2013. szeptember 26., csütörtök

Geopolitikai mozaik II.

Nem lenne bölcs dolog azt hinni, hogy a Szíriában történt vegyi támadással kapcsolatos politikai baklövés megállítaná az Egyesült Államokat nagy volumenű expanziós terveinek megvalósításában. A következőkben szeretnénk képekkel illusztrálni azokat a világban zajló folyamatokat, amelyeket a naponta ránk zúduló hírözön nem mutat meg teljes egészében. A három évvel ezelőtt elkezdődött arab politikai felfordulás első fázisa lezárult azzal, hogy Oroszország elegáns diplomáciai művelettel megakadályozta a Szíria elleni közvetlen imperialista agressziót. Az első fázisban az Egyesült Államok győzelmet aratott politikai vonatkozásban, de egyre nyilvánvalóbb, hogy csak átmenetileg.
Az első fázis
Az első fázisban a Nyugat a teljes arab-iszlám világot felforgatta, amelynek két fő célpontját támadta elsődlegesen. Az összes többi csupán elterelő hadművelet volt, ráadásul szövetségeseit sikerrel tudta megvédeni, így megvédte azokat a csatlós szunnita arab államokat, amelyekbe a spontán kialakult népi kezdeményezések be akartak férkőzni. A felfordulásból Irán kimaradt, de Irán nem arab állam, másrészről csak a következő lépés lenne. Cél az arab térség megkaparintása, és Izrael állam stabilizálása. Természetesen a valódi végcél Oroszország, de egyetlen várba sem lehet bejutni anélkül, hogy a környező erősségeket és a külső várat be ne venné a támadó. Először a külső védműveket kell lerombolni. Oroszország gyakorlatilag ostrom alatt áll. A modern világháborút nem a tankok vívják, hanem a bankok, és a politikusok a tárgyalótermek asztalainál, valamint a multinacionális cégek és világot uraló pénzügyi maffia ássák a lövészárkokat. Az Ultima Ratio már csak akkor kerül elő, ha valóban érvényesíteni kell a végső érvet. Addig is a szíriaizált, újfajta háború az egyetlen területszerzési lehetőség.
Az első fázisban a Nyugat valamennyi (orosz, kínai) szövetségest kiiktatta a teljes arab világban. Kína és az Oroszország teret nyert, és a hatalmas, iparból és a nyersanyagokból befolyó bevételeket befektetésekben kamatoztatta, ráadásul egyre több nyersanyagforrást szereztek meg különböző kitermelési jogok felvásárlásával, és vegyes vállalatokkal. Minden egyes dollár, amely ezekhez az országokhoz befolyt, a nyugati bevételeket csökkentette. Van ennek két, illetve akár három hosszútávú hatása, melyet a Nyugat semmiképpen sem akar elfogadni.
Kék a megszállt és anarchiába taszított terület, lila jelenlegi háborús, vagy annak szánt zónák, sárga nyugati felségterület, zöld az orosz terület és - esélyes -szövetségesei
Elsőként a nyugat biztosítani akarja a hatalmas ütemben fejlődő kínai gazdaság függőségét a nyugati nyersanyagforrásoktól. Ez az egyetlen lehetősége, hogy katonailag kordában tartsa Kínát. Ha semmi mást nem nézünk, csak azt, hogy az elmúlt években százszor vagy ezerszer annyi autó lett Kínában, mint korábban volt, gondolhatjuk mekkora a gazdasági és pénzügyi függőség, ha a Nyugattól kénytelen olajat vásárolni. Nem véletlenül mondta Putyin, hogy nem kell Európának megvenni az orosz olajat és gázt, mert azt az utolsó cseppig Kína átveszi. Csakhogy Oroszország is biztosítani akarja az energia függőséget Európa felé. Kína vásárol még Venezuelától, Irántól, de ezek a források nem elegendőek a korlátozott kapacitások miatt. Nem véletlenül volt Kínának 18.8 milliárd dollárnyi félkész befektetése Líbiában. A befektetések folytatódtak Tunéziában, Egyiptomban. Az első fázisa az úgynevezett arab tavasznak valamennyi keleti befektetést keresztülhúzta, és a Kelettel egyezkedő politikai vezetőket eltávolította. A Nyugat több frontos háborút nyitott meg. Líbia után következett Mali (dél felé) így biztosítva saját maga számára a világ legnagyobb urán bányáit. Látható tehát, hogy a demokratikusnak nevezett arab tavasz valójában egy igen agresszív gazdasági terjeszkedő és újragyarmatosító háború. Észak-Afrika lezárásával az afrikai kontinens, amely a feltörekvő Kína piaci célja lett volna, most a Nyugat fegyvereitől lesz hangos, és megkezdődik Afrika újragyarmatosítása modern formában.
Az első fázis még nem ért volna véget, mert ennek a fázisnak a lezárása Szíria legyűrése, valamint Irán bombázása lett volna. Az első fázist Putyin akasztotta meg azzal, hogy a nemzetközi jogot érvényesítette. Ezzel elkezdődött egy nem tervezett, új művelet.
A második fázis
A szíriai és az iráni kérdés lett a kettes fázis. A Nyugat szembekerült azzal, amivel eddig nem kellett számolnia, és ez a Kelet aktív ellenállása. Ebben az a sajnálatos, hogy Irán nem egy nyugat-ellenes közösségben gondolkodik, hanem továbbra is saját feje után megy. Ez lehetne követendő példa is, csakhogy hosszútávon nem működik. A liberalizmus már nyomokban feltűnt az iráni politikában, és ha nem veszik át a putyini habitust, akkor komoly bajokkal kell szembenézniük. Nem véletlen, hogy az iráni Forradalmi Gárda már jelezte a kormány felé, nem fogja eltűrni az USA-barát politikát és az arra tett politikai kísérleteket.
A Nyugat az eddigi stabil politikai álláspontja helyett most egy kibillent instabil képet mutat, mert a keleti ellenállás, és a köztes fázis nem szerepelt a terveiben. Tanácstalan lett. Látható a kapkodás, a tanácstalan ingadozás, de ne felejtsük el, az USA egy hatalmas katonai művelet közepén tart, és érthetőek a hirtelen felbukkanó akadályok miatti botladozások. Ez azonban nem jelenti a háború befejezését. A Nyugat eddigi legnagyobb és legszervezettebb háborúját vívja, és éppen támadásában van. Politikai és katonai gépezete mint gyilkos óriások merednek a kisebb államok fölé. Oroszország mint egy pajzs igyekszik védelmezni szövetségeseit és saját magát, de az ellenség jelenleg sokszoros túlerőben van. Ebben az állapotban semmi más nem ad különleges erőt Oroszországnak, mint a hit, és a birodalmi gondolkodás. Ezért támad fel oly erősen a vallásosság. Mert a hit segít legyőzni azokat az akadályokat, melyek alapvetően a félelemre építenek. Az Orosz Birodalom megtanult hinni önmagában, és ezáltal ereje növekszik. Maga a hit azonban kevés a győzelemhez. A Putyin vezette Oroszország kidolgozta terveit, melyek meglehetősen nagy léptékűek, és most már ez a két hatalmas erőközpont birkózik egymással.
A nyugati expanzió új fázisa már kezd körvonalazódni. A következő lépés a Kaukázus lesz. Ahogy Lavrov mondta, a nyugat nem vár bizonyítékokat és elveket, a Nyugat ürügyet keres arra, hogy vazallusait a hatalomba segítse. Az sem érdekli, ha káoszba süllyed a régió, mivel számára csak egyetlen egy valami a fontos, hogy politikailag elérje az orosz határokat, és onnan továbblépjen - de előtte Szíriát kell kiiktatnia. Szíriának rendkívül gyorsan meg kell oldania a gondjait, mert rohamosan fogy a pénz, ráadásul a végtelenségig a szövetségesek sem tudnak eltartani egy ilyen nagy országot. Bevételek kellenek, mert leáll az élet, és teljesen összeomlik az ipar és a mezőgazdaság. A nyugat szempontjából mindez jó, csakhogy sürgető a dolog, mert a nyugati gazdaság is roskadozik. Amíg a keleti gazdaság stabil és versenyképes, addig a nyugati nem képes megfelelő módon stabilizálni magát a külső régiókban, mert az ottaniak számára van ellentétes alternatíva, és fennmarad a választás lehetősége. Ezért létkérdés a Kelet kibillentése jelenlegi stabil állapotából.
Szíria esetében a többnemzetiségű (több tucat országból érkezett) zsoldos-terrorista hordát föl kell fegyverezniük elsősorban légvédelemmel és tankelhárítással. Másodsorban műhold- és felderítési adatokkal. Ha ehhez kapcsolódik egy kierőszakolt amerikai bombázás, akkor a hadiszerencse megfordulhat Szíriában. Ha Szíria már nem képes bázisként szolgálni az oroszoknak, akkor lehet továbblépni, éppúgy mint Líbiából. A következő művelet Irán bombázása és célzott, különleges egységek általi rombolása. Így szárazföldi erők bevetése nélkül Irán pár hónap alatt középkori szintre süllyed. Elkezdődik a belső lázítás, a szíriaizált háború kiterjesztése. A belső társadalmi problémák táptalajt adnak erre, írtunk már róla korábban, hogy bizony vannak belső feszültségek ebben az országban is. A feszültség pedig főként generációs feszültség. A fiatalság, amely az iráni korfa alapján láthatóan nagyon nagyszámú, sokkal nagyobb szabadságot akar magának, mint amit a jelenlegi keretek biztosítanak.
Sokan azt mondják, hogy Kína már ezt nem engedné meg, katonai lépéseket tenne. Kína jelenleg napi egy milliárd dollárral járul hozzá az amerikai rendszer fenntartásához, melyet minden nap átutalnak az Egyesült Államokba, és amerikai államkötvényeket vásárolnak. A kínaiak már jelezték, hogy leállítják, de abban az esetben mi tartja vissza az amerikai kormányt, hogy védővámokat rakjon a kínai termékekre. Kínának a legnagyobb felvásárlója ma is az USA. Washingtonnak tehát van még lehetőség a kezében. Az orosz sajtó ráadásul már cikkezik róla, hogy Örményországban is előkészítette a Nyugat a következő narancsos forradalmat. Ha Szíria bukik, Izrael biztosítva van, és megnyílt az út a Kaukázus felé. Gazdasági szempontból is lényeges, hiszen akkor dél felé biztosítva van az azeri olaj. Grúziáig - tehát a Kaukázusig - teljesen tiszta a kép. Azerbajdzsán, Örményország, politikai úton fogja beadni a derekát ebben az esetben, mert képtelenek lennének bármilyen ellenállást kifejteni, ráadásul mindkét állam politikailag instabillá tehető. Azerbajdzsán amúgy is ingadozik a két nagyhatalom között, néha ide, néha oda billenve. Ebben az esetben nem lenne választása. Így Oroszország dél felől bezárva.
Pirossal a bedöntött és anarchiába taszított országok, okker a politikailag besorolt államok
Hármas fázis
A hármas fázis az európai régiók zárása. Két olyan állam maradt mindössze, melyre a 20 évvel ezelőtti fordulat óta nem tudta a Nyugat rátenni a kezét. Ukrajna és Fehéroroszország. Ezek közül Ukrajna az, amely könnyebben destabilizálható. Illetve van egy harmadik régió, ez a Dnyeszter Menti Köztársaság, és Moldova kérdése. Mindegyik államban jelentős nyugati benyomulás és bomlasztó munka zajlik. Fehéroroszország iparában jelentős nyugati befolyás alakult ki, Ukrajna pedig alapvetően a narancsos forradalma utáni köztes állapotban lebeg, Justyenko Európa párti politikája, és a bukása utáni jelenleg Oroszország felé nyitottabb politika miatt. Ukrajna a legtöbb fejfájás okozója mindkét oldalon.
Lila a bekebelezett, anarchiába taszított és bedöntött iszlám világ, sárga a Nyugat Oroszországot körülzáró berendezkedése
Fontos terület mind katonailag, mind gazdasági tekintetben. A Nyugat terve, hogy kierőszakolja az Európai Unióba történő integrációt. Ezzel eldőlne a befolyási mérleg egész Európában. A Nyugat mint uralkodó hatalom egész Európa felett, Oroszország pedig beszorítva az ázsiai régióba. Európai vonatkozásban csak mint nyersanyagforrás szerepel. Elvágva a déli vidékektől, lezárva a Kaukázus és egész Európa felől. Jószerével saját határai közé szorítva. Erre a politikai lépések már megtörténtek. Az EU országai felszólították az ukrán vezetést, hogy gyorsítsa fel a csatlakozási tárgyalásokat. Ukrajna miniszterelnöke nyilatkozatot tett, miszerint az EU-ba történő belépés egyik feltétele, hogy máshonnan biztosítsa maga számára a gázt, így megszüntetve az orosz energia függőséget. Ebbe a műveletben hazánk is becsatlakozott a maga módján, az oroszoktól olcsóbban megvett gázt eladjuk Ukrajnának. Emiatt nagy botrány volt Moszkvában, ráadásul a helyzet megtárgyalására érkezett küldöttséget a kormány nem fogadta megfelelő szinten – és Szijjártónak leüvöltötték a madárfészek haját is az oroszok... A németek is hasonlóan kufárkodnak. Az északi áramlaton Németországba szállított gáz kerül vissza Ukrajnába. Az energiafüggőség voltaképpen marad, csak a neve más. Jellemző kapitalista átvágás.
Ukrajnával kapcsolatosan tisztában kell lenni az olyan alapvető dolgokkal, hogy ukrán nép voltaképpen nincs is. A kijevi russz fejedelemség egykoron az orosz birodalom egyik alappillére volt. Ukrajna lakosságának nagy része – kb. 45%-a - orosz. Sok a lengyel, és Kárpátalja vonatkozásában mi magyarok is érintettek vagyunk. A Nyugat bármelyik játékba belemegy, csak azért, hogy az EU határait keletebbre tolja. Ne felejtsük el azt, hogy az EU nem gazdasági, hanem elsősorban katonai tömb, és azt se, hogy voltaképpen egyfajta világháború zajlik. Észrevehető, hogy hazánkban a zsidók minden nemű komoly befektetést leállítottak. Nincs érdekük egy perifériára szorult, gazdaságilag csődbe jutott országba komolyabban befektetni. A befektetések azonnal folytatódnak, amint elkezdődik a harmadik fázis kivitelezése. Erre több forgatókönyv lehetséges. Egyrészről a békésebbik megoldás, miszerint kierőszakolják az ukrán EU integrációt. A kormány aláírja csatlakozási szerződést, és Ukrajna hivatalosan is az EU tagja lesz. A Nyugati ebben az esetben katonailag is terjeszkedni fog, először nem látványosan, de a titkosszolgálatok nagyon gyorsan beköltöznek, a felderítés és a megfigyelő állomások azonnal kelet felé kezdenek dolgozni. Ahogy hazánkban is történt korábban, minden katonai jellegű adatot, amire a nyugatiaknak szüksége van, egyből 'felpórszívóznak' (kék rendszámos autókkal öltönyös urak érkeznek a katonai létesítményekbe, és minden műszaki paramétert és információt dokumentálnak), és a teljes védelmi struktúrát a nyugati érdekek és igények szerint átalakítják. Ugrik az oroszok Ukrajnával megkötött hadikikötői szerződése is. Az EU jelenleg minden lehetséges módszert bevet az ukránok becsábítására az EU-ba. Elképesztően ostoba szlogeneket használnak, melyek szerint az 'Európai Unióban édes élet vár rád'. A lakosság 'megdolgozása' – számunkra is ismerős módon - teljes kapacitással folyik. Bugyuta reklámfilmek kondicionálják az embereket, és mindenhonnan csak az EU-val járó előnyökről papolnak. Ezt a történetet mi is ismerjük, minket pontosan ugyan így hülyítettek. Már akit lehetett.
Ha mindez nem megy békés úton, akkor jön a vészforgatókönyv, a narancsos forradalom megismétlése, Janukovics menesztése, és néhány népcsoport, nemzetiség, köztük akár a magyarok fellázítása, belső harcok kezdeményezése. Egy nem ellenőrizhető hír szerint Ausztria és Németország területén több ezer olyan személyt gyűjtöttek össze, akik azonnal bevethetőek Ukrajnában, mint a kisebbségek "szabadságharcosai" a szíriaizált háború kiterjesztésére. Ezzel Ukrajnát polgárháborúba taszítják, és a hadi szerencsére bízzák, mekkora lesz az a terület, amelyet megszerezhetnek. Ebben az esetben könnyen elképzelhető, hogy Moszkva az orosz lakosságot menteni fogja, és az ország több részre szakad. Az európai kormányok, köztünk hazánk kormánya a napokban ismételte meg, hogy kiemelten támogatják Ukrajna csatlakozását.
A forgatókönyv következő lépése Moldova bekebelezése lesz. Erre pedig a román haderő már készen áll. Moszkva ugyan jelezte, hogy nem fogja hagyni a kis Dnyeszter Menti Köztársaság bekebelezését, de kérdéses, hogy belemenne-e egy nyílt háborúba egy rendkívül kis lakosságú terület miatt úgy, hogy a kis Dnyeszter Menti Köztársaságot ettől kezdve teljesen ellenséges környezet veszi körül. A románok hatalmas összegeket fektetnek a Moldovai terület megszerzésére. Pártokat finanszíroznak, civil szervezeteket támogatnak, önkormányzatokat fizetnek le, parlamenti politikusokat vesztegetnek meg, vagy állítanak maguk mellé. A román befolyás már most is jelentős, gyakorlatilag az ország bekebelezését már teljes mértékig előkészítették. Sok helyen románul vannak kitéve az utcanevek, a hivatalokban román feliratok vannak. Románia nemhogy csökkenne egy erdélyi területtel, hanem előre láthatóan a nyugati tervek szerint nőni fog egy moldovai területtel. Még akkor is, ha kifejezetten nem mint Románia része, hanem mint szövetségi állam működne. Ezzel lezárul a hármas fázis.
Negyedik fázis
A negyedik fázis gyakorlatilag Oroszország kivégzése. Látható, hogy a kimondatlanul folyó hatalmas háború oly módon zajlik, hogy a hagyományos módon abba külső hatalom, így Oroszország beleszólni nem tud, hiszen csak belső harcokról és forradalmakról van szó. A negyedik fázis első felvonása, hogy szíriaizált harcokat robbantson ki az Oroszországhoz erősebben kötődő volt tagállamokban. Ezeken a területeken már folyik az ellenzéknek nevezhető civil szerveződések felállítása és támogatása. Amikor Moszkva megfelelő ellenlépéseket tett ebben az ügyben, akkor következik a végső lépés. Fellázítani az Oroszország területél élő muszlimokat. Mivel számuk már most is jelentős, nagyjából 25 millió, ez a folyamat nem fog nagyobb nehézségekbe ütközni. Az arab területeken már nincs szövetséges, akik voltak, káoszba és anarchiába süllyedtek, senki nincs, aki vallási, vagy politikai úton megpróbálná megfékezni a muszlim közösségeket. Nagyon gyorsan fognak a belső harcok kialakulni, és minden bizonnyal átdobják ide azt a több tízezer harcedzett embert, akiket az arab régiókban felhasználtak. Sokuk csecsen és egyéb orosz területről való, így még helyismerettel is rendelkeznek majd. Oroszország önmaga is belső harcokba süllyed. Nincs nyíltan fellépő ellenfél, az Egyesült Államok mint eddig minden esetben, csak széttárja a kezét, hogy nem tehet semmiről. Nincs állam, amely ellen bevethetőek lennének az atom fegyverek, mert egyszerűen csak belső harcok zajlanak. Ennek pedig semmi más végeredménye nem lehet, mint az, hogy maga a nagy Oroszország darabokra szakad. Külső beavatkozás nélkül. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez lázálom, azoknak szólunk, kezdjenek körülnézni az internet világában. Egyre több cikk és tanulmány jelenik meg arról, hogy Oroszország nem egységes, soknemzetiségű ország. Olyan, hogy orosz nemzet nincs is, stb. - amire már a kormány is kénytelen volt reagálni. Tádzsikisztánban, Üzbegisztánban Al-Kaida terroristák jelentek meg, a minap a tádzsik fővárosban tartóztattak le egy csoportot, mert robbantást készítettek elő. Az oroszországi atlantista ellenzéket (ötödik hadoszlopot) a mai napig hatalmas összegekkel pénzelik. A kormány ugyan megteszi amit csak lehet, de a pénz rejtettebb módon áramlik befelé.
Ezek a lehetőségek nem csupán képzelgések. Olyannyira, hogy az orosz katonai vezetés is felmérte, - mint korábbi elemzésünkben írtuk - valóban ők a végső cél. Ezért dolgozták ki a lehetőségét annak, hogyan vágjanak vissza, és felállították a saját stratégiájukat. Egyelőre két irányt szabtak meg.
Első fázis - orosz lehetőségek
Piros az orosz szövetséges déli régió, egységsített birodalmi felépítésben
Szíria biztosítása. Moszkva nem szívesen teszi meg, hogy a csúcstechnológiát kiadja a kezéből, de most valószínűleg kénytelen lesz. Szíriának nagyon rövid időn belül, lehetőleg a tél beállta előtt le kell zárna a polgárháború kérdését. Ezen kívül megfelelő légvédelemmel kell ellátni Iránt és Szíriát is. Eközben megkezdődik a kurd területek elállítása, a politikai háttéralkuk megkötése. Ki kinek mit enged át, hol és milyen határok lesznek. A török hadsereg megszorongatásának lehetősége akár egy szövetségbe léptetett szír-kurd-örmény hadsereggel. Libanonban is csökkent az orosz befolyás azzal, hogy a Hezbollah a szíriai harcokban vesz részt, és a nyugati befolyás erősödik. Amint lezárul a szíriai kérdés, a Hezbollah hazamegy és rendet fog tenni. Ahogy a grúz miniszterelnök nyilatkozatain látszik, ezzel a lehetőséggel a térségben egyre komolyabban kell számolniuk, eddig EU/NATO belépést szorgalmaztak, de már a kivárásos taktikára tértek át. Megvárják kinek áll a zászló, és arrafelé fognak hajlani. Amennyiben az orosz fél erősödik meg a térségben, akkor Örményországban a narancsos lázadást könnyűszerrel leverik, és Azerbajdzsán állásfoglalása sem lesz kétséges. Az így kialakuló tömb hatalmas gazdasági és katonai potenciállal fog bírni. Egyrészről olaj és gáz birodalom, másrészről hatalmas katonai potenciál. Szövetséges államokon keresztül, de Moszkva kijárással rendelkezik a Földközi-tengerre. Másrészről -és ez nagyon lényeges-, a keleti régió nagyon megerősödik Európával szemben, mivel még nagyobb lesz az energia függőség a keleti tömbtől. Amit idáig független országoktól szerzett be, azt onnantól kezdve már stratégiailag szövetséges államoktól szerzi be, amely növeli a kelet-nyugat ellenétet.
Második fázis
Ukrajna kérdése. Moszkvának komoly ütőkártyája Kijevvel szemben, hogy a lakosság jelentős hányada orosz. A legutóbbi választásokat már ez befolyásolta, de saját kardjukat a Nyugat ellen fordítva felléphet egy belső lázadás támogatásával. Ebben az esetben könnyen lehet, hogy Ukrajna valóban szétesik, és Moszkva szó nélkül fogja felajánlani Kárpátalját hazánknak, mivel semmi szüksége nemzetiségi konfliktusokra. Moszkva azonban nem Ukrajnát akarja szétszakítani, hanem az európai államokat bevonni az Eurázsiai Unióba, amelyiket csak lehet. Tehát nem érdeke egy ilyen jellegű háború, sokkal inkább az, hogy Ukrajna kelet felé tegye le a voksát. Erre megfelelő érvekkel rendelkeznek, és a nyomásgyakorlást Európa irányába is kiterjeszthetik, ha szükséges. Ezt a kérdést látszólag nem az észérvek fogják eldönteni, hanem a ki kinek mit ígér, ki kit mivel tud lekenyerezni. Pár politikus önzése azonban könnyen polgárháborúba sodorhatja az országot. Amennyiben Ukrajna kelet felé dönt, a fehérorosz területek melletti balti államok kerülnek hatalmas nyomás alá. Amennyiben a Nyugat nem tudja rettentő gyorsan felvirágoztatni ezeket az államokat, és a szegénység egyre inkább teret nyer, a keleti nosztalgia jelentősen erősödni fog, és egy, vagy két választási ciklus után a keleti tömbben találják magukat.
Az orosz célirányok világoskékkel
Amennyiben a Nyugat a muszlim terrorizmus felélesztésével próbálna válaszolni, Moszkvának csupán két lehetősége marad. Az egyik, hogy a fellázított területre elrettentő erejű atomcsapást mér. Az orosz katonai vezetés már felvetette ennek lehetőségét, bár hangosan elutasították - akkor. Egy ilyen eshetőséggel számolni kell. Ha ez megtörténne, az egész világ hihetetlenül mély döbbenetbe zuhanna, Oroszországban pedig 100 évre megszűnne mindennemű lázadási kísérlet. A fellázadt terület örök mementó maradna mindenki számára. A muszlim lakosság pedig elvándorlásba kezdene. A másik lehetőség, hogy egész területek lakosságát telepítik ki sztálini módon. Szétszórva, lehetőleg olyan területre, ahol a szaporodásuk negatívba zuhanna, és a halandóság sokszorosára nőne, például a kedvezőtlen szibériai területekre. Akármennyire drasztikusnak tűnnek ezek a kérdések, az orosz vezetés birodalmi módon gondolkodik, ahol a legelső a birodalom egysége, és minden bomlasztási kísérletet alapjaiban kell lerombolni. A második fázis végén Oroszország megkezdi a volt szovjet blokkhoz tartozó közép-európai államok integrálását a saját rendszerébe. 
Kemény Gábor

Mi lesz veled Ukrajna?

Ukrajna uniós társult tagságával megszűnik Moszkva és Kijev különleges partneri kapcsolata - jelentette ki hétfőn Dmitrij Medvegyev kormányfő az orosz parlament felsőházának vezető testülete előtt. Az orosz kormányfő szerint az Európai Unióhoz csatlakozást követően semmi esély sem marad arra, hogy a szomszédos Ukrajna belépjen az orosz-fehérorosz-kazah vámunióba, amelyet Moszkva szorgalmaz. A politikus ennél is továbbment és kijelentette, hogy Ukrajna Görögország és Ciprus sorsára juthat.
Az orosz miniszterelnök bírálta az ukrán vezetést, amely szerinte nem őszinte a lakossághoz. Úgy vélte, azt kellene mondaniuk: "tudják, úgy gondoljuk, hogy országunk számára sokkal hasznosabb ilyen szövetséget létrehozni az Európai Unióval. Utána minden jól fog alakulni, úgy fogunk fejlődni, mint a többi európai ország, például mint Görögország, vagy Ciprus" - fogalmazott gunyorosan Medvegyev. Hozzátette, hogy Ukrajnának nem sikerülhet "egyszerre két kisszéken ülni". "Ez nem sikerül, nem kell becsapni az embereket" - fogalmazott Dmitrij Medvegyev. Moszkva ragaszkodik Ukrajna teljes értékű vámuniós tagságához. A Kreml szigorú kereskedelmi korlátozások bevezetését helyezte kilátásba arra az esetre, ha Kijev megköti a társulási megállapodást az EU-val.
Mikola Azarov ukrán miniszterelnök helytelenítette, hogy Ukrajnát választás elé állítsák: vagy az Európai Unió, vagy az orosz-fehérorosz-kazah vámunió mellett kötelezze el magát. Hiába az ukrán elnök tiltakozása, országát nem a lejtmenetben lévő Uniós gazdaság fogja felvirágoztatni. Esélye sincs rá!
Gazdaságuk szabadesésben zuhan. Az ukrán Állami Statisztikai Hivatal közlése szerint 2013 második negyedévében 13 százalékkal zuhant az ukrán gazdaság, miközben ugyanebben az időszakban a FÁK-országokban 1,8 százalékos bővülés volt kimutatható a 2012-es év hasonló időszakához képest.
2013 első felében Közép-Ázsia gazdaságai fejlődtek a leggyorsabban: Türkmenisztán 9,7, Üzbegisztán 8, Kirgizisztán 7,8, Tádzsikisztán 7,5, Kazahsztán 5,1 százalékkal. Utánuk következik Azerbajdzsán 5, Örményország 3,5, Moldova 3,5 százalékkal.
Van egy olyan érzésem, hogy Dmitrij Medvegyev szavait nem viccnek szánta és Ukrajna hamarosan valóban Görögország és Ciprus sorsára juthat. Mindenki a maga útját járja!

Szekeres Attila

Indiai vezető orvosprofesszor: Ne oltasd be magad!

A New Delhi-i gyermekkórház főigazgatója, Prof. Dr. Jacob Puliye szerint a WHO által ajánlott pentavalens Quinvaxem vakcinának már csupán a halálos áldozatainak száma nagyjából tízszerese annak, mint ahányan megbetegedhetnek azokban a betegségekben, melyekre az oltóanyag védelmet ígér.
Puliyel professzor alaposan kivizsgálást követően kijelentette, hogy a Bhutánban, Sri Lankán, Indiában és Vietnamban történt, gyermekeket érintő halálesetek oka egyértelműen az oltás. Az Indian Journal of Medical Ethics vezércikkében írja, hogy néhány hónapja a vietnami egészségügyi minisztérium felfüggesztette ennek az oltásnak a használatát, miután az oltás 12 halálesetet, és 9 további esetben pedig igen súlyos oltási szövődményt okozott. Az elhunyt gyermekek az oltás beadása előtt egészségesek voltak, nem sokkal a vakcinázást követően azonban súlyos légzési nehézségeik támadtak. A WHO szerint a haláleseteknek semmi köze az oltáshoz, s ezt azzal próbálták „indokolni”, hogy korábban nem bizonyította senki a vakcina halálpotenciálját. Azonban nem tudtak megnevezni semmi más halálokot egyik esetben sem – Puliyel professzor pedig egyértelműen tévesnek és félrevezetőnek minősítette a WHO állásfoglalását.
Súlyos szövődményeket jelentettek más gyártótól származó, de lényegében ugyanilyen összetételű oltásokkal kapcsolatban is. Bhutánban, Sri Lankán és Pakisztánban is felfüggesztették az oltásokat a „megmagyarázhatatlan” halálesetek miatt. Bhutánban négy haláleset után leállították az oltásokat, de a WHO rávette őket a vakcinázás folytatására. Az oltás újbóli bevezetése további négy halálesettel járt, ezért Bhutan végleg betiltotta a DPT-HepB-Hib oltást. Sri Lankán szintén halálesetek miatt döntöttek az oltás felfüggesztése mellett. A WHO szerint ezek a halálesetek sincsenek összefüggésben az oltásokkal, de nem tudtak megjelölni ott sem más halálokot.
Pakisztánban, ahol egy addig teljesen egészséges gyermek az oltás beadása után fél órával halt meg, két másik pedig 12 és 14 óra múlva, ugyanezt a felelőtlen mellébeszélést produkálta a világszervezet. A cikk megjelenéséig Indiában 21 gyermek halt meg ezen oltás következtében. Puliyel professzor szerint vitathatatlan az összefüggés, ráadásul minden esetben magas láz, vígasztalan sírás, s olykor görcsrohamok kísérték a halálhoz vezető rosszullétet.
Dr. Puliyel egyébként megkérdőjelezte a Hib vakcina létjogosultságát, hangsúlyozva a betegség nagyon ritka előfordulását. Számításai szerint 25 millió csecsemő beoltásával legjobb esetben is 350 gyermeket védene csak meg a Hib okozta agyhártya-, vagy tüdőgyulladástól, miközben a jelenlegi tendencia szerint 3125 gyerek fog belehalni az oltási szövődményekbe.
Cikkében Puliyel professzor arra figyelmeztet, hogy Bhután és Vietnam határozott reakciója után, India is fel kell lépjen gyermekei életének védelmében. „Ezeknek a haláleseteknek az elbagatellizálása, és a kijelentés, hogy véletlenszerű egybeesésekről lehet szó csupán, nem más, mint az igazság elkendőzése.”
(naturahirek.hu)

Orosz szakértő: "A HAARP nem lehet békés projekt"

Leonyid Ivasov tartalékos vezérezredes az orosz Geopolitikai Problémák Akadémiájának elnöke szerint az USA rendelkezik olyan technológiákkal, amelyekkel hathat Oroszország klímájára. Az amerikaiaknak az az állítása, hogy a HAARP projekt a sarki fény tanulmányozását szolgálja, nem felel meg a valóságnak – fejtette ki véleményét.
„Pontosan tudom, hogy az amerikaiak hatalmas rendszert építettek ki és a klímára gyakorolnak hatást. Nagy eredményt értek el, kísérleteket hajtottak végre. Nekünk voltak olyan egységeink, amelyek mindezt nyomon követték, de aztán felszámolták ezeket” – mondta Ivasov. Azonkívül hangoztatta, hogy a HAARP nem lehet békés projekt.
A HAARP-ról legutóbb Edward Snowden az NSA korábbi munkatársa szivárogtatott ki dokumentumokat, melyek szerint a Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszféra-kutató Program, vagy HAARP határozottan részt vesz egy gyilkossági és agykontroll programban.
Az amerikai vezetés mindig következetesen állította, hogy az alaszkai bázisú HAARP csak a természeti jelenségek tanulmányozását szolgálja a Föld ionoszférájában, de Snowden dokumentumai egészen másról tanúskodnak. A közzétett iratok ismertetik a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (DARPA) és az Alaszkai Egyetem közötti megbeszéléseket, melyek segítették működtetni a HAARP-ot. A kiszivárogtatott anyagok úgy tűnik egybevágnak Nick Begich amerikai szenátor egy 2009-es nyilatkozatával. Nick ekkor azt mondta Jesse Venturának, hogy a HAARP-al a kormány képes befolyásolni az agy érzelmi állapot változásait. A HAARP ultra nagy-teljesítményű rádióhullámokat bocsát ki. Azok a hullámok ugyanazon az elektronikus frekvencián működnek, mint az agytörzs.
Bízunk benne, hogy adott esetben az oroszok útnak indítanak majd egy-két forró Iskander rakétát Alaszka felé, mely leveszi a világ válláról a HAARP problémáját.
Fábián Zoltán

Nő a szegénység Magyarországon

Tovább nőtt a súlyos anyagi gondokkal küszködő háztartások száma Magyarországon, amivel hazánk az EU sereghajtói között szerepel. Ugyanígy a legalacsonyabbak között van a magyar szegénységi küszöb, miközben a szegények egyre inkább leszakadnak a nem szegények jövedelmi szintjétől – írja a Napi Gazdaság.
Magyarországon a teljes népesség egyharmadát, közel 3,2 millió embert érintett a relatív jövedelmi szegénység vagy társadalmi kirekesztettség, ezen belül mélyszegénységben közel félmillióan éltek 2011-ben – derül ki a KSH friss kiadványából.
A teljes népesség 14 százaléka, azaz 1,379 millió ember élt olyan háztartásban, ahol a háztartás jövedelme nem érte el a medián ekvivalens jövedelem 60 százalékát. A szegénységi küszöb éves szinten 796,8 ezer forint volt az egyszemélyes háztartásokban, ami havi 66 ezer forintnak felel meg.
A társadalmi kirekesztettségnek a jövedelmi szegénységen kívül vannak egyéb mérőszámai. Ezek közé tartozik – többek között – az anyagi depriváció, amely bizonyos meghatározott anyagi javaktól való megfosztottságot jelent. 2011-ben a súlyos anyagi nélkülözés a lakosság több mint egynegyedét érintette, az anyagi nélkülözés természetesen szoros kapcsolatban áll a jövedelmi szegénységgel.
A súlyos anyagi nélkülözés kockázata különösen veszélyezteti az egyszülős, valamint a három- és többgyermekes háztartásokat – 44 százalékot közelítő aránnyal -, míg a munkanélküliek súlyos deprivációjának esélye (61,6 százalék) több mint kétszerese volt az országos átlagnak.
A sereghajtók között vagyunk
A súlyosan nélkülözők aránya az EU átlagában 8,8 százalék volt, a magyar érték Bulgária (43,6 százalék), Lettország (31,4) és Románia (29,4) a negyedik legmagasabb.
Az EU-27 átlagában a népesség közel negyede élt relatív szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, a közel 120 millió fő 4,2 millióval több az egy évvel korábbinál. Egy gazdag országban persze más a szegénységi küszöb, mint egy “elmaradottban”. Tavalyelőtt a legmagasabb szegénységi küszöb Norvégiában volt (átlagosan havi 1820 euró, mai árfolyamon 546 ezer forint), míg a legalacsonyabb Romániában (106 euró). A magyarországi 227 eurós érték az ötödik legalacsonyabb volt az EU-ban.
Minden ötödik magyar gyerek szegény
A jelentésből kiderül, hogy a munkanélküliekhez, a nagycsaládosokhoz valamint a gyermekekhez képest – minden ötödik kiskorú a szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkező háztartásban él – kifejezetten jó helyzetben vannak a nyugdíjasok.
A 65 év feletti korosztályban a szegények 6 százalékos aránya a 14 százalékos országos átlag felét sem érte el annak ellenére, hogy relatív pozíciójuk romlott. A munkaképes korú lakosság (18-64 év) szegénységi aránya 13,6 százalékon stagnált, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében ez az érték viszont nagyjából a nyugdíjasokénak felelt meg.
A 65 év felettiek kedvező helyzetét a KSH szerint a korosztályt teljes egészében lefedő nyugdíjrendszer és az értékálló nyugdíjak magyarázzák. Látványosan különbözik azonban az idős férfiak és nők pozíciója: utóbbiak 6,8 százalékos szegénységi rátája 2,1 százalékponttal múlja felül a férfiakét.
(profession)

Tapló István adakozik

Helyszíni kiosztással kapták meg a képviselők a fővárosi önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosító javaslatát a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Ebből a városatyák és a városanyák kisilabizálhatják, hogy a közpénzeket mire fecsérlik el. (Amúgy 21 milliárddal megemelték a teljes összeget! Valakik ezek szerint kevesellték az ellophatót)
Hanem! A főpolgármesteri keretben van egy kis meglepi! Az amúgy-saját állitása szerint-fradista Tapló Pityu gálánsan nyúlva a keretbe, nyolc millióval kivánja támogatni a focit! De még mielőtt a Kubatov-Orosz vezetőpáros magához nyúlna a nagylelkű ajánlat fölötti örömében, le kell hűtekezniük.
Nem a Fradi a kedvezményezett!
El nem tudják képzelni kedves olvasóink, hogy hová húz Tapló Pityu zöld-fehér szive?
Eláruljuk!
Felcsútra! Oda húz ez a renegát zöld-fehér sziv. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány nyerte el ennek a szivnek nyolcmillió forint támogatási összeget jelentő szimpátiáját. Hadd pallérozódjonak azok a felcsúti futballistapalánták nyugodt körülmények között! Azon az Akadémián! Ott Felcsúton. Szóval Tapló Pityu a felcsúti futballt fogja támogatni. Persze támogatja ő a személyes keretéből többek között a Cigány Tudományos és művészeti Társaságot, de a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületét is!
Áldott jó szive van neki!

(A hajléktalanok egyesületét is biztos támogatja, csak az lemaradt a felsorolásból.)


http://balrad.wordpress.com/2013/09/26/taplo-istvan-adakozik/

Kérjük meg őket!

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://kaslerarpad.hu/wp-content/uploads/2013/09/kezfogas.jpg”.

Október huszadikán a létszámunk határozza meg küzdelmünk további menetét. Vagy a további sorsunkat, ha úgy tetszik.
Foglalkoznak már velünk, “földi halandókkal”, adósokkal is, bár igencsak marginálisan, jelzés szinten, de foglalkoznak.Ez azonban nem elég.
A Bankszövetség e-mail címet hozott létre, melyben magánszemélyek javaslatait is várja a helyzet rendezésére. Persze hangsúlyozzák, hogy csakis a kormánnyal közösen kiszabott mederbe illő javaslatokat veszik számításba. És természetesen nem vádolható rosszhiszeműséggel az, aki azt mondja: kamu az egész, és ezeket a leveleket még csak el sem olvassák.
Lehet, hogy így van, sőt, valószínűleg így van.
De a mi célunk mindenképpen az, hogy ennél “kicsit” jobban foglalkozzanak velünk, “földi halandókkal”. Konkrétan az, hogy a mi felhatalmazott képviselőink nélkül a mi életünkről, a mi vagyonunkról döntés ne szülessen!
Tehát kell a létszám, de nyilván mindenki tapasztalja, hogy ismerősei, barátai, de adott esetben rokonai, családtagjai is gyakran csak legyintenek:
“Menj csak, sok sikert, de én nem hiszem, hogy bármi is lesz ebből…”
Emberek! Nem is kell, hogy higgyenek! Az emberek nagyon szkeptikusak, akkor is, ha érintettek a kérdésben, és agitációval nem mindig győzhetők meg. Így hát egyszerűen kérjük meg őket, hogy jöjjenek el velünk!
Kérjük, mint szívességet! Mondjuk el nekik: egy évben ezt az egyetlen napot, a mi kedvünkért, szánják rá erre.
Mondjuk el nekik: nekünk fontos, hogy eljöjjenek. Legfeljebb sétálunk egyet, iszunk egy kávét a Városligetben. Meghívjuk őket.
Csak akkor, abban a pár órában, legyenek ott! Akkor és ott legyünk együtt!
Kérjünk tőlük ennyit!
Lehet, nem hisznek az egészben, de a mi kedvünkért talán megteszik.
És ha megteszik, akaratukon kívül részt vesznek a nemzet megmentésében!
Emberéletek, családok megmentésében!
És akár még büszkék is lehetnek rá, ha annak itt az ideje…és megköszönik.
A szkepszis, a hitetlenség a legnagyobb ellenség, de kicselezhető.

http://kaslerarpad.hu/?p=5149#post-5149

Több mint tizmillió magyar nem a párnacihában tartja megtakaritott pénzét!

A 2011-es 4,4%-os növekedés után tavaly 2,1%-kal csökkent a hazai betétállomány a hitelintézeteknél – derül ki az Országos Betétbiztosítási Alap csütörtökön közzétett adataiból. 2012 végén 17 366 milliárd forintra rúgott a betétállomány, ebből 12 777 milliárd forintnyi biztosított betét 8 753 milliárd forintnyi részét garantálta az OBA a maga 76,6 milliárdos vagyonával. Az adatokból arra is fény derült, hogy a hazai bankbetétek csaknem harmada felett 39 ezer ügyfél rendelkezett.
A bankrendszer 10 128 609 betéttulajdonosából 10 089 238 esetében nem haladta meg a betét összege a jelenleg érvényben lévő 100 ezer eurós betétbiztosítási védelem felső határát, vagyis a betétesek 99,6%-a teljes körű OBA-védelmet élvezett. A 100 ezer euró feletti nagybetétesek száma az egy évvel korábbi 37 029-ről 39 371-re emelkedett, betéteik összege 5 171 milliárd forintot tesz ki. Ez a bankbetétek 29,8%-a. Az OBA kártalanítási kötelezettsége az előző évi 9 067 milliárd forintról 3,5%-kal 8 753 milliárdra csökkent egy év alatt.
(portfolio)

Bal-Rad komm : Lehet matekozni kedves olvasóink! Mi csak úgy gondoljuk, hogy a magyar emberek 50 százalékának nincs bankbetétje! Mondjuk a másik  ötvennek van. Ők birtokolnak 10 128 609 bankbetétet. (Többet, mint kettőt fejenként)
39 ezer bankbetétes 526,3 milliárd forintot tudhatott saját betét számláján.
Ez pedig nagyjából 13 és fél milliárd forint/bankbetét.

Félreértés ne essék: EZ MEGTAKARITÁSI SZÁMLÁKON LÉVŐ ÖSSZEG! “EZ KP”

“A demokrácia” üzleti receptje:

1) Nézz ki egy parkolásra alkalmas területet-forgalmas helyen
2) Szerezz egy politikus havert
3) Dumáljátok meg, hogy ez mekkora üzlet (1/3-rész az önkormányzaté, 1/3-rész a haveré, 1/3-rész a tiéd!
4) Csikokkal jelöljétek ki a területet
5) Szerezzetek be néhány pénznyelő automatát
6) Csináljatok egy iradát
7) Vegyetek fel parkolóőröket
8) Kezdjétek el számolgatni a beözönlő pénzt
9) Végy egy Bentleyt-mint parkolási cég résztulajdonosa

Valahogy igy működik ez nálunk-Magyarországon. És ez nem ütközik jó erkölcsbe! Ez törvényes!
Ez üzlet!
Semmiért kaszálni!


http://balrad.wordpress.com/2013/09/26/vegy-egy-politikus-havert/

A francia belügyminiszter szerint az összes romát ki kell utasítani az országból

Manuel Valls francia belügyminiszter Fotó EPA
Manuel Valls francia belügyminiszter szerint ki kell utasítani az összes cigányt, ugyanis életmódjuk erősen eltér a franciákétól.
Az integráció szerinte nem segít, miután a romák nem dolgoztak, és főleg nem fognak dolgozni idegen országban.
A politikus álláspontját nem támogatták az Európai Unióban. Viviane Reding igazságügyi biztos meg van győződve, hogy mindennek az oka a közelgő választások. A politikusok egy része ahelyett, hogy a költségvetés „foltozásával” foglalkoznak, és beismerné a polgárok előtt a kudarcaikat, ilyen populista módszereket vet be.
A francia belügyminiszter Manuel Valls szerint ki kell utasítani az összes cigányt Franciaországból. Meglátása szerint "nincs más megoldás". Manuel Valls kifejtette, hogy a cigányok nem tudnak integrálódni a francia társadalomba, ezért nem lát más megoldást, mint kitoloncolni őket.
A miniszter szerint a cigányok életmódja erősen eltér a franciákétól. Az integráció szerinte nem segít, mivel a cigányok nem dolgoztak eredeti hazájukban sem, és főleg nem fognak dolgozni idegen országban. A romákkal szembe széleskörű a diszkrimináció Európában. Vissza kell őket szállítani oda, ahonnan jöttek. Nem azért vagyunk, hogy szeressük ezeket az embereket. Mr Valls arra ösztönözte a helyi önkormányzatokat, hogy szisztematikusan számolják fel az illegális cigánytelepeket és felajánlotta, hogy a kiutasított cigányokat ingyen visszaszállítják a származási országukba.
"Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket egy korábbi szocialista miniszterelnök, Michel Rocard nyilatkozatára: "Nem Franciaország feladata felszámolni a nyomort az egész világon." - Érvelt Mr Valls.
Kijelentését bírálták az úgynevezett emberi jogi aktivisták, de az Európai Unió politikusai sem támogatták álláspontját. Bírálatot kapott az ENSZ emberi jogi testületétől és az Európai Bizottságtól is. Roma szervezetek ígéretet tettek, hogy Mr Vallst feljelentik a bíróságon fajgyűlölet miatt.
Az Amnesty International arra szólította fel a francia kormányt, hogy haladéktalanul tiltsák be a romák erőszakos kilakoltatását Franciaországban. Állításuk szerint 10.000 cigányt lakoltattak ki ideiglenes táborokba az elmúlt fél évben. Az Amnesty International szerint Mr. Valls megjegyzései állandósítják a sztereotípiákat a francia társadalomban és ösztönözi az ellenségeskedést.
Elsősorban a Romániából, Bulgáriából és a volt Jugoszlávia területéről érkezve, mintegy 20.000 cigány telepedett le Franciaországban az elmúlt években.
Három évvel ezelőtt Nicolas Sarkozy francia elnök már bekeményített egyszer és hadat üzent a romáknak Franciaországban. Számos illegális cigánytelepet számoltak fel és a rendbontókkal szemben még a hadsereget is kivezényelték. Akkor Brüsszel szabad kezet adott a franciáknak, most nagyon úgy tűnik, hogy ezt a szabadságot ezúttal nem kapják meg.
A cigánykérdés kezelése politikailag érzékeny téma nem csak Franciaországban, hanem az egész világ számára. Mi Hungaristák a cigánykérdés megoldását, annak végleges rendezését, csak a születésszabályozásban, illetve - zéró tolerancia mellett - a halálbüntetés vizaállításában látjuk.

Tatár Csaba

Az amerikai csőd valós kockázat, Washington figyelmezteti a Wall Street-et

Időkjelei: A Deutsche Wirtschafts Nachrichten néhány napja megjelent cikke szerint már a BIS is az összeomlásra célozgat. Bár mindig lesznek olyanok, akik szerint ilyesmi soha nem történhet meg, érdekes megfigyelni, hogy már a tömegmédia is egyre gyakrabban közöl ehhez hasonló jóslatokat. Vajon miért? Természetesen nem látunk a hatalmi elit kártyáiba, de tudjuk, hogy a világkormány a különböző irányított válságok kihasználásával épül és bár a Biblia erre kifejezetten nem tér ki, igen valószínű, hogy eljön a nagy összeomlás napja is, amikor megjelenik az utolsó idők „hamis megmentője” és átmenetileg kihúzza a világot a kifejezetten erre a célra készült szakadékból.
photo credit: nromagna via photopin cc
Forrás: smh.com.au
A hitelezők annyira fenntartás nélkül bíznak az Egyesült Államokban, hogy az államadósságra vonatkozó fizetésképtelenség kockázata teljes képtelenség a szemükben. Az amerikai fővárosban azonban egyre érezhetőbb a félelem, hogy a politikai működésképtelenség végül mégis meghozza az elképzelhetetlent.
A kormány veteránjai, politikai párttól függetlenül, döbbenten figyelik, ahogy a törvényhozók egyre inkább a csőd kezeléséről, nem pedig az adósságplafon megemeléséről beszélnek.
Az adósságplafon körüli viták ezúttal azon akadtak el, hogy a republikánusok hatalmas kiadáscsökkentést követelnek a 16,7 ezermilliárd dolláros plafon megemeléséért cserébe.
Ez azért számít komoly követelésnek, mert Washington a népjóléti állam fenntartásához szükséges kiadásokon kívül már szinte minden területen hatalmas csökkentésekről döntött már korábban, az előző csődveszély idején.
„A megállapodás létrejöttéhez szükséges összetevők egyre fogynak,” mondja Tony Fratto, a Washingtonra specializálódott Hamilton Place Strategies tanácsadócég munkatársa. „Pont a nehéz kérdések maradtak meg,” mondja Fratto, aki a Bush kormány idején volt a Fehérház szóvivője.
A kongresszusban a napokban folyó megbeszélések már nem is az adósságplafon megemeléséről szólnak. Ehelyett a törvényhozók megpróbálnak olyan törvényeket elfogadni, amelyek átsegíthetik és működésben tarthatják a kormányt egy csőd után.
Már a pénzügyminiszter is, akinek egyik feladata általában éppen a kormány iránti bizalom megerősítése a Wall Street felé, az iránti aggodalmát fejezte ki, hogy vajon képes lesz-e a kormány eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.
„Aggaszt a hozzáállás, hogy az utolsó pillanatig húzzák ezt,” mondta Jack Lew, pénzügyminiszter egy üzleti fórumon a múlt héten.
Azt mondta ideges és erre minden oka megvan, mondja Steve Bell, a Policy Centertől. A központ szerint a kormány valamikor október 18 és november 5 között kezd majd fizetésképtelenné válni bizonyos kötelezettségeit illetően.
Bell, aki korábban a szenátus költségvetési bizottságának vezetője volt, elmondta, hogy a négy évtized során, amit Washingtonban töltött, még soha nem aggódott ennyire a csőd valószínűsége miatt.

Az „elképzelhetetlen”

Az USA csődje alapjaiban rázná meg a Wall Street-et és nagy eséllyel egy újabb válságot is elindítana egy olyan országban, ami még az előzőből sem volt képes kilábalni. Természetesen a hitelek rendkívüli mértékben drágulnának.
A 2011-es adósságplafon-csata során az országot mindössze néhány nap választotta el a csődtől, aminek eredményeként a Standard and Poor’s leminősítette Washingtont. A Moody’s egyik elemzője szerint egy újabb zsákutca most nem hozná ugyanezt a hatást, mert az ügynökség a hosszú távú adósságkilátásokra koncentrál.
2011-ben végül úgy kerülték el a válságot, hogy a kongresszus és a Fehérház komoly kiadáscsökkentésekről állapodott meg, amiket idén kezdtek foganatosítani, és amelyek leginkább a jogosultsági programokat érintették.
Egyelőre azonban a legkönnyebben kivitelezhető csökkentéseket hajtották csak végre, így bármilyen új megszorításról szóló megállapodás most sokkal nehezebb lenne, a pénz és az idő pedig rohamosan fogy.
A befektetők azonban nem aggódnak, bár egyesek kezdik átértékelni a helyzetet. Lew szerint a befektetői bizalom „erősebb, mint lennie kellene”.
A Zerohedge számos cikkben mutatott rá a napokban, hogy a befektetők komoly hányada nem a tényekre, hanem a kereskedői hangulatra alapozza a piac megítélését és nem is veszik a fáradtságot a miértek megválaszolására, míg mások, például Peter Boockvar szerint „0% az esély arra, hogy ennek jó vége legyen”, a Fed végtelenségig nyújtott adósságfelvásárlási programjára célozva.
„Mivel számos kibékíthetetlen ellentét áll fenn, egyre nagyobb az esély, hogy az elnök és a kongresszus nem tudnak időben megállapodni az adósságplafon megemeléséről,” írta Ray Dalio, a Bridgewater Associates, a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének alapítója egy jelentésben.
A jelenlegi pénzügyminiszter aggodalma éles ellentétben áll elődje, Timothy Geithner hozzáállásával, aki 2011-ben azt mondta, hogy a csőd „elképzelhetetlen”.
„A bizonytalanság egy új tényező és ez az, ami ijesztő,” mondja Alice Rivlin, a kongresszus költségvetési bizottságának korábbi elnöke.
Szerinte még soha nem volt ennyire nagy a fizetésképtelenség kockázata.
„Néhány éve az ember erre azt mondta, hogy „Ne legyél csacsi! Persze, hogy megemelik az adósságplafont.” Ma azonban már nem lehetünk benne olyan biztosak.”

http://idokjelei.hu/2013/09/az-amerikai-csod-valos-kockazat-washington-figyelmezteti-a-wall-street-et/
Az USA már október 17-én csődbe juthat


Az Egyesült Államok akár már október 17-én is csődbe juthat, ha nem módosítja az államadósságot maximáló törvényt. Erre Jacob Lew amerikai pénzügyminiszter figyelmeztette a honatyákat az amerikai kongresszus vezetőinek címzett levelében.
A miniszter szavai szerint az USA számára a következmények súlyosabbak lesznek, mint 2001-ben, amikor a hasonló helyzet előállása miatt csökkent az USA hitelindexe.
Lew rámutatott, hogy három hét múlva az állami kasszában mindössze 30 milliárd szabad USA-dollár marad, miközben az amerikai kötelezettségek a nevezett időszakban ennek dupláját tehetik ki.
(Oroszország Hangja)


313 százalék a Föld adóssága: kérjünk kölcsön a Marstól?

A világ adósság háromszor haladja meg Földünk államainak bruttó haza össztermékét. Az ING közgazdászai kifejtik, hogy az adósság egyre jobban "szitokszóvá" kezd válni, de a legtöbb esetben ez nem kellene, hogy így legyen.

223,3 billió dollár. Ez a szám világunk adósságát jelenti. A Wall Street Journal Real Time Economics blogja által idézett ING kutatás szerint Földünk állami és privát adóssága világunk GDP-jének mintegy 313 százalékára rúg.

Az ING közgazdászai azt találták, hogy a fejlett gazdaságok mintegy 157 billió dollárnyi adóssággal rendelkeznek, ez pedig az érintett államok GDP-jének 376 százalékának felel meg. A feltörekvő országok adóssága jelenleg 66,3 billió dollár körül jár, ez GDP-jük 224 százalékának felel meg.

Az egy főre jutó államadósság a feltörekvő államokban 11 621 dollár, míg a fejlett államokban ez több mint 170 ezer. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó adósság - állami és privát együttesen - 176 ezer dollár.

A közgazdászok kifejtik, hogy az adósság egyre jobban "szitokszóvá" kezd válni, de a legtöbb esetben ez nem kellene, hogy így legyen. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy az Egyesült Államok eladósodottság egybeesett annak technikai fejlődésével és a kereskedelem, munkaerő illetve pénzügyek globalizálódásával. (A kutatásról először a Sorok között blogon olvastunk).

„Prédából végre ragadozóvá kell, hogy váljunk!” – interjú Tyirityán Zsolttal

Rég készítettünk interjút a Betyársereg vezetőjével és azóta bizony sok víz lefolyt a Dunán. Mi a helyzet a Betyársereggel? Aki követi az oldalt az tudja, hogy azért erőteljesen jelen vannak a betyárok is mindenütt ahol csak lehet, de mégis készültök esetleg valamivel az év következő időszakára, mert úgy tűnik elementáris erejű dinamikus fejlődés jellemzi a betyársereget.
Folyamatosan zajlik az új jelentkezőknek a különböző klánokba való beszervezése, ez a tevékenység az ország egész területét lefedi, e-mellet nagy hangsúlyt fektetünk az új generáció létrehozására, amiről majd bővebben a későbbiek folyamán számolunk be. Többek között elkezdtük létrehozni egy önfenntartó társadalmi modell valódi gyakorlati alapjait. Ez különböző gazdálkodó közösségek megalakulásában nyilvánul meg, hiszen több úgynevezett „telephelyet” létesítettünk az ország különböző pontjain. Itt magángazdálkodásba fogtak bizonyos klánok, akik szembe mennek a fogyasztói társadalomra jellemző önfeladó életszemlélettel. Ezzel egy bizonyos „logisztikát” is biztosítani kívánunk a Betyársereg számára, illetve egy párhuzamosan működő társadalmi modellt is létre kívánunk hozni, ami pont ennek mostani rendszernek lehetne az ellenpólusa. A munka igen nehéz, de a tagság részéről egy nagyon komoly, és nagyon pozitív hozzáállás nyilvánult meg. Erről illetve a munka jelenlegi állásáról később fényképes beszámolóval is jelentkezünk a honlapunkon.

A 2013-as év eddig nagyon úgy tűnik, hogy az egyhelyben topogásról szól. Nagyon sok kezdeményezés, szerveződés alakult most és mindenki az összefogás fontosságára hívja fel a figyelmet. A Betyársereg pedig úgy tűnik, próbál mindenhol ott lenni és mindenből részt vállalni. A nemzeti oldal megtorpant, vagy csak csendben építkezik?
Szerintem egy pozitív önszerveződési folyamat indult el a nemzeti oldalon belül. Különböző közösségek jönnek létre, akik más-más irányelvek mentén próbálnak szerveződni. Ezek között a szervezetek között egy harmonikus egységet kell teremteni, még abban az esetben is, ha más a stratégiai alapállásuk, hiszen az erkölcsi értékrend alapvetően azonos kell, hogy legyen. Azt viszont már nagyon is káros folyamatnak látom, hogy sokan az egyéni sértettségüket, ellenszenvüket nem tudják félretenni, ennek következményeként magát az összefogás gondolatát veszélyeztetik.
A Jobbik felé irányuló kritikákkal nem szeretnék hosszasan foglalkozni, azonban pár gondolatot a tények tükrében elmondanék. A Jobbik egy fiatal szerveződés, amit egy történelmi szükségszerűség jutatott oda, ahol most van. Van igen sok fogyatékossága és biztos nagyon sok probléma leledzik a párt berkein belül is, hiszen ők szerkezetileg egy alapvetően demokratikus keretek között mozgó szerveződés. Úgy gondolom viszont, hogy a Jobbikban megindult egy olyan öntisztuló folyamat, amelynek köszönhetően kialakul végre a párt ideológiai alapállása is, így a megfelelő szellemi alapok is meglesznek. Ebben úgy látom, élen jár Vona Gábor személye, aki az utóbbi időben letett az asztalra több olyan tanulmányt is, amire azt mondom, hogy a nemzetstratégia szempontjából tekintve, nagyon fontos, korszakalkotó gondolatokat tartalmaznak. Ezek egyike a „Magyar Alkat”című cikksorozat, a másik pedig egy most készülő tanulmánysorozat, amelynek az első része a „Magyar Hüperion” második számában jelent meg, az „Érzelmi nacionalizmus felülvizsgálata” címmel. Ezen írásokat mindenki számára ajánlom elolvasásra. Ezek új arculatot fognak nyitni a magyar jobboldal politikai gondolkodásban. Én ezekre a dolgokra figyelek oda. A pártban történő problémák engem annyira nem aggasztanak, általános jelenségnek tartom őket a politika világában. Hiszen tudjuk a politika ma már sajnos nem a vezetés művészetét jelenti. Lényegtelenek tartom, hogy egy identitás zavaros zsidó hirtelen rádöbbent saját sorstalanságára, nem érdekel a Szabó Gábor üzleti hátteréről szóló pletyka, ahogy Jobbik kiadásai sem foglalkoztatnak. Az sem fontos nemzetstratégiai szempontból számomra, hogy Vona Gábor zselézi-e a haját, vagy, hogy milyen inget hord, vagy hogy ki a “stylelist”-ja. Engem más dolgok aggasztanak, de azok nagyon. Úgy gondolom, az igazi veszélyt nem a Jobbikon belül kell keresni.
Jelen pillanatban Magyarországon van egy „Tett és Védelem” nevű zsidó szerveződés, ami állami támogatásban részesül és, ami mögött nagyon erős militáns és pénzügyi erők állnak. Aktivitásuk folyamatos és egyre jobban észlelhető. Komoly problémának tekintem azt, hogy valakik a cigányságot nem csak küzdősportok képzésében részesítik, hanem katonai ismeretekkel is ellátják őket. Aggasztónak tartom a bevándorlási kérdést, a honvédelemi erők tragikus helyzetét, az alapvető erkölcsi értékrend hiányát, valamint azt, hogy a Liszt Ferenc repülőtér fölött amerikai katonai helikopterek cirkálnak. Ebben az országban szó szerint faji és etnikai háborús helyzet állt elő! Ezek a valós problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell!
Ha valaki a pártokráciát nem tartja megfelelő rendszernek, akkor el kell gondolkozni azon, hogy mi lenne számára az ideális irányvonal. Ezt jelen pillanatban, szerintem Budaházy György valódi rendszerváltás sürgető, új képviseleti rendszert kialakítani akaró gondolata testesíti meg. Én ebben elég nagy történelmet formáló lehetőséget látok, ezért a képességeimet ennek a célnak a szolgálatába próbálom állítani. Ez egy nagyon jó gondolat, amit a Gyuri életre hívott. Nyilvánvaló persze, hogy a részletek kidolgozása és egy működő képes mechanika megalkotása igen hosszú folyamat lesz. Mindenképpen szükséges, hogy stratégiai szempontból ebbe az irányba is el tudjunk indulni, hiszen ez a küzdelem, amit a nemzeti felébredésért folytatunk, több fronton zajlik. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezt az új gondolatkört, bármilyen formában is, arra használnánk fel, hogy a nemzeti radikális tábor egy igen erős politikai képletének nekiszegülve próbálnánk teret nyerni. Mi csupán egy új társadalmi modell alapjait akarjuk ezzel lerakni. Ez a két vonal, amelyet a Vona Gábor és Budaházy György képvisel, adott esetben működhetne együtt, harmonikusan, szigorú önfegyelemmel, koordinációval és persze az általános magatartási szabályok betartásával. Az ellenség is mindig a kétfrontos háború taktikáját alkalmazta ellenünk, ezt mi is nagyszerűen meg tudnánk valósítani. Leegyszerűsítve: Gondoljunk csak bele, hogy a második világháború idején a kommunizmus és a kapitalizmus is össze tudott fogni a „külön menetelünk és együtt győzünk” elv alapján. A vége ennek az lett, hogy megvalósult a sötétség világuralma. A hadászat értelmezése szerint a kétfrontos háború ellen, lehetetlen a sikeres taktika kialakítása.
A mi esetünkben ez azért lenne könnyebben megvalósítható stratégia, mert a radikális nemzeti tábor erkölcsi értékrendje alapvetően azonos. Itt egyszerű gyakorlati lépések megvalósításáról van szó. A Jobbik is tudja, hogy szükségeltetik neki egy erős társadalmi bázis kialakítása, ami egy a magyarság hagyományait figyelembe vevő és azt a középpontba helyező rendszeren belül épül fel, főleg akkor, ha adott esetben a pénzrendszer összeomlik, és ez magával hozza a demokratikus képlet halálát is, ami elég reális helyzetkép a jövőt tekintve. Én tudom, hogy a parlamentarizmus az ellenség által kiválasztott csatamező, rendkívül nehéz az ellenség által kreált szabályokat betartva sikeres küzdelmet vívni. Ezért is megfontolandó a győzelem érdekében egy jól működő tartós eredményeket felmutató munkafolyamat létrehozása. Mindenki cselekedjen a legjobb tudása szerint, amivel segítheti azt a gondolatkört, amiben hisz. De ehhez szükség van a kellő motivációra, fegyelmezett magatartásra, egyéni öncélúságunk illetve sértettségünk háttérbe szorítására. Ezen tevékenységünket megfelelően kell koordinálnunk, hogy ne vezessen munkánk a káosz felé. 20 év alatt sokszor láttam, hogy mihez vezet-e tényezők semmibevétele. A hatalom által létrehozott különböző munkacsoportok, amelyekben tehetséges elemzők, pszichológusok, viselkedéselemző szakemberek találhatók, rendkívüli módon odafigyelnek a nemzeti radikalizmust jellemző negatív jelenségekre. Ezekből a megnyilvánulásokból ők, olyan összeesküvés elméleteket, konfliktushelyzeteket képesek generálni, amik a végét fogják jelenteni a nemzeti gondolatnak. Ezt egy megelőző csapással el kell hárítanunk. Ennek egyetlen egy fegyvere van, az ÖNFEGYELEM!
Mi a Betyársereg nem vagyunk a szó szoros értelmében vett politikai mozgalom. Mi mindenkivel megfelelően baráti jó viszonyt ápolunk, és minden nemzeti szervezettel együtt tudunk működni. Nem csak a Jobbikkal, hanem a különböző gárdaszervezetekkel is és bárkivel, aki a fenti kölcsönös tiszteleten alapuló magatartási szabályokat képes betartani. Én ugyan olyan örömmel vettem részt augusztus 25-én a Gárda születésnapon, amin ugye a Betyársereg rendezői feladatokat látott el, mint a legutóbb a vámospércsi Jobbikos tüntetésen, ahol a fiatalokat ért rasszista erőszakra válaszképp vonult együtt a Betyársereg a nemzeti párt aktivistáival. Aki oda fog jönni hozzám a jövőben, hogy „de hát ez így nem jó, mert előbb vagy utóbb nekem színt kell vallanom”, annak el fogom mondani, hogy a Betyársereg már megvallotta a színt, ez pedig a Magyar érdek mindennek felett álló képviselete. Ha evvel nem ért egyet, akkor röviden elküldöm őt a picsába. Húsz éve küzdök egy emberhez méltó, követendő értékrend győzelméért, nem fogom hagyni, hogy bármi elterelje erőfeszítéseim irányát a helyes céltól.

Zagyva György Gyula a HVIM alelnöke, a Jobbik frakciójának tagjaként a legradikálisabb ember az országgyűlésben, akiről kiderült, hogy jövőre nem fog a Jobbik frakciójában helyet kapni. Mint Gyula jó barátja, mit gondolsz erről a kérdésről?
Valóban Gyula lassan 20 éve a barátom. Valójában azt szoktam mondani, hogy mi egyszerre húztunk Martens bakancsot ezzel is jelezvén, hogy pályafutásunk együtt indult a nemzeti oldalon. Gyula rendkívül kiváló szervező, értelmes és intelligens, valamint bátor remek utcai harcos. Én úgy gondolom, hogy most a jó katona hazatér. Visszajön hozzánk, mi szeretettel várjuk és tudjuk, hogy kiváló képességeit sorainkban – nem feltétlenül a Betyárseregben, bár neki fel van ajánlva ez a hely – meg fogja mutatni. Szerintem Zagyva Gyula oda kerül most, ahová valójában mindig is való volt, vissza az utcára, közénk, bár kétségtelen, hogy személye érdekes és izgalmas jelensége volt a Jobbik frakciójának.

Látsz-e olyan személyt, aki most igazi vezéregyéniség lehet az egész nemzeti oldal számára? Akit mindenki elismer és elfogad.
Egyelőre jelen pillanatban nem. Sok tehetséges és kivalló képességű embert viszont látok. A vezérré válás egy hosszú távú folyamat. Az, hogy valaki a vezető princípiumait magában hordozza, születni kell. ENNEK VISZONT SZAKRÁLIS ALAPJA KELL, HOGY LEGYEN! Egy bizonyos: vannak emberek a nemzeti táboron belül, akik előtt ott áll a lehetőség, hogy vezetők legyenek. MAJD A GONDVISELÉS MEGADJA ERRE A KÉRDÉSRE A MEGFELELŐ VÁLASZT. Nekem is számtalanszor odaszögezték a kérdést, hogy a Betyársereg valamilyen formában beállna-e bárki alá, ha az a valaki rendelkezne a vezető megfelelő képességeivel. Én természeten azt mondtam, hogy azonnal, hiszen én magamat csak egy hadnagynak tartom, akinek lényegében az a küldetése, hogy egy olyan erőt hozzon létre, ami adott esetben a vezér számára rendkívüli védelmet tud adni, hiszen ez alapja lehet az isteni akarat betartását biztosító cselekedeteknek. Jelen pillanatban a Betyársereg vezetésemmel, Isten előtt térdepel le, és ezzel azt hiszem véget is ért a lista.

A Magyar Szigeten is hallható volt, és most már lassan a nemzeti oldal közös tudatába is bekerült az a fogalom, hogy élettér. Mit ért ezalatt a fogalom alatt a Betyársereg és, hogyan védhetjük meg életterünk?
Remélem az előadásunkat sokan meghallgatták, mint a fesztiválon, mint pedig a Szent Korona Rádió tudósításain keresztül. Az alapjait ebben az előadásban nagyjából leraktuk ennek a gondolatkörnek. Persze egy beszélgetés nem lesz elég ennek a kérdéskörnek a megvitatásához. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az élettér egy fajta módon tartható fent, ez pedig az önvédelem életképességének a megléte és a pozitív demográfiai robbanás előidézése, ami az egészséges rassztudatunk bizonyítéka. Mindkét irányvonalat igen komolyan támogatni, segíteni kell. Létre kell hoznunk egy új társadalmi modell alapjait, ami a valódi magyar hagyományokból táplálkozik. Emellett pedig az önszerveződés, amely fontos az élettér megtartásához. Hiszen alternatívát kell mutatnunk a globalizmus haldokló rendszerével szemben. Az önszerveződő, önvédelmi mozgalmakat a globalista világrend világszerte üldözi. Láthattunk példákat erre az Egyesült Államokban, ahol például a mocsok és a szenny elől a városokból az önszerveződő fehér lakosság vidékre vonul ki. Ott megpróbálja a maga által létrehozott gyakorlati irányelvek mentén felépíteni önfenntartó közösségét. Ezt a hatalom egy ideig elviseli és szemmel tartja, de ha ez a vállalkozás sikeres, akkor a legdurvább és legvadabb terrort veti be ellene. Gondolok itt például az USA elmúlt 20-25 évében az úgynevezett szekták felszámolási hullámára. Ha utána nézünk, hogy ezen esetekben milyen szerveződések bújtak meg a szekta szó mögött, rájövünk, hogy a szektásodás vádja a hatalom hazugsága. Rá fogunk jönni, hogy nem sátánistákról vagy különböző vallási fanatikusokról van szó, hanem egyszerű emberekről, akik az önfenntartó létet részesítették előnyben a fogyasztói társadalom mocskával szemben. Az Egyesült Államok belső biztonsági szolgálata erre viszont úgy reagált, hogy mint terrorhálózatok különböző csoportjait fogta és katonai erővel felszámolta őket. Erre a jelenségre szerintem Európa szerte oda kell figyelni, láthattunk már különböző európai uniós országokban is hasonló cselekményeket. Az élettér elfoglalása jelen pillanatban egy olyan új folyamat kell, hogy elősegítse, ami eddig még nem nagyon tartozott a küzdelmünk eszköztárába. Nagyon fontos, hogy mindenkiben egy belső „önépítés” zajlódjon le, ami létrehozza azt az embertípust, ami ellenpólusa lesz az önző, elmagányosodott, létalatti emberi lénynek, amit úgy nevezünk, hogy „új modernkori ember”.
Ha már Magyar Sziget. Az idei évben is kint voltatok a fesztiválon. Hogy éreztétek magatokat és, hogyan értékelitek az idén 4 naposra zsugorodott rendezvényt?
Szerintem kiváló rendezvény volt, én személy szerint nagyon jól éreztem magam. Remek látványos programok voltak, rendkívül színvonalas és érdekes előadásokkal. Külön kiemelném itt a katonai hagyományőrzők bemutatóját, ami nekem kiváltképp tetszett, illetve a ketrecharc gálát, amit idén is remek eredményekkel tudott a Betyársereg teljesíteni. AHOGY akkor elmondtam a videó üzenetemben, óriási problémánk láttam, hogy székelyföldi testvéreinkkel álltunk szemben. A jövőben ez semmilyen formában nem fog megismétlődni, EZT FELFOGTAM egy testvéri, bajtársi haditornának.
A másik fő attrakció a szigeten a ketrecharc gála volt. A Betyársereg tagjai élükön Kerepeczki Gáborral, Radnóti Danival remek csatákban győzedelmeskedtek. A nagy nevek mellett azonban bemutatkozott egy leendő nagy név, Kiss Róbert is, aki már 15 évesen igazi gladiátorként küzdött a nála 10 évvel idősebb ellenfelével. Ő lehet a sokat hangoztatott fajnemesítés mintája a magyarság felé? 
Mindenképpen! Kiss Róbert egy nagyon tehetséges, rendkívül értékes fiatalember, gyakorlatilag egy kincs. Szerencsére a Betyársereg már igen sok ilyen fiatal tehetséggel rendelkezik. Ennek függvényében meg fog alakulni a Betyársereg ifjúsági tagozata, ami már igen komoly létszámmal rendelkezik és nagyon ügyes, tehetséges Európa illetve, világszinten is elismert versenyzőket foglal magába. Ez nem csak a küzdősport világát takarja, hanem az erőemelés sportvonalát is. Ez lehet bizonyos szempontból a fajtanemesítés egy gyakorlati megnyilvánulása. Igen komoly erővel dolgozunk azon, hogy országosan egy olyan ÉRTÉK ÉS KÜZDELEM központú ifjúsági mozgalom tudjon elindulni, aminek a kialakulásában a Betyársereg teszi le az alapokat. 
Láthatjuk valahol a következő időszakban a betyárokat harc közben?
December magasságában ismét egy gála fog megrendezésre kerülni ahol a Betyársereg tagjai is igen nagy számban fogják képviseltetni magukat. Egyébként Kiss Róbertről a honlapon egy külön nagy interjú fog beszámolni. Tevékenységéről, életútjáról, édesapjának szerepéről a neveltetésben. Valamint bemutatunk egy új ifjú tehetséget is, akit Antal Gergőnek hívnak. Őt a sereg küldöttsége elkísért egy Nagykátán megrendezett harcos gálára ahol Gergő szenzációsan jól harcolt. Természetesen erről is beszámolunk majd a honlapon. Tehát több tehetségünk is van, akik nemsokára nyílt színre fognak lépni.
Ha már sport. A Magyarország-Románia mérkőzés szurkolói kiállása okán és a Fradi-MTK meccsen Csatáry Lászlóra való megemlékezéssel kapcsolatban is összefüggésbe hozta a Betyársereget a liberális média. Mi erről a véleményed? 
Nagyon hízelgőnek tartom, hogy a liberális média ilyen szintű szervező képességgel ruház fel, de hát sajnos ez nem így van. Ellenben rendkívüli elismeréssel és csakis a legkomolyabb tisztelettel tudok beszélni azokról a szurkolókról, akik nem csak a bátorságból mutattak példát, hanem a kiválóan szervezett akció végrehajtásából is, ami úgy taktikai, úgy stratégiai szinten komolyan megállta a helyét. Igazi férfimunka volt! Gondolatban szinte minden harcos huligánnak átnyújtanék egy betyár pólót, mert megérdemelné a bátorsága miatt! Csatáry Lászlóról csak annyit, hogy a Magyar Királyi Csendőrség ügye nekem, mindig is a szívügyem volt, ugyanis anyai ágon felmenőim között vannak csendőrtisztek, sőt van egy tábori csendőrtiszt is, aki a második világháborúban a keleti fronton partizánvadászként harcolt. Ezt a remek állásfoglalást, szintén nem én szerveztem. Ezt az a magyar védekező mechanizmus szervezte, aminek már borzasztóan elege van abból, hogy háborús hőseinket különböző csőgörények mocskolják és megpróbálják őket idős koruknak köszönhetően a halálba segíteni aljas pszichológiai nyomással. Ezzel kívánják a nemzet önbecsülését és önvédelmi képességét is csorbítani. Gondolatban akkor és ott én is a magasba emeltem azt a molinót!
Mint azt már a honlapon is sokszor írtuk rengeteg az érdeklődő, aki a betyárok seregébe állna. Nem titok a „Betyársereg üzenete a jelentkezőknek” című cikkünk óta is számtalan „felvételi kérelem” érkezett hozzánk. Te személyesen mit üzennél a hazafiaknak, akik erre az útra lépnének?
Először is a problémák elkerülése végett. A Betyársereg egy sportcentrikus szervezet. Vannak páran olyan tagok is, akik nem sportolók, de a sereg logisztikájának fontos részét képezik. Mielőtt hozzám egy jelentkező eljut, jól gondolja át, hogy teljesíteni tudja-e a feltételeit a tagságnak. Olyan ne keressen meg, aki aktívan nem sportol. Olyan ember se, aki nem tud egy hierarchikus szerveződés, fegyelmezett keretein belül élni, dolgozni. A Betyársereg a családmodell alapján épül fel, de ennek ellenére van egy erős parancsuralmi rendszere, ami a sikeres szervezettség alapja. Aki ide jön, az egy családot nyer. De ehhez a jelentkezőnek is úgy kell viszonyulnia hozzánk, mintha egy családhoz tartozna. Komoly kihívás egy átlagember számára a sereg tagjának lenni. Nagyon sok embert szoktam elutasítani, vagy a nem megfelelő fizikai felkészültség miatt, vagy a nem kielégítő mentális állapota miatt. Adott esetben az is fontos tényező, hogy nem csak nekem kell megfelelni, hanem a sereg többi tagjának is, akik egyénileg is mindannyian rendkívül önálló és erős karakterek. Jellembeli és tudásszinti elvárásunk szintén van a jelentkezővel szemben Tehát itt több szempontból kell megfelelni. A Betyársereg tagság egy életre szól. Aki itt van, az tudja, hogy milyen értéket jelent számára egy ilyen közösséghez való tartozás. Ezért van az, hogy családi egységünk megtörhetetlen, és gránit keménységű maga a Betyársereg is. Ez nagyon-nagyon sok munkával jár, de összességében ez a munka egy élethivatásként a legcsodásabb dolog, amit egy ember megélhet. Ahhoz, hogy valaki a Betyársereg pólóját megkaphassa, ahhoz olyan megfelelő áldozatot kell hozni a közösségért, ami szinkronban van azzal, hogy a Betyársereg pólóján található jelképért sokan a tagok közül a vérüket adták. IGY LETT IGAZÁN A JELKÉPNEK tisztelete és elismerése. Ehhez fel kell nőni, ezért áldozni kell és ezért cselekedni kell. Ez a belépés feltételének az alapja.
Sokat hangoztattad, hogy a sereg a technokratizmust teljes mértékben elutasítja a Betyársereg. A mozgalom honlapja az egyetlen, amely az internet világán keresztül éri el az embereket. Azonban nem állhat meg itt a fejlődés. Megjelenik esetleg, hivatalosan is, a Betyársereg a Facebook-on?
Mi a múlt eszközeivel harcolunk a jövő képviselői ellen. Ez egy alapvető irányelvünk. A Betyársereg a Facebookon csak és kizárólag propaganda céllal jelenhet meg. A Facebook-ot rendkívül káros dolognak tartom, az elmagányosodás és a jellemtelenség egyik fő forrása számomra. A Facebookon rengeteg ember garázdálkodik a nevünkben, tele vagyunk ál-betyárokkal, akik olyan téren próbálnak visszaélni nevünkkel, ami rendkívül aggályos. Sok megtorló intézkedést kellett már tennünk ezen folyamatok visszaszorításáért. Senki semmilyen formában a jövőben Facebookon, e-mail vagy bármilyen más formában Betyársereg tagként jelentkező egyént ne tartson hitelesnek. Mi ezeket az eszközöket eddig sem preferáltuk. Vannak tagjaink, akik fent vannak, de ők rendes anyakönyvezett nevükön és alapvetően egyéni karakterüket mutatják meg, nem a Betyársereg nevében verik a mellüket. Okulásképp álljon itt három történet. Az utóbbi időben több olyan személyt is sikerült felderítenünk, akik a Betyársereg nevében védelmi pénzt próbáltak szedni, vagy esetleg pénzbehajtásra vállalkoztak, ezzel is erősítve azt a negatív mítoszt, hogy mi bűnözők lennénk. Kettő személyt már utolértünk. Az egyikük meztelenül ment haza, jelezve megtisztulási szándékát, a másik pedig mikor találkozott velünk, olyan nagyon megdöbbent, hogy leesett a vércukor szintje és beverte a fejét, sajnos komoly sérülése lett neki. Ezek után szerencsére megígérte, hogy soha többet nem fog ilyen eszközökhöz nyúlni anyagi helyzete javítása érdekében. Olyanról is volt tudomásom, hogy valaki a Betyársereg nevében támogatást gyűjtöttek. Ő még nincs meg, de előbb-utóbb biztos meg fogjuk találni, ezt innen üzenem neki! A Betyársereggel kapcsolatos mindenféle hír, támogatási kérelem, esetleg sérült, nehéz helyzetben lévő tagunknak gyűjtés szervezése csak és kizárólag a mi honlapunkon fog megjelenni! Mindez úgy, hogy Én fogom ezt kérni személyesen. Senki más semmilyen formában nem vehet részt ebben a folyamatban. Facebook oldalunkat nemsokára elindítjuk és erről honlapunkon hivatalosan be is fogunk számolni.
Sokan a betyárokat és személy szerint téged is agresszív, erőszakos embereknek, sőt bűnözőnek tartanak. Mit válaszolsz ezen vádakra?
Mi az erő és az erőszak kultuszát egyfajta belső védekezési mechanizmusként hirdetjük, egy olyan világban, amely teljesen erőszakközpontú. A második világháború vége óta majdnem 150 felett van azon fegyveres konfliktusoknak a száma, amik a világbéke megvalósulását cáfolták elég egyértelműen. AZ AGRESSZIÓ VELÜNK ÉL AKÁR ELFOGADJUK AKÁR NEM. EGYÍDŐS AZ EMBERISÉGGEL. A kereskedelmi televíziózásnak az alfája és omegája az erőszak. Ennek következtében sikerült kitermelni, talán a világtörténelem, egyik legagresszívabb nemzedékét. Akkor én most áldozzam fel az álhumanizmus oltárán azt a belső és teljesen normális ösztönszerű életérzést, ami egyfajta önvédelmi programként bennünk működik? Igen, hogy ha úgy tetszik, erőszakosak vagyunk, olyan helyzetben, amikor ezt az utat kell választanunk. Személy szerint én alapvetően érzelmi, indulati ember vagyok, amit próbálok sokszor koordinálni, most már talán egyre nagyobb sikerrel. Azt azért figyelembe kell vennie mindenkinek, hogy én egy olyan szubkultúrában nőttem fel, ahol az erőszakot romantikusnak tartják és ez mély nyomot hagyott bennem. Ragadozónak születtem nem pedig prédának, gondolom ezt a többiek nevében is mondhatom. A sereg tagjairól pedig csak annyit: ezek a fiúk kőkemény harcosok, sportolók. Olyanok, mint a dicső magyar múlt végvári vitézei, vagy akár a névnél maradván, a szabadságot és az erőt szimbolizáló betyárvilág képviselői, akik lássuk be mulatozás közben, elengedvén magukat, igen komoly ramazulit tudtak csapni. A korabeli beszámolókat fellapozván kiderül, hogy hozzájuk képest a Betyársereg tagsága labdába se tudna rúgni.
Végezetül mit üzennél a csüggedőknek? Akik szerint harcunk reménytelen?
Az önfeladás a halált jelenti. Semmilyen formában nem tartom reménytelennek a küzdelmet. Ha harcolsz és küzdesz, akkor lazulnak a bilincsek. A folyamatos küzdelem nemesít. A NEMESSÉG ELÉRÉSE EGY MAGASABB LÉTSZINTET EREDMÉNYEZ. Az életképességed bizonyítéka az, hogy milyen szinten tudod ezt megvalósítani. Mindenki előtt ott áll a lehetőség: egy harcos életút, vagy egy önfeladó, önpusztító, homálydenevér lét, ami a prédával van azonos szinten.
(Betyársereg)

Devízahitelek: Szándékos időhúzás – Miközben a kilakoltatások folytatódnak

SzRTI: “Akárhogy csűrik és csavarják, ezek között a törvényi, gazdasági és társadalmi keretek között, – soha nem jutnak el a végleges megoldásig. – Rendszerváltás kell!… Csakis az új, a magyar állami tulajdonban lévő bankrendszerrel kezdhetünk neki újra felépíteni, – az idegen pénzügyi burzsoázia által szétrombolt országot.”
- Hír és vélemény -

Hír: Portfolio.hu – “Devizahitelek: Az egyszeri forintosítás megbukott, mást javasol a kormány

Kizárta Orbán Gábor annak lehetőségét, hogy egyszerre váltsák át a devizahiteleket forinthitelekre. A hiánycélt és a jegybanki devizatartalékot nem veszélyeztetheti a devizahiteles csomag, a bankok viszont számíthatnak veszteségekre – írja az államtitkár szavai alapján a Reuters. Orbán Gábor szerint zéró a valószínűsége annak, hogy a devizahiteles csomag hatására akár csak egy külföldi bank is rendezetlenül elhagyja az országot.
A hírügynökség beszámolója szerint Orbán Gábor a Reuters Investment Summit című rendezvényen úgy fogalmazott, teljes mértékig tudatában van a kormány a devizahiteles csomaggal kapcsolatos korlátoknak. Ilyennek nevezte a jegybank devizatartalékát és a piac devizakereslet-felszívó képességét.
Kizárta, hogy a teljes deviza jelzáloghitel portfóliót egy lépésben forintosítsák, ez ugyanis fenyegetést jelentene a forintpiacra és a bankrendszerre is. Egyúttal kizárta egy olyan devizahiteles csomag lehetőségét is, amelynek kedvezőtlen hatásai lennének a jegybank devizatartalékaira “abban az értelemben, hogy azokat túl alacsony szintre csökkentenék”. Nem tekintem megoldásnak azt, amelyik hátrányos a jegybank tartalékpolitikájára nézve – fogalmazott.
Korábban Patai Mihály, a bankszövetség elnöke is figyelmeztetett arra, hogy 10 milliárd franknyi devizahitel konverziója alááshatná a forint árfolyamát, amennyiben azt az azonnal devizapiac igénybevételével hajtanák végre. Matolcsy György jegybankelnök szintén jelezte ellenkezését az egyszeri konverzióval szemben. Hozzátette azonban, hogy ha szükség lesz rá, a jegybank kész a devizatartalék révén is rendelkezésre állni.
Orbán Gábor szerint a hiteleknek a jelenlegi árfolyamgát rendszeren nyugvó fokozatos átváltása viszont egy lehetséges megoldás a problémára. A hitelek hátralévő mintegy 15 éves futamidejét szerinte rövidíteni lehetne. Orbán szerint a kormány novemberben tekintheti át a lehetőségeket, köztük a bankszövetség által javasoltakat is. Ezután azt a megoldást választhatják ki, amelyik a legkisebb kockázattal jár a gazdaságra nézve, és hozzájárul a devizahitelek kivezetéséhez.
A bankok eddigi javaslatai túl nagy hozzájárulást követeltek volna meg a kormánytól, amit a kabinet nem kíván vállalni. A bankoknak elsősorban a saját ügyfeleikkel kell megoldást találniuk – mondta Orbán. A megoldás nem veszélyeztetheti a hiánycélokat – hangsúlyozta. Bármilyen megoldás is születik, szerinte “zéró esélye” van annak, hogy egy bank ennek eredményeként rendezetlenül kivonul a magyar piacról.”
A Szabad Riport véleménye:
Akárhogy csűrik és csavarják, ezek között a törvényi, gazdasági és társadalmi keretek között, – soha nem jutnak el a végleges megoldásig. – Rendszerváltás kell!
Szocilalista rendszerváltás, – mely a társadalmi igazságosság helyreállítása mellett, megvalósítja az elszámoltatást is. – A külföldi tulajdonba került magyar otthonokat, (vagyis az elárverezett lakásokat), – vissza kell juttatni azoknak, akiktől elvették.
Magánbankokra a magyar népnek nincsen szüksége, - főleg külföldi tulajdonúakra nem. Ezek már bebizonyították, hogy csak nyomort és pusztulást hoznak az országra.
Magánbankokra a magyar népnek nincsen szüksége, – főleg külföldi tulajdonúakra nem. Ezek már bebizonyították, hogy csak nyomort és pusztulást hoznak az országra.
Csakis az új, a magyar állami tulajdonban lévő bankrendszerrel kezdhetünk neki újra felépíteni, – az idegen pénzügyi burzsoázia által szétrombolt országot.
SzRTI