2018. december 23., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2018.12. 03. Imák után.
Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Mennyei Atya: Az Adventben vagyunk, a várakozásban.
A várakozás az egész emberi életet végigkíséri. Amikor az édesanya kedves terhét viseli, várakozik, hogy gyermeke megszülessen . Majd ahogy múlik az idő várja, hogy gőgicséljen, figyeljen, járjon, készségei kifejlődjenek, ügyesedjen, okosodjon az iskolában. Aztán kis önálló egyéniséggé alakulva, most már a gyermek is vár, az iskola befejezésére, majd a továbbtanulás, aztán a munkakeresés, családalapítás boldog pillanatai. Ez a felsorolás, csak egy kis szeletkéje a várakozásotok bemutatására. Ezen kívül mennyi, de mennyi dologra várhattok még! A nap minden pillanatában elmondhatjátok, hogy várakoztok valamire.
Advent idején a legcsodálatosabb dologra várakoztok ti keresztény gyermekeim, szeretett Fiam megszületésére. Ő az Én szeretett Fiam, a legdrágább, Akit nektek adtam. Ő ugyanezt a földi utat járta be, mint más földi csecsemő és gyermek. Azonban Ő bűn nélkül jött a világra, ahogy Szent Édesanyja is Szeplőtelenül fogant, és az eredendő bűntől mentes volt.
Mi történik a várakozáskor?
Amikor várunk valamit, vagy valakit, csak rá gondolunk. Ha találkoztunk már vele, felidézzük a vele kapcsolatos élményeinket, érzéseinket. Elképzeljük hogyan fog történni a találkozásunk, mit fogunk mondani neki, és utána hogyan töltjük majd a várt személlyel az időnket.Tehát teljes figyelmünket, érzéseinket, időnket, cselekedeteinket ennek a várakozásnak rendeljük alá.
Ennek az adventi időnek, igen,Szent Fiam megszületésének várásában is teljes szívvel és nagy szeretettel kellene elmerülnötök. A Szentírás olvasása, roráte szentmisék látogatása, csendes elmélkedések, a kisded Jézus szemlélése, a Szentcsalád életéről szóló történetek olvasása. Mind közelebb hozza szívetekhez a karácsony misztériumát. Valójában ez nemcsak várakozás, hanem készülődés is.
Mire készülődünk még?
Szent Fiam, Jézus Krisztus eljött a világba, hogy megmentse a bűnös embert . Szent Fiam újra eljön a világba, hogy megmentse a bűnös embert. Második eljövetele a küszöbön áll. Nekem, Mennyei Atyátok kezében van minden. Én tudom és ismerem az időt, és az időket, előttem van múlt, jelen és jövő. A látható káosz és a gonosz vagdalkozása ellenére is, minden az isteni rendbe van beépítve. Az Én akaratom és tudtom nélkül nem történik és nem is történhet semmi. Csak addig mehet a gonosz, ameddig Én akarom és engedem. Az ő munkálkodása is a tervem része. Az idők végén vagytok. Az események felgyorsultak. Készüljetek! Az Adventetek maradjon állandó és kitartásotoknak meg lesz a gyümölcse. Az Advent most Szent Fiam második eljöveteléig tartson ki a ti szívetekben, mert ez a szeretetteljes várakozás szilárdítja meg szereteteteket és hiteteket.
Most megáldalak a hűség és a sziklaszilárd hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2018.12.15. 20 óra. Imák után.
Drága Kicsi Évám! Köszönöm imáidat.
Jézus: Elfoglaltságod, munkád, fáradságod miatt nem tudtad leírni beszélgetéseinket. Mi azonban folyamatosan, elmélyülten beszélgetünk a nap minden szakában, amit lehetetlen lenne mindig leírni.
Aggodalommal figyeled a Budapesten zajló eseményeket. A tüntetést, a rendbontást, az agressziót, a gyűlölet-beszédet. Látod, a sátán így dolgozik. Kiabál, vagdalkozik, vádol, gyűlölködik. Azonban ti, keresztény gyermekeim, ti engesztelők a rejtekben imádkoztok és aggodalmaitok ellenére biztosak vagytok abban, hogy minden Isten kezében van. Ez így helyes.
Mivel Magyarországot a külső ellenség nem tudta bevenni, most belülről támadja. Ez még veszélyesebb, mert saját népetek, saját hazátok fiai szítják az ellenségeskedést.
Uram! A Szent Koronát akarják!
Jézus: Igen gyermekem. Az ellenség is tisztában van azzal, mekkora hatalom, milyen misztikus erő a Szent Korona. Ez Szent Édesanyátok Égi Koronájának hasonmása. A Szent Koronában rejlő isteni erő amit a természetes szem nem érzékel, hatalmat sugároz, fénye a sátán és démonai szemét elvakítja. Szent Koronátok ebben a vészterhes időkben védelem, pajzs az országnak. A korona királyok, királynők ékes fejdísze. A hatalom jelképe.
Szent Harcos Angyalaim a rendőrkordon mögött hatalmas erővel védték Szent Koronátokat.
Most pedig mindannyiótokat felszólítalak, papokat és hívőket! A legerősebb fegyvert vegyétek elő! A legerősebb imát, mert országot most már nemcsak a külső, hanem a belső támadások színterévé vált. Minden nap imádkozzátok a Szent Rózsafűzért, hiszen tudjátok, hogy ez megvakítja a sátánt.
Most pedig bátor harcosom megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
Jézus bátor harcosa.
2018.12.17.23 óra Imák után.
Drága kicsi Évám! Köszönöm imáidat!
Uram! Tehetetlen értetlenséggel, végtelen szomorúsággal szemlélem a magyar emberek viselkedését, agresszivitását amit ebben az adventi időben az utcán, a parlamentben csinálnak. Gyomrom összeszorul és az emberi reflexek már-már eluralkodnak rajtam, amikor a belső hang arra ösztökél, imádkozz!Imádkozz értük!
Mi lesz ennek a vége?
Jézus: Gyermekem! Az időzítés nem véletlen. Az adventi idő csendes készülődését, a várakozás örömét akarja elvenni tőletek ellenségem. A várakozástól, a karácsonyi készülődés bensőséges hangulatától, a Szent Család és megszületésem ünnepének örömétől akar megfosztani benneteket. Országotok derekasan helytáll a külső ellenséggel szemben, ezért belülről támadja nemzeteteket. A sátán és démonai felheccelik, felizgatják a tömeget, a sátán összes negatív megnyilvánulása látható az emberek viselkedésén. A rendbontás. a lázítás,a harag, a düh, az irigység, a vádaskodás, a testi-lelki terror, a fenyegetőzés, a félelemkeltés, a hazugság, a nyugtalanság, és még sorolhatnám.Ezek mind ott vannak az utcán tüntető és az ellenzék soraiban ülő gyermekeim szívében. Ezek a gyermekeim hogyan készülnek megszületésem ünnepére, a Szent Karácsonyra?
Szent Édesanyám és Én Jézusotok is szomorúan szemléljük ezeket a lázadásokat.
Nektek keresztény gyermekeimnek, engesztelőimnek a legfontosabb feladatotok, az IMA! IMA a közösségekben, IMA otthon a rejtekben. A böjt és az áldozathozatalok! Minden kis áldozatot, minden imát, minden felajánlást kegyelemmé alakítok. Az erőszak ellen a szelídség, a szeretetlenség ellen a szeretet a legnagyobb fegyver. Ezért, IMÁDKOZZATOK! IMÁDKOZZATOK! IMÁDKOZZATOK! Elsősorban a rózsafűzért!
Kérjétek Szent Mihály arkangyalt az Angyalok Fejedelmét, hogy védelmezzen egyénileg benneteket és óvja hazátokat.
Szent Angyalaim, Harcos Angyalaimmal kivont karddal állnak mellettetek. Kérjétek papjaitokat tartsanak Szentségimádásokat. Ebben hatalmas erő van. Az oltárra kitett Oltáriszentség a templomon kívül is hatalmas erőt képvisel. Pap-fiaimnak fel kell ismerniük, hogy az Egyháznak most feladata a keresztény kormány munkáját imaháttérrel segíteni.
A keresztények, az engesztelők széthúzását most a közös imában kell összekapcsolni hazátokért. Most már a széthúzásnak nincs helye, mert az ellenség minden rést figyel és a legkisebb repedésben is támad.
Uram! A Szent Koronát elakarták távolítani a parlamentből
Jézus: Gyermekem! Ellenségem tudja, hogy a Szent Korona hatalom. Szent István királyotok Édesanyámnak adta országotokat. Ő lett országotok királynője. A királynőt korona illeti meg. Ez a Korona pedig a Mennyei Korona hű mása. Ezt a Koronát legerősebb Angyalaim védik, ezt az ellenség nem kaparinthatja meg.
Ima: Istenem! Add nekünk azt a kegyelmet, hogy hathatós imáink által a karácsony békés, meghitt, boldog legyen, és olyan örömmel ujjongjunk megszületésednek, mint egykor az Angyalok és a pásztorok. Ámen.
Jézus: Úgy legyen gyermekem!
Most megáldalak a szelídség és az alázat kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa
2018.12.21. 8óra 30perc.

