2014. január 20., hétfő

A NÉMET MEGSZÁLLÁS JELKÉPES VOLT

Kép: a Szabadság-tér mai helyzete, az Új Épület és a tervezett Fidesz emlékmű, amit valószínűleg a volt Ereklyés Orzságzászló helyére akarnak tenni, ami nemzetgyalázás
1945 ÓTA MEGGYALÁZZÁK A SZABADSÁG TERET

Ma már egyre inkább elfelejtik, vagy sokan nem is tudják, hogy a Szabadság-tér elnevezése a Habsburg elnyomás utáni időből származik! „A tér elnevezése 1900-tól Szabadság tér, mely utalás az 1848–49-es szabadságharcra. Ennek megfelelően a térre befutó utcák a magyar szabadságharcos kapcsolhatók (zárójelben az elnevezés éve): Honvéd (1872), Vécsey Károly (1908) Aulich Lajos (1908), Perczel Mór, Kiss Ernő, [1] Október 6. (1953).” (wikipedia) Itt állt a Habsburg börtön „Új Épület”, ahol sok magyar mellett gróf Batthiány Lajost is kivégezték. Ezt a gyűlölt jelképes épületet 1897-ben lebontották. A téren a valódi mocsok és rombolás 1945-ben kezdődött, amikor a pesti zsidók és kommunisták lerombolták az ott lévő Ereklyés Országzászlót, az irredenta szobrokat és a közelben lévő Nemzeti Vértenúk Emléművét, s odatették azt a szovjet szemetet, amit ma is rendőrséggel őriztetnek, immár 25 éve! 2011-ben a szovjet mocsoktól pár méterre Reagan elnök szobrát helyzeték el, mondván „sokat tett a kommunizmus bukásáért”. Persze ez így nem igaz! Reagan csak a Szovjetunió bukását gyorsította föl a fegyverkezési versennyel. Amerika soha nem volt kommunista ellenes! Ma sem az. Kivéve egy pár éves időszakot az 50-es években, amikor elegük lett a szovjeteknek kémkedő kommunista zsidókból. A Fidesz a pesti zsidóbűnözőknek és gyilkosoknak a kiszolgálója, ezért sem tüntették el a szovjet-zsidó bálványt. Amely ellen főként Budaházy sokat harcolt, de a Jobbik az nem. A Jobbik együtt menetel a Fidesszel, hiszen a szovjet emlékmű is kedves nekik. Hogy még mocsokabb legyen a tér, most a Fidesz kitalálta, hogy a német „megszállás”-nak egy emlékművet csináltatnak oda, hogy a teret még jobban meggyalázzák és a magyar történelmet még jobban meghamisítsák. Ha van ordítóan nagy történelmi hazugság, akkor ez a „német megszállás” nevű szöveg az. Ráadásul a térnek semmi köze nem volt a német bevonuláshoz, hiszen a német csapatok először a Várba mentek...De erről később.

ÚJABB MOCSOKEMLÉKMŰ LESZ

A német megszállásnak emléket állító szobor felállításáról még tavaly év végén hozott döntést a kormány, az emlékműnek március 19-ig el kell készülnie, ezért kiemelt beruházássá nyilvánították. (január 20-án tették közzé az emlékmű tervét!) Párkányi Raab Péter szobrász munkája. "A kompozíció két fő elemből: német birodalmi sas és Gábriel arkangyal alakjából, valamint egy több elemből, 13 db oszlopból, timpanonos és architrávos kapuzatból és feliratokból áll. A kompozíció anyaga bronz, kő és krómacél. A teljes magasság kb. 7 méter" - olvasható a műszaki leírásban, ami szerint ezek az allegorikus alakok az elnyomót és elnyomottat, a megszállót és a megszállottat jelenítik meg. (origo és kép)

JELKÉPES MEGSZÁLLÁS VOLT HORTHY ÁRULÁSA MIATT

Jagow budapesti német követ így még aznap este, a március 15-i nemzeti ünnepen az Operaházban magánkihallgatást kért Horthy kormányzótól, és tolmácsolta Hitler meghívását Klessheimbe. A meghívás szerint 17-én este vagy 18-án, szombaton délelőtt kívánt találkozni a Führer Horthyval. Horthy március 18-án érkezett meg a Salzburghoz közel eső Klessheimbe, ahol Hitler választás elé állította a kormányzót. Vagy elfogadja a megszállást, a kormány leváltását és a németek többi követelését, vagy szembe kell néznie az erőszakos bevonulással, mely esetben Hitler „nem tudja szavatolni Magyarország biztonságát és jövőjét”. Még azzal is megfenyegette Horthyt, hogy a környező országok – szlovákok, románok – is részt vesznek majd a megszállásban. Horthy kormányzó végül a feszült, többször megszakított tárgyalások eredményeként elfogadta Hitler ultimátumát, így a német csapatok másnap, 1944. március 19-én érdemi magyar ellenállás nélkül vonultak be Magyarországra. (origo, részlet)

MI VOLT A NÉMET MEGSZÁLLÁS HÁTTERE?

Erről hallgatnak a hazai agymosodák, pedig ez a lényege annak, hogy miért jöttek be 1944 március 19-én a német csapatok, de akkor még jelképesen, hiszen harcolni az oroszok ellen csak 1944 őszén kezdtek, a magyarokkal együtt. Trianon után a nyugati hatalmak teljesen ellenségesek voltak Magyarországgal szemben! Így Magyarország mellett először csak az olaszok (Mussolini) állt ki és Hitler Németországa, amikor hatalomra kerültek. A nyugat mindig ellenségként bánt velünk, akárcsak 1945-ben, 1956-ban és most is. 1939-ben kitört a háború Lengyelországban és 1940 szeptember 27-én Németország, Olaszország és Japán megkötötte Berlinben a „Háromhatalmi Egyezményt.” Ehhez csatlakozott Magyarország 1940. november 20-án! Ez szoros politikai, gazdasági és katonai szövetséget jelentett. Tehát Németországgal Magyarország 1938-ban már határos is volt, amikor Ausztria is csatlakozott a III. Birodalomhoz, ahová mindig is tartozott a korábbi századokban, de a zsidó Habsburgok ezt jó ideig megváltoztatták. Ezért is űzték ki a Habsburgokat később Ausztriából. Maga Ausztria igazi neve Ostmark, vagy Österreich, azaz a birodalom keleti területe. Tehát 1944 március 19-én Magyarország frontország volt és a németekkel katonai szövetségben voltunk, de a Kállay-kormány (angol és zsidóbérencek) titokban az ellenséggel tárgyaltak, amiről a németek mindent tudtak. Egyrészt ezért vonultak be hozzánk, másrész az oroszok egyre jobban közelítettek határainkhoz. A németek „megszállása” így is udvarias és lovagias lépés volt Horthynak és kormányának árulása után. Nem igaz az a zsidó hazugság, amit sajnos magyar történészek is hazudoznak, hogy a német bevonulással „korlátozott” lett Magyarország belső rendje, függetlensége. A németek semmiben sem korlátoztak! Államformánkon és alkotmányunkon semmi sem változott és a pártok, a parlament változatlanul működött 1944. október 15-ig, amíg a hungaristák át nem vették a hatalmat az áruló Horthytól, aki az ellenséggel, az oroszokkal akart alkudozni, de az oroszok kiröhögték és azt mondták „nyet” nem tárgyalunk.

VEGYÜK A SZÁMOKAT ÉS TÉNYEKET

A német katonai megszállás pontosan egy évig tartott, de ez a háborús harcok miatt volt. A németek semmilyen kárt nem okoztak országunknak és a lakosságnak! Sőt, lehetővé tették, hogy nemzeti kincseink, ipari berendezéseink átvészeljék Németországban a háborús pusztítást és így az orosz rablásoktól is megmenekült nemcsak a Nemzeti Bank arany és kincskészlete, hanem nemzeti értékeink és ereklyéink is. Ennyit a lovagias és fegyverbarát németekről. Hogy mit tettek az oroszok nálunk a háború utolsó évében azt mindenki tudja (reméljük), de utána jó tíz évig az oroszoknak termeltünk, legjobb gépeinket ellopták, stb. És a szovjet csapatok 45 évig itt voltak és a kommunista állam kiszolgálta őket. Nem voltunk független ország, de erről mostanság a zsidó csahosok hallgatnak! A közel 400 ezer magyar nő oroszok általi megerőszakolásáról nem is beszélünk, 1944 -45-ben. Akkor most mire akar emlékezni a Fidesz a németekkel kapcsolatban? Mert az orosz emlékmű arról szól, amit velünk tettek és 45 éves megszállásról volt szó. Időközben 1956-ban a szovjetek újra levertek bennünket a pesti zsidóbanda kérésére! Lényegében 1957-1991-ig az oroszok csak anyagi károkat okoztak, azonban a Kádár-rendszernek ők voltak a biztosítékai! Ha nem lettek volna itt a szovjet csapatok, akkor nálunk nem lett volna Kádár-rendszer még egy hónapig sem! Ez biztos. Ezért imádják annyira a zsidók a Kádár-rendszert és a kommunista rendszert. A zsidók háromszor nyúztak meg bennünket. Először Rákosi 12 évében, aztán Kádár 33 évében és újabban a zsidódemokraták 25 évében. Az első két alkalommal szovjet segítséggel, míg az utóbbi negyed században pedig a NATO-val és EU-val, IMF-el, stb. Na, ebből elég volt! Mert Magyarország valóban független állam akar lenni, a zsidó megszállóktól is.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/n%C3%A9met-megsz%C3%A1ll%C3%A1s-jelk%C3%A9pes-volt

Tovább bonyolódik a német emlékmű megitélése..
Mint az MSZP-Együtt-PM-DK-Magyar Liberálisok Budapest 1. sz. választókerületi képviselő-jelöltje írta, történelmi tény, hogy a német megszállást követően "a magyar politikai vezetés és államigazgatás jelentős része kollaborált a nácikkal". "A hazai zsidóság deportálása a magyar kormány tudtával és jóváhagyásával, a magyar államigazgatás és csendőrség aktív közreműködésével történt meg. A magyarországi jobboldal nagy többsége, benne az ön pártja ezt a tényt tagadni, elleplezni igyekszik, a magyar államot és annak vezetőit hazug módon áldozatnak, és nem a valósághoz híven, bűnrészesnek tüntetve föl" - írta. Hozzátette: "ennek a hazugságnak, az Orbán-kormány embertelenségének szimbóluma a Szabadság térre tervezett emlékmű", amely "torz képet fest hazánk 1944-es kormányának a magyarországi zsidósággal szemben elkövetett gyalázatos bűneiről". "Ezzel nem csak elhurcolt és elpusztított honfitársaink, hanem egész nemzetünk emlékét gyalázzák meg. Az a szobor nem csupán a múltról, hanem jelenünkről és gyermekeink jövőjéről is szól. Ha fölállítják, akkor sem fog sokáig ott állni: a tavasszal hivatalba lépő demokratikus kormány oda fogja szállíttatni, ahová való, a nagytétényi szoborparkba, a múlt többi relikviája közé" - írta. Kerék-Bárczy Szabolcs szerint Rogán Antal "ma az egyetlen ember, aki megakadályozhatja, hogy a Szabadság térre kerüljön az az építmény, amely a világháborús gyalázatnak állít emléket, nem pedig az áldozatoknak, egyúttal pedig enyhítheti pártjáról, kormányáról és saját magáról azt a jogos vádat, hogy a szélsőjobboldallal kollaborál". (HVG, részlet)
Mazsihisz: nem adtunk ultimátumot a kormánynak.(MTI)
A RABBI ULTIMÁTUMA A KORMÁNYNAK
Köves Slomó kiemelte: nem lehet megmásítani a történelmi tényeket, és az állam korabeli felelősségének vizsgálatából nem lehet szaktörténészi kérdést csinálni, mert azzal "elnéznének a lényeg mellett". Kérdésre elmondta: nem támogatják a Szabadság téri német megszállás emlékművének felállítását, mert problematikus, ha azt az üzenetet közvetíti, hogy a magyar államnak nem volt felelőssége 1944 után. (NOL, részlet)
Üzenjük a minden lében kanál rabbinak, hogyha ekkora gőz van bennük, akkor próbálják inkább a zsidóság mocskos szerepét föltárni és fölvállalni a kommunista diktatúra sok-sok évtizedében...

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/zsid%C3%B3-ultim%C3%A1tum-korm%C3%A1nynak

Ítéletidő tombolt Franciaországban

Ítéletidő tombolt vasárnap Franciaország délkeleti részén: a szakadó eső jelentős áradásokat okozott a francia Riviérán. Legalább két ember életét vesztette, egy pedig eltűnt.

Péntek óta zuhog az eső, a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint várhatóan hétfő reggelig. Var megyében mintegy húsz közutat kellett lezárni az áradások miatt, és a vasúti közlekedés is csak nagyon lassan áll helyre. Délután négyezer háztartásban még mindig nem volt áramszolgáltatás.

A legsúlyosabb helyzet a Hyeres és Le Lavandou közötti városkákban alakult ki. Pierrefeu településen egy 73 éves férfi saját pincéjében fulladt meg, egy másik férfit autójával együtt elsodort a víz. Egy ember Hyeres közelében eltűnt hajójáról.

Vasárnap dél óta mintegy 155 embert menekítettek ki helikopterrel lakhelyéről. A sötétség beálltával hajókkal mentették az embereket Hyeres város Oratoire nevű negyedéből.

Rossz a helyzet a szomszédos megyében, Alpes-Maritimes-ben is. A heves esőzés miatt tucatnyi út járhatatlan földcsuszamlások miatt, és néhány falut nehéz megközelíteni. Jean-Marc Ayrault miniszterelnök és Manuel Valls belügyminiszter hétfőn reggel a helyszínre utazik.

Két ember eltűnt, több százat evakuáltak az olaszországi itéletidőben

Közepes szintű készültséget rendelt el hétfőn az olasz polgári védelem Itália északi tartományaiban a heves esőzések és havazás miatt.
A liguriai Genovában egy 66 éves orvost sodort magával egy hirtelen megduzzadt patak. Az Emilia-Romagna-beli Modenánál egy másokat mentő férfi tűnt el gumicsónakjával.

Az Olaszországot sújtó újabb ítéletidő miatt csak Modena térségében már mintegy hatszáz embernek kellett elhagynia otthonát. Víz alatt állnak lakóházak, földek és gyárak is. Liguriában, ahol három napja zuhog az eső, több száz földcsuszamlás is volt.

 
Áradás, földcsuszamlás Olaszországban a heves esőzések miatt


A polgári védelem egyelőre az északnyugati Liguriában és Emilia-Romagnában, valamint az északkeleti Veneto és Trentino tartományban rendelt el közepes szintű készültséget. A sűrű csapadék miatt a velencei Szent Márk teret elöntötte a tengervíz.

Veneto és Trentino hegyein rekordmennyiségű havat mérnek: az utóbbi 48 óra alatt több mint negyven centiméternyi esett. A rossz idő hétfőn elérte Olaszország középső és déli részét is az egész héten át tartó esőzésekkel.

Moszkva megháromszorozza a mezőgazdasági attasék számát

Oroszország mezőgazdasági minisztere bejelentette, hogy az ország megháromszorozza mezőgazdasági attaséinak számát a világ számos országában működtetett nagykövetségeken, összhangban a WTO-ban tett vállalásaival.
Oroszországnak jelenleg 11 országban van kirendelt mezőgazdasági attaséja, ez a szám a közeljövőben 30-ra nő. Nyikolaj Fjodorov mezőgazdasági miniszter nemrég nyilatkozott ennek kapcsán, a közeljövőben Moszkva tucatnyi országgal fogja mélyíteni a mezőgazdaság és élelmiszeripar terén az együttműködést, ami az eddiginél jóval nagyobb szervezőerőt igényel és ennek megfelelően kezdték meg a külképviseletek átalakítását.
Moszkva az Eurázsiai Unió megalapítása előtti utolsó évben jár el így, annak okán, hogy az újonnan csatlakozó országokkal a mezőgazdaság terén kötött megállapodások jelentik majd az integrációs folyamat kezdeti szakaszát.

http://www.hidfo.net/2014/01/20/moszkva-megharomszorozza-mezogazdasagi-attasek-szamat

Atlantizmus - kifogy a szél a vitorlából

Miközben a hazai radikális atlantisták azzal ostorozzák a kormányt, hogy az szembe megy a Moszkvával kötött megállapodásokat korlátozó uniós előírásokkal, úgy tűnik, lassan kifogják a vitorlájukból a szelet.
Moszkva és Brüsszel ugyanis megállapodott, hogy a Gazprommal szerződő európai országoknak nem kell felülvizsgálniuk a korábban kötött szerződéseket, melyek az eddigi szabályozás szerint sértették az uniós előírásokat. Ezen felül Oroszország és az Európai Unió megállapodott abban is, hogy 2018-ig megépülhetnek az Európa gázellátásának 15%-át adó új vezetékek. Gunther Oettinger, az Európai Energiaügyekért felelős Bizottság vezetője nyilatkozott a Vedomosztyi napilapnak, eszerint Brüsszel arra törekszik, hogy jogilag és gyakorlatilag is lehetővé tegye a gázvezeték megépítését.

Déli Áramlat - 2400 kilométer, 64 milliárd köbméter gáz évente, katonai kiadások nélkül
Ha valamit, akkor ezt lehet a vereség beismerésének tekinteni. A Nyugat arra vonatkozó törekvései, hogy az európai országokat kiszolgáltassák a NATO által megszállt közel-keleti országokból kitermelt energiaforrásoknak, katonai úton kudarcot vallott. Már nem is törekszenek arra, hogy a Gazprommal szemben alternatívát keressenek, mert ehhez nem adottak a katonai feltételek.
A hazai radikális atlantisták egy olyan erőt gondolnak saját hátszelüknek, ami lassan megszűnik létezni. Majd ha egyszer mégis hátranéznek, egy olyan transzatlanti tömböt láthatnak, ami lassan visszahúzódott a Földközi-tenger nyugati térfelére, az Atlanti-óceán partvidékére.

http://www.hidfo.net/2014/01/20/atlantizmus-kifogy-szel-vitorlabol

85 ember gazdagabb, mint a világ fele - a Világgazdasági Fórum elé

A világ nyolcvanöt leggazdagabb emberének annyi pénze van, mint a teljes népesség szegényebbik felének, azaz 3,5 milliárd embernek összesen – írja a Time.
„Megdöbbentő, hogy a 21. században a világ népességének fele nem birtokol többet, mint egy nagyon szűk elit, akik olyan kevesen vannak, hogy még egy vonatkocsiban is kényelmesen elférnének” – mondta Winnie Bynanyima, a kutatást végző Oxfam szegénységkutató szervezet ügyvezetője.
A tanulmány publikálását szándékoltan a davosi Világgazdasági Fórumra időzítették, hogy felhívják a világ kormányainak figyelmét erre az óriási gazdasági egyenlőtlenségre. Az Oxfam a tanulmányban azt javasolja a fejlődő országok vezetőinek: számolják fel a határaikon átívelő adócsalásokat, fektessenek pénzt kórházakba és más közintézményekbe, vezessék be a progresszív adózást, és tegyék minél átláthatóbbá a politikai rendszert, ezzel is csökkentve a korrupciót.
(index)

EU-hiszti a homokozóban

Orosz_Eu_csucs_Brüsszelben_2014Most aztán jól megmutatták…
A soron következő brüsszeli EU-Orosz csúcstalálkozó programjából a szervezők – utasításra – törölték a díszvacsora eseményét.
Feltehetőleg nem a Barroso és Rompuy “eu-politikusok” magán hisztijéről van itt szó, hanem a háttérben a szálakat valójában mozgató világrontó bankárklánok dühödt toporzékolásáról.
A szokásos díszvacsora elhagyásával a hivatalos verzió szerint így adják a világ tudtára a nemtetszésüket, de valójában azonban csak a tehetetlenségükből fakadó gyermeteg hisztiznek tekinthető, ami hatalomfitogtató modortalanságukban nyilvánul meg.
A hiszti oka
Ami kiváltotta ezt a szándékuk szerint sértésnek szánt programváltozást, nem más, mint, hogy Oroszország – igen helyesen – fellépett az emberek tudatos elkorcsosítása és rejtett irtása, többek közt a buziság piedesztálra emelése ellen, és az ortodox keresztényegyházak érdekében (melyek mint tudható, nem az úgynevezett judeo-kereszténységet képviselik)
Valamint újabb zsákmányszerző szándékukat is megakadályozta, konkrétan Ukrajna és Örményország bekebelezését. Mindezek tetejében Szíriát is sikeresen megvédte az USA nyílt fegyveres beavatkozásától amit NATO-Izrael-ENSZ-EU közös előadásban akart véghezvinni. No és még sorolhatnánk azokat a “fricskákat”, melyekkel kihúzta a szőnyeget a világfosztogató bankárkaszt lába alól.
Vagyis Putyin az erkölcs nevében az orrukra koppintott.
Elegáns orosz válasz
Az putyini óriási szellemi és erkölcsi fölényt mi sem mutatja jobban
mint a példaértékű elegáns orosz válasz, erre a modortalan hisztire.
Vlagyimir_Csihov_Владимир_Чижов_orosz_nagykövetVladimir Chizhov, orosz nagykövet elmondta, hogy Oroszország nem aggódig a hagyományos vacsora törlése miatt, Vlagyimir Putyinnak a brüsszeli Oroszország-EU-csúcsra egy nap is elég, hogy megvitassák a fontos kérdéseket.
Erre, a csúcstalálkozó tárgyalások közötti szünetében lesz néhány óra egy munkaebéden, amíg Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és Putyin elnök legfontosabb tanácsadói folytatnak megbeszéléseket.
“Hiszem, hogy az orosz-EU stratégiai partnerség vitájára szentelt idő elegendő lesz, hogy megvitassák a legfontosabb kérdéseket”.
Logikus elvárásnak nevezte, hogy nem pazarolják az időt olyan, úgynevezett részletekre, melyekre a csúcson kívül más formában is sort keríthetnek.
Ezért figyelmüket, most a “stratégiai partnerség” legfontosabb kérdéseire fogják összpontosítani. (forrás: Plotikus.ru)
Ez az magyarán azt jelenti, hogy Putyin, Oroszország elnöke nem hajlandó a csúcstalálkozón leragadni a buzi-kérdés, vagy éppenséggel Ukrajana Eu-val kapcsolatos döntésének elemezgetésénél.
Oroszország nincs egyedül
Látható, hogy sem a pénzoligarchia maga, sem terveik nem mindenhatóak.
Ám Oroszország nem maradt magára abban, hogy gátolja a világot leigázó rabló-kapitalista törekvéseiket.
Még ha a bankárkaszt lakáj-kormányai, melyeket az országok népeinek nyakára ültettek, másként nyilatkoznak is, mint az általuk megvetett és kifosztott nép, azért az ezekben az országokban élő emberek, ellenszegülnek, tiltakoznak a maguk eszközeivel.
Erről tanúskodnak szerte világban, a legkülönbözőbb intézkedések- és döntések elleni folyamatos tüntetések, bankellenes akciók is.
Magyarországon és más országokban a bankárhiénák gerjesztette eladósítás következtében utcára dobott és a normális életfeltételeiktől megfosztott emberek, családok harcot hirdettettek, támogatják az otthonvédelmi csoportok, a szakszervezetek, vagy más civil szakmai csoportok munkáját. A munkakörülmények, a munkahelyek, a lét-, az oktatási és egészségügyi feltételek javítását követelve. Tiltakoznak az erkölcs védelméért, az erkölcsi fertő, a politikusi hazugságok a buziság elterjesztése ellen épp úgy, mint jogaik, létfeltételeik folyamatos “alkotmányos” és törvényi csorbítása ellen.
A jövőbe vetett hit
Látnunk kell azonban, hogy olyan kormányok országok akik maguk is egységesen képviselnék ezen eszméket, még elég kevesen vannak. Ezek egyike és leghatalmasabbika, Oroszország.
Nem kérdéses, hogy mi magyar emberek is támogatjuk ezen törekvéseit.
A fenti EU-s hisztit és az orosz-ellenesség gerjesztését elítéljük, és üdvözöljük az elegáns orosz választ. Bízunk abban, hogy az EU-ban élő kormányukkal elégedetlen népek elegendő nyomást tudnak gyakorolni az EU-s lakájokra, és a békés megoldásokat az erkölcsöt támogató orosz törekvések továbbra is célt érnek, és az EU-ban élő emberek számára egy élhetőbb jövőt hoznak.

Szabad Riport – Audie


Polgármester-fürdetés a választások előtt?

Az állam 1200 milliárd forint adósságot vállalt át országosan az önkormányzatoktól. – jelentette ki Hende Csaba. Jó dolog, hogy az önkormányzatoknak ezentúl nem lesz adósságuk. De miért jött létre az adósság? Nyilván két ok miatt. Egyrészt azért, mert az állam az önkormányzatokra rótt egy sor feladatot, de pénzt nem adott hozzá. Másrészt, az önkormányzatok hitelt vettek fel nem feltétlenül szükséges presztízsberuházásokra. Vizsgálta-e valaki, hogy ezért ki a felelős? Felszámolták-e az adósságot szülő tényezőket? Vagy csak az történt, hogy az idei választások előtt tisztára mosták a polgármestereket, akik többségét ma Fidesz adja.

Döbbenetes “előretörés”! Már a hatodikok vagyunk az EU-ban!

Döbbenetes adatokat publikált a szegénység elleni küzdelem egyik legnagyobb nemzetközi szervezete, az Oxfam. A friss számok azt mutatják, hogy a világ 85(!) leggazdagabb emberének összesen akkora a vagyona, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak(!). …Az EU lakosságának 10 százaléka komoly anyagi nehézségekkel küzd
Az Európai Unió lakosságának csaknem egynegyedét, vagyis 124,5 millió embert fenyegetett a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség 2012-ben – olvasható az Eurostat uniós statisztikai hivatal csütörtökön közzétett jelentésében.
A tendencia növekvő, mert míg 2012-ben a fenti társadalmi réteg aránya 24,8 százalék volt, addig 2011-ben 24,3, 2008-ban pedig még csak 23,7 százalékot tett ki. A szegénység vagy kirekesztettség kockázatával szembesülő emberek számának csökkentése az EU “Európa 2020″ stratégiájának egy kulcseleme.
A szegénységtől vagy társadalmi kirekesztettségtől fenyegetett emberek aránya Bulgáriában a legmagasabb (49,3 százalék), a további sorrend: Románia (41,7), Lettország (36,6), Görögország (34,6), Litvánia (32,5), Magyarország (32,4), Horvátország (32,3), Olaszország (29,9), Spanyolország (28,2), Ciprus (27,1), Lengyelország (26,7), Portugália (25,3), Nagy-Britannia (24,1), Észtország (23,4), Málta (22,2), Belgium (21,6), Szlovákia (20,5), Németország és Szlovénia (19,6-19,6), Franciaország (19,1), Dánia (19,0), Luxemburg (18,4), Svédország (18,2), Finnország (17,2), Csehország (15,4) és Hollandia (15,0).
Ausztriáról és Írországról nincsenek adatok. 2011-ben Ausztriában a szegények aránya 16,9 százalék volt, ez akkor az ötödik legalacsonyabb arány volt az EU-n belül.
Az EU lakosságának 10 százaléka komoly anyagi nehézségekkel küzd, vagyis életfeltételeiket korlátozza a pénzhiány. Ez azt jelenti, hogy például nem tudják fizetni a számláikat, fűteni a lakásukat, vagy nem engedhetnek meg maguknak évente egy egyhetes nyaralást. Ennek a csoportnak az aránya Bulgáriában (44 százalék) és Romániában (30) volt a legnagyobb, míg Luxemburgban és Svédországban (1-1 százalék) a legkisebb.
(penzcentrum)

Bal-Rad komm : “A szegénységtől vagy társadalmi kirekesztettségtől fenyegetett emberek aránya Bulgáriában a legmagasabb (49,3 százalék), a további sorrend: Románia (41,7), Lettország (36,6), Görögország (34,6), Litvánia (32,5), Magyarország (32,4)…”
-A EU-s “dobogós helytől” mindösszesen 4,2 százalékkal vagyunk lemaradva, amit viszont politikai maffiózóink kitartó erőfeszitéseinek köszönketően igen rövid időn belül be fogunk hozni, és a “csúcsra” törünk! Minden esélyünk megvan!
Az Európai Unió HATODIK LEGSZEGÉNYEBB országává silányult Magyarország!
Az a Magyarország, amely még Nyugaton is (Nyugat-Európában) sokfelé irigyelt ország volt A SZOCIALIZMUSBAN!

Mindeközben egyebet sem látunk-hallunk: Magyarország jobban teljesit!
Ez kétségtelenül igaz, amennyiben az ország szétrablását és tönkretételét vesszük alapul!

EZ AZ ÉRDEM VISZONT POLITIKAI MAFFIÁINKAT ILLETI!
MEGÉRTE? EZT AKARTUK? EZT AKARJUK?

Amikor a kazárzsidó beleszól a magyar közéletbe

Újabb szemléletes példát adott kettős mércére a magyarországi judeokrácia: Szakály Sándor történész pénteken az MTI-nek adott interjújában azt találta mondani, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mivel azokat toloncolták ki ide, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal.

Szakály Sándor - még nem zsidózott, de már össztűz alatt van
Erre a kijelentésre azonnal kampányba kezdett a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció, követelték a kormánytól, hogy vonják vissza Szakály kinevezését (a Veritas Történetkutató Intézet igazgatója), a MAZSIHISZ is kiadott egy közleményt, követelve Szakály Sándor lemondását. A fővonalú média pedig teljes mellszélességgel támogatja, hogy egy zsidó vallási szervezet pofátlan módon bele mer szólni a magyar belpolitikába.
Ha keresztény egyház emelne szót egy-egy állami vezető ellen (ami megjegyezzük, soha nem történik meg, köszönhetően az egyházvezetés szintjéig beépített kikeresztelkedett zsidóknak), mostanra a teljes hazai média vonyítana kétségbeesésében, hogy egyházak ne szóljanak bele a politikába. Amikor a materialista politikusok azon vitatkoztak, hogy "belekerüljön-e az Isten szó az alkotmányba", a hazai média és a nyugati média kéz a kézben verte a botrányt, mondván, hogy Magyarországon az állam és egyház nincs szétválasztva. Nemzetközi egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy itt az egyházak szerepét tekintve feudalizmus-béli maradványok vannak, mert egyházak beleszólnak a politikába.
Kérdezzük akkor, mi a MAZSIHISZ, ha nem egyház? A magyar állam - egyelőre - a keresztény egyházakkal egyenrangú egyházként kezeli a zsidó szervezeteket is. Tessék, itt az alkalom, lehet riadalmat csapni, egy "történelmi egyház" beleszól a magyar kormány döntésébe.
Ja, hogy ez zsidó szervezetekre nem vonatkozik? Ha a Magyar Katolikus Egyház emelné fel a hangját egy állami kinevezéssel szemben, az "anakronizmus", de a zsidó egyházak mindenbe beleszólhatnak? A kinevezett személy pedig még bocsánatot is kér? Még ő kér elnézést?
Ilyen a judeokrácia kettős mércéje!
Ha a MAZSIHISZ nyíltan bele akar szólni a magyar politikába, alapítsanak pártot, ne a Demokratikus Koalíció mögé bújjanak! Meglátjuk, hányan támogatnák, hogy a zsidó beleszóljon a magyar politikába!
Fenyvesi ÁronA hivatásos rettegők kórusa már nem elég


Megszólalt a hazai zsidó értelmietlenség első számú páholymestere, Konrád György, a kormány Moszkvával kötött megállapodása kapcsán. Ez egy olyan horderejű esemény volt, amihez már nem volt elég a hivatásos rettegők és megvezetettek törvényszerű jajveszékelése.

Konrád szerint "a miniszterelnök úgy képzelte, amikor elkezdte a tárgyalásokat a paksi atomerőmű bővítéséről, hogy 30-40 évre egyedül meghatározza az ország jövőjét", valamint azt kifogásolta, hogy a nagy volumenű energetikai megállapodást "nem előzte meg társadalmi párbeszéd", nem népszavazás döntött róla.
Kezdenek komolyan rettegni, ebből lehet tudni, hogy ami most folyamatban van, onnan az ő számukra már nem lesz visszaút. "A döntésekkel megkerülni a társadalmat kis stílű, buta zsarnoki dolog, amely csak ellenszenvet vált ki az értelmiség és a hozzáértők körében" - mondta Konrád, miközben úgy tett, mintha ezt tényleg komolyan gondolná.
Akkor most vonatkoztassuk ugyanezeket a sorokat a NATO csatlakozásra. Meg az összes többi, nagy volumenű megállapodásra és leköteleződésre, amit a "rendszerváltó" kékszalagosok vállaltak Magyarország és a magyar nép nevében - természetesen különösebb társadalmi párbeszéd, vagy közvetlen népszavazás nélkül.
A nagy dolgok már csak így történnek - valaki elhatározza, és keresztülviszi, tűzön-vízen át. Ha nagy az ellenállás, akkor több próbálkozásra, és a háttérből. A nép pedig meghozza fölötte az ítéletet, amikor már mindenki számára érezhetőek a következmények. Így történt ez az EU-csatlakozással, a NATO-csatlakozással, a privatizációval és az összes többi nemzetrontó projekttel. Ami most történik, azt nem Orbán Viktor határozta el. Ő csak egy bábu a sok közül. Előbb lépnek a parasztok, a bástya csak később kerül elő a nagy sakktáblán, - és ki tudja, egyáltalán látható lesz-e az új fehér király?

http://www.hidfo.net/2014/01/20/hivatasos-rettegok-korusa-mar-nem-eleg„Ha Magyarországra tekintünk, egy bizonyítottan antiszemita kormányzatot látunk” – mondta Shantel, német énekes a Die Pressének adott interjújában.
„Ha Magyarországra tekintünk, egy bizonyítottan antiszemita kormányzatot látunk.”
„Egy Sziget fellépés alkalmával halálos fenyegetést kaptam a Jobbik frakció berkeiből. (…) Magyarország időközben veszélyes hellyé vált.”
„Wenn man nach Ungarn blickt, sieht man eine ausgewiesen antisemitische Regierung.”
„Beim Sziget-Festival habe ich schon mal Morddrohungen aus dem Bereich der Jobbik-
Fraktion bekommen. (…) Ungarn ist ein heißes Pflaster mittlerweile.”
Samir H. Köck (Die Presse)
"A Kelet mélyen megosztott!"
2013. december 10.
A német, zsidó és görög gyökerekkel rendelkező Shantel a Die Pressének adott interjújában elmondta, korábban úgy vélte, hogy lehetséges lehet Európa kulturális összeolvadása, viszont a gazdasági válság hatására a posztkommunista államokban az emberek relatív soviniszta és nacionalista pártokra szavaztak. Ha Magyarországra tekintünk, egy bizonyítottan antiszemita kormányzatot látunk - állította. Az énekes elmondta azt is, hogy egy Sziget fellépése alkalmával halálos fenyegetést kapott a Jobbik frakció berkeiből, Magyarország pedig időközben veszélyes hellyé vált.
A cikkben elhangzott állítással ellentétben, ahogy erre több írásunkban is felhívtuk a figyelmet, a Fidesz minden formában határozottan fellép a szélsőséges eszmék terjedésével szemben. A jogszabály-módosítások közül fontos kiemelni, hogy még az első Fidesz-kormány idején, 2000-ben vált április 16-a a magyar holokauszt emléknapjává. Szintén fontos megemlíteni, hogy 2013 eleje óta az Országgyűlés működésére új szabályok vonatkoznak, melyek erőteljesebb fellépést biztosítanak az ülésen esetlegesen elhangzó szélsőséges, egyes közösségek méltóságát sértő kijelentésekkel szemben. Ennek értelmében, idén már háromszor szabott ki pénzbírságot a parlament Novák Előd jobbikos képviselőre parlamentben tett sértő kijelentései miatt. Ugyancsak fontos, hogy a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban épp a több külföldi lap által is vitatott negyedik alaptörvény-módosítás tartalmazza azt a rendelkezést, mely értelmében a közösségek emberi méltósága korlátot szabhat a véleménynyilvánítás szabadságának.
A jogszabály-módosítások mellett az év elején a Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság is megalakult, mely a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójáról való méltó megemlékezést készíti elő. Ennek tükrében, a kormány a 2014-es évet Holokauszt emlékévvé nyilvánította.
A kormánypárt határozottságát példázza az is, hogy 2012 decemberében Rogán Antal Fidesz-frakcióvezető más kormánypárti és ellenzéki képviselők részvételével szervezett közös tüntetésen ítélte el Gyöngyösi Márton jobbikos parlamenti képviselő zsidóságot sértő kijelentéseit. Ezen kívül több esetben is sor került pl. a zsidó közösség méltóságát sértő rendezvények betiltására. Idén áprilisban például Orbán Viktor arra utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy az Élet menete napján ne lehessen méltóságot sértő felvonulást tartani, ugyanis a Nemzeti Érzelmű Motorosok eredetileg Adj gázt! címmel akartak felvonulni a holokauszt áldozataira emlékező Élet menetével egy időben.
Orbán Viktor miniszterelnök szélsőségekkel szembeni konkrét elköteleződése is ismert. Ezt bizonyítja például a kormányfő Zsidó Világkongresszus Budapesten tartott közgyűlésének megnyitóján elmondott beszéde, ahol Orbán Viktor elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte az antiszemitizmust, mellyel szemben zéró toleranciát hirdetett. Ezen túl a kormányfő a Jediót Ahronót izraeli napilapnak adott interjújában a szélsőjobboldali Jobbik veszélyességére vonatkozó kérdésre szintén egyértelmű igennel felelt.
A tények alapján tehát világos különbség van a szélsőséges megnyilvánulások ellen fellépő jobbközép Fidesz-KDNP, valamint a szélsőséges eszméket terjesztő magyar, vagy más európai politikai erők között.
Forrás: factcheck.hu - szintén zsidó hírfigyelő

Nincs mit lopni - államosítsunk

Érdekes logika alapján állította fel elméletét pár gondolkodó ember kis hazánkban. A történetet onnan indítják el, hogy 1989-ben megkezdődik a szabadrablás Magyarországon. A rablás fő elkövetői két ágra oszlanak. Az egyik ág lesz az MSZP-közeli volt pártfunkcionáriusok, a másik ág a privatizációt kiötlő parlamenti pártok. MDF, Kisgazdák, Fidesz, Keresztény Demokraták, SZDSZ. A szabadrablás nagyjából 2000-re kifújt. Akkorra már alig maradt lopni való. Tudva lévő ugyanis, hogy 1989-ig ebben az országban nem voltak milliomosok. Munkával pedig még nem gazdagodott meg senki, csak és kizárólag lopással. Így nagyon könnyen rövidre zárható a történet; aki milliomos, vagy - főleg mostanra már - milliárdos, az a vagyonát lopta. Így, ma az országban nincs jobb vagy baloldali, nincsenek vallási ellentétek, csak marad a szegény-gazdag, a munkás-tolvaj ellentét. Amit pedig egyre mélyebb szakadék választ el egymástól.
Nos Orbán Viktor, éppen úgy, ahogy 2000-ben, most is kitalálta a túlélési taktikát. Csak akkor nem jött be nekik, mivel arra az időszakra, mire működésbe jött volna a dolog, nem tudta a hatását meghozni, a választás eredményeire már nem volt kihatással. Ez volt a könnyűhitel intézménye, ami mára nyomorba döntötte a fél országot. Orbánék most is kitalálták a túlélési taktikát. Hol függ össze ez a lopásokkal? Egyszerű. Orbán két vonalra helyzete a túlélési tervet. Az egyik, hogy egy orosz nyitással biztosítani akarja a hátát, mivel Moszkvával úgysem mer vitatkozni senki, és biztosítékként az oroszok felé (mint szociális államvezetés felé) államosításokba kezd. A cél azonban messze sem az, aminek látszik. A cél az, hogy az államosításokkal azokat a vagyonokat államosítják, amelyek nem Fidesz kézben vannak, majd átjátsszák azokat a saját cégeiknek. Mindehhez pedig a moszkvai kapcsolat biztosítja a fedezetet valamint a politikai biztosítékot.
Miért tűri ezt Moszkva? Mert a világban zajló folyamatok miatt éppen kapóra jön neki a köpönyegforgató Fidesz-vezér. Aki KISZ-esként kezdte, majd liberális lett, aztán (ál)nemzeti. Tiszta kaméleon. Miért jön kapóra az oroszoknak? Mert egy újabb államot sorakoztathatnak fel, méghozzá Európa szívében, amely nyit a kelet felé. Ennek pedig nagy a jelentősége most. Így elnézik ennek a politikai kalandornak a kétszínűségét. Persze csak egy darabig. Jópofiznak vele, de ez nem tart örökké. Moszkva már közölte Orbánnal, meddig lesz elnök, és a Fidesz meddig maradhat hatalmon.
A jelen államosítás valójában semmi egyéb, mint egy jól előkészített lopási folyamat. Orbán mestere annak, hogy hülyének nézzen mindenkit. Eddig Brüsszelt nézte annak, és mint Soros Gyurika kegyeltje, meg is tehette. Az EU-csatlakozást arra használta fel, hogy Fidesz gazdasági birodalmat építgessenek. Most éppen az oroszokat nézi hülyének. Ami pedig  Magyarországon készül, az semmi egyéb, mint egy új zsidó birodalom, amiben a gazdasági potenciál a Fidesz zsidók kezében van, most pedig kezdődik a Horthy korszakból lekopírozott urambátyám földbirtokosi rendszer felállítása. Figyeljük csak meg, mekkora földszerzési lázban ég a Fidesz. A dolog hozománya? Az, hogy ezek a Fideszes földbirtokosok pontosan úgy viselkednek, mint a 80 évvel ezelőtti feudalista rendszer maradékában. Nagyképűség, lekezelés, és legfőképpen az, hogy bátran kijelentik; azt csinálunk mait akarunk, mert véd a Fidesz hatalom.
Orbánnak voltaképpen tökéletesen sikerült az, amire annak idején Kun Béla felszólított. Új Kánaán lesz ez a föld a zsidóknak. És amely ellen annyira tiltakozott a magyar, azt önmaga teljesítette be a szavazó urnáknál. Megszavazta a saját feje fölé az új földbirtokosi elnyomó rendszert - amely éppen most alakul judeofeudalista rendszerré. Csupán azért, mert mindezt szép szavakba öltöztette. De ki az a hülye, aki azt hiszi, hogy egy bűnöző igazat fog mondani, nem fogja a csalást, a pénz lenyúlást szép csomagba csomagolni? Ki az a bolond, aki úgy képzeli, hogy a csaló úgy kopogtat be a házba, hogy "jöttem csalni meg lopni"? Az emberek megérdemlik mindezt. Minden népnek olyan a vezető rétege, amilyet megérdemel. Régi megállapítás ez már, de igaz. Mert ha egy rendszer nem tetszik, akkor el kell zavarni.
Kemény Gábor

Ne feledd:„A tudás hatalom!”

Angol kutatók publikálták nagy médiavitát kiváltva, hogy a tanulásért szintén a gének a felelősek. Vagyis az egy fajhoz, rasszhoz tartozó egyedek génkombinációja egyszerűen nem enged egy bizonyos szint felé, így vannak butább nemzetek és nagyobb kvalitásokkal rendelkezők géntérképeik meghatározása alapján. A butább nemzetek nehezen fejlesztenek a világon, inkább használják mások találmányait, tudásanyagát. De mivel nem tudnak egy szintnél tovább lépni, így nem képesek önszervezésre, sokszor öngondoskodásra, mert a rendelkezésükre álló tudásanyagot sem képesek elsajátítani, megfelelően felhasználni, az életükbe átültetni készség szinten.
A tanulmányban kifejtésre kerül, hogy a kutatásban 11 ezer egy- és kétpetéjű, különböző rasszú 16 éves ikerpár tanulmányi eredményeit vizsgálták meg. A kutatók összehasonlították a génállományukon száz százalékban osztozó ikrek vizsgaeredményeit azokéval, akiknél ugyanez az arány 50 százalékos volt. Úgy találták, hogy a különbségek mintegy 58 százalékáért a gének felelősek, míg a környezeti hatások csak 29 százalékkal esnek latba. Érdekes az is, hogy a jelek szerint az öröklött tulajdonságok leginkább a természettudományos tárgyaknál jelennek meg (például a biológiánál, a kémiánál és a fizikánál), a legkevésbé pedig a humán tárgyak esetében (például a művészeteknél) –, előbbieknél 58, utóbbiaknál pedig 42 százalékos súllyal. Kitérnek arra is, hogy amennyiben elfogadjuk az eredményeket, az azt jelenti, hogy a gyengébb tanulmányi eredményekért nem kizárólag az oktatók és az intézmények a felelősek. „Az érettségi eredmények különbözősége sokkal inkább köszönhető a genetikának, mint az iskolai vagy családi környezetnek” – mondja Robert Plomin kutatásvezető. Nicholas Shakeshaft PhD-hallgató, a tanulmány egyik szerzője szerint levonható az a következtetés is, hogy az olyan egységesített oktatási rendszereknél, mint amilyen az angliai is, jobban kiütköznek az öröklött tulajdonságokból fakadó teljesítménykülönbségek, mint a rugalmasabb rendszerekben. Azonban egyáltalán nem szabad alábecsülni az iskolák szerepét. Bár véleményük szerint az erősebb és gyengébb iskolák közötti különbségek nem számítanak annyira, az azonban nagyon lényeges, hogy oktatáshoz jutnak-e a fiatalok vagy sem. Szerintük a legszerencsésebb az lenne, ha minden fiatal saját adottságainak megfelelően, személyre szabott oktatásban részesülne, de legalábbis növelnék a mindenkit egyformán kezelő rendszer rugalmasságát.
Dr. Claire Haworth, a Warwick Egyetem munkatársa a témára reflektálva kijelentette, szerinte már a tanári képzésben is érinteni kellene a genetikát, így a jövendő pedagógusok jobban megérthetnék, miben különböznek a gyermekek tanulási képességei.
A kutatók azt is fontosnak tartották leszögezni, mivel egész populációkat vizsgálnak, mindez nem azt jelenti, hogy a genetika az egyes egyének esetében 60 százalékban felel az elért eredményekért, hanem az egyének közötti különbségek 60 százalékára szolgál magyarázattal. „Az örökletesség nem állandó, ha a környezeti hatások megváltoznak, megváltozhat a genetika tanulmányi eredményekre gyakorolt hatása is” – magyarázta Plomin. Az új eredmények fényében kijelenthető, hogy a tanulás és a genetika között jóval szorosabb összefüggés áll fenn. A jogvédők viszont nem a kutatási eredmények valódiságát vagy létjogosultságát kritizálják, hanem azért keltek birokra a sajtó nyilvánosságán keresztül, mert szerintük ez alapot szolgáltat a későbbiekben szélsőséges, kirekesztő politikai megnyílvánulásoknak, fajfenntartási eszmék terjesztésére. Mint ahogy London polgármestere, Boris Johnson fogalmazott egyik beszédében (ami Anglia és Amerika szerte is mélységes tabunak számít a tudatos népbutítás sikeressége miatt), miszerint elsősorban a magas IQ-val rendelkező tanulók oktatására kellene fordítani a rendelkezésre álló forrásokat, vagyis a tehetségeket célszerűbb támogatni akik előrébb vihetik a világot, mintsem alacsonyabb tudásbelieket beemelni, akik nem tudnak az a bizonyos szint felett teljesíteni. Magyarán az integráció felesleges pocsékolás tudásbeliségben is és anyagiakban is. „Bármit is gondoljanak az IQ-tesztekről, az esélyegyenlőséget illetően releváns, hogy fajunk 16 százalékának 85 alatti az IQ-ja, míg 130 feletti értékkel 2 százalék rendelkezik” – mondta el a városvezető.
Bajtársak! Tanulásra fel! A magyar gén első osztályú tudásgyűjtő, hasznosító, feltaláló szivacs! Ezt sugallja a JÓZAN PARASZTI ÉSZ - kifejezésünk is, ami mindent megold, mindenen átlendül nagyobb akadályok nélkül, könnyűszerrel!


Dr. Madarasi Pál

Ámokfutás Magyarországon

10 millió kölcsön, ebből 2 millió visszafizetve, csőd állapot előidézve, majd ennek fejében 11db. ingatlan árverezve 70-80 millió forint értékben és a fennmaradó tartozás ezek után 14 millió forint és járulékai. Magyarország jobban teljesít – az állampolgárainak kifosztásában. A 17 perces videó megnézése megbotránkoztató lehet egyesek számára, de kifejezetten ajánlott azoknak, akik továbbra is patkolnák a döglött lovat….


Nagy Tibor: A rezsim természete

Az elvonások bonyolult rendszereit egy kaptafára működtető Gyurcsány-Bajnai-Orbán kormányok tevékenysége, egymáshoz képest csak látványelemeiben tér el, de lényegüket tekintve azonos eredménnyel jár. Folyamatosan szegényedő állam és szintén ilyen nemzet romló állapotai között folyamatosan gazdagodó felső valahányszáz. Offshore milliárdok, zűrös és távoli befektetések, visszafejthetően teknikásan ellopott közpénzekből a kiadatásokkal nem foglalkozó térségeket előnybe részesítve. A minden patrióta erkölcsöt nélkülöző pénzügyi, szövetségi és lobbi gondolkodásmódok hatásai a hazai társadalom egészére nézve kiszámíthatóan pusztító hatásúak.
Ezek a vámpíroligarhiák a minimális keringéshez szükséges vért sem akarják meghagyni a nemzeti keringésben. A szűk látókör úgy látszik jellemző a vérszívókra. Az éppen általuk elszegényítetteket fölénnyel utálják, velük szemben érzéketlenek, szenvedéseikre közömbösek. Valahogyan úgy képzelik el, hogy a sanyarúságból, kifosztottságból, megalázottságból eredő feszültségek és indulatok családokra vagy személyekre elosztva az otthonok falain belül szépen elnyelődve, számukra veszélytelenné enyésznek el. Társadalmi folyamatábráink grafikonjai, ha nem a rezsim megrendelésére készültek, egyértelmű és minden vonatkozású süllyedést mutatnak. A sikerpropaganda nem hathatós ellenszere a közbiztonságromlásnak, a radikális életszínvonal romlásnak, az egészen tömeges elszegényedésnek, a demográfiai horrornak és más szociális képtelenségek végtelen sorának.

Az ország egy égő falura hasonlít, melyből már ellopták a félreverhető harangot. Ostobák vallásos mélységekig meghülyített hadai rohannak éljenezve pajzsraemelni a gyújtogatót. A nemzet haláltánca, nem megkezdődött, hanem jó ideje tart. Felelőtlen gondolattalan hazaáruló szavazók mindenttudóan fontoskodó tömegei készülnek gödörbe rúgni hazánkat.


Ők a magyar apokalipszis talpasai, akik vérivók zsoldjában boldogok. A nemzetnek az a része, amelyik ezt megakadályozhatja, az összerendezetlenség állapotában van.


Az idő sürget, jobban, mint Mohács óta bármikor.
busój 1


http://kaslerarpad.hu/?p=6243

Az ENSZ éghajlatvédelmi vezetője szerint a globális felmelegedés ellen a kommunizmus a legjobb fegyver

Időkjelei: Félretéve, hogy most már szinte naponta jelennek meg írások, amelyek egy mini jégkorszak beköszöntét jósolják, a klímakérdésre javasolt ENSZ megoldás igencsak elgondolkoztató. (Aki objektív információkat szeretne a globális felmelegedés kérdéséről és esetleg nem látta még a Globális felmelegedés svindli című dokumentumfilmet, ezen a linken megtalálja: link)
Az ember által előidézett globális felmelegedés teória és a készülő világkormány közötti összefüggéssel pedig többek között ez a cikk foglalkozik: http://idokjelei.hu/2012/10/egyesult-nemzetek-uton-a-vilagkormany-fele/
Christiana Figueres, az ENSZ éghajlatvédelmi vezetője azt mondta, hogy a demokrácia igen gyenge rendszer a globális felmelegedés elleni harchoz. Szerinte a kommunista Kína a legjobb modell.
Kína a világ egyik legnagyobb széndioxid kibocsátója és hihetetlen problémákkal küzd a légszennyezettség terén, az ENSZ vezető mégis mintarendszerként állítja a világ elé a kommunista országot, a globális felmelegedés elleni küzdelem terén.
„Olyan levegőt akarnak, amit nem lehet látni,” mondta Christiana Figueres. „Nem azért teszik, mert meg akarják menteni a bolygót, hanem azért mert nemzeti érdekeik ezt kívánják.”
Figueres hozzátette, hogy az Egyesült Államokra jellemző kétpárti szakadék rendkívül káros hatással van a globális felmelegedéssel kapcsolatos törvények elfogadására. A Kínai Kommunista Párt ezzel szemben bármilyen reformot elindíthat minden ellenállás nélkül. Az ország törvényhozása nagyjából minden döntést törvénybe foglal, amit a párt Központ Bizottsága vagy más irányítószervek hoznak.
Úgy tűnik az mellékes kérdés számára, hogy a kommunizmus hozzávetőleg 94 millió ember haláláért volt felelős a XX. századi Kínában, Szovjetunióban, Észak-Koreában, Afganisztánban és Kelet-Európában. Ezek közül 65 millió ember a kínai kommunista uralom alatt veszítette életét.
A környezetvédők gyakran hozzák fel Kínát a globális felmelegedés elleni harc mintaképeként, mivel az ország a megújuló energiaforrások „vezető” hatalma. Azt is célul tűzték, hogy 2020-ra az ország teljes energiaszükségletének 15 százalékát megújuló forrásokból állítják elő. Ugyanakkor 2012-ben a kínai energiafelhasználás csupán 9 százaléka származott megújuló forrásból. Összehasonlításképpen az Egyesült Államokban ez az arány 11% volt 2012-ben.
Ettől függetlenül az ország energiafelhasználásának 90 százaléka még mindig kőolajszármazékokból tevődik össze. Az előrejelzések szerint az ország szénfelhasználási igényei komoly robbanás előtt állnak. 2013-ban 100 millió tonna új szén előállítását hagyták jóvá, ami a kormány 2015-re előirányzott 860 millió tonnás széntermelési tervének része.
Kína a nyilvánosság előtt komoly erőfeszítéseket tett a környezet megtisztítása terén, ugyanakkor az ország robbanásszerűen fejlődő ipara sok nagyváros egét sötétítette el és a levegő szennyezettsége nagyon sokat romlott az utóbbi időben.
Az elmúlt hetekben egymást követték a pekingi, honkongi és egyéb kínai nagyvárosok szmog riasztásaival foglalkozó hírek. Egyes városokban a szmog szintje eléri a maximális 10-es értéket.
A Telegraph néhány nappal ezelőtt megjelent cikke elmondja, hogy Kína volt egészségügyi minisztere szerint a kínai „légapokalipszis” évente 350-500 ezer ember idő előtti halálát okozza.
A Wall Street Journal szerint pedig egyedül 2010-ben 1,2 millió ember halt meg idő előtt a légszennyezettség eredményeként. A kormány hivatalos adatai szerint „a tüdőrák az elsőszámú halálozási ok a rosszindulatú daganatos megbetegedések között. Sok esetben az áldozatok nem dohányzók.”
A volt szovjet blokk hasonlóan rossz eredményeket tud csak felmutatni ezen a téren.
Időkjelei: Az utolsó idők szempontjából fontos összefüggés még, hogy bizonyos bibliai próféciák arra engednek következtetni, hogy az antikrisztusi világkormány is kommunista ideológiákkal nyeri meg a tömegeket. Dániel 11:24 a következőket mondja: „Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek, és az erődök megtámadására is terveket sző egy ideig.”

Forrás: dailycaller.com

http://idokjelei.hu/2014/01/az-ensz-eghajlatvedelmi-vezetoje-szerint-a-globalis-felmelegedes-ellen-a-kommunizmus-a-legjobb-fegyver/

Elszabadult a pokol Kijevben

Tízezrek csatáztak a rendőrökkel az ukrán fővárosban, felgyújtottak egy rendőrbuszt is. A könnygázgránátokra utcakő a válasz. A parlament épületéhez tartó tüntetők összecsaptak a kormánynegyedet védő rohamrendőrökkel vasárnap, a kijevi Majdanon (Függetlenség terén) tartott nagygyűlés után.


Zuhanyra várva Helyszíni beszámolók szerint az arcukat maszkkal, sállal, gázálarccal eltakaró radikális tüntetők különféle tárgyakat, petárdákat, füstbombákat és Molotov-koktélokat dobáltak a rendőri kordon felé a Dinamo stadionnál. Egy rendőrbuszt felgyújtottak.
A rohamrendőrök könnygázzal töltött villanó és hanggránátokat lőttek a tömegbe.
Néhányan a tüntetők közül a buszok tetején állva a “forradalom” szót skandálták.
Vitalij Klicsko, az Ütés (UDAR) vezetője a helyszínen igyekezett csillapítani a kedélyeket, közben valaki a tüntetők közül poroltóval lefújta, és többen kifütyülték.


Döbrögi-haver a felbujtók között Az egyik vezető civil aktivista a Facebookon arról számolt be, hogy a Majdan (Függetlenség tere) tüntetői között növekszik az elégedetlenség az ellenzéki politikusokkal szemben. Mint írta, a vasárnapi nagygyűlésen is több kritikus, csalódottságról tanúskodó megjegyzést hallott a körülötte állóktól.
Délutáni jelentések szerint a könnygáz bevetése után sem tágítottak a tüntetők, s utcaköveket kezdtek el felszedni. Parlamenti képviselők eközben arról számoltak be, hogy a rendvédelmi szervek vízágyúkat vezényeltek a tüntetők feloszlatására a mínusz tíz fokos fagyban. Becslések alapján mintegy kétezren vesznek részt a rohamrendőrökkel folyó összecsapásban.
(MTI)
A cionisták nem nyugszanak!
Ugyanakkor a 90 százalékban oroszajkú Kijevben FELBUKKANTAK és cselekednek már a felfordulást, az Ukrajna kifosztását és az EU-t ellenző demonstrálók is.
Kicsit beporozták Klicskot!


Polgárháború Ukrajnában?


Kijev központjában újabb összecsapások történtek, miután a parlament elfogadta a külföldről pénzelt tüntetések felszámolására tervezett törvényt.
Az új szabályozás szerint pénzbüntetéssel és szabadságvesztéssel is büntethető, ha valaki engedély nélkül nyilvános helyen sátrakat állít vagy barikádokat épít. Ezzel együtt a rágalmazást is szigorúan büntetendő kategóriába sorolták, mivel tartani lehet attól, hogy a felforgatók nyugati informátorokon és médiaeszközökön keresztül az államhatalom hitelességét fogják aláásni. Az új szabályozás tiltja az öt autónál nagyobb konvojokban történő közlekedést is a főváros területén, mivel a közlekedés és így a gazdaság megbénítása egy újabb eszköz az anarchisták kezében.
A módosításokat követően Vitalij Klicsko ellenzéki vezető Viktor Janukovics államfővel tárgyalt a helyzet rendezéséről. Mindkét fél tisztában van vele, hogy a helyzetet nem lehet kompromisszummal rendezni, vagy kelet, vagy nyugat. Mindemellett a mostanra köztudottan buzi Vitalij Klicsko igyekszik saját hitelességét rendbe tenni, és ehhez nem a kormánnyal folytatott demokratikus párbeszéd illúziója az egyetlen eszköz. Mivel ő az ellenzék egyetlen korábban még hiteles figurája, a média igyekszik minden téren sulykolni, hogy Klicsko nem homoszexuális, és mindezt alátámasztják egy amerikai színésznő/énekesnő interjúvolásával, aki ügynökként elismeri, hogy Vitalij Klicsko barátnője.


Hiteles, vagy nem hiteles az ellenzék központi alakja?

A számos interjú ellenére Klicsko magánéletéről eddig nem sok minden látott napvilágot, mindaddig, amíg ki nem derült, hogy átmenetileg Németországban él barátjával. Most, hogy adott egy remek fedőtörténet, ami egyben azt is megmagyarázni hivatott, hogy az ex-boxoló ellenzéki vezetőként is miért tölt olyan sok időt az Egyesült Államokban, a nyugatiak újra ezreket tudnak megmozdítani és utcára vinni.
Ennek megfelelően az Udar párt utcára is vitte a tüntetőket. Kiújultak az összecsapások, a tegnap éjjeli tüntetések után több mint 70 személyt kellett kórházba szállítani. Klicsko most polgárháborús helyzetről beszél, miután a letartóztatásokat követően a tüntetők újra barikádokat építettek és eltorlaszolták a városba vezető utakat, ahol a karhatalmi erők számára erősítés érkezett volna.
Nem adják fel az ország szírializálására szőtt terveket. Ami most Ukrajnában zajlik, az akkor fog majd lecsillapodni, amikor már a környező országok is orosz érdekszférába kerülnek, és Ukrajna nem a Kelet és Nyugat ütközőzónája lesz. Addig pedig, ki tudja, meddig fajulnak a dolgok - fel van-e készülve az ukrán lakosság arra, hogy a közeljövőben a semmiből civilekre lövöldöző terroristák is megjelenhetnek?

http://www.hidfo.net/2014/01/20/polgarhaboru-ukrajnaban


“Forradalom! Rohamra!” – Polgárháborút akar kiprovokálni Ukrajnában, az ellenzéki atlantista csürheNáci sisakban az ellenzéki EU párti 'tüntető' _ fotó ruvr.ru
Náci sisakban az ellenzéki EU párti ‘tüntető’ – fotó: ruvr.ru

…”Hétfőn este a Szabadság párt kijelentette, hogy Ukrajna szerte mozgósítási pontokat hoznak létre, és felhívják az ukrán polgárokat, hogy vegyenek részt az önvédelmi csapatokban. Úgy tűnik sikerrel provokálják ki a polgárháborút…


…A lázadók Ukrajna törvényes kormányának megdöntését akarják elérni, – törvénytelen eszközökkel, erőszakkal. Hátterükben az euro-atlantista támogatókkal, kik még mindig nem tettek le eredeti céljukról; hogy bekebelezzék Ukrajnát. És az Eu gyarmatává silányítsák, ugyanúgy, – mint az általuk lepusztított, tönkre tett közép-kelet-európai államokat”


1. Számvetés a sebesültekről

Több mint 200 ember sérült meg a tüntetők és a rendőrség közötti összecsapásokban Kijev központjában január 19-20-án. Hétfőn a tiltakozó akciók 103 részvevőjét kellett ellátniuk a mentőknek. Közülük 42-őt kórházba szállítottak. – Négy ember súlyosan megsérült (szemsérülés, végtag-sérülés), a többiek zúzódásokat, de volt, aki agysérülést szenvedett.

A sérültek közül, háromnak az orvosok eltávolították az egyik szemét, egy embernek pedig amputálták a kezét.

Az Ukrán Belügyminisztérium adatai szerint; 100 rendőr is orvosi segítséget kért, közülük 61-en kórházba kerültek.

Az összecsapásokban 15 újságíró is megsérült.

4h_51185925 EPA

2. Polgárháborús vészhelyzet

Vasárnap délután, az ukrán főváros Kijev központjában ismét ellenzéki tüntetés zajlott, mintegy 500 ezer résztvevővel, – amikor is a tüntetők közé vegyült provokátorok összecsapásokat kezdeményeztek a karhatalmi erőkkel.

A nagygyűlésen a múlt héten az Ukrán parlament által elfogadott törvényekről volt szó, melyek többek között megtiltják az engedély nélküli utcai kempingezést, s ezzel az ellenzék véleménye szerint, korlátozzák a véleménynyilvánítási szabadságot. A tiltakozók előtt beszédet mondtak az ellenzék vezetői. Arszenyij Jacenyuk javaslatot tett a tiltakozás módjaira, és megfogalmazott néhány követelést. Egyebek között a hatalommal párhuzamos szervek kialakítását. Vagyis lényegében egy árnyékkormányt akar alakítani.

Ám a tüntetőknek ez valószínűleg nem volt elég, ezért a kormány és a parlament épületének ostromára indultak.

Nem tudta őket megállítani Vitalij Klicsko, az ellenzék másik vezetője sem. Úgy tűnik, hogy sem Klicsko, sem Jacenyuk nem képes ellenőrzése alatt tartani az akció résztvevőit, – de az is lehetséges, hogy nem is akarják. És tulajdonképpeni céljuk, maga az erőszak kiprovokálása volt.

Amikor a Grusevszkij utcában, az Ukrán parlament felé vezető úton, a Parlament ostromára induló tömeg az utat elzáró rendőrsorfal elé ért, – egy csoport fiatal, mintegy 100-an, petárdákkal dobálni kezdték a rendőröket és botokkal támadtak rájuk. Válaszul a rendőrség gumibotot és könnygázt vetett be.

A környék füstbe borult. A támadók azt kiabálták: „Forradalom!” és „Rohamra!”.

Ezalatt Vitalij Klicsko, az Ütés (Udar) párt vezetője közölte, hogy találkozott Viktor Janukovics ukrán államfővel. Az elnök azt ígérte, hogy hétfőn bizottságot alakítanak, amely a válsághelyzet rendezésével foglalkozik. Az ukrán közszolgálati televízióban Klicsko elmondta, hogy a polgárháborús veszélyhelyzet alakult ki. Ezért nem önmagát és lázadó cinkosait, hanem a törvényes ukrán kormányt tette felelőssé.

Az utcai harcokban ezalatt egyre több lett a sebesült. – Az éjszaka folyamán a lázadók lezárták az utat Lvóv és Ivano-Frankovszk városokban, – hogy a Kijevbe induló karhatalmi egységek ne tudjanak eljutni a fővárosba. Ez a szándékuk azonban nem sikerült. A rendőrségi erősítés, némi nehézségek elhárítása után, rendben megérkezett a fővárosba, az ott küzdő karhatalmi erők támogatására.

3. Az USA nyomásgyakorlása

Az események alatt az Egyesült Államok igyekezett nyomást gyakorolni a törvényes Ukrán kormányra, hogy ne védje meg magát a lázadókkal szemben.

Kathleen Hayden, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának képviselője az erőszak eszkalációjával vádolta meg az ukrán hatóságokat. Hayden követelte, hogy vonják ki a kommandósokat Kijev központjából, és kezdődjön el a párbeszéd az ellenzékkel. Ellenkező esetben szankciókat helyezett kilátásba.

Szavai szerint a helyzet rosszabbodott, miután Ukrajna kormánya „nem ismerte el a nép törvényes elégedetlenségét” – pofátlanul “népnek” nevezve az atlantisták által pénzelt provokátorokat és a felheccelt lumpen elemeket.
„Az Egyesült Államok fontolgatja a további lépéseket, beleértve a szankciókat is, válaszképpen az erőszak alkalmazására”- mondotta Hayden.

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka folyamán a tüntetők felgyújtottak 4 rendőrségi buszt és két teherautót.

4. Jégbarikádok – És éles fegyverek

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka folyamán a “tüntetők” felgyújtottak 4 rendőrségi buszt és két teherautót. Ismét barikádokat emeltek, időnként kövekkel dobálták a rendőröket, – akik fény- és hanggránátokkal válaszoltak.

Az összecsapások frontvonalában a kiégett autóbuszok és teherautók álltak, amelyek a tűz oltásakor használt víz miatt jégbarikádokká alakultak át.

A zavargások hétfő reggel tovább folytatódtak, közel háromezren gyűltek össze a belvárosban. A tömegben „Kijev, kelj fel!”, „Le a bandával!” kiáltások voltak hallhatók. A rendőröket újabb és újabb támadások érték. A lázadók kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták őket. Több százan megpróbálták áttörni a rendőrkordont. A karhatalom tagjai hang és fénygránátokkal, könnygázzal, s gumilövedékekkel hárították el a támadásokat.

Közben megérkezett a feltartott erősítés is. Kijev központjában újabb különleges műveleti csapatok csatlakoztak a frontvonallá alakult utcákon küzdő rendőrökhöz.

Közben Oleg Matvejcov belügyminisztériumi szóvivő bejelentette, hogy mostantól a “tüntetők” erőszakossága és agresszivitása miatt, ezentúl a rendőrségnek joga van lőfegyvert használni a támadók ellen.

Szavai szerint, eddig a rendőrség még igyekezett kíméletesen fellépni a heves támadásokkal szemben, ahogyan ezt a törvény előírja, – ám ez a fellépés a támadások erőszakossága miatt tovább nem tartható.

Az utcai harcok hétfőn egész nap folytatódtak Kijev központjában. – A “tüntetők” – provokátorok agresszivitása nem csökkent. Lásd a helyszíni fotókat:


5. A valódi szándék

Hétfőn este a Szabadság párt kijelentette, hogy Ukrajna szerte mozgósítási pontokat hoznak létre, és felhívják az ukrán polgárokat, hogy vegyenek részt az önvédelmi csapatokban. Úgy tűnik sikerrel provokálják ki a polgárháborút, mert a mozgósításuk indokául a következőket hozzák fel:

„Tekintettel arra, hogy a Janukovics rezsim fegyveres erőszakot alkalmazott békés tüntetők ellen, (Sic! – a szerk.) felhívjuk az ukránokat, hogy lépjenek be az önvédelmi csapatokba, induljanak a fővárosba megvédeni alkotmányos jogaikat” – olvasható a párt honlapján.

Mostanra tehát már egyértelművé vált, hogy a lázadók Ukrajna törvényes kormányának megdöntését akarják elérni, – törvénytelen eszközökkel, erőszakkal. Hátterükben az euro-atlantista támogatókkal, kik még mindig nem tettek le eredeti céljukról; hogy bekebelezzék Ukrajnát. És az Eu gyarmatává silányítsák, ugyanúgy, – mint az általuk lepusztított, tönkre tett közép-kelet-európai államokat

Szabad Riport – Fort András

Források: Oroszország Hangja, RIA Novosztyi, EPA, Voice of Russia, UNIAN