2013. december 11., szerda

"Euromajdan". Utószó

Ukrajnában kudarccal végződött az államcsínykísérlet. Elnöksége során Janukovics most első ízben mondott le a széleskörű kompromisszumok kereséséről, és a probléma megoldását a "régi gárdájára" bízta, visszautasítva a kapitulációt, amelyet az elnöki környezet nyugatbarát szárnya nyomatékosan javasolt. Az eredmény felülmúlta a várakozásokat.

Azt követően, hogy a biztonsági szolgálat és a Berkut kommandó megérezte, hogy nem árulják el újból őket, a Függetlenség terén (Majdan) tüntetőknek nem maradt esélyük a győzelemre. Az "Euromajdan" meghalt. A barikádokat leszerelték, a kormány a szokásos ütemben végzi munkáját, az erőstruktúrák aktívan készülnek arra, hogy helyreállítsák az ellenőrzést az EU szélsőséges hívei által elfoglalt épületek fölött. A Kijevben történtek azt igazolják, hogy a "színes forradalmak" sikere csak az uralkodó eliten belüli árulással lehetséges. Jellemző, hogy a puccsisták vezetőinek nem tudtak segítséget nyújtani a nyugati kurátoraik. Annak dacára, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke, Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium képviselője és Catherine Ashton, az EU külügyi főképviselője nyilatkozatban követelte Janukovicstól, hogy ne alkalmazzon erőt, a barikádokat lebontották. A hivatalos Kijev nyilatkozataiból az a következtetés vonható le, hogy Janukovics kész tárgyalni, de csak saját feltételei alapján. Kapitulációról tehát szó sincs.

Az államcsíny kudarca messzemenő következményekkel járhat.Még nincs lezárva a harc Ukrajnáért, de komoly csapás érte azokat a nyugati terveket, amelyek alapján Ukrajnát az Oroszország elleni "egészségügyi kordon" részévé tették volna. A puccs kudarcának fő következménye: az ukrajnai "eurointegrációsok" csalódtak, rájöhettek, hogy nyugati pártfogóik nem mindenhatók. Kijev liberális és nyugatbarát értelmiségi körei közelebbről megismerkedhettek radikális vidéki, nyugat-ukrajnai szövetségeseikkel, és ez az ismeretségcsalódáshoz vezetett. Az "igazi európaiak" helyett Kijev központjában lumpenek gyűltek össze, akik az ukrán főváros egész negyedeit a szemétdomb és közös WC elegyévé változtatták. A boltok kirablása és a Lenin-szobor ledöntése sem növelte az "eurofelkelők" iránti rokonszenvet Kijevben. Az ukrajnai középosztály gondolkodó része egyszerűen elfordult a rombolóktól, akik az Euromajdanon a fő erőt képviselik.

Oroszország érdekei szempontjából az ukrán fordulat kudarcának fő eredménye: a Nyugatnak el kell ismernie, hogy az "ukrán kérdés" nem oldható meg Moszkva érdekei nélkül. Így értékelhető az amerikai külügyminisztériumnak a nyilatkozata, amelyben Washington Moszkvát arra kéri, hogy segítse elő "a helyzet békés rendezését Ukrajnában". Az Euromajdan kudarca Kelet-Európa geopolitikai átalakítása hosszú folyamatának a kezdete is.
Oroszország Hangja
Ukrajna - Színt vallott az amerikai külügy
Több sebből vérzik a cion-atlantisták ukrajnai elképzelése. Janukovics beváltotta ígéretét, és az ukrán rendőrség elkezdte kiszorítani a tüntetőket a Majdan térről. Itt különféle hírek láttak napvilágot, mi a lenti videót szeretnénk javasolni az érdeklődőknek, egyértelműnek tűnik a helyzet. A csőcsellék és a mögöttük álló pénzemberek mindent bevetnek, egyre elkeseredetebben, mert az eddigi technikák csődöt mondanak Ukrajnában, a nép egyértelműen összezár a rend fenntartása melett. Ez a néhány vadember pedig, akik csak a nyugati kamerabeállításokon látszanak tömegnek, kitartóan küzd, hiszen ha nem sikerül uraiknak megfelelni, akkor mennek a levesbe, mert a szülőhazájuk már (nagyon helyesen) nem fogadja vissza az árulókat. http://www.youtube.com/watch?v=XPuf2UQqJ-8
Az atlantisták elkeseredettsége jól látszik, hogy miután az utcai bohócok kezdenek csődöt mondani, bevetették a táncoló majmokat, most pedig elkezdik csatasorba állítani az általuk "nagyágyúnak" tartott cionliberális nemzetnélküli megmondóembereket. Ők pedig Catherine Ashton, az európai diplomácia vezetője és Victoria Nuland amerikai külügyminiszter-helyettes.
Igor Siskin FÁK-szakértő fogalmazta meg kiválóan tegnap a valós helyzetet: "Látogatásuk jól mutatja, hogy Nyugat már nem is titkolja, hogy nyíltan beavatkozik ebbe a [ukrajnai] folyamatba. De a legérdekesebb Nuland látogatása. Eddig az Egyesült Államok igyekezett árnyékban maradni. Most viszont kritikus fázisához érkezett a helyzet: Lengyelország és a brüsszeli bürokrácia nem igazolta a bizalmat. Így a tényleges megrendelőnek ki kellett lépnie a színfalak mögül. Nem sikerült idegen segítséggel, így most Nuland nyíltan szólt az USA érdekeiről."
A legnagyobb probléma ezzel, hogy az hogy Catherine Ashton kicsoda, csak az egymás torkát elvágó szolgalelkű atlantista bérencek számára izgalas tény. Jakunovics ezzel szemben már megteheti, hogy ne foglalkozzon vele. Ez oda vezetett, hogy Catherine Ashton látogatása és az ukrán vezetéssel való "tárgyalása" után a rohamrendőrség azonnal nekiállt kiszorítani a tüntetőket az elfoglalt közterületekről.
Miután az USA külügyminiszter-helyettesén keresztül felvállalta arcát az ukrán forgatókönyvben, mindenki számára egyértelmű lehet, ki is áll valójában a háttérben.