Szentlélek: Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Uram! Köszönöm, hogy minden baj és nehézség nélkül hazaérkeztünk a reptérről. Áldott légy Istenem!
Szentlélek: Évikém! A Szeretet Lelke szól hozzád. Lelked békés és túlcsordul az örömtől. A hajnali szentmisében Erzsébet és Mária találkozásáról hallhattatok, a találkozás öröméről.
Ma, amikor a karácsonyi készülődés örömében vagytok, ti is egy találkozásra készültök. Jézusotok jön, hogy az emberekkel találkozzék. Ő 2000 éve testben jött, hogy elhozza a világosságot. A Szentháromság akaratából jött a Földre. Az Atya, Aki kigondolta, a Fiú, Aki elfogadta és Én, a Szentlélek, Aki beteljesítette, mert Szűz Mária Szeplőtelen Testét beárnyékozva beteljesítettem a teremtés csodáját.
A mai ember a természetfelettire, a misztikusra éhes.Könyveitekben, filmjeitekben a " földön kívüliekkel" keresitek a kapcsolatot, és mindenféle fantasztikus, sci fi történetekben. Ha hitben járna az emberiség, a legfantasztikusabb, a legmisztikusabb, a legcsodálatosabb " földönkívüli" élményben lenne része. Ha belegondoltok, csillag, a legfényesebb csillag feltűnése jelezte Megváltótok születését. Angyalok hada látogatta meg, és adta hírül a pásztoroknak a kis Jézus megszületését. A Szeretet szállt alá, a "legföldönkívülibb" akarat, hogy bemutassa számotokra az örök élet valóságát.
Hát kell ennél misztikusabb, izgalmasabb dolog?!
Jézus egész élete, csodái, Mennybe menetele, mind természetfeletti. A Szentírás tele van "földönkívüli" eseményekkel. Ezt keressétek, ezt olvassátok!
És itt vagyok Én, a harmadik isteni személy, Aki láthatatlanul, csendben munkálkodom. Pünkösdkor ellenben láthatóan, megrendítően és csodálatos módon, lángnyelvek formájában mutattam be isteni erőmet.
Azóta is minden emberben munkálkodom, aki hisz, aki elfogadja és befogadja Jézust, és aki hisz a Szentháromságban.
A találkozásról beszéltem neked az imént. Még hátra van egy nagy találkozás, ami a Mennyei Atya irgalmából és kegyelméből fakad. Szentlelkem hatalmas kiáradása, amely a lelketek megvilágosítására, a lelkiismeretetek felébresztésére adatik. Hatalmas, természetfeletti csoda lesz ez. Ezt senki sem tagadhatja majd le, mert minden 7 éven felüli gyermek, minden férfi és minden nő át fogja élni. Így is fogalmazhatnék, Isten " bemutatkozik" a világnak. Annak a világnak, amely Istent teljesen elfelejtette. Gyökeresen meg fog változni a világ, mert gyökeresen meg fognak változni az emberek is.Ez most az Én időm, a Szentlélek kiáradásának az ideje.
Készüljetek fel rá, mert a második Pünkösd közel. Mennyei Atyátok parancsára várok csak. Szívetekbe térek és meglátogatom ezzel a tűzzel a Földet.

Most pedig megáldalak a tisztaság és az erő kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.
2018.12.23. 11 óra. Imák után.

Mennyei Atya: Drága Évikém! Túláradó szeretetemmel átölellek, magamhoz szorítalak. Kitüntető szeretetem nemcsak neked szól, hanem minden gyermekemnek.
Én teremtményeim! Hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel bizonyítsam be még nektek, hogy mennyire szeretlek benneteket! Enyéim, az Én tulajdonaim vagytok, ha ti is elfogadjátok ezt az igazságot. Szabad akaratot adtam nektek.
Tudjátok kit adtam nektek? Tudjátok mily nagy gyötrelem, mily nagy áldozathozatal, mily nagy alázat kellett ahhoz, hogy a Szent Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek a bűnös embert megváltsa bűneitől? Belegondoltatok-e már abba, hogy a Teremtő, Én,a ti Mennyei Atyátok, a legdrágábbat, odaadtam áldozatul értetek?
Szent Fiam, Aki Testté lett, kifizette minden adósságotokat! Mekkora áldozat ez!
Kedveseim! Holnap, a Szentestén a Megváltótok, a kis Jézus születését ünnepli a világ. Örvendezzetek és bízzatok, mert ezekben a vészterhes időkben sem engedi el kezeteket Jézusotok, mert Ő kimondhatatlan szeretettel és alázattal fohászkodik a Szentlélekkel együtt minden ember üdvösségéért.
Most menj kicsi Évám. Várakozz örömmel, mert lám, az" Ige Testté lett és köztetek lakozék".
Megáldalak a szelídség és a béke lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2018. november 26., hétfő

Misztikus beszélgetések

2018. 11.06. 17 óra 50 perc.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A megfeszített Jézus beszél most hozzád. Itt vagyok előtted az Agónia Keresztjén, tehetetlenségem, kiszolgáltatottságom sarkallja bennetek a szenvedélyes Istenszeretetet és imát. Kiömlő Vérem minden cseppje, megannyi értékes áldozat, minden cseppje kincs, amely értetek hullott. Szeretett Édesanyám, és szeretett tanítványom, mint egykor a Golgota helyén, most a Mennyben, kitartóan és szeretettel imádkoznak minden gyermekemért. De nemcsak ők. Ahogy  Keresztre feszítésemkor tanúm volt az egész Mennyország, a Szent Angyalokkal, úgy akkor is tanúim lesznek, amikor dicsőségben eljövök a felhőkben. Az egész Menny erre a nagy eseményre készül.
Az emberiség pedig tudomást sem vesz az eljövendő eseményekről. Amikor Szentlelkem kiárad, sokak szeméről lehull a hályog. Akkor meglátják bűneiket, ahogy Én látom. Könyörögni fognak irgalmasságomért. Én mindenkinek megbocsátok, aki bűneit megbánja. Sokak szívét megérintem.Irgalmasságom kiárad a Földre. Aki szabad akarata által elfogad, megtér, hisz, az megmenekül. Aki elutasít, az igazságosságom erejét fogja megtapasztalni.
Ezért készüljetek,imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert itt állok már a  kapu előtt.
Szeretett Jézusod.
Megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.11.07. 20 óra 50 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A harcról szeretnék veled beszélni.
Sokat gondolsz arra, hogy amióta megszülettél, valamilyen formában mindig harcolnod kellett valamiért, vagy valakiért.
Gyermekkorod nehézségei, a családi bajok, a szülők betegségei, az anyagi gondok, később házasságod gondjai, a gyermeknevelés nehézségei, munkahelyi problémák, azután a megtérésed után a hitért, Értem, Jézusodért való kiállás nehézségei. A jelen időben az apostolkodás, az igaz próféciák melletti kiállás, az imák, a virrasztások, megannyi testi, fizikai lelki, szellemi harc. Igen,egész kora gyermekkorodtól , az utolsó idők harcára készítettelek fel. Kitartásodat, erődet, majd a hitben és az imában való állhatatosságodat készítettem elő. Mindig Én álltam mögötted, és az Én erőm és kegyelmem volt, ami megtartott téged a nehéz időkben. És most is, amikor a harc, a szellemi harc fokozódik, Én vagyok, Aki erőt és kegyelmeket árasztok rád és minden gyermekemre is, aki Bennem bízik.
Az idők végén vagytok, amikor minden gyermekemnek színt kell vallania. Vagy Velem, vagy ellenem. Vagy hideg, vagy hév. A langyosat kiköpöm a számból. Minden segítséget megadok, hogy megálljatok és kitartsatok ezekben a nehéz időkben. Szent Angyalaimat küldöm a világba, Őrangyalaitok minden erejükkel az üdvösségeteken munkálkodnak.
Tartsatok ki gyermekeim, mert hamarosan jövök! Álljatok készen, mert nem tudjátok Uratok mikor érkezik.
Most pedig megáldalak a kitartás az állhatatosság és a sziklaszilárd hit kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.11.10. 19 óra 35 perc Imák után.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Igen Uram.
Jézus:Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Ugye ismerősök a kérdések a Szentírásból. Péter apostoltól kérdeztem ezt a háromszoros tagadás után. Ő is megvallotta háromszor szeretetét.
De vajon van-e más rajtam kívül az életedben?
Én: Igen van Uram.
Jézus: Mi lehet az szerinted gyermekem?
Én: A hiúság, a munka, a pénz. Más most nem jut eszembe.
Jézus: Bizony gyermekem, ezek bálványok. Ha nem is foglalnak el központi helyet az életedben, ezek ha kis mértékben is elfoglalják a helyet a szívedben, az értelmedben, az életedben.
A bálványok voltak a múltban is, de ezek az idegen istenek nemcsak megfogható, tapintható istenségek, hanem olyan dolgok, amelyek kiszorítják, helyettesítik, pótolják, kitöltik az ember életét, a valódi Szentháromságos Isten helyett. Csak a teljesen elkötelezett, nekem szentelt lelkek tudtak bálványok nélkül élni a múltban is.
Én:Miért fontos erről most is beszélni?
Jézus: Azért kislányom, mert a mai ember életében is rengeteg bálványisten van. A legártatlanabbnak tűnő szokások, hobbyk,szenvedélyek, elköteleződések tárgyak, emberek iránt, a durva sátáni bálványimádásig, széles a paletta.
Néhány példát azért említek, felsorolok neked gyermekem.
Lehet bálvány az ember egója, önszeretete, amely önzésbe, önszeretetbe, gőgbe, büszkeségbe viheti az embert.
Lehet bálvány a gyermeke, akit istenít, irányít terelgeti elképzelése szerint, tönkre téve gyermeke személyiségfejlődését,korlátozza egyénisége kibontakozását.
Lehet bálvány a munka. Munkamániának is nevezhetnénk. Ez nőre, férfire egyaránt jellemző a mai világban. Ennek a pénz, a karriervágy a mozgatórugója.Különösen veszélyes ez a nőknél, mert ezzel elvesztik, elfelejtik azt a hivatásukat és szerepüket, amelyre teremtettek. A feleség, a társ, az anyaság szerepét.
Lehet bálvány a pénz, amelynek hajszolása megkeményíti a szíveket. Ez a Mammon- imádat nagyon veszélyes, mert elvakítja, elhomályosítja a mások iránti szeretetet. A pénz önmagában nem rossz dolog, mert szükség van rá. Aki azonban csak ezért él, a pénz rabszolgájává válik.
Lehet bálvány az evés és az ivás. Ebben a korban valóságos kultusza van az ételnek és az italnak. Ebből aztán különböző betegségek, függőségek alakulhatnak ki. Ez fogva tartja, meghatározza az egész életét annak, aki csak az evéssel, és az ivással foglalkozik.
Lehet bálvány az alkohol, a dohányzás, a televíziózás, a különböző sorozat és film-függőségek. Játékszenvedélyek.
Lehet bálvány a zene, különböző zenei stílusok és úgynevezett sztárok imádata.
Lehet bálvány a sport,ha csak az tölti ki az ember életét. Önmagában a sport nem rossz dolog, sőt kívánatos a mozgás, az egészséges versenyszellem, de amikor már csak annak rendel alá mindent az ember, az bálványimádás.
Hosszan sorolhatnám, de azt gondolom ezzel megmutattam mit értek bálványimádáson gyermekem.
Miért veszélyes ez Évikém? Mert ezek a dolgok teljesen eltávolítják, kiiktatják az emberek éltéből Istent. A mai ember tevékeny, örökké cselekvő, mindig valamit "csináló" -ember.
A mai ember nem tud és nem is akar csendben és egyedül maradni. Egyedül maradni önmagával és Istennel sem. Amikor nincs mit cselekedni üresnek vagy unalmasnak tartja az életét, nem tud elcsendesedni, elmélkedni.
Sok keresztény gyermekem sem tud elvonulni, a Szentírást olvasva az Igén elmélkedni, gondolkodni. Emiatt nem is tudja az Evangéliumot az életébe átvinni, mert a sátán kilopja elméjéből az Igét.
A legmélyebben hívő keresztény gyermekeim a csendes Szentségimádásban tudnak legjobban elmerülni Bennem, szemlélni,imádkozni, vagy csak egyszerűen csendben lenni Velem Jézusukkal.
Tehát a mai ember teljesen kiszorította Istent az életéből, eltekintve azon keresztény gyermekeimtől, akik kifejezetten keresik a Velem való találkozást az imában, a szentmisén, a böjtben, a bűnbánatban, a gyónásban, az Ige olvasásában, szemlélődésben, elmélkedésekben. Én a csendben vagyok leginkább megtalálható.Minden gyermekemet szeretem. Az életben vannak olyan élethelyzetek, öröm, bánat, fájdalom amikor kiálthatnak Hozzám. Én mindig ott vagyok. Csak szólítsatok meg és Én kitárt karokkal és kitárt Szívemmel körülfoglak benneteket. Mindenkit várok! Itt vagyok az ajtótok előtt, csak engedjetek be! Hallgassátok meg kérésemet amíg elérhető vagyok.
Most megáldalak túláradó szeretetemmel az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.11.16. Vác. 10 óra Szentségimádás alatt.
Jézus:Drága Gyermekem! Köszönöm, hogy eljöttetek imádni és imádkozni.
Itt állok előttetek,mint a Megdicsőült Krisztus. Szemléltek Engem és Én áldó, óvó kezemet mindnyájatok fejére teszem.Kiárasztom rátok szeretetemet és áldásomat.
Szentségimádás alatt csak te és Én. Ez egy intim szeretetaktus. Semmi mással össze nem hasonlítható. Az Égi a misztikus, a földi, a profánnal.
Szeretlek benneteket gyermekeim. Ti, akik minden 3. pénteken itt vagytok, különösen sok időt szenteltek jelenlétemnek, mert a Barnabás-féle Szent Vér áhítat alatt is imádtok és engeszteltek.
Mi történik viszont a világban?
Azokban az országokban ahol bezárják a templomokat, vagy mecsetekké alakítják, esély sincs rá, hogy imádjanak Engem. Sőt egyenesen üldöznek, vagy megszentségtelenítenek.Bizony mondom nektek, ahol megszűnik a jelenlétem, ott a gonosz uralkodik. Az Új-Világegyháznak ez a célja. Engem száműzni, megszentségteleníteni, megsemmisíteni, kidobni, félreállítani.
Azonban azokon a helyeken ahol gyakran tartanak Szentségimádást, vagy Örökimádás van, megáldom a közösséget, a várost, azt az egyházközséget és kegyelmeimmel árasztom el őket.

