2012. június 16., szombat

Maszatolások


Az árverezésről
Mivel még a kilakoltatást megelőzően vagy a bankok közvetlen kijelöléssel, vagy többnyire árverezéseken értékesítik faktoring és hasonló cégeiken, vagy más személyes kapcsolataikon nyugvó cégeken keresztül a kiszemelt lakásokat, házakat, telkeket, ezért nem ritka, hogy bűnöző elemek húzódnak meg a háttérben. Arra az erkölcstelen módszerre, ahogyan hozzájutnak az ingatlanokhoz a bankok, most nem térünk ki, azonban az árverezéseken zajló etikátlanságokra és törvénytelenségekre utalva, arra kitérünk, hogy ez indokolja az otthonvédők fellépését az árverezéseken.
Árverezőház
E fellépés azonban kellemetlen a bujkáló, rejtőzködő jövőbeni tulajdonosnak, aki a tényleges ár töredékért kívánja megszerezni maga vagy megbízói számára – akár strómanok igénybevételével – ezeket az ingatlanokat.
Az árverezési esemény gyakorta pénzmosást takar, de minden esetben hatalmas haszonszerzést munka nélkül!
Elektronikus árverés
Az otthonvédők megjelenése ellen az újabb kitaláció az ún. elektronikus árverezés.
Ezzel a húzással kivédik azt, hogy az Otthonvédők meghiúsítsák a kiszemelt áldozat ingatlanjának megszerzését és kifosztását árverezés útján.
Továbbá kivédik azt is, hogy személyük lelepleződjön, elejét veszik annak, hogy a szervezeten kívül állók is beleszólhassanak a licitálásba.
De nem utolsó sorban az egész akciót elrejtik a nyilvánosság, a civil, és bármilyen kontroll elől.
E lehetőség megteremtése egyértelműen a bűnöző, maffia módszerrel való haszonszerzést, valamint a pénzmosást támogatja, védve őket a nem kívánatos nyilvánosságtól.
A politikusok – de végső soron a pénzügyi- és más lobbik – által irányított törvény- és joggyártás – egyebek mellett így köpi szemen a tisztelt választóit, az ország lakosságát, melyből él, melyet a végletekig kizsákmányol és kiszolgáltat önmaga hasznára.
Ám nem sokáig, mert az emberek nem csaphatók be, a tisztességes médiák pedig nem hallgattathatók el a végtelenségig.
Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda


A kilakoltatás, birtokba adás, végrehajtás
Nemcsak a tegnapi Búza utcai kilakoltatás kapcsán tapasztaltak alapján hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy a cionista médiákban jókora a maszatolás. – Nem meglepő módon.
Ám a cionista ellenzék sem marad el mögöttük sem a maszatolásban, sem a tények, önnön imázs építésükre alkalmas, sajátos taglalásában, magyarázatában.
A végrehajtó szinte mindegyik tudomásunkra jutott ügyekben, legyen az kilakoltatás, vagy végrehajtás, netán árverezés, minden esetben tán egy kivétellel rendőri segítséget vett igénybe, melyet még a végrehajtói eseményt megelőzően igényelt meg írásban!
Ezt a kérelmet leginkább két dolog indokolja, az egyik a kilakoltatásokkal szemben várható egyre erősödő társadalmi ellenállás a másik, hogy az esetek többségében, nem tiszta ügyről, eladósodásról és lakás eladásról szól a történet. A banki-, bűnözői- politikusi- és lakásmaffia keze munkája érhető tetten mindegyik esetben, – törvénysértésekkel, összejátszással fűszerezve.
Mivel a fent említett maffiaszerűen fellépő csoportok maguk is pontosan tudják, hogy erkölcsi -, sőt, sok esetben az érdekükben hozott etikátlan törvények ellen is vétettek, emiatt igyekeznek a tényeket véka alá rejteni, attól tartva, hogy kiderülés esetén veszélybe kerülnek. Nemcsak a maguknak követelt ám eljátszott „jóhírük” (sic!), de akár testi épségük is, a jogos felháborodás nyomán!
Ez a félelem indokolja, hogy törvénnyel is támogatott védelemre kényszerítették a rendőröket, akik kötelesek a végrehajtók testi épségüket megóvni.
Tehát ebben semmi újdonság sincsen, csak a cionista média sugallja, az erkölcstelen politikát támogató maszatolásként, hogy valami szokatlan dolog történne, amikor rendőri részvétellel zajlik egy kilakoltatás.
Hogyan kerülnek képbe a rendőrök?
Nem csak a fenti rendelkezés okán, hanem annak okán is, hogy rendszerint a végrehajtóval egyeztetetten agresszívan lépnek fel, de láttunk már példát arra is, amikor a végrehajtó nyíltan irányította a rendőrök, rohamosztagosok vezetőinek „munkáját”.
A negatív megítélésükre ad okot az is, hogy a rendőrök maguk is gyakorta indokolatlan erőfölényt és eszközöket vetnek be.  Továbbá az is, hogy bár deklarálják, hogy a rendőrség nem jogértelmező, azonban ennek ellenére a nyilvánvaló jogtalanságot is segítenek végrehajtani.
Óriási hiba, hiszen nehezen megszerzett jó hírük maradékát, valamint az állampolgárok beléjük vetett bizalmának utolsó cseppjeit pillanatok alatt veszítik el. Ez annál is inkább érthetetlen, hiszen kötelességük lenne az őket közvetve fizető lakosság szolgálata, de gyakorta épp azokkal szemben kellene megvédeni őket, akik a parancsok céljait megfogalmazzák számukra.
Bár, ha jól bele gondolunk, az is igaz, hogy juttatásaik, beosztási helyük, stb., sőt munkaviszonyuk, is azoktól a vezetőiktől függ, akik a közvetlen parancsokat osztják számukra. (S akikről gyakorta tudják, hogy mifélék.)
Ez azonban erkölcsi alapokon nyugvó egyéni döntés, és gerinc kérdése.
Bízunk abban, hogy hamarosan változás áll be, és az egész rothadó és kifosztó gépezetet, lakájaival egyetemben egy tiszta erkölcsű és átlátható, de nem utolsó sorban igazságosság elvén alapuló rendszer váltja fel.
Szász Gerda –Szabad Riport Tudósító Iroda
Közép európai idő szerint 12 óra 38 perckor a kínaiak sikeresen fellőtték a Sencsou-9 űrhajót, három asztronautával, közöttük egy nővel. Az űrhajó fellövésének célja a Tiengong 18.5 tonnás kínai űrállomáshoz való csatlakozás és annak felkészítése huzamosabb ottlétre.
Kína húsz év alatt ledolgozta az USA-val szembeni százéves hátrányát, és ma minden vonatkozásban egyenlő teljesítményt produkál (de nem mindent hoz nyilvánosságra). A világ legjobban eladósodott országával, az USA-val szemben óriási, pontosan meg nem határozható valutatartalékai vannak, a világgazdaság legfontosabb szereplője. Haditechnikai fejlesztései is óriásiak, korszerűségükben megelőzi az USA-t, és ha fejlődésének ezt az ütemét fenntartja, pár éven belül minden vonatkozásban alárendeltségi állapotba is kényszeríti.
Az USA elvesztette az iraki és az afganisztáni háborúit, a belső feszültségei rohamosan növekednek, és a világpiacról történő kiszorulása, valamint az új világvaluta bevezetése gazdasági összeomlását fogja okozni. A negroid, fajtalankodó, istentelen keveréktársadalom a világtörténelem legbrutálisabb belső háborúja előtt áll. Egyik oldalon a színes kannibálok, a másikon a brutális fehérek. Ezt a rettenetes belső feszültséget csak egy nagy és győztes háborúval lehetne feloldani, és ezt az elképzelést temette most el a Sencsou-9. Az USA hosszú évek óta képtelen bármilyen eredményt felmutatni az űrkutatás és az űrharcászati technika területén. Agyaglábú óriás, aki belemenetelt az ázsiai mocsárba, vagy kínai példát felhozva: egy papírtigris az égő szemétdombon.
Üdvözöljük a kínai űrkutatási és űrharcászati eredményeket, és további sikereket kívánunk a kínai népnek.
Kassai Ferenc
"Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsolt 23:4)
Sok szerencsétlen ember. nem tudják hogy az átok mantrázása visszaszállhat az emberre és megnyomoríthatj a a lelkét vele együtt a testét is. Egyszerűen megfogalmazva ugyanis a világtól azt kapod vissza amit őszinte szívből jövő szándékodból kívánsz neki.

