások tekintetében is heterogének. Nem szorítkoznak pusztán védekező álláspontra, gyakran aktívan cselekszenek: elfoglalják a területeket, alternatívákat követelnek és projekteket állítanak le. Az esettanulmányok bemutatják például a szardíniai Narbolia esetét, ahol a lakosok összefogtak egy nagyméretű napelemes üvegház projekt kivitelezése ellen, mely első osztályú termőföldre épülne, vagy a franciaországi Notre-Dame-des-Nantesben tervezett reptér erőteljes ellenzését. Még jobb példa az andalúziai SOC esete, ahol földtelen mezőgazdászok elfoglaltak és környezetbarát módszerekkel művelnek földet, és a bécsi SoLiLa!. Ebben a közösségben a fiatalok termékeny városi területeket művelnek meg közösségileg, megakadályozva, hogy kereskedelmi egységek kezébe jussanak.
Magyarország és földjei
Magyarország jellemzését a fehér ló mondájával nyitja a szerző, azzal folytatva, hogy most a szerepek felcserélődtek: a honfoglaló törzsek helyett most a nyugati befektetők hallották jó hírét a földnek, és igyekeznek megszerezni azt.
Az állam és a földszabályozás eléggé bonyolult: míg a legnagyobb túlkapásokat törvényekkel igyekszik megállítani az állam, az üzletekből, a ,,zsebszerződésekből", mégis jól profitál. Ez a kettőség nehezíti a kisgazdák és a civil szervezetek munkáját, ugyanakkor lehetőségekkel is szolgál. 
Mezőgazdálkodás Amszterdam városában
A földhasználat a szerző szerint egy időben nagyon feldarabolt és koncentrált is: sok kis gazdaság versenyzik kevés naggyal. A magyar földmoratórium amely nem kompatibilis az EU szabadpiacával, elviekben tiltja a külfödiek földvásárlását, azonban főleg bérléssel könnyen kikerülhető ez az akadály. Eddig az európai átlagnál alacsonyabb födárak (akár 10-20-szor olcsóbb) miatt hét éves haladék volt érvényben, ezt két éve, mikor lejárt volna, 2014-ig meghosszabbították.
A tanulmány zsebszerződéses esettanulmányokat is bemutat, mint a Benetton család földszerzési üzleteit, az őrségi ,,adományozási lázat" vagy a ,,spanyol módszert".
Miután bemutatásra kerül néhány ellenállási mozgalom, mint a kajászói földfoglalás, a tanulmány tanácsokkal zár: a zsebszerződéseket lehetővé tevő kiskapukat le kell zárni, a zsebszerződéseket kivizsgálni és érvényteleníteni kell, a lízingeket átláthatóvá kell tenni, és előnyben részesíteni a helyi közösséget - és nem azokat, akik közeli kapcsolatokat ápolnak magas beosztást betöltő politikusokkal. Az EU-s támogatásokat úgy kell elosztani, hogy az ne a nagygazdáknak kedvezzen, a közpénzeket többé ne irányítsák olyan mezőgazdasági rendszerek felé, melyeknek negatív a társadalmi hozamuk. Javasolják továbbá, hogy azt a megkötést, hogy a földipart szabaddá kelljen tenni kifelé teljesen töröljék el, illetve a teljes bioüzemanyag-támogást át kell gondolni úgy, hogy az ne kedvezzen a földlenyúlásnak.
Általánosabban azt javasolják még, hogy a földet ne tekintsék egyszerű árunak, az Alkotmányba foglaltakat léptessék érvénybe, a földeket pedig kezeljék a helyi közösségek, és így ők legyenek azok, akik a hasznot learatják.
Franciaországi búzamező. Az országban évi 60 000 ha termőföldet
nyelnek el az építkezések. A szerzők szerint az élelmiszertermelés kell legyen a prioritás
A szerzők javaslatai
Az European Coordination Via Campesina (ECVC) nevében Jeanne Verlinden azt nyilatkozta: ,,A földet újból közvagyonként kell kezelni. A földek áruvá válását csökkenteni kell és ehelyett elő kell segíteni a nyilvános kezelését ennek a forrásnak, melytől mindannyian függünk. Elsőbbséget kellene élveznie a kistermelői gazdálkodásnak és az élelmiszertermelésnek, ahelyett, hogy egyszerűen átadnánk a termőföldeket azoknak a magántulajdonosoknak, akik csak azért vesznek földet, hogy spekulálhassanak vele és gyarapítsák vagyonukat. A földhöz való hozzáférést azoknak kellene megadni, akik megművelik azt."
Bővebben: földreformokat, vagy más földelosztási megoldásokat tartanak szükségesnek ott, ahol a föld kevesek kezében koncentrálódik, illetve az ipari méretű gazdaságokat a kisebb gazdaságok méretére kell csökkenteni. Itt megemlítik a városi kezdeményezéseket is, ahol hasonlóan el kell kerülni a túlzott méreteket és támogatni kell a létező csoportokat. Ugyancsak javasolják a történelmi közterületi rendszereket, a lakosság földhasználati kiváltságainak helyreállítását.
A spekulátorok és a földlenyúló befektetők működésének határozott betiltását szorgalmazzák Európában és szerte a világon, illetve publikus adatbankok felállítását a földek adás-vételének átláthatóságának és követhetőségének megteremtéséhez. Fontosnak tartanák, hogy könnyítsék meg a nők és földnélküli fiatalok földhöz jutását, a kisgazdálkodások támogatását, és segítsék elő, vagy szükség esetén indítsák el a helyi közösségek döntéshozatali lehetőségeit a földhasználatot illetően. A vízhez, legelőkhöz, és más, a földhöz és mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó forrásokhoz is szükségesnek tartják megkönnyíteni és demokratikusabbá tenni a hozzáférést, akárcsak az öntözőrendszerek, tűzvédelem és biodiverzitás hatékonyabb kezelését.

