2014. június 16., hétfő

A Kúria megmentette a bankokat!

A bankoknak 100-200 milliárd forintos terhet mindenképpen jelent a Kúria hétfői jogegységi döntése, de az összeg még nőhet. A Kúria ugyanis hagyott egy peralapot a devizahiteleseknek. Az egyoldalú szerződésmódosítás mértékét ugyanis messze nem minden esetben definiálták a bankok a devizahitelessel kötött szerződésekben.
Első ránézésre a bankok fellélegezhettek. A figyelmetlen devizahitelesek viszont vesztésre állnak: a Kúria a bankok részéről mindössze a deviza vételi és eladási ára közötti árfolyamrés alkalmazását ítélte tisztességtelennek mai döntésében, míg az árfolyamkockázatot az ügyfelek nyakába varrta. Az egyoldalú szerződésmódosításnál pedig legfeljebb egy apró egérutat hagyott a pénzintézetekkel perben álló ügyvédeknek. Ennek megfelelően erősödött a forint és az OTP-részvények árfolyama is.
Amíg a törvény másképp nem rendelkezik
A bíróságok számára kötelező érvényű jogegységi döntés egyértelművé tette, hogy a bankok nem élhetnek az árfolyamrés kihasználásával, mert a devizavételi és eladási árfolyamok különbsége és annak számítási módja a fogyasztó számára nem egyértelmű, nem világos. Ezért a bankoknak mindaddig a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát kell alkalmazniuk, amíg esetleg egy jogszabály másként nem határoz.
A kormány az elmúlt hónapokban világossá tette, hogy a Kúria döntése után készül egy olyan törvénykezésre, amely segít a devizahitelek kivezetésében a piacról. Ennek része lehet akár egy ilyen árfolyam-meghatározás is. Ez a jogszabály azonban lehet, hogy csak technikai jellegű pontosítást tesz, vagyis az MNB árfolyama helyett az adott bank napi középárfolyamát teszi meghatározóvá, ami a pénzintézetek szempontjából kedvezőbb lenne.
Ha az MNB-árfolyamot vesszük számításba, akkor a bankoknak ez a verdikt legfeljebb 100-200 milliárd forintjukba kerülhet. Ők azt mondják, ez már az a szint, amikor a buborékot is kihagyják a vízből, és egy-két fokkal kevésbé hűtik le a légkondis épületeket. Elmaradhat a fizetésemelés, és lehetnek további leépítések, de a bankrendszer nem omlik össze. Igaz, ha a Kúria mindenben a bankok tisztességtelenségét látta volna, nem pedig a fogyasztók kellő tájékozódásának a hiányát, akkor a mintegy 2 ezer milliárd forintos teher akkora lett volna, amit már nem a pénzintézeteknek kellett volna megoldaniuk, hanem az államnak.
A fogyasztói felelősség
A Kúria azonban nagyon is felelős állampolgárokkal számolt. Így azt is kimondta, hogy az árfolyamkockázatot az ügyfél viseli. Ez alól legfeljebb az lehet kivétel, ha az adott szerződés oly mértékig felületes vagy érthetetlen, hogy az a fogyasztót megtéveszthette. Annál viszont sokkal kifinomultabbak a banki jogászok által kidolgozott dokumentumok, mintsem hogy ilyenbe belekapaszkodhatnának az ügyvédek.
Hasonlóan ítélte meg a Kúria az egyoldalú szerződésmódosítást. Ez csak akkor tisztességtelen, ha a devizahiteles szerződésben nem rögzítik a módosítás lehetőségét, illetve nem határozzák meg a szerződésmódosítás lehetséges okait, módját és mértékét. A lehetséges okokat a bankok többnyire maguktól is felsorolták, de 2009-től a hitelintézeti törvény konkrétan is több tucat lehetséges ok megnevezésére kötelezte a bankokat. A szerződések a módosítás módját is értelemszerűen tartalmazzák, például akként, hogy 30 napos hatállyal vagy a következő kamatperiódusban lép életbe.
Íme a kiskapu
A mértéke azonban már más kérdés. Ebben az esetben a Kúria – meglehetősen nehézkes jogi nyelven – annyit mond, hogy az arányosság, a ténylegesség és a szimmetria elvét kell figyelembe venni. Tehát például ha egy jegybanki kamatdöntéshez igazodott az egyoldalú szerződésmódosítás, akkor annak mértékével arányosan és akkortájt kellett megtörténnie a devizahiteles kontraktus változásának. Márpedig banki jogászok is elismerték a VS.hu-nak, hogy habár alkalmazzák az arányosság vagy a szimmetria elvét, de azokat a szerződés nem feltétlenül tartalmazza.
Így a bankok arra számítanak, hogy habár konkrétan és rövid távon túlélhető számukra a Kúria döntése, azért továbbra is végtelen pereskedésnek néznek elébe. Ez viszont a devizahitelesek részéről reménysugár: ügyvédjeik továbbra is egyesével nyerhetik meg a csatát. Ezen csak az változtathat, ha a következő hetekben a kormány valóban előrukkol olyan megoldással, amely előbb-utóbb kivezeti a lakossági devizahiteleket. Ez viszont valószínűleg újabb “fizetnivalót” jelent a bankoknak. Kormánypárti politikusok ugyanis arra céloztak, hogy a végtörlesztéshez hasonló megoldásokon dolgoznak. Annak idején, vagyis 2011-2012-ben a rögzített árfolyamon lehetővé tett végtörlesztés 370 milliárd forint veszteséget okozott a pénzintézeteknek.
(vs)

1. A döntés

Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás.