Szép szeretett gyermekem
Virágok virága, lelkem ékessége
Szívem szépsége
Illatos virágom
Szeretetem gyümölcse
Kedvemre való élet
Viruló értelem, ékes szeretet
Szívem kedvese,szeretetem éke
Jegyesem és kedvesem.

Így énekelek, így szeretlek. Elhalmozlak szépségemmel,örömömmel, áldásommal, szeretetemmel.Kedves gyermekem! Megölellek, mosolyommal megvidámítalak, felemellek,magamhoz vonzalak.Kiárasztom rád áldásaimat.Fogom a kezed, sohasem engedlek el, mert szeretlek.
Én: Uram! Drága Jézusom! Nem találok szavakat! A jegyes, a szerelmes beszél így a hitveséhez. Elárasztottál szereteteddel.Kimondhatatlan boldogság Veled lenni. Szemlélni, imádni és szeretni. Ezt a szeretetet nem lehet megmérni, mert végtelen. Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz! Jézusom! Szeretlek, imádlak és bízom benned!

Később, Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Évikém! Minden keresztény testvérednek, papfiamnak üzenem.Becsüljék meg és látogassák a templomokban az Oltáriszentséget. Ha nincs kitéve az oltárra,menjetek Szentséglátogatásra,mert Én a tabernákulumban is látom és meghallom hozzám intézett kéréseiteket, imáitokat.Ne hagyjatok el, ne hagyjatok egyedül. Nektek nagyobb szükségetek van Rám, mint Nekem rátok. Én minden ember hitét ismerem. Mindenhol jelenvaló vagyok, de az Oltáriszentségben Szentségimádáskor közvetlenül és valóságosan is megláthattok.Amikor pedig nyelvre áldozva, térden állva fogadtok, akkor vagyok a legközelebb hozzátok.

Mennyei Atya szól: Kicsi leányom! A mennyei misztériumba léptél, a szeretet ösvényére.
Az a fajta önátadás, az a szent közömbösség, amellyel a világot szemlélni kell, nem azt jelenti, hogy nem látjuk, nem értjük ami a világban körülöttünk történik, hanem azt jelenti, hogy már csak a szeretet górcsövén keresztül tudod szemlélni az eseményeket.
Ha felháborít vagy megbotránkoztat is valami, első dolgod, hogy imádkozol. Imádkozol a megbotránkoztatókért, az ellenségeidért.
Gyermekem! Annyira szeretlek benneteket!
Türelmetlenül várom, hogy magamhoz öleljelek benneteket. Egyetlen földi édesanya vagy édesapa szeretete sem hasonlítható ahhoz a szeretethez amellyel Én szeretlek titeket, és amilyen szeretettel várlak benneteket. Haza várlak mindannyiótokat!

Szűzanya szól: Drága Kislányom! Néhány látnoknak megengedem, hogy lásson engem, hogy üzeneteimet meghallja, közvetítse. De tudnotok kell, hogy minden gyermekem mellett ott vagyok, akik Szent Fiamban hisznek, elfogadják a Szentháromságot, hitben járnak, az Evangélium szerint élnek. Én, mint egy családban levő édesanya, úgy gondoskodom rólatok, kiesdek kegyelmeket, közbenjárok értetek, könyörgöm irgalomért, megbocsátásért.
Én vagyok a ti Édesanyátok, hozzám fordulhattok, mert Én, amit szeretett Fiam elé hozok,és ami a ti üdvösségeteket szolgálja, az meglesz. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
Szeretett Édesanyátok,Égi közbenjárótok.

Jézus bátor harcosa.

2018.11. 22. Ma az utcán és otthon.
Drága Őrangyalom! Ma is, ahogy minden nap, elmondom Hozzád, kedves Őrangyalomhoz az imámat.
"Te Kedves Szent Nagy Őrangyalom!
Isten atyai szeretete rád bízott,
Világosíts meg, védj meg, kormányozz és vezess!
Fogd meg a kezem, és
Én megígérem, hogy engedelmesen követni fogom vezetésedet, hogy elérjem az örök boldogságot."
Ámen.
Őrangyalom: Kedves testvérem, szeretett védencem! Köszönöm, hogy kitüntetsz figyelmeddel. Nagyon örülök, hogy most már egyre többet megszólítasz, kéred segítségemet, védelmedet.
Tudnod kell,hogy mi Isten Szent Angyalai, Isten Trónja előtt állunk, Isten előtt, mint "szócsövek", mint "védőügyvédek", mint könyörgő, kegyelmeket kiesdő szolgák,- visszük a Mennyei Atya elé kéréseinket. Buzgón munkálkodunk azon, hogy halálotok után kézen fogva,a Mennyországba vigyünk benneteket. A Tisztítótűzben sem hagyunk el benneteket.
Ha tudnád testvérkém mennyi bajtól, rossz döntéstől mentettelek meg sugallataimmal,ami nem más, mint a Szentlélek sugallatai, szüntelenül hálálkodnál.
Bátran szólj hozzám, mert én mindig melletted állok. Hívj magaddal minden utadra,- én amúgy is mennék,- de nagyon jól esik, ha erre külön is megkérsz. A legjobb barátod vagyok. Ismerem érzéseidet, örömeidet, gondjaidat, titkaidat. Azért mert nem látsz, attól én valóság vagyok, valóságosan jelen vagyok, a Mennyei Atya akaratából és gondviseléséből.
Akár hiszed, akár nem, én és a többi Szent Angyal amikor e küldetést megkapja örül, mert tanul tőletek emberektől. Ezzel közelebb kerül hozzánk Urunk, Jézus Krisztus emberi mivoltja, az emberré válás misztériuma. Mi ezt tanuljuk tőletek.
Hogyan, vagy mihez tudnám ezt a küldetést hasonlítani?
Megpróbálom megfogalmazni. Amikor egy édesanya megszüli gyermekét, szakadatlan várja és követi gyermeke testi, lelki fejlődését. Aztán ahogy telik az idő, minden erejével és szeretetével azon van, hogy felnőttként megállja gyermeke a helyét a családban, a munkahelyén, a világban. Ha egy gyermek betegen születik ez a vágy megsokszorozódik, még erősebb lesz. Ezt csak nagyon nagy szeretettel és vággyal lehet csak megélni.
Mi Szent Őrangyalok is azzal a vággyal és szeretettel kísérünk benneteket, hogy amennyire csak lehet kiteljesedjék bennetek az Istennel való kapcsolat. Hitben járjatok és megmeneküljetek a kárhozattól.
Boldog vagyok, hogy beszélhettünk. Isten óvó szeretete kísérjen minden utadon. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
2018.11. 25. 19 óra 20 perc. Imák után.
Krisztus Király Ünnepén.
Gyermekem, köszönöm imáidat!
Jézus:
Ma Jézusotokat, mint Király köszöntöttétek a szent miséken, imáitokban.
Én, mint dicsőséges és tekintélyes, méltóságos és nagy hatalmú Isten fogok visszatérni a Földre az Ég felhőin, az Ég Angyalaival és szentjeivel.
A királyság a múltban is egy teljhatalommal rendelkező államforma volt. A király volt népének ura és parancsolója. Ura a népének, ura a hadseregének, kicsinek és nagynak, szegénynek és gazdagnak. Az Ószövetségben Salamon királyról olvashattok, aki Tőlem, Istenetektől várta a megsokasodott Izrael népe vezetéséhez a segítséget. Nem gazdagságot, nem hatalmat, hanem bölcsességet. Alázatában meghallgattam és megadtam a bölcsesség mellé a hatalmat és a gazdagságot is. Ő Istennel járt, uralkodását áldásom kísérte. A bölcs király elsősorban Isten szeretetével, emberszeretetével, igazságosságával, irgalmasságával járt alattvalói előtt. Szinte a legnagyobb szolgáló volt.
A Föld királyai és "kiskirályai" hatalmukkal visszaélve, kizsákmányolva vagy megnyomorítva népüket uralkodtak a történelem folyamán. Ezek hatalma csak ideig-óráig maradt fenn, mert nem Istennel jártak.
Mi fog történni az Én Királyságom alatt?
Új Eget és Új Földet teremtek, ahol szeretetben és békében fogok uralkodni. Nem lesz háború, betegség, könny. Szeretni fogjátok egymást. Királyotok elé boldogan járultok, és hódolattal leborultok előtte.
Kedves gyermekeim! Mily nagy boldogság lesz közöttetek járni, akik szeretettel fordultok majd Királyotok felé.
Most pedig menj gyermekem, a békesség lelkével megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.

