2014. április 30., szerda

Így látja az Európai Bíróság a magyar devizahiteleket


Az Európai Bíróság szerint a magyar bíróságok vizsgálhatják, hogy tisztességes volt vagy sem a devizahiteles szerződéseknél az árfolyamrés kikötése, a testület szerint azonban a kérdést a Kúriának kell eldöntenie.
Az Európai Bíróság szerint mindig az adott ügyben eljáró bíróságnak kell meghatároznia, hogy egy szerződéses kikötés a megállapodás elsődleges tárgyának számít vagy sem, ebből következően pedig vizsgálhatja a bíróság a kikötés tisztességtelenségét vagy éppen ellenkezőleg. Jelen esetben, a Kásler-ügyben tehát a Kúriának kell ezt meghatároznia.
A luxembourgi testület, ha el nem is döntötte a Kúria helyett, hogy a devizahitelek esetében az árfolyamrés minek számít, azt azért megmondta, hogy ő mit tekint a szerződés elsődleges tárgyának – az alapján pedig az árfolyamrést nem tekinti annak. Az Európai Bíróság úgy látja, a hitel díjához, törlesztéséhez közvetlenül csak a forint és a svájci frank közötti átváltási árfolyamnak a törlesztőrészletek kiszámítása céljából történő meghatározása kapcsolódik, a szerződés ugyanakkor nem ír elő a hitelező által nyújtandó átváltási szolgáltatást.
Márpedig ilyen szolgáltatás hiányában a vételi és az eladási árfolyam közötti különbözetből eredő pénzügyi teher, vagyis az árfolyamrés, amelyet a kölcsönvevőnek kell viselnie, nem tekinthető valamely szolgáltatás ellenszolgáltatásaként fizetendő díjazásnak. Ebből az következik, hogy nem tekinthető a szerződés elsődleges tárgyának és így vizsgálható, hogy tisztességes volt vagy sem.
Ami az érthetőséget illeti: az Európai Bíróság úgy látja, nem elég, ha egy szerződési kikötés pusztán az alaki és nyelvtani szempontból érthető. A kölcsönszerződésnek átlátható módon kell feltüntetnie a külföldi pénznem átváltási mechanizmusának okait és sajátosságait.
Magyarán: a devizahiteles megértette-e, hogy akkor is többet fizet majd vissza annál, mint ami pusztán a hitel kamatából és egyéb költségeiből következik, ha az árfolyamok nem változnak a futamidő alatt. Az árfolyamrés ugyanis jellemzően 2-3 százalék volt, vagyis ennyivel mindenképpen többet kellett visszafizetnie a devizahitelesnek.

A szerződések kijavításával, a tisztességtelen és így semmis elemek korrigálásával kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az nem ellentétes az uniós irányelvvel, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, a magyar bíróságok belenyúlhatnak a megállapodásokba.
póka
A luxembourgi testület véleményét a Kúria kérte ki az úgynevezett Kásler-ügyben: Kásler Árpád (az azóta létrehozott Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője) és felesége 2008-ban vett fel 14,4 millió forint, svájcifrank-alapú hitelt az OTP-től.
Káslerék 2010-ben fordultak bírósághoz, mert a bank kölcsönük folyósításakor devizavételi árfolyamon számolta forintra tartozásukat, míg később, a hitel törlesztésekor az aktuális havi részletet devizaeladási árfolyamon állapította meg.
A kettő különbsége az úgynevezett árfolyamrés, amelynek alkalmazása Káslerék szerint tisztességtelen, és ezért a vonatkozó szerződési kikötés is semmis. Az adósok emellett azt is kifogásolták, hogy a bank a jelzáloghitelhez kapcsolódó kezelési költséget is devizában tartja nyilván, így annak forintban számolt összege az árfolyamtól függően változik.
Káslerék első fokon mindkét kérdésben nyertek, másodfokon azonban már csak az árfolyamrés tekintetében adott nekik igazat a bíróság. A hitel felvételénél alkalmazott vételi és a törlesztésnél figyelmbe vett eladási árfolyam közötti különbség akár 5-6 százalék is lehetett (az OTP esetében ennél kisebb volt).
A bíróság szerint pont ezért volt tisztességtelen az árfolyamrés alkalmazása, mert így nullaszázalékos kamat és kezelési költség, illetve változatlan devizaárfolyam mellett is ennyivel többet kell visszafizetnie az adósnak. Így jutott el az ügy 2012-ben a Kúriához, amely tavaly januárban kért jogértelmezést az Európai Bíróságtól.
A magyar legfelsőbb bíróság azért fordult Luxembourghoz, mert egy uniós irányelv előírja, hogy a szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételek érvénytelenek, s így nem rónak kötelezettséget a fogyasztókra. Az európai előírás szerint azonban a szerződés elsődleges tárgyával, így például az árral, díjjal kapcsolatban a tisztességtelenséget nem lehet vizsgálni, amennyiben a feltételek világosak és érthetőek voltak.
hirdetés
A Kúria ezért egyrészt arra volt kíváncsi, hogy az árfolyamrés a devizahiteles szerződés elsődleges tárgyának számít-e, és ha igen, mikor tekinthető az ilyen feltétel kellően világosnak és érthetőnek. A Kúria azt is tudni akarta, hogy ha egy tisztességtelen feltétel elhagyása miatt a szerződés teljesítése ellehetetlenül, a bíróság kiegészítheti, módosíthatja-e a megállapodást annak érdekében, hogy a szerződés teljesítését helyreállítsa.
(NOL)


Az Európai Bíróság 2014. április 3o. döntése – Vélemény

A döntés szerint nem tisztességes a laikus adós számára nem átlátható szerződés, azaz az ebben a tartalmi részben tisztességtelen:
Az eddig megismert különböző bank által szerkesztett kölcsönszerződések szövegezése minden csak nem egyértelmű és nem világos. A különböző jogi, pü, és közgazdasági fogalmakkal, képletekkel teletűzdelt szerződés véleményünk szerint, úgy ahogy van teljes terjedelmében tisztességtelen.
A szerződések szövege olyan bonyolult és olyan szakzsargont tartalmaz, amelyhez az átlagos műveltségű adós megértési képessége kevés.
Hogy mennyire bonyolult a szerződési tartalom mi sem mutatja jobban, hogy a legtöbb esetben a bank maga sem tudja pontosan kiszámolni az aktuális tartozást, és nem tudja bizonyítani a változás számtani mértékét.
Az árfolyamrés, mint ellentételezés nélküli ellenszolgáltatás:
A bíróság véleménye szerint ez lehet tisztességtelen feltétel.
Az árfolyamrés a Kúria korábbi döntése értelmében a kölcsönösszeg része. Ha tisztességtelen figyelmen kívül kell hagyni.
Ez esetben a hazai jog szerint nincs meghatározott kölcsönösszeg megjelölve a szerződésben, amely a korrigálhatatlan semmisséget vonja maga után.
A határozott kölcsönösszeg megjelölése a szerződő felek kizárólagos joga, amelyet helyettük még a bíróság sem pótolhat.
Erre a magyar jog sem ad lehetőséget.
Ha eltekintünk attól, hogy az EU Irányelv sem engedi meg a bírósági módosítást, csak a tisztességtelen részek kihagyását, úgy a Kúria utólagos módosításának a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján is nehézségei lesznek, mert a jogszabály kötöttsége miatt a szerződések problémás köre az árfolyam és „tettestársai” az üzleti kockázat körébe tartoznak, amely nem ad alapot a módosításra.
A szerződések minden törvényes eszközzel történő életbetartásának igénye:
Az EU Bíróság véleménye szerint minden megoldás jobb a semmisség megállapításánál, mert az az adóst lehetetlen helyzetbe hozza, az egyösszegű visszafizetés miatt.
Azt gondoljuk, hogy ez a megállapítás nem lett kellően végig gondolva:
Ha szerződés korrigálhatatlanul semmis, azt a szerződést szerkesztő bank okozta, amely annak minden következményét viselni köteles – beleértve a kártérítésért való felelősséget is.
Semmis szerződés esetén az eredeti állapot helyreállítása helyett eredeti feltételek szerinti elszámolásnak is lehet helye a Polgári Törvénykönyv 237.§.(2.) bekezdése alapján.
Ez az alábbiak szerint alakulhat:
Az Adós az eredetileg felvett kölcsönösszeg és az által eddig bármilyen címen kifizetett összeg különbözetével felel, mint első lépés.
Ha kára is keletkezett és azt tudja bizonyítani, pl. nyomott áron értékesített ingatlan, azt a károkozó bankra háríthatja, csökkentve ezzel tartozását vagy adott esetben megszüntetve azt.
A Polgári Törvénykönyv káronszerzés tilalma alapján még az sem kizárt, hogy ilyen esetekben a bank a fennmaradó tartozás összege után kamatot sem követelhet.
A döntés alapelve, hogy a hazai bíróság biztosítsa a szerződé felek szerződésbeli egyensúlyát, azaz azt, hogy azok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek.
Véleményünk szerint ez akkor valósulna meg, ha a szerződés az eredeti feltételekkel lenne teljesíthető, kiiktatva a formális árfolyamváltozás alapján utólagosan kifizettetett árfolyam különbözeteket, illetve beszámítva azokat a tartozásba.
A Kúriát a benyújtott felülvizsgálati kérelem korlátai kötik, azon túl nem léphetett. Kérelem hiányában nem volt vizsgálva az EU Bíróság előtt a devizaalapúnak nevezett hitelek minősítése, azaz az, hogy devizahitelnek vagy forinthitelnek minősülnek, amelynek meghatározó jelentősége lehet az adósok terhei tekintetében.
Nem lett a vizsgálat tárgyává tárva, hogy a bankok kellő időben a Svájci Nemzeti Bank Elnöke által figyelmeztetve lettek a magyarországi tömeges szerződésbedőlés veszélyére és hogy ennek figyelmen kívül hagyása milyen mértékben teszi felelőssé őket.
Nem lett az EU Bíróság elé előzetes kérdésként feltéve az az EU Irányelv alkalmazása vagy figyelmen kívül hagyása sem, amely szerint ingatlangarancia esetén a kölcsönszerződés egyoldalúan nem módosítható… És még 6-8 egyéb támadható jogi kérdés.
Budapest 2014.04.30. – Dr. Czirmes György

Tornádó után özönvíz az USA-ban (videó)


Tovább folytatódik az extrém időjárás az Egyesült Államok középső és déli államaiban.
Florida és Alabama területén több tucat embert kellett kimenekíteni otthonából, mivel a hirtelen lezúduló csapadék miatt több helyen áradások alakultak ki. Sokan az autójukba rekedve vártak a mentőalakulatokra.