ISZT

Nyugati vezetők is elismerték a felforgató tevékenységet

Az Egyesült Államok immár nyilvánosan is nehézfegyverzettel látja el a szíriai felforgatókat. A Szíriában működő terroristák egy a washingtoni tisztviselőkkel tartott találkozón állítólag föld-levegő rakétákat kértek a kormányellenes felforgató tevékenységükhöz, amit az amerikai fél azonnal rendelkezésükre bocsát. A Daily Telegraph információi szerint a Szír Felszabadító Hadsereg a múlt hét folyamán az amerikai nagykövettel megegyezett a destabilizálás nyílt támogatásáról, a szervezet képviselői állítólag az amerikai nemzetbiztonsági bizottsággal is találkozókat tartottak. A francia külügyminiszter, Laurent Fabius pedig azt jelentette be, hogy kommunikációs berendezések szállításával támogatják a szír terroristákat.
Vajon amerikai, vagy francia állampolgárságuk van?
A Daily Telegraph információit úgy tálalják, mintha valamiféle újonnan meghozott döntésről lenne szó, amit a két fél tárgyalásainak eredményeként fogalmaztak meg. A valóság az, hogy a Szír Felszabadító Hadsereg nagy részének nincs is szír állampolgársága, mert ugyanazokat a zsoldosokat csempészték be az országba, akiknek Líbiában is egy éven keresztül a civil lakosság gyilkolása volt a fő tevékenysége. Az amerikai nemzetbiztonsági bizottság utasítására hozták létre a terrorista szervezetet, majd tárgyalnak vele? Ez a demokrácia magas foka, amit szír állampolgár meg nem érthet. Feltehetőleg emiatt nem is tudnak toborozni a szír lakosság köreiből.
A szállítmányok pedig eddig is érkeztek az országba. A SANA hírügynökség napi rendszerességgel ad hírt a határon lefoglalt fegyverszállítmányokról, kommunikációs berendezésekről, nehézfegyverzetről. Mivel a csempészet és a civil lakosok véletlenszerű gyilkolása egy év után sem vezetett eredményre, a nyugati felforgató tevékenységről szóló információk pedig már világszerte elterjedtek, ezért a kudarc láttán kénytelenek voltak valamit nyökögni az országba úton lévő támogatásokról.
Időközben, hogy a rossz hírek eltörpülhessenek az önfényezés mellett, az ENSZ hosszasan részletezte az Egyesült Államok humanitárius szerepvállalását Szíriában. A Vörös Kereszt által beszállított hatalmas élelmiszerszállítmányok láttán nem lepődnénk meg, ha a közeljövőben rejtélyes halálesetek történnének, majd a lakosság megmérgezésével gyanúsítanák az Asszád-kormányt.
Fenyvesi Áron

Sarkozyt saját testvérei szúrják hátba

Sarkozynek ütött az órája. Ahogy a szabadkőműves "testvéreknél" szokás, sikkasztással, korrupcióval, maffia-ügyletekkel pozícióba hozták - és tették mindezt azért, hogy a rá szabott feladatokat a lehető leghatékonyabban végrehajtsa. A feladatát nyilvánvalóan sikeresen végrehajtotta, mert most eljött az idő és elteszik láb alól. Túl sokat tud, de már került egy újabb báb a helyére, ami jelen körülmények között használhatóbbnak bizonyul. A bukott francia elnök múltjából pedig most előszednek minden törvényellenességet, és mivel ezekkel a feltételekkel tették a pozíciójába, nem is kell koholt vádakkal koncepciós eljárás alá vonni, elegendőek lesznek a puszta tények.
Sarkozy nemrég még arról nyilatkozott, hogy a választási vereség nem is vereség, valójában csak újabb feladatok várnak rá. Bizakodóan tekintett a jövőbe. Jelenleg a helyzet úgy fest, hogy ezzel csak elaltatták a gyanakvását, és amit az ígéretes feladatok helyett kapni fog, az börtön, majd mikor már a kutya sem foglalkozik vele, a csendes, méreg általi halál. Ilyen, mikor valakit a "testvérek" hátba szúrnak, mikor egy történet végén "elvarrják a szálakat". Mostmár lehet kapálózni, mert a sorsa felől már döntöttek, ahogyan ő is döntött mások sorsa felől korábban.
Az ellene felhozott vádakat most nem fogjuk felsorolni, megtette azt a fővonalú média, és a java még csak most jön. Sok minden fog előkerülni. Egy valami van, amiről nem fognak beszélni. A kampánykiadások illegális hátteréről nem véletlen cikkezgetnek, de a lényeges elem kimarad: a líbiai vezető vagyonának elrablása.
Kadhafi akkoriban hatalmas pénzeket tett Sarkozy kampányába (és nem csak az övébe), amit a francia elnök végül azzal hálált meg, hogy szorgalmazta Líbia katonai megszállását, és egészen addig a pontig támogatta a beavatkozást, amíg az ország sorsa Kadhafi meggyilkolásával megpecsételődött. Sarkozy nem akarta elvarratlanul hagyni a szálakat, és most hogy hű csatlósként elvégezte a dolgát, a páholytestvérek sem fogják elvarratlanul hagyni. Túl sokat tud, és az Európai Unió elmúlt évtizedei a legjobb példákat hozták arra, hogy az elárult, félreállított szabadkőműves politikus méregfog nélkül is veszélyes marad. Ezek egy olyan világ törvényei, ahol a becsület, hűség és erkölcs ismeretlen fogalmak.
Akik most feladatot kaptak Sarkozy lejáratására és eltávolítására, jobban teszik, ha kiélvezik az odavetett konc minden pillanatát, mert ők is így fogják végezni!
Fenyvesi Áron

Medvegyev az Eurázsiai Unió közös valutájának bevezetését javasolta

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök fellépett a Szentpéterváron megrendezett ”Közös gazdasági térség: az ipari fejlesztés új lehetőségei” című üzleti fórumon, ahol felvetette a 2015. január elsejére tervez.ett, öt FÁK-országból létrejövő Eurázsiai Unió közös valutájának bevezetését.
Medvegyev szerint a közös valuta egyelőre még nem tárgya a jelenleg is folyó tárgyalásoknak, azonban a globális piacok instabilitása miatt már most gondolkodni kell rajta.
ruvr.ru