2018. november 1., csütörtök

Misztikus beszélgetések

2018. 10.05. Imák után.

Jézus: Műtéti beavatkozásod napján hazafelé a villamoson, a metrón, és a buszon, rendkívüli fájdalmakat, fejfájásodat felajánlottad a bűnösök megmentéséért, a lelkek üdvéért. Én ezt elfogadtam és továbbra is elfogadom, ha felajánlod ezeket a szenvedéseket.
Felajánlom Uram.
Jézus: A szenvedés mindig közelebb hozza az embert Istenhez. A fájdalom, a kiszolgáltatottság, a gyengeség felülmúlja az önzést, a büszkeséget, a gőgöt. Sokak számára a testi, lelki szenvedés hozza el a hitet, az Istenhez tartozás élményét. Minden elviselt szenvedésnek tehát értelme van, ha azt átadjátok Nekem. Én kegyelemmé alakítom át, és kiosztom azt. Meglásd kislányom sebeid begyógyulnak, rendbe jön minden.
Áldó, gyógyító kezemmel megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.

2018.10.16. Imák után. 17 óra. Köszönöm imáidat.
Jézus: Gyermekem! Tudod-e mi az áldozat?
Agonizáló testemet szemlélve, az Agónia Keresztje előtt imádkoztatok, imádkoztál.
Emberi értelemben az áldozat valamiért, vagy valakiért hozott olyan cselekedet, tett, amely elősegíti, helyettesíti, kiegészíti, megkönnyíti annak dolgát, vagy azt a helyzetet, amit azért hozunk, hogy felajánljuk valamiért, vagy valakiért.
Érdekes megfigyelni, hogy az áldozat szótöve az áld szó. Az áldozat mindenképpen a másikért, valamilyen helyettesítő, átvállaló, átsegítő, ha úgy tetszik bevállaló cselekedet.
Áldozatot miért szoktak hozni? Általában az áldozat szeretetből fakad. A szülő a gyermekéért, a hitvestárs a hitveséért, a munkatárs a kollégáért, a bajtárs a bajba jutott harcostársért. Áldozathozatalkor lemondunk  valamiről, vagy valami plusz dolgot vállalunk el önzetlenül. Feláldozhatjuk a másikért karrierünket, időnket, pénzünket, szabadidőnket, egészségünket és még hosszan sorolhatnám.
A legtökéletesebb áldozatot Én, Jézusotok hoztam, amikor minden emberért vállaltam a Kereszthalált szeretetből. Ez az áldozat örökre szóló és egyetemes. Egyszeri és meg nem ismételhető, tökéletes és visszafordíthatatlan. Ezt az áldozatot értetek emberekért hoztam. Mennyei Atyátoknak kifizettem ezzel a váltságdíjat. Tökéletes áldozattá váltam.
Amikor a szentmisén az oltár elé járultok, és az Eucharisztiát a nyelvetekre fogadjátok, ezt a saját akaratomból hagytam rátok. Ez drága halálom vér nélküli megújítása minden szentmisén. Mindenki, aki tiszta lélekkel veszi magához Szent Testem és Szent Vérem, az Élet Kenyerét kapja. A szíve Királya vagyok, kegyelmeimmel árasztom el, akár érzi, akár nem. De a bűnös lélek szívében szenvedek, és ez is áldozat. Sokan hiábavalóvá teszik ezt a tökéletes áldozatot azzal, hogy bűnös lélekkel járulnak az oltárhoz.
Minden szent áldozás alkalmával köszönjétek meg gyermekeim, hogy itt maradtam köztetek, hogy Testemmel és Véremmel táplállak benneteket.
Most, az utolsó időkben arra buzdítalak benneteket, hogy hozzatok minél több áldozatot értem, Jézusotokért.Tartsátok be a Tízparancsolatot, olvassátok a Szentírást, éljétek az Evangéliumot. Álljatok ki a hagyományok mellett, imádkozzatok papjaitokért és az Egyházért.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és az erős lelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.10.27. 19 óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
Az Agónia Keresztjét szemlélve sokszor eszedbe jut szenvedésem, a szenvedés értelme és értéke. A szenvedést, a fájdalmat, a borzalmas kínokat , Én saját elhatározásomból, saját akaratomból vettem magamra a bűntelen, a  bűnösökért. Én engesztelő áldozat voltam a Kereszten, ez Atyám kiengesztelése miatt történt.
Kérdezhetitek most, vajon mi szükség van a szenvedésre, a kínra, a fájdalomra, most így az utolsó időkben is?
Bizony sok ember szidja, gyalázza, vádolja az Istent a betegségekért, a halálért, a természeti katasztrófákért.
Atyám Szíve nagyon szomorú, türelme fogytán. Én kifizettem a váltságdíjat, a Szent Bibliában, a Tízparancsolatban előttetek van, hogyan kellene élni, mégis a világ bűnben fetreng. A büntetések, melyekkel Atyám sújtja a világot, a ti bűneitek miatt van és a megtisztulásotokat és megtéréseteket szolgálja. Amikor az ember kiszolgáltatottá,beteggé, nincstelenné válik, hamarabb kiált Istenhez.Isten minden hozzá kiáltó gyermeke imáit hallja.Isten nem gyönyörködik gyermekei szenvedésében és halálában.
Kereszthalálomkor az egész Menny és a Kozmosz megrendült. Gyermekei megtérése és megmenekülése a legfontosabb Mennyei Atyám számára.
Ezért kedves gyermekeim az ima, a böjt, az engesztelés, a rendszeres gyónás, a szentáldozás legyen a legfontosabb az életetekben.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a szelídség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018.10.30. 17 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! köszönöm imáidat!
Megrendítő és megdöbbentő az a vakmerőség és hitetlenség amellyel az emberiség a kárhozat felé menetel.Az emberek maguk körül forgolódnak. Az önzés, az élvezetek hajszolása, a szeretetlenség az égbe kiált. Az Oltáriszentség, az Én kegyelmem, és a Szent Maradék imái tartják fenn a világot. Angyalaim is megdöbbenve szemlélik ezt az agóniát, melyben az emberiség fetreng. A büntetések ellenére sem fordulnak felém, nem kiáltanak Istenhez.
Könnyező szobraim, képeim, Szent Édesanyám vérrel könnyezése sem rendíti meg az emberek lelkét.
Kedves Gyermekem! Az ima, az engesztelés, a vezeklés, az áldozatok, a böjtök, a virrasztások, a Rózsafűzér imák. Igen ezekre sürgetően szükség van, mert Atyám kezét már alig bírjuk tartani, mely lesújtani készül erre a bűnös világra.
Köszönöm kitartó imáidat, most megáldalak a Szent Szívemből kiáradó tüzes szeretettel és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2018.10.31.20 óra 20 perc. Imák után.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat.
A mai szentmisén tiszta lélekkel vetted magadhoz Szent Testem és Vérem,térden állva és nyelvre fogadva.Így méltó és így helyes.
A mai napon többször eléd hoztam belső látásban a határt, a határt védő kerítést.Nem véletlenül.
Gyermekem! A déli határt komoly veszély fenyegeti.Kormányfőtök tudja és érti a dolgát. Megerősítette a határvédelmet, ami nagyon fontos, helyes.Azonban nemcsak testi és fizikai, hanem spirituális fenyegetettség is van ezekben a támadásokban. Az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát. Ezért fontos dolgot mondok.Legbátrabb papfiaim otthon szervezzék meg saját körükben a Szentségimádásokat a határ védelméért,Magyarországért. Nemcsak a déli határ mellett, hanem mindenhol, ahol erre lehetőség van.
Most pedig megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2018. október 1., hétfő