Azarov: az ukrán nép támogatja az EU-hoz való társulás felfüggesztését

Mikola Azarov ukrán miniszterelnök a kabinet szerdai ülésén kijelentette, hogy az ukrán nép támogatja az EU-hoz való társulás felfüggesztését. Ezzel hangsúlyozta, hogy "a kormány jelenleg élvezi az emberek támogatását a társulási szerződés aláírásának megtagadását illetően, így nem minden olyan egyértelmű a társadalomban, mint a Majdanon elhangzott jelmondatokban".
Ukrajna kormány november 21-én úgy döntött, hogy felfüggeszti az EU társulási szerződésének aláírásához szükséges előkészületeket. A döntés hatalmas visszhangot váltott ki az európai integráció támogatói körében, a tüntetések Kijevben továbbra is folytatódnak.

Oroszország Hangja


Támadás esetén Oroszország nukleáris csapással fog válaszolni

Az Állami Duma kormányzati ülésén felszólalva Dmitrij Rogozin miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy támadás esetén Oroszország nukleáris erőt vethet be.

Rogozin emlékeztetett rá, hogy az erre vonatkozó rendelkezések szerepelnek az orosz hadsereg doktrínájában. Megjegyezte, hogy bármely agresszornak, illetve azok csoportjának tudatában kell lenniük ennek, ez pedig komoly visszatartó erő lehet az Oroszországgal szembeni provokációt illetően.

"Sohase becsültük le a nukleáris fegyver szerepét, a megtorló fegyverét, amely kiegyenlíti az esélyeket" - mondta Rogozin.

Oroszország Hangja

A tegnapi nap nyertese: Kuba

Moszkva új megközelítést alkalmaz gazdasági kapcsolatainak a fejlesztése terén. Amikor a nagy rendszerváltás hazugság megtörtént, hazánknak nagyjából 20 milliárd dollár adóssága volt. Pontosan a mai napig sem tudni mennyi, a sok "egyenes beszéd" miatt. Moszkva most leült és megegyezett a kubai vezetéssel. Méghozzá úgy, hogy a 32 milliárd dollárnyi adósságból 29 milliárdot elengednek.
A megállapodást aláírták, így mától Kuba összes adóssága 3 milliárd dollár maradt, melyet 10 év alatt kell kifizetnie. Cserébe felújítják a régi jó kapcsolatokat Havanna és Moszkva között. Kubának nincs pénze arra, hogy a mai normáknak megfelelő komoly beruházásokat végrehajtsa. A Kreml nem fog pénzt adni (hitelt), hanem gazdasági együttműködést kezdeményez az iparban és a mezőgazdaságban, valamint a nyersanyagok kitermelésében.
Kuba két hatalmas bevételi forrásra tehet szert. Az egyik, az egyre növekvő, és egyre több valuta bevételt jelentő nosztalgia turizmus. Ezekből a bevételekből valószínű, hogy több modern üdülő és színvonalas szálloda épül majd. A másik nagy bevételi forrása a szinte feltáratlan olajlelőhelyek lehetnek, melyről kiderült, hogy bőven van belőlük Kuba környékén a tengerfenék alatt. Ennek a két ágazatnak a fejlesztése számottevő bevételeket hozhat, melyből az ország gyors fejlődésnek indulhat. Ezek az összegek fellendítik a busz és jármű gyártást, az építkezéseket, tehát a bevételek nagy ipari emelkedést is hoznak magukkal, ha megfelelően fektetik be. Van potenciál Kubában, mivel jószerével szűz területnek számít a  11-12 millió lakójával, és katonailag fontos fekvésével. Mivel Moszkva megtanulta, hogy nem folytathat csupán gazdasági együttműködést, hanem nyugati mintára katonai együttműködést is vár, könnyen kikövetkeztethető, hogy miért engedtek el a 29 milliárd dollárt.
Csak megjegyezzük (zárójelben, természetesen), hogy amikor a nyugat nyomult be hazánkba annak idején az oroszok távozása alatti zűrben, a 20 milliárdos meglévő hitelünkre kaptunk még 150 milliárdot. Jelenlegi hitel állományunk lassan el fogja érni a 200 milliárdot. A két eseten fel lehet mérni ki hogy ki üzletelt és üzletel ésszel, és ki nem, akármekkora szakértőnek tartja és tartatja magát.