Embereket rabolnak szerveikért a szíriai terroristák

A szíriai kormány Oroszországhoz fordult, hogy segítsenek tudatni a világgal, mi folyik Szíriában. Hiába tesznek bármilyen hivatalos jelentést, senkit nem érdekel, a terroristák pedig azt tesznek a nyugat támogatásával, amit csak akarnak.
Szíriai és orosz források jelentették, hogy tömegesen rabolnak el embereket a szerveikért a szíriai terroristák. Egy halottért 10 000 szíriai lírát kapnak, és 300 000 jár egy élő fogolyért. A foglyokat és a holttesteket az elfoglalt területek kórházaiba, vagy egyből Törökországba szállítják. Független újságíró beszámolt róla, hogy egy apa 300 000 lírát fizetett a sebesült gyerekéért, hogy visszakaphassák, de a gyermeket napokkal később holtan találták meg. Kiszedték a máját, veséjét és a szemeit. 
Mivel a Törökországba szállított foglyokat az ottani kórházakban "szedik szét", ezekről az ottani hatóságoknak is tudniuk kell - állítja az újságíró. Egy elfogott terrorista vallomást tett róla, hogy valóban elrabolják az embereket, és erről magas rangú amerikai, francia és török tisztségviselők is tudnak. A legkeresettebbek a 18-20 év körüli egészséges fiatalok. Mindegy, hogy katona vagy civil. 
Egy szemtanú elmondta, hogy szeme láttára dobtak ki a kórházból egy fiatalt, aki még élt. Kivették a veséit, és emiatt már nagyon rosszul volt, hatalmas fájdalmai voltak. A nyugat így áll bosszút azért, mert a szíriai nép tartott ki legtovább a zsidók elleni küzdelemben. Nem kötöttek békét, nem alkudoztak, nem térdeltek le senki elé. A cionista bosszú ilyen. Libanon kivételével semmirevaló, megalkuvó népség veszi körül őket. A nyugat hátsóját nyalogató arab és török senkiháziak, akik már régen elfeledték milyen volt egykor virágzó birodalomnak lenni, ehelyett csak azt lesik az uralkodó családjaik, kinél lehet jobban lefetyelni, hogy ülhessenek a vagyonokon. Undorító népség. Nem hiába rettegnek Irántól, ahol vallási alapú szociális állam van. Mert ha ezt kiterjesztenék, akkor az összes monarchia megdőlne, és vége lenne a milliomosok korszakának. 
Ezért inkább ilyen alávaló népséget támogatnak, akik özönlenek jó pénzért gyilkolni, és embereket eladni a szerveikért. Iyenek a férgek!  
Kemény Gábor

Világszabadalom lehet a győri Apor iskola volt diákjainak találmánya

Egy győri és egy győrújbaráti fiatalember, ifj. Kovács György és Nagy Lóránd, egykori aporos diákok az ötletgazdái az érintés nélkül működő, virtuális egérnek. A találmány iránt multinacionális cégek érdeklődnek.
„Tavaly tavasszal kezdtem el gondolkodni az érintés nélküli egér ötletén. A győri Széchenyi egyetemen tanuló barátommal, Nagy Lóránddal hosszasan beszélgettünk a virtuális egérben rejlő lehetőségekről, s úgy éreztük, hogy érdemes belevágni a megvalósításba. Édesapám segítségével – aki több saját találmányát védette már le – június 1-jén jelentettük be a szabadalmi hivatalban az újszerű egérrel kapcsolatos elképzeléseinket” – mondta ifj. Kovács György, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesterszakos hallgatója.
A virtuális egér tesztvideóját itt tekinthetik meg.
A feltalálók elmondták: most azon dolgoznak, hogy a virtuális egér méretét lekicsinyítsék, hogy laptopba vagy akár mini okostévékbe beépíthető legyen. Az eszköz felhasználási lehetőségei sokrétűek, az újszerű prezentációktól a banki ATM-ekig. A feltalálók szeretnék eladni a szabadalmat; több multinacionális céggel előszerződést kötöttek – olvasható a Győri Egyházmegye honlapján.
A feltalálókkal készült beszélgetés videofelvételét itt tekinthetik meg.
Magyar Kurír