Misztikus beszélgetések

2018. 09.02. 20 óra 20 perc. Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.
Nézz Rám! Ne fordíts hátat nekem, szemlélj, hallgasd szavaimat!
Kicsi Évám!
Mi jut eszedbe az Oltáriszentségről?
Uram! A legnagyobb alázat és a legnagyobb kiszolgáltatottság.
Jézus: Jól látod gyermekem. Ez a summája, de még kiegészíteném, hogy Én vagyok a legnagyobb, az egyetlen áldozat, Aki csak azért maradtam ebben a kis ostyában közöttetek, hogy anyag-mivoltommal egyesüljek veletek, emberekkel. Semmihez sem fogható ez az ajándék, ez a kegyelem. A szentmisében az átváltoztatáskor valóságosan Testté és Vérré válok, emberi szemmel nem láthatóan.Bár a világban megengedtem néhány gyermekemnek, hogy azt a csodát átélje, hogy nyelvére fogadva a Szentostya vérezzen.
Az Oltáriszentség a világegyetem középpontja. Minden Szent Angyalom a Mennyben, minden katolikus keresztény, de még a bukott angyalok is tudják, mekkora hatalom, mekkora erő, mekkora Szentség az Én Testem és az Én Vérem.
Vajon miért gyermekem?
Azért, mert Teremtő Atyátok, még mielőtt az egész világmindenséget teremtette volna, tudta, hogy Én, az Ő szeretett Fia , az Ő bűnös teremtményeiért  meghalok. A Szentháromság: a Szentlélek, Aki a mai időkben is a világ világossága, és Én a  ti Jézusotok, megígértem, hogy veletek maradok a világ végéig.Nagy titok  és nagy bölcsesség ez gyermekem. Az Atya bölcsességét semmi sem múlja felül.
Pont ezen ismeretek birtokában, különösen nagy tisztelettel és imádattal forduljatok az Oltáriszentség felé.
Isten minden ellensége tuja, hogy az Oltáriszentség jelenléte a tabernákulumokban tartja  életben még az Egyházat, a hitet, az életet a Földön. Ezért gyermekeim, ti akik tudjátok mily nagy kincs birtokában vagytok, szeressetek, imádjatok, dédelgessetek szívetekben szent áldozás után. Beszéljetek Hozzám, hiszen Test és Vér amit magatokhoz vesztek.
Repeső szívvel, boldogan foglalom el minden gyermekem szívében a trónomat, aki megengedi, hogy szíve Királya legyek. Azonban a méltatlan áldozók szívében szenvedek, borzalmas kínokat élek át, az ő bűneik miatt.
Mindannyiótokat kérlek és figyelmeztetlek! Közel az idő, amikor nagy bátorságot és elővigyázatosságot követel majd, hogy szent pap-fiaim kiszolgáltassák az Oltáriszentséget. Ezért imádjatok, hódoljatok, szeressetek, mert Én veletek vagyok a világ végezetéig!
Most pedig megáldalak emésztő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.05. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Jézus: Mit gondolsz, miért jövök újra el?
Azért Uram, mer egyrészt a Szentírásban írva van és a Te Szavad örök igazság, másrészt,
hogy megmentsd az emberiséget és a gonoszságot eltiporjad.
Jézus: Drága Gyermekem! Minden szó, amely a Szentírásban a Második Eljövetelemről szól, be fog teljesedni. Minden jel, minden körülmény a világban, a gazdaságokban, a politikában, az időjárásban, az Egyház helyzetében, az egyre elhatalmasodó hitetlenség miatt, egyre jobban érezhetitek ennek a nagy eseménynek az eljövetelét.
Kicsi Leányom!
Mondd meg gyermekeimnek, készüljenek! Most a legfontosabb lelkük tisztasága legyen!
Minden anyagiasság, a földi dolgokhoz való ragaszkodás felesleges, mert lelketek állapota,- ahogyan a Nagyfigyelmeztetéskor meglátogatom a Földet-, nagyon sok gyermekem jövőjét meg fogja határozni. Nagyon szeretlek benneteket! Erre az eseményre készül a Mennyország összes szentje, a Szent Angyalok.
A Szentháromság, az Atya, A Fiú és a Szentlélek, e hármas Egység , minden kegyelmét ki fogja árasztani a Földre, hogy sok-sok lélek megtérjen és üdvözüljön.
Ezért ti engesztelők, az Én Maradék Hadseregem, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozat tüzétől!
Most pedig Én, a te Jézusod, megáldalak az önzetlen felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.14. Vác. Szentségimádás alatt. Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep. Fogadalom megújítása.
Jézus: Drága Gyermekem! Ujjong a lelkem, hogy ezen a jeles ünnepen, Szent Kereszt Felmagasztalás ünnepén itt vagy, és mindazok akik tisztelik és hódolnak Szent Keresztem előtt. Ti most engesztelők az ünnep mellett, másik nagyon fontos és jeles ünnepre gyűltetek itt össze. Mindazok, akik 3 éve felvettétek a Nagypecsétet, megkaphatjátok a Tökéletes Tisztaság Rózsáit
. Ezek, -mondhatjátok hogyan lehetségesek? Hiszen tökéletesen tiszta csak az Isten és Szűz Mária lehet.
Ez valóban így van. Itt a Földön tökéletesen tiszta egy földi teremtmény sincs, hiszen az eredendő bűn állapotával jöttök a világra. De Én és Szűzanyátok, titeket, akik a Barnabás-féle áhítaton hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre imádjátok a Haláltusát Vívó Jézust, imádjátok és hódoltok előtte, minden csütörtökön a Gecemáni órákban virrasztotok és vigasztaltok, Én már úgy tekintek rátok, mint a jövőbeli tökéletes tisztaságotokra.
Köszönöm nektek áldozataitokat, kitartásotokat.
Megáldalak gyermekem az erősség, az állhatatosság és a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
Vác.A Szentlélek Litánia után.
Szentlélek: Én, a Szentlélek, a 3. isteni Személy szólok hozzád.
Én is itt vagyok, a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal az Oltáriszentségben. Minden tökéletes ajándék Tőlem származik, amit isteni akaratomból, tetszésem  és akaratom szerint akarok megajándékozni minden lelket. Sok-sok ember nem ismeri fel a Szentlélek működését a világban. Minden ajándékom az Isten szolgálatára és lelketek, valamint a másik ember üdvösségére szolgál.
Ma, az utolsó időket élitek.  Csak Mennyei Atyátok parancsára várok.Szentlelkem izzó, lángoló ellenállhatatlan ereje és szeretete meg fogja látogatni ezt a bűnös világot. Senki sem kerülheti el, senki  sem hagyhatja figyelmen kívül ezt a nagy szeretetet. Készen állok arra, hogy a Mennyei Atya akaratából kiáradjak a Földre.
Addig is megáldalak a tisztánlátás és megkülönböztetés, az alázat lelkével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.16. 3 óra 45 perc.
Drága Jézus! Felébresztettél. JÁRJUK EGYÜTT A KERESZTUTAT!
Örömmel Drága Jegyesem!
I.ÁLLOMÁS: JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK.
Jézusom! Pilátus udvarán állok, a Szűzanya közelében. Örjöngő tömeg, a zsidók lázadó csőcseléke. Te, alig állsz a lábadon, Tested pirosló Véreddel borítva, lázasan elgyötörve, az ostorozás fájdalmától elgyengülve. A tömeg " Feszítsd meg-et" üvölt. Befogom a fülem. Sírok. Sírok a Szűzanyával. Mennyire fáj az irántad való gyűlöletet hallanom. Most odamegyek Hozzád lélekben. Odaállok és karommal megtámogatlak, hogy el ne ess. Tátongó, vérző sebeidet tiszta ruhával felitatom, hűsítő kötéssel bekötözöm és vigasztaló szavakat súgok a füledbe. Itt vagyok. Meg akarlak vigasztalni, mert szeretlek, mert értem és minden emberért szenvedsz Drága Uram!
II. ÁLLOMÁS: JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET.
Uram! Körülöttünk tombol a tömeg, fülsiketítő a zaj, de én csak Rád figyelek. Te megöleled a Keresztet. Kezed,fejed, hátad lucskos a vértől és az izzadságtól. Nem undorodom. Most fölveszed a mázsás súlyt, de én odalépek és segítek. Megcsókolom Keresztedet és Veled együtt felemelem. Elindulunk. A Kereszt súlya az én vállamat is nyomja.Kimondhatatlanul nehéz, de boldog vagyok, hogy ha csak egy kevéssel is, de segíthetek a súlyán. Szeretlek Uram.
III. ÁLLOMÁS: JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL.
Megváltóm! Már megtettünk együtt jó néhány lépést. A Kereszt nagyon nehéz és már nem is bírom. És akkor jaj! Elesel! A Kereszt a porba hullik. Gyenge Tested mellé omol. Ó Uram! Odafutok. Megfogom vértől ázott kezedet, válladat. Gyerünk, kelj fel Jézusom! Kérlek kelj fel Uram! Végre sikerül felállni, de még a Kereszt a porban. Emberfeletti küzdelem, fogom Uram. Már a válladon van. Megyünk tovább.
IV.ÁLLOMÁS: JÉZUS SZENT ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK.