http://www.hidfo.net/2013/12/11/tegnapi-nap-nyertese-kuba

Furcsa átalakulások Észak-Koreában

Nagy médiaérdeklődést vert fel a phenjani vezetésben zajló változások képe. Letartóztatások, nyilvános kivégzések, majd újabb letartóztatások. Ezek közül több személy az észak-koreai vezető rokonsága és közvetlen köréhez tartozik. Vagyis kijelenthető, hogy nagyon radikális és komoly átalakulások zajlanak jelenleg. A háttér több szálon fut.
Egyrészt Észak-Korea valószínűleg felmérte, hogy az elért nagy eredményei ellenére egy ország nem maradhat örökké kiszakítva a föld körforgásából, az általános folyamatokból. Az atlantista Nyugat a csendes-óceáni térségben bajban van, ennek ellenére aktív katonai tevékenységet folytat. A keleti tömbbel szemben egy olyan védelmi sávot akar felépíteni, mint amilyet Európa felől Oroszország ellenében. Ezt az aktív védelmi zónát pedig Pekingnek és Moszkvának fel kell törnie. Ebben számítanak Phenjanra is. Ehhez azonban Phenjant újra szalonképessé kell változtatni a világ közvéleménye előtt, hogy a megfelelő világpolitikai manővereket végre tudják hajtani.
Eddig Korea elzárkózása teljesen érthető volt, mert Japán és Dél-Korea felől egy hatalmas nyomás alatt állt. Ez a nyomás mára drasztikusan meggyengült. Ahhoz, hogy a hatalom, a rend és az erkölcsi normák fenntarthatóak legyenek, már nincs szükség arra kemény katonai rendszerre, illetve nem abban a formában, amilyen eddig volt. A keleti lelkület lassan a nyugati téboly fölé fog kerekedni katonai erő alkalmazása nélkül is.
Moszkva Észak-Koreával szemben korlátozásokat vezetett be. Éppen úgy, ahogy Iránnal szemben is (miközben a háttérben nem publikus csatornákon keresztül pedig nagyon komoly segítséget adott Teheránnak, például Irán csak Oroszországon keresztül tudta intézni pénz ügyeit a SWIFT zár miatt). A világ közvéleménye számára nagy meglepetést okozott, hogy Moszkva nyomást gyakorol. Eredmény? Irán felszámolta az atomfegyverre irányuló elképzeléseit. Cserébe Moszkva nagyszabású katonai együttműködési szerződést írt alá Teheránnal. A recept ugyan az lesz most is. A Kreml el fogja érni, hogy Észak-Korea is lejjebb adjon magas röptű elképzeléseiből. Mára az atom fegyverek jelentősége csökkent. Nincs akkora befolyásuk, mint volt 50 éve. Nem tagadjuk, még mindig megkerülhetetlen tényezők, főleg egy háború esetén, de a szövetségi rendszerek megváltozása miatt már nem ez az elsődleges nyomásgyakorlási. Észak-Korea esetében az atomfegyver arra jó, hogy emiatt a világ közvéleménye előtt "jogosan" blokád alatt tartsák őket. Pár héttel ezelőtt írtuk le, hogy várható lesz Korea részéről is valamilyen fajta nyitási folyamat. Megtörtént. Első a tisztogatás, az olyan vezetők és funkcionáriusok eltávolítása, akik "kötik az ebet a karóhoz". Valószínűnek tartjuk, hogy pár hónapon belül bejelentik ott is az atomprogram felülvizsgálatát. Az Egyesült Államoknak nem marad egyetlen publikusan vállalható oka  az embargó fenntartására.
Moszkva és Peking ezután sok milliárdos üzletekkel fogja ellátni Phenjant,kiemelt beruházás lesz a Dél-Korea irányába tervezett gáz és olaj vezeték megépítése. Dél-Korea szintén nyitni fog észak felé, mert a jól képzett de olcsóbb munkaerő neki is jól fog jönni, gyártási kapacitása sokszorosára ugrana. Így jelentősen olcsóbban tudna dolgoztatni, amivel a nagy befektetések száma nőne. Ez pedig tőkét, valutát jelentene Észak-Koreának. Az ország védelmi stratégiájának átalakítására is lehet számítani. Ehhez azonban első sorban a Dél-Korea és Kína közé szorgos cionista kezekkel emelkedő falakat kell lebontani. Az általánosan hangoztatott nézetekkel szemben egy ilyen nyitásra Dél Korea majdnem biztos, hogy hajlandó lenne.
A folyamattal teljesen egybevág az, hogy novemberben az orosz Gazprom és az orosz energiaügyi miniszter megállapodtak Szöullal, hogy végre elkészül a több mint tíz éve tervezett gázvezeték Oroszország és Dél-Korea közé. A tengeri építés rettenetesen drága lenne, így Észak-Koreán keresztül megy majd a vezeték, egy ilyen vezetékből származó bevételeket nem kell bemutatnunk olvasóinknak. Ezek után Moszkva megígérte Kínának is, hogy a vezeték Kína irányába is megépül, fenntartva az eredeti elképzelést, annak ellenére, hogy Kína nemrégiben vett át egy vezetéket, amely a dél-ázsiai területről hozza a gázt, de továbbra is szükség van az orosz nyersanyagokra. Összességében tehát egy nagyléptékű tárgyalássorozatról van szó. Moszkvának már csak Phenjannal kell megállapodnia. Gyanítjuk, hogy sikerült és a most folyó személycserék már ennek a jelei.

http://www.hidfo.net/2013/12/11/furcsa-atalakulasok-eszak-koreaban

Így születnek a szelepek

Csemer Boglárka, azaz Boggie különleges videót készített Parfüm című számához, amelyben élőben követhetjük végig, amint egy bájos fiatal lány sztárrá változik. Azaz, a szemünk láttára, élőben photoshoppolják át az énekesnőt.

A Nagy Bálint és Lőrincz Nándor rendezésében készült felvétel francia verziójára egyébként már a külföldi internetes portál, a Gizmodo is felfigyelt. 
Az énekesnő a klippremier alkalmával egyébként a Recordernek azt is elárulta, mi áll a szokatlan megvalósítás hátterében: „A koncepció sem véletlen, hiszen a dal üzenete is ez. A valódi szépség a belső világunkban, a felszínes ékektől, mesterséges illatoktól távol keresendő. Csodás lenne, ha minden nő képes lenne a saját smink nélküli arcát szeretni, hinni magában annyira, hogy meglássa a természetes szépség igazi erejét.”
Pozítiv Nap