Keddben 50 centiméternyi csapadék hullott, és az előrejelzések szerint az áradásokkal sújtott területen a következő napokban sem fordul kedvezőbbre az időjárás.

http://koponyeg.hu/hireso/812-tornado-utan-ozonviz-az-usa-ban-video-

Kína új megállapodásokkal ellensúlyozza a nyugati szankciókat


Peking moszkvai nagykövete kinyilvánította, hogy Kína ellenez minden, Oroszország ellen meghirdetett szankciót, és azok semmilyen vonatkozásban nem érintik a két ország kapcsolatát.
A nagykövet emellett azt is elmondta, hogy az ukrán helyzetre nem megoldás, ha az Európai Unió és az Egyesült Államok egy másik ország ellen hirdet szankciókat. Li Hui kínai nagykövet elmondta, hogy a konfliktust az ukrán lakosság bevonásával kell rendezni, nem Oroszország elleni intézkedésekkel.
Li Hui, Kína moszkvai nagykövete
Washington hétfőn jelentette be, hogy további 7 magas rangú orosz tisztviselő nevével és 17 orosz vállalat megnevezésével bővítették az Oroszország elleni szankciókat. Másnap az Európai Unió igazodott Washington lépéséhez, az EU 15 orosz és ukrán személy nevével bővítette a "feketelistát". Mindez kiválóan mutatja, hogy az Európai Unió politikáját Washingtonból diktálják.
A kínai külügyminiszter is nyilatkozott ennek kapcsán, elmondása szerint a szankciók semmit nem változtatnak az ukrán helyzeten, csak tovább mérgesítik a keleti és nyugati nagyhatalmak közti viszonyt.

Li Hui nagykövet azt követően bejelentette az orosz-kínai gazdasági kapcsolatok további bővítését. Vlagyimir Putyin orosz államfő májusban Kínába utazik, ahol több kétoldalú megállapodásra vonatkozó szerződést fognak aláírni. Ennek részét képezi a nyugat által rendelt mennyiségen feletti -túltermeléses- orosz gáz Kína általi felvásárlása. Kína nem csak ellenzi a Washington által hirdetett szankciókat, de azonnali ellenintézkedéseket tett, hogy a szankciók a lehető legkisebb mértékben érintsék az orosz gazdaságot.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/kina-uj-megallapodasokkal-ellensulyozza-nyugati-szankciokat


Tornádó Nagykamaráson

Tornádó alakult ki a Békés megyei Nagykamaráson. Észlelőnk rögzítette a forgószelet.
2014. április 30-án, szerdán 12 óra körül heves zivatar alakult ki a Békés megyei Nagykamarás térségében. A zivatarcellában tornádó alakult ki.
A képek tanúsága szerint a Magyarországon ritka képződmény valóban elérte a talajt.
A tornádót Békéscsabáról is meg lehetett figyelni, több kép is készült róla. A tornádó mellett cseresznye nagyságú jégeső pusztított. A jégverés mellett további károkat okozhatott a heves forgószél. 
A tornádó pusztító erejű forgószél, mely a földfelszínnel érintkezik, és amelynek forgási sebessége akár az 500km/h-t is elérheti. A földfelszínt el nem érő tölcsért tubának hívjuk.
Várjuk képeiteket, élőben figyeljük a heves eseményeket a Köpönyeg Percről percre oldalán.http://koponyeg.hu/hireso/811-tornado-nagykamarason

Turcsinov bevallotta; nem tudják irányítás alatt tartani Kelet-Ukrajnát


Az ukrán hadsereg teljes készültségben van „egy orosz invázió fenyegetése” miatt, nyilatkozta Alekszander Turcsinov, illgitim "ukrán államfő". „A fegyveres erőink teljes készenlétben vannak. Oroszország kontinentális háborút indítana Ukrajna ellen”, Turcsinov mindezeket a regionális vezetők tanácsán mondta. Ugyanebben a beszédében bevallotta, hogy a kijevi kormány nem képes irányítás alatt tartani az ország keleti részében fennálló helyzetet.
A nyugati országok által kineveztetett államfő a Kijevhez hűséges "regionális milíciák" felállításának felgyorsítására szólította fel a hallgatóságot. „Képesnek kell lennünk hamar mozgatnunk ezeket az egységeket más régiók támogatásának érdekében egy ilyen fenyegetéssel szemben”. Turcsinov beismerte, hogy Kijev egyszerűen képtelen kordában tartani a lázadó keleti régiókat, és megismételte korábbi vádjait, miszerint néhányan a bűnüldözésben együttműködnek a "terroristaszervezetekkel”. A Kijevi hatóságok ezen a néven illetik a kormányellenes tüntetőket, akik anyanyelvük törvényen kívül helyezése miatt kezdtek tüntetni, majd Kijev teljes érdektelensége miatt kormányépületeket foglaltak el Kelet-Ukrajnában. „Legfőbb feladatunk megfékezni a terrorista fenyegetés átterjedését Ukrajna többi részére”.
Olekszandr Turcsinov, az atlantisták helyi komisszárja, volt narancsos-forradalmista
Turcsinov felszólítása a "regionális milíciák" gyors felduzzasztására a gyakorlatban azt jelenti, hogy újabb amerikai csapatok érkeznek az országba. Kijev mindeddig a Greystone amerikai katonai vállalat zsoldosait használta a stratégiai létesítmények védelmére. Mint kiderült, az amerikai csapatok részt vesznek az Ukrán Nemzeti Gárda és a gárda irányítása alatt lévő "regionális milíciák" szervezésében.
Korábban az államfő azt nyilatkozta televíziós adásban, hogy a keleti helyzet „tétlenséget, tehetetlenséget és néha árulást bizonyít” és megfogadta számos ottani tisztviselő elbocsátását. Turcsinovot a Washington által lefizetett képviselők "választották meg" államfőnek február végén, miután fegyveres hatalomátvételt hajtottak végre a nyugat által pénzelt szélsőjobboldallal és országos hajtóvadászatot rendeztek a törvényes megválasztott, legitim ukrán államfő, Viktor Janukovics ellen.
Mostanra egyértelművé vált, hogy az atlantista puccs szervezői nem tudják átvenni az irányítást az ország egésze felett. Nyugat-Ukrajnában a szélsőjobboldali aktivistákból és bizonyos "US citizen"-ekből álló Ukrán Nemzeti Gárdával tartják ellenőrzés alatt a városokat, de Kelet-Ukrajnában helyi szinten átvették a hatalmat az ukrajnai orosz civilekből szerveződő népi milíciák.
Korábban az ukrán hadseregben is szakadás következett be. Kijev nem rendelkezik megfelelő mennyiségű hűséges katonasággal, hogy végrehajtsa a felkelők számára ígért "megleckéztetést". Több alkalommal a tüntetők ellen küldött csapatok átpártoltak, átadták fegyvereiket és páncélozott járműveiket a lázadóknak. Turcsinov fenyegetőzése a teljes tehetetlenségnek tudható be, valószínűleg Kijev nem is tud fellépni a kelet-ukrajnai lázadások ellen, míg nem érkeznek meg az újabb amerikai csapatok.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/turcsinov-bevallotta-nem-tudjak-iranyitas-alatt-tartani-kelet-ukrajnat

Nagy a baj fajtársak!-vonyitotta Turcsinov


Fajtársak! Hordánk nem képes ellenőrizni a Donyeckben kialakult helyzetet – ismerte el Turcsinov vezérhiéna ma délelőtt Kijevben, ahová összecsőditette a regiók alfáit. Olekszandr Turcsinov rendkívül veszélyesnek minősítette a helyzetet a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyékben, orosz katonai beavatkozás veszélyéről vinnyogott, és elszűkölte, hogy az ukrán fegyveres erőket “teljes harckészültségbe” helyezték.
Fotó: AFP / Yury Kirnichny
Az Unian hírügynökség beszámolója szerint a kijevben trónoló vezérhiéna aképp sopánkodott, hogy “ma ebben a városban (Donyeckben) a hatalom nem képes ellenőrizni a helyzetet, ahogy Donyeck megye más részein sem”.
Tajtékzott egy sort, hogy Luhanszkban is elfoglalták az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a főügyészség, és a megyei állami hivatal épületét. A megye más városaiban is hasonló a helyzet.
Szlavjanszk városát teljes mértékben az Oroszországból érkezett “terror- és diverzáns csoportok” tartják ellenőrzésük alatt – hörögte vacogó fajtársainak.
Turcsinov kesergett egy verset amiatt, hogy az említett két megyében az ukrán fegyveres erők nem képesek ellenőrizni a helyzetet. Tétlenséggel, ügyefogyottsággal, és helyenként árulással vádolta meg a helyi rendvédelmi erőket.
Rávicsorgott a megyei kormányzókra, hogy bármi áron, de akadályozzák meg, hogy az események átterjednek Ukrajna középső és déli területeire. “Nem ereszthetjük el a nehezen megszerzett, és már a megbizó által le is előlegezett zsákmányt”-csahogta a végülis hiteles helyzetelemzést borsódzó háttal végighallgató helyi hordafőnököknek, akikre egyáltalán nem hatott bátoritólag a falkavezér beismerése. Kiváltképp nem azok ismeretében, hogy Délkelet-Ukrajna számos nagyvárosában hirdettek az “antimajdanisták” hiénavadászatot.
(B-R )