A fájdalmak útja folytatódik. De kit látok? Szent Édesanyád elgyötört arccal közelít felénk . Én háttérbe vonulok, mert ez a pillanat, az Ég és a Föld, az élet és a halál, a szenvedés és az áldozat, a mindenség és a pillanat találkozása. A két szempár találkozása, amelyben mindketten egymás fájdalmáért sírnak. Jézusom! Te Édesanyád fájdalmáért, Szent Édesanyám, Szent Fiad szenvedéséért sírsz. A világ összes fájdalma benne van ebben a két tekintetben. Az Asszony, Aki soha el nem hagyja, Szent Fiát.
A pribékek tovább hajszolnak bennünket, mennünk kell. Fájdalmas Édesanyánk Szíve majd meghasad.
V. ÁLLOMÁS: CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET.
Tovább megyünk. Én már el-elengedem a Keresztet, mert kimondhatatlanul nehéz. De váratlanul odacitálnak egy férfit, Simont Cireneből. Ő még felháborodik, ellenkezik, el akar futni , értetlenkedik. Miért éppen ő? De végül rááll. Most hárman visszük a Keresztet. Simon Rád tekint, meglátja a kimondhatatlan fájdalmat, szenvedést és a leírhatatlan szeretetet. Jézus az, Aki jobban sajnálja Simont és engem, mert az Ő Keresztjét mi is visszük.És Simon szíve megtörik. Most már nem ellenkezik, nem lázad, nem méltatlankodik, együtt visszük örömmel a Keresztet.
VI. ÁLLOMÁS: VERONIKA KENDŐT NYÚJT JÉZUSNAK.
Tovább megyünk. Hőség, por, zaj. A katonák ostorcsapásaiból nekem is jut. Nem bánom. Jézusom válla most már nagyon fáj. Az úton egy fiatal asszonyt látok. Nem törődik a katonákkal, a zajjal, mintha megállt volna az idő. Egyszer csak odaáll Jézus elé egy tiszta kendővel. Hálás vagyok neki. Jézusom földre rogy. Vérrel és verítékkel szennyezett Arcát a kendőbe temeti, -- örökre beleégetve Arcvonásait. Mennyi szánalom, mennyi bátorság van ebben a fiatalasszonyban. A szelídeké és a bátraké Isten Országa. Nem tart sokáig ez a nyugalom, mert a katonák észre veszik a fiatalasszonyt és elkergetik. A kendő azonban a szívén pihen. Jézus Arca kitörölhetetlenül ott marad. Mily nagylelkűség a szenvedésben is!
VII.ÁLLOMÁS: JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL.
Az út egyre nehezebb, a forróság elviselhetetlen és megyünk. Jézusom megbotlasz. A Kereszt tehetetlenül a a földre huppan, Te pedig újra a földre rogysz. Istenem én is milyen gyenge vagyok már. Muszáj egy kicsit pihenni. Aztán felállok. Uram! Mennünk kell! Újra átölelem Uramat, nagyon nehezen lábra áll. Majd mikor felállunk, lehajolok és vállunkra vesszük a terhet. Elindulunk.
VIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS VIGASZTALJA A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKAT.
Az úton a tömeg egyre dühödtebben kiabál, ordítoznak, szitkozódnak , de ebben a zajban is kihallatszik az együttérző sírás hangja is. Síró asszonyokat látok, akik részvéttel, nagy bánattal kísérik Uram útját. És a vigasz most sem marad el, " Ne engem sirassatok..." Áldottak vagytok, akik könnyeitekkel vigasztaltok, könnyeitekkel lemossátok véres sebeimet.
IX. ÁLLOMÁS: JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZT SÚLYA ALATT.
Már alig vonszoljuk magunkat Uram. Vérző vállsebed kimondhatatlanul fáj, és újra elesel. Ez a legfájdalmasabb a leghosszabban tartó veszteglés. Alig bírlak lábra állítani. Füledbe vigasztaló szavakat súgok. Együtt nyögök, együtt viaskodok Veled, míg végre újra a válladon a nehéz Kereszt.
X. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL.
Utunk utolsó szakaszához érünk. A Golgota helyén a pribékek már a vér szagától megittasulva várnak. Letépik vérző Testedről a ruhádat.Minden sebed felszakad. Szememet eltakarom az iszonyattól és a fájdalomtól. A szégyentől. Átérzem szemérmességed fájdalmát. Mindentől megfosztottak. Meztelenül állsz Ég és Föld előtt.Látom a Menny Angyalait sírni. Szárnyaikkal eltakarják arcukat. Nem bírják, az erős Angyalok sem bírják nézni ezt a kiszolgáltatottságot.
XI. ÁLLOMÁS: JÉZUS KERESZTRE SZEGEZIK.
A Kereszt most már a földön hever, Te engedelmesen, alázatosan, nagyon lassan ráfekszel.A Szűzanya, Mária Magdolna és János apostol mögött térdepelek. Szemeimből ömlik a könny. Hogyan lehet ezt elviselni? Jobb Kezed a keresztfán. Minden egyes kalapácsütés az egész világmindenséget megrengeti.Belesajdul a Föld.A bal Kezed fájdalma kimondhatatlan. Válladat kirántják a helyéből. Hangtalan sikoly! Ó Egek! Lábadat felfeszítik, a jobbat, majd a balt is.Majd a Kereszt felállításakor Tested tehetetlenül vonaglik. Haláltusád elkezdődik. Oly kevés a levegő, tüdőd zihál, Tested görcsbe szorul. És íme, a jobb lator hozzád szól, bánja bűneit. Minden fájdalmad, minden kiszolgáltatottságod ellenére a vigasztaló szavak reményt adnak. " Még ma velem leszel a Paradicsomban." Remény. Látjátok Testvéreim! Még az utolsó pillanatban is.
Közelebb megyünk a Kereszthez. Mintha a természet is elcsendesedett volna. Tapintható a csend. Most is a Szűzanya mögött állok a Kereszt alatt, és akkor elhangzik az isteni gondviselés két legszebb Igéje. " Íme a te anyád, íme a te fiad". A Kereszten függő Isten gondoskodik rólunk. Halála után sem maradunk árván, mert van Édesanyánk.
XII. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN.
A szó elhal, a tüdő már nem zihál, a Test elernyed. " Beteljesedett." Kimondhatatlan fájdalom.
De mi már tudjuk, ez a mi üdvösségünk, Urunk meghalt a Kereszten, értünk. Mindannyiunkért! Testét lándzsával átszúrják. Szent Oldalából Vér és Víz hullik, és azóta is Vér és Víz hullik alá. Az üdvösség Vére és az üdvösség Vize.Szent Permet. Akire ez ráhullik, megtér, mint a százados a Kereszt alatt.
XIII. ÁLLOMÁS: JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS SZENT ÉDESANYJA ÖLÉBE FEKTETIK.
A Föld megremeg, az ég elsötétül. Csak egy fénysugár hatol a mindenségbe, Jézus, a Keresztfán. Most már elmenekült mindenki a Golgota helyéről. Néhány segítő leveszi Jézus Testét a Keresztről. Édesanyja ölébe veszi. Kérlek Szűzanyám engedd meg nekem, hogy segítsek legalább Szent Fiad lábairól lemosni a Vért és a szennyet. A csend tapintható, a Szűzanya fájdalma leírhatatlan.
XIV. ÁLLOMÁS: JÉZUST A SÍRBA TESZIK.
A menet amelyben Jézus kísérjük csendes. Lehajtott fejjel imádkozom. A sziklasír készen áll a Mindenható befogadására.Szent Testét illatos kenettel bekenték, gyolcsba tekerték. A nagy malomkő a helyére kerül.
XV. ÁLLOMÁS: JÉZUS A HÁLÁBÓL FELTÁMAD.
A sziklasír üres. A S zent gyolcson, Tested lenyomata. Csodálatos ereklye. Megtörted Uram a halál hatalmát. Tied a dicsőség, a tisztelet, az imádás. Feltámadásod mindannyiunk reménye.
Köszönöm Jézusom, hogy megengedted, hogy végig járjam Veled ezt a nehéz utat.
Köszönöm Uram, hogy Szent Kereszted által megváltottad a világot!
Jézus: Drága Kislányom!
Hajnalok hajnalán, az irgalmasság órájában felkeltél és vigasztaltál és együtt vitted velem Keresztemet.Nagyon sokat segítettél, de nem csak Nekem, hanem mindazoknak is, akik nem hisznek, vagy lanyha a hitük, mert  Én gyermekem, míg a Keresztutat jártuk, sok-sok lelket megérintettem. Sok ezer gyermekem megtérésében segítettél. Légy áldott ezért.
A könnyeidet felfogtam és a haldoklókhoz vittem, vigaszt nyújtva nekik és mint szentelt vizet szórtam rájuk. Sok haldokló kért bocsánatot Tőlem az utolsó pillanatban, ezért megjutalmazlak a nyelveken szólás ajándékával, mikor gyógyítod az embereket.
Kicsi Évám!
Most pedig fogadalmad megerősítéséről szeretnék neked  beszélni.
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén megújítottátok fogadalmatokat. Megkaptátok a Tökéletes Tisztaság Rózsáit. Ahogy a fogadalmi szövegben van,a Megbocsátás, az Alázat, az Igazság  dolgában és lelkiségében teljes mértékben el kell köteleződni.
Mindenkinek, még az ellenségednek is meg kell tudni bocsátani. Ha valaki megbánt, ne várd, hogy ő kérjen bocsánatot,te menj elé, nyújts béke-jobbot neki. Légy az Én jobb kezem.