Tájjellegű építészet


A magyar vidék népi építészete a xx. század derekáig képes volt megtartani hagyományát, népi jellegét, motívumkincseit, amelyeket a kora középkorig, illetve az államalapításig lehet nyomon követni. A régi parasztházak formája, elrendezése ezer év alatt alig változott. László Gyula régész szerint "a honfoglalás kori falu képe leginkább század eleji magyar faluhoz hasonlított". 
Tehát évszázadokon keresztül, a lakóházak és a gazdasági épületek viszonylag egyöntetű építési és térrendezési elvek szerint készültek. A régi korok emberének még nem voltak meg azok az "igényei", mint a mai modern embertípusnak. Még nem hitették el vele, hogy szüksége van felesleges dolgokra az élete során, s a józan parasztész által ember tudott maradni, és nem fogyasztó. Az épületeit a funkcionalitás jellemezte, ugyanakkor szép érzékéből adódóan díszítette is azokat. A magyar hagyomány a lakóházat "élőnek" tekinti. Az ablakok a ház szemei, az ajtaja a ház szája. Nyelvünkben is megőrződött ez a gondolkodás, ugyanis mind a mai napig így hívjuk a ház alkotórészeit: szemöldökfa, lábazat, ablakszem, ideg (mestergerenda), vakablak. 
Minden nagyobb tájegységnek megvan a maga népi művészete, így a ház építésében és díszítésében is fellelhetőek különbségek. Egy valami közös azonban, az embert és a házát mindig a táj határozza meg, amiben él. 
Tájanként változik az építőanyag, ez lehet fa, föld, kő, nád. égetett agyag, de mindig természetes anyagot használ fel. A polgárosodással egy időben elkezdődik egy kisebb fokú városiasodás, de ez még nem befolyásolja a hagyományokhoz való ragaszkodást.
Tulajdonképpen az ötvenes években kezdődik meg a vidéki, falusi létforma tervszerű felszámolása, megindul az urbanizáció, a tájból kiszakított embert beterelik a városba, a beton és az aszfalt közé. Megjelennek a tájidegen építészeti stílusok. Gondoljunk csak a vidéket elárasztó négyzet alaprajzú "kockaházakra", vagy a síktetős betonépületekre. Ezeket a nép már nem is tudta díszíteni sem, mert nem illett bele a hagyományába, kultúrájába. 
A kommunizmus évtizedei alatt az építészet teljesen átalakult, mind stílusában, mind anyag felhasználásában. Megjelent a falazásnál a beton, a tégla, a műanyag, és háttérbe szorította az addigi természetes anyagokat. A városok nagyon gyorsan átalakultak egy "szocreál", élhetetlen betondzsungellé. Elindult a városrészeket elfoglaló többemeletes panelrengetegek építése, s akik eddig a jó levegőjű vidéki táj végtelenjében éltek, hamar bent találták magukat egy harmadik emeleti másfél szobás jugoszláv típusú "társasházban". Persze ez a folyamat a vidéki munkalehetőség hiányával és az ország nagyfokú iparosításával valósult meg. 
Ha körbe tekintünk saját környezetünkben, akkor láthatjuk, hogy a folyamat napjainkban is zajlik, sajnos vidéken is, csak most nem panelek épülnek százával, hanem tájidegen "amerikai" típusú lapos tetős családi házak, lehetőleg valami hivalkodó színben mint a lila, kék, zöld, bordó. Ez egész egyszerűen esztétikai környezet szennyezés! Ettől csak az a borzasztóbb, hogy a fogyasztóvá süllyedt ember még jól is érzi magát benne. 
Pedig mennyivel szebb lenne a vidék, ha a táj jellegének, hagyományának, népművészetének megfelelő lakóházak épülnének szerte az országban. Sokkal élhetőbb lenne a táj a következő generációk számára, s talán a jövő embere is tudná, hogy Magyarországon jár. 
(Kitartás.net)

Dobro jutro, Hrvatska! To je stvarnost u EU.

Alig léptek be a horvátok az EU-ba, máris megkapták az első kis ízelítőt arról, hogy miként is mennek, miként is működnek a dolgok a nagyon felvilágosult EUSSR-ben. Az Európai Bizottság mintegy üdvözlésképpen kedden javaslatot tett a túlzottdeficit-eljárás megindítására Horvátországgal szemben, mondván déli szomszédunknál „mind a költségvetés hiánya, mind az államadósság tartósan átlépi, vagy át fogja lépni a stabilitási és növekedési paktumban lefektetett, a bruttó hazai termék (GDP) 3, illetve 60 százalékában megállapított küszöbértéket.”
És hogy teljes legyen történet, a bizottság javasolja azt is, hogy az EU olyan kiigazítási pályát is határozzon meg Zágráb számára, mely szerint „a horvát kormánynak 4,6 százalékon kell tartania a deficitet, 2015-ben 3,5 százalékra kell szorítania a hiányt, hogy a költségvetés 2016-ban már csak a GDP 2,6 százalékával tartalmazzon több kiadást, mint bevételt. Ez jövőre 0,5, azt követően 0,9, 2016-ban pedig 0,7 százalékos strukturális egyenlegjavítást kíván meg” a horvátoktól. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy a „strukturális egyenlegjavítás” leánykori neve lakossági megszorítás.
Így megy ez.
Jól láthatóan minden a megszokott globalista recept szerint zajlik, minden úgy működik, mint ahogy az annak idején velünk is történt. Így aztán persze az sem kétséges, hogy a vége is az lesz, mint ami nálunk lett. A horvátok még észhez sem fognak kapni, még fel sem fogják, hogy mi történik körülöttük, amikor már a gyarmatosítás olyan méreteket fog ölteni, amit lehetetlenség lesz visszafordítani.
Az agymosó propaganda a nyáron elhitette az ottaniakkal, hogy az EU-csatlakozás majd a horvátok előnyére válik, elhitették velük, hogy ez az egyetlen helyes alternatíva, ami az országuk előtt áll. És a horvátok hittek a tévének, hittek a kormányzati meséknek, hittek egy álomban.
Azonban mindig eljön a reggel, mindig eljön a kijózanodás ideje. Ma túlzottdeficit-eljárás, holnap gátlástalan privatizáció, holnapután lakossági megszorítások. Aztán jön majd a földek felvásárlása, a hazai vállalkozások multik általi letarolása, belepofázás mindenbe, kioktatás az élet minden területén, a nemzeti érzelmek sárba tiprása, stb, stb, stb...

Dobro jutro, Hrvatska! To je stvarnost u EU.
gabeebee

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya: Magyarországot őrültek irányítják

Kedden volt nálam egy mozdonyvezető, ugyan is sok szabolcsi embert megismertem a mozgalomból. Egy ízben Gyulára együtt mentünk gyűlésre.
Beszélgettünk a devizaalapú hitelezésről, a szakmájáról, az ország helyzetéről.