A NATO katonai beavatkozást kezd Ukrajnában


A Kijev városi adminisztráció a mai nap folyamán kiadott egy figyelmeztetést, miszerint az ukrán fegyveres erők szerdán éjjel hadgyakorlatot tartanak a főváros központjában. A kormány katonai alakulatok és nagyobb haditechnikák mozgására hívta fel a lakosság figyelmét. Mindazonáltal a hadgyakorlat célját és várható időtartamát nem közölték.
Gondolhatnánk, hogy Kijev a Jobboldali Szektort és más fél-katonai fegyveres csoportokat akar kifüstölni a városból. Csakhogy a Védelmi Minisztérium órákon belül kiadott egy közleményt, miszerint nem terveznek hadgyakorlatokat a város területén. A nyilatkozat szerint a Kijevben tartott hadgyakorlatnak nincs köze az ukrán Védelmi Minisztériumnak és az ukrán fegyveres erők főparancsnokságának.
A Védelmi Minisztérium szerint az ukrán hadsereg csapatai a laktanyákban és katonai létesítményekben tartózkodnak, ott is maradnak, és jelenleg nincs indokuk katonákat vezényelni a fővárosba.
Olekszandr Turcsinov illegitim "államfő" szerint a hadsereg teljes készültségben van. Ha nem az ukrán hadsereg tart hadgyakorlatot Kijevben, akkor ki? Turcsinov elmondása szerint nem tudják ellenőrzés alatt tartani Kelet-Ukrajnát, emiatt sürgette a "regionális milíciák" személyi állományának felöltését. Ha ezt nem az ukrán hadsereg végzi, és nem civilek besorozásával történi a milíciák feltöltése, nem kell találgatnunk sokat - a NATO alakulatok épp most vonulnak be Kijevbe, az ukrán hadsereg által rendszeresített egyenruhát viselve.
Korábban napvilágra jutott egy videofelvétel, melyen látható, hogy a kelet-ukrajnai felkelők által elfogott "ukrán rendőr", aki ukrán rendőri egyenruhát visel, nem beszél se ukránul, se oroszul, viszont annyit ki lehet venni a beszédéből, hogy ő egy "US citizen" (amerikai állampolgár). Úgy tűnik, a NATO katonai beavatkozást kezd Ukrajnában, az ENSZ BT felhatalmazása nélkül, melyet azzal akarnak kikerülni, hogy a NATO csapatok az ukrán hadsereg egyenruhájában jelennek meg Kijevben.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/nato-katonai-beavatkozast-kezd-ukrajnaban

Az amerikai külügy háborúba sodorja Magyarországot


Mondhatni; kibújt a szög a zsákból: John Kerry amerikai külügyminiszter az USA globális vezető pozíciójáról vizionált, amit szerinte akkor fog elveszíteni Amerika, ha nem ragadják meg "az ukrán helyzet adta lehetőséget". Kerry szerint a NATO-nak vissza kell térnie eredeti céljához, ami Oroszország visszaszorítása volt, emellett az USA-nak arra kell törekednie, hogy Európát Washingtonhoz hozza közelebb és távol tartsa Moszkvától.
Kerry szavai az első magas politikai elismerése annak, hogy Washington Európa gyarmatosítását akarja és Moszkva közelébe, lehetőleg Moszkvához minél közelebb akarja tolni a NATO haderőt, hogy az orosz nagyhatalmat nyomás alatt tartsa. Mindeddig a diplomácia bárgyú álarca alatt zajlott a nagyhatalmak érdekszférája közti átmenet. Most Kerry elismerte, hogy a NATO fenyegetést jelent Oroszországra, Európát pedig egyszerű gyarmatnak tekinti, amit Oroszország visszaszorítására használna.
Mindezek után még mindig európai integrációról beszélünk, tagja vagyunk a NATO-nak és az Európai Uniónak? Felháborító, hogy az amerikai politika egyszerű eszköznek tekinti Európát és benne Magyarországot. Meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, mely az amerikai nagykövet számonkérésével kezdődik, majd nem megfelelő magyarázat - és bocsánatkérés - esetén haladéktalanul népszavazást kell tartanunk a NATO-ból kilépésről!
Washington bevallottan háborúra készül Oroszország ellen. Az a magyar kormány, ami Washingtonra mint szövetségesre és iránymutatóra tekint, háborúba sodorja a magyar népet.
Hazaárulók, kollaboránsok nem maradhatnak hatalmon hazánkban, most itt az alkalom, hogy a geopolitikai átrendeződés adta lehetőséget a hazaárulók eltávolítására megragadjuk. Magyarországnak végleg le kell számolnia az atlantizmussal, végre kell hajtani a teljes atlantista politikai elit elszámoltatását az állami vagyon elherdálásáért és hazánk teljes kiszolgáltatásáért, amit együtt, 32 év alatt vittek véghez, Washington szolgálatában.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/az-amerikai-kulugy-haboruba-sodorna-magyarorszagot

Megszüntetik a kézírás oktatását az Egyesült Államokban

Egy 2010-es oktatásügyi ajánlás alapján megszüntetik a kézírás oktatását az Egyesült Államokban – számol be a Wall Street Journal.
A tagállamok közül egyedül Indiana a kivétel, ám ősztől ott is el kell kezdeniük gépelni tanulni a harmadikosoknak, akinek három év múlva vizsgázniuk kell a tanultakból. E mellett az indianai gyerekek már egyetlen vizsgájuk esetén sem írhatnak kézzel, a házi feladatokat is kizárólag számítógép segítségével készíthetik el.Egy tavalyi szövetségi irányelv úgy fogalmaz, hogy a modern kor gyerekeit már nem szükség megtanítani a kézírásra, helyette az aktuális kihívásokra kell összpontosítani, aminek középpontjában az informatika található.Egy oktatásügyi tisztségviselő szerint a gyerekeknek számos egyéb fontos dolgot meg kell tanítani. Véleményét nem mindenki osztja. Sok pszichológus és tanár szerint a kézírás oktatásának mellőzése rombolja a személyiségfejlődést, ami nagyban függ az egyedi kézírás kifejlesztésétől is. Közben elismert amerikai pszichológusok képesek olyanokat nyilatkozni, hogy bőven elég a gyerekeknek a saját nevüket leírni kézzel, minden más nyugodtan mehet mobilon, tableton, PC-n.
(filantropikum )

Putyin: végig az USA mozgatta az ukrán eseményeket


Vlagyimir Putyin orosz államfő kijelentette, hogy mindvégig az Egyesült Államok állt az ukrán események mögött, de mostanra rádöbbentek, hogy a művelet sikertelen volt és már visszavonulnának. "Ami most történik, az mutatja, ki tervezte a folyamatokat már a kezdetektől Ukrajnában. De a kezdetekkor az Egyesült Államok még a háttérben maradt." Putyin elmondása szerint az USA mindvégig a háttérből szervezve lázította az ukrán ellenzéket. Erre legjobb példa, hogy a tüntetések kezdetekor máris amerikai politikusok jelentek meg Kijevben, beszédeket tartottak a tüntetőknek, "tárgyaltak" az ellenzékkel.
Putyin elmondta, ha az USA tovább folytatja az általa csak szankcióknak nevezett intézkedéseket, Oroszország fontolóra fogja venni, kinek milyen részesedése lehet az orosz gazdaság stratégiai ágazataiban. Az államfő kijelentése nem csak az olajszektorra vonatkozik, bár a szankciók miatt nyilvánvalóan azt fogja érinteni először. A nyugati cégeknek számos területen kisebbségi részesedésük van az orosz energetikában. Bár a nyugati szankciók mindeddig hatástalanok voltak, több nagy nyugati céget is bedönthetne, ha Oroszország államosítja a részesedéseiket. Putyin szerint sorra fogják venni, milyen nagy cégek milyen szerepet játszanak az egyes szektorokban, és ha arra a következtetésre jutnak, hogy egy a szankciókat irányelvnek tartó nyugati cégnek túl nagy részesedése van, azt ki fogják venni a kezükből.
Több nagy amerikai cég is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ilyen például az Exxon Mobil és a Chevron Corp. Az Exxon Mobil Szahalinban tulajdonol 85000 hektár területet, a Rosznyeft olajvállalat területeiből pedig 11,3 millió hektárt tulajdonol. A Chevron Corp-nak 15%-os részesedése van a Kaszpi Vezetékhálózat konzorciumában, ami Kazahsztánból szállít olajat Oroszországon keresztül a Fekete-tengerre.
Hétfőn az USA a szankciók újabb lépcsőfokát hirdette meg, ami Putyinnal kapcsolatban lévő orosz üzletembereket vett célba. Igaz, ez valós gondot nem okoz az orosz gazdaság számára (sem pedig Vlagyimir Putyinnak), éppen itt az ideje, hogy valaki rádöbbentse az Egyesült Államokat, hogy egy hanyatló nagyhatalom jobb, ha nem akar erőpozícióból tárgyalni a felemelkedő nagyhatalmakkal. Az Egyesült Államok nem hajlandó feladni világuralmi törekvéseit, bár erre már se katonai, se gazdasági alapjai nincsenek. Egyetlen következménye ezeknek a szankcióknak annyi lesz, hogy Moszkva válaszként csődbe visz néhány amerikai vállalatot, ha az USA továbbra is a világpolitika középpontjának képzeli magát.
Putyin elmondása szerint a nyugati szankciók nem elsősorban Oroszországot célozzák, hiszen mind az európai, mind pedig az amerikai vezetők tisztában vannak vele, hogy Oroszországra nem tudnak hatni erő alkalmazásával. Az államfő szerint ezek a szankciók kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a posztszovjet térség államait elriasszák az Eurázsiai Uniótól és a vámunióba csatlakozástól. Pedig erre szintén nincs a nyugatnak lehetősége. Oroszországban a nyugati cégek helyét nagyon hamar át fogják venni az új gazdasági és politikai unió nagyvállalatai, ami épp ellenkezőleg hat az Eurázsiai Unió felépítését övező munkálatokra, mint azt a nyugat akarta. A nyugati szankciók ahelyett, hogy lassítanák, fel fogják gyorsítani az integrációs folyamatot, és a posztszovjet térség Oroszországgal együtt egymásra utaltságban tud majd elszakadni a nyugattól.

http://www.hidfo.net/2014/04/30/putyin-vegig-az-usa-mozgatta-az-ukran-esemenyeket


„Mégis, kinek az élete?”