Az alázatról már beszéltem neked korábban. Az alázat engedelmesség, szelídség, szeretet . Nem keverendő össze az alázatoskodással, ami mögött mindig önös érdek van. Első sorban Nekem, felém és szeretett Édesanyám iránt légy alázatos, szeretettel.
Ez az alázat kivirágzik, és életedben sok gyümölcsöt fog teremni.
Az Igazság Én vagyok, aki szeret Engem, igazságban jár. Ezért törekedj mindenkor igaz életre.Az Igaz Élet Istenben, mert Én vagyok az igazság, és aki igaz életet él, az nem vét Isten ellen.
Most pedig megáldalak a bölcsesség, a tudomány és az Istenfélelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.16. 21 óra. Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!
Az időről szeretnék beszélni veled. Az idő, a tér, a gravitáció fizikai kifejezések és hosszan sorolhatnám elvi és gyakorlati megjelenéseit a világban. De mi most az időről fogunk beszélgetni.
Az idő egy megfoghatatlan dolog. Úgyis, hogy nem lehet megtapintani, megfogni. De úgyis, hogy megfoghatatlan, hogy megállíthatatlan.Van földi idő és van mennyei idő. A földi idő szorosan kötődik a Föld történetéhez és az Én Üdvtörténetemhez.Mindennek megvan a rendelt ideje, mondja a Bölcsességek Könyve a Bibliában.
A Föld teremtése, a hegyek a vizek, a felhők, a növények, az állatvilág és az ember teremtése.
Amikor eljött az idők teljessége, mondja Szent Igém, elküldtem Szent Fiamat, hogy üdvösséget hozzon a világ számára.
Most pedig, itt vagyunk az idők végén, amikor a Föld Üdvtörténete, isteni léptékkel mérve, már csak pár perc, vagy másodperc ami hátra van. Az idő múlása a kezemben van. Sokszor mondjátok,"most volt Karácsony, már megint itt a Karácsony!" Arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy megígértem a Szentírásban, a választottakért megrövidítem az időket (a szenvedés idejét). Igen, ez az időre is vonatkozik. Peregnek a napjaitok, az idő közel. Az események felgyorsultak. Minden szent és minden Szent Angyal a Mennyben érzi és tudja, hogy a Föld és az emberiség idejének egy szakasza a végéhez közeledik. Érzik és tudják ezt a bukott angyalok is, és a sátán a kialkudott idejét megkapta. Ő aztán tudja mit jelent az idők vége...
Ezért ragadjatok meg minden lehetőséget, ahol tudtok, evangelizáljatok, legyetek példaképek,világítótornyok, hegyen épített városok, tanúk, apostolok. Legyetek oszlopok, világító fáklyák ebben a sötét világban. Úgy világítsatok, hogy hitetek, cselekedeteitek látva  az Istent dicsőítsék az emberek. Hogy megtérjenek, hogy megváltozzanak. Ti engesztelők sok-sok lelket mentetek, ezért nagy lesz a jutalmatok a Mennyben.
Kedves Gyermekem!
Van mennyei idő is. Ami nem is idő. A mennyországban egy, szó szerint egy állapot, az örökkévalóság állapota van. Isten előtt múlt, jelen és jövő egyszerre megjelenő valóság. Mindent látok, mindent tudok. Előttem nincs titok. A múltban történt események ugyanolyan elevenen előttem vannak, mint a jelen dolgai. A jövő pedig bizonyos tekintetben a ti kezetekben is van, mert szabad akaratotok által választhattok, milyen jövőt szeretnétek magatoknak. Az Én tervem kész., ha ti abba belesimultok, a ti számotokra is eljön az idők teljessége, ha ezt abban az értelemben fogjuk fel, ahogy Szent Fiam megszerezte nektek az üdvösséget. Tehát, a ti időtök teljessége akkor válik valóra, ha elfogadjátok Fiam Kereszthalálát, elfogadjátok az Ő megváltásának tényét, hisztek és az Evangélium és a Tízparancsolat szerint éltek.
Itt forr össze a földi és a mennyei idők teljessége.
Az idő közel.Készüljetek, mert Szentlelkemet hamarosan elküldöm a világba. Mindannyiótok használja fel okosan az időt.Lámpásaitokat töltsétek fel, mert hamarosan érkezik a Vőlegény!
Most pedig megáldalak a kitartó imádság , a türelem és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
21 óra 30 perc.
Mennyei Atya: Drága Kislányom! Fáradságot nem kímélve írod szavaimat. Köszönöm ezt gyermekem.
Az Istennel járásról beszélgessünk most gyermekem.
A Szentírás a Teremtés Könyvében , az első emberpár az Istennel járt. A mai ember számára felfoghatatlan az a tény, hogy az Isten a Földön az emberrel járt. A teremtménnyel, a szeretettel, akit Ő gondolt ki és Ő formált. Aki miatt teremtette a Föld szépségeit, a növényeket, az állatokat, a Napot, a Holdat a csillagokat. Minden előre kigondoltam. Mennyire szeretlek benneteket drága gyermekeim, de a bűn, a kísértés, kísértő megszakította ezt a szeretetkapcsolatot.
A Szentháromság kigondolta, " teremtsünk ember, a mi képünkre és hasonlatosságunkra". Mi, a három isteni személy. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nem hagyhattuk, hogy az ember, a teremtmény egyedül járjon. Ezért összefogtunk, hogy újra az emberrel járhassunk.
Én, a ti Atyátok, kikutathatatlan bölcsességem és előre tudásom és előrelátásom által, tudtam hogy ez fog történni.
Szent Fiam áldozata és Kereszthalála által, kifizette a váltságdíjat. Fiam Mennybe menetele
után, a 3. isteni személy, a Szentlélek vette át a stafétabotot. Ő az, Aki Pünkösdkor kiáradt a Földre, és Ő az, Aki folyamatosan munkálkodik a lelkekben. És Ő az, Aki most csak egy intésemre vár, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt megnyissa sokak szívét és bűnbánatra, megtérésre indítson sok férfit, nőt és gyermeket.
Az Istennel járás azonban nem szűnt meg a paradicsomi kiűzetés után sem, mert a világ kezdete óta, Noétól kezdve, mindig van egy Szent Maradék, aki Istennel jár, Istenre figyel, Isten szaván függ, Isten akaratát teljesíti.
Ezek vagytok ti, az utolsó idők igaz keresztényei, Maradék Hadseregem. Maradék Hadseregnek hívlak benneteket, mert harc van, ádáz küzdelem, küzdelem a lelkekért. Minden gyermekemnek meg kell küzdeni magával, a világgal, és a sátánnal. Három fronton támad az ellenség, de aki az Istennel jár,nem három, hanem háromszoros védelmet kap, mert Isten nem hagyja el övéit.
Segítségetekre siet legszentebb leányom Mária, az Angyalok Királynője.A Szent Angyalok vezére Szent Mihály, az Őrangyalaitok, és minden Szent Angyalom. Ezért ne féljetek Istennel járni gyermekeim, mert ez a legcsodálatosabb dolog. Ez egy olyan szeretetkapcsolat, amely a Mennyországban folytatódik és kiteljesedik.
Most pedig megáldalak a hűség, a kitartás és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018. 09.29-30 .-án Az Összes Szent Angyallal való szövetség kötés lesz Leányfaluban.
2018.09.19.
Uram! Hogyan fog megváltozni az életem az összes Angyallal való szövetség kötés után?
Jézus: Drága Kislányom Évikém!
Ti emberek el sem tudjátok képzelni , hogy az Angyalok milyen szerepet játszanak földi életetekben. Sőt még az Őrangyal, a tisztítótűzben is.
Minden ember mellé egy Őrangyalt állítottam, aki nem csak vigyáz rá, hanem szereti, buzgón közbenjár érte, mélyen együttérez vele és jóra nevelő sugallatokat küld neki. Ha megtéved az ember, az Őrangyala keltegeti lelkiismeretér. A sok jóért cserébe azt várja, hogy védence ne legyen rideg hozzá, szólítgassa, beszélgessen vele. Kérje fel, a lélekmentéssel kapcsolatos fontos feladatokra.
Pl. Járjon közbe a rossz úton járó bűnös családtagjaiért, együtt imádkozzon vele, a haldoklókért és a tisztuló lelkekért.
Ezen az Angyalos találkozón meg fogod még jobban ismerni Őrangyalod szerepét, funkcióját a te személyes életedben.
Be fogod látni, hogy Őt nem szabad elhanyagolni, mert Ő a legjobb barátod, segítőd, védelmeződ.
Többet nem is mondok neked, ott majd meg fogod tudni. A szövetségkötés után, sokkal jobban fogod szeretni a te kedves Őrangyalodat és kapcsolatotok kiteljesedik.
Ahogy beszélek most hozzád, ott áll melletted, a válladra teszi a kezét és nagy szeretettel mosolyog rád. Boldog,hogy róla beszélek neked.
Most pedig tartsd a kezedet a tenyered felfelé legyen, az Őrangyalod kezedbe helyezi a kezét, és Én ezt a két kezecskét egy égi aranyfonállal összekötöm.
Megáldalak az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen
Jézus bátor harcosa.

2018.09. 21. VÁC.
Szentségimádáson.
Jézus: Gyermekem! Mily nagy öröm, hogy újra itt vagy, itt vagytok. Imádtok és imádkoztok.
Uram! Mit szeretnél mondani nekem?
Jézus: A bántalmazásról szeretnék veled beszélni. Kicsit elhűlve, csodálkozva fogadod ezt a témát.
Bizony a bántalmazás a mai világban sajnos nem különleges, hanem mindennapos és megszokott dolog. Az agresszió, a testi és lelki bántalmazás mindennapossá vált életetekben.
Az Én életemben is, amikor a Földön jártam a bántalmazásnak sok-sok formáját alkalmazták. A Gecemáni kertben való elfogatásommal kezdődően, egészen a keresztre feszítésemig sok-sok bántalmazásnak voltam kitéve.
De vajon mi ennek a gyökere?
Minden alkalommal a harag, a gyűlölet, a bosszúvágy a szeretetlenség. Ez nem tőlem jön. Ez a sátántól jön. A bántalmazás testi és lelki cselekedetei mindig, egyfajta retorzió, büntetés, fenyítés, elégtétel, az agresszió kifejezése. Ellentéte a türelemnek, a belátásnak, a nagylelkűségnek, a szeretetnek, szelídségnek.
Kit szoktak bántalmazni?
A kiszolgáltatottat, a gyengét, akin bosszút akarnak állni, a szegényt.
Most, az utolsó időkben a keresztényt, a keresztény erkölcsöt tiszteletben tartót, az emberi életet védőt. A sátán minden erejét latba vetve, a bukott angyalok segítségével, akit csak tud, a saját eszközeivel bántja, bántalmazza Isten teremtményeit. Minden bántalmazása ellenére ti Drága Engesztelőim a Szűzanya palástja alatt vagytok, az Én Szent Sebeimbe vagytok elrejtve és a Szent Angyalok  óvó szeretete által védve vagytok. Ne féljetek! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok és vegyétek fel azt a fegyverzetet, amit kaptatok, hogy megálljatok ebben az ádáz küzdelemben.
Most megáldalak benneteket a kitartó imádság és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09. 29. 12 óra 30 perc.
Leányfalu.Kápolna.
Jézus: Drága Évikém!
Megérkeztél, kicsit korábban is, mint a többi testvéred. Az elhelyezkedésed után első dolgod Hozzám vezetett. Nagyon örülök, hogy életedben az első helyen vagyok, minden élethelyzetben Engem hívsz, Engem keresel, Engem  kérdezel. A buszon, a 3 órás úton is sokat imádkoztál, többek között , ezen jeles ünnepen,Szent Mihály napján elimádkoztad a Szent Mihály rózsafűzért. Hálából és szeretetből most Szent Mihály akar szólni hozzád.
Szent Mihály: Kedves testvérem! Védencem! Mily nagy örömmel hallgattam ezt a rózsafűzért! Szent Rafaelt,  Szent Gábrielt, és engem, Szent Mihályt, valamint az Ég 9 karának Angyalait szólítottad meg. Az ő közbenjárásukat kérted, amelyekre szükséged van és szüksége lenne minden keresztény és nem keresztény testvérednek is. Tudjuk, hogy a holnapi Összes Angyallal való szövetségkötésre készültök. Ez nem csak földi, hanem égi ünnep is. A Szentháromság, Égi Édesanyánk, az Angyalok Királynője és az angyali Karok, mindnyájan tudnak erről az ünnepről. A szövetségkötés napján megszámlálhatatlan Angyal vesz majd körül benneteket. Különösen nagy örömmel és  büszkeséggel tölti el  Szent Őrangyalod szívét ez az esemény. Neki is nagy hálával tartozol.Sokat imádkozik érted és sok kegyelem kiesdeklésében van része neki is.
Miért fontos ez a szövetségkötés?
Azért kedves testvérem, mert megsokszorozza, megerősíti a védelmet, kiegészíti és hatékonyabbá teszi az Őrangyaloddal való kapcsolatodat.
A gonosz erői megsokszorozódtak, így nekünk Szent Angyaloknak is meg kell sokszoroznunk erőinket, hogy a Földön és a szellemvilágban is helytálljunk a gonosz erői fölött.
A Szent Angyalok szolgáló lelkek, akik szárnysebesen teljesítik Isten akaratát.Ti, Isten teremtményei nagyon nagy szeretettel vagytok körülvéve. Sokak szíve megkeményedett és ezt a szeretetet nem érzik. A Szent Angyalok feladata kis védenceik számára nemcsak a védelem,hanem hogy sugallataikkal közelebb vigye az embereket Istenhez.
Mária szól, az Angyalok Királynője:
Kicsi Évikém! Szeretett Kislányom!
Boldog vagyok és hálás vagyok, hogy oly kitartóan imádkozol a Szent Angyalok Művében. Ez egy rendkívüli kegyelem. Tulajdonképpen ti, akik szövetséget kötöttetek az Őrangyalotokkal és a Szent Angyalokkal való szövetségkötésre vállalkoztok, munkatársaimmá, segítőimmé, harcostársaimmá váltatok a gonosz elleni harcban.Minden ima, minden engesztelés, minden böjt, minden áldozat, minden felajánlás a lelkek megmeneküléséért és a bűnösök megtéréséért, a lélekmentés nagy csatájának eszközei.
Ezért megáldalak minden kegyelemmel, amely a Szentháromság Kebeléből árad, és megáldalak az Összes Angyallal való szövetségkötés jutalmául a lelkek megkülönböztetésének ajándékával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30. A Kápolnában a rózsafűzér és a szertartás előtt.
Jézus: Gyermekem! Ebben a csendben méltó, hogy megköszönd azokat a kegyelmeket és ajándékokat amelyeket eddig kaptál. Hálával és köszönettel tartozol Mennyei Atyádnak, hogy Szent Angyala által terelgetett és vezetni fog életed végéig.
Hálás vagyok, kimondhatatlanul hálás vagyok Uram, köszönöm Drága Atyámnak, Szent Őrangyalomnak a vezetést, a gondoskodást, a védelmet. Egyben bocsánatot kérek tőle, hogy hosszú időn keresztül nem vettem róla tudomást, nem törődtem jelenlétével.
A Mennyei Atya szól: Drága Kislányom, Évike!
Teremtésedtől fogva kijelöltem számodra az utat. Van, aki "beleáll" az általam kijelölt útra, van, aki eltér  ettől, nem teljesíti hivatását a Földön.
Te, gyermekem, bár utad, míg idáig elértél kanyargós volt, végül ráléptél arra az útra, amit kijelöltem számodra. És bizony, ebben Szent Őrangyalomnak is nagy szerepe van. Ő kezdettől fogva sokat imádkozott érted.Könyörgött, közbenjárt érted.Kérte a Szentháromságot és a Szűzanyát kérte, hogy imádkozzon érted. Sok imájának,fáradozásának, szeretetének meg lett a gyümölcse. Íme, most együtt örvendezik velünk és a Szent Angyalokkal. Megáldom ezt a Szövetséget és megerősítem az Őrangyaloddal, valamint az Összes Angyallal a szövetséget és minden kegyelemmel, melyre szükséged van.Mindezekre atyai áldásom adom.
Az Őrangyal szól:
Drága Testvérem, kedves Évikém!
Repes a szívem ezen ünnepség miatt.Mi most hálás szívvel várjuk ezt a nagy ünnepet. El tudod képzelni mit jelent ez a szövetségkötés?
Ez azt jelenti,hogy betagozódtok, beilleszkedtek abba a mennyei közösségbe,mely Istenért és az emberek megmentéséért harcol. Mindannyiunknak meg van a feladata ebben a harcban. Angyal és ember ha összefog, a gonosznak mennie kell! Ti most erre a harcra köteleződtök el. Mi, Szent Angyalok minden segítséget megadunk nektek. Segítünk és együttműködünk Istennel és az emberekkel, -akik elfogadják segítségünket.
Most, a rózsafűzér ima alatt is együtt imádkozunk veletek, és a Szűzanyával .
Köszönöm hogy itt vagy testvérkém!
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30. Imák után. 19óra 15 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most, a nap végén boldogan és hálaadással köszönted meg azt a szeretetet és ajándékot, amellyel az Összes Angyallal való szövetségkötés jelent. Sajnos, a keresztények nagy többsége nem tud az Őrangyala létezéséről, az ő munkájáról. Az Angyalok, a Szent Angyalok szerepéről, tevékenységéről. Sok téves, ezoterikus kapcsolat divat a világon, és sajnos még a hívők is beleesnek abba a súlyos tévedésbe, mely a bukott angyalok világába vezet, teljesen eltávolítva szegény gyermekeimet Istentől.
Ma lehetőségetek volt kiválasztani egy szentet, aki különös módon, a ti kérésetekre együttműködik veletek és a Szent Angyalokkal. Veletek együtt imádkozik, és ha kéritek, közbenjár értetek. Te Szent Pio atyát választottad. Ő is sokat harcolt a lelkekért, ezért támadták a gonosz lelkek, de az ő kitartása, imái és bátorsága, mindig felülkerekedett, és a gonosznak mennie kellett.
Pio atya: Drága Évike!
Nagy megtiszteltetés, hogy ti az utolsó idők keresztényei is ennyire számítotok a szentek és az Angyalok segítségére. Bizony nagy szükség van erre. Köszönöm neked, hogy engem választottál. Ha kéred, én veled imádkozom, veled engesztelek, segítséget nyújtok. Mi a Mennyországban nem nézzük tétlenül a Küzdő Egyház sorsát. Imádkozunk, és kérjük az Angyalok Királynőjét, járjon közben értetek. Az ima a legnagyobb fegyver, ezek közül is a rózsafűzér a legfontosabb. Ez megvakítja a sátánt.
Most pedig megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2018.09.30.
A Mennyei Atya szól:
Kedves Gyermekem!
Most az "Úr imádságából" azt a részt szeretném átbeszélni veled, amikor azt imádkozzátok, "amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
Sokat gondolkozol a Mennyről, a Tisztítótűzről és a Pokolról.
Megkérdezed magadtól, miért van erre szükség, és miért kell oly "távol" lenni Istentől?
Először is, Isten, ha hiszel,elfogadod, hogy Szent Fiam,Jézus Krisztus testben jött el, itt élt a Földön, meghalt a Kereszten, harmadnap feltámadott, akkor közel van hozzád, a szívedben. Ahogy Szent Igém mondja, Ha a szíveddel hiszed és a száddal megvallod, üdvözülsz. Nektek katolikus keresztényeknek nagy kiváltságotok, hogy nemcsak a szívetekkel hihetitek, hanem a szívetekbe be is fogadhatjátok Szent Fiam Testét és Vérét az átváltoztatás után a szent misében.
Nos Szent Fiam életpéldája, kereszthalála által lehetőségetek van, már itt a Földön szent életet élni,mindenki az állapotbeli kötelességei mellett. Minden férfinek, nőnek és gyermeknek lehetősége van szentül élni a Földön. Ehhez minden segítséget megkaptatok a Bibliából.
Tehát, " amint a Mennyben, itt a Földön is". A szent élet alapja, és sarkköve, a szeretet. Én, a ti Mennyei Atyátok, szeretetből teremtettem a a világmindenséget, a Földet, és titeket embereket. Szent Édesanyátok Mária, szeretetből fogadta be az Üdvözítőt.Szent Fiam szeretetből, az Isten és ember iránti szeretetből halt meg a Kereszten, támadt fel a 3. napon. A Kereszt  a kulcsa a Menny és a Föld egységének. Aki Szent Fiam Kereszthalálát elfogadja, éli a Szentírás szavait,, már itt a Földön úgy él, mintha a Mennyországban élne. Mondhatjátok, de a Mennyországban nincs bűn, nincs kísértés, nincs szenvedés. Ez igaz. De itt a Földön minden segítséget megkaptok, hogy ti is a Mennyországba jussatok. A Szentírás, az imák, a szent misék, az Eucharisztia, a szent gyónás, a böjt, az engesztelés, a szenvedések felajánlása, a Szent Angyalok segítségül hívása.
A Mennyországban az üdvözült lelkek kimondhatatlan örömmel dicsőítik és imádják a Szentháromságot. Leborulnak Trónom előtt. Imádás, imádás, imádás. Ahogyan itt kellene lennie a Földön."Amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
A Szent Angyalok a Mennyben a védenceikkel együtt imádkoznak, mint itt a Földön is. A Mennyben eltűnik minden akadály, színről színre láthatjátok majd megváltótokat Jézus Krisztust, de itt a Földön is , amikor a pap felemeli a Szent Eucharisztiát ,csak nem úgy látjátok teljes valóságában az Istent, mert a Szentséget, Tisztaságot és a Dicsőséget ember nem tudná elviselni, azonnal meghalna.
Nekem, a ti Mennyei Atyátoknak kezdettől fogva az egység volt a célom. Olyan egység és olyan egyetértés, mint a Szentháromság egysége.
A világegyetem az Én Szívem dobbanására mozog. Én magam vagyok a szeretet. Vagyok, Aki Vagyok. Értetek vagyok. Egység és szeretet. Ez a summája a teremtésnek. Az Én bölcsességem kikutathatatlan, mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága végtelen. Mégis nagy szeretetemből az Eucharisztiában itt maradtam, mert ebben a  kis kerek anyagban benne van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Fiam a Szentháromság egységében együtt van Velem az Atyával és a Szentlélekkel. Ha az Eucharisztiát elfogadjátok mint Szent Fiam Testét és Vérét, nyelvetekre fogadva ,szívetekbe betér, akkor elfogadjátok, hogy itt van, " amint a Mennyben, úgy itt a Földön is"
Itt maradt, mert megígérte, hogy veletek marad a világ végéig.De amint a Szentírásban olvashatjátok a felhőkön felment és jobbomon helyet foglalva uralkodik Mennyben és a Földön .
Tehát gyermekeim, egy kicsit közelebb hoztam hozzátok ezt a titkot.
Amikor Új Eget és Új Földet teremtek akkor végleges és visszafordíthatatlan egységet hozok létre a Menny és a Föld között, ahol nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz sírás, csak örömkönnyek. Amikor végleg elmondhatjátok, "amint a Mennyben, úgy itt a Földön is".
Most pedig Drága Évikém! Megáldalak a türelem, a békesség és a szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
Jézus bátor harcosa.