2019.04.02. 19 óra 45 perc. Imák után.

Jézus: Drága Kislányom, köszönöm imáidat!
A mai napon II. Szent János Pál pápa halálának 14. évfordulóján, a szent misén, a szent pápa ereklyéje ott volt az oltáron. Nagy kegyelem és nagy megtiszteltetés ez. Szeretett pápám végig ott térdepelt Szent Édesanyámmal együtt az oltár előtt. Minden imátokat, kéréseiteket (közbenjárásaikat kérve), hallották, és imádkoztak értetek.
Ma a papokért, élő és meghalt papokért imádkoztatok. Szent pápátok a Mennyben nagy közbenjáró. Az Egyházért és a papságért ,a fiatalokért és a családokért is imádkozik. Nagy szükség van erre gyermekem, mert válságban az Egyház, nincs papi hivatás, a családok szétesőben, a fiatalok, mint szétszéledt bárányok vannak a világban. Sok imára , engesztelésre, böjtre, vezeklésre van szükség.
Szeretett pápám, Benedek pápa ereje már fogytán, imádkozzatok érte! Az ő szenvedése és imái fénye világít most csak Rómában. Támogassátok őt imáitokkal, különösen a Keresztes Imahadjárat imái segítenek ebben.
Drága Gyermekem! Az idő közel, amikor a hamis próféta teljes erejében munkálkodni fog. Ezért sokszorozzátok meg imáitokat. Legyetek kitartóak és állhatatosak. Olvassátok a Szentírást, amilyen gyakran csak lehet, tartsatok Szentségimádásokat, gyónjatok, áldozzatok tiszta lélekkel. A világméretű gyónás már a küszöbön van. A sokk, amit az emberiségnek el kell viselnie, megrázza a Földet. Készüljetek!
Most megáldalak a tiszta szeretet és az állhatatosság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.04.16. Imák után.

Jézus: Drága gyermekem Évikém! Sok idő telt el, hogy nem írtál. Mi azért folyamatosan beszéltünk és gyakran hallottad bensődben szavaimat.
Sok teendőd, elfoglaltságod, fáradságod megnehezítette az írást. Most, Nagykedden szent misén voltál, imaórát tartottál, erőn felül elláttad állapotbeli kötelességeidet, imádkoztál és mégis írsz. Köszönöm ezt az áldozatot. Az elmúlt idő testi és lelki fájdalmait elfogadtam, mert felajánlottad a bűnösök megmentéséért és a lelkek megmentéséért.
Kedves Gyermekem! Nagy várakozással készültél az április 5.-én Budapestre látogató Helmut Lungenschmid fiam előadására.Bizony jól gondolod, ő ugyanazokat az üzeneteket , jövendöléseket kapja, mint a jelen kor igaz prófétái, hiszen nem is mondhat mást, mert Szentlelkem sugallja azokat.
A világban történő események egyre radikálisabbak, egyre nyilvánvalóbban kifejezik, hogy az utolsó időket élitek. A gonosz tombol. A világban érezhető, tapintható a nyugtalanság, a zűrzavar a békétlenség.
Uram! Égett a párizsi Notre Dame!
Jézus: Gyermekem! Ellenségem minden olyan templomot, szent helyet el akar pusztítani, ahol Én jelen vagyok az Oltáriszentségben.Haragja a tetőfokára hágott. Látja,hogy nem tudja egészen elpusztítani az Egyházat,mert a Szent Maradék imád Engem az Oltáriszentségben. Imádkozik és engesztel.
Azonban kedves gyermekem sajnos ez nem elég! Nyomatékosan felhívom pap-fiaim figyelmét újra és most újra, maradjanak meg a Szent Hagyományok, a Szent Evangéliumok, a Szent Liturgia mellett! Ne engedjenek az eretnek új tanoknak, mert ezzel nagyon sok lelket visznek magukkal a pokol tüzére!
Uram! Egy kedves testvértől hallottam, hogy lehet Tőled az a kegyelmet kérni, hogy például egy könyvet el tudjak olvasni, vagy lefordítani anélkül, hogy azon az idegen nyelven beszélnék.Megvettem Helmut 2 könyvét és egy hanganyagot de sajnos nem tudok németül és nem tudom elolvasni, pedig nagyon szeretném megtudni mi áll benne.
Jézus: Imádkozz és várakozz!
Köszönöm Uram.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.04.17. 22 óra. Imák után

Jézus:Kicsi Gyermekem. Szeretsz-e?
Én: Szeretlek Uram.
Megtettél-e mindent ebben a szent böjti időben a fogadalmaid szerin?
Én: Nem Uram. Szégyellem magam miatta.
Jézus: Szeretnél-e nagyobb állhatatosságot?
Én: Igen Uram.
Jézus: Akkor böjtölj! Böjtölj hallgatással, böjtölj csenddel, csendesedj el testben és lélekben, merülj el szeretetemben. Figyelj minden szavamra amit bensődben mondok. Légy összeszedett és éber. Pénteken, Nagypénteken vízen és kenyéren élj! Csak Rám figyelj! Összpontosíts Szent Szavaimra, amit a Szentírásban olvasol. Ezek az Élet Igéi. Bölcsesség, szeretet és a tudomány kincsei vannak elrejtve bennük.Számítok rád. Jöjj velem ezen a nehéz úton, vigyük együtt a keresztet, légy a mai idők Cirenei Simonja. Vállalj áldozatokat, imádkozz a lelkekért, segíts felvinni Keresztemet a Golgotára, aztán ott térdepelj le Édesanyám mellé és imádkozz,mert nagy csapás közelít! Készülj fel gyónással, tartalékaidat töltsd fel!
A Szeretet szól hozzád gyermekem.Vigasztalj, mert gyötrődöm.Véres könnyeket sírok. Sok-sok lélek hull a pokolra. A sátán és aljas hadserege összevonta erőit. Minden Szent Angyalom és a szentek a Mennyben a küzdő Egyházért harcolnak. A lélekmentés legyen a legfontosabb az életedben. Imádkozz Benedek pápáért, mert napjai meg vannak számlálva. Az Én erőm és kegyelmem tartja életben.Sokat szenved, és imádkozik az Egyházért és a papokért.
Gyermekem! Készülj, mert Szentlelkem kiáradása nagyon közel van! Tisztítsd meg a lelkedet, hogy meglátogatásom idején örömmel köszönthesselek.
Most pedig megáldalak a tiszta szeretet és az állhatatosságkegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.04.19. NAGYPÉNTEK 21 óra.

Jézus: Köszönöm imáidat gyermekem!
Kicsi Évám! Most az "adás"-ról, az adakozásról, a nagylelkű, bőkezű adakozásról szeretnék beszélni neked.Te magad is szeretsz adni.Az adakozás akkor igazán értékes gyermekem, ha nem a feleslegedből, hanem a "szükséges"-ből, a "kell"-ből adsz. Amiről le kell mondani a mások javára. Amitől esetleg kevesebb lesz neked, valójában azonban több, mert a feltétel nélküli, jó szívvel adakozót szereti az Isten. Ezzel kincseket gyűjt a Mennybe.
Manapság divatos adni úgynevezett caritas adakozás, a humánusság zászlaja alatt. Ezek mögött gyakran meghúzódik a haszonvágy, a kizsákmányolás, a sikkasztás vagy a pénz szerzés ördöge.
Adni akkor jó, ha ezzel örömet okozol annak akinek adsz és örömet okozol magadnak is azzal, hogy adhatsz.
Vajon mi lehet az emberiség történetének legnagyobb ajándéka, adománya?
Igen, jól gondoltad gyermekem. Én magam, Jézusotok!  Önzetlenül, szeretettel, Önmagamat kiüresítve, ingyen odaadtam magam, keresztre feszítettek és ezzel, az emberiség összes adósságát kifizettem értetek. Ez a legnagyobb, a legnemesebb a legtisztább a legtökéletesebb ajándék.
Most NAGYPÉNTEKEN,amikor a Keresztutat jártad később a 15 órai szertartáson imádkoztál, majd hódoltál a Szent Kereszt előtt, megcsókoltad a Szent Oldalamon lévő Sebet, kicsit enyhítetted szenvedésemet, fájdalmaimat, amit nap mint nap el kell viselnem az emberiség hálátlansága miatt. Véres könnyeket hullatok, mert sok-sok ember nem ismeri, vagy nem fogadja el ezt a nagy ajándékot, Kereszthalálomat,pedig értékes Vérem minden emberért ömlött a Keresztfán.
Egyedüli vigaszom, az engedelmes, gyermeki szívvel, az igaz hittel, lángoló szeretettel imádkozó Maradék, Szent Maradék, akik felveszik Keresztemet, ezt az ajándékot és úgy követnek Engem.
Most pedig Gyermekem! Megáldalak az állhatatosság és az erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.