A devizahiteleknél alkalmazott árfolyamrés tisztességtelen, az árfolyamkockázat tisztességessége azonban csak akkor vizsgálható, ha a pénzintézet nem megfelelő tájékoztatása miatt az átlagos fogyasztó számára a szerződés erre vonatkozó része nem érthető. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége pedig nagyon szigorú feltételekhez kötött – mondta ki a Kúria hétfői jogegységi döntésében.
A Kúria hétfői sajtótájékoztatóján Simonné Gombos Katalin, a Kúria polgári kollégiumának szóvivője kifejtette: a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége általában nem vizsgálható. Csak akkor, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára annak tartalma a szerződéskötéskor nem volt világos a szerződés szövegezése, vagy a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás miatt.
Ha mindezek miatt a fogyasztó alappal gondolhatta, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen – mondta a szóvivő.
Kérdésre válaszolva Wellmann György, a Kúria polgári kollégiumának vezetője azt emelte ki, hogy e vonatkozásban a bizonyítási teher a fogyasztóé: elvi lehetősége ugyan van arra, hogy bizonyítsa, nem kapott megfelelő tájékoztatást, de álláspontja szerint ez ritkán sikerülhet. A bíróságoknak pedig erről esetenként kell majd dönteniük.
Egy másik kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az árfolyamkockázat problémáját a Kúria döntése nem oldja meg, márpedig az adósok terheinek több mint 80 százaléka az árfolyamkockázatból ered, csak 16 százaléka az egyoldalú szerződésmódosításból, 1-2 százaléka pedig az árfolyamrésből. Wellmann György szerint a jogalkotás megoldhatja ezt a kérdést. A Kúriának nem feladata, hogy ötleteket adjon, csak ha ilyen kérés felmerül, de a sajtóban lehetett olvasni például a hitelek forintosításáról.
A jogegységi döntés kitér arra is, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses rendelkezéseknek meg kell felelniük a Kúria polgári kollégiuma egy korábbi véleményében megfogalmazott szigorú, tételes oklistának.
A hivatkozott vélemény tartalmazza az egyértelmű és érthető megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és arányosság, az átláthatóság, a felmondhatóság és a szimmetria elvét, és ha ezeknek a szerződés egyoldalú módosítást szabályozó rendelkezései nem felelnek meg, akkor tisztességtelenek és ezért érvénytelenek, vagyis ezek figyelmen kívül hagyásával kell újraszámolni a szerződést.
Ezen elvek alapján az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét szabályozó szerződéses rendelkezések akkor nem tisztességtelenek, ha azok a fogyasztó számára világosan és érthetően meghatározzák, hogy a hivatkozott véleménynek megfelelő ok-listában megjelölt körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére. (Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések tették lehetővé például a kamatemelést.)
Wellmann György kiemelte: a jogegységi határozatnak az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos része a legfontosabb, mert a kollégiumi véleményben, illetve jogegységi döntésben rögzített szigorú feltételeknek szerinte nagyon kevés szerződés fog megfelelni, így többnyire tisztességtelennek minősülnek.
Simonné Gombos Katalin kiemelte: a döntés alapján tisztességtelen az árfolyamrés, helyette a Kásler-ügyben nemrég született döntéssel összhangban a polgári törvénykönyvnek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát kell alkalmazni.
A hitel folyósításakor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. Továbbá e rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható.
Wellmann György elmondta, hogy a jogegységi határozat nyomán bonyolult elszámolási viszonyok alakulhatnak ki, az egyes hiteleknél “az egész eddigi elszámolás borul”. Feltehetően a bank az új elszámolással megkeresi az érintett adósokat, akik ezt vagy elfogadják, vagy bírósághoz, illetve pénzügyi békéltető testülethez fordulnak. A bíróság azonban csak határozott, összegszerű keresti kérelemről tud dönteni, amit az adósoknak ezekben az ügyekben nem könnyű kiszámolniuk. A kollégiumvezető hozzátette: a mostani határozattal végleg elhárult az akadály a jogalkotás elől, “a jogalkotásra hárul az a feladat, hogy most ezt a helyzetet megoldja”; ezért nem ajánlaná a devizahiteleseknek, hogy további pereket indítsanak, meg kellene várniuk a jogalkotást.
Wellmann György kitért arra is, hogy a bíróság nem a közgazdasági racionalitást, igazságosságot vette figyelembe, hanem arról döntött, hogy tisztességtelen-e az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő szerződéses kikötés, és ha igen, akkor érvénytelen, kimarad a szerződésből. Így a bankok azt a szerződésmódosítást sem tudják megtenni, amely közgazdaságilag, pénzügyileg indokolt lenne, ami a bankok számára “nagyon hátrányos és igazságtalan” lenne. A kollégiumvezető szerint ezért a jogalkotónak méltányos megoldást kell találnia, például törvényben előírni, hogy csak a referenciakamathoz kötött módosításokat lehessen a bankoknak érvényesíteniük.
Arra a kérdésre, hogy a jogalkotó hozhat-e olyan törvényt, amely szerint az árfolyamrés visszajár, a kollégiumvezető úgy válaszolt: “szerintem igen”.
Wellmann György arra a kérdésre, hogy a jogegységi döntés mely szerződésekre vonatkozik, elmondta: a devizahiteles fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában minden magyar bíróságra kötelező, míg például a lízingszerződéseknél – melyeknek vannak speciális elemei – az adott ügyben eljáró bíró dönti el, hogy mennyiben alkalmazza a jogegységi döntést.
2. Erősödött az OTP részvénye a Kúria jogegységi döntése után
Csányi Sándor az OTP elnöke a leggazdagabb Magyarországon
Csányi Sándor az OTP elnöke, a leggazdagabb Magyarországon
Erősödni kezdett az OTP részvénye a Kúria jogegységi döntésének hétfői bejelentése után, később azonban kissé korrigált az árfolyam.
A részvények ára nem sokkal 13 óra előtt 4440 forint volt, 13 óta után 10 perccel 4540 forinton állt.
3. Átmeneti forinterősödés
Hirtelen, a devizahitelekről hozott kúriai döntés után nagyot erősödött a forint hétfőn kora délután a főbb devizákkal szemben a bankközi kereskedésben, de rövid időn belül korrigáltak az árfolyamok.
Az euró árfolyama 307,75 forintról 306,92 forintra, a dolláré 227,40 forint környékéről 226,60 forintra változott, de negyedórán belül korrigáltak az árfolyamok: az euró 13 óra 20 perckor 307,58 forinton állt, a dollár 227,14 forinton.
4. Elemzők: egyelőre nem lehet számszerűsíteni a bankszektorra vonatkozó terheket
Egyelőre nem lehet számszerűsíteni a bankszektorra vonatkozó terheket a Kúria hétfői jogegységi döntése nyomán – mondták az MTI által megkérdezett piaci elemzők.
Kuti Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a Kúria az árfolyamrést tisztességtelennek minősítette, ami egybevág a múlt héten a Kásler-ügyben hozott döntésével. Az árfolyamkockázat és az egyoldalú szerződésmódosítás kérdésében született döntésével viszont a legfelsőbb bírói fórum nem hozott egységes, minden szerződésre automatikusan kiterjedő döntést.
Ugyanezen az állásponton volt Réczey Zoltán, a Buda-Cash Brókerház elemzője is, aki szerint a fő kérdést nyitva hagyta a Kúria azzal, hogy az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességtelenségét nem állapította meg. Hozzátette, hogy ez akár kedvező is lehet a bankokra nézve.
Mindkét elemző hangsúlyozta: most a kormányon van a sor, a kérdés, hogy mi lesz a válasza a Kúria döntésére.
5. A Magyar Bankszövetség főtitkárának sajtótájékoztatója
A Bankszövetség sajtótájékoztatója a Kúria döntésével kapcsolatban Fotó MTI Szigetváry Zsolt
A Bankszövetség sajtótájékoztatója, a Kúria döntésével kapcsolatban. – Fotó: MTI – Szigetváry Zsolt
Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára és Sütő Ágnes a Bankszövetség kommunikációs vezetője sajtótájékoztatót tartottak a Kúria deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogegységi döntéséről a Magyar Bankszövetség székházában 2014. június 16-án.
A Magyar Bankszövetség szerint a Kúria hétfői döntése méltánytalan volt, de a bankszövetség elfogadja – mondta Kovács Levente. Hangsúlyozta: a jelzálogalapú lakossági devizahitelek esetében az árfolyamrés alkalmazása szakmailag indokolt volt, ezek a kölcsönök hosszú futamidejűek, a devizapozíciók fedezése jelentős költségekkel jár a bankoknak, ezeket fedezte részben az árfolyamrés is.
Kovács Levente rámutatott: olyan megoldás kellene a devizahitelesek problémáira, amely társadalmilag méltányos, végrehajtható és végleges megoldást jelentene, és ami a bankrendszer számára nem jár elviselhetetlen terhekkel.
A jelzálogalapú lakossági devizahitelek esetében az árfolyamrés alkalmazása szakmailag indokolt volt, ezek a kölcsönök hosszú futamidejűek, a devizapozíciók fedezése jelentős költségekkel jár a bankoknak, ezeket fedezte részben az árfolyamrés is.
A Kúria döntését óriási várakozás előzte meg – mondta Kovács Levente, hozzáfűzve: a bankszövetség szerint fontos döntés volt, hogy a Kúria szerint a deviza alapú jelzáloghitelek valós termékek, amelyeket vissza kell fizetni. A Magyar Bankszövetség szerint az árfolyamrés ügyében hibás döntés született, az árfolyamkockázattal kapcsolatos határozat azonban a bankok megítélését erősítette meg – emelte ki.
A bankszövetség szerint a Kúria hétfői döntése az árfolyamrés kapcsán szakmailag indokolatlan, a bankoknak így most meg kell fizetniük 15-20 évre az átváltási költségeket, ami a devizapozíciók fedezése kapcsán náluk jelentkezik.
Az árfolyamkockázat kezelésével kapcsolatos ítélettel a bankszövetség egyetért – tette hozzá.
Kovács Levente kiemelte: a bankszektor eddig is úgy működött, hogy minden szabályt betartott.
A kormánytól a Magyar Bankszövetség azt várja, hogy szakmai és végleges megoldás szülessen, melynek során a kabinet korábbi ígéreteire alapozva a forinthitelesek nem járhatnak rosszabbul, mint a gondban lévő devizahitelesek – szögezte le.
Kovács Levente szerint rövid idő áll rendelkezésre a végleges megoldásig, ezért úgy vélte, nincs értelme új pereket indítani, “bedőlni megtévesztő ígéreteknek”.
A főtitkár szerint várhatóan “automatikusan végrehajtható megoldás” születik, ezért minden banki ügyfélnek érdeke, hogy mihamarabb visszatérjen a hitelüket rendesen törlesztő ügyfelek közé, hiszen a szerződések tovább élnek majd.
Arra kérdésre, hogy Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette: őszre már végleges megoldás születik, melynek során a bankoktól mindent visszavesznek, amit azok jogtalanul megszereztek, a főtitkár közölte: készek a tárgyalásokra a kormányzattal, négy éve folyamatosan egyeztetnek, az eddigi gazdasági megoldások helyett most a jogtechnikai megoldások ideje jött el.
MTI – Szabad Riport
Dr. Czirmes György véleménye a Kúria június 16-i döntéséről
Czirmes György
Czirmes György

A Kúria 2014.06.16. döntése I.

Véleményem szerint az eddig ismertekhez képest nincs semmilyen új elem, sőt az EU Bíróság 2014.04.30-i döntéséhez képest szűkebben szabja meg az érvénytelenség, – tisztességtelen feltételek vizsgálhatóságának feltételeit:
Az EU Bíróság döntése értelmében a tisztességtelen feltételek köréből nincs kizárva az árfolyamkockázat vizsgálatának lehetősége, míg a mai döntés értelmében legtöbb esetben igen.
Saját vélemény: Az EU jog erősebb.
A döntés lehetőséget ad a teljes és részleges érvénytelenség megállapítására is, ha a tájékoztatás az átlagpolgár ismeretének megfelelő szinten történik.
Saját vélemény: A banki szerződésekben a tájékoztatás bonyolult szövegű, szakzsargonnal teletűzdelt szerződési tartalmakban fejeződik ki, amely alapján lehetséges a teljes vagy részleges érvénytelenség kimondása is.
Az egyoldalú módosítás tekintetében a feltételek a korábbi kúriai döntésnek megfelelően a korrekt és előzetes megfelelő tájékoztatáshoz kötődnek és csak olyan okokra hívatkozva lehet egyoldalúan módosítani, amelyet a bank nem láthatott előre és nem saját érdekkörében merült fel.
Saját vélemény: Az EU 87/102/EGK Irányelv szerint az ingatlangaranciával biztosított fogyasztói szerződéseket egyáltalán nem lehet egyoldalúan módosítani.
Az árfolyamrés tisztességtelen és az MNB középárfolyamán lehet elszámolni.
Saját vélemény: A Kúria 2013.07.04 döntése értelmében az árfolyamrés része a határozott kölcsönösszegnek. Hiánya miatt nincs határozott kölcsönösszeg megjelölve, így az egész szerződés semmis.
Konklúzió: A döntés alapján nyitva áll az út a parlament előtt, hogy törvényileg szabályozza újra az un. devizaalapú hiteleket és konkrétumokkal töltse ki a Kúria döntését.
Addig a bírói gyakorlatra vár, az elvi kúriai döntés gyakorlati kitöltése.
Bp. 2014.06.16.
Czirmes GyörgyEmlékezzünk Nagy Imrére! Ki is volt ő?

A fél zsidó Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, kereskedelmi iskolát végzett, "ami származásánál nem csoda",és lakatos mesterséget tanult. Az első világháború kezdetekor bevonul, majd orosz hadifogságba esik. Itt beáll a kommunista párt magyar, és belép a Vörös Hadseregbe (hazaszerető "magyar"), ezen belül a CSEKA gyilkos pribékjei közé. 
A párttagság mellett, a Nagy Kelet szabadkőműves páholy tagja, melynek köze volt a cári család likvidálásához. 
Az NKVD tagjaként végigjárja a ranglétrát, ami egyszerű besúgásokkal kezdődik, és gyilkosságok megtervezésével végződik. 
Magyarországra 1944-es év vége felé érkezik, ahol szintén folytatja a titkos jelentéseket. 1948-tól a magyar parlament elnöke, és innentől számtalan pozíciót tölt be kapcsolatai és párttagságának köszönhetően! 
Az 1952-es év hozta meg neki az igazi sikert, az év elejétől begyűjtésért felelős miniszter, és ugyanebben az évben miniszterelnök helyettes. A következő évben kinevezik miniszterelnöknek, ezt a pozíciót majd 2 évig tölti be. 
A párton belüli hatalmi harcok miatt 1955-ben minden funkciójától megfosztják, és kizárják a pártból. 
Itt már érezhető volt, hogy változásokat kell véghezvinni, és kialakult egy liberálisabb vonal, akik "reformokat" akartak a kommunista párton belül. Nagy Imrét fajtársai a hátulról biztosították, és kialakítottak egy igen jelentős politikai bázist. A külföldi összeesküvők (anyagi támogatók köztük Nelson A. Rockefeller) és hazai támogatóik, bérenceik, először a a zsidó érdekeket szolgáló Petőfi Körben fogalmazták meg a "Nagy Imrét a vezetésbe" jelszót. 
Ezek a népellenes erők, 1956 októberében elérkezettnek tartották az időt ahhoz, hogy kieszközöljenek egy nagyobb tüntetés sorozatot, melynek az irányítása rövid időn belül kicsúszott a kezeik közül, és egy szabadságharcba fordult át, melynek kimenetelét ismerjük. 
Nagy Imre itt ismét Magyarország miniszterelnöke az ideiglenes kormányban. Ő és cinkostársai tehetetlenül nézték a történteket, és várták az események kimenetelét. Sorsuk akkor pecsételődött meg, mikor a felkelők kijelentették, hogy nem ismerik el a jelenlegi kormányt (okt.30), majd később a Magyar Függetlenség című újság második számában, a szabadságharcosok újabb állásfoglalást közöltek, és a koalíciós kormányt is teljes mértékben elutasították. Ezt a fegyveres egységek is elfogadták( Széna- tér, Corvin- köz.)
Egy nemzeti alapokon működő szocializmus igénye helyett, nem akartak egy reform kommunistáktól hemzsegő új kormányt, és ezzel Nagy Imre és társai sorsa megpecsételődött!. 
A szabadságharc leverése után a Kádár kormány felelősségre vonja, és halálra ítélik. Az ítéletet 1958. június 16-án hajtják végre. 
Ilyen a sorsa azoknak az embereknek, akik az egész életüket hazugságokban élik, és mások kárán szereznek előnyt! Az isteni erkölcsök megtagadásáért nem várt rá más jövő, csak ez, mert ha lassan is, de Isten malmai őrölnek, és ő sosem ver bottal!
Alföldi Pál

200 gépjárműből álló orosz katonai konvoj tart Ukrajna felé

Oroszországban, a Rosztov régióban filmre vettek egy több mint 200 gépjárműből álló katonai konvojt, aminek útirányából és elhelyezkedéséből feltételezhető, hogy az ukrán határ felé tartott. A szemtanú szerint a konvoj nem szállított harceszközöket vagy fegyverrendszereket, kizárólag a hadsereg építőipari gépeiből állt a menetoszlop. A feltételezések szerint a konvoj a Donyecki Népi Köztársaság milíciái számára küldött segítség egy álló frontvonal és erődítmények kiépítéséhez. A donyecki ellenállásnak van elég lelkes önkéntese és fegyvere, már csak időre van szükségük: ha a dél-keleten szerveződő milícia elbarikádozza magát és állóháború alakul ki, a kijevi junta nem éli túl a következő telet.

https://www.youtube.com/watch?v=VxOhLtpcOgI

Rasmussen: Oroszország ellenség

A NATO leköszönő vezetője bejelentette, hogy tucatnyi megállapodást terveznek az ukrán hadsereg felfegyverzésére, és egyúttal arra törekszenek, hogy Ukrajna magáévá tegye azt a szemléletet, hogy Oroszország ellenség. Anders fogh Rasmussen szerint még e hó végén aláírnak egy sor megállapodást az ukrán hadsereg jövőjére vonatkozóan. A nyugati országok egy átfogó fegyverkezési programot erőltetnek a kijevi atlantista bábkormányra, ami lehetővé fogja tenni, hogy a NATO "szakértői", "tanácsadói", "kiképzői", és ha már mindenki más, akkor a fegyverrendszerei is jelen legyenek Ukrajnában.
Hídfő.net | Rasmussen
A megállapodásokat egy hó végi csúcsértekezleten fogadják majd el a NATO tagországok külügyminiszterei. Rasmussen szerint ez a védelmi ipar reformját és a hadsereg modernizálását jelenti. Valójában a nyugati katonai befolyási övezet kiterjesztését.
Rasmussen elmondása szerint a NATO ellátja az ukrán hadsereget felszereléssel és harceszközökkel, hogy az elszakadó dél-keleti régiókban "leverjék a felkeléseket". Ezzel láthatóvá válik egy igen fontos fordulópont. Az ENSZ alapokmánya szerint minden népnek joga van az önrendelkezéshez. Dél-kelet Ukrajna többségi orosz lakossága demokratikus úton kinyilvánította, hogy független országként szerveződnek újjá. Onnantól, hogy a függetlenséget kinyilvánították és demokratikus úton megpecsételték, a fegyveres harc a már független ország, Újoroszország honvédő harca, az ukrán hadsereg pedig idegen megszálló erő egy olyan területen, ahol nem ukránok, hanem többségében (80-90%) oroszok laknak.
A NATO ezt az idegen megszálló erőt támogatná, vagyis a NATO beavatkozása gyarmatosítás, a NATO beavatkozása egy szabadságharc leverése lenne, ami az ENSZ alapelveibe is ütközik. Annyiszor hivatkoznak a nyugati országok az ENSZ alapelveire, most mégis semmibe veszik.
A NATO régóta nem az a védelmi jellegű szerveződés, mint aminek alapításakor nyilvánították. A NATO egy agresszívan terjeszkedő katonai gépezet, a nyugati szabadkőművesség erőkarja, katonai szárnya, ami az atlantista ideológia mentén működő helytartói kormányokat állít fel a gyarmatosított területeken. Ukrajna áldozat, Újoroszország nem lesz az, mert ott a többségi lakosság számára ez nem egy kormányváltás, hanem szabadságharc, és honvédő háború. Rasmussen leköszönését követően dől majd el, hogy kiterjedt háború lesz-e belőle.


http://www.hidfo.net/2014/06/16/rasmussen-oroszorszag-ellenseg

Rubezsnoje mellett a “Donbassz” nevű fasiszta horda felszámolásra került-jelentette ma délelőtt a Népi Milicia szóvivője.


A Rubezsnoje “szeparatistáktól való megtisztitását” a kijevi hiénahatalomtól feladatul kapó latorzászlóalj olyan súlyos veszteségeket szenvedett mind technikában mind élőerőben, hogy az felér egy végfelszámolással.
A héten Oroszország területére “áttévedt” ukrán BTR legénységét-valamennyi “nemzethy” gárdista volt-a Kolomojszkij által apanázsolt “Jobb Szektor” kivégzőosztaga tegnap egytől-egyig likvidálta.
8f3f64f63dc7870927dc7b91157d0c29
Gorlovka polgármestere szombati utasitása szerint a város minden intézményének épületére az orosz nemzeti lobogót kell kitűzni az ukrán dukolor helyett.

Igor Sztrelkov a DNR katonai parancsnoka ma határozottan leszögezte: a megszállók ilyen mértékű erőfölénye ellenére, még egy-két hónapig Donbassz erői sikerrel megküzdenek az ellenséggel!
(B-R)

Narancsos ragály miatt akadozik a gázellátás

Ukrajnának mostantól előre kell fizetnie minden köbméter gázért, mivel a kijevi kormány az ország fennálló tartozásából mindeddig semennyit nem fizetett. A Gazprom nyilatkozata szerint a Naftogaz 4458 millió dollárral tartozik Oroszországnak, ebben benne van a tavaly novemberi és decemberi gáz ára, amit azóta nem fizettek ki. Szergej Kuprijanov, a Gazprom szóvivője most bejelentette, hogy mivel nem fizettek semmit, nem kapnak semmit. A mai nap folyamán a Gazprom leállítja a gáztranzitot Ukrajna felé.
Miközben Európa gázellátásában minden országnak ilyen-olyan úton át kell hidalnia az ukrán gáz kiesése okozta problémát, Ukrajna nemzetközi bíróságon adott be keresetet és azzal van elfoglalva, hogy nem fizetnek, mert annak idején Julia Timosenko nem megfelelő árakra írt alá szerződést.
A narancsos ragály Ukrajnában. A Fidesz helyi megfelelője.
A puccs által pozícióhoz jutott oligarchák mindig is csak a saját meggazdagodásukkal voltak elfoglalva, és ezt a térségi hatalmak minden irányból ki is használták. Gyakorlatilag amiatt nem fizet most a Naftogaz, mert a narancsos forradalom által hatalomra juttatott politikusok sorban meggondolták magukat, és a nyugati érdek kiszolgálása mellett az egyéni meggazdagodásra is hangsúlyt helyeztek (aláírtak egy-két előnytelen szerződést, amiért bőröndben vihették a csúsztatott pénzeket) és ennek következményei máig érezhetőek.
Vagyis az Európai Unió gázellátása amiatt van veszélyben, mert a nyugat még saját helytartóit sem tudja pórázon tartani. Nem tudták megakadályozni, hogy a narancsos forradalom által hatalomra juttatott nyugati bábkormány ne annak az érdekeit szolgálja ki, aki éppen többet fizet, mert a nyugat által alkalmazott, értékrend nélküli politikusoknak ez az alaptermészete. Mégis mit mondanának a nyugati országok megkérdezettjei a nemzetközi bíróságon? "Elnézést, hogy nem tudtuk Timosenkot pórázon tartani, és mástól is elfogadott pénzeket?"
Nem az első kormány bukik már el Ukrajnában amiatt, mert a puccs által pozícióhoz jutott oligarcha mindent aláír, ha az a vállalatbirodalmának megéri. Ezek az aláírások egy idő után összeegyeztethetetlenné válnak, és valamelyik hatalmi kör újabb szavazógépet juttat kormányra. Ha a nyugat nem akarna saját szavazógépet tudni egy újabb ország élén, talán hazánk gázellátásával sem lenne probléma.


http://www.hidfo.net/2014/06/16/narancsos-ragaly-miatt-akadozik-gazellatas

Calisthenic, avagy a spártaiak ereje


Lakoón_szoborcsoportAmikor megláttam Melinda cikkét sportcsapat néven, nagyon megörültem, így támadt egy ötletem, és megbeszéltem a lányokkal, hogy a sportcsapathoz hozzájárulnék cikkekkel egy réges-régen elfeledett technikával, a Calisthenic-kel. Mint ahogy a neve is tükrözi, Ógörög elnevezésről van szó, a Kallos (szép) és a Sthénos (erő) szavakból tevődik össze, de magyarul annyit jelent, hogy saját testsúlyos edzés.
Sokan arra gondolnak, hogy egyszerű fekvőtámaszokról, guggolásokról és felülésekről van szó, amiket már általános iskola alsó tagozatában oktatnak. Ez igaz is, viszont nem több az alapoknál.
Ez az edzésforma többet nyújthat nekünk, mint gondolnánk. Naphosszat sorolhatnám jótékony hatásait. Másfelől a funkcionális, bivalyerős izomzat mellett vonzó külsőre is szert tehetünk. Nem a fantázia szüleményei voltak az akkor készült szobrok és festmények testei.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért is van erre szükség? Hisz ott vannak a puccosabnál puccosabb edzőtermek, amiket a fitness ipar készséggel elad nekünk. Kérdem én, miért költenénk olyan dologra, ami alapból ott van a kezünkben? A testünk és a saját erőnk.
Az edzőtermekben a súlyokkal való edzés nagy része koncentrált izommozgást követel meg, nem győzőm hangsúlyozni, hogy rossz, rossz, nagyon rossz. A test izomzata éppúgy összefüggő csoportot alkot, mint a belső szerveink, ha nem méregtelenít rendesen a májunk, pattanásosak leszünk (jobb esetben csak pattanásosak). Ha csak a testünk súlyát használjuk, akkor egyenletesen fogunk fejlődni.
Minél komplexebb gyakorlatokat tudunk végezni, annál robbanékonyabbak és mozgékonyabbak leszünk. Hisz a test összes izomzatának összhangban kell lennie. Ezekkel a gyakorlatokkal a reflexeink, egyensúlyunk egyaránt növelhető. Emellet az inasodás is megindul.
Hogy ez miért olyan fontos? Megelőzhetjük az egyik legnépszerűbb öregkori betegséget, az ízületi fájdalmakat, a porc letöréseket és az ízület kiugrását. A gyakorlatok végzése során fontos a teljes hajlítás, mert a porcokat így táplálhatjuk az ízületi folyadékon keresztül (pl. glükozamin felszívódása). Ugyanis a technikának köszönhetően az ízületet körülölelő inak és izmok megerősödnek, rugalmassá válnak.
De akinek jobban fekszik a XXI. századi puffasztott rizs, tehetetlen forma... 
body-buildingA képen pózoló bácsit hiába kérném meg egy szabályos egykezes húzódzkodásra, vagy hogy csináljon egy egylábas guggolást anélkül, hogy kiszakadjanak az inszalagjai, nem lenne képes rá.
A calisthenic nem tagadja meg a külső súlyok használatát, de felesleges, míg nem érünk el olyan szintet, ahol az összetett gyakorlatok játszi könnyedséggel mennek. Ha elérjük azt a szintet, akkor is kettlebellt, súlyos láncokat vagy súlymellényt használjunk.
Mindig találunk majd nehézséget a gyakorlatokban, ha kimérten, lassan, és csak izommunkából végezzük őket, mozdulatról mozdulatra. De erre később térünk ki.
Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, fontos megjegyeznem, hogy mint minden sportnak vagy testépítésnek az alapja a táplálkozás. Nagyon ideillik a mondás: "Az vagy amit megeszel". A testépítés 70%-a a kaján múlik, és mindössze csak 30% a mozgás. A következő részekben erre részletesebben ki fogok térni.
Addig is, hagynék egy kis motivációt. 
calisthenic

Az előző cikkben a calisthenic elméletéről írtam, de mit sem ér az egész megfelelő táplálkozás nélkül. Az első és egyben az egyik legfontosabb dolog, hogy naponta ötször étkezzünk, ha eleget mozgunk, az se baj, ha az utolsó étkezés este 7 órára esik. Emellett ki kell, hogy emeljem a nyers étel fogyasztást is.
Nyomelemek, vitaminok szerepe
Mivel "építkezni" szeretnénk, számtalan alkotóelemre lesz szükségünk. Vannak olyan nyomelemek és vitaminok, amiket a szervezetünk nem tud előállítani szintézissel, így ezeket magunkhoz kell venni.
Az egyik legfontosabb alkotóelem az aminosav, ebből épül fel a fehérje, és ugyanez a tégla építi az izomzatunkat. A másik fontos energiaforrás a szénhidrátVégül, de nem utolsósorban a vitaminok és nyomelemek:
 • zsírban oldódó vitaminok (DEKA),
  • a D-, E-, K- és A-vitamin;
 • vízben oldódó vitaminok,
  • a C-, B1-, B2-, B6-, B12-vitaminok, valamint a Niacin (élő enzimek alkotó része), Folsav, Biotin, Pantoténsav;
 • nyomelemek, amelyek kismértékben fellelhetők szervezetünkben, de elengedhetetlenek a léthez,
  • Vas, Cink, Réz, Jód, Króm, Mangán, Szelén.
A testünk terhelés alatt ezekből jóval többet vesz fel, épít be, vagy éppen éget el. Ezért nagyobb mennyiségben kell pótolni, de óvatosan, mert vitamin mérgezést is lehet kapni, hányás, hasmenéses mellékhatásokkal. Ezért kerülöm a kapszula formában kapható vitamin "koncentrátumokat", és helyettesítem sok más természetes kiegészítővel. Ez nem  jelenti azt, hogy vitaminhiány miatt kúraszerűen tilos szedni. 
Változatos_étrendEnnek megelőzésére szolgál a változatos étrendNem kell számolgatni hány gramm szénhidrátot, fehérjét vagy nyomelemet tolunk magunkba.  A lényeg, hogy minőségit kell magunkhoz venni mindenből. Lelegelhetünk egy egész búzatáblát, és magunkba tolhatunk egy baromfiudvarnyi fehérjét (persze kis mértékben hús), ha nem tud felszívódni a bevitt energiaszükséglet a tápcsatornán keresztül. Aztán ott vannak a kiválasztó szervek is, máj, vese stb... Ezeknek is rendesen kellene működni.
Éppen ezért az edzések megkezdése előtt érdemes 1-2 hetet méregtelenítenünk. Az egyik kedvenc méregtelenítő szerem a NyírfanedvHozzátenném, hogy maga a mozgás (izzadás) is méregtelenít - éppen ezért ne használjunk alumíniumot tartalmazó deot -, emellett felgyorsítja az anyagcserét és növeli a libidót (de ez most nem ide tartozik ). Én a Boszikonyhából néztem a deomat, de ha valakinek nincs ideje készíteni, főzőcskézni, azoknak ajánlhatok kész bio dezodorokat.
A vitaminokat nyers zöldségeken és gyümölcsökön keresztül is felvehetjük, viszont, hogy minden szükséges vitamint bevigyünk, egy egész gyümölcsös kertet le kellene kopaszítanunk, és nem maradna hely a fincsi ebédnek vagy uzsonnának.
Étkezés
Nézzünk egy napi étkezést!
Reggelire:
Meglehetősen tartalmasnak tűnhet, de 12 óra körül éhes kezdek lenni:
 • Ekkor változatosan zöldséget, gyümölcsöt vagy gyümölcsturmixot készítek magamnak. Sajnos manapság nem sok vitamin található a gyümölcsökben, főleg a gyorsérleltekben, így nem árt néha-néha plusz vitaminforrás után néznünk. Ilyen esetekre ott van a Camu Camu por, az IceChox (nagyon szeretem), vagy az egyik legkomplexebb vitaminforrás, a Vadon Gyöngye, amire akciósan szert is tettem. Nem akarok senkit eltántorítani, de számomra elviselhetetlen az íze, de nem azért eszem, hogy jókat zabáljak. 
Ebédre:
 • hüvelyesekből készült ételeket eszem, tojást, csirkét rizzsel, vagy párolt zöldséggel (imádom ). Nem vagyok sem vegetáriánus, sem pedig vegán, de megpróbálom redukálni a húsfogyasztást, mert emésztése sok energiát von maga után. Leginkább edzésnapokon próbálom nélkülözni.
Uzsonnára:
Vacsorára:
 • joghurtot müzlivel, vagy vegyes salátát készítek magamnak, vagy nyalánkságnak sütök egy kis édesburgonyát.
Persze ez csak egy példa, számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre, és ínyünk, kedvünk szerint válogathatunk.
Egyéb fontos dolgok, ha elkezdünk edzeni
Mindezek mellett megjegyezném a vízfogyasztást, igyunk legalább 2,5 litert. Az edzések alkalmával az első 15-20 percben csak vizet izzadunk, utána kezd el égni a felesleg.
Ezennel letudtuk a táplálkozás részét a dolognak. No de ettől nem leszünk ám fizikailag fittek, hamarosan jön a fekete leves. 
Bemelegítés
Ami még nagyon fontos dolog edzések előtt, hogy felkészítsük a testünket. Itt jön a képbe az elengedhetetlen nyújtás és bemelegítés. A nyújtásokat fontos edzés előtt és után is elvégezni. Első alkalommal nyújtjuk a szalagokat, és fellazítjuk a letapadt izmot, így a gyakorlatok alatt nem húzhatjuk meg magunkat, vagy sérülhetünk le. Edzés után azt a célt szolgálja, hogy az izomrostok tovább repedjenek, így nagyobb területet kell újraregenerálnia, azaz felgyorsítjuk az izomzat növekedését.

Dráma a luganszki reptéren

Valerij Bolotov, a város védelmét irányító parancsnok beszámolt a luganszki reptéren kialakult helyzetről, amiről a nyugati média hallgatott, a milíciák beszámolóiból pedig ellentmondásos hírek érkeztek csak. Nincs egy hónapja sem, hogy rövid, egy tucat halálos áldozatot követelő összecsapás után az ukrán hadsereg bevonult Luganszk repterére. A nyugati média nagy katonai sikernek könyvelte el, valamennyi sajtó tele volt a hírrel. A siker azonban csapdává változott. A népi milíciák, miután látták, hogy komoly áldozattal tudnák csak megtartani a repteret, kivonultak és átengedték az ukrán hadseregnek. Két hét alatt teljesen körbezárták a repteret. Azóta minden oda betörni igyekvő konvojt megsemmisítettek, az összes oda berepülő helikoptert lelőtték.

A reptérre beszorított ukrán katonák akkor kerültek nehéz helyzetbe, mikor felrobbantották a reptérre vezető vízcsövet. Azóta minden víz és élelem nélkül vannak, tartalékaik elfogytak. Megkezdték a tárgyalásokat a reptér ukrán katonai parancsnokával. A jó szándék jeleként a milícia vizet vitt a katonáknak.
A reptéren két ukrán katonai alakulat van. Az egyik a Lviv, a másik a Dnyitropetrovszk. Az utóbbi katonái ejtőernyősök. A két alakulat nem értett egyet a megadásról. A Dnyitroptrovszk emberei hajlottak a megadásra és elvonulásra. Mindez pénteken volt, a Lviv ezért hívott erősítést. A Dnyitroptrovszk jelezte a parancsnokság felé, hogy lehetetlen mind fel, mind leszállni, nekik ez az egyetlen lehetőség, hogy a fegyverek nélkül elhagyják a repteret. Kijevből parancsot kaptak, hogy ne merjék elhagyni a repteret, és megy az erősítés. Az ugye tudjuk, mi lett az erősítés sorsa; 49 ember halt meg. A tárgyalások és a IL76-os lelövésének másnapján a Dnyitopetrovszk vezetője felhúzatta az orosz zászlót azon a térfélen, ahol ők teljesítettek szolgálatot, letették a fegyvereket, és elindultak kifelé a reptérről. Majd pillanatok alatt lövöldözés alakult ki a két ukrán alakulat között. A Lviv nem akarja megadni magát, és tüzelni kezdett a másik alakulatra. A konvoj egyik első fele elhagyta a repteret, másik fele visszavonult, és felvéve a fegyvereiket viszonozták a tüzet a Lviv alakulatok felé. 
A Dnyitroptrovszk alakulat első fele, amelyik elhagyta a repteret, azonban nem a kijevi oldal felé, hanem a város felé vette az irányt, és átálltak a milíciák oldalára, illetve megadták magukat, tartva a kijevi bosszútól. A reptér keleti oldalán szolgáló összes katona átállt. Most a milícia a reptér keleti oldalát felügyeli, és fennhatósága alá vonta a reptér üzemanyag tárolóját. Voltaképpen a Dnyitropetrovszk parancsnoka elmondta, hogy ez volt az egész katonai akció célja, biztosítani az üzemanyagot, amiből jelentős mennyiséget raktároztak a reptéren.


http://www.hidfo.net/2014/06/16/drama-luganszki-repterenValerij Bolotov a Luhanszki Népköztársaság vezetőjének tegnap esti helyzetértékelője:
bolot
“Luhanszktól keletre minden kijevi egység átállt a Népköztársaság oldalára. A repülőtéren körbezártak ostromát egyelőre szüneteltetjük, mert tárgylni akarnak. Mi megpróbáljuk rábeszélni őket a feltétel nélküli teljes magadásra.”
Sajtótájékoztatóján az újságirók megemliették, hogy a repülőtéren még vannak olyan dnyepropetrovszki ejtőernyősök, akik harcban állnak a lvovi zsoldosokkal, hiszen nem mind tudott kitörni.
“Amennyiben kérnek tőlünk segitséget a dnyepropetrovszkiak, mi segiteni fogunk nekik”-jelezte Valerij Bolotov.
Valerij Bolotov egyúttal elmondta, hogy a Szcsasztye faluba visszatért milicisták a borzalmak-borzalmaival találkoztak. A falut addig megszállva tartó zsidrákhorda legalább száz fegyvertelen helybéli civilt lemészárolt. Valamennyi orosz nemzetiségű.
cscsasz
A kijevi latorhorda tegnap Amvrozijevkát támadta. A faluban és környékén a népi milicia egységei tartózkodnak. Viszont a helyszin kiváló adottságokkal bir tüzérségi állások kiépitésére, hiszen viszonylag magas fekvésű, és a Szlavjanszk-Kramatorszk-Krasznyij Limany térség is kiválóan belőhető. A település birtoklásáért vivott harc tegnap előtt kezdődött, de még ma reggel is tartott. A népi milicia legalább hat embert elveszitett, és tucatnyian megsebesültek, de a falut ért tüzérségi tűz megölt nyoc civilt is. Az anyagi károk igen nagyok. A kijevi zsoldosok embervesztesége nem ismert. Két BTR, kettő páncélozott csapatszállitó biztosan elpusztult, és hátrahagytak egy-egy lángoló URAL és KAMAZ teherautót.
(B-R)

Az igazságnak csak egy arca van

Szinte mindenki ismeri a mondást: „Ha innen nézem vemhes, ha onnan nézem nem vemhes”.
Ez lényegében egy szimpla menekülő út, egy felmentés a nekünk nem tetsző, vagy épp előnytelen dolgok másként értelmezésére.
Nos, az igazságnak, az erkölcsnek csak egy arca van, minden más csak hazugság és megtévesztés.
Nincs olyan, hogy ha innen nézem tisztességes, ha onnan nézem, akkor erkölcstelen, vagy ha innen nézem igaz, ha meg onnan, akkor meg sem történt.
A „kettős mérce” kifejezés, valójában visszaélés, kivételezés, az egyik fél szándékos hátrányba hozásának, illetve a saját bűnök elleplezésének szemérmes definíciója.
Olvasva a híreket, de különösen azok magyarázatát egyszerűen siralmas a kép, ám ugyanakkor valóságos pszichológiai tanulmány.
Gyakorta magyarról magyarra kell fordítani az adott maszatolást, hogy a valós információhoz jussunk.
Vegyünk pár példát az épp aktuális napi politikából.
„A NATO szombaton olyan műholdas felvételeket tett közzé, amelyek a szervezet szerint megerősíteni látszanak azt a gyanút, miszerint Oroszország katonai eszközökkel látja el a kelet-ukrajnai felkelőket.”

nato2_invazionSzem előtt tartva, amire jogot formál az egyik fél, ezt a jogot a másik féltől sem tagadhatja meg.
Azon túlmenően, hogy az USA különböző szervezetei sorozatban gyártják – és ezt szó szerint értjük – a különböző „bizonyítékokat”, amelyek valójában semmit sem bizonyítanak, ezzel a hírrel más probléma is akad. Ugyanis maga a tálalás olyan érzetet kelt az olvasóban, mintha az oroszok valami példátlan dolgot tennének, miközben az a NATO ártatlan.
Mi hát az igazság? A bemutatott bizonyítékok az égvilágon semmire sem szolgálnak bizonyítékul.
Az ukrán válság bő ¾ éve folyik (mert természetesen nem a majdani cirkusszal kezdődött) Az előkészítő fázisban az USA, Izrael, és a NATO (valamint terror szervezete a Gladio ) és még néhány atlantista, már akkor különböző lőfegyverekkel, gránátokkal, szerelte fel a majdanistákat és a Jobb Szektort, no meg pl. városi harcászati kiképzéssel készítették fel őket.
ukránA NATO és az EU valamint az USA azóta is különböző katonai eszközökkel látja el a junta önkénteseit és kevésbé önkénteseit.
És igen, az oroszok szerintünk is adnak katonai eszközöket, bár ők leginkább azóta, hogy előbb a galíciaiak majd pedig a pünkösdi király, Porosenko is beleerősített az orosz ajkúak népirtásába. Természetes, hogy az oroszok katonai eszközökkel segítenek testvéreiknek – már csak az egyenlő jogok okán is – sőt úgy gondoljuk már korábban is megtehették volna.
Ez azonban nem jelenti, hogy bárkinek is joga van megszegni a genfi egyezményt, és civilek, lakótelepek, kórházak, óvodák ellen pl. vegyi, vagy nehézfegyvert, kazettás- ill. foszforbombát bevetni.
Lássuk az önrendelkezés jogát. A Nyugat a mai napig amiatt vergődik, hogy a Krím népe, ráadásul nem is akármilyen arányban, döntött saját sorsa felől, és ugyMariupol népszavazás 3anezt tette Odessza és a Dombasz népe is.
Az, amikor pl. Koszovó önrendelkezett a saját sorsáról, az bezzeg nem csípte a Nyugat szemét. Sőt! Érdekes módon a skótok függetlenedése sem fáj nekik. Legalábbis amíg a NATO megtarthatja az ottani katonai bázisát. Erről szólva megjegyezzük, hogy a Krím-félszigeten teljesen hivatalosan mindig is megtartották az oroszok a saját haditengerészeti bázisaikat. Naná, hogy ez is fáj az USA-nak.
A függetlenedésről, illetve a demokratikus választásokról még annyit, hogy a Majdanra kivonult alig 20-50 ezer főnyi (a szám állandóan változott) csőcselék vette a kezébe a döntést. Egy 46 milliós ország kormányváltását és EU integrációját ez a nagyhangú erőszakos felfegyverzett kisebbség döntötte el roppant demokratikusan (persze nem egymagában, hanem az háttértámogatók pénzével és fegyverével). Tetejében az atlantisták ezt szemrebbenés nélkül legitim kormánynak ismerték el.
No és szintén igen demokratikusan még a hivatalosnak szánt „választásokat” megelőzően, ugyanezek a galiciaiak betiltották a legnagyobb ellenlábas pártot az Ukrán Kommunista Pártot is, biztos, ami biztos alapon. S az már csak hab a tortán, hogy a korábbi Déli – és Keleti régiók népszavazási sorállásával illusztrálták a saját május végi szavazásukat, melyen alig lézengtek a szavazók.
Demokratáéknál ez már csak így megy.
A Zaporizhia atomerőműben amerikai katonai egység vette át az irányítást.
Az egyébként igen demokratikus és független Ukrajnában az USA láthatólag sorban foglalja el az atomerőműveket, s ki tudja még milyen gyárakat. Legutóbb épp az itt említett zaporizhzhya-i atomreaktort, az ott dolgozó ukrán szakembereket meg kivágta onnan, hogy lábuk sem érte a földet, azóta senki se be se ki, csak az amerikaiak.
Ez vajon miért nem aggaszt senkit?!
Oroszország tankokat és rakéta-sorozatvetőket szállít a milíciának Ukrajna dél-keSzlavjanszk április 16 - 5leti részére – közölte az amerikai KüM. Az amerikai KüM azt is közölte továbbá, hogy internetes videók igazolják, hogy orosz tankok vannak Ukrajna területén, a videókat azonban konkrétan nem nevezték meg.
Természetesen erre sincsen semmiféle bizonyíték, azonban az az ominózus 3 db T-64-es tank, amit szerintük az oroszok dobtak át, már hosszú évek óta nincsenek hadrendben odaát, sokkal valószínűbb, hogy valamelyik ukrán raktárból kerültek elő.
Ellenben a népi ellenállók elég sok fegyvert és harci járművet, valamint sok más katonai felszerelést is zsákmányoltak az ukrán hadseregtől, az újdonsült nemzeti gárdától és a zsoldosoktól is. Valamint az átállt katonáktól és rendvédelmi erőktől úgyszintén kaptak jócskán.
Még egy érdekesség ukrán témában. „Az ukrán katonai repülőgép balesete igazán tragikus esemény” – mondta Martin Lidegaard dán külügyminiszter. A dán politikusok és a dán média egyhangúan úgy véli, hogy Oroszország az érdekelt ebben. „Mindenről Oroszország tehet. Oroszország súlyosbítja a helyzetet Délkelet-Ukrajnában, ő alakított ott ukrán-ellenes, vagyis oroszbarát hangulatot és fegyveres csoportokat, amelyek ukrán páncélosokat robbantanak fel, katonai helikoptereket és repülőgépeket lőnek le.”
Ez egy katona akció volt. Az érdekesség, pontosabban a felháborító hozzáállás az, hogy az egy nappal korábbi foszforbombázást, vagy még korábban a civilek kazettás bombázását és aknavetővel történő megölését nem hogy tragikusnak nem tartják a dán politikusok, de még csak említésre méltónak sem. Arra azonban az „elfogulatlan” atlantista talpnyaló politikusok veszik a fáradtságot, hogy az oroszokat vádolják meg a saját illetve az ukrán illegitim hatalom bűneivel.
Bár a cionbérenc dán politikusok és a média azt már nem tudták kitalálni, hogy Oroszország a puszta létén kívül mivel is alakította ki azt a bizonyos ukrán-ellenes  hangulatot, mi azért sejtjük, arra gondolhattak, hogy azok a fránya oroszok nem akarnak tovább ingyen gázt adni, és még a szemétre való dollárt is elvetik.
LiveLeak-dot-com-749_1399286176-16_1399288194Azért, ha már vádaskodnak, talán el is gondolkodhatnának, mielőtt kinyitják a szájukat. Vajon mi kelti fel inkább a jóérzésű emberek ukrán-ellenességét? Az, ha az ártatlanokat, a szeretteiket válogatott módon lemészárolják, ha erőszakkal be akarják kényszeríteni egy olyan unióba, ahol elveszik mindenét, cserébe létbizonytalanságot, kifizethetetlen adósságot kap, saját és gyermekei jövője pedig kilátástalanná válik? Vagy valami más? Mi már tudjuk, mit jelent EU tagnak lenni.
Valójában a hazai politikából és közéletből is bőséggel szemezgethettünk volna ilyen rendkívül, „elfogulatlan”, „igaz”, és kicsit sem megtévesztő információkat. Hiszen tudjuk jól az Orbán-kormány is akár eddigi elődei, mind a javunkat akarja.
S nem csak akarja, hanem el is veszi, ha kell erőszakkal, törvénnyel, átveréssel és mutyival. Ebben már mind profi.
Audie – Szabad Riport

A fősodor média terrorizálja a világot

A bankárkaszt háborúban áll a világgal, internacionalista média birodalmát ötödik hadoszlopként működteti. Agresszívan dezinformál és lebutít mindenkit.
Elhallgatott tények, hazugságok – tájékoztatás és az igazság helyett
Immár trend, hogy az ukrajnai eseményeket (is!) a fősodrású média, ha tudja letagadja, ha nem, akkor egyszerűen elferdítve közli, vagy csak egy kiragadott részletét tálalja, azt viszont hazugsággal gazdagon körítve. Leggyakrabban azonban az elhallgatást választja, megpróbálva a figyelmet valami lényegtelen általa felfújt eseményre terelni. Ezzel az „amiről nem beszélek, az nem is létezik” pszichológiai hadviselést követi.
Amikor hazugságait terjeszti, épp ellentétes irányú a módszer; folyamatosan ismételgeti az elhitetni próbált hazugságot, majd kiszínezi, és újra teríti. Ennek motivációja ellenkező hatású az előbbivel, itt ugyanis az „addig ismételjük és nyomjuk bele a köztudatba, míg mindenki valóságnak hiszi” pszichológiára alapoznak.
Most éppen „csak” az alábbi tényekről „felejtették” el az embereket tájékoztatni.
Június 13-án a luhanszki repülőtérnél ismét kiújultak a harcok, mikor a bekerített ukrán terroristákat próbálta meg saját kijevi vezetése légi úton megtámogatni, amit a városvédők milíciája nem nézhetett tétlenül.
A Bal-Rad hírportál valószínűsíti, hogy a luhanszki repülőtér ostromával függhet össze a június 14-én este Oroszország felett lelőtt ukrán helikopter esete is. Sem Prohorovszkij, a puccsisták pünkösdi királyának szóvivője, sem a terrorista Jobb Szektor IDF-es vezetése, sem más szervezett egységek vezetője, sem senki nem adott még magyarázatot arra, hogy mit keresett az orosz légtérben a kijevi junta – később teljes joggal lelőtt- helikoptere.
ukrán_helikopter_oroszterületen_lelötték_20140613Miközben se hivatalos vizsgálat, se hivatalos magyarázat nem történ, ahogyan az ilyenkor elengedhetetlen sűrű bocsánatkérés is elmaradt, a kijevi junta a maga fizetett és cenzúrázott médiáival üzen; miszerint, „az oroszok úgy akarják élezni a helyzetet, hogy ÁTFESTETTEK EGY HELIKOPTERT “UKRÁNOSRA”-ODAVITTÉK A HATÁR KÖZELÉBE ÉS FÖLGYÚJTOTTÁK!”
Az orosz légteret megsértő harci helikopter behatolását megelőzően a kijevi népirtók 2 BTR-je is behatolt orosz területre Millerovo térségében.
Egyetlen napon két olyan tényt hallgatott el a mainstream média, mely lényegét tekintve Oroszország szándékos provokációját jelenti, azzal, hogy a kijevi junta és a Jobb Szektor immár a NATO nyíltan felvállalt támogatását is maga mögött tudhatja. A cél pedig, hogy bármely válaszlépéssel háborúba kényszerítsék Oroszországot. Ahogyan erre irányuló provokációk is azok, amikor szándékosan támadnak az orosz ajkú lakosságra nehéz fegyverekkel.
Továbbá ugyanez az internacionális fősodor média hallgatta el a fent felsoroltak által elkövetett Dél-Kelet Ukrajnában zajló népirtást és háborús bűncselekményeket, melyeket az ott élő civil lakosság ellen folytatnak jelenleg is!
Miként hallgatnak arról is, hogy koncentrációs táborokat építenek – méghozzá rohamtempóban – a népirtást túlélők számára. Ez a genocídium az orosz ajkú lakosságot érinti lényegében, hiszen ez a terület eredetileg az orosz nép hazája és földje, melyet az illegitim, főként zsidó pénzoligarchákból összeállt ukrán vezetés most is megbecstelenít.
És természetesen a június 14-én, a kijevi Orosz Nagykövetség elleni indított támadás sem kapott túlzott nyilvánosságot. Különösen nem az a tény, hogy a támadást ugyanazok a zsidó irányítású főként jobbszektoros majdanisták hajtották végre, akiknek soraiból azt az úgynevezett „büntető század”-ot állították ki, mely halomra lőtte a hirtelen besorozott zömében kiképzetlen kiskatonák tucatjait, akik nem voltak hajlandók részt venni a népirtásban, illetve a népellenes parancs végrehajtását megtagadták.
És egy friss kiegészítés természetesen nem a mainstream cion médiából, hanem az Oroszország Hangjáról:

“A nyugati országok ugyanakkor megvétózták az ENSZ Biztonsági Tanácsában az orosz fél által tett azon javaslatot, miszerint nyilatkozzanak elítélően az Orosz Nagykövetség elleni támadás kapcsán.
Alekszej Muhin politológus úgy véli, hogy a kijevi Orosz Nagykövetség elleni támadás kiválóan tükrözi az ukrán vezetés jellegét: A mostani helyzet arról tanúskodik, hogy az ukrán vezetés vagy rendkívül gyenge, vagy csak nem kívánta megvédeni az Orosz Nagykövetséget a nemzetközi jog ellenére. Ez pedig azt jelenti, hogy az ukrán hatóságok semmibe veszik a nemzetközi jogot és megtehetik azt az Egyesült Államok védelme alatt. Ahogyan arról az ukrán média beszámolt, Andrej Descsica megbízott külügyminiszter, aki szombaton a szélsőségesek által megtámadott Orosz Nagykövetség kijevi épületéhez látogatott el, az újságírók jelenlétében és a jelenlévők éljenzése mellett obszcén megjegyzéseket tett Vlagyimir Putyin orosz elnök személyét illetően. Alekszander Konykov politikai elemző úgy véli, hogy az orosz diplomáciának el kell határolódnia az ukrán vezetéssel való tárgyalásoktól, amíg nem tesznek bocsánatkérést és megfelelő lépéseket a helyzet megoldására: Meglep, ahogyan az ukrán külügyminiszter viselkedett, aki állítólag a tüntetők akciójának megfékezésére érkezett oda, mégis aktívan részt vett az orosz diplomácia és Oroszország megsértésében. Véleményem szerint jogos az ukrán külügyminiszter lemondását követelni azért, amit ő elkövetett.”

Miért kel dezinformálni a világot?
Annak okát is pontosan tudjuk, hogy miért hallgat, vagy hazudik, a mainstream média ezekről az atlantista politika számára igencsak szégyenletes tényekről. Ugyanis, ha elismernék, akkor az érintetteknek be kellene vallani, hogy nem csak tudtak róla, de a kitervelésében és finanszírozásában már a kezdetektől aktív szerepet játszottak.
Valamint válaszolniuk kellene rengeteg kellemetlen kérdésre is.
ukrán_zsido_oligarchákPéldául, hogy hogyan egyeztetik össze az általuk előszeretettel hirdetett, demokrácia -, a népek önrendelkezéséhez való jogának lábbal tiprását, saját országaikban és a világban.
Vagy arra, hogy a NATO miért bitorolja az ENSZ jogait?
El kellene ismernie, hogy a NATO azért szállta meg és vonta gazdasági politikai nyomás alá Európát, különösen Kelet-Európát, mert az ukrán, valamint az atlantista cion-pénzoligarchák és multik által finanszírozott sőt irányított terroristáinak puccsistáinak katonai támogatását, (egyúttal rémtetteit) így kívánja legalizálni, de legalább hivatalos színezetet adni neki.
Mindeközben kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a valódi szándékáról, arról, hogy ezekkel a puccsistákkal akarja elsöpörni a föld színéről a vele szembeforduló ukrán és orosz népet. Arról, hogy Oroszországot mindenáron le akarja gázolni, hatalmas tudását, egyedülálló technikáit és természeti kincseit akarja erőszakkal megszerezni.
Világok harca
Korábban már írtuk, hogy az atlantista banda egyetlen ütőképes ellenlábasa az eurázsiai tömörülés. Jelenleg e két világ élethalálharca zajlik a szemünk előtt, csak éppen grúz, iraki, szíriai, ukrán stb. válságnak, ilyen-olyan jelzőjű „tavasznak” álcázva.
Ne engedje magát megtéveszteni senki, ez már a világok harca, melyet az atlantisa, deviáns és szabados sátán, a mesterséges genetikai keveredés és a pénzimádat ördögi birodalma vív a tisztaság az erkölcs és az igazság képviselői ellen. A valódi értékeket, a szeretetet fontosnak tartó milliók jelenleg csak az eurázsiai szövetség győzelmében reménykedhetnek, ezt kell támogatniuk minden erejükkel, ha élhető világra, egészséges utódokra vágynak a jövőben.
http://img.lenta.ru/articles/2012/08/22/patrul/pic004.jpgEgy – talán néhányaknak nem tetsző -, ennek ellenére valós tényt is észben kell tartani, hogy e harc utolsó ütőképes bástyája Oroszország. Méghozzá az a Putyin vezette Oroszország, mely nemet mondott a buziságra, a devianciákra, mely megőrizte az eredeti kereszténységet a pápai judeo-kereszténységgel szemben. Az az Oroszország, amely tiszteli az életet, elődeit, gyökereit és hőseit, mely felveszi a harcot a génmanipuláció és a betolakodó korrupció ellen, mely nem engedi elkorcsosulni a fiataljait. Az az Oroszország, mely nem hajítja utcára állampolgárai millióit, és nem nézi el tétlenül, hogy az iskolás gyermekek fele éhezzen.
http://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2014/03/putin-at-church-370x261.jpgHa erről nem felejtkezünk meg, akkor máris egyértelmű, hogy Oroszországot és a korábbi Szovjetuniót miért démonizálja a Nyugat, miért tett meg mindent, hogy feldarabolja, és miért ünnepel, illetve mér kettős mércével minden aljas támadást ellene. Mint például a fent említett illegális szárazföldi katonai behatolást és légtérsértést, vagy éppen a nagykövetsége elleni támadást.
Ez a harc, nem országok, még csak nem is népek egymás elleni harca. Ez a világuralomra törő cionista bankárkaszt háborúja minden nép erkölcsös, igazság szerető fiai, lányai ellen, a hatalmat gyakorló kormányoké a néppel szemben.
Mi magyarok vajon hol állunk?
http://nyultam.com/wp-content/uploads/2014/04/orban-stadion.jpgNem túlságosan meglepően, egy alig pár hetes felmérés szerint a magyarok többsége a regnáló „kormányával” és parlamenti pártjaival ellentétben, inkább támogatja Oroszországot. Ez már csak azért sem meglepő, mert a regnáló „2/3-ados” kormányra a magyar lakosság alig 20%-a szavazott. A többire meg még kevesebben.
Sajnálatosan az ukrán kérdésben az Orbán-kormány továbbra is a magyar nép pusztulását segítő NATO és EU talpnyaló taktikát folytat.
Némi „Kállai-kettőssel” cifrázva.
Volt ugyan egy, – a mi szempontunkból nem valami okosan tető alá hozott – paksi egyezmény, melynek pozitívumát annulálja az ukránok számára történő „reverz” gázeladás.
orban_chicago_natoUgyanez a 2/3-ados Orbán vezetés, egy szó nélkül vette tudomásul Magyarország izraeli, majd a mostani NATO megszállását, sőt önként szolgáltatja ki a magyar népet az atlantista pénz- és katonai hatalom számára. A megvezető szlogen, az hogy Magyarországot meg kell védeni Oroszországtól.
Hát ez éppen fordítva van.
Magyarországot a NATO-tól, az EU-tól meg persze az atlantisták többi szervezetétől és a hazai kormánypozícióban lévő talpnyalóiktól kell megvédeni s a lehető legtávolabb tartani. Különös tekintettel a pénzintézeteikre, mint az IMF, és a nagy hazai bankok leányvállalatai.
Nem hitelfelvételeket és az ezzel járó korrupciót kellene forszírozni, hanem a már többszörösen kifizetett erkölcstelen kamatadóssággal terhelt hitelek további kifizetését kell leállítani. A rendbetételt a devizahitelekkel kell kezdeni, majd ezután mindjárt a nemzetközi bankok és pénzszivattyúk azonnali kirúgásával kell folytatni. (Ha nem tudják hogyan, talán kérdezzék meg Putyint.)
Noha mi magyarok, bár zömében támogatjuk Oroszországot, támogatjuk Dombasz önvédelmi törekvéseit és önrendelkezési jogát, az ország szempontjából „öngyilkos hajlamú” Orbán-kormány ezzel szembe megy. A magyar nép tisztességét az a néhány önkéntes őrzi, akik a maguk eszközeivel tevőlegesen is segítenek a megtámadott dél-kelet ukrajnaiaknak.

Audie – Szabad Riport