Mozdonyvezető, ezért is van tudomása arról, hogy kis hazánkban sok ember szokása mostanában a vonat alá ugrani. Sms-t kapnak a mozdonyvezetők arról, ha az országban bárhol is történik ilyen szörnyű eset, sajnos, az sms-ek gyakorisága napi szintű.
Ezekben az esetekben az áldozat egy ember, de valójában a családja, környezete és a magyar nemzet egésze áldozat, hiszen minden ember élete nemzeti kincs.
sinek
Egy hete felmondta az OTP a családjuk devizaalapú hitelét, “fellebbezésnek helye nincs” rendelkezéssel. Hozzám azért jött, hogy végigbeszéljük, hogyan kell benyújtani fizetési meghagyást a Bank ellen, amelynek beadásával a hátraléka kiegyenlíthető lenne, amennyiben a teljes összeget részletekben kikéri az OTP-től.
Merthogy a szerződés tárgya, a pénzkölcsön adás nem teljesült az ő esetükben sem, az OTP nem bocsátotta rendelkezésükre a devizát, miközben a szeretve Tisztelt Közjegyző ténytanúsítványba foglalta a Bank hitelnyilvántartási számláján lévő kölcsöntartozást.
Tette ezt oly módon, hogy meg sem nézte az Adós iratait, tehát fogalma sincs arról, hogy Szász József mozdonyvezető kapott-e egy fillért is az OTP banktól.
Fogalma sincs arról, hogy amennyiben a Bank bármit is szolgáltatott, a szolgáltatás kölcsönnyújtás volt-e, az eddig eltelt időszakban joggal követelte-e a bank a devizaösszeg kölcsönként történő visszafizetését.Tehát nincs bizonylatolva a közjegyzői ténytanúsítvány, s ilyen módon lesz átadva a végrehajtási záradékot készítő közjegyzőnek, aki, rá se rántva, hogy Szász József milyen idegállapotban fogja a mozdonyt vezetni, el is készíti a záradékot, s postázza a szeretve Tisztelt Végrehajtónak, aki a családot az égbe hajtja…
Pedig megtörténhet, hogy a szeretve Tisztelt Közjegyző bármelyik rokona, gyereke, unokája, szomszédja, esetleg ő maga fog a vonaton ülni, amikor Szász József mozdonyvezető elgondolkodik élete során.
És arra jut, hogy valami nincs rendben.
És hibát ejt.
És a vonat kisiklik, mint a mások által kisiklatott élete.
És a vonaton ülhet több száz ember, akik között ül éppen tárgyalásra utazó ember, ahol a Bíró bele akarja mondani az arcába, hogy ezt választottad, mert kisebb volt a kamata, meg amúgy is megkaptad a devizát. És nem volt semmi tisztességtelen, nem volt semmi erkölcstelen.
Aki éppen a vonat alá akart ugrani, most megmenekül.
De a többiek. Akik a vonaton ülnek, nem menekülhetnek.

Hallom, amint Orbán Viktor és Semjén Zsolt megbeszélik, hogy milyen árat kel fizetni azért, hogy a külföldi érdekeltségű Bankok az országból kivonuljanak.
A magyar állam segédletével a felmondott hitelek végrehajthatóságához szabad kezet kell adniuk, és a még össze nem roppantot családoknál a jóságos Kúria majd 2013. december 16-án adja a nevét a forintosításhoz, mikor nem volt kölcsönadva semmi.
De most csináljanak belőle kölcsönt. Had örüljön a magyar öt percig.
Meglévő törvényeken keresztül gázolva, a jogharmonizáció figyelmen kívül hagyásával van csak lehetőség az eddigi folyamatot legitimálni visszamenőleges hatállyal és kölcsönügyletként tekinteni rá.
Mi ketten a Szász Józseffel más utat választottunk arra, hogy ezt a folyamatot visszamenőleges hatállyal legitimmé tegyük.
Ennek értelmében a szerződés tárgyát, a devizát fizetési meghagyással kívánjuk részletekben kikérni, mert ez által az ügylet rendbe jön.
Ja, egy kis késedelmi kamatot majd felszámítunk, olyan mértékűt, amit a hatályos törvények megkívánnak. Ez a kamat akár a kapott pénzt is fedezi, a csalás árát, amivel Magyarország megszerzése jelenleg is folyik.
Mert a kivonuló Bankok helyére, töredék áron megvehető ingatlanárakkal betelepülnek kik is?
Akiknek a betelepedését Orbán Viktor aláírta.
De jut a FIDESZ-KÁDÉENPÉ holdudvarnak is jó áron ingatlan, a Hegedűs Zsuzsa államtitkár úgyis leírt már minket, mint Nagyősége által ezentúl szociálisan vizsgálandó romhalmazt.
Ja de ha önként távozunk, akkor itt csak statisztikai adatként szerepelünk, hogy kimentünk, mert nem voltunk elég magyarok, bezzeg a Semjén mentében lovon ül mentében, Ő az Ősmagyar Hazafi.
Nekem hadd maradjon Szász József mozdonyvezető a Hazafi, merthogy ez a neve.
És valóban az.
Mert emberéletek vannak rábízva, s ezen körülmények között is végzi munkáját, és a gondolatait kordában tartja, hogy a vonat a sínen maradjon.
Normális politikai vezetők, normális Bírák, Ügyészek, közjegyzők, végrehajtók, köztisztviselők, parlamenti képviselők, a Kúria ezt a helyzetet leállítanák.
De ők nem tudják a gondolataikat kordában tartani, mint Szász József, és a normális magyar emberek, akik a munkájukat végzik ilyen körülmények között, s ezért mondom azt, hogy a vezetőink őrültek.
A pénzhatalom kiszolgálóiként megtébolyodott az agyuk, s ezért vihogva nézik végig azt az ámokfutást, ami Magyarországon zajlik, ahelyett, hogy a folyamatot leállítanák.
Akkor állítsuk mi le őket!

Egyre gyakrabban köti le a rendőrség idejét a jelentéktelen szabálysértések üldözése.

Két napra börtönbe vonult egy erdőkertesi férfi, miután 10 ezer forintra büntették a rendőrök, mert nem volna nála autójának forgalmi igazolványa. Az angoltanárnak azt sem engedték meg, hogy felesége oda vigye a hiányolt dokumentumot. Annyira igazságtalannak tartotta a büntetést, hogy inkább két napra bevonult a baracskai börtönbe, de nem volt hajlandó fizetni. Míg az állampolgárokat hasonló értelmetlennek tűnő büntetések érik, Lázár János nem kapott büntetést az állami Audira felszerelt lézerblokkolóért sem.
Budapesten is a mindennapok része lett, hogy a rendőrök a hajléktalanok vegzálásával töltik idejüket, érvényt szerezve a városvezetés hajlaktalanokat a közterületek nagy részéről kitiltó rendeletének. Ennek értelmetlenségével már az Economist is foglalkozott, de A rendőrség tegnapi közleményéről elsőre nehezen dönthető el, hogy paródia-e, vagy valóság:
“Őrizetbe vették a jogsértő férfit
A Szolnoki Rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt egy nagykörűi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a 35 éves férfi 2013. december 8-án 9 óra 55 perc körüli időben Nagykörű külterületén, a Tisza gát partján lehullott faágakat gyűjtött össze és tulajdonított el. A helyszín közelében járőröző Készenléti Rendőrség munkatársai tetten érték a jogsértő férfit cselekménye közben. A nagykörűi lakost a rendőrök előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően őrizetbe vették.”
A Készenléti Rendőrség, amit Balogh János parancsnok vezet, a „rendőrség speciális közrendvédelmi, csapatszolgálati egységeként (…) részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő, a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, ellátja a különleges szállítmányok őrzésével, a személy- és objektumvédelemmel, valamint a polgári repüléssel kapcsolatos feladatokat” honlapjuk szerint.
A morális kérdésen felül, hogy a télidőben a folyóparton faágakat tüzelőnek gyűjtő rászorulót miért büntetnek meg, felmerülhet, hogy egyáltalán a Készenléti Rendőrség miért nem a fentiekben leírt feladatokkal, vagy éppen az áfa csalásokkal foglalkozik. A szabálysértési büntetések elszaporodásával felmerül a kérdés, hogy ennek egyáltalán mi haszna van az állam szempontjából. A nincstelenek, hajléktalanok több tízezer forintos bírságolása csak az államnak jelent végső soron kiadást, mivel úgy sem tudják az érintettek kifizetni a bírságot, így a már ma is 140 százalékon telített büntetés-végrehajtásnak jelent csak további problémákat, és nem mellékesen költséget. A büntetést napi 5 ezer forintért lehet leülni, ám ez az adófizetőknek legalább napi 2,3 ezer forintjába kerül, és ebben még a büntetés-végrehajtás általános költségei – ami akár ugyanennyit is kitehetnek – benne sincsenek.
A törvényi és rendőri szigornak köszönhetően Magyarország a bebörtönzésben már biztosan jobban teljesít. A rácsok mögött ma már kétezerrel többen vannak, mint két éve. A 18 ezer feletti bebörtönzött már 5600-zal múlja felül a férőhelyek számát. Ha a növekedés kitart, könnyen európai rekorderek lehetünk a lakosságarányos fogvatartottak számában, új adatainkat ma már csak a baltiak és a lengyelek, illetve néhány törpeállam múlja felül az Európában. Már csak a megugró költségek miatt is érdemes lehetne a büntetési és szabálysértési rendszert átgondolni, nem beszélve a minimális emberi szolidaritásról a nélkülözőkkel.
(figyelő )

Bal-Rad komm : “…Magyarország a bebörtönzésben már biztosan jobban teljesít. A rácsok mögött ma már kétezerrel többen vannak, mint két éve.”
-Viszont ez a többletlétszám korántsem bűnözőket jelent. Igaz ugyan, hogy a horda szabályai szerint bűnözőkként kell kezelni a nyomorúságukon valamelyest enyhiteni akaró szabálysértőket is!
A börtönök zsúfoltsága viszont a fényes sündőri leleplező tevékenység nagyszerű statisztikáját támasztja alá.
Arról nem is szólva, hogy kirajzik az utak mellé a tettvágytól fűtött “állomány”-és garmadával kapcsolja le a romhalmazokban flangráló nyomorultakat.
Lézer Jani esetei?
Ugyan már! Hol vannak “ezek” az esetei “AZOKHOZ” az ügyekhez képest, amelyekkel száz és ezermnilliárdos kártételeket csinált ő és bűnbandája?!
Persze “AZOKÉRT” vállveregetés, plecsniosztogatás, premizálás jár! Meg VIP-kiséret.
De-”jön még kutyára kamion!”
A barakkok majd akkor is túlzsúfoltak lesznek! Valódi bűnözőkkel! Mert EZEK A BŰNÖZŐK nem érdemelnek még kőfalú börtönt sem!

Igen, azért mert barna a bőröd!

Sokszor felemlegetik a III. Birodalommal kapcsolatban a "vérmítoszt", mint olyat. Én inkább úgy nevezném, hogy vér valóság. Az állítólagos szlávokkal kapcsolatos néhai álláspontról annyit, hogy ha igaz is (nem vagyok róla meggyőződve), nos akkoriban ezt még eleinte megengedhették maguknak. A történelem folyása ilyen, a mai Európa sem nézne ki így, ha nem így lenne. Nem kerültek germán telepesek keletre, viszont nézzük meg mi lett Poroszországgal. Kisatírozták a térképről. De jöhetnénk a népszerű amerikai indián példával, vagy avval aminek a rémséges előképét látjuk most Európában. A nem is olyan régen befejeződött délszláv háború intő jel lenne, ha figyelnének rá az emberek. Most már-már mindenki meg van róla győződve, hogy örökké béke lesz, és többé nem fog megváltozni semmi. A magyarországi kormány már hivatalosan is számol a vér-cserével, és nem kalkulál a következményekkel, melyek előjelei már most is látszanak. Ez a valóság, ez az élet rendje: a békés időszakokat átrendeződések, a civilizációkat előbb-utóbb más civilizációk váltják fel. Nem mindegy viszont, hogy a változások ránk nézve adnak újabb ezer évet, vagy a teljes megsemmisülés az, ami ránk vár. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy területet milyen etnikumú, milyen genetikájú nép lakik - ha Európát Európának, Magyarországot Magyarországnak akarjuk nevezni a jövőben is. 
Soha sem engedhetjük meg magunknak, hogy tagadjuk a természeti nyílvánvalót. Ha egyenlők, vagy hasonlók vagyunk bizonyos más etnikai, népi, faji kategóriákkal - az azért van, mert abban az irányban süllyedtünk, jellegtelenedtünk el. És ez nem csak kultúrális, nyelvi különbségeket rejt - hanem elsősorban származásit. Ez az általánosan tapasztalható süllyedés, ez az egyformává válás abnormális. Gyakorlatilag kéz a kézben jár az egyéni öntudatvesztéssel, és általános szellemi süllyedéssel. A faji identitásunk elvesztése az öröklött tulajdonságaink külső és belső elnyomásából, ki nem fejeződéséből adódik. Egyenes következménye az etnikai keveredés, a vallástalanságra való hajlam (az örökkévaló felé való kapcsolat keresésének hiánya), és a kulturális gyökerek elvesztése. 
Az embert többek között az különbözteti meg az állattól, hogy tudatos. Ami az állatnál ösztönös, az az embernél gondolatokban, gondolatrendszerekben is megjelenik. Az ösztönök felett uralkodva. Jó esetben. Különbséget kell tennünk azok között, akiknél ösztön alapú az egó működése - és esetleg tanulással, neveléssel látszólag javul a helyzet, és azok között, akiknél mostanság egy magasabb állapotnak egy leromlott változata jelenik meg eleve. Az emberek egyenlősítésének, keverésének egyértelműen az első kategória a haszonélvezője, a második az abszolút vesztese.
Az egyik kategóriát szedálni kell, el kell nyomni a faji jellegeit hogy ideig-óráig beilleszthető legyen egy magasabb kultúrába. A másikat pedig úgyszintén el kell nyomni - de ez esetben - szellemileg, hogy elviselje az előző csoport jelenlétét. Ez az állapot csak addig tartható fent, amíg anyagi javakkal és technológiával sikerül áthidalni a jelentkező feszültségeket. Abban a pillanatban, hogy kontinentális méretekben megszűnik az áthidalás lehetősége, felrobban minden feszültség. A háborúkat pusztán gazdasági okokkal magyarázni nem őszinte dolog.
Nem kéne kerülgetni a forró kását: igenis számít a vér. Ha nincs meg a vér minősége, akkor kizárt hogy bizonyos lelki, szellemi minőségeket elérjünk. Éppen ezért akarják szándékosan lecserélni a fehér etnikai csoportok, kultúrközösségek vérét, jól beazonosítható, rossz szándékú erők.
Ne a másság kérdésével foglalkozzunk, hanem önön minőségünkkel. Egy félcigányból soha nem lesz magyar, bármit csinálunk. Sem külsőleg, sem belsőleg soha nem lehet úgy beilleszteni a képbe, mint egy vérségileg megfelelőt.
De a magyarok is lopnak, szokták ismételgetni. Igen, csak a magyar ha lop, akkor egy lesüllyedt erkölcsi-tudati szinten van. A cigány pedig ha megfelel a magyar normáknak (éppen integrálódott állapotban van), akkor nem emelkedett erkölcsi-tudati szinten van, hanem le van szedálva - gyakorlatileg ekkor van öntudatvesztett állapotban.
A kultúra nem oka viselkedésbeli dolgoknak, hanem következménye a származásunknak. Egyrészt genetikai hajlamok, másrészt a hasonló "kinézetűek"viselkedésének másolásából adódik. Azért primitív egy kultúra, mert az azt alkotó emberek primitívek. Ha egy magasabb rendű embercsoportra primitív kultúrát, primitív embereket erőltetünk, akkor az a civilizáltabb csoport szellemileg-lelkileg meg fog betegedni. A primitíveket nem lehet látszólag sem felemelni anélkül, hogy mások ennek ne lássák kárát.
Szóval igen, nem szeretném ha az emberek etnikai összetétele megváltozna mifelénk. Az integráció mint olyan, egy működésképtelen kontárkodás olyan emberek részéről, akiknek egy része ártó szándékkal, más része nagymértékű ostobasággal van megáldva. Nem kell senkit felemelni. Mi nekünk magunknak kéne kiharcolni a nekünk járó lehetőségeket, és nem foglalkozni olyanok problémáival, akik 1. nem kérik 2. ha kérik is, rosszindulatúan visszaélnek vele.
A nemzeti radikálisok gyávaságból vagy tudatlanságból, egyes ultrajobboldaliak pedig szűklátókörűségből kerülgetik, tagadják ezt a vérségi tényezőt. Pedig a jelenlegi helyzetünkben ez a legfontosabb: szellemileg még magunkhoz tudunk térni később, de ha mint rassz / etnikum megsemmisülünk, vagy végleg elveszítjük a vezető szerephez kellő 'mennyiséget' - már a lehetőségünk sem lesz meg az önmagunk valós kifejezéséhez való visszatéréshez, amit a kultúrát és az államszervezetet illeti.
Svájcban megfér egymással az Olasz, a Francia, és a Német. A megfér, az azt jelenti, hogy nem látják kölcsönösen kárát az együttélésnek. Nem hinném, hogy valaha is így meg fog férni az Angol és a Pakisztáni egymással. És ez nem vallási kérdés, a vallás is a kultúra része. És mint fentebb írtam, a kultúra nem oka, hanem következménye dolgoknak. Olyan alapvető dolgoknak, amelyek a fogantatáskor már el vannak döntve az ember életében, áthatva azt. 
(civitasdiaboli.blogspot.hu)

Németországban majdnem minden harmadik nagyváros súlyosan eladósodott az EY jelentése szerint

Németországban majdnem minden harmadik nagyváros súlyosan eladósodott az EY – korábbi nevén Ernst & Young – ma ismertetett felmérése szerint. A globális tanácsadó cég a 100 ezernél több lakosú német városok adósságállományát vizsgálta, és az egy lakosra vetítve 4 ezer eurónál nagyobb tartozást felhalmozó városokat sorolta a vészesen eladósodottak közé.
2010-ben 14 ilyen nagyváros volt, 2012 végén pedig már 21, a súlyosan eladósodott nagyvárosok aránya így 19 százalékról 29 százalékra emelkedett.
Valamennyi nagyváros adóssága együtt 7 százalékkal 47,9 milliárd euróra nőtt. A legtöbb tartozása – összesen 3,2 milliárd euró – a Ruhr-vidéki Essennek volt 2012 végén, egy főre vetítve pedig a szomszédos Oberhausennek, ahol minden lakosra 8369 euró jutott. Az egymilliárd eurónál nagyobb adóssággal rendelkező városok száma 15-ről 19-re emelkedett.
Számos nagyváros “gyakorlatilag csődben van” – idézte az EY közleménye Hans-Peter Bussont, az EY partnerét, a kormányzati és önkormányzati kutatások vezetőjét, aki szerint az alacsony kamatok révén egyelőre nem gond a tartozás törlesztése, de igen súlyos helyzet alakulhat ki, ha emelkednek a kamatok, vagy a bankok még inkább tartózkodóvá válnak az önkormányzatok finanszírozásában.
A szövetségi kormány és a tartományi kormányok nemigen segíthetnek, mert az alkotmányban rögzített adósságfék szabály és az uniós fiskális paktum miatt még tovább kell csökkenteni az önkormányzatok támogatását – tette hozzá a szakértő. Úgy vélte, elsősorban az önkormányzatok, illetve önkormányzati cégek hatékonyságának növelésével és privatizációval lehet javítani a helyzeten. Vállalatokban birtokolt tulajdonrészek és ingatlanok értékesítése “nem lehet többé tabu” – emelte ki Hans-Peter Busson.
Az EY felmérése szerint a nagyvárosok mezőnye egyre inkább két csoportra szakad. Azokon a területeken – például a Ruhr-vidéken -, amelyeket nem ért el a gazdasági fellendülés, az önkormányzatok mind kevesebb bevételből gazdálkodhatnak, a jó helyzetben lévő önkormányzatok viszont kedvezményekkel és beruházásokkal ösztönözhetik vállalkozások megtelepedését, és így még tovább emelkednek a bevételeik. A klasszikus nyugat-keleti különbségek a nagyvárosok adósságállományának alakulását tekintve nem jelentősek, sőt inkább az a jellemző, hogy keleten, a volt NDK területén jobb helyzetben vannak a nagyvárosok, mint nyugaton. Ezt mutatja például az, hogy a keleten fekvő, szászországi Drezdának egy euró adóssága sincs, míg az egy főre jutó tartozás alapján összeállított lista első öt helyén csak nyugat-németországi nagyvárosok állnak.
(MTI)

Virtuális monopóliumok

„Tisztában vagyunk vele, hogy a gyógyszergyárak, az élelmiszergyártók és az olajvállalatok érdekei eltérnek a miénktől, a Szilícium-völgy esetében viszont csak elvétve élünk a szükséges gyanakvással. Ehelyett az adatokat különös, mágikus árunak tekintjük, amelyek képesek megvédeni magukat a gonosz zsenikkel szemben, akik visszaélnének velük” – írja Jevgenyij Morozov ikonoklaszta internetguru a Frankfurter Allgemeine Zeitungban.
Morozov egy korábbi cikkében kételyeket fogalmazott meg a tömeges adatelemzéssel kapcsolatban: mint kifejtette, a nagy csinnadrattával bejelentett statisztikai összefüggések gyakran az érdemi elemzést és a valódi összefüggések megértését helyettesítik. Legújabb írásában arra mutat rá, hogy mára hovatovább nem is lehet értelmes vitát folytatni a technológiai átalakulásról.
Miközben a nagyvállalatokkal szemben természetesnek tekintjük a bizalmatlanságot, az internetóriásokról mintha azt gondolnánk, hogy nem saját érdekeiket tartják szem előtt, hanem az emberiség haladásának egyetemes ügyét. A Snowden-botrány kirobbanásáig a haladó gondolkozásúak vaskalaposnak, maradinak, a fejlődés kerékkötőjének, sőt a szabadság ellenségének, technofóbnak vagy egyenesen géprombolónak bélyegeztek az internet megregulázására tett minden kísérletet. Az internetről gyakran a vallási dogmatizmust idéző nyelven beszélnek: mintha az internet valamiféle transzcendentális lény lenne, amelynek saját szent törvényei vannak.
Nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tartanánk, ha a Föld olajkészletéről egyetlen magánvállalat rendelkezne. Azon is felháborodnánk, ha egy postaszolgáltató ingyen kézbesítést ígérne, cserébe azért, hogy lefénymásolhatja és elemezheti leveleink tartalmát. A Google ellen azonban csak kevesen emelnek szót, holott a Google is egyre inkább uralja az online világot és az ott – az egyebek között a személyes levelezésünkből – összegyűjtött adatokat.
A felhasználók adatait (köztük a vásárlási és egyéb szokásokat) elemző internetes cégek hovatovább átveszik saját életünk fölött az irányítást – merészkedik az összeesküvések ingoványos területére Morozov. Kifejti, hogy a Szilícium-völgy cégei „láthatatlan szögesdrótot” fonnak körénk, folyamatos megfigyelés alatt tartanak, és szokásainkat elemezve próbálnak célzott reklámokon keresztül befolyásolni minket. Morozov már azt is látni véli, hogy a Google vezető nélküli autója egy szép napon a hangulatunk kielemzése után maga dönti majd el, merre menjünk. És azt sem tartja kizártnak, hogy a Facebook a húslobbival összefogva különböző ínycsiklandó ajánlatokkal és kedvezményekkel bombázza a vegetáriusokat annak érdekében, hogy visszaszoktassák őket a húsfogyasztásra.
A kissé meredek kitérő után Morozov visszatér eredeti felvetéséhez, és azt javasolja, ne tekintsük az internetet szent tehénnek. Mivel az internet mára az infrastruktúra részévé vált, ideje lenne a hasznával és szabályozásával kapcsolatos politikai és gazdasági vitákat lefolytatnunk ahelyett, hogy a digitális forradalommal kapcsolatos közhelyes mantrákat ismételgetjük.
(CC Khalid Albaih)