Don Csányi az InfoRádióban tegnap kinyilatkoztatta: Magyarország márpedig nem jogállam, nem banánköztársaság, hanem bankárköztársaság! Az alattvalók pedig ne fickándozzanak a hálóban: tessék csendesen és kulturáltan elpusztulni!
Don csányi XXI. századi értelmet ad a genocídium fogalmának: közel négyezer öngyilkos; tízezrekben mérhető földönfutóvá tett magyar család az eredménye EDDIG a hatályos magyar jogrend megcsúfolásának.
Drága hungaro-keresztapám!
Eddig nem érdekelt, mi lesz a bűnözők sorsa – hisz én egy lökött eredmény-érdekelt civil vagyok: nem ítélek, és nem is ítélkezem – de egyre inkább vágyom arra, hogy ezeket az emberszerűeket bilincsben és rabruhában láthassam.
Csányi Sándor!
Egy civil körökben ismert jó ember írta a közelmúltban:
A szerződés szentsége a becsület és az adott szó szentsége. Ezekben az ügyekben általánosságban becsületről, tisztességről beszélni a pénzügyi intézményeket illetően nem lehet. A pénzügyi intézmények évek óta gyakorolt arrogáns, pöffeszkedő, a társadalom széles rétegeit semmibe vevő viselkedése társadalmi és politikai rendszerünk tünete. Ennek széles társadalmi összefogással és a vezető elit cseréjével lehet gátat szabni.
Sajnos, hiába van igaza teljes mértékben, miközben a magyar valóságban az én tisztán jogi apró lépéseim is „radikálisnak” minősülnek.
DE!
Hiába hoz a hatalom olyan jogszabályokat, amelyekkel megpróbálja kifogni a szelet a tiltakozók vitorlájából, mert egy POLGÁR sohasem fogja eltűrni a jogainak sárba tiprását, megszentségtelenítését.
Egy feudális-dzsentri hatalom így hiába „alkot új törvényt”, azzal csak az időt húzhatja, miközben semmit nem old meg.
Az ébredő, alakuló magyar polgárság
(mert valljuk be, eddig nem volt, és ma sincs még értékelhető nagyságrendben a polgáraink száma) már nem csupán a kötelességeivel, hanem a JOGAIVAL és a LEHETŐSÉGEIVEL is kezd megismerkedni. Persze, könnyebb lenne a helyzet, ha a magyar értelmiség nem kollaboráns-alattvaló lenne, hanem független, önjáró, a társadalmunk fejlődésének motorja. Ma még sajnos ez a polgári réteg csupán menekülő-emigráns helyzetben van. Nem érzi, de nem is érezheti a társadalmi felelősségét. Visszatérve a mi keresztapánkra, és fehérgalléros bankárbűnözőinkre: lehettek volna belőlük ÚJ társadalmat alkotó POLGÁROK, de nem lettek, mert elszívta őket a mohóság, az „eredeti tőkefelhalmozás”, a mások kárára meggazdagodás varázsa. Ezek a csaló bankárok – Csányi Sándor, Felcsuti Péter, Patai Mihály, Gyuris Dániel, Török László, Papp Edit, Erdei Tamás, Csicsáky Péter, továbbá minden további FEL NEM SOROLT, de bizonyíthatóan ÉRINTETT, deviza alapú jogügylettel foglalkozó pénzügyi szolgáltató szervezet BŰNÖZŐ egyszemélyi felelős vezetője – nem éltek, hanem csúful visszaéltek a ziccerhelyzettel. Beírhatták volna a nevüket a magyarság történelmébe, mint akik megalkották a magyar pénzügyi jogállamiságot, ami valljuk be még sohasem volt! Ők azonban „aprópénzre” váltották a lehetőséget, és megírták a mai magyar jogszabályokat. Mielőtt bárki azt vetné a szememre, hogy nem ők, hanem a parlament, kérem higgadjon le, és gondolkozzon.
Nem csak a devizás sirámainkról van szó, hanem az egyoldalú banki előnyre épített pénzügyi jogrendünkre; a bajbajutottak segítése helyett a sárba tiprásukra, a mindenkit érintő közpénz herdálásra.
Civilként nem ítélkezem, csak kérdéseket fogalmazok meg.
Létezik-e Magyarországon hatékony bankfelügyelet?
Létezik-e Magyarországon pénzügyi fogyasztóvédelem?
Létezik-e Magyarországon gátja a hatalmi bankárlobbinak?
Lehet-e Magyarországon megvédeni a polgárok tulajdonát, egzisztenciáját?
Normális-e az az állapot, hogy az ügyészség a magyar polgár és a magyar állam védelme helyett, a bűnözök kimosdatásán fáradozik?
Normális-e az az állapot, hogy a magyar kormányzat a „devizaadósok megsegítése” címén, a közpénzből a banki extraprofitot támogatja, az igazságszolgáltatás helyett,
Normális-e az az állapot, hogy a bankok nem hajlandóak senkinek sem elszámolni a befizetett pénzével?
Normális-e az az állapot, hogy a bankok soha nem adtak számlát a devizahiteleseknek?
(A deviza egyenleg kimutatás, amit „számlaként” kibocsátottak, csak valótlan fiktív számla lehet, hiszen mi sohasem fizettünk devizában!)
Normális-e az az állapot, hogy a NAV egy cca. 2-3 EZER MILLIÁRDOS adócsalás sorozatot nem is akar kivizsgálni?
Normális-e az az állapot, hogy a bankárok, közjegyzők, végrehajtók évek alatt folyamatosan megszeghetik büntetlenül a hatályos magyar polgári, büntető, és adó törvényeket?
Én tudom a választ e kérdésekre, és bárkivel kiállnék egy nyilvános vitára!
Sajnos, ...az országos orgánumok „elhallgató- titkoló” tevékenysége tökéletesen működik.
MÉG. Még, mert az internet még szabad. 

Menyhért Péter 2014. április 30.

Toporzékol a Népszabadság Lukasenko elnök miatt!


“Nyugodt helyszínre, Minszkbe érkezett tegnap Vlagyimir Putyin orosz és Nurszultan Nazarbajev kazah elnök. Kedden tartották meg ugyanis a fehérorosz fővárosban a vámunió és az Eurázsiai Gazdasági Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját.
Ez utóbbinak az alapszabályzatát most kellene végleges formába önteniük az elnököknek. A tárgyaláson természetesen nem vesz részt Ukrajna, amelynek új kormánya Európát választotta a Putyin által javasolt Eurázsia helyett. De nincs ott Örményország sem, amely ugyan inkább a vámunió előnyeit és biztonságát választotta a bizonytalan és távoli EU helyett, de azért most aligha szeretne végképp elkötelezettnek látszani.
minszk
A fehéroroszok azonban nem mozdulnak, Minszkben nem lesz Majdan, vagyis tömeges tiltakozás a vezetés ellen. Ezt sokan elsősorban az országban uralkodó rendőrállami állapotokkal magyarázzak. Amikor 2010 decemberében az elcsalt elnökválasztást követően húszezren mentek ki az utcára tüntetni, a rohamrendőrök gumibottal szétverték a tömeget, voltak, akiket hosszabb-rövidebb időre becsuktak, köztük elnökjelölteket is. Juras Hubarevics, az ellenzéki Szabadságért mozgalom alelnöke szerint szinte lehetetlen politikai agitációt folytatni, mert az emberek azt mondják: „nem akarunk Majdant”. A halálos áldozatok, az utcai verekedések, barikádok képe elrettentette Belarusz polgárait. A gazdasági helyzet némileg stabilizálódott, s a monopóliumot élvező állami média azt sugallja: Alekszandr Lukasenko, a Batyka gondoskodik népéről.
Az ukrán válság kezdetekor az elnöki hivatal törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek a hadiállapotról. Ez engedélyezi katonai erő alkalmazását a tüntetések szétverésére. A lakosságnak tehát alapos oka van rá, hogy féljen. Feltehetően így van ezzel a kormányzat is, ezért készít ilyen törvényeket.
Lukasenko elnöknek nem csak a hazai ellenfeleitől kell tartania. Az ukrán válság kezdete óta elhangzott megnyilvánulásai szerint tart nagy szövetségesétől is. Nem ismerte el a Krím függetlenségét, majd Oroszországhoz csatolását, ahogy korábban az abház és dél-oszét szakadárok államocskái sem kaptak tőle elismerést. Hiába sürgette ezt Putyin. Lukasenko nyilatkozataiban többször kiállt Ukrajna területi egysége mellett, s azt hangoztatta, hogy a kelet- és nyugat-ukránok között alapjában semmi különbség nincs. Tudását akkor szerezte, amikor Lvovban szolgált a KGB-csapatoknál mint politikai tiszt. Hasonló területi-kulturális, vallási különbség Belarusz keleti és nyugati (volt lengyel) részei között is létezik.
A minszki elnök tehát joggal tart attól, hogy Oroszországban egyre fokozódik a vágy, hogy minél több orosznak tartott területet szerezzen vissza. A fehérorosz rendszert a belső ellenzék aligha fogja megrendíteni – mondta lapunknak egy névtelenül nyilatkozó ellenzéki politikus. Szerinte az ellenzék gyenge, egymással harcol, nincs egyetlen ismert és elismert vezetője sem. Az is a gyengeségét jelzi, hogy állandóan az EU-tól várja a segítséget. Így hatásos a rezsim propagandája, hogy az ellenzékiek a Nyugat fizetett ügynökei. Szerinte az eurázsiai csúcsnál fontosabb nemzetközi esemény a május 9-én kezdődő jégkorong-világbajnokság, amelyet nem fognak bojkottálni politikai okok miatt. A lapunknak nyilatkozó fehérorosz ellenzéki attól tart, hogy ezt az eseményt Lukasenko végső soron a diktatúra erősítésére használja majd.”-kesereg imigyen a Népszabadság amiatt, hogy Belorusszia nem hajlandó befeküdni a zsidó hóditásnak.
A hazai liberális média-a cionatlantisták törekvéseit maradéktalanul támogató-zászlóshajója a kijevi puccsista hordát következetesen “Ukrajna új kormányának” nevezi, amely “Európát választotta”!
Sopánkodik afölött is eleget a Népszabi, hogy Belaruszban nincs esély Majdanra, mert a gonosz diktátor Lukasenko nem engedi! Aki természetesen csalással került ismét hivatalba!-legalábbis az újság megitélése szerint. És nagy sajnálattal állapitja meg, hogy Belorusszia gazdasági helyzete stabil, mert a nép által csak “Batykaként” emlegetett “fenevad diktátor” gondol az ország jövőjére is!
Pedig hát KGB-s volt!-szörnyülködik a Népszabadság.
Márpedig nagyon úgy fest, hogy ezek a történések Lukasenko törekvéseit erősitik-és nem a Nyugat-barát és a Nyugat által finanszirozott zsidrák kitartottakat, akiket a Népszabadság következetesen “ellenzékiekként” emleget!

http://balrad.wordpress.com/2014/04/30/toporzekol-a-nepszabadsag-lukasenko-elnok-miatt/

2014. április 29., kedd

Más farkával a csalánt...

Más farkával a csalánt...A nyugat által előidézett és pénzelt polgárháborús ukrajnai helyzet, a teljes Európára kiterjedő "kormányzati hazaárulások" tömege, és a brüsszeli EU vezetés amerikai talpnyaló tevékenysége azt célozza, hogy a krími vízellátás leállításához hasonlóan orosz "válaszcsapásként", a felvonultatott NATO és amerikai haderő fenyegetésére - megtorló intézkedésként - Moszkva leállítsa az orosz gázszállítást Európába, ami nem csekély mennyiséget, a Fitch szakértői szerint 145 milliárd köbmétert tett ki tavaly. Az európai hazaárulók és amerikai gazdáik felelősek Európa hamarosan és szándékosan bekövetkeztetett gazdasági összeomlásáért, pedig, hogy ne történhessen meg, csak egy néhány ezer fős gengszterbandát kellene agyonverni. Sokan csak azt látják az ukrajnai egyre durvábbá váló "nemzetiségi háborúból", hogy Ukrajnával kezdik a nemzetállamok nemzeti szintű szétszabdalását, és polgárháborús helyzet előidézését, de valójában már Hruscsov idejében és tevékenységének következményeként "letették az alapokat" a Krim és az orosz-lakta területek Ukrajnához csatolásával, amit a trianoni "elcsatolási és szétszabdalási szerződés" polgárháborús helyzete fog követni, majd a német, spanyol-katalán, skót-brit és egyéb betelepített muszlim és néger konfrontációk egy "gazdasági -és pénzügyi összeomlás" keretébe ágyazva.

A még mindig illegitim, népszavazással nem legitimizált Orbán-helytartó kormány kiemelt szerepet kapott a háborús helyzet előidézésében, amelyet Martonyi a "Visegrádi Négyek" találkozóján is fennen hangoztatott. Szerencsére háborúra uszító véleményével magára maradt, de elgondolkodtató, hogy a paksi atomerőmű bővítésre 10 milliárd eurós orosz hitel felvétele mellett, a "sokkulacsos" - egynegyedes támogatást sem elérő - álmagyar gyarmati kormány "megrendelésre" nem csak az anyjára, de a magyar lakossságra is rávezetné a bikát a ravatalon. Mi sem természetesebb, "nyugati parancsra" és egy kis "apróért". A legyilkolt lengyel kormány esete a nyugattal, bizonyára elegendő "pszichikai háttértámogatást" adott számukra, bár a "tóból jött békának" a visszaugrás csak "hazatérés", és nem kizárólag ijedtség. Annak született, arra nevelték, ebben nőtt fel, és mindig béka marad, ahogy a patkány is patkány, vagy a csótány is csótány, de az oroszlán akkor is oroszlán marad, ha ketrecbe zárják. Hogy ki melyik, nem kell részletezni.

Kulcskérdés az orosz gázprobléma, és ez olyan pont, ami meghatározza Európa gazdaságát, pedig a "Lévi-medence gázkincsei" még szóba sem kerültek. Nem véletlenül, pedig el tudná látni Európát. Az EU irányítás és az USA legfőbb problémája abban rejlik, hogy miként tudják legyömöszölni Európa lakosságának a torkán, hogy az általuk előidézett és pénzelt ukrajnai konfliktus - a Jacenjuk-nyugat által kooperációban kikínlódott puccs után - milyen indoklással szüntesse meg az Európa orosz energiaellátását. A próbálkozás kétélű fegyver. Oroszország nem fogja leállítani a gázszállítást, sőt, növeli Európa felé, de a cél az, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozhatósága érdekében európai gazdasági összeomlást hozhassanak létre, és az egészért Oroszországot hibáztathassák.


Mivel az Északi-áramlat kikerüli Ukrajnát, az NSZK gázellátása csak akkor kerül veszélybe, ha valamilyen nyugati, EU és az USA által előidézett terrorista provokáció folytán le nem áll a vezeték, ami egyet jelent azzal, hogy az Európa Unió megtámadta saját lakosságát. Ez utóbbi nem újdonság, mert Európa kifosztása, kirablása és a tönk szélére juttatása is a "Brüsszeli irányítás érdeme", bűntársaikkal, az európai "rablókormányokkal", és az USA Obama-adminisztrációjával egyetemben. Nem véletlen, hogy nem USA kormányról beszélünk, mert ilyen már régóta nem létezik, ahogy "Magyar Kormány" sem, de ez elmondható Európa valamennyi kormányáról is.

Összegezve: Az ukrajnai gázelosztó papíron az illegitim kormány felügyelete alatt áll. Ha leállítják a gáz továbbítását, az csak az egyesült NATO-USA-EU irányítás és az ukrajnai bábkormány tevékenységének köszönhető. Két eset lehetséges. Vagy Kelet-Ukrajnában szabotálják a gáz továbbhaladását Európa felé és ráfogják a kelet-ukrajnai orosz lakosságra, vagy a gázelosztónál, amit nem tudnak egykönnyen hasonló "indokkal, és magyarázattal" ellátni. A gázszállítás leállítása nem áll érdekében sem Oroszországnak, sem az orosz érdekeket szem előtt tartó Kelet-Ukrajnának, amely hamarosan belép az Orosz Föderációba. Az USA-EU irányítás azt próbálja elérni, hogy Európa "átmenetileg" energiaellátás nélkül maradjon, ami indokot szolgáltat az európai gázellátás izraeli és Lévi-medence szintű gázellátásának kiépítésére, manipulálására és a közben energiahiány miatt kialakuló európai lázadások leverésére. Európa lakossága nagy dilemma előtt áll. Vagy megvárják, amíg táborokba zárják az EU bábirányítás "elkötelezett katonái" (zsoldosok, bérgyilkosok), vagy eltávolítják a hazaáruló kormányokat, kiverik Európából az amerikai haderőt és eltörlik a Goldman Sachs-on (IMF, EKB, Világbank tulajdonos) keresztül létrehozott fiktív államadósságokat. Elhatárolódnak az USA-tól, amely "kormányát", lobbistáit, kifosztóit, ebben az esetben saját lakosságuk fogja felkoncolni. Izrael magára hagyásával a Közel-Kelet "stabilizálását" elvégzik az arabok és a perzsák, ahogy Dél-Amerika instabilitási okait is elhárítják orosz segítséggel.

Ez az egyik lehetőség! Ekkor válna kétpólusúvá a világ. Egyik pólusként a kapitalista szemléletű, még mindíg lopott javakon uralkodó megmaradt "keleti tőkések", és a másikon a világ lakossága. Mert most még három pólus létezik: elsőként a nyugati cionista pénzvilág és bérenc politikusai, másodikként a keleti hasonszőrű pénzemberek és politikusok, és harmadikként a háborúkba kényszerített, kifosztott, terrorizált lakosság szinte országfüggetlenül, akik eldönthetik, hogy kivel háborúznak a két előbbi közül.
A másik "lehetőség", hogy Európa és az USA lakossága tétlenül szemléli, hogy az oroszok elleni háború ürügyén megölessék gyermekeiket, megmérgezzék, leoltsák, lepermetezzék rokonaikat, és táborokba zárva semmisítse meg vele együtt az az "irányítás", amelyik mindvégig erre törekedett és amelyet úgy hívnak, hogy cionista EU, USA, izraeli és Bilderberg Group vezetése. Nem kétséges, az egész, Európa lakossága számára megrendezett műbalhét gondosan megtervezték, egyes részleteit már a 18. századtól, de egyre nehezebb átverni a lakosságot, főleg azért, mert "ellenségem ellensége a barátom".

"Egy 11 országra kiterjedő felmérés eredményét ismertette az Írországban és Angliában működő IpsosMORI közvélemény-kutató igazgatója, Bobby Duffy a Twitter-oldalán. A felmérésben az Oroszország elleni EU-s és amerikai szankciók megítélését vizsgálták, a 11 országban összesen 8333, 16 és 64 év közötti válaszadót hallgattak meg." Link


A magyar 23 -és 38%, Európában a "legjobb eredmény", ami az oroszok elleni szankciók ellenzését illeti, de egyúttal azt is jelenti, hogy van még mit fejlődni. Van egy másik jelentése is a felmérésnek. Mégpedig az, hogy a legalsó, "nem tudommal" (szürke színnel jelölt) válaszolók (23-36% körül minden országban), az első polgárháborús puskalövésre "tudni fognak" és a kevés szankciót javasolók is "átpártolnak" kormányaik és az EU ellen, de a százalékos érték azok miatt is növekedni fog, akiknek a hátán gumibot, puskatus csattan, pedig támogatták a kifosztó kormányaikat hatalomra kerülésükben. Ez így már itthon, 83-85% lesz, és a megkérdezett országokban, még a "legvérmesebb orosz-elleneseknél" is el fogja érni a 65-70%-ot. Történelmi tapasztalat, hogy a 15-30%-os támogatással rendelkező elnyomó hatalmak már csak idegen erő bevetésével tudják - akkor is csak rövid ideig - fenntartani a diktatúrájukat (ne keverjük össze a 22-25%-os itthoni kormánytámogatottsággal). De ez már egy másik "felmérés eredménye" lesz, utána jöhet a "második menet"... de azt is figyelembe kell venni, hogy az oroszok iránti érzelmek terén Magyarország és Lengyelország a két végletet jelenti a volt "szocialista tömb" országai közül. Valószínúleg nem véletlenül került bele Kelet-Közép-Európából csak ez a két ország a felmérésbe.


Lényegét tekintve, az ukrajnai háborús helyzet kialakítása Európa ellen irányuló burkolt gázháború, amit felhasználnak az egységes Európai Egyesült Államok létrehozásának kikényszerítésére és a katonai irányítás bevezetésére. Gyurcsány ezért nem vezethetett be rendkívüli állapotot Magyarországon 2006-ban. Az uniós bérenceknek akkor még "korán" volt, és itt nem az iszlám szent könyvéről beszélek. A 2010. február 25-én éjszaka 02h körül kiszivárogott és rövid két órára rá kicenzúrázott EKB tervezetről szóló tájékoztatás a londoni "The Daily Telegraph" közgazdasági rovatának szerkesztője állásába került, de még sokan le tudták menteni, és a britek körében nagy felháborodást váltott ki. A "tervezetben" első pontként az európai gazdaságok leépítése, másodikként a nemzeti kormányok felszámolása, és harmadik pontként a katonai irányítás bevezetése szerepelt. Az európai kormányok már akkor is tudták, hogy "mi a dolguk", így Orbánék is, mivel az "utasítás" a számukra is készült...

/Tulok /

A legújabb kutatások szerint az emberek egyre butábbak, kisebbek és gyengébbek


Időkjelei: Bár Dániel próféciáiból tudjuk, hogy az utolsó idők egyik jele a tudás megnövekedése, az emberiség által felhalmozott ismeretek nincsenek arányban értelmi képességeinkkel és nem tévesztendők össze a bölcsességgel, ahogy ezt az alábbi cikk is jól illusztrálja.
„Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.” Dániel 12:4
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, … kik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” II. Timóteus 3:1-7
mutation_buildup_wide
A tudósok rájöttek, hogy az emberek testének mérete és értelmi képességei jelentősen csökkentek elődeinkhez képest. A múlthét során a Cambridge Egyetem egyik elismert professzora azt mondta, hogy „jó erőben lévő sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett.” Ennek egyik legfőbb oka az emberi génállomány romlása. A Corness Egyetem kutatója, Dr. John Sanford és más tudósok közreműködésével végzett kutatás arra a megdöbbentő eredményre jutott, hogy a génjeink sok tízezer hibát (mutációt) tartalmaznak és a helyzet minden egyes generációval egyre romlik, ahogy újabb és újabb hibák adódnak a már meglévőkhöz. Ennek tükrében nem meglepő tehát, hogy elődeink nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak és okosabbak voltak nálunk. A helyzet az, hogy jobb génekkel rendelkeztek.
Sok ember számára ez megdöbbentő felfedezésnek számít, mert azt feltételezték, hogy az emberiség fizikailag és mentálisan is folyamatosan „fejlődik” az elmúlt generációkhoz képest. A valóság ennek éppen az ellenkezője. A Cambridge Egyetemen végzett kutatás szerint a ma élő emberek gyengébb fizikumúak, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseink:
„Legkiemelkedőbb sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett,” nyilatkozta Dr. Colin Shaw az Outside Magazinnak. „Egyértelműen gyengébbek vagyunk, mint régen.”
A kutatás az i.e. 5300 és i.sz. 850 közötti időszakból származó csontvázakat vizsgált.
A csontvázakat a Cambridge Egyetem diákjainak csontjaival vetették össze és azt találták, hogy az i.e. 5300-ban élt földművelők combcsontjai éppen olyan erősek voltak, mint egy edzésben lévő terepfutóé.
Szintén a Cambridge Egyetemen végzett korábbi kutatás pedig azt találta, hogy testünk és agy térfogatunk is „jelentősen kisebb”, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseinké:
A Cambridge Egyetem által végzett korábbi kutatás azt találta, hogy az emberek testmérete jelentősen csökken.
A szakértők szerint az emberiség túl van a csúcspontján és a modernkori emberek 10 százalékkal alacsonyabbak és kisebbek, mint vadászó őseink.
Ha ez nem lenne elég lehangoló, azt is kiderítették, hogy az agyunk is kisebb.
A kutatás eredményei cáfolják azt a korábbi feltételezést, hogy az emberek az idő előrehaladtával nagyobbak és magasabbak lettek, aminek alapját a közelmúlt fizikai fejlődésre vonatkozó adatok szolgáltatták.
A tudósok szerint a csökkenés az elmúlt 10.000 év során történt és a mezőgazdaságot, a korlátozott étrendet és a rossz táplálkozási szokásokhoz és a betegségek terjedéséhez vezető elvárosiasodást nevezik meg a fő okoknak.
Érdekes. A legtöbb film alacsony, buta, hajlott hátú emberként mutatja be őseinket, akik alig voltak képesek életben maradni a hideg, kegyetlen körülmények között.
A tények mást mutatnak.
Az emberi faj fizikai hanyatlásának legfőbb oka a génállomány folyamatos és szisztematikus romlása. Dr. John Sandord szerint minden ember több tízezer káros mutációt hordoz a génjeiben és további 100 új mutációt ad tovább a jövő generációinak. Sok tudós úgy vélekedik, hogy ez idővel egy úgynevezett „genetikai összeomláshoz” vezet majd. Gerald H. McKibben és Everett C. McKibben a következőket írják tanulmányukban:
A genetikusok már jó ideje aggódnak az emberi gének mutációi miatt, valamint azért, mert a generációnkénti egy darab per fő káros mutáció genetikai degenerációhoz vezet. A korábbi feltételezések alapját a valóságnál jelentősen alacsonyabbnak vélt becslések képezték. Az egészen 2002-ig visszamenő eredmények azt mutatják, hogy az emberi mutációs ráta generációnként 100 hiba (helytelen kód) per fő. Egyes tudósok szerint ez az érték közelebb van a 300-hoz.
Azonban a fejenkénti 100 hiba is súlyos következményeket jelent és ez az érték folyamatosan emelkedik. Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy az emberi génállományban bekövetkező mutációk nagy része, de talán mindegyike szükségszerűen káros. „Már a saját generációnkban bekövetkezett károkat sem képes senki helyreállítani, akkor sem, ha meg tudnák akadályozni további mutációk bekövetkezését.” A folyamat minden jel szerint egy visszafordíthatatlan, lefelé irányuló spirál, ami „mutációs összeomláshoz” vezet.”
A jelen technológiai fejlődésének tükrében ezek a kutatási eredmények bizonyára sokaknak hihetetlennek tűnnek, pedig ez a helyzet. A Stanford Egyetem egyik biológia professzorának két közelmúltban közzétett tanulmányában azt olvashatjuk, hogy az emberiség elbutulása évezredek óta tart:
Az emberek okosodnak vagy butulnak? A modern életvitelt és technológiát bármelyik korábbi generációval összevetve az ember azt gondolná, hogy egyre okosabbak vagyunk. Azonban Gerald R. Crabtree professzornak a Genetikai Trendek folyóiratban megjelent két tanulmánya azt állítja, hogy az emberiség folyamatosan veszít mentális teljesítményéből és ez a folyamat 2000-6000 éve tart! A professzor szerint ezt a neo-darwini evolúció alappillérének tekintett genetikai mutációk okozzák.
Tehát Crabtree professzor szerint is a génállományban felhalmozódó hibák okozzák a degenerációt:
A 1000 Genomes Project Consortium által szolgáltatott adatok és a Nature folyóiratban megjelent két tanulmány alapján Crabtree professzor úgy becsüli, hogy az elmúlt 3000 évben (hozzávetőleg 120 generáció alatt), 5000 olyan mutáció történt a génállományban, ami befolyásolja mentális képességeinket. Azt állítja, hogy míg ezek legtöbbjének nincs hatása, 2-5 százalékuk káros, és szinte mérhetetlenül kicsi töredékük javítja a fittséget. Crabtree professzor a káros és jótékony mutációk arányára alapozza becsléseit.
Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, elég szétnézni a világban és elegendő bizonyítékot láthatunk mentális képességeink csökkenésére…
Forrás: The Truth Wins
http://idokjelei.hu/2014/05/a-legujabb-kutatasok-szerint-az-emberek-egyre-butabbak-kisebbek-es-gyengebbek/

A rendőrség végre fellépett a gyűlöletkeltés ellen

Hetek óta folyamatosan akadályozzák a Szabadság-téren építendő emlékmű építési munkálatait egy nemzetközi hálózat tagjai, akik az építendő emlékmű ellen tiltakozással 70 évvel ezelőtt történt események kapcsán folytatott viták felé terelnék a belpolitikát. A tüntetők bevallott célja, hogy valamiféle bűntudatot kényszerítsenek a többségi társadalomra. Mostanra jutott oda a helyzet, hogy az építési terület köré felhúzott kordont a hatóságok nem engedték lebontani, ehelyett a területet vigyázó rendőrök elkezdték kihordani az építési területen illetéktelenül tartózkodókat.
A tüntetők közül korábban több személyt is őrizetbe vettek, egyikükről kiderült, hogy amerikai állampolgár, vagyis a tiltakozások a magyar belpolitikába beavatkozásnak tekinthetők. A csoport az ellen az emlékmű ellen tiltakozik, aminek korábban az Amerikai Népszava a felrobbantására szólította fel a magyarországi zsidó közösségek tagjait, abban az esetben, ha az emlékművet a tiltakozások ellenére is megépíti a kormány.
Az egyik, korábban őrizetbe vett tüntető - mint kiderült, amerikai állampolgár
A német megszállási emlékműnek nevezett szoboregyüttes építésének leállítását követelte már a Mazsihisz is, ami ultimátumot szabott a kormánynak. Bár ez a BTK szerint is terrorcselekménynek számít, a Mazsihisz ellen máig nem indult eljárás. Melléjük állt viszont a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció, ami alig leplezetten a Mazsihisz politikai szárnyaként működik Magyarországon. Az extrémista csoportok közösen akadályozzák az emlékmű megépítését, és a helyszínre általuk odarendelt riportereknek napi szinten nyilatkozatokat adnak, amivel a magyar társadalomban akarnak bűntudatot kelteni.
Ma délután a rendőrség végre felszólította a hetek óta az emlékmű ellen tüntető, vagyis láthatóan érdemi munkát nem végző, kereső tevékenységet nem folytató aktivistákat, hogy hagyják el a területet. Aki ennek nem tett eleget, azokat pedig elkezdték kihordani a térről.
Mielőtt a liberális sajtó ilyen-olyan okokból elfogult tudósításokat tesz közzé "erő alkalmazásáról békés tüntetőkkel szemben", és megkezdi a várhatóan felforgató jellegű tüntetések szervezését, egy valamit le kell szögeznünk: a többségi társadalommal szembeni agresszió a többségi társadalom haragját váltja ki. A többségi társadalom démonizálása, a mesterséges bűntudatkeltés minden szempontból a többségi társadalommal szembeni lelki agressziónak minősül, vagyis közösség elleni izgatás. A közösség elleni izgatás pedig az extrémizmus kategóriájába esik, mind a keleten, mind pedig a nyugaton.
Akik ott tüntetnek a téren az emlékmű ellen, és a többségi magyar társadalom olyan tagjaiban próbálnak bűntudatot kelteni 70 évvel ezelőtti események miatt, akik 70 évvel ezelőtt még nem is éltek, vagy semmilyen kapcsolatban nem voltak az akkori eseményekkel, azok közösség elleni izgatást követnek el és minden szempontból extrémista besorolást kell kapjanak. A Mazsihisz, a Demokratikus Koalíció, és az őket támogató összes liberális sajtó gyűlöletcsoport, mert a többségi társadalmat, a magyarságot mint csoportot démonizálják.
Akik ott a téren az emlékmű megépítése ellen tüntetnek és ezt a többségi társadalommal szembeni vádaskodásokkal, kirohanásokkal kívánják alátámasztani, egy újabb délutánjukat áldozták arra, hogy Magyarországon a holokauszt a XXI. században megtörténjen. Ironikus, hogy hivatalos indoklásuk szerint ők éppen ezt akarják megakadályozni, és mindezt gyűlölködéssel, vádaskodással támasztják alá.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/rendorseg-vegre-fellepett-gyuloletkeltes-ellenNyugati felforgatás kezdődik Budapesten


Diktatúra elleni harcról beszél a liberális média, miután a készenléti rendőrség elzavarta a Szabadság térre tervezett emlékmű építési munkálatait hetek óta akadályozó extrémistákat. Pedig a hatalom mindeddig kifejezetten türelmes volt, a hatóságok heteken keresztül semmit nem reagáltak arra, hogy a tüntetők feldöntik az építési terület körül felállított kordont, valamint összefirkálják az arra kifeszített ponyvát. A hatóságok mindeddig szemet hunytak efelett, annak ellenére, hogy az építési területek köré egyáltalán nem véletlen emelnek kordont - nem azért, hogy ne lehessen nézni az ott dolgozó munkásokat, hanem, hogy a járókelők biztonságát óvják azzal. A kordon lebontásával az építési területre védőfelszerelés nélkül betévedő járókelőket sodorják veszélybe, így számos bűncselekmény gyanúja felmerülhet a napi szinten ismétlődő akcióik kapcsán.
A Szabadság-téren tüntető gyűlöletcsoportok emellett megmozdulásaikkal bevallottan arra törekszenek, hogy bűntudatot erőltessenek a többségi társadalomra. Az ott megjelenő szervezetek a mai magyarságot akarják megbélyegezni 70 évvel ezelőtti történésekre hivatkozva, hogy az általuk kierőszakolt hamis bűntudatot anyagi haszonszerzésre felhasználhassák. Az általuk emlegetett, közel egy évszázada elkövetett feltételezett bűncselekmények miatt a mai magyar többségi társadalmat kiáltják ki bűnösnek, ezért a közösség elleni izgatás gyanúja is felmerül. Remélhetőleg a hatóságok ennek kapcsán is hivatalból eljárást indítanak majd, nem korlátozzák az aktivisták elleni fellépést párezer forintos anyagi károkozás miatti megrovásokra.
Az atlantista felforgatás ellen, a rend védelmében
A liberális média napi szinten kiújuló próbálkozásokat tesz arra, hogy az emlékmű ellen tüntetőket valamiféle diktatúra elleni ellenállóknak mutassa be. Emiatt az egyes liberális sajtóorgánumokkal szemben is felmerül a közösség elleni izgatás gyanúja. Mivel hallgatólagosan támogatják és propagálják az aktivisták céljait, részt vesznek a magyar közösség démonizálásában, ami a hatályos törvények szerint közösség elleni izgatás.
A hazai médiának egyáltalán nem az aktivisták céljaival kellene foglalkoznia. Bármit is akarnak, a rongálás, a gyűlöletkeltés nem megoldás. Jóval több kérdés felmerül a tüntetőkkel kapcsolatban annál, minthogy hivatalosan miért vannak a téren. Hogyan lehetséges, hogy ugyanazok a tüntetők minden nap, munkaidőben folyamatosan jelen vannak és akadályozzák a szobor építési munkálatait? Nyilvánvaló, hogy mivel munkaidőben már hetek óta a Szabadság-téren tartózkodnak, nem folytatnak kereső tevékenységet - vagyis vagy milliárdosok, vagy valaki fizeti őket. Célszerű lenne, ha a rendőrség az igazoltatásukat követően kivizsgálná, hogy be vannak-e jelentve, nyilvántartják-e őket aktív álláskeresőként, és ha nem, abban az esetben érdemes lenne megnézni a számlamozgásaikat; kitől kapnak anyagi támogatást, hogyan lehetséges az, hogy hetek óta főállásban tüntetnek.
Emellett azt is érdemes lenne kivizsgálni, hogyan lehetséges az, hogy bár alig tucatnyian vannak, mellettük több tucatnyi újságíró jelenik meg napról-napra, ráadásul nem egy közülük valamilyen külföldi média képviselője. Korábban a tüntetők őrizetbe vétele során kiderült, hogy egyikük amerikai állampolgár. Amerikai állampolgárként Magyarországon, a magyar kormány intézkedése ellen tüntet főállásban. Mindezt azok után, hogy az Amerikai Népszava az emlékmű felrobbantására szólította fel a magyarországi zsidó közösség tagjait.
Melyik hatóság melyik vezetője áll az amerikai titkosszolgálat alkalmazásában, aki miatt most épp egy Magyarországon amerikai állampolgárok által szervezett tüntetést nem tekint a magyar kormány nemzetbiztonsági kockázatnak?

http://www.hidfo.net/2014/04/30/nyugati-felforgatas-kezdodik-budapesten


Megszólalt Janukovics testőrségének egy tagja - Az ukrán államfő kimenekítésének története


Interjút adott az orosz állami médiának Viktor Janukovics ukrán államfő egykori testőrségének tagja, - mint kiderült, Janukovics után hajtóvadászat folyt Ukrajnában, és úgy kellett kimenekíteniük az államfőt az országból, hogy közben több merényletet is meghiúsítottak.
Janukovics biztonsági személyzetének (UPB) tagja részletesen leírja, hogy a nyugati diplomatákkal és az ellenzékkel aláírt megállapodást követően a biztonsági személyzet állandó jelleggel célkeresztben volt. Az alkalmazott sorban nyilatkozott a február 21-i eseményeket követő napokról. Mint elmondta, a február 21-i, a "válság békés rendezéséről" kötött megállapodást követően Janukovics információkat kapott arról, hogy orgyilkosok vadásznak rá, ezért a tanácsadókkal folytatott egyeztetéseket követően döntés született arról, hogy az államfő a következő napokban a dél-kelet-ukrajnai területek eseményein fog megjelenni, hogy fokozott veszély esetén gyorsabban megvalósítható legyen az államfő kimenekítése.
Janukovics tanácsadói február 21-én információkat kaptak arról, hogy a repülőút idejére kedvezőtlen időjárás várható, emiatt javasolták az utazás elhalasztását. Ez már önmagában egy gyanús történés, mivel ebben az időben a radikálisok "valahonnan" pontos információkat szereztek Janukovics tartózkodási helyéről. Ilyen körülmények között este 10-kor került sor a kétnapos munkalátogatást megelőző útra. Az államfőt helikopterrel vitték volna Harkovba, majd a tervek szerint Donyeckbe és Krímbe. Ez az útvonal volt tervbe véve február 22-23-ra, ami 23-án este Kijevbe visszatéréssel végződött volna. Az előzetes terveket azonban az "időjárási viszonyok miatt" módosítani kellett.
Viktor Janukovics, továbbra is legitim ukrán államfő
Az államfőre leselkedő veszélyek miatt a személyi testőrök két külön konvojjal indultak két különböző úticél felé; egy konvoj Harkovba, másik pedig Krím irányába. Az ukrán elnök Harkovba éjfél után érkezett (február 22-én) és rögtön találkozót tartott az ottani államigazgatás képviselőivel. Kora reggel a személyi testőrség információkat kapott arról, hogy Harkovban merénylet készül az államfő ellen. Szintén az érkezését követően értesült róla az államfő, hogy a két konvoj közül a másik konvoj autóit többször is megpróbálták feltartóztatni az út során. Miután több feltartóztatási kísérlet is sikertelen volt, a támadók tüzet nyitottak az államfőt feltételezésük szerint szállító járműre. A rajtaütés során egy testőr megsérült.
Az egyik testőr beszámolója alapján a konvoj  Kijev után Poltava, Harkov régiókon haladt át, ezen az útvonalon érte őket támadás, melynek során először egy több autóból álló csoportos leszorító akcióval próbálkoztak ismeretlenek, majd a sikertelenséget követően 12 kaliberű nehéz ólom golyók ütöttek lyukakat az 5 autóból álló konvoj 3 járművén is.
Valamivel később információkat kaptak arról, hogy biztonsági okokból jobb, ha az elnök nem jelenik meg a kongresszusban, mert az elnök helyi rezidenciáját ismeretlen fegyveresek kifosztották. A rajtaütések során egyértelművé vált, hogy a támadók pontos információkkal rendelkeznek az államfő tartózkodási helyéről, a lehetséges állomásokról. Így Harkovból Donyeckbe az államfőt már helikopterrel vitték, függetlenül a "rossz időjárási viszonyokról" érkező - feltehetőleg hamis - előrejelzésektől.
A Donyeckbe érkezést előtt a helikopter személyzete minden magyarázat nélküli utasítást kapott a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó repülésirányítóktól, hogy azonnal térjenek vissza Harkovba. Ha a személyzet teljesíti az utasítást, Janukovics mostanra halott lenne, a testőrség tagjait pedig azonnal bebörtönözték volna. A személyzet azért nem teljesítette az utasítást, mert a gépekben már nem volt elég üzemanyag a visszaútra, így kénytelenek voltak leszállni Donyeckben. Az utasítás szerint a visszafordulási parancsot Turcsinov adta ki a Legfelsőbb Tanács nevében, amit a személyzet akkor nem tudott mire vélni.
Ezidőtájt Janukovics már nem tudott kapcsolatba lépni Kijevvel, ismeretlenek a rendelkezésre álló összes kommunikációs eszközt blokkolták. Az államfő vissza akart térni a fővárosba, hogy az ott kialakult helyzettel foglalkozzon, de a biztonsági szakértők szerint a kijevi út felért volna az öngyilkossággal. Ekkor érkezett az információ arról, hogy egy a Krímbe tartó hamis elnöki konvojt is tűz alá vettek ismeretlen fegyveresek. Janukovics minden áron vissza akart térni Kijevbe, és a módosított útvonal szerint Krímből magángéppel tért volna vissza a fővárosba. A gép leszállását követően Krímben a reptéri alkalmazottak őrizetbe akarták venni Janukovicsot. Miután a testőrség tagjai közölték velük, hogy az intézkedés alkotmányellenes és hivatalos személy elleni erőszaknak minősül, az alkalmazottak elmondták, hogy Kijevből parancs érkezett Janukovics feltartóztatására.
Ekkor érkezett az információ, hogy a Legfelsőbb Tanács elfogadta a döntést, miszerint eltávolítják az ukrán elnököt a pozíciójából. Bár ez a lépés alkotmányellenes, addigra egyértelművé vált, hogy Kijevben az elmúlt órákban alkotmányos puccs zajlott le, ami a katonai puccs törvényessé tételét hivatott előkészíteni.
Az ukrán alkotmány szerint az államfőt általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással, ötéves időtartamra választják. Az alkotmány szerint tehát az államfőt a parlament sem távolíthatja el pozíciójából, kizárólag ötévente a választópolgárok, demokratikus elnökválasztás útján. Janukovicsot 2010-ben választották meg, mandátuma 2015-ig tart. Emiatt az atlantista puccs szervezői az alkotmány egy másik részéhez nyúltak volna, ami kimondja, meddig tart az elnöki mandátum. Az ukrán alkotmány szerint az elnök mandátuma a következőképpen érhet véget: 1) lemondással, 2) egészségügyi okokból az államfői feladatok ellátására alkalmatlansággal, 3) bűncselekmény esetén felmentés és felelősségre vonás, 4) halál.
Az atlantisták az utóbbi két alternatívához nyúltak, hogy a puccsot többé-kevésbé törvényes látszatúvá tehessék. Emiatt volt szükség Janukovics "tömeggyilkossággal" megvádolására, és emiatt próbálták meggyilkolni az államfőt: az alkotmány szerint akkor véget ér az elnöki mandátum, és új elnökválasztásokat kell kiírni.
Február 24-éig Janukovics többszöri merényletkísérletnek volt kitéve, Donyeckben az államfő konvoját újabb támadás érte. Eddigre nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán titkosszolgálat által adott információk nem megbízhatóak az államfő számára. Donyeckben az államfőt szállító konvoj elé blokádot építettek, ahol több mint száz fegyveres bandita várta a konvojt, géppuskákkal felfegyverkezve. Addigra az államfő konvoját több részre osztották, felderítőket küldtek előre és egy autót külön, alternatív útvonalon elküldtek az ellenkező irányba. Az államfő konvoja elé nehéz gépjárművekből állított torlasz előtt az előreküldött személyi testőrök látták, hogy ezek a fegyveresek minden áthaladó autót átvizsgálnak. Ekkor visszatértek a konvojhoz, ami az államfővel együtt egy új útirányt vett fel. Ez azonnal gyanússá vált az útvonalra kihelyezett fegyveresek számára, akik több autóval üldözőbe vették az államfő konvoját. A beszámoló alapján ekkor mintegy 10 perc üldözést követően sikerült eltűnniük szem elől.
Azt követőn egy ismeretlenek által felállított ellenőrző ponton haladtak át, ahol az őröket le kellett fizetni. Ők kevésbé elkötelezettek voltak, az egyik testőrnek elmondták, hogy pénzért vannak itt és a konvojra kell lőniük, így az államfő testőrei ötszörös összeg kifizetésével leszerelték az ellenőrző pontra kihelyezett fegyvereseket, akikre az is hatással volt, hogy az államfő kíséretének fegyveresei láthatóan létszámbéli fölényben voltak.
Melitopol környékén az elnök kísérete számára egyértelművé vált, hogy Janukovics ellen országszerte szabályos hajtóvadászatot rendeltek el, az államfő nem maradhat Ukrajna területén. A testőr bevallása alapján eddigre már nem voltak terveik. Fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, messziről kerülték a főútvonalakat. Onnantól elsődleges céljukká vált, hogy az államfőt kijuttassák az országból.
Így akart bevonni az Európai Unió egy újabb tagállamot; a legitim kormány eltávolításával, alkotmányos puccsal, és a demokratikusan választott államfő elleni hajtóvadászattal. Február végén már a hírekből sejthető volt, hogy Janukovics ellen hajtóvadászatot rendeltek el, hiszen a NATO ezt tette korábban Líbiában, majd a szír elnök is merényletek sorozatának volt kitéve. Lassan nyilvánosságra jutnak az információk, és részleteibe menően megtudja a világ, hogyan távolítottak el a magukat demokratikusnak mondó nyugati országok egy demokratikusan megválasztott kormányt.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/megszolalt-janukovics-testorsegenek-egy-tagja-az-ukran-allamfo-kimenekitesenek